NIEZE/NIESE/NIESING
Utrecht

I Petrus NIESSE (NISSEN/NIJSEN), soldaat in de comp van capt VONK (1712), otr Utrecht 19-11-1712, tr Utrecht 10-12-1712 (Walsteeg) Jacomina/Jacomijntje DE VRIES (VREES), weduwe van Reijnier Roelofse.

- Henrick Nijsen, soon van Thonis, tr Utrecht 21 nov 1663 Maeyckgen, dr van Coenraet Maesz
- huw Utrecht 16 sep 1693 Jan Hendricksz tr Catharijn Jansz Ketelaer
- Petrus NN, tr Antonia Berents Walsteeg
1. Theodorus, ged Utrecht 6-10-1711
- 2 mei 1739 Bernardus Nising tr Maria Drilsbeek 
- Hannes Niessen tr Utrecht 22 nov 1736 Aaltje Hoeykamp

Kinderen (dopen Walsteeg):
1. Johannes, ged Utrecht 7-5-1713 (RK/ (maius) baptime e Joes fil Petri Nissen militis et Jacomine de Vries testa (?) Adriana Cilman/Cilmian/Cilmuan (?)), volgt II 

II Johannes (Jan) NIESING (NISINGH), tr (1) Catharina JANSEN, tr (2) Utrecht 6 of 14 juli 1748 (Dorstige Hartsteeg) Catrina VAN HOUT(E)(N), mogelijk ged Utrecht 9-12-1723 (Achter de Weistr), mogelijk dc van Jan VAN HOUTEN en van Mari VAN HULST.      
Uit het eerste huwelijk (alle dopen Buiten Witte Vrouwen):
1. Jacobus, ged Utrecht 3-4-1740
2. Maria, ged Utrecht 13-2-1742
3. Maria, ged Utrecht 29-12-1745
Uit het tweede huwelijk (alle dopen Buiten Witte Vrouwen):
2. Barnardus, ged Utrecht 25-4-1748, volgt III
2. Casper, ged Utrecht 19-8-1750
3. Maria, ged Utrecht 8-9-1751, ?tr Utrecht 17-5-1777 Gerrit KRUYS
4. Johannes, ged Utrecht 20-11-1753, ?tr Utrecht 12-11-1774 Theodora DE SMEGT
5. Dirk, ged Utrecht 19-6-1755
6. Aletta, ged Utrecht 10-12-1756
7. Henrica, ged Utrecht 19-6-1758
8. Dirk, ged Utrecht 3-5-1759

III Bernardus NIESING (NIESEN), ged Utrecht 25-4-1748/9, melkboer (1812), ovl Utrecht 22-11-1812 (aangifte 24 nov 1812 door Doeke Taree/schoenmaker/50 jr won. in de Massegast en Jacobus van Maanen/schipper/49 jr/wonend in Bunnik - 66 jaar - buiten dezer Stadswaardpoort), tr (1) Utrecht 30-10-1773 Johanna KET/KIT/VAN KETH, tr (2) RK kerk Walsteeg te Utrecht 2-5-1778 (testes Hermina Koopman et Arnoldus Jansen) Maria DE BRUIJN, ged Utrecht (Walsteeg), ovl Utrecht 5-1-1834 (aangifte 6 januari door aanspreker plus stadsbode/wonende aan de Bregittestraat, wijk A no 1106/14 u./90 jr./de overledene heeft kinderen nagelaten), dr van Johannes/Jacobus (DE) BRUIN en Geertruida DUIF.
Uit het eerste huwelijk (alle dopen Walsteeg):
1. Maria, ged Utrecht 7-3-1774 (susc Maria Niesen)
2. Johanna, ged Utrecht 5-4-1775 (susc Jacoba van Roije)
Uit het tweede huwelijk  (alle dopen Walsteeg):
1. Joannes, ged Utrecht 29-1-1779 (teste Theodore de Bruijn)
2. Gertrudis, ged Utrecht 19-6-1780, (teste Johanna de Bruijn)
3. Catharina, ged Utrecht 19-2-1783 (teste Catharina Niessen) volgt IV
4. Jacoba, ged Utrecht 20-1-1785 (= doop van een Joannes, susc Christina Loef)
5. Henricus, ged Utrecht 15-8-1789 (susc Henrica Bernardi)
7. Johannes, ged Utrecht 6-8-1790 (susc Henricus Beverweerdt)
8. Bernardus, ged Utrecht 27-3-1793 (susc Johanna de Bruijn)

