GENEALOGIE "VERHAGEN"
Heerjansdam, Kleine/Grote Lindt

 

GENERATIE I-III

I Teunis VERHAGEN/VOORHAGEN, geb ca 1620, zn van Vaders Varhagen. 
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
1. Hendrik Teunisz Verhagen (Voorhage), geb ca 1645, volgt II
2. Neeltje Teunis Verhagen (Voorhage), geb ca 1648
3. Barbar Teunis Verhagen, geb ca 1652 

II Hendrik Teunisz VERHAGEN/VOORHAGEN, geb ca 1645, tr Jannetje NN, geb ca 1644.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Hendricks Verhagen (Voorhagen), geb ca 1670, volgt II

III Theunis Hendricks
VERHAGEN/VOORHAGEN, geb 1670, tr. 1695 Mayke Jans Hillemans, geb 1670. 
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik, dp. Heerjansdam 4-9-1695 (Neeltje Theunis Voorhage), volgt IIa
2 Jannitje, dp. Heerjansdam 29-10-1697 (Sijtje Cornelis)
3 Jan Theunisse Verhagen, dp Heerjansdam 3-7-1701 (Maria Dammas), volgt IIb
4 Arijaantje, dp. Heerjansdam 3-7-1703 (Barbar Theunis Verhage)

GENERATIE IV

IVa Hendrik Teunisse Verhagen/Voorhagen, jm wonende onder Oost-Barendrecht, ovl voor 1730, otr. Heerjansdam/Barendrecht 31-5-1716 Madaleentje Bastiaanse MAN, dp Heerjansdam 31-10-1694 (get. Aryaentje Jochums Man), jd Heerjansdam, ovl na 7-1753, dr van Bastiaan Jochums Man en van Maaijke Leenderts Snoo, otr. (2) Heerjansdam 07-02-1730 Theunis Willemz Bokkel, jm van de Dusse. 
Uit dit huwelijk:
1. Teuna, dp Heerjansdam 20-12-1716 (Maijkje Jans Verhagen)
2. Bastiaan, dp Heerjansdam 27-03-1718 (Maijke Leenderse Snoo) 

IVb Jan Theunisse Verhagen,j:m: wonende onder Oost-Barendrecht, otr. Heerjansdam 20-09-1722 Heijltje Gijsbertse Kroonenburg, ged. ca 1697, j:d: wonende onder de Kleine Lindt, dochter van Gijsbert Jansze Kroonenburg en Jootzie Jans de Boo. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
1. Teunis, dp Heerjansdam 14-02-1723 (Jannigje Teunisse Verhagen)
2. Joosje, dp Heerjansdam 24-5-1724 (Grietje Janse de Boo), volgt Va
3. Hendrik, dp Heerjansdam 10-2-1726 (Magdalena Bastiaanse Man), volgt Vb
4. Ariaantje, dp Heerjansdam (Ridderkerk) 24-8-1727 (Jannetje Teunisse Verhagen), volgt Vc
5. Gijsbert, dp Heerjansdam 14-11-1729 (Neeltje Dirks Reedijk), volgt Vd
6. Adriaan, geb Heerjansdam (Ridderkerk) 3-9-1730 (Madaleentje Joggems Man)
7. Adriaantje, geb Ridderkerk 21-10-1731 (Maddaleentje Joggems Man), volgt Ve 
8. Mels, geb Ridderkerk, dp Heerjansdam 22-5-1735 (Jannigje Verhagen), volgt Vf
9. Willem, dp Heerjansdam 12-10-1738 (Neeltje de Boo, van haarzelve De Gelder), volgt Vg

GENERATIE V

Va. Joosje Janse VERHAGEN, ged. Heerjansdam 14/5? of 24-05-1724 (Grietje Jans de Boo), begr ald. 25-04-1789, dochter van Jan Verhagen en Heiltje Kroonenburg, otr. ald. 17-04-1750 Leendert Wouterse DE GRAAF, ged. IJsselmonde 28-7-1726, j:m: van Oost-Barendrecht, overl. voor 1789, zoon van Wouter van der Graaf en Niesje Hertog (kleinzoon Pieter Fransz. van der Graaf, Ariaantje Cranenburg, Leendert Hertog en Sijtje Bootser). 
NB
- testament Dordrecht Jan van Dijk 17.. deel 4 no. 32.

