DE MAN
Giezen, Waardhuizen, Werkendam, Strijen, Hellevoetssluis

Pieter Aarnoutszn? DE MAN, geb rond 1660 te Waardhuizen, in 1740 vertrokken naar Giessen, tr NN.  
-
29 junij 1745 Pieter de Man geeft aan 't Lijk van Bastiaantje wed. van Helden om begraven te worden Pro Deo  
-
12 april 1757 Pieter de Man geeft aan 't Lijk van Jacob van der Wiel komende uijt de Werken om alhier te begraven Pro Deo   
-
Aaltje van Helden en Pieter de Man zijn doopgetuigen bij:  Jenneke van Iterson, dr van Maijke de Man 
Verondersteld is nu dat Pieter de broer is van Maijke en vervolgens dat Maijkede dr is van Aarnout de Man en dat Pieter derhalve een zn is van Aarnout.Strijdig met deze laatste veronderstelling lijkt te zijn dat de oudste zoon van Pieter, Gerrit heet.Daar staat tegenover dat Pieter wel degelijk een zoon Aarnhoud heeft en dat deze naam (Arnoldus) zich voortzet in latere generaties.  
-
Aaltje de Man is doopgetuige bij Maijken Camerman, dr van haar veronderstelde zuster Willemke op 16.9.1725 * Almkerk en bij Maijke de Man, dr. van haar veronderstelde broer Aarnout de Man op 3.5.1731 * Uitwijk  
- Aarnout de Man en Willemke de Man zijn doopgetuigebij Pieter de Ruijter, zn van hun veronderstelde zuster Aaltje de Man op 1.11.1711 * Uitwijk  
Voorgaande gegevens hebben geleid tot de samenstelling van de genealogie de Man in zijn huidige vorm (AvdK 17.1.1990)

Uit dit huwelijk:  
a. A
ernout Pietersz DE MAN, geb rond 1686 te Waardhuizen (bij huw jm van -), volgt II 
b. Eeltje Pieters DE MAN ook genaamd Aeltie en Aaltje, geboren rond 1686 (?), afkomstig uit Waardhuizen (bij huw jd tot -) (Ned. Hervormd), overleden op 25 april 1757 te Uitwijk, otr Waardhuizen en getrouwd op 29 april 1708 te Uitwijk voor de kerk met Cornelis Otten VAN DER WAL, geboren rond 1678 (?) te Uitwijk (Ned. Hervormd), zoon van Otto VAN DER WAL.(Hij is later getrouwd na 25 april 1757 te Uitwijk (Overl datum Eeltje) met Maria VAN HELDEN, geboren rond 1678 (?), overleden na 5 november 1769 (5.11.1769: Maria van Helden, huisvrouw van Cornelis van der Wal, is doopgetuige te Uitwijk).)
c. Aaltie Pieters DE MAN, geboren rond 1688 (?), afkomstig uit Waardhuizen (bij huw jd van -) (Ned. Hervormd), tr 15 februari 1711 te Uitwijk & Waardhuizen voor de kerk met Arie Thomize DE RUIJTER, geboren rond 1681 (?), afkomstig uit Waardhuizen (bij huw jm van -) (Ned. Hervormd), zoon van Thomas DE RUIJTER.T1700-1810)
d. Willemke Pieters DE MAN, geboren rond 1690 (?), afkomstig uit Waardhuizen (bij huw jd van -) (Ned. Hervormd), overleden na 1743 te Almkerk; get.: Maijke Jans Camerman & Adriaan Ritmeester; get.: Aaltje de Man (ID3623); lidm. NH Kerk ald.. tr 11-12-1712 te Uitwijk & Waardhuizen voor de kerk met Jan Jansz CAMERMAN, geboren rond 1687 (?), afkomstig uit Emmikhoven (bij huw jm van -) (Ned. Hervormd), zoon van Jan KAMERMAN.
e. Jan Pietersz DE MAN, geboren rond 1696, afkomstig uit Uitwijk & Waardhuizen (bij huw jm van -) (Ned. Hervormd), otr 17-5-1721 te Uitwijk (met att naar Giessen) en getrouwd op 2 juni 1721 te Giessen met Grietje Zijmonse CASA, afkomstig uit Giessen (bij huw jd van -), gedoopt op 25 februari 1691 aldaar (Ned. Hervormd) (doopgetuige  Maijke Jans (Case) (?)), overleden te Giessen, dochter van Sijmen Jansen CASE en Beatrix Peters.

