CATOEN/CATTOEN/KATOEN
Noord-Brabant

MOGELIJK:

I. Michiel Catoo/Catoen (?Michael Katoen?), tr. NN.
Kinderen:
1. Michiel, volgt II.
2. Catharina Michielse Catoo, tr. Wilhelm van Loobeek.
    a. Joanna Maria, ged. Oude Tonge 17-5-1736 (Sus Reynerus Struijkers, Maria Jans).
3.
Jacobus Katoen, tr. Joanna Smolders.
    a. Jacobus, ged. Steenbergen 14-3-1744 (RK; Michael Katoen, Anna Hageners).
4. Sara M. Catoen, tr. Pieter BIERENS.
    a. Rebecca, ged. Steenbergen 4-1-1761 (NH; Niklaas Vries, Rebecca Rechet).
? 5. Petronilla Cattoen, tr. Mathias Fasen.
NB.  
- Michael SCHRYVERS, tr Agatha d. BOER.
1. Matthias, ged Steenbergen 16-1-1771 (RK; Mathias FASE, Petronilla CATOEN).

Uit het huwelijk:
    a. Hen..., ged. Steenbergen 25-11-1769 (RK; Joannes VERMEULEN, Adriana DOREMAEL).
    b. Henricus, ged. Steenbergen 14-7-1772 (RK; Willem KOOLS, Myna KYENBURG).


II. Michiel Catoul/Catoel, tr. Cornelia Verstra(e)ten, mogelijk ged. Oud en Nieuw-Gastel 12-08-1703, mogelijk overl. Rucphen 24-09-1788, mogelijk dochter van Udo Verstraten en Helena Walen.
NB.
- plaats: Etten-Leur
doop: rk 03-06-1749
dopeling: Joannes Dravers
vader: Joannis Dravers
moeder: Cornelia van der Straten
bijzonderheden: onwettig

Kinderen:
1. Michel, ged. Oude Tonge 8-7-1736 (Christina Wandel).

NB.
    - Michaelis Catoen, met Cornelia MARTENS.
    a. Adrianus, ged Standaardbuiten 5-8-1780 (RK; onwettig).

2. Pieternella, ged. Oude Tonge 24-5-1739 (Pieter Vermeulen, Magdelena Freykers), volgt IIIa.
3. Petrus, ged. Steenbergen (Noord-Brabant) 12-3-1745, volgt IIIb.
?4
. Willemijn Catoen.
?5. Gieltien Catoen.


IIIa.
Petronella Catoen, geboren te Oude Tonge, overl. Rucphen in oktober 1773, otr. Oudenbosch 17-12-1757 (via Rechtelijk Archief akte bevestigd) Jacobus Willemen Heeren (ook genaamd Jan Bulle Koo en Koo Bul), ged. Rucphen 30-4-1733 (RK), overl. ald. 11-2-1793.
(Hij had een buitenechtelijke relatie met Joanna Luyx. Hij had een buitenechtelijke relatie met Rosalie Francus Sterkens, geboren rond 1737. Hij is later getrouwd te Rucphen op 10 april 1774 voor de kerk (RK) met Maria Verstrepen (Streep), geboren te Westerlo, overleden te Rucphen op 8 april 1797.).
NB.
- alias Jan Bulle Koo (bron: ORA Rucphen 50 nr.124, dd.27-8-1759), later genoemd alias Koo Bul (ORA 51 nr. 58, dd. 4-5-1769).
- ra51.084

