PETERS
Breberen/Budel/Dordrecht

I. Jan/Johannes Peters, j:m: van Breberen in Gulikerland, woont in de Dolhuisstraat, opgehangen voor het stadhuis 20-12-1796 wegens dieverij, begr. Dordrecht 24-10-1796 (Nieuwkerk), otr/tr. Dordrecht 1/17-6-1786 (RK) Henrica/Hendrika KLETTENBERG/KLOTTENBERG, j:d: van Dordt woont op de Vriesepoortsweg geass. met haar vader Pieter Klottenberg (1786), tuchthuis en verbannen wegens dieverij (1796).
NB
- Joannes Theodorus Peters, afkomstig van Breberen, otr/tr Budel 14-1-1786/29-1-1786 Anna Maria J. Flipsen, afkomstig van Gastel.
1. Maria Elisabeth, ged Budel 14-6-1786 (get. Joannes Peters, Joanna van Lee)
- (Westerhove, Noord-Holland den 26 maart 1823) Johannis PETERS gebore te Dordrecht zoo hij meend den 19 November 1790 (schoon op zijn Paspoort staat den 19 Januarij 1790) zoon van Jan PETERS en van Hendrika KLETTENBERG nodig hebbende Extract van deszelfs geboorte of doop om bij de bewijzen als Plaatsvevranger te voegen. Zo neem ik den vrijheid UwelEd gestr te verzoekenn de goedheid te hebben mij een Extract daar van gelegaliserd zo spoedig mogelijk te willen zenden met opgaaf de kosten dien ik dadelijk franco zal overzenden. De Schout van Westerhoven A. van GALEN.
[Erfgoedcentrum DiEP 5-601 brieven 1812-1827]

Uit het huwelijk:
1. Petronella, ged. Dordrecht 23-2-1787 (NH, Piet Klettenberg, Anna Flipse)
2. Maria Lisabetha, ged. Dordrecht 11-10-1788 (NH, Willem Buusser, Maria Peters), volgt II.
3. Jan Peters, ged. Dordrecht 19-11-1790 (NH, Arnoldus Peters, Anna Truijen), te Westerhove (1823).
4. Geertrudis Peters, ged. Dordrecht 1-9-1794 (NH, Arnoldus Peters, Lena Peters)

II. Maria Elizabeth Peters, ged. Dordrecht 11-10-1788, overl. Dordrecht 9-8-1836 (47 jaar), tr. Dordrecht 14-12-1831 Joannes Kortman, geb. Dordrecht 1778, arbeider (1816), wedn. Maria Vedder (geb Zalt Bommel 1781/dc van Jan Vedder en Maria van Schayk/tr. 15-5-1816) en wedn van Elisabeth de Bruin (overl. 5-1-1816), zn. van Mattheus Kortman (overl. 's-Gravendeel 19-4-1813) en Henrica van Galen (overl. Dordrecht/Meerdervoort 30-1-1787), overl. Hoorn voor 1836.
NB.
- Arme weeshuis 1756-1809 en nieuw armhuis 1733-1817
  Titel register Naamen en Bijzonderheden van de Meisjes in het Armhuijs.
  Datum 19-07-1796
  Naam Elisabeth Petersen
  Gegevens Elisabeth Petersen, ingekomen 19 julij 1796 Rooms, uijtgegaan den 4 Augustus 1796;
  Folionr. 078
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, invent.nr. 619
-
DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Groote Spuistraat D0502
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jan Kortman
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 37 van archiefstuk SAD 5-897

- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Jan Kortman
Ouderdom : 1769 (-)
Beroep : tuinknegt
Woonplaats : E630
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 18
Titel lijst : Lijste der gehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren welke zijn woonachtigh gevonden in wijk No 18 te Dordrecht.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815)
  Naam : Jan Kortman
  Geboren : 1769
  Beroep : tuijnknegt (gehuwd)
  Woonplaats : E630
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 18
  Titel lijst : Lijst der Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren, welke woonachtig zijn bevonden in wijk No. 18 te Dordrecht.
  Datum lijst : (Geformeerd de 6e Sept. 1814 door (get.) P.W. Rovers, wijkmr.)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- (huwelijks bijlagen)
* 17-11-1831 (verklaring van armoede) Johannes Kortman en Maria Elizabeth Peters, voornemens zijnde een Huwelijk aantegaan .. niet in staat zijn tot het betalen van eenige zegels, Leges, Griffie en Enregistratie regten + (bewijs van onvermogen) Johannes Kortman en Maria Elizabeth Peters, voornemens zijnde een Huwelijk aantegaan ... niet in stat zijn tot het betalen van eenige zegels, Leges, Griffie ...etc.;
* 28-11-1831 Extract aangeven lijken gemeente Meerdervoort: 30 juni 1787 Hendrijntje van Galen huisvrouw van Mattheus Kortman.
* Extract overlijden 's Gravendel en Leerambagt: 19 april 1813 des avonds om 7 ure Mathijs Kortman, oud 64 jaar, bedrijfhovenier;
* 14-12-1831 Extract begraafregister Dordrecht 24 october 1797 Johannis Petersz;
* 14-12-1831 Extract Dordrecht doopregister R.K. op de Haven 11-10-1788 Maria Lisabetha, dochter van Jan Peters en Henrica Klettenberg;
* 14-12-1831 Extract Dordrecht overlijden 21-8-1830 Maria Vledder huisvrouw Johannes Kortman;
* 14-12-1831 Extract Dordrecht doopregister R.K. op de Haven 10 januarij 1778 Jonannes, zoon van Mattheus Kortman en Henrica van Gaale;
Buitenechtelijke dochter van Maria Peters:
1. Hendrika Peters, geb. (onbekend) 7-3-1827/1828 (naar gissing 24 jaren op 5 maart 1851; op ca zesjarig van haar moeder afgeraakt), dienstbode (1851), opgevoed te Budel (1836-1851), overl. Dordrecht 25-3-1900, tr. Dordrecht 5-3-1851 Pieter Vrijdag.

* * *

- I. Joannes Kortman, tuinder, tr. ca 1745 Anna Catharina WALDERSHEIM.
NB.
- Registre civique 's-Gravendeel 1811 [http://www.zoeteman.net/civique.htm zoals]
Matthijs Kortman 25 sep 1753 jardinier
Willem Kortman 07 nov 1788 journalier
- [bron: Jan Kortman 2008] Jan K was hoefsmid in 1749 (?Zwijndrecht)
- [bron: Jan Kortman 2008] Ferdinand was hoefsmid in 1760. Hij verkoopt 12-2-1813 bezitting gelegen Kuipershaven aan Fredrik Kolkman. Ook 16-1-1813 bezitting gelegen Riedijk aan Pieter Adrianus de Haas, hoefsmid.
- [bron: Jan Kortman 2008] Jan geb Meerdervoort 14-5-1778 gest 27-9-1827 volgens burg stand Meerdervoort.
- [bron: Jan Kortman 2008] Jan was tuinder in 1773 (?Zwijndrecht)
Kinderen:
1. Joanna, ged. Dordrecht (RK) 11-8-1746 (get. Gertrudis Brons).
2. Mattheus, geb. 25-9-1753 (Registre civique 1811), volgt IIa.
3. Hendrik, volgt IIb.

IIa. Mattheus Kortman, geb. 25-9-1753 (Registre civique 1811), overl. 's-Gravendeel 19-4-1813, tr. Henrica Goort van Gaal, ged. Heeze 15-7-1753 (getuige(n): Mattheus Joannes van Gael en Aldegundis Henricus A Ceelen), overl. Meerdervoort 30-1-1787, dochter van Goort Jans van Gael (van Gaalen) en Johanna Hendrik/Henricus A Ceelen.
Kinderen:
1. Joannes, geb. Dordrecht 1778, arbeider (1816), overl. Hoorn voor 1836, tr. (1) Elisabeth de Bruin, overl. 5-1-1816, tr. (2) Dordrecht 15-5-1816 Maria Vedder, geb Zalt Bommel 1781, dochter van Jan Vedder en Maria van Schayk, tr. (3) Dordrecht 14-12-1831 Maria Peters, ged. Dordrecht 11-10-1788, overl. Dordrecht 9-8-1836 (47 jaar).
2. Anna Catharina, ged Dordrecht (RK) 22-1-1777 (get. Cornelius van Gaal, Catharina Woldersheim).
3. Leonardus, ged. Dordrecht (RK) 24-8-1779.
4. Henricus, ged. Dordrecht (RK) 22-4-1781.
5. Cornelius, ged. Dordrecht (RK) 5-3-1781. 
6. Albertus, ged. Dordrecht (RK) 13-9-1786.

