KATOEN - CAT(T)OEN 
Gorinchem/Oud-Gastel/'s-Gravendeel/Dordrecht

I. Johannes/Jan Cat(t)oen/Katoen, geb. Gorinchem (Gorkum) ca 1715 (aldaar niet gevonden), onlangs wonende te Prinsenland en nu wonende te Nieuw-Gastel (1746), overl. 's-Gravendeel 19-9-1787, tr. (1) ca. 1736 Engeltje Hendrikse Kloek, overl. voor mei 1746, otr. (2) Dinteloord en Prinsenland 7-5-1746 (alhier (Oud en Nieuw Gastel) niet getrouwd of geen att versogt om elders te tr.) Aldegonda Kroes (Craes), j:d: geb. Drongelen, onlangs wonende te Prinsenland en nu wonende te Nieuw-Gastel (1746), overl. voor nov. 1748, tr. (3) voor nov. 1748 Petronella/Neeltje P(i)eters Maaskant, geb ca 1725, overl. 's-Gravendeel 18-3-1788. 
NB.
- (31-31) Jurriaen van Driel wede Johannes Catoen. Een huijs op den dijk van ’t landeke van de Heer van Bevere verpondinge F 0:17:0. (
Kohier van de verponding, omslag en 100e penning van Nieuw-Bonaventura, Mookhoek, Trekdam 1734-1753; SA Dordrecht archiefnr. 125, inv. nr. 884).
- http://home.wanadoo.nl/uitwelkebeker/index2.html (KROES vereniging).
- testament Neeltje Maaskant 12-3-1788: zoon Pieter erft het huis aan de Havendijk
- Jan Katoen is present bij een veiling van rijshout 25-2-1764
-  NN, begr. 's-Gravendeel kind van Jan Katoen 19-9-1787 pro deo
- Arie Pieters MAASKANT, tr Pleuntje Bastiaans PORTUGAAL
1. Pieter MAASKANT, geb 's-Gravendeel 1699
- De notaris is met zijn getuigen andermaal gerequireerd ten huize van Dirk Maas alwaar mede aanwezig waren Pieter Maaskant wonende Dordrecht en Arij Overwater wonende te StrienSas beiden als executeurs van het testament van wijlen Jacob Langstraat, welke mij verzochten en gelasten de zegels, door mij op de 19e dezer aangebracht, te verbreken, welke nog gaaf en ongeschonden waren.
Aktedatum 21/03/1787
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1191
Aard van de akte depositie Naam notaris Jacob Kluit Jzn

Uit het eerste huwelijk:
1. Caatje, geb. ca. 1737, indem van Oude Tonge 5-7-1742 ingeschr 1750 (5 jaar in 1742)
, verm. begr. 's-Gravendeel 29-11-1756 pro deo (kind van Jan Katoen), dr. van Johannes Catoen en Engeltje Kloek.

Uit het derde huwelijk (volgorde helemaal niet zeker):
1. Petronella, ged. Dordrecht 25-11-1748 (RK; get. Petrus Maaskant, Catharina Catoen), verm. begr. 's-Gravendeel 6-6-1752 pro deo (kind van Jan Katoen).
2. Martijntje, geb. Puttershoek 1749, volgt IIa.
3. Machiel, geb. 's-Gravendeel 1755, volgt IIb.
4. NN, begr. 's-Gravendeel kind van Jan Katoen 2-9-1758 pro deo.
5. Pieter, volgt IIc.
6. Anna, volgt IId.
7. Pieternella, geb. 's-Gravendeel 1764, overl. Strijen 8-6-1819 (55 jaar), otr. Strijen 28-9-1787 (prodeo) Hendrik van Balder(en), j:m: geboortig van Strijen.
8. Kaatje, geb. 's-Gravendeel 1771, overl. Strijen 25-3-1837 (66 jaar), volgt IIe.
9. Fleur, geb 's-Gravendeel 21-4-1772, volgt IIf.
10. NN, begr. 's-Gravendeel kind van Jan Katoen 19-9-1787 pro deo.

IIa. Martijntje Katoen, geb. Puttershoek ca 1749, j.d. wonende 's-Gravendeel (1798), overl. Puttershoek 27-12-1827 (78  jaar), otr/tr (1) Puttershoek 2-4-1779/25-4-1779 Gerrit Isaacs Dekker, ged. Puttershoek 7-6-1744, overl. Puttershoek 10-4-1797, zoon van Isaac Gerrits Dekker (schoenmaker) en Ariaantje Huiberts Deunhouwer, tr. (2) Puttershoek 27-4-1798 Jan van Roon, wedn. Maria van Gelder. 
NB.
- Adriana Dekker, weduwe, nederlands hervormd woont in bij Jaantje Kleinjan en Maarten de Kievit, woonachtig Noldijk 68 A, Ridderkerk. (Bron: BR Ridderkerk 1850), (gegevens Willeke Molema)

Uit dit huwelijk:
1. Huibert Dekker, geb/ged. Puttershoek 22/26-3-1770 (get. Cornelia Verheul), overl. Puttershoek 21-2-1859, tr. Puttershoek 14-5-1805 Maria Dekker.
2. Neeltje Dekker, geb/ged. Puttershoek 29/30-9-1781 (get. Cornelia Maaskant).
3. Ariaantje Dekker (Adriana), geb/ged. Puttershoek 20/28-9-1783 (get. Jannigje Vlasblom), overl. Puttershoek 16-1-1868 (akte 5), otr. Puttershoek 12-8-1803 Frans Kleinjan, geb. Puttershoek 29-1-1778, overl. Puttershoek 3-5-1847, zoon van Dirk Jacobs Kleinjan en Marija Fransdr. Vaandrager; hij tr.  ca. 1816 (2)  Lena Noteboom, geb. 's-Gravendeel 1-1-1791, overl. 's-Gravendeel 10-9-1846, dr. Gerrit Ariens Noteboom en Maria Ariens Kleinjan.
4. Johannes Dekker, geb/ged. Puttershoek 2/10-7-1785.
5. Ida Dekker, geb./ged. Puttershoek 24/30-9-1787.
6. Ida Dekker, geb./ged.Puttershoek 9/13-2-1791, otr. Puttershoek 18-12-1812 NN.

IIb. Machiel Johannisse Katoen, geb. 's-Gravendeel 1755, arbeider (1812), wekelijks bedeeld f 4.10 (1812), overl/begr. 's-Gravendeel 20-1-1815 (Strijensedijk 80, 60 jaar)/23-1-1815, tr. aangifte 's-Gravendeel 16-6-1787 Jacoba Huybertsdr. Koo(ij)mans/Coomans, geb. 1762, arbeidster (1825), overl. 's-Gravendeel 29-4-1833, Langestraat 166 wijk 8 (71 jaar). 
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, gebged. 's-Gravendeel 23-12-1787/30-12-1787 (get. Caatje Catoen), volgt III.a
2. Maayke, geb. 's-Gravendeel 25-8-1789, overl. 's-Gravendeel 8-2-1815 (25 jaar), tr. 's-Gravendeel 23-2-1814 Jacob Jacobszn Dekker, hertr 's-Gravendeel 24-11-1821 Grietje van Bezooyen. 
Uit het huwelijk:
    a. Jacob, geb. 's-Gravendeel 21-6-1814, overl. 's-Gravendeel 14-2-1820.
3. NN, begr. 's-Gravendeel kind van Michiel Katoen 7-7-1792 pro deo.
4. Johanna, geb. 1793, overl/begr. 's-Gravendeel 10-7-1812/14-7-1812, Nw. Ben. dijk 80 (19 jaar)
5. Jannigje, geb/ged. 's-Gravendeel 12-1-1795/18-1-1795, volgt IIIb.
6. Huibje, geb/ged. 's-Gravendeel 25-5-1800/1-6-1800, volgt IIIc.
7. Pieter, geb/ged. 's-Gravendeel 21-2-1803/27-2-1803, volgt IIId
8. Johannes, begr. 's-Gravendeel 28-12-1810.
9. Leijntje, geb. 1806, overl/begr. 's-Gravendeel 6-10-1812/9-10-1812 Nw. Bon dijk 80 (bijna 6 jaar).