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus "Willem" Heeren, ged. Rucphen op 8 oktober 1758 (RK)(get. Petrus Heere en Anna Maria Verstraete), vermoord te Rucphen 7 februari 1809, tr. Rucphen op 5 juli 1781 voor de kerk (RK) Elisabeth Pieterse, geb. Steenbergen (NB), ged. Steenbergen op 29 december 1759, arbeidster, overl. Oudenbosch op 1 juni 1842.
Uit dit huwelijk:
    1. Petronella Heeren, ged. Rucphen 11-4-1783 (RK) (doopgetuigen waren Mighelina Catoen en Joannes Heere), overleden tussen 1783 en 1787.
    2. Josephus "Joseph" Willems Heeren, arbeider, geboren te Rucphen, gedoopt aldaar op 2 februari 1785 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Heeren en Susanna de Clercq), overleden te Rucphen op 18 oktober 1846. Hij is in ondertrouw gegaan te Etten, Leur en Sprundel op 30 november 1805 en getrouwd aldaar op 15 december 1805 (SB) met Antonia Jansze van Zundert, arbeidster, geboren te Sprundel op 3 april 1785, gedoopt te Rucphen op 3 april 1785, overleden aldaar op 27 mei 1852.
    3. Petronella "Petronel" Heeren, arbeidster, ged. Rucphen op 22 maart 1787 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Heeren en Maria Heeren), overleden op 31 december 1838. Zij is in ondertrouw gegaan te Rucphen op 14 april 1810 en getrouwd aldaar op 29 april 1810 (sb+) met Everhardus "Everd" Konings, arbeider, geboren te Rucphen rond 1785, overleden na 1815.
    4. Guillelmus Heeren, ged. Rucphen 19-121789 (RK) (get. Winandus de Riet en Joanna Gijsen).
    5. Andreas "Andries" Heeren, ged. Rucphen op 15 juni 1791 (RK) (get. Wilhelmus Poppelsen en Cornelia Timmermans), overleden na 1809.
    6. Jacoba "Jacobes" Heeren, ged. Rucphen op 9 november 1793 (RK), zie 69.
    7. Joannes "Jan" Heeren, ged. Rucphen op 11 december 1795 (RK) (get. Joannes Heeren en Maria Rommers), overl. na 1815.
    8. Cornelius Heeren, ged. Rucphen op 25 april 1798 (RK) (get. Joannes Box en Anna van Peer), overl. na 1815.
    9. Marinus "Marijn" Heeren, ged. Rucphen op 8 juni 1802 (RK) (get. Josephus Heeren en Joanna Heeren), overl. 17 oktober 1860.
Hij is getrouwd te Etten-Leur op 31 augustus 1828 met Maria Boeren.

2. Petrus "Pieter" Heere, ged. Rucphen 22-11-1761 (RK) (get. Dominicus Heere en Maria Verstraete), overleden na 1774.
3. Joannes "Jan" Heere, ged. Rucphen 1-3-1765 (RK) (get. Vincentius van Roosendaal en Helena Vermeulen), overleden na 1783.
4. Antonia "Tona" Heere, ged. Rucphen 22-5-1768 (RK) (get. Petrus Catoen en Joanna van der Haege), overleden na 1774.
5. Elisabeth Heere, ged. Rucphen op 30 maart 1770 (RK) (get. Jacobus Ver... en Digna Jaspers), overl. voor 1774.
6. Anna Maria Heeren, geb. in 't Eyke ('t Heike), ged. Rucphen 25-1-1771 (RK) (get. Joannes Jaspers en Adriana Brouwers), overl. na 1839, tr. Hoeven 14-11-1839 Johannes Henricus Josephus Schnierman, geb. Schermbeck (Duitsland) ca 1774 (65 in 1839), zoon van Johannes Henricus Schnierman en Elizabeth Schwanen.

IIIb.
Petrus/Pieter Cat(t)oen/Katoen/Catonen, j:m: geb Steenbergen, wonende Sprundel, otr/tr. Rucphen (Sprundel) 16-5-1765/19-1-1765 (-zijn ongetrouwd blijven zitten-), tr. Ettenleur 23-3-1766 Adriana Gerardus van Herck (Arck/van Herckel), geb. Rucphen, ged. (als Anna)(RK) Rucphen 20-11-1717 (get. Andreas Hendricx van der Poel, Elizabetha Huijbrechts Cremers), wonende Etten, wed. van Mechiel Jaspers, dochter van Gerardus Andrisse van Herck en Anna Cornelisse van der Poel.
NB.
- Gerardus Andriesse van Herck, tr. Anna Hendricx van der Poel.
Kinderen:
1. Joannes, ged. (RK) Rucphen 21-10-1718 ('ex Erica campement vulgo')(get. Hendricus Linders van der Poel, Anna Verworst).
2.  Anna, ged. (als Anna) Rucphen 20-11-1717 (RK)(get. Andreas Hendricx van der Poel, Elizabetha Huijbrechts Cremers).
3. Andreas
, ged. (RK) Rucphen 15-05-1724 (get. Catharina Lauresse van Disselaer).
Uit het huwelijk: 