IV Catharina NIEZE, ged Utrecht 19 Febr 1783, tr. Utrecht 3-5-1815 (Louis) Salvi/Zalvi ROUS, geb Champagnac (F'rijk) 3 Jan 1775, broodbakker (1812), kaarssenmaker (1816).
Wonende: Hartsteegje (1812), Ballemakerstraat (1813), Pauwsteeg (1816).
Uit het huwelijk:
1. Louis, geb Utrecht 29-9-1812 (aktenr. 825, 2.30 vm, witnesses/getuigen Louis Francois Cathier/51 jr/schrijver/w.Hartsteegje en Andries Lauterslager/smit/33 jr/w. Hooge Jacobijnestr)
2. Zabri, geb Utrecht 19-10-1813 (akte nr 845, 10 u vm, getuigen Jan Niese//schilder/23 jaar en Doeke Ree/schoenmaker/  52 jr)
3. Maria Antoinette, geb Utrecht 18-2-1816 (akte nr 166, 2u vm, get: Gerrit Gentenaar/timmerman/31 jr en Adreanus van Amerongen/Hair Snijder/34 jr)

DE BRUIJN
Utrecht (stad)

I Nicolaus DE BRUIJN, geb ca 1690 
1. Johannes Ludovicus, ged Utrecht 24-11-1718 (RK; Jez Kerk Heerenstraat) of geb 1719
2. Jacobus, ged Utrecht 5-11-1721 (RK; Jez Kerk Heerenstraat), volgt II (?)

II Jacobus Henricus (DE) BRUIJN, ? ged Utrecht 5-11-1721 (RK; Jez Kerk Heerenstraat), ? begr Utrecht 17-8-1771 (Nikolaikerkhof; ui thet Catharinagasthuijs), tr Utrecht 13-2-1745 Geertruy/Geertruida Jorisse (VAN) DEUSSEN/DUYVEN/DUIVEN/DUIF/VAN DUYGEN/DUIVENHUIS (GOEDHART), geb ca 1720, begr Utrecht 23-2-1770 (Nikolaikerkhof; Begraven op 23 februari 1770 als Geertruij Jorisse de Bruin-Van Duivenhuis, huisvrouw van Jacobus de Bruin buiten de Tolsteegpoort, nalatende onmondige kinderen).
Uit het huwelijk (statie Walsteeg):
1. Clasina, ged Utrecht 1 okt 1745 
2. Theodora , ged Utrecht 8 juli 1748
3. Nicolaas, ged Utrecht 29 dec 1749
4. Johannes, ged Utrecht 6 maart 1751 
5.
Maria DE BRUIJN, ged Utrecht (Walsteeg) 20-9-1752, ovl Utrecht 5-1-1834 (aangifte 6 januari door aanspreker plus stadsbode/wonende aan de Bregittestraat, wijk A no 1106/14 u./90 jr./de overledene heeft kinderen nagelaten), tr RK kerk Walsteeg te Utrecht 2-5-1778 (testes Hermina Koopman et Arnoldus Jansen) Bernardus NIESING (NIESEN), ged Utrecht 25-4-1748/9, melkboer (1812), ovl Utrecht 22-11-1812 (aangifte 24 nov 1812 door Doeke Taree/schoenmaker/50 jr won. in de Massegast en Jacobus van Maanen/schipper/49 jr/wonend in Bunnik - 66 jaar - buiten dezer Stadswaardpoort)
6. Gerarda, ged Utrecht 12 okt 1753
7. Theodora, ged Utrecht 22 maart 1755, ? ovl Utrecht 8/9 nov 1811 (58 jaar), tr L. Verhoef
8. Gerarda, ged Utrecht 7 dec 1756 
9. Johanna , ged Utrecht 17 maart 1758

***
 http://www.geocities.com/Paris/8831/bronnen/utr/utr07.html  
-
Nicolaum Jansen, tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) okt 1688 (g: Jacomina Claes, Maria Reijers) [Pet]ronellam Aelbertse
- Nicolaim Fransen, tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) 12-07-1684 (g: Adriana Jans Bree) Petronella Andriesens [van Es]
- Jacob Pieterse de Bruijn, tr (parochie Wittevrouwen) Utrecht 18-04-1723 (g: Cornelia Claes, Gisberta Willemse) Nicolaesje Vosmeer.

