PICHEL

I Maria Pieters/Peters Pichel, geb Made 1675, j.d. van Made, tr Made 9-4-1724 Bastiaan Beversluijs, j.m. geb. Breda, won. Made (1724). Uit dit huwelijk:

a. Adriaen Beversluijs, dp Made 14-9-1738
b. Elizabeth Beversluis, dp Made 25-4-1745, won Made (1769), ovl Numansdorp 7-7-1821 (76 jaar), tr Made 3-1-1769 (NH trouwboek 1704-1810) Bastiaan Gerritse Hordijk, geb Buitensluis, won Buitensluis (1769), ovl voor 1821

LOSSE FEITEN

SOURCE: parenteel PICHEL

LSD

- Peter Pichel
a. Maria Pichel, dp Made 1702
- Maria Pichel, tr Made 9-4-1724 Bastiaan Beversluijs