BRAVENBOER
Dubbeldam/'s-Gravendeel

206.     Willem VAN DER HIL, ged. Dordrecht 6-1-1735 (NH), j:m: geboren te Dord woont in de Wijnstraat op de Groenmarkt geassisteerd met zijn moeder Maria PAASE wed van Barth. VAN DER HIL (1763), schipper, begr. Dordrecht 6-12-1790 (Augustijnen Kerk; in de Suijkerstraat laat kinders na ten elf uuren begraven), otr. Dordrecht 17-11-1763
207.     Pietertje BRAVENBOER , ged. 's-Gravendeel ca 1730, j:d: geboren 's-Gravendeel woont in de Suijkerstraat geassisteerd met haar goede bekende Nicolaes BONKER, ovl. Dordrecht 9-4-1807.
Uit het huwelijk:
a. levenloos, begr. Dordrecht 16-8-1764
b. Maria, dp. Dordrecht 3-12-1765 (NH)
c. Helena, dp. Dordrecht 20-10-1767 (NH)
d. Adriana, dp. Dordrecht 5-11-1771 (NH), begr. Dordrecht het kraemkint van Willem van der Hil 30-12-1771

- Litmaat 's-Gravendeel
1723: Pietertie Bravenboer (De noordzijde in de Rijkestraat van de Langestraat);
1723: Meuwis Bravenboer (In de Langestraat aan de westzijde naar de dijk);
4 okt 1708: Pietertje Hendriks Bravenboer

- Hendrik Meeuwisse BRAVENBOER, tr Heyltje Dirks VAN BOMMEL
1. Ariaantje Hendriks BRAVENBOER, ged 's-Gravendeel 21-5-1684, ovl  's-Gravendeel 15-1-1756, tr Jan VISSER, geb  's-Gravendeel  ca 1690, begr  's-Gravendeel 10-12-1742, koopt in 1730 land in Nieuw Bonaventura, testament 17-11-1735.

- I Meeuwis Cornelis Bravenboer, tr Pietertje Jans
1. Arjaentje Meeuwis Bravenboer
2. Maria Meeuwisdr Bravenboer
II.a Arjaentje Meeuwis Bravenboer, geb West-Barendrecht 1644, overl 1680, tr West-Barendrecht 1667 Teunis Coene van der Wild, geb West-Barendrecht 1642, overl 1680, zn van Coen Teunisz en Maritgen Dircks.
II.b Maria Meeuwisdr Bravenboer, tr Isak Jacobsz Schipper
Gedoopt Zuid-Beijerland:
1. 2-4-1673 Pietertie, Get.: Maike Dammesdr
2. 17-3-1675 Pietertie, Get.: Maike Dammesdr
3. 29-3-1678 Pieterken, Get.: Maike Dammesdr
4. 2-1-1684 Jacob, Get.: Ariaantje Meeuwisdr
4. 13-10-1686 Meeuwis, Get. : Jannetje Fransen
6. 7-3-1688 Jacob, Get.: Aartien Isaksdr

- Jan Cornelisz Smith, wedn. v. Jannetje Hendriksdr Bravenboer, tr Zuid-Beijerland 14-1-1685 met Chieltje Fransdr van der Linde, wed. v. Jan Chielen Valk.

- indemn P'hoek
12- 3-1733 att. ontvangen voor Arie Sandweg en Pleuntje Bravenboer, van Barendregt

BRAVENBOER (I)
Dubbeldam

I Cornelis Cornelisse BRAVENBOER, tr Dubbeldam 22-11-1705 Ariaantje Joostenszdr VAN DER WAL.
NB
- Cornelis BRAVENBOER, tr 23-9-1742 Dubbeldam Anna Dirkse van de Merwe, ged 9-10-1718 Dubbeldam, dc van Dirk Jansz van de Merwe(de) en Ariaantje Ariens den Houting (a. Ariaantje, ged Dubbeldam 6-1-1743)
Uit het huwelijk:
1. Marietje, ged Dubbeldam 31-10-1706
2. Martijntje, ged Dubbeldam 15-7-1708
3. Cnelis, ged Dubbeldam 15-9-1709
4. Martijntje, ged Dubbeldam 27-3-1712
5. Joost, ged Dubbeldam 14-10-1714, volgt II
6. Johannes, ged Dubbeldam 31-1-1717

