ROUS(SE)
Champagnac, Utrecht, Gorinchem, Dordrecht

I Pierre ROUS, m. Marie PALLISON
Children:
1. (Louis) Salvi/Zalvi ROUS, geb. Champagnac (France) 3 Jan 1775, follow II

II (Louis) Salvi/Zalvi ROUS, geb Champagnac (France) 3 Jan 1775, broodbakker (1812), kaarssenmaker (1816),
overl ??????, tr. Utrecht 3-5-1815 Catharina NIEZE, geb Utrecht (The Netherlands) 19 Febr 1783, daughter of Bernardus Niesing en Maria de Bruijn, wonende Gorinchem met drie kleindochters OTTO (1862-1889), overl. Gorinchem 30-3-1861 (aktenr 122; 78 jaar; des nachts 2 ure Haartsraat wijk D nr 259;dr van Catharina NIESE).
Wonende/Living: Hartsteegje (1812), Ballemakerstraat (1813), Pauwsteeg (1816).
NB.
-
Dopeling Antonius
Vader van Pierre Roussen /  Moeder van Catharina Niesing
Getuige Jacoba Niesing
Plaats Schagen / Datum doop 19-04-1807
Doop Katholiek Schagen inv. 11 , folio 39

- (A.W.J. Veldman) The night prior to Easter-Sunday he broke into the Catholic church in Schagen and stole a couple of silver items from this church. Within a few days he was arrested. Capital pinushment was demanded, but he was sentenced to public flogging, branding, many years in prison and banishment from the province Holland (not the Netherlands). This all took place in the early years of the 19th century.
Children:
1.
Antonius Rousse(n), ged. Schagen 19-4-1807 (Katholiek), volgt IIIa.
2. Louis Rous(se), geb Utrecht 29-9-1812 (aktenr. 825, 2.30 vm, witnesses/getuigen Louis Francois Cathier/51 jr/schrijver/w.Hartsteegje en Andries Lauterslager/smit/33 jr/w. Hooge Jacobijnestr)
3. Zabri Rous(se), geb Utrecht 19-10-1813 (akte nr 845, 10 u vm, getuigen Jan Niese//schilder/23 jaar en Doeke Ree/schoenmaker/  52 jr), follow IIIb. 
4. Maria Antoinette Rous, geb Utrecht 18-2-1816 (akte nr 166, 2u vm, get: Gerrit Gentenaar/timmerman/31 jr en Adreanus van Amerongen/Hair Snijder/34 jr)), follow IIIc. 

IIIa.
Antonius Rousse, geb. Schagen 1807, arbeider, wonende Gorinchem 1835, zoon van Pieter Rousse (afwezig in 1835) en Catharina Niesing (wonende Gorinchem in 1835), tr. Gorinchem 18-11-1835 (aktenr 64) Clasina Ligthart, geb. Breda 1815, dochter van Geertruy LIGHTHART (wonende Breda).
Kinderen:
1. Antonius Ludovicus Rousse, geb. Breda 1835 (erkend bij huwelijk: Antonius Ludovicus van Diest), sigarenmaker (1863), zoon van Antonius Rousse en Clasina Ligthart, tr. Kampen 16-04-1863 Femia Christina Cupers, geb. Zwolle 1834, zoon van Henricus Cupers (oppasser infirmerie) en Theodora Bouwhuijs.
2. Josef Rousse, geb. Gorinchem 9-9-1847, metselaar, overl. Gorinchem 8-11-1875 (aktenr 198; des nachts 1 ure, Blaauwe Torenstraat wijk A 252), tr. Hendrika Wilhelmina Kindt, geb. Gorinchem 19-11-1842 (Dochter: Christina, geb Gorinchem 2-10-1874, ovl ald 25-3-1875 (5 mnd; 11 ure des avonds, Melkstraat wijk D nr 464))

IIIb.Zalvi Rous(se), geb. Utrecht 19-10-1816, RK, gruttersknecht (1850-1861), grutter (1862-1889), bierbrouwer in Gorinchem (1875), overl. Gorinchem 9-8-1884 (aktenr 193; 11 ure des avonds Melkstraat wijk D nr 464), tr. Gorinchem 4-10-1845 Geertruida van Oudheusden, geb. Gorinchem 17-11-1823, overl. Gorinchem 18-2-1869.
NB.
- [brieven burgemeester Dordrecht] (4-9-1889) Met terugzending van den mij ten fine van bericht en raad bij Uwe apostiller d.d. 3 dezer No. 1614 R toegezonden brief van den Dirigerend Officier van gezondheid Chef van den militairen Geneesk. dienst alhier, heb in de eer U Ed A te berichten dat de daarin bedoelde Ludovicus Antonius Rous, geb. Gorinchem 21-3-1848 blijkens informatie, sedert zijn ontslag uit den dienst heeft gewoond ten huize van diens broeder Franciscus Rous te Gorinchem en eerst ... 5 weken in deze gemeente verblijfhoudende (geen aanmerking gedrag)

 
(Advertentieblad, 15/08/1884; p. 2/4) Zalvi Rous, ruim 70 jaar, overleden Gorinchem 1884;
- overl.  9-8-1884 Zalvi Rous, wedr Geertrui van Oudheusden, 70 jaar; [Nieuwe Gorinchemsche Courant, 17/08/1884; p. 3/4]