II Aernout Pietersz DE MAN, geb rond 1686 te Waardhuizen (bij huw jm van -) (Ned. Hervormd), overleden op 22 januari 1756 te Uitwijk, tr 14-5-1713 te Uitwijk & Waardhuizen voor de kerk met Jenneke Ariens DE JONGH, geb rond 1693, afkomstig uit Uitwijk (bij huw jd won te -) (Ned. Hervormd), ovl 13-10-1765 aldaar.  
Uit dit huwelijk:
a. Arien Arnouds DE MAN ook genaamd Arie, gedoopt op 15 april 1715 te Uitwijk, overleden voor 2 maart 1721 aldaar.
b. Pieter Arnoudsz DE MAN, geboren te Waardhuizen, gedoopt op 18 april 1717 te Uitwijk (Ned. Hervormd), volgt III
c. Arien Arnoudsz DE MAN, gedoopt op 2 maart 1721 te Uitwijk (Ned. Hervormd) (doopgetuige was Willemke), overleden na 1777 te Uitwijk;
bij huw. beijde won. tot Waardhuijzen; lidmaat Uitwijk 29.6.1777, otr 6-8-1746 te Almkerk en getrouwd op 28 augustus 1746 te Uitwijk voor de kerk met Willemina Gerrits VAN EDENBURG ook genaamd Willemtie, gedoopt op 2 september 1708 te Uitwijk (Ned. Hervormd) (doopgetuige was Cornelia), overleden na 29 juni 1777 te Uitwijk, dochter van Gerrit Jorisz VAN EDENBURG en Jenneke VAN ESCH; lidmaat Uitwijk 29.6.1777 (Zij is eerder getrouwd te Uitwijk voor de kerk met Cornelis Hendriksz DE KOCK, gedoopt op 28 juni 1696 te Herwijnen, overleden voor 6 augustus 1746 te Uitwijk, zoon van Hendrick Jansz KOCK en Anneke Peters ROSKAM. (Hij is eerder ondertrouwd op 31 maart 1723 te Uitwijk & Waardhuizen en getrouwd op 18 april 1723 aldaar voor de kerk met Lena Marcelisse SMITS, geboren rond 1695 (?) te Waardhuizen (bij huw jm geb en won -), overleden voor 1743 aldaar, mogelijk dochter van  Marcelis SMITS en Eeltje Henricks VALCUS.))
d. Maaijke Arnouds DE MAN, geboren te Waardhuizen (bij huw jm geb en won te -), gedoopt op 3 mei 1731 te Uitwijk (Ned.Hervormd) (doopgetuige was haar tante Aaltie Pieters de Man), .otr 30-1-1750 te Uitwijk & Waardhuizen en getrouwd op 8 maart 1750 aldaar voor de kerk met Lambertus Gijsbertsz VAN ITERSON ook genaamd Lambert (doopnaam) van Iterzon, geboren te Heesbeen (bij huw jm geb te -, won Waardhuizen), gedoopt op 7 januari 1714 aldaar (Ned. Hervormd), zoon van Gijsbert Janszn IJTERSUM en Maijken Servaase.

