***
GENEALOGIE "VAN HORSSEN"

***

I Cornelis Jans VAN HORSSEN, geb. Herwijnen ca. 1656 (62 jaar in 1718), tr. (1) Herwijnen 17-12-1682 Maijke JACOBS, geb Herwijnen 1660, ovl voor maart 1718, tr (2) Herwijnen 13-3-1718 Metje Meertens DE JONG(H), geb ca 1665 Herwijnen, dc van Meerten Ariesen DE JONG(H) en van Mariken JANS, weduwe van (tr 8-5-1687 Herwijnen) FRANS Huijberts COK, geb ca 1661 Herwijnen (ovl voor maart 1718 te Herwijnen).
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Herwijnen:
1. Jenneke Cornelisse van Horssen, ged. 16-9-1683, van Hellouw (Geld.)
2. Sandrijn Cornelisse van Horssen, ged. 16-8-1685
3. Sijke Cornelisse van Horssen, ged. 15-1-1691, van Hellouw (Geld.), tr Herwijnen 26-3-1717 Aart Aelderts NOUDT, geb Hellouw ca 1692
4. Anneke Cornelisse van Horssen, ged. 7-10-1694, van Hellouw (Geld.)
5. Hendrik Cornelisse Van Horssen, ged Hellouw ?7-10-1694, volgt II
6. Jannetje Cornelisse van Horssen, ged. 10-7-1698, tr Haaften 25-2-1719 Thomas VAN DER VELDE, geb ca 1692

Uit het eerste huwelijk van Metje Meertens DE JONG(H):
1 Eegje Fransse DE COK, ged Herwijnen 26-2-1688
2 Neelken Fransse COK, ged Herwijnen 20-7-1689
3 Huijbert Fransse COK, ged Herwijnen 20-3-1692

II Hendrik Cornelisse VAN HORSSEN, ged. Herwijnen/Hellouw ?7-10-1694, tr. (1) Haaften (Geld.) 10-4-1719 Neelke Frans DE COCK, geb Herwijnen ca 1697, tr (2) Herwijnen 20-12-1744 Peeterke VERPLOEGH, geb ca 1698.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Herwijnen:
a. Frans Hendriksen van Horssen, ged. Herwijnen 28-1-1720, volgt III.a
b. Maeijke Hendriksen van Horssen, ged. 16-3-1721
c. Cornelis Hendriksen van Horssen , volgt III.b
d. Walraven Hendriksen van Horssen, volgt III.c
e. Joost Hendriksen van Horssen, ged. 26-11-1730
f. Jan van Horssen, volgt III.d

III.a Frans Hendriksen VAN HORSSEN, ged. Herwijnen 28-1-1720, tr.  Herwijnen 4-07-1751  Femmeke VAN DER WERF, ged Oud-Beijerland 27-2-1727, dc van Pieter Antonisse VAN DER WERF en van Grietje DEN OUDEN. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Herwijnen:
a. Pieter Fransse van Horssen, ged. 22-03-1752, volgt IV.a.
b. Hendrik Fransse van Horssen, ged. 27-05-1753
c. Neelke Fransse van Horssen, ged. 16-03-1755, ovl. voor 1756 te Herwijnen.
d. Neelke Fransse van Horssen, ged. 14-1-1756
e. Grietje Fransse van Horssen, ged. 7-03-1759, ovl. 6-12-1767
f. Hendrik Fransse van Horssen, ged. 9-11-1760, ovl. voor 1767 te Herwijnen (Ge).
g. Maijke Fransse van Horssen, ged. 3-7-1763
h. Hendrik Fransse van Horssen, ged. 9-11-1769, ? tuinman op Oostbosch, ? tr Geertruy Brandenburger. Uit dit huwelijk:
    1. Hendrik, dp Voorschoten 13-1-1795
    2. Fijtje, dp Voorschoten 9-1-1797 (Jacoba Le Peer)
    3. Geertrui, dp Voorschoten 19-9-1798
    4. Pieter, geb/dp Voorschoten 13-9/21-9-1800 (Hendrik van Horssen, Coba Le Peer wed Ham)

IV.a
Pieter van Horssen, ged. Herwijnen 22-3-1752, ovl. Voorschoten 18-1-1814 (bijna 62 jaar, gepensioneerd gaarder), otr Rijswijk 1778 (1e gebod 18/1, 2e 25/1, 3e 1/2) Hendrika Claas Jansse Beukhout, geb. Terwolde 1752, j:d: gebooren te Terwolde en wonende 's-Gravenhage (1778), ovl. Voorschoten 20-1-1832, dochter van (Ni)c(o)laas Jansen Beukhout en Henderika van Gelderen.
NB
- 83. P. van Horsen Personeel F 4-12-0 (Copie uit de Quohieren der beschrevene middelen over den Ambagte van Voorschoten voor den Jare 1808)
- Nicolaus Jansen, tr. Gerdina Grieshof.
1. Gerarda Jansen, geb. Brummen 1803, tr. Voorst 28-04-1832 Johannes Linthorst, geb. Wilp 1796, zoon van Hendrik Hendriks Linthorst en Hendrika Jansen.
2. Petronella Jansen, geb. Brummen 1809, tr. Voorst 07-01-1837 Bernardus Hulman, geb. Voorst 1813, zoon van Willem Hendriks Hulman en Janna Gerrits.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter, dp Rijswijk 22-10-1780 (Pieter van der Heijden, Bartha Beukhout), volgt V.a 
b. Frans, dp Rijswijk 14-4-1782, glazenmaker, wonende te Voorschoten 1814 huisnr. 31, verwersknegt (Quohier van de Personele Omslag 1814 (vastgesteld d.d. 10 november 1814))
(bron: http://voorschoten.nl/nn/gemarch/NA002A.HTM )
c. Klaas, dp Rijswijk 11-5-1783
d. Frederica, dp Voorschoten 13-2-1785 (de vader zelf)
e. Claas/Klaas, dp. Voorschoten 5-2-1786 (geen doopgetuige), tuinmansknecht, ovl. Dordrecht 8-4-1825 (38 jaar)
f. Hendrik, dp Voorschoten 8-4-1787 (de vader zelve)
g.Hendrik, dp Voorschoten 4-10-1789 (de vader zelve)
h. Bartha, dp Voorschoten 7-8-1791 (Bartha Beukhout)

V.a Pieter van Horssen
, geb/dp Voorschoten 17-10-1782/22-10-1782, timmermansknecht (1808; E627voor), tuinman (1813; E795), overl. Dordrecht 18-10-1858 (C1165 Steegoversloot), tr. (1) ca 1810 Maria van der Wal, ovl. Dordrecht 2-2-1812 (24 jaar), tr. (2) Dordrecht 5-5-1813 Maria van Woerkom, geb. Eten 1784 (?), dochter van Johannes van Woerkom en Neeltje Sels, overl. Dordrecht 29-4-1852 (65 jaar, C1163 Steegoversloot).
NB.
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Pieter Horssen
Woonplaats : E0627 voor
Beroep : timmermansknegt
Belasting : 15
Folionummer : 20
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Pieter van Horse
  Ouderdom : septb 1774 (-)
  Beroep : tuinman
  Woonplaats : E795 (Lijnbaan)
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 20
  Titel lijst : Lijst van Getrouwde Man's Persoonen van 17 tot 50 Jaaren in 't 20e Wijk (wijkmeester Adrianus Vos).
  Datum lijst : (december 1813)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1843-1866 (wijk A-B-C)
Naam : P. van Horsen
Woonplaats : Steegoversloot C1187 bov. 1 ph.
Beroep : tuinman
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 3
Aanmerkingen :
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7284
+
Naam : P. van Horsen
Woonplaats : Steegoversloot C1191 geh.
Beroep : tuinman
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 3
Aanmerkingen :
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7284
+
Naam : P. van Horssen
Woonplaats : Steegoversloot C1165 ben.
Beroep : tuinman
Eigen of huur : -
Getal kinderen : -
Aanmerkingen :
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7284
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus van Horssen, ged. Dordrecht 11-1-1811 (get. Nicolaas Craan, Wilhelmina Koemans), overl. /begr. Dordrecht 28-7-1811/30-7-1811.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelia Johanna van Horssen (Janna), geb. Dordrecht 16-11-1813, overl. Dordrecht 11-10-1878, 64 jaar, ongehuwd, D954 Sarisgang, werkster.
2. Pieter Johannes van Horssen, volgt VI.a
3. Johanna van Horssen, geb. Dordrecht 22-2-1820, overl. Dordrecht 13-4-1883, tr. Dordrecht 21-5-1851 Pieter Boers, zoon van Arie Boers en van Anna Maria van der Lugt, overl. Dordrecht 26-11-1886 (Sarisgang 13, 60 jaar, metselaar). 
Uit dit huwelijk:
       a. Anna Maria Boers, geb. Dordrecht 26-4-1851, overl. Dordrecht 7-8-1851
       b. Anna Maria Adriana Boers, geb. Dordrecht 21-6-1852


VI.a Pieter Johannes van Horssen
, geb. Dordrecht 22-9-1816, timmerman, overl. Dordrecht 27-9-1880, tr. (1) Dordrecht 12-5-1858 Adriana Ponsen, weduwe van Pieter van Buul, dochter van Gerrit Ponsen en Johanna Pieternella den Bunnik, overl. Dordrecht 30-10-1865, tr. (2) Dordrecht 28-2-1866 Pietertje Wiekeraadt, geb. Dordrecht 22-6-1833, dochter van Pieter Wiekeraadt en Hendrina Encks, tapster, overl. Dordrecht 18-4-1905.
NB.
- Bij vonnis van de arrondissements-rechtbank van 22 Augustus 1877 is P.J. VAN HORSSEN, timmerman, koopman, winkelier, tapper en slijter, wonende te Dordrecht, verklaard is staat van faillissement, ingegaan op 20 Augustus 1877 en is benoemd tot rechtercommissaris de E.A. heer mr. J.J. DE REUS, rechter in genoemde rechtbank en tot curator mr. J.M. RENS, procureur bij die rechtbank. 
Krachtens bevel van den c.s. heer rechter-commssaris worden de schuldeischers in dit faillissement bij deze tevens opgeroepen om op Woensdag 29 Augustus 1877, des voormiddags te 11 ueren, te verschijnen in een der lokalen van het gerechtsgebouw in het Steegoversloot te Dordrecht, ten einde hunne schuldvorderingen te doen verificeeren. 
[Dordrechtsche_Courant_1877-08-26+27_003.pdf]
- De rangregeling in het faillissement van P.J. VAN HORSSEN, timmerman, koopman, winkelier, tapper en slijter te Dordrecht, is heden met de bewijzen nedergelegd ter griffie van de arrondissementsrechtbank aldaar.
Dordrecht, 11 Maart 1878. de curator in voornoemd faillssement, mr. RENS.
[Dordrechtsche courant, 12-3-1878]
- (1903) (W.H. van Bilderbeek)
1. winkelhuis erf, Tolbrugstraatje Landzijde 3, verhuurd aan de Wed. P.J. van HORSSEN (J.P.) f 3 's weeks; 
2-10. acht huizen tegen de Gedempte Gracht den den z.g. Schotsentuin met een in en uitgang van en naar den Bleijenhoek-Riedijk;
[Dordrechtsche courant 26-10-1903]


Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Johannes, geb. Dordrecht 21-3-1861, overl. Dordrecht 16-11-1863, 2 jaar.
2. Anna Maria van Horssen, geb. Dordrecht 28-2-1863, overl. Dordrecht 13-3-1866, 3 jaar.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter Johannes van Horssen, volgt VII

VII. Pieter Johannes van Horssen
, geb. Dordrecht 23-8-1871, koopman in goud en zilver, antiquair, overl. Dordrecht 20-12-1947, tr. Ridderkerk 10-12-1903 Hendrika Grietje van Nes, geb. Ridderkerk 6-6-1874, gaat als kindermeisje mee naar Londen en San Francisco, overl. Dordrecht 1-5-1945.

