MAASKANT/MAESCANT
's-Gravendeel

I Pieter Maaskant, tr NN.
Uit het huwelijk:
a. Petronella/Neeltje P(i)eters Maaskant, ovl. 's-Gravendeel 18-3-1788, tr. Joannis/Jan Catoen/Katoen, geb 17.., ovl. 's-Gravendeel 19-9-1787 (volgt KATOEN)

***
- Denis Aryensz MAASKANT, zoon van Aryen Maaskant, tr Aryaentje Leenderts DE KREEK, dochter van Leendert de Kreek.
Uit dit huwelijk:
1. Willempje Denisdr MAASKANT, geb's Gravendeel 7-9-1777, ged ald 14-9-1777, overleden aldaar op 21 november 1856, otr (1) 's Gravendeel 11-8-1797 Dirk Stevensz Snijders, arbeider, geboren te 's Gravendeel rond 1774, overleden aldaar op 24 mei 1818, zoon van Steven Dirks Snijders en Lijsje Garijk, tr (2) met Kleis GOUD.

MAASKANT/MAESCANT
Mijnsherenland 

I Adriaen Corse

II Sebastiaan Adriaensz. Maescant, geb 1575/1587 Mijnsheerenland, ovl 18-10-1666 aldaar, tr Aeltge Otten (Snider), geb 1587 te Mijnsheerenland, ovl 17-05-1658 aldaar, dr van Oth Andriesz. Snider (ovl rond 1607) en van NN.
Sebastiaan wordt benoemd als heemraad(1625), is kerkmeester van Mijnsherenland(1630). Is schepen van Mijnsherenland 1634-1640. Hij woont op een hofstede aan de Maescant, toebehorend aan de familie VAN HOUWELINGEN. Bron: Streekmuseum Heinenoord. 
In de hervormde kerk in Mijnsherenland bevindt zich een grafzerk van Sebastiaan (geb 1587 - 18 Okt 1666) en Aeltge (geb 1587 - 17 Mei 1658)

Uit het huwelijk:
a. Otto Bastiaens Maaskant, geb 1615, volgt III.a 
b. Elisabeth Bastiaansdr Maaskant, volgt III.b
c. Marigje Bastiaens Maaskant 
d. Maritge Bastiaens Maaskant
e. Neeltge Bastiaens Maaskant
f. Pieter Bastiaens Maaskant
g. Jasper Bastiaens Maaskant
h. Adriaen Bastiaens Maaskant
i. Christiaen Bastiaens Maaskant, geb 1629
j. Elisabeth Bastiaens Maaskant
 
III.a Otto Bastiaens Maaskant, geb 1615, secretaris en dijkgraaf, ovl 1691-1702, tr Soetge Jans de Winter (de Gouter), geb 1615, overleden na 1702, dochter van Jan Pietersen Winter en Soetje Hendriks Cranendonck. 
Uit het huwelijk:
a. Aaltje Maaskant, dp Mijnsherenland 13-11-1662, ovl na 1729, tr (1) Mijnsherenland 17-4-1683 Cornelis Janse Sneep, geb Mijnsherenland 1658, ovl Mijnsherenland 29-5-1695, tr (2) Mijnsherenland Dirck de Winter, ovl voor 12-11-1728
b. Andries Otten Maaskant, volgt IV.a
c. Bastiaan Otten Maaskant
d. Cornelis Otte Maaskant, geb 1655, volgt IV.b 
e. Jan Otten Maaskant, geb Moerkerken, volgt IV.c
f. Arij Otten
    1. Otto, geb 1687
    2. Elisabeth, geb 1685
    3. Soetje, geb 1689
    4. Willemtje Arijens, geb 1691
g. Pieter Otten Maaskant, schepen, ovl na 23-2-1716, zn van Otto Bastiaans Maaskant (secretaris en dijkgraaf) en Soetje Jans de Winter, tr Maasdam 8-10-1679 Catrijntge Cornelis Polderdijk, afkomstig uit Sint Anthonie Polder, geboren voor 1646, ovl Maasdam 3-2-1716, dochter van Cornelis Adrijaans Polderdijk (herbergier, schipper en schepen) en Arjaantje Melsse, wed Aert Jans van Esch, dp Maasdam 17-11-1630, overleden 13-11-1673/1679, zn van Jan Gijsen en Marijken Jacobs

