***
PARENTEEL "WIEKERAADT"
***

GENERATIE I en II

I Johannes Petrus, j:m: van Wikkeraat in Gulikerland (Wickrath, Duitsland), aangifte van ovl. Kleine Lindt 28-09-1739, otr. Heerjansdam 5-7-1716 met Maijke Leenders CLOOTWIJK, ged. Heerjansdam 02-10-1683 (get. Pleuntie Jacobs), j:d: wonende onder de Kleine Lindt, dr. van Leendert Leendertsen en Pieternelletje Goosens, aangifte van ovl. Kleine Lindt 25-11-1748.
Kinderen gedoopt te Heerjansdam:
1. Rokus, dp 01-01-1717 (get. Rokus Noortwijk, Margarita van Som nu genaamt Noortwijk), otr. Kleine Lindt 25-04-1751 Cornelia van Wijngaarden, j:d: van Rhoon, begr Kleine Lindt 18-12-1771 (aangifte), classis f 3-0-0.
2. Pieter, dp 06-04-1721 (Steijntje Leenders Klootwijk), volgt II

II Pieter WIEKERAAT, ged. Heerjansdam 06-04-1721, begr Kleine Lindt 02-07-1793 (aangifte), otr. Kleine Lindt 3-8-1750 Marijtje Schillemanse DE DEUGD, ged. Heerjansdam 10-09-1719, dr Schillemans Gerritse de Deugd en Adriana Janse van Driel, begr. Heerjansdam 15-08-1781 (aangifte).
Uit het huwelijk:
1. Jan, dp Heerjansdam 13-07-1751 (get. Cornelia Leendertse van Wijngaarden), aangifte om te begr. Heerjansdam 20-11-1756
2. Schilleman, dp. Heerjansdam 30-7-1752, volgt III.a
3. Leenderd, dp. Heerjansdam 1-7-1753 (Heijltje de Deugd), volgt III.b
4. Maaijke, dp Heerjansdam 22-2-1755 (get. Cornelia van Wijngaarden), begr. Heerjansdam 16-4-1756, classis F 3-0-0.
5. Maaijke, dp Heerjansdam 17-7-1756 (get. Cornelia van Wijngaarden), aangifte om begr. Kleine Lindt 26-1-1788, classis f 3-0-0.

GENERATIE III

III.a Schilleman Pieterse WIEKERAAD, ged. Heerjansdam 30-7-1752, otr./tr. Heerjansdam 13-4-1787/6-5-1787 Pietertje Gerritse VAN DER GIESSEN, dc. v. Gerrit Hendrikse van der Giessen en Pietertje Aritse Capteyn.
Uit het huwelijk:
1. Gerrer/Gerrit, geb/d Kleine Lindt 16-3-1788/19-3-1788, volgt IV.a
2. Pieter, geb /dp Kleine Lindt 28-3-1789/5-4-1789
3. Jan, geb/dp Kleine Lindt 17-5-1790/23-5-1790, begr. Kleine Lindt 28-6-1790
4. Jan, geb/dp Kleine Lindt 24-5-1791/29-5-1791, volgt IV.b
5. Pleun, dp Heerjansdam 13-4-1794, ovl 1795
6. Pleun, dp Heerjansdam 15-3-1795
7. Marijgje, geb/dp Ridderkerk 29/30-10-1796
8. Pleuntje, geb/dp Ridderkerk 4/11-3-1798
9. Pleuntje, geb/dp Ridderkerk 7/13-10-1799
10. Maaike, geb/dp Ridderkerk 14/22-3-1801
11. Machiel, geb/dp Ridderkerk 13/14-4-1802, volgt IV.c
12. Maaike, geb/dp Ridderkerk 28-4-1804, volgt IV.d

