MAAS
Terheijden/Zevenbergen/Lage en Hoge Zwaluwe

I. Wilhelmus MAAS (Quilielmus Maes), geb. ca. 1710, begr. Zevenbergen 26-8-1762, tr. Terheijden 30-11-1731 Dympna Jansse Meusse (Meeuwisse) (Digna Jan Meeuwsen/Dijmpna Jansse Melisse), begr. Zevenbergen 5-7-1754, dochter van Jan Meus Theunen en Seijken van de Made.
NB.
Bron: RAWB register 4
- Plaats: Heeze, bron: SRE,register: 15,folio: 111,
TROUWDATUM: 22-11-1744
Ondertrouwdatum: 7-11-1744
BRUIDEGOM: Johannes Jan Thijs,
BRUID: Willemina Jan Maes,
Geboorteplaats: Leende
- Plaats: Dinther, bron: RANB, register: 9, folio: 7, r/v: r SCH
  TROUWDATUM: 29-09-1697
  Ondertrouwdatum: 14-09-1697
  BRUIDEGOM: Jan Meussen Tonissen, jm
  geboorteplaats bruidegom: Heeswijk
  BRUID: Arike Janse Aa, jd
  woonplaats bruid: Dinther
  Diversen: schepenhuw. Heeswijk
- Plaats: Leende, bron: SRE,register: 4,folio: 87, r/v: v
  TROUWDATUM: 12-6-1674
  Ondertrouwdatum: 28-1-1673
  BRUIDEGOM: Joannes Meeus Teunissen,
  BRUID: Francisca Petrus Reijmen,

