Weeskamer te Dordrecht 1593-1847 (archiefnr. 10)
ook te vinden op www.dordrecht.nl (onder cultuur)

Registers houdende uittreksels van testamenten waarbij aanspraken van de Weeskamer op een erfenis worden uitgesloten, 1625 - 1811. 

- 1 -
Stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten, 1581 - 1811 en z.j.

263 Daniel Abrahamsz. z.j. 
264 Cunera Abrahamsdr. 1639 
265 Jan Abrahamsz. en Maijken Jansdr. z.j. 
266 Cornelis Adolphsz. 1642 
267 Adriaen Adriaensz. 1646 
268 Anneke Adriaenszdr. 1626 
269 Bartholomeus Adriaensz. 1626 
270 Dammis Adriaensz. en Janneke Adriensdr. 1636 
271 Donijs Adriaensz. en Lijsbeth Willemsdr. 1626 
272 Jan Adriaensz. en Geertruijdt Vemmers 1597 
273 Jan Adriaensz. en Janneke Jansdr. 1634 - 1641 
274 Jasper Adriaensz. en Jaepken Heijnricxdr. 1592 
275 Joris Adriaensz. en Janneke Cornelisdr. 1605 
276 Claes Adriaensz. en Geertje Fransdr. 1641 
277 Matthijs Adriaensz. en Judith Fredericxdr. 1603 
278 Pieter Adriaensz. en Heijltgen Stoffelsdr. 1592 
279 Thomas Adriaensz. en Christina Hendrixsdr. 1651 
280 Everina Aelbertsdr. z.j. 
281 Arent Aertsz. en Grietje Leenertsdr. 1608 - 1624 
282 Arien Aertsz. en Elsken Cornelisdr. 1602 - 1618 
283 Frans Aertsz. en Baertgen Jansdr. 1653 
284 Geraert Aertsz. 1650 
285 Gerard Aertsz. 1681 
286 Henrick Aertsz. en Ariaentgen Ariensdr. 1618 
287 Henrick Aertsz. 1637 - 1641 
288 Jan Aertsz. en Magdaleen Geeritsdr. 1618 - 1621 
289 Lucas Aertsz. en Aeltgen Lambertsdr. 1624 
290 Jan van Aecken z.j. 
291 Jan Jansz. van Aken 1642 
292 Barthout van Aeckerlaecken en Elisabeth van Gesel 1619 - 1629 
293 Govert Allendorff en Catarina de Heer 1639 
294 Jan Stevensz. van Amersfort en Maijken Bol 1656 
295 Adriana d' Arnout 1645 
296 Nicolaes Amourij 1620 - 1627 
297 Arien Andriesz. en Lijsbeth Hermansdr. 1621 
298 Jacob Andriesz. 1641 - 1654 
299 Cornelis Andriesz. 1621 
300 Sander Andriesz. (van der Loo) 1654 
301 Wijnant Andriesz. en Pietliken Pietersdr. 1652 
302 Anthonijsz. en Lijntken Laurensdr. 1641 
303 Jacob Anthonisz. 1641 
304 Jan Anthonisz. en Martijntgen Augustijnsdr. 1593 
305 Jan Anthonisz. 1631 
306 Maria Anthonisdr. 1654 
307 Pieter Anthonisz. 1627 
308 Beliken Appels 1654 
309 Johannes van Ardonnen en Marija van Dijck 1716 
310 Abraham Ariensz. 1621 
311 Abraham Ariensz. en Maijken Hendricxdr. z.j. 
312 Arientje Ariensdr. 1625 - 1629 
313 Arijen Ariensz. z.j. 
314 Barthout Ariensz. 1626 
315 Evert Ariensz. en Neeltken Katthuis 1619 
316 Jan Ariensz. en Dingentken Jansdr. 1638 
317 Jan Ariensz. en Lijntgen Ariaensdr. z.j. 
318 Jacob Ariensz. 1641 
319 Claes Ariensz. en Anneken Willemsdr. 1603 
320 Claes Ariensz. z.j. 
321 Claes Ariensz. en Neeltgen Gabrielsdr. 1608 
322 Claes Ariensz. 1647 - 1651 
323 Lenert Ariensz. en Neeltken Cornelisdr. 1625 
324 Machteltgen Ariensdr. 1656 
325 Pieter Ariensz. 1608 
326 Roeland Ariensz. 1665 - 1685 
327 Rijcxken Ariensdr. 1601 
328 Thonis Ariensz. en Arijaenken Thonisdr. 1639 
329 Leendert Gijsbertsz. van As 1651 
330 Machiel van Baerlant 1670 - 1682 
331 A. Bake 1739 
332 Boudewijn Balen 1658 - 1665 
333 Maarten van Balen en Hester Willemsdr. 1609 - 1668 
334 IJsaack Baltensz. en Anneken Arijensdr. 1623 - 1626 
335 Barend Barentsz. 1624 - 1646 
336 Corstiaen Barentsz. en Anneke Willemsdr. 1623 - 1625 
337 Mariken Barendsdr. 1592 
338 Jan Bartholomeusz. 1628 - 1636 
339 Jan Bastiaensz. en Neeltgen Jansdr. 1595 - 1603 
340 Hendrik Jansz. van Battum 1642 
341 Wijnand Pietersz. van Batum 1690 
342 Isaeck Hendricxz. Bavelaer en Dingena van der Pijpen 1692 - 1697 
343 Clementia van Beaumont 1640 - 1671 
344 Daniel Egbertsz. van Beaumont 1647 - 1651 
345 Pierre de la Bebille en Anneke Fredericksdr. 1625 
346 Abraham Hendriksz. van Bebren 1641 - 1643 
347 Casper Beeck 1622 - 1649 
348 Aert van der Beeck 1652 
349 Anthonij van der Beeck 1666 - 1667 
350 Aert van der Beke 1604 - 1625 
351 Rochus Aertsz. Bellaert 1640 - 1657 
352 Abraham Dircxz. Bellaert 1651 - 1654 
353 Jan van Bemmel en Neeltgen den Raven 1659 
354 Cornelis van den Benden en Johanna van Houwelingen 1810 
355 Willem de Berdeus 1651 
356 Jan Cornelisz. van Bergen 1601 - 1608 
357 Corstiaen Bergers en Jannetje Jansdr. Doncker 1694 - 1706 
358 Johan Berck 1599 
359 Matthijs Berck 1639 
360 Cornelis Willemsz. Berk z.j. 
361 Simon Besanger 1810 
362 Claes Hendricxz. Besoijen 1624 - 1629 
363 Jan Ariensz. Best en Magdaleentgen Isaacxdr. 1691 
364 Tieleman Jansz. de Beun 1640 
365 Janneke Tielemansdr. Beurs 1652 
366 Cornelis Beuten en Marijken Jansdr. 1629 
367 Pieter Beijen 1632 - 1652 
368 Samuel Beijer en Sara van Wassenhoven 1682 - 1716 
369 Dirk Willemsz. Biertjes 1717 
370 Johan Bisbinck en Margaretha van Doorn 1675 - 1689 
371 Hendrik Geritsz. de Blancq 1641 - 1642 
372 Arien Aertsz. den Blauwen en Elisabeth Fransdr. 1647 - 1654 
373 Adriaen van Blenckvliet 1670 - 1671 
374 Cornelis den Bloesem en Geertruijd van Breda 1690 
375 Jacob le Blom en Elisabeth de Vouw 1641 - 1653 
376 Jan Blondeau en Janneke de la Rue 1648 
377 Willem Sandersz. van der Boeff en Trijntje Claassen 1728 
378 Adriaen Cornelisz. Boene en Grietken Melssen 1645 - 1663 
379 Adriaen Jacobsz. Bol en Willemken Cornelisdr. 1613 
380 Nicolaes Jansz. van Bolenbeeck 1639 - 1666 
381 Jan Bonten 1675 
382 Vervallen 
383 Vervallen 
384 Anthonij Cornelisz. Boochmaker en Neeltgen Jansdr. 1638 - 1655 
385 Jacob Boochschot en Dingena Mes 1594 - 1599 
386 Joost Cornelisz. Boon 1701 
387 Willem Boon en Maaijke van Westenrijk z.j. 
388 Willemina Boon 1722 
389 Anthonie Boonen en Jacoba Prins 1753 - 1764 
390 Jan Geertsz. Bornput 1654 - 1655 
391 Cornelis Bos en Anneken Claesdr. 1640 - 1651 
392 Willem Bos 1732 
393 Dirck Gerritsz. Bosman en Berbera Jansdr. 1643 - 1647 
394 Johannes Gosewinusz. Bosman en Maria Gomarus 1627 
395 Abraham Fransz. de Both en Sijken de Both 1653 - 1665 
396 Andries Adriaensz. de Both 1662 - 1664 
397 Wouter Boucquet en Margaretha Lavecq 1661 - 1723 
397 a Wouter Boucquet en Margaretha Lavecq 1661 - 1723 
398 Maximiliaen Bouman en Lievina Canijn 1605 - 1620 
399 Claes Boumans en Maijken Goossens 1641 
400 Costiaen Boumans en Heijltgen Adriaensdr. 1626 - 1658 
401 Adriaen Bout 1764 
401 a Adriaen Bout 1764 
402 Pieter Boijen 1651 
403 Gilles Braccone en Catharina van den Bergh 1677 
404 Jan Jansz. van Breda en Janneken Ariensdr. 1603 
405 Thonis Cornelisz. van Bree 1649 - 1656 
406 Gerrit van Breugel 1775 - 1777 
407 Gijsbert Geritsz. (Briel) 1651 - 1656 
408 Josijntje Ariensdr. van den Broeck 1646 
409 Pieter Broeckaert en Elisabeth van Zelven 1617 
410 Jan Geertsz. Broer en Dirckxen Jacobsdr. 1605 - 1638 
411 Jan Brouwer en Cornelia Godschalcxdr. 1625 
412 Jan ter Brugge 1644 
413 Jan van Bruhese 1432 
414 Benjamin de Bruijn en Anna Lambertsdr. z.j. 
415 Joost de Bruijn en Lijsken Verlinden 1604 
416 Pieter Mathijs de Bruijn 1646 