IIb. Hendrik Kortman, begr. op 19-02-1805 te Meerdervoort, tr. Adeltuijt Meijtenburg (Meijlenburgh), begr. op 19-12-1804 te Meerdervoort.
NB
- (brief ca 1825/1826) Jan Kortman, zoon van Hendrik Kortman en Adelheid Magtelburg, geb. Zwijndrecht;
[Erfgoedcentrum DiEP 5-601 brieven 1812-1827]

Kinderen:
1. Joannes, geb. Zwijndrecht, ged. Dordrecht (RK) 16-11-1784, genoemd in een brief van ca 1825/1826.
2. Henricus, volgt III.

III. Henricus Kortman, geb. Zwijndrecht 12 jan 1792, tuinman, overl. Dordrecht 14 feb 1842,tr. Dordrecht 5 mei 1819 Joanna Adriana Pluijmakker, geb. Dordrecht 23 jan 1793, dienstbaar, ovl. Dordrecht 25 mar 1869.
Kinderen:
1. Johanna, volgt IV.

IV. Johanna Kortman, geb. Dordrecht 3 mar 1827, ovl. Dordrecht 25 jun 1885, tr. Dordrecht 26 jan 1853 Karel van der Mijl, geb. Dordrecht 23 nov 1826, schoenmaker, bedienaar van begrafenissen (1862-1866), ovl. 's-Gravenhage 4 jul 1889.

* * *
- Ferdinant Kortman, geb. ca 1756/1760, B297/40 jaar (ca 1796-1797), B297 (ca 1797-1798 en 1802 en 1804), Varkemarkt B296/smit/gehuwd (1808), hoefsmid/5-10-1760 (1811), D1004 geheel/smit (ca 1812/1814).
NB.
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : F. Kortman
  Leeftijd : 40
  Woonplaats : B297
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : Ferdinant Kortman
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B297
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1 & 2e termijn (quitantie overgegeven)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- DORDRECHT Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F) (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Ferdinant Kortman
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B297
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 16
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Ferdinant Kortman
Woonplaats (oude huisnummers!) : B297
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt B296
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Ferdinand Kortman
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: smit
Classis: 34
Somma: 16-0-0
Aanmerkingen: 10-0-0
Folionummer en bron: 21 van archiefstuk SAD 5-895
- (1811) Datering 1760-10-05
Voornaam Ferdinand Achternaam Kortman
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813
Inventarisnummer 169
Sectie 1
Geboortedatum 1760-10-05
Beroep hoefsmid
Kanton 2

- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Ferdinand Kortman
Woonplaats : D1004 geheel
Beroep : smit
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 41
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- DORDRECHT Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Émargemens (ondertekening): 1813-04-07
Art.: 0858
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Ferdinand Kortman
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 69,59
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 1,06
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- Datering 16-01-1813
Soort akte overdracht
Koper pieter adrianus de haas Beroep hoefsmid
Verkoper ferdinand kortman Beroep hoefsmid
anders/geen pit de haas
Folionummer 7 Aktenummer 1
Opmerking het bevat twee panden: wijk e 226, c 201, pit de haas zit in het armhuis
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- obligatie
Eerste persoon Haas, Pieter Adrianus de
Tweede persoon Kortman, Ferdinand Anthonij
Derde persoon Vernes, Tobias
Archiefnummer 20 Notariële archieven van Dordrecht
folionummer 7 Aktenummer 4 Inventarisnummer 1126

* * *

VAN DE WINKEL

- Kind Daatje van de Winkel
Geboortedatum 09-07-1817
Geboorteplaats Dordrecht
Geslacht Vrouw
Vader NN
Moeder Ida van de Winkel
Gebeurtenis Geboorte
Datum 09-07-1817
Gebeurtenisplaats Dordrecht

- Kind Johanna van Winkel
Moeder Ida van Winkel
Gebeurtenis
GeboorteDatum 13-12-1818
Gebeurtenisplaats Rotterdam
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Stadsarchief Rotterdam
Collectiegebied Zuid-Holland
Archief 999-01
Registratienummer 1818B
Aktenummer 1818.2114
Pagina b176v
Registratiedatum 13-12-1818
Akteplaats Rotterdam
Collectie Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam

- Huwelijksdatum: 09-12-1818
Huwelijksplaats: Rotterdam
Bruid: Johanna van de Winkel
Bruidegom: Nicolaas Adrianus Hoedt
Moeder bruid: Cornelia van der Linden
Vader bruid: Ary van de Winkel
Moeder bruidegom: Adriana de Meijer
Vader bruidegom: Nicolaas Hoedt
Akteplaats: Rotterdam
Opmerkingen: in het origineel staat als datum foutief 19den December vermeld
Toegangsnummer: 999-06
Inventarisnummer: 1818C
Folionummer: c16

