parenteel JANSE
Zierikzee, Dordrecht

I. Johannes Janse, volgt II.

II. Johannes Janse, geb. ?, Rooms-Katholiek, overl. Zierikzee waarschijnlijk 8-11-1807, tr. Adriana Ra(a)ijmakers (Maria in 1818), winkelierster (1818).
Uit het huwelijk:
1. Delis/Dilis Janse Delis/Dilis Janse, geb. Zierikzee 8-2-1783 (RK; 8 Februari 1783 natus etc Baptizatus Dilis filius Joannis Janse et Adriana Raymaker suscepene Arianus Brouwers et Maria Raymakers), volgt IIIa.
2. Jo(h)anna Janse(n), volgt IIIb.

IIIa. Delis/Dilis Janse Delis/Dilis Janse, geb. Zierikzee 8-2-1783 (RK), broodbakker (1818), overl. Zierikzee 29-12-1848, tr. Zierikzee 15-05-1818 (akteno. 19) Anna Cornelia Buckens, geb. 18-05-1791 of 1792 te Oud-Gastel, Broodbakster (1855), komt in november 1805 naar Zierikzee, dochter van Jacobus Buckens (bakker) en Anna Maria Blankers (beide wonende in Oud-Gastel). 
Ze wonen in: 
- Wijk: D No.: 486 Oude Haven, Zuidzijde, vijftiende sectie (Anno 1998 is dat het pand Oude Haven 26).

Uit het huwelijk:
1. Anna Maria Janse, geb. Zierikzee 7-3-1819, verhuisd in maart 1844 naar Zonnemaire, particuliere (1845), tr. Zierikzee 2-5-1845 Wolterus Adrianus van Velthoven, geb. Zierikzee 20-3-1808, timmerman, zoon van Adrianus van Velthoven en Catharina Jansen.
2. Johannes Janse, geb. Zierikzee 4-7-1822.
3. Jacobus Willibrordus Janse, geb. Zierikzee 28-2-1825, vertrekt op 4-5-1849 naar Goes, bakker, volgt IVa.
4. Anthonij Adriaan Janse, geb. Zierikzee 17-11-1826, volgt IVb.
5. Johannes Adrianus Janse, geb. Zierikzee 22-4-1833, vertrekt op 02-08-1856 naar Dordrecht, bakker, volgt IVc.

IIIb. Jo(h)anna (Janna) Johannis Janse(n), tr. Zierikzee 12-7-1789 Antonius Krul, geb. Zierikzee 1769, particulier in 1818 en wonende te Zierikzee, RK, particulier (1832), muzikant (1822), overl. 15-1-1837 (68 jr oud), zoon van Gijsbert Krul en Margaretha van Steenland.
NB.
- Gijsbertus Krul, tr. Helena Raaijmakers, particuliere (1815).
1. Joanna Krul, geb. Zierikzee 1797 (18 in 1815), particuliere (1815), tr. Zierikzee 12-4-1815 Wouter van den Bliek, ged. Zierikzee (RK) 8-4-1791 (huisnummer A350) (24 in 1815), kantoorbediende, zoon van Joannes van den Bliek (winkelier) en Henderina Smits.

Kinderen:
1. Margaritha Krul, geb. Zierikzee 1790 (42 in 1832), particuliere (1832), tr. Zierikzee 7-12-1832 Cornelius Suitens, geb. Bergen op Zoom 1773 (59 in 1832), stoelemaker (1832), wedn. Catharina Korenbrits, zoon van Franciscus Suitens en Anna Catharina Staelmans.
2. Helena Krul, geb. Zierikzee 1798 (24 in 1822), dienstbode (1822), tr. Zierikzee 30-5-1822 Leonardus Stroijbant, geb. Steenbergen 1799 (23 in 1822), kledermaker (1822), zoon van Petrie Stroijbant en Helena Jowaij.

