VAN DER STEK II
Dordrecht

 

*
GENERATIE I-III
*

I. Robbert Willemszn [van der Stek], j:m: van Dordrecht, wonende bij de Marienbornstraet, droochscheerder (1661), begr ???, otr. Dordrecht 4-12-1661, tr. Dubbeldam 8-12-1661 Lijsbeth Gijsberts, j:d: van Dordrecht wonende in de Marienbornstraet, begr ???.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 12-4-1662.
2. Janneke, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 27-10-1664.
3. Willem, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 3-2-1666, volgt II.a
4. Gijsbert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 24-8-1688, volgt II.b
5. Petrus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 7-1-1671, volgt II.c
6. Samuel, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-11-1673, volgt II.d
7. Abraham van der Stek, ged. Dordrecht 31-5-1677.
8. Isaak, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 29-3-1679.

IIa. Willem Robbertszn van der Stek, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 3-2-1666, j:m: van Dordrecht, ?schoenmaker, aan de Spuypoort (1688), otr/tr. Dordrecht 25-4-1688/9-5-1688 Maijke Jans Smeedijk, j:d: van Dordrecht, aan de Noordendijk, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 17-5-1727 (Maijke Smeedijk wed van Willem van Stek in de Nieustraat; laet kind na, in 't gemeen). 
Uit het huwelijk:
1. Robbert, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-12-1688, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-8-1709 (Robbert van der Stek meerderjarige jonghman woont op de Veste bij de Vriesepoort)
2. Jacob, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-1-1691
3. Jacob, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-2-1692, volgt III.a
2. Willem, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-8-1695, volgt III.b

II.b Gijsbert van der Stek,/Stec (van der Stel) Robbertsz, j:m: van Dordrecht, geassisteerd met desselfs broeder, kleermaker (1731), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-5-1731 (Gijsbert VAN DER STECK, kleermaker, in de Vriesestraat bij den Hof; laat kinder nae; in 't gemeen), otr/tr. (1) Dordrecht 15-2-1693/2-3-1693 Heijltje Jans Verscheuren / Verschuuren, j:d: van Dordrecht, geassisteerd met Jennicke ...NS, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-12-1729 (Hijltje Verschuer huysvr van Gijsbert VAN DER STEK in de Vriesestraat nast de Hof, in 't gemeen, laat kindere na). 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Elijsabeth, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 30-3-1693.
2. Maijke, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 31-7-1695.
3. Lijsbeth, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 14-6-1699.
4. Jan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 27-4-1701.
5. Gijsbert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.+ RK) 2-10-1702, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 10-6-1744 (Gijsbert VAN DER STECK agter het kerkhof bij de Kerkstraat; laat geen kinders na; 't graft aen 't Klokhuijs), otr/tr. (2) Dordrecht 22-11/9-12-1736 Ariaentie Lopick, j:d: van Dordrecht woont bij de Ruytestraat, geassisteerd met Lijsbet Willemse eerst wed Cornelis Lopick en laetst wed Johannes de Bruijn haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-11-1748 (Aryantie Lopick wed van Gijsbert VAN DER STEK in de Marienbornstr; laat geen kindere na; met een koets ageter het lijk), woont buyten de St Jorispoort (1736), weduwe van Robbert VAN DER STEK (zie II.c no 2). 
6. Robbert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.)  28-4-1705.
7. Jan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-4-1705.

Persoonsgegevens van Jan van der Steck
Herkomst: Dort
Rang: Matroos
Einde verbintenis: Gerepatrieerd
Plaats einde verbintenis: Schip
Gegevens van de vaart
Bestemming: Batavia Schip: Astrea
DASnr 2472 Reisnr.: 1
Inventarisnr.: 13921 Uitvaart: 18-10-1721
Kamer: Delft Aankomst: 30-06-1722

8. Lijsbeth, ged 29-9-1706 (NH) 

II.c Pieter/Petrus VAN DER STE(C)K, j:m: van Dordrecht, varentgesel, geassisteerd met Willem Robberts VAN DER STECK desselfs broeder, ovl voor 1725, otr/tr Dordrecht 25-5-1692/juni 1692 Johanna Lydiusdr (VAN) DE MAST, ged Dordrecht (NH) 26-12-1675, j:d: van Dordrecht geassisteerd met desselfs moeder, dr van Lydius Jasperse VAN DER MAST en Anneke CORNELIS, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-4-1735 (wed van Pieter VAN STEK; bij de Botiesstraat/laet kind na; in 't gemeen begraven).
Uit dit huwelijk:
1. Robbert VAN DER STEK, ged Dordrecht 10-11-1692
2. Robbert VAN DER STEK, ged Dordrecht 8 sept 1696, jongman van Dordregt woont bij de Botjesstraat, geassisteerd met Johanna VAN DER MAST wed Pieter VAN DER STEK zijn moeder, otr/tr Dordrecht 6-4/22-4-1725 (den troubrieff gegeven den 9e april 1726 en den 2 nov. 1736) Ariaentie LOPICK, j:d: van Dordrecht woont bij de Ruytestraat, geassisteerd met Lijsbet Willemse eerst wed Cornelis LOPICK en laetst wed Johannes DE BRUIJN haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-11-1748 (Aryantie LOPICK wed van Gijsbert VAN DER STEK in de Marienbornstr; laat geen kindere na; met een koets ageter het lijk); zij (woont buyten de St Jorispoort) otr/tr (2) Dordrecht 22-11/9-12-1736 Gijsbert VAN DER STEK, jongman van Dordrecht, woont buyten de St Jorispoort, geassisteerd met Joost KANDEL zijn goede kennis, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-6-1744 (Gijsbert VAN DER STECK agter het kerkhof bij de Kerkstraat; laat geen kinders na; 't graft aen 't Klokhuijs). (zie II.b no. 5).

