GENEALOGIE VAN DOOREMALEN
(Dordrecht, Gorinchem, Boxtel, St Oedenrode, Son)
* * * * *

Tormales: thurnu = doorn (Germ.), malhō = zak, depressie (Germ.).

I.CORNELIS ANDRIES VAN DOREMALEN 
(zie o.a. Boxtel R106 fol.53/1-5-1680 en Boxtel  R111 fol.53/16-2-1684).
Vermoedelijk is hij de vader van  

II
Henricus Cornelius VAN DOREMALEN, geb Boxtel ca. 1687 , tr (1) voor 1717 met Cathalijn Dielis DIRCX, tr (2) St Oedenrode 11-2-1720 voor de kerk met Cathalijn Wilhelmus Joannes ARNOLDUS (Catalijn Willem Jan Aerts), geb ca. 1692, otr/tr (3) St Oedenrode 18-1-1736/12-2-1736 met Elisabeth Cornelius Joannes Aegidius  (Lijsebet Cornelis Jan Dielisse), geb ca. 1700
Uit het eerste huwelijk: 
a.
Aegidius (Dielis) van Doremalen, volgt III 
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te St Oedenrode: 
b
. Cornelius van Doremalen, dp 25-4-1717
c. Cornelius van Doremalen, dp 17-11-1720 
d.
Joanna van Doremalen, dp 18-5-1722
e.
Joannes (Henri) van Doremalen, dp 17-10-1723, tr Son  voor de kerk op11-2-1753 met Joanna Eduardus (Evert) Ceelen/S(c)heepens/van Roij, vertrokken op19-3-1754 naar Nederwetten
Uit dit huwelijk:
  
1. Henricus, dp Nederwetten 24-11-1753 (get Marcellus Eduardus van Roij, Johanna Henricus van Dormaal)
  
  2. Everardus, dp Nederwetten 1-4-1755 (get Cornelius Janssen, Johanna Evert Sele)
    3. Cornelius, dp Nederwetten 1-4-1755 (get Cornelius Janssen, Johanna Evert Sele)
    4. Catharina, dp Nederwetten 16-6-1756 (get Egidius van Dormale, Johanna Eduardus Sele)
    5. Petrus, dp Nederwetten 24-12-1758 (get Wilhelmus van Dormale, Maria Jansse van Roij)
    6. Catharina, dp Nederwetten 28-9-1760 (get Joannes van Lotere, Waltera Hendrickx)
    7. Ida, dp Nederwetten 1-8-1762 (get Cornelius van Dormale, Barbara Hendrikx)
    8. Joannes, dp Nederwetten 13-9-1764 (get Wilhelmus van Dormaal, Johanna Eduardus Sele)
    9. Eduardus, dp Nederwetten 18-4-1766 (get Marcelis Evert Seele, Johanna van Dormale)
    10. Lambertus, dp Nederwetten 1-10-1768 (get Wilhelmus van Dormale, Maria van Roij)
    11. Jacoba, dp Nederwetten 17-9-1773 (get Wilhelmus van Dormaal, Jacoba van Leutere)
    12. Waltera, dp Nederwetten 21-9-1775  (get Wilhelmus van Dormale, Johanna Sele)

f.
Willem van Doremalen, ged 18-11-1725, otr/tr St Oedenrode 12-4-1760/tr 27-4-1760 met Woutrien (Waltera) Hendriks van Rooij

Uit het derde huwelijk: 
g. Cornelius van Doremalen, dp St Oedenrode 18-2-1737
(get. Joannes van Doormalen en Maria Cornelis Jan Dielissen), tr (1) St Oedenrode 4-6-1769 met Petronella Joannes Vorstenbosch, geb Boxtel,otr/tr (2) St Oedenrode 4-8-1781/19-8-1781 Henrica Lambertus Vorstenbosch.
Uit dit huwelijk, gedoopt te St Oedenrode:
   
1. Henrica, dp 1-1-1783
    2. Lambertus, dp 9-4-1786 
    3. Wilhelma, dp 18-2-1789

h.
Joannes van Doremalen, dp St Oedenrode 31-3-1739 (get. Egidius van Doormalen en Wilhelmina Cornelis Jan Dielissen)
i.
Catharina van Doremalen, dp St Oedenrode 18-9-1742 (get. Joannes Dielissen en Margaretha van Liempde)

III Aegidius (Dielis) VAN DOREMALEN, ovl 13-6-1776? te St. Oedenrode, tr voor de kerk op 29-4-1742 te Son met  Engelberta (Engelina) Rutgerus RIJKERS
Uit dit huwelijk:  
a.
Henricus van Doremalen, dp Son 25-2-1743 (get Henricus Rijckers en Dimpna Joannis). 
b.
Cornelius van Doremalen, dp Son 17-11-1744 (get Rutgerus Rijckers en Joanna van Dooremalen)
c.
Henricus van Doremalen, dp Son 16-11-1746 (get Jan Henrici van Dooremalen en Joanna Theodori de Jongh), ovl Son 19-12-1746  
d.
Catharina van Doremalen, ged Son 23-2-1748 (get Wilhelmus van Dooremalen en Christiana Rutgeri Rijckers). 
e. Rutgerus van Doremalen, ged St. Oedenrode 12-11-1750
f. Joannes van Doremalen, ged St Oedenrode 17-4-1752, begr St.Oedenrode
g. Rogerius (Ruth) van Doremalen, ged St Oedenrode 3-5-1755, volgt IV.a
h. Joannes van Doremalen, ged St. Oedenrode 28-12-1757, volgt IV.b
i. Digna van Doremalen, dp St Oedenrode (de vader heet: Theodorus van Dooremalen), vertrok op 24-1-1788 i.v.m. huwelijk naar Liempde.