III.b Leendert Wiekeraadt, dp. Heerjansdam 1-7-1753, ovl. Kleine Lindt 15-12-1807, otr./tr. Grote Lindt 6-4-1787/29-4-1787 Maaike Gijsbertsdc. Verhagen, dp. Grote Lindt 19-10-1762, dr van Gijsbert Jansze Verhagen en Aagje Ariense de Pee, ovl. Kleine Lindt 5-8-1808.
Uit het huwelijk:
1. Op 1-5-1789 wordt begraven Kleine Lindt een kind dat niet gedoopt is.
2. Pieter, geb/dp Kleine Lindt 14-6-1790/20-6-1790, begr. Kleine Lindt 14-04-1791, pro deo.
3. Pieter, geb/dp Kleine Lindt 31-1-1794/2-2-1794, volgt IV.e
4. Aigje, geb/dp Kleine Lindt 3-4-1795/5-4-1795
5. Gijs, geb/dp Kleine Lindt 14-12-1797/20-12-1797, volgt IV.f

GENERATIE IV

IV.a Gerrit Schillemanzn Wiekeraadt, geb/dp Kleine Lindt 16-3-1788/19-3-1788, arbeider, overl. IJsselmonde 1-5-1843, tr (1) tr Ridderkerk 19-6-1818 Lijntje Leenheer, tr (2) Heerjansdam 28-11-1833 Trijntje Kesselaar Kaspersdr, geb 1796, arbeidster.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pietertje, geb Heerjansdam 22-7-1835, volgt V.a
2. Pieter, geb Heerjansdam 10-7-1838, volgt V.b
3. Schilleman, geb Heerjansdam 8-5-1842

IV.b Jan Schillemanszn Wiekeraadt, geb/ged. Kleine Lindt 24-5-1791/29-5-1791, tr. Heerjansdam 9-12-1817 Grietje Teunisdr Verhoeven
Uit het huwelijk:
1. Weiburg, geb. Heerjansdam 5-9-1818.
2. Pietertje, geb. Heerjansdam 21-12-1819, volgt V.c.
3. levenloos kind (zoon) Heerjansdam 2-2-1819.
4. Annigje Wiekeraad, geb. Heerjansdam 26-12-1823, tr. Jacob de Man.

IV.c Machiel Schillemanzn Wiekeraad, arbeider, tr. Heerjansdam 8-12-1827 Neeltje van Eijk Pietersdr, geb. 1800, arbeidster.
Uit het huwelijk:
1. Cornelia, geb. Heerjansdam 13-8-1827 (gewettigd), overl. ald 21-2-1891.
2. Pietertje, geb. Heerjansdam 1-9-1828, overl. 26-12-1829.
3. Pietertje, geb. Heerjansdam 26-1-1831.
4. Pieter, geb. Heerjansdam 26-4-1839.

IVd. Maaike Wiekeraad, tr. Simon Willemsteijn, arbeider.
Uit het huwelijk:
1. Dirkje, geb. Heerjansdam 31-10-1827, overl. Heerjansdam 1-9-1829.
2. Schilleman, geb. Heerjansdam 25-9-1828, overl. 20-8-1829.
3. Dirkje, geb. Heerjansdam 28-12-1829, overl. 17-9-1830.
4. Dirkje, geb. Heerjansdam 12-8-1831.
5. doodgeboren dochter Heerjansdam 24-11-1832.
6. Pietertje, geb. Heerjansdam 11-1-1834, overl. Heerjansdam 20-4-1835.
7. Pietertje, geb. Heerjansdam 30-12-1835.
8. Adriaantje, geb. Heerjansdam 10-3-1837 .
9. Arie, geb. Barendrecht 6-4-1843.
10. Wilhelmina, geb. Barendrecht 20-6-1844 (aktenr 39).