IVa. Jacobus Willibrordus Janse, geb. Zierikzee 28-2-1825, broodbakker (1855), vertrekt op 04-05-1849 naar Goes, bakker, tr. Zierikzee 3-1-1855 Hendrika Rhodes, geb. Zierikzee 9-3-1829, particuliere (1855), dochter van Hendrik Rhodes (barbier) en Elisabeth Wevers.
Uit het huweljk:
1. Anna Cornelia Janse, geb. Zierikzee 11-2-1856.
2. Elizabeth Magdalena Janse, geb. Zierikzee 9-7-1858.
3. Sara Maria Pieternella Janse, geb. Zierikzee 4-10-1859.
4. Dilis Janse, geb. Zierikzee 9-6-1862.
5. Hendrik Janse, geb. Zierikzee 28-8-1864.

IVb. Anthonij Adriaan JANSE, geb. Zierikzee 17-11-1826, vertrekt op 6-3-1846 naar Goes, bakker, overl. Dordrecht 12-11-1901, tr. Zierikzee 11-1-1854 Cornelia Geers, geb. Nieuwerkerk/Zierikzee 11-11-1828, overl. Dordrecht 15-3-1896 (Kromhout 46), dochter van Jan Geers en Pietje Hittebroek.
Uit het huweljk:
1. Dilus, geb. Zierikzee 3-4-1854, boekhouder, volgt Va.
2. Adrianus Johannes, geb. Dordrecht 26-2-1857.
3. Engelina Cornelia, geb. Dordrecht 1870, overl. Dordrecht 6-7-1929 (namiddag 9 uur; aktenr 368), volgt Vb.

IVc. Johannes Adrianus Janse, geb. Zierikzee 22-4-1833, magazijnsknecht (1890-1917), overl. Dordrecht 19-3-1901, tr. Dordrecht 4-5-1864 Maria Maas, geb. Lage Zwaluwe 7-5-1839, overl. Dordrecht 2-4-1926.
NB.
- [Dordt Eigenaardig AD 22 februari 2011] Het Vrieseplein rond 1900 (Frans Schmidt, oom van Annie M.H. Schmidt, tekening van het Vrieseplein; Cafe Nieuwe Groene Wegen (later De Amstel, van J. Leermakers) 'dreggen voor drenkelingen'; Cafe De GroeneWagen; kruidenierswinkeltje J. JANSE (in 1916 De Gruyter))

