VAN TWIST (?VAN TRIGT/TRICHT?)
"Twiste is een dorp in Waldeck, ambt Diemel, aan de rivier van die naam, met een papiermolen"
's-Gravendeel/Willemstad/Dordrecht

Zie genealogie Hoekse Waard: http://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm

- Lidmaat 's-Gravendeel:
1-4-1757 Maaijke Pieters van Twist
9-4-1772 Rochus van Twist
1775 Antie van Twist
5-3-1781 Hendrikie van Twist
22-3-1804 Pieter van Twist
10-4-1810 Bastiaan van Twist

- begr 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht  1948):
1718 - 16 Mrt. het kindt van Pieter Hendrikse van Twist, pro Deo.
1722- 24 Oct. de twee kinderen van Pieter Hendrikse van Twist, pro Deo
1731 - 18 Mei Pieter Hendrikse van Twist pro Deo
1739 - 14 Juli kind van Hendrik van Twist pro Deo
1742 - 15 Sept. kind van Hendrik van Twist pro Deo
1743.-- 9 Mrt. kind van Hendrik van Twist pro Deo
1745 - 24 Juli kind van Ary van Twist pro Deo
1745 - 2 Dec. . . . . Hendrikse Smaal, wed. van Pieter van Twist pro Deo
1746 - 15 Apr. kind van Hendrik van Twist pro Deo

- Aangenomen October 1718 's-Gravendeel: Willem Molendijk [van s-Prinsenlandt) en zijne huijsvrouwe Lena van Trigt (van Kruijslandt], woonen in Bevershoek
- Aangenomen 20-3-1720 's-Gravendeel: Jan van Trigt
- Lidm sgd Jan van Tricht /in Bevershoek
- Cornelis Reyers van Trigt
, tr Klaaswaal 20 oktober 1715 HENDRIKJE DUIMELAAR, geb ca. 1697 te Klaaswaal, ovl 2-8-1781 te Klaaswaal, aangifte door Hendrik Duimelaar (twee zonen en twee dochters); zij otr/tr (2) Klaaswaal 10-03-1724/2-4-1724 ARIE HERWEIJER, geboren 1695/1700 te verm. Klaaswaal, overleden op 11-06-1776 te Klaaswaal (aangifte, Pro Deo).
-  Arie Arentze Hogerwerff, j.m, tr Hekelingen 13-5-1714 Teuntie Reyers van Trigt, wed. van Pieter Tomasse van Dorre.

- (veronderstellingen)
 I Jan VAN TRIGT
1. Aalbert, volgt II.a
2. Marigje Jans van Trigt, overl voor 1689, tr Jan Teunis van Ham, overleden voor 1686, zoon van Teunis Jans van Ham en Ariaentje Davids. (Kinderen: Hendriksje (ovl 's-Gravendeel 19-06-1739), Willem, Geertje, Grietje) 
3. Hendrik, volgt II.b

II.a Aalbert Jans VAN TRIGT, (6-3-1680) "Aelbert van Tricht/een bouwman",
tr Metje Jansdr. van Nieuwe1 (Nieuwde, Nieuheusel); zij tr (2) Numansdorp (otr. s-Gravendeel 18-4-) 9-5-1699 Koos (Coos) Ariensz. (Aartsz.) Swanevelt, ged. Nieuw-Beijerland 22-4-1674, J.M. wonende te Strijen-Sas (1699), overl. vr 1727, zn. van Aert Foppen (Swanevelt) en Neeltje Coosen (Vredenburgh).
Kinderen:
1. Metje VAN TRIGT Aalbertdr., geb. s-Gravendeel, "Strijen In den Mookhoek beginnende van den Langendam (1722): Metie Aalberts van Trigt weduwe", ovl. aang. s-Gravendeel 15-3- 1724, tr. Strijen otr. 14-4-1703 Teunis Hzn BOER (Thonis), geb. Mookhoek, overl. s-Gravendeel aang. 18-7-1714.

II.b Hendrik Jans VAN TRIGT, tr Leentje Rocusse VISSER
Kinderen:
1. Annetje Hendriks VAN TRIGT, geb ca 's-Gravendeel 1675, ovl (aang.) 's-Gravendeel 13-6-1696 (F 3,-), tr 's-Gravendeel 15-11-1693 Arie Cornelisse VAN DER GIESSEN, ged 's-Gravendeel 27-1-1675, ovl (aang.) 's-Gravendeel 9-10-1741 (F 3,-), huurt de windmolen van 1692-1698 van moeders erfgenamen, lidm. 30-3-1706, zn van Cornelis Eewouts VAN DER GIESSENen Annetie Ariens RIJCKHOECK; hij tr (2) 's-Gravendeel 29-12-1696 Leentje Maartens SMIT, tr (3) ca 1700 Caatje Hendriks VAN DEYL.
?2. Marijtje, "Strijen 15-4-1745: Marijtje Hendriks van Trigt (uiit de Mookhoek)"
?3. Jan
?3. Rocus
?5. Lena
?6. Pieter

- belasting betaler 's-Gravendeel (1680) : Jenneke van Trichts erfgenamen / Bevershoeck
- belasting betaler 's-Gravendeel (1680) : Heyndrick van Tricht / Bevershoeck
- belasting betaler 's-Gravendeel (1680): Heyndrick van Tricht / Langs de Haven
- 6-3-1680: Heijndrick van Tricht, doende tapneringh

- Jan Duijmaer van Twist, tr Anna Lamberta Graadt
a. Johanna Emmerina, dp Puttershoek 1-1-1777

GENERATIE I

I Pieter Hendricks VAN TWIST, geb ca 1670, begr 's-Gravendeel 18-4-1731, tr ca 1700/1710 Hendricksje Hendriks SMAAL, geb ca 1680, begr 's-Gravendeel 2-12-1745 (prodeo), dc van Hendrik Arensz. SMAEL (geb. ca. 1640/ woont op de Buytensluis te Numansdorp (1670)/ woont drie jaar later te s-Gravendeel) en Mayke BASTIANE.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Twist, geb 's-Gravendeel 1708, tr ca 1729 Reyer Gerritsz KRANENDONK
2. begr 's-Gravendeel 16-3-1718 het kindt van Pieter Hendrikse van Twist, pro Deo.
3. begr 's-Gravendeel 24-10-1722 de twee kinderen van Pieter Hendrikse van Twist, pro Deo.
4. Bastiaan, volgt II.a
5. Hendrik, volgt II.b
6. Arij, volgt II.c
7. Jenneke, geb 's-Gravendeel ca 1720, begr 's-Gravendeel 13-2-1749, tr ca 1745 Jacob DE MAN, geb 's-Gravendeel ca 1720, begr 's-Gravendeel 24-4-1761 (F 3,-), zn van Ary Jacobs (DE) MAN en Neeltje Foppe DROOGENDIJK.

