CEULEMANS/KEULEMANS
verm oorsprong prov Antwerpen (Belgie)/Dordrecht/Oosterhout 
(Bron: GA Dordrecht, Gens Nostra 1982)

I Johannes Baptist CEULEMANS, geb. circa 1634, ambachtsman, begr. Oosterhout in of vr juni 1704, tr. (1) Anna (Anneken) Herman SMIDTS, overl. vr 1683, tr. (2) Oosterhout 9-5-1683 (ondertr. zowel Herv. als R.K. 25.4.1683) Cornelia Cornelisse VERMEULEN, begr. Oosterhout 19-9-1736.
Uit het eerste huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
!! 1. Jan Baptist CEULEMANS, geb Oosterhout/'s-Gravenmoer, volgt II.a
2. Christiaan (wellicht)
3. Josina (wellicht)
4. Cornelis, ged. 11-3-1666, jong overl
5. Guilielmus, ged. 21-11-1667
6. Catharina, ged. 17-8-1669. Waarschijnlijk buitenechtelijk kind:
    a. Anna Maria Keulemans, ged. Oosterhout 28-6-1699. Als vader werd opgegeven Wijnandus van den Broeck
7. Anna, ged. 27-4-1672, jong overl.?
8. Hendricus, ged. 27-12-1676

Uit het tweede huwelijk:
1. Joachim, ged. Oosterhout 2-3-1684, volgt II.b
2. Cornelis, ged. 16-1-1686
3. Franciscus, ged. 29-5-1688
4. Magdalena, ged. 25-1-1690
5. Elisabeth, ged. 5-3-1692, begr. ald. verm. 23-8-1789
6. Eva, ged. 19-9-1695.
7. Jacobus, volgt II.c

II.a Jan Baptist CEULEMANS/KEULEMANS/COULMANS, geb Oosterhout/'s-Gravenmoer, jongman van Oosterhout, wedn van 's-Gravenmoer (1693 otr voor het gerecht), geassisteerd met Jan Willemsz VAN GELDOFF (1692), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-3-1736 (Jan KUELMANS op de Knolhaven; laat kinderen na; een graft aent Klockhuijs), otr/tr (1) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 24-1-1692/10-2-1692 Willemijntje/Wilmijn VAN GELDOFF/ VAN GELDOS, j:d: van Dordrecht, geassisteerd met haer moeder Francina JANS, ovl voor aug 1693, otr (2; voor het gerecht) Dordrecht 2-8-1693, tr (2) Dordrecht 15-8-1693 (RK; testes Maria VOGEL en Maria VAN DER LISSE) Christina BURGGRAEF, geb ca 1670, j:d: binnen 't lant van Gulick, geassisteerd met haere suster Sibilla BURGGRAEFF (1693 voor 't gerecht), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-3-1753 (Cristijna BURGGRAEFF wed van Jan KUELEMANS op de Verkemart; laet kindere na; beste graft).
NB
- Hendrick DE CLERK, tr Geertruy CLAESEN, Kind: Jan, ged Dordrecht 26-8-1703 (RK, get Christina KEULEMANS)
- Burggraaf: http://www.genealogieburggraaf.tmfweb.nl/Home.htm 

- (3.1975 Burgerboek 1681-1700) 16 sept 1692 ontfangen als borger Jan CEULEMANS geboortigh van 's-Gravenmoer mits doende etc en de sal om redenen niets betalen mets blijvende ...
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria, ged Dordrecht 14-11-1692 (RK), volgt III.a 

Uit het tweede huwelijk (RK):
1. Cornelis, ged Dordrecht 21-7-1699 (get Cornelis CEULEMANS/Agnita BURGSGRAEF), zn van Jan CEULEMANS en Christina CEULEMANS, volgt III.b
2. Lijsbeth, ged Dordrecht 4-1-1704 (get Pieter MARILLON/Lijsbet STOFFERS), volgt III.c
3. Joannes, ged Dordrecht 6-8-1708 (get. Arie VAN DONGEN/Catharina VAN HARFENVELT), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-8-1709 ('t kint van Jan KEULEMANS op de Verkemarkt in de Gangh)
4. Adrianus, ged Dordrecht 2-6-1710 (get Adriaen VAN DONGEN/Sophia DIRCKX)
5. Jan Baptista, ged Dordrecht 11-12-1711 (get Arie VAN DONGEN/Josintje CEULEMANS) 
6. Joannes Baptista, ged Dordrecht 3-2-1713 (get. Joannes COENEN/Catharina DE LOGER)

II.b Jochem KEULEMANS, ged. Oosterhout 2-3-1684, begr. ald. 13.1.1746, tr. Oosterhout 21-7-1709 (Herv. ondertr. 29.6.1709) Anneke Lauwrentius VAN AELST, overl. Oosterhout 27-12, begr. 31-12-1749. Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Johannes, ged. 3-6-1710.
2. Maria, ged. 12-4-1712.
3. Cornelia, ged. 5-10-1714.
4. Johanna, ged. 29-7-1717

II.c Jacobus CEULEMANS, ged. Oosterhout 28-11-1697, begr. ald. 17-4-1736, tr. Oosterhout 2.10.1718 (Herv. ondertr. 16.9.1718) Johanna VAN DONGEN, ged. Oosterhout 14-11-1694, overl. ald. 4-4-1760, dr van Johannes Cornelisse van Dongen en Anna Lamberts.
Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Johannes, ged. 1-3-1720
2. Franciscus, volgt III.d
3. Maria, ged. 8-2-1724
4. Jacobus, ged. 17-6-1726
5. Anna, ged. 21-8-1728, begr. ald. 7-11-1783
6. Cornelia, ged. 28-1-1731, begr. ald. 24-6-1767
7. Maria. ged. 3-4-1733, begr. ald. 16-6-1792

III.a Anna Marij CEULEMANS, j:d: geassisteerd met Jan CEULEMANS haare vader, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-9-1739 (Anna KUELMANS wed van Pieter ZANDERS; laat een kint na; nu ondertrout met Mathijs; de laa. op 't Knolhaven; beste graft), otr/tr Dordrecht 3-10-1726/19-10-1726 (onderscheiden gezindten) Pieter/Petrus SANDERS, j:m: van Raamsdonck, geassisteerd met Gillis JANSSE zijne goede bekende, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-6-1738 (Pieter ZANDERS op de Knolhaven; laat een kint en een vrouw  na; klockhuijs).
NB 
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-4-1734 en 1-2-1736 kinderen van Pieter Sanders op de Knolhaven

Uit het huwelijk:
1. Quilielma, ged Dordrecht 30-10-1730 (RK; get Jacobus SANDERS, Maria CAGSNIJN)
2. Gasper, ged Dordrecht 27-11-1733 (RK; get Hubertus LEMMENS, Elisabetha SANDERS)