II.d Samuel VAN DER STEK, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 20-11-1673, j:m: van Dordrecht, geassisteerd met Lijsbeth GIJSBERTS sijn moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 13-6-1739 (in de Nieustraat; laat kinderen na; een beste graft), otr/tr (1) Dordrecht 2-4-1702/9-4-1702 (2e gebod 2/4, 3e gebod 9/4) Belia VAN DER CAMP/KAMP, j:d: van Dordrecht wonende bij de Spuypoort, geassisteerd met Belighie ARIENS haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-12-1713 (Belia van KAMP huysvr van Samuel VAN STECK bij de Spuijpoort), otr/tr (2) Dordrecht 19-11/5-12-1719 Geertruijt VAN SOMEREN, van Dordrecht, wed van Dirk KANST, woont bij de St Jorispoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-4-1731 (Geertruy VAN SOMEREN huysvr van Samuel VAN DER STEK, bij de Sint Jorispoort op de Vest; een graft in 't gemeen).
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-7-1702, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 29-2-1708 ('t kint van Samuel VAN STECK op de Vest bij de Spuijpoort)
2. Wilhelm, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-12-1706, j:m: van Dordrecht woont bij den St Jorispoort geassisteerd met Samuel VAN DER STEK zijn vader, begr Dordrecht (Grote kerk) 12-4-1743 (Willem VAN DER STEK in de Nuwstraat/ laat geen kindere na), otr/tr Dordrecht 26-2-1739/15-3-1739 Grietje DE WEYN, j:d: van Dordrecht, woont in de Nieuwstraet geassisteerd met Kaetje VAN DER HENG huysvrouw van Hendrik DE VRIES haer goede kennis en bij mondelingh consent van Francijntie DE BEEK wed Aelbert DE WEIJN haer moeder, begr Dordrecht (Grote Kerk) 3-9-1772 (Margrida DE WIJN weduwe van Willem VAN DER STEK/laat geen kinderen na met ordenare koetsen in de Marje Bornestraat op het hoftie)
3. Robbert, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 29-7-1708, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-10-1708 ('t kint van Samuel VAN STECK op de Vest bij de Spuijpoort)
4. Abraham, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-9-1709
5. Samuel, dp Dordrecht 18-9-1713 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-10-1713 ('t kint van Samuel VAN STECK op de Vest bij de Spuijpoort; vader en moeder bijde leeve)

III.a Jacobus VAN DER STEK Willemz., dp. Dordrecht 11-2-1692, jongman van Dordregt woont op de Vest, geassisteerd met Mayke JACOBSE wed Willem VAN DER STEK zijn moeder, otr/tr Dordrecht 8/22-11-1716 met Ariaentje Cornelis VAN HAM, jongedochter van Dordrecht woont in de Sarisgangh geassisteerd met Susanna BOSHOEVEN huysvrouw van Maerten BERKHOUT haer suster.
NB
-  begr Dordrecht (Nieuwkerk) 29-11-1720 ('t kint van Jacob Willems VAN STEK achter in de Nieustraat; bij de ouders leeven hebben)
-  begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-2-1724 ('t kint van Jacob VAN DER STEK in de Nieustraat; bij de ouders leeven)
-  begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-12-1724 ('t kint van Jacob VAN DER STEK aend Nieuwbrug; bij de ouders leeffe)

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Willem, ged. Dordrecht 31-3-1717 (NH), volgt IV.a
2. Cornelis, ged. Dordrecht 8-4-1718 (NH)
3. Willemijntie, ged. Dordrecht 17-2-1720 (NH)
4. Maijke, ged. Dordrecht 8-8-1721 (NH), volgt IVb.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 3-3-1723 (NH), volgt IVc.
6. Willemina, ged. Dordrecht 4-2-1725 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-3-1725 ('t kint van Jacob VAN DER STEK in de Nieuwstraat; bij de ouders leeve)
7. Cornelis, ged. Dordrecht 11-2-1727 (NH)
8. Cornelia, ged. Rotterdam 02-11-1730 wonende op het Oosteinde (get. Jacob van der Steck, Cornelia Slipp), dochter van Jacob van der Steck en Ariaantie van Ham.

III.b Willem VAN DER STEK Willemsz, jongman van Dordregt woont op de Vest geassisteerd met Maeijke SMEEDIJK wed Willem VAN DER STECK zijn moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-3-1758 (Willem VAN DER STEK in de Nieustraat; laat kindere na; beste graft), otr/tr Dordrecht 30-10/13-11-1718 Cornelia/Lena Jorisz. VAN DER BEEK, j:d: van Dordrecht, woont in de Stoofstraat geassisteerd met Joris VAN DER BEEK haer vader, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-8-1759 (Cornelia VAN DER BEEK wed van Willem VAN DER STECK; laet kienderen na in de Niwstraat). 
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 31-3-1730 ('t kint van Willem VAN STEK in de Nieuwstraat; bijde ouders leeve)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-6-1737 ('t kint van Willem VAN STEK in de Nieuwstraat bijde ouders leve, in 't gemeen begr)

Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Elisabeth, ged 9-5-1719 (NH)
2. Maijke, ged 28-11-1721 (NH), j:d: van Dordrecht, woont in de Nieustraat, geassisteerd met haar vaeder Willem VAN DER STEK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 13-3-1795 (Maken VAN DER STEKT huisvr van Johan DENT; laat kindere na in de Nieuwstraet bij de brug; 74 jaar, borstkwaal), otr/tr Dordrecht 16-7-1750/2-8-1750 Johannes DENT, j:m: van Dordrecht geassisteerd met zijn oom WILLEM VAN DER STEK , ovl na 1795.
3. Lijsbeth, ged 2-12-1724 (NH), j:d: van Dordrecht, woont op de Kalkhaven, geassisteerd met haar vaeder Willem VAN DER STEK, otr/tr Dordrecht 30-10-1755/16-11-1755 KLijs VOGELS, j:m: woont buyten de Sluyspoort, geassisteerd met zijn moeder Anna DE VLUGT huijsvr van Cornelis SNIJDERS eerzijds wed van Jacob VOGELS. 
4. Willemina, ged 23-3-1728 (NH)
5. Willem, ged 23-2-1731 (NH), volgt IV.c
6. Ariaantje, ged 18-9-1735 (NH)

GENERATIE IV-V

IVa.  Willem VAN DER STEK, ged. 31-3-1717 (NH), j:m: geassisteerd met sijnen vaeder Jacob VAN DER STEK, otr/tr. Dordrecht 29-8-1743/15-9-1743 Willemijna DENT, j:d: van Dordrecht, woont in de Nieuwstraet, geassisteerd met haare broeder Paulus DENT en bij consent van haare moeder Mondia Rymons DE RUN wed van Jan Jansse DENT. 
Uit het huwelijk:
1. Jacoba van der Stek, ged. 29-1-1744 te Dordrecht (NH), volgt V.a.
2. Willem van der Stek, ged. 14-4-1747 te Dordrecht (NH).
3. Johanna van der Stek, ged.p 24-2-1751 te Dordrecht (NH).
4. Pieternella, ged. Dordrecht (NH) 12-11-1755.
5. Willem, ged. Dordrecht (NH) 8-4-1759.
6. Paulus, ged. Dordrecht (NH) 26-1-1763.
7. Lena, ged. Dordrecht (NH) 8-1-1766.

IVb. Maaijke van der Stek (Marijtje Stek), ged. Dordrecht 8-8-1721, jongedochter afkomstig van Dordregt, wonende Kralinge wonende slakade onder Kralinge, wonende Hoogstraat (1752), otr/tr (1) Rotterdam 21-11-1745/7-12-1745 Barend van Vreeswijk, jongeman afkomstig van Arnhem wonende Rotterdam, otr/tr (2) Rotterdam 20-12-1750/19-1-1751 Teunis Leendertsz Barendregt, jongeman afkomstig van Ridderkerk, ter zee varende, otr/tr (3) Rotterdam 3/19-12-1752 Teunis Blom, ged. Rotterdam 10-8-1731 Op de Schie (get. Jacob Blom, Dirkie Versaakt), jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Oost Cingel, zn van Cornelis Blom en Grietie Molenaar.
NB
- Jacob Blom, tr Battie Struijk
1. Teunis, ged. Rotterdam 11-09-1781 Brandewijnsteeg (get. Maijke van der Stek)
- Jan Blom, tr Maartje Vollebregt
1. Teunis, ged. Rotterdam 04-11-1783 (Grote Kerk) Buiten de Oostpoort (get. Maeijke van der Stek)

Kinderen uit huwelijk [3]:
1. Grietie, ged. Rotterdam 2-5-1754 op de Hoogstraat (get. Grietie Moolenaar).
2. Jacob, ged. Rotterdam 17-4-1757 buijte de Oostpoort (get. Grietje Molenaars).
3. Cornelis, ged. Rotterdam 20-3-1760 Buijten de Gouse Poort (get. Grietje Moolenaar).
4. Adriana, ged. Rotterdam 11-5-1762 Buijten de Gouse Poort (get. Grietie Molenaer).
5. Jan, ged. Rotterdam 30-7-1765 Buijte de Oostpoort.

IV.c Willem VAN DER STEK, ged. Dordrecht 23-1-1731, j:m:, begr Dordrecht 26-04-1803 (in de Augustijnenkamp, laat kinderen na, 73 jaar, borstkwaal), otr. Dordrecht 26-10-1752/tr. Rotterdam Cornelia VAN DER STEK, geb ca 1730, j:d: tot Rotterdam volgens attest. van otr van Rotterdam (12-11-1752), dc van Jacobus van der Stek en van Ham, begr Dordrecht 13-7-1803 (in de Augustijnenkamp; laat kindere na; 73 jaar, verval).
NB:
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-10-1773 't minderjarige kint van Willem VAN DER STEK in de Augustijnenkamp; bijde ouders leven, gemeen graft
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-11-1758 ('t minderjarige kint van Willem VAN DER STEK agter in de Nieuwstraat bijde ouders leven)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-7-1759 ('t minderjarige kint van Willem VAN DER STEK agter in de Nieuwstraat bijde ouders leven)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-6-1762 ('t minderjarige kint van Willem VAN DER STEK agter in de Nieuwstraat bijde ouders leven; gemeen graft)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-12-1763 ('t kint van Willem VAN DER STEK in de Nieuwstraat bijde ouders leven)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-12-1763 ('t kint van Willem VAN DER STEK in de Nieuwstraat bijde ouders leven)

Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Willem, ged 18-08-1753 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-9-1753 ('t meerderjarig kint van Willem VAN DER STEK in de Augustijnenkamp d'ouders leeven; gemeen graft)
2. Jacob, ged 12-09-1754 (NH)
3. Adrianus, ged 01-10-1758 (NH)
4. Willemtje, ged. 16-01-1760 (NH), overl. Dordrecht 16-08-1826, ?tr Johannes Recourt, geb 1762, tuinman (1826).
5. Adriaentje, gedoopt 16-01-1760 (NH).
6. Lenaa, ged. 23-05-1762 (NH).
7. Leendert, ged. 17-09-1763 (NH), timmerman (1817), volgt V.b
8. Jacob, ged. 09-11-1765 (NH), volgt V.c
9. Willem, ged. 02-12-1767 (NH), volgt V.d (?)
10. Cornelia, ged. 24-07-1772 (NH), overl Dordrecht 27-11-1848, tr. Machiel Pennings, overl. voor 1848.