1. Joannes, ged. Ettenleur 12-9-1767 (RK).
2. Petrus, ged. Ettenleur 15-9-1769 (RK), volgt IVa.
3. Michael, ged. Ettenleur 1-5-1771 (RK).
4. Henrica Catoen, ged. Ettenleur 3-7-1773 (RK). 
Kind:
    a. Adriana, ged. Ettenleur 26-3-1793 (RK; onwettig).
5. Andreas, ged. Ettenleur 28-4-1776 (RK), volgt IVb.
? 6. Mechelina Petrus Catoen
Kind:
    a. Petronilla, ged. Ettenleur 10-4-1790 (RK; onwettig).

Uit het eerste huwelijk van Adriana:
1. Gerardus, geb. int Camp, ged. Rucphen 30-09-1755 (get. Antonius Jaspers, Anna Hendrickx vande Pot), zoon van
Michael Antonisse Jaspers (ged. Rucphen 25-11-1735 (get. Gertrudis Baltheze, Cornelis van Vlimmere)/zoon avn Antonius Janse Jaspers en Cornelia Huijbrechts van Gastel) en Adriana van Arck.
2. Cornelia Jaspers, ged. (RK) Etten-Leur 10-11-1758, dr. van Michael Jaspers en Adriana Gerardus van Arp.

IVa.
Petrus Catoen, geb. Etten leur, tr. Isabella Taeymans.
NB.
- Taeymans, Joannes, geboren te Vorselaar, overleden te Ekeren op 28 september 1794. Hij was gehuwd met Van nyshoven, Joanna, geboren te Deurne, overleden te Ekeren op 16 november 1794.
- Taeymans, Petrus, geboren rond 1733, wonende te Donk-Ekeren huis nr 178. Hij was gehuwd met Van aken, Maria anna, geboren rond 1751, wonende te Donk-Ekeren huis nr 178. Uit dit huwelijk:
1. Petrus, geboren rond 1783, wonende te Donk-Ekeren huis nr 178.

Kinderen:
1. Anna Catharina Catoen, geb. 1-10-1795.

IVb. Adriaan Katoen, tr. Lena Martens.
Kinderen:
1. Cornelis, geb./ged. Willemstad 25-9/1-10-1808.

* * *

- www.kb.nl 

Medewerker: Steenwyk de Raad , J.B.
Titel: Sententien van praesident en rechteren der stad Middelburg, als exerceerende de crimineele jurisdictie over het platte land van Zeeland bewestenschelde, tegen Francis Mertens, Jan Catoen, en Modestus van de Perre, gepronuncieerd en geŽxecuteerd binnen Middelburg, den 20 september 1802
Uitgave: Middelburg : J.C. Altorffer
  Altorffer, Johan Coenraad (Altorffer, Johan Coenraad Middelburg)
Jaar: [1802]
Opbouw: 21 cm - 26 p. 
Annotatie: Ondertekend: J.B. Steenwyk de Raad
Classificatie: 86.41 ( (NBC)
  0132 fbab ( (KB)
Trefwoord: Mertens , Francis (Pica)
  Catoen , Jan (Pica)
  Perre , Modestus (Pica)
Aanvragen: Broch 23033 ter inzage (Aanvraag indienen)
Format: printed
Record id: 046649832
Datum: 1988-05-16 (creation)
  1989-03-06 (mutation)
  1999-99-99 (owner)
  1997-02-06 (local-mutation)
Bronbestand: Algemene Catalogus
Volgnummer: nr. 5 van 6 treffers


* * *
- Joannes Rox, tr. Cornelia Timmermans, uit Hoeven (1778), zwerver (1770).
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Rucphen (RK) 22-6-1770 (onwettig)(fol. 99r)(get. Joannes Rox, Petronella Catoen).
2. Andreas, geboren in Erica, ged. Rucphen (RK) 18-8-1772 (get. Jan Rox, Joanna Geijsen), zoon van Joannes Rox en Cornelia Kindermans.
2. Joannes, geboren int Eijke, ged. Rucphen (RK) 9-12-1775 (get. Willebrordus Mol, Maria van Etten), zoon van Joannes Rox en Cornelia Timmermans.
3. Joanna, geboren int Eijke, ged. Rucphen (RK) 25-12-778 (get. Marinus Bogarts, Adriana van Beers), dochter van Joannes Rox en Cornelia Timmermans (uit Hoeven).
4. Andreas, geboren int Eijke, ged. Rucphen (RK) 24-10-1781 (get. Walterus Bogarts, Maria Rommers).