III.b Christiaan KEULEMANS, ged Dordrecht 21-7-1699, j:m: van Dordt, geassisteerd met sijn vader Jan KEULEMANS, ovl voor 1757, tr Dordrecht 19-5/5-6-1718 (onderscheiden gezindten) Catarijna VAN DER TUYNEN, j:d: van Dordrecht, geassisteerd met haar moeder Josina LAMMERTS wed van Denijs VAN TUYNEN, ovl Dordrecht 11-5-1757 (dodenboek RK), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-5-1757 (Catie VAN DER TUYNEN wed Cristian KULEMANS op de Verkemart; laat kinderen na; gemeen. graft).
NB
- kint, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-6-1741 ('t kint van Cristian KUELEMAN aen 't Lange houte brug bijde ouders leven; in 't gemeen)
Uit het huwelijk:
1. Dijonijsius, ged Dordrecht 6-5-1720 (Cornelis LOK, Josijntje VAN DER TUYNEN)
2. Joannes, ged Dordrecht 1-3-1719 (RK; get Joannes VAN DE GRAVE, Christina BORGGRAVE)
3. Christianus, ged Dordrecht 25-10-1721 (RK; get Christianus BURGH, Maria VAN DER TUYNEN), volgt IV
4. Dionysius, ged Dordrecht 22-8-1729 (RK; get Daniel HOEVERMANS, Christina BURGGRAEF)
5. Joannes Baptista + Dionysius, ged Dordrecht 26-7-1734 (RK; get Joannes Baptista KEULEMANS, Gertrudis VAN KEMPE, Petrus SANDERS, Sibilla BURGGRAAF)
6. Cristina Josina, ged Dordrecht (RK; get. Huybert Lemmens en Christina Keulmans), dr van Christiaan Keulmans en Catharina Keulmans, otr/tr Rotterdam 12/27-5-1770 (prodeo) Antonij van Oeffel, jongeman, afkomstig van ''t Land Van Ravesteijn, woonplaats Rotterdam.

III.c Leijsbeth CEULEMANS, ged Dordrecht 4-1-1704, j:d: van Dordrecht wonende op de Knolhaven geassisteerd met Jan KEULEMAN haare vader, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-11-1790, otr/tr Dordrecht (onderscheiden gezindten) 20-7-1730/5-8-1730, tr Dordrecht 16-9-1730 (RK; testes Anna KEULEMANS/Wandrijna VAN SPROKHOUT/Elisabetha VAN HOUT) Gerret VAN DER STEK, dp ca 1710/20, j:m: van Dordrecht, woonende buyten de Spuypoort, geassisteerd met Marya VAN DER STEK sijne suster, zn van ?? VAN DER STE(C)K en ??.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Ida, ged 29-10-1731 (RK, Petrus Sanders, Christina Borggrave), begr Dordrecht )Nieuwkerk) 8-11-1732 ('t kint van Gerrit VAN DER STECK op de Knolhaven; bijde ouders leven; een graft besonder)
2. Christina, ged 12-10-1733 (RK, Joannes Keulmans en Christina Burggrave), ovl. Dordrecht 14-4-1815, otr./tr. Dordrecht 12-02-1756/28-02-1756 Jan Jacob VRIJDAG (Jacobus), geb 1735 te Overenburg (Duitsland) / Cleer/f Meijntsische, stuurman op Keulen (1788), ovl. Dordrecht 16-4-1809.
3. Ida Maria, ged 10-6-1737 (RK, Jan van der Lugt en Anna Keulmans).

III.d Franciscus KEULEMANS, ged. Oosterhout 27-12-1721, soldaat, tr. Oosterhout 1-12-1743 (Herv. ondertr. 16-11-1743) Hendrina DE GROS, wellicht begr. Oosterhout 17-10-1792.
Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Appolonia, ged. 14-12-1744, ovl 21-1-1819 aldr, tr (1) Oosterhout 18-8-1765 Adrianus OOMENS, ged Oosterhout 13-10-1738 (uit het huwelijk werden.o.a. 8 kinderen gedoopt te Oosterhout), tr (2) Steven HALTERS.
2. Jacobus, volgt IV.b.
3. Johannes, volgt IV.c
4. Mattheus, volgt IV.d

IV.a Cornelis KEUL(E)MANS, j:m: van Dordrecht, woont op de Knolhaven, otr Dordrecht 22-7-1752 (verklaren geen F 2000 gld gegoet te sijn) Geertruij DE HAAN, wed. van Keulen, woont in de Princestraat.
NB
- Jan BOUTS, wedr van Luijk, woont op de Verkemart binnen dese stad, otr/tr Dordrecht 18-4-1737/4-5-1737 (onderscheiden gezindten) Geertruijd HAAN, j:d: van Ceulen woont op de Knolhaven, geass, met Cornelia VERKERK huysvr van Johannes SNIJDERS haar goede bekend.
Kinderen BOUTS/BOOTS en (DE) HAAN:
a. Agnes, ged Dordrecht 19-2-1738 (RK; get Peter Huysbeck en Agnes DE HAAN)
b. Maria Christina, ged Dordrecht 26-2-1740 (RK; Otto DE HAAN en Christina DE HAAN)


IV.b Jacobus KEULEMANS, ged. Oosterhout 5-2-1750, overl. ald. 9-5-1808, tr. (1) wellicht in Helmond Anna Geertrui VERMEULEN, ged. (R.K.) Helmond 13-1-1742, begr. Oosterhout 27-4-1789, dr van Petrus Vermeulen en Agnetis Faendris; tr. (2) Oosterhout 1-8-1790 (Herv. ondertr. 17.7.1790) Geertruida VAN OOSTERHOUT, ged. Oosterhout 14-5-1759, fruitverkoopster, overl. ald. 9-8-1841, dr van Dirk van Oosterhout en (moeder onbekend).
Uit het eerste huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Applonia, ged. 20-11-1772, leeft in 1810
2. Franciscus, ged. 23-12-1774, volgt V.a 
3. Maria, ged. 10-12-1776
4. Agnes KEULEMANS, ged. 26-2-1779, ovl. Dordrecht 22-9-1867, tr. Dordrecht 29-6-1811 Lambertus GOFFIN, dp. Dordrecht 10-7-1773 (RK), timmerman (1830, 1841), arbeider (1840), ovl. Dordrecht 31-01-1852; hij otr.(1) Dordrecht 1-11-1798 Lisbetha/Elisabeth MONSIEUR, dp Dordrecht 31-10-1774 (get. Geertjes Damme/Elisabetha Hermans), dr. van Engelbertus Monsieur en Joanna van den Bogaert, begr. Dordrecht 7-5-1810. (see GOFFIN)
( NB. Joannes VISSCHER, tr Joanna VAN DE CORPUT, Kind: Marcus Andreas, ged Dordrecht 30-9-1802 (RK; get Andreas VISSER, Agnes KEULEMANS) )