III Pieter Arnoudsz DE MAN, geb Waardhuizen, dp 18-4-1717 Uitwijk, in 1740 naar Giessen, tr Giessen 3-4-1739 Aaltje Gerrits VAN HELDEN, dp 4-1-1714 te Giessen (of 7.6.1714?) (get Anneke van Helden), ovl De Werken, begr 3-9-1781 ald (impost pro deo).
- 29. 6.1745 Pieter de Man geeft aan 't Lijk van Bastiaantje wed. van Helden om begraven te worden Pro Deo 
- 25.12.1746 Pieter de Man en Aaltje van Helden met att. naar Werkendam. 1
- 2. 4.1757 Pieter de Man geeft aan 't Lijk van Jacob van der Wiel komende uijt de Werken om alhier te begraven Pro Deo (bron: Almkerk imp TB 1733-1795 microfiches)
- Aaltje van Helden en Pieter de Man zijn doopgetuigen bij: Jenneke van Iterson, dr van Maijke de Man.         Verondersteld is nu dat Pieter de broer is van Maijke en vervolgens dat Maijke de dr is van Aarnout de Man en dat Pieter derhalve een zn is van Aarnout.Strijdig met deze laatste veronderstelling lijkt te zijn dat de oudste zoon van Pieter, Gerrit heet, daar staat tegenover dat Pieter wel degelijk een zoon Aarnhoud heeft en dat deze naam (Arnoldus) zich voortzet in latere generaties. 
- Aaltje de Man is doopgetuige bij Maijken Camerman, dr van haar veronderstelde zuster Willemke op 16.9.1725 * Almkerk en bij Maijke de Man, dr. van haar veronderstelde broer Aarnout de Man op 3.5.1731 * Uitwijk     
-
Aarnout de Man en Willemke de Man zijn doopgetuige bij Pieter de Ruijter, zn van hun veronderstelde zuster Aaltje de Man op 1.11.1711 * Uitwijk  
Voorgaande gegevens hebben geleid tot de samenstelling van de genealogie de Man in zijn huidige vorm (17 jan 1990)  Op 15 mei 1780 wordt te Almkerk aangegeven het lijk van Pieter de Man, impost pro deo. Aangezien deze Pieter het overlijden van zijn vrouw Aaltje aangeeft op 3.9.1781 te De Werken, kan hij moeilijk op 15.5.1780 al overleden zijn.      
Bronnen: Huw.akte Strijen no.2 4-2-1836 kl.zn Arnoldus de Man (ID3148, 2eX) , Almkerk&Emmikh ref DTL 1727-73| imp TB 1733-95, GTMWB02(1978)nr4p173 (Uitw.&Waardh. ref DT1700-1810), GTMWB10(1986)nr4p300 (ingebr. borgbrieven te Giessen 1723-1784), GTMWB20(1996)nr5p379, geneal. van Helden aanv. & corr.

Uit dit huwelijk:
a.
Arnold Pietersz DE MAN, dp Giessen 17-7-1740, ovl voor 24 mei 1750.
b. Gerrit Pietersz DE MAN, dp 17-7-1740 te Giessen, volgt III
c. Jenneke Pieters DE MAN, dp 14-1- 1742 te Giessen (doopgetuige was Jenneke Ariens de Man), overleden voor 1januari 1744.
d. Jenneke Pieters DE MAN, dp1-1-1744 te Almkerk (doopgetuige was Jenneke Ariens de Man), otr 22-3-1765 te Werkendam  Johannes Jansz IPPEL, geb de Werken, dp 30-4-1730 te Werkendam (Ned. Hervormd), zn van Jan Cornelisse IPPEL en Ariaantje Jansen VAN WAGENINGEN
e. Bastiaantje Pieters DE MAN, dp 1-5-1746 te Almkerk (Ned. Hervormd) (doopgetuige was Anneke Kraijo), overlijden aangegeven op 28 september 1832 te de Werken door haar zoon Cornelis Potters, 57 jaar, tr rond 1771 te Werkendam voor de kerk (1) met Cornelis POTTERS, geboren rond 1745 te Werkendam (Ned. Hervormd), overleden voor 22 januari 1776 te Almkerk (doop jongste kind), tr 31-5-1787 te Almkerk (impost betaald, otr 5-6-1787 aldaar (of 1.6); betoog gegeven naar Werkendam 26.6.1787 (2) met Hendrick Lauwerensz SMEUKERS, gedoopt op 23 augustus 1733 te Almkerk-Emmikhoven (doopgetuige was zijn tante Theuntje Hendriks Sacht), overleden op 4 oktober 1804 te de Werken (impost), zoon van Lauwerens Arentsz SMEUKER en Dirske Hendriks SAGT.
f. Adriaantje Pieters DE MAN, geb de Werken, dp 10-3-1748 te Werkendam (Ned. Hervormd), Adriaantje is doopget bij Lucas, zn van (zwager?) Geret v Drunen, otr 14 april 1769 te Almkerk en getrouwd op 7 juni 1769 aldaar voor de kerk met Pieter VAN DRUNEN, geboren rond 1745 te Almkerk-Emmikhoven (Ned. Hervormd).
g. Aarnhoud Pietersz DE MAN, geb de Werken, gedoopt op 24 mei 1750 te Werkendam.
h. Aaltje Pieters DE MAN, geb de Werken, gedoopt op 7 mei 1752 te Werkendam, tr rond 1780 te Woudrichem voor de kerk met Cornelis Hendriksz VAN PELT, dp 11-9-1746 te Woudrichem (doopgetuige was zijn grootmoeder Anneke Huijberts Schouten), overleden op 4 maart 1819 te Woudrichem, zoon van Hendrik Hendriksz VAN PELT en Anna Cornelis SCHEURWATER.       
i. Pieter Pietersz DE MAN, geb de Werken, dp 5-5-1754 te Werkendam (Ned. Hervormd), tr 20-3-1780 te Almkerk (impost Pro Deo 20.3) en getrouwd op 16 april 1780 aldaar met Elisabeth Jansen PRUIJSSEN, geboren te de Werken, gedoopt op 1 januari 1743 te Werkendam (Ned. Hervormd), overleden op 14 mei 1828  te de Werken, dochter van Jan Huijbertse PRUIJSSEN en Meggelina Ariens BUIJS. (Zij is eerder ondertrouwd op 20 april 1765 te Almkerk-Emmikhoven en getrouwd op 12 mei 1765 aldaar voor de kerk met Teunis Gerritsz DECKER, gedoopt op 4 november 1736 te Almkerk-Emmikhoven (Ned. Hervormd) (doopgetuige was Johanna van Giessendam), begraven op 27 november 1776 te Almkerk, zoon van Gerrit Willemsz DECKER en Pieternella Teunisse VAN DE KOPPEL.)
    1. Aaltje de Man, geb Almkerk op 15-12-1780, dp ald 17-12-1780, ovl ald 12-2-1844, otr Ridderkerk
    1-11-1805 tr ald 20-11-1805 Willem Kramer, dp Ridderkerk 20-10-1782, ovl Emmikhoven 30-12-1852, zn
    van Pieter Kramer en Klasijntje Willemse van Gent.