III.b Elisabeth Bastiaansdr Maaskant, overl. ca. 1684, tr Pieter Jansz Winter, ovl na 1678, hertr ca. 1638 Ingetje Ingens Hordijck, geb. West-IJsselmonde.  

IV.a Andries Otten Maaskant, geb ca 1645 te Mijnsheerenland, tr (1) 8-11-1670 Mijnsheerenland  Krijntie Theunis WESTDIJCK (Crijntje Westdijk), geb 1650 Mijnsheerenland, ovl voor 1-10-1684, dr van Teunis Willemsz. WESTDIJCK (Maescant, Groenewech) en Jannigje Dirks QUARTEL, tr (2) 1-10-1684 Mijnsheerenland Maria van der SPUIJ, geboren circa 1648 te Mijnsheerenland (ZH), overleden na 1698.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jannigje Maaskant, dp Mijnsherenland 12-2-1679, volgt V
b. Otto Maaskant, dp Mijnsheerenland 7-3-1683, ovl Fijnaart 3-10-1761, tr Mijnsheerenland 1-5-1718 Aagje Jans REEDIJK, geb. Heinenoord ca 1695, ovl Fijnaart 26-1-1775

IV.b Cornelis Otte Maaskant, geb Mijnsherenland 1655, ovl voor 1698, tr  14-8-1683 Aeltje Jans Sneep, dp Mijnsherenland 8-1-1662, ovl Mijnsherenland 21-7-1700, dr van Jan Cornelisz Sneep (1615 - 20-2-1687) en van Truijgen Andriesdr Snijder (1617 - 25-4-1687).
Uit het huwelijk:
a. Geertruij Cornelis Maaskant, geb 1708 Numansdorp, tr 06-02-1718 in Numansdorp
Pleun Dirks Gout, geb 1687 Numansdorp, zn van Dirk Gout, wedn van Jannetje Jochems Voorbeijtel
    1. Cornelis
    2. Cornelis, tr 03-05-1750 in Oud-Beijerland Stijntje Ariens Landheer
    3. Trijntje 
    4. Neeltje
b. Joosje Cornelis
c. Johannes, geb 1698
d. Maeijcke Cornelis, geb 1695, tr Puttershoek 27-3-1721 Cornelis van der Grient, geb Puttershoek 8-11-1684.
    1. Ary van der Grient, geb Puttershoek 21-2-1724
e. Neeltje Pieters?
f. Otto Maaskant, geb 1684
g. Soetje, geb 1690
h. Zoetje Cornelis, geb 1692, tr Strijen 13-10-1713 Lammert Isaaks Streefkerk, dp Strijen 14-10-1684. Uit het huwelijk:
    1. Jannigje Lammerts Streefkerk, dp Strijen 8-7-1725, tr Adrianus Verschoor

IV.c Jan Otten Maaskant, geb Moerkerken?, ovl voor 1708, tr Mijnsherenland 9-7-1702 Jannetje Gerrit Pauw, geb Heinenoord, dr van Gerrit Jacobs Paauw en Ariaentje Jacobs Leeuwenburgh, ovl voor 15-5-1745, hertr Mijnsherenland 24-6-1708 Cornelis Philipsz (van) Moerkerken, dp Zuid Beijerland 5-2-1676, bouwman, ovl. 29-6-1746 Mijnsherenland
Uit het huwelijk:
a. Soetje Maaskant
b. Ariaantje Maaskant
c. Otto Maaskant
d. Johanna Jans Maaskant, tr Mijnsherenland 5-12-1728 Jacob Thomasse Bijl, geb Klaaswaal
    1. Jannigje Jacobs Bijl, tr Oud-Beijerland 7-5-1752 Cornelis Jacobs van der Stoup