5. Petrus, volgt V.b
6. Henrica, ged. 5-8-1782
7. Henrica, ged. 19-11-1784. Waarsch. buitenechtelijk kind:
    a. Cornelia Keulemans, ged Oosterhout 12-5-1807 (p. Jacobus Keulemans, m. Joanna Biermans).
8. Bernardus, ged. 14-3-1789

Uit het tweede huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
9. Johannes, ged. 18-5-1791.
10. Jacobus, volgt Vc
11. Johannes, ged. 5-4-1794, kleermaker, tr. Oosterhout 22.9.1825 Cornelia de Wals, dr van Jacobus de Wals en Catharina van Beek.
12. Bernardus, ged. 7-5-1797, kleermaker, tr. Oosterhout 4.5.1820 Pietronella van Gils, geb. ald. ca 1790. dr van Johannes van Gils en Elisabeth van Geel.
13. Gerardus, ged. 8-4-1800.

IV.c Johannes Keulemans, ged. Oosterhout 12-12-1751, tr. ald. wellicht R.K. 12.12.1779 (Herv. ondertr. 27.11.1779) Catharina Bax (Bakx).
Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Catharina (wellicht).
2. Franciscus, ged. 5.5.1780.
3. Johannes, ged. 17.12.1781.
4. Henrica, ged. 21.12.1783.
5. Johannes, ged. 28.5.1786.
6. Henrica, ged. 12.6.1788.

IV.d Mattheus KEULEMANS, ged. Oosterhout 21.1.1754, overl. ald. 31.12.1825, tr. Dongen 31.10.1779 Maria JOOREN (Joosen), ged. Waspik 25.7.1745, overl. Oosterhout 10.3.1819, dr van Adriaan Joren en Joanna de Ruiter (Borgbrief uit Dongen voor Oosterhout - 8.8.1790, Maria Jan Joosen). 
Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Apolonia, ged. 27-2-1781
2. Joanna, ged. 7-9-1784
3. Henrica, ged. 6-7-1787
4. Johannes, ged. 27-8-1789
5. Catharina Keulemans, ged. 6-1-1792, overl. ald. 20.1.1868, tr. (1) Oosterhout 3.2.1811 Johannes Brouwers, ged. Oosterhout 31.12.1787, metselaar, overl. ald. 22.6.1825, zn van Simon Brouwers en van Maria Rietersvelt (Ritserfeldt), tr. (2) Oosterhout 16-11-1837 Gijsbertus van Hum, ged. ald. 10-10-1788, schoenmaker, overl. wellicht te Oosterhout, n 1840, zn van Johannes van Ham en Pietronella van der Horst.
6. Franciscus, ged. 28-5-1794

V.a Franciscus/Francis/Frans CEULEMANS/KEULEMANS, ged. Oosterhout 23-12-1774, j:m: van Oosterhout, wonende in de Ruitestraat (1810), ouderloos volgens verklaring van Apolonia KEULEMANS zijne zuster (1810), schippersknegt, ovl Dordrecht 20-11-1824 (aktenr 431; des morgens 10 uur; Gasthuis), zn van Jacobus KEULEMANS en Geertruy VERMEULEN, otr/ tr Dordrecht 5-7-1810/21-7-1810 Gertrudis/Geertruida VAN BERGEN, ged Rossum ca 1780, j:d: geb te Rossum, wonende op de Kalkhaven (1810), ouderloos volgens verklaring van Hendrina VAN BERGEN huisvrouw van Gideon BRUGMAN hare zuster (1810), broodslijtster (1838), winkelierster (1849), ovl Dordrecht 28-7-1849 (aktenr 800; namiddag 9 uur; C1635 Gevulde Gracht).
NB.
- Joseph UMANS, tr Christina VAN BERGEN, Kind: Maria Margaretha, ged Dordrecht (RK, get Franciscus KEULEMANS, Maria Margaretha UMANS)
- Gideon BRUGMAN, tr Henrica VAN BERGEN, Kind: Joanna, ged Dordrecht 11-7-1808 (RK; get Franciscus KEULEMANS, Gertrudis VAN BERGEN)
- Wonende: D1073 Gevulde Gracht (1830), C1635 Gevulde Gracht (1840)

Uit het huwelijk:
1. Gertrudis/Geertruida, ged Dordrecht 21-1-1811 (get. Josephus UMENS, Agnes KEULEMANS), ovl Dordrecht 25-6-1820 (aktenr 362; des morgens 9 uuren; 10 jaren)
2. Jacobus, geb Dordrecht 10-3-1815 (aktenr. 145; des nagts 1 uur; A227 Vleeschhouwerstraat), ovl Dordrecht 15-12-1860 (aktenr 797; voormiddag 10 uur; D1069 Blindhuijsgaststeeg), tr Dordrecht 9-8-1848 (aktenr 102) Johanna DE KOK, geb Rossum 1806, dienstbode, dr van Johannes DE KOK (ovl Rossum voor 1848) en Theodora HOL (ovl Rossum voor 1848).
3. Johanna, geb Dordrecht 6-7-1817 (aktenr 337; des morgens half 4 uuren), volgt VI
4. Lambertus (Leendert), geb Dordrecht 17-2-1822 (aktenr 102; des morgens 7 uuren, A350 Varkemarkt), ovl Dordrecht 23-2-1838 (aktenr 119; des morgens half 5; C1635 Gevulde Gragt)

V.b Petrus/Pieter KEULEMANS, geb. Oosterhout 27-5-1781, kleermakersbaas, overl. ald. 15-9-1837, tr. Oosterhout (voor schepenen) 22-5-1803 (ondertr. 7-5-1803) Maria APPELS, geb. Oosterhout 17-12-1774, overl. ald. 22-3-1840, dr van Florus Appels en Helena Schoonens.
Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Oosterhout:
1. Geertruida, ged. 16-11-1803.
2. Helena, ged. 1-6-1805. Op 5.3.1833 vertrekt zij van Oosterhout naar Tilburg als Helena Keulemans. oud 27 jaar, arbeidster, geb. te Oosterhout. Zii keert terug naar Oosterhout OP 11-9-1834.
3. Gerardus, ged. 21-3-1807.
4. Jacoba Keulemans, geb. Oosterhout 9-1-1817, overl. ald. 2-5-1886, tr. Oosterhout 12.8.1841 Willem Soeters, geb. Oosterhout 7-8-1820, koopman, overl. ald. 1-1-1898, zn van Pieter Soeters en Pietronella van Vessem; hij tr (2) Oosterhout 11-1-1877 Anna Tempelaars, geb 14-12-1828, ovl ald 30-6-1905, dr van Johannes Tempelaars en Johanna Kouwelaar.

