GENEALOGIE "DE DEUGD"
Westmaas, Heerjansdam, Kijfhoek, Kleine Lindt, Grote Lindt

("De Deugd" is via vrouwelijke lijn binnengekomen en afkomstig uit Charlois)

I Frans Schillemanszoon, lidmaat Westmaas 28-6-1665, tr (1) Maaike Cornelisdochter, ovl voor 1657, tr (2) Sint Anthoniepolder 10-3-1657 Haasje, dochter van Corstiaan, tr (3) Westmaas 15-6-1659 Lijsbeth Ariesdochter, lidmaat Westmaas 28-6-1665.  
- "Ons Voorgeslacht 1962, blz. 343/4:
Lidmaten van de Herv.Gemeente van Westmaas, (1661-1815) ...28-6-1665, Frans Schillemans met att .van Oud Beijerland, Lijsbeth Aryaens, zjin huisvrouw (idem).
- Gens Nostra 1990, blz.6:
Isaak Cornelis Salij (Grootendorst) geb.ca 1645 won. Kleine Lindt, nadien Heerjansdam, tr Heerjansdam 6-12-1667 Ariaentje Schilmans jd van en won te Kleine Lindt, overl. voor 1670, dr.v. Schilleman Fransz en wellicht NN Joosten de Pee

Uit het eerste huwelijk:
a. Gerrit Fransen, dp Westmaas 2-1-1656, volgt II.a
Uit het derde (?) huwelijk:
b. Arie Franse de Deugt, volgt II.b

II.a Gerrit Fransen, j:m: van de Westmaes, dp Westmaas 2-1-1656 in de Hervormde Kerk, otr. Heerjansdam 20-08-1675 Weijburg Hendriks, j:d: van Benthem (=Bentheim, Dld.).
Kinderen gedoopt te Heerjansdam:

a. Maeijke dp. 03-11-1675 (Ariaantie Jans)
b. Schilman dp 09-03-1678 (Neeltje Ariens)
c. Maeijke, volgt III.a
d. Schilman, volgt III.b

II.b Arie Franse de Deugt, tr Mijnsheerenland 1696 Ariaantje Jans Verhoef.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Ariez de Deught, dp Mijnsherenland
b. Jacob Ariez de Deugt, dp Mijnsherenland 24-10-1701
- Frans Jacobz de Deucht, tr Pleuntje Willems Coning
a. Sijna, dp Heinenoord 7-11-1728
b. Jacob, dp Heinenoord 12-10-1727
c. Willem, dp Heinenoord 8-3-1722, ovl voor 1725
d. Willem, dp Heinenoord 10-6-1725
e. Willemtje, dp Heinenoord 17-9-1730
f. Lena, ca 1740
- Arie Jacobz de Deugd, tr Trijntje de Reus
a. Arjaantke, geb Oud-Beijerland 10-9-1758, ovl voor 1762
b. Arjaantje, geb Oud-Beijerland 24-5-1761, ovl voor 1764
c. Arjaantje, geb Oud-Beijerland 8-4-1764
d. Cornelia, geb Oud-Beijerland 7-1-1753, ovl voor voor 1767
e. Cornelia, geb Oud-Beijerland 3-5-1767, ovl voor 1772
f. Cornelia, geb Oud-Beijerland 14-6-1772
g. Jacob, geb Oud-Beijerland 25-6-1755, ovl voor 1758
h. Jacob, geb Oud-Beijerland 7-8-1757
i. Lena, geb Oud-Beijerland 14-6-1772
Willem de Deugd, tr Janneke Teelen
a. Dirk, geb Strijen 20-5-1786
b. Gijsbert, geb Strijen 30-3-1794
c. Gijsbertje, geb Strijen 5-12-1790, ovl voor 1793
d. Gijsbertje, geb Strijen 30-7-1792
e. Maijke, geb Strijen 5-12-1790
f. Maria, geb Strijen 6-4-1783, ovl ca 1783
g. Maria, geb Strijen 22-8-1784
h. Sijgje, geb Strijen 17-11-1787
- Gijsbert Gerritz de Deugd, tr Maria Ras
a. Lijdia, geb Strijen 30-10-1751
b. Willem, geb Strijen 25-11-1753
- Bastiaan Gerritz de Deugd, tr Maartje Jans Kruijsweg
a. Geertje, ca 1715
b. Jaapje, geb Oud-Beijerland 4-4-1717, ovl voor 1726
c. Jaapje, geb Oud-Beijerland 27-2-1726
d. Jan, geb Oud-Beijerland 3-7-1712, ovl voor 1719
e. Jan, geb Oud-Beijerland 25-12-1718, ovl voor 1720
f. Jan, geb Oud-Beijerland 29-3-1720, ovl voor 1724
g. Jan, geb Oud-Beijerland 7-11-1723, ovl voor 1728
h. Jan, geb Oud-Beijerland 24-8-1727, ovl voor 1731
i. Jan, geb Oud-Beijerland 31-1-1731
- Gerrit Leendertz de Deucht, tr Lijdia Gijsbert Weeda
a. Gijsbert, ovl voor 1716
b. Gijsbert, ca 1723
c. Bastiaantje, geb Strijen 3-5-1705

III.a Marijke Gerritse de Deugd, dp 12-02-1681 Heerjansdam (Maerten Leendertsen en Ariaentje Ariens), aang. Begr. Kleine Lindt 3-4-1749 (f3,- door Schilman de Deugt), otr. Heerjansdam 07-06-1726 Jacob Janze Kraijappel, j:m: van Dubbeldam, aang. Kleine Lindt 25-9-1745 (f 3,-).

III.b
Schilleman Gerritse de Deugd, dp 19-12-1683 Heerjansdam (Jan Joosten Bode en Aegje Joosten), aang. het lijk Kleine Lindt 23-4-1763 (prodeo), otr 14-05-1715 Heerjansdam Adriana Janse van Driel (Ariaantje), dp Heerjansdam 4-11-1691, dochter van Jan Janse van Driel en van Maria Matijse (van) Bree, aang. Kleine Lindt 4-8-1739 (prodeo). 
Kinderen gedoopt te Heerjansdam:
a. Geraard, dp.1-3-1716 (Maijke Geraards de Deugt), volgt IV.a
b. Jan, dp 06-02-1717 (Maria Matijse van Bree, Jan Janse van Driel), volgt IV.b
c. Marijgje, dp 10-09-1719 (Johanna Jans van Driel), volgt IV.c
d. Hendrik, dp 09-11-1721 (Maijke Gerritse Deugt), volgt IV.d
e. Leendert, dp 03-10-1723 (Trijntje Jans van Driel)
f. Wijburgje/Wijborretje (had als doopnaam Huijbertje), dp 18-11-1725 (Maijke Gerritz de Deugt), volgt IV.e
g. Jacob, dp 30-11-1727 (Maijke Gerritse de Deugt), volgt IV.f
h. Heijltje, dp 01-04-1731 (Neeltje Dirks reedijk), volgt IV.g
i. Mels, dp 11-10-1733 (Berber Jans van der Stoep)