417 Tieleman Jansz. de Buer 1641 - 1652 
418 Jan Thomasz. Burggraaf 1675 
419 Pieter Jansz. Bucquoij 1641 - 1647 
420 Hendrick Woutersz. van der Burch en Maritgen Bonefaesdr. van der Zande 1642 - 1669 
421 Maria van der Burch 1807 
422 Willem Adriaensz. van der Burch 1639 - 1692 
423 Cornelis Cornelisz. Buijs en Maria van Beaumont 1637 
424 Pieter Buijs en Gerarda van Kruijskerken 1717 - 1731 
425 Margriet Buijsson 1651 - 1656 
426 Gosewinus van Buijtendijck en Juliane Beeck 1665 
427 Laurens van Buijtendijck 1659 - 1681 
428 Hendrik Bijlar en Anna Gruijtiers 1690 
429 Hendrik van Bijlar 1648 - 1663 
430 Willem van Bijler en Maria van Nispen 1658 
431 Cornelis van Bijwaert en Machteld van Bijwaert 1632 - 1677 
432 Dionijs van der Danck en Suzanna van Bolenbeek 1681 - 1707 
433 Hendrik Jacobusz. van Dalen en Mijntgen Gerritsdr. 1659 - 1660 
434 Jan Rutgertsz. van Dalen 1645 
435 Janneken Damisdr. 1646 
436 Huijch Danielsz. 1627 
437 Cornelis Danielsz. en Janneken Jansdr. 1651 
438 Aert Cornelisz. Danser en Marijken Cornelisdr. 1609 - 1627 
439 Clement Pietersz. Danser en Marijtgen Cornelisdr. 1608 - 1624 
440 Pieter Danser en Neeltgen Cornelisdr. 1595 - 1606 
441 Abraham Davidsz. en Magdalena Gijsbertsdr. 1621 
442 Jan Davitsz. en Anna de Vou z.j. 
443 Jan Jansz. Dees 1659 
444 Abraham van Diepenbeek 1665 - 1669 
445 Elisabeth Dierts 1616 - 1617 
446 Maarten van Dilsen 1641 - 1643 
447 Isaac Dinckels 1685 
448 Dionijs Dionijsz. 1649 
449 Aert Dircxz. 1677 - 1678 
450 Anthonij Dircxz. en Mariken Willemsdr. 1614 
451 Anthonij Dircxz. en Heiltgen Gerritsdr. 1623 
452 Digna Dircxdr. 1651 
453 Gerrit Dircxz. en Anneke Jansdr. 1610 - 1623 
454 Hendrick Dircxz. na 1630 
455 Hillegondt Dircxdr. 1652 
456 Huijbert Dircxz. 1651 
457 Jacob Dircxz. en Geertgen Ockersdr. 1662 
458 Claes Dircxz. en Geertgen Pietersdr. 1623 
459 Claes Dircxz. 1641 
460 Cornelis Dircxz. 1645 
461 Pieter Dircxz. en Maeijken Abrahamsdr. 1698 
462 Wessel Dircxz. en Mariken Adriaensdr. 1622 
463 Willem Dircxz. 1686 - 1693 
464 Lidia Diters 1646 
465 Pieter Doesburgh en Willemijntje van Doesburgh 1714 - 1715 
466 van Doesburgh 1805 
467 Dames Doll van Ourijk en Maria Elizabeth van Coeverden 1759 - 1776 
468 Adriaen Denisz. van Dongen en Marijken Pietersdr. 1676 - 1679 
469 Adriaen Jansz. van Dongen 1626 
470 Jan van Dongen en Anna Staeckmans z.j. 
471 Claes Ariensz. Dongen 1645 
472 Jan Donne en Ida Donne 1764 
473 Pieter Pietersz. van Dooren 1651 - 1657 
474 Steven Aertsz. van Dooren en Aeltgen Ariensdr. 1624 - 1658 
475 Arnoldus Gijsbertus Doorn en Maggelina van Hombroek 1775 
476 Bartholomeus Doorschot en Ida van Stamproij 1626 
477 Godefroij Doorschot en Anna van de Linde 1633 - 1648 
478 Aechgen Cornelisdr. Doots 1634 
479 Marten Marinisz. van Dootstroom z.j. 
480 Nicolaes van Dorren 1806 
481 Adriaen Pietersz. van Dort 1641 - 1644 
482 Jacob van Dortmont 1707 - 1708 
483 Willem Drommont en Arijaentgen Arijensdr. 1629 
484 Arie Drongelen en Beliken Jansdr. 1707 
485 Jan Jorisz. Drost en Adriaentgen Jansdr. 1607 - 1619 
486 Gijsbertje Druijff 1739 
487 Pieter Hendrik Duffer en Magdalena Hagelberg 1764 
488 Grietken Hendrixdr. van der Dussen 1655 
489 Herman van der Dussen en Digna van der Hoop 1664 - 1668 
490 Nicolaas van der Dussen 1727 - 1737 
491 Catharina Alida van der Dussen 1745 - 1747 
491 a Catharina Alida van der Dussen 1745 - 1747 
491 b Catharina Alida van der Dussen 1745 - 1747 
491 c Catharina Alida van der Dussen 1745 - 1747 
492 Maijken Jansdr. Duijen 1636 - 1652 
493 Abraham Woutersz. van Duijnen en Lijsbeth Willemsdr. 1620 - 1629 
494 Adriaen Jansz. van Duijnen en Mariken Boudewijnsdr. 1594 - 1612 
495 Aert Woutersz. van Duijnen 1616 - 1629 
496 Catharina van Duijnen 1651 - 1658 
497 Dirck Duijsters 1655 
498 Aper van Dijck 1631 
499 Bartholomeus van Dijck 1658 
500 Jan van Dijck z.j. 
501 Janneken van Dijck 1641 - 1654 
502 Johannes van Dijck 1750 
503 Leonard van Dijck 1640 - 1648 
504 Adriaen Cornelisz. Elands 1769 - 1791 
505 Lenert Jansz. van Elsloo 1652 
506 Willem van der Elst en Aeltgen Hertgers 1666 - 1681 
507 Dionisius Emhart z.j. 
508 Dirk Engering en Maria Anna de Saive 1774 
509 Jan Entens 1647 - 1650 
510 Hendrik van Erven en Ruurtje Ruurs 1609 
511 Trijntje van Es 1641 - 1659 
512 David d' Espinoij en Marieken Laurensdr. 1622 
513 Wemmer Pietersz. d' Espinoij 1627 
514 Jan Eswijler en Geertruijt Arentsdr. 1651 - 1654 
515 Samuel Everartius en Maria Thierens 1666 - 1681 
516 Elias Everts en Elizabeth Cornelisdr. 1604 
517 Lijsbeth Everts 1641 - 1655 
518 Maria Everts 1653 - 1661 
519 Jacob van der Eijck 1635 
520 Michiel Eijsbos en Janneken van Nasch 1637 
521 Cornelis Evertsz. van Eijssel en Anna van Diest 1626 
522 Pieter Jansz. Faber en Elizabeth Reijers 1602 - 1641 
523 Kaerle de la Faille en Cecilia Grammaije 1584 
524 Aeltgen Flous 1643 
525 Lenaert Foppens en Anneken Jansdr. 1633 
526 Henrij du Four en Dircxen Hermansdr. 1631 - 1643 
527 Jacob Francken en Anneke Rijcken 1705 
528 Johannes Franckenhoff en Maria Elselina Backer 1809 
529 Neeltgen Fransdr. 1604 
530 Gerijt Fransz. 1611 
531 Gijsbert Fransz. en Toontgen Jansdr. van Haarlem 1594 - 1595 
532 Jacob Fransz. 1593 
533 Jan Fransz. 1633 - 1641 
534 Cornelis Fransz. en Maria Fransdr. 1638 
535 Marijken Fransdr. 1614 
536 Philips Fransz. en Aeltgen Jansdr. 1610 
537 Pieter Fransz. en Toentgen Ariensdr. 1625 - 1631 
538 Cornelis Fredericxz. 1643 
539 Francois Fullaert 1644 - 1652 
540 Geertruij Gabrielsdr. 1696 
541 Marten Galenusz. en Tanneken Willemsdr. 1601 
542 Dirk Ganseman en Maria Lemkens 1732 
543 Maurice de la Garde 1641 - 1645 
544 Hendrik Geerling 1789 
545 Gleen Jansz. Geffen en Neeltgen Joppen 1622 
546 Laurens Cornelisz. de Gelder en Adriaentgen Ariensdr. 1626 - 1627 
547 Aert Geleijnen 1636 
548 Jan Gerritsz. van Gent 1722 
549 Jacob Geraets 1645 - 1652 
550 Abraham Geritsz. en Marike Cornelisdr. 1622 - 1631 
551 Adriaen Geritsz. en Neeltken Willemsdr. 1627 - 1654 
552 Arien Geritsz. 1623 
553 Angnietken Geritsdr. 1642 
554 Dirck Geritsz. en Barbara Jansdr. 1652 
555 Embrecht Geritsz. 1595 
556 Goossen Geritsz. en Willempgen Huijgensdr. 1648 
557 Gijsbert Geritsz. en Lijdewij Cornelisdr. 1614 
558 Gijsbert Geritsz. en Pieterken Pietersdr. 1618 - 1626 
559 Gijsbert Geritsz. en Magdaleentgen Gijsbertsdr. 1651 
560 Jan Geritsz. en Stijntgen Jansdr. 1616 
561 Claes Geritsz. en Dircxen Cornelisdr. z.j. 
562 Cornelis Geritsz. en Femmeken Govertsdr. 1617 - 1621 
563 Crijn Geritsz. en Grietken Jansdr. 1696 
564 Mathijs Geritsz. 1655 
565 Pauwels Geritsz. 1651 - 1655 
566 Steven Geritsz. en Maijken Jansdr. 1625 - 1631 
567 Willem Geritsz. 1641 - 1646 
568 Wouter Geritsz. en Beliken Jansdr. 1634 - 1651 
569 Simon de Geus en Adriana Timmerman 1769 
570 Abigael Ghijsius 1676 
571 Jan Foppensz. van der Giessen en Annegje Jansdr. van der Bodt 1705 