Uit dit huwelijk:
1. Heiltje, ged. Heerjansdam 20-3-1751 (get. Grietje Kronenburgh), tr. Heerjansdam 7-5-1775 Pieter Isaaksz Levering (geboren Heerjansdam);
2. Wouter, ged. Heerjansdam 9-7-1752 (de vader heeft het kint zelf geheft) ;
3. Sijtje, ged. Heerjansdam 16-2-1754 (vader zelf);
4. Seijgje, ged. Heerjansdam 3-12-1758 (vader zelf);
5. Jannetje, ged. Kleine Lindt 7-2-1761 (de vader zelf);
6. Jan, ged. Kleine Lindt 13-2-1763 (de vader zelf), overl. Heerjansdam 24-8-1817, tr. Heerjansdam 17-5-1795 Jannigje Lems, ged. Charlois 12-2-1769, overl. Heerjansdam 29-3-1819, dochter van  Bastiaan Lems en Geertje van Pelt.;

Vb. Hendrik Janse Verhagen, ged. Heerjansdam 10-02-1726 (Magdalena Bastiaanse Man), otr. Grote Lindt 25-04-1749 Cornelia Claase Houtemolen/Houtemeulen, j:d: van Grote Lindt. 
Uit dit huwelijk:
1. Heijltje, geb/dp Grote Lindt 13-04-1750/26-4-1750
2. Maijke, dp Grote Lindt 25-06-1752 (Geertruy Claase Houtemolen)
3. Jan, dp Grote Lindt 23-06-1754 (Jannigje Hendrikze de Jongh), ovl voor 1757
4. Geertruy, dp Heerjansdam 4-2-1759 (Heijltje Janse Houtemeule), volgt VIa
5. Heijltje, dp Heerjansdam 14-11-1756 (Joosje Janse Verhagen)
6. Jan, geb Grote Lindt 1757, volgt VIb
7. Heijltje, dp Heerjansdam 04-02-1759 (Heijltje Janse Houtemeule), tr.(1) Rijsoord 1-2-1784 Leendert Johannesse Dorsman, geb 1756, otr (2) Ridderkerk 26-11-1786 NN
8. Claas, dp Grote Lindt 14-02-1762 (Trijntje Claase Houtemolen), volgt VIc
9. Teuntje, dp Grote Lindt 01-06-1767 (Aagje Ariens de Pee), ovl Barendrecht 17-10-1819, otr. Barendrecht 20-4-1786 Leendert Ariens van Die, geb Barendrecht 1767  

Vc Gijsbert Jansze VERHAGEN, dp Heerjansdam 14-11-1729, begr Kleine Lindt 28-08-1802, otr. (1) Heerjansdam 29-10-1756 Neeltje Pieterze KLOOTWIJK, begr Kleine Lindt 2-4-1757 (nihil), otr. (2) Heerjansdam/Grote Lindt 26-10-1758 Aagje Ariense DE PEE, dp Grote Lindt 25-12-1727, begr Kleine Lindt 11-08-1803, dc. van Arie Pieterze de Pee en Maijke Melsze van Driel. 
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan, dp Heerjansdam 2-9-1759 (Joosje Jansze Verhagen)
2. Arie, dp Grote Lindt 7-10-1760 (Ariaantje Jans de Graaf i.p.v. Lijsbeth Arienze Kranendonk), begr (aang) Grote Lindt 3-12-1761 (pro deo) 
3. Maaike, dp Grote Lindt 19-10-1762 (Marijcke Arienze Holst), volgt VI.d
4. Jannigje, dp Kleine Lindt 1-7-1764 (get. Teuntje Arise HOLST, Cornelia Arise HOLST)
5. Heiltje, dp Kleine Lindt 1-7-1764 (get. Teuntje Arise HOLST, Cornelia Arise HOLST)

Vd Ariaantje Jansze VERHAGEN, geb Ridderkerk 21-10-1731, ged. Heerjansdam 21-10-1731 (Madalleentje Joggems Man), otr/tr. Heerjansdam 21-12-1752/14-1-1753 Pieter van der Graaf, ged. Charlois 23-11-1727, j:m: van Charlois, zoon van Pieter van der Graaf en Dirkje van Drent
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged. Heerjansdam 22-07-1753 (Madaleentje Bastiaanse Man), overl. voor 11-1758.
2. Pieter, ged. Heerjansdam 15-02-1755 (Neeltie van der Linde), overl. voor 2-1756.
3. Pieter,
ged. Heerjansdam 28-02-1756 (Pietertje Snoo).
4. Jan,
ged. Heerjansdam 26-11-1758 (Neeltje Ariense van Driel), overl. Heerjansdam 22-4-1816.
5. Dirkje, ged. Heerjansdam 21-02-1761 (Joosje Jansze Kroonenburgh).
6.
Teunis, ged. Grote Lindt 29-5-1763.
7. Heijltje, ged. Grote Lindt 3-3-1765.
8. Hyltie, ged. Kleine Lindt 15-2-1767 (get. Aagje Arienze de Pee).
9. Barent,
ged. Kleine Lindt 13-11-1768 (de vader zelf).
10. Barent, ged. Kleine Lindt 03-12-1769 (Joosje Jansze Kroonenburg), overl. voor 9-1776.
11. Pietertje, ged. Kleine Lindt 12-04-1772 (Cornelis Claasze Houtmeulen).
12. Barent, ged. Grote Lindt 01-09-1776 (overleden, get. Aagje de Pee).
13.
Ariaantje, ged. Groote Lindt 9-8-1778, overl. Heerjansdam 19-3-1818, tr. Willem den Ouden