- (Dordrecht) KOHIER der Straatbelasting over 1918, te heffen krachtens besluit van den Gemeenteraad van 24 September 1918, gewijzigd bij besluit van 29 October 1918, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1919 No. 52. (waarschuwing 21 juni 1919 1210 stuks)(De aanslagen in dit kohier voorkomende zijn berekend naar 6/12 gedeelten van aanslagen voor een vol jaar)
  * artikel
  * naam van den belastingschuldigde
  * woonplaats
  * bedrag van den aanslag
  * afschrijvingen (dagteekening en bedrag)
0131. L. S.C. Kokkeel.
0150. wed. Abr. van Strij, Varkenmarkt 52.
0236. H. van der Elst, Kromhout 130rd, f 5,40;
0237. Jan Degens Johzn, Voorstraat 105, f 24,05;
0238. Adriana Rutten, Voorstraat 135, f 6 [geen waarschuw; ...pt (?)27 Juni overgezonden aan de nieuwe eigenares M.W. Dijsselhof, Voorstraat 135]
0239. Wed. Mr Jan M. Rens geb van Marle en Cons, 's Gravenhage/Scheveningen W. van Dijkveldstraat 93, f 3;
0240. H.F. Zimmerman, Paul Krugerstraat 14, f 7,20;
0251. Nic. Geurink, Vrieseweg 55.
0261. Corn. Schijff, Steegoversloot 50, f 7,42;
0531. Willem van Twist, Prinsenstraat 23, f 9,--;
0731. van Twist, Willigenbosch 2
0945. Jan Rodenburg, Hoge Nieuwstraat 2 rood, f 28,35;
0946. Nic. Cath. Bibo, Voorstraat 73 f 28,70;
0947. Joh.P. Raijmaakers, Noordendijk 12rood, f 11,32;
0948. Corn.s Confurius, Noorderstraat 24, f 7,50;
0949. Wed. R. Lukkien geb. Duintjer, Rotterdam Aveneu Concordia 18, f 9;
0950. Chr. Schumm, Kasperspad 65, f 6,42;
1036. Mart. Jac. Zeller, Grotekerksbuurt 50, f 4,--;
1037. Johannes W. Krüg, Jac. Catsstraat 20, f 12,--;
1038. A.W. van Randwijk, Tolbrugstraat Lz 5, f 6,45;
1039. M.A. van Dooremalen, Gravenstraat 9, f 1,80;
1040. Simon Pols, Jac. Catsstraat79rood, f 11,--;
1081. Pieter G. Krafft, Singel 303, f 58,57;
1082. Ph. Bouwens & cons, Steltenstraat 5, f 5,20;
1083. wed. F. Broeksmit geb. van der Linden, Cran Bernenstr 23, f 10,50;
1084. D.J. Schumm, Nieuwstraat 50a rood, f 9,--;
1085. wed. T. Stekelbos geb Poots, Noordendijk 38, f 5,80;
1086. P. Breedveld, Reeweg;
1091. P.J. van Horssen, Wijnstraat 43,f 2035, 1120 f 20,35;
1092. Leendert Oerlemans, Geldelozepad 48, f 3;
1093. de Christelijke Gereformeerde gemeente, Oranje Vrijstaatplein 5, f 1285;
1094. Cornelis Bellaart, Korte Breestraat 20, f 3,--;
1095. Barth. Ets, Giessendam B 203, f 9,--;
1096. D. van Eijnsbergen, Nieuwehaven, f 11,25;
[bron: SAD 6-7540 kohier straatbelasting dienstjaar 1918]
- (rapport 251) Zaterdag 8 September 1945
te 10.15 uur - Doet Adrianus L.T. Hurkmans, beëedigd makelaar in roerende goederen, oud 52 jaar, wonende Sluisweg N. 27, een klacht dat een zekere (P.J. van) Hors(s)en, wonende Steegoversloot (50) zich eveneens voor beëedigd makelaar uitgeeft, hetwelk hij niet zou zijn.
[SAD 213-83b dagrapporten gemeentepolitie]

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Johannes van Horssen,volgt VIIIa
2. Cornelia Johanna van Horssen, volgt VIIIb
3. Florus van Horssen, volgt VIIIc
4. Willem Hendrik George van Horssen, volgt VIIId

VIII.a Pieter Johannes van Horssen (Piet), geb. Dordrecht 2-11-1907, onderwijzer, overl. Tilburg 21-4-1979, tr. Nieuw-Lekkerland 11-4-1935 Cornelia Johanna Ligthart (Cor), geb. Nieuw-Lekkerland 11-5-1909, overl. Tilburg 27-2-1990. 
NB.
- ONDERWIJZERSBENOEMINGEN. Rozenburg (hoofd T. Berkman), K. Ramondt te Goes, ing. 1 april a.s. Mede op drietal stonden: P.J. van Horssen te Dordrecht en D. Vermeulen te Nieuwendam.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 06/02/1929; p. 2/8][ http://leiden.courant.nu]
- ONDERWIJZERSBENOEMINGEN. DUBBELDAM (Schoolstraat, hoofd H.E. van der Leeden), J.C. van den Berg te Opheusden (gem. Kesteren). Mede op drietal stonden: stonden: P.J. van Horssen te Dordrecht en W. de Vries te Hoevelaken. Totaal 74 soll.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 18/03/1929; p. 2/10]
- ONDERWIJZERSBENOEMINGEN. Nieuw-Lekkerland (Dorp), P.J. van Horssen Jr te Dordrecht, als kw. met akte, thans als zoodanig werkzaam te Dubbeldam. ing. 1 mei a.s.;
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 25/04/1929; p. 5/8]
- ONDERWIJZERSBENOEMINGEN. Nieuw-Lekkerland (Dorp), P.J. van Horssen Jr te Dordrecht;
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 13/09/1929; p. 2/10]
- OUDERAVOND. Baambrugge- In de Chr. Nat. school werd de vierde ouderavond gehouden, die goed bezocht was.
De voorzitter van het Bestuur, de heer W. Verhoef, liet in een smaakvol ingericht lokaal zingen Ps. 105:5:, las Markus 10 en ging in gebed voor.
Na het openingswoord zong een kinderkoortje van 14 der grootste leerlingen "De vaste grond" en "De mulder'.
De heer P.J. VAN HORSSEN, onderwijzer, sprak daarna over "De halte aan de rivier'. Hiermede werd bedoeld de Ahava uit Ezra 8, waar verhaald wordt, hoe de Israelitieten uit Babel naar hun eigen land trokken. Aan de rivier houden ze halt, verootmoedigen zich in gebed, om van God te begeeren een rehcten weg voor hun en hun kinderen".
De heer VAN HORSSEN wees op de ernstige veranderingen sedert den wereldoorlog in het geheele staatkundige en maatschappelijke, maar ook in het gezinsleven. In plaats van levensverdieping is er levensvervlakking gekomen.
Tuchteloosheid en verzwakking van het zedelijk bewustzijn drongen overal door. In deze tijd van schoolvoeding en -kleeding moet de aandacht op de gezinsopvoeding worden gevestigd.
Er moet in het gezin ondersteuning zijn van het gezag van predikanten, ouderlingen en onderwijzers. Er moet eensgezinde samenwerking zijn in huis, maar ook in school en eveneens tusschen die beide.
Spr. sprak voorts over beschaafdheid, Zondagsviering, lectuur en spel. 
Meermalen werd een psalmvers naar de berijming van Ds. Hasper geciteerd ..etc.
[Woerdensch Weekblad 3-3-1938]
[woerden.pictura-dp.nl/component/option,com_pdpkranten/]
Uit dit huwelijk:

VIII.b Cornelia Johanna van Horssen (Corrie), geb. Dordrecht 9-11-1909, overl. Dordrecht 13-11-1999 (Vreedonk, net 90 jaar), tr. 3-9-1936 Cornelis Antonie Smits (Kees), geb. Rotterdam. 
NB.
- rond juli 1926 verbleef Corrie van Horssen ten huize van Mrs Denis O'Sullivan, 7 Lansdowne Road, Holland Park W11, London;
- (kadaster) legger 22991 Cornelis Antonie Smits, portier, Weeskinderendijk 29; K5964;
   [http://files.archieven.nl/46/f/581/581_091_05.pdf]

Uit dit huwelijk:

VIII.c Florus van Horssen, geb. Dordrecht 6-2-1914, Geref. M.U.L.O. (Vrieseweg 14), 1927-1930 ambachtsschool (Reeweg), heeft tussen 1933-1938 een 12-tal langeafstandsmarsen gelopen, tekenaar, meubelmaker, overl. Dordrecht 15-5-1989 (75 jr.), begr Dordrecht 18-5-1989 (Essenhof), tr. Dordrecht 24-10-1940 Teuntje Jannigje Katoen, geb. 6-11-1919, overl. Dordrecht 23-3-1999, dochter van Pieter Johannes Katoen en Teuntje Hordijk. 