572 Roelant Evertsz. van Giesvelt en Lauwerensken Wissels 1661 
573 Bastiaen Gillisz. 1647 - 1662 
574 Jan Gillisz. en Aeltgen Aertsdr. z.j. 
575 Laurens Gillisz. en Tanneken Marcelisdr. 1602 - 1623 
576 Gerit Pietersz. van Glaije en Cathelina Gielisdr. 1593 
577 Cornelis de Glend en Maijke van Koppel 1762 
578 Elmer Godel en Marijetgen Theunisdr. 1657 - 1658 
579 Jan Jansz. Goethart 1652 
580 Andries, Adriaen en Arnoud van der Goes 1677 - 1720 
581 Pieter Pietersz. Goffa 1621 
582 Johannes Gommersz. 1651 
583 Wijnand Goossensz. 1651 - 1659 
584 Aeltgen Gorisdr. 1636 
585 Arijen Gorisz. en Lijsbet Aertsdr. 1611 - 1612 
586 Pieter Gorisz. 1643 
587 Willem Gouw 1645 - 1647 
588 Abraham Govertsz. en Engeltje Anthonisdr. 1622 - 1631 
589 Aert Govertsz. 1632 
590 Adriaentgen Govertsdr. 1635 - 1640 
591 Anthoni Govertsz. en Anneke Anthonisdr. z.j. 
592 Barend Govertsz. 1622 - 1652 
593 Jan Govertsz. en Aeltgen Gorisdr. 1627 - 1636 
594 Claes Govertsz. en IJken Hendricxdr. 1625 
595 Wouter Govertsz. en Truijgen Jansdr. 1635 
596 Dirck Gorisz. van de Graeff en Alidt van Aecken 1664 
597 Cornelis van de Graeff 1650 
598 Cornelis van de Graeff 1678 - 1704 
599 Cornelis van de Grient en Grietgen Michielsdr. 1636 
600 Cornelis van de Grient en Grietgen Jansdr. 1690 
601 Johannes Foppensz. Griesma 1774 
602 Teunis Aertsz. Groen 1649 
603 Huijbert Bastiaensz. de Groene en Sibilla van der Hof 1693 - 1701 
604 Pieter de Groot 1601 
605 Geerit de Gij en Ifken Florisdr. 1646 
606 Abraham Gijsbertsz. 1649 
607 Dirk Gijsbertsz. en Anna Hendriksdr. 1592 - 1601 
608 Hendrik Gijsbertsz. 1625 
609 Jacob Gijsbertsz. en Bastiaenken Claesdr. 1614 - 1624 
610 Corstiaen Gijsbertsz. 1627 - 1634 
611 Mels Gijsbertsz. 1650 
612 Adriaen Jacobsz. de Gijselaer 1615 
613 Adriaen Jansz. de Haen 1621 
614 Jacob de Haen en Janneke Goossensdr. 1657 - 1660 
615 Jan Jansz. de Haen en Emmeken Jacobsdr. 1618 - 1619 
616 Cornelis Jansz. de Haen en Aeltje Ariensdr. Vonk z.j. 
617 Cornelis Willemsz. de Haen 1612 
618 David Haering z.j. 
619 Hendrik Hagen en Sara Pietersdr. 1651 
620 Johan Hallincq 1739 
621 Pieter Halling 1596 
622 Jan van Halteren 1690 
623 Lucas Maartensz. Hannen en Margarita Jansdr. van Buren 1679 
624 Elizabeth Hardemans 1653 
625 Franchoijs de Hase 1647 
626 Gerrit de Heer en Marijken de Visscher 1699 - 1705 
627 Barent Jansz. Heerdinck en Cornelia Schots 1627 - 1655 
628 Aert van der Hegge 1690 - 1705 
629 Barent Gerritsz. Hecker en Angnieta Bastiaensdr. 1621 - 1655 
630 Gillis van Hellemond en Johanna Taaij 1723 
631 Reinier Staesz. Helluw en Grietgen Pietersdr. 1641 - 1658 
632 Francois van Hemert 1642 
633 Stephania Aartsdr. van Hemert 1645 - 1661 
634 Bartholomeus Hendricxz. 1653 
635 Egbert Hendricxz. en Lijsbeth Dircxdr. 1623 
636 Evert Hendricxz. en Sijken Heijmansdr. 1600 
637 Gerrit Hendricxz. en Marijken Pietersdr. 1628 
638 Gijsbert Hendricxz. en Aeltgen Lenartsdr. 1622 
639 Hendrik Hendricxz. en Anneken Woutersdr. 1621 - 1629 
640 Cornelis Hendricxz. 1641 - 1649 
641 Matheus Hendricxz. en Neeltgen Fransdr. 1689 
642 Pauwels Hendricxz. en Magdalena Jansdr. z.j. 
643 Seger Hendricxz. en Maeijken Geritsdr. 1624 
644 Cornelis Leendertsz. van der Hent 1654 
645 Paulina van Hersteen 1636 
646 Teunis Jansz. Hertevelt en Baeijke Willemsdr. 1663 
647 Cornelis van Herwijnen en Margaretha van der Merck 1663 
648 Cornelis van Herwijnen en Cornelia Poelgeest 1678 
649 Floris en Anna van den Hespel 1781 
650 Willem Jansz. Hessel 1637 - 1659 
651 Abraham Heusch en Maria van den Werff 1658 - 1670 
652 Abraham Ariensz. van Heusden en Judith Jansdr. 1651 
653 Theunis Ariensz. van Heusden 1649 - 1654 
654 Wouter Woutersz. van Heusden 1652 
655 Isaeck Lievensz. van der Heijde en Anneke Cornelisdr. 1614 
656 Hans Joostsz. van der Heijden 1651 
657 Herman Gerritsz. van der Heijden 1663 
658 J. Heijer 1763 
659 Jonas Heijkoop 1736 - 1737 
660 Pauwel Jansz. van Heijnsbergen en Aechgen Dircksdr. Osten 1628 
661 Huijbert van der Heijst en Anna Staesdr. 1703 
662 Daniel Hiddus en Stijntgen Mathijsdr. 1650 
663 Adriaen Adriaensz. Hoevenaer 1675 
664 G. van der Hof 1805 
665 Andreas Hollebeek en Johanna Boedonck 1762 
666 Gerrit van Holst 1752 - 1756 
667 Helena van den Honert 1659 
668 Gerrit Hooft en Anna Mol 1681 - 1707 
669 Cornelis van Hoogeveen 1649 - 1651 
670 Cornelis van der Hoop 1691 - 1712 
671 Nicolaes Jansz. Hoorn 1594 
672 Hendrik Claesz. Hoorn 1641 - 1665 
673 Pieter Hoppen 1771 
674 Corstiaen Pietersz. Hort 1626 - 1651 
675 Willem Houttuijn 1697 
676 Bastiaen Aertsz. van Houwelingen 1645 
677 Frans Aertsz. van Houwelingen 1654 
678 Willem Aertsz. van Houwelingen 1645 - 1654 
679 Sijmon Adriaensz. Hoijman 1645 
680 Tijs Hubertsz. en Maeijken Foppen 1594 
681 Johannes Hulsmans en Juliana Seijler 1808 
682 Johan Hulsthout en Elizabeth van Balen 1633 - 1652 
683 Claes Hutspot en Lijsken Leenertsdr. 1595 
684 Jan Huijbertsz. en Trijnken Willemsdr. 1656 
685 Jacob Huijbertsz. 1705 
686 Adriaen Huijgensz. en Elizabeth Aertsdr. 1603 - 1605 
687 Beatris Huijgensdr. 1638 
688 Metje Isaaxdr. 1669 
689 Lijsbeth Isbrantsdr. 1666 
690 Adriaen Jacobsz. z.j. 
691 Aeltgen Jacobsdr. 1652 
692 Arijaentgen Jacobsdr. 1630 
693 Arijaen Jacobsz. 1585 
694 Adriaen Jacobsz. 1630 
695 Cornelis Jacobsz. en Janneken Lensen 1598 
696 Jan Jacobsz. en Willemtje Cornelisdr. 1623 - 1651 
697 Jan Jacobsz. en Adriaentgen Jansdr. 1631 
698 Maerten Jacobsz. en Marijcken Bernwater 1631 - 1652 
699 Wouter Jacobsz. 1647 
700 Jan Geritsz. de Jager en Heijltgen Willemsdr. 1631 
701 Abraham Jansz. 1619 - 1649 
702 Adriaen Jansz. en Janneken Joostsdr. 1637 
703 Adriaentgen Jansdr. 1641 
704 Aelbert Jansz. en Dircxen Jansdr. 1622 
705 Arijen Jansz. 1620 
706 Bartel Jansz. en Neeltken Jacobsdr. 1643 
707 Bastiaen Jansz. 1594 
708 Belia Jansdr. 1610 - 1619 
709 Dirck, Thijs en Gerrit Jansz. 1686 
710 Elsken Jansdr. 1639 - 1641 
711 Etta Jansdr. z.j. 
712 Geerit Jansz. en Anneken Willemsdr. 1632 
713 Geerloff Jansz. en Lijsbet Jacobsdr. z.j. 
714 Gerrit Jansz. 1593 
715 Govert Jansz. en Meijge Luit 1632 
716 Harmen Jansz. en Nijesgen Jansdr. 1628 
717 Hendrick Jansz. en Marijken Jansdr. 1610 
718 Hendrick Jansz. en Pieterken Renerts 1613 
719 Hendrick Jansz. en Anneken Mercelisdr. 1615 
720 Hendrick Jansz. en Cathalina Jansdr. 1626 
721 Hendrick Jansz. 1651 - 1654 
722 Huijbrecht Jansz. 1641 
723 Isaeck Jansz. en Catharina Hendriksdr. 1593 
724 Jaepken Jansdr. 1651 
725 Jacob Jansz. 1651 - 1655 
726 Jan Jansz. en Marijcken Geritsdr. 1597 
727 Jan Jansz. en Magdaleentken Theunisdr. 1628 
728 Jan Jansz. en Willemken Woutersdr. z.j. 
729 Jacomijntgen Jansdr. 1643 
730 Jasper Jansz. en Neeltken Pietersdr. 1624 
731 Joost Jansz. en Lidewij Thonisdr. 1625 
732 Jorden Jansz. en Marijken Hermansdr. 1627 
733 Claes Jansz. 1651 - 1668 