IVe. Pieter Wiekeraadt, geb/ged. Kleine Lindt 31-1-1794/2-2-1794, schippersknecht (1816), eigenaar van een overdekte aak van 17 ton (1850-1851), varensgezel (1820), schipper (1850), overl. Kralingen 14-5-1853, tr. Dordrecht 29-5-1816 Hendrina ENCKS, ged. Dordrecht 10-10-1796, dochterr van Willem Encks (geb. Brunen (D'land)), ovl. Dordrecht 2-6-1797, 37 jaar) en Helena van der Hil, dienstbode (1816), overl. Dordrecht 18-6-1870.
NB.
- 044. P. Wiekeraat (C1587), een overdekte aak, groot 17 ton, f 10,20; 
[bron: Stadsarchief Dordrecht archief 5:1376 Voorloopig kohier voor het regt van patent dienst 1851-1851]
- N. 4 Aan zijne Excellentie den Heer minister van Marie te s-Gravenhage.
Onderwerp: Nalatenschap D.A. Wiekeraadt
Dordrecht, den 2 Januarij1858
Op den 10 Julij 1857 is te Riouw overleden de matroos 3e klasse Dirk Albert Wiekeraadt, dienende op Z.M. vaartuig 'De Haai'.
De betrekkingen van dien persoon hebben zich tot mij gewend met verzoek van hen in te lichten omtrent de middelen welke door hen moeten aangewend worden van in het bezit zijne nalatenschap gesteld te worden.
Ik neem derhalve de vrijheid Uwe Excellentie te verzoeken mij wel te willen inlichten of door gemelden persoon iets is nagelaten, en zoo ja, welke middelen door de belanghebbenden dienen in het werk gesteld te worden om in het bezit daarvan te gereken.
De Burgemeester van Dordrecht (get) Timmers Verhoeven
[BRON: SAD archief 6 - inventarisnr. 3472 (over 1858)(brieven burgemeester)]
- A380 DEPARTEMENTE VAN MARINE Lett. E No. 62
's-Gravenhage, den 29 Maart 1858.
Getal der bijlagen : Een zakboekje
Ik heb de eer UEd Achtb. te informeren, dat eerst dezer dagen, uit Oost-Indie bij het Departement van Marine zijn ontvangen de opgaven, welke benoodigd waren, tot afsluiting der rekening van wijlen den laatstelijk aan boord van Z.M. brik 'De Haai' gediend hebbende Matroos der 3e klasse D.A. Wiekeraadt, bedoeld bij Ued Achtb. schrijven dd 2 Januari jl No. 4.
Uit het hierbij gevoegd afgesloten zakboekje van wijlen dien schepeling, zal Ued achtb. ontwaren, dat zijne rekening, zoo wegens te goed gemaakte soldij, als de opbrengst der door hem nagelaten en voor den mast verkochte goederen een nadeelig saldo oplevert van f 5,57.
Ik verzoek UEd Achtb. het vorenstaande aan de belanghebbende mede te deelen en het voorschreven zakboekje aan hen uittereiken.
De Minister van Marine. Morrij.
AAN: den Heer Burgemeester van Dordrecht
KANTLIJN: Aan Wiekeraadt Pontschipper het boekje uitgereikt den 2 April 1858.
[BRON: SAD archief 6 - inventarisnr. 3472 (over 1858)(brieven burgemeester)]


Kinderen:
1. Helena, geb. Dordrecht 9-10-1816, volgt V.d
2. Maaike, geb. Dordrecht 26-2-1819, ovl. Dordrecht 17-03-1820
3. Willem, geb. Dordrecht 5-1-1821, volgt V.e
4. Maaike, geb. Dordrecht 11-9-1823, volgt V.f
5. Aagje/Antje, geb. Dordrecht 26-5-1826, volgt V.g
6. Gijsbert, geb. Dordrecht 29-12-1828, overl. Dordrecht 19-03-1840.
7. Dirk Albert Wiekeraadt, geb. Dordrecht 12-1-1831, matroos 3e klasse brik 'De Haai', overl. Riouw (Oost-Indie)10-11-1857.
8. Pietertje, geb. Dordrecht 22-06-1833, volgt V.h
9. Leenderd, geb. Dordrecht 09-11-1838, zeeman (1860-1890), arbeider, sorteerder (o) (1890-1917), overl. Dordrecht 11-9-1908, tr. Elizabeth Hoebee, geb. Dordrecht 3-9-1822, dochter van Pieter Hoebee en Maria van Duynen, overl. Dordrecht 5-4-1910