V.c Jacobus KEULEMANS, ged. Oosterhout 3-5-1792, kleermaker, overl. ald. 11-5-1870, tr. Oosterhout 7-9-1817 Adriana VERHULST, ged. Oosterhout 19-9-1789, overl. ald. 27-3-1860, dr van Gijsbert Verhulst en Maria Pieterselie.
Uit dit huwelijk, geb. te Oosterhout:
1. Jacobus, geb. 30-9-1818.
2. Maria, geb. 17-1-1821.
3. Geertruida, geb. 28-2-1822.
4. Gijsbertus, geb. 29-1-1824, kleermaker, overl. Zevenbergen 7-3-1868, tr. Zevenbergen 16-5-1855 Petronella WEVERS, ged. Zevenbergen 24-4-1799, overl. ald. 18-12-1875, weduwe va n (tr. (1) Zevenbergen 8-2-1821) Johannes GABRIELS (ged. ald. 19-11-1796/kleermaker/ovl. ald. 9-7-1851/zn. van Lambert Gabriels en Catharina van Antwerpen)  
5. Johannes, geb. 13-3-1825, tr Antonia DE HOOGH.
6. Adriaan, geb. 1-11-1826.
7. Cornelis Keulemans, geb./ged. Oosterhout 4-9-1828, kleermaker, later barbier en gemeenteomroeper, overl. ald. 22-3-1900, tr. Oosterhout 18-5-1855 Wilhelmina Kools, geb. Oosterhout 3-10-1830, overl. ald 7-1-1894, dr van Adriaan Kools en Catharina van Bavel. 
(8 kinderen)
8. Adriaan, geb. 9-8-1831.
9. Hendrikus, geb. 5-11-1832

VI. Johanna KEULEMANS, geb Dordrecht 6-7-1817 (aktenr 337; des morgens half 4 uuren), ovl Dordrecht 13-4-1887, tr Dordrecht 28-2-1844 (aktenr 18) Gerhard Friedrich Wilhelm KASTING, geb Meyerhofen (Hanover) / Hunteburg 21-9-1815, stukadoor, zn van Ernst Heinrich KASTING (ovl in Amerika voor 1844) en Marie Elisabeth HANRUP (ovl Meyerhofen 17-3-1831), ovl Dordrecht 9-5-1871. 
Wonende: C Kolfstraat 1333 (12:1655 ; 1850-1860).
Kinderen (Ev. Luth.): 
1. Frans Hendrik, geb Dordrecht 7-10-1846, ovl ald. 25-3-1879
2. Willem Frederik, geb Dordrecht 6-3-1849, vertrekt op 11-11-1881 naar Harderwijk
3. Geertruida Elisabeth, geb Dordrecht 18-2-1852, vertrekt op 16-6-1881 naar 's Hage
4. Ernst Hendrik, geb Dordrecht 7-11-1854
5. Jacobus, geb Dordrecht 30-5-1858, houtdraaier, tr Geertrui Adriana VAN ASPEREN, geb Numansdorp 14-2-1862

LOSSE GEGEVENS
Dordrecht/LEEST/TIELEN etc

- otr Dordrecht 21-11-1688
Dirck JANSSEN, arbeijder wedn van Sprangh wonende buijten de Vriesepoort en Marij KEULMANS, wed van Adriaen KEULMANS wonende in de Kolfstraat (tr 20/12)

- Adriaan KEULEMANS, j:m: van Bergen op Zoom, soldaat onder de Comp. van de Heer Capn. HOEFSMIT in Garnisoen alhier, otr/tr Gorinchem 30-8/16-9-1722 Johanna VAN METEREN, j:d: van Gorinchem.
Uit het huwelijk:
1. Klazijntjem ged Gorinchem 24-3-1723
2. Adriana, ged Gorinchem 7-6-1726

- Frans Keulemans, jongeman, afkomstig van Oosterhout, woonplaats Hoogstraat, otr/tr Rotterdam 27-4/12-5-1799 (prodeo) met Pieternella Schep, jongedochter, afkomstig van Waspick, woonplaats Nieuwehaven.

- Jan Keulemans, jongeman, afkomstig van Oosterhout, otr/tr Rotterdam 23-4/8-5-1808 Adriana Driessen, jongedochter, afkomstig van Rotterdam.

- Pieternelle Ceulemans, jonge dochter, otr/tr Delft 15-9/4-10-1663 Jacob Jacobsz. Carton, weduwnaar.
* Maria, ged Delft 30-10-1663, dr van Pieter van Warmont en Cecelia de Kreton (get. Jacob de Kreton en Pieternelle Ceulemans)
1. Machtelt, ged Delft 02-04-1668 (get Pieter Keulemans, Hinderson, Maria van der Linden, Maria Jacobs)

- Cornelis Adriaen KEULEMANS, jm, tr. Oudenbosch (Noord-Brabant) 12-2-1658 met Maria Niclaes Voermans, jd afk. van alhier

- I Jan Jacobsen VAN GOUTES,j:m: woonende tot Heerjansdam,otr Heerjansdam 15-2-1660 Annigje/Anneke Wouters VAN VELSEN, j:d: woonende in de Kleijne Lind, wonende tot Heerjansdam (1675), dr van Maerten Woutersen VAN VELSEN en Neeltje Dircks VAN SCHOOR/VERSCHOOR; zij otr (2) Heerjansdam 1675 (sijn in het Princen-leger in Brabant in den eghten staet bevestigd) Geerit VAN SOMEREN, soldaet onder de compagnie van den leutenant colonel Knoppert.
Uit het huwelijk:
1. Nicolaes, ged Heerjansdam 7-11-1660 (get Jan Bastensen, Grietje Paulus)
2. Maria, ged Heerjansdam 5-11-1662 (get Jan Hendricksen, Maeijke Jans)
3. Lijntje, ged Heerjansdam 14-1-1665  (get Neeltje Dircks Verschoor)
4. Geertruij, ged Heerjansdam 21-8-1667 (get Gijsbertje Aerts), volgt II
5. Jacob, ged Heerjansdam 29-9-1669 (get Neeltje Jacobs) 

II Geertruij Jans VAN GOUTERS, ged Heerjansdam 21-8-1667 (get Gijsbertje Aerts), j:d: van Heerenjansdam wonende in de Raemstraet (1692), otr/tr Dordrecht 6-1-1692/28-1-1692 Jan Adriaens CEULEMANS, j:m: van Sprange wonende buyten de Vriesepoort.
Uit het huwelijk:
1. Anna, ged Dordrecht 17-8-1697, dc van Jan Adriaanse en Geertruij JANS

