DE PEE
Heerjansdam, Kleine Lindt

I Arie DE PEE, tr NN
1. Joost, volgt II

II Joost Ariens DE PEE, j:m: van Heerjansdam, molenaar Heerjansdam, otr. Heerjansdam 14-2-1655 Neeltie Joppen, j:d: Heijnenoort. 
Uit dit huwelijk:
1 Arien de Pee, dp Heerjansdam 19-12-1655 (Pleuntien Ariens)
2 Mayken de Pee, dp Heerjansdam 18-11-1657
(Bastiaen Jansen, Aeltien Ingens, Jannetien Joppen)
3 Jannigje, dp Heerjansdam 7-12-1659 (Maeyke Ariens)
4 Jan Joosten, dp Heerjansdam 22-1-1662
(Geerit Jansen, Jan Wimsen, Hendrickje Ariens), volgt III
5 Fop, dp Herjansdam 13-7-1664
(Jan Hendricksen, Jan Abramsen, Josijntje Jans)
6 Hendrick, dp Heerjansdam 31-10-1666
(Jan Paulussen, Goris Abramsen, Annnigje Ariens)
7 Lijsbeth de Pee, tr Joost Jans de Roo
8 Cornelia de Pee
9 NN, tr Schilman Jansz

III Jan Joosten DE PEE, dp Heerjansdam 22-1-1662 (Geerit Jansen, Jan Wimsen, Hendrickje Ariens), otr Heerjansdam 15-4-1686 Pleuntje Ariens Hoosje, j:d: van Catendrecht.
Uit dit huwelijk:
a Joost Jans, tr (1) Aeltje Jacobsdr, tr (2) Annigje Pieters Reyerkerck
b Cornelis Jans
c Jannigje Jans
 
- I
Arie Janz Pee, weerbaar man en "musquettier" te Heeroudelandsanbacht (1673), tr NN
Uit het huwelijk:
1. Pieter Ariens de Pee, j:m: van Kiefhoeck, volgt II
2. Jan Ariens, tr Dordrecht 16-6-1690 met Catharina Teunis 
3. Eva de Pee, tr Teunis Jans HOLST. Uit het huwelijk:
         
a. Adriana, dp Grote Lindt 20-05-1703 (Arij Ariens de Pee, Marijtie Symons), ovl 's-Gravendeel (aang.) 13-8-1760 (F 3,-), tr Grote Lindt 26-9-1729 Cornelis Ariens VAN DER GIESSEN, geb 's-Gravendeel ca 1700, ovl 's-Gravendeel 6-4-1751 (aang/F 3,-), zn van Arie Cornelisse VAN DER GIESSEN en Caatje Hendriks VAN DEYL.
           b. Cornelis, dp Heerjansdam 09-01-1707 (Corn. Jaspertz Veldhoen, Pietertje Cornelis)
           c. Arij, dp Grote Lindt 25-05-1710

4. Arie, geb Kijfhoek, wonende in de Groep, later Barendrecht, ovl na 2-4-1703, tr. Westmaas 19.5.1697 met Maria Symons KRANENBURG, gedoopt Barendrecht 8.4.1674, wonende aan de Koedood onder Carnis, overlijden aangegeven op de Koedood onder Carnis 10.5.1713.
(Zij was later gehuwd met Pieter JACOBS MOLENAAR. (Hij was later gehuwd met Grietjen Heijndricksdr VAN OOSTEN.))
5.  ?Pietertje

II
Pieter Ariens DE PEE, geb ca 1670, j:m: van Kiefhoeck, otr/tr (1) Heerjansdam/Kiefhoek 29-5-1689 Bastiaentje BASTIANEN, tr (2) na 9-4-1699 Aegje MAERTENS
Uit het tweede huwelijk:
1 Arij, dp Heerjansdam 14-8-1701
2 Arij, dp Heerjansdam 3-1-1703 (Eva Arijens DE PEE, Teunis Jans VAN HOLST), volgt III
3 Maaijke, dp Heerjansdam 1705

III Arij Pieterze DE PEE, dp Heerjansdam 3-1-1703 (Eva Arijens de Pee, Teunis Jans van Holst), otr. heerjansdam 05-04-1726 Maijke Melsze VAN DRIEL, dp Heerjansdam 19-6-1695 (Maaijke Melsze Croonenburgh), dc. van Mels Jansze van Driel en Ariaentien Ariensdr. Salij, aangifte om te begr. Heerjansdam 6-3-1783. 
Uit het huwelijk:

1. Aagje, dp Heerjansdam 25-12-1727 (Pietertje Maartens Papendreght), otr. Heerjansdam 26-10-1750 Gijsbert Jansz VERHAGEN, dp Heerjansdam 14-11-1729, begr. Kleine Lindt 28-08-1802, wedn Neeltje Pieterz Klootwijk, zn. van Jan Theunisse Verhagen en Heijltje Gijsbertse Kroonenburg.