GENERATIE II

II.a Bastiaan VAN TWIST, ovl 's-Gravendeel 3-3-1785 (aang ovl 3-3-1785), tr Aagje RIJKHOEK, begr 's-Gravendeel 10-2-1790 (aang ovl 11-2-1790).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geb ca 1750/1760
, volgt III.a
2. Anna, geb ca 1767, volgt III.b
3. Bastiaan, geb 1753, volgt III.c
4. Aagje, volgt III.d
5. Willem, volgt III.e

II.b Hendrik VAN TWIST
1. kind, begr 's-Gravendeel 14-7-1739
2. kind, begr 's-Gravendeel 15-9-1742
3. kind, begr 's-Gravendeel 9-3-1743
4. kind, begr 's-Gravendeel 15-4-1746

II.c Ary VAN TWIST
1. kind, begr 's-Gravendeel 24-7-1745

GENERATIE III

IIIa. Pieter Bastiaanszn VAN TWIST, geb ca 1750/1760, ovl 's-Gravendeel 8-4-1809, tr. ca 1776 Cornelia Pietersdr NADEROM, ged. Papendrecht 1-5-1757 (get. Cornelia SAS), acte indem van Papendrecht 30-12-1776, ovl. 's-Gravendeel 5-2-1813, dr van Pieter Jansz NADEROM/NADERON en van Adriana Gijsberts DE KONING/KONINK. 
Uit dit huwelijk:
1.
kind van Pieter van Twist, begr 16-12-1777 's-Gravendeel
2. Pieter van Twist
, geb. ca. voor 1780, volgt IVa.
3.
Bastiaan, geb. 's-Gravendeel 27-9-1784, volgt IVb.
4. Arie, geb. 's-Gravendeel 7-4-1787
, volgt IVc.
5. Hendriksje, geb. 's-Gravendeel 3-4-1794, volgt IVd.
6. Willem, geb/dp. 's-Gravendeel 24-8-1797/27-8-1797, volgt IVe.
7. Janna
, geb 's-Gravendeel 1791, ontvangt legaat van neef Jan Pieters VISSER 5-5-1801, ovl 's-Gravendeel 20-8-1860 (aktenr 64; 69 jr.; get. Leendert van der Wulp, 47 jaar, doodgraver te 's-Gravendeel en Jan Pieterszn Visser, 47 jaar, timmerman te 's-Gravendeel), tr 's-Gravendeel 26-4-1811 Pieter AARDOOM, geb april 1790, schipper, ovl 's-Gravendeel 7-10-1832 (42 jr.).
8. Ariaantje, geb. 's-Gravendeel 9-4-1802, volgt IVf.

IIIb. Anna Bastiaansdr VAN TWIST, geb ca 1767, ovl 's-Gravendeel 27-8-1841, tr (1) 's-Gravendeel 14-6-1788 Pieter KATOEN, geb 1765, begr 's-Gravendeel 19-12-1793, zn van Jan Katoen en Neeltje Pieters Maaskant, tr (2) 's-Gravendeel 29-9-1809 met Jan Laurens DE KIEVIT, geb ca 1769 's-Gravendeel, ovl 's-Gravendeel 16-4-1844 (75 jaar), wedn Maaike Hendriksdr de Zeeuw (tr 's-Gravendeel 6-4-1792/ovl ald 7-9-1808), zn van Laurens Arijszn de Kievit en Lijntje Schop.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Pieters KATOEN/CAT(T)OEN, geb/dp. 's-Gravendeel 1-4-1789/4-5-1789 (get Kaatje Catoen), 18-3-1812 lidmaat 's-Gravendeel, ovl. 's-Gravendeel 4-9-1873, tr.(1) 's-Gravendeel 25-4-1812 Leendert van der Wulp, geb.'s-Gravendeel 1784, arbeider, ovl. 's-Gravendeel 7-9-1812 (26 jaar), zn van Melis VAN DER WULP en van Elizabeth MORET, tr.(2) 's-Gravendeel 28-12-1814 Jan VAN HARTHALS, geb. 's-Gravendeel 1764, doodgraver (1839), zn van Abraham HARTHALS en van Anna DE VOS, kleinzn van Abraham van Harthals en van Anna VAN PELT, kleinzoon van Jan de Vos en van Cornelia Collart, ovl. 's-Gravendeel 13-12-1839 (75 jaar). 
Uit het eerste huwelijk:
   
a. Leendert, geb. 's-Gravendeel 25-2-1813, huw. procl.Dubbeldam 20-1-1833/27-1-1833
2.
Bastiaan Katoen, geb/dp 27-2-1791/6-3-1791, tr (1) 's-Gravendeel 26-11-1814 Maaike Hermansdr STOKER, geb/dp 's-Gravendeel 2-8/8-8-1790, tr (2) Dirkje Monster. 
   
a. Pieter Katoen, geb 's-Gravendeel 8-6-1821, tr Jannigje van Twist, geb 's-Gravendeel  5-5-1827 (aktenr 51), ovl na 1904
3. NN, een kind van Pieter Katoen begr. 's-Gravendeel 9-3-1803 onvermogend

Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik, geb 's-Gravendeel aug 1797
2. Laurens, geb. 's-Gravendeel 29-1-1799 
3. Adrianus, geb. 's-Gravendeel 13-3-1800
4. Adrianus de Kievit, geb 's-Gravendeel 1809, ovl Oude Tonge 11-11-1865 (56 jr.) 

IIIc.
Bastiaan Bastiaansz VAN TWIST, geb jaar 1753, arbeider, ovl 's-Gravendeel 5-4-1818 (aktenr 27; Renooishoek 93 wijk 2; 65 jr; 06.30 am; get Jan van Harthals, 53 jaar, doodgraver te 's-Gravendeel en Johan Frederik Barth, 56 jaar, veldwachter te 's-Gravendeel), tr Cornelia BOENDERS, ovl 's-Gravendeel 22-2-1806.
Uit het huwelijk:
1. Arie van Twist, ged 's-Gravendeel 22-9-1782, volgt IV.g
2.
Neeltje van Twist, geb 's-Gravendeel 31-3-1785, ged 3-4- 1785 (get: Hendrikje van Twist), ovl Dordrecht 27-3-1830 (aktenr 176; 44 jr; 03.00 am in het huis genummerd MW 82 aan de Noordendijk), tr Cornelis Brand, geb 1787, watermolenaar (1824), ovl Dordrecht 10-12-1829 (42 jr).
3. Bastiaan VAN TWIST, geb/ged 's-Gravendeel 4/8-6-1794, volgt IV.h
4. Willem van Twist, geb 's-Gravendeel 1799, arbeider, ovl Dordrecht 2-8-1824 (aktenr 309; 25 jr 14.00 pm; T 82 Noordendijk/ongehuwd).

IIId. Aagje Bastiaansz. VAN TWIST, geb 's-Gravendeel ca 1778, ovl 's-Gravendeel 2-10-1856 (aktenr 65; 78 jr; get.Pieter Hoek, 52 jaar, arbeider te 's-Gravendeel, zoon overledene en Jacobus Florentinus Barth, 55 jaar, veldwachter te 's-Gravendeel), tr Strijen 3-11-1801 met Arij Adriaansz HOEK, geb ca 1767, ovl 's-Gravendeel 13-12-1857 (90 jr.), zn van Adriaan HOEK.
Kinderen:
1. Janna HOEK, geb 's-Gravendeel 9-12-1811, ovl. HI Ambacht 16-1-1888, tr Andries MOL , geb 's-Gravendeel 31-7-1810, opzichter, ovl HI Ambacht 26-12-1886, zn van Arie MOL en Adriaantje
VERDONK.
2. Pieter HOEK, geb 1804, arbeider (1856)   

IIIe. Willem Bastiaansz.VAN TWIST, ovl 's-Gravendeel, begr 's-Gravendeel 19-8-1797 (pro deo), tr Jaapje BROERE (BROEDERS), ovl 's-Gravendeel 13-5-1809, dr van Joost BROERE (ov 's-Gravendeel 28-5-1805) en Johanna SCHOP (ovl na 1816).
Uit dit huwelijk:
1. Joost van Twist, geb/ged 's-Gravendeel 3/9-3-1788, ged ald 9-3-1788,
volgt IV.i
2.
Johannes van Twist, geb 's-Gravendeel 21-1-1794, ged ald 22-1-1794, volgt IV.j

GENERATIE IV

IVa. Pieter Pieterse VAN TWIST, geb. ca. voor 1780,  j:m:, tr. 's-Gravendeel 18-9-1801 Maaike Pieterse BROER, geb. 's-Gravendeel jan. 1780, j:d: geboren en wonend te 's-Gravendeel, ovl 's-Gravendeel 19-2-1825 (45 jr/Schenkeltje wijk 8), dochter van Pieter BROER en Meijnsje VAN TWIST.
Kinderen:
1. Pieter VAN TWIST, geb. 's-Gravendeel ca 1805 (21 in 1826), volgt Va.