- Parochieregisters Leest (prov Antw):

Joannes KEULEMANS/CEULEMANS, tr Leest 9-1-1690 Anna DE LAET 
Uit het huwelijk: 
1. Johanna CEULEMANS, ged Leest 13.03.1690
2. Anna KEULEMANS, ged Leest 26.07.1692, begr ald 19.08.1693
3. Clara CEULEMANS, ged Leest 24.03.1695, begr Leest 03.02.1772, tr Leest 16-5-1724 Philippus VAN DEN BEMPDT  
4. Anna KEULEMANS, ged Leest 09.05.1699
5. Franciscus KEULEMANS, ged Leest 09.07.1701, begr ald 8-1-1702
6. Franciscus KEULEMANS, ged Leest 18.01.1703
7. Anthonius KEULEMANS, ged Leest 07.03.1705
8. Maria KEULEMANS, ged Leest 11.09.1707
9. Petrus KEULEMANS, ged Leest 15.09.1709
10. Jacobus KEULEMANS, ged Leest 19-6-1714

Mattheus CEULEMANS/KEULEMANS, tr Anna KEULEMANS
1. Elisabetha, ged Leest 20-5-1695, begr ald 02.02.1697
2. Cornelius, ged Leest 25-12-1697, begr ald 21.12.1700
3. Guilielmus, ged Leest 29-1-1700, begr ald 17.02.1701
4. Andreas, ged Leest  24-10-1701, begr ald  05.12.1702
5. Martinus, ged Leest 23-9-1703, begr ald 24.01.1704
6. Catharina, ged Leest 27-2-1705
7. Anthonius, ged Leest 31-1-1707, begr ald 6.02.1707
8. Anthonius, ged Leest 15-10-1708
9. Jacobus, ged Leest 1-3-1711

Antonius KEULEMANS, tr Maria Anna FIERENS  
Uit het huwelijk: 
1. Doodgeboren kind  Leest 23.02.1783
2. Doodgeboren kind  Leest 08.02.1782
3. Doodgeboren kind Leest 29.10.1779
4. Doodgeboren kind Leest 14.01.1781
5. Doodgeboren kind Leest 09.11.1778
    
Antonius KEULEMANS, tr  Leest 13-5-1783 Joanna Maria VERLINDEN 
Uit het huwelijk: 
1. Joannes Baptista, geb 1792, ovl Leest 13-9-1794 
2. Joanna, geb  1784, ovl Leest 17-2-1801
3. Antonius, geb 1749, ovl Leest 28-11-1819

Joannes Baptista KEULEMANS, tr Mechelen 3-2-1782 Joanna ABSILLIS
Uit het huwelijk: 
1. Joannes KEULEMANS, ged Leest 8-12-1782, ovl Leest (prov Antwerpen, Belgie) 2-6-1790
2. Anna Maria KEULEMANS, ged Leest 8-6-1784
3. Jacobus Joannes KEULEMANS, ged Leest 22-1-1786, ovl Leest 2-3-1786
4. Franciscus KEULEMANS, ged Leest 16-5-1788, ovl Leest 20-8-1794
5. Francisca KEULEMANS, ged Leest 23-10-1801, ovl Leest 24-10-1818
6. Joannes Baptista KEULEMANS, ged Leest 20-7-1791
7. Josephus KEULEMANS, ged Leest 10-4-1793
8. Petrus Joannes KEULEMANS, ged Leest 30-1-1794, ovl Leest 21-8-1794
9. Guilielmus KEULEMANS, ged Leest 05.04.1796
10. Petrus KEULEMANS, ged Leest 14-8-1798

Elisabeth KEULEMANS, tr Leest 20-8-1821  Antonius VAN HOOF

Josephus KEULEMANS, tr Leest 13-4-1820 Petronilla VAN HOOF 
Uit het huwelijk: 
1. Carola, ged Leest 22-4-1822, ovl ald 29-11-1822
2. Joannes Franciscus, ged Leest 28-2-1821
3. Maria Anna KEULEMANS, ged Leest 17.10.1823
4. Petrus Joannes KEULEMANS, ged Leest 09.10.1816

Antonius KEULEMANS, tr Joanna Maria VERLINDEN  
Uit het huwelijk: 
1. Joannes Baptista KEULEMANS, ged Leest 21-10-1792
2. Joanna KEULEMANS, ged Leest 18-2-1784
3. Elizabeth KEULEMANS, ged Leest 28-1-1797
4. Anna Monica KEULEMANS, ged Leest 10-3-1786
5. Anna Maria KEULEMANS, ged Leest 19-5-1789

Johanna CEULEMANS
, tr Leest 19-1-1652 Petrus DE LAET

Antonius CEULEMANS, tr Leest 17-4-1792 Elizabeth WALSCHAERS
Uit het huwelijk:
1. Joannes Baptista CEULEMANS, ged Leest 14.02.1793
2. Petrus CEULEMANS, ged Leest 19.05.1795, ovl ald 15-5-1795
3. Franciscus, ged Leest 13.08.1796
4. Petrus Antonius CEULEMANS, ged Leest 02.08.1799

Mattheus CEULEMANS, tr Adriana MEERSMANS 
1. Quirinus, ged Leest 31.10.1691

Joannes Baptista CEULEMANS, tr Leest 31-3-1818 Anna Maria MUYLDERMANS
1. Joannes, ged Leest 2-6-1819, ovl ald 07.06.1819
2. Doodgeboren kind Leest 9-9-1820

Joannes Baptista KEULEMANS, tr Joanna VERSCHAEREN
1. Anna Maria, ged Leest 04.02.1728
2. Anna Maria, ged Leest 27.02.1734
3. Joanna, ged Leest 18.09.1735
4. Jacoba, ged Leest 29.07.1737
5. Elisabetha, ged Leest 22.03.1732, ovl ald 31.08.1739
6. Maria, ged Leest 03.04.1729, ovl ald 16.10.1794
7. Catharina, ged Leest 03.10.1740, ovl ald 1-2-1743

Jacobus KEULEMANS, ovl Leest 16.08.1783, tr Catharina DE WAEL
1. Anthonius, ged Leest 25.08.1741, ovl ald 21-4-1745

Jacobus KEULEMANS, ovl Leest 16.08.1783, tr Leest 16-12-1743 Catharina HUYSMANS
1. Anthonius KEULEMANS, ged Leest 15.09.1749
2. Jacobus, ged Leest 9.03.1752
3. Joanna Maria, ged Leest 21.12.1744
4. Joannes Baptista, ged Leest  04.03.1746
5. Joannes Franciscus, ged Leest 09.03.1752
6. Guilielmus, ged Leest 25.11.1753, ovl ald 10.12.1753
7. Elisabetha, ged Leest 18.10.1747