Va. Jacoba van der Stek, ged 29-1-1744 te Dordrecht (NH), jongedochter afkomstig van Dordrecht, wonende Pannekoekstraat, otr/tr Rotterdam 4-09-1763/20-09-1763 Pieter Muldert, jongeman afkomstig van Rotterdam, wonende Vest.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Rotterdam 20-03-1764 in de Banketstraat (get. Neeltje Stolk).
2. Willemijntie, ged. Rotterdam 23-03-1766 op de Goudse Weg (get. Willemijntie van der Stek).
3. Jacobus, ged. Rotterdam 31-05-1768 Wilde Zeesteeg (get. Johanna van der Stek).
4. Grietje, ged. Rotterdam 14-03-1769 in de Banketstraat (get. Grietje Stolk).
5. Johanna + Pieter, ged. Rotterdam 19-05-1772 in de Lange Lijnstraat (get. Neeltje Stolk, Johanna van der Stek).
6. Pieter, ged. Rotterdam 30-03-1775  in de Korte Wagestraat (get. Neeltie Stolk).
7. Jacoba, ged. Rotterdam 20-02-1781 Binneweg (get. Johanna van der Stek).
8. Willem, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 8-4-1788 Zantstraat (get. Johanna van der Stek).

Vb. Leendert van der Stek, ged. Dordrecht 17-9-1763 (Ned. Herv.), timmerman (1817), wonende in de Augustijnenkamp (1791), overl. Amsterdam, otr. Dordrecht (16-06-1785) Maria Verlinden, otr/tr. (2) Dordrecht 7/24-7-1791 Helena/Lena Pennings, ged. Dordrecht 15-8-1770, j:d: geb. Dordrecht, woont in de Hermanshuisstraat geass met haar vader Machiel Pennings, overl. Amsterdam, dochter van Machiel Pennings en Pieternella Stok (1729-1777). 
NB
- Dordrecht: tr voor 't gerecht, Donderdag den 25 mei 1780; Andries PENNINGS, j:m: woont aan 't Nieuwkerkshof, geass met zijn vader Michiel PENNINGS met Lena MANGELMANS j:d: beiden geb te Dordrecht, woont als voren, hebbende bewijs van den Binnenraden van 't Armenhuis dat in 't zelve huis is gealimenteert en opgevoed; den 11 juni 1780 alhier getrouwt)
- Leendert VAN DER STEK, ovl na 1792, tr "Micken VERHOEVEN", begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-10-1792 (laat kindere na in de Augustijnenkamp)
-
DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Leendert van der Stek
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1598
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, ged. Dordrecht 28-8-1785 (NH), volgt VIa.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maggiel, ged. Dordrecht 18-11-1791 (NH), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-10-1793 ('t minderjarige kint van Ledert van der Stekt in de Kolstraat; de ouders leven).
2. Cornelia, ged. Dordrecht 23-12-1792 (NH), woont in 1851 te Amsterdam.
3. Maggiel, ged. Dordrecht 11-5-1795 (NH), volgt VIb.
4. Leendert, ged. Dordrecht 6-1-1798 (NH), volgt VIc.
5. Pieternella, ged. Dordrecht 24-11-1800 (NH), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-12-1801 ('t kind van Leendert van der Stek).
6. Pieternella, ged. Dordrecht 4-1-1802 (NH), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-1-1802 ('t kint van Leendert van der Stek in de Kolfstraat, bijde ouders sijn nog in leve; out ii dagen, stuyp)
7. Pieter, ged. Dordrecht 19-8-1803 (NH), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 27-10-1803 (het kint van Leendert van der Stek in de Kolfstraat; de ouders leeven; 9 weeken, stuipen)
8. NN, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-12-1804 (het kint van Leendert van der Stek in de Kolfstraat, de ouders leeven; 5 weeken, stuipen
9. Catriena, ged. Dordrecht 17-12-1805 (NH).

Vc. Jacob(us) van der Stek, ged. Dordrecht 9-11-1765, schrijnwerker (1818, 1837), overl. Dordrecht 17-03-1845, tr. (1) Alida Maria van Tienen, overl. Dordrecht 07-07-1816, tr.(2) Dordrecht 03-09-1817 Maaijke Schrijn, geb. Dordrecht 1768, naaijster, wed. Nicolaas Kriens (ovl. 31-08-1808 te Dordrecht), dochter van Jacob Schrijn en Johanna van Babel (ovl. 15-05-1778 te Rotterdam (?)). 
NB.
-
DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn
Naam : Jacob van der Stek
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1266
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Uit het huwelijk:
1. Willem, volgt VId.

Vd. Willem van der Stek, ged. Dordrecht 02-12-1767, arbeider (1839), otr. Dordrecht 17-04-1806 Hendrika Hulstman, overl. voor 1839.
NB.
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-3-1807 (het kind van Wilem VAN DER STEK op de Hoogt letter E no 454; ouders leven, oud 5 mnd, stuyp).
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-6-1809 (het kint van Willem VAN DER STEK op de Hoogt, letter E no. 455 de ouders leeven; oud 2 1/2 uitgeteert).

Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Leendert, ged. 12-10-1806 (NH), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1807 of 1809.
2. Hendrik, ged. 12-10-1806 (NH), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1807 of 1809.
3. Leendert, ged. 26-12-1809 (NH), volgt VIe.
4. Cornelis, geb. Dordrecht 1818, overl. Dordrecht 19-05-1839, militair, grenadier bij de vierde compagnie van het eerste battaillon, afdeling Grenadiers., Garnisoens Inf.