II Joost Cornelisz BRAVENBOER, ged Dubbeldam 14-10-1714, tr (1) Dubbeldam 5-5-1742 Teuntje LEEGENDIJK, tr (2) Maria Jansdr VAN LILL.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ariaantje, ged Dubbeldam 12-8-1742 (Hijltje VAN DE WAL)
2. Dirk, ged Dubbeldam 10-11-1743 (Geertruij KOOIJMAN)
3. Cornelis, ged Dubbeldam 10-7-1746, volgt III.a
4. Arie, ged Dubbeldam 22-10-1747 (Huibertje MOLENDIJK), volgt III.b
Uit het tweede huwelijk:
1. Macheltje, ged Dubbeldam 28-3-1756
2. Theuntje, ged Dubbeldam 1-1-1758
3. Dirck, ged Dubbeldam 23-9-1759
4. Pieternelletje, ged Dubbeldam 15-2-1761

III.a Cornelis Joostensz BRAVENBOER, ged Dubbeldam 10-7-1746, tr Dubbeldam 28-10-1774 Jannigje Arisdr IN 'T VELT, ged. Dubbeldam 8-7-1753, overl. Heer Oudelands Ambacht 21-5-1793, dr. van Arie Ariens en Cornelia Dirks van der Merwe.
Uit het huwelijk:
1. Joost, ged Dubbeldam 1-1-1775 (Martijntje Aartsdr WAL)
2. Ari, ged Dubbeldam 11-1-1776 (Cornelia Dirksdr VAN DE MERWEDE), volgt IV
3. Cornelis, ged Dubbeldam 11-10-1778 (Martijntje Aartsdr WALL)
4. Dirk, ged Heeroudelandsambacht ?? (obiit 23-2-1781)(get. Cornelia in t Velt)
5. Teuntje, geb/ged Heeroudelandsambacht 23/29-9-1782 (get. Martijntje Aartsdr van der Wal), overl. Kijfhoek 10-11-1837, tr./tr.kerk Kijfhoek /26-7-1804 Jan Huigens DEKKER, ged. Kijfhoek 14-10-1777, overl. Kijfhoek 24.4.1811 (tr.kerk (1) Kijfhoek 26.7.1804  Ariaantje Jacobsdr. Droogendijk), zn van Huig Jansz. Dekker en Trijntje Legerstee
6.  Dirk, geb/ged Heeroudelandsambacht 28-4/9-5-1784 (obiit in sept 1784)(vader)
7. Cornelia, geb/ged Heeroudelandsambacht 30-3/6-4-1788 (obiit 9-2-1791)(get. Maaijke Arijsdr in t Velt)
8. Maaijke, geb/ged Heeroudelandsambacht 20/29-12-1789 (get. Maaijke Arijsdr in t Velt)
9. Joost, geb/ged Heeroudelandsambacht 23/29-5-1791 (vader)
10. Jan, geb/ged Heeroudelandsambacht 14-5/2-6-1793 (obiit 8-7-1793)(vader)

III.b Ari Joostenz BRAVENBOER, tr Martijntje Aartsdr VAN DER WAL
Uit het huwelijk:
1. Teuntje, ged Dubbeldam 7-2-1772 (Ariaantje Cornelisdr BRAVENBOER)
2. Aart, ged Dubbeldam 13-2-1774 (Leijntje Aartsdr VAN DER WAL)
3. Aart, ged Dubbeldam 19-7-1778 (Maeijke Aartsdr VAN DER WAL)

IV Ary Cornelisz Bravenboer, ged Dubbeldam 11-1-1776, tr Adriaantje Buytendijk.
Uit het huwelijk:
1.  Jannigien, geb/ged Heeroudelandsambacht 14/18-11-1798 (vader)
2. Willem, geb/ged Heeroudelandsambacht 17/23-2-1800 (vader)

BRAVENBOER (II)
Barendrecht/Dubbeldam

I Cornelis Cornelissen Bravenboer, ged Barendrecht 6-8-1621 of 22-10-1623, ovl ald 4-1-1709, tr Barendrecht 22-9-1654 Marij Geeme, geb. te IJsselmonde. 
NB
- PLEUNTJE DOENSDR VAN TOL, geboren circa 1630 te Piershil, tr (1) tussen 1645 en 1650 met Cornelis Cornelisz. Bravenboer en woonde met hem aan de Koedootseweg te Barendrecht.
Uit het tweede huwelijk: 
1. Cornelis, ged Barendrecht 15-12-1654, volgt II.a
2. Johannes, geb Barendrecht 27-4-1665, volgt II.b
3. Geen Cornelisz Bravenboer, ged. op 20-12-1671 te Barendrecht, volgt II.c
?4. Neeltje Cornelis Bravenboer, tr (1) Barendrecht 9-5-1683 Cornelis Ariens Welboren, tr (2) Barendrecht 11-1-1711 Job Reijers Commijs, j.m. van Carnis in West-Barendrecht, woont te Oost-Barendrecht (1683), wedn van  Marytie Heyndricks Kooiman (j.d. van Oost-Barendrecht, woont aldaar (1683), overl. vr 1711)