V Jannetje/Jannichje Andriesse Maaskant, dp 12-2-1679 Mijnsheerenland, tr Jan Pieters Ketelaar.
Uit het huwelijk:
a. Crijntje Jans Ketelaar, dp 18-1-1711 Mijnsheerenland, tr (1) op 24-10-1728 te Mijnsheerenland Gerrit Hendriks Smits, geb ca 1703 te Heinenoord , tr (2) 3-9-1741 aldaar met Dirk Pieters van 't Hof 

- arme kinderen van Claeswael:
Jannetje Korendijker, oud ruim 4 jaar, dochter van Hendrik Korendijker en Geertie van Es, September 1721 besteed bij Pieter Maaskant.

LOSSE FEITEN

- I Matthijs Aarts Maaskant, tr Grietje/Margrietje Paulus Wauwermans.
Uit het huwelijk:
a. Maaike, dp Strijen 26-6-1712
b. Aart, dp Strijen 24-6-1714, volgt II.b
c. Pieter Maaskant, dp Strijen 2-6-1720, volgt II.a
d. Lena Mattheuse Maaskant, j:d: geboore en woonende op 't Strijense Zas, gehorende onder Clundert, otr Clundert 12-2-1745/otr Dordrecht 11-2-1745 Cornelis Jansse Dura, j:m: geboore en wonende in Dordrecht

II.a Pieter Maaskant, j:m: van 't Strijense Zas, woond op de Boere Vismarkt, otr/tr (1) Dordrecht 24-10-1743/10-11-1743 Geertruy Bax, j:d: van Dordrecht, woond in de Grootekerksbuurt, dr van Soetje Helena Bax, otr/tr (2) Dordrecht 4-4-1761/3-4-1761 Ariaentje Langstraet, wed van Jan de Bruyn, geb eb wonende te Zuydbeijerlant gezeght den Hitzert (attestatie gegeven 19-4-1761).

II.b Aart Maaskant, j:m: van 't Strijense Zas, woond bij de Lomberde brugh, otr/tr Dordrecht 9-12-1745/26-12-1745 Anthonia van den Enkwaardt, j:d: van Rotterdam, woond bij de Pelzebrugh, heeft een nicht Geertruy de Haan wed van Vincent Thiecens.
Uit het huwelijk:
a. Magrieta, dp Dordrecht 30-1-1746
b. Adriana, dp Dordrecht 15-11-1747
c. Martijna, dp Dordrecht 1-3-1750, volgt III.a
d. Wijntje, dp Dordrecht 1-12-1751, volgt III.b

III.a Martina Maaskant, j:d: woont op de Voorstraat bij den Augustinekerk, otr/tr Dordrecht 4-3-1775/19-3-1775 Willem Vervel, wedn sonder kinderen, woont in 't Steegoversloot.
Uit het huwelijk:
a. Bartholomeus, dp Dordrecht 20-10-1776
b. Antonia, dp Dordrecht 25-6-1779
c. Aart, dp Dordrecht 30-11-1781

III.b Wijnandina Maaskant, j:d: woont in de Voorstraat bij de Augustinerkerk, geassisteert met haar oom Pieter Maaskant, otr/tr Dordrecht 4-7-1778/19-7-1778 Cornelis Notemans, j:m: woont in de Voorstraat bij 't melkpoortje, zn van Johannes Notemans.
Uit het huwelijk:
a. Goverdina, dp Dordrecht 22-4-1780
b. Anthonia, dp Dordrecht 6-2-1782
c. Johannes, dp Dordrecht 26-3-1783
d. Adriana Margrita, dp Dordrecht 29-4-1786