- Hendrikstraat 68 (92)
  Naam Hoofd van gezin of samenwoning
  1 Johannes van de Wijgert 15-12-1959 overleden
  2 Wilhelmus van de Wijgert 08-07-1948 13-04-1951 van gezin vader Nassauweg 7Crd
  3 Maria van de Wijgert 15-12-1959 25-04-1963 hoofd door overl. vader no. 1 zie hoofd no. 4
  4 Petrus de Kock 25-04-1963 08-01-1968 Nw Vossemeer Rijksweg 15 Oudelandstraat 27
  5 Johannes Hoogendijk 30-07-1970 Toul.ln 84
  Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.)
  Johanna Janse 27-03-1945 16-10-1948 Noordendijk 113 Gr. Kerksbuurt 11/13
  BRON: Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 851-2
- [Stadsnieuws] Kon. Onderscheidingen. Ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin. Bij Kon. Besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau, de heer A.J. HEUFF, commissaris van politie alhier....... officier in de Orde van Oranje Nassau iis benoemd de heer J.F. de VRIES........ in zilver aan J.E. Krahe, hoofdbewaarder bij 't Huis van Bewaring; in zilver met de gekruiste zwaarden aan den adjudant officer administraite S. SMIT van het korps pontonniers en torpedisten; in zilver aan mej. J.C.A. Grobben, winkeljuffrouw bij N.V. Gebrs. Linders' Modemagazijnen; G.W. Kurvers, reiziger bij de firma M. van Znaten. In brons is demedaille toegekend aan A.J. Roest, wijnkoopersknecht bij de firma P.C. de Groot; mej. A.C. JANSE, dienstbode bij mevr. de weduwe J.A.C. van Bilderbeek geboren Lamaison van Heenvliet.
(bron: Dordrechtsche courant 30-08-1928)
- (WONINGKAART) Grotekerksbuurt 11-13 (St. Jacobstichting)
  Johanna Janse (k)
  16-10-1948 Hendrikstraat 68
  29-07-1960 overleden
- RK Begraafplaats Reeweg Oost 118 Dordrecht
  Naam geboren overleden leeftijd echtgeno(o)t(e) opmerking
  Anna Cornelia JANSE 25-06-1867 17-03-1949
  Johanna JANSE 20-03-1877 29-07-1960
  [http://www.online-begraafplaatsen.nl]
(fotograaf H.J. Tollens (Fa. J.G. Hameter), waarschijnlijk dienstbode Janse bij fam. Bilderbeek (huize Cronenburgh))
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Janse, geb. Dordrecht 9-7-1865 (namiddag half 12, Steenstraat L1319; aktenr 479), volgt Vc.
2. Anna Cornelia Janse, geb. Dordrecht 29-6-1867, dienstbode (1890-1917), dienstbode bij mevr. de weduwe J.A.C. van Bilderbeek geboren Lamaison van Heenvliet (onderscheiden 30-8-1928, bronzen medaille), overl. Dordrecht 17-3-1949.
3. Dina Maria Janse (Dien), geb. Dordrecht 27-9-1869 (namiddag half 12, Doelstraat), naaister (1890-1917), overl. Dordrecht 11-9-1931 (61 jaar; ongehuwd).
4.
Adriana Janse, geb Dordrecht 22-12-1871, volgt V
d.
5.
Delis Janse, geb. Dordrecht 15-11-1874 (C1122 Augustijnenkamp), volgt Ve.
6.
Johanna Janse, geb. Dordrecht 20-3-1877 (C1122 Augustijnenkamp), dienstbode (1890-1917), als kostganger in de St. Jacobstichting (Grotekerksbuurt 11-13) 1948-1960, overl. Dordrecht 29-7-1960, begr. Dordrecht (Reeweg; graf met haar zus).
7.
Anna Maria Janse, geb. Dordrecht 8-8-1879 (namiddag 7 uur; C1122 Augustijnenkamp), volgt Vf.

Va. Dilus Janse, geb. Zierikzee 3-4-1854, boekhouder firma K.G.W. de Bosson (vanaf 1877; in 1902 25 jaar in dienst; in 1922 45 jaar in dienst), tr. Dordrecht 8-9-1885 Maria van Ee, geb. Dordrecht 6-8-1859, vertrekt op 10-5-1912 naar Venraij (St. Anna gesticht), dr. van Joannes Petrus van Ee (of E) (overl. voor 1885) en Adriana van Son.
NB.
- Hartelijk dank aan allen, die mij den 5en dezer blijken van belangstelling gaven; in het bizonder betuig ik mijne erkentelijkheid aan den WelEd. Heer A.J.A. DE BOSSON en het personeel van de Firma K.G.W. DE BOSSON voor de bewijzen van waardeering bij gelegenheid van mijn 25jarig feest. D. JANSE. Dordrecht, 13 Februari 1902.
[Dordrechtsche courant, 14-2-1902]

- (jubileum) Zondag a.s. hoopt de heer D. JANSE den dag te herdenken, waarop hij voor 45 jaar als boekhouder in dienst trad bij de firma K.G.W. de Bosson (sedert 1921 Koninkl. Pharm. Fabriek v.h. Brocades & Stheeman). Ieder, die den humanen en plichtgetrouwen heer kent, zullen begrijpen, dat die dag voor hem niet onopgemerkt zal voorbijgaan.
[bron: Dordrechtsche courant vrijdag 3-2-1922]