IVb. Bastiaan Pietersz VAN TWIST, geb.
's-Gravendeel 27-9-1784, verm. lidmaat 's-Gravendeel 10-4-1810, arbeider (1853), vlaswerker, ovl. 's-Gravendeel 30-1-1853 (aktenr. 11; 68 jaar; get. Leendert van der Wulp, 39 jaar, doodgraver te 's-Gravendeel en Frans van Warendorp, 52 jaar, wagenmaker te 's-Gravendeel), tr. 's-Gravendeel 13-4-1810 (aangifte) Jannigje Melsdr VAN DE WULP, ged. 's-Gravendeel 8-8-1789, ovl 's-Gravendeel 27-11-1866 (aktenr 11; 77 jr.), dr van Melis van der Wulp en van Elizabeth MORET.
Uit dit huwelijk:
a. Melis, geb 's-Gravendeel 9-9-1813
b. Cornelia, geb 's-Gravendeel 11-3-1815
c. Leendert, geb 's-Gravendeel 30-9-1816
d. Bastiaan, geb 's-Gravendeel 6-1-1819
e. Elisabeth, geb 's-Gravendeel 17-8-1820, ovl 's-Gravendeel 6-4-1853 (29 jaar)
f. Arij, geb 's-Gravendeel  5-10-1822
g. Willem, geb 's-Gravendeel 16-2-1825 (aktenr 15)
h. Jannigje, geb 's-Gravendeel 5-5-1827 (aktenr 51), zie Vb.
i. Hendriksje, geb 's-Gravendeel 11-7-1829
j. Jan, geb. 's-Gravendeel 2-7-1832 

IVc. Arie Pieterszn VAN TWIST, geb. 's-Gravendeel 4 of 7-4-1787, ged ald 8-4-1787 (get. Martijntje Vermaa), arbeider, ovl. 's-Gravendeel 19-7-1833 (Havendijk 67 wijk 2; 47 jr; get Bastiaan van Twist, 49 jaar, arbeider te 's-Gravendeel, broer van de overledene en Jan Franszn van Warendorp, 39 jaar, metselaar te 's-Gravendeel), tr 's-Gravendeel 25-10-1815 (aktenr 19) Antje Pieterse MOL, geb 's-Gravendeel 20-6-1792, ovl 's-Gravendeel 1-5-1873 (80 jr.), dc van Pieter MOL (ovl 13-5-1814) en Pietertje DE VOS (ovl 4-11-1809).
NB
- Arij Pz en Antje Pietersr Mol zijn onvermogend volgens verklaring 12-10-1815 van Pieter Aardoom, 25 jaar, schipper en Teunis Mol, 39 jaar, arbeider, beiden wonend te 's-Gravendeel.
Uit het huwelijk:
1. Cornelia, geb 's-Gravendeel 28-10-1816
2. Pietertje, geb 's-Gravendeel 13-5-1819

IVd. Hendriksje VAN TWIST, geb. 's-Gravendeel 13-4-1794, ovl. 's-Gravendeel 27-10-1822 (aktenr 60;
03.00 am; Nw. Bon 250 wijk 11; 28 jr; get Willem van Twist, 24 jaar, binnenloots te 's-Gravendeel, broer en Pieter Aardoom, 32 jaar, schipper te 's-Gravendeel, zwager), tr. Dubbeldam 6-11-1815 Arie BIJL, geb Dubbeldam 29-12-1793, zn van Arie Eldertsz. Bijl en Maria Jacobsdr. van Rij.
Uit het huwelijk:
1. Pieter Bijl, geb Dubbeldam 13-3-1817. 
2. Maria Bijl, geb Wieldrecht 10-5-1820, tr Dirk in 't Veld, geb Dordrecht 6-7-1821, zn van Jan Aries in 't Veld (bouwman) en Adriana Cornelis van Steenbergen.

IVe. Willem Pieters VAN TWIST, geb/dp. 's-Gravendeel 24-8-1797/27-8-1797, schipper, loots (1850-60), stalhouder, ovl Dordrecht 11-12-1878 (aktenr 974; 81 jr; namiddag 10 uur E84 aan de Hoog), tr (1) 's-Gravendeel 22-4-1818 Adriana DE KREEK Ary Joostdr,
geb 's-Gravendeel 27-9-1792, dr van Ary Joostzoon de Kreek (tapper) en Maria Adriaansdr de Kreek, ovl 's-Gravendeel 22-10-1826 (aktenr 76; 34 jr.), tr (2) 's-Gravendeel 12-1-1828 (aktenr 1) Adriana VAN DER GIESSEN, geb/ged 's-Gravendeel 13/17-2-1805, tapster (1850-60), ovl Dordrecht 2-12-1871, dr van Jan Arijszn van der Giessen (61 jr in 1828/arbeider te 's-Gravendeel) en Lena Cornelisdr Stam (ovl 26-7-1820)..
Wonende: Dordrecht (1840) E471 Twintighuisjes (dienstbode: Soetje BUITENDIJK, geb de Wacht 27 jr.), (1850-1860) E Twintighuisjes 471.
NB.
- 1829: Willem van Twist, loods, wonend te 's-Gravendeel, heeft een eigen kad. perceel te s-Gravendeel, C 245 (huisnummer 112) 246
- HAVENGELDEN DORDRECHT
    Tjalk Vr. Maria 14-11-1868 f 0,45 C. van Twist
    Tjalk Jonge Pieter 28-11-1868 f 0,45 C. van Twist
    Aak 07-10-1869 f 0,21 J. van Twist
    Aak Cornelia 30-07-1879 f 0,24 M. Twist
    Aak 10 Gemetens Welvaren 19-01-1882 f 1,68 W. Twist
    Aak Alberdina 14-09-1882 f 0,68 J. Twist
    Aak 24-04-1883 f 0,17 van Twist
    Koophandel 02-05-1888 f 0,41 van Twist

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
   Begraafdatum: 16-12-1878 Naam : Willem van Twist Leeftijd (in jaren): 81 Veld : b Rij : h No. : 14
   [bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Pieter, geb 's-Gravendeel 1820
2. Arie, geb 's-Gravendeel 19-3-1823, zie Vc.
3. Cornelis, geb 's-Gravendeel 1828, stuurman, wonende 1850-1860 bij Arie MOM en Elizabeth BERGEIJK
Kinderen tweede huwelijk:
1. Willemina, geb Dordrecht 1833, naar C1275
2. Helena Johanna, geb Dordrecht 1836, tr 16-9-1857
3. Willem, geb Dordrecht 6-8-1839, volgt Vd.
4. Adriana Hendrika, geb Dordrecht 30-3-1844, tr 1870