734 Cornelis Jansz. en Geertruijd Claesdr. 1600 
735 Cornelis Jansz. en Geertken Barendsdr. 1612 
736 Cornelis Jansz. en Anneken Cornelisdr. 1616 
737 Cornelis Jansz. 1630 - 1632 
738 Cornelis Jansz. 1616 - 1651 
739 Lauken Jansdr. 1612 - 1672 
739 a Lauken Jansdr. 1612 - 1672 
740 Leendert Jansz. en Anneken Jansdr. 1625 
741 Maerten Jansz. en Lijsken Maertensdr. 1602 
742 Maerten Jansz. en Ploentgen Geleijnsdr. 1618 
743 Marijken Jansdr. 1625 - 1626 
744 Matheus Jansz. en Marijken Stoop 1594 
745 MatheusJansz. en Mariken Cornelisdr. 1598 
746 Michiel Jansz. en Marijcken Segersdr. 1626 - 1647 
747 Michiel Jansz. en Geertgen Geeritsdr. 1631 - 1638 
748 Michiel Jansz. 1643 
749 Michiel Jansz. en Selijcken Claesdr. 1656 
750 Neeltgen Jansdr. 1641 - 1655 
751 Pauwels Jansz. en Geertruijd Teunisdr. 1627 - 1641 
752 Pieter Jansz. en Trijntgen Jansdr. 1607 
753 Pieter Jansz. en Baertgen Lenertsdr. 1627 - 1636 
754 Pieter Jansz. en Lijnken Pietersdr. 1638 - 1650 
755 Pieter Jansz. 1651 
756 Pieter Jansz. en Barbara Jansdr. z.j. 
757 Simon Jansz. 1644 
758 Tielman Jansz. 1641 
759 Trijntgen Jansdr. 1642 
760 Victor Jansz. en Beeltgen Jansdr. 1638 - 1655 
761 Willem Jansz. en Martijntgen Augustijnsdr. 1581 - 1593 
762 Willem Jansz. en Mariken Willemsdr. 1649 - 1651 
763 Willem Jansz. en Trijntje Wijngaerts 1642 
764 Geertruijd Jaspersdr. 1641 
765 Wouter Jaspersz. 1655 
766 Jan Jelisz. en Aeltgen Aertsdr. 1593 
767 Hendrik Jonasz. 1695 
768 Aelbrecht Jonckholt 1641 - 1656 
769 Hendrick de Jongh 1670 - 1671 
770 Cornelis Adriaensz. de Jongh en Pieternella Bruijnen 1640 
771 Mathijs de Jongh en Christina Hendricxdr. 1661 
772 Anthonij Joostsz. 1641 
773 Bastiaen Joostsz. en Aechtien Jansdr. 1605 
774 Claes Joostsz. en Elizabeth Willemsdr. 1621 
775 Frans Joostsz. en Janneken Dionisiusdr. 1626 - 1646 
776 Claes Joosten en Angenietken Jansdr. 1631 
777 Jan Joppen 1610 - 1611 
778 Neeltgen Joppen 1605 
779 Pieter Carelsz. en Cleijsken Willemsdr. 1637 - 1656 
780 Pieter Kalffgens 1629 
781 Jan Pietersz. Calis en Pleuntje van de Grient 1737 
782 Andries Andriesz. Kant en Anneken Philipsdr. Balx 1688 - 1696 
783 Hendrik van Capellen 1643 
784 Jan Carlé 1651 
785 Barent Jansz. Carman 1640 
786 Leonard Jansz. Carnaeckel en Geertruijd Fransdr. 1612 
787 Hendrik en Johannes Cassel 1776 
788 Pieter Cats en Marijke van der Trip 1770 
789 Jacob Jansz. van Keppel 1651 
790 Pieter de Keijser en Aeltgen Aertsdr. 1611 
791 Jan de Keijser en Geertruij Pattiljon 1658 - 1660 
792 Gemondt Chardenel 1651 - 1658 
793 Jacob van Chastelet 1732 
794 Marcus Christiaensz. en Adriaentgen Jansdr. 1594 
795 Pieter Christoffelsz. en Berber Danielsdr. 1606 
796 Carel Chijrer 1634 - 1658 
797 Jacob Cieraets 1645 
798 Jan Cornelisz. van de Kievit 1655 - 1658 
799 Jacob Kint 1611 - 1641 
800 Susanna Gorisdr. Kindt z.j. 
801 Martinus Kitsenburg 1724 
802 Adriaen Claesz. 1645 
803 Aert Claesz. 1626 
804 Soetgen Claesdr. 1629 
805 Bouwen Claesz. z.j. 
806 Hubrecht Claesz. en Francijna Adriaensdr. 1621 
807 Jan Claesz. 1628 
808 Jan Claesz. 1645 
809 Jan Claesz. 1658 - 1664 
810 Dammas Dircxz. Claptas 1625 
811 Jan Damasz. Claptas 1651 
812 Jan Cornelisz. van Cleeff, z.j. 
813 Gielis Clercq en Leentgen Abrahamsdr. 1648 
814 Abraham de Klerk 1791 
815 Johanna Kloens 1740 
816 Jan en Pieter Cloens 1751 - 1757 
817 Gijsbert Clock 1644 
818 Catharina van der Clooster 1655 
819 Geleijn Cloot 1693 
820 Hendrik Eibertsz. Closser en Jannetje Hendriksdr. 1766 
821 Geesken Cluppelhout 1625 - 1627 
822 Hendrik Arentsz. Cluijt en Maijken Imants 1688 - 1693 
823 Arent, Lambert en Fijken Knoor 1651 
824 Lijsbeth Cnooren 1651 
825 Vincent de Cnuijt 1646 
826 Hans Cobrissen 1662 
827 Jan Kock en Martina Anthonisdr. 1609 - 1639 
828 Jan Jansz. Cock en Jannegen Robbertsdr. 1642 - 1652 
829 Jan Jansz. Cock en Barbera Pietersdr. 1668 
830 Jacobus Kockeel en Elizabeth de Rood 1764 
831 Claertgen Coenraetsdr. 1620 
832 Hans Colaert 1610 - 1626 
833 Nicolaes Collet en Beatrix Evertsdr. 1636 - 1641 
834 Claes Goossensz. Colster 1628 - 1641 
835 Cornelis Coninck 1775 
836 Abraham Sierensz. Coninck en Machtelt van Zassen 1651 - 1672 
837 Cornelis Sierensz. Coninck en Margaretha Sierensdr. 1651 - 1652 
838 Isack Hendricksz. Koninck 1600 
839 Maria de Koninck 1707 
840 Pieter de Koning 1770 - 1784 
841 Jan Frederik de Koning 1775 
842 Lowijs Conincxloo en Lijsbeth Jansdr. 1618 - 1623 
843 Abraham van der Koogh en Johanna Scholing 1777 
844 Vervallen 
845 Leendert Coolen en Johanna Pergens 1710 - 1721 
846 Diderick van Coolwijck 1683 
847 Jan Cornelisz. Kooman 1641 - 1651 
848 Hendrik Koopmans 1686 - 1691 
849 Jan Willemsz. de Koot 1652 - 1654 
850 Jan Jansz. Cop en Hendricksken Arijensdr. 1653 - 1656 
851 Abraham Cornelisz. en Pieterken Jansdr. 1626 
852 Adriaen Cornelisz. en Stijntgen Cornelisdr. 1612 
853 Aert Cornelisz. en Aeltken Jacobsdr. 1642 
854 Anthonie Cornelisz. 1646 
855 Bastiaen Cornelisz. en Cornelia van de Graeff 1637 
856 Dingna Cornelisdr. 1652 - 1655 
857 Dirck Cornelisz. en Etta Jansdr. 1628 - 1656 
858 Hendrick Cornelisz. 1648 
859 Gerrit Cornelisz. en Anneken Bosschaert 1627 
860 Jan Cornelisz. en Neeltje Willemsdr. 1641 - 1643 
861 Cornelis Cornelisz. 1624 
862 Lubbrecht Cornelisz. en Marijken Pauwelsdr. 1643 
863 Maerten Cornelisz. en Heiltgen Corssensdr. 1612 
864 Maerten Cornelisz. en Huijbrechtgen Commers 1644 
865 Marijken Cornelisdr. 1619 - 1633 
866 Marijken Cornelisdr. 1622 
867 Melis Cornelisz. en Elisabeth Adriaensdr. 1619 
868 Mels Cornelisz. 1647 - 1651 
869 Merkus Cornelisz. 1594 
870 Ocker Cornelisz. 1628 - 1643 
871 Pieter Cornelisz. en Aertken Pietersdr. 1623 
872 Rochus Cornelisz. 1634 
873 Toontken Cornelisdr. 1587 - 1609 
874 Bartholomeus van de Corput 1641 - 1651 
875 Frans Corsz. 1655 
876 Jan van Korthoven 1729 
877 Cornelia Jacobsdr. Cotermans 1624 - 1626 
878 Thomas Jacobsz. Cotermans en Anneke Pietersdr. 1631 - 1640 
879 Anthonie Anthonisz. Cothee 1651 - 1652 
880 Bartholomeus Cramerheijn 1673 - 1681 
881 David Croes 1674 - 1678 
882 Geerit Jansz. van Cronenborch en Elsken Govertsdr. 1651 
883 Gerit Dircxz. Crouff en Marijken Arijensdr. 1623 - 1647 
884 Claes Crull, Trijntje Kelders en Jenneke van Andernach 1625 - 1652 
885 Geerit Leendertsz. Cruijck 1604 
886 Jan Crijnen en Neeltje Willemsdr. 1639 - 1643 
887 Jan Jansz. Cuijck en Metjen Isacxdr. z.j. 
888 Cornelis van Cuijlenburch 1658 - 1666 
889 Geerit Geeritsz. Cuijp 1619 - 1644 
890 Hendrik Jansz. de Laer en Neeltgen Jacobsdr. 1616 - 1633 
891 Jacob Lambrechtsz. en Marijken Dircxdr. 1620 
892 Joachim Lambertsz. 1651 
893 Mathilde Lambrechtsdr. 1641 
894 Pieter Lambrechtsz. en Anna Bosch 1601 
895 Thomas Hendricxz. Lamboe en Mariken Hendricxsdr. van Membach 1639 
896 Louis Lantelon 1637 
897 Jacob Laurensz. en Adriaenken Jansdr. z.j. 
-- Tieleman Ariensz.: zie Arent Aertsz. 