- [bron: Alphons Maas] Willem Maes kocht op een veiling in 1738 een huis met schuur en erf in Zevenbergen aan de Calishoek voor een bedrag van 249 gulden van 20 stuijvers stuk in goede Hollantse munte. De betaling kon geschieden in 3 termijnen, de helft na de aankoop, een kwart na een jaar en het restant na twee jaar. De veilingkosten bedroegen 1 stuijver per gulden. Bovendien moest er belasting betaald worden: ' s lants geregelte 40ste penning en 10de verhooging van dien' wat neer kwam op totaal 7 gulden, 3 stuivers en 12 penningen. Tenslotte was er een pacht van '9 gulden en 9 stuijvers s'jaerlijx'. Bij het opbieden was Willem de hoogste bieder met 240 gulden en bij het afhangen werd door Willem gemijnd bij 9 gulden. De verkoop was dus rond met 249 gulden. Als borgen werden genoemd Jan Meus Theunen (de schoonvader van Willem) en Cornelisse Willemse van Dorst. Willem kon niet schrijven en heeft de koopakte met een kruisje ondertekend. Op 30 november 1740 was de laatste termijn betaald, zijnde 62 gulden en 5 stuivers.
-
Dat Willem niet altijd op tijd de dijkpacht betaalde blijkt uit het boekje van de gerechtsbode Cornelis Barel. Op 12 augustus 1743 stuurde rentmeester Dingman Anemaet de gerechtsbode Barel naar de wanbetalers. Barel noteerde in zijn boekje: 'Willim Maes die sal aenstons bij mijnheer comen'. Of Willem Maes naar het kantoor van de rentmeester ging om de dijkpacht te betalen, dan wel dat hij daar om uitstel ging vragen, is niet vermeld.
- Op 29 september 1747, 17 mei 1749 en 11 januari 1751 gebeurde hetzelfde. De gerechtsbode maakte achtereenvolgens de volgende aantekeningen in zijn boekje: 'Willem Maas de vrou salt de man seggen als hij tuijs compt.', 'Willem Maas die sal en dander week betalen' en 'Willim Maas die sal vande week betalen'.
-
Op 14 maart 1744 werd de nalatenschap van Jan Meeus Anthonisse, de schoonvader van Willem Maas, verdeeld onder zijn 4 kinderen. Aan Willem had hij ook iets nagelaten: 'Aen Tijssenwegh een parzeel saelant in den Vogel en Bancken, onde de jurisdictie van de Hooge Zwalue gelegen in no. 63, 353 roede groot. Hem nog 2 parzeeltjens nevens den anderen gelegen, soo weijlant als saeijlant, groot ontrent te samen 400 roede, gelegen aen de seghkant in den binnen polder, onder de jurisdictie van Terheijden, daer een rentje alle jaers op uijt gaet van 1 gulden en 7 stuijvers.'
-
Op 9 april 1745 gebruikte Willem de percelen in de binnenpolder als onderpand voor een lening van 100 gulden voor een periode van 1 jaar. De rente bedroeg 4 gulden en 10 stuivers. De schuldbrief was door Willem weer met een kruis ondertekend. Zijn vrouw had wel zelf getekend met Dingena Jan Musen. Een lening van 100 gulden was een flink bedrag, als men bedenkt dat Willem zijn huis voor 249 gulden gekocht had. Waarom Willem 100 gulden heeft geleend, is niet bekend.
- In 1754 stierf Dingena. Uit de weeskamerbrief van 5 juli 1754 blijkt dat het huis op de Calishoek en het de kavels die Willem gerfd had van zijn schoonvader, nog steeds in zijn bezit waren. Na aftrek van de schuld was de waarde van deze bezittingen 200 gulden. Op het moment dat Dingena stierf, waren er nog 5 kinderen in leven: Sijken (doopnaam Lucia - 21 jaar), Johan (19 jaar), Catharina (17 jaar), Adriaan (14 jaar) en Anne Maria (7 jaar).
-
Dat het langer duurde totdat de lening van 100 gulden van 9 april 1745 afbetaald was, blijkt uit een aantekening op de schuldbrief. Pas op 8 november 1754 was de schuld helemaal afgelost. Willem had daarvoor wel zijn land in Terheijden voor 95 gulden moeten verkopen.
-
In 1762 stierf Willem. Van zijn 8 kinderen waren er op dat moment nog 4 in leven: Johan, Catharina, Adriaan en Anna Maria. Uit de weeskamerbrief van 26 augustus 1762 blijkt, dat de twee oudste kinderen (Johan en Catharina) en het jongste kind (Anna Maria 15 jaar) in het huis te Calishoek bleven wonen. Adriaan Maas was ook nog minderjarig (22 jaar) maar stond op het punt te gaan trouwen met Cornelia Dominie en zou het huis gaan verlaten. Als voogd voor het jongste kind werd een broer van Willem aangesteld: Peeter Janse Maas uit Oosterhout. De weeskamerbrief werd door Johan, Adriaan en Peeter Janse Maas met een kruis ondertekend. Catharina Maas had wel zelf getekend.
- GEDOOPT: 24-8-1733 RK gedoopt te Zevenbergen KIND: Lucia geslacht: v VADER: Guilielmus van Maes MOEDER: Dingna Jansse Meeusen Getuige 1 (Peter): Joannes van Leent Getuige 2: Joanna Jansse Meeusen Getuige 4: Anna Aerde van Dorst Bron: RAWB register 2
- GEDOOPT: 20-9-1735 RK gedoopt te Zevenbergen KIND: Joannes geslacht: m VADER: Guilielmus Maes
MOEDER: Dingna Jansse Meeusen Getuige 1 (Peter): Joannes Meeusen Getuige 2: Maria Maes
Getuige 4: Adriaentie Wijnen Bron: RAWB register 2.
- GEDOOPT: 2-1-1747 RK gedoopt te Zevenbergen KIND: Maria geslacht: v VADER: Quilielmus Maes MOEDER: Dijmpna Jansse Melisse Getuige 1 (Peter): Petrus van Osterhout Getuige 2: Cornelia van Osterhout Getuige 4: Cornelia van Kets Bron: RAWB register 3
- GEDOOPT: 14-9-1741 RK gedoopt te Zevenbergen KIND: Cornelius geslacht: m VADER: Wilhelmus Maes MOEDER: Dijmphna Janse Meusse Getuige 1 (Peter): Wilhelmus Janse Meusse Getuige 2: Clasina Adriaense van Oosterhoudt Getuige 4: Adriana van Grimhuijse Bron: RAWB register 2
- GEDOOPT: 28-7-1737 RK gedoopt te Zevenbergen KIND: Catharina geslacht: v VADER: Wilhelmus Maes MOEDER: Dijmpna Jansse Meuwe Getuige 1 (Peter): Petrus Jansse Maes Getuige 2: Cornelia Jansse Meuwe Getuige 4: Maria van Walborgh Bron: RAWB register 2
Kinderen:
1. Lucia Maas, ged. (RK) Zevenbergen 24-8-1733 (get. Joannes van Leent, Joanna Jansse Meeusen, Anna Aerde van Dorst), begr. Terheijden 4-12-1758.
2. Joannes Maas, ged. (RK) Zevenbergen 20-9-1735 (get. Joannes Meeusen, Maria Maes, Adriaentie Wijnen).
3. Catharina Maas, ged. (RK) Zevenbergen 28-7-1737 (get. Petrus Jansse Maes, Cornelia Jansse Meuwe, Maria van Walborgh), begr. Zevenbergen 25-5-1775, tr. Zevenbergen 16-7-1769 Jan van Meer, geb. Terheijden, begr. Zevenbergen 11-8-1774.
4. Adrianus Maas, ged. Zevenbergen 24-9-1739, volgt IIa.
5. Cornelius Maas (Cornelis), ged. (RK) Zevenbergen 14-9-1741 (get. Wilhelmus Janse Meusse, Clasina Adriaense van Oosterhoudt, Adriana van Grimhuijse), volgt IIb.
6. Antonius Maas, ged. Zevenbergen 28-10-1743, get. overl. voor 5-7-1754.
7. Maria Maes, ged. (RK) Zevenbergen 2-1-1747 (get. Petrus van Osterhout, Cornelia van Osterhout, Cornelia van Kets), volgt IIc.
8. Digna Maas, ged. Zevenbergen 27-05-1750, overl. voor 5-07-1754.

