SCHUMACHER

I Cort Henrich Schumacher, bouwman (1833), won Wagenfeld 1833, tr. Cornelia Kroegster (Koester/Krugster).
Kinderen:
1. Georg(e) Henrich Wilhelm Schumacher, geb Wagenfeld 1801

II George Henrick Wilhelm Schumacher, gedoopt te Wagenfeld 23-3-1801 (tussen Osnabruck en Hannover), Koninkrijk Hannover, kleermaker (1832), overl. Ridderkerk 17-2-1850, tr Ridderkerk 8-7-1833 Maria Lo(u)isa Vermaat/Fermaat, geb/ged. Rijsoord 29-7-1811/7-8-1811, wonende Ridderkerk 1833, overl. Ridderkerk 19-1-1856, dochterr van Cornelis Fermaat (overl. Ridderkerk 21-6-1833) en van Cornelia Wegsteen. 
NB.
- (huwelijkse bijlagen Ridderkerk 1834) 5. Geörg Henrich Wilhelm Schumacher met Maria Loise Termaat;
* (N. 527; Gezien voor Zegel van dertig cents te IJsselmonde den 8sten Junij 1833. Ontvangen voor Zegel met de verhogingen 41 en een havel zent, f 30 + f 11 1/2 - f 41 1/2)
Georg Henrich Wilhelm, ehelichter Sohn der Cord Henrich Schumacher, und seiner Ehefrau Marie Dorothee Koester, wurde hierselbst geboren ein taufend achthundert und eins den dreij und zwanzigsten (1801 d. 23n) Maerij
und getauft den siebenzwanzigstend jar dem und von seinem gevatter Georg Wilhelm Specxmann genannt wie aber bemerkt.

Fyterufirat(?) .... fixfigan(?) Hinsrub(?) aisa sub fide pastorali.
Wagensveld Ambts Diepholz in Königsreiche Hanov(er) den XXIV November MDCCCXXXII (24-11-1832)
F.A. Plathner, h.r. pastor.
* Wir Endesunter schriebene bescheinigen hiermit, dass wir beij der beabsichtigten Verheiratung unsers Sohns Georg Heinrich Wilhelm Schumacher mit Marie Louise Termaat
im Köningreiche Holland nichts in errinnern finden, vielmehr unfern vorbenannten Sohn unsere elterliche Einwilligung zu dieser verheirathung hiermit ertheilen.

Wagenfeld den 27e März 1833.
Kord Heinrich Schumacher, +++ Handzeichen der Ehefrau Schumacher, Marie Catharine Dorothea
Dass vorstehende Bescheinigung von den hiesigen Einwohner Cord Heinrich Schumacher und dessen Ehefrau Marie Catharin Dorotheu Schumacher eigenhändig und in meiner Gegenwart unterschrieben ist, beschesniger Auburg den 27e Marz 1833.
* NATIONALE MILITIE. CERTIFICAAT.
De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland verklaart, dat Georg Henrich Wilhelm Schumacher geboren te Wagenfield Den 23 Maart 1801 van beroep kleermaker zoon van Cord Henrich en van Maria Dorothee Koester, wonende te Wagenfeld in Hanover, binnen de gemeente Ridderkerk 7 Kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nommer 38bis, tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. gegeven te 's Gravenhage, den 5de Junij 1833.
* BURGERLIJKE STAND. EXTRACT. Uit het Doop Register van de gemeente Rijsoord/Ridderkerk is geëxtraheerd dar aldaar op den 29sten van Wiedemaand 1811 geboren en op den 7de van Hooijmaand daaraanvolgende gedoopt is een kind met name Maria Lo(u)isa de vader is Cornelis Termaat en de Moeder Cornelia Wegsteen.
* BURGERLIJKE STAND. EXTRACT. Uit het Overlijdens Register van de Gemeente Ridderkerk is geëxtraheerd dat aldaar op den 20sten Januarij 1814 is overleden Cornelis Termaat, gehuwd zijnde, in den Ouderdom van 45 jaren.
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-KSQ7-96?i=2804&cc=1576401]

