PRIJN
Haarlem, Amsterdam

- Marie/Maria Prijn, ged. Haarlem ca. 1770, wonende te Wouwbrugge (1820), overl. Leiderdorp 30-7-1833 (67 jr.), tr. (1) ca. 1792 Cornelis (Corneille) Coomans, geb. ca 1770, overl. Nieuw-Lekkerland 23-12-1793, tr. (2) Leiderdorp 3/17-1-1796 Cornelis van der Mark, minderjarige j:m: geboore in de Parvelie onder Soeterwoude, schippersknegt (1820), overl. na 1833, zoon van Jacobus van der Mark.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Franciscus Coomans, ged. Haarlem 6-3-1791, overl. Delft 24-4-1831.
Uit  het tweede:
1. Elizabeth, geb/ged. Beverwijk (zogenaamde Contra Doopb. Herv. Kerk) 6/9-9-1798 (get. Jacobus Slootweg en Lena van der Mark), dr. van Cornelis van der Mark en Maria Prijn.

- I. Frans Preijn, van Amsterdam, tr. Mareitje Heerden.
Kinderen:
1. Jacobus Prijn, geb/ged. Haarlem 18/20-02-1778.
2. Maria Prijn, geb. Haarlem 29-10-1759, volgt II.
3. Jan Prijn, geb/ged. Haarlem 13/17-04-1763.
4. Johanna Prijn, geb. Haarlem 13-11-1765.

II. Maria Prijn, geb. Haarlem 29-10-1759, j.d. van Haarlem wonende te Overveen, otr/tr. Haarlem 18/25-1-1784 Jan Wessels, j.m. van Haarlem in de Warmoesstraat.
Kinderen:
1. Hendrik Wessels, geb/ged. Haarlem (Ned. Geref) 22/26-10-1788.

- Johanna Prijn, tr. Haarlem 16-4-1792 Pieter de Vries.
- Engeltje Preijn, tr. Amsterdam 1747 Cornelis de Beet.