- 5:324 B Varkenmarkt 268boven (Dordrecht 1850-1860)
1. Aart Maaskant, 24-4-1821, HI Ambacht, arbeider
2. Mina Loon, 12-7-1833 Coeverden
3. Maria Maaskant, 24-6-1851 Kleine Lindt
4. Adriaantje Maaskant, 10-4-1857 Dubbeldam

- 27:675 E Hooge Bakstraat 525 (Dordrecht 1850-1860)
1 Gerrit Veldman, 1804 IJsselmonde, arbeider
2 Maaskant, Heiltje, 1814 HI Ambacht

- C254 (1830 Dordrecht) Bleijenhoek
Jan Maaskant, 43 Koude Kerk scheepmakersknecht
Elizabeth Cebol, 43 Leiden
Maria Wilhelmina Maaskant, 9 Rotterdam
Klazina Elisabeth Maaskant, 1 Dordrecht
Johannes Jacobus Maaskant, 6 Dordrecht 

- Cornelis Maaskant, geb Ridderkerk 1682, tr Ridderkerk 1707 Ariaantje de Vos, geb Ridderkerk 1685. Uit het huwelijk:
a. Huyg, geb Ridderkerk 1708, tr Nieuw Beijerland 1730 Hadewij Hoppel, geb Nieuw Beijerland 1710
    1. Ariaantje, geb Nieuw Beijerland 1731, ovl 1823
b. Jacob, geb Ridderkerk 1719, tr 1749 Grietje Troost, geb Nieuw Beijerland 1724

- Cornelis Cornelissen Schrijver, wedn van Neeltje Bastiaene Maeskant wonende op Heynenoort, otr Heerjansdam 21-3-1683 Pleuntje Cornelis Leenheer  j:d: van Oost-Barendrecht  en aldaer wonende.

- Huibert BINON, c. Fijnaart 29-1-1730, d. there 2-4-1777, m. (2) Fijnaart 5-5-1765 Heiltje Nieuwland, m. (2) Klundert 29-12-1753 Sara MAASKANT (alias MAARSKAMP), c. Westmaas 10-2-1726, d. Fijnaart 29-9-1760, m. (1) Fijnaart 17-5-1750 Anthonie Molenaar

- Dirk Sepers, geb Amstelveen 23 november 1777, dp ald 30 november 1777, bouwman en diaken te Koudekerk a/d Rijn (1816-1818), in het jaar 1841 verhuisd van Schipluiden naar Hazerswoude, ovl Hazerswoude 16 maart 1858. Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Rijnsaterwoude op 18 april 1800 met Pleuntje Maaskant, dp Woubrugge op 8 oktober 1773 (doopget. Jannetje Zwanenbeek), ovl Koudekerk aan de Rijn op 9 maart 1813, dr van Bastiaan Bastiaansz Maaskant en Grietje Jansdr Meijer. Hij is getrouwd te Koudekerk aan de Rijn op 29 oktober 1815 (2) met Neeltje van Diemen, geboren te Katwijk Binnen op 10 september 1789, gedoopt te Katwijk op 13 september 1789, overleden te Haarlemmermeer op 28 januari 1870.

- Jacoba Maaskant, geb Oud Beijerland 30-10-1853, ovl Mijnsherenland 14-4-1894, tr Jan Reijerkerk, geb Strijen 21-3-1851, ovl Mijnsherenland 29-1-1892. Uit het huwelijk:
a. Pieter Cornelis, geb Maasdam 8-2-1880
b. Aagje Johanna, geb Puttershoek 16-11-1881
c. Maarten, geb Westmaas 21-4-1885
d. Bastiaan, geb Mijnsherenland 1-1-1892