LOSSE FEITEN

- RK oude klapper 1748/78
21 jan 1749 Jan Nijssen tr Katarina (!?) Broekmans
5 aug 1761 Jacobus Niessen tr Cornelia de Feux
29 mei 1762 Johanna van Nussen? tr
3 dec 1763 Willem Niesing tr Sibilla Boket Buitenwittevr kerk
8 mei Johanna van Nussen? tr
30 october 1773 Bernardus Niesen tr Johanna Ket   !?
16 apr 1774 Johanna Niesse tr Jacobus Streumer
12 nov 1774 Johannes Niesen  tr Theodora de Smegt
13 mei 1775 Agatha Niesen tr Arie van Benthem
17 mei 1777 Maria Niesen  tr Gerrit Kruys

- Dopen klapper 1745/9
statie Buiten Witte Vrouwen
29 dec 1745 Maria V Jan M Catharina Janse id.
25 sep 1746 Petrus Niesen V Johannes M Aletta Niesen st. Achter de Weistr
14 aug 1745 Petrus Niesen V Johannes M Aletta Nisen id
22 dec 1747 Johanna Niesen V Johannes M Aletta Jacobs id

www.familysearch.org
- Pieter Pieters NIESE, ged Blauwkapel (Utrecht) ca 1705, zn van Pieter NIESE, tr Blauwkapel (Utr.) 2-12-1731 Aeltje VAN OEVELAAR
- Pieter NIESEN, tr Theodora BOGERS
1. Anna Martina NIESEN, ged Utrecht 22-8-1811
- Bernardus NIESEN, tr Helena KLIJN
1. Hermanus, geb Utrecht 16-8-1817
- Catarina VAN HOUTE, tr Utrecht 15 Oct 1684 Otto VERWEIJ
- Catarina VAN DER HOUTEN, tr Utrecht 10 May 1687 Rijk HELMONT

***

- Steven Jacobsz van de Bilt, geb. ca 1610, tr Lambertje Jan Jansdr van Houten, geb. ca 1610. begr. 27 mei 1650 in Utrecht.
- Gerrit Jansen van Scharrenburg, geb. 1574, tr. voor 1605, Niesse NN.
Uit dit huwelijk mogelijk :
1. Dirkje Gerrits van Scherborg, otr. Barneveld 24-11-1632, Jan Willemsen, op Nijenhuijs.

Werkhoven Trouwen Hervormde gemeente 1669-1811:
( http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/4461/werkhoven/bronnen/445b.htm )

- getr. 3-8-1795 met att.v. Utrecht. Pieter Nieuwenrode wednr. van Anna Roelofs geb. en won. Utrecht x Gerritje Ket j.d. geb. Amsteldam won. Utrecht

***

- Jan Beernsen van Houten, tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) 19-06-1736 Aleijda Evers, van de ...estral
- Herman van Houten, tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) 24-11-1734 Maritie van Dijk
- Elsie van Houten, tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) 19-12-1716 (g: Binjamin Aerse, [Ca]tharina Schouten) Jan Aertse de Groot; hij tr (2) , tr Utrecht 14-05-1730 Caat Jans van Loenen
- Steintie Willemse Houten, tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) 25-11-1713 (g: Johanna van Leersom, Cornelia Claes) Anthonij van Oij
- Wilhelmium Willemse [van Houten] (=een man), tr Utrecht (parochie Wittevrouwen) 06-12-1691 (g: Cornelia Claes, Seijghjen Wouters) Annam Jans
( http://www.geocities.com/Paris/8831/bronnen/utr/utr07.html  )