II.a Cornelis Cornelisz BRAVENBOER, ged Barendrecht 15-12-1654, ovl ald 9-5-1742, tr Barendrecht 5-4-1699 Maaike Tobiasd VAN DER GRIEND, ged Barendrecht 15-8-1665, dc van Tobias VAN DER GRIEND en Neeltje JACOBS. 
Uit het huwelijk:
1. Annigje Cornelisd BRAVENBOER, ged Barendrecht 21-2-1699, ovl ald 1-3-1752

II.b Johannes BRAVENBOER, geb Barendrecht 27-4-1665, tr Lena Cleisse [BLOK], geb 1670.
Uit dit huwelijk: 
1. Klais Jansz BRAVEBOER, volgt III.a
2. Marij Johannesdr BRAVENBOER, ged Dubbeldam 18-5-1698, volgt III.b

II.c Geen Cornelisz Bravenboer, ged. op 20-12-1671 te Barendrecht, overl. op 13-03-1730 te Ridderkerk, otr IJsselmonde 19-10-1704 met Maria VAN DRIEL, dc van Cornelis Fopsz VAN DRIEL en Lijsbeth Clemensdr OUWENS. 
Onecht kind van Geem Cornelisse Bravenboer en Aeghie Joppen:
1. NN, ged Barendrecht 25 febr. 1691 (get Pleuntje JOPPEN))
Uit het huwelijk:
1. Neeltje Geen BRAVENBOER, ged. op 20-05-1714 te IJsselmonde (get.: Lijsbeth Clemen Ouwen), tr. Cornelis Pieters VAN DRIEL, ged. op 25-06-1708 te IJsselmonde. Uit dit huwelijk:
   a. Maria Cornelisse VAN DRIEL, ged. op 26-01-1738 te Koudekerke
    b. Johanna VAN DRIEL, ged. 9-10-1740 te Koudekerk
    c. Geen VAN DRIEL, ged. 16-2-1744 te Koudekerke
    d. Elisabeth VAN DRIEL, ged. 10-9-1752 te Koudekerke
    e. Lodewijk VAN DRIEL, ged 15-10-1754 Koudekerk aan de Rijn (get. Maria Bravenboer), ovl IJsselmonde 6-4-1784 (aangegeven door Pieter Cornelisz. van Driel), tr 16-10-1778 IJsselmonde Lidewij DE KONING
2. Cornelis Geene BRAVENBOER, ged. op 07-06-1705 te IJsselmonde, volgt III.c

III.a Klais Jansz BRAVEBOER, tr (1) Dubbeldam 30-4-1719 Ariaantje VISSER, tr (2) Dubbeldam 19-11-1724 Maria Bastiaansdr IN 'T VELD, tr (3) Dubbeldam 1-5-1735 Ariaantje BOOIJ.
Uit het tweede huwelijk:
1. Leentje, ged Dubbeldam 8-4-1725
2. Leentje, ged Dubbeldam 30-6-1726
3. Neeltje, ged Dubbeldam 18-1-1728, volgt IV.a
4. Johannes, ged Dubbeldam 17-7-1729 (Cnelis Cnelisz BRAVENBOER, Leentje Kleisdr BLOK)
5. Bastiaan, ged Dubbeldam 18-11-1731 (Neeltje Cnelisdr MEULENDIJK)
6. Cnelis, ged Dubbeldam  18-1-1733 (Ariaantje VAN DE WALL)
Uit het derde huwelijk:
1. Cornelis, ged Dubbeldam 1-1-1736
2. Cornelia, ged Dubbeldam 20-7-1738 (Marijke Jansdr BRAVENBOER), volgt IV.b