Uit het huwelijk.:
1. Anthonij Adriaan Johan, geb. Dordrecht 25-9-1886, overl. ald. 23-1-1912.
2. Johannes Petrus Maria, geb. Dordrecht 10-7-1888, vertrekt naar Huijbergen op 27-9-1901, vertrekt op 21-7-1916 naar Lisse.
3. Cornelis Joseph, geb. Dordrecht 14-5-1892, vertrekt op 22-4-1907 naar Beverwijk, onderwijzer, vertrekt op 8-2-1917 naar Ginneken.
4. Paulus Hendrik Maria, geb. Dordrecht 26-7-1899, vertrekt op 28-4-1914 naar Beverwijk.

Vb. Engelina Cornelia Janse, geb. Dordrecht 29-10-1869, overl. Dordrecht 6-7-1929
, tr. Dordrecht 13-10-1904 Johannes Adrianus Grintjes, geb. Dordrecht 10-10-1874, spekslager, overl. Dordrecht 2-4-1935, zn. van Theodorus Grintjes en Theodora van Bijnen; hij tr. (2) Dordrecht 10-11-1932 Lauwerenske Elisabeth de Kleijn, geb. Werkendam 5-2-1873, wonende te Dordrecht en onlangs te Gouda, vertrekt op 22-6-1935 naar De Werken & Sleeuwijk, wed. van Johannes Josephus Antonius van Zuijlen, dr. van Jacob de Kleijn en Pieternella Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus Lam
bertus, geb. Dordrecht 11-12-1904, chauffeur, tr. Dordrecht 30-3-1933 Dorothea Buijtenhek, geb. Dordrecht 26-11-1911.
2. Lambertus, geb. Dordrecht 9-4-1906, overl. ald. 10-9-1906.
3. Anthonius Adrianus Diles, geb. Dordrecht 17-3-1908, wachtmeester bij de cavalerie, monteur, tr. Dordrecht 10-10-1934 Willemina Maria Verboom, geb. Dordrecht 8-3-1913.
4. Cornelia Theodora Elizabeth, geb. Dordrecht 12-10-1910, overl. ald. 13-10-1910.