- Aart Maaskant, tr Cornelia Molendijk
a. Jan Maaskant, geb 22 NOV 1833 in Ridderkerk, bakker, ovl 20 JAN 1911 in Hendrik Ido Ambacht, tr 04 MAY 1864 in Hendrik Ido Ambacht Klaartje Stehouwer, geb 12 FEB 1838 in Sandelingen-Ambacht
    1. Cornelia Barbera Maaskant, geb Hendrik Ido Ambacht 12-3-1883, ovl Hendrik Ido Ambacht 2-11-1952

- Jacob Maaskant, tr Gretchen Sichterman
a. Mello Maaskant, tr Simone Kok
    1. Antonie Ewout
    2. Bernardijn
    3. Jacobijn
- Apolonia MAASKANT, geb 12 Jun 1802 in Zegwaart, tr Jacobus Luchtigheid, geb 1801
- Cornelia Maaskant, tr Hendrik Paulisz. Kranendonk, bouwman op "Bouwlust" R'kerk
a. Paulis, geb Ridderkerk 9-11-1830
- Johanna Susanna VAN DER SLEET, geb. Rijnsburg 1-12-1873, overl. 's-Gravenhage 3-5-1961, tr. Rijnsburg 20-5-1897 Arie MAASKANT, geb. Zegwaart 30-3-1872, overl. 's-Gravenhage 14-2-1940.
- Abraham de Groot. Geboren 17-10-1901 te Leiden, tr. 28-01-1926 te Leiden Dirkje Maaskant, geb 10-11-1905 te Zoetermeer, dr van Thomas Maaskant en Willemijntje Versloot. Uit dit huwelijk:
1. Catherina Willemijntje
2. Willemijntje

- Jacob van Driel, geb. Mijnsheerenland 22-3-1821, overl. ald. 16-11-1862, zoon van Marinus van Driel en Tanneke Maaskant, tr. Mijnsheerenland 12-9-1846 Jacoba van Rijsdijk, geb. Oud-Beijerland 13-3-1821, overl. Mijnsheerenland 23-11-1864, dochter van Eeuwoud Rijsdijk en Johanna Notenboom.
Uit dit huwelijk, geboren te Mijnsheerenland:
a. Johanna, geb. 22-8-1848, overl. Mijnsheerenland 7-10-1913, tr. ald. 8-5-1872 Arie Goudswaard, geb. Oud-Beijerland 31-3-1842, overl. Mijnsheerenland 19-3-1932, zoon van Stephanus Goudswaard en Pietje van Driel.
b. Marinus, geb. 17-6-1851, overl. Maasdam 14-5-1914, tr. Mijnsheerenland 7-4-1881 Bastiaantje Koyck, geb. Spijkenisse 5-1-1858, dochter van Adrianus Koyck en Maartje Berkhout.
c. Tanneke, geb. 8-9-1853, overl. Rotterdam 29-1-1944, tr. Mijnsheerenland 9-5-1878 Albertus Vink, geb. Oud-Beijerland 31-3-1853, overl. Rotterdam 18-10-1913, zoon van Goris Vink en Trijntje Vermaat.
d. Ewoud, geb. 13-4-1855, overl. Zuidland 5-7-1937, tr. Oud-Beijerland 27-4-1882 Bastiaantje Langerveld, geb. Oud-Beijerland 31-5-1860, overl. 's-Gravenhage 7-3-1944, dochter van Abraham Langerveld en Huigje de Koning.
e. Jannetje, geb. 22-5-1856, overl. Mijnsheerenland 7-5-1869.
f. Teunis, geb. 16-3-1858, overl. Mijnsheerenland 21-9-1862.
g. Anthonetta, geb. 17-7-1860, overl. Oud-Beijerland 7-8-1924, tr. Mijnsheerenland 26-4-1883 Simon van Dijk, geb. Oud-Beijerland 17-3-1859, overl. Warmond 22-9-1932, zoon van Simon van Dijk en Beatrix van der Linden.