IVf. Adriana VAN TWIST, geb/ged 's-Gravendeel 9/11-4-1802, slaapsteehoudtser (1856), ovl Dordrecht 2-7-1856 (aktenr 462; 54 jr; voormiddag half 11; E486 op de Hoogt), tr Willem VAN DIEEN, ovl Dordrecht voor 1865.
Wonende: Dordrecht (1850-60) E Twintighuisjes huisnr 468 (27:629)
Kinderen:
1. Alida, geb Dordrecht 1825
2. Cornelia Johanna, geb Dordrecht 1837
3. Willemina Adriana, geb Dordrecht 1843

IVg. Arie VAN TWIST, ged 's-Gravendeel 22-9-1782, arbeider, ovl 's-Gravendeel 5-5-1848 (aktenr 35; 65 jr; get: Aart van der Wulp, arbeider te 's-Gravendeel en Gerrit Kleinjan, vlasboer te 's-Gravendeel, neef van de overledene), tr 's-Gravendeel op 1-4-1809 Jannigje Gerritsdr DE RUITER, geb 's-Gravendeel 1783 (26 in 1809), ovl 's-Gravendeel 29-11-1853.

IVh.
Bastiaan VAN TWIST, ged 's-Gravendeel 4-6-1794, ged 8-6-1794 (get Hendriksje van Twist), arbeider, ovl 's-Gravendeel 26-12-1864 (aktenr. 139; 70 jr; get: Frans Asselmans, 62 jaar, schoenmaker te 's-Gravendeel en Leendert van der Wulp, 51 jaar, doodgraver te 's-Gravendeel), tr 's-Gravendeel 11-7-1817 (aktenr 11) Neeltje UITTERLINDEN, geb 's-Gravendeel 1791 (26 in 1817), j:d: geboren en wonend te 's-Gravendeel, ovl 's-Gravendeel 15-4-1861 (70 jr.), dr van Hendrik UITERLINDEN (metselaar/wonend te 's-Gravendeel) en Anna N.N. (ovl 's-Gravendeel 16-6-1797).
Kinderen:
1. Bastiaan, geb 's-Gravendeel 11-7-1817
2. Anna van Twist, geb 's-Gravendeel 13-7-1818
3. Willem, geb 's-Gravendeel 19-2-1828

IVi.
Joost VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 3-3-1788, ged ald 9-3-1788, arbeider, ovl 's-Gravendeel 18-8-1836 (aktenr. 50; 49 jr/Bevershoek 22 wijk 1), tr 's-Gravendeel 19-5-1816 (aktenr. 9) Dirkje KLEINJAN, gb 1777, arbeidster, dc van Dirk Kleinjan (ovl 's-Gravendeel 6-12-1797) en Pietertje Palders, ovl Dordrecht 2-5-1849 (72 jr.). 
NB
- 26 april 1816 Joost Willemsz en Dirkje Dirksdr Kleinjan zijn onvermogend volgens verklaring van Teunis de Koppel, 62 jaar, portenr de contrante(?) der directe belasting en Johan Fredrik Barth, veldwachter, beiden te 's-Gravendeel op 26-4-1816 (Bron: BS sGd HB 1816).
- Joost, * 1788, conscrit (?), trekt lot 33 in kerk Strijen. "zeer hoofd" 23 lentemand 1811. (Bron: GA Strijen 1811).
Uit het huwelijk:
1.
Willem, geb 25-4-1814 (erkend en gewettigd), volgt Ve.


IVj. Johannes VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 21-1-1794, ged ald 22-1-1794, arbeider, vrijwillig matroos op Z.M. kanonneerboot 73, militaire dienst te Willemstad op 20 juni 1821, wonend te Strijensas (1821), ovl 's-Gravendeel 8-4-1841 (aktenr 35; 47 jr.), tr (1) Strijensas 3-11-1821 (aktenr 3) Cornelia van der Maden, geb Strijen 26-9-1793, huishoudster, wonend te Strijensas, dc van Dirk van der Maden (ovl Dordrecht 28-5-1820) en Elizabet van Inslagen (ovl aang 's-Gravendeel 26-5-1808), ovl 's-Gravendeel 27-9-1827 (29 jr; Stee of Lengehof wijk 2), tr (2) 's-Gravendeel 11-9-1829 (aktenr 14) Jannigje VAN ES, geb 's-Gravendeel 5-4-1799, dc van Pieter van Es (ovl sgd 20-11-1816) en Ariaantje van der Feest (ovl sgd), kleindc van Dirk van der Feest (ovl sgd 21-5-1771) en Neeltje de Bel (ovl 's-Gravendeel 30-3-1795).   
NB
Johannes van Twist en Jannigje van Es zijn onvermogend volgens verklaring van Gerrit van Ekris en Jacobus Florentinus Barth, veldwachter, beiden te 's-Gravendeel dd. 01.08.1829.
Uit het tweede huwelijk:
1. Willem, geb 's-Gravendeel 22-9-1829
2. Willem, geb 's-Gravendeel 17-9-1830
3. Pieter van Twist, geb 's-Gravendeel 5-5-1834
4.
Adriaantje van Twist, geb 's-Gravendeel 3-5-1837

GENERATIE V

Va. Pieter VAN TWIST, geb. 's-Gravendeel ca 1805, zoon van Pieter van Twist en Maaike Broer, tr. Willemstad 16-09-1826 (aktenr. 9) Pieternella GROTENBOER, geb. Willemstad 1807, dochter van Hebert GROTENBOER en Janneke DE FREL.
NB
- Bron: GENLIAS !! (www.archief.nl)

Kinderen:
1. Janneke van Twist, geb. Willemstad 1828, overl. ald. 10-10-1856, tr. Willemstad 22-11-1851 Cornelis Groeneveld, geb. Willemstad 1831, zn van Willem Groeneveld en Johanna van Dijk
2. Pieter van Twist, geb. Willemstad 1830, tr. (1) Willemstad 06-12-1856 Maria Hendrika Mijsbergh, geb. Willemstad 1829, dr van Magchelina Mijsbergh, tr. (2) Willemstad 30-04-1864 Bastiaantje Antonia Bossers, geb Willemstad 1845, dc van Johannes Bossers en Pieternella van Dokkum
3. Willem van Twist, geb. Willemstad 1833, tr. Willemstad 28-02-1857 Cornelis Hendrika Mijsberg, geb. Willemstad  1832, dc van Magchelina Mijsberg
4.Cornelia van Twist, geb. Willemstad 1834, overl. voor 1875, tr (1) Adrianus BAKKER, tr. (2) Willemstad 22-03-1856 Pieter Bakker, geb. Willemstad 1834, zoon van Pieter Bakker en Maria van Prooijen
5. Bastiaan van Twist, geb. Willemstad 1835, tr (1) Willemstad 17-05-1862 Martijntje de Vos, geb. Willemstad 1839, dc van Maria de Vos, tr (2) Willemstad 06-05-1871 Aagje van Poppel, geb Willemstad 1845, dc van Krijn van Poppel en Adriana Dane.
6. Floor van Twist, geb. Willemstad 1843, volgt VIa.

Vb. Jannigje VAN TWIST, geb 's-Gravendeel  5-5-1827 (aktenr 51), ovl na 1904, tr. ca 1846 Pieter KATOEN, geb 's-Gravendeel 8-6-1821, zoon van Bastiaan KATOEN en
Maaike Hermansdr STOKER.