Carolina KEULEMANS, ovl Leest 26-6-1739, tr Leest 15-2-1711 Guilielmus BULENS 
Joanna KEULEMANS, ovl Leest 15.01.1760, tr Leest 20-5-1733 Petrus BERNABE

trouw:
CEULEMANS Anthonius VAN RIJMENAM Hanrica x 26.11.1686 Leest
CEULEMANS Barbara SOMERS Jacobus x 17.11.1811 Hombeek
CEULEMANS Catharina VAN ASCH Petrus Joannes x 29.07.1767 Leest
CEULEMANS Elisabeth VERSCHUEREN Cornelius x 15.06.1773 Leest
CEULEMANS Isabella LEEMANS Christian x 15.04.1792 Mechelen
KEULEMANS Elisabeth SCHELTENS Petrus x 23.02.1784 Leest
KEULEMANS Jacoba DE PRINS Laurentius x 15.05.1759 Leest
KEULEMANS Joanna MOONS Joannes x 20.04.1762 Leest
KEULEMANS Joanna Maria ABSILLIS Joannes x 16.05.1776 Leest
KEULEMANS Maria SMETS Anthonius x 17.08.1740 Leest
KEULEMANS Michael SCHELTIENS Anna Catharina x 12.05.1776 Mechelen

ovl
KEULEMANS Guilielmus 1767 Petrus MEYSMANS Elisabeth + 30.07.1787
CEULEMANS Joanna 13.01.1687
CEULEMANS Joanna Maria 1743 LAMBRECHTS Nicolas + 21.03.1820
CEULEMANS Joannes Baptista 1703 22.03.1773
KEULEMANS Anna 25.05.1717
KEULEMANS Anna Maria Anthonius 16.02.1728
KEULEMANS Anna Theresia 1757 DIDDENS Antonius + 08.02.1797
KEULEMANS Barbara 09.12.1707
KEULEMANS Franciscus Joannes + 26.03.1731
KEULEMANS Joannes 1665 + 11.07.1740
KEULEMANS Maria 1750 Verbruggen Joannes Baptista + 02.07.1814

- Edegem (1693)

Gommar Ceulemans, tr 15 juni 1684 Catharina Lanckpaep
Uit het huwelijk:
1. Christiaen, b 30 november 1687
2. Cornelius, geb 30 oktober 1689
3. Egidius, geb 23 februari 1691
4. Petrus, geb 22 januari 1693, ovl 16 december 1693, enkele dagen na het opmaken van de telling in 1693

Adriaen Stuijck, int sterfthuijs van Christiaen Lanckpaep (ovl 25 november 1693), otr/tr  5/17 december 1693 Barbara Voet.
Kint inwonend 1693:
1. Elisabeth Ceulemans

- I Egidius Ceulemans, geboren rond 1690, begraven te Tielen (Antw) op 29 januari 1759.
(Hij is eerder getrouwd te Tielen (Antw) op 19 januari 1713 voor de kerk met Elisabeth Saldien, gedoopt te Tielen (Antw) op 6 februari 1690, begraven aldaar op 1 december 1739, dochter van Nicolaus Saeldien en Lucia Avons.), tr Tielen (Antw) op 30 juni 1744 voor de kerk (2) met Maria Oomssens, gedoopt te Tielen (Antw) op 22 oktober 1718, overleden aldaar op 5 november 1783, begraven aldaar op 7 november 1783. (Zij is later getrouwd te Tielen (Antw) op 10 juli 1759 voor de kerk met Henricus Neefs, afkomstig uit Vosselaar (Antw). (Hij is later getrouwd te Gierle (Antw) op 19 april 1784 voor de kerk met Aldegondis Woestenborghs, afkomstig uit Beerse (Antw), overleden te Gierle (Antw) op 15 april 1788.))

II.a Joannes Baptista Ceulemans, gedoopt te Tielen (Antw) op 21 juni 1754, overleden te Lille (Antw) op 15 oktober 1819, tr Tielen (Antw) op 4 april 1785 voor de kerk met Maria Kaers, geboren te Turnhout (Antw) op 30 september 1760, overleden te Tielen (Antw) op 10 april 1831.
1. Willibrordus Ceulemans, geb Tielen (Antw) op 28 februari 1786, gedoopt aldaar op 1 maart 1786, overleden aldaar op 30 mei 1842.

II.b Anna Catharina Ceulemans, gedoopt te Tielen (Antw) op 26 september 1750, overleden aldaar op 21 september 1803, begraven aldaar op 22 september 1803, tr Tielen (Antw) op 9 juni 1772 voor de kerk met Sebastianus Wagemans, gedoopt te Tielen (Antw) op 8 februari 1750, overleden aldaar op 25 september 1812
1. Maria Elisabeth Wagemans, gedoopt te Tielen (Antw) op 13 januari 1777, overleden aldaar op 9 februari 1837  http://gallery.uunet.be/gilbert.duerinck/kwartier.htm 

- I  Melchior Ceulemans, geb Kontich?, begr 28 april 1759 te Aartselaar, tr Magdalena  Verbert, begr 10 december 1781 te Aartselaar.
1. Anna Catharina, ged 02 maart 1734 te Aartselaar
2. Henrick Frans, ged 06 augustus 1735 te Aartselaar, begr 28 juli 1747 te Aartselaar
3. Anna Maria, ged 22 oktober 1736 te Aartselaar
4. Joannes Baptista Ceulemans, ged 1-1-1739 te Aartselaar
5. Maria Anna, ged 01 oktober 1745 te Aartselaar, begr 06 oktober 1745 te Aartselaar

II Joannes Baptista Ceulemans, ged 1-1-1739 te Aartselaar, tr Elisabeth Sels, ged 5-12-1750 te Aartselaar, begr  10 september 1794 te Aartselaar, dc van Jan Sels en Theresia
 Schoesetters.
1. Magdalena, ged 13 december 1776 te Aartselaar
2. Joannes Baptista, ged 18 april 1778 te Aartselaar, ovl 21 februari 1844 te Aartselaar
3. Anna Maria, ged 15 november 1779 te Aartselaar
4. Joanna, ged 18 maart 1781 te Aartselaar
5. Catharina, ged 9 november 1781 te Aartselaar
6.  Peter, ged 11 januari 1785 te Aartselaar
7. Jan Frans, ged 13 januari 1787 te Aartselaar
8. Maria Anna, ged 2 april 1789 te Aartselaar
9. Elisabeth, ged 3 februari 1791 te Aartselaar
10. Peter, ged 3 februari 1791 te Aartselaar

- I Maarten CEULEMANS
II Cornelius CEULEMANS, ovl 22 MAR 1677 Rumst, tr Jacoba VERVLIET
III Joannes CEULEMANS, tr Elisabeth SPILLEMAECKERS