898 Joost Laurensz. en Mariken Ariensdr. 1616 
899 Claes Laurensz. en Janneken Claesdr. 1614 
900 Lazarus de smid 1641 
901 Leendert Leendertsz. en Pieterken Aelbertsdr. 1650 - 1658 
902 Michiel Leermans 1645 
903 Cornelis Lenaertsz. en Emmerentia Gerritsdr. 1630 - 1631 
904 Sebastiaen Lenaertsz. en Aechtgen Cornelisdr. 1610 - 1627 
905 Roeland Lendenij en Marijken Gillisdr. 1604 - 1623 
906 Anthonie Leniers en Josijnken van Orleij 1610 - 1623 
907 Dirck Lieffkens 1627 
908 Joost Lievensz. 1622 
909 Jan Jansz. van de Lindt en Lijsbeth van der Schilt 1760 
910 Marinus van der Lisse 1642 - 1644 
911 Willem Louisz. Loena 1651 
912 Adriaen Thonisz. Loetering en Digna Bouwens 1571 - 1616 
913 Gerrit Lonecq en Anna Lares 1771 
914 Andries van der Loo 1652 - 1654 
915 Gerrit Jansz. Looffrijs 1622 
916 Jenneke Louwen 1766 
917 Abel van Lubeeck 1656 - 1658 
918 Gillis van Luffelen en Maria Dubois 1628 - 1661 
919 Johannes van Luffelen 1662 
920 Aelbrecht Lucasz. en Dingantje Aertsdr. 1623 - 1624 
921 Hillegond en Janneken Lucasdr. 1648 - 1652 
922 Claes Lucasz. z.j. 
923 Pieter Lussanet en Lijsbeth Lambertsdr. 1644 
924 Gerrit Maertensz. en Burchien Pietersdr. 1622 - 1625 
925 Pieter Maertensz. en Claertgen Cornelisdr. 1594 
926 Claes Maertensz. en Lijsbeth Cornelisdr. 1603 - 1626 
927 Adriaen Maes 1696 
928 Elizabeth Adriaensdr. Maes 1676 
929 Jenneke Quirijnsdr. Maes 1676 
930 Laurens Magerman en Marijcken Jacobsdr. 1613 
931 IJsaeck Mathieu en Josina Jansdr. de Best 1593 - 1599 
932 Jan Maestrehome en Margriet Toussaint 1635 - 1637 
933 Nicolaes Manternach 1673 - 1678 
934 Paulus Marcel en Elisabeth Swalmiris 1672 - 1707 
935 Elizabeth Marcelisdr. 1641 
936 Geerlof Fransz. van der Marck en Maeijken Cox 1651 - 1654 
937 Jan Mathijsz. en Marijken Jansdr. 1627 
938 Cornelis Mathijsz. 1600 
939 Cornelis Mathisius 1675 
940 Leendert Mathijsz. en Neesgen Baltensdr. 1624 - 1628 
941 Reijnier Matheusz. en Joostgen Jansdr. 1622 - 1627 
942 Elias Mauritz en Johanna van Poelien 1809 
943 Johan van der Meer en Geertruij Schijvelbergh 1712 - 1725 
943 a Johan van der Meer en Geertruij Schijvelbergh 1712 - 1719 
943 b Johan van der Meer en Geertruij Schijvelbergh 1719 - 1725 
944 Thomas Meeuwsz. 1663 
945 Jacob Jansz. van Mels 1608 - 1623 
946 Wijnant van der Merck en Judie op de Laa 1707 
947 Barent van Merrevelt en Catharina van Ringhelbergh 1715 
948 Dirk van Meteren en Willemijntje Abrahamsdr. de Vouw 1670 
949 Jan Jansz. Mets 1665 
950 Jan van Meurs en Geertruij Mausers 1760 - 1763 
951 Sander Meusel 1728 
952 Ariaentgen Meussen 1646 
953 Oloff Jansz. van der Meijden 1654 
954 Maijken Claesdr. Meijvogel 1669 - 1676 
955 Barbera Michielsdr. 1641 
956 Sijmon Mochon en Maeijken Es 1654 
957 Cornelis Ockersz. Mol en Berbera Cornelisdr. de Haan 1646 - 1647 
958 Jan Cornelisz. Mol en Anneke Cornelisdr. van Nes 1636 - 1654 
959 Jeremias van der Monde z.j. 
960 Mathijs Moria 1624 
961 Jan Jansz. Morlet 1644 - 1650 
962 Pieter Mouthaan 1715 
963 Willem Mulder 1653 
964 Jan Willensz. Muts en Lijntken van Hessel 1645 - 1658 
965 Anthonij Muijs z.j. 
966 Andries de Nachtegaal en Hermina Schippers 1809 
967 Jacobus van de Nadort en Ida Meerschout 1809 
968 Margaretha Revixits van Naerssen 1603 
969 Nanninck Nannincxz. en Aechgen Henricxdr. 1593 
970 Gijsbert Cornelisz. van Nasch 1642 
971 Lenert Gijsbertsz. van Nasch 1651 
972 Cornelis Florisz. Neelis 1636 - 1659 
973 Hendrik Nering 1809 
974 Jan van den Nes 1624 - 1633 
975 Cornelis van Nes 1667 - 1668 
976 Bernardus Jodocus van Niel 1723 
977 Adriaan Nierharren 1771 
978 Rutgert van Nieuwstadt 1651 - 1662 
979 Johanna van Nieuwkerk 1761 
980 Geraert van Nispen en Adriana van Haarlem 1618 
981 Margaretha le Noir 1613 
982 Bartholomeus Noppen en Anneke Hendricxdr. 1611 
983 Jaques Nouaerts 1628 
984 Abraham van Nuijssenburch en Adriana Mauritsdr. 1660 - 1664 
985 Dirck Cornelisz. van Nijeuwmegen 1618 - 1629 
986 Jan Jansz. Nijsmans 1674 - 1679 
987 Cornelis Nijssen en Sara Pietersdr. 1593 
988 Job Willemsz. Nijssen 1667 - 1697 
989 Johannes Nijssen en Beliken Jansdr. van Wel 1693 - 1695 
990 Adriaen Ockersz. en Neeltgen Hendricxdr. 1621 
991 Gerardt van den Oever 1669 
992 Pieter Offermans en Janneken de Swart 1613 
993 Jacobus van Oldenburg 1619 
994 Anthonij Ommeren en Petronella Thomasdr. 1627 
995 Johannes Onderwater 1655 - 1657 
996 Hendrik van Oort en Aeltje van Someren 1724 
997 Jan Joostsz. van Osch en Anneke Jansdr. 1641 - 1655 
998 Willem Otten 1652 
999 Dirck van Overbeek en Aplonia Holst 1654 - 1658 
1000 Johannes Overmeijer 1768 
1001 Jacob de Paeu 1605 
1002 Palm en Amarantha Elisabeth van Meeuwen van Hinsbirgh 1760 - 1777 
1002 a Palm en Amarantha Elisabeth van Meeuwen van Hinsbirgh 1760 - 1777 
1003 Arnoult de Paradijs, Regina Verwers en Anna de Pré 1607 - 1622 
1004 Bartholomeus Passchieren 1604 
1005 Cornelis Adriaensz. Pasteij 1618 - 1625 
1006 Adriaen Pauwelsz. en Hillegont van Nesch 1625 
1007 Johannes Pauwelsz. 1665 
1008 Neeltje Pauwelsdr. 1669 
1009 Pauwel Pauwelsz. en Anneken Jansdr. 1635 
1010 Aert Peper de Bevere en Maria van Beveren 1762 - 1766 
1011 Frans Lodewijk Piazzel 1762 - 1763 
1012 Abraham Pietersz. en Grietgen Jansdr. 1639 
1013 Arent Pietersz. 1586 - 1598 
1014 Arien Pietersz. 1622 - 1629 
1015 Cornelis Pietersz. 1611 
1016 Dirck Pietersz. en Ariaentgen Jacobsdr. 1619 - 1626 
1017 Evert Pietersz. en Stijntken Ariensdr. 1614 
1018 Gerrit Pietersz. 1617 - 1622 
1019 Hendrick Pietersz. en Teuntje Cornelisdr. 1640 - 1655 
1020 Hercules Pietersz. 1640 - 1645 
1021 Hillebrant Pietersz. en Lijsbeth Cornelisdr. 1603 
1022 Jochum Pietersz. en Grijetken Cornelisdr. 1657 
1023 Joost Pietersz. 1641 
1024 Maerten Pietersz. en Janneken Damisdr. 1641 - 1649 
1024 a Marten Pietersz. en Marijken Aertsdr. 1600 
1025 Panningh Pietersz. en Anneke Jacobsdr. 1651 - 1659 
1026 Philips Pietersz. en Teuntken Leendertsdr. 1632 
1027 Pieter Pietersz. 1651 - 1664 
1028 Guilliam Pille en Maria le Jeune 1641 
1029 Dionijs van der Poel 1640 - 1659 
1030 Jeronimus Polsma en Cornelia Spieck 1666 - 1668 
1031 Carel Pompe 1691 
1032 Arien Poot z.j. 
1033 Willem Poot en Jacomijntje de Cater 1704 
1034 Aert Pot 1650 - 1666 
1035 Cornelis de Pourdoos 1599 - 1610 
1036 Cornelis Pietersz. Praem en Adriaentken Jansdr. 1611 - 1623 
1037 Cornelis Praem 1653 - 1666 
1038 Dirck Praem 1632 
1039 Cornelis Jansz. Prieck en Heijltje Jacobsdr. 1661 
1040 Jan Joostsz. Prieck en Susanna de Bruijn 1667 
1041 Paulus Pries en Catharina Buijman 1781 
1042 Willemina van Prooijen 1805 
1043 Simon Puts 1652 
1044 Herman van der Putten en Adriana Paulij 1615 - 1620 
1045 Burgert Cornelisz. van Putten 1673 - 1682 
1046 Erasmus de Putten en Maria Questrooij 1592 - 1594 
1047 Pieter Davidsz. Pijper 1645 
1048 Joost Quirijnsz. en Neeltken Jansdr. 1592 - 1595 
1049 Abram Rabat en Marij Rijnkasse z.j. 
1050 Johannes Boer 1708 
1051 Johannes de Bas 1703 
1052 Claes Jansz. Raijer 1621 
1053 Caterijn Belingen 1658 - 1661 
1054 Adriaen Repelaer 1622 - 1629 
1055 Frederik Reijersz. en Margaretha Jansdr. 1632 
1056 A. Reijken 1789 
1057 Wouter Reijnsz. en Adriaentken Jansdr. 1692 
1058 Arent van Rietbeeck en IJda Gijsbrechtsdr. 1651 - 1665 
1059 Pierre Rieu en Sijtje Koenen 1645 - 1650 
1060 Robbrecht Robbrechtsz. en Lijsken Thielmansdr. 1603 
1061 David Roeg en Querijntgen Pietersdr. 1622 
1062 Hendrik, Edmond en Robbert Rockwood 1652 - 1662 