IIa. Adrianus MAAS, ged Zevenbergen 24-9-1739, doopgetuige 11-2-1784, begr. Zevenbergen ca. 1797, tr. Zevenbergen 19-09-1762 Cornelia DOMINE, ged. Made 1-3-1736, geb. Lage Zwaluwe, doopgetuige 11-2-1784, begr. Zevenbergen 14-11-1798.
NB.
- GEDOOPT: 11-2-1784 RK gedoopt te Zevenbergen
KIND: Adrianus
geslacht: m
VADER: Petrus van Bracht
MOEDER: Anna Maria Maas
Getuige 1 (Peter): Wilhelmus Maas
Getuige 2: Cornelia Domini

Kinderen:
1. Wilhelmus Maas, ged. Zevenbergen 27-3-1763, volgt IIIa.
2. Cornelia Maas, ged. Zevenbergen 22-2-1765, overl. Zevenbergen 6-6-1843, tr. Zevenbergen 10-5-1789 Cornelis van Leeuwen, ged. Zevenbergen 23-11-1761, overl. Zevenbergen 12-2-1818, zoon van Aart van Leeuwen en Johanna van de Oort.
3. Dingena Maas, ged. Zevenbergen 5-3-1767, overl. Zwaluwe 26-11-1813, tr. Arnoldus Raijmakers.
4. Leonardus Adriaansz. Maas, ged. Zevenbergen 11-4-1769, volgt IIIb.
5. Cornelius Maas, ged. Zevenbergen 9-4-1771, overl. Zwaluwe 15-5-1845, tr. Klundert 30-04-1798 Maria de Rooij, geb. Made, overl. Zwaluwe 6-7-1818.
6. Joanna Maas, ged. Zevenbergen 23-12-1773, begr. Zevenbergen 23-03-1807, tr. Zevenbergen 21-05-1798 Cornelis Anthonij Huijsmans.
7. Dingeman Maas, ged. Zevenbergen 25-11-1775, volgt IIIc.

IIb. Cornelius Maas (Cornelis), ged. (RK) Zevenbergen 14-9-1741 (get. Wilhelmus Janse Meusse, Clasina Adriaense van Oosterhoudt, Adriana van Grimhuijse), arbeider (1832), tr. Maria de Roy, overl. Zwaluwe 6-7-1818. 
Kinderen: 
1. Segerbertus, geb. Zwaluwe 1808, kleermaker (1832), tr. Zwaluwe 2-11-1832 (aktenr 13) Cornelia den Ridder, geb. Zevenbergen 1805, dienstmeid (1832), dochter van Wilhelmus den Ridder (60 in 1832, dagloner) en van Antonia HAAGENS (50 in 1832, dagloner).