IIc. Pieter Katoen, geb 's-Gravendeel 1765, begr. 's-Gravendeel 19-12-1793 op het kerkhof, aangifte tr. 's-Gravendeel 14-6-1788 (pro deo) Anna Bastiaansdr. van Twist, geb. ong. 1767, dr. van Bastiaan van Twist en Aagje Schipper(s) alias Rijkhoek; zij tr. (2) 29-9-1809 Jan de Kievit, arbeider, wedn. Maaike de Zeeuw.
NB.
- Pieter Katoen wordt begraven 19-12-1793 (pro deo), die nadat hij van een dolle hond gebeeten was, circa 4 weeke daer na is dol geworden en binnen 1 dag of 3 is gestorven, portaal zeer diep is begraven en doodkleed, houders en touwen met de kist in het graft. gegaan (Doodboek 's-Gravendeel 1793).
- Pieter Katoen zijn weduwe Anna van Twist houdt veiling van een huis aan de Havendijk getekend A49 5-11-1807
- Pieter katoen zijn weduwe Anna van Twist verkoopt aan Pleun Valk een huis aan de Havendijk (letter A49) 19-11-1807.
- Pieter katoen; instelling van voogdijschap door zijn weduwe Anna van Twist over haar 3 nog zeer jonge onmondige kinderen. Zij wordt voogd. Toeziend voogd Gerrit van de Koppel 19-10-1809
- Pieter Katoen is koper of borg op veiling van huisraad en nagelaten goederen van Andries Bijl 4-6-1788
- Pieter Katoen koper op veiling van huisraad door Johannes Geervliet 3-4-1788
- Pieter Catoen bet. aan armen f1.10 wegens een boete (voor roken van pijp zonder dop) in Dorpsstraat 1795 (GA Strijen).

Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Pieters Katoen/Cat(t)oen, geb/ged. 's-Gravendeel 1-4-1789/4-5-1789 (get Kaatje Catoen), 18-3-1812 lidmaat 's-Gravendeel, overl. 's-Gravendeel 4-9-1873, tr.(1) 's-Gravendeel 25-4-1812 Leendert van der Wulp, geb.'s-Gravendeel 1784, arbeider, overl. 's-Gravendeel 7-9-1812 (26 jaar), zn. van Melis van der Wulp en van Elizabeth Moret, tr.(2) 's-Gravendeel 28-12-1814 Jan van Harthals, geb. 's-Gravendeel 1764, doodgraver (1839), zn van Abraham Harthals en van Anna de Vos, kleinzoon van Abraham van Harthals en van Anna van Pelt, kleinzoon van Jan de Vos en van Cornelia Collart, overl. 's-Gravendeel 13-12-1839 (75 jaar). 
Uit het eerste huwelijk:
    a. Leendert, geb. 's-Gravendeel 25-2-1813, huw. procl. Dubbeldam 20-1-1833/27-1-1833.
2. Bastiaan, geb/ged. 's-Gravendeel 27-2-1791/6-3-1791 (get. Aagje A. Appel), volgt IIIb.
3. NN
4. NN,
een kind van Pieter Katoen begr. 's-Gravendeel 9-3-1803 onvermogend.

IId. Anna Katoen, geb. 's-Gravendeel, van den Fijnaart naar Ooltgensplaat 11-7-1774 (attestatie 's-Gravendeel), begr. Willemstad (doodboek) 25 okt 1784, tr. (1) Willemstad 9-4-1785 Hendrik Hofman, overl. voor febr 1786, tr. (2) Cornelis Janse (den) Baart, ged. Willemstad 2-5-1745, begr. Willemstad (doodboek) 12 juni 1798, zn. van Johannes (Jan) Floris Cornelis (den) Baert en Anna Jans van Aruwynen.
NB: 
- Anna Katoen; in leven vrouw van Cornelis den Baart. Haar 2 nagelaten kinderen krijgen legaat uit testament van Neeltje Maaskant weduwe van Jan Katoen 12-3-1788 (Recht 's-Gravendeel)
- I Johannes (Jan) Floris Cornelis (DEN) BAERT, van Willemstad, geb. Zevenbergen, tr. (1) Willemstad 7-1-1730 Barbara Leenderts in 't Veld (weduwe Dirk Meynders), tr. (2) Willemstad 3-1-1732 Anna Jacobs Quirens (Quyreyn), otr. (3) Willemstad 21-2-1738 Anna Jans VAN ARUWYNEN, weduwe Hendrik van der Kooij
II Cornelis Jans BAART, ged. Willemstad 2-5-1745, tr. (1) Anna Jans Katoen, tr. (2) Willemstad 26-2-1786 Neeltje ZWIJGERS, ged. Fijnaart 23-4-1758; zij ondertr. (1) Willemstad 9-4-1785 Hendrik Hofman, ovl voor febr 1786.
Kinderen Cornelis Janse Baart:
1. NN, begr. Willemstad 4 mei 1782 een kind van Cornelis Janse BAART.
2. NN, begr. Willemstad 13 aug 1783 een kind van Cornelis Janse BAART.
3. NN, begr. Willemstad 15 aug 1783 een kind van Cornelis Janse BAART.
4. NN, begr. Willemstad 19 nov 1784 een kind van Cornelis Janse BAART.
5. NN, begr. Willemstad 22-3-1791 ontijdig geb. kind van Cornelis DEN BAART.
6. NN
7. NN

IIe. Fleur/Floris/Florus Jzn. Katoen, geb. 's-Gravendeel 21-4-1772 (reg. civique, garcon macon), metselaarsknecht (1815), ovl/begr 's-Gravendeel 12-2-1815 (41 jaar)/15-2-1815, otr/tr. (1) 's-Gravendeel 8-5-1795/24-5-1795 Maria Hermensdr. Snijders, geb. 's-Gravendeel, begr. 's-Gravendeel 4-6-1804 (onvermogend), dr van Hermen Teunisz. Snijders en Maaike Jans Jongekrijg, tr. (2) aangifte 's-Gravendeel 7-9-1804 Aaltje Koppe, geb. Maasdam, won. 's-Gravendeel (1804), tr.(3) ca 1809 Jannigje Sneep.
NB.
- F. Katoen, present bij veiling van esse -en elzenstruiken 4-3-1799 (RA 's-Gravendeel)
- Fleuris katoen, present bij veiling van houtgewas 28-1-1797
- testament Floris Katoen 30-5-1804, reeds 1 kind (RA 's-Gr.)
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Katoen, geb. 's-Gravendeel 29-12-1799, metselaarsknecht (1824), won. Zuidland (1824), sergeant bij het derde bataillon der 4de Afd Zuid Hollandsche Schutters (1834), tr. Oudenhoorn 10-6-1824 Maartje Krakkeel, ged. Oudenhoorn 11-3-1803, won. Oudenhoren (1824), overl. Zierikzee 28-3-1833, tr. (2) 's-Hertogenbosch 3-5-1834 Ermina Schildebrand, geb. 's-Hertogenbosch 1795 (39 in 1834), arbeidster.
2. kind begr. 's-Gravendeel 5-11-1801 pro deo.
3. kind begr. 's-Gravendeel 10-3-1803 pro deo.
4. kind begr. 's-Gravendeel 25/26-5-1804 pro deo.
5. kind begr. 's-Gravendeel 31-12-1805 pro deo.