GENERATIE VI

VI.a Willem van der Stek, dp Dordrecht 28-08-1785, pakhuisknegt (1841)(1860-1890), overl. Dordrecht 25-02-1870, tr.(1) NN, tr.(2) Machtel Klift, geb. Dordrecht 05-01-1799, overl. Dordrecht 21-08-1865.
Kinderen:
1. Pieter, geb. Dordrecht 21-02-1836, overl. Dordrecht 22-10-1902.
2. Anna Willemina, geb. 1839, overl. Dordrecht 23-01-1872, tr. Pieter Wagenaar, korenmeter (1872).
3. Willem Roelof, geb. Dordrecht 1840, overl. Dordrecht 02-01-1847.
4. Roelof Leendert, geb. Dordrecht 08-11-1841, volgt VIIa.
5. Anne Margaretha, geb. Dordrecht 13-10-1845.

(?) VI.b Magchiel van der Stek, schoenmaker (1842, 1853), overl. Dordrecht 24-06-1855, tr. Diena Traarbach, geboren 26-10-1799 te Dordrecht, werkster (1860-1890), overl. Dordrecht 12-05-1870.
Kinderen:
1. Johannes Philippus, geb. 1831, kledermaker (1852), overl. Dordrech 8-10-1853 (22 jr/namiddag half 2, C952 in het Stek (akteno. 673)), tr. Johanna van der Teen.
Kinderen:
     1. Dina van der Stek, geb Dordrecht -11-1852 te Dordrecht, ovl Dordrecht 15-12-1852 te Dordrecht, 16 dgn.,  namiddag 6 uur, C1305 Steenstraat (akteno. 705).

2. Johannes Phillippus van der Stek, geboren op 1832. Hij overlijdt op 15-10-1842 te Dordrecht, oud 10 jaren, voormiddags ten 3 uren, C324 op den Riedijk (akteno. 738).|
3. Sija Cornelia van der Stek, geb. Dordrecht 1835, overl. Dordrecht 8-2-1872 (37 jaar, namiddag half 11, C302 Riedijkstraatje (akteno. 135)), tr. Dordrecht 9-5-1866 Izak Lengton, geb. Dordrecht 1840, blikslager (1866, 1872), zoon van Johannes Lengton (ovl. voor 1866) en van Maria van der Pluim (geb. 1808).
4. Leendert van der Stek, geb. Dordrecht 9-5-1839, vertrekt op 07-02-1862 naar Nijmegen, vestigt zich in Dordrecht vanuit Nijmegen op 20-07-1862, overl. Dordrecht 8-6-1863 (24 jaar, koperslager, ongehuwd (akteno. 388)).

VIc. Leendert van der Stek  , ged. Dordrecht 6-1-1798, metselaar, tr. Amsterdam, 27-8-1823 Cornelia Scheerboom, ged. Amsterdam 14-2-1796, schoonmaakster, dochter van Frederik Scheerboom en Carolina van Hees.
Kinderen:
1.
Leendert,  geb. Amsterdam 24-12-1823, volgt VIIb.
2. Frederik Wilhelm, geb. Amsterdam 28-1-1825, overl. 9 nov 1846.
3. Cornelis Helena, geb. Amsterdam 19-2-1827.
4. Catharina, geb. Amsterdam 22-10-1828.
5. Andries
, geb. Amsterdam 4-3-1830, overl. 28-2-1868.
6. Machiel, geb. Amsterdam 19-5-1832.

VId. Willem van der Stek, ged Dordrecht 19-12-1794, timmerman (1818, 1819), overl. Dordrecht 01-03-1837, tr. Dordrecht 20-05-1818 Johanna Clasina Criens, geb Dordrecht 1794 , naayster, dochter van Nicolaas Criens (begr. 31-08-1808 te Dordrecht) en van Maaijke Schrijn.
Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Jacob, geb. 09-01-1819, volgt VIIc.
2. Nicolaas, geb. 1-10-1821, tr. 19-12-1842 Geertruy den Bremer, geb. Gorinchem 15-2-1816, overl. Delftshaven 14-3-1879.
3. Willem, geb. 04-03-1828, kleermaker, overl. Dordrecht 13-05-1885.

VIe. Leendert van der Stek, geb. Dordrecht 26-12-1809, schoenmaker (1850-1860), winkelier (1853), schoenmaker (1857), tr. Maria Sophia Fraarbach, geb. 07-09-1807 te Dordrecht, vertrekken op 29-11-1876 naar Rotterdam. 
Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Willem Leendert, geb. 1831, volgt VIId.
2. Leendert, geb. 16-03-1836, volgt VIIe.

GENERATIE VII

VII.a Roelof Leendert van der Stek, geb Dordrecht 08-11-1841, timmerman (1868), magazijnmeester (1890-1917), overl. Dordrecht 11-01-1915, tr. Dordrecht 13-03-1867 Cornelia van Oosterwijk, geb Dordrecht 17-06-1843, overl. Dordrecht 10-01-1900. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Willem, geb. 20-09-1867, steenhouwer (1890-1917), volgt VIII.a
2. Adrianus, geb. Dordrecht 20-12-1868, drukker (1890-1917), volgt VIII.b
3. Pieter, geb. Dordrecht 04-10-1871, steenhouwer (1890-1917), volgt VIII.c
4. Pieter, geb Dordrecht 1873, overl. Dordrecht 22-12-1931, tr. Pieternella van der Hoek, geb. Dordrecht 19-01-1873.
5. Cornelia, geb. Dordrecht 28-10-1875.