IIc. Maria Maes, ged. (RK) Zevenbergen 2-1-1747 (get. Petrus van Osterhout, Cornelia van Osterhout, Cornelia van Kets), begr. Zevenbergen 29-8-1789, tr. Zevenbergen 7-8-1768 Petrus van Bracht, ged. Terheijden 13-1-1738, overl. na 1798/voor 1813.
NB.
- GEDOOPT: 11-2-1784 RK gedoopt te Zevenbergen
KIND: Adrianus
geslacht: m
VADER: Petrus van Bracht
MOEDER: Anna Maria Maas
Getuige 1 (Peter): Wilhelmus Maas
Getuige 2: Cornelia Domini

Kinderen:
1. Adrianus, ged. Zevenbergen (R.K.) 11-2-1784 (get. Wilhelmus Maas, Cornelia Domini).

IIIa. Wilhelmus Maas, ged. Zevenbergen 27-3-1763, overl. Zevenbergen 13-2-1855, tr. (1) Zevenbergen 11-5-1794 Maria van Gils, ged. Zwaluwe, overl. voor 1797, tr. (2) Breda 05-11-1797 Petronella Troubas, geb. Made ca. 1763, overl. Zevenbergen 3-9-1847.
NB.
- [rijksarchief.colo.bit.nl/menu_zoeken.html] GEDOOPT: 18-10-1794 RK gedoopt te Zevenbergen
KIND: Catharina
geslacht: v
VADER: Theodorus van Gils
MOEDER: Maria Stoop
Getuige 1 (Peter): Wilhelmus Maas
Getuige 2: Maria van Gils
Bron: RAWB register 4


IIIb. Leonardus Adriaansz. MAAS, ged. Zevenbergen 11-4-1769, overl. Zevenbergen 7-3-1853, tr. Zevenbergen 30-1-1797 Helena DAMEN, ged. Zevenbergen 30-10-1773, overl. Zevenbergen 17-3-1853.
NB.
- BRON: [http://home.planet.nl/~lips0021/paul.htm#74]

Uit het huwelijk:
1. Adriana Maas, ged. Zevenbergen 20 maart 1798.
2. Adrianus Maas, ged. Zevenbergen 6 juli 1799, begr. 19 september 1799.
3. Maria Maas, ged. Zevenbergen 6 juli 1799, begr. Zevenbergen 7 augustus 1799.
4. Cornelius Maas, ged. Zevenbergen 3-9-1800 (RK; Christophorus VERHOEF, Barbara DAMEN; Maria VAN DER MAST), begr. Zevenbergen 24 maart 1803.
5. Cornelia Maas.
6. Maria Maas, ged. Zevenbergen 18-9-1805.
7. Adrianus Maas, ged. Zevenbergen 19 januari 1807.
8. Cornelius Maas, ged. Zevenbergen 12 januari 1809, tr. Zevenbergen 8 mei 1836 Johanna de Deugd, geb. Zevenbergen 13-11-1811, dochter van Cornelis de Deugd en Catharina Winde.
9. Joanna Maas, ged. Zevenbergen 9 december 1810.
10. Dingeman Maas, geb. Zevenbergen 20-10-1814.

IIIc. Dingeman MAAS, ged. Zevenbergen 25-11-1775, overl. Hoge en Lage Zwaluwe 14-4-1832, tr. (1) Klundert 11-1-1801, otr/tr. (1) Zevenbergen 22-1/12-2-1800 Joanna Antoniusdr. WEVERS, ged. Zevenbergen 29-1-1780, overl. Zevenbergen 27-10-1810, dochter van Antonius Walterusz. WEVERS en Maria Jansdr. SMITS, tr. (2) Zwaluwe 13-04-1815 Johanna de Bodt, geb. Zwaluwe ca. 1778, overl. Zwaluwe 10-1-1848.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus, ged. Zevenbergen 27-4-1801 (RK; Leonardus MAAS, Helena DAMEN; Maria SMITS), volgt IV.
2. Antonius, ged. Zevenbergen 6-10-1802 (RK; Antonius WEVERS, Maria Janse SMITS), overl. Zevenbergen 6-8-1811.
3. Cornelius, ged. Zevenbergen 3-11-1803 (RK; Walterus WEVERS, Catharina WEVERS), overl. Lage Zwaluwe 20-11-1828, tr. Anna Stoop, ged. Lage Zwaluwe 11-9-1805, overl.
Hoge en Lage Zwaluwe 4-5-1827.
4. Walterus, ged. Zevenbergen 27-6-1805 (RK; Joannes en Antonia WEVERS), begr. Zevenbergen 29-6-1805.
5. Maria, ged. Zevenbergen 27-6-1805 (RK; Antonius WEVERS, Maria SMITS), overl. voor 3-7-1806.
6. Maria, ged. Zevenbergen 3-7-1806 (RK; Joannes Antonise WEVERS, Antonia VAN TILBURG; Maria SMITS), begr. Zevenbergen 27-3-1807.
7. Maria, ged. Zevenbergen 6-4-1808 (RK; Joannes Weevers, Antonia van Tilborg; Antonia van Tilborg;), overl. Lage Zwaluwe 6-11-1832.
8. Walterus, ged. Zevenbergen 24-1-1810.
Uit het tweede huwelijk:
1. Theodorus, geb. Lage Zwaluwe 24-3-1818, overl. Lage Zwaluwe 25-9-1818.
2. Johanna, geb. Lage Zwaluwe 17-10-1820.