1063 Sijbert Roesz. en Geertruijt van Liesvelt 1652 - 1672 
1064 Johannes Rogiers en Anthonetta Beeck 1615 - 1652 
1065 Maria Rolandus 1696 
1066 Jan Romboutsz. 1616 
1067 Leendert Jansz. Romeijn en Elizabeth Lambrechtsdr. 1656 
1068 Jan Rommen en Matken Govertsdr. 1617 - 1628 
1069 Johan de Roo 1785 - 1810 
1070 Pieter Rovelaes en Josina de Leu 1671 
1071 Jan Ros en Maijken Kock 1680 - 1682 
1072 C. van Roij 1641 
1073 Michiel Ruel en Hechtgen Cornelisdr. Besemers 1641 
1074 Johan en Jacob Rutgers 1644 - 1655 
1075 Jacob Rutten 1588 - 1596 
1076 Nicolaes Rutten en Beatrix Jansdr. 1641 - 1658 
1077 Pieter Rutten 1632 
1078 Elisabeth Andriesdr. van Rijn 1742 
1079 Dirck Cornelisz. van Rhijn en Lijsbeth Dircxdr. 1646 - 1656 
1080 Pieter Cornelisz. Rijsbergen 1637 - 1656 
1081 Machiel Rijsbosch en Jenneken Gijsbertsdr. van As 1643 
1082 Gilles Sandersz. en Marijcken Claesdr. 1631 - 1641 
1083 Maerten Jansz. Santfoort en Jannetje Cox 1666 - 1670 
1084 Robertus van Sassen 1665 
1085 Nicolaes Scavart 1655 
1086 Willem Anthonij Schaatze en Belia Horsman 1777 
1087 Harman Schalexz. 1642 
1088 Wit Schalexz. en Janneken Jansdr. Verdoren 1636 
1089 Pieter Schalij en Catharina Verelst 1681 
1090 Hendrik Scheepers 1708 
1091 Bartholomeus van Schellebeek en Anna Catharina Walraven 1760 - 1805 
1092 Johannes Schilthouwers en Anthonia Coninx 1666 - 1672 
1093 Dirck Schiltmans en Anneken Aertsdr. 1607 
1094 Johannes Schildmans 1757 
1095 Jeremias Schoenmakers en Maria van Dongen 1810 
1096 Everdina Elisabeth Scholting 1791 
1097 Hendrik Lenaertsz. Schooff en Adriaentgen Cornelisdr. Clerx 1635 
1098 Pieter Schoth en Bastiaenken Cornelisdr. 1623 
1099 Pieter Schot en Geertruij Baks 1810 
1100 Cornelis Schrevelsz. en Lijsbeth Jansdr. 1624 
1101 Jan Simonsz. en Elisabeth Jacobsdr. 1596 - 1606 
1102 Michiel van Sittert 1712 
1103 Leendert Slegt en Jija Kros 1810 
1104 Cornelis Andriesz. Slingelant 1641 - 1655 
1105 Pieter Slingerburg 1648 
1106 Gerrit Slingervoet en Anna Catharina Siebolt 1732 - 1762 
1106 a Gerrit Slingervoet en Anna Catharina Siebolt 1734 - 1752 
1106 b Gerrit Slingervoet en Anna Catharina Siebolt 1753 
1107 Pieter Jansz. Sneeu en Lijsbeth Cornelisdr. Boots 1633 - 1648 
1108 Nicolaes Snellaert en Emierentiana Speckhouwers 1601 - 1604 
1109 Arien Soeten 1687 
1110 Bastiaen van Solingen en Tanneke van Pruijze 1604 - 1626 
1111 Jacob Sonnemaens en Magdalena Sonnemaens 1698 
1112 Jonas Philipsz. Sonnevelt en Catharina Bonsius 1653 
1113 Adriaen Souck en Cornelia Willemsdr. z.j. 
1114 Arnold Spaens en Marguerite Aertsdr. 1602 - 1634 
1115 Jan Spiering 1765 
1116 Pieternella Spruijt z.j. 
1117 Judith Hendricxdr. van Stabroeck 1677 - 1678 
1118 Johannes Stabroeck en Lijdia van Heel 1719 
1119 Jacob Staesz. en Abigael van Doeuren 1622 - 1629 
1120 Galenus van der Staff 1736 - 1737 
1121 Wijbrandt Stam 1669 - 1686 
1122 Pieter Pietersz. van Stantdonck 1613 - 1654 
1123 Hendrik Pietersz. van Starrenborch 1634 - 1654 
1124 Nicolaes van der Steen en Anneke Gillesdr. 1647 
1125 Gilles Steens 1651 
1126 Hendrik Steens 1640 - 1651 
1127 Lodewijk van der Stel 1708 - 1721 
1128 Simon van der Stel 1666 - 1672 
1129 Roelant Sterlinx en Isabella Staeckmans 1625 
1130 Jacob Claesz. Stoop en Mariken Hubertsdr. 1616 
1131 A.B. en A.A. Stoop 1807 
1132 William Straekan en Sara Seraphina van Bragt 1774 
1133 Bastiaen Dircxz. Struijck en Anneke Thomasdr. 1615 - 1632 
1134 Anthonie Struijs 1649 
1135 Cornelis Jansz. Stijvecost en Anneke Govertsdr. 1592 
1136 Adrijaen Swaen 1680 
1137 Cornelis Swaen en Cornelia Boon 1647 - 1662 
1137 a Cornelis Swaen en Cornelia Boon 1647 - 1662 
1138 Paulus Swaen 1684 
1139 de Swaen 1674 - 1676 
1140 Laurens Swaenders 1771 
1141 Maaijke Swang 1769 
1142 Jacob Sijbrantsz. en Neeltje Aertsdr. 1653 
1143 Mattheus Hendrik Taaij 1723 
1144 Taaij van Campen en Maria Jacoba Lepla 1756 
1145 Wouter Pietersz. Tas 1640 
1146 Roelandt Taijler 1643 
1147 Johan Tembroek 1726 
1148 Gauda Teunisz. 1652 
1149 Andries Thomasz. en Janneken Hamansdr. 1646 
1150 Govert Thomasz. en Maijken Leendertsdr. 1657 - 1658 
1151 Jan Thomasz. 1662 
1152 Judith Thomasdr. 1630 
1153 Maeijken en Grietgen Thomasdr. 1663 
1154 Maeijken Thomasdr. 1649 
1155 Cornelis Thonisz. en Aeltgen Jansdr. z.j. 
1156 Geert Thonisz. 1657 
1157 Huijch Thonisz. en Anneken Jansdr. 1608 - 1617 
1157 a Huijch Thonisz. en Anneken Jansdr. 1608 - 1617 
1158 Jan Thonisz. 1600 
1159 Jan Thonisz. en Geertruijt Ariensdr. Kruijs 1637 
1160 Matthijs Thonisz. 1607 
1161 Pieter Thonisz. en Commertje Jansdr. 1686 
1162 Wouter Thonisz. 1643 
1163 Pleuntje van der Thuijnen 1707 
1164 Johan van der Thuijnen 1714 
1165 Cornelis Cornelisz. Thijelen 1619 
1166 Samuel Tielmans en Maria Jansdr. 1663 - 1668 
1167 Jacob Tielmans 1643 - 1656 
1168 Jan Joostsz. van Tilburg 1639 - 1640 
1169 Hendrik Arentsz. Tilborch en Anneken Jansdr. 1618 - 1622 
1170 Steven Huijbrechtsz. Tiebellius 1651 - 1659 
1171 Coenraad van Trier en Anthonia Hofmans 1669 
1172 Margaretha van Troijen 1666 
1173 Nicolaes Tseraerts en Margaretha Jacobsdr. Bloc 1621 - 1624 
1174 Marthijntje Tueaij 1639 
1175 Cornelis Vaens en Agatha Driesman 1624 - 1680 
1175 a Cornelis Vaens en Agatha Driesman 1624 - 1680 
1175 b Cornelis Vaens en Agatha Driesman 1624 - 1680 
1175 c Cornelis Vaens en Agatha Driesman 1624 - 1680 
1175 d Cornelis Vaens en Agatha Driesman 1624 - 1680 
1176 Claes Sijmonsz. Vaer 1642 
1177 Maria de Vallie 1726 
1178 Francoijs Vassar en Martijntgen Theunisdr. 1666 
1179 Jan Vassen 1648 
1180 Geerit Jansz. van Veen 1651 
1181 Pieter Veermans en Catharina Michielsdr. 1593 
1182 Jan Pietersz. Vekemans en Maria van Someren 1656 
1183 Hans Verbeeck en Maaijken Jacobsdr. z.j. 
1184 Jacob Luijten Verdouw en Ariaentje Jacobsdr. 1672 - 1693 
1185 Herman Verelst 1639 - 1640 
1186 Cornelis Leendertsz. Verheul en Maria van den Bergh 1651 - 1654 
1187 Dirck Roelantsz. Verhorst en Jacomijntjen Bollen 1649 - 1658 
1188 Anneke Samuelsdr. Verhort 1694 
1189 Gerrit Verhoutter en Hilleken Andriesdr. 1593 
1190 Pieter Verkerck en Commerken Melsdr. z.j. 
1191 Hendrik Danielsz. Verloe en Catharina Dammasdr. 1601 - 1641 
1192 Christoffel Vermeulen en Elisabeth Maria van Asperen 1811 
1193 Agatha Vermij z.j. 
1194 Willem Robrechtsz. Vernack 1658 
1195 Maria Verweer 1692 
1196 Thonis Bastiaensz. Verweel 1635 - 1643 
1197 Johannes van Vianen 1742 
1198 Pieter de Vielle 1640 
1199 Bregje Vinck 1732 - 1733 
1200 Jacob Vingerhoedt en Catharina van der Plas 1715 
1201 Frans Jansz. Vlamingh 1621 
1202 Jacob en Maijken van Vlammenburch 1672 
1203 Gerrit Pietersz. Vos 1654 
1204 Anthonij Vos 1729 
1205 Gerrit Willemsz. Vredenborch 1642 
1206 Aelbert de Vrient en Judicke Mabeson 1665 - 1669 
1207 Claes Jansz. Vries z.j. 
1208 Pieter Vrijbergen en Aletta van Groenewegen 1696 
1209 Clara Wagenaar 1770 
1210 Anna van der Wal 1706 
1211 Gilles Walen 1628 
1212 Magdalena Balthasarsdr. Walen 1626 - 1627 
1213 Pieter Walen 1653 - 1656 
1214 Willem Wallis 1647 
1215 Staes Staesz. Warnier 1697 
1216 David van Warsenhoven en Maria van Laer 1644 
1217 Abraham van de Water 1688 
1218 Valentinj Waters en Claertgen Cornelisdr. 1628 - 1631 
1219 Adrianus de Waal 1810 
1220 Pieter Hendriksz. van Waerden 1656 
1221 Abraham Jansz. Wens en Catharina Ariensdr. 1632 - 1642 
1222 Jan Mattheusz. Wens en Mariken Willemsdr. 1644 - 1651 
1223 Magdalena van de Wercken 1674 
1224 Anna van Werckhoven 1771 