WERKKAMPEN OP DE ERNST SILLEMHOEVE.
Het Ned. Jongelingsverbond heeft zich reeds heden aangetrokken, waarin de jonge werelooze mannen verkeeren. In Limburg en Eindhoven bijv richtte het verbond tehuizen op teneinde den jongelieden een iegen aparte en gezellige sfeer te verzekeren. Zoo ging men voort en deed in deze richting wat men doen kon. WERKKAMPEN werden ingericht, waar iedere week 50 jongelui kunnen arbeiden in de eigen gemeenschap en met de zekerheid dat de door hen gepresteerde arbeid economisch is in zooverre dat zij de eigen gemeenschap ten goede komt.
In het park van de ERNST SILLEMHOEVE (Ernst Sillem Hoeve) en op het kampeerterrein te Hulshorst was werkgelegenheid genoeg daar werden boomen omgehakt, wandelpaden aangelegd enz. Bovendien is het oude koetshuis, wat de Sillem-Hoeve vroeger is geweest, verfraaid en vergroot. Timmerlieden, meubelmakers en schilders vonden hier handen vol werk. Een oude stal, die niet ver van het hoofdgebouw staat werd bijv veranderd in een paviljoen met logeerkamertjes. Al dit werk stond onder leiding van architect INGWERSEN.
De ERNST SILLEMHOEVE, vlak bij den weg naar Lage Vuursche en midden in een groot park, ligt op een ideale plek. Men krijgt, als men door het gebouw wandelt en door eht park, den indruk dat hier voor alles een prettige orde heerscht. Het huis ziet er eenvousig en frisch uit. Het park is prachtig aangelegd en als men zoo de jongens tezamen aan het werk ziet, vroolijk en welgemoed, alsof er geen crisis en werkeloosheid bestaan, dan begrijpt men de uitdrukking van een hunner Ikkeer terug naar de leegte, maar dank zij alles wat ik in het werkkamp heb ondervonden, keer ik niet leeg terug naar de leegte;
Hier wordt een stuk positiever Christelijke arbeid gedaan, dat in alle opzichten respect afdwingt. En dat nog meer respect afdwingt als men bedenkt, dat deze arbeid met beperkte financieele middelenen meot worden verricht.
Het gironummer van den heer INGWERSEN is no 51500.
[bron: Het Vaderland 1935_01_29_2_13]
WERKKAMP IX
HOEVE_DIPLOMA

uitgereikt aan [Fl. van Horssen]
voor het met zorg en smaak sieren met frissche verven van alle getimmer ten ter Ernst-Sillem-Hoeve, alsmede voor het nauwkeurig gronden, stoppen, plamuren en schuren dezer werken. [16-21 Oct. '33]
Namens het bestuur: A. Ingwersen, architect / C. Tabak, leider
"De Princevlag" afdeeling 's-Gravenhage
DIPLOMA

De leiding van de Wandelsportclub van b.g. Vereeniging, verklaart dat
[de heer F. van Horssen]
met succes heeft deelgenomen aan de [30] K.M. marsch van de Nationale Eendaagsche
Afstandsmarschen, gehouden op 22 April 1935.
De leiding v.d. Wandelsportclub
De Jury Joh.G.L. Berlott, 1e luit A. Schwing, 1e Luit G.J. Scholten, C.W.F. Baron van Lynden, Jonkh J.A.J.G. Graafland
AVONDSCHOOL TOT OPLEIDING VAN WINKELPERSONEEL.
DIPLOMA-UITREIKING
.
In de Gem. H.B.S. zijn gisteravond de diploma's aan de afgestudeerden van de avondschool tot opleiding van winkelpersoneel op de gebruikelijke wijze uitgereikt.
Voor de eerste maal sedert het 5-jarig bestaan der school werd er een tentoonstelling aan verbonden. Daar werd getoond op welke wijze den leerlingen gevoel voor kleurencombinaties wordt bijgebracht en hoe ze letters leeren teekenen en kleuren. Een en ander, als mede het plakkaatteekenen en verven behoort tot het onderwijs van het eerste jaar, dat een grondslag vormt voor het etaleeren, dat in 't tweede jaar onderwezen wordt. Ook enkele uitstallingen op verschillend gebied waren in 't teekenlokaal der Gem. H.B.S. gemaakt. De wijze, waarop dit was gedaan, verried smaak en kennis van zaken; iets waaraan vele etalages mank plegen te gaan.
Van de expositie werd door de vele belangstellenden kenis genomen.
Omstreeks halfnegen werden de diploma's aan de afgestudeerden uitgereikt.
De voorzitter, de heer J.K. OUBORG heette de aanwezigen welkom, inzonderheid wethouder I. van Huiden, het Raadslid den heer Feenstra, de bestuursleden, directeur en leeraren, waarna wethouder VAN HUIDEN overging tot de uitreiking der diploma's.
Het verheugde spr., dat de beteekenis van de school door den middenstand en de bedienden steeds meer wordt gevoeld en dat het aantal leelringen zich steeds uitbreidt. Nadat wethouder den directeur en den leeraren daar voor lof had toegezwaaid, ontvingen navolgen de cursisten het einddiploma:
Corn., Romijn; D. Libeton, met lof; C.J. Vermey, Dubbeldam; F. Davelaar, Doorn; L.J. Helderop, met lof; Bep. Kubbinga; Maria Magd. Kramer, met lof; T. Rietveld, Papendrecht; Z. Baas, Alblasserdam; F. van Horssen; H. Bax, met lof; J. v.d. Put, met lof; C.C. Morks; Johanna E.M. Waardhuizen; Maria L. Ant. v.d. Velde; F. Spruit; mevr. C.P. Heymans-Gründeler, met lof; B.N. van Oosterhout en C. Kuiters. Waar niet anders vermeld wonende geslaagde alhier.
De directeur, de heer J. RICHTER, richtte zich vervolgens op de beteekenis van het diploma. In het 5-jarig bestaan verlaat nu de 4e groep de school. De heer Richter wenschte den afgestudeerden veel succes met de pogingen om hun kennis in de practijk toe te passen.
Daarna bleef men nog eenigen tijd bijeen onder het nuttigen van een kopje thee, dat door de fa. O. de Wiljes gratis werd geschonken.
Nog zij medegedeeld dat zich voor den nieuwen cursus 48 leerlingen hebben opgegeven.
[een krant van 2 oktober 1935 (niet de Dordr. Courant)]

Uit dit huwelijk:

VIII.d Willem Hendrik George van Horssen, geb. Dordrecht 23-1-1918, in 1947 naar Venezuela, emigreert in 1956 naar Amerika, overl. St George, Utah 2-8-2000, tr. Dordrecht 31-10-1945 Johanna Maria Haeck (Jo), geb. Bruinisse 20-3-1919, overl. Utah (USA) 27-4-1996, dochter van Jan Haeck en Dirkje.
NB.
- (rapport 213) Woensdag 1 Augustus 1945
te 18.30 uur - Rapporteert de agent J. Kuijten het navolgende: 
Hedenmiddag te 17 uur stond een span paarden gespannen voor een bruidskoets, voor pand 43 in de Wijnstraat. Nadat het bruidspaar was uitgestapt, werd de koetsier Bastiaan Berkman, oud 48 jaar, won. Zuidendijk 91, uitgenoodigd even binnen te komen. Daar hij wist, dat zijn paarden erg schichtig waren, bood een hem onbekende man zich aan op het span te letten. 
Nauwelijks was hij binnen en hoorde hij dat zijn gespan op hol sloeg. De paarden renden met het rijtuig achter zich aan Wijnstraat-Groenmarkt-Grootekerksbuurt. Bij het pad langs de Groote Kerk liep het gespan tegen een aldaar staande steenen paal op, waardoor het tot stilstand kwam. De paal werd uit den grond gerukt. Een der paarden bekwam een nog al ernstige wond aan den mond en een wond aan het linkerachterbeen. Het tweede paard eenige ontvellingen. Door de inmiddels verschenen koetsier zijn de paarden uitgespannen en naar den stal gebracht. Het is eigendom van de Firma van Twist. Voor zoover is gebleken zijn geen persoonlijke ongevallen vorogekomen en is ook geen verdere schade veroorzaakt.
[BRON: SAD 213-83b dagrapporten gemeentepolitie Dordrecht.]
- overlijdensbericht Jan Haeck 87 jaar
[Zierikzeesche Nieuwsbode, 11-01-1965; p. 6/6] [http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl/krantenbank/]
- overlijdensbericht Willem Haeck 59 jaar
[Zierikzeesche Nieuwsbode, 28-01-1982; p. 6/10][http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl/krantenbank/]

- Te Bruinisse logeert de man, die Cardon helpt opbouwen.
Een kamp te midden van de Zuid-Amerikaanse rimboe.
Cardon ... hier onbekend zei men op het postkantoor toen een vader uit Bruinisse een telegram aanbood voor zijn in Venezuela wonende dochter; op geen enkele kaart was het te vinden, in geen enkele officiele postgids komt het voor. En geen wonder, want in 1940 was Cardon nog een gehucht waar enkele vissers woonden, die op zeer primitieve wijze in hun onderhoud voorzagen, in de zeer visrijke Caraibische wateren. Waarschijnlijk zal echter over 10 of 15 jaar ieder kind  van de lagere school de naam van dezer plaats kennen als één der grootste steden van Venezuela. Nu leert men nog op school, dat de olie uit Venezuela 'gekraakt' wordt in de raffinaderijen op Curacao, dat daardoor groot en bekend werd, maar het zal niet lang meer duren of men zal op dit punt een verandering in de leerstof moeten aanbrengen. De olie van Venezuela zal straks niet meer gezuiverd worden op ons Nederlandse Curacao of op Aruba, maar in Venezuela zelf. De plaats waar dat gebeurt zal CARDON heten, zoals het kleine onbetekende vissersplaatsje op welks grondgebied die stad verees.
Want toen de Venezuelaanse regering aan de oliemaatschappij te kennen gaf, dat zij het niet langer wenstte, dat de olie uit haar bodem naar elders werd vervoerd om allerlei bewerkingen te ondergaan, zijn deze oliemaatschappijen aan het zoeken gegaan naar een geschikte plaats, waar tankers aan de kust konden meren om de gezuiverde olie naar alle delen van de wereld te vervoeren, even geschikt als Curacao door zijn natuurlijke ligging altijd geweest was. En zij vonden die plaats op een in de Carabische Zee uitstekende landtong, het vissersplaatsje CARDON. Zowel de B.P.M. als de Standard Oil (althans haar dochtermaatschappij (Creole Petroleum Corporation) zijn daar nu bezig hun raffinaderijen te bouwen. En Curacao is bezig om over te schakelen op de plastic en andere derivaten, die als bijproducten van de ruwe petroleum worden gewonnen.