2. Mels, dp Heerjansdam 29-04-1731 (Pietertje Arienze Akelboom), otr. Grote Lindt 12-01-1759 Lijsbet Arijse Cranendonk, jd van Ridderkerk, aangifte om te begr. Grote Lindt 21-04-1794 pro deo. Uit het huwelijk:     
        a. Aagje Melsze de Pee, otr Grote Lindt 11-10-1793 Gerrit Jasperse

3. Pieter, dp Heerjansdam 11-09-1735, aangifte om te begr. Grote Lindt 22-02-1792, tr. Jaapje den Otter. testament
4. Arie, dp Heerjansdam 11-09-1735, ?begr Grote Lindt 16-08-1760

- I Cornelis de Pee
1. Jan, volgt II 
2. Pietertje Cornelis de Pee

II Jan Cornelis de Pee, tr. Lijsbeth Ariens.  
Uit het huwelijk:
1. Cornelis Jansze de Pee, jm Heerjansdam,
zie III
2. Neeltie Jansz de Pee
3. Janetie Jans de Pee
4. Johannes Jansze de Pee tr. Marijntje Paulusse Blok. Uit het huwelijk:
    a. Lijsbeth, dp Heerjansdam 19-07-1711 (Kornelis janszede Pee/...)
    b. Sijtie, dp Heerjansdam 04-12-1712
    c. Jan, dp Heerjansdam 15-07-1714 (Janetie Jans de Pee)
    d. Pauwelus, dp Heerjansdam 17-08-1716
    e. Cornelia Beatris, dp Heerjansdam 03-06-1725 (Juffr.Cornelia Beatris Keunen huijsvrouw van Johan de Ridder,predikant)
5. Arij Jans DE PEE, jm van Puttershoek, otr. (1) april 1724 Maijke Teunisse Timmerman, jd Grote Lindt, aangifte om te begr. Grote Lindt 01-04-1727 pro deo, otr./tr. (2) Grote Lindt/Dordrecht 3/12/19-10-1727 / 03-10-1727 Teuntje Stouten weduwe Isaak Flonk (otr. Dordrecht 15-08-1721). Uit het eerste huwelijk:
    a. Caetie, dp Grote Lindt 07-01-1725 (Neeltie Jans dePee)
    b. Caetie, dp Grote Lindt 15-09-1726 (Jannetje Teunis ipv Neeltie Janz de Pee)
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
    a. Cornelis, dp 23-07-1730
    b. Johanna, dp 02-11-1732
    c. Teuntje, 12-12-1734
    d. Geertruy, dp 17-02-1737
    e. Neeltje, dp 27-02-1740
Uit het huwelijk met Isaak (van der) Flonk:
    a. Isaak, dp Dordrecht 14-08-1722  

III 
Cornelis Jansze DE PEE, jm Heerjansdam, aangifte om te begr. Heerjansdam 31-03-1754, otr. Heerjansdam 14-04-1704 Pleuntie Ariens Goedbloet
Uit het huwelijk:

1. Jan, dp Heerjansdam 01-03-1705 (Arij Jans de Pee,Pietertje Cornelis de Pee)
2. Jannigje, dp Heerjansdam 05-12-1706 (Ariaantje ArientzGoedbloet)
3. Lijsbeth, dp Rijsoord 15-09-1709 (Johannes jansze dePee, Wilmpje Jans Kleijn), otr.     Heerjansdam 10-02-1736Jan Cornelis van der Poel, jm van Heijnennoort. Uit het huwelijk:
        1. Arie, dp heerjansdam 25-04-1739 (Ar. Ariens Goedbloet) 
        2. Pleun, dp Heerjansdam 01-05-1740 (Barber DirkseBijl)
4. Arij, dp Heerjansdam 14-05-1711 (Mettie Ariens Goedbloet), tr. Barber Dirkze Bijl
        1. Dirk, dp Heerjansdam 01-01-1741
        2. Cornelis, dp Heerjansdam 11-11-1742
        3. Pleun Ariens de Pee, dp Heerjansdam 07-06-1744,aangifte om te begr. Heerjansdam
        13-10-1759

        4. Lijntje, dp Heerjansdam 07-06-1744
        5. Jannetje, dp Heerjansdam 25-09-1745

LOSSE FEITEN:

- Puttershoek: 20-9-1724 Acte van indem. gegeven voor Ary Janse de Pee, naar de Lindt
- Puttershoek: 24- 9-1734 Acte van indem. ontvangen voor Arie de Pee, zijn huisvrouw en 5 kinderen, van Dordregt
- Joost de Pee, een arbeijder (6 maart 1680 op 's-Gravendeel)

- JACOB BASTIAENSZ. VAN HEYSSEN, ged. Miinsherenland 29 januari 1671, overl. Maasdam, aang. 29 februari 1724, tr. Cornelia Aertsd. van Esch, wed. van Wyt Joosten de Pee.