- Joannes Rox, tr. Maria Jaspers.
1. Cornelius, ged. Rucphen (RK) 17-01-1781 (get. Jacobus Vroeghrijck, Paulina Rox).

- Eda Catoen/Katon, tr. Dirk Tappen.
Kinderen:
1. Jacoba, ged. (NH) Bergen op Zoom 26-12-1731 (get. Willem Kleijn, Anna Catoen).
2. Anna Geertruy, ged. (NH) Bergen op Zoom 4-1-1733 (get. Maurits Renten, Anna Katon).

- Ludovicus Jaspers, tr. Helena Vermeule.
Kinderen:
1. Michael, ged. (RK) Rucphen 13-08-1759 (get. Joannes Rox, Anna Maria Vermeule namens Gertrudis Vermeule), zoon van Ludovicus Jaspers en Elena Vermeule.
2. Petronilla, ged. (RK) Rucphen 20-11-1760 (fol. 79v)(get. Piter Catoen, Joanna Vermeule).

- Petrus Vermeulen, tr. Elisabet Aertssen.
Kinderen:
1. Helena Vermeulen, ged. Oud en Nieuw Gastel rk 02-05-1711.

- Catharina Catoen en Willibrordus de Bruijn.
Kinderen:
1. Marinus, ged. (RK) Rucphen 23-12-1791 (onwettig; geboren onder Etten)(fol. 71r)(get. Michiel Catoen en Wilhelmina Heeren).

- overleden op maandag 13 april 1801 Wouw
overleden : Maria Valkenburg
echtgenote van Johannes Timmermans
datum begr. : 13-04-1801

- Marijnus Rommens, geb. ca. 1752, ex Roosendaal, overl. op de Langendijk onder Wouw 11-2-1808 (60 jaar oud, nalatende zijn vrouw en zeven kinderen), tr. Wouw 15-08-1784 (get. Antonia Cremers, Catharina Jongeneelen) Joanna Valkenburg, ex Kruisland.

- Wilhelmus Rommens/Rommers, j.m., geboren onder Wouw; wonende op Borteldonk onder Nispen (1794), uit Langendijk Wouw (1811), otr/tr. Nispen 16-2/2-3-1794 Adriana Mol, j.d., geboren onder Rucphen; wonende op Borteldonk onder Nispen (1794), uit Rucphen (1811).
Kinderen:
1. Marijnus, ged. Roosendaal 17-03-1811.
2. Helena, ged. Roosendaal 17-03-1811.

- Wilhelmus Rommers, tr. Jacoba Verstraten, ex Etten (1781).
Kinderen:
1. Henrica, geboren onder Etten, ged. Sprundel (RK) 24-04-1776 (get. Dingmanus Rommers en Cornelia Jaspers).
2. Joannes, geboren onder Etten, ged. Sprundel (RK) 25-01-1778 (get. Marinus de Bruijn en Catharina Willemse Gijzen).
3. Gerardus, geboren onder Etten, ged. Sprundel (RK) 23-09-1781  (get. Marinus de Bruijn en Catharina Gijzen).

- CATTOEN

13 Cattoen, Joannus, geboren te Etten.
Hij was gehuwd  met Valkenburg, Lucia, geboren te Wouw.
Uit dit huwelijk:
1 Isabella, geboren te Ekeren op 27 maart 1792, wonende te Essenhout-Ekeren, overleden te Ekeren op 27 mei 1792, begraven aldaar op 29 mei 1792.