IV.f Gijsbert Leendertszn Wiekeraadt, geb/ged. Kleine Lindt 14-12-1797/20-12-1797, arbeider, tr. Heerjansdam 1-5-1830 Aartje van der Linde Neeltjesdr, geb. Hendrik Ido Ambacht 1800, dienstbaar.
Uit het huwelijk:
1. Leendert, geb. Heerjansdam 1838, volgt V.i
2. Maaike, geb. Heerjansdam 1840, overl. Heerjansdam 13-8-1890, tr. Klaas Leuvekamp, geb. 1838. 
(3 kinderen)

GENERATIE V

V.a Pieternella WIEKERAADT, geb. Heerjansdam 22-7-1835, dc. van Gerrit Wiekeraadt en Trijntje Kasper, overl. Dubbeldam 3-1-1872, tr. Papendrecht 4-6-1860 Bastiaan Zonneveld Piek, geb Papendrecht 8-4-1830, arbeider (1872), zoon van Johannes Zonneveld Piek en Maaike van den Esch, hertr Dubbeldam 1-5-1873 (7) Berbera Brand, geb Wieldrecht (met Louiza polder) 16-11-1831 en van Berbera Plak.
Uit het huwelijk:
1. Trijntje Zonneveld Piek, geb Papendrecht 13-4-1866, tr Weekhout (zie Weekhout)
2. Cornelis Zonneveld Piek, geb Dubbeldam 29-12-1871 
3. Pieter Zonneveld Piek, geb Dubbeldam 29-12-1871, ovl Papendrecht (akte Dubbeldam) 16-3-1872, 11 weken

V.b Pieter WIEKERAAD, geb Heerjansdam 10-7-1838, tr 17-5-1867 Anna Christina Dorothea HEIDMAN, geb. Hoogvliet 1844, dc van Dirk HEIDMAN en Jannetje VERHEY.
Uit het huwelijk:
1. Gerrit WIEKERAAD, geb Charlois 17-6-1868, tr Adriaantje de RUITER, volgt VI.a

V.c Pietertje Wiekeraad, geb Heerjansdam 20-12-1819, dr van Jan Schillemanszn Wiekeraat en Grietje Teunisdr Verhoeven, arbeidster (1883), tr. Kleine Lindt 24-04-1840 Hendrik Huijser, geb. Heerjansdam 22-12-1816, zn van Krijn Gerritse Huijser en Elizabeth Hendrikse Sintnicolaas, arbeider (1848-1883). 
Uit dit huwelijk:
1. Krijn, geb Heerjansdam 27-5-1841
2. Pieter, geb Heerjansdam 3-5-1842
3. Elizabeth, geb Heerjansdam 1845, ovl 25-1-1850
4. Margaretha, geb Oost- en West-Barendrecht 23-1-1848
5. Elisabeth, geb Oost- en West-Barendrecht 1-4-1852
6. Jan, geb Oost- en West-Barendrecht 21-5-1855, ovl Barendrecht 14-4-1948, arbeider (1883-1885), landbouwersknecht (1908), bouwknecht (1914), tr (1) Oost- en West-Barendrecht 10-11-1881 Grietje Kleinjan, geb Rhoon, ovl Oost- en West-Barendrecht 22-12-1881, dr Floris Kleinjan en Maaike Barendregt, tr (2) Oost- en West-Barendrecht 26-04-1883 Plonia de Groot, geb Oost- en West-Barendrecht 02-10-1853, ovl Barendrecht 05-01-1937, dr Leendert de Groot en Trijntje Lagendijk, arbeidster (1883-1885).