j.
Pietertje Pieters DE MAN ook genaamd Peterke, Pieterke, geboren te de Werken, gedoopt op 8 februari 1756 te Werkendam (Ned. Hervormd), tr 29 juli 1792 te Werkendam voor de kerk met Cornelis Thomasz VAN DE LAAR, geboren op 2 juli 1760 te Giessen (huwt als jonckman geboren te Giessen, wonende te Sleeuwijk), gedoopt op 6 juli 1760 aldaar (doopgetuige was Geertje Brenen, wed Korn van Driel (?)), zoon van Thomas VAN DE LAAR en Anna VAN DRIEL.
k. Arij Pietersz DE MAN, geb de Werken, gedoopt op 16 april 1758 te Werkendam, otr 15-2-1788 te Werkendam voor de kerk met Eva Cornelissen VAN ANDEL, gedoopt op 24 januari 1767 te Almkerk (doopgetuige was haar vader Cornelis Petersz van Andel), dochter van Cornelis Petersz VAN ANDEL en Johanna  Gijsberts VAN GENDEREN.

IV Gerrit Pieterszn de Man, dp Giessen 17-7-1740, ovl De Werken 4-7-1800, tr Werkendam 24-4-1768 Adriaantje Bastiaansdr. CRAAIJO/Kraaijo/Kraaijoog, geb De Werken, dp Werkendam 25-12-1741, ovl Strijen 17-3-1810. 
Uit dit huwelijk:
a. Peter, dp Werkendam 25-12-1768
b. Bastiaan, dp Werkendam 25-12-1768, ovl Almkerk 11-11-1770 
c. Bastiaan de Man, dp Almkerk 11-11-1770, landbouwer, ovl Strijen na 1844, otr (1) Strijen 4-10-1793 Marija Lagerstee, geb Klaaswaal 1770, ovl Strijen 19-8-1839, tr (2) 1834 Groote Lindt Grietje van Nugteren, ovl Strijen 19-8-1839, tr (3) Strijen 30-12-1840 Dingena Eland, geb Zevenbergen 16-5-1815, dr van Benjamin ELAND en Susanna Gerdina VAN MOURIK
Uit het eerste huwelijk:
    1. Gerrit, geb/dp Strijen 13-11/21-11-1802
    2. Aalbertje, geb/dp Strijen 15-11/27-11-1803
    3. Arie, geb/Strijen 6-12/9-12-1804
    4. Aaltje, dp/geb Strijen 30-12-1805/5-1-1806
    5. Maria, geb/dp Strijen 5-5/10-5-1807
    6. Gerrit, geb/dp Strijen 3-3-/5-3-1809
d. Arie, dp Almkerk 4-10-1772 (de Vader selfe)
e. Adrianus de Man, dp Werkendam 20-11-1774, voerman, ovl Strijen 6-6-1808, tr Numansdorp 4-5-1800 Marija Willemsdr? van der Burg, geb Numansdorp 1775
    1. Gerrit, geb/dp Strijen 6-11/16-11-1800, ovl 1858-1881, tr Strijen 19-4-1822 Lijntje in 't Veld, geb Strijen 2-1-1793, dp ald 6-1-1793, ovl ald 9-9-1858, dr van Arij Claasz in 't Veld  en Neeltje Buitendijk 
    2. Elisabeth, geb/dp Strijen 21-12-1803/25-12-1803
    3. Willem. geb/dp Strijen 25-3/31-3-1805
    4. Adriana, geb/dp Strijen 1-1/11-1-1808 

e. Arnoldus/Arnaud, dp Werkendam 3-1-1777, volgt V
f. Aaltje, dp Sleeuwijk 11-10-1778
g. Jan, dp Werkendam 23-9-1781