- Cornelis HUYSER, ged. Ridderkerk 11-8-1652, tr Adriaentje HUYSER, ged. Ridderkerk 18-7-1655, ondertr./tr. Ridderkerk 30-9/21-10-1696 Cornelis Huygen MAESKANT.

www.familysearch.com
:

- Adriaan Maaskant, tr Anneke
a. Aeltge Maaskant, dp Mijnsherenland 26-12-1671
- Jannetje Maaskant, tr Kees Erkelens
a. Aaltje Maaskant, dp Numansdorp 8-12-1793
- Otto Maaskant, tr Soetje de Winter
a. Aaltje Maaskant, dp Mijnsherenland 13-11-1662
- Pieter Maaskant
a. Aaltje Pieters Maaskant, dp Maasdam/Klaaswaal 1698, tr Klaaswaal 7-5-1719 Arij Leenderts Goudswaard
- Andries Maaskant, tr Crijntje Westdijk
a. Jannigje Maaskant, dp Mijnsherenland 12-2-1679
- Willem Huijge Maaskant, tr Trijntje Adams
a. Adriaan Wilems Maaskant, dp Klaaswaal 16-12-1708, ovl Klaaswaal 30-9-1771, tr Klaaswaal 7-7-1748 Maria Ariens Fonkert, dp Westmaas 17-3-1709, ovl Klaaswaal 30-10-1772, dr van Arij Gerritzn Fonkert en van Ariaantje Aarts van Driel
- Ary Pieters Maaskant, tr Pleuntje Bastiaans Portugaal
a. Pieter Maaskant, geb 's-Gravendeel 1700
- Johannes Maaskant
a. Pieter Maaskant, dp Klaaswaal 1680
- Matthijs Maaskant, tr Margrietje Wouermans
a. Pieter Maaskant, dp Strijen 2-6-1720
- Aart Maaskant, tr Barbera Schalkoort
a. Neeltje Maaskant, dp Numansdorp 25-3-1742
- Cornelis Maaskant, tr Neeltje Steen
a. Neeltje Maaskant, dp Numansdorp 17-2-1700
- Pieter Maaskant, tr Lijsbeth Corendijker
a. Neeltje Maaskant, dp Klaaswaal 1-1-1706
- Aert Maeskant, tr Dingema de Koome
a. Arijaantie Maeskant, dp Mijnsherenland 24-2-1732

---------------------------------------
Bastiaan Aarts Maaskant, tr Klaaswaal 10-11-1701 Neeltje Willems Weeda
a. Willemtje, dp Klaaswaal 1-10-1702
b. Aart, dp Westmaas 7-6-1705
c. Willemtje, dp Westmaas 7-6-1705
d. Willemtje, dp Westmaas 16-6-1706
e. Aart, dp Westmaas 15-12-1709

Bastiaan Ariens Maaskant, tr Mijnsherenland 17-4-1702 Lijntje Pieters Ryderkerk
a. Arie, dp Mijnsherenland 18-2-1703
b. Arie, dp Mijnsherenland 3-2-1704
c. Agnietje, dp Mijnsherenland12-7-1705
d. Anna, dp Mijnsherenland21-11-1706
e. Aaltje, dp Mijnsherenland 11-12-1707
f. Pieter, dp Mijnsherenland 20-5-1709
g. Pieter, dp Mijnsherenland 10-5-1711
h. Ariaantje, dp Mijnsherenland 4-12-1712

Bastiaan Otto Maaskant, tr Albertje Willems de Winter
a. Otto, dp Mijnsherenland 15-3-1695
b. Otto, dp Mijnsherenland 18-3-1696
c. Neeltje, dp Mijnsherenland 11-8-1697
d. Soetje, dp Mijnsherenland 27-10-1700
e. Maria, dp Mijnsherenland 8-1-1702
f. Pieter, dp Mijnsherenland 27-7-1704

Bastiaan Pieters Maaskant, tr Jannetje Willems
a. Pieter, dp Klaaswaal 17-12-1711