- Bevolkingsregister Ridderkerk 1850-1661 (deel 3 blad 194)
Wijk E(C), Straat Pruimendijk, Huis no. 102
1. George Henrich Wilhelm Schumacher, 1901 Wageveld, Duitschland, Evangelisch Luthers, kleermaker, overl. 5 febr. 1850;
2. Maria Louisa Termaat, 1811 Ridderkerk, Ned. Herv, zonder, overl. 18 Jan. 1856;
3. Cornelis Schumacher, 1837 Ridderkerk, sept 1856 naar Charlois;
4. Pieter Schumacher, 1839 Ridderkerk, schoolleerling, sept 1856 naar Charlois;
5. Hendrik Schumacher, 1842 Ridderkerk, schoolleerling, sept 1856 naar Charlois;
6. Jan Schumacher, 1844 Ridderkerk, schoolleerling, sept 1856 naar Charlois;
7. Cornelia Johanna Schumacher, 1836 Ridderkerk, zonder, sept 1856 naar Charlois;
8. Maria Dorothea Schumacher, 1841 Ridderkerk, schoolleerling, sept 1856 naar Charlois;
9. Mina Schumacher, 1847 Ridderkerk, zonder, sept 1856 naar Charlois;
10. Aaltje Schumacher, geb. 1848 Ridderkerk, zonder, sept 1856 naar Charlois;
11. Paulus Riems, 1820 Rotterdam Zuid Holland, Roomsch Catholiek, kleermakersknecht, mei 1851 naar Rotterdam;
12. Willempje Schumacher, 7-8-1850 Ridderkerk, overl. 7-3-1851.
11. Hendrika Schumacher, geb. 1834 Ridderkerk zonder, sept 1856 naar Charlois;
12. Paulus Riems, 1820, Rotterdam, R.Cath., kleermakersknecht, aug. 1851 uit Rotterdam, zie D4 folio 94 (gehuwd 28 Nov. 1843 met M. Stok);
13. Maarten van der Linden, 1819, Rotterdam, febrij. 1851 uit Heerjansdam, maart 1853 naar Heerjansdam.
+
1. Hendrika Schumacher 11-4-1834 Ridderkerk, junij 1857 uit Charlois;
2. Willem Hendrik Schumacher 14-3-1859 Ridderkerk, overl. 26-7-1859;
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Q6-6WFN?mode=g&i=853&cc=2018408]
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Schumacher, geb Ridderkerk 12-4-1834.
2. Cornelia Johanna Schumacher, geb Ridderkerk 30-1-1836, sept. 1856 naar Charlois, tr. Ridderkerk Florus van Nes.
3. Cornelis Schumacher, geb Ridderkerk 26-9-1837.
4. Pieter Schumacher, geb Ridderkerk 29-11-1839.
5. Maria Dorothea Schumacher, geb Ridderkerk 12-1-1841.
6. Hendrik Schumacher, geb Ridderkerk 24-5-1842.
7. Jan Schumacher, geb Ridderkerk 9-5-1844.
8. Mina Schumacher, geb Ridderkerk 26-1-1847.
9. Aaltje Schumacher, geb Ridderkerk 23-9-1848.
10. Willempje Schumacher, geb Ridderkerk 8-8-1850.

------------
LOSSE FEITEN/OTHER FACTS:

- Mientje FERMAAT, tr Ridderkerk 17-3-1826 Arij LEENHEER
1. Maria Leenheer, geb 11-11-1830

-  I Jan TERMAAT, ged Aalten, ovl 11-12-1812 Rotterdam, tr 9-12-1781 Noordeloos Willemijnte DONKER

II Cornelis TERMAAT, ged 11-10-1772 Noordeloos, ovl 25-01-1814 Ridderkerk, tr 1-12-1797 Noordeloos Cornelia WEGSTEEN, ged 2-4-1769 Zevenbergen, ovl 22-11-1839 Ridderkerk, dr van  Pieter Wegsteen en Willemijna Vergouwen.

III Jan TERMAAT, geb 31-12-1802 Noordeloos, ovl 11-01-1878 Charlois, tr 18-05-1827 Charlois Aaltje BARIS, geb 26-02-1807 Charlois, ovl 27-05-1877 Rotterdam, dr van Adriaans Janszn. Baris (ged 13-02-1769 Charlois/tr 24-10-1794 Charlois/ovl 11-03-1841 Charlois) en Pietertje Jacobsdr. Kruidenier (ged 05-04-1772 Charlois/ovl 07-09-1839 Charlois)

IV Cornelia Johanna TERMAAT, geb 8-6-1838, ovl Charlois 21-04-1876 Charlois, tr 04-05-1864 Rotterdam Lucas VIS, geb Rotterdam 7-7-1842, ovl 11-03-1891 Leiden (Schipper), zn van Aart Vis en Maria Hillegonda Wols.

http://www.geocities.com/mondengroeneweg/Paginas/vis.htm 

- Cornelis Pietersz WEGSTEEN, tr Janna Harmans TIMMERMANS
1. Pieter WEGSTEEN, ged Oosterland, Zeeland 22-1-1771

- Tienjarige tafels Ridderkerk:
geb Ridderkerk Willem Frederik Schumacher 15-3-1859
ovl Ridderkerk Willem Hendrik Schumacher 26-7-1859
geb Ridderkerk Bastiana Schoenmakers 12-12-1863
geb Ridderkerk Hendrikus Schoenmakers 15-1-1866
geb Ridderkerk Bastiaan Schoenmakers 13-4-1867
geb Ridderkerk Alida Schoenmakers 4-3-1869
ovl Ridderkerk Bastiaan Schoenmakers 27-1-1863
geb Ridderkerk Maria Louisa Wilhelmina Schumacher 11-6-1878
geb Willemina Cornelia Schumacher  13-1-1880

- Kingdom of Hannover

- Genealogie van familie Krijgsman