V Aarnoudt (Arnoldus) Gerrits de MAN, arbeider, bouwman, geb Werkendam (NB), dp (ng) 3-1-1777 Werkendam (NB), ovl 9-2-1841 Strijen Wijk E159, 64 jaar (nr 5), otr (1) 8-11-1799 Strijen (prodeo) Bastiana Jakobsdr (van) NEDERVEEN, geb Werkendam (NB), dp (ng)  31-10-1779 Werkendam (NB), ovl 16-08-1834 Strijen (nr 50), dr van Jacob Jacobszn Nederveen en van Geertruij Bastiaansdr de Fonkert, ovl Strijen 16-8-1834 Wijk E159, tr (2) 4-2-1836 Strijen (nr 2) Ingetje Jansdr van den HOONAART, geb Strijen 6-7-1794, dr van Jan van den Honaart en van Lijntje Westdijk, ovl na 9-2-1841, wed van Gerrit de Pruijzer. 
Uit het eerste huwelijk:

a. Geertruyt Arnoldusdr de Man, geb Klaaswaal 6-5-1800, dp Klaaswaal 1-11-1800, ovl Strijen voor 8-1-1808
b. Pieter, geb Hellevoetsluis 8-10-1802, volgt VI.a
c. Gerrit, geb/dp Hellevoetsluis 23-12-1804/30-12-1804
d. Geertruij, geb/dp Strijen 6-1/10-1-1808, ovl Strijen 15-1-1808
e. Adriana, geb/dp Strijen 6-1/10-1-1808, ovl Strijen 15-1-1808
f. Geertruij Arnolds, geb/dp 28-04-1809/30-4-1809 te Strijen (NB), volgt VI.b
g. Adrianus, geb/dp Strijen 30-9/20-10-1811
h. Jacob, geb Strijen, dp Strijen 12-12-1813, tr St Anthoniepolder 1840? Sijgje Bijl, geb St Anthoniepolder 1815
i. Bastiaan, geb Strijen, geb Strijen 10-11-1815
j. Arie, geb Strijen, geb Strijen 3-1-1820
?k. Arnoldus, geb Strijen 21-1-1827

VI.a Pieter Verdoorn de Man, geb Hellevoetsluis 8-10-1802, won. Strijen (1826), arbeider (1826, 1890), tr Strijen 16-12-1826 (acte 26) Eva Pieters Dalm, geb Strijen 16-1-1804, dr van Pieter Dalm (bouwman in 1826) en van Geertje van den Honaart. Uit dit huwelijk:

HUW.  Strijen 16-12-1826(acte 26) Pieter Verdoorn de Man, 24 jaar, arbeider, geb. Hellevoetsluis, won. Strijen, zn. van Arnoldus de Man, arbeider, en Bastiana Nederveen met 
Eva Dalm, 21 jaar, zonder beroep, geb. en won. Strijen, dr. van Pieter Dalm, bouwman, en Geertje van den Henaart.

a.Arnoldus VERDOORN DE MAN, geb Strijen 21-1-1827 
b.Geertje de Man, geb Strijen 20-8-1828, volgt VII

VII Geertje de Man, geb Strijen 20-8-1828, 24 jaar in 1852, won Strijen (1852), dr van Pieter Verdoorn de Man ( 26 in 1828, arbeider in 1890) en van Eva Dalm, ovl Strijen 1-3-1890 (acte 20, 61 jaar),  tr. Strijen 1-10-1852 (no 32)  Hendrik Hordijk, geb Numansdorp 1819, wonende Numansdorp (1852), ovl Strijen 27-8-1892 (73 jaar)

a. Jan Hordijk, geb. Numansdorp 19-12-1855, ovl. Strijen 03-07-1924, tr. Strijen 13-10-1881 Teuntje Versendaal, geb. Strijen 08-05-1855, ovl. Strijen 17-06-1949