- Overlijdensakte Daatje van Winkel

Overledene: Daatje van Winkel
Geboorteplaats: Dordrecht
Leeftijd: 32 jaar en 10 mnd.
Vader: Arie van Winkel
Moeder: Cornelia van der Linden
Overlijdensdatum: 11-11-1824
Overlijdensplaats: Rotterdam
Aktejaar: 1824
Toegangsnummer: 999-09
Inventarisnummer: 1824B
Folionummer: b083
Aktenummer: 1824.1670

* * *

- I. Johannes Peters, ged. Jabeek 10-3-1716, overl. Jabeek 20-12-1779, tr. Jabee 6-2-174. (H. Michaelkerk) Maria Margaretha Hoenen.
II. Godefridus Peters, ged. Breberen, bij Saefelen 27-4-1761, overl. Jabeek 22-6-1828, tr. Jabeek 3-2-1788 Anna Mechtildis Hamakers. (7 kind. te Jabeek).

- Maria Peters, tr. ca. 1726 Joannes Krekelberg, geb. Saeffelen 13 March 1702/03, zoon van Arnoldus Krekelberg en Cornelia Peters.
Kinderen:
1. Arnoldus, b. Abt. 20 May 1732, Breberen, Germany.
2. Joannes Petrus, b. Abt. 11 January 1733/34, Breberen, Germany.
3. Petronella, b. Abt. 9 July 1735, Breberen, Germany, d. 21 March 1770, Langbroich.
4. Godefridus, b. Abt. 16 December 1736, Breberen, Germany.
5. Leonardus, b. Abt. 2 March 1737/38, Breberen, Germany.
6. Joannes, b. Abt. 7 October 1739, Breberen, Germany.
7. Catharina, b. Abt. 4 February 1740/41, Breberen, Germany.
8. Maria Barbara, b. Abt. 19 June 1744, Breberen, Germany.
9.
10.
11.

PETERS II + VAN OERS
Budel/Dordrecht

- I. Jan van Oers, tr. Johanna Ketelaers.
NB.
- Jan Hermensse, tr. Johanna Otto Ketelaars.
1. Otto, ged. Budel 1-1-1719.

Uit het huwelijk:
1. Jacoba van Oers, j:m: gebore te Buele, volgt II.
2. Peter, ged. Budel 25-12-1744 (get. Louis Willem Peters, Adriana Ketelaers).
3. Anna, ged. Dordrecht 13-8-1747, dr. van Jan van Oers en Johanna van Oers.
4. Lambertus, ged. Dordrecht 22-3-1750, zoon van Jan van Oers en Johanna van Oers.

II. Jacoba van Oers, j:m: gebore te Buele in de Meijerij van 's Hertogenbos woont buijten de Vriesepoort geadsisteert met haer moeder Johanna Ketelaers wed. van Jan van Oers, otr. Dordrecht 31-10-1765 Jan van Os, ged. Dordrecht 18-11-1740, j:m: geb. te Dordrecht woont bij de Blauwpoort geadsisteert met zijn vader Tomas van Os, zoon van Thomas van Os en Anna Naeije.
Uit het huwelijk:
1. Anna, ged. Dordrecht 21-2-1766.
2. Jannechie, ged. Dordrecht 28-10-1767.
3. Antonia, ged. Dordrecht 12-8-1769.
4. Jan, ged. Dordrecht 9-2-1772.
5. Mijntje (Wilhelmina), ged. Dordrecht 2-7-1774, j:d: wonende in de Wijngaardstraat met conzent van haren moeder Jacoba van Oers wed. Jan van Os, overl. Dordrecht 21-9-1803, otr/tr. Dordrecht 28-7/13-8-1796 Egbert van Well, ged. Dordrecht 16-10-1774, j:m: woont op de Varkemarkt mer schriftelijk conzent van zijn vader Arnoldus van Wel Evertsz., schilder.
6. Pieternella, ged. Dordrecht 15-12-1776.
7. Jacobus, ged. Dordrecht 10-2-1779.

- I. Willem Peter, geb. ca. 1680/1690, ruiter in de comp. van zijn vorstelijke doorluchtigheid Hesse, overl. voor 1744, tr. Budel 17-2-1709 Jacomeijn Leenderts Swreen, geb. ca. 1680/1690, begr. Budel 22-3-1744.
Kinderen:
1. Louies, ged. Budel 26-12-1711, volgt IIa.
2. Hendrien, ged. Budel 28-1-1714, dr. van Willem Peter en Jacomeijn Freen.
3. Leonard, ged. Budel 21-11-1717, zn. van Willem Peter en Jacomeijn Freen, volgt IIb.