Uit het derde huwelijk:
1. Arie, geb. Liefkenshoek (N-Br) 18-12-1809, volgt IIIf.
2. Pieter Florisz Katoen, geb. Liefkenskerk 13-7-1813, arbeider (1858), won. Dordrecht (1853-april 1854),  tr. (1) 's-Gravendeel 13-9-1845 Johanna Margretha Jacobs, geb. 's-Gravendeel 14-10-1821, Grietje Jacobs overl. Dordrecht 14-2-1852, dr. van Ernst Jacobs en Maria van Bree, tr. (2) 's-Gravendeel 24-5-1854 Neeltje de Man.
Uit tweede huwelijk:
    a. Johannis, geb. 's-Gravendeel, overl. 's-Gravendeel 9-10-1858.
    b. Jannigje, geb. 's-Gravendeel 10-7-1856, tr. (ontbonden 31-12-1888) Dubbeldam 10-4-1884 (aktenr 6) Teunis DE VISSER, geb. Dubbeldam 7-7-1853, arbeider, zn. van Arie DE VISSER (tuinman) en van Elisabeth VAN BREE.

IIf. Kaatje Katoen, geb. 's-Gravendeel 1764, acte van indem naar Cillaarshoek 21-2-1791, op lijst ledematen 1-5-1807 Cill. hoek, arbeidster (1825), won. St. Anthonie Polder (1825), ovl. Strijen 25-3-1837 (71 jaar), otr/tr. Cillaarshoek 16-4-1790/9-5-1790 Lambert/Lammert Frans Buitendijk, ged. Cillaarshoek 22-8-1762, overl. Cillershoek 10-5-1817 (54 jaar).
Kaatje Katoen, weduwe Lammert Buitendijk; zij woonde in 1815/16 nog niet in St. Anthonie Polder en ook niet in 1808; zij heeft geen 4 jaar in St. Anthonie Polder gewoond. Zij is oud en armlastig. Missive aan armbestuur 's-Gravendeel 14-2-1830, dat in 's-Gravendeel moest bedelen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Cillaarshoek:
1. Ingetje, ged. 18-7-1790 (get. de vader), overl. Numansdorp 15-12-1850 (60 jaar).
2. Johannes, ged. 16-10-1791 (get. Fijgie Weeda).
3. Neeltje, geb/ged. 27-12-1792/30-12-1792 (get. de vader en Fijgje Weda), tr. Strijen ..-10-1816
4. Frans, geb/ged. 18-8-1794/24-8-1794 (get Fijgie Weda).
5. Johanna, geb/ged. 06-03/12-03-1797 (get. de vader).
6. Maria Buitendijk, geb/ged. 12-5-1798/20-5-1798 (get. de vader), overl. Dordrecht 19-3-1830, otr. Dordrecht 27-2-1825,  tr. St. Antonie Polder 20-3-1825 Johannes Plazier, geb. 1800, arbeider (1830)
7. Johanna, geb/ged. 6-3-1799/12-3-1799.
8. Johannes, geb/ged. 5-3-1802/7-3-1802 (get. de vader).
9. Frans, geb/ged. 8-4-1804/15-4-1804 (get. de vader), overl. Heeroudelandsambacht 3-10-1856 (52 jaar), tr. Geertrui Zwijnenburg.
10. Pieter, geb/ged. 15-8-1806/17-8-1806 (get. de vader).
11. Dirk, geb/ged. 18-3-1809/26-3-1809 (get. de vader).

(Kind: ovl. Maasdam 1879)

IIIa. Neeltje Katoen Machielsdr, geb/ged. 's-Gravendeel 23-12-1787/30-12-1787 (get. Caatje Catoen), dienstmaagd (1813), won. Dordrecht (1850), overl. Dordrecht 26-5-1863, tr. (1) 's-Gravendeel 30-1-1813 Pieter Reyerszn Kranendonk, geb. 's-Gravendeel 1783, metselaar (42 in 1824), wonen Schenkeltje 151, ovl. Dubbeldam 16-2-1836, zn van Reijer Kranendonk en Trijntje de Bie, tr. (2) Dordrecht 13-3-1850 Aart van Hemert, geb. Brakel 1774, koopman (1850), wedn. Bastiaantje de Zeeuw (ovl. Dubbeldam 14-12-1817, dc van Pieter de Zeeuw en Jannigje Barendrecht), zoon van Hendrik van Hemert en Elisabeth van Aalst.
Uit het eerste huwelijk:
1. Reyer, geb. 's-Gravendeel 5-4-1813.
2. Trijntje, geb. 's-Gravendeel 14-12-1814, overl. 's-Gravendeel 29-12-1814.
3. Machiel, geb. 's-Gravendeel 4-1-1816, overl. 's-Gravendeel 8-1-1817.
4. Machiel, geb. 's-Gravendeel 14-3-1817.
5. Willem, geb. 's-Gravendeel 8-10-1818, overl. 's-Gravendeel 26-11-1818.
6. Johannes, geb. 's-Gravendeel 18-10-1819, overl. 's-Gravendeel 17-1-1820.
7. Johannes, geb. 's-Gravendeel 6-6-1823, overl. 's-Gravendeel 14-9-1823.
8. Jacoba, geb. 's-Gravendeel  11-8-1824, overl. 's-Gravendeel 3-12-1824.
9. Neeltje, geb. 's-Gravendeel 8-5-1826. 

IIIb. Jannigje Katoen, geb/ged. 's-Gravendeel 12-1-1795/18-1-1795, overl. 's-Gravendeel 4-11-1864 (69 jaar), tr. Gerrit Bax, schipper. 
Uit het huwelijk:
1. Pietertje, geb. 's-Gravendeel 26-4-1827 (aktenr 49).
2. Machiel, geb. 's-Gravendeel 19-3-1829 (aktenr 24).
3. Melis, geb. 's-Gravendeel 3-3-1831 (aktenr 17).

IIIc. Huibje Michielsdr Katoen, geb/ged. 's-Gravendeel 25-5-1800/1-6-1800, overl. 's-Gravendeel 8-4-1879, tr (1) 's-Gravendeel 2-4-1824 (nr 4) Willem Pieterszn Mookhoek, geb. 's-Gravendeel 10-2-1797, arbeider, overl. 's-Gravendeel 29-4-1833, zoon van Pieter Jacobs Mookhoek en Annigje Bastiaansdr. Valk, tr. (2) Arnoldus Borel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter, geb. 's-Gravendeel 4-8-1824, zie V.
2. Koosje, geb. 's-Gravendeel 17-10-1824 (aktenr 68).
3. Marinus, geb .'s-Gravendeel 24-3-1828.
4. Korstiaan, geb. 's-Gravendeel 17-3-1830, oerl. 's-Gravendeel 30-3-1830.
5. Johannes, geb. 's-Gravendeel 17-3-1830, overl. 's-Gravendeel 19-3-1830.
6. Annigje, geb. 's-Gravendeel 10-2-1832.