IV.a Rogerius (Ruth) VAN DOREMALEN, ged St Oedenrode 3-5-1755, ovl Boxtel 27-5-1817, tr Boxtel 05/20-1-1782
Maria Anna VAN OERS (alias van Dijk), ovl Boxtel 16-5-1816.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea, dp Boxtel 8-11-1782
2. Johannes, dp Boxtel 2-6-1784, volgt V.a
3. Angela (Engelina), ged Boxtel 5-10-1787
, ovl ?Boxtel 6-3-1855?, tr Boxtel 18-05-1822 Hendrikus van der Eerden, geb Schijndel, zn van Antonij van der Eerden en Johanna van den Bosch
   
a. Johannes van der Eerden, ged Boxtel, tr Boxtel 6-5-1854 Elisabeth Baaijens, ged Boxtel, dc van Theodorus Baaijens en Petronella van Esch
4. Theodorus, dp Boxtel 11-6-1791


IV.b Johannes VAN DOOREMALEN, ged. St. Oedenrode 28-12-1757, ovl ??, otr/tr Boxtel 14-2/1-3-1778 Pieternella VERHOEVE, ?ged. Boxtel 20-9-1750, dr van Henricus en Barbara Lambertus van de Ven (OF ?dp Boxtel 26-2-1739, dr van Wilhelmus en Maria Roelofs).
NB.
- Johanna Maria van Dooremale, tr. Jan van Riet.
1. Johannes van Riet, geb. Boxtel 1813, tr. (1) Francina van Vugt, tr. (2) Haarlemmermeer 09-09-1858 Elizabeth Daane, geb. Westkapelle 1825, dochter van Willem Daane en Janna van Veerdegem.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Boxtel:
1. Theodorus, dp 14-1-1779, volgt V.b
2. Henricus, dp 24-4-1781, volgt V.c
3. Johanna Maria, dp 2-12-1783
4. Angela, dp 13-2-1786
5. Adriana, dp 10-12-1788, ovl ?Boxtel 21-01-1845?
6. Barbara, dp 5-4-1792

* * * GENERATIE  5 * * *

V.a  Johannes VAN DOOREMALEN, ged Boxtel 2-6-1784, ovl ?Boxtel 24-06-1840?, tr Boxtel 18-05-1822 (aktenr 15) Maria VERHOEVEN, geb Boxtel, dc van Antonij Verhoeven en Cornelia Schellen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius van Dooremalen, geb Boxtel,
volgt VI.a 
2. Johannis Cornelis van Doremalen, geb Boxtel, tr (1) Boxtel 23-02-1867 Peternella van der Meijden, geb Liempde, dc van Cornelus van der Meijden en Maria Anna Timmermans, tr (2) Boxtel 31-10-1879 Klasina van Kessel, geb Boxtel, dc van Cornelis van Kessel en Johanna Maria van Dongen
3.
Adriana van Doremalen, geb Boxtel, tr (1) Boxtel 09-06-1866 Jan van den Oetelaar, geb Sint-Michielsgestel, zn van Martinus van den Oetelaar en Maria Voets, tr (2) Boxtel 31-10-1873 Johannes van Aarle, geb Boxtel, zn van Francis van Aarle en Maria van der Loo

V.b Theodorus VAN DOOREMALEN, geb Boxtel 14-1-1779, metselaar, ovl. Gorinchem 28-10-1851 (72 jr, 's avonds 8 uur, huis achter de kerk C473, akteno. 204), tr. Gorinchem 30-10-1803 Hendrina DE BEER, geb. Besoijen (Waalwijk) 1769, ovl. Gorinchem 9-8-1850 (71 jaar), dr van Joannes DE BEER en van Elisabeth DE HOOG. 
Uit dit huwelijk, gedoopt/geboren te Gorinchem:
1. Joanna, dp 27-02-1804, volgt IV.b
2. Petrus, dp 17-10-1806, ovl Gorinchem 1-2-1807
3. Petronilla, dp 30-12-1807, ovl Gorinchem 17-10-1872, tr. Gorinchem 14-05-1834 Chretien Niesthoven, geb Maastricht 24-11-1808, pettenmaker, won. Gorinchem, ovl Gorinchem 17-10-1872, zn van Paul Niesthoven (geb Maastricht 11-12-1789, ovl Antwerpen 1-9-1809, timmerman, soldaat, tr Maastricht, Sint Pieter 21-4-1808) en Maria Jansen (geb Maastricht 12-1-1781, ovl Gorinchem 11-4-1860), kleinzoon van Guillaume Niesthoven  (geb Smeermaas Lanaken, BEL 23-4-1747, hovenier, ovl 22-10-1814, tr Maastricht 13-7-1777) en Maria Anna Bovens  (geb Maastricht 19-1-1753)
4. Barbara, dp 23-10-1810, volgt VI.c
5. Elisabeth, geb 27-05-1813, volgt VI.d
6. Magdalena/Caroline, geb Gorinchem 1815, volgt VI.e
7. Maria, geb 30-08-1817, volgt VI.f
8. Theresia, tr Gorinchem 12-5-1843 Antonius de Kroon
9. Antonius, geb Gorinchem 1822, metselaar, tr Petronella GIJSELMEIJER, geb Gorinchem 1821. Wonende: 5:117 D Haarstraat 131 (1850-1861).
10. Adriana, geb 07-04-1824 ('s nachts half 2/akteno. 69), ?tr Gorinchem 13-07-1849 Pierre Claes.
11. Lambertus, volgt VI.g

V.c Henricus/Hendrik VAN DOOREMALEN, ged. Boxtel 24-4-1781, ovl. Gorinchem 20-8-1833, tr. Gorinchem 24-6-1804 (Johanna) Maria VERHOEVEN
, ged. Gorinchem 16-9-1770, j:d: geboren en wonende alhier, ovl. Gorinchem 23-1-1816 (aktenr 15; 45 jaar, des avonds 7 uren wijk C 131).
NB 
- (OV 1950) POORTERBOEK VAN GORINCHEM 1670-1800:
28 Febr. 1677
JAN GERRITS KEMP
Uit dit huwelijk, gedoopt te Gorinchem:
a. Johannes Theodorus, ged. 16-4-1804, verm. jong overleden
b. Johanna Geertruida, ged. 30-9-1806, ovl. Gorinchem 2-9-1818 (aktenr 112, des morgens half 5; Broersteeg Wijk C nr 131)
c. Johannes Theodorus, ged. 2-12-1808, volgt VI.g
d. Hendrikus, ged. 29-6-1811, ovl. Gorinchem 13-9-1817
e. Lambertus, geb. 20-3-1814, ovl. Gorinchen 30-4-1815

