GENEALOGIE "CLOOTWIJCK"
(Heerjansdam e.o. 18e eeuw)

- Ia. Maaijke Leendertsen Clootwijk, dp Heerjansdam 2-10-1683, otr. Heerjansdam 05-07-1716 Johannes Petrus, jm van Wickrath in Gulikerland.

Ib. Leendert Leendertsen Klootwijk, dp Heerjansdam 6-10-1685, tr. Blok
a. Leendert, dp Heerjansdam 01-10-1730 (Stijntje Leendertze Clootwijk)
b. Pieternella, dp Heerjansdam 26-9-1734 (Steintje Leendertze Klootwijk)
c. Pleuntje, dp Heerjansdam 1-12-1732 (Maijke Janze Blok)
d. Jannige, dp Heerjansdam 5-4-1739 (Jannigje JanszeBlok)

Ic. Stijntie Leenderts Klootwijk, otr. Heerjansdam 06-03-1711 Arie Pieterze van der Giessen wedn. van Annechie Willems Levering.Uit het huwelijk:
a. Pieternelletie, dp Heerjansdam 27-12-1711 (Maijke Leendertse Clootwijk)
b. Damus, dp Heerjansdam 31-01-1717
c. Geertruy Catrina, dp Heerjansdam 25-09-1718 en 28-12-1718

-I Pieter Klootwijk
a. Ariaantje Pieterse Klootwijk, jd Heerjansdam, otr. Heerjansdam 11-04-1759 Adrianus van der Giessen, jm Mijnsherenland.
b. Neeltje Pieterse Clootwijk, overl. voor 1750, otr. Heerjansdam 29-10-1756 (pro deo) Gijsbert Jansz Verhagen.
c. Jan Pieterse Klootwijk tr. Teuntje Arienze Holst. Uit het huwelijk:
    a. Pieter, dp Grote Lindt 10-09-1769
    b. Willemijntje, dp Grote Lindt 05-07-1772
    c. Pieter (obiit), dp Grote Lindt 01-03-1775 (CorneliaHolst)

GENEALOGIE "CLOOTWIJCK"
Hoekse Waard

I Aert Crijnensz, geb. ca. 1575, landbouwer, schout en heemraad, overl. voor 22-5-1648, tr.(1)  Joosken Jans, overl. voor 12-4-1613, tr.(2) 1613 Maria Jans, overl. tussen 1624 en 12-11-1626.
Uit dit huwelijk:
a. Krijn Aertsz KLOOTWIJK, geb. ca. 1613
b. Huijch KLOOTWIJK , geb. Kleine Lint ca. 1617
c. Leendert Aertsz KLOOTWIJK , geb. ca. 1619, volgt II.a
d. Cornelis Aertsz KLOOTWIJK, vop 
e. Jacob Aertsz KLOOTWIJK, volgt II.b
Aert Crijnensz, tr.(3)Pluntie Jansdr, overl. voor 22-5-1648.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Aertsz KLOOTWIJK, overl. na 1664.

II.a Leendert Aertsz KLOOTWIJK , geb. ca. 1619, overl. voor 1652, tr. ca. 1644 Stijntje Cornelisdr , overl. na 1652.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Leendertsz, geb. ca. 1646, volgt III.a
b. Aert Leendertsz, geb. ca. 1649.
c. Leendert Leendertsz, geb. 3-1652.

III.a Cornelis Leendertsz KLOOTWIJK, geb. ca. 1646, overl. voor 1691, tr. Aariaantje Pleunendr HOEK, overl. na 1727.
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Cornelisse , geb. Klaaswaal ca. 1673, volgt IV
b. Stijntie Cornelisdr , geb. ca. 1675, overl. na 1703. Zij was getuige bij de doop van haar nicht Aariaantje te Klaaswaal op 17 januari 1703.
c. Pleun Cornelisse, geb. Klaaswaal ca. 1680
d. Cornelis Cornelisse, geb. ca. 1684

