***
MOOKHOEK
***

I Jacob MOOKHOEK, tr NN
Uit dit huwelijk: 
1. Corstiaan, volgt II
2. Adriana Jacobs Mookhoek, geb 's-Gravendeel 1747, tr 's-Gravendeel 1770 Pieter van der Linden

II Corstiaan Jacobs MOOKHOEK, overlijden aangegeven te 's-Gravendeel op 25 oktober 1763, tr Cornelia Woutersdr. VAN DER GIESSEN, overlijden aangegeven te 's-Gravendeel op 4 december 1794. 
NB.
- Cornelia van der Giessen weduwe van Corstiaan Jacobs Mookhoek doet dotatie (=schenking) aan haar dochter Aaltje Mookhoek, 's-Gravendeel 25-10-1788, schenkt een huis. Zusters en broers hechten goedkeuring hier aan, n.l. Arie Mookhoek, Pieter Mookhoek, Wouter Mookhoek en Woutrijntje Mookhoek, wed. van Leendert de Geus. (Bron RA 's-Gravendeel) 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Corsse MOOKHOEK, volgt III
2. Arie Corsse MOOKHOEK, overleden na 25 oktober 1788.
3. Wouter Corsse MOOKHOEK, overleden na 25 oktober 1788. 
4. Woutrijntje Corsse MOOKHOEK, overleden na 25 oktober 1788, tr Leendert DE GEUS, overleden voor 25 oktober 1788. 
5. Aaltje Corsse MOOKHOEK, overleden na 25 oktober 1788.

III Pieter Corsse MOOKHOEK, overlijden aangegeven te 's-Gravendeel op 19-6-1801, tr Annigje Bastiaansdr. VALK, overlijden aangegeven te 's-Gravendeel op 6 september 1810, dc van Bastiaan Bastiaans VALK en Willempje VAN WIJNGAARDEN. 
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan MOOKHOEK, geb 's-Gravendeel op 25 juni 1787, ged ald 1-7-1787, volgt IV.a
2. Janna MOOKHOEK (Johanna), geb 's-Gravendeel 9-4-1791, ged ald 17-4-1791 (doopgetuige was Engeltje Moors), ovl 's-Gravendeel op 4 maart 1861, tr 's-Gravendeel 3-12-1814 met Jan STREEFKERK, geb 's-Gravendeel 16-8-1788, ged ald 17-8-1788 (doopgetuige was Lena de Zeeuw), nachtwaker en schoenmaker, overl 's-Gravendeel op 17 december 1858, zoon van Leendert STREEFKERK (schoenmaker) en Dingena Bastiaans BARENDREGT
3. Jacob MOOKHOEK, geb 's-Gravendeel 9-11-1793, ged ald 13-11-1793 (doopgetuige was Cornelia Mookhoek), overleden te 's-Gravendeel op 11 september 1866, tr 's-Gravendeel op 20 december 1815 met Ariaantje BUSSEM, geb 's-Gravendeel op 9 juli 1794, gedoopt aldaar op 13 juli 1794 (doopgetuige was Lena van Waardenburg), overleden te 's-Gravendeel op 19 november 1870, dochter van Aart BUSSEM en Cornelia VAN WAARDENBURG. 
Jacob Mookhoek en Adriana Bussem zijn onvermogend volgens verklaring van Leendert Moret, vlasser en Jan Streefkerk, schoenmaker, 's-Gravendeel 9-12-1815. (HB 's-Gravendeel) 
4. Willem MOOKHOEK, geb 's-Gravendeel op 10 februari 1797, volgt IV.b

IV.a Bastiaan MOOKHOEK, geb te 's-Gravendeel op 25 juni 1787, ged aldaar op 1 juli 1787 (doopgetuige was Grietje Bastiaansdr Valk), dagloner, overl 's-Gravendeel op 29 juni 1849, tr 's-Gravendeel op 22 februari 1815 met Jannigje KRUITHOF, geb 's-Gravendeel op 10 januari 1792, gedoopt aldaar op 11 januari 1792, overleden aldaar op 28 december 1857, dc van Pieter KRUITHOF en Maria DE RUIJTER.
Uit dit huwelijk: 
1. Maria MOOKHOEK, geboren te 's-Gravendeel op 29 april 1817, geboren te 's-Gravendeel op 29 april 1817, overl ald 16-11-1865, tr 's-Gravendeel op 8 juli 1837 met Jacob BAARS, geb Oud-Beijerland op 28 mei 1807, schipper en winkelier, overl 's-Gravendeel 21-3-1888.