Vc. Geertruida Janse, geb. Dordrecht 9-7-1865, overl. Dordrecht 28-2-1939, tr. Dordrecht 20-8-1890 Marinus Antonius van Dooremalen, geb. Dordrecht 11-10-1864, bedienaar van begrafenissen, overl. Dordrecht 27-12-1937, zn. van Hendrik van Dooremalen en Catharina Geeve.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Henricus Johannes (Henk), geb. 11-7-1891, ged. ald. (parochie van de Heilige Bonifacius) 12-7-1891 (get. Franciscus van Dooremalen, Anna Cornelia Janse), loco-burgemeester van Dordrecht, overl. Dordrecht 16-1-1967, tr. Dordrecht 11-4-1918 Adriana Francisca de Kleijn (Anna), geb. Alphen aan de Maas 23-8-1895, overl. Dordrecht 22-2-1985 (90 jr.), begr. Dordrecht 27-2-1985 (RK begraafplaats Reeweg Oost).
2. Joannes Adrianus (Jan), geb. 2-10-1892, ged. ald. (parochie van de Heilige Bonifacius) 3-10-1892 (get. Joannes Adrianus Janse, Maria Maas), bedienaar van begrafenissen, overl. Dordrecht 6-10-1965.
3. Franciscus Henricus Joannes (Frans), geb. 2-11-1894,
overl./begr. Oosterhout 17/21-4-1973, tr. Maastricht 4-4-1928 Maria Christine Josephine Wijsen (Jos), geb. Maastricht 4-8-1893, overl. Deventer 22-2-1982, begr. Oosterhout 27-2-1982 (RK begraafplaats), dr. van Josephus Hubertus Wijsen en Catharina Hubertina Janssen. 
4. Diles Maria (broeder B.Q. Tarcisius), geb. 28-1-1897, ged. ald. (parochie van de Heilige Bonifacius) 29-1-1897, overl.
te Voorhout 17-7-1975.
5. Wilhelmus Adrianus (Wim), geb. 8-3-1899, ged. ald. (parochie van de Heilige Bonifacius) 8-3-1899 (get. Wilhelmus van de Wijgert, Adriana Janse), kantoorbediende, overl. Dordrecht 7-9-1973 (75 jr.), begr Dordrecht 11-9-1973 (RK begraafplaats Reeweg Oost).
6. Anthonius Franciscus
(Antoon), geb. Dordrecht 10-5-1901, timmer- en aannemersbedrijf (Veststraat), overl. Dordrecht 18-3-1986 (84 jr.), begr. Dordrecht 21-3-1986 (RK begraafplaats Reeweg Oost, otr. Dordrecht 14-4-1933, tr. Dordrecht 3-5-1933 (Parochiekerk H. Bonifacius) Johanna Geertruida Maria Vaneveld (Jo), geb. Dordrecht 17-2-1907, overl. Dordrecht 30-4-1993 (86 jr.), begr. Dordrecht 6-5-1993 (RK begraafplaats Reeweg Oost), dr. van Ahazeweris Vaneveld en Johanna Geertruida Coomans.
7. Maria Catharina (Mies), geb. 1-9-1903, kraamverzorgster, overl. Dordrecht 25-1-1994 (90 jr.), begr. Dordrecht 29-1-1994 (RK begraafplaats Reeweg Oost).
8. levenloos (jongetje), geb. 9-1-1906, namiddag half 3, 9 Gravenstraat
.
9. Cornelis Henricus Hubertus (Kees), geb. Dordrecht 13-7-1909, overl. Dordrecht 12-10-1980 (71 jr.), begr Dordrecht 16-10-1980 (RK begraafplaats Reeweg Oost), tr. Rotterdam 20-11-1935 Maria Johanna van Unnik, geb. Rotterdam 14-3-1910, overl. Dordrecht 9-12-1990 (80 jr.), begr. Dordrecht 13-12-1990 (RK begraafplaats Reeweg Oost), dr. van Johannes Waltherus Gerardus van Unnik en Jacoba Adriana van Schendel. 

Vd. Adriana Janse, geb. Dordrecht 22-12-1871, overl. Dordrecht 9-7-1937 (65 jaar), tr. Dordrecht 31-5-1900 Wilhelmus van de Wijgert, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 21-2-1875, machinist houtbereiding, zoon van Johannes van de Wijgert en Adriana de Kroon.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus, geb. Dordrecht 20-4-1901, vertrekt op 21-5-1924 naar Wassenaar, Achterweg 19.
2. Adrianus Johannes, geb. Dordrecht 5-8-1902.
3. Adriana Maria, geb. Dordrecht 21-2-1905.
4. Maria Geertruida, geb. Dordrecht 27-10-1906, overl. ald. 10-2-1908.
5. Cornelis Johannes, geb. Dordrecht 1-5-1908, overl. ald. 24-2-1909.
6. Maria Geertruida, geb. Dordrecht 29-10-1909, vertrekt naar Blerancourt (Fr) op 12-4-1939.
7. Johanna Cornelia, geb. Dordrecht 25-10-1910, overl. ald. 10-8-1911.
8. Johanna Cornelia, geb. Dordrecht 4-4-1912, vertrekt op 31-1-1933 naar Heijthuizen, St. Catharina klooster.