* * * GENERATIE  6 * * *

VI.a Antonius VAN DOOREMALEN, geb Boxtel, tr Boxtel 10-06-1854 Cornelia VANDE SANDE, geb Liempde, dc van Antonie van de Sande en Cornelia Verheijen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Dooremalen, geb Boxtel, tr Boxtel 15-05-1891 Adriana van den Broek, geb Boxtel, dc van Johannes van den Broek en Antoinet van den Hurk 
    a Johannes Antonius van Dooremalen, geb Boxtel ca 1893, tr Boxtel 18-11-1920 Francisca van Grinsven, geb Schijndel 1895, dc van Adrianus van Grinsven en Maria van Gestel) 
2. Cornelia van Doremalen
, geb Boxtel, tr Boxtel 14-05-1886 Leonardus op 't Hoog, geb Sint-Michielsgestel, zn van Nicolaas op 't Hoog en Wilhelmina Pennings
3. Maria van Dooremalen, geb Boxtel, tr Boxtel 07-06-1889 Lambertus Spooren, geb Esch, zn van Jacobus Spooren en Maria Hendrina van Erp
4. Maria Anna van Doremalen, geb Boxtel 1867, tr Boxtel 27-01-1899 Adrianus van der Meijden, geb Boxtel 1863, zn van Gerardus van der Meijden en Maria Catharina van der Meijden

VI.b
Joanna VAN DOOREMALEN, ged Gorinchem 27-2-1804, tr. Gorinchem 22-04-1830 Joannes VAN DE GOOR, geb Gorinchem 9-1-1799, zn van Philippus van de Goor en van Delia Hitters, kleermaker.
Wonende: 4:384 Achter de Kerk 478 (1850-1861) met Theod. van D. en H. de Beer !!.
Uit dit huwelijk:
1. Philippus, geb Gorinchem 1834, leerloyerleerling (1850-1861)
2. Theodorus, geb Gorinchem 30-11-1838, schoolleerling, tijdelijk naar Delft 2-11-1858
3. Adrianus Martinus, geb Gorinchem 1846
4. Odilia Maria, geb Gorinchem 1837, schoolleerling
5. Klazina, geb Gorinchem 1840, schoolleerling
6. Hendrica, geb Gorinchem 1847, schoolleerling
7. Ludovica, geb Gorinchem 1849

VI.c Barbara VAN DOOREMALEN, ged Gorinchem 23-10-1810, overl.
Gorinchem 1894, tr Christoffel VAN DE VEN, geb Gorinchem 1814, schoenmaker, overl. voor 1894.
Wonende: 5:156 (1850-1861).
Uit het huwelijk:
1. Johannes Cornelis, geb Gorinchem, schoenmaker (1850-1861)
2. Theodorus Martinus, geb Gorinchem 1843
3. Hendrika, geb Gorinchem 1839
4. Jacoba Johanna Theresia, geb Gorinchem 1841
5. Christoffel Johannes Petrus, geb Gorinchem 1-4-1852, ovl ald 5-6-1852
6. Christoffel Johannis, geb Gorinchem 23-4-1855, ovl ald 30-6-1855
7. Christina Petronella Antonia, geb Gorinchem 24-10-1858, ovl ald 10-1-1859

VI.d Elisabeth VAN DOOREMALEN, geb 27-05-1813, tr.(1) Gorinchem 7-11-1840 (aktenr 45) Theodorus VAN KORTENHOF, geb Buren 1809, koetsier, zn van Joannes van Kortenhof en van Theodora Sanders, wonende te Buren, tr (2) Gorinchem 5-2-1846 Jan Francois DALLEN/DALLOU, geb Waalwijk 6-11-1816, logementhouder.
Wonende: Eind van den Langendijk 137 (1850-1861).
Uit het tweede huwelijk:
1. Francois Egidius, geb Gorinchem 30-12-1846
2. Hendrika, geb Gorinchem 30-12-1849, ovl ald 14-10-1850
3. Hendrika Maria, geb Gorinchem 14-7-1851
4. Digna Petronella Engelina Barthilda, geb Gorinchem 18-5-1853, ovl ald. 18-6-1854
5. Dingena Izabella, geb Gorinchem 23-1-1856, ovl ald. 25-2-1856
6. Dingena Maria Barthilda, geb Gorinchem 22-5-1857


VI.e Magdalena/Maggelina VAN DOOREMALEN, geb Gorinchem 1815, tr Gorinchem 30-4-1839 (aktenr 23) Jan Pieter SCHALKEN, geb Waalwijk 1812, diende bij het 2e bataillon dertiende afd en infanterie cantonneerd te Best (1839), schoenmaker, zn van Hubert SCHALKEN en Jacoba MIGGELS (beide ovl voor 1839). 
Wonende: 4:34 Gasthuisstraat 28 (1850-1861).
Uit het huwelijk:
1. Hubertus Theodorus, geb Gorinchem 26-5-1840, schoolleerling, tijdelijk naar Utrecht 24-4-1860
2. Adrianus Martinus, geb Gorinchem 1844, schoolleerling
3. Hendrika Theresia, geb Gorinchem 1842

VI.f Maria VAN DOOREMALEN, geb. 30-08-1817, verwer, tr. Gorinchem 07-11-1840 Gerardus STRIJBOSCH, geb Boxtel 1816, zoon van Livinus STRIJBOSCH en van Anna Maria ORTHEN, wonende te Boxtel.
Wonende: 2-201 B Appeldijk 233 (1850-1861).
Uit het huwelijk:
1. Servaas Theodorus Gerardus, geb. Gorinchem 1841.
2. Simon Johannes Baptist, geb. Gorinchem 1845.
3. Hendrika Johanna, geb. Gorinchem 1847.
4. Theodorus, geb. Gorinchem 16-5-1850, overl. ald. 13-9-1850.
5. Anna Maria Petronella, geb. Gorinchem 8-9-1852, ovl ald 2-1-1853.
6. Anna Maria Elizabeth, geb. Gorinchem 28-9-1854.
7. Barbara Christina maria, geb. Gorinchem 11-12-1858, ovl ald 14-12-1858.

VI.g Lambertus VAN DOOREMALEN, geb. Gorinchem 27-10-1826, kleermaker, overl. Brussel na 1877, tr. Gorinchem 09-05-1849 Catharina ROS, geb Gorinchem 15-11-1827, couturiere, overl. Brussel [B] 08-01-1877, dr van Gerardus Johannes Ros en Cornelia Jansen. 
Wonende: 1:114 A Kortendijk 92 (1850-1861).
NB.
- http://www.gironet.nl/home/ross3/genealogie/genealogie_geertruidenberg/geert_r.htm 

Uit het huwelijk, geboren te Gorinchem:
1. Theodorus, geb. 26-12-1849, overl. Gorinchem 23-09-1858, 8 jaar en 9 mnd., namiddag 2 uur, A101 Kordendijk (akteno. 186).
2. Cornelia, geb Gorinchem 5-9-1852, ovl ald 5-12-1854
3. Cornelia, geb Gorinchem 2-11-1855
4. Wilhelmus Adrianus, geb Gorinchem 4-8-1858
5. Henrica, geb geb Grorinchem 7-4-1861, ovl ald 6-6-1861
6. Theodorus, geb. 7-4-1861, overl. Gorinchem 13-05-1861, 5 weken, A99 (akteno. 152).
7. Theodorus, geb. 6-5-1862, overl. Gorinchem 22-08-1862, 15 weken, A101 (akteno. 156).