(Ekeren, census 1796, Antwerp, Belgium/Volkstelling van Ekeren 1796 , Antwerpen in Belgie)
( http://www.geocities.com/Athens/Atrium/5018/ekeren.html)

- De minuten van notaris Petrus Franciscus Tillieux : Ekeren 1789 - 1794:
( http://users.pandora.be/wim.d.hooge/pftillieux.htm)

17 3/9/1792 Verkoop op verzoek van Peeter Van Put van een partij mannenklederen en lijnwaad, nagelaten door zijn zoon Joannes Baptista Van Put. De verkoop gebeurt ten huize van J.B. de Winter te Hoevenen.
Kopers waren : J.B. Bogaerts (Puihoek), Cornelis Busschots (Kapellen), Franciscus Beirens, Jan Catoen, Jan Berkenbosch (Witven), Franciscus Dierckx, Matth.Souvorst, Joseph Ponseel, Corn. Smits, Peeter Lenaerts, Peeter Van Put en Jacob Speek (Witven).

- Inventarisnummer: 626, rolnummer: 266
Delict behandeld in: 1919
GEDAAGDE: L. Katoen
DELICT: 56: Verboden vervoer / smokkelarij / zoutfraude
Nummer toegang: 116.01.02
Arrondissementsrechtbank: Breda

- Jacobus KATOEN, tr Joanna SMOLDERS
1. Jacobus, ged Steenbergen 14-3-1744 (RK; Michael KATOEN, Anna HAGENERS)

- Pieternel KATOEN, j:d: geb Oude Tonge, wonende Rucphen, otr/tr Rucphen 17-12-1757/1-1-1758 Jacobus Willemsen HEEREN, j:m:, geb Rucphen

- Michaelis CATOEN, tr Cornelia MARTENS
1. Adrianus, ged Standaardbuiten 5-8-1780 (RK; onwettig)

- Sara M. CATOEN, tr Pieter BIERENS
1. Rebecca, ged Steenbergen 4-1-1761 (NH; Niklaas VRIES, Rebecca RECHET)

- Petronilla CATTOEN, ?????? tr Mathias FASEN
NB  
- Michael SCHRYVERS, tr Agatha d. BOER
1. Matthias, ged Steenbergen 16-1-1771 (RK; Mathias FASE, Petronilla CATOEN)

Uit het huwelijk:
1. Hen..., ged Steenbergen 25-11-1769 (RK; Joannes VERMEULEN, Adriana DOREMAEL)
2. Henricus, ged Steenbergen 14-7-1772 (RK; Willem KOOLS, Myna KYENBURG) 

- Catherina CATTOEN, tr Putte 7-1-1798 (RK) Adrianus MACATOR

- Adriaan KATOEN, tr Lena MARTENS
1. Cornelis, geb/ged Willemstad 25-9/1-10-1808

Naam: Catharin Capoen
Plaats: Zegge
Overlijdensdatum: 01-07-1806

-
Cornelis Aartzen CAPPOEN, jm, otr/tr. Oudenbosch 31.12.1706/5.2.1707 met Cornelia Pieters Vos, wed.v. Cornelis Jan Jacobs

- I. Arnoldus Cornelius Cappoen, tr. Anna Jacobus Pint.
Kinderen:
1. Joannes Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 3-2-1685, volgt II.
2. Matheus Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 20-11-1687. 
3. Anna Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 24-09-1690.
4. Jacobus Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 25-01-1693.
5. Jacemina Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 29-03-1694.

II. Joannis Aertse Capppoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 3-2-1685, tr. Maria Vinsens/Sens.
Kinderen:
2. Catharina Cappoen, ged. (RK) Standdaardbuiten 25-07-1712.
3. Arnoldus, ged. Standdaardbuiten 8-9-1714 (RK; susp. Anna Jacobse Pin, Arnoldi Cappen, Antonia Sens). 
4. Antonia, ged. Standdaardbuiten 15-6-1716 (RK; susp. Jacob Aertse Cappoen, Christianus Vincense Absens).
5. Arnoldus, ged. Standdaardbuiten 15-10-1717 (RK; susp Mateus Cappoen, Maria Willemse AERTSE).
6. Christianus, ged. Standdaardbuiten 9-3-1720 (RK; susp. Henricus Claes Joshi, Gertrudis Cappoen).

- Joannes Cappoen, tr. Maria Borgers/Burgers/.
Kinderen:
1. Maria Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 23-9-1700, dochter van Joannes Cappoen en Maria Borgers.
2. Cornelius Cappoen, ged. (RK) Oud en Nieuw-Gastel 27-9-1703.