IV.a Gerrith Schillemanse de Deugt, dp Heerjansdam 1-3-1716, j:m: de Lint, aang. lijk Heerjansdam 9-10-1783 (f 3,-),  otr. Heerjansdam 17-3-1742 Grietje Bastiaanse van Nes, dp Heerjansdam 16-03-1721 (Leentie Ariensze Hoijwagen), j:d: van Heerjansdam, wonende onder Kleine Lindt (1744), dc. van Bastiaan Leendertzn. van Nes en van Maeijke Cornelisdr. Kronenburg, aang. lijk Heerjansdam 7-10-1771 (f 3,-). 
Kinderen gedoopt te Heerjansdam:
a. Bastiaan, dp 25-03-1742(Maijke Cornelisze Kroonenburgh), volgt V.a
b. Ariaantje, dp19-05-1743 (Marij Schillemanze de Deugt)
c. Mels, dp 02-04-1746 (Maijke Gerrithze de Deugt), volgt V.b
d. Kornelis, dp 29-03-1753 (Maijke Kornelisze Kroonenburg), begr. Heerjansdam 13-11-1787 (pro deo)
e. Teuntje, dp 27-05-1759 (Maaijke Kronenburg)
f. Stijntje, dp 13-05-1764 (Grietje Leendertsen van Die), ovl. Heerjansdam 31-5-1806, otr./tr. Heerjansdam 17-10-1788/9-11-1788 Isaak Cornelisze Niemandsverdriet

IV.b Jan Schillemanse de Deugt, dp Heerjansdam 6-2-1717 (Maria Matijse van Bree, Jan Janz van Driel), j:m: van de Kleine Lindt, aangifte van ovl. Kleine Lindt 23-12-1771, otr Heerjansdam 14-05-1745 Aaltje Hendrikse Hoppel, dp Heerjansdam 9-3-1722 (Annetje Arienze Hoppel), j:d: van Heerjansdam, dr van Hendrik Arienze Hoppel en Marijtje Willempze Visser.
Kinderen gedoopt te Heerjansdam:
(begraven kinderen te Kleine Lindt 30-04-1762/18-12-1759/25-11-1759, testament 5-4-1761) 
a. Ariaantje, dp 19-03-1746 (Maria de Deugt), ovl voor 1754
b. Schilleman, dp 22-04-1747 (Marijtje de Deucht), volgt V.c
c. Hendrik, dp 21-12-1749 (Maria Aartze Visser)
d. Mels, dp 12-12-1751 (Marijgje de Deugt), ovl. Heerjansdam 13-6-1808
e. Ariaantje, dp 26-05-1754 (Marija de Deugt)
f. Marijgje, dp 09-01-1757 (Pietertje Hoppel)
g. Arij, dp 27-10-1759 (Pietertje Hendrikse Hoppel)
h. Gerrit, dp 27-10-1759 


IV.c
Marijgje/Maria Schillemanse de Deugd, dp 10-9-1719 Heerjansdam, aang. lijk Heerjansdam 15-8-1781 (f 3,-), otr. (1) Krijn/Creijn van der Poel, aang. lijk door zijn broer Jan van der Poel Kleine Lindt 26-1-1747 (pro deo), otr. (2) Heerjansdam 9-1-1750 Pieter Janse Wiekeraad, dp Heerjansdam 6-4-1721, j:m: van de Kleine Lindt, zn. van Johannes Petrus en Wijburgje Hendriks, begr. Kleine Lindt 2-7-1793.
Kinderen uit het tweede huwelijk gedoopt te Heerjansdam:  
a. Jan, dp 13-07-1751 (Cornelia Leendertsen van Wijngaarden), begr 20-11-1756 te Heerjansdam
b. Schilleman, dp 30-07-1752, ot/tr Heerjansdam 13-04-1787/06-05-1787 Pietertje Gerritse van der Giessen, dp 20-03-1763 Heerjansdam.
c. Leendert, dp 01-07-1753 (Heijltje de Deugd), ovl. Kleine Lindt 15-12-1807, otr Grote Lindt Maaike Verhagen, dc. van Jan Theunisse Verhagen en Heijltje Gijsbertse Kroonenburg, ovl.  05-08-1808 Kleine Lindt.
d. Maaijken, dp 22-02-1755 (Cornelia van Wingerden/Wijngaarden), begr. Heerjansdam 16-04-1756 (classis F3-0-0).
e. Maaijke, dp 17-07-1756 (Cornelia van Wingerden/Wijngaarden), begr. Kleine Lindt 26-01-1788 (classis F3-0-0).

IV.d Hendrik Schillemanse DE DEUGD, dp Heerjansdam 9-11-1721, otr. Heerjansdam 23-02-1748 Elisabeth Aartse NUCHTEREN, j:d: van Kijfhoek, dp Heerjansdam 27-4-1727 als Lijsbet uijt Kijfhoek (get: Teuntje Aarde Visser), dr van Aart Leendertze NUGTEREN en van Grietje Pleunen VAN DER LINDE.
Uit dit huwelijk:
a. Schilleman, dp Grote Lindt 13-9-1750 (Marij Schilleman de Deugd), volgt V.d
b. Aart, dp. Grote Lindt 9-7-1752 (Grietje Pleune van der Linden), otr./tr. Kijfhoek 12-4-1776/5-5-1776 Stijntje Vlasblom, j:d: geboortig en woonachtig te Kijfhoek
    1. Marijchie/Marijtie, dp. Kijfhoek 25-5-1771 (vader zelf), tr. Frans VAN GILST
            a. Adriana, geb./dp Kijfhoek 24-3-1799/31-3-1799 (Barbara Huizer)
            b. Aart, geb./dp Kijfhoek 4-3-1800/9-3-1800
            c. Stijntje, geb./dp Kijfhoek 26-4-1801/3-4-1801
            d. Stijntje, geb./dp Kijfhoek 12-6-1802/20-6-1802
            e. Lijntje, geb./dp Kijfhoek 9-9-1803/18-9-1803 (vader zelf),
ovl Barendrecht 26-4-1883, tr (1) na 1824 met Dionisus VAN DE GRIEND, tr (2) 1824 met Willem Cornelisz. HUIJSER, geb Barendrecht 15-10-1796, ovl Barendrecht 19-9-1839
            f. Willem, geb./dp Kijfhoek 28-4-1805/5-5-1805 (vader zelf)
            g. Willem, geb./dp Kijfhoek 26-5-1806/8-6-1806 (vader zelf)
            h. Adrianus, geb./dp Kijfhoek 18-10-1807/31-10-1807 (vader zelf)
            i. Adrianus, geb./dp Kijfhoek 13-2-1812/16-2-1812 (vader zelf)
c. Adrianus, dp. Grote Lindt 3-8-1755 (Marij Schilleman de Deugd), otr./tr. Grote Lindt 18-4-1783/11-5-1783 Jannichje Abrahamsdr. Kleijn, geb. Heerjansdam.
d. Leendert, dp. Grote Lindt 10-7-1757 (Grietje Pleune van der Linden), volgt VI.e
e. Grietje, dp. Grote Lindt 30-9-1759 (Grietje Pleune van der Linden), tr. Grote Lindt 29-9-1780 Leendert Klaaszn de Lange, geb. Portugaal.
    1. Grietje, dp Grote Lindt 3-12-1780, ovl 6-12-1780
f. Teuntje, dp Grote Lindt 17-10-1762 (Maijke Aartze Nugteren)
g. Hendrik, dp. Grote Lindt 13-5-1764 (Maartje Aart Havelaar)
h. Pleun, dp. Grote Lindt 13-3-1768 (Pleuntje Anthonisse Nugteren i.p.v. Grietje van der Linden), ovl. Grote Lindt 5-6-1787