IIId. Pieter Katoen, geb/ged. 's-Gravendeel 21-2-1803/27-2-1803, arbeider (1825), won. onder Strijen (1825), overl. 's-Gravendeel 3-2-1862 (60 jaar), tr. (1) Strijen procl. 20-12-1825/27-12-1825 Bastiaantje de Kreek, geb. 1803, arbeidster (1825), dr. van Hendrik de Kreek en Eefje Visser, overl. 's-Gravendeel 30-12-1843, tr. (2) 's-Gravendeel 28-6-1845 Jannigje Groenewoud, dr. van Joris Groenewoud (arbeider) en van Dirkje Roos (overl. 's-Gravendeel).
Uit het eerste huwelijk:
1. Machiel, geb. Strijen 9-2-1829, overl. 's-Gravendeel 5-2-1857, 28 jaar, tr. Geertrui Dekker, geb. 1833, arbeidster (1852).
Buiten het huwelijk:
    1. Bastiaantje, geb. 's-Gravendeel 10-9-1852, overl. 's-Gravendeel 5-10-1852, 24 dgn.
2. Jefje, geb. 's-Gravendeel 20-6-1831 (aktenr 49), won. Dordrecht 1855-56 (dienstbode), tr. De Mijl 28-11-1856 (nr 4) Reijnier Boer, geb. Papendrecht 1828, arbeider, zn van Maarten Boer (ovl voor 1856) en van Maria Erkelhuijzen (won Papendrecht 1856).
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannis, geb. 's-Gravendeel 30-9-1845,  overl. 's-Gravendeel 11-1-1848 (2 jaar) 
2. Dirksje, geb. 's-Gravendeel 9-10-1849, overl. 's-Gravendeel 30-4-1858, 9 jaar

IIIe. Bastiaan Pieterszn Katoen, geb/ged. 's-Gravendeel 27-2-1791/6-3-1791, schippersknecht (1814), nachtwaker (1830), arbeider (1838), vlaswerker (1856), won. Hoedekenskerke (1814), Dordrecht (1856), ovl. Dordrecht 18-5-1856, tr. (1) 's-Gravendeel 26-11-1814 Maaike (Maatje) Hermensdr Sto(o)ker, geb/dp 's-Gravendeel 2-8-1790/8-8-1790, ovl. 's-Gravendeel 5-5-1830 (Havendijk 44 wijk 2), dochter Herman Stoker en Teuntje Arijsdr. Waleboer/Waalboer, tr.(2) 's-Gravendeel 28-2-1833 (nr 2, zijn schoonzuster) Dirksje Monster, geb. Heinenoord 22-8-1802, won. Dordrecht (1850-60), wed David Hermanse Stoker (overl. 's-Gravendeel 14-11-1831).
NB.
- Bastiaan Katoen en Dirksje Monster zijn onvermogend volgens verklaring van Bastiaan Reekeling , schoenmaker en Jacobus Florentius Barth, veldwachter, beide te 's-Gravendeel 10-2-1833
Uit het eerste huwelijk:
1. Hermina, geb. 's-Gravendeel 8-4-1823 (aktenr 38)
2. Teuntje Katoen (Teuntje Catoen), geb. 's-Gravendeel 19-1-1815, tr. Kleine Lindt 21-4-1843 Eldert Groenendijk, geb. Barendrecht ca 1797 (46 in 1843), weduwnaar van Wouterina van der Griend, tr. (2) Groote Lindt 6-5-1863, overl. Groote Lindt 19-7-1877 (73 jaar)
    1. Dirksje Katoen, geb. 's-Gravendeel 10-3-1841, overl. 's-Gravendeel 12-4-1841 (1 mnd.)
3. Anna, geb. 's-Gravendeel 16-9-1816, won. Kleine Lindt (1841), tr. Kleine Lindt 25-8-1841 Johann Dietrigh Morkig, geb. Warmsen, district Diepeman, Koninkrijk Hannover 1806.
4. Neeltje, geb. 's-Gravendeel 8-9-1819, volgt IVa.
5. Pieter, geb. 's-Gravendeel 8-6-1821, volgt IVb .
6. Johannes, geb. 's-Gravendeel 5-4-1825, overl. 's-Gravendeel 5-1-1879, volgt IVc.
7. Maaike, geb. 's-Gravendeel 1828, overl. 's-Gravendeel 7-1-1838, bijna 10 jaar, Bevershoek 24
8. doodgeboren 's-Gravendeel 1-5-1830, Bevershoek 33 wijk 1.

IIIf. Arie Katoen, geb. Liefkenshoek (N-Br) 18-12-1809, arbeider (1856, 1859), overl. Maasdam 5-9-1879, tr (1) 's-Gravendeel 2-3-1840 (nr 2) Janna van Bommel, geb. Heinenoord 1811, dr van Adrianus van Bommel en van Maaike Kleinjan (arbeidster in 1840), overl. voor 1850, tr. (2) 's-Gravendeel 16-11-1850 Pietertje Kleinjan, geb 's-Gravendeel 1810, dr van Pieter Kleinjan en van Cornelia van der Zanden, ovl voor 1859, tr. (3) 's-Gravendeel 29-10-1859 Ingetje van Gent, geb 's-Gravendeel 1820, wed van Bastiaan Barendregt (overl. 's-Gravendeel), dr. van Jacob van Gent (rietdekker in 1859) en van Ingetje Jongekrijg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Floris, geb. 's-Gravendeel 12-11-1839 (buiten het huw), overl.  's-Gravendeel  16-12-1839.
2. Adriana, geb. 's-Gravendeel 3-8-1841 (62), overl.  's-Gravendeel  7-2-1842.
3. Adrianus, geb. 's-Gravendeel 31-3-1844.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelia, geb. 's-Gravendeel 26-4-1856.
2. Floris, geb. 's-Gravendeel 11-6-1859.

IVa. Neeltje Katoen, geb. 's-Gravendeel 8-9-1819, overl. Dubbeldam 27-3-1891 (29), voormiddag 2 uur, G70, tr. De Mijl 29-10-1852 Cornelis Kayim (Kajun), geb. Wieldrecht 8-1-1826, overl. Dubbeldam 8-5-1893 (36), namiddag 11 uur G70, zn van Cornelis Kajun/Kayim (geb 's-Gravendeel 1780, ovl Wieldrecht 24-12-1839, nr 12, zn van Jan Kaim) en van Lena de Vries (geb 1784). Wonende: Dubbeldam B14 Kildijk, E32 Zeedijk (1870-1890).
Uit een relatie:
1. Bastiaan Katoen, geb. Rotterdam -10-1847, overl. 's-Gravendeel 15-12-1847, 9 wkn.
Uit het huwelijk:
1. Cornelia, geb. De Mijl 3-3-1853 (4) namiddag half 6, nr 35a.
2. Cornelis, geb. De Mijl 21-5-1854 (17) voormiddag half 10, nr 35, vertrekt 19-11-1881 naar 's-Gravendeel.
3. Bastiaan, geb. Wieldrecht 23-3-1857 (9) 's morgens 5 uur, nr 12, overl. Dubbeldam 23-8-1857 (68) 's avonds 6 uur, nr 12, ruim 5 mnd.
4. Bastiaan, geb. Dubbeldam 10-5-1859 (58) 's avonds 6 uur, B14, overl. Dubbeldam 29-1-1862 (16) 's avonds 11 uur, B14, ruim 2 1/2 jaar.
5. Bastiaan, geb. Dubbeldam 12-1-1864 (4) namiddag 2 uur, B14, tr. Antje Brand, geb. Dubbeldam 10-3-1862.

