"VAN (DEN) (N)ES"

I Bastiaan Cornelisz. van de Nes, geb. Grote Lindt eerste helft 17e eeuw.  
a. Leendert, volgt II
b. Neeltje, geb Barendrecht, tr Rijsoord 17-4-1674 Cornelis Pieterszn Soeteman, geb Rijsoord 1650

II Leendert Bastiaansz. van de Nes, geb. Grote Lindt omstreeks 1650, tr. Kijfhoek 25-3-1677 Trijntje Jansdr. van Driel, geb. Kleine Lindt/dp. Heerjansdam 6-5-1654. 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Leendertz., geb. omstr.1680, begr. Heerjansdam 2-8-1750, huw. afk. Heerjansdam, volgt II
2. Bastiaan Leendertz., dp Heerjansdam 11-1-1682, tr. Heerjansdam 1712 Maeike Kornelisdr. Kronenberg. Uit dit huwelijk:

   a. Kornelis, dp 21-5-1713
    b. Leendert, dp 16-12-1714 (Jan Leendertse van Nes, Pietertie Leendertse van Nes)
    c. Ary, dp 18-12-1718
    d. Grietje, dp 16-3-1721 (Leentje Ariensze Hoijwagen), tr Gerrit de Deugd
    e. Trijntje, dp 11-4-1723
3. Pietertje Leendertsdr., dp Heerjansdam 12-9-1683 (Wilm Bastiaansen, Grietje Bastiaansen), tr. 27-10-1715 Cornelis Jorisse in ít Veld   
4.
Claas Leendertz, dp Heerjansdam 3-7-1685, tr (1) 28-6-1715 IJsbrandje Cornelisdr. Kruythof, dp. Kijfhoek 28-5-1679, ovl. 1724, tr (2) Kijfhoek 20-5-1725 Adriaantje van Nes, dochter van Hendrik van Nes en Luyksje van Gilst.Uit het eerste huwelijk:
a. Claas Leenderse, dp Heerjansdam 13-9-1716 (obiit)
b. Kornelis Claassen, dp Heerjansdam 14-5-1719 (Lijsbet Cornelisse Kruijthof)
Uit het tweede huwelijk:
a. Leendert Claassen, dp 2-9-1725, tr. Rijsoord 16-11-1749 Cornelia Paulusdr. Molenaar, dp 1727. 
   Uit dit huwelijk:
   1. Adriaantje, dp 1750, tr. 1771 Jacob Krijnen Smouter
   2. Paulus, dp 1752, tr 1777 Maaijke Ariens Barendrecht
   3. Neeltje, dp 1754, tr. 1772 Joost Lourens de Groot
   4. Trijntje, dp 1756, tr. 1778 Joost Krijnen Smouter
   5. Claartje, dp 1758, tr. 1781 Andries Laurens de Groot
   6. Geertje, dp 1759, tr. 1781 Frans Ariens Pleyzier
   7. Pietertje, dp 1761, jong overleden
b. Hendrik Claassen, dp 2-9-1725 (tweeling met Leendert Claassen), tr. (1) Grote Lindt 1756 Marijckje Willemsdr. Leenheer, ovl 1767, tr (2) 1769 Marijckje Ariens Lagendijk. Uit het eerste huwelijk: 
   1. Adriaantje, dp 1758, tr. 1782 Adam Bastiaans de Jong
   2. Neeltje, dp 1760, tr 1792 Cornelis Willems Koster
   3. Claas, dp 1763
   4. Willem, dp dp 1767 
  