IV Leendert Cornelisse Clootwijk, tr (1) Klaaswaal 15-4-1702 Bastiaantje Cornelisse Niemansverdriet, won op de Oude-Sluis onder Claaswaal, tr (2) Klaaswaal 10-12-1704 Neeltje Ariens Goutswaard, j:d: geboortig van Bommelschans onder Claaswaal en daar wonende
Uit het eerste huwelijk:
a. Ariaantje, dp Klaaswaal 17-1-1703
Uit het tweede huwelijk:
a. Maaike, dp Klaaswaal 14-6-1716
b. Pieter, dp Klaaswaal 29-3-1720 
c. Cornelis, dp Klaaswaal 25-10-1705, volgt V
d. Arie, dp Klaaswaal 14-8-1707
e. Arie, dp Klaaswaal 14-10-1708
f. Aart, dp Klaaswaal 7-4-1711
g. Cornelia, dp Klaaswaal 7-8-1712
h. Aart, dp Klaaswaal 31-3-1715 

V Cornelis KLOOTWIJK, ged. Klaaswaal 25-10-1705, tr. Numansdorp 15-4-1735 Pleuntje Cornelisdr BUITENDIJK, geb. Numansdorp.
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje, ged. Klaaswaal 19-2-1736.
b. Grietje, ged. Klaaswaal 2-2-1738, tr. Cornelis van RUGGE
c. Leendert, ged. Zuid Beijerland 3-1-1740
d. Cornelis, ged. Zuid Beijerland 4-11-1742.
e. Cornelia, ged. Zuid Beijerland 16-6-1748.
f. Cornelia, ged. Zuid Beijerland 5-4-1750.
g. Cornelis, ged. Zuid Beijerland 21-4-1754, volgt VI

VI Cornelis KLOOTWIJK, ged. Zuid Beijerland 21-4-1754, overl. 20-3-1819, tr. Goudswaard 19-8-1785 Maria Jansdr van VEEN, geb/dp Strijen 12/20-10-1765, dr van Jan Otte/Ottoos van (der) Veen ( dp Strijen 19-10-1727) Johanna/Lijsbeth Jans Meijers/Minjer.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, ged. Strijen 15-1-1786, ongehuwd, overl. Strijen 30-11-1863.
b. Pleuntje, ged. Strijen 13-7-1788, overl. Strijen 11-1-1822, tr.Jan MONSTER .c. Johanna, ged. Strijen 20-11-1789,
d. Jan, geb. Strijen ca. 5-1792
e. Izak, geb. Strijen 17-7-1794.
f. Neeltje, geb. Strijen 4-1-1797.
g. Otto, geb. Strijen 14-10-1798,
h. Grietje, geb. Strijen 8-6-1802, overl. Strijen 8-2-1873, tr.Leendert GREIN, voerman.
i. Gerritje, geb. Strijen 11-10-1803.
j. Adriaantje, geb. Strijen 28-2-1806, overl. Strijen 4-6-1855.
k. Teuntje , geb. Strijen 12-6-1808, overl. 3-5-1897, tr. Cornelis VERZENDAAL 

II.b Cornelis Aertsz KLOOTWIJK, tr. Heerjansdam 1-11-1654 Ignien Meartens, J.D. van Heerjansdam.
Uit dit huwelijk:
a. Maijken, ged. Heerjansdam 20-2-1656 (get: Jacob Aertsen en Maijke), volgt II.b
b. Aart Corneliszn , geb. ca. 1665, volgt III.c
c. Ingetje, ged. Heerjansdam 4-9-1661 (get: Marijgje Jacobs).
d. Maerten, ged. Heerjansdam 26-3-1663 (get: Gijsbertje Aerts).
e. Ingetje, ged. Heerjansdam 4-11-1668 (get: Wilm Ariensen en Pleuntje Jacobs), volgt III.d

III.b Maijke Cornelis Clootwijk, tr. Aerdts Wouters op Sluijs/Pieter Wouters op Sluijs. 
Uit het huwelijk:
a. Cornelis, dp Heerjansdam 06-05-1691 (Maarten Cornelis Clootwijk, Ingetje Cornelis)
b. Joris, dp Heerjansdam 23-05-1693 (Leendert Clootwijk, Ingetje Clootwijk)
c. Jacob, dp Heerjansdam 01-05-1695 (Maaijke)
d. Yiepje, dp Heerjansdam 09-01-1697
e. Arij, dp Heerjansdam 20-07-1698 (Pieterje Ariens)
f. IJgje, dp Heerjansdam 169. (Pietertje Ariens van der Kruijs)