IVb. Pieter Katoen (Pieter Catoen), geb. 8-6-1821, molenaarsknecht (1846), koornmolenaar (1847, 1849), arbeider (1853), overl. Hoorn 7-9-1853 (32 jaar), tr. 's-Gravendeel 9-3-1846 Jannigje van Twist, geb. 's-Gravendeel  5-5-1827 (aktenr 51), wonende 1904 te Giessendam, overl. Giessendam 13-9-1911 (84 jr./namiddag 8 uur; wijk B 89), dochter van Bastiaan Pietersz van Twist en Jannigje van de Wulp; zij tr. (2) Arij Sintnicolaas, overl. voor 1911. 
(NB In Hoorn was een gevangenis).
NB.
- Gemeente 's-Gravendeel Aktenummer 2 Aktedatum 09-03-1846
  Opmerking Bij dit huwelijk erkend: Bastiaan Catoen
  Bruidegom Catoen, Pieter Geboorteplaats 's-Gravendeel Leeftijd 24
  Vader Bruidegom Catoen, Bastiaan
  Bruid Twist, Jannigje van Geboorteplaats 's-Gravendeel Leeftijd 19
  Vader Bruid Twist, Bastiaan van
  Moeder Bruid Wulp, Jannigje van der

Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Katoen (Catoen), geb. 's-Gravendeel 18-2-1846 (erkend bij huwelijk), arbeider (1880).
2. Johannis, geb. 's-Gravendeel 4-4-1847, overl. 's-Gravendeel 30-4-1863 (16 jaar).
3. Jan, geb. 's-Gravendeel 9-12-1849, volgt V.
4. Maaike, geb. 's-Gravendeel 28-9-1851, overl. 's-Gravendeel 14-2-1852.

IVc. Johannes Katoen, geb. 's-Gravendeel 1825, arbeider (1855, 1862), overl. 's-Gravendeel 5-1-1879, tr. 's-Gravendeel 24-4-1851 Johanna Mol, geb 1825, overl. voor 1879, dr. van Jan Mol (1789-1862) en van Pietertje Barendregt (1795-1874). 
Uit dit huwelijk:
1. Maaike, geb 's-Gravendeel 20-3-1852.
2. Pietertje, geb 's-Gravendeel 1854, overl. Dubbeldam 17-2-1880, voormiddag 5 uur, nr 105, 26 jaar, won D'dam, ongehuwd.
3. Bastiaan, geb. 's-Gravendeel 19-11-1855.
4. Teuntje, geb 's-Gravendeel 1858, overl. 's-Gravendeel 18-7-1870 (30), namiddag 5 uren.
5. Jan, geb. 's-Gravendeel 10-11-1859 (nr 125, get Pieter de Vlaming).
6. Pieter, geb. 's-Gravendeel 6-8-1862.
7. Hermina, geb. 's-Gravendeel 5-7-1866, won. Dubbeldam 1879/1880 bij gezin Kayim/Katoen, tr. Hendrik KOOIJMANN, landarbeider (1906).
Uit het huwelijk:
   1. Janna Johanna, geb. 's-Gravendeel 29-3-1906, overl. Dordrecht 31-3-1906, 2 dgn. oud, 106 aan de Singel


V. Jan Katoen, geb. 's-Gravendeel 10-12-1849, arbeider (1877, 1884), ovl. 's-Gravendeel 25-4-1903, tr. 's-Gravendeel 1-5-1875 Willemina Mookhoek, geb. 's-Gravendeel 21-4-1853, overl. 's-Gravendeel 17-5-1903, dochter van Pieter Mookhoek en Willemina Vetten (overl. 's-Gravendeel 30-1-1878). 
Uit het huwelijk:
1. Jannigje, geb. 's-Gravendeel 16-6-1875, overl. 's-Gravendeel 1-5-1876.
2. Pieter, geb. 's-Gravendeel 7-8-1876 (datum akte), overl. 's-Gravendeel 14-4-1877 (8 mnd).
3. Willemijntje Katoen (Mijntje/Meut), geb. 's-Gravendeel 1877, tr. Kooimans. (wonende Zwijndrecht, Slagveld).
4. Pieter, geb. 's-Gravendeel 5-5-1879, overl. 's-Gravendeel 15-11-1879 (6 mnd).
5. Pieter, geb. 's-Gravendeel 27-12-1880, overl. 's-Gravendeel 29-12-1880 (2 dagen oud).
6. Jannigje, geb. 's-Gravendeel 16-9-1882, overl. 's-Gravendeel 22-10-1882.
7. Jannigje, geb. 's-Gravendeel 31-1-1884, volgt VIa.
8. Pieter Johannes, geb. 's-Gravendeel 27-10-1885, volgt VIb.
9. Adriana Katoen, geb. 's-Gravendeel 28-4-1892 (?1891), volgt VIc.

VIa. Jannigje Katoen, geb. 's-Gravendeel 31-1-1884, tr. Dordrecht 11-2-1904 Christiaan Cornelis Arbouw (Kees), geb. Dordrecht 14-6-1879, vlotter, arbeider, zoon van Dirk Arbouw en Elizabeth van Schaik.
Uit het huwelijk:
1. Dirk Arbouw, geb. Dordrecht 26-3-1907, tr. Dordrecht 27-5-1938 Cornelia van der Ven, geb. Dordrecht 17-2-1917.
    a. Jannigje Arbouw, geb. Dordrecht 2-7-1939
2. Wilhelmina Hendrika Arbouw (Mien), geb. Dordrecht 12-4-1908, tr. Dordrecht 25-6-1931 Marinus Uittenbogaard (Rien, Rinus), geb. Dordrecht 1904, chauffeur (Meterfabriek), zoon van Leendert Uittenbogaard en Maria van de Rest.
    a. Maria Uittenbogaard (Riet), geb. Dordrecht 20-4-1937, tr. Stuy
3. Jan Pieter Arbouw, geb. Dordrecht 9-6-1915, overl. Dordrecht 25-2-1925

VIb. Pieter Johannes Katoen, geb. 's-Gravendeel 27-10-1885, overl. Dordrecht 10-6-1960, tr. 's-Gravendeel 18-5-1912 Teuntje Hordijk, geb. Strijen 14-4-1884, overl. Dordrecht 31-7-1979, begr Dordrecht 4-8-1979 (algemene begraafplaats), dochter van Jan Hordijk en van Teuntje Versendaal.
NB.
- [29-4-2011] Een lintje voor de heer Ben Damsma (65)
Een bijzonder mens die zich al jarenlang met hart en ziel voor de zwakkeren in de samenleving inzet. Hoewel hij zelf lichamelijk niet sterk is staat hij letterlijk dag en nacht klaar om mensen in nood te helpen. Nadat de heer Ben Damsma was afgekeurd zocht hij naar een zinvolle invulling van zijn dagen. Hij is altijd zeer gelovig geweest en als zodanig actief geworden binnen het Leger des Heils. Hij werd heilsoldaat. Woonde elke zondag de dienst bij en deed daar de collecte. Maar hij wilde zijn taken uitbreiden en werd chauffeur bij het dienstencentrum. Snel begon hij ook mee te helpen bij de verkoopwerkzaamheden en bedacht activiteiten om mensen te trekken en te betrekken. Samen met mevrouw Hoekstra heeft hij een noodopvang gestart in Eindhoven: mensen die geen slaapplaats hadden konden voor 1 of hooguit 2 nachten terecht bij het dienstencentrum. De heer Damsma heeft – ook weer samen met mevrouw Hoekstra – de telefoon bemand en met meerdere vrijwilligers de nachtopvang begeleid. Aanvankelijk werkte decorandus 15 uur per week onbetaald als vrijwilliger bij het Leger. Langzaamaan werd dit een volle werkweek. Hij groeide uit tot een coördinator die alles regelde. Op een bepaald moment gaf de heer Damsma leiding aan zo’n vijftig vrijwilligers. Hij was daarbij zo enthousiasmerend dat de vrijwilligers voor hem ook een stap verder gingen dan ze anders zouden doen. Geheel vrijwillig heeft Ben zich – naast zijn werk – ingezet om voor Kerst een activiteit voor dak- en thuislozen en eenzamen op te zetten. Hij bouwde de winkel van het dienstencentrum om tot een ware “Kerstshow” en organiseerde een programma. Vanaf Tweede Kerstdag was hij tot Oudjaarsdag elke dag en avond in het dienstencentrum om er voor de dak- en thuislozen en eenzamen te zijn. Zo is de Kerst-Inn uitgegroeid tot een groot succes met ieder jaar weer meer deelnemers. In de Kerstnacht ging hij naar werkende mensen om hen een hart onder de riem te steken, plaatste hij jarenlang de zgn. Kerst-potten van het Leger (en ging ze later ook weer ophalen). Gesteld kan worden dat Ben Damsma van grote invloed is op de wijze waarop het dienstencentrum vandaag de dag functioneert. Hij heeft zich zonder twijfel meer ingezet voor de zwakkeren in de samenleving dan van hem in zijn functie verwacht mocht worden. 
[http://eindhoven.dichtbij.nl/eindhovenaren/lintje-heer-ben-damsma-65]
- [http://lourens13.hyves.nl/]