- I Petrus CEULEMANS, tr Adriana VEKEMANS
1. Catharina CEULEMANS, geb 1750
2. Adriana Elisabeth CEULEMANS, geb 1752, ovl Lier 13-12-1786
3. Maria Elisabeth CEULEMANS, geb 1754, ovl 20-4-1762
4. Petrus CEULEMANS, geb 1757, ovl Lier 16-8-1767
5. Joannes Franciscus CEULEMANS, geb 1759
6. Marcus Franciscus CEULEMANS, geb 1763, ovl Lier 31-1-1773
7. Joannes Baptista CEULEMANS, geb 1767, ovl Lier 23-2-1837

- ADRIANI CEULEMANS, tr MARIA VERBEECK
1. JOANNES CEULEMANS, ged Kontick, Ant, Belgium 7 Sep 1655
- Michael CEULEMANS, tr Joanna JANSSENS
1. Cornelius CEULEMANS, ged Borsbeek, Antwerpen, Belgium 29-1-1677
2. Petrus CEULEMANS, ged Borsbeek, Antwerpen, Belgium 8-7-1680
- Adrianus Tayaerts werd circa 1618 in Rumst, Antwerpen geboren. Adrianus overleed 26 maart 1678 in Rumst, Antwerpen in de ouderdom van 59 jaar. Hij huwde Anna Buys in Rumst, Antwerpen, 6 februari 1639. (Getuigen waren Joannes Tayaerts en Petrus Ceulemans).

GELDOFF/GELDORP/GELDROP
Dordrecht

I Willem Willems VAN GELDOFF, tr Francijntje JANS
Uit het huwelijk:
1. Jan Willems GELDTOF, volgt II
2. Willemijntje VAN GELDOFF, j:d: van Dordrecht, geassisteerd met haer moeder Francina JANS, otr/tr Dordrecht (onderscheiden gezindten) 24-1-1692/10-2-1692 Jan Baptist CEULEMANS, jongman van Oosterhout, geassisteerd met Jan Willemsz VAN GELDOFF, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-3-1736 (Jan KUELMANS op de Knolhaven; laat kindren na; een graft aent Klockhuijs)
3. Geertruyt GELDOF, j:d: geboren en wonende te Dordrecht, geassisteerd met Francijntje JANS wed Wm GELDOFF haer moeder, tr Dordrecht (onderscheiden gezindten) 8-5-1678 Jacobus BENGELS, schrijnwercker, j:m: geb Venlo, geassisteerd met Lambert BONJOU, maesschipper, sijnen "neef" (Derrik VAN RIJT, tr Geertruy BEUGELS; Kind: Maria, ged Dordrecht 5-3-1716 (RK; get Geertruy GELTHOFF))

II Jan Willems GELDTOF, jongman geboortig binnen dese stad, geassisteerd met Francijntje JANS weduwe wijlen Willem Willemse VAN GELDTOFF, tr Dordrecht (onderscheiden gezindten) 27-6-1680 Lijsbeth Jans VAN LIER, j:d: alhier geboortig, geassisteerd met Jan Willems VAN LIER haar vader.
Uit het huwelijk:
1. Johannes Franciscus, ged Dordrecht 26-2-1690 (RK; get Antonetta VAN GELDORP, Jacob VAN JANZ)
2. Johannes, ged Dordrecht 10-11-1692 (RK; get Margriet VAN N.N.)

- Jan Willemse VAN GELDERUP, j:m: van Geldorp, arbeijder (1663), wonende in de Franckstraat, otr Dordrecht 9-9-1663, tr Dubbeldam 7-10-1663 Catalijn AELEWIJNS/ADRIAENS, weduwe van Barend Barentse wonende in de Franckstraat.
Uit het huwelijk:
1. Willemtje, ged Dordrecht (Ned. Herv) 16-11-1667
2. Adriaen, ged Dordrecht (Ned. Herv) 17-6-1669
3. Emmerensje, ged Dordrecht (Ned. Herv) 25-11-1672
4. Willem, ged Dordrecht (Ned. Herv) 24-8-1676
5. Willem, ged Dordrecht (Ned. Herv) 28-4-1678

- Pieter VAN GALSDORFF/GELSDORP, tr Dordrecht 9-3-1653 Leonora BARTHOLOMEUS
Uit het huwelijk:
1. Jannetta, ged Dordrecht (Ned. Herv) 28-12-1653
2. Ida, ged Dordrecht (Ned. Herv) 24-3-1655
3. Lijsbeth, ged Dordrecht (Ned. Herv) 12-7-1656
4. Joannes, ged Dordrecht (Ned. Herv) 21-8-1658
5. Cornelia, ged Dordrecht (Ned. Herv) 10-1-1661
6. Hendrick, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-12-1662
7. Bartholomeus, ged Dordrecht (Ned. Herv) 8-9-1664
8. Barholomeus, ged Dordrecht (Ned. Herv) 17-12-1666

- Johan VAN GELSDORP, tr Dordrecht 7-2-1683 Digna DE HAAN
Uit het huwelijk:
1. Leonora, ged Dordrecht (Ned. Herv) 8-9-1684
2. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv) 16-8-1686
3. Hendrijcka, ged Dordrecht (Ned. Herv) 3-12-1688
4. Digna, ged Dordrecht (Ned. Herv) 6-9-1690
5. Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv) 11-8-1692
6. Joannis, ged Dordrecht (Ned. Herv) 7-3-1695
7. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv) 18-3-1697

- Henricus Christophorus Josephsz VAN GELDROP, tr Joanna Ariensdr VAN ZON
1. Josephus, ged Dordrecht 7-1-1811 (RK; get. Jacobus en Maria ELKENBOUT)

- Joseph Pietersz GELDROP, tr Lisabet Nicolaasdr BURGERS
1. Helena, ged Dordrecht 7-1-1811 (RK; get. Petrus CANTERS, Joanna BURGERS)