V.d Helena Wiekeraadt, geb. Dordrecht 9-10-1816, tr. Dordrecht 14-4-1841 Govert (Gerrit) van Emmerik, geb. Dordrecht 07-05-1814, zn van Johannes van Emmerik en Adriana ’t Hoen, kleermaker, ovl. Dordrecht 16-12-1878 te Dordrecht. 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik (Jan), geb. Dordrecht 20-5-1840, koperslager (1913), blikslager (1872), tr. Dordrecht 10-5-1865 Heiltje van den Adel, geb. Papendrecht 9-9-1841, wonende in ’s Gravenhage (1865).
2. Hendrina, geb. Dordrecht 21-5-1844, tr. Dordrecht 19-05-1869 Johannes Koningh, geb. Dordrecht 1845, timmerman (1869), zn. van Johannes Koningh en Pieternella van Emmerik
3. Adriana Johanna, geb. Dordrecht 17-04-1846, tr. Dordrecht 29-1-1871 Jan TIMMER, geb. Koog aan de Zaan 1844, zn. van Jan Timmer en Clara Elisabeth Maarschalk.
4. Pieter, geb. Dordrecht 12-09-1848, ovl. Dordrecht 15-07-1866.
5. Govert (Gerrit), geb. Dordrecht 20-9-1851, vertrekt naar Rotterdam op 7-2-1874.
6. Helena, geb. Dordrecht 15-03-1858, vertrekt op 7-6-1882 naar P.(?).
    1 Maria Anna Henriette van Emmerik, geb. Dordrecht 29-03-1882

V.e Willem Wiekeraadt, geb. Dordrecht 5-1-1821, schippersknecht (1845), pontschipper (1857), veerschipper (1860-1890), schuitenvoerder (1869), veercommissaris (1875), ovl. Dordrecht 12-11-1895, tr. (1) Dordrecht 31-12-1845 Wilhelmina van Zon/Son, geb. Dordrecht 23-07-1820, dr van Willem van Zon (spekslager) en van Jannekke de Voogd, ovl. Dordrecht 17-02-1867, tr. (2) Elisabeth Schippers, geb. 1818, vertrekt op 05-12-1895 naar ’s Hage.

Datum        : 08-11-1875
Naam          : W. Wiekeraad
Gegevens  : binnenvaart, K no. 1428 W. Wiekeraad, Stoomboot Damrak, 15 Tonnen 
Havengeld : f 0,15
Pagina        : 056
Bron           : Stadsarchief Dordrecht 68a-20 havengeld 1875-1877
Datum        : 29-10-1878 
Naam          : Wiekeraadt
Gegevens  : binnenvaart, [1042] Wiekeraadt, Stoomboot IJmuiden, à 2 cent per ton, 21 Tonnen 
Havengeld :  f 0,42 
Pagina        :  038
Bron           :  Stadsarchief Dordrecht 68a-22 havengeld 1878-1880
Datum        : 04-08-1882 
Naam          : Wiekeraat 
Gegevens  : binnenvaart, [1781] Wiekeraat, IJemuiden, 40 Tonnen
Havengeld : f 0,40 
Pagina        : 192 
Bron           :  Stadsarchief Dordrecht 68a-23 havengeld 1880-1882

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geb. Dordrecht 32-09-1846, sigarenmaker (1860-1890), ovl. Dordrecht 20-02-1869 te Dordrecht
2. Willem, geb. Dordrecht 31-05-1848, varensgezel (1860-1890), vertrekt op 22-04-1869 naar Haarlem, volgt VI.b
3. Hendrik Gijsbertus, geb. Dordrecht 13-3-1850, varensgezel (1860-1890), vertrekt op 25-04-1874 naar Kuylenchem, volgt VI.c
4. Jenneke, geb. Dordrecht 18-10-1851, vertrekt op 18-07-1868 naar Zwijndrecht en komt terug op 28-12-1869, volgt VI.d
5. Wilhelmina, geb. Dordrecht 18-7-1856, ovl. Dordrecht 21-09-1857
6. Wilhelmina, geb. Dordrecht 7-6-1858, tr. Dordrecht 27-1-1881 Henri Albert Sperwer, geb. Megen (NB) 1855, zn van Johannes Sperwer (wonende te Leiden 1881) en van Jacoba Dora Toornenburg (ovl. Voor 1881), schrijnwerker (1881). Het gezin vertrekt op 15-10-1894 naar ’s Hage. Kinderen:
    1 Theodora Jacoba Sperwer, geb. Dordrecht 25-07-1881.
    2 Wilhelmina Elisabeth Sperwer, geb. Dordrecht 23-11-1885.
    3 Willem Johannes Sperwer, geb. Dordrecht 11-7-1888, ovl. Dordrecht 15-3-1891.
    4 Willem Johannes Sperwer, geb. Dordrecht 25-7-1893.