Vc. Arie VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 1823, voerman (1850-1860), ovl Dordrecht 19-4-1878 (aktenr 442; namiddag half 1; B2690 aan de Varkensmarkt; 55 jr.), zn van Willem VAN TWIST (stalhouder) en Adriana DE KREEK (ovl voor 1878), tr Maaike Johanna BAARS, geb Dordrecht 11-3-1834, ovl Dordrecht 26-12-1876.
Wonende: Dordrecht (1850-1860) 28:887 E Twintighuisjes 471 boven.
Kinderen:
1. Willem Pieter, geb Dordrecht 15-8-1855, volgt VIb.
2. Neeltje Adriana, geb Dordrecht 24-8-1857, naar Delft op 17-12-1880
3. Arij, geb Dordrecht 22-2-1860, naar Delft op 17-12-1880
4. Adriana Willemina, geb Dordrecht 15-5-1862, naar Helder 12-2-1879
5. Johanna Maria Adriana Willemina, geb Dordrecht 17-10-1864, ovl ald 22-7-1866
6. Maaike Johanna, geb Dordrecht 22-1-1867, ovl ald 6-8-1868
7. Pieter, geb Dordrecht 21-11-1868, volgt VIc.
 
Vd. Willem VAN TWIST, geb Dordrecht 6-8-1839, stalhouder, ovl Dordrecht 20-1-1905, tr Aaltje LAGESTEE, geb Strijen 9-9-1845, ovl Dordrecht 20-11-1894.
Kinderen:
1. Willem, geb Dordrecht 17-5-1866, volgt VId.
2. Izaak, geb Dordrecht 21-7-1867, volgt VIe.
3. Cornelis, geb Dordrecht 6-1-1879
, volgt VIf.

Ve. W
illem VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 25-4-1814, vleeschhouwer (h), ovl Dordrecht 3-6-1894, tr (1) Dordrecht 20-8-1851 (aktenr 139) Adriana VAN EIJK, geb Gouderak 1811, dc van Abraham VAN EIJK  (ovl Dordt voor 1851) en Levijna VAN DEN HEERIK (ovl Dordt voor 1851), tr (2) Hendrika VERHAREN, geb Dordrecht 24-4-1827, ovl Dordrecht 17-12-1892, wed van Pieter KAMSTEEG, dc van Karel VERHAREN en Elisabeth SOETEMAN.
Wonende: Dordrecht (1850-60) C Krommen Elleboog 149 boven.
Kinderen:
1. Klara, geb Dordrecht 1836 (erkend in 1851)
, ? tr Jacob Barto.
    a. Johanna Barto, geb Dordrecht 28-4-1867, ovl Meppel 6-1-1929, tr Hendrik Kuik

GENERATIE VI

VIa. Floor VAN TWIST, geb Willemstad 1843, tr Willemstad 16-05-1868 Adriana van den Berg, geb Willemstad 1846, dc van Teunis van den Berg en Maria de Vos.
Kinderen:
1. Pieternella van Twist, geb Willemstad 1869, tr Willemstad 12-08-1893 Pleun van Breda, geb Ridderkerk 1872, zn van Adrianus van Breda en Pleuntje van Es (Dochter: Pleuntje van Breda)
2. Maria van Twist, geb Willemstad 1876, tr Willemstad 21-12-1901 Gerrit Bokhout, geb Piershil 1881, zn van Adrianus Bokhout en Jannetje Verwijs
3. Cornelia van Twist, geb Willemstad 1878, tr Willemstad 12-04-1902 Jacob Hobbel, geb Den Bommel 1881, zn van Jan Hobbel en Maria Jacoba de Jong
4. Martijntje van Twist, geb Willemstad 1882, tr Willemstad 21-10-1905 Cornelis Freerk Radings, geb Willemstad 1879, zn van Josephus Christoffel Radings en Rinske Visser

VIb. Willem Pieter VAN TWIST, geb Dordrecht 15-8-1855, koetsier, arbeider, tr Dordrecht 9-1-1878 Aaltje VERLINDEN, geb Dordrecht 1-2-1855.
Kinderen:
1. Maaike Janna, geb Dordrecht 26-9-1879, ovl ald 9-12-1880
2. Cornelis, geb Dordrecht 12-11-1880
3. Wilhelmina Petronella, geb Dordrecht 15-10-1882
4. Janna, geb Dordrecht 27-8-1884
5. Aaltje, geb Dordrecht 20-9-1885
6. Maaike Janna, geb Dordrecht 25-7-1887
7. Arie, geb Dordrecht 8-1-1889
8. Neeltje Adriana, geb Dordrecht 26-6-1890
9. Adriana Wilhelmina, geb Dordrecht 9-10-1892
10. Maria, geb Dordrecht 14-2-1896
11. Pieternella, geb Dordrecht 31-8-1897

VIc. Pieter VAN TWIST, geb Dordrecht 21-11-1868, koetsier (1860-1890), poelier (h), winkelier, tr Dordrecht 12-12-1888 Johanna Catrina VERSTEEG, geb Dordrecht 29-9-1867.
Kinderen:
1. Arie, geb Dordrecht 4-7-1889, bierbottelaar, volgt VII.a
2. Pieter, geb Dordrecht 12-1-1892, volgt VII.b
3. Willem Pieter, geb Dordrecht 15-12-1893, volgt VII.c
4. Marinus Leendert, geb Dordrecht 14-12-1895, volgt VII.d
5. Maaike Johanna, geb Dordrecht 9-5-1898
6. Maria Magdalena, geb Dordrecht 5-1-1901, tr ca 1920 (ontbonden 7-11-1930) KRIJGSMAN. (Kinderen: Johanna Catharina, geb D. 27-5-1923 en Pietertje, geb. D 12-12-1925)
7. Johannes Pieter, geb Dordrecht 17-4-1903, volgt VII.e
8. Magdalena Elisabeth, geb Dordrecht 26-1-1905
9. Neeltje Adriana, geb Dordrecht 11-9-1907, tr Dordrecht 24-6-1931 Cornelis Pieter DE BRUIJN, geb Dubbeldam 14-6-1897, melkslijter en winkelier. Wonende: Dordrecht 1918-1937 (1e serie).
10. Jacob, geb Dordrecht 3-5-1910, volgt VII.f

VId. Willem VAN TWIST, geb Dordrecht 17-5-1866, stalhouder, tr Dordrecht 22-2-1899 Nellij Wijnandina Hendrika KORTHALS, geb Dordrecht 20-11-1869.
Kinderen:
1. Willem Nico, geb Dordrecht 7-2-1900
2. Gerard, geb Dordrecht 22-12-1901, volgt VII.g
3. Nelly Wilhelmina, geb Dordrecht 5-1-1908

VIe. Izaak VAN TWIST, geb Dordrecht 21-7-1867, stalhouder, tr Papendrecht 1897 Maatje Maartje VETH, geb Papendrecht 13-6-1877.
Kinderen:
1. Willem, geb Dordrecht 7-7-1898, volgt VII.h
2. Helena Francina Alida, geb Dordrecht 7-10-1899
3. Izaak, geb Dordrecht 8-1-1905, volgt VII.i

VIf. Cornelis VAN TWIST, geb Dordrecht 6-1-1879, vleeschhouwer (h), tr Zierikzee 17-4-1905 Maatje Cornelia CONSTANDSE, geb Brouwershaven 1-8-1880.
Kinderen:
1. Alida Toontje, geb Dordrecht 8-2-1906, ovl ald 29-10-1906
2. Anton, geb Dordrecht 10-5-1907
3. Willem, geb Dordrecht 28-8-1909

GENERATIE VII

VII.a Arie VAN TWIST, geb Dordrecht 4-7-1889, bierbottelaar, tr Dordrecht 19-4-1917 Cornelia Adriana MEIJERS, geb Dordrecht 1-10-1891.
Kinderen:
1. 