Venezuela, buiten onze gezichtskring.
En zo kwam het ook, toen de B.P.M. timmerlieden voeg in 1946, de heer HORSSEN uit Dordt, beu van het invullen van formulieren waarop men geen of eene kleine toewijzing hout kreeg, daarop reflecteerde en te horen kreeg dat hij kon gaan werken in ... Venezuela.
Wanneer wij over emigratie denken, dan ligt Canada ons het best, op de voet gevolgd door Zuid-Afrika. Ook Australie of zelfs Nieuw Guinea is niet vreemd, maar Venezuela .. dat is toch wel een land waar we niet veel meer van weten, dan dat er olie vandaan komt en dat is met het feit, dat het ergens in het Midden-Amerika ligt, wel het summum van onze aardrijkekundige kennis van dat land.
Maar de heer HORSSEN besloot toch te gaan en zo vierde hij in 1946 Sinterklaas in Dordt, Kerstmis op Curaçao en Oud- en Nieuwjaar in Maracalbo. Want na een 15-daagse verblijf in New York volgde een treinreis van 36 uur tot Miami, daarna per vliegtuig naar Curacao en vandaar naar de hoofdstad van Venezuela. De laatse etappe Maracalbo-Cardon duurde 4 dagen. Want, hoewel de plaats van het kamp al was afgebakend en er al enkele huizen stonden, zodat het eigenlijk pionierswerk al was afgelopen, de weg erheen was allesbehalve een gebaande weg. En het woord kamp, daar midden in de rimboe van Venezuela, moet men vooral niet te klein opvatten.
(slot volgt)
[bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 23-05-1950; p. 3/4]
- PIONIERS IN VENEZUELA.
Het binnenland moet men als blanke liever maar niet ingaan.
Daar leven wilden, die een indringer liquideren
.
(slot)
Het kamp waarin de heer van HORSSEN werd geplaatst om er te gaan bouwen, was ongeveer zo groot als de helft van ons eiland. En het materiaal, dat hij te verwerken kreeg, was natuurlijk hout. In Holland op de bon, maar in onuitputtelijke voorraad aanwezig. En zo ontstond huis na huis. Op de film die de heer van Horssen ervan gemaakt heeft, kan met de stad zien groeien.
In het begin was het leven er nog erg primitief en ruim 1 1/2 jaar lang moest men er zijn eigen brood bakken. Aanvankelijk waren er slechts enkele Europeanen, maar hoe meer men vorderde, hoe meer er kwamen. Aan het begin stond men aan het hoofd van een troepje van 15 inheemse werklieden, maar later wanneer men wat is ingeburgerd en de taal gaat verstaan, werkt men wel met ploegen van 400 man.
Was de verlichting er in het begin uit de aard der zaak uitsluitend door middel van petroleum, zij werd later vervangen doort generators. iedere groep woningen of later apart huis van betekenis heeft zijn eigen generator. Stond men in 1946 op de heuvels aan de kust, dan zag men 's avonds nog slechts enkele lichtjes. Staat men er in 1950, dan zijn ze bij honderden te tellen. Was er in het begin bijna niets te krijgen, nu kan mer alles in de plaats zelf kopen.
In 1947, toen de toestand zachtjes aan normaal begon te worden, liet dan ook de heer VAN HORSSEN zijn vrouw overkomen, een Bruinissise van geboorte. En al noemt me dan de toestand normaal en is het kampleven er heel goed te wenne, het blijft toch altijd oppassen, want de inlandse bevolking is erg diefachtig. probeer dus niet, de dubbele deuren (een van glas en een van gaas) van Uw woning 's nachts open te laten, want dan kan het zijn dat 's morgens Uw radio verdwenen is, om van Uw pantalon , Uw jas, of Uw vest nog maar niet te spreken.
De bevolking uit de omstreken van CARDON werkt natuurlijk allemaal bij de oliemaatschappij, maar dieper in het binnenland treft men nog wel 'echte wilden' aan, die gewapens met pijl en boog, ter jacht gaan en U als blanke, wanneer zij de kans krijgen, onherroepelijk vermoorden.

Onvoltooide spoorweg.
Een door de oliemaatschappij aangelegde spoorweg, diep het binnenland in, kon om die reden dan ook niet worden voltooid. Het materiaal ligt nu weer overwoekerd door de vegetatie te roesten. Een employé, die in 1946 werd uitgezonden om de situatie te gaan opnemen, kwam wel terug, maar moest tengevolge van de doorgestane psychische spanningen met ziekenverlof naar Curacao worden gezonden. Voirg jaar overleed hij hier te lande in een krankzinnigengesticht. Dit is Venezuela.
In de film 'Louisiana Story', die thans in de grote steden in ons land draait, kan men zien wat er gebeurt als ergens olie in de bodem wordt ontdekt. Wat de heer van HORSSEN en zijn vrouw in levende lijve meemaakten, is het vervolg op die film. Ver van de olievindplaatsen verrijzen raffinaderijen, die dit onmisbare product, waardoor oorlogen worden gewonnen, bruikbaar maken voor onze moderne samenleving, waarin het even onmisbaar is als bloed in het menschelijke lichaam.
De heer VAN HORSSEN en zijn gezin vertoeven thans weer op Bruinisse maar toch, indien mogelijk is, maar tijdelijk. Want liefst ging men zo spoedig mogelijk weer terug naar de kusten van de Caribische Zee, naar de streken van waaruit het lied stamt: Aya, aya, aya Maria de Bahia.
[Zierikzeesche Nieuwsbode, 24-05-1950; p. 2/4]
- EMIGRANT BOUWT EIGEN HUIS
De heer W. van Horssen die dit voorjaar uit Venezuela, waar hij sedert 1946 bij de B.P.M. had gwerkt, hierheen immigreeerde, is thans van plan opnieuw te emigreren en wel naar Australie. Vermeldenswaard is daarbij zeker, dat de heer van Horssen thans bezig is zelf zijn huis te vervaardigen, dat geheel in kleine stukjes die in elkaar passen wordt klaar gemaakt. Dit houten huis wordt 6 x 9 m groot, zodat de heer van Horssen bij aankomst in Australie direct kan gebinnen zijn woning in elkaar te zetten.
[Zierikzeesche Nieuwsbode, 11-10-1950; p. 3/4]

Uit dit huwelijk:
<.....>

III.b Cornelis Hendriksen van Horssen, ged. Herwijnen 7-03-1723, tr. Maijke Groeneveld, geb Herwijnen ca 1736.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Cornelissen van Horssen, ged. Herwijnen 22-01-1758

III.c Walraven Hendriksen van Horssen, ged. Herwijnen 4-03-1725, tr. Herwijnen 4-02-1753  Maria/Marieke Aries VERSTEEG, geb Brakel ca. 1731. 
Uit dit huwelijk:
1. Arie Walravens van Horssen, ged. Herwijnen 4-11-1753.
2. Neelke Walravendr van Horssen, ged. Herwijnen 30-01-1755, overl. Herwijnen 15-6-1813.
3. Hendrik Walravenz. van Horssen, ged. Herwijnen 31-1-1760

III.d Jan van Horssen, ged. Herwijnen ca 1735, tr.  rond 1760 met Hendrikse van Gameren (van Gernen), ged. Herwijnen 12-07-1727. 
Uit dit huwelijk:
1. Neelke Jansdr van Horssen, ged. Herwijnen 20 Juli 1760
2. Willem van Horssen, geb. Herwijnen 1-07-1764, ovl. Herwijnen 8-09-1807, tr.  Leena Hijge.
3. Hendrik Janz. van Horssen, ged. Herwijnen 29-01-1769, tr. Herwijnen 6-06-1790 Elisabeth van der Velden.
4. Johannes Janz. van Horssen, ged. Herwijnen 17-02-1771
5. Klaas van Horssen, volgt IV.b
6. Daniel Janz. van Horssen, geb./ged. ? Herwijnen, tr. Geertrui de Jong.

IV.b Klaas van Horssen, geb/ged. Herwijnen 16-7/23-07-1775, overl./begr. Herwijnen 10-08-1819, tr. Herwijnen 1-07-1798 Grietje Vroegh, geb/ged. Herwijnen 2-2/7-2-1779, overl. Herwijnen 2-02-1831, dochter Jan Vroegh (dp Herwijnen 31-5-1753 (Josijntje de Kok), ovl 12-8-1809, zn van Bastiaan Vroegh, Gerichtsnabuur (schepen) 1778, 1780, 1784, 1785, 1789, 1792 en 1795 en buurmeester (burgemeester) 1789 en 1793 te Herwijnen en Maaijke Verploegh, otr Herwijnen 28-5-1773) en Neeltje van Dijk of Versteeg (geb Leerbroek 1742, overl Herwijnen 29-3-1826). 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Herwijnen:
1. Jan van Horssen, ged. 6-01-1799.
2. Neeltje van Horssen, ged. 21-12-1800.
3. Bastiaan van Horssen, ged. 16-10-1803, arbeider tr. Groede 30-10-1834 Maaike van Zante, geb. Herwijnen ca. 1813, arbeidster, dochter van Peter van Zante en Geertrui van der Velde.
Kind:  
  a. Klaas van Horsen, geb. Groede 6-11-1834, arbeider (1880/90), zoon van Bastiaan van Horssen (overl. voor 1862) en Maaike van Zanten (won Strijen 1862), tr. Strijen 2-5-1862 (nr 14) Bastiaantje Verzendaal, geb. Strijen 13-11-1834, overl. 5-6-1883.

4. Hendrik van Horssen, ged. Herwijnen 14-06-1807, overl. ald 29 Jun 1821
5. Harske van Horssen, ged. 23-12-1810.
6. Jantje van Horssen, ged. 8-03-1813.
7. Klaas van Horssen, volgt V.b

V.b Klaas van Horssen, geb. Herwijnen 22-9-1816, arbeider, tr. Maartje Noteboom, geb. Strijen 8-5-1823, dochter Christiaan Noteboom en Maartje Barendrecht.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van Horssen, volgt VI.b
2. Christiaan van Horssen, geb. Strijen 22-03-1842
3. Grietje van Horssen, geb. Strijen 26-7-1843, ovl. Strijen 22-01-1870
4. Jan van Horssen, geb. Strijen 10-7-1846
5. Maartje van Horssen, geb. Strijen 31-10-1850, tr. Teunis van Wijk. Kinderen:
    a. Adriana van Wijk, geb. 's-Gravendeel 1884, tr. Dubbeldam 9-6-1904 Huig van Ham, geb. Dubbeldam 26-2-1876, zn. van Cornelis van Ham en Evertje Schoonderwoerd.

VI.b Nicolaas van Horssen, geb./ged. Strijen 1-12-1840/ 13-12-1840, tr. Strijen 1868 Jannigje van Ree, geb. Strijen? ca 1840. 
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha van Horssen, geb. Strijen 1-08-1870, ovl. Numansdorp 13-01-1913, tr. Westmaas 20-4-1892 Jacob de Penning,  geb. Westmaas 24-12-1870, ovl. Rotterdam 8-08-1958, zn. Johannes de Penning en Barbera Veldhoen.
2. Dirksje van Horssen, geb. Westmaas 1871, ovl. Westmaas 26-12-1871
3. Clasina van Horssen, geb./ged.  Strijen 16-08-1874/1-11-1874
4. Bastiaantje van Horssen, geb. Strijen 26-03-1877, ovl. Westmaas 9-04-1906, tr.   Westmaas 30-05-1896 Willem de Penning, zelfstandige melkboer, geb. Westmaas 19-12-1875,ovl./begr.Westmaas 28-02-1958/ Mijnsherenland 4-3-1958, zn  Johannes de Penning en Barbera Veldhoen.
5. Nicolaas van Horssen, geb./ged. Strijen 17-01-1879/14-09-1879

VAN HORSSEN TE DEN HAAG, RIJSWIJK

- I. NN van Horssen, tr. NN.
Kinderen:
1. Johannes van Horssen, ged. 1769, volgt II.