- ondertrouwd 3-10 Dec // Bernardus Petrus Koemans en Johanna Catahrina Rousse
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 10/12/1920; p. 3/4]

Kinderen:
1. Lodovicus Anthonius Rous(se), geb. Gorinchem 21-3-1848, vertrekt naar Dordrecht 27-1-1870, vestigt zich uit Oost-Indie in Gorinchem op 30-11-1888, vertrekt naar Dordrecht 31-7-1889, op verschillende adressen bleekersknegt te Dordrecht (1890-1917).
2. Gerardus Johannes, geb Gorinchem 21-6-1850, overl. ald. 25-6-1852.
3. Berta Johanna ROUS, geb. Gorinchem 3-12-1852, vertrekt naar Dordrecht 29-4-1870, volgt IV.a
4. Gerardus Johannes, geb Gorinchem 23-2-1856, overl. ald. 12-8-1857.
5. Johannes Antonius, geb Gorinchem 15-9-1858.
6. Johannes Antonius, geb Gorinchem 12-4-1860.
7. Geertruida Bertina, geb Gorinchem 12-4-1860, overl. ald. 29-4-1860.
8. Franciscus Johannes, geb Gorinchem 24-5-1861, volgt IV.b

IIIc. Maria Antoinetta ROUS, geb Utrecht 18-2-1816, naaister, wonende Gorinchem (1839), tr Gorinchem 25-10-1839 (aktenr 53) Thomas OTTO, geb Utrecht 1814, schoenmaker, zoon van Thomas OTTO (ovl voor 1839) en van Hendrica DE BRUIJN (wonende Utrecht 1839).
Uit het huwelijk:
1. Catharina, geb Gorinchem 24-4-1832, arbeidster (1862-1889)
2. Antonetta, geb Gorinchem 9-11-1841
3. Jacoba, gb Gorinchem 8-6-1844

IV.a Berta Johanna ROUS, b. Gorinchem 3-12-1852, d. Dordrecht 11-11-1917, m. Dordrecht 4-11-1875 Franciscus Jacobus COOMANS, b. 's-Hertogenbosch 9-12-1852, d. Dordrecht 26-10-1918.
Children:
1. Antonius Petrus Franciscus, b. Dordrecht 13-7-1876, d. Dordrecht 30-9-1877
2. Lodovicus Anthonius (Louis), b. Dordrecht 8-8-1878, m. Zwijndrecht 14-6-1904 Metje VAN DER LINDEN, b. Zwijndrecht 7-3-1884.
3. Johanna Geertruida (Anna), b. Dordrecht 20-1-1881, m. Ahazeweris VANEVELD (Zwerus)
4. Franciscus Jacobs, b. Dordrecht 17-10-1882, m. Dordrecht 7-6-1906 Anna Catharina HANSSEN, b. Dordrecht 28-10-1886, daughter of Gerardus Hillebrodus Bernardus HANSSEN and Anna Catharina EGLANLIER.
5. Geertruida Johanna, b. Dordrecht 1-9-1884, d. Dordrecht 26-1-1885
6. Bertha Johanna, b. Dordrecht 22-8-1885, m. Dordrecht 16-11-1905 Alewijn Manus DE VRIES, b. Dordrecht 28-5-1884, son of Willem DE VRIES and Johanna Maria FEGELAAR.
7. Geertruida Johanna, b. Dordrecht 11-5-1888, m. Dordrecht 5-8-1909 Cornelis BIESHEUVEL, b. Nieuw-Helvoet 10-8-1886.
8. Maria Johanna Coomans, b. Dordrecht 14-6-1891

IV.b Franciscus Johannes ROUSSE, geb Gorinchem 24-5-1861, pakhuisknecht. tr Gorinchem 15-5-1885 Johanna KUSTER, geb Gorinchem 16-11-1862.
Uit het huwelijk:
1. Lodevicus Franciscus Johannes, geb Gorinchem 23-3-1886
2. Frnacina Geertruida, geb Gorinchem 4-11-1887
3. Geertruida Johanna, geb Gorinchem 15-10-1889

LOSSE FEITEN/OTHER FACTS
 R O U S (S E)

- Jean ROUS, m Jeanne DES ENFANS
1. Louis ROUS, bapt Barbaira, Aude (Frankrijk) 14-8-1745

- I John le ROUS (Sir Knight), b. ABT 1298, of,Harescombe,Gloucestershire,England, d. 1346, probably
I Thomas le ROUS (Sir Knight), b. ABT 1328, of,Harescombe,Gloucestershire,England, d. 1359
III Juliana Le ROUS, b., 12 JUN 1358, of,Harescombe,Gloucestershire,England, m. Thomas MYLL

- I Pierre ROUS, d. 19 febr 1794, m. Francoise ALDEBERT, d. 22 juillet 1782
II Jean Pierre ROUX, b. 15 april 1781 12,Pomayrols, d. april 1855 avt 1881, m. 30 jan 1827 12,Aurelle Verlac Marie Anne TEYSSIE, b. 2 aug 1805 12,Aurelle Verlac, daughter of Jean Baptiste TEYSSIE and Alix AUGUY.
III Etienniette ROUX, b. 4 jan 1837 12,Pomayrols, d. 24 dec 1881 12,Aurelle Verlac, m. 5 juin 1855 12,Aurelle Verlac Jean Pierre AYRAL