Ve. Delis Janse, geb. Dordrecht 15-11-1874 (C1122 Augustijnenkamp), schoenmaker, fabrieksarbeider (1901), arbeider (1891-1902), steendrukker, vertrekt op 23-5-1901 naar Dubbeldam, tr. Dordrecht 23-5-1901 Helena Catherina van Well, geb. Heusden 20-6-1876, dr. van Adrianus van Well (overl. voor 1901) en Elisabeth Bovens (wonende te Dubbeldam 1901).
Het gezin vestigt zich in Dordrecht vanuit Dubbeldam op 1-1-1903.
NB.
- (advertentie) SIGARENMAGAZIJN 328 Voorstraat b.d. Botjesstraat, Dordrecht
steeds voorradig: Eene groote sorteering uit de gunstigst bekende fabrieken in verschillende verpakkingen van af f 10 tot f 150 per mille.
BESTELHUIS van de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij. De geoderen worden afzonderlijk, niet in den winkel geborgen, en adressen met geheimhouding behandeld. Voor spoedige expeditie wordt zorg gedragen. Aanbevelend, D. JANSE;
[bron: Christelijk Nieuwsblad 15 okt 1892 nr 24 (SAD 569-11.201)]

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth, geb. Dordrecht 10-5-1904, overl. ald. 22-4-1905.
2. Elisabeth, geb. Dordrecht 4-7-1906.
3. Johanna Adriana, geb. Dordrecht 30-6-1907.
4. Adrianus Johannes, geb. Dordrecht 15-5-1909.

Vf. Anna Maria Janse, geb. Dordrecht 8-8-1879 (namiddag 7 uur; C1122 Augustijnenkamp), overl. Dordrecht 2-5-1935 (aktenr 196), tr. Dordrecht 14-10-1909 Johannes van de Wijgert, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 29-3-1876, bankiersknecht, smid, zn van Johannes van de Wijgert en Adriana de Kroon.
NB.
- (rapport 254) Zondag 10 September 1944
te 04.45 uur - Doet Dirk Cornelis Kes, metaalperser, oud 44 jaar, wonende Weissenbruchstraat 25, aangifte van opzettelijke vernieling van eenige ruiten van zijn woning. Opgedragen v.d. o.w.m. van Hattem.
[ + aangehecht: Nadat op Zondag 10 September 1944, aan het Hoofdbureau van politie te Dordrecht, kennis was gegeven door Dirk Cornelis Kes, perser, oud 43 jaar, wonende te Dordrecht, Weissenbruchstraat 25 rood, dat van zijn woning 8 glas in lood ruitjes in een grootere ruit va zijn woning was stuk gegooif, heb ik, Willem Adrianus van Hattem, opperwachtmeester van politie te Dordrecht, na bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en boven bedoeld persoon gehoord, die mij verklaar: 
   Gisteren Zaterdag 9 September 1944, des namiddags te omstreeks 10.30 uur zaten wij in onze woning met een clubje menschen (buren) ons 20-jarig huwelijks-feest te vieren. Op dat tijdstip werd er met steenen op de ramen gegooid, waardoor er 9 glasruitjes werden vernield. De stukken steenen kwamen in beide voorkamers terecht. Ik keek dadelijk naar buiten maar kon door de duisternis niemand onderscheiden, wie of dat gedaan kon hebben. Ik heb ook niemand zien of hooren loopen. Van morgen hoorde ik van de buren aan de overzijde van de straat dat vermoedelijk Duitsche soldaten de steenen door de ruiten hebben gegooid, omdat er vliegtuigen in de lucht waren en ik aan de voorzijde volgens de buren niet goed verduisterd had, omdat zij aan beide voorkamers licht hadden gezien. De buren daar ik dit van gehoord heb zijn Boer en Van de Wijgert, die wonen aan de andere zijde van de straat. Ik kan U de schade die ik heb bekomen van de vernielde ruitjes nog niet opgeven. Meer kan ik U daarover niets zeggen. Ik geloof niet dat er politiek in zit, omdat ik reeds ander-half jaar de N.S.B. heb verlaten. 
   Daarna hoorde ik Cornelis Boer, arbeider, oud 31 jaar, wonende Weissenbruchstraat 24rood, die mij verklaarde: Op Zaterdag 9 September 1944, des namiddag te omstreeks 10.30 uur, zat mijn vrouw Dirkje Hitzert en ik in de voorkamer van onze woning. Opdat tijdstip hoord ik en mijn vrouw in de straat loopen, vermoedelijk Dutische soldaten met spijkers onder de schoenen. Evan daarna hoorde wij glasgerinkel en vervolgejs personen hard weg loopen. Naar buiten hebben wij niet gekeken, omdat wij dit niet kunnen wegens de verduistering. Van morgen Zondag 10 September 1944, hoorde wij dat er ruiten stukwaren gegooid bij onze overbuurman Kes. Ook hoorde wij nog dat er ook een steen tegen de muur was gegooid in onze rij woningen op no. 28rood. Meer kunnen wij daarover niets meer zeggen. 
   Vervolgens hoorde ik nog Elise Klauwens, huisvrouw van Johannes van de Wijgert, oud 31 jaar, wonende Weissenbruchstraat 28rood, die mij verklaarde: Op Zaterdag 9 September 1944, des namiddags te omstreeks 10.30 uur, zat ik in de keuken van mijn woning. Op dat tijdstip hoorde ik personen loopen in de straat. Daarop werd er een stuk steen tegen de muur van onze woning gegooid dat in scherven vloog want hedenmorgen zag ik daarvan de stukjes in de goot liggen. Daarna hoorde ik dat er nog een paar werd gegooird bij een der overburen, tegen de ruiten want ik hoorde duidelijk dat de glasscherven naar beneden vielen. Ik vermoed dat dit Dutische soldaten hebben gedaan want die personen hadden spijkers onder de schoenen. ik heb dit evenwel niet kunnen zien wegens de dusietrnis. Meer kan ik U daarover noet meer zeggen. Wel zag ik door de ruiten van mijn woning dat de afscherming van de woning van Kes, aan de overzijde van de straat niet in orde was, omdat er licht naar buiten straalde. Vanmorgen Zondag horode ik dat er bij Kes, ruiten van de woning waren vernield. 
Ik, rapporteur, leg de stukken steen bij dit rapport over bij Kes, in de voorkamers van zijn woning waren terecht gekomen. Dordrecht, 10 September 1944. De Opperwachtmeester van politie A. de Heus. ]