V.f Maaike Wiekeraadt, geb. Dordrecht 11-9-1823, ovl. Dordrecht 7-4-1900, tr. Dordrecht 8-9-1847 Rudolph de Bres, geb. Dordrecht 1821, zoon van Casper de Bres en Josina Nieverwaart, schoenmaker, ovl. voor 1900.
Uit het huwelijk:
1. Casper, geb. Dordrecht 4-1-1848
2. Hendrina, geb. Dordrecht 29-06-1850, ovl. Dordrecht 3-9-1851.
3. Pieter Hendrik, geb. Dordrecht 06-11-1852
4. Ruddolf, geb. Dordrecht 12-02-1855
5. Ruthdolf, geb. Dordrecht 12-12-1857.

V.g Aagje Wiekeraadt, geb. Dordrecht 26-5-1826, vertrekt op 16-08-1853 naar Rotterdam, tr. Dordrecht 15-5-1850 Pieter SCHRIEK, geb. 1822, zn. van Siewert (Siebertus) Schriek en van Johanna Hoogwinkel, zeeman.
Uit het huwelijk:
1. Pieter Siebert, geb. Dordrecht 19-10-1850, ovl. Dordrecht 01-09-1851
2. Pieter Siewert, geb. Dordrecht 11-03-1853

V.h Pietertje Wiekeraadt, geb. Dordrecht 22-06-1833, tapster, won Tolbrugstraatje, ovl. Dordrecht 18-04-1905, tr. Dordrecht 28-02-1866 Pieter Johannes van Horssen, geb. Dordrecht 21-9-1816, wedn. Adriana Ponsen, zn van Pieter van Horssen en Maria van Woerkom, ovl. Dordrecht 27-9-1880.
Uit het huwelijk:
1. Pieter Johannes, geb. Dordrecht 23-08-1871, ovl. Dordrecht 20-12-1947, tr. Ridderkerk 10-12-1903 Hendrika Grietje van Nes, geb. Ridderkerk 6-6-1874, dr. van Florus van Nes en Cornelia Johanna Schumacher, ovl. Dordrecht 1-5-1945.

V.i Leendert WIEKERAAD, geb. Heerjansdam 1838, overl. Heerjansdam 26-2-1892, tr Gijsbertje TUK
Kinderen:
1. Gijsbertus Wiekeraad, geb Heerjansdam 1865, volgt VI.e
2. Adrianus Wiekeraad, geb Heerjansdam 23-8-1884
3. Lena Wiekeraad, geb Heerjansdam 5-12-1885

GENERATIE VI

VI.a  Gerrit WIEKERAAD, geb Charlois 17-6-1868, tr Adriaantje de RUITER.
Uit het huwelijk:
1. Pieter WIEKERAAD, geb. Barendrecht 17-11-1892, overl. Utrecht 1956, tr Rotterdam 11-3-1925 Trijntje HOOGERWERF, geb. Charlois 18-2-1895, overl. Rotterdam 17-12-1931, dc van Paulus J HOOGERWERF en Aagje NOORDZIJ (Kind: Aagje WIEKERAAD, geb. Rotterdam 1-6-1930, tr ald 28-5-1959 Adriaan Jan MOLENAAR, geb. Rotterdam 27-10-1932)

VI.b Willem Wiekeraad, geb. Dordrecht 31-05-1848, varensgezel (1860-1890), vertrekt op 22-04-1869 naar Haarlem.