VII.b Pieter VAN TWIST, geb Dordrecht 12-1-1892, metaaldraaier, tr Dordrecht 11-11-1920 Judith FRANSEN, geb Dordrecht 23-12-1895.
Kinderen:
1. 
2. 

VII.c Willem Pieter VAN TWIST, geb Dordrecht 15-12-1893, blikslager, tr Dordrecht 3-1-1918 Johanna Hendrika VAN DER KOOIJ, geb Dordrecht 23-8-1891.
Kinderen:
1. 

VII.d Marinus Leendert VAN TWIST, geb Dordrecht 14-12-1895, fabr arbeider, mont. stofzuigers, tr Dordrecht 19-12-1918 Pieternella Geertruida VAN DEN HEUVEL, geb Dordrecht 4-5-1895.

VII.e Johannes Pieter VAN TWIST, geb Dordrecht 17-4-1903, bedrijfsleider, tr Dordrecht 2-2-1928 Cornelia VAN HEES, geb Dordrecht 12-8-1905.
Kinderen:
1. 
2. 

VII.f Jacob VAN TWIST, geb Dordrecht 3-5-1910, tr (1) Dordrecht 31-3-1938 Geertruij DE HEER, geb Dubbeldam 14-6-1911, tr (2) ??.
Kinderen eerste huwelijk:
1. 
Kinderen tweede huwelijk:
1. 

VII.g Gerard VAN TWIST, geb Dordrecht 22-12-1901, tr Dordrecht 21-3-1928 Elisabeth Augusta Francisca Eva GARSHAGEN, geb Dordrecht 22-5-1903.
Kinderen:
1. 

VII.h Willem VAN TWIST, geb Dordrecht 7-7-1898, bedrijfsleider, tr HI Ambacht 23-9-1924 Alida Jastina RIJSDIJK, geb HI Ambacht 28-4-1902.
Kinderen:
1. 
2. 
3.

VII.i Izaak VAN TWIST, geb Dordrecht 8-1-1905, bedrijfsleider, tr Zonnemaire 8-11-1927 Griette Cornelia VETH, geb Zonnemaire 8-2-1906.
Kinderen:
1. 
2. Johannes Arie, geb Dordrecht 12-8-1931, ovl ald 17-3-1932 

LOSSE FEITEN

- Willem Bastiaan VAN TWIST, geb Willemstad 13-2-1850, overwegwachter, tr Charlotta MATTHIJSSEN, geb Breda 27-6-1860.
Wonende: Breda, Dordrecht (1890-1917).
Kinderen:
1. Maria Magdalena, geb Breda 3-10-1889
2. Wilhelmina Hendrika, geb Breda 10-7-1893
3. Johannes, geb Breda 3-3-1895, rangeerder
4. Hendrika Wilhelmina, geb Breda 7-10-1900
5. Charles, geb Breda 19-4-1906

- Arie VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 7-10-1894, opperman, tr 's-Gravendeel 7-12-1917 Maria BARENDREGT, geb 's-Gravendeel 11-10-1889.
Wonende: Dordrecht (1918-1938; 1e serie).

-
Pietertje van TWIST, tr Jan van der GIESSEN.
1. Arij van der GIESSEN, geb. 's-Gravendeel ca. 1843, tr. Oud-Beijerland 17-11-1881 Pleuntje BOTH, geb./ged. Oud-Beijerland 13-5/22-6-1856, wed van Ingen SCHIPPER, dc van Paulus BOTH en Maartje KOOYMAN

- Cornelis VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 3-8-1880, ovl ald 16-3-1930, arbeider, tr Antje VAN DEN BOOGAARD, geb Dubbeldam 4-7-1884.
Kinderen:
1. Jan, geb 's-Gravendeel 30-8-1909
2. Adriaantje, geb Dordrecht 10-1-1912

- Cornelia van Twist
1. Willemina Adriana van Twist, geb Willemstad 1867, tr Willemstad 08-08-1885 Johannes Maliepaard, geb Dinteloord en Prinsenland 1865, zn van Christoffel Maliepaard en Alida van Maastricht

- Herberdiena van Twist, tr Pieter VOS
1. Elizabeth Kornelia Vos, geb Numansdorp 1868, tr Ermelo 05-09-1890 Hendrik Breimer, geb Schoterland 1865, zn van Tjibbe Jans Breimer en Grietje Hendriks Wind

- Willem van Twist, tr Magrita van Saarloos
1.Willem van Twist, geb Willemstad 1885, tr Willemstad 17-02-1906 Jenneke Dubbelman, geb Willemstad 188, dr van Johannes Dubbelman en Jenneke Wouwe
2. Cornelia Hendrika van Twist, geb Willemstad 1886, tr Doesburg 20-07-1907 Barend Cornelis Reinders, geb Doesburg 1888, zn van Barend Reinders en Johanna Hermina Aalderink
3. Pieternella Maria van Twist, geb Willemstad 1888, tr Willemstad 02-09-1910 Wilhelm Maria Joseph Drion, geb 's-Gravenhage 1883, zn van Franciscus Johannes Drion en Elisabeth Bosmans

- Bastiaan VAN TWIST, geb Willemstad 14-2-1873, bankwerker, tr Adriana Maria FRANKEN, geb Teteringen 21-7-1877.
Wonende: Dordrecht 1890-1917.

- I Bastiaan VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 6-7-1849, metselaar, tr Maasdam 1897 Teuntje LANS, geb Maasdam 18-10-1897.
Kinderen:
1. Teuntje, geb Dordrecht 24-8-1897
2. Elisabeth, geb Dordrecht 3-11-1898
3. Neeltje, geb Dordrecht 7-12-1899
4. Maartje, geb Dordrecht 7-9-1901
5. Leendert, geb Dordrecht 29-4-1903, volgt II.a
6. Jacob, geb Dordrecht 13-11-1906, volgt II.b
 
II.a Leendert VAN TWIST, geb Dordrecht 29-4-1903, metselaar, tr Dordrecht 24-10-1929 Johanna VERWATER, geb Made 28-1-1906.
Kinderen:
1. Pieternella Johanna, geb Dordrecht 13-5-1931 
2. Teuntje, geb Dordrecht 21-3-1934
3. Bastiaan, geb Dordrecht  25-12-1938

II.b Jacob VAN TWIST, geb Dordrecht 13-11-1906, opperman (1930), chauffeur, tr Dordrecht 27-3-1930 (aktenr 115) Coleta Wilhelmina VAN GINNEKEN, geb Roosendaal + Nispen 22-10-1906, dc van Adrianus VAN GINNEKEN (rangeerder) en Johanna Maria DE TREE (ovl voor 1930).
Kinderen:
1. Bastiaan, geb Dordrecht 23-3-1935
2. Adrianus Johannes, geb Dordrecht 29-12-1936 

- I Bastiaan VAN TWIST, wonende 's-Gravendeel (1921), tr Adriaantje STOOKER, ovl voor 1921
II Teunis VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 31-12-1888, arbeider, tr Dubbeldam 14-7-1921 (aktenr 36) Adriana Niza DOEDIJNS, geb Dubbeldam 6-6-1892, wed Jan IN 'T VELD, dc van Herman DOEDIJNS (66 in 1921) en Jannigje DE JONGH (ovl voor 1921).