BURGGRAEF/BORGGRAAF
Dordrecht

- Zie voorouders op: http://www.genealogieburggraaf.tmfweb.nl/GLexmond.htm 
I Hu(ij)bertus (VAN DEN) BORGGRAEF, j:m: van Gorinchem woont ontrent de Kolfstraet geassisteert met sijn moeder (1711), begr Dordrecht (Grote Kerk) 7-2-1753 (De Heer Huybert VAN DEN BURGHGRAAFF bij het Groothoofd; laat kindere na; 3 koetsen bove de ordenare), otr Dordrecht 30-8-1711 Jacoba 'T HOOFT, j:d: van Dordrecht woont bij de Kalckhaven geassisteert met desselfs vader (1711), begr Dordrecht (Grote Kerk) 20-8-1763 (Juffrou Jacoba 'T HOOFT wed van Huybert VAN DEN BURGRAAFF; laat kindere na; met de ordinare coetsen; 3/4 uur 's middags luijen).
Uit het huwelijk:
1. Arnoldus, ged Dordrecht (NH) 7-9-1712
2. Willem, ged Dordrecht (NH) 6-8-1714, begr Dordrecht (Grote Kerk) 21-11-1714 het minderjarigh kint van Hubartus VAN DEN BORGHGRAAFF, vader en moeder levende
3. Willem, ged Dordrecht (NH) 26-10-1715, begr Dordrecht (Grote Kerk) 15-11-1715 het mind. kint van Hubartus VAN DE BORGHGRAAF; vader en moeder levende
4. Willem Dirck, ged Dordrecht (NH) 4-12-1718, volgt II

II Willem VAN DEN BURGGRAEFF, j:m: van Dordt woond bij 't Groothoofd geassisteerd met zijn vader de Heer Huybert VAN DEN BURGGRAEFF (1746), otr/tr Dordrecht 8-10/8-11-1746 Magdalena VAN SORGEN, j:d: van Batavia, dr van Cornelis VAN SORGEN.
NB 8-10-1746 Magadalena VAN SORGEN, j:d: van Batavia, vermits de vader van de bruijt de heer Cornelis VAN SORGEN weijgerde te conzenteren in het voorgenomen huwelijk van zijn dogter, soo is denselven (ingevolge het 3e art van de politieque ordonnantie daarvan behoorlijke kennisse gegeven en door de camerbewaarder geinzinueert aen 't huijs van zijn broeder Johannes VAN SORGEN, binnen dese stadt alwaar hij seijde zijn sixum domicilium te houden, naedat het zelve op ordre van Heeren commissarissen op zijne woonplaats onder Hendrik Ido Ambagt aan hem particulierlijk was affgevraagd als zijnde de voord. bruijd over de 20 jaaren oudt. Alsoo de bruyds vaeder geen wettelijke redenen heeft ingebragt soo zijn de voord personen getrout alhier op den 8 nov 1746 door dom. Bareuth. 
Uit het huwelijk:
1. Cornelis, ged Dordrecht (NH) 22-9-1747
2. Eva, ged Dordrecht (NH) 4-8-1751
3. Cornelis, ged Dordrecht (NH) 15-3-1754
4. Adrianus, ged Dordrecht (NH) 28-4-1756
5. Huybert, ged Dordrecht (NH) 22-11-1758
6. Johanna, ged Dordrecht (NH) 13-8-1763

- Dordrecht 24-8-1720 Jan GRONT jongman van Dordrecht woont bij de Groote Kerk geassisteerd met Fredrik GRONT zijn vader met
Anna 'T HOOFT jongedogter van Dordrecht woont bij de Kalkhave geassisteerd met Huybert VAN DEN BORGGRAEFF haer behout broeder. En bij schriftelijk consent van Geertruijde VAN POELGEEST wed Willem 'T HOOFT haer moeder

- Catharina BORGGRAEFF, j:d: van Duusburgh, woont ontrent de Vuijlpoort, otr/tr Dordrecht 28-4/12-5-1709 Anthoni VAN POETEREN, wedn geboortig van "Henfors", woont ontrent de Beurs.

- otr Dordrecht 15-6-1704 Euwaut PANTOUN, j:m: woont in den Hermensuysstraat, geassisteerd met Hermen WIERS sijn goede bekende en bij mondelinge consent van sijn vader met
Cornelia PAEIJ j:d: woont in de Vriesestraat beijde van Dordrecht, geassisteerd met Catarijna BURGHGRAAFF desselfs night (tr 29/6)

- I NN
1. Christina, geb ca 1670, j:d: binnen 't lant van Gulick, volgt II.a
2. Sibilla

II.a Christina BURGGRAEF, geb ca 1670, j:d: binnen 't lant van Gulick, geassisteerd met haere suster Sibilla BURGGRAEFF (1693 voor 't gerecht), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-3-1753 (
Cristijna BURGGRAEFF wed van Jan KUELEMANS op de Verkemart; laet kindere na; beste graft), otr (voor het gerecht) Dordrecht 2-8-1693, tr  Dordrecht 15-8-1693 (RK; testes Maria VOGEL en Maria VAN DER LISSE) Jan Baptist CEULEMANS/KEULEMANS/COULMANS, geb Oosterhout, jongman van Oosterhout, wedn van 's-Gravenmoer (1693 otr voor het gerecht), geassisteerd met Jan Willemsz VAN GELDOFF (1692), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-3-1736 (Jan KUELMANS op de Knolhaven; laat kinderen na; een graft aent Klockhuijs), wedn van Willemijntje/Wilmijn VAN GELDOFF/ VAN GELDOS.

- otr Dordrecht 13-6-1694
Corstiaen VAN BERGEN j:m: van Sevenbergen met Perina BURGGRAAF wed van Gerrit GASTELAARS volgens attestatie van ondertrouw tot Breda

- ATTESTATIE DORDRECHT
Coenraad BURCHGRAEF, wonende bij de St Jorisporrt, vertrekt naar Mulheim op 9-5-1649
Francois BURCHGRAAF, wonende Wijnstraat, vertrekt naar Amsterdam op 29/1-3/12-1665
Marike BURGHGRAEFF, wonende Gelderse kade, vertrekt naar Gorinchem op 19/23-4-1693
Anna Madelina BORGRAVE, wonende bij de Vuilpoort, vertrekt naar Duisburg 21/27-11-1695

- Uit: Matthijs VAN BALEN - Beschrijvinghe van de stad Dordrecht, pag 1114:
Reyer VAN CLOOTWIJK, zijn vaders leenvolger, hadde ten wijve Jonkvrou Willem Willems VAN NEDERVEEN, Heere van Gijssendams dochter; zij leefden in den jare 1460. 
Haren oudsten zone was:

Johan VAN CLOOTWIJK, stadhouder des Graven van Hoorn, in den lande van Altena, hij nam ten wijve Jonkvrou Elisabeth DE BORCHGRAAFF; zij leggen begraven tot Almkerk, hij uytgehouwen in zijnen harnasse op eenen blauwen zark en storven in de jaren 1557 en 1530. 
Lieten na:

Reyer VAN CLOOTWIJK, ridder, leenvolger, was in den jare 1559, op de hulding van Koning Philips de I, doen die als Grave van Holland binnen Dordrecht gehuld wierd; zijn 8 quartieren waren Clootwijk, Polanen, Nederveen, Couwenhoven, Borchgraafff, Scolluynen, Rijswijk en Ipelaar; Hij hadde ten wijve Jonkvrou Elisabeth VAN EMMICHOVEN en wan etc......