1225 Jan en Jacob Jacobsz. Wesel 1636 - 1655 
1226 Jacob Jansz. van Wesel 1650 - 1662 
1227 Jan Wisselsz. en Trijntgen Hendricxdr. 1641 
1228 Pieter Pietersz. van der Weijde en Wijnken Wijnantsdr. 1636 
1229 Pauwels Weijts en Geertruijt Cornelisdr. van Davendonck 1633 - 42 
1230 Cornelis van Wieringen 1806 
1231 Adriaen Willemsz. en Adriaentgen Laurensdr. 1622 - 1629 
1232 Augustijn Willemsz. en Neesken Jansdr. 1625 - 1631 
1233 Cornelis Willemsz. en Neeltgen Tonisdr. 1606 
1234 Cornelis Willemsz. en Anneken Simondsdr. 1620 - 1621 
1235 Huijbert Willemsz. 1641 
1236 Jacob Willemsz. en Josijnken Jansdr. 1604 
1237 Jacob Willemsz. en Neeltgen Huijbertsdr. 1627 
1238 Jan Willemsz. en Marijken Pietersdr. 1601 
1239 Jan Willemsz. en Neeltgen Thomasdr. 1601 
1240 Jan Willemsz. 1640 - 1651 
1241 Joest Willemsz. 1598 
1242 Neeltje Willemsdr. 1639 - 1640 
1243 Sara Willemsdr. 1666 
1244 Sara Wiltens 1625 - 1632 
1245 Anthonij Wiltens en Janneken Ambrosiusdr. 1641 - 1657 
1246 Willem Goossensz. de Wit en Anneken Runmans 1621 
1247 Willem de Witt 1677 - 1712 
1248 Evert Wittensz. en Beatrix Woutersdr. 1602 - 1613 
1249 Cornelis Wor en Aechgen Govertsdr. 1569 - 1595 
1250 Aert Jansz. Wor en Marijken Thonisdr. 1602 
1251 Jan Sijbrechtsz. Wor en Anneke Jansdr. 1648 
1251 a Aart Jansz. van Workum z.j. 
1252 Hendrik Woutersz. en Maeijken Pietersdr. 1639 - 1657 
1253 Jan Woutersz. en Cornelia Pergens 1733 
1254 Jan van Wijck en Margaretha Prelaet 1624 - 1641 
1255 Johan Wijers en Margaretha van der Heijden 1690 - 1708 
1256 Abraham van Wijngaerden 1670 
1257 Willem Wijntgens en Geertgen Nicasiusdr. 1637 
1258 Dirk Zeeman en Martijna Caens 1715 
1259 Jan Jansz. Zeeuw en Magdalena Willemsdr. 1651 
1260 Cornelis Zandersz. 1641 
1261 Anna Catharina Zinckgrave 1656 
1262 Adriaan Zundert 1739 
1263 Johanna Zwang 1775 
1264 Willem van Zijl 1652 
-- Barend Bichon: zie Janneke Beurs 
-- Jan Dircxz. Boeckholt: zie Jacob Luijten Verdouw 
-- Maeijken Bourbelue: zie Walen 
-- Corstiaen van Dilsen: zie Sara Wiltens 
-- Gerard Dircxz. en Elizabeth Fransdr.: zie Arien den Blauwen 
-- Fijnemans: zie Nicolaes van Bolenbeeck 
-- Gernau: zie Machiel van Baerlant 
-- Ham: zie Claes Colster 
-- Jan Hendricxz. en Neeltgen Lambertsdr.: zie Dirck Praem 
-- Cornelis van der Heul: zie Cornelis Verheul 
-- Philips Cornelisz. Jager: zie Jacob Anthonisz. 
-- Barent Jansz.: zie Barent Carman 
-- Jan Jansz. Cool: zie Jan Jansz. 
-- Anthonie Coute: zie Anthonie Cothee 
-- Dirck Claesz. van Cronenborch: zie Pieter Kalffgens 
-- Anthonij de Crucheron: zie Tieleman Jansz. de Beun 
-- Daniel Abrahamsz. Cuijp: zie Daniel Abrahamsz. 
-- Wouter en Maria Leijten: zie Maurice de la Garde 
-- Janneken Lievens: zie Pierre Rieu 
-- Mes: zie Cornelis van Bijwaert 
-- Mes(jan): zie Lauken Jansdr. 
-- Jacob Mes en Neeltje Jansdr.: zie Anthonij Boochmaker 
-- Adriaen Leendertsz. Pot: zie Corstiaen Pietersz. Hort 
-- Claes Pulten: zie Jan Claesz. 
-- Hugo Repelaer en Anna Sara Beijer: zie Samuel Beijer 
-- Gijsbert van Rietbeeck: zie Roelant Giesvelt 
-- Adriaen Roelen en Aefgen Joppen: zie Neeltgen Joppen 
-- Cornelis Rijser: zie Van Beaumont 
-- Gerrit Schut: zie Hendrik van der Burch 
-- Janneke Pietersdr. Steens: zie Jacob Anthonisz. 
-- Lodewijk van der Stel: zie Lauken Jansdr. 
-- Strunckede: zie Palm 
-- Teding van Berkhout: zie Van der Dussen 
-- Geerit Jansz. Teer: zie Ariaentje Ariensdr. 
-- Leendert Corstiaensz. Testelmans: zie Adriaen Maes 
-- Willem Tresmeijener en Neeltje Jansdr.: zie Anthonij Boochmaker 

- 2 -
Stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten, 1581 - 1811 en z.j.

7.  Testamenten :  Stukken betreffende de testamenten van ouders van weeskinderen, 1588 - 1810.

1265 Jan Abrahamsz. en Maijken Jansdr. 1633 
1266 Cornelis Aertsz. en Adriaenken Woutersdr. 1607 
1267 Pieter Baars en Maria Gips 1807 
1268 Nicolaas Bandt en Johanna Hardus 1751 
1269 Anthonij Bax en Maria Gregoor 1768 
1270 Cornelis Bax en Adriana Brooshooff 1760 
1271 Agidius Becius en Jacoba van Nooij 1725 
1272 Jesaias van Benthem en Cornelia Vonk 1800 
1273 Arij van den Berg en Cornelia van Persijn 1801 
1274 Geertruij Maartensdr. van den Bergh 1676 
1275 Jacobus Berrevoets en Christina van Sundert 1726 
1276 Aert Joostsz. Beijeren 1703 
1277 Francois Bichervux en Christina Snijders 1747 
1278 Hendrika Bilderbeecq 1770 
1279 Abraham Blussé en Cornelia Vallaré 1768 
1280 Jan Abraham Bodisco 1802 
1281 Wouter Boesemenaer en Elisabeth Slingeland 1711 
1282 Hermanus Boet en Johanna de Groot 1808 
1283 Hermanus Boet en Bordina van Camp 1810 
1284 Anthonij Bolkool en Judith van Stabroeck 1673 
1285 Franschois Boon en Hillena van Eijck 1755 
1286 Herman Boonen en Elizabeth Keur 1751 
1287 Johannes Boonen en Elizabeth Hardus 1790 
1288 Jan Bootman 1761 
1289 Pieter van Booven en Catharina Mauritz 1765 
1290 Steven Bordels 1732 
1291 Jilles Borret en Anna Catharina Schultz 1776 
1292 Jan Boshoven en Alida Madekker 1756 
1293 Marinus Bosschaert en Anna Jacoba Wintelman 1737 
1294 Govert Braats en Jacoba Maria van de Graaff 1730 
1295 Susanna Maria Braats 1757 
1296 Philips van den Brandeler en Hester Anthonia Repelaer 1772 
1297 Johan Brandwijk van Blokland 1746 
1298 Pieter van Bree en Maria Horens 1784 
1299 Pieter van den Broecke en Margrieta Moleveldt 1738 
1300 Hendrik Broens en Geertruij Bergh 1807 
1301 David Philip Bruine 1807 
1302 Jacob Bijl en Clasina van der Hoeven 1703 
1303 Johannes van Dam 1761 
1304 Willem van Dam en Diana Gijbels 1795 
1305 Jan Danens en Margrita Olivier 1778 
1306 Pieter Degen en Elizabeth Bronkhorst 1707 
1307 Cornelis van Diemen en Johanna van Gijn 1750 
1308 Maria van Doore 1754 
1309 Justus van Driel 1744 
1310 Cornelis van der Dussen en Margareta Berck 1770 
1311 Abraham van Duuren en Dijna Plukhooij 1806 
1312 Willem van Duuren en Neeltje van Mil 1805 
1313 Richard Paulus Eelbo 1754 
1314 Johannes van der Elst 1805 
1315 Jan Engelen en Jacomijna Jansdr. 1691 
1316 Dirk Engering en Anna de Saive 1767 
1317 Huibert van Erp en Jacoba de Bruijn 1728 
1318 Aelbert van Es en Jacomina Steketé 1748 
1319 Pieter Anthonij Esch 1752 
1320 Cornelia Dorothea Everwijn 1741 
1321 Dionijsius van Eijsden en Janna Bootsman 1763 
1322 Jan Hendrik Flamman en Magteltje van Rijsoord 1799 
1323 Hendrik Franken en Geertruijd van der Hulk 1732 
1324 Eleonora van Gelsdorp 1777 
1325 Pieter van Gelsdorp en Lucia Catherina van Nuvelt 1744 
1326 Paulus Gevaerts en Susanna Adriana Beelaerts 1770 
1327 Jan van de Griend 1762 
1328 Frederik Grondman 1807 
1329 Aechgen de Groot 1637 
1330 Cornelis Hackers 1722 
1331 Johan Halling 1647 
1332 Margaretha Johanna Hallincg 1738 
1333 Nanningh Haringh en Maria Jonkhout 1729 
1334 John Hebert en Maria van Gravesteijn 1751 
1335 Arent de Heer en Teuntje van der Linden 1769 
1336 Daniel de Heere 1772 
1337 Stephanus Hellu en Johanna Florijn 1725 
1338 Martin Herman en Maria Ruijter 1769 
1339 Marcelis van der Heijden 1743 
1340 Maria Hoeufft 1749 
1341 Jacob 't Hooft 1736 
1342 Gerrit van Hoogstraten en Cornelia Maria Buschman 1793 
1343 Johan Hopman en Alida Putvrins 1729 
1344 Johan Theodorus Horsberg en Dorothea Ligtmans 1781 
1345 Daniel Hortig en Margrita Heulders 1780 
1346 Gheraert Willemsz. van den Houtert en Aelken Christiaensdr. 1594 
1347 Egbert van Houwelingen en Anna Elizabeth van Beek 1808 
-- Judith Hubertsdr.: zie Jacob Wulphertsz. 