IV. Adrianus/Adriaan Dingermanszoon MAAS, ged. Zevenbergen 27-4-1801 (RK; Leonardus MAAS, Helena DAMEN; Maria SMITS), arbeider (1826), overl. Lage Zwaluwe 29-11-1846 (aktenr 85; des morgens half 7, nr 484), tr. Lage Zwaluwe 21-9-1826 (aktenr 16; aank 3e en 10e) Geertruida VAN DER VEEKE(N), ged. Lage Zwaluwe 30-12-1801, dagloonster (1826), overl. Lage Zwaluwe 29-11-1846 (akte 86 des namiddags ten een ure), dochter van Sebastianus VAN DER VEEKEN (73 in 1826) en van Adriana VISSEREN (58 in 1826).

- Nationale Militie (Adrianus MAAS)
Lengte: 1.613
Aangezigt: ovaal
Voorhooft: hoog
Oogen: blaauw
Neus: gewoon
Mond: gewoon
Kin: rond
Haar: lichtbruin
Wenkbraauwen: lichtbruin
Merkbare tekenen: geen
- PRO DEO - Bij vonnis van de Arrondissement-rechtbank te Rotterdan, dd 4 Januari 1875, is ten verzoeke van JACOBA CATHARINA SMIDT, Dienstbode, wonende te Rotterdam, scheiding van tafel en bed uitgesproken tusschen haar en haar Echtgenoot BARTHOLOMEUS MAAS, wonende te Kralingen, met de gevolgen volgens de wet. Rotterdam, 10 Maart 1895. De Procureur der Eisscheresse, Mr. TROSTORFF.

Uit het huwelijk:
1. Johanna, geb. Lage Zwaluwe 8-3-1827, overl. Zwaluwe 15-10-1849.
2. Adriana, geb. Lage Zwaluwe 26-10-1828, overl. Zwaluwe 18-11-1828.
3. Bastiaan, geb. Lage Zwaluwe 26-11-1829, overl. Hillegom 18-12-1912, tr. (1) Hillegom  26-10-1856 Emerentia Kroon, geb. Hillegom 8-9-1828, overl. Hillegom 9-5-1874, tr. (2) 26-5-1875 Hendrica Galesloot, geb. Utrecht 9-9-1837, overl. Hillegom 28-10-1917.
4. Dingeman Maas, geb. Lage Zwaluwe 2-4-1832  (aktenr 22; des avonds 7 ure; huisnr 221), arbeider, woonde Lage Zwaluwe, Haarlemmermeer, Velsen, Rotterdam, Hillegersberg , Kralingen, . . ., naar Amsterdam (vanaf ca 1880), overl. Amsterdam 5-11-1897, tr. Haarlemmermeer 3-8-1857 Johanna Winkel, geb. Moerkapelle 12-6-1836, overl. Amsterdam 2-4-1904, dochter van Hendrik Winkel en Petronella de Wit.
5. Adriana, geb. Zwaluwe 30-12-1833 (aktenr 1; 's morgens 8 uur; huisnr 221), tr. Nicolaas Damen, geb. Terheijden ca. 1828, overl. Terheijden 20-4-1882.
6. Adriaan, geb. Zwaluwe 8-10-1835, tr. Cornelia Toebak, geb. Zevenbergen 16-10-1841, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 27-5-1864.
7. Bartholomeus
Maas, geb. Lage Zwaluwe 13-12-1837, tr. Rotterdam 30-4-1873 Jacoba Catharina Smidt, geb. Middelburg 22-10-1845, zonder beroep (1888), overl. Middelburg 13-3-1888, dochter van Nicolaas David Smidt (turfkruijer) en Adriana Herrebout.
8. Maria
Maas, geb. Zwaluwe 7-5-1839, volgt V.
9. Wilhelmina, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19-12-1841, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 26-1-1864 Cornelis de Been, geb. Terheijden 23-5-1834.