Bastiaan Pieter Maaskant, tr Neeltje Aarts Weeda
a. Aart, dp Klaaswaal 2-12-1703

Cornelis Hendriks Maaskant, tr Neeltje Pieters Nieuweboer
a. Hendrik, dp Numansdorp 26-5-1697

Cornelis Hendriks Maaskant, tr Numansdorp 2-3-1698 Neeltje Gerrits Steen
a. Hendrik, dp Numansdorp 21-9-1698
b. Neeltje, dp Numandorp 17-2-1700
c. Bastiaantje, dp Numansdorp 23-1-1701
d. Maartje, dp Numansdorp 13-5-1703
e. Hendrik, dp Numansdorp 13-5-1705

Cornelis Otto Maaskant, tr Aaltje Jans Sneep
a. Maaike, dp Mijnsherenland 2-1-1695
b. Johanna, dp Mijnsherenland 11-5-1698

Jan Otto Maaskant, tr Mijnsherenland 9-7-1702 Jannetje Gerrits Paauw
a. Soetje, dp Mijnsherenland 1-10-1702
b. Ariaantje, dp Mijnsherenland 21-9-1704
c. Otto, dp Mijnsherenland 9-5-1706
d. Johanna, dp Mijnsherenland 13-5-1708

Matthijs Aarts Maaskant, tr Grietje Pauls Wouermans
a. Maaike, dp Strijen 26-6-1712
b. Aart, dp Strijen 24-6-1714

 Nicolaas Andriesse Maaskant, tr Mijnsherenland 28-1-1714 Johanna Pierneef
a. Maria, dp Mijnsherenland 2-12-1714

Pieter Aarts Maaskant, tr Strijen 31-12-1697 Annigje Jans Ras
a. Aart, dp Westmaas 1-1-1698
b. Aart, dp Westmaas 23-3-1699
c. Ariaantje, dp Westmaas 5-6-1701
d. Maaike, dp Strijen 2-9-1703
e. Teuntje, dp Klaaswaal 29-11-1705
f. Jannigje, dp Westmaas 19-12-170
g. Maaike, dp Westmaas 8-11-1711
h. Pietertje, dp Westmaas 6-11-1715

Pieter Johannesse Maaskant, tr Lijsbeth Leenderts Corendijker
a. Neeltje, dp Klaaswaal 1-1-1706

Teunis Andriesse Maaskant, tr Mijnsherenland 11-5-1710 Neeltje Dirks Tol

Willem Hendriks Maaskant, tr Maaike Jans Haknes
a. Annigje, dp Numansdorp 30-12-1696
b. Jan, dp Numansdorp 26-10-1698
c. Trijntje, dp Numansdorp 4-11-1700
d. Claas, dp Numansdorp 15-11-1702

Willem Huyge Maaskant, tr Klaaswaal 12-6-1701 Trijntje Adams Overmans
a. Huyg, dp Klaaswaal 29-11-1702
b. Jannetje, dp Klaaswaal 12-10-1704 
c. Huyg, dp Klaaswaal 19-12-1706
d. Adrianus, dp Klaaswaal 16-12-1708
e. Sijtje, dp Klaaswaal 17-5-1711
f. Emmigje, dp Klaaswaal 4-12-1712
g. Sijtje, dp Klaaswaal 2-9-1715

Wilemtje Ariens Maaskant
a. Willemijntje, dp Mijnsherenland 11-11-1714 (buiten echt)

Aart Ariens Maaskant, tr Mijnsherenland 18-3-1731 Dingena Ariens de Koorne
a. Ariaantje, dp Mijnsherenland 14-2-1732
b. Pleuntje, dp Mijnsherenland 23-5-1734

Aart Bastiaans Maaskant, tr Lijntje Hendriks Ligthart
a. Bastiaan, dp Strijen 3-7-1735