VIIb. Leendert van der Stek, geb. Amsterdam 24-12-1823, brigadier, overl. Delft 20-7-1887, otr/tr. Franeker 28-3/11-4-1858 Theodora Clemens, geb. Nijmegen 12-9-1829, breister, overl. Den Haag 15-11-1893, dochter van Mattheus (Mathijs) Lubertus Clemens en Johanna Gertruda (Geertruida) Hoenen.
Kinderen:
1.
Leendert , geb. Nijmegen 15-6-1854, overl. 2 nov 1923, tr. Zaltbommel 12-3-1879 Teuntje Fairie , dochter van Otto Fairie en Willemijntje Verhoeks.
2. Johanna Geertruida Cornelia, geb. Grave 20-2-1856, overl. 30-3-1941, tr.
17-8-1887 Jan Weber .
Kinderen:
     a. Frederika Geertruide Weber
, geb. 's-Gravenhage, tr. Sint Pieter 06-09-1918 Johannes James Hellewig, geb. Maastricht, dochter van Joannes Hellewig en Maria Margaretha Franken.
3. Catharina Theodora Maria, geb. Nijmegen 6-1-1858, overl. Nijmegen 18-4-1932, /otrtr. Ommen 13/30-9-1879 Tjark Dolfing, geb. Buinen 10-6-1849, rijksveldwachter, overl. Oosterbeek 7-10-1915, zoon van Addeke Boerma Dolfing en Geesje Venenma.
Kinderen:
      a. Gezina Catharina Harmina Dolfing, geb. Engelen 1890, tr. Renkum 24-08-1916 Engelbertus Johannes Heij, geb. 24-08-1916 1892, zoon van Engelbart Heij en Janna Elings.
      b. Tjark Dolfing, geb. Hedel 1886, tr. Renkum 27-05-1915 Johanna Huiberdina Houtzager, geb. Delft 1881, gescheiden echtgenote van Pieter Antonie Brouwer, dochter van Dirk Johannes Houtzager en Apolonia Vis.

4. Johanna Theodora, geb. Franeker ca. 17-5-1859, overl. Franeker 15-7-1860. 
5. Mattheus Lubertus, geb. Deventer 17-12-1862, volgt VIIId.
6. Helena Theodora, geb. Arnhem 3-8-1864, overl. 30-11-1950, tr. 5-6-1889 Peter H Saint Gastelaars
7. Frederik Wilhelm, geb. Waardenburg 23-10-1867, overl. 23-12-1943, tr. 16-7-1890 Johanna Verhoeven
8. Elisabeth, geb. Waardenburg 1-1-1869, overl. 21-12-1896. 
9. Nicolaas, geb. Waardenburg 8-10-1870, tr. Johanna A Stauttener.


VIIc. Jacob
van der Stek geb. Dordrecht 19-01-1819, schrijnwerker (1846, 1863) (1860-1890), ovl. Dordrecht 6-4-1887, tr. Dordrecht Elizabeth Juliana de Visscher, geb Dordrecht 17-02-1825.
Uit het huwelijk:
1. Willem, geb. 1846, overl. Dordrecht 02-08-1846, oud 3 mnd.
2. Leendert, geb. 1847, overl. Dordrecht 10-06-1847.
3. Jacob, geb. Dordrecht 1849, overl. Dordrecht 02-09-1849.
4. Adriana Johanna, geb. Dordrecht 1851.
5. Leendert, geb. Dordrecht 10-12-1852, werkman (1877), tr. Dordrecht 21-02-1877 Neeltje van der Wall, dochter van Gerrit van der Wall (scheepmaker) en van Johanna Visser.
6. Johanna Clasina, geb. 1852, overl. Dordrecht 07-11-1855.
7. Jacob, geb. Dordrecht 27-03-1854, overl. Dordrecht 09-09-1866.
8. Johanna Clasina, geb. Dordrecht 07-01-1856, tr. Dordrecht 14-12-1881 ?
9. Jacob, geb. Dordrecht 1857/8, overl. Dordrecht 09-09-1866.
10. Adriana Johanna, geb. Dordrecht 21-07-1858, tr. Dordrecht 22-05-1872 te Dordrecht met Hendrik Ponte, geb. 1850 te Dordrecht, zn van Rijk Ponte en Jenneke Homburg, kleinzn van Martinus Ponte en Adriana Ruiters, en van Hendrik Homburg en van Adriana de Bruijn (allen alhier overleden voor 1872).
11. (levenloos), geb. Dordrecht 18-04-1860.
12. Albert Elias, geb. Dordrecht 26-07-1861, overl. Dordrecht 22-03-1874.
13. Elizabeth Juliana, geb. Dordrecht 15-09-1863, volgt VIIId.
14. Willem Nicolaas, geb. Dordrecht 13-04-1865, overl. Dordrecht 24-12-1865.

VIId. Willem Leendert van der Stek, geb. Dordrecht 06-12-1830 , schoenmaker (1850-1860)(1860-1890), overl. voor 1883, tr.(1) Dordrecht 27-04-1853 Maria Adriana Kooymans/Kooyman, geb 1829 te Rotterdam, dr van Cornelis Kooymans/Kooyman (ovl. 19-01-1834 te Dordrecht) en van Petronella van Beusekom, 49 jaar wonende alhier in 1853, overl. Dordrecht 26-03-1855, tr.(2) Dordrecht 04-06-1856 Elisabeth Cornelia Hoskorn, geb. Dordrecht 18-05-1833, dr van Jan Adrianus Hoskorn (geb. 1797, hovenier) en van Centina Andrina Oorman (geb. 1794). 
NB.
- Ze vertrekken op 04-10-1860 naar Amsterdam. 

Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Maria Sophia, geb. 04-08-1857, overl. Dordrecht 27-04-1883 tr. Cornelis Johannes de Vries.
2. Centina Andrina, geb 15-07-1860

VIIe. Leendert van der Stek, geb. Dordrecht 16-03-1836, schoenmaker (1860-1890), tr Dordrecht 01-07-1857 Centina Andrina Hoskorn, geboren op 23-02-1836 te Dordrecht, dr van Jan Adrianus Hoskorn en Centina Andrina Oorman. Ze vertrekken op 21-01-1863 naar Rotterdam. Ze vestigen zich in Dordrecht vanuit Amsterdam op 17-11-1866. Ze vertrekken naar Rotterdam op 29-11-1876. 
Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Lena Maria Sophia, geb 1857, overl. Dordrecht 19-06-1859
2. Andrina Centina, geb 24-01-1860, overl. Dordrecht 22-02-1867
3. Maria Sophia, geb 17-03-1862
4. Willem Leendert, geb 10-08-1870
5. Lena, geb 11-08-1873, overl. Dordrecht 23-10-1873
6. Centina (Andrina), geb 11-08-1873, overl. Dordrecht 23-10-1873

GENERATIE VIII

VIII.a Willem van der Stek, geb. Dordrecht 20-09-1867, steenhouwer (1890-1917), tr. Dordrecht 11-06-1890 Margaretha Huiberdina Boom, geb. Dordrecht 18-03-1870, overl. Dordrecht 11-10-1895.
Kinderen:
1. Roelof Leendert, geb Dordrecht 29-08-1890.
2. Aagje, geb. Dordrecht 27-05-1892.
3. Margaretha Cornelia, geb. Dordrecht 18-06-1894, overl. Dordrecht 30-03-1896.

VIII.b Adrianus van der Stek, geb. Dordrecht 20-12-1868, letterzetter (1890-1917/1918-1937), overl. Dordrecht 13-08-1939, tr. Dordrecht 21-01-1891 Aagje van der Vorm, geb. 2-10-1870 te Hendrik Ido Ambacht, overl na 1939.
Kinderen:
1. Roelof Leendert, geb. Dordrecht 3-5-1891, arbeider (1890-1917), bode arbeidsraad (1918-1937), tr. Dordrecht 01-12-1921 Maria Christina van Dooren, geb 23-10-1890 te Zutphen.

VIII.c Pieter van der Stek, geb. Dordrecht 04-10-1871, steenhouwer (h)(1890-1917), tr. Dordrecht Pieternella van der Stek, geb Dordrecht 09-01-1873.
Kinderen:
1. Cornelia, geb. Dordrecht 19-01-1896.
2. Johannes, geb. Dordrecht 15-09-1897, volgt IX.a
3. Roelof Leendert, geb. Dordrecht 18-05-1899.
4. Elisabeth, geb. Dordrecht 26-05-1901.
5. Pieternella, geb. Dordrecht 01-12-1903.
6. Pieter, geb. Dordrecht 18-10-1905, volgt IX.b
7. Martinus, geb. Dordrecht 02-07-1908, overl. Dordrecht 05-07-1908.
8. Willem, geb. Dordrecht 23-07-1909, volgt IX.c
9. Martinus, geb. Dordrecht 06-08-1911, volgt IX.d
10. Adrianus, geb. Dordrecht 16-03-1916 te Dordrecht.

VIIId.
Mattheus Lubertus van der Stek, geb. Deventer 17-12-1862, conducteur, overl. Dordrecht 15-11-1892, zoon van Leendert van der Stek (ovl. voor 1892) en Theodora Clements (wonende te 's-Gravenhage in 1892), tr. (1) Anna Jacoba Mondriaan, tr. (2) Neeltje de Vries, geb. Heemskerk 15-12-1863. 
NB.
- Ze vestigen zich in Dordrecht op 23-11-1892 vanuit Amsterdam. En vertrekken weer naar Amsterdam op 10-01-1893. 
- Ze wonen: Burgemeester de Raadtsingel 6 (1890-1917)

Uit het eerste huwelijk:
1. Leendert Jan van der Stek, geb. 's-Gravenhage 27-5-1887, tr. Soest 1-2-1912 Johanna van Dooijeweert, geb. Soest 1892, dochter van Hendrik van Dooijeweert en Grietje van Rouwendaal.


VIIIe. Elisabeth Juliana van der Stek, geb. Dordrecht 15-09-1863, tr. Arie Michielsen.
Kinderen:
1. Jacob Michielsen/van der Stek, geb. Dordrecht 13-03-1891.

GENERATIE IX

IX.a Johannes van der Stek, geb. Dordrecht 15-09-1897, steenhouwer (1918-1937), tr. Dordrecht 30-11-1921 Anna Kwak, geboren op 20-08-1897 te Dordrecht. 
NB.
- Het gezin vertrekt op 24-03-1925 naar 's-Gravenhage, Hortebekerstraat 40. Ze vestigen zich weer in Dordrecht op 26-09-1925. Inwonend is Jacobus Kwak (oom), geboren op 01-01-1850 te Dordrecht, weduwnaar. Hij vestigd zich in Dordrecht vanuit Zwijndrecht op 08-03-1923 en overlijdt hier op 27-08-1927 (?). Verder is inwonend Barend Jacobus Kwak, geboren 17-11-1855 te Dordrecht, timmerman. Hij overlijdt op 05-01-1935 te Dordrecht.

Kinderen:
1. 
2. 
3. 
4. .

IX.b Pieter van der Stek, geb. Dordrecht 18-10-1905, steenhouwer (h)(1918-1937), tr. Dordrecht 18-01-1933 Krijntje Egt, geb op 20-04-1907 te Dordrecht. 
NB.
- Inwonend is Martinus van der Stek, broer, geboren op 06-08-1911 te Dordrecht, steenhouwer (h).

Kinderen:
1. 
2. 