V.
Maria MAAS, geb. Lage Zwaluwe 7-5-1839, overl. Dordrecht 2-4-1926, tr. Dordrecht 4-5-1864 Johannes Adrianus JANSE, geb. Zierikzee 22-3-1833, magazijnsknecht (1890-1917), overl. Dordrecht 19-3-1901 (67 jaar, voormiddag 6 uur, 18 aan den Hofstraat). 
O.a.:
1. Geertruida Janse, geb. Dordrecht 9-7-1865, overl. Dordrecht 28-2-1939, tr. Dordrecht 20-8-1890 Marinus Antonius van Dooremalen, geb. Dordrecht 11-10-1864, overl. Dordrecht 27-12-1937.

OVERIGE FEITEN

- Adriana MAAS, geb 1724, ovl Lage Zwaluwe 10-1-1820 (aktenr 8; huisnr 333, 96 jaar), tr Leonardus/Leendert DE JONG, ovl Lage Zwaluwe 21-4-1809.

- Adriaan MAAS, tr Cornelia DAMEN
1. Dingena Maria Maas, ovl Lage Zwaluwe 26-11-1813 (aktenr 47; le matin 9 heures; quarante sept ans)

- Adriani MAAS, tr Joanna VAN GRIMHUIJSEN
1. Antonius, ged Zevenbergen 14-7-1801 (RK; Martinus VAN GRIMHUIJSEN; Appolonia KLOPPERS)

- Henrici MAAS, tr Joanna Pieterse
1. Maria, ged Zevenbergen 10-4-1801 (RK; Adriaenus MAAS, Maria Pieterse; Cornelia VAN DER KLUNDERT)

- Wouter VAN DER VEEKE, arbeider, tr Johanna DE WIJS
1. Elizabeth VAN DER VEEKE, geb Lage Zwaluwe 1846, ovl Lage Zwaluwe 26-4-1846 (aktenr 35; 's morgens 5 uur, huisnr 37; 6 weken oud)

WEVERS
Zevenbergen (Gens Nostra 1994)

I Walterus (Wouter) Lambertsz. Wevers, geb. Terheijden ca. 1707, overl.Zevenbergen vr 7- 12- 1 7649, tr. Zevenbergen 29-7- 1731 Joanna Petrusdr. Slockers, ged. ald. 25-9-1710, overl. vr 7-12-17649, dr. van Petrus Jansz. Slockers en Cornelia Molenaers.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Zevenbergen:
1. Lambertus, ged. 12-6-1732, jong. overl.
2. Joanna, ged. 23-6-1733, jong overl.
3. Petrus Wevers, ged. Zevenbergen 25-8-1735, begr. ald. 2-4-1804, otr./tr. Zevenbergen/Klundert 24- 10/9- 1 l- 1766 Petronella Petrusdr. Kokken, geb. Hooge Zwaluwe ca. 1734, overl. Klundert 23-4-1828, dr. van Pieter Kokken en Anna Vrolijk.
4. Lambertus Walterusz. Wevers, ged. 23-1-1737, overl. vr 7-12-17649.
5. Cornelia Walterusdr. Wevers, ged. 24-11-1737, overl. Zevenbergen 5-7-1776, otr./tr. ald. 24-4/10-5-1772 Adriaan Jansz. van Seters, ged. Zevenbergen 28-1-1719, overl. ald. 3-2-1800, zn. van Joannes Willemsz. van Seters en Maria Cornelisdr. Domeni. Hij otr./tr. (2) Zevenbergen lO-1/2-2-1777 Cornelia Paulusdr. Vervest.
6. Johanna Walterusdr. Wevers, ged. 14-3-1743, overl. Klundert 3-5-1821, otr./tr. Zevenbergen 20-416-5-1770 Marinus van Gastel, ged. Oudenbosch 22-5-1743, arbeider, over]. Zevenbergen 19-1-1819, zn. van Joannes van Gaste1 en Willemina Verbaten.
7. Cornelis Walterusz. Wevers, ged. 10-3-1746, overl. vr 7-12-17649.
8. Antonius, volgt II
9. Elisabeth Walterusdr. Wevers, ged. 11-12-1752.