III.c Aart Corneliz Klootwijk, otr. Heerjansdam ca. 1680-'90 (datum incognito) Pieternelletje Aarienz van der Kruijs. 
Uit het huwelijk:
a. Maijke, dp Heerjansdam 05-11-1689 (Heijndrik Arienz,Maijke Cornelis)
b. Arij, dp Heerjansdam 06-09-1693 (Maaijke Cornelissevan der Grient)
c. Arij, dp Heerjansdam 10-06-1695 (Ingetje CornelisseClootwijk)
d. Hendrik, dp Heerjansdam 29-08-1697 (Ingetie CornelisClootwijk, Hendrik Arienz van der Kruijs)
e. Jan, dp Heerjansdam 06-12-1699 (Maaijke Cornelis Clootwijk)
f. Jan, dp Heerjansdam 09-12-1701
g. IJsje, dp Heerjansdam 15-02-1705 (Ingetje CornelisKlootwijk)

III.d Ingetje Cornelis Klootwijk, aangifte lijk Kleine Lindt 23-9-1750 (f 15-0-0), tr. Jan Melsze van Drie(l).

LOSSE GEGEVENS

- Ro(o)ckus Leendertsen, tr. Teuntien Leenders. Kinderen:
1. Leendert, dp Heerjansdam 18-6-1644 (Pieter Leenders, Neeltien Leenders, Jacob Jacobs)
2. Leendert, dp Heerjansdam 12-11-1651 (Bastiaentien Ariens)
?3. Teuntie, dp Heerjansdam 8-11-1648 (Corn. Jacobs, Mieken Jans, Ariaentie Leenders)

- Leendert Leendertsen, dp Heerjansdam 12-11-1651, overl. voor dec. 1688, otr. Heerjansdam 18-05-1681 Pieternelletie Goosen, jd Heerjansdam, otr(2) Heerjansdam dec. 1688 Cleijn Damus Lodder. Uit het huwelijk: 
1. Maeycke, dp Heerjansdam 02-10-1683 (Pleuntie Jacobs)
2. Leendert, dp Heerjansdam 6-10-1685 (Lijsbet Claes)

- Jannechie Kornelis Klootwijk, jd Kleine Lindt, otr. Heerjansdam 22-06-1715 Jan Ariense van Driel, jm Kleine Lindt.

- Kommertie Cornelisze Klootwijk, tr. Cornelis Jansze van der Poel. 
Uit het huwelijk:
a. Leendert, dp Heerjansdam 30-12-1714
b. Wouter, dp Heerjansdam 19-07-1716
c. Johannes, dp Heerjansdam 30-04-1719
d. Leendert, dp Heerjansdam 02-04-1724 (Jacoba CornelizeKlootwijk)

- Pleun Cornelisse Clootwijk, tr Klaaswaal 17-5-1711 Neeltje Cornelisse Bol
a. Ariaantje, dp Klaaswaal 16-10-1712
b. Pleuntje, dp Klaaswaal 25-2-1714

Cornelis Cornelisse Klootwijk, tr Gieltje Ariens van Wijk
a. Pieter, dp Heerjansdam 28-2-1709
b. Lijntje, dp Heerjansdan 12-7-1711
c. Lijntje, dp Heerjansdam 26-3-1713
d. Ariaantje, dp Heerjandam 14-7-1715

Aart Crijne Clootwijk, tr Marie Cornelisse
a. Cornelis, dp Heerjansdam 11-3-1696

Leendert Aarts Clootwijk
, tr Heerjansdam 9-5-1723 Lijsbeth Gerrtis Westdijk
a. Annigje, dp Heerjansdam 8-10-1724
b. Aart, dp Heerjansdam 3-11-1726
c. Marietje, dp Heerjansdam 12-9-1728
d. Gerrit, dp Heerjansdam 14-1-1731
e. Cornelia, dp Heerjansdam 30-5-1734
f. Geertruij, dp heerjansdam 4-12-1735 

Pieter Leenderts Klootwijk
, tr Zuid-Beijerland 19-10-1754 Neeltje Jans van der Kraan
a. Neeltje, dp Klaaswaal 14-12-1755