IX.c Martinus van der Stek, geb. Dordrecht 06-08-1911, steenhouwer (h)(1918-1937), tr. Dordrecht 19-06-1940 Elizabeth van Dalen, geb 05-05-1918 te Dordrecht.
Kinderen:
1. 

IX.d Willem van der Stek, geb. Dordrecht 23-07-1909, steenhouwer (h)(1918-1937), tr. Dordrecht 27-09-1933 Jacoba Esseboom, geb 05-09-1912 te Dordrecht.
Kinderen:
1. 

LOSSE FEITEN

- Otto Willem van der Stek, geb 14-12-1894 te Dordrecht, boekhouder (o)(1918-1937), tr. 30-06-1920 te Bussum met Josina Mouissie, geb 19-9-1894 te Bussum. 
Ze vestigen zich op 30-06-1928 vanuit Puttershoek. Ze wonen in: Vest 129rd
Uit het huwelijk:
1. 
2. 

- Leendert van der Stek, geb. Dordrecht 10-12-1833, arbeider (1860-1890), tr. (1) Neeltje van der Wall, geb. Dordrecht 09-10-1856, overl. Dordrecht 07-09-1879, tr.(2) Diena Driesprong, geb Zwijndrecht 08-07-1854.
NB.
- vertrekken op 17-06-1884 naar Delftshaven.

Kinderen:
1. Jacob, geb. Dordrecht 19-04-1878, overl. Dordrecht 24-09-1878.
2. Johanna, geb. Dordrecht 02-09-1879, over. Dordrecht 06-10-1879.

- Cornelis VAN DER STEK, tr Maria BEEGTELOEF.
1. Maria, ged Rotterdam 5 Sep 1752.
2. Marijke VAN DER STEK, ged Rotterdam 26 juni 1755.

ALBLASSERDAM

- zie verder http://www.home.zonnet.nl/b.s.peijpers/frame3be.htm

I Pieter van STE(C)K, ged 20-8-1656 te ALBLASSERDAM, begr 4-12-1744 te ALBLASSERDAM, zn van Claes "CORNELISSE" en Ingetje "ARIENS" (Dingetgen), tr 08-10-1684 te ALBLASSERDAM met Ariaentje "ARIENS", ged 20-05-1663 te ALBLASSERDAM, begr 17-8-1741 te ALBLASSERDAM, dr van Arie(n) van DALEN (DAEL) en Aaltje "WILLEMS".

II Arij van STEK, ged 17-06-1685 te Alblasserdam, ovl Dordrecht (Grote Kerk) 24-7-1736 (Ari VAN DER STEK wonende tot Alblasserdam en daar na toe vervoerd, overleden ten huyse van Jan Buytenhek op de "boen" Vismarct; laat kindere na), begr 28-7-1736 te ALBLASSERDAM, tr 4-1-1713 te ALBLASSERDAM met Annigje SMIT, ged 20-4-1687 te ALBLASSERDAM, begr 21-5-1728 te ALBLASSERDAM, dr van Goris SMIT (meester smid) en Pleuntje "JANS".

III Arijaantje van STEK, ged 1-1-1715 te Alblasserdam, begr 16-01-1784 te Alblasserdam, otr 30-03-1736 te Alblasserdam met Arij Jansz de WIT, ged (ND-Geref) op 13-07-1712 te Alblasserdam, begraven op 09-03-1793 te Alblasserdam, zoon van Jan de WIT en Kuijntje KORT.

- Bastiaantje Ariens PIJL, ged Alblasserdam 18-11-1689 (get Bartiaantje Leenderts Pijl en Lijsbeth van Asperen), ovl aangeg Alblasserdam 26-12-1752, tr (1) Alblasserdam 4-12-1715 met Jakob STEK, tr (2) Cornelis Cornelis SPRUIJT (de Jonge)

- Geertruy VAN STECK, j:d: van Alblasserdam volgens attestatie van Alblasserdam in dato 17-7-1728, begr Dordrecht (Grote Kerk) 8-11-1731 (Geertruy VAN DER STECK huysvr van Abram HORDIJCK in de Vlijshouderstraat;laat kindere na met een koets boven 't getal), otr/tr Dordrecht 16-7-1728/8-8-1728 Abraham HORDIJK, j:m: van Dordrecht, woont in de Vleeshouwerstraat (1732), ovl na 1732; hij otr/tr (2) Dordrecht 11-10-1732/26-10-1732 Gouda VAN TILBURGH, j:d: van Dordrecht woont bij de Wijnbrugh (Kind: Arnoldus, ged Dordrecht 10-10-1734).
Uit het huwelijk:
1. Gerard, ged Dordrecht 3-9-1729
2. Jakoba, ged Dordrecht 12-9-1731

- I Pieter VAN STEK, ketelmaker, wonende Dordrecht 1908, tr Jannigje DE HEER, wonende Dordrecht 1908
II Cornelis VAN STEK, geb Papendrecht 6-12-1883, wonende Rotterdam 1908, ketelmaker, tr Dubbeldam 7-1-1908 (aktenr 1) Pieternella ROTERMUNDT, geb Gorinchem 10-1-1884, dc van Willem Johannes Jacobus ROTERMUNDT (herbergier/won Dm) en Johanna Dijna BOON (wonende Dubbeldam). 
Wonende: Dordrecht 1890-1917 Tesselschadestraat 25 rood, vestigen zich in Dordt vanuit R'dam op 1-6-1911, vertrekken naar Rotterdam op 1-4-1912.
Uit het huwelijk:
1. Willem Johannes Jacobus VAN STEK, geb Rotterdam 18-7-1907
2. Pieter VAN STEK, geb Rotterdam 29-12-1908

Last updated: oct. 2002