VI.c Hendrik Gijsbertus Wiekeraad, geb. Dordrecht 13-3-1850, varensgezel (1860-1890), vertrekt op 25-04-1874 naar Kuylechem.

VI.d Jenneke Wiekeraadt, geb. Dordrecht 18-10-1851, ovl. Dordrecht 12-1-1938, tr. Dordrecht 5-5-1875 Cornelis van den Berg, geb. Dordrecht 31-12-1851, zn van Cornelis van den Berg en Adriana Reus, smid, vertrekt op 05-09-1870 naar Schoonderloo.
Uit het huwelijk:
1. Cornelis, geb. Dordrecht 17-1-1876, ovl. Dordrecht 07-01-1879.
2. Willem, geb. Dordrecht 18-4-1878
3. Cornelia, geb. Dordrecht 2-9-1880.
4. Elisabeth, geb. Dordrecht 11-2-1883
5. Cornelis, geb. Dordrecht 24-09-1888.

VI.e Gijsbertus WIEKERAAD, geb Heerjansdam 1865, tr Heerjansdam 12-4-1890 Heiltje van der Schoor, dr van Arij van der Schoor en van Jaapje Dorsman.
Uit het huwelijk:
1. Leendert Gijsbertus Wiekeraad, geb Heerjansdam 8-10-1890
2. Arie Jacob Wiekeraad, geb Heerjansdam 25-12-1892

LOSSE FEITEN

- Gijsbertus WIEKERAAD, geb ca 1915, overl. Zwijndrecht 14-9-2001 te "Swinhove" (86 jr.bron: De Dordtenaar d.d. 17-9-2001), begr. Heerjansdam 20-9-2001, tr Hillechien EEFSTING, geb ca 1923, overl./begr. Heerjansdam 8/13-11-1997 (74 jr./bron: De Dordtenaar d.d. 11-11-1997).

- Arie Wiekenaar, tr Barendrecht 27-2-1868 Willempje Kooijman

- Pieter Wiekerwaard, tr Heerjansdam 1-11-1862 Geertrui Kornelia van Gemerden.
Kinderen:
1. Machiel Wiekeraad, geb Oost-Bdr 1863, tr Huibertje Baas, geb 1862 Hjd
    a. Geertrui Cornelia Wiekeraad, geb Heerjansdam 4-5-1891

- Heiltje Wiekeraad, geb Barendrecht 4-8-1867, ovl Rotterdam 2-9-1942, tr Barendrecht 23-10-1890 Jacob Willemstein, geb Barendrecht 6-1-1864, arbeider, ovl Rotterdam 17-07-1952.
Uit dit huwelijk:  
a. Gerrit Willemstein, geb IJsselmonde 9-7-1894, ovl 's-Gravenhage 7-4-1969
b. Arie Willemstein, geb Barendrecht 27-02-1891, brugwachter 1e klasse bij de Nederlandsche Spoorwegen, ovl Rotterdam 29-10-1964, zn. van Jacob Willemstein en Heiltje Wiekeraad, tr IJsselmonde 24-8-1916 Apollonia Dirkje van Pelt, geb Barendrecht 12-08-1889, ovl Rotterdam 19-01-1977 (87 jr.).

- Cornelia Wiekeraad, tr Heerjansdam 19-3-1869 Matthijs Willemstein
- Gerrit Wiekeraad, tr Ridderkerk 9-3-1811 Leentje Dorsman
- Gijsbertje Leentje Wiekeraad, geb Heerjansdam 15-8-1889, dr van Johanna Wiekeraad
- Marijgje/Maria Wiekeraad, geb Heerjansdam 1805, tr Jan Munnik
- Teuna Wiekeraad, geb Heerjansdam 1836, tr Arie Broekhuizen