Bastiaan Ariens Maaskant, tr Nieuw-Beyerland 24-5-1720 Neeltje Bastiaans Weij
a. Pleuntje, dp Nieuw-Beyerland 22-2-1722
b. Bastiaan en Arie, dp NB 9-5-1723
c. Cornelis en Pieter, dp NB 22-7-1725
d. Claas, dp NB 30-5-1728
e. Teunis, dp NB 7-8-1729
f. Teunis, dp NB 5-8-1731
g. Hendrik, dp NB 14-12-1732

Cornelis Cornelisse Maaskant, tr Mijnsherenland 12-12-1728 Maria Simons van der Giessen
a. Ariaantje, dp Miinsherenland 13-12-1728
b. Cornelis, dp Strijen 15-1-1730

Huyg Cornelisse Maaskant, tr Hadewij Eeuwits hoppel
a. Ariaantje, dp Nieuw-Beijerland 19-8-1731
b. Ariaantje, dp NB 7-1-1732
c. Sijgje, dp NB 30-10-1735

Johanna Jans Maaskant (echtgenote Jacob van Bijl)
a. Maria, dp Mijnsherenland 5-6-1735 (overspelig)

Matthijs Arents Maaskant, tr Grietje Paulusse Wouwermans
a. Paulus, sp Strijen 17-5-1717
b. Lena, dp Strijen 8-1-1719
c. Pieter, dp Strijen 2-6-1720
d. Lena, dp Strijen 25-10-1722

Nicolaas Andriesse Maaskant, tr Johanna Pieters Pierneef
a. Maria, dp Mijnsherenland 26-1-1716
b. Pieter, dp Mh 20-6-1717
c. Pieter, dp Mh 7-5-1719
d. Maria, dp Mh 11-8-1720
e. Andreas, dp Mh 15-11-1722
f. Jozina, dp Mh 5-3-1724

Nicolaas Andriesse Maaskant, tr Mijnsherenland 19-12-1728
a. Johanna Jozina, dp Mh 31-12-1730  

Otto Andriesse maaskant, tr Mh 1-5-1718 Aagje Jans Reedijk
a. Crijntje, dp Westmaas 25-6-1719
b. Crijntje, dp Westmaas 8-12-1720
c. Sara, dp Westmaas 10-2-1726
d. Crijtge, dp Westmaas 29-1-1730

Otto Ariens Maaskant, tr Soetje Bastiaans Maaskant
a. Bastiaan, dp Mijnsherenland 28-12-1721
b. Arie, dp Mh 25-7-1723
c. Albertje, dp Mh 10-12-1724
d. Pieter, dp Mh 6-7-1727
e. Albertje, dp Mh 16-10-1728
f. Pieter, dp Mh 23-3-1732
g. Ariaantje, dp Mh 5-12-1734

Otto Cornelisse Maaskant, tr Strijen 9-4-1717 Ariaantje Teunisse Ko(o)ijmans(s)
a. Cornelis, dp Strijen 19-1-1718
b. Teuntje, dp Strijen 18-8-1720
c. Arie, dp Strijen 23-9-1725
d. Teuntje, dp Strijen 1-1-1733

Pieter Maaskant, tr Mijnsherenland 2-4-1724 Trijntje Bastiaans van Koik
a. Arie, dp Mh 3-12-1724

Pieter Maaskant, tr Mh 13-5-1731 Anna van der Hijden
a. Jan, dp Mh 7-9-1732
b. Pleuntje, dp Mh 5-6-1735

Teunis Andriesse Maaskant, tr Mijnsherenland 11-5-1710 Neeltje Dirks Tol
a. Dirk. dp Mh 12-7-1716
b. Crijntge, dp Mh 5-3-1719
c. Bastiaan, dp Mh 14-5-1724

Willem Huyge Maaskant, tr Klaaswaal 12-6-1701 Trijntje Adams Overmans
a. Cornelis, dp Klaaswal 17-1-1717
b. Sijtje, dp Klaaswaal 25-6-1719
c. Sijtje, dp Klaaswaal 5-9-1723