Uit het tweede huwelijk:
   5. Arie, dp Grote Lindt 9-4-1769 
   6. Mareigje, dp 1770
   7. Ary, dp 1772  
c. Maeycke Claassen, dp 11-10-1733, ovl. 18-12-1818, tr. 15-4-1759 Lourens Abramsse Hordijk
d. Jan Claassen, dp 29-1-1736, tr. (1) 2-11-1775 Maayke Tijse Leenheer, ovl. 1773, tr(2) 1775 Annichje Ariens Tol, dp 1737. Uit het eerste huwelijk: 
  1. Claas, dp 30-11-1760, tr. 26-11-1786 Jannichje Jansdr. Van Nielen
  2. Mathijs, dp dp 1763
  3. Leendert, dp 1764, tr. 1795 Neeltje Jacobs Groenendijk, geb. 1771
  4. Adriaantje, dp 1769, jong overleden
e. Willempje Claassen, dp 19-4-1739, tr. (1) 1761 Rochus Harmens de Ronde, tr (2) 1770 Barend Jansz de Penning  
5. Grietje, dp Heerjansdam 21-12-1692 (Neeltje Jans)

III Jan Leendertz. van de Nes, geb. omstreeks 1680, begr. Heerjansdam 2-8-1750, tr. Heerjansdam 19-2-1707 Lijsbeth Cornelisdr. Kruythof, een zuster van Ijsbrandje Cornelisdr. Kruythof. 
Uit dit huwelijk:

a. Trijntje, dp Heerjansdam 11-12-1707
b. Maeike, dp Heerjansdam 19-1-1710
c. Leendert, dp Heerjansdam 21-8-1712, volgt IV
d. Ingetje, dp Heerjansdam 9-2-1716
e. Cornelis, dp Heerjansdam 18-9-1718. begr. 7-10-1780, tr. Claasje Maartensdr. De Groot, dp 1723. Uit dit huwelijk (gedoopt te Grote Lindt):  

   1. Maaike, dp 1750
    2. Maarten, dp 22-10-1752
    3. Jannichje, dp 14-8-1757
    4. Aagtje, dp 17-8-1760, tr. Bastiaan Huuge Baas
    5. Pietertje, dp 29-8-1764
f. IJsbrandetje, dp Heerjansdam 21-9-1721
g. Pieter, dp Heerjansdam 4-6-1724

IV Leendert Jansz. van Nes, dp Heer Oudelands Ambacht 21-8-1712, begr. Rijsoord 4-2-1777, tr. 7-10-1740 Marijtje Willemsd. (van den) Blaak, dp 5-10-1721. 
Uit dit huwelijk:
1. Aderjaantje, dp Heer Oudelands Ambacht 24-9-1741, tr. Rijsoord 19-4-1763 Ary Fleurisse van den Berg
2. Jan, dp Heer Oudelands Ambacht 19-5-1743, ovl. Rijsoord 9-11-1816, tr. 3-5-1776 Teuntje Niemandsverdriet, dp Heerjansdam 11-5-1747
   a Leendert, dp 7-12-1777, tr. 15-6-1813 Annigje de Pauw
   b Teunis, dp 27-12-1778, spoedig overleden
   c Teunis, dp 26-12-1779
   d Joosje, dp 13-10-1782, ovl. 9-5-1818
3. Lysbeth, dp Heer Oudelands Ambacht 29-8-1745
4. Willem, dp Heer Oudelands Ambacht 12-5-1748, volgt V
Dan vertrekt het gezin van Leendert Jansz. van Nes naar Rijsoord, waar nog worden geboren en gedoopt:
5. Isebrandje, dp 10-11-1754
6. Pietertje, dp 26-3-1758, ovl. 29-12-1830, tr. 1781 Leendert Klootwijk