Uit het huwelijk:
1. Willemina Teuntje Katoen (Mien), geb. Dordrecht 29-6-1913, overl. Eindhoven 1-2-1988, tr. Dordrecht 1-4-1937 Gijsbert Damsma (Bert), geb. Zwijndrecht 23-2-1913, overl. Eindhoven 17-1-1997.
Geadopteerd:
    a. Ben Damsma (Lourens), geb 9-9-1945, tr. Neeltje Pijl (Nel), overl. 20...
2. Jan Pieter, geb. Dordrecht 9-2-1915, overl. Dordrecht 24-4-1918.
3. Teuntje Jannigje Katoen, geb. Dordrecht 6-11-1919, tr. Dordrecht 24-10-1940 Florus van Horssen, geb. Dordrecht, zoon van Pieter Johannes van Horssen en Hendrika Grietje van Nes.

VIc. Adriana Katoen, geb. 's-Gravendeel 28-4-1890, overl. Rotterdam 15-1-1977, tr. Adrianus Verschoor (Janus), geb. Ridderkerk 6-2-1889, transportarbeider bouwmaterialen, zoon van Johannes Verschoor (Hannes) en van Cornelia den Breejen.
Wonende: Ridderkerk, Zwijndrecht (Meerdervoortstr. 18), Rotterdam (vanaf 27-3-1926).
Uit het huwelijk:
1. Willemina Cornelia Verschoor (Mien), geb. Zwijndrecht 29-7-1911.
2. Johannes Verschoor (Jan), geb. Zwijndrecht 17-12-1915.
3. Jannigje Verschoor (Jans), geb. Zwijndrecht 27-3-1917.
4. Cornelia Verschoor (Cor), geb. Zwijndrecht 28-2-1919.

10-jaren tafels 's-Gravendeel

- geboorte 1812-1822
Teuntje Catoen 19-1-1815 (dr. van Bastiaan Catoen en Maaike Stoker)
Anna Catoen 16-9-1816 (dr. van Bastiaan Catoen en Maaike Stoker)
Neeltje Catoen 8-9-1819 (dr. van Bastiaan Catoen en Maaike Stoker)
Pieter Catoen 8-6-1821 (dr. van Bastiaan Catoen en Maaike Stoker)
Maria Catoen 30-8-1816 (dr. van Johannes Catoen en Mijntje Outhof)
- huwelijk 1812-1822
Bastiaan Pietersz Catoen - Maaike Hermensdr Stoker 26-11-1814
- overlijden 1812-1822
Johanna Michielse Katoen 13-7-1812

- geboorte 1823-1832
Jefje Katoen 20-6-1831 (aktenr. 49)(dr. van Pieter Katoen en Bastiaantje de Kreek) 
- overlijden 1823-1832
een doodgeboren zoon van Bastiaan Katoen 1-5-1830 (aktenr. 35)

- geboorte 1833-1842
Willemijnjte Katoen 22-4-1837 (aktenr 40)(dr. van Maria Katoen)
Floris Katoen 12-11-1839 (aktenr 107)(buiten huwelijk verwekt)(zn. van Arie en Janna van Bommel)
Adriana Katoen 4-8-1841 (aktenr 62)(dr. van Arie en Janna van Bommel)
Dirksje Katoen 11-3-1841 (aktenr 19)(dr. van Teuntje Katoen)
- huwelijk 1833-1842
Bastiaan Katoen - Dirksje Monster 23-2-1833 (aktenr. 2)
Arie Katoen - Janna van Bommel 2-3-1840 (aktenr 2 ?)
- overlijden 1833-1842
Maaike Bastiaansdr Katoen 8-1-1838 (aktenr 2/geboren 7 januari)
Floris Arieszn Katoen 16-12-1839 (aktenr 82)
Dirksje Teuntjesdr Katoen (aktenr 36/geboren 11-3-1841)
Adriana Ariesdr Katoen 7-2-1842 (aktenr 27) 

- geboorte 1843-1852
Adrianus Katoen 1-4-1844 (zn. van Arie Katoen en Janna van Bommel)
Johannis Katoen 30-9-1845 (zn. van Pieter Katoen en Jannigje Groenewoud)
Dirksje Katoen 9-10-1849 (dr. van Pieter Katoen en Jannigje Groenewoud)
Jan Katoen 10-12-1849 (zn. van Pieter Katoen en Kannigje van Twist)
Maaike Katoen 29-9-1851 (dr. van Pieter Katoen en Kannigje van Twist)
Maaike Katoen 20-3-1852 (dr. van Johannes Katoen en Johanna Mol)
Bastiaantje 11-9-1852 (buiten 't huwelijk)(dr. van Machiel Katoen en Geertrui Dekker)
- huwelijk 1843-1852
Pieter Katoen - Jannigje Groenewoud 28-6-1845
P. Katoen - Anne Margretha Jacobs 13-9-1845
Arie Katoen - Pietertje Kleinjan 16-11-1850
Johannes Katoen - Johanna Mol 25-5-1851

- geboorte 1853-1862
?
- huwelijk 1853-1862
Pieter Katoen - Neeltje de Man 24-5-1854
Arie Katoen - Ingetje van Gent 29-10-1859 

- geboorte 1863-1872
Elisabeth Katoen 26-1-1870
Hermina Katoen 5-7-1866
Jannigje Katoen 6-1-1868
Maria Katoen 22-2-1864
Pieter Katoen 20-4-1872
- overlijden 1863-1872
Jannigje Katoen 4-11-1864
Johannis Katoen 1-5-1863
levenloos aangegeven kind van Joannnis Katoen 16-1-1865
Maria Katoen 7-6-1864
Pieter Katoen 11-6-1867
Pieter Katoen 22-7-1872
Teuntje Katoen 19-7-1870