VI.b Geertruij Arnolds de MAN, geb Strijen (NB) 28-4-1809, dp (ng) 30-04-1809 Strijen (NB), ovl 30-05-1858 Werkendam (NB), tr (1) 3-4-1827 Strijen (NB) Cornelis den HOLLANDER, 22 jaar oud, arbeider, geb 13-01-1805 Werkendam (NB), dp (ng) 20-1-1805 Werkendam (Judith Pieterse Visser), dp 13-12-1805 (Pons Arise Visser, Dirk Dirksz Klop en zijn oom Gijsbert Bastiaansz de Heck), ovl 30-03-1843 Werkendam (NB), 38 jaar, zn van Pieter Corneliszn den Hollander en Johanna Cornelisdr Rijkevorst, tr (2) 17-02-1844 Werkendam (NB) Arij Ponszn VISSER, 28 jaar oud, arbeider, geb 3-12-1815 te Werkendam (NB), ovl 30-12-1859 Werkendam (NB), 44 jaar, zn van Pons Arienszn Visser en Clasina Cornelisdr Rijkevorst. Uit het eerste huwelijk:

1. Bastiana, geb 6-12-1829 Werkendam (NB), ovl 20-7-1900 Werkendam , tr.  15-11-1851 Werkendam (NB) Arie VISSER, 24 jaar oud, arbeider, geb 28-11-1826 Werkendam (NB), ovl 10-11-1902 Werkendam
2.
3.
4.
5.
Uit het tweede huwelijk:
1.

----------------------

BOEK 's-Gravendeel

I Adriaan Adriaansz (Man), geb ca 1555, ovl 's-Gravendeel kort voor 21-5-1605, tr (1) Ridderkerk 2-11-1581 Barber Ingens 'van Crimpen', geb ca 1555 ovl kort voor 29-8-1607
- bezaten een huis aan de Zuidvoorstraat. Hebben zich vermoedelijk rond 1593 te 's-Gravendeel gevestigd. Hij heeft in 1607 een broer Pieter wonende te Ridderkerk.
Uit dit huwelijk zijn geboren:
a. Maritgen, dp Ridderkerk 7-7-1585 (Quyeryn Cornelisz)
b. Martijntge, ovl zeker na 1-2-1646, tr Willem Cleysz, ovl voor 8-5-1645
c. Ariaentge, geb ca 1590, ovl voor 15-3-1638, tr ca 1610 Jan Andriesse AERTOOM, geb ca 1580, ovl voor 7-2-1630, zn van Andries Dircks en NN
d. Arien, geb ca 1591, volgt II
e. Joost

II Aryen Ariens Man, geb ca 1591, ovl 's-Gravendeel voor 1-2-1646, tr ca 1615 Neeltje Jansdr, ovl voor 1-2-1646. Uit het huwelijk:
a. Aryen, geb 's-Gravendeel 1616, volgt III
b. Neeltje, geb 's-Gravendeel ca 1625, leeft nog op 23-2-1653

III Aryen Ariens Man, geb 's-Gravendeel 1616, vletter, woont aan de Noordzijde van de Rijkestraat, ovl tussen 25-4-1688 en 13-10-1700, tr Puttershoek 8-3-1637 Neeltgen Jans Knoeyer, geb Puttershoek ca 1616, ovl voor 13-10-1700, dr van Jan Aryens en Ariaentie Ariens. Uit het huwelijk:

a. Ary, geb 's-Gravendeel 1640, arbeider 1680, woont langs de Haven, ovl voor 10-6-1694, tr Maeycken Geerits, woont langs de Haven 1706, dr van Gerrit Huygens en Ariaentje Gijssen
b. Jan, geb 's-Gravendeel 1640, is 17-5-1701 60 jaar, woont in 1680 langs de haven, arbeider, begr 's-Gravendeel 16-11-1705, tr ca 1667 Aertje Corsse HARTOG alias COOYMAN, dp 's-Gravendeel 18-3-1640, ovl tussen 17-11-1687 en 25-4-1688, dr van Cors Cornelisse en Jaapje Sibbens van Strijen
c. Jacob, geb 's-Gravendeel ca 1645, volgt IV
d. Barber, geb 's-Gravendeel ca 1645, ovl tussen 17-2 en 7-11-1700, tr (1) Cors Aryens MOOCKHOEK, geb ca 1640, arbeider 1680, woont Zuidzijde Rijkestraat, ovl na 18-12-1679, zn van Aryen Cornelis Corsse en Bastiaantje Ariens VOGELAER, tr (2) Leendert Jafeths in 't Velt, dp Ridderkerk 15-10-1651, begr 's-Gravendeel 15-2-1723, zn van Jafeth Hendriksz Lintje en Dircks Verduyn
e. Ariaentje, geb 's-Gravendeel ca 1650, ovl 's-Gravendeel voor 13-10-1700, tr Cornelis Aryens Moockhoek, geb 's-Gravendeel ca 1650, arbeider 1680 woont Noordzijde Rijkestraat 19-7-1694 schipper, ovl na 13-10-1700, zn van Aryen Cornelis Corsse en Bastiaantje Ariens Vogelaer