VI.h Johannes Theodorus VAN DOOREMALEN (Johannes Tonus), ged. Gorinchem 2-12-1808, metselaar, ovl. Gorinchem 3-6-1869, tr. Gorinchem 13-8-1830 Antonetta VAN DUN, geb. Oosterhout, dr. van Joannis van Dun en Maria van Cebelle, ovl. Gorinchem 8-2-1844 (aktenr 28; 36 jaar; desmorgens 6 uur, Boerstraat C 159). 
Wonende: 5:380 D Oude Lombartstraat 385 (1850-1861).
Uit dit huwelijk, geboren te Gorinchem:

a. Johannes Hendrikus, geb. 18-6-1831, volgt VII.a
b. Maria, geb. 24-9-1832, tr. Gorinchem 26-4-1856 Johannes VERHEUL, metselaar, zn. van Pieter Verheul en Hendrika Nesdijk.
c. Hendrik, geb. 19-8-1834, schrijnwerkersleerling (1850-1861), vertrekt op 23-11-1857 naar Dordrecht, volgt VII.b
d. Franciscus, geb. 4-7-1836, timmerman (1850-1861), vertrekt op 3-8-1858 naar Zalt Bommel, uit Zalt Bommel op 17-1-1859, metzelaer, vertrekt op 25-9-1860 naar Vlaardingen.
e. Lambertus, geb. 16-4-1838, metselaar
f. Willem, geb. 10-6-1840, ovl. Gorinchem 21-7-1840
g. Willem, geb. 9-7-1841, ovl. Gorinchem 3-8-1841

* * * GENERATIE  7 * * *

VII.a Johannes Hendrikus VAN DOOREMALEN, geb. 18-6-1831, RK, metselaar, tr. Gorinchem 12-5-1855 Cornelia VAN CLEEF, dr. van Josephus VAN CLEEF en Anna KEMP.
Wonende: D Oude Lombartstraat 385 (1850-1861), Waalwijk vanaf 14-5-1860, 5:116 D Haarstraat 131 (1850-1861) vestigen vanuit Waalwijk op 8-7-1861.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta, geb Gorinchem 16-2-1856
2. Margaretha Maria, geb Gorinchem 13-10-1857
3. Cornelia Antonetta, geb Gorinchem 6-9-1859
4. Johanna Geertruida, geb Gorinchem 21-7-1861

VII.b Hendrik VAN DOOREMALEN (Doremale/Dooremaalen), geb. Gorinchem 19-8-1834, schrijnwerker, overl. Dordrecht 31-1-1872 (dd 1-2-1872, akte 106; Hendricus van Doremale, 36 jaren, arbeider, C705e aan de Heerhijmansuistraat, namiddag half 5), tr. Gorinchem 11-9-1858 (akte 46) Catharina GEEVE (Geve), geb. Gorinchem 3-12-1830, overl. Dordrecht 6-10-1885, dr. van Johannes Geeve en Maria van Hal. 
NB
- 8:664 C Doelstraat 507a
  1. van Dooremalen, Hendrikus, 19-8-1834 Gorinchem, schrijnwerker
  2. Catharina Geeve, 3-12-1830 Gorinchem, vest gemeente 14-9-1858
- 12:1674 C Nieuwstraat 1245 boven (1 -10)
  8. Dooremalen, Hendrikus van, 19-8-1834 Gorinchem, verlaten gem 23-11-1857, huw 11-9-1858
- Koepokinentingen:
  * Bij het Bureau voor Vaccinatie is met voldoenden afloop gevaccineerd (gratis)
     Marinus Antonius van Dooremalen, oud 4 jaar
     6 April 1869 D. Tijssens, Secretaris;
  * Door mij is met voldoenden afloop gevaccineerd (gratis)
     Johannes [Theodorus] van Dooremalen [geboren 14-11-1859], oud 4 jaar
     Dordrecht 1 September 1863 Namens het Bureau (get.) D. Tijssens, Secretaris;
  * Door mij is met voldoenden afloop gevaccineerd (gratis)
     Johannes Hendrikus van Dooremalen [geboren 23-04-1862], oud 16 maanden
     Dordrecht 1 September 1863 Namens het Bureau (get.) D. Tijssens, Secretaris;

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Johannes Theodorus, geb. 14-11-1859, koepok-inenting 1 sept. 1863 (RAD 237-53), volgt VIIIa.
2. Hendrikus Johannes, geb. 23-4-1862, koepok-inenting 1 sept. 1863 (RAD 237-53), overl. Dordrecht 11-12-1933, tr. Dordrecht 24-8-1887 Huberdina Maria Kuijpers, geb. Dordrecht 13-6-1866, overl. Dordrecht 14-3-1941, dr. van Andries Wilhelmus Kuijpers en Johanna Fens.
3. Marinus Anthonius van Dooremalen, geb. 11-10-1864, koepok-inenting 6 april 1869 (RAD 237-53), volgt VIIIb.
4. Anthonius Franciscus, geb. 23-4-1867, overl. Dordrecht 11-2-1869
5. Franciscus, geb. Dordrecht 8-7-1870
, volgt VIIIc.

* * * GENERATIE  8 * * *

VIII.a Johannes Theodorus VAN DOOREMALEN, geb. 14-11-1859, schrijnwerker, ovl. Dordrecht 10-4-1888, tr. Dordrecht 5-5-1886 Huberdina SCHAFFELS, geb. Dordrecht 27-9-1863, dr. van Franciscus Johannes SCHAFFELS en Wilhelmina KUIJPERS, ovl. Dordrecht 18-3-1913. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Catharina Johanna van Dooremaale, geb. 6-2-1887, ovl. Dordrecht 13-12-1936, tr. Dordrecht 30-6-1910 Hendrikus Johannes Daamen, geb. Dordrecht 2-2-1889, kleermaker, zn. van Johannes Daamen en Margretha Imhaen. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:

      a. Johanna, geb. 20-1-1911
      b. Huiberdina Margretha Elisabeth, geb. 24-8-1912
      c. Theodorus Johannes Hendrikus, geb. 15-5-1914
      d. Cornelis Hendrikus, geb. 9-5-1916, ovl. Dordrecht 4-4-1948
      e. Margretha Gerarda, geb. 9-10-1917
      f. Hendrikus Petrus, geb. 22-11-1919, ovl. Dordrecht 14-2-1920
      g. Catharina Wilhelmina, geb. 16-3-1921
      h. Antonius Hendricus, geb. 25-9-1925
      i. Franciscus Josephus, geb. 2-3-1931, ovl. Dordrecht 5-3-1931