III.b Marij Johannesdr BRAVENBOER, ged Dubbeldam 18-5-1698, tr Dubbeldam 7-4-1726 Cornelis Cornelisz VAN VALEN, ged Dubbeldam 22-7-1696, zn van Cornelis Cornelisz. van Valen en Commertje Cornelisdr. [DE VOGEL].
Uit het huwelijk:
1. Kommertje, ged Dubbeldam 24-11-1726
2. Leentje, ged Dubbeldam 15-2-1728
3. Knelis, ged Dubbeldam 11-12-1729 (Arij + Heiltje VAN VALEN)
4. Leentje, ged Dubbeldam 8-7-1731 (Marijtje Bastiaansdr IN 'T BRAVENBOER)
5. Johannes, ged Dubbeldam 29-3-1733 (Kleis + Leentje Cleisdr BRAVENBOER)
6. Adriaan, ged Dubbeldam 14-11-1734 (Commertje Cornelisdr DE VOGEL + Arij VAN VALEN)
7. Cornelia, ged Dubbeldam 3-2-1737
8. Jannetje, ged Dubbeldam 18-9-1740 (Jannetje Cornelisdr VAN VALEN)

III.c Cornelis Geene BRAVENBOER, ged. op 07-06-1705 te IJsselmonde, overl. op 13-09-1791 of 24-8-1801 te Vierpolders (Datum aangifte), otr. op 20-06-1732 te Ridderkerk Cornelia Pieters MEULENAAR, ged. op 23-09-1708 te Ridderkerk, overl. op 23-02-1792 te Vierpolders (Datum aangifte), dc van Pieter Joppen MEULENAAR en Jannetje Jans OUDIJN.
Uit het huwelijk:
1. Geen Bravenboer, ged 3-11-1748 Vierpolders, overl. 21.2.1824 Vierpolders, tr 5.2.1774 Vierpolders Mara VAN DER BIE, ged 12-1-1749 Vierpolders, overl. 29.3.1820 Vierpolders

IV.a Neeltje Kleisdr BRAVENBOER, ged Dubbeldam 18-1-1728, tr Dubbeldam ?? Jan Cornelisz DE KLIVIT, ged. 22-3-1733 Dubbeldam, zn van Cornelis Maarten de Kievit en Ingetje Streefkerk.
Uit een relatie:
1. Bastiaan, ged Dubbeldam 27-10-1754
Uit het huwelijk:
1. Ingetje, ged Dubbeldam 3-2-1760 (Maaijke Arisdr DE KIVIT) 
2. Ingetje, ged Heeroudelandsambacht 25-10-1761 (get. Ingetje Janze)(vader is door de koors belet wierdt s naamiddags in Heeroudelandsambacht te kunnen assisteren bij den doop versogt dit om s morgens in de Lindt te doopen)
3. Kleijs, ged Dubbeldam 15-8-1773 (Cornelis Kleijsdr BRAVENBOER)

IV.b Cornelia Kleijsdr BRAVENBOER, ged Dubbeldam 20-7-1738, tr Antonis ZANDMAN.
Uit het huwelijk:
1. Jacobus, ged Dubbeldam 5-1-1766 (Maria SANTMAN)
2. Ariaantje, ged Dubbeldam 16-10-1768 (Jaapje Jansdr VAN DE MERWEDE)
3. Johannes, ged Dubbeldam 24-11-1771 (Anna VAN BUREN)
4. Kleis, ged Dubbeldam 19-4-1778 (Neeltje Kleisdr BRAVENBOER)

LOSSE GEGEVENS

- Cornelis BRAVENBOER, tr 23-9-1742 Dubbeldam Anna Dirkse van de Merwe, ged 9-10-1718 Dubbeldam, dc van Dirk Jansz van de Merwe(de) en Ariaantje Ariens den Houting

- MARIJGJE GERRITS BRAVENBOER, ged. Barendrecht 15 November 1711, overl. 1798 (lijkaangifte) Charlois l9 September, tr. Barendrecht 26 April 1739 RIJ CORNELISSE VAANDRAGER, ged.Barendrecht 23 Mei 1717, overl. (lijkaangifte) West Barendrecht 13 November 1786.

- Litmaten Ridderkerk:
24 DECEMBER 1713, Huygh Doenen Bravenboer met Geertje Damen van der Giessen,met att.van Barendreght van 17 NOVEMBER 1713.

- I Pieter Arijaens [BRAVENBOER], tr Heijltje Arijaens
II Lijsbeth Pieters (Bravenboer), ged. Barendrecht 18-6-1656, tr. Ridderkerk 16-4-1679 Arie Herberts (genoemd Truyen], ged. Hendrik Ido Ambacht 3-9-1645, zn van Herbert (Herber, Herman) Cornelisz. Truijen en Cleijsie Jans Baes
1. Heijltje Ariensdr Truijen, ged Ridderkerk 29-9-1680, overl Barendrecht op 22 september 1742, tr Barendrecht 24-5-1669 Leendert Hendriks Leegerstee, gedoopt te Barendrecht op 4 mei 1664, overl ald 29 oktober 1738, zoon van Hendrik Leenderts Leegerstee en Maike Ariens.