II. Johannes van Horssen, ged. 1769, overl. Den Haag 28-5-1808 (38 jaar, koorts), tr. Wilhelmina Grebbe (Johanna Grebbe), werkster (1826).
Kinderen:
1. Jan van Horssen, geb/ged. Den Haag 10-6-1797/13-6-1797 (Nieuwe Kerk), volgt IIa.
2. Hendrika Harsiana van Horssen, geb/ged. Den Haag 18-2-1800/23-2-1800 (Nieuwe Kerk).
3. Alida van Horssen, geb/ged. Den Haag 28-7-1803/31-7-1803 (Grote Kerk), volgt IIIb.
4. Johannes van Horssen, geb/ged. Den Haag 6-10-1807/11-10-1807 (Grote Kerk), volgt IIIc.

IIIa. Jan van Horssen (Jan van Horse), geb/ged. Den Haag 10-6-1797/13-6-1797 (Nieuwe Kerk), verwer, zoon van Johannes van Horsse en Johanna Willemina Grele (werkster (1833)), tr. 's-Gravenhage 13-11-1833 (390) Maria Christina Spiegelmaker, geb. 1804 (29 in 1833), werkster, dochter van Christiaan Spiegelmaker en Maria Tillemanse (werkster in 1833). 
NB.
- Getuige(n) Huwelijk 1833: Antonie Kok, turfverkooper; Willem Albrecht, stoelenmaker; Samuel Menting, sjouwer; Paulus Gerardus de Griep, schipper.


IIIb. Alida van Horssen, geb/ged. Den Haag 28-7-1803/31-7-1803 (Grote Kerk), dienstbode (1826), tr. 's-Gravenhage 22-3-1826 (77) Jan Carel d'Hulst, geb. Steenbergen 1802 (24 in 1826), voerman, zoon van Joannes Franciscus d'Hulst en Maria Theresia Gertrudis van Heurk (zonder beroep in 1826).
NB.
- Getuige(n) Huwelijk 1826
Sebastiaan Walter, metselaar
Johan Peter Rahm, schoenmaker
Johannes Gotz, stukadoor
Johannes Bonneke, voerman

IIIb. Johannes van Horssen, geb/ged. Den Haag 6-10-1807/11-10-1807 (Grote Kerk), arbeider (1829), overl. Den Haag 7-8-1835, tr. Den Haag 23-9-1829 (281) Pieternella Mook, geb. Den Haag 1792, naaister (1829), overl. 1866, dochter van Johan Jacob Mook en Maria Laarman.
NB.
- Getuige(n) Huwelijk 1829
Rijk van Reem, verwer
Jan Carel D Hulst, voerman
Johannes Himberg, behanger
Jan Willemse, arbeider

Kinderen:
1. Johannes van Horssen, geb. Den Haag 29-10-1829, volgt IV.
2. Wilhelmus Hendricus van Horssen, geb. Den Haag 26-12-1835.

IV. Johannes van Horssen, geb. Den Haag 29-10-1829, kleermaker (1863), zonder beroep (1892, 1893),  tr. (1) Den Haag 11-5-1853 (akte 189) Maria Frederika de Zoete, geb. 's-Gravenhage, dochter van Jan Hendrik de Zoete (besteller) en Catharina Ham, tr. (2)  Den Haag 27-4-1892 Cornelia Jacoba van Leeuwen, overl. Den Haag 2-11-1905.
NB.
- There was some confusion around a Marinus "van Horssen", born on 2-8-1855, who was at first incorrectly registered in the archives as the son of Johannes van Horssen and Maria Frederika de Zoete. This mistake was corrected, and he was then registered as Marinus "van Setten", the son of Maria van Setten (born on 24-1-1832 in Zierikzee) and an unknown father. This Maria worked as a maid for Johannes and Maria Frederika and lived in their house. Almost fifteen years later, on 6-7-1870, Marinus got yet another surname, and a father. A man called Joseph Thierri Knip married Maria van Setten and on the same day he recognised Marinus as his son. (bron: http://home.planet.nl/~voort359/home3hors.html )

Uit het eerste huwelijk:
1. Petronella Johanna van Horssen ("Pé"), geb. 's-Gravenhage16-8-1854.
2. Catharina Jacoba van Horssen, geb. 's-Gravenhage 9-1-1857, overl. 14-1-1857.
3. Catharina Jacoba van Horssen, geb. 's-Gravenhage 29-11-1857. 
4. Johanna Wilhelmina van Horssen ("Anna"), geb. 's-Gravenhage 26-11-1859, tr. Pieter van der Gugten, tr. (2)  Hendrika van Horssen.
5. Maria Frederika van Horssen, geb. 's-Gravenhage 31-3-1862. 
6. Johan Hendrik Jacobus van Horssen ("Jan"), geb. 's-Gravenhage 25-2-1864, volgt Va. 
7. Jacobus Arnoldus Josephus van Horssen, geb. 's-Gravenhage 18-2-1866, volgt Vb. 
8. Jacoba Catharina van Horssen, geb. 's-Gravenhage 9-2-1868. 
9. Hendrika Alida van Horssen ("Riek"), geb. 's-Gravenhage 22-7-1869, handwerkwinkel, tr Den Haag 4-4-1894 Hendrik Willem Zeilmaker, overl. 29 jaar, tr. (2) Pieter van der Gugten, overl. 1955.
10. Annette Amelie van Horssen ("Milie"), geb. 's-Gravenhage 13-9-1874, tr. Jan de Winde, overl. ca. 1955, schout-bij-nacht.

Va. Johannes Hendrik van Horssen, geb. 's-Gravenhage 25-2-1864 (28 in 1892), kleermaker (1892, 1922), tr. 's-Gravenhage 27 juli 1892 (630) Maria Frederika Catharina Jongbloed, geb. 's-Gravenhage 1874 (26 in 1892), zonder beroep (1892), dochter van Willem Frederik Jongbloed (zonder beroep) en Catharina Maria Bergmans (zonder beroep).
NB.
- Getuige(n) Huwelijk
Folkert Boon, huisschilder
Willem Jan Adrianus Leonardus Vervloet, passementwerker
Arthur Bloemaerts, leerhandelaar
Frans Henri Nusselein, koopman

Kinderen:
1. Karel Marie van Horssen, geb. 1901 (21 in 1922), arts, tr. 's-Gravenhage 23 december 1922 (B1860) Anna Jeanetta Jacoba ten Have, geb. 1890 (32 in 1922), gescheiden van Hendrik Marius van Dijk, dochter van Jan Jacob ten Have en Antje de Boer. [Getuige(n) Huwelijk: Jan Jacob ten Have, zonder beroep + Reijerus Nicolaas Haremaker, majoor der Artillerie]

Vb. Jacobus Arnoldus Josephus van Horssen, geb. 's-Gravenhage 18-2-1866, wonende 's-Gravenhage laatst te Helder woonachtig (1893), machinist bij de Marine (1893), tr. 's-Gravenhage 17-5-1893 (462) Johanna Hendrika Schoevers, zonder beroep (1893), dochter van Jacob Johan Schoevers (winkelier) en Johanna van der Gugten.
NB.
- Getuige(n) Huwelijk
Pieter Schoevers, winkelier
Evert Jan Meijerink, winkelier
Johan Hendrik van Horssen, winkelier
Pieter van der Gugten, vleeschhouwer

VAN HORSSEN TE DEN HAAG, RIJSWIJK

- I. Hendrik van Horssen, tuinman (1861), tuinder (1865), overl. voor 1876, tr. Helena/Lena van Gorkom (Leentje van Gorkum), zonder beroep (1876), wonende Rijswijk (1876).
Kinderen:
1. Hendrik Pieter van Horssen, geb. Rijswijk 1824 (52 in 1876), volgt IIa.
2. Abraham Cornelis van Horssen, geb. Rijswijk 1826 (35 in 1861), volgt IIb.
2. Johannes van Horssen, geb. Rijswijk 1826 (24 in 1850), tr. Delft 20-11-1850 Klasina Martina Kriek, geb. Delft 1827 (23 in 1850), dochter van Willem Kriek en Jannetje Martina van Hemert.
3. Pieter van Horssen (Petrus van Horssen), geb. Rijswijk 1839 (26 in 1865), volgt IIc.

IIa. Hendrik Pieter van Horssen, geb. Rijswijk 1824 (52 in 1876), tuinman (1876), wonende Rijswijk (1876), tr. 's-Gravenhage 23 augustus 1876 (591) Anna Cornelia Kraan, geb. 1838 (38 in 1876), dochter van Johannes Hendrik Kraan en Maria van Weijeren(?).
NB.
- Getuige(n) Huwelijk
Johannes Wilhelmus Kraan, metselaar
Abraham Kraan, metselaar
Abraham Cornelis van Horssen, tuinman
Francuscis van Horssen, koopman

IIb. Abraham Cornelis van Horssen, geb. Rijswijk 1826 (35 in 1861), wonende Rijswijk (1861), tuinman (1861), tuinier (1884), tr. (1) Voorschoten 6-5-1849 Theodora Bijleveld, geb. Voorschoten, overl. ?1853/1861?, dochter van Jan Beijleveld en Grietje van Steene, tr. (2) 's-Gravenhage 30-10-1861 (547) Teuna aan de Wiel, geb. Hardinxveld 1824 (37 in 1861), dienstbode, dochter van Bastiaan aan de Wiel (arbeider) en Wijntje Pronk.
NB.
- Getuige(n) Huwelijk 1861
Hendrik Pieter van Horssen, tuinman
Pieter van Horssen, tuinman
Hendrik Willem Lenselink, koetsier
Gerrit Jonker, slijter
- W.B. van Horssen. +  Op 68-jarige leeftijd is gisteren te Rijswijk overleden de kunstschilder Wijnand Bastiaan van Horssen, vroeger leeraar aan de Teeken-Academie te Den Haag. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot zal plaats hebben a.s. Dinsdagmiddag circa 2 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Rijswijk.
[Het Vaderland 1931_07_05_0_02]
- Begrafenis W.B. van Horssen.
[Het Vaderland 1931_07_07_2_07]
- RIJSWIJK ondertrouwd. P. van der Lugt, 39 jaar en K.M. van Horssen, 30 jaar;
[Het Vaderland 1929-06-17-2-03]
- Te Rijswijk is den ouderdom van 48 jaar overleden de schilder J.A. Versteeg. Hij werd 27 Meij 1878 te Giesendam geboren, was leerling van de Haagsche Academie en van W.B. (van) Horssen te Rijswijk. Versteeg schilderde bloemstukken en stillevens.
[Het Vaderland  1927-04-28-2-07]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Helena van Horssen, geb. 11-02-1850.
2. Jan van Horssen, geb. Rijswijk 05-06-1851 (32 in 1884), volgt IIa.
3. Hendrika Theodora van Horssen, geb. 10-11-1852, volgt IIIb.
4. Abraham Cornelis van Horssen, geb. Rijswijk 30-12-1853 (50 in 1904), volgt IIc.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Wijnand Bastiaan van Horssen, geb. 1863, kunstschilder, overl. Rijswijk 1931 (68 jaar), tr. E.C. van der Meer, overl. voor juli 1931. 
2. Anna Geertruida van Horssen, geb. Rijswijk 6-8-1865, overl. ??.