-
Hendrikstraat 68 (92)
  Naam Hoofd van gezin of samenwoning
  1 Johannes van de Wijgert 15-12-1959 overleden
  2 Wilhelmus van de Wijgert 08-07-1948 13-04-1951 van gezin vader Nassauweg 7Crd
  3 Maria van de Wijgert 15-12-1959 25-04-1963 hoofd door overl. vader no. 1 zie hoofd no. 4
  4 Petrus de Kock 25-04-1963 08-01-1968 Nw Vossemeer Rijksweg 15 Oudelandstraat 27
  5 Johannes Hoogendijk 30-07-1970 Toul.ln 84
  Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.)
  Johanna Janse 27-03-1945 16-10-1948 Noordendijk 113 Gr. Kerksbuurt 11/13
  BRON: Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 851-2

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Adrianus van de Wijgert, geb. Dordrecht 3-7-1911, tr. Dordrecht 5-10-1933 Elise Henrica Clauwens, geb. Borgerhout (Belgie) 7-4-1913 (Kind: Wilhelmina Jeanne, geb. 31-7-1940).
2. Adrianus Wilhelmus van de Wijgert, geb. Dordrecht 15-11-1913, tr. Dordrecht 11-7-1940 Antonia Petronella Pool, geb. Roosendal en Nispen 14-3-1919.
3. Adriana Maria van de Wijgert, geb. Dordrecht 1-12-1914.
4. Maria van de Wijgert, geb. Dordrecht 16-6-1916.
5. Wilhelmus van de Wijgert, geb. Dordrecht 14-12-1920.

Laatst gewijzigd: juli 2002, juli 2010 (EvD).