IV.b Willem Pieters MOOKHOEK, geb 's-Gravendeel op 10-2-1797, arbeider, nachtwaker, overl 's-Gravendeel 29-4-1833, tr 's-Gravendeel 2-4-1824 Huibje Michielsdr KATOEN, geb/dp 's-Gravendeel 25-5-1800/1-6-1800, overl ald 8-4-1879, dr van Michiel Katoen en Jacoba Huybertsdr Kooijmans; zij hertr. Arnoldus BOREL.
Uit het huwelijk:
a. Pieter, geb 's-Gravendeel 4-8-1824, tr Willemina Vetten, volgt Va
b. Koosje, geb 's-Gravendeel 17-10-1824 (aktenr 68)
c. Marinus, geb 's-Gravendeel 24-3-1828
d. Korstiaan, geb 's-Gravendeel 17-3-1830, ovl 's-Gravendeel 30-3-1830
e. Johannes, geb 's-Gravendeel 17-3-1830, ovl 's-Gravendeel 19-3-1830
f. Annigje, geb 's-Gravendeel 10-2-1832

V Pieter Mookhoek, geb 's-Gravendeel 4-8-1824, tr. Willemi(j)na Vetten, geb. Ossedrecht 1825, ovl. 's-Gravendeel 30-1-1878 (52 jaar). 
Uit dit huwelijk:
a. Willemina, geb. 's-Gravendeel 21-4-1853, ovl. 's-Gravendeel 17-5-1903, tr. Jan Katoen, geb. 's-Gravendeel 9-12-1849, ovl. 's-Gravendeel 25-4-1903.
b. Adriana, geb. 's-Gravendeel, ovl. 's-Gravendeel 23-9-1854
c. Adriana, geb. 's-Gravendeel, ovl. 's-Gravendeel 19-1-1857
d. Adriana, geb. 's-Gravendeel, ovl. 's-Gravendeel 15-1-1858
e. Jan, geb.'s-Gravendeel, ovl. 's-Gravendeel 14-8-1859
f. Jannigje
g. Pieter Johannes

----

- Joost Mookhoek, tr Numansdorp 16-11-1773 Margaretha Valk
a. Maria, dp Numansdorp 6-10-1776
b. Grietje, dp Numansdorp 15-2-1778
c. Joost, dp Numansdorp 29-5-1779
d. Ary, dp Numansdorp 6-5-1781
e. Geertje, dp Numansdorp 30-3-1783
f. Wouter, dp Numansdorp 5-6-1785
g. Gerrit, dp Numansdorp 6-5-1787

- I Aart Mookhoek, arbeider, tr Lena van Gent
a. Geertrui Mookhoek, geb Dubbeldam 19-12-1855, ovl na 1922, tr Dubbeldam 24-1-1878 Leendert van Pelt, geb Dubbeldam 23-9-1852, arbeider (1878), wonende Dubbeldam (1878), tuinman, ovl Dordrecht 13-5-1931 
b. Aagje Mookhoek, geb Dubbeldam 29-8-1869, ovl Dubbeldam (40) 29-8-1904, 35 jaar, voormiddag 9 uur, A320, tr Arie in 't Veld, geb Dordrecht 22-1-1851, koopman, ovl na 1904, zn van Dirk in 't Veld (geb Dordrecht 3-7-1821) en van Maria Bijl (geb Wieldrecht 13-3-1821)

LSD:
- Maaike Mookhoek, tr Strijen 1759 Willem Corpul
- Aart Simons Mookhoek, geb Strijen 1685, tr Strijen 27-12-1704 Bastiaantje Ingens Maldegom, tr (2) Strijen 13-4-1708 Maiike Ariens Braam, tr (3) Strijen 2-12-1712 Annigje Jans Neef
- Adriaaentje Mookhoek, dp Strijen 23-12-1705, dr van Aart Simons Mookhoek en Bastiaantje Ingens Maldegom
- Pieter Mookhoek, tr 's-Gravendeel 21-4-1837 Weintje Visser