IIc. Pieter van Horssen (Petrus van Horssen), geb. Rijswijk 1839 (26 in 1865), tuinder (1865), landbouwer (1898), wonende Rijswijk (1865), wonende Vrijenban (1898), tr. 's-Gravenhage 3 mei 1865 (190) Maria Warnaar, geb. (25 in 1865), dienstbode (1865), dochter van Arie Warnaar (verwer) en Francina Wittebol.
NB.
- Getuige(n) Huwelijk
Hendrik van Horssen, tuinman
Cornelis van Horssen, tuinman
Franciscus Hendrik van Horssen, tuinman
Pieter Warnaar, bouwman
Kinderen:
1. Leentje, geb. Vrijenban 18-7-1865, tr. Vrijenban 17-5-1899 Jacobus Ruis, geb. Overschie (33 in 1899), zoon van Magiel Ruis en Elizabeth Maria Bussingh.
2. Arie, geb. Vrijenban 15-7-1866, tr. Vrijenban 12-02-1902 Angenieta Vieleers.
3. Hendrik, geb. Vrijenban 20-7-1868, overl. ald. 8-9-1874 (6 jr.).
4. Franciscus van Horssen, geb. Vrijenban 8-3-1870 (28 in 1898), volgt IIId.
5. Johannes, geb. Vrijenban 22-1-1872.
6. Hendrik, geb. Vrijenban 3-11-1874, tr. Delft 5-9-1902 Willemina Koeslag.
7. Maria, geb. Vrijenban 15-7-1877.
8. Pieter, geb. Vrijenban 1-12-1880.

IIIa. Jan van Horssen, geb. Rijswijk 1852 (32 in 1884), wonende Rijswijk (1884), tuinier (1884), tr. 's-Gravenhage 21 mei 1884 (376) Margje Wessel, geb. Voorschoten 1848 (36 in 1884), wonende 's-Gravenhage, dienstbode, dochter van Hendrik Georg Wessel en Hendrikjen Landman.
NB.
- Getuige(n) Huwelijk
Abraham Cornelis van Horssen, tuinier
Abraham Cornelis van Horssen, tuinman
Hendrik Wessel, smid
Arie Lems, koopman


IIIb. Hendrika Theodora van Horssen, geb. 10-11-1852, overl. Stompwijk 12-5-1885 (32 jr.), tr. Arnoldus Vermeer.
Kinderen:
1. Wouter Vermeer, geb. Stompwijk 13-3-1878.
2. Abraham Cornelis Vermeer, geb. Stompwijk 27-3-1879, overl. Stompwijk 15-06-1879 (2 mnd.).
3. Pietertje Vermeer, geb. Stompwijk 7-9-1880, overl. Stompwijk 11-11-1880 (2 mnd.).
4. Abraham Cornelis Vermeer, geb. Stompwijk 12-9-1881, tr. Voorschoten 1-8-1906 Neeltje Verhoog, dochter van Jan Verhoog en Pleuntje Spijker.
5. Antonia Theodora Vermeer, geb. Stompwijk 25-3-1883.
6. Arnoldus Vermeer , geb. Stompwijk 7-4-1884, overl. Stompwijk 28-7-1884.
7. Hendrika Theodora Vermeer, geb. Stompwijk 14-4-1885, overl. ald. 4-9-1885.

IIIc. Abram Cornelis van Horssen, geb. Rijswijk 1854 (50 in 1904), tuinman (1904), wonende Rijswijk (1904), tr. 's-Gravenhage 22-4-1904 (449) Elisabeth Cornelia de Haan, geb. 's-Gravenhage 1858 (46 in 1904), dochter van Matthijs de Haan en Petronella Kunsel.
NB.
- Getuige(n) Huwelijk
Matthijs de Haan, zonder beroep
Johannes Pieter de Haan, melkhandelaar
Jan van Horssen, timmerman
Wijnand Bastiaan van Horssen, kunstschilder (1863-1931)

IIId. Franciscus van Horssen, geb. Vrijenban (28 in 1898), wonende 's-Gravenhage, melkverkooper, tr. 's-Gravenhage 13-4-1898 (321) Elisabeth Helena Bronders, geb. 's-Gravenhage (28 in 1898), zonder beroep (1898), dochter van Willem Frederik Bronders (kleermaker) en Helena Elisabeth Krop.
NB.
Getuige(n) Huwelijk
Arie van Horssen, landbouwer
Hendrik van Horssen, broodbakker
Jacobus Ruis, koopman
Marinus Josephus Bronders, predikant

VAN HORSSEN

- Cornelia van Horssen, geb. 1850, overl. Stompwijk 29-07-1929 (79 jr), tr. Cornelis van der Meer, overl. Stompwijk 27-01-1929 (87 jr), zoon van Cornelis van der Meer en Neeltje van der Valk.
Kinderen:
1. Cornelia van der Meer, geb. Stompwijk 27-11-1870.
2. Theodorus van der Meer, geb. Stompwijk 14-08-1872, overl. Stompwijk 30-08-1872 (2 wkn.).
3. Theodorus van der Meer, geb. Stompwijk 27-02-1874.
4. Wilhelmina van der Meer, geb. Stompwijk 28-07-1875.
5. Theodorus van der Meer, geb. Stompwijk 25-12-1878, overl. Stompwijk 31-05-1900 (21 jr).
6. Cornelis van der Meer, geb. Stompwijk 6-3-1880.
7. Cornelia van der Meer, geb. Stompwijk 20-08-1881.
8. Cornelis van der Meer, geb. Stompwijk 2-3-1884.
9. Maria van der Meer, geb. Stompwijk 10-02-1886, overl. ald. 1-5-1888 (2 jr.).
10. Maria van der Meer, geb. Stompwijk 6-12-1887, overl. 15-12-1887 (10 dgn).
11. Pieter van der Meer, geb. Stompwijk 13-02-1892.

AANVULLENDE INFORMATIE

Horssen, Floris van
Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 20-03-1839  
Horssen, Joanna Maria van
Huwelijksakte 's-Hertogenbosch 15-05-1847  
Gehuwd met Bont, Cornelis de

- Jacobus van Horssen, j:m: won in Den Hage (1681), tr Rijswijk 9-2-1681 Catharina Knotter, j:d: wonende in den Hage (1681).

- Hendrik van Horssen, j:m: wonende onder Voorburg, tuinman op Oostbosch, otr/tr. Rijswijk 25-4-1789/10-5-1789 Geertruy Brandenburger, j:d: onlangs gewoond hebbende te Delft en nu onder Rijswijk .
Kinderen:
1. Frans, geb/ged. Voorburg 20/25-4-1790.
2. Cornelis, geb/
ged. Voorburg 7/10-6-1792.
3. Hendrik, ged. Voorschoten 13-1-1795.
4. Fijtje, ged. Voorschoten 9-1-1797 (get. Jacoba Le Peer).
5. Geertrui, ged. Voorschoten 19-9-1798.
6. Pieter, geb/ged. Voorschoten 13-9/21-9-1800 (get. Hendrik van Horssen, Coba Le Peer wed Ham).

- ovl Herwijnen 1 Mar 1808 KOEK, Cornelia
V: Dirk KOEK M: Hendrika VAN HORSSEN

-
ovl Herwijnen 7 Jan 1832 VAN HERWIJNEN, Gerrit
ovl Herwijnen 11 Oct 1835 VAN HERWIJNEN, Geertje
V: Johannes VAN HERWIJNEN
M: Jenneke VAN HORSSEN

-
ovl Herwijnen 5 Aug 1835 VAN HORSSEN, Jenneke
ovl Herwijnen 14 Dec 1864 VAN HORSSEN, Hendrika
V: Johannes VAN HORSSEN
M: Maria ZWAMBORN

- ovl Herwijnen 23 Feb 1838 VAN HORSSEN, Johannes Cornelis
V: Jan KOOLHAAS
M: Jenneke VAN HORSSEN

- ovl Herwijnen 19 Mar 1866 VERBEEK, Elisabeth
V: Gerrit VERBEEK
M: Neeltje VAN HORSSEN

http://www.sbdenbosch.nl/ 

-
Hendrika Cornelia VAN HORSSEN (gg-grandmother is Peterke Verploeg tr Hendrik Van Horssen), tr Haaften 1836 Arie HOL, geb. 1811 in Herwijnen.
1. Frans Hol, geb. 26-5-1837 in Haaften, naar USA in 1850.

- Johannes van Horssen
, jongeman, afkomstig van Tiel, woonplaats Marckt, otr/tr Rotterdam 12/27-9-1655 met Anna de Vries, jongedochter, afkomstig van Strijen, woonplaats Raemstraat

- Jan Andriessen, weduwnaar van Lijsbet Jelles, woonplaats Bij De Delfsepoort, otr Rotterdam 6-10-1669 (atte naar Delftshaven 20-10-1669) met Willemijntje van Horssen, jongedochter, afkomstig van Tiel, woonplaats Raamstraat

- Abraham Voorhoeven, jongeman, otr/tr Rotterdam 30-10-1796 / 6-11-1796 (attest Op Bewijs Dat Zij Door De Municipaliteit Getrouwd ) met Maria Regelina Horssen, jongedochter

-
Willem van Veen, jongeman, afkomstig van Overschie, otr/tr Rotterdam 22-12-1810 / 06-01-1811 met Jacoba van Horsen, jongedochter, afkomstig van Zalt Bommel

- VIIb. Jounnes Keijsers, ged. Haren 23.6.1800, boerenknecht, bouwman, overl. Velp (NB) 4.6.1843, tr. Huisseling 25.1.1834 Johanna van Oosterom, ged. Velp (NB) 13.12.1806, overl. Schaijk 24.11.1885, dr. van Hubertus van Oosterom en Catharina van der Sluis. Zij hertr. Velp (NB) 7.5.1844 Johannes Hendrikus van Hoorn. Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Geertruda, geb. Neerloon 15.4.1834, ovl. Velp 4.11.1854.
2.
Hubertus, volgt VIIIc.
3. Maria,
geb. Velp (NB) 16.10.1838, over1 ald. 25.5.1852.
4.
Gerardu Geerdina Keijsers, geb. Velp (NB) 23.11.1840, tr. Schaijk 13.10.1862 Petrus van Horssen, geb. Schaijk 7.4.1835, arbeider, overl. ald. 26.3.1895, zn. van Hendrikus van Horssen en Wilhelmina van de Wim.
5.
Matheus, geb. Velp (NB) 29. ll. 1842, over]. ald. 7.1.1888.
(Bron GN 1984)

- Esther van Horsen, j:d geb Herwijnen, won Asperen, tr Asperen 13-10-1811 Teunis Vis, j;m: geb en wonende te Asperen.