- geboorte 1873-1882

Bastiana Pietertje Katoen 26-4-1881 (dr. van Bastiaan en Corn. v.h. Hoff)
Janna Katoen 28-5-1877
Janna Katoen 10-8-1878
Jannigje Katoen 21-10-1873
Jannigje Katoen 16-6-1875
Jannigje Katoen 16-9-1882 (dr. van Jan en Willemina Mookhoek)
Johanna Katoen 16-12-1874
Pieter Katoen 7-8-1876 (zn. van Jan en Willemina Mookhoek)
Pieter Katoen 5-5-1879
Pieter Katoen 28-12-1880 (zn. van Jan en Willemina Mookhoek)
Willemijntje Katoen 10-9-1877 (dr. van Jan en Willemina Mookhoek)
- huwelijk 1873-1882
Jan Katoen - Willemina Mookhoek 1-5-1875
- overlijden 1873-1882
Huibje Katoen 8-4-1879
Janna Katoen 19-9-1877
Jannigje Katoen 15-7-1873
Jannigje Katoen 1-5-1876
Jannigje Katoen 23-10-1882 (dr. van Jan en Willemina Mookhoek)
Johanna Katoen 6-1-1879
Neeltje Katoen 4-9-1873
Pieter Katoen 14-4-1877 (zn. van Jan en Willemina Mookhoek)
Pieter Katoen 15-11-1879
Pieter Katoen 29-12-1880 (zn. van Jan en Willemina Mookhoek)

- geboorte 1883-1892
Adriana Katoen 28-4-1890
Cornelis Katoen 12-9-1892
Jan Gerrit Katoen 11-10-1889
Janna Katoen 8-5-1891
Jannigje Katoen 1-2-1884 (dr. van Jan en Willemina Mookhoek)
Johanna Katoen 7-1-1888
Johanna Maria Katoen 3-9-1888
Johanna Katoen 12-4-1887
Johanna Katoen 27-5-1889
Lijntje Cornelia Katoen 11-11-1884
Pieter Johannes Katoen 27-10-1885 (zn. van Jan en Willemina Mookhoek)
Pieterje Katoen 6-3-1886
Teuntje Katoen 14-4-1891
- huwelijk 1883-1892
Jan Katoen - Geertrui de Snoo 23-11-1889
Pieter Katoen - Aagje Noteboom 15-5-1886
Pieter Katoen - Lijntje de Geus 5-5-1888
- overlijden 1883-1892
Cornelia Katoen 24-9-1892
Jan Gerrit Katoen 23-12-1889
Johanna Katoen 17-1-1887
Lijntje Cornelia Katoen 8-1-1884

- geboorte 1893-1902
Adriana Hendrika Katoen 1-11-1897
Adrianus Katoen 17-12-1894
Janna Katoen 11-11-1898
- huwelijk 1893-1902
geen Katoen
- overlijden 1893-1902 
Adriana Hendrika Katoen 9-8-1899
Janna Katoen 4-8-1899

- geboorte 1903-1912
Bastiaan Katoen 10-01-1911
Bastiaan Katoen 20-10-1906
Pietje Katoen 05-02-1912
- huwelijk 1903-1912
Johannes Katoen - Teuntje v.d. Put 20-10-1909
Pieter Johannes Katoen - Teuntje Hordijk 18-5-1912
- overlijden 1903-1912
Jan Katoen 27-4-1903 (man van Willemina Mookhoek)
Bastiaan Katoen 13-12-1906

* * *

STRIJEN

- geboorte 1843-1862
Janigje Katoen 8-11-1854
- overlijden 1843-1862
Janigje Katoen 19-1-1855

LOSSE GEGEVENS

- Joannes Catou (Joannes Cathauwer; Joannes Lathouwer), tr. Maria van der Eijnde
Kinderen:
1. Ludovicus, ged. Rotterdam (rooms-katholiek Steiger) 2-7-1706 (get. Petrus Janse van Turenhout, Adriana van Mortel)
2. Joannes, ged. Rotterdam (rooms-katholiek Steiger) 4-2-1709 (get. Joanna van den Eijnde).
3. Ludovicus, ged. Rotterdam (rooms-katholiek Steiger) 16-4-1711 (get. Joanna van den Eijnde, Ariaentie van den Mortel)
4. Cornelius, ged. Rotterdam (rooms-katholiek Steiger) 7-4-1714.

- Catharina Catoel, tr. Nicolaus Janse van den Elshof
Kinderen:
1. Guilhelmus van den Elshof, ged. (rooms-katholiek Steiger) Rotterdam Rotterdam 3-11-1740

- I.  Johannis Katoen, sloeproeyer (1837), tr. Willemijntje Oudhoff.

II. Maria Katoen, geb  's-Gravendeel 30-8-1816.
Kinderen:
1. Willemijntje Katoen, geb. 's-Gravendeel 21-4-1837

- Mozes KATOEN, tr Woudrichem 18 jan 1893 Rebekka Carolina BENJAMINS

- I. Floris Katoen, geb. 's-Gravendeel 29-10-1859, varensgezel (1881), schipper (1910), varensgezel (1916/1924), schippersknecht (1922), zoon van Pieter Katoen en Neeltje de Man (arbeidster in 1881), tr. Bruinisse 4-6-1881 (aktenr 4) Maria Visser(s), geb. Bruinisse 15-10-1858, dochter van Jacob Visser (schipper) en Pieternella Vane.
Kinderen:
1. Neeltje Pieternella Katoen, geb. 27-12-1884, overl. Bruinisse 7-4-1939, tr. Bruinisse 26-8-1910 Pieter Meermans, geb. Bruinisse 27-12-1883, varensgezel (1910), mussel skipper, overleden te Bruinisse, zoon van Marinus Meermans (smid) en Maatje van Gilst.
2. Pieter Katoen, geb. Bruinisse 1891, varensgezel (1916), tr. Maatje Jumelet, geb. Bruinisse 1891, dochter van Joost Jumelet (schipper) en Wilhelmina Pieternella Jumelet.
Kinderen:
    a. NN, geb. Bruinisse 14-6-1916 (erkend bij huwelijk).
3. Jannetje Wilhelmina Katoen, geb. Bruinisse 1897, dienstbode (1924), tr. Bruinisse 17-10-1924 Marinus Elenbaas, geb. Wissenkerke 1904, smidsknecht, zoon van Cornelis Jacob Elenbaas (landbouwer) en Adriana Stoutjesdijk.
4. Cornelia Maria Katoen, geb. Bruinisse 1899, tr. Bruinisse 19-5-1922 Anthonie Cornelis Haeck, geb. Bruinisse 1897, zoon van Jacob Haeck (schipper) en Cathalina Padmos.


- Bastiaan Katoen, geb. ca. 1840/50, arbeider (1872, 1909), overl. na 1909, tr. ca. 1870 Cornelia van 't Hoff, overl. na 1909, dochter van Jan van 't Hof (arbeider in 1872).
Uit het huwelijk, o.a.:
1. Pieter, geb 's-Gravendeel 1872, overl.  's-Gravendeel  21-7-1872 (aktenr. 84/namiddag 1 uur).
2. Bastiana Pietertje, geb. 's-Gravendeel 26-04-1881, overl. Papendrecht 23-04-1957, tr. Papendrecht 21-2-1903 Pieter Hardam, geb. Papendrecht 26-12-1879, overl. Papendrecht 4-5-1951, zn. van Cornelis Hardam en van Teuntje Naderom.
3. Johannes, geb. te 's-Gravendeel 1887, arbeider, won te 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 30-10-1909 Teuntje van der Put, geb IJsselmonde 1884, won 's-Gravendeel, dr. van Johannes van der Put ( arbeider) en Pietje Bors ( zonder beroep, won IJsselmonde 1909).