VIIIb. Marinus Antonius VAN DOOREMALEN, geb. Dordrecht 11-10-1864, overl. Dordrecht 27-12-1937, tr. Dordrecht 20-8-1890 Geertruida JANSE, geb. Dordrecht 9-7-1865, overl. Dordrecht 28-2-1939, dochter van Johannes Adrianus JANSE en Maria MAAS.
NB.
- [1911] loting nationale militite: ...346. W.C. Brouwers.....106 J.A. van Dooremalen....111 C.G. van Dooren.....374 B. van Doorn
   [Dordrechtsche courant 8-8-1911]
- 489 - Archiefbibliotheek Archiefnummer:489
19227 Handboek der katholieke moeder, onderrichtingen en gebeden / Ahout, 1913
Titel:  Handboek der katholieke moeder, onderrichtingen en gebeden
Auteur: F.A.W. Ahout
Plaats van uitgave: Kevelaar
Jaar van uitgave: 1913
Collatie: XLII, 662 p. ; 14 cm
Bijzonderheden: Boek in kartonnen cassette. - Voorin familieaantekening en bidprentjes (gedrukt door W.A. van Dooremalen te Dordrecht) van Catharina Johanna Wilhelmina van Gastel (1887-1945), gehuwd met Adrianus Roest; achterin plakkers boekhandel A.J. de Jong Dordrecht en Kruimeltjesfonds St. Antoniusparochie Dordrecht.
boeknummer: 19227
Codes: 13H
Uitgever:Butzon & Bercker

- [1920] Verkoop Amerikaansche Werkschoenen. Zaterdag 17 April worden tegen inlevering van een kaart voor het laatst AMERIKAANSCHE WERKSCHOENEN verkrijgbaar gesteld tegen den prijs van f 9,80 in het bovenlokaal Nieuwstraat 26, van 2 tot 5 uur. Er zijn nog enkele kaarten ter beschikking bij de Secretarissen der Vakcentralen: J. SANDERS, Willemstraat 30, MULDER, Celebesstraat 86, H. SCHEEPBOUWER, Jac. Catsstraat, H.J. VAN DOOREMALEN, Kromhout 62.
[Dordrechtse Courant 14-4-1920] 
- [1928] BENOEMD. Het bestuur der begrafenisvereeniging heeft benoemd als bedienaar 1e klas de heer J.A. van Dooremalen alhier.
[Dordrechtsche courant 24-5-1928]
- [1934] Ontslag. Dr. M.A. van Dooremalen heeft ontslag genomen als bestuurslid van Maatschappelijk Hulpbetoon, in welk instituut hij ruim 20 jaren zitting had. [bron: Dordrechtsche courant, 16-3-1934]
- [1936] BENOEMD. In de vacature ontstaan door het eervol ontslag van den heer M.A. van Dooremalen is door het bestuur van de Begrafenisvereeniging benoemd diens zoon W.A. van Dooremalen tot bedienaar 1e klasse, derhalve gerechtigd tot het uitvoeren van begrafenissen.
[Dordrechtsche courant, 25-3-1936]

- [1941] Firma Gebroeders VAN DOOREMALEN
  Timmerlieden-Aannemers
  ONDERHOUDSWERKEN
  VESTSTRAAT 13 - TEL. 6273
[
bron: Dordrechtsche courant 25-10-1941]
- [1942] Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
  Jaar : 1942
  Briefnummer : 0562
  Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Dooremalen, Gebr. van
  Omschrijving : Gebr. van Dooremalen vr(agen) verklaring i.v.m. aanmaak doodkisten
  Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

- [1943]
Te koop gevraagd: een goed onderhouden Gascomfoor, liefst met 2 of 3 branders. van Dooremalen, Gravenstraat 9 te Dordrecht.
  [bron: Dordrechtsche courant 11-6-1943]

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Henricus Johannes (Henk) van Dooremalen, geb. 11-7-1891,
volgt IXa.
2. Joannes Adrianus van Dooremalen (Jan), geb. 2-10-1892, loting nationale Militite (1911), bedienaar van begrafenissen 1e klas (1928), overl. Dordrecht 6-10-1965.
3. Franciscus Henricus Joannes van Dooremalen (Frans), geb. 2-11-1894, volgt IXb.
4. Diles Maria van Dooremalen (B.Q. Tarcisius), geb. 28-1-1897
, volgt IXc.
5. Wilhelmus Adrianus van Dooremalen (Wim), geb. 8-3-1899, kantoorbediende, overl. Dordrecht 7-9-1973 (75 jr.), begr Dordrecht 11-9-1973 (RK begraafplaats Reeweg Oost)
6. Anthonius Franciscus van Dooremalen, volgt IXd.
7. Maria Catharina van Dooremalen (Mies), geb. 1-9-1903, kraamverzorgster, overl. Dordrecht 25-1-1994 (90 jr.), begr Dordrecht 29-1-1994 (RK begraafplaats Reeweg Oost).
8. levenloos jongetje, geb.
Dordrecht 9-1-1906, namiddag half 3, 9 Gravenstraat.
9. Cornelis Henricus Hubertus van Dooremalen (Kees), geb. 19-7-1909, volgt IXe.

VIIIc. Franciscus van Dooremalen, geb. Dordrecht 8-7-1870, overl. Den Haag 24 april 1954
(83 jaar), tr. Dordrecht 22-11-1894 Maria Gerarda GOFFIN, geb. Dordrecht 10-1-1872, dochter van Johannes Matthijs Goffin en Maria Gerarda de Groot.
NB.
-
NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918
(akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige/fraaie handwerken voor meisjes)
Nummer : -
Naam : Maria Gerarda van Dooremalen
Geboren : 1-9-1899 te 's-Gravenhage
Woonplaats : 's-Gravenhage
Examenplaats en -jaar : 's-Gravenhage 1917
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 934

Kinderen:
1. Maria Gerarda van Dooremalen, geb. Den Haag 1-9-1899, akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige/fraaie handwerken voor meisjes ('s-Gravenhage 1917), onderwijzeres, geb. Den Haag, overl. Den Haag 28-12-1946 (47 jaar; ongehuwd), dochter van Franciscus van Dooremalen en Maria Gerarda Goffin.