IV.f Wijburgje Schillemanse de Deugt, dp Heerjansdam 18-11-1725, otr. Heerjansdam 11-10-1753, tr. Kleine Lindt 17-10-1753 (pro deo) Kornelis Janse/Johannisse van het Hof.  
Uit dit huwelijk:       

a. Cornelia, dp. Grote Lindt 14-7-1754 (Lijsbet Melisse Velthoen)  
b. Adriana, dp. Grote Lindt 12-10-1755 (Lijsbet Aartse Nugteren)
c. Johannes, dp. Grote Lindt 17-7-1757 (Hillichje Dingemans Liwaart)

IV.g
Jakob Schillemanse de Deugt, dp Heerjansdam 30-11-1727, aangifte van ovl. Kleine Lindt 31-05-1783, otr.(1) Kleine Lindt 10-08-1747 Leijgje Arienze van Driel, dp. Heerjansdam 17-1-1719, dc. van Arie Melsze van Driel en Ariaantje Jans de Graaf, aangifte van ovl. Kleine Lindt 8-04-1755 (prodeo), otr. (2) Kleine Lindt 04-03-1757 Seijgje Jans de(n) Haan, geboortig van Ridderkerk, aangifte van ovl. Kleine Lindt 19-7-1760, otr. (3) Heerjansdam/Kleine Lindt 28-08-1761 Trijntie Bokhoven.
Kinderen uit het eerste huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
(begr. kinderen Kleine Lindt 5-6-1759/12-8-1757/25-11-1759)
a. Schilleman, dp 23-12-1747 (Weijburgje de Deugt), volgt V.f
b. Arie, dp 25-12-1748 (Maijke van Driel)
c. Mels, dp 04-01-1750 (Maria de Deugt), tr. (1) Heerjansdam 7-12-1777 Adriaantje Ariensdr. Kapitein, otr./tr. (2) Grote Lindt 10-11-1786/3-12-1786 Willempje Teunisdr. Kooyman, geb. Grote Lindt.
    1. Leigje, geb Heerjansdam/Grote Lindt 14-9-1791, tr Ridderkerk 2-2-1827 Willem van Beek
    2. Teunis, geb Heerjansdam/Kleine Linst 14-10-1795
    3. Jacob, geb Werkendam/Grote Lindt 4-12-1797
d Ariaantje, dp 22-03-1752 (Hijltje de Deugt), otr. Heerjansdam 07-04-1769 Willem Jansze de Haan.
     1 Jan dp 01-04-1770 Heerjansdam
(Trijntje Jansse de Haan) 
e. Leendert, dp 23-09-1753 (Wijborrigje Schillemanze de Deugt)
f. Maarten, dp 30-03-1755 (Ariaantje Ariens van Driel), volgt V.g

Kinderen uit het tweede huwelijk:
g. Jacob, dp Heerjansdam 26-06-1757 (de vader zelf) 
h. Jan, dp Kleine Lindt 18-05-1760 (Weijburg Schillemans de Deugd), begr. Heerjansdam 01-09-1769.

Kinderen uit het derde huwelijk:
i. Cornelis Jacobse de Deugt, dp Kleine Lindt 13-6-1762, ot./tr. Heerjansdam 11-04-1788/04-05-1788 Lijsbet de Boo, dp Kleine Lindt.
(Trijntje overlijdt op 15-10-1789 te Heerjansdam/begr. 03-12-1792 Kleine Lindt)
  
1. Trijntje, geb/dp Heerjansdam 21-02-1789/22-02-1789 (Jannetje Jans van Driel)
  
2. Trijntje, geb/dp Heerjansdam 09-01-1789/16-01-1789
  
3. Trijntje, geb./dp. Heerjansdam 9-1-1791/16-1-1791 (Lijsbeth den Oude)  
   4. Jakob, geb/dp Kleine Lindt 15/21-10-1792 (de vader zelf)
   5. Jacob, geb Heerjansdam 2-11-1793
   6. Jan, geb Grote Lindt 1795 
j. Jan, dp Kleine Lindt 10-6-1764
k. Dirk, dp Kleine Lindt 17-11-1765 (Neeltje van der Linde), begr Heerjansdam 4-8-1769, prodeo
l. Adrianus, dp 6-9-1767 (Grietje van Nes), volgt V.h
m. Neeltje, dp. Heerjansdam 13-10-1770 (Lijntje Janse Neuteboom), begr. Grote Lindt 23-7-1800 (pro deo)
n. Neeltje, dp Heerjansdam 17-03-1771
o. Neeltje, dp Grote Lindt/Heerjansdam 17-08-1774 (Ariaantje de Deugd)  
p. Neeltje, dp. Grote Lindt/Heerjansdam 16-5-1776 (Maijke Janze Driel) (NB. Behoort tot de Kleine Lindt).

IV.h Heijltje Schillemanse de Deugt, dp Heerjansdam 1-4-1731, aang. lijk Grote Lindt 27-5-1795 (f 3,-), otr./tr. Kleine Lindt/Heerjansdam 13-2-1752 Mels Arienzen van Driel, dp Kleine Lindt, ????weduwnaar van Lijsjes de Deugd(?nagaan), zn. van Arie Melsze van Driel en Ariaantje Jans de Graaf, begr. Kleine Lindt 19-11-1805. 
Kinderen:  
a. Arie, dp Heerjansdam 26-11-1752 (Leijgje Arienze van Driel
b. Adriana, dp Heerjansdam 28-03-1756 (Maria Schillemans de Deugd)
c. Leijgje, dp Heerjansdam 01-10-1758 (Ariaantie Arendse van Driel)
d. Schilleman, dp Kleine Lindt 25-10-1760
e. Maaijke, dp Kleine Lindt 28-08-1763
f. Jacomijntje, dp Kleine Lindt 27-09-1767
g. Schilleman, dp Kleine Lindt 07-01-1770
h. Jan, dp Kleine Lindt 03-10-1773, ovl Grote Lindt 5-5-1827, tr Jacomijntje van der Plicht, geb Heer Oudelandsambacht 1779, ovl Groote Lindt 23-2-1827, dr van Arij van der Plicht en van Jacomijntje Buitendijk. 
Uit het huwelijk:
    1. Jannigje van Driel, geb Grote Lindt 1816, ovl 15-6-1867, dienstbode, tr Heer Oudelandsambacht 20-5-1848 Jan Smouters, geb Rijsoord 1816, ovl Grote Lindt 16-1-1881, zn van Bastiaan Smouters en van Cornelia Legerstee (Kinderen: geb Heer Oudelandsambacht Jakomijntje 9-9-1848 (tr 22-11-1872 Grote Lindt met Cornelis Hoogerwerf, ovl Z'drecht 11-10-1922), Kornelia 19-11-1849, Jannigje 15-12-1850, Bastiaantje 24-5-1852, Jan 1-3-1856, Kornelis 13-9-1866 te Gtoote Lindt . 