IIa. Louis Willem Peters, ged. Budel 26-12-1711, overl. voor 26-12-1750, otr/tr. Budel 12/29-1-1736 Ariaantje Ketelaars, overl. Budel.
Kinderen:
1. Willem, ged. Budel 8-12-1737 (get. Jacomijntje Peters).
2. Hendrina, ged. Budel 14-12-1738 (get. Leender Willem Peters, Hendrien Stoffels).
3. Jacobus, ged. Budel 10-9-1741 (get. Willem Jonckers), volgt IIIa.
4. Willem, ged. Budel 18-8-1743 (get. Willem Jonkers, Jacomijntje Peters), volgt IIIb.
5. Catharina, ged. Budel 5-12-1745 (get. Leendert Willem Peters, Pieternel Ketelaers), volgt IIIc.
6. Jacobus, ged. Budel 13-10-1748.
7. Louis, ged. Budel 26-12-1750 (vader is overleden), volgt IIId.

IIb. Leendert Willem Peters, tr. (1) Budel 3/24-1-1740 Teuntje Hendricks Geven, tr. (2) Budel 10/26-1-1750 Johanna Antonie Hendricks.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Willem, ged. Budel 6-12-1751, volgt IV.
2. Antonis, ged. Budel 13-5-1753 (get. Antonis van Poppel).

IIIa. Jacobus Louis Peters, ged. Budel 10-9-1741 (get. Willem Jonckers), tr. Aletta Poots.
Kind:
1. Ariaantje, ged. Budel 25-7-1779 (get. Johannes Poots, Johanna van Breda).
2. Johanna, ged. Budel 15-9-1782 (get. Johannes Poots, Margriet Zeevaarder).
3. Louis, ged. Budel 5-9-1784 (get. Joost Poots).
4. Sara, ged. Budel 26-11-1786.
5. Catharina Allegonda, ged. Budel 8-3-1789.
6. Allegonda, ged. Budel 2-10-1791.
7. Allegonda, ged. Budel 24-2-1793.
8. Willemyntje, ged. Budel 8-7-1798.

IIIb. Willem Louis Peters, ged. Budel 18-8-1743, j:m: geb Buul Meijerij van 's-Hertogenbosch woond op de Sandweg geass. met zijn zuster Catharina Louis Peterse huisvr van Jan Schouten, otr/tr Dordrecht 9-3-1780/26-3-1780 (acte van indemniteit overhandigt door de bruidegom) Cornelia F(r)ile, j:d: geb te Dordrecht woont in 't Steegoversloot geass met haar broeder Servaas File.

IIIc. Catharina Louis Peterse, ged. Budel 5-12-1745, tr. Dordrecht? Jan Schouten.

IIId. Louis Peters, ged. Budel 26-12-1750, j:m: geb te Budel woont op de Zandweg geassistterd met zijn broeder Willem Peters, overl. Dordrecht 18-8-1833 (aktenr 561; 82 jr.; des avonds half 7; C767 Heerheijmanssuisstraat/ouders overleden te Budel), otr/tr. Dordrecht 1/18-7-1790 Dirkje Ruiters, j:d: geb te Dordt woont in de Steenstraat geass. met haar neef Joost "Boman", overl. Dordrecht 17-1-1829 (aktenr 28; des nachts een uur; E272 Kasperspad; 82 jr.), dr. van Evert Ruiters en Lena van der Merwede.

IV. Willem Peters, ged. Budel 6-12-1751, j:m: geb te Buul woont bij de Vuilpoort met schriftelijk consent van zijn vader Leendert Peters, otr/tr. Dordrecht 5-11-1772/24-11-1772 Jacoba den Rondem, j:d: geb Dordrecht woont naest de Lombardstraat geass. met haare moeder Pleuntje van Oijen wed Anthonij den Ronde.

* * *

- Johannes Peters, j:m: geb te Bleezik bij Venlo wonende aan 't Melkpoortje met schriftelijk consent van zijnen moeder Cornelia Klaassen wed van Leonard Peters, otr/tr. Dordrecht 5-1-1805/19-1-1805 Anna Catharina Mens, j:d: geb te "Heelden" bij Maastricht wonende op de Tolbrug met schriftelijk consent van hare ouders Leonard Mens en Maria Theresia Dootsenburg.

- Leonardus PETERS, tr. Maria PEETERS.
1. Maria, ged. Dordrecht 6-7-1729 (RK; Adrianus GROMI, Maria STRUIJERS).