- I Cornelis VAN TWIST, ovl voor 1934, tr Adriana Cornelia MOM, ovl voor 1934.
II Willem VAN TWIST, geb Dordrecht 9-4-1864, ovl 's-Gravendeel 19-3-1934 (voormiddag half 6; 69 jr; akte te Dordrecht), tr Aaltje ELES/EBES, geb Harlingen 14-5-1875.
Kinderen:
1. Klaas, geb Dordrecht 23-6-1905, volgt III
2. Adriana Cornelia, geb Dordrecht 15-3-1908

III Klaas VAN TWIST, geb Dordrecht 23-06-1905, tr Dordrecht 12-07-1933 (ontbonden 1943) Annigje Louiza RUIJTENBEEK, geb Hardinxveld 30-10-1904, ovl Dordrecht 11-7-1953, dc van Jan Pieter RUIJTENBEEK en Adriana Cornelia BLOKLAND; zij tr (2) Dordrecht 24-10-1947 Dordrecht met Bastiaan Berning, geb Dordrecht 15-04-1899, ovl Dordrecht 27-7-1982, zn van Johannes Paulus Petrus BERNING en Johanna Maria BARTELS.

- Pieter VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 20-11-1877, arbeider, tr Lijntje VAN DER LINDEN, geb 's-Gravendeel 25-6-1990.
Kinderen:
1. Lena, geb 's-Gravendeel 2-1-1902

- Pieter VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 3-11-1854, metselaar, tr Neeltje SINT NICOLAAS, geb 's-Gravendeel 2-9-1858.
Het gezin vertrekt op 1-3-1906 van Dordrecht naar 's-Gravendeel.
Kinderen:
1. Leendert Pleun, geb Dordrecht 12-12-1881
2. Pleun, geb Dordrecht 1-5-1883
3. Clasina, geb Dordrecht 16-9-1885
4. Elisabeth, geb Dordrecht 12-10-1886
5. Willempje, geb Dordrecht 12-12-1887
6. Pieter, geb Dordrecht 9-3-1890
7. Bastiaan Hermanus, geb Dordrecht 2-5-1895 
8. Wilhelmina, geb Dordrecht 4-10-1897
9. Neeltje, geb Dordrecht 10-4-1903

- Bastiaan VAN TWIST, tr Pietertje VAN ZANTEN
1. Bastiaan, geb 's-Gravendeel 2-12-1845, arbeider, wonende Vlasstraat (is thans Kortestraat 7), overl. ald. 13-7-1934, tr. ald. 5-5-1869 Adriaantje Naaktgeboren, geb. 24-2-1845, overl. s-Gravendeel 14-2-1936

- Arie VAN TWIST, tr Jannigje VAN DER FEEST
1. Bastiaan,
geb 's-Gravendeel 15-11-1847

- Jan van Twist, tr Maaike Koster.
1. Arie Dirk van Twist, geb. s-Gravendeel 1-12-1909, overl. s-Gravendeel 20-12-1955, tr. ald. 17-9-1938  Bastiaantje Verdonk, geb. s-Gravendeel 26.6.1911
2. Jacob van Twist, geb. s-Gravendeel 12-12-1914 (nh), bouwvakarbeider, tr. s-Gravendeel 16-2-1944 Maaike Verdonk, geb. 9-6-1916, overl. s-Gravendeel 28-2-1970 

- Johanna VAN TWIST, geb 's-Gravendeel 26-3-1833, ovl Dordrecht 1-11-1909

- Anna Robbemont, geb. 24-2-1870, overl. Dordrecht 25.11.1951, woonde o.a. Beneden Havendijk 11 te 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 18-3-1893 Jan Snijders, geb. 's-Gravendeel 13.2.1870, asfalteerarbeider, overl. Rotterdam 6-5-1903, zoon van Cornelis Snijders en Jannigje van Twist

- I Jannigje van Twist, tr Rochus Visser
II Jacob Visser, timmerman, geb 1884, tr 's-Gravendeel 14-05-1910 met Krijna Adriana Reedijk, geb 's-Gravendeel 10-12-1882, ovl 8-4-1974, dr van Jan Reedijk en Pietertje in 't Veld.

- Jannetje van Twist, tr Teunis Smits
Kinderen:
1. Jannetje Smits, geb. 's-Gravendeel ca 1839,  ovl. 's-Gravendeel 29-4-1905, tr. 's-Gravendeel 19-8-1864 Cornelis Brand, geb. Dubbeldam 9-3-1834, winkelier, ovl. 's-Gravendeel 6-8-1906

- Teuntje van TWIST, tr Jacobus Willem Hendrik DE VRIES, geb 5-2-1893 in Dordrecht, opperman, ovl 24-10-1918 in Dordrecht

-
Hendriksje van Twist, tr Krijn de Jong
1. Bastiaan de Jong, geb Strijen 1860, ovl Delft 11-12-1935 (75 jr.)

- Cornelia van Twist, tr David den Hartog, arbeider
1. Cornelis den Hertog, geb. s-Gravendeel 21-11-1845, arbeider, overl. ald. 16-1-1900, tr. s-Gravendeel 16-5-1872 Adriana Sutherland, geb./ged. s-Gravendeel 21.4/6.5.1849, ovl na 1900

- Jannigje van Twist, tr Jan Mol
1. Martha Mol, geb. s-Gravendeel 26-12-1914, tr. s-Gravendeel 12-10-1935 Dirk Verdonk, geb. s-Gravendeel 24-5-1913.

- Sara Jacoba van Twist, ovl 's-Hertogenbosch 12-01-1820

- Wilhelmina Adriana van Twist, tr Gottlieb Friedrich Schuler
1. Willem Gottlieb Friedrich Schuler, geb Dordrecht 1859, tr Wijk bij Duurstede 20-01-1881 IJsbrandine Henriette Francoise Dubois, geb Wijk bij Duurstede 1859, dc van Johannes Catharinus Dubois en Johanna Catharina Vizee

- Adriana van Twist, geb 's-Gravendeel 27-2-1897, ovl 1953 (watersnood), tr BRAND

- Reinier VAN TWIST, geb Lith voor 1764, ovl Asperen? na 1796, tr (1) ACQUOY? 16-6-1787 Grietje VAN OOJEN, tr (2) Asperen? 1810 Hendrica MAGREE, geb ca 1789 in DOORNBEEK?, ovl na 1810 in ASPEREN?, dr van Hendrik MAGRE en Gezina BOKKERING.
Kinderen:
1. Jenneke van TWIST, geb Asperen ca 1796, ovl Vuren 26-1-1840, tr Vuren? voor 1819 Jan (Janzn Sanderszn?) VAN WILLIGEN, geb Vuren 10-3-1796, ovl Vuren? na 1867; hij tr (2) Vuren? voor 1843 Maria van der WAL, geb Vuren? voor 1823, ovl Vuren? na 1844. 
Kinderen:
    a. Jan van der Willigen, geb Vuren 29-01-1822, tr Brakel 22-11-1854 Cornelia van Veenendaal, geb Brakel 18-01-1832, dr van Dirk van Veenendaal en Cornelia van der Vliet
?2. Cornelia VAN TWIST, jd afkomstig van Lith Meijerij Van Den Bosch, wonende gewoont hebbende alhier, otr Rotterdam 21-09-1796 (att. van dinter meijerij van den bosch/attestatie dat de gebode gegaan zijn na Dinter den) Carel August MULLER, weduwnaar, afkomstig van Pegau In Keursaxen, wonende Dinter Meijerij Van Den Bosch.