Jan van HORSSEN, relatie met  Huibertje BLANKEN
1.Aaltje van HORSSEN, geb Hedel op 13-04-1914, tr Hedel op 26-07-1935 met Peter Jan den BOL, 25 jaar oud, geb Hedel 8-9-1909, zoon van Piet den BOL, Landbouwer, en Hendrina van 't ZAND.
                   
Johannes Matthijs MUL, Chemisch wasser, gebe Gouda 31-3-1892, ovl 's-Gravenhage 15-4-1926, zn van Johannes Petrus MUL, pakhuisknecht, koffiehuishouder, en Rozina de JONG. Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Gouda,Zh op 30-12-1914 met de 20-jarige Maria Adriana ZUYDVELD. Geboren te Gouda 15-3-1894.
1. Jacobus Johannes MUL. Machinist, geboren te 's-Gravenhage,Zh op 30-08-1921, overleden te 's-Gravenhage,Zh op 12-04-1978 op 56-jarige leeftijd, zoon van Johannes Matthijs MUL en Maria Adriana ZUYDVELD Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage,Zh op 30-06-1948 met Huiberdina van HORSSEN, 26 jaar oud. Geboren te Herwijnen op 07-01-1922.     

- Geboren te Strijen:
Jan                               22-7-1853
Neeltje                        28-7-1854
Jan                               7-9-1857
Hendrik                      31-8-1861
Johannes                    15-8-1874
Maartje                      13-9-1875
Maaike                       1-3-1876
Maartje                      5-10-1876
Nicolaas                     27-2-1882/26-7-1882
Nicolaas                     31-3-1884
Neeltje                       29-9-1888
Klaas                          30-8-1892
Klaas                          6-6-1896
Bastiaantje Lena    4-8-1897
Jacob                         28-9-1898
Christiaan               9-3-1899  
Maaike                      17-9-1901
Christiaan                18-7-1903 (76)
Jacob                         15-7-1905 (70)
Gerrit                       10-12-1906 (116)
Egbert                       7-3-1908 (20)
Elizabeth Aaltje      24-12-1909 (117)
Pieter                        19-1-1911(12), 23-3-1912(36)

- Overleden te Stijen:
Jan                                5-9-1853
Maartje                        11-10-1875
Maaike                         13-3-1876
Maartje                         23-1-1877
Bastiaan                        4-6-1878
Bastiaantje                  28-7-1879
Maartje Elisabeth    2-8-1879
Hendrik                        26-4-1880
Klaas                            18-9-1896
Johannes                     30-10-1901
Klaas                            10-11-1909 (53)
Pieter                           23-3-1912 (35)

- tr. te Strijen:
Jan van Horssen, tr. Strijen 14-4-1881 Tolkje de Deugd
Klaas van Horssen, tr. Strijen 2-5-1862 Bastiaantje Versendaal
Elisabeth van Horssen, tr. Strijen 25-5-1893 T. van der Stouw
Elisabeth van Horssen, tr. Strijen 7-12-1899 J. van der Stouw
Gerrit van Horssen, tr. Strijen 28-4-1898 Lijntje Smits
Neeltje van Horssen, tr. Strijen 5-8-1897 W. Westdijk
Johannes van Horssen, tr. Strijen 9-5-1895 Jacoba van Luik
(levenloos kind van Johannes 20-6-1900)
Nicolaas van Horssen, tr. Strijen 26-3-1903 Dirksje van Bruggen


- Jan van Horssen
, tr. Numansdorp 16-2-1848 (2) Trijntje Schuitman

- BOUWENS

Wapen (1831)
In zwart een aanziende leeuw, rood getongd en genageld. Een halfaanziende helm, wrong en dekkleden: goud en zwart; de leeuw van het schild uitkomend tussen een zwarte vlucht.

Inleiding
Bij K.B. d.d. 24 nov. 1816 La H2. nr. 39 werd Gijsbert Leonard Constantijn Bouwens van der Boyen verheven in de Nederlandse adel. Zijn grootvader was een broer van Jean Lucas (V); vervallen wegens niet lichten. Bij K.B. d.d. 28 now. 1831 nr. 69 werd Pieter Bouwens van Horssen (VII) verheven in de Nederlandse adel.

Stamreeks

I Reinier Bouwens, uit Maastricht, zijdehandelaar te Aken,werd burger van Nijmegen 1615, komende van Aken, ovl. na aug. 1618, tr. Catharina Jansdr. Gouwels, uit Maastricht,ovl. voor 28 april 1615.

II. Johan Bouwens, uit Aken, geb. 1593, vestigde zich te Amsterdam, tr. Nijmegen 4 aug. 1618 Agnes (Angenieta)Simons, uit Aken, geb. 1597, ovl. na juni 1654, dr. van Peter Simons.

III. Pieter Bouwens, geb. Aken 2 maart 1621, koopman in ijzeren koper te Amsterdam, ovl. ald. 25 okt. 1680, tr. Amsterdam 11 juni 1651 Anna Maria van Nutt, geb. Aken maart 1622, zette na de dood van haar man zijn zaken voortonder de firma Wed. Pieter Bouwens & Soon, ovl. Amsterdam 2 jan. 1686, dr. van Isaac en Anna de la Court.

IV. Joannes Bouwens, geb. Amsterdam 29 aug. 1663, werd poorter van Amsterdam 18 febr. 1693, koopman in geschut enZweeds ijzer onder firma Wed. Pieter Bouwens & Soon,firma Joannes Bouwens en firma Joan Bouwens & Soonen 1714, commissaris van het touwwerk 1709, ovl. Amsterdam12 nov. 1720, tr. Amsterdam 28 febr. 1685 Catharina Pels,geb. Amsterdam 10 april 1665, ovl. ald. 31 okt. 1704, dr.van Jean Lucas, heer van Hogelanden en Susanna Noirot.

V. Joan Lucas Bouwens, geb. Amsterdam 25 juni 1695, koopmanin geschut en Zweeds ijzer, lid firma Joan Bouwens &Soonen, regent Burgerweeshuis 1726-1731, ovl. in hetbuitenland maart 1756, tr. Amsterdam 8 maart 1722 SaraCornelia van Marcelis, geb. Amsterdam 21 mei 1703, ovl.ald. mei 1758, dr. van Mr. Willem Hendrik en JacobaCatharina van der Does.

VI. Pieter Bouwens, heer van Horssen (beleend) 1789, geb.Amsterdam 26 juni 1733, gegeoed te Oisterwijk (1761),officier cav. (1753), laatst kolonal regiment Oranje-Friesland, begr. Hilvarenbeek 29 okt. 1790, tr. Hoorn 11nov. 1753 Margretha Berckhout, geb. Hoorn 27 jan. 1736,ovl. 's-Hertogenbosch na 1807, dr. van Mr. Herman enDebora de Vries.

Genealogie (Uitgestorven 1900)
VII. Jhr. Pieter Bouwens, heer van Horssen (beleend) 1791,geb. Besoyen, ged. ald. 15 okt. 1775, lid Prov. Statenvan Gelderland, maire 1811 - burgemeester en secretaris1814 - van Horssen, ovl. k. Horssen 28 juli 1843, tr. 's- Hertogenbosch 9 april 1810 Maria Jacoba Gerbade, vrouwevan Horssen, geb. 's-Hertogenbosch 15 nov. 1784, ovl. k. Horssen 22 juni 1852, dr. van Hermannus en Agatha vanHeurn. Uit dit huwelijk:

1. Jhr. Mr. Pieter Bouwens van Horssen, heer van Horssen, geb. k. Horssen 2 febr. 1811, jur. dr. Leiden1836, advocaat, burgemeester en secretaris van Horssen 1843-1850, poldersecretaris en ontvangerald. 1850, griffier kantongerecht te druten 1853-1877, ovl. ald. 26 febr. 1888.
2. Jkvr. Agatha Bouwens van Horssen, geb. k. Horssen 21juni 1812, ovl. k. Horssen 7 mei 1843.
3. Jacobus Gijsbertus, volgt VIII
4 Jhr. Hermannus Gerbade Bouwens van Horssen, geb. k.Horssen 4 mei 1817, ontvanger directe belastingen teHattem 1842, ovl. ald. 29 juni 1873.
5. Jkvr. Margaratha Bouwens van Horssen, geb. k. Horssen 9 juli 1819, ovl. ald. 28 maart 1830.

VIII. Jhr. Jacobus Gijsbertus Bouwens van Horssen, geb. k. Horssen 9 okt. 1813, kapitein art. 1856-1858, Nijmegen 27febr. 1879, tr. Den Helder 22 nov. 1843 Elisabeth Louisa Juliana Cuncell, geb. Antwerpen 23 okt. 1824, ovl. Delft 2 april 1847, dr. van Carel Fredrik en Adriana Torre. Uit dit Huwelijk:

1. Jhr. Pieter Frederik Zacharias Bouwens, heer van Horssen, geb. Den Helder 30 nov. 1845, jur. dr. Leiden 1870, burgemeester van Horssen 1871-1891 en Bergharen 1871-1876, ovl. Arnhem 17 maart 1900, tr. Oudenrijn 18 juli 1879 Maria Jacoba van den Broeke,vrouwe van Horssen 1900, geb. Lobith 16 mei 1856,ovl. Arnhem 28 febr. 1904, dr. van Pieter HendrikCornelis en Josephina Hendrina Bartha van Zijll, zij hertr. Arnhem 24 april 1902 Pieter Gerardus vanHarpen Kuyper.

Uit: Nederlands Adelsboek 1989 (CBG), blz. 361

AANVULLENDE INFORMATIE 2

R.C.C. de Savornin Lohman: Grafzerk (ca 1693) van Anna van Apeldoren, echtgenote van generaal-majoor Dithmar van Wijnbergen tot Horssen, in de Hervormde Kerk te Voorst
(Nederlandse Leeuw, 100e jg, jubileumnr.)
(Gens Nostra 1984, blz: 35)

- Maria van Horssen, wonende te Dordrecht, geboren te Gouda.
Zij trouwt 1840 ? met Huig Broer, geboren te Gouda.