1348 Jan van Hutten en Janneken van Heel 1769 
1349 Aert Jansz. en Maria Anthonisdr. 1648 
1350 Heuijman Jansz. en Everijnken Aelbertsdr. 1597 
1351 Cornelia de Jonge 1649 
1352 Lolle de Jongh en Francina van Emmerik 1764 
1353 Johannes Adam Jonker en Helena Horsman 1803 
1354 Corstiaen Joppen en Geertruijt Jansdr. 1672 
1355 Pieter Josselet en Geertruij Paulusdr. van Hermael 1750 
1356 Johanna de Caessteker 1746 
1357 Cornelis Pieter Karsseboom 1805 
1358 Cornelis Castanien en Margaretha Elizabeth Vielhaber 1804 
1359 Pieter van der Kemp 1748 
1360 Johannes Cera en Louisa Maria Musso 1803 
1361 Aegidia Cherin 1775 
1362 David Cherin en Sophia Petraeus 1774 
1363 Anthonij Kisselius en Magdalene Johanna van Hoven 1765 
1364 Johannes Kisselius en Jeanne F.M. van Hoven 1805 
1365 Jan van Klaveren en Neeltje Spaan 1776 
1366 George Clifford 1758 
1367 Arnold Kloens 1743 
1368 Willem Kluit en Cornelia Louisa de la Coste 1773 
1369 Dirk Knoop en Sara Dilstelhuijs 1774 
1370 Gerardus de Kock 1748 
1371 Laurentia Christina van Convent 1739 
1372 Hendrik van der Koogh en Maria Huisers 1794 
1373 Jan Kool 1747 
1374 Nicolaas Kool 1739 
1375 Petronella Kool 1756 
1376 Gerrit van der Kop en Pleuntje Lepelsteel 1780 
1377 Adriaen Cornelisz. en Grietje ... 1646 
1378 Arijaen Corstiaensz. en Nelleken Jacobsdr. 1671 
1379 Hendrik Koijmans en Anna Theresia Perquin 1767 
1380 Pieter Koijmans en Johanna Margaretha van Breugel 1803 
1381 Johannes van der Crab en Maria van den Bosch 1762 
1382 Abraham Crama en Anna Maria Keel 1748 
1383 Leendert Kruijsselberg en Maria van Rijendam 1789 
1384 Arnoldus Kumsius en Catharina van Bracht 1752 
1385 Hendrik Kumsius en Adriana Hermina van Bracht 1765 
1386 Adrianus Kuijk en Anneke Scheurwater 1805 
1387 Anthonij Lambrechtsz. en Barbara Haecht 1615 
1388 Cornelis Larvende en Maaijke Beun 1774 
1389 Andries van Leeuwen en Alida de Pot 1773 
1390 Cornelis van Leeuwen en Neeltje Lugten 1769 
1391 Elisabeth de Lengh 1759 
1392 Hendrik Lepla en Maria Renson 1744 
1393 Joris Claesz. van der Linde 1684 
1394 Jan Lipjes en Adriana Alida Hartkam 1805 
1395 Jacob Casparsz. Loekemeijer en Cornelia de Rouw 1735 
1396 Willem van der Loo 1618 
1397 Lodewijk van Loon en Willemina Bosman 1807 
1398 Bartholomeus van der Mandeler en Johanna Scheffers 1734 
1399 Matthijs Marshal en Anna Marshal 1774 
1400 Arij van der Mast en Cornelia Coppelaar 1724 
1401 Arien van der Meer en Marijke van der Tuijten 1755 
1402 Dirck van Meerwijck en Pieternella de Haan 1729 
1403 Wouter Jansz. van Meggelen en Adriaantje Verbooms 1736 
1404 Francois Meloen 1736 
1405 Dirk van Meteren en Martijna Marchal 1763 
1406 Hubertus van der Meulen en Elizabeth van der Meulen 1741 
1407 Sijmon de Meijer 1754 
1408 Francois Milloen en Maeijke Dura 1720 
1409 Franchois der Moeijen en Dina Noijen 1711 
1410 Dirk Molendijk 1708 
1411 Floris Mouthaan en Jannigje van der Giessen 1803 
1412 Jasparus van der Muilen en Johanna Schutte 1753 
1413 Christina Muller 1779 
1414 Johannes Muts en Adrijana van de Grient 1718 
1415 Hendrik Nabbe en Catharina Jacobs 1805 
1416 Elizabeth Neurenbergh 1715 
1417 Barent Nickels en Cornelia Backer 1751 
1418 Cornelis Nierharen en Rachel Pexxius 1780 
1419 Nicolaas Noteman 1771 
1420 Johannes Nijssen en Beliken van Wel 1690 
1421 Hermanus Oldenburg en Elisabeth Bax 1750 
1422 Willem van Oost en Elisabeth Bol 1700 
1423 Cornelis Ouburg en Maria van Drongelen 1764 
1424 Jacob Dircxz. Pelt en Metjen Jansdr. 1683 
1425 Jacobus van Pelt en Anna de Meijer 1758 
1426 Pieter Pietersz. en Neeltgen Cornelisdr. 1588 
1427 Cornelis Pompe van Meerdervoort en Adriana Francken 1749 
1428 Pieter Cornelis Pompe van Meerdervoort en Emma Johanna van der Brandeler 1754 
1429 Jan Jansz. Ponse en Catie Cornelisdr. van Heel 1727 
1430 Adriaen Pot en Johanna Heckenhoeck 1694 
1431 Barend Pranger en Hendrina Pieternella Becker 1745 
1432 Cornelis de Pree 1780 
1433 Frans de Pree 1808 
1434 Jan van de Putten en Mondina van Thiel 1732 
1435 Abram de Radt en Jannetta Vermandel 1697 
1436 Maria van Raesvelt 1751 
1437 Willem Reepmaker en Johanna op de Camp 1739 
1438 Johanna van Rees 1682 
1439 Arij de Reght en Johanna Slijp 1749 
1440 Johann Michel Reichenbach 1759 
1441 Catharina Rens 1774 
1442 Francois Rens 1768 
1443 Jan Jansz. Rens en Maria Blondel 1769 
1444 Anthonij Repelaer en Margaretha de Jong 1740 
1445 Anthonij Repelaer 1733 
1446 Johan de Roo en Antonia Cornelia Gevaerts 1801 
1447 Steven Roos en Jannetje Jansdr. 1695 
1448 Jacobus Rootbeen en Bastiaantje Boender 1787 
1449 Pompejus de Roovere 1709 
1450 Matthijs Ros en Neeltje van Tienen 1779 - 1804 
-- Willem Rosiers en Maeijken Boeckholt: zie Cornelis Hackers 
1451 Michiel Rutten en Maria de Ligt 1779 
1452 Nicolaes de Ruijter en Margaretha Christina Creestense 1792 
1453 Jurianus Ruijterse en Maria Hutsen 1769 
1454 Adam van Rijn en Maria Madco 1764 
1455 Adam van Rijne en Elisabeth de Gast 1805 
1456 Johan van Rijsoord en Maria Teerlink 1741 
1457 Jan Sam en Maria Oudland 1737 
1458 Johannes Sandberg en Helena Harwe 1780 
1459 Johanna Hendrika van der Sande 1805 
1460 Jelles van der Sande 1804 
1461 Hendrik van der Sande en Anna Margaretha van Laren 1805 
1462 Johanna van den Santheuvel 1778 
1463 Catarijna du Sart 1736 
1464 Mels van der Schep en Cornelia van Streefkerk 1805 
1465 Hendrik Scholting 1777 
1466 Pieter Hendrik Schoock 1744 
1467 Pieter Hendrik Schoock 1752 
1468 Pieter Schotel en Anna van Duijnen 1797 
1469 Adriaan Schouten en Pieternella van Breugel 1787 
1470 Claes van der Sluijs en Johanna Rutten 1744 
1471 Cornelis van der Sluijs en Geertruij van den Bos 1780 
1472 Willem Snellen 1791 
1473 Nicolaes Snijders 1684 
1474 Daniel Soeterik en Johanna Warnier 1748 
1475 Jeremias Spoel en Hendrika van Eijsden 1803 
1476 Jacobus van Spijk en Elsje de Roo 1803 
1477 Johannes van Stam en Maijke van der Straaten 1751 
1478 Pieter Steenbergen en Aelbertje Thomasdr. 1685 
1478 a Arij van Steck en Maaijke den Hoet 1736 
1479 Derk van Stok en Johanna Kalkberner 1736 
1480 Catharina Stoop 1720 
1481 Assuerus van der Straaten 1737 
1482 Bastiaan van der Straten en Petronella van Osch 1806 
1483 Adam Stratenus en Johanna van Asperen 1759 
1484 Cornelis Fransz. Swart en Theuntje Cop 1694 
1485 Hendrik Teerlink 1749 
1486 Arnoldus Adrianus van Tets 1788 
1487 Cornelis Thomsz. en Janneken Pietersdr. 1635 
1488 Adrianus Tierens en Teuna Schoenmakers 1776 
1489 Seegert Valkhoff en Lucretia Boufaij 1809 
1490 Pieter Venmans en Johanna van den Eijk 1809 
1491 Cornelis Verhorst en Teuntje Struijck 1734 
1492 Jan Versteeg en Adriana de Lange 1719 
1493 Adrianus Verster en Cornelia Rees 1764 
1494 Hendrik Vinck en Knira du Hen 1769 
1495 Gijsbert Visser 1804 
1496 Jan de Visser en Johanna Ingenool 1743 
1497 Jacobus de Voogd en Pieternella Trumpe 1802 
1498 Leendert de Voogd en Belia van Beest 1769 
1499 Roeland Vos 1771 
1500 Johan, Maria Elisabeth Anna en Cornelis de Vries 1715 
1501 Maria en Anna Vriese 1747 
1502 Jacob Vriesendorp en Clasina Kouwens 1795 
1503 Adrianus de Waal 1803 
1504 Francois Cornelis de Waal 1806 
1505 Pieter de Wael 1760 
1506 Jan van Wageningen en Agatha Maria Wilhelmius 1757 
1507 Jacob van de Wall en Margaretha Elisabeth Eelbo 1756 
1508 Aelbert van de Wegh en Helena van Leeuwen 1787 
1509 Celiken Jansdr. van Wel 1667 
1510 Cornelis van Well en Jacomijna Hooglander 1756 
1511 Ustacius Wensz. 1682 
1512 Cornelis van der Werff en Sara du Bois 1765 
1513 Govert van Wesel en Clara van der Graaff 1608 
1514 Anna Margaretha Wissen 1608 
1515 Cornelis van der Wielp en Maijke Karangh 1801 
1516 Jacop Wulphertsz. 1625 
1517 Cornelis de Wijs en Clasijna Dussel 1777