II Antonius Walterusz. Wevers, ged. Zevenbergen 20-3-1749, overl. Zevenbergen (Den Hoek) 14-3-1822, otr./tr. Zevenbergen 17-5/9-6-1776 Maria Jansdr. Smits, ged. ald. 14-3-1750, overl. ald. 12-12-1810, dr. van Jan Aartsz. Smits, landbouwer, en Catharina Bastiaansdr. Soethout.
Uit het huwelijk:
1. Walterus Antoniusz. Wevers, ged. 29-4- 1777, begr. Zevenbergen 18-4-1804.
2. Joannes, volgt III.b
3. Joanna Antoniusdr. Wevers, ged. 29-1-1780, volgt III.a
4. Catharina Antoniusdr. Wevers, ged. 31-5-1782, overl. Zevenbergen 23-7-1841, tr. (1) ald. 26-4-1815 Cornelis van Tilburg, ged. Zevenbergen 16-lO-1785, overl. ald. 8-5-1821, zn. van Martien van Tilburg en Antonia Joren; tr. (2) Zevenbergen 18-4-1822 Hendrik Haanskorf, ged. ald. 7-3-1791, arbeider, overl. Klundert 18-4-1866, wedr. van Maria de Jong (ged. Zevenbergen 26-12-1791, overl. ald. 3-4-1819, dr. van Adriaan de Jong en Wilhelmina Maas), zn. van Hendrik Haanskorf en Anna Maria Linderse.
5. Adriana Antoniusdr. Wevers, ged. 1316-1785, overl. Zevenbergen l-lO-1855, tr. Zevenbergen 5-5-1819 Hendrik de Jong, ged. ald. 3-4-1788, overl. ald. 3-1-1842, zn. van Adriaan de Jong en Wilhelmina Maas.
6. Cornelia, ged. 29-3-1787, begr. Zevenbergen 6-8-1788.
7. Cornelia Antoniusdr. Wevers, ged. 8-2-1789, overl. Princenhage 17-10- 1868, tr. Zevenbergen 2-5-1823 Joannes Rudolphus Troutigh, ged. Princenhage 3-9-1801, zn. van David Troutigh en Cornelia van Sundert.
8. Antonius, ged. 11-12-1792, begr. Zevenbergen 23-1-1793.

III.a Joanna Antoniusdr. WEVERS, ged 29-1-1780 Zevenbergen, ovl. Zevenbergen 27-10-1810, otr/tr Zevenbergen 22-1/12-2-1800 (testes Mathias MANDERS, Elizabetha VAN AARDENBORG) Dingeman MAAS, ged Zevenbergen 25-11-1775, overl. Hoge en Lage Zwaluwe 14-4-1832, zn. van Adriaan Maas en Cornelia Domeni.

III.b Joannes Antoniusz. Wevers, ged. Zevenbergen 19-7-1778, arbeider, overl. Zevenbergen (Den Hoek) 20-12-1822, otr./tr. Zevenbergen 18/28-9-1801 (testes Maria WAGEMANS, Elizabetha VAN AARDENBORG) Antonia Petrusdr. van Tilburg, ged. ald. 15-2-1780, overl. Zevenbergen (Den Hoek) 17-4-1837, dr. van Petrus van Tilburg en Adriana Vermeulen. Zij tr. (2) Zevenbergen 1-5-1825 Joannes van Trigt, ged. Lage Zwaluwe 24-11-1781, overl. Zevenbergen 3-5-1829, wedr. van Elisabeth van Broekhoven, zn. van Lambertus van Trigt en Johanna Franssen.


***

- Pieter WEVERS, begr Lage Zwaluwe 2-4-1804 (prodeo; aangifte door Wouter Pietersz WEVERS)
1. Wouter Pietesz WEVERS

- Walteri Pieterse WEVERS, tr Anna Maria BROEDERS
1. Joanna, ged Zevenbergen 28-10-1800 (RK; Lambertus BROEDERS, Joanna SNEIJERS; Anna Pieterse WEVERS)

(c) Dordrecht last updated: maart 2006