V.a Bastiaan Gerritse de Deugd, dp Heerjansdam 25-03-1742, otr. (1) Heerjansdam 16-04-1763 Grietje Leenders van Pelt, dp Barendrecht, aang. lijk Heerjansdam 18-12-1799 (f 3,-), otr. (2) Heerjansdam 11-4-1800 Leentje Dorssman, j:d: Charlois, wonende Heerjansdam (1800).

V.b Mels Gerritse de Deugd, dp Heerjansdam 02-04-1746, ot/tr. Heerjansdam 18-04-1788/11-05-1788 Ariaantje Cornelisze Niemandsverdriet, j:d: Heerjansdam. 
Kinderen geboren/gedoopt te Heerjansdam:  
a. Gerrit, geb/dp 09-08-1789/16-08-1789 (Jaantje Gerritse de Deugd), aang. lijk Heerjansdam 28-8-1789 (pro deo)
b. Cornelis, dp Heerjansdam 5-10-1790
c. Grietje, dp Heerjansdam 5-10-1790
d. Bastiaantje, dp 25 of 17-11-1791 (de vader zelf)  
e. Gerrit, dp Heerjansdam 24-1-1793 

V.c Schilleman de Deugd, dp. Grote Lindt 13-9-1750 (Marij Schilleman de Deugd), otr. 19-12-1778 Kleine Lindt (classis F6-0-0) Maa(r)tje Oosthoek.
(begraven kind 18-01-1787 Kleine Lindt).
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje, dp Kleine Lindt 5-4-1779 (Jaantje de Deugd)
b. Lijsbeth, geb Heerjansdam 1782, tr Heerjansdam 1806 Hendrik Bos 
Uit dit huwelijk:
    1. Lena, geb/dp Heerjansdam 12-8/15-8-1808 (get: de vader zelf)
c. Jan, geb/dp Kleine Lindt 31-1/8-2-1784 (Jaantje de Deugd)
    
d. Kornelis, geb/dp Kleine Lindt 28-9-1786/8-10-1786 (Maike Roos)
e. Cornelis, geb Heerjansdam 9-12-1788
f. Adriaantje, geb/dp Kleine Lindt 11-12-1791/18-12-1791 (de vader zelf)


V.d Schilleman Hendrikse de Deugd, tr Lena Cornelisdr van Leind/Lent, aang. lijk Grote Lindt 27-8-1805 (f 3,-). 
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, dp Grote Lindt 9-6-1776, jong ovl
b. Lijsbet, dp Grote Lindt 10-5-1778, obiit 8-6-1782
c. Cornelis, dp Grote Lindt 26-12-1779 (de vader zelf)
d. Lijsbeth, geb/dp Grote Lindt 4/12-7/12-1783 (Lijsbeth Nugteren)

V.e Leendert Hendriksze de Deugd, dp. Grote Lindt 10-7-1757 (Grietje Pleune van der Linden), otr./tr. Grote Lindt 18-4-1783/11-5-1783 Neeltje Jansdr. Leenheer, geb. Grote Lindt.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, geb/dp Grote Lindt 15/22-8-1784, ovl Grote Lindt 14-10-1784 (pro deo)
b. Hendrik, geb/dp Grote Lindt 2/4-9-1785, ovl/begr Grote Lindt 21/26-6-1787
c. Hendrik, geb/dp Grote Lindt 4/10-8-1788, ovl Grote Lindt 2-6-1790
d. Jan, geb/dp Grote Lindt 1/6-9-1789, obiit 7-11-1789
e. Hendrik, geb/dp Grote Lindt 3/7-11-1790, volgt VI.b
f. Lijsbeth, geb/dp Grote Lindt 6/13-7-1794, ovl Grote Lindt 24-5-1795

V.f Schilleman de Deugd, dp 23-12-1747 (Weijburgje de Deugt), aangifte van ovl. Heerjansdam 18-02-1777, otr. Margje van der Wal.
Uit het huwelijk:
a. Jacob, dp Heerjansdam 04-02-1776 (Ariaantje de Deugd), volgt VI.a
b
. Cornelis, dp Heerjansdam 15-12-1776 (Geertje Spek), werkman, tr Oud-Alblas 17-11-1821 Maria Jacobs Drinkwaard, dp Hardinxveld 9-9-1787, dr van Jacob Drinkwaard en Maria Liebeek.


V.g Maarten DE DEUGD, dp 30-03-1755 (Ariaantje Ariens van Driel), otr.
Lena DE(N) HOED.
Uit het huwelijk:
a. Johannes, geb/dp Kleine Lindt 20/24-11-1799 (Marrigie Bo..)
b. Johannes, geb./dp. Heerjansdam 8-1-1802/10-1-1802 (Neeltje Fredrikze Amerfoord)
c. Johannes, geb/dp Heerjansdam 19-02-1803/27-02-1803 (de vader zelf), tr Heerjansdam 11-4-1826 Crijntje DE BRUIJN, geb ca 1805. 
Uit het huwelijk:
    1. Hendriksje, geb Ridderkerk 14-7-1830, tr Leendert HUIZER (Kind.: Jan HUIZER, geb Barendrecht 1859, schoenmaker, tr (1) voor 1924 met Teuntje VAN DE FINDERT, ovl voor 11-9-1924, tr (2) IJsselmonde 11-9-1924 met Pietertje Annigje LEENTVAAR, geb IJsselmonde2 2-9-1860, dc van Leendert LEENTVAAR (arbeider) en Johanna SMIT, ovl Ridderkerk 8-3-1929, wed van Jacobus van Yperen (ovl voor 1924)).
    2. Lena, geb
Barendrecht 15-7-1833
    3. Cornelia, geb
Barendrecht 13-8-1834, tr Barendrecht 24-4-1856 Arie de Haan
    4. Cornelis, geb
Barendrecht 22-11-1836
    5. Jacobus, geb
Barendrecht 26-6-1841
    6. Lijdia, geb
Barendrecht 20-5-1844
    7. Maria, geb
Barendrecht 15-9-1845    

V.h Adrianus Jacobse de Deugd, dp 6-9-1767 (Grietje van Nes), otr./tr. Heerjansdam 15-4-1791 /8-5-1791 Lijsebet Willemse den Ouden, geb ca 1770.
Uit het huwelijk:
a. Heindrikje, geb/dp Kleine Lindt 2/9-9-1791 (Lijsbet de Boo)
b. Trijntje, geb/dp Kleine Lindt 7-3/10-3-1793 (de vader zelf)
c. Willem, geb/dp Kleine Lindt 9/5-11/5-1794 (de vader zelf)
d.
Jakob de Deugd, geb/dp Kleine Lindt 22/28-3-1796, volgt VI.c
e. Neeltje, geb.dp Grote Lindt 27/5-1/6-1800, ovl Grote Lindt 20-7-1800 
f. Cornelia, geb/dp Kleine Lindt 2/4-30-3-1804
 