Ve Mels Jansze Verhagen, geb Ridderkerk, dp Heerjansdam 22-05-1735 (Jannigje Verhagen), j:m: van Heerjansdam, otr. Heerjansdam 12-10-1758 Neeltje Aartse van Driel, j:d: van de Kleine Lindt, geb Heerjansdam, dr van Arie van Driel. Uit dit huwelijk:
1. Heijltje, dp Heerjansdam 02-09-1759 (Ariaantje Jansze Verhagen), begr Kleine Lindt 25-10-1760 (nihil)
2. Heiltje, dp Kleine Lindt 03-05-1761 (Ariaantje Jansze Verhagen), otr./tr. (1) Grote Lindt/Zwijndrecht 20-12-1782/12-01-1783 Pieter Dirksz Schooneman, van Grote Lindt wedn. Pleuntje vd Graaf, geb Groote Lint ±1761, overleden v1802, tr (2) Zwijndrecht 28-10-1802 Leendert de Haan, geb 1761. 
Uit het eerste huwelijk:

     
1
Neeltje, geb/dp Kijfhoek 2-4-1796/3-4-1796 ( Seigje Melze Verhagen).
3.
Adriaantje, geb Grote Lint 1-1-1764, begr Kleine Lint 11-10-1788, otr/tr Groote Lint 29-4/22-5-1785 Lambertus Jillesz GRANDIA, geboren te Heerjansdam ±1764, van Heeroudelandsambacht (1785), otr/tr (2) Heerjansdam 3-4/26-4-1789 Lijsbeth Janse VAN DE FIJNERT, geboren ±1764
4. Leijgje, dp Grote Lindt 02-03-1766 (de vader zelf, obiit), begr (aang) Grote Lindt 11-4-1767 (prodeo)
5. Jan,
geb Kleine Lint 17-1-1768, volgt VIf
6. Teunis, geb Zwijndrecht 12-8-1770, dp Grote Lindt 12-08-1770 (de vader zelf), volgt VI.g
7. Aagje, dp Grote Lindt 13-03-1774 (de vader zelf), tr.
Zwijndrecht 2-3-1805 met Geert? VELDHOEN, geboren ±1774.
8. Maria, dp Grote Lindt 29-6-1777 (de vader zelf), relatie met Jakob DE WINTER, ovl. voor de huwelijksverbintenis, volgt VI.h
   a. Jakob, geb/dp Kijfhoek 4-2-1800/06-02-1800 (Jan Melsze VERHAGEN)

9. Ary,
geb Zwijndrecht 07.11.1779, overleden 07.11.1779, tr  ±1795 (2) Bastiaantje BLOK, geboren 1767, overleden te Kleine Lint 17.07.1833.  

Vf Willem Jansze VERHAGEN, dp Heerjansdam 12-10-1738 (Neeltje de Boo van haarzelve de Gelder), (aang door Jan Visser) ovl Heerjansdam 23-1-1779 (pro deo), otr. Heerjansdam 9-12-1762 Grietie Cornelisse van der Graaf, (aang door J Leenheer) Kleine Lindt 7-2-1797 prodeo. 
Uit dit huwelijk:
[het lijk van Trijntje Wm Verhagen Heerjansdam 2-5-1782 prodeo aang door J Leenheer; Trijntje (aang) Heerjansdam 16-7-1790 prodeo; misschien moet een van deze Trijntjes een Willempje zijn ?]

1. Heijltje, geb Barendrecht (?), ged 23-1-1763 (get haar tante Aagje Ariense DE PEE), ovl v 2.1766.
2. Cornelis, dp Heerjansdam 27-05-1764 (get. Leentie van de Graaf), ovl voor 7-1768
3. Hijltie, dp Heerjansdam 02-02-1766 (Rebekka Japikse Dekker),
tr Barendrecht 08.05.1803 met Gijsbert KRANENBURG, geboren te Carnisse ±1766
4. Trijntie, dp Heerjansdam 