IV  Jacob Ariens (de) Man, geb 's-Gravendeel ca 1645, 1680 arbeider, woont langs de Haven, 1682 belending aan de Schenkeldijk, ovl 's-Gravendeel na 3-7-1695 en voor 13-10-1700, tr 's-Gravendeel ca 1680 Marijgje Ariens Moockhoek, geb 's-Gravendeel ca 1655, 1706 lidm langs de haven en 1714 'beneden den dijck van 't veer naar de kaye', begr 's-Gravendeel 18-11-1720, dr van Aryen Cornelis Corsse en Bastiaantje Ariens VOGELAER. Uit het huwelijk:

a. Bastiaantje, geb 's-Gravendeel ca 1685, begr 's-Gravendeel 27-11-1759, tr Huyg Jansse Barendregt , dp Maasdam 7-12-1687, begr 's-Gravendeel 7-2-1758, zn van Jan Jans en Neeltje Bastiaans Bestebroer
b. Ary, geb 's-Gravendeel ca 1685, tr Neeltje Foppe Droogendijk, geb ca 1690
c. Neeltje, geb 's-Gravendeel ca 1690, ovl Numansdorp kort voor 8-11-1729, tr Numansdorp 19-8-1711 Gerrit onder de Linden, dp Numansdorp 26-4-1690 , ovl Numansdorp voor 8-11-1729, zn van Gijsbert Gerrits en Engeltje Pieters
d. Jacob, geb 's-Gravendeel ca 1690, verm ongehuwd
e. Ariaantje, geb 's-Gravendeel ca 1690, begr 's-Gravendeel 16-9-1779, tr ca 1715 Hendrik Ariens MOL, geb 's-Gravendeel ca 1685, begr 's-Gravendeel 7-4-1771, zn van Ary Hendriks en Maeycke Ariens, arbeider, woont aan de Havendijk in Bevershoek

LOSSE FEITEN

Arnoldus de Man, tr Bastiaana Nederveen
Geertruij, geb/dp Strijen 6-1/10-1-1808
Adriana, geb/dp Strijen 6-1/10-1-1808
Adrianus, geb/dp Strijen 30-9/20-10-1811

Bastiaan de Man, tr Strijen 4-10-1793 Marija Lagerstee
Gerrit, geb/dp Strijen 13-11/21-11-1802
Aalbertje, geb/dp Strijen 15-11/27-11-1803
Arie, geb/Strijen 6-12/9-12-1804
Aaltje, dp/geb Strijen 30-12-1805/5-1-1806
Maria, geb/dp Strijen 5-5/10-5-1807
Gerrit, geb/dp Strijen 3-3-/5-3-1809

Adrianus de Man, tr Marija van der Burg
Gerrit, geb/dp Strijen 6-11/16-11-1800
Elisabeth, geb/dp Strijen 21-12-1803/25-12-1803
Willem. geb/dp Strijen 25-3/31-3-1805
Adriana, geb/dp Strijen 1-1/11-1-1808 

- 67    Lijntje in 't Veld, geboren te Strijen op 2 januari 1793, gedoopt aldaar op 6 januari 1793, overleden aldaar op 9 september 1858, dochter van Arij Claasz in 't Veld (zie 134) en Neeltje Buitendijk (zie 135).
Gehuwd (1) te Strijen op 19 april 1822 met Gerrit de Man, geboren te Strijen op 6 november 1800, gedoopt aldaar op 16 november 1800, overleden 1858-1881, zoon van Adrianus de Man en Maria van der Burg.
Gehuwd (2). http://www.casema.net/~schellin/kwst/kwst.htm

- http://members.ams.chello.nl/mvdheuv/heu-00-t.htm#BM740 
2. Jannigje, geb. 01-12-1839 03:00 u. Hardinxveld, overl. 20-11-1904 Hardinxveld.
Tr. 26-10-1865 Hardinxveld Gerrit van WIJNGAARDEN, schipper, geb. 07-07-1845 Giessendam, zn. van Arie van WIJNGAARDEN, koopman, en Jannigje NEDERVEEN.