VI.a Jacob de Deugd, dp Heerjansdam 4-2-1776 (Ariaantje de Deugd), tr Berkenwoude 1802 Johanna van Kazant.
Uit het huwelijk: 
a.
Schilleman de Deugd, volgt VII.a

VI.b Hendrik Leendertszn de Deugd, geb/dp Grote Lindt 3-11/7-11-1790, tr Zwijndrecht 27-12-1816 Jannetje Nicolaasz Taartmans, geb/dp Zwijndrecht 20-4-1795/24-5-1795, dr van Nicolaas Taartmans (tr Zwijndrecht 1-7-1792) en Adriana van Pelt (dp Zwijndrecht 4-8-1765, ovl 10-6-1810, dr van Cornelis van Pelt en Jannigje den Besten (Bestebroer)).
Uit het huwelijk:
a. Neeltje, geb Meerdervoort 20-11-1815, ovl voor 1824
b. Nicolaas, geb Meerdervoort jan 1817, ovl ald 21-1-1817
c. Cornelis, geb Meerdervoort 10-2-1818, volgt VII.d 
d. Leendert, geb Meerdervoort 4-9-1819, ovl 14-9-1863, volgt VII.f
e. Nicolaas, geb Meerdervoort 9-7-1821, volgt VII.g
f. Neeltje, geb Meerdervoort 27-1-1824, tuinvrouw (1848), tr (1) voor 1848 met Johannis van Wingerden, ovl de Mijl 7-10-1847, tr (2) De Mijl, Krabbe en Nadort 16-8-1848 Koenraad van Pelt,  tuinman (1848), geb Zwijndrecht in huis nr. 133 op 27-02-1824, zn van Corstiaan van Pelt, arbeider (1834), en Geertruida den Arend, tr (3) 1851 Jacob Vliegenthart.
g. Adrianus, geb Meerdervoort 4-7-1826 
h. Hendrik, geb Meerdervoort 7-12-1828, volgt VII.e 

VI.c Jakob de Deugd, geb Kleine Lindt 1796, tr Lena de Zeeuw
Uit het huwelijk: 
a. Jacob de Deugd, volgt VII.b

VII.a Schilleman de Deugd, tuinman, geb Nieuwerkerk a/d IJssel 29-7-1812, ovl Bergambacht 3-5-1888, tr Annigje de Koning, geb Sliedrecht 14-2-1803, ovl Bergambacht 11-3-1885.
Uit het huwelijk:
a. Jacob de Deugd, geb Bergambacht 26-6-1839, volgt VIII.a
b. Adriana

VII.b Jacob de Deugd, geb Heerjansdam 1830, ovl 5-12-1886, tr Neeltje van Willigen
Uit het huwelijk: 
a. Teuntje de Deugd, geb Heerjansdam 8-1-1866, ovl Rotterdam 12-12-1910, tr Rotterdam 12-10-1892 Dirk van der Mispel, geb Montfoort 
(uit het huwelijk 10 kinderen waaronder 2 levenloos)
b. Jacob

VII.d Cornelis de Deugd, geb Meerdervoort 10-2-1818, tr Willempje de Haas
Uit dit huwelijk:
a. Adriana, geb Meerdervoort 24-9-1849
b. Hendrik, geb Meerdervoort 29-8-1845, ovl voor 1853
c. Hendrik, geb Meerdervoort 4-11-1852, volgt VIII.b
d. Jannigje, geb Meerdervoort 28-12-1846

VII.e Hendrik de Deugd, tr Elisabeth Valk
a. Hendrik, geb Zwijndrecht 24-5-1861, ovl voor 1865
b. Hendrik, geb Zwijndrecht 10-5-1865, ovl voor 1870
c. Hendrik, geb Zwijndrecht 13-3-1870
d. Jannigje, geb Zwijndrecht 20-2-1868

VII.f Leendert Hendrikz de Deugd, geb Meerdervoort 4-9-1819, ovl 14-9-1863, tr Maaike Bezemer. Uit dit huwelijk:
a. Bastiaantje, geb Meerdervoort 11-8-1850, ovl ald 20-1-1879
b. Hendrik, geb Meerdervoort 5-2-1849, ovl 7-1-1852
c. Hendrik, geb Meerdervoort 26-3-1855, volgt VIII.c
d. Huig, geb Zwijndrecht 7-11-1859
e. Jannigje, geb Meerdervoort 19-10-1852
f. Leendert, geb Meerdervoort 14-3-1847
g. Maaike, geb Zwijndrecht 23-7-1857, ovl ald 6-2-1859
h. Maaike, geb Zwijndrecht 5-2-1862

VII.g Nicolaas Hendrikz de Deugd geb Meerdervoort 9-7-1821, tr Heiltje van der Leer
Uit het huwelijk:
a. Jannigje, geb Zwijndrecht 26-1-1863

VIII.a Jacob de Deugd, geb Bergambacht 26-6-1839, landbouwer, ovl Bergambacht 8-3-1910, tr Stolwijk 9-1-1868 Jannigje Anker, geb Stolwijk 6-7-1839, dr van Jan Anker en Neeltje van Eik (geb Berkenwoude, ovl Bergambacht 27-11-1906).
Uit het huwelijk:
a. Anna, geb Stolwijk 1-10-1868
b. Jan Cornelis, geb Bergambacht 22-10-1870
c. Neeltje, geb Bergambacht 9-3-1872
d. Lidia, geb Bergambacht 7-11-1873
e. Weintje, geb Bergambacht 9-11-1874
f. Schilleman, geb Bergambacht 30-3-1876 
g. Anna Jacoba, geb Bergambacht 3-7-1879
h. Jacoba Anna, geb Bergambacht 3-7-1879
i. Jacoba de Deugd, geb Bergambacht 19-12-1881, ovl Ridderkerk 8-3-1964, tr Cornelis van Kooten, geb Ridderkerk 22-1-1880, ovl HI Ambacht 27-2-1950

VIII.b Hendrik de Deugd, geb Zwijndrecht 3-11-1852, arbeider, tr Mechteld van Vugt, geb Dordrecht 9-12-1856. 
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, geb Dubbeldam 15-6-1879, volgt IX.a
b. Pieter, geb Dubbeldam 21-3-1881, ovl Dordrecht 15-5-1903
c. Johannes, geb Dubbeldam 7-3-1883, ovl Dordrecht 30-7-1901
d. Willem, geb Dubbeldam 18-10-1887
e. Hendrik, geb Dubbeldam 25-1-1891
f. Adrianus, geb Dubbeldam 6-1-1894
g. Arie, geb Dubbeldam 22-2-1898
h. Dina, geb Dordrecht 7-8-1902, tr Dordrecht 17-8-1922 Adrianus Palm, geb Dordrecht 1900, magazijnmeester, zn van Aart Palm en van Grietje van der Laan