- Anna Cornelius Cappoen/Kapoen, tr. Wilhelmus Henricus Timmermans.
Kinderen:
1. Cornelia Timmermans, ged. Etten-Leur 22-09-1746 (RK).
2. Digna Timmermans, ged. Etten-Leur 14-7-1754 (RK).

ZUID-HOLLAND:

- Michiel CATOUL/CATOEL, tr Cornelia Verstra(e)ten
a. Michel, dp Oude Tonge 8-7-1736 (Christina Wandel)
b. Pieternella, dp Oude Tonge 24-5-1739 (Pieter Vermeulen, Magdelena Freykers)
c. Petrus, ged Steenbergen (Noord-Brabant) 12-3-1745

- Catharina Michielse Catoo, tr Wilhelm van Loobeek
a. Joanna Maria, dp Oude Tonge 17-5-1736 (Sus Reynerus Struijkers, Maria Jans)

- Jan Cornelis Smolders, tr. Maria Catharina Haneman.
1. Michiel Jan Smolders, geb. rond 1771 Oude Tonge, overl. 8-8-1824 Zevenbergen, tr. Zevenbergen 8-8- Theresia Cornelis Philipsen. 

-Dopeling: Janna
Achternaam: Snijder
Voornaam vader: Johannes
Achternaam vader: Snijder
Voornaam moeder: Lorena
Achternaam moeder: Leij, van
Voornaam getuige 1: Jannes
Achternaam getuige 1: Catoo

Voornaam getuige 2: Anna Leijsebeth
Achternaam getuige 2: Pisgeer
Gezindte: nh
Inventaris: dtb-24
Doopdatum: 01-04-1735
Geslacht: v
w/o w

Noord-Brabant

- Adriani BROER, tr Adriana KLOECKEN
1. Joanna, ged Standaardbuiten (RK) 13-12-1723 (susp. Joannes CLOECKEN, Joana)

Cornelis DE MAN, tr Adriana CLOET
1. Cornelia, ged Fijnaart en Heijningen 4-11-1731
2. Anna (gestorven), ged Fijnaart en Heijningen 22-5-1735
3. Cornelis, ged Fijnaart en Heijningen 26-12-1740 (Crijntje KLOET)

Ary Pieterse KLOET, tr Maaijke Janse BOERTIE
1. Pieter, ged Fijnaart en Heijningen 25-10-1739 (Jan DE LEEUW, Crijntie KLOET)

Ary KLOET, tr Gerdina DE LEEUW
1. Grietje, geb/ged Fijnaart en Heijningen 27-9-1795 (12 uur)/2-10-1795 (4 uur namiddag) onder Heininge

- Willem Janse SCHREUR, tr Willemijntje Janse SMITHS
1. Willem, ged Fijnaart en Heijningen 29-10-1730 (Teunis PIERE, Pleuntje Janse SMITS)

Corts Cornelis WAALBOER, tr Aartje Cornelisse VAN DRIEL
1. Boudewijn, ged Fijnaart en Heijningen 28-1-1731 (Elijsabet Boudewijnse BLAAK)

Jan SCHREUR, tr Anneke SMITHS
1. Anneke, ged Fijnaart en Heijningen 9-11-1732 (Willem SCHREUR, Willemijntje SMITHS)

Bastiaan BEVERSLUIJS, tr Willemina DE BOIS
1. Francina, geb/ged Fijnaart en Heijningen 15/21-2-1795 (geb 's morgens 10 uur; in de nieuwe polder onder de Heininge)
2. Willem, geb/ged Fijnaart en Heijningen 21/29-1-1797 (namiddag 5 uur), Heininge

??? - Catharina CAPOEN, uit Gastel (1753), overl. Rucphen (Sprundel) 1-7-1806 of Roosendaal 4-7-1806, tr. Roosendaal 9-9-1753 Jan van Gielen (Joannes Jansen Chielen), uit Rucphen (1753), overl. voor 1806, relatie met Willibrordus DE BRUIN.
Uit de relatie met Willibrordus de Bruin:
a. Marinus Capoen, dp Rucphen (Sprundel) 23-12-1791 (onwettig)