- Dordrecht bevolkingsregister 1830-1840
Maria Horssen A297

- Dordrecht Trouwregister 11.87
Anna van Horssen/Horse 09-11-1698, geboren te Rotterdam
Maria van Horssen/Horse 04-01-1693
Willemijna van Horssen/Horse 15-05-1695

- Dordrecht trouwboek 11.92
Anthonij van Horssen G 19-01-1758
Ary van Horssen 19-01-1758, geboren Zuilichem
Ary van Horssen wed. 28-12-1765
Teunis van Horssen 19-04-1764, geboren Zuilichem

Zondag 09-11-1698
D'Heer Thomas Chadborn wedn baillin Schont, secretaris van de Grote Kerk met
Juffrouw Anna van Horssen j:d: van Rotterdam, en wonende aan de Wijnstraat 23

Donderdag 19-01-1758
Arij van Horssen j:m: van Zenlikom geassisteert met zijn broeder Antonij van Horssen met
Cornelia Heght j;d: van Dordrecht wonende beijde op de Hooge Nieuwstraat, geassisteert met haar zuster Elisabeth Heght
den 5 febr. alhier getrouwd

Henricus Herwey j:m: geboren te Ophemert in Gelderland woont te Hellevoetsluis met
Cornelia Hegt wed. van Arie van Horssen volgens attestatie van ondertrouw van Hellevoetsluis in dato 20-12-1765

19-04-1764
Teunis van Horssen j:m: geboren te Zuilichem woont in het Steegoversloot geassisteert met zijn goede vriend Johannes van Aken met
Johanna van Eeuwik j:d: geboren te Jarik beijde in Gelderland woont in Grotekerksbuurt
Den 6 mey 1764 alhier getrouwd

- Begraven te Dordrecht in de Nieuwkerk:
den 6 april 1801, Pieternella van Horssen, huisvrouw van Abraham van de Bergen, van de Nieuwstraat bij A. Struyk, laat kinders na. Beste graft.
(44 jaar, galziekte)

- Dordrecht vertrokken personen 6.4881
Heuske van Horssen, 06-10-1856 naar Zwijndrecht

- Dordrecht Burger-of Poorterboek 1730-1778 3.1977
Arien van Horsen 14-03-1758 Zeulikom
Theunis van Horsen 22-08-1751 Zeulikom

- Strijen geboorte
Kinderen van Klaas van Horssen en Maartje Nooteboom:
Grietje 27-07-1843
Jan 10-07-1846
Maartje 01-11-1850
Nicolaas 13-11-1840
Christiaan 21-03-1843

Jan van Horsen 22-07-1853
Neeltje van Horsen 28-07-1854
Jan van Horsen 07-09-1857
Hendrik van Horsen 31-08-1861
Johannes van Horssen 15-08-1874
Maaike van Horssen 01-03-1876
Maartje van Horssen 13-09-1875
Maartje van Horssen 05-10-1876
Nicolaas van Horssen 27-02-1882
Nicolaas van Horssen 26-07-1882
Klaas van Horssen 30-08-1892
Neeltje van Horssen 29-09-1888
Christiaan van horsen 09-03-1899
Bastiaantje Lena van Horssen 04-08-1897
Jacob van Horssen 28-09-1898
Klaas van Horssen 06-06-1896
Maaike van Horssen 17-09-1901
Christiaan van Horssen 18-07-1903 (76)
Egbert van Horssen 07-03-1908 (20)
Elizabeth Aaltje van Horssen 24-12-1909 (117)
Gerrit van Horssen 10-12-1906 (116)
Jacob van Horssen 15-07-1905 (70)
Pieter van Horssen 19-01-1911 (12)
Pieter van Horssen 23-03-1912 (36)

- Voorschoten Gaardersbescheiden 1790-1805
Begraven het kind van Hendrik van Horssen 20-10-1795

- Rijswijk huwelijk 1596-1811
Hendrik van Horssen 24-04-1789
Hendrik van Horssen 25-04-1789/10-05-1789
Jacobus van Horssen 09-02-1681
Pieter van Horssen 16-01-1778 (met Hendrika Beukhout, zie genealogie)

- Strijen huwelijk
Jan van Horssen - Tolkje de Deugd 14-04-1881
Klaas van Horsen-Bastiaantje versendaal 02-05-1862
Elisabeth van Horssen-T van der Stouw 25-05-1893
Elisabeth van Horssen-J van der Stouw 07-12-1899
Gerrit van Horsen-Lijntje Smits 28-04-1898
Neeltje van Horsen-W. Westdijk 05-08-1897
Johannes van Horssen-Jacoba van Luik 09-05-1895
Nicolaas van Horssen - A. van Bruggen 26-03-1903 (8)

- Strijen overlijden
Jan van Horsen 05-09-1853
Bastiaan van Horssen 04-06-1878
Bastiaantje van Horssen 28-07-1879
Hendrik van Horssen 26-04-1880
Maaike van Horssen 13-03-1876
Maartje van Horssen 11-10-1875
Maartje van Horssen 23-01-1877
Maartje Elizabeth van Horssen 02-08-1879
Nicolaas van Horssen 31-03-1884
levenloos kind van Johannes van Horssen 20-06-1900
Johannes van Horssen 30-10-1901
Klaas van Horssen 18-09-1896
Klaas van Horssen 10-11-1909 (53)
Pieter van Horssen 10-07-1911 (35)

- Voorburg geb/huw/ovl ? 1630-1812:
Hendrik van Horssen 26-04-1789


- Peter van Horssen, 1881 Knoxvill Of Marion Iowa, Louisa Frances Taylor (filmnumber 2034611)

- 218. Theodorus Josephus (104) LANGEDIJK was born on 3 Apr 1898 in Heemstede The Netherlands. He died on 1 Jun 1969 in Amsterdam The netherlands. Theodorus was a chief millwright in Amsterdam

He was married to Petronella VAN DEN BERG (daughter of Johannes Jacobus VAN DEN BERG and Neeltje HORSSEN) on 8 Jul 1924 in Haarlem The Netherlands. Petronella VAN DEN BERG was born on 13 Jan 1898 in Haarlem The Netherlands. She died on 20 Mar 1979 in Haarlem The Netherlands. Theodorus Josephus (104) LANGEDIJK and Petronella VAN DEN BERG had the following children:
1. Theodorus LANGEDIJK.
2. Nellie LANGEDIJK was born on 16 Aug 1932 in Amsterdam The netherlands.
BRON: http://www.parsonstech.com/genealogy/trees/jlangedi/d1198.htm#P1204 

- I Jan Adriaan VALKHOF, relatie met Geertrui van HORSSEN
a. Gerrit Albertus VALKHOF, geboren te Hedel op 14-08-1909, volgt II

II  Gerrit Albertus VALKHOF.  Geboren te Hedel op 14-08-1909, zoon van Jan Adriaan VALKHOF (zie 2) en Geertrui van HORSSEN (zie 3).  Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Hedel op 18-02-1938 met Pieternella Geertruida (Pietje) den BOL, 26 jaar oud.
Geboren te Eindhoven op 02-10-1911, dochter van Aart den BOL, Landbouwer, en Johanna MURRAY

LSD
- Hendrik van Horssen en van Elisabeth van der Velden
 1 Aartje van Horssen, dp Herwijnen 9-7-1797
 2 Aartje van Horssen, dp Herwijnen 15-9-1799
 3 Teuntje van Horssen, dp Herwijnen 25-3-1792
- Alida van Horssen, geb Den Haag 28-7-1803, dr van Johannes van Horssen en van Johann Grene
- Alida van Horssen, tr (Den Haag) 1827 Jan Carel D'Hulst
- Adriana van Horssen, geb Buurmalsen 27-11-1827, dr van Klaas Kemp en van Leendert_ van Horssen
- Adriana van Horssen, tr Buurmalsen 26-4-1877 Klaas Kemp

- Adrianus van Horssen, dp Herwijnen 28-10-1798, zn van Daniel van Horssen en van Geertruij de Jong
- Jan van Horssen en van Maijke van der Velde
 1 Arie van Horssen, geb Hellouw (Geld) 15-1-1817
 2 Teuntje van Horssen, geb Hellouw 23-12-1814
- Arie van Horssen, geb Herwijnen 1835, tr Herwijnen 1867 Aaltje de Kok
- Arie van Horssen, geb Haaften 1865, zn van Hendrik van Horssen en van Jenneke van der Wal
- Arie van Horssen, tr Herwijnen 8-12-1887 Everdina Willemina Blokland
-  Johannes van Horssen, tr Pietronella Arendsen
 1 Andries van Horssen, dp Zaltbommel 29-2-1840
 2 Catharina Arnolda, geb Zaltbommel17-4-1837
- Anna Maria Storm van Horssen, dp Nijmegen 22-11-1609, dr van Christophorus Storm van Horssen en van Anna van den Bergh, ovl Batenburg 6-8-1658, tr Batenburg dec 1635 Maximiliaan Count Van BRONCKHORST-BATENBURG, geb Batenburg 1562,  ovl batenburg 13-6-1641, zn van Karel van Bronckhorst-Batenburg en van Alverades van Flodrop (4 kinderen)
- Anneken van Horssen, dp Herwijnen  7-10-1685, dr van Cornelis van Horssen en van Maijke Jacobs
- Teuntje van Horssen, dp Andel 6-4-1806, dr van Govert van Horssen en van Maria Rooza
- Teuntje van Horssen, tr Herwijnen 1-11-1816 Ruth de Goeij
- Arake van Horssen, geb Vuren 13-5-1850, dr van Piet van Horssen en Anna de Bie
- Caroline van Horssen, geb Oberleden 13-6-1862

DENEMARKEN
- Andreas Horsens, tr Kopenhagen (Helligaands Kirke) 10-10-1746 Esther Johanne Pedersdr

ROOTSWEB:

-  Gertrude Horssen, geb Holland, tr (1) Frederick John Golightly b: in Carlisle,Sask,Can
1.  Theodorus Frederick Golightly

ANCESTRY.COM:
-Klaas van Horssen, tr "Dina" Heppeltje (Stoffertie Berendina) Pelmulder
1."Tina" Finke (Tijkne) Jelles Pelmulder
2. Martha (Martje) Jelles Pelmulder
3. Jeltje Jelles Pelmulder
4. John/Jan Jelle Pelmulder, geb Groningen 1-3-1817, ovl Orange City, Sioux Co 23-10-1900, tr Katrine/Tryntje Heeringa, geb Holwerd 1-6-1882, ovl 1-6-1882 Orange City, Sioux Co
5.(Elizabeth or Isabelle) Ubertje (Ybeltie) Pelmulder
6. (Charles) Klaas Pelmulder
7. "Ella or Ellen" Yaltje (Allie) Pelmulder
8. Mary Pelmulder
- Piet van Horssen, tr Anna de Bie