VIII.c Hendrik de Deugd, geb Zwijndrecht 26-3-1855, tuinier, tuinman, warmoezier, tr Maria Vogel, geb Zwijndrecht 29-5-1861, ovl Dordrecht 27-11-1921 (nr 553), namiddag half 12, dr van Leendert Vogel en van Johanna Schouten. 
Uit het huwelijk:
a. Maaike Maria, geb Zwijndrecht 21-8-1879
b. Leendert, geb Ridderkerk 14-2-1882, volgt IX.b
c. Hendrik, geb Ridderkerk 26-2-1883, volgt IX.c
d. Johannes, geb Ridderkerk 26-10-1884, volgt IX.d
e. Bastiaan, geb Zwijndrecht 20-9-1886
f. Agatha, geb Ridderkerk 15-2-1888, ovl Dordrecht 3-6-1906
g. Jannigje, geb Dordrecht 8-3-1889
h. Johanna, geb Dordrecht 13-4-1890
i. Maria, geb Dordrecht 26-5-1891, ovl Dordrecht 27-4-1892
j. Nicolaas, geb Dordrecht 27-9-1892, volgt IX.e
k. Jan, geb Dordrecht 4-5-1894, volgt IX.f
l. Arie, geb Dordrecht 20-4-1896
m. Maria, geb Dordrecht 17-10-1897, ovl Dordrecht 31-10-1897  
n.  Maria, geb Dordrecht 11-1-1901, ovl Dordrecht 4-6-1901
o.  Maria, geb Dordrecht 11-5-1903, ovl Dordrecht 27-3-1904    

IX.a Cornelis de Deugd, geb Dubbeldam 5-7-1879, modelmaker, ovl Dordrecht 5-12-1939, tr Dordrecht 7-4-1910 (75) Elizabeth Christina Matena, geb Papendrecht 6-2-1886, dr van Gerrit Matena (ovl voor 1910) en van Janna Leeuwensteijn.
Uit dit huwelijk:
a. Janna, geb Dordrecht 12-9-1911
b. Mechteld, geb Dordrecht 6-12-1913
c. Hendrik, geb Dordrecht 11-5-1915
d. Elisabeth Christina, geb Dordrecht 7-9-1918

IX.b Leendert DE DEUGD, geb Ridderkerk 14-2-1882, tuinman, tr Dordrecht 15-6-1905 Adriana BRAND, geb Dubbeldam 16-10-1882, dr van Janus BRAND (aardwerker) en van Alijda van Maanen. Vertrekken naar Naarden 27-10-1906, vertrekken op 20-4-1915 naar Dubbeldam.
Uit het huwelijk:
a. Hendrik, geb Dordrecht 19-10-1905, ovl Dordrecht 4-3-1906
b. Janus, geb Dordrecht 30-10-1906, vertrekt naar Naarden 17-1-1907, tr Dubbeldam 15-11-1928 (aktenr 35) Willempje VAN DER VEER, geb Dirksland 1906, dc van Arnoldus VAN DER VEER (won Middelharnis 1928) en van Adriaantje VIJFHUIZEN (48 in 1928, won Dirksland)
c. Grietje, geb Dubbeldam 11-4-1907
d. Maria, geb Dordrecht 21-6-1908, tr Dubbeldam 30-6-1932 (aktenr 11) Anthonij VERMEIJ, geb Dubbeldam 1907, tuinder, zn van Jacob Cornelis VERMEIJ (51 in 1932) en van Teuntje VAN HEESEN (47 in 1932)
e. Alijda, geb Dordrecht 19-2-1910
f. Leendert, geb Dubbeldam 31-10-1910
g. Hendrik, geb Dordrecht 13-9-1912
h. Agatha, geb Dordrecht 22-2-1915, ovl Dordrecht 15-01-2000 gecremeerd, woonde Vijverlaan 1117, tr Dubbeldam 19-05-1938 Pieter van Pelt.
Uit dit huwelijk:
    1.  Annie van Pelt
    2.  Adrie van Pelt
    3.  Ageeth van Pelt
    4.  Arie van Pelt

IX.c Hendrik de Deugd, geb Ridderkerk 26-2-1883, ovl Dordrecht 28-12-1921 (nr 634), voormiddag half 12, tr Dordrecht 18-11-1915 (nr 344) Jannigje Kanters, geb Dordrecht 26-1-1893, dr van Jan Hermanus Kanters en van Hendrika van de Merwe.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, geb Dordrecht 17-5-1916, woont te Ermelo van 21-3-1938 tot 4-6-1940
b. Jan Hermanus, geb Dordrecht 8-4-1921

IX.d Johannes de Deugd, geb Ridderkerk 26-10-1884, tuinderknecht, tr Dubbeldam 1-10-1914 Maria Elisabeth van 't Verlaat, geb Hardinxveld 17-5-1892, naaister, dr van Arie van 't Verlaat en van Elizabeth de Jong. 
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Arie, geb Dubbeldam 29-1-1915, metselaar, wonende Dordrecht (1918-1937)
b. Elizabeth, geb Dubbeldam 15-7-1916, ovl Dubbeldam 7-10-1916
c. Arie, geb Dubbeldam 27-8-1917
d. Elisabeth, geb Dubbeldam 12-5-1920
e. Johannes, geb Dubbeldam 2-12-1922
f. Jan, geb Dubbeldam 14-6-1924

IX.e Nicolaas de Deugd, geb Dordrecht 27-9-1892, tuinder, tr Dordrecht 3-8-1916 Trijntje de Oude, geb Dordrecht 11-1-1894, dr van Leendert Garbrande de Oude en van Johanna Buijs (beide ovl voor 1916). 
Uit dit huwelijk:
a. Maria, geb Dordrecht 28-1-1917
b. Nicolaas, geb Dordrecht 28-12-1922
c. Johanna, geb Dordrecht 6-2-1926
d. Leendert Garbrand, geb Dordrecht 19-7-1927
e. Hendrik, geb Dordrecht 24-2-1934

IX.f Jan de Deugd, geb Dordrecht 4-5-1894, tuinier, wonende Bergen op Zoom "Vrederust" van 16-7-1931 tot 23-9-1938, tr Dubbeldam 3-6-1920 (aktenr 18) Jannigje Stam, geb Dubbeldam/Dordrecht 17-8-1895, dr van Adrianus Stam (ovl voor 1920) en van Dirksje de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
a. Adrianus, geb Dubbeldam 9-11-1920
b. Hendrik, geb Dubbeldam 2-5-1922
c. Marinus, geb Dordrecht 21-10-1927
d. Jan, geb Dordrecht 4-5-1894

---
Jacob de Deugd, tr Adriana den Arend
a. Geertje, dp Kleine Lindt 30-7-1780 (Lena den Arend)
b. Koenraad, dp Kleine Lindt 16-12-1781 (Aartje den Arend)
c. Schilleman, geb/dp Kleine Lindt 31/1-2/2-1783 (de vader zelf) 

- I. Hendrik de Deugd, geb. ca. 1800, tr. ca. 1822 Pleuntje Wiekeraad, ?geb/dp Ridderkerk 7/13-10-1799, dochter van Schilleman Pieterse WIEKERAAD en Pietertje Gerritse VAN DER GIESSEN?.
Uit het huwelijk:
1. Adrianus de Deugd, volgt II.
2. Elizabet de Deugd, geb. ca. 1827 (29 in 1856), tr. Heerjansdam 18-04-1856 Arij de Kwaasteniet, geb. (25 in 1856), zoon van Mels de Kwaasteniet en Pleuntje Kouma.