- moeder op vrijdag 9 december 1740 Bergen op Zoom

Voornaam dopeling: Hendrina
Achternaam dopeling: Beekens
Geslacht: v
Wettig / onwettig: w
Voornaam vader: Gerardus
Achternaam vader: Beekens
Voornaam moeder: Cornelia Cornelissen
Achternaam moeder: Kapoen

Voornaam getuige 1: Henricus
Achternaam getuige 1: Beekens
Voornaam getuige 2: Anna
Achternaam getuige 2: Jongh, de
Voornaam getuige 3: Cornelia
Achternaam getuige 3: Bevers

- getuige op woensdag 14 december 1735 Bergen op Zoom

Voornaam dopeling: Johanna Cato
Achternaam dopeling: Prent
Geslacht: v
Wettig / onwettig: w
Voornaam vader: Ekbert
Achternaam vader: Prent
Voornaam moeder: Lysbeth
Achternaam moeder: Pisschie
Voornaam getuige 1: Jan
Achternaam getuige 1: Cato

Opmerkingen: Achternaam getuige 1 mogelijk voornaam.

- getuige op zaterdag 12 december 1722 Bergen op Zoom

Voornaam dopeling: Catharina
Achternaam dopeling: Siphiner
Geslacht: v
Wettig / onwettig: w
Voornaam vader: Elias
Achternaam vader: Siphiner
Voornaam moeder: Petronella
Achternaam moeder: Jouckels
Voornaam getuige 1: Judocus
Achternaam getuige 1: Catoenbergh, van

Voornaam getuige 2: Joanna
Achternaam getuige 2: Kock, de

- moeder op zondag 8 november 1744 Bergen op Zoom

Voornaam dopeling: Maria
Achternaam dopeling: Bekens
Geslacht: v
Wettig / onwettig: w
Voornaam vader: Gerardus
Achternaam vader: Bekens
Voornaam moeder: Cornelia
Achternaam moeder: Capoen

Voornaam getuige 1: Henricus
Achternaam getuige 1: Bekens
Voornaam getuige 2: Maria
Achternaam getuige 2: Vevers

- Bruid Huwelijksakte op zaterdag 8 juli 1820 Sas van Gent

Aktenummer/Number of deed: 5
Aktedatum/Date of deed: 8 7 1820
Bruidegom/Bridegroom: Joannes Jacobus van Betue
Beroep/Occupation: Arbeider
Leeftijd/Age: 30 jaar/years old
Geboorteplaats/Birthplace: IJzendijke
Bruid/Bride: Francisca Kapon
Beroep/Occupation: Particuliere
Leeftijd/Age: 25 jaar/years old
Geboorteplaats/Place of birth: Westdorpe
Vader bruidegom/Father bridegroom: Johannes van Betue
Moeder bruidegom/Mother bridegroom: Catharina Antonia van Goethem
Vader bruid/Father bride: Jan Kapon
Moeder bruid/Mother bride: Isabella Francisca Marqueni
Opmerking/Note: Achternaam brd/vader zijn in de huw.akte geschreven als: Kapon/Kapoen en Capon.

- Cornelis van den Broek, zoon van Jacobus Hendrikse van den Broek (I) en Joanna Janse Joppen, gedoopt Sprundel (Hage) 12 aug 1754 (DTB 17), overleden Rucphen (Sprundel) 12 jan 1826.
Cornelis is in ondertrouw gegaan Sprundel 24 apr 1784 (DTB 18) en getrouwd aldaar 16 mei 1784 (DTB 18) (NG) met Anna van Caulil, dochter van Johannes Hendriks van Koulil en Cornelia Michiels van den Broek, gedoopt Sprundel 31 mrt 1757, overleden Rucphen (Sprundel) 16 jan 1823.

- Persoonsgegevens van Andries Cattoen
Herkomst: Calmer.
Rang: Bosschieter
Datum einde verbintenis: 00/00/1751
Gerepatrieerd via schip: Hoop
met DASnr: 0

Gegevens van de vaart
Schip: Oostkapelle
Inventarisnr.: 14213
Kamer: Rotterdam Folio: 75
Uitreis: 18-04-1750
Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 3488.2
Aankomst: 20-12-1750