Arij Leenderts Klootwijk, tr Goudswaaard 10-7-1735 Hadewij Johannesdr van den Boogert
a. Leendert, dp Goudswaart 14-12-1735
b. Anna, dp Goudswaart 15-9-1737
c. Aart, dp Goudswaart 27-9-1738
d. Neeltje, dp Zuid-Beijerland 31-12-1741
e. Anna, dp Zuid-Beijerland 22-3-1744
f. Ary, dp Zuid-Beijerland 19-9-1745
g. Pieter, dp Zuid-Beijerland 21-7-1748
h. Anna, dp Zuid-Beijerland 2-11-1749
i. Cornelis, dp Zuid-Beijerland 13-12-1752
j. Trijntje, dp Zuid-Beijerland 5-1-21753

Leendert Cornelisse Klootwijk
, tr Zuid-Beijerland 5-5-1765 Neeltje Claasdr Weeda
a. Cornelis, geb/dp Zuid-Beijerland 14/16-3-1766
b. Claas, dp Numansdorp 14-2-1786
c. Samual, dp Numansdorp 25-3-1770
d. Jacob, dp Numansdorp 20-9-1772

Cornelis Klootwijk, j:m: geboortig van den Hitzert, tr Strijen 19-08-1785 Marija van Veen, j:d: van Strijen.
a. Neeltje, geb/dp Strijen 4/8-1-1797
b. Otto, geb/dp Strijen 14/21-10-1798
c. Grietje, geb/dp Strijen 8/13-6-1802
d. Gerritje, geb/dp Strijen 11/16-10-1803
e. Adriana, geb/dp Strijen 28-2-1806/2-3-1806
f. Teuntje, geb/dp Strijen 10/12-6-1808

- Otto Jans van der Veen, tr Numansdorp 21-4-1715 Marietje Hendriks van Es
a. Jan, dp Strijen 16-2-1716
b. Dirkje, dp Strijen 19-9-1717
c. Neeltje, dp Strijen 30-11-1718
d. Cornelis, dp Strijen 6-10-1720
e. Hendrik, dp Strijen 6-9-1720
f. Jan, dp Strijen 19-10-1727

Jan Pieters Veen (Veer)
, tr Oud-Beijerland 11-3-1722 Marietje Jacobs Spuijdijk
a. Pieter, dp Oud0Beijerland 5-2-1723
b. Dirk, dp Oud-Beijerland 23-10-1726
c. Pieternella, dp Mijnsherenland 8-6-1732

Jan Otte/Ottoos van (der) Veen
, dp Strijen 19-10-1727, tr (1) Strijen 3-8-1753 Leentje Jans de Krijger, tr (2) Strijen 16-4-1762 Johanna/Lijsbeth Jans Meijers/Minjer
Uit het eerste huwelijk:
a. Otto, dp Strijen 14-8-1757
Uit het tweede huwelijk:
b. Otto, dp Strijen 5-12-1762
c. Corstiaan, dp Strijen 16-9-1764
d. Maria, geb/dp Strijen 12/20-10-1765
e. Isaac, geb/dp Strijen 27-2-1768/6-3-1768
f. Adriana, geb/dp Strijen 10/13-5-1770
g. Dirk, geb/dp Strijen 12/17-11-1773

- lijk van Leendert Klootwijk 15-3-1753 Heerjansdam prodeo
-Jannitje Klootwijk, j.d. Heerjansdam, otr. Heerjansdam 5-4-1765 (cl. 6-0-0) Wiekert Cleijn
- Kommertie Kommertie/Cornelisse Klootwijk, aangifte om te tr. Kleine Lindt 8-6-1765 Louwerens Millenaar, won. te Oost-IJsselmonde.
- 8-3-1757 Kleine Lindt, heeft Gijbbert Kroonenburg aangeving gedaan van 't lijk van Kornelijn Klootwijk, pro deo.
- 23-9-1750 Kleine Lindt, heeft Jacob OpSluijs aangevenge gedaan van 't leijk van Ingentje Clootwijk wed. van Jan Melse van Drie/Dril/Driel om begr. te worden, 15-0-0
- Pieter klootwijk, tr. Jaapje Jansze Nooteboom
* Kommertje, dp Kleine Lindt 3-4-1745 (Lijsbeth de Pee)
* Heiltje, dp Heerjansdam 19-7-1733 (Catalijntje van Hoek)-Pieter Woutersen, tr. Maijken Cornelisse
* Cornelis, dp Heerjansdam 6-5-1691 (Maarten Corn. Clootwijck, Ingetje Cornelis)

- zie voor meer over het geslacht "Klootwijk"/"Clootwij(c)k"
de volgende pagina van K. Klootwijk uit Brandwijk.