- Willem Kramer, gedoopt te Ridderkerk op 20 oktober 1782, overleden te Emmikhoven op 30 december 1852, zoon van Pieter Kramer en Klasijntje Willemse van Gent.

Hij is in ondertrouw gegaan te Ridderkerk op 1 november 1805 en getrouwd aldaar op 20 november 1805 met
Aaltje de Man, geboren te Almkerk op 15 december 1780, gedoopt aldaar op 17 december 1780, overleden aldaar op 12 februari 1844, dochter van Pieter Pieterse de Man en Elisabet Pruissen.
SOURCE: http://www.dnservices.nl/genealogie/ 

- Arij Jansen DE JONGH ook genaamd Ary, zoon van Jan, geboren rond 1670 te 's-Gravendeel, begraven op 25 juli 1736 aldaar, tr rond 1690 te 's-Gravendeel voor de kerk met Ariaentje Jans MAN, geboren rond 1672 te 's-Gravendeel, begraven op 11 november 1747 aldaar. Zij testeren 23.5.1723 (NA 4590). Ariaantje benoemt tot voogd: Leendert Corse van Roon. Uit dit huwelijk:  

- BRON: http://home.hccnet.nl/de.pender/genp2001.htm#i211 

41. Anna4 de Pender (Adriaan3, Jan Claes2den Pender, Nikolaas (Klaas)1de Pender) was born on 3 July 1775 at Almkerk en Emmikhoven, Noord Brabant. She was christened on 9 July 1775 at Almkerk en Emmikhoven, Noord Brabant. She married Hendrik van Pelt, son of Cornelis van Pelt and Aaltje de Man, in October 1804 at Woudrichem, Noord Brabant.Hendrik van Pelt was born on 5 April 1780 at Woudrichem, Noord Brabant. He was christened on 9 April 1780 at Woudrichem, Noord Brabant. The only child of Anna4 de Pender and Hendrik van Pelt was:


MORMONEN
-Pieter Verdoorn de Man, tr Eva Dalm
a. Geertje de Man, geb Strijen 20-8-1828

- Gerrit de Man, tr Adriaantje Kraaij
a. Bastiaan de Man, dp Strijen 11-11-1770

- Jan de Man, tr Adriana van Holst
a. Bastiaan de Man, geb Strijen 5-10-1821
b. Bastiaan de Man, geb Strijen 15-4-1829
c. Bastiaan de Man, geb Strijen 1-12-1834

- Gerrit de Man, tr Giessen 1767 Adriaantje CRAAIJO/Kraaije
a. Arnaud, dp Almkerk 1-7-1777
b. Adrianus, dp Almkerk 20-11-1775
c. Pieter, dp Almkerk 1769
d. Bastiaan, dp Werkendam 25-12-1768
e. Bastiaan, dp StrijenAlmkerk 11-11-1770, tr Almkerk 4-10-1793 Maria Lagestee

- Aart de Man, tr Engeltje Salm
a. Gerrit, dp De Werken (NB) 24-2-1732

- Dirck de Man, tr Ariaantje van der Aar
a. Gerrit, dp Woudrichem 8-2-1716  

- Pieter de Man, tr Aaltje van Halden/Helden
a. Gerrit, dp Giessen 17-6-1740
b. Arie, dp Giessen (NB) 16-4-1758
c. Arnout, dp Giessen 24-5-1760
d. Pieter, dp Giessen 8-2-1756

- Arnout de Man, tr Jenneke de Jong
a. Arien de Man, dp Giessen 15-4-1714
b. Arie, dp Giessen 2-3-1721
c. Pieter, dp Giessen 18-4-1716

- Cornelis Jansz de Man, tr Adriaentien Huyberts Otten
a. Arien de Man, dp Molenaarsgraaf 14-5-1656 

- Jochem (de) Man, tr Adriaantje van Driel
a. Arie, dp Heerjansdam 2-5-1744

- Aart de Man, tr Jenneke Pellikaan
a. Bastiaan, dp Woudrichem 30-9-1820
b. Bastiaan, dp Woudrichem 28-9-1810

- Jan de Man, tr Maria van Arckel
a. Gerrit, dp Asperen 4-3-1696
b. Gerrit, dp Asperen 23-5-1706

- Pieter de Man, tr NN
a. Arnout, dp Giessen 1682

LINKS:
http://www.deman.myweb.nl/genealogie.htm