- I Cornelis Doenen Bravenboer, ged. Karnis 3-4-1679 (presentatie Teuntje Jans), overl. Ridderkerk 25-10-1754 ondertr./tr. Ridderkerk 15-10/6-11-1702 Lijsbeth Cornelisse Kooyman, ged. Ridderkerk 8-8-1683, overl. Ridderkerk 9-12-1737.
II Dirk Cornelisse Bravenboer, ged. Ridderkerk 12-3-1713, tr. Ridderkerk 28-3-1738 Jannetje van der Waal, ged. Ridderkerk 14-2-1717, dochter van Wouter Huygensz. v. d. Waal en Maike Blasiusdr. Bom.
III Wouter Bravenboer, ged. Ridderkerk 6-8-1741, overl. Ridderkerk 8-8-1818 ondertr./tr.(2) Ridderkerk 22-11/16-12-1764 Geertruy Vogels ondertr./tr.(l) Ridderkerk 22-11/16-12-1764 Jenneke Lagendijk, ged. Ridderkerk 12-6-1740, overl. Ridderkerk ca. 1-6-1780 Zij overleed in kraambed.
IV Jannetje Bravenboer, ged. Ridderkerk 5-6-1768, overl. Oud Beijerland 26-12-1834, ondertr./tr. Ridderkerk 1/17-5-1795 Marinus Goudswaard, ged. Cortgene 29-1-1775 (Get. Marinus Goudswaart, Jacob Kole en Maria Goudswaart), overl. Dordrecht 23-5-1813

- I Cornelis Pieters Bravenboer, geb. ca. 1580 Barendrecht, overleed ca. 1649, tr 29-10-1606 te Barendrecht, Adriaentgen Heijndricx, overl. na 30 sep 1629. 
Uit het huwelijk:
1. Cornelis Cornelisz (Bravenboer), ged 12-1- 1620 Barendrecht, volgt II

II Cornelis Cornelisz (Bravenboer), ged: 12 jan 1620, Barendrecht, trouwde ca. 1647, Pleuntje Doenen (van Tol), geb. Piershil, begraven: 22 mrt 1702, Oud-Beijerland; zij trouwde (2) 14 sep 1664, te Barendrecht (ondertrouw), Huijgh Wouters Coijman, trouwde (3) 25 okt 1682, te Oud-Beijerland, Willem Ariens van der Gijssen, trouwde (4) 22 aug 1683, te Oud-Beijerland, Willem Jansz van Gempel.  Pleuntje begraven: 22 mrt 1702, Oud-Beijerland.
Uit het huwelijk:
1.Ariaantje Cornelisse Bravenboer (Braavemoer), ged 15 jul 1657 Barendrecht, volgt III

III Ariaantje Cornelisse Bravenboer alias : Braavemoer, ged 15-7-1657 Barendrecht, begr 12 feb 1707 Oud-Beijerland, tr (1) 26 apr 1679, te Oud-Beijerland Cornelis Willemsz Besemer, trouwde (2) 8 mei 1687 te Oud-Beijerland Pieter Ariense van der Jagt, trouwde (3) 26 dec 1692 te Oud-Beijerland Arie Ariens van der Swaan (alias Baas), ged: 13 mrt 1672 Hendrik-Ido-Ambacht, begr 1 jun 1722, Oud-Beijerland. 

- I Pieter Jacobse BRAVENBOER, tr Ingetje Brouwer
II JACOB BRAVENBOER, ged. 23 Aug 1761, overl. voor 1843, tr Capelle 19 Febr. 1792 NEELTJE CORNELISDR HOOGENDIJK, ged. Capelle 27 Mrt. 1769, overl. ald. 14 Juni 1834.
1. Pieter,  geb. Capelle 12 Mei 1793
2. Armitje, geb. Capelle 1 September 1794
3. Pieter, geb. Capelle 19 November 1796
4. Kornelis, geb, Capelle 2 September 1799

- http://www.teele.nl/vanhoek-dewaard/rapport.htm

- Pieter Cornelisz. Bravenboer, tr Delft 8-11-1710 met Aeltge Jans Plockhaer
1.Cornelis, ged Delft 1-12-1718 (get Aaltie Arijs Schellinghsout)