Genealogie VAN TWIST (II)
Gens Nostra

I Pieter Pieterzoon van Twist, wonende te Utrecht. Hij verhuist naar Leiden, wordt op 5 Mei 1603 poorter van die stad, en vestigt zich buiten de Witte Poort, tr (1) verm 15-1-1600 te Leiden in het huwelijk met Cunera Jans, ovl vr 1605, tr (2) 1605 Annetgen Ponsendochter van Iselsteijn, dr van Ponssiaen Janszoon en van Marie Willems Bruijnen. Zij had twee broeders Willem Ponssen van Iselsteijn en Mourijn Ponssen van Iselsteijn, burgemeester van Montfoort. Pieter Pieterzoon van Twist trouwt andermaal te Leiden 2 Juni 1627 met Geertruid Hendriksdochter, weduwe van Gabriel Janszoon Prins.
Uit het huwelijk met Annetgen Ponssendochter van Zselsteijn acht kinderen :
a. Jan van Twist, tr. 10-12-1620 Roosjen Adriaansdochter.
b. Pieter van Twist de Jonge, volgt II.a
c. Pons van Twist, volgt II.b
d. Anna van Twist.
e. Marijtgen van Twist.
f. Lijsbeth van Twist.
g. Pleuntgen van Twist.
h. Sijtgen van Twist.

II.a Pieter van Twist de Jonge, tr. Leiden 24-9-1627 Catharina Thonisdochter Brugman van Delft.
Uit dit huwelijk :
a. Thonis van Twist, tr. Leiden 17 Febr. 1655 Catharina Buyck.
b. Pieter van Twist, tr. Leiden 3-5-1656 Hester Dirksdochter van Schagen
c. Johannes van Twist, ged Leiden (Hooglandsche Kerk) 12 April 1646, tr. 18 December 1665 met Hillegond Smit.

II.b Pons van Twist, ged. Leiden 22-6-1621, tr. 11-5-1644 Mynschen Baltusdochter van Diemen.
Uit dit huwelijk :
a. Jacobus van Twist, volgt III

III Jacobus van Twist, dp Leiden (Hooglandsche Kerk) 16-2-1648, woont achtereenvolgens Leiden, Haarlem en Lil10 (Z.), con-trarolleur en ontvanger te Lillo, tr. Leiden 18-4-1668 Pieternella Drabbe, begr. Haarlem (Grote Kerk) 5 Febr. 1670, tr. (2) Leiden 16-7-1670 Agata Pety, geb. Alkemade.
Uit het eerste huwelijk :
a. Pons van Twist, volgt IV
Uit het tweede huwelijk:
a. Cornelis van Twist, ged Haarlem 7 Maart 1673.
b. Bartholomeus van Twist, dp Haarlem 18 Maart 1674, begr Haarlem (Grote Kerk) 27-3-1674.
c. Bartholomeus van Twist, dp Haarlem 20 Nov. 1675.
d. Clementia van Twist, dp Haarlem 17-2-1679.

IV Pons of Pontiaan van Twist, geb. Haarlem 11 Febr. 1669, ged Haarlem (Ned. Herv. Kerk) 14 Febr. 1669, is in 1695 en 1697 burgemeester van St. Jansteen (2.) en in 1717 en 1718 schepen van Hulst, daarna rentmeester en ontvanger van de Prins van Oranje, sterft waarschijnlijk Willemstad na 22 Augustus 1722, tr. Hulst 31 Mei 1693 Sara Schoock, geb. Hulst 22 Jan. 1674, sterft Hulst 12 Mei 1711, dochter van Alberfus, notaris en van Catharina Ernst. Hij trouwt (2) Hulst 13-2-1720 (ondertrouw 13 Jan. 1720) Lidia van Ouerschie, begraven Hulst in de kerk 7 Juli 1722, weduwe van Frans Denick. schenen van Hulst.
Uit het eerste huwelijk : 
a. Jacoba Albertina van Twist, geb. Hulst 21 Febr. 1694, sterft aldaar 21 Maart 1694, begraven in de kerk 23 Maart 1694.
b. Jacob van Twist, geb. Hulst 10-7-1695, sterft aldaar 21-3-1709
c. Petronella Catharina van Twist, ged Hulst 17 Febr. 1697, sterft Amsterdam 16-8-1770, wordt aldaar 20 Aug. in de Westerkerk begraven, tr. Hulst 21-5-1729 Johan van Anssum, geb. Gendrichem, commies van de vivres, burgemeester en schepen van Hulst en Hulsterambacht, boekhouder van Hulster-Nieuwland, sterft Hulst 25 Juli 1744.
d. Albertus van Twist, volgt V
e. Pontiaan van Twist, geb. Hulst 27 Aug. 1701, dp Hulst 28-8-1701, zeer jong gestorven.

V . Mr. Albertus VAN TWIST, geb. Hulst 25 Sept. 1699, in 1722 en 1723 schepen te Hulst, later schout en dijkgraaf van stad en lande van Willemstad, sterft waarschijnlijk Willemstad vr 27 Maart 1748, tr. Willemstad 4-9-1725 (ondertrouw 18-8-1725) Kristina Cornelia van Weesel, geb. Rotterdam, wonende Hulst, sterft tussen 24-2-1737 en 4-10-1743 ; hij tr. (2) Willemstad 4 Oct. 1743  Maria Jeanette DUYMAER, ged Zalt-Bommel 24-4-1714, sterft Alem 14 Aug. 1775, dr van Johan, rentmeester der domeinen van het vorstendom Gelre en van het graafschap Zutphen en van Cafharina van Hulsenberah.
Uit het eerste huwelijk: 
a. Pontiaan Albert van Twist, ged Hulst 22 Sept. 1726.
b. Pontiaan Albert van Twist, ged Hulst 22 Aug. 1727.
c. Joanna Maria van Twist, ged Willemstad 15 Mei 1729, volgt VI
d. Joan Jacob uan Twist, ged Willemstad 1 Oct. 1730.
e. Sara Kristina van Twist, ged Willemstad 30 Dec. 1731
f. Sara Katharina van Twist, ged Willemstad 14 Dec. 1732.
g. Albertina Cornelia van Twist, ged Willemstad 16 Mei 1734.
h. Christina ]acoba van Twist, ged Willemstad 8 Mei 1735.
i. Sara Katharina van Twist, ged Willemstad 24 Febr. 1737.
Uit het tweede huwelijk :
a. Jan van Twist. - Zie geslacht Duymaer van Twist-
b. Sara Jacoba van Twist, gedoopt Willemstad 27 Maart 1748, sterft s-Hertogenbosch 12 Jan. 1820, tr. Dr. Samuel Keuchenius, gedoopt Hilvarenbeek 14 Juli 1737, predikant achtereenvolgens 1761-1765 Heumen en Malden 1765-1802 Alem en Maren, sterft s-Hertogenbosch 29 Mei 1824, zoon van Paulus, predikant te Hilvarenbeek en van Aemelia Eusebia Neomagus.

VI Johanna Maria VAN TWIST, j:d: van de Willemstad woont te Rotterdam volgens attest. van otr van Rotterdam in dato 23-4-1759, tr Dordrecht 26-4-1759 (des 13/5 asttest. gegeven) Dames BISSCHOP, j:m: van Rotterdam woont te Dordrecht.