V Willem Leendertz. van Nes, geb. Heeroudelandsambacht 12-5-1748, ovl. Rijsoord 22-2-1824, tr. (1) Rijsoord 22-10-1775 Grietje Cornelisdr. Reynen, dp 19-9-1748, ovl. Rijsoord 4-9-1792, tr. (2) 20-7-1793 Elizabeth Florisdr. Pleysier, dp Rijsoord 21-8-1774, ovl. ?. 
Uit het tweede huwelijk:
1. Grietje Reinen, geb/dp 8-6-1794/15-6-1794, ovl. 17-4-1876. Zij bleef ongehuwd en woonde in bij haar broer Adrianus Reinen.
2. Adrianus Reinen, geb/dp 8-8-1795/16-8-1795, ovl. 1869, volgt VI
3. Florus, geb/dp 2-10-1797/15-10-1797, ovl. 1863, tr. Ridderkerk 18-4-1822 Rookje van Tuil, ovl. 1831, tr. (2) Ridderkerk 26-4-1833 Jannetje Plaisier, weduwe van Leendert Lodder.
    Uit het eerste huwelijk:
    a Neeltje, geb. 24-2-1823, spoedig overleden
    b Neeltje, geb. 26-2-1824, ovl. 12-7-1839
    c Elisabeth, geb. 12-7-1825
    d Wilhelmina, geb. 17-3-1827, ovl. 14-9-1857, tr. Gerrit de Zeeuw
    Uit het tweede huwelijk:
    e Willem, geb. 2-4-1834, tr. 1862 Cornelia van der Kulk
    f Adriaantje Jan, geb. 1835, ovl. 21-5-1861
    g Arie van Nes, geb. 19-5-1837, ovl. 28-12-1912, tr. 28-4-1870 Ingetje van der Hoog,
    geb. 24-10-1846, ovl. 7-1-1915
4. Rookje, geb/dp 25-4-1799/28-4-1799, tr. 19-4-1818 Cornelis Gerrit de Zeeuw

VI Adrianus Reinen van Nes Wz., geb. 8-8-1795, overl. 18-6-1869, tr. Rijsoord 25-12-1815 Cornelia de Jong, geb. Hendrik Ido Ambacht 16-5-1796, overl. 4-1-1880. 
NB.
- Faillissement Adrianus Reinen van Nes, gewezen koopman en winkelier te Rijsoord;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.65/Dordrechtse_Courant_1859-06-11_006.pdf]

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geb. 6-10-1816, overl. 1-2-1817
2. Elisabeth, geb. 15-6-1818, overl. 5-8-1890, tr. 1-5-1840 Pieter Maaskant, geb. 5-3-1820, ovl. 31-12-1885. Uit dit huwelijk:
    a Jan, geb. 2-3-1841, ovl. 9-1-1914
    b Adrianus, geb. 4-2-1843, ovl. 7-5-1909
    c Leendert, geb. 1-12-1844, ovl. 3-6-1907
    d Cornelis, geb. 26-3-1847, ovl. 20-3-1890
    e Marius, geb. 10-6-1849, ovl. 13-10-1926
    f Maria, geb. 21-1-1852, ovl. 12-9-1852
    g Willem, geb. 1-1-1854, ovl. 14-4-1933
    h Jacob, geb. 17-11-1856, ovl. 4-11-1857
    i Jacob, geb. 21-11-1858, ovl. 20-3-1862
3. Jacob, geb. 8-7-1820, ovl. 9-8-1828
4. Willem, geb. 26-8-1822, overl. 11-9-1853, tr. mei 1848 Neeltje Nugteren, tr. (2) febr. 1859 Pieter van Rijs.
5. Adrianus, geb. 4-10-1824, overl. 1916, tr. (1) mei 1851 Barbara Eenhoorn, ovl. 25-11-1851 (6 mnd. na huwelijkssluiting), tr. (2) aug. 1852 Barbara van Gilst, ovl. 10-10-1868, Adrianus vertrekt in 1870 naar Chicago, tr. (3) 1877 Grietje Swart-de Jong, geb. 5-12-1839, ovl. 28-3-1900, zij hertr. Jan van der Meyden.
    Uit het tweede huwelijk:
    a Hendrik Willem, geb. 1853, ovl. 1853
    b Hendrik Willem, geb. 1854, ovl. 6-6-1855
    c Hendrik Willem, geb. 3-1-1856, ovl. 3-11-1859
    Uit het derde huwelijk:
    d Cornelis Francina, geb. 16-3-1878, ovl. 22-11-1905
    e Francina Cornelia, geb. 16-3-1878
    f Adrianus Reinen, geb. 6-4-1880
6. Maria, geb. 6-11-1826, ovl. 17-5-1867, tr. 1-5-1848 Jan van der Poel, geb. 25-3-1828, ovl. Chicago aug. 1905/1902. 
Uit dit huwelijk:
    a Maria, geb. Ridderkerk 10-10-1848, tr. Chicago 1869 Bastiaan Leenheer
    b Adrianus, geb. Ridderkerk 19-10-1849, tr. Chicago 1871 Maria Labrijn
    c Jan, geb. Ridderkerk 10-1-1851, ovl. juli 1898
    d Cornelia, geb. Ridderkerk 15-7-1852
    e Hendriksje, geb. Ridderkerk 12-11-1853, ovl. 1908
    f Willem, geb. Ridderkerk 20-7-1855
    g Johannes/John H., geb. Haarlemmermeer 15-11-1857, kunstschilder, ovl. mei 1911
    h Elisabeth, geb. Haarlemmermeer 2-1-1859, ovl. Haarlemmermeer 10-4-1873
    i Cornelis, geb. Haarlemmermeer 5-4-1860, ovl. okt. 1909
    j Mageltje/Mathilda, geb. Haarlemmermeer 20-4-1862