- Lijntje Cornelia Katoen, geb 's-Gravendeel 10-11-1884, ovl Papendrecht 25-2-1949, begr Papendrecht 1-3-1949 (grafnr F2-071 (1); geen steen; 64 jaar), tr 's-Gravendeel 27-5-1906 Jacob Arie Penning, geb 1-8-1882 's-Gravendeel, ovl 18-12-1965 Papendrecht, zn van Jacob de Penning en Johanna de Man.
Uit dit huwelijk (zie http://members.tripodnet.nl/Penning/penning.html) :
1. Jacob Bastiaan de Penning, geb 24 Juli 1907 te 's-Gravendeel, scheepskoker, winkelier, monteur, overl. Papendrecht 12-12-1966, tr. Alblasserdam 23-11-1933 Dieuwertje van Vliet, geb. Alblasserdam 6-8-1912 .
2. Cornelia Johanna de Penning, geb. 's-Gravendeel 30-5-1911, tr. 15-8-1933 A. van Vliet. 
3. Bastiaan de Penning, geb. 's-Gravendeel 1-2-1913, overl. Alblasserdam 29-10-1991.

- Elizabeth Katoen, geb. 's-Gravendeel 26-2-1870, begr. Papendrecht 1-6-1938 (68 jaar, grafnr: E2-045), tr. Machiel Kooijman.

- Lidmaten Kijfhoek (Ons Voorgeslacht 1951)
1861 Teuntje Katoen ("te Heerjansdam" Vrouw van Eldert Groenendijk)

- Genealogica (Flevoland), jg. 10, no. 3, okt. 1994. Uit het leven van Dina Dwars [geb. Amsterdam 1794; aanv. op het eerste kwartierstatenboek van de afd.]; Iets over de naam Katoen/Katuin.

- ovl Dubbeldam 17-2-1880 Rhein Robbemond, 52 arbeider en Symen Letter 48 veldwachter verklaren dat ovl is 17/2 voormiddag 5 uur, nr 105, ovl PIETERTJE KATOEN, 26, zonder beroep, geb  's-Gravendeel, won D'dam ongehuwd dr van Johannes Katoen en Jannigje Mol, beiden ovl

- Catharina Katoen, tr Adrianus van der Kleij
a. Pieter van der Kleij, geb Wateringen, wonende te Wateringen, ovl Hof van Delft 24-11-1860, 21 jaar (akte 19)

- Cornelia Katoen, tr Ewout van Luik, geb jan 1844
a. Neeltje van Luik, geb Maasdam 12-2-1894, ovl Rotterdam 8-9-1987, tr Willem Frederik vanWieringen
        1. - Willem Fredrik vanWieringen, geb Rotterdam 19-5-1888, ovl Rotterdam 12-3-1945
         2. - Anna Catharina vanWieringen, geb Rotterdam 
         3. - Ewout vanWieringen
         4. - Nel vanWieringen
         5. - Hendrika Louise vanWieringen
b. Pietje van Luik
c. Cornelis van Luik


Volkstelling 31 mei 1947 (Genealogische Repertorium van familienamen)

Provincie
evt. stad
Katoen
  Catoen
 
Amsterdam 16   2  
Friesland 8 Leeuwarden (1)
Franekeradeel (1)
Terschelling (2)
Vlieland (4)
0  
Gelderland 0   4 Barneveld (4)
's-Gravenhage 11   1  
Groningen 11 Groningen (5) Onstwedde (1) Vlagwedde (4) Woldervank (1) 0  
Noord-Brabant 1   0  
Noord-Holland 0   1 Weesp (1)
Overijssel 0   0  
Rotterdam 9   1  
Utrecht 16 Utrecht (16) 60 Utrecht (2)
Amersfoort (5)
De Bilt (17)
Driebergen-R (1)
Hoogland (1)
Leersum (3)
Maarn (1)
Benschop (30)
Zeeland 2 Brouwershaven (2) 0  
Zuid-Holland 43 Dordrecht (5)
Dubbeldam (1)
's-Gravendeel (15)
Krimpen ad IJssel (6)
Maasdam (8)
Nieuw-Helvoet (1)
Papendrecht (3)
Rijswijk (2)
Wassenaar (1)
Zwijndrecht (1)
7 Schiedam (5)
Wassenaar (2)
totaal = 193 117   76  

        
- Akke Johanna KATOEN, geb Den Helder op 16-04-1911, tr 28-01-1937 Sake Jacob GROENDIJK, geb West Terschelling 2-5-1907, ovl 17-01-1975 (67 jaar), zn van Pieter Jacobs GROENDIJK en Margaretha Sakes (Grietje) de VRIES. Uit dit huwelijk:
1. Johan Jacob GROENDIJK, geb 31-08-1944, tr 31-08-1967 met Bertha MOES, 20 jaar oud, geb 23-06-1947
          
- Adrien Cattoen, geb 13-3-1901, wonende 61054  Mount Morris, Ogle, IL, ovl 30-12-1987
- Frances Cattoen, geb 15-2-1898, wonende 61054  Mount Morris, Ogle, IL, ovl juni 1976
- Richard Cattoen, geb 14-9-1950, wonende 57104  Sioux Falls, Minnehaha, SD, ovl febr 1983

www.familysearch.com:  

- Jannigje Catoen, geb 1884, tr Johannes van der Heiden, geb 1880
- Derkje Berends Katoen, tr Veendam (Gr) 20-3-1803 Johannes Weishaupt
- Johann Ernst Katoen, geb Luenen, West-Falen (Pruisen) 14-10-1829, zn van Johann Katoen en Magdalene Krake

ANCESTRY.COM:

- Trijntje Katoen, tr Gijsbertus Jeurink
a. Roelof Jeurink, geb Emmen 22-3-1908, ovl Zwolle 16-11-1989

- Cattoen, Joannus, geboren te Etten. Hij was gehuwd met Valkenburg, Lucia, geboren te Wouw.
Uit dit huwelijk:
1. Isabella, geboren te Ekeren op 27 maart 1792, wonende te Essenhout-Ekeren, overl. Ekeren op 27 mei 1792, begraven aldaar op 29 mei 1792.

Bron: Volkstelling Ekeren 1796 http://www.geocities.com/Athens/Atrium/5018/ekerc.html 

- 3/9/1792 Verkoop op verzoek van Peeter Van Put van een partij mannenklederen en lijnwaad, nagelaten door zijn zoon Joannes Baptista Van Put. De verkoop gebeurt ten huize van J.B. de Winter te Hoevenen.

Kopers waren : J.B. Bogaerts (Puihoek), Cornelis Busschots (Kapellen), Franciscus Beirens, Jan Catoen, Jan Berkenbosch (Witven), Franciscus Dierckx, Matth.Souvorst, Joseph Ponseel, Corn. Smits, Peeter Lenaerts, Peeter Van Put en Jacob Speek (Witven).

http://users.pandora.be/wim.d.hooge/pftillieux.htm (De minuten van notaris Petrus Franciscus Tillieux : Ekeren 1789 - 1794.)

Persoonsgegevens van Jacob Katoen
Herkomst: Hombag
Rang: Matroos
Einde verbintenis: niet ingevoerd
Plaats einde verbintenis: onbekend
Gegevens van de vaart
Bestemming: Batavia Schip: Rozenburg
DASnr 4425 Reisnr.: 1
Inventarisnr.: 14059 Uitvaart: 17-09-1783
Kamer: Delft Aankomst: 18-05-1784

* * *