* * * GENERATIE  9 * * *

Xa. Henricus Johannes (Henk) van Dooremalen, geb. 11-7-1891, loco-burgemeester van Dordrecht , overl. Dordrecht 1967, tr. Dordrecht 11-4-1918 Adriana Francisca de Kleijn (Anna), geb. Appeltern/Alphen aan de Maas 23-8-1894, overl. Dordrecht 22-2-1985 (90 jr.), begr Dordrecht 27-2-1985 (RK begraafplaats Reeweg Oost), dochter van Aaldert de Kleijn Az (landbouwer te Alphen aan de Maas) en Johanna Wilhelmina Roeffen.
NB.
- Voornaam Achternaam Rol Plaats Datum
Adriana Francisca de Kleijn Geregistreerde Dordrecht 1894
Adriana Francisca Kleijn, de Bruid Dordrecht 11-04-1918


IXb. Franciscus Henricus Joannes (Frans)
van Dooremalen , geb. 2-11-1894, hoofdakte onderwijs (Utrecht 1916), ovl./begr. Oosterhout 17/21-4-1973, tr. Maastricht 4-4-1928 Maria Christine Josephine Wijsen (Jos), geb. Maastricht 4-8-1893, ovl. Deventer 22-2-1982, begr Oosterhout 27-2-1982 (RK begraafplaats).
NB.
- Voor het te Utrecht gehouden examen voor de hoofdacte slaagden o.m. de heeren N. van DIJL, F.H.J. van DOORMALEN (=Dooremalen) en J. KNAAP, allen van hier.
[bron: Dordrechtsche courant, 4-08-1916] 

Uit het huwelijk:

IXc. Diles Maria van Dooremalen (B.Q. Tarcisius/broeder Tarcisius/vader Tarcisius), geb. 28-1-1897, te Merauke (leraar technische school) 1956-1960, overl. 17-7-1975, begr. Voorhout, verloofd met Francisca Adriana de Kleijn, geb. 1899, dienstbode (1919) overl. Dordrecht 11-3-1919 (21 jaar; Kromhout 110rd; ten huize van A. en B. Keuss), dochter van Aaldert de Kleijn Az (landbouwer te Alphen aan de Maas) en Johanna Wilhelmina Roeffen.
NB.
- Voornaam Achternaam Rol Plaats Datum
  Francisca A. Kleijn, de Geregistreerde Dordrecht (Geboortejaar: 1890-1917 Bladzijde: 122 Deel: T)
  Francisca A. Kleijn, de Geregistreerde Dordrecht (Geboortejaar: 1890-1917 Bladzijde: 46 Deel: W)
  Francisca A. Kleijn de Geregistreerde Dordrecht (Geboortejaar: 1890-1917 Bladzijde: 376 Deel: E)
- Familieadvertenties de Kleijn
periode tot 1970: 24 pg./Fiche 3693
betreft: Johanna Wilhelmina Roeffen (1937) Dordrecht (bladnummer: 12)
http://www.cbg.nl/index.php?zoekterm=Roeffen&status=L&cat=VFA&tref=12&exact=JA

I. Adriaan de Kleijn, geb. Appeltern 16-11-1853, tr. Appeltern 8-1-1886 Maria van Ooijen, geb. Alphen (Appeltern) 15-4-1864.

II.
Aaldert de Kleijn, geb. 1854 (41 in 1894; 50 in 1904), arbeider (1886; 1894; 1896; 1900; 1902), planter (1913), los werkman (1919), landbouwer te Alphen (1919), overl. Appeltern (West Maas en Waal) 9-2-1947 (93 jaar), tr. Johanna Wilhelmina Roeffen, dochter van Francis Roeffen (arbeider) en Grada de Leeuw.
Kinderen:
1. Gerarda Maria de Kleijn, geb. 1887 (26 in 1913), tr. Appeltern 3-11-1913 Christianus van Gelder, geb. (27 in 1913), zoon van Gradus van Gelder (planter) en Jacoba van Eldijk
2. Elizabeth de Kleijn, geb. 1891 (28 in 1919), tr. Appeltern 10-6-1919 Leonardus Arnoldus van Kruijsbergen, geb. (33 in 1919), los werkman, zoon van Jan van Kruijsbergen en Johanna van Leur.
3. Gerrit de Kleijn, geb. Alphen 15-12-1892, overl. Alphen (West Maas en Waal) 12-3-1895 (2 jaar).
4. Adriana Francisca de Kleijn (Anna), geb. Alphen aan de Maas (Appeltern) 23-8-1894, overl. Dordrecht 22-2-1985 (90 jr.), tr. Dordrecht 11-4-1918 Henricus Johannes van Dooremalen, geb. 11-7-1891, loco-burgemeester van Dordrecht, overl. Dordrecht 1967.
5. Gerrit Franciscus de Kleijn, geb. Alphen 23-6-1896.
6. Francisca Adriana de Kleijn, geb. Alphen 14-9-1897, dienstbode (1919), overl. Dordrecht 11-3-1919 (21 jr).
7. Albertus Johannes de Kleijn, geb. Alphen 18-8-1898.
8. Maria Wilhelmina de Kleijn, geb. Alphen 8-9-1900.
9. Theodorus Martinus de Kleijn, geb. Alphen 1-4-1902.
10. Hendrika Johanna de Kleijn, geb. Alphen 1-10-1904.
11. Johannes Albertus de Kleijn, geb. Alphen 9-10-1906.

- (Dordrecht overlijdensakte no. 200) 13 maart 1919
Marinus Antonius van Dooremalen, 54 jaar, aanspreker en Johannes Adrianus van Dooremalen, 26 jaar, aanspreker, beiden wonende te Dordrecht, die verklaarden dat op 11-3-1919 namiddag 2 ure, is overleden:
Franciscus Adriana de KLEIJN, 21 jaren, dienstbode, geb. te Alfen (Gelderland), wonende te Dordrecht, ongehuwd, dochter van Aaldert de Kleijn, landbouwer en van Johanna Wilhelmina Roeffen, zonder beroep, beiden wonende te Alfen (Gelderland)
 [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159390-770084-14?cc=1576401&wc=M94W-JZP:n1302223578]
- Pater en Papoea: ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig ... door Johannes Franciscus Laurentius Maria Cornelissen - 1988
..... 15 Broeder Tarsis van Dooremalen 1956 - 1960 werkzaam te Merauke (leraar op de technische school).
16. broeder Gonzage Minnebo: 1956-1962 werkzaam te Merauke (leraar op de technische school)....