Dit gezin is omstreeks 1869 uit de Haarlemmermeer geeemigreerd naar Noord-Amerika (Chicago).
7. Jacob, geb. 3-3-1829, ovl. 5-11-1881, tr. 6-5-1855 Trijntje Nugteren, geb. 22-6-1833, ovl. 2-8-1864.
8. Grietje, geb. 13-8-1831, ovl. 1-3-1919, tr. 25-8-1894 Dirk Martinus van Diedenhoven, geb. 20-2-1818, ovl. 1907. Het echtpaar woonde in Utrecht. Grietje is na het overlijden van haar man naar Rijsoord teruggekeerd en gaan wonen bij haar jongste broer Cornelis.
9. Johannes, geb. 25-5-1834
10. Florus, geb. 6-7-1836, volgt VII
11. Cornelis, geb. 10-1-1840, ovl. 8-9-1910, tr. 14-5-1865 Willempje Schop, geb. 23-2-1845, ovl. 19-9-1917.
    a Adrianus Reinen, geb. 26-2-1866, ovl. 18-8-1940
    b Maria Cornelia, geb. 7-7-1867, ovl. Zwijndrecht
    22-2-1952, tr. 1-12-1893 Pieter
    Los, geb. 30-3-1865, ovl. Zwijndrecht 16-7-1942

VII Florus van Nes, geb. Ridderkerk 6-7-1836, koopman, visser, vennoot FIRMA MEIJER  en VAN NES (1873-1883), overl. Ridderkerk 4-5-1908, tr. Ridderkerk 8-10-1859 Cornelia Johanna Schumacher, geb. Ridderkerk 29-1-1836, overl. Ridderkerk 3-5-1906, dochter van George Schumacher.