II. Adrianus Hendrikz de Deugd, geb. ca. 1822, tr. Heerjansdam 5-5-1852 Jacomijntje van der Fijnaart, dochter van Jan de Fijnaard en Jaapke van der Poel.
NB
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht 
  Algemeen 
  Gemeente: Heerjansdam Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 05-05-1852
  Bruidegom Adrianus de Deugd Leeftijd: 30
  Bruid Jacomijntje de Fijnaard Leeftijd: 22
  Vader bruidegom Hendrik de Deugd
  Moeder bruidegom Pleuntje Wiekeraad
  Vader bruid Jan de Fijnaard
  Moeder bruid Jaapje van der Poel
Kinderen:
a. Jan, geb Heerjansdam 17-12-1856
b. Pleuntje, geb Heerjansdam 1866

Fragment I

 I Teuntje de Deugd
a. Arie, geb Zwijndrecht 11-8-1859, volgt II

II Arie de Deugd, geb Zwijndrecht 11-8-1859, fabrieksarbeider, ovl Dordrecht 24-4-1903, zn van Teuntje de Deugd, tr (1)/echtscheiding Pieternella van der Boor, geb Dordrecht 4-8-1866, tr (2) Dordrecht 22-11-1893 (nr 235) Diena Uitdenbogaard, geb Dordrecht 11-1-1871, ovl Dordrecht 20-10-1915, dr van Bartholomeus Uitdenbogaard en van Diena Grolle.
Uit het eerste huwelijk:
a. Teuntje, geb Dordrecht 4-8-1887, ovl Dordrecht 8-4-1888
b. Johannes, geb Dordrecht 12-1-1889, ovl Dordrecht 15-5-1889
Uit het tweede huwelijk:
a. Arie Bartholomeus, geb Dordrecht 25-2-1895
b. Diena, geb Dordrecht 19-3-1896, tr Dordrecht 2-12-1915 (356) Auke van der Wal, geb Dordrecht 1894, stuurman, zn van Jan Willem van der Wal en van Adriana Wilhelmina Enkelaar. Vertrekken naar 's-Gravenhage op 16-9-1926, Vaillantlaan 622.
    1. Auke van der Wal, geb Dordrecht 13-10-1916
c. Arie, geb Dordrecht 17-2-1898, volgt III
d. Bartholomeus, geb Dordrecht 16-8-1900, ovl Dordrecht 5-6-1901
e. Johanna, geb Dordrecht 8-7-1903

III Arie de Deugd, geb Dordrecht 17-2-1898, arbeider, metaalbewerker, tr Dordrecht 7-2-1924 (nr 31) Francina van der Graaf, dr van Abraham van der Graaf, baas in een ijzerhandel en van Hendrika Fook.
a. NN, geb Dordrecht 31-12-1928
b. NN, geb Dordrecht 21-4-1931

***
LOSSE GEGEVENS
***

- Hendriksje DE DEUGD, tr Leendert HUIZER
a. Jan HUIZER, geb Barendrecht 1859, schoenmaker, tr (1) voor 1924 met Teuntje VAN DE FINDERT, ovl voor 11-9-1924, tr (2) IJsselmonde 11-9-1924 met Pietertje Annigje LEENTVAAR, geb IJsselmonde 22-9-1860, dc van Leendert LEENTVAAR (arbeider) en Johanna SMIT, ovl Ridderkerk 8-3-1929, wed van Jacobus van Yperen (ovl voor 1924). 

- Meuwis Bastiaansz Deugt, tr Nieuwe Tonge 16-8-1676 Neeltje Theunis
- Theunis Claes Deugt, tr Scheveningen 22-6-1661 Margrieta Teunis Beus
- Claasie Aart Deugt, geb Lekkerkerk 1662, ovl Lekkerkerk 29-4-1726, tr Lekkerkerk 21-12-1681 Jan Cornelis van Krimpen

-
Bastiaantje Corstiaens de Deugd, geb Vierpolders (Brielle) ca 1619, ovl voor sept 1653, tr Brielle 22-4-1642 Cornelis Arends Luijendijk, dp Vierpolders (Brielle) 31-2-1622, ovl Nieuwe Tonge 26-8-1680
- Hendrikus Hagoort, geb. Veen 28-3-1893, landarbeider, overl. Leiden 16-1-1967, tr. (1)
Elizabeth de Deugd, geb. Heerjansdam 4-8-1896, overl. Amsterdam 14-10-1935, tr. (2) Nieuwer Amstel 27-5-1936 Catharina Verduijn, geb. Capelle (NB) 25-10-1893.

-
I Jacobus de Deugd, tr Joanna van Kleef.
II Anthonie Farla, arbeider, dp Zevenbergen 21-10-1796, tr 21-10-1817
Adriana de Deugd (24 jaar oud), dagloonster, dp 11-7-1793.

- Joost Joostse Leuijendijck, ged. Vierpolders 1-9-1675, vertrok als wedn 14-9-1705 uit Vierpolders, tr Vierpolders 3-6-1696 met Annetie Bastiaans de Deugd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lijsbeth, ged. Vierpolders 17-3-1697, j.d. van `s-Gravenlande, tr Rockanje 8-11-1722 met Cristoffel Smoor, van Rockanje
2. Jannetje, ged. Vierpolders 28-3-1700
3. Joost, ged. Vierpolders 7-1-1703

-
Jan Cornelisz. Deugt, landbouwer of veehandelaar te St. Pancras tot 1755, vanaf 1774 vermeid te Oudorp, overl. 1777, tr. (2) vr 29.10.1747 Aegje Dirks; tr. (1) vr 24.3.1743 Lijsbeth Pieters.

- Jan Verdonk, geb. s-Gravendeel 20.7.1947, machine-bankwerker, tr. Dordrecht 1.6.1967 Hendrika de Deugd, geb. ald. 30.11.1946, dr van Pieter Johannes de Deugd en Hendrika Riske; wonen Hekelstraat 124, s-Gravendeel. 
Uit dit huwelijk:
1. Bernhard, geb. s-Gravendeel 27-1-1969

- Karel Lodewijk Gregorius Deugd, geb Amsterdam 5-6-1911, tr HI Ambacht 3-5-1934 Catharina Heester, geb HI Ambacht 26-11-1913. Wonende: Dordrecht 1918-1937.
a. Pieter Karel, geb Dordrecht 13-11-1934
b. Gardina Bertha, geb Dordrecht 12-4-1936
c. Andries, geb Dordrecht 21-7-1939
- Jannigje Jacoba de Deugd, geb 20-1-1906 Rotterdam, ovl 20-2-1970 Rotterdam, tr 31-05-1950 met Leendert van Pelt, geb 30-06-1902 06:00 uur Rotterdam.
- Hendrik de Deugd, tuinman (1870), geb circa 1830, woont 11-04-1870 Zwijndrecht
- Bertus de Deugd, geb Zwijndrecht 29-1-1897, tuinder (o), woont Rotterdam, Dordrecht (vanaf 10-10-1940)
- Pieter de Deugd, geb Zwijndrecht 30-12-1893, fabrieksarbeider, tr Zwijndrecht 8-3-1917 Teuna Terlouw, geb Zwijndrecht 16-2-1896
a. Pietje Maria, geb Zwijndrecht 23-8-1917
b. Dieverina, geb Zwijndrecht 17-4-1920
c. Neeltje Lijsje, geb Zwijndrecht 9-7-1921
d. Maartje, geb Zwijndrecht 22-10-1922
e. Johannes, geb Zwijndrecht 20-1-1924
- Pieter Johannes de Deugd, geb Zwijndrecht 2-7-1905, bakker, zn van Willem Gerrit de Deugd en van Lijntje Levina Los, tr/echtscheiding Dordrecht 4-12-1930/7-5-1945 Johanna van Slooten, geb Bochum (D'land) 9-10-1908, dr van Johannes van Slooten en van Pieternella Johanna Havelaar.
a. Pieter Johannes, geb Zwijndrecht 30-3-1932

- I Leendert de Deugd, geb Zwijndrecht 27-11-1867, wonende Dordrecht 1918-1937, vertrekt naar Bergen op Zoom Stichting "Vrederust" op 11-9-1934

II Willem de Deugd, geb Zwijndrecht 4-11-1911, tr Dordrecht 14-9-1933 Maria Pieternella de Vos, geb Dordrecht 6-9-1910

- Willem Gerrit de Deugd, geb Zwijndrecht 4-12-1902, magazijnsknecht, tr Zwijndrecht 11-7-1929 Elizabeth SOMMER, geb Zwijndrecht 23-3-1906
a. Matthijs Willem, geb Zwijndrecht 6-4-1930
b. Willem Gerrit, geb Dordrecht 2-11-1932

- Jan Pieter de Deugd, geb Alblasserdam 23-5-1893, koopman in groenten en fruit, tr Alblasserdam 8-12-1921 Johanna Marina Francina Vliegenthart, geb Alblasserdam 26-6-1897
a. Huig, geb Dordrecht 4-12-1922
b. Adriana, geb Dordrecht 17-2-1924

- Wilhelm de Deugd, geb Rotterdam 3-2-1899, arbeider, wonende Dordrecht, vertrekt naar Rotterdam op 14-8-1917

- Willem de Deugd, geb Dubbeldam 18-10-1887, tr Pieternella Groenenberg, geb Dordrecht 1-9-1888. Vertrekken op 19-2-1919 naar Rotterdam.

- I Schilleman DE DEUGD, tr Marigje Aartje Hol
II Willem de Deugd, geb Sliedrecht 17-7-1863, brievenbesteller, tr Rotterdam 10-5-1893 Everdina van der Vlies, geb Rotterdam 7-10-1873 of 4-9-1873, begr Rotterdam 26-7-1944, dr van Johannes Jacobus Gijsbertus van der Vlies en Diena Schildwagt. Wonende te Sliedrecht, Dordrecht (vanaf 14-4-1898), Rotterdam (vanaf 9-10-1899).
NB
- Johannes Jacobus Gijsbertus van der Vliesr, geb Rotterdam 26-11-1843, suikerbakke, zn van Jan van der Vlies en Everdina van Lange, tr (1) Rotterdam 12-12-1866 (gescheiden Rotterdam 11-09-1888) Diena Schildwagt, groentenverkoopster, geb Rotterdam 30-12-1844, ovl Delft 16-08-1906, dr van Leendert Schildwagt en Cornelia Smits, tr (2) Rotterdam 10-10-1888 met Maria Margaretha de Deugd, geb Rotterdam 20-07-1857.

a. Maria Margaretha, geb Sliedrecht 7-11-1893
b. Johannes Jacobus Gijsbertus, geb Sliedrecht 22-11-1895
c. Schilleman, geb Sliedrecht 16-12-1896
d. Cornelis, geb Sliedrecht 5-2-1898
e. Jannigje Jacoba de DEUGD, geb Rotterdam 20-1-1906, ovl als 20-2-1970, tr/scheiding Rotterdam 15-8-1928/28-7-1949 Bertus KOK, geb 16-02-1897 te Harderwijk

- Cornelis de Deugd, geb 1895, ijzerwerker, wonende Alblasserdam, tr Johanna Kleinjan
a. Hendricus, geb Alblasserdam nov 1919, ovl Dordrecht 7-12-1919 (660) voormiddag 1 uur, 3 weken oud

- Gerrit Jacobz de Deucht, tr Jaapje Bastiaans
a. Jacob, geb 1685/6
- Hendrik Leendertz de Deugd, tr Pieternella de Jong
a. Adrianus, geb Heerjansdam 10-3-1888
- Jacob de Deugd, tr Maria Jans van der Grond
a. Arie
b. Jan
- Jacob Jacobz de Deugd, tr Elisabeth van Driel
a. Jacob, geb Heerjansdam 18-11-1887, ovl ald 29-12-1887
- Jacob de Deugd, tr Maaike van Beek
a. Arie, geb Ridderkerk 24-3-1829
b. Cornelia, geb Ridderkerk 10-12-1821
c. Cornelis, geb Ridderkerk 5-12-1818, ovl voor 1830
d. Cornelis, geb Ridderkerk 16-11-1830
e. Elizabeth, geb Ridderkerk 1-6-1820
f. Johanna, geb Ridderkerk 6-11-1817
- Jan de Deugd, tr Susanna de Jong
a. Jan, geb Heerjansdam 1-3-1818 
b. Maaike, geb Heerjansdam 2-11-1816
- Jan de Deugd, tr Pleuntje van Affair
a. Apolonia, geb Barendrecht 22-3-1841
b. Cornelis, geb Ridderkerk 5-8-1826
c. Elizabeth, geb Ridderkerk 21-11-1833
d. Gijsbert, geb Ridderkerk 3-12-1830
e. Jacob, geb Ridderkerk 24-9-1835
f. Johanna, geb Ridderkerk 28-12-1824
g. Pieter, geb Ridderkerk 18-2-1829
- Jan Adrianusz de Deugd, tr Jaantje van der Schaar
a. Adrianus Arie
b. Arie Adrianus, geb Heerjansdam 27-12-1884
c. Heiltje, geb Heerjansdam 8-1-1890
d. Jaapje, geb Heerjansdam 3-6-1888
e. Jacomijntje, geb Heerjansdam 1-4-1887
f. NN (zoon)
g. Pleuntje, geb Heerjansdam 27-12-1891, ovl Heerjansdam 4-1-1892
- Schilleman de Deugd, tr Maria van der Linde
a. Adrianus, geb Heerjansdam okt 1880, ovl 14-8-1883
b. Adrianus, geb Heerjansdam 29-7-1888
c. Jacomijntje Hendrika, geb Heerjansdam 11-4-1886
d. Jacomijntje, geb Heerjansdam 28-10-1884, ovl ald 7-11-1884
e. Pleuntje, geb Heerjansdam 18-9-1890
- Willem de Deugd, tr Aaltje van der Zouwe
a. Zoetje, geb Bergambacht 14-2-1830
- Willem Schillemanz de Deugd, tr Eva van Vliet
a. Anna, geb Bergambacht 29-5-1873