IXd. Anthonius Franciscus van Dooremalen (Antoon), geb. Dordrecht 10-5-1901, overl. Dordrecht 18-3-1986 (84 jr.), begr. Dordrecht 21-3-1986 (RK begraafplaats Reeweg Oost), timmer-en aannemersbedrijf, tr. Dordrecht 3-5-1933 Johanna Geertruida Maria Vaneveld (Jo), geb. Dordrecht 17-2-1907, ovl. Dordrecht 30-4-1993 (86 jr.), begr. Dordrecht 6-5-1993 (RK begraafplaats Reeweg Oost), dochter van Ahazeweris Vaneveld en Johanna Geertruida Coomans.
NB.
- [BRIEF 562
* Aan den heer Burgemeester van DORDRECHT.
   31 Maart 1942.
Onder terugzending der bijlage van Uwe apostille No. 1057 dd. 30 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare mede te deelen, dat blijkens ingesteld onderzoek de
firma Gebr. Van Dooremalen aan de Veststraat No. 13 alhier, zich sedert jaren bezig houdt met het maken van lijkkisten en momenteel daarvoor geen (vuren) hout beschikbaar heeft.
Ik meen dan ook U te mogen adviseeren de gevraagde verklaring af te geven.
   De Commissaris van Politie. (B.G. Meijer)
* VERKLARING
De BURGEMEESTER van DORDRECHT verklaart, dat de
fa. gebr. van Dooremalen, Vesstraat 13 te Dordrecht, sedert jaren haar bedrijf maakt van het vervaardigen van lijkkisten en voor dat doel thans geen vurenhout beschikbaar heeft.
DORDRECHT, 3 April 1942.
De BURGEMEESTER voornoemd (get) Bleeker;
* AAN fa. Gebr. van Dooremalen, Vesstraat 13, DORDRECHT
   Dordrecht, 3 April 1942.
   Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven doe ik I hierbij de gevraagde verklaring toekomen.
   De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get) Bleeker;
* (politie Dordrecht 31 maart 1942 562) Nr. 1057
  Zij deze gesteld in handen van den Commissaris van Politie met verzoek om daarop te willen dienen van bericht en raad.
  Dordrecht, 30 maart 1942
  Namens den Burgemeester van DORDRECHT De Secretaris.
[bron: Erfgoedcentrum 213-27 gemeentepolitie (brieven 1942)]

Uit dit huwelijk:


XIe. Cornelis Henricus Hubertus (Kees) VAN DOOREMALEN, geb. Dordrecht 13-7-1909, overl. Dordrecht 12-10-1980 (71 jr.), begr Dordrecht 16-10-1980 (RK begraafplaats Reeweg Oost), tr. Rotterdam 20-11-1935 Maria Johanna VAN UNNIK, geb. Rotterdam 14-3-1910, overl. Dordrecht 9-12-1990 (80 jr.), begr Dordrecht 13-12-1990 (RK begraafplaats Reeweg Oost), dochter van Johannes Waltherus Gerardus VAN UNNIK (geb Terheijden 14-12-1885) en Jacoba Adriana VAN SCHENDEL (geb Medemca 21-11-1878). 
NB.
-
(rapport 361) Vrijdag 27 December 1946
Bekeurd door agent K.J. Rosendaal terzake in bocht geen teeken geven: Cornelis Henricus Hubertus van Dooremalen, geb. Dordt 13-7-1909, won. Valerisustraat 13.
BRON: SAD 213-87 politierapporten.

Uit het huwelijk:

LOSSE FEITEN

 

(van) Door(e)malen-sites (takken niet verbonden met elkaar):

Genealogy Van Doormalen (tak Moergestel)

HOME Genealogy
Dormaal: De bakermat van "(van) Do(o)(e)r(e)(n)- m(a)(e)(o)l(l)(e)(n)" (oud-Oirschots geslacht) HOME
Het Grote Voorouderboek (Dordrecht)(Dordtse tak) HOME

1205 Dooremalen van, Antonetta Maria (v) Bresser geb. 14-10-1924 Boxtel ovl. 01-01-1989 Eindhoven begr Best 
222 Dooremalen van, Antonius Johannes (m) geb. 19-11-1933 Boxtel ovl. 25-11-1962 Boxtel met foto 
2102 Dooremalen van, Bart (m) Dinther van Wilhelmina geb. 05-12-1898 ovl. 29-09-1976 
2103 Dooremalen van, Johanna (v) Hazenberg Johannes geb. 02-07-1900 Boxtel ovl. 17-12-1973 Boxtel 
3909 Dooremalen van, Johanna (v) Bekers Adriaan geb. 24-06-1849 Liempde ovl. 25-03-1904 Boxtel kopie 
3359 Dooremalen van, Josephus Johannes (m) Bresser de Theodora Catharina geb. 24-01-1926 ovl. 03-09-1994 woonde te Boxtel (met foto) 
2943 Dooremalen van, Kees (m) Baardwijk van Riek geb. 16-03-1930 Boxtel ovl. 07-03-1988 Boxtel 
2101 Dooremalen van, Leonardus Cornelis (m) Drunen van /Hulsen van Regina /Johanna Maria geb. 17-05-1897 Boxtel ovl. 08-01-1978 Boxtel 
223 Dooremalen van, Petronella Cornelia (v) geb. 20-08-1929 Boxtel ovl. 19-04-1988 Boxtel (Lennisheuvel) 
3690 Dooremalen van, Toon (m) Nistelrooij van Jo geb. 18-07-1933 Boxtel ovl. 14-04-1994 's-Hertogenbosch


- Arnoldus van Dooremalen, tr Magaretha van Boxtel. Uit dit huwelijk:
a. Theodorus van Dooremalen, dp Boxtel  d.d. 02-09-1765.
- Theodorus van Dooremalen
, tr Rudt Rijkers. Uit dit huwelijk:
a. Digna, dp St. Oedenrode 8-8-1761
- dp Oirschot 8-4-1797 HENRICA Cornelius van Doremalen, Ardina van Cuijk
(get Petrus Rosens, Helena van Cuijk)
- Christianus van Dormael met Lucia Jan Clasen otr/tr Hoogeloon 2-6/14-6-1765
 dp Oirschot 18-5-1799 WILHELMINA Waltherus Matheuse, Cornelia van Hertum
(get Cornelius van Doremaalen, Cornelia de Kroon)
- dp Oirschot 26-10-1768 Johanna Maria, Petrus van de Zande, Maria Henricus van Roij
(get Mattheus van Doormalen,
Waltera van Roij)

van Do(o)remalen, gedoopt te St Oedenrode

Albertus, tr Maria ??  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Albertus, dp 25-5-1717
Antonius, tr Maria Lambert van Boxtel(?)
- Alegunda, dp 3-3-1763
- Henricus, dp 2-2-1754
- Joanna, dp 9-5-1760
 - Joannes, dp 5-6-1751
- Catharina, dp 1-8-1757
- Lambertus, dp 4-4-1749
Antonius, tr Maria van Versantvoort  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Henricus, dp 16-11-1771
- Joanna, dp 2-10-1777
- Joannes, dp 24-6-1773
- Petronilla, dp 8-11-1774
Antonius, tr Catarina  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Yda, dp 8-12-1711
Antonius, tr Joanna van Roij  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Joanna, dp 31-10-1790
- Joanna, dp 28-2-1794
- Joanna Maria, dp 2-9-1781
- Joannes, dp 13-2-1783
- Joannes, dp 11-6-1785
- Wilhelmus, dp 5-1-1787
- Wilhelmus, dp 18-2-1789
Cornelis, tr Henrica Lambertus Vorstenbos(ch) (zie Dordtse tak)
- Henrica, dp 1-1-1783
- Lambertus, dp 9-4-1786 
- Wilhelma, dp 18-2-1789
Dijmhna van Dormalen en Aijmericus van Caethoven  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Gerardus, dp 11-3-1758 (onwettig, folio 96)
Egidus/Dilis, tr Engelina/Angela/Engelberta Ru(d)t Rijkers (zie Dordtse tak)
- Joannes, dp 17-4-1752
- Joannes, dp 28-12-1757
- Rogerius, dp 3-5-1755
- Rutgerus, dp 12-11-1750
Gerardus, tr Maria Franciscus Koenen/Cunen/Kunen  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Antonius, dp 22-6-1803
- Elisabetha, dp 24-3-1800
- Francisca, dp 6-11-1806
- Helena, dp 20-3-1808
- Franciscus, dp 19-10-1795
- Helena, dp 7-4-1791
- Joanna, dp 1-1-1790
- Joanna, dp 31-12-1796
- Jonna, dp 28-7-1798
- Joannes, dp 22-5-1792
- Joannes, dp 23-8-1801
- Maria, dp 31-7-1793
- Maria, dp 21-9-1794
Henricus Cornelisse, tr Catarina ?? (zie Dordtse tak)
- Corneleus(sie), dp 25-4-1717
- Cornelius, dp 17-11-1720
- Wilm, dp 18-11-1725
Henricus, tr Elisabetha Cornelius Joannes Dielissen (zie Dordtse tak)
- Cornelis, dp 18-2-1737
- Joannes, dp 31-3-1739
- Catharina, dp 18-9-1742
Henricus, tr Catharina (zie Dordtse tak)
- Joanna, dp 18-5-1722
- Joannes, dp 17-10-1723
Jacobus Petrus, tr Catarina Jan Deckers  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Jacoba, dp 29-4-1680
Johannes, tr Maria Roelof van den Hur(c)k  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Alegundis, dp 19-4-1736
- Dympna, dp 31-8-1740
- Elisabeta, dp 5-8-1737 (dr van Maria van den Hurck)
- Petrus, 22-1-1739
- Roelandus, dp 24-4-1735
- Theodorus, dp 7-11-1741
Johannes, tr Joanna Cleijnens  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Antonius, dp 23-2-1743
Johannes Antonis/Tunnisse, tr Johanna Gerits van der Laak  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Gerardus, dp 15-10-1744
- Gerardus, dp 13-2-1752
- Joannes, dp 3-3-1759
- Maria, dp 2-4-1746
- Maria, dp 19-9-1755
- Petrus, dp 7-9-1748
Lambertus, tr Catharina Verhagen  
- Joannes, dp 5-4-1787
Petrus, tr Catharina Verhaegen  
- Adrianus, dp 15-11-1787
Petrus, tr Ida (Eijk(e)) Jan Lamberts (zie Oud-Oirschots gesl)
- Anna, dp 16-11-1683
- Joanna, dp 18-5-1687
- Joanna, dp 17-4-1690
Petrus, tr Josina van der Heijden  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Gerardus, dp 23-7-1783
- Gerardus, dp 5-10-1784
- Jacoba, dp 3-10-1777
- Joanna, dp 2-12-1775
- Joanna, dp 5-1-1787
- Joanna, dp 20-7-1790
- Joannes, dp 26-9-1781
Petrus Petrus, tr Daniels Heijlwigis/a Henricus  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Heijlwigis, 19-6-1633
- Rudolphus, dp 30-3-1615
Theodorus, tr Engelina Rudt Rijckers (zie Dordtse tak)
- Digna, dp 8-8-1761
Theodorus Peters, tr Aldegondis ???  (zie Oud-Oirschots gesl)
- Helena, dp 2-3-1711
- Ida, dp 20-5-1708
- Joanna, dp 13-9-1715
- Joannes, dp 2-11-1709
- Petrus, dp 3-10-1713

GORINCHEM:

geb. Antonius 07-01-1822
geb. Elisabeth 27-05-1813
geb. Maria 30-08-1817
geb. Meggelina 26-06-1815
geb. Theresia 01-02-1820
geb. Adriana 08-04-1824
geb. Lambertus 28-10-1826
geb. Maria 06-06-1828
geb. Cornelis 06-09-1852
geb. Theodorus 26-12-1849 (kind Ros)
geb. Margaretha Maria 13-10-1857
geb. Antonetta 18-02-1856
geb. Cornelia 03-11-1855
geb. Cornelia Antonetta 06-09-1859
geb. Henrica 08-04-1861
geb. Johanna Geertruida 23-07-1861
geb. Wilhelmus Adrianus 04-08-1858
geb. Catharina Margretha 20-11-1863
geb. Maria Margretha 30-04-1869

huw. Adriana-Pierre Claes 13-07-1849
huw. Elisabeth-Jan Francois Dallen 05-02-1846
huw. Theresia-Antonius de Kroon 12-05-1843
huw. Johannes-Wilhelmina den Dekker 11-10-1871

ovl. Petronella 07-11-1855
ovl. Cornelia 06-12-1854
ovl. Hendrika 06-06-1861
ovl. Maria 25-05-1870
ovl. Maria Margretha 29-02-1864
ovl. Mechelina 28-05-1868
ovl. Joanna 23-07-1872