NB
- BEKENDMAKING Ingevolge Artikel 28 van het Wetboek van Koophandel.
Bij Acte dd 20 october 1873, voor den notaris Christiaan de Vries te Middelharnis verleden, is tusschen de ondergeteekenden Hendricus Augustus MEIJER, koopman en winkelier, wonende te Sommelsdijk, en FLORUS VAN NES, koopman en reizend agent voor een Binnenlandsch handelshuis, wonende te RIJSOORD, gemeente Ridderkerk, aagegaan en gesloten eene Vennootschap van Koophandel in en bewerking van VLAS en LOKKEN, en tot alle zoodanige takken van Negotie als de Venooten in gemeen overleg geraden mogten oordeelen.
De Vennootschap zal gevestigd zijn te RIJSOORD gemeente RIDDERKERK en is aangegaan voor den tijd van tien ajren, ingegaan den 1 julij 1873, en zullende eindigen den 1 julij 1883 en gedreven worden onder de FIRMA MEIJER  en VAN NES van welke firma beide de venooten de handteekening zullen hebben, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het teekenen van obligatien, borgtogten, acceptatien in blanco, of tot het opnemen en negotieren van gelden, al waren zulks ten behoeve der vennootschap waartoe altijd de particuliere handteekeningen van beide de Venooten vereischt zal worden.
     H.A. MEIJER, F. VAN NES
[http://files.archieven.nl/46/f/569.79/Dordrechtse_Courant_1873-10-24_002.pdf]
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee
Algemeen Gemeente: Middelharnis Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 18 Datum: 30-05-1850
Bruidegom Hendricus Augustus Meijer Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Ooltgensplaat
Bruid Neeltje Korteweg Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Middelharnis
Vader bruidegom Lambertus Augustus Meijer / Moeder bruidegom Elizabeth Ritmeester
Vader bruid Dirk Korteweg / Moeder bruid Tannetje van de Rovaart
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 10009 Gemeente: Arnhem Soort akte: overlijden
Aktenummer: 419a Aangiftedatum: 29-08-1951
Overledene Hendricus Augustus Meijer
Overlijdensdatum: 26-08-1951 Overlijdensplaats: Rozendaal
Vader Hendricus Augustus Meijer | Moeder Elizabeth Johanna Cornelia van Nikkelen Kuijper
Partner Maartje van der Kort Relatie: weduwnaar
Nadere informatie elders overleden; ; geboortepl: Sommelsdijk; oud 81 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Uit dit huwelijk:
1. Maria Louisa (tante Maria) van Nes, geb. 30-7-1860, overl. 10-1-1937, tr. 28-4-1882 Willem IJsselstein, geb. 27-4-1861, overl. 29-5-1941
2. Cornelia (tante Keetje) van Nes, geb. 15-12-1861, overl. 21-10-1942
3. Willem Hendrik George (oom Willem) van Nes, geb. 18-3-1863, visser (1903), overl. 10-10-1938, tr. 26-4-1888 Anna Huizer, overl. sept. 1941
4. Adrianus Reinen (oom Janus) van Nes, geb. 25-11-1864, broodbakker (1903), overl. Dordrecht 1-8-1941, tr. 20-5-1898 Rookje Kruithof, overl. 8-6-1938
5. Cornelis Jacob (oom Kees) van Nes, geb. 6-7-1866, overl. 28-8-1946
6. Elisabeth Maria (tante Bet) van Nes, geb. 17-11-1868, overl. 31-5-1941, tr. 21-6-1889 Gerrit Stok, geb. 10-10-1866, overl. 25-5-1945. 
7. Pieter Adrianus (oom Pieter) van Nes, geb. 25-4-1870, overl. 13-8-1939
8. Trijntje Maria Barbera van Nes, geb. 4-12-1872, overl. 6-6-1954, tr. 12-12-1895 Bernardus van der Waal, geb. 14-9-1869, broodbakker (1903), overl. 13-10-1942. 
9. Hendrika Grietje (tante Drieka) van Nes, geb. Ridderkerk 6-6-1874, overl. Dordrecht 1-5-1945, tr. Ridderkerk 1903 Pieter Johannes van Horssen, geb. Dordrecht 23-8-1871, overl. Dordrecht 20-12-1947, zoon van Pieter Johannes van Horssen en Pietertje Wiekeraadt.
10. Jacob Jan (oom Jacob) van Nes, geb. 5-11-1875, overl. 2-10-1938, tr. 22-10-1897 Neeltje van Straten, geb. 2-2-1877, overl. 12-1-1952.
11. Mina Cornelia (tante Mientje) Johanna van Nes, geb. 30-3-1879, overl. 26-7-1967, tr. Teunis Berkman, geb. 6-6-1879, overl. 16-2-1940.

BRON:     "Van Nes: Een geslacht van Vlassers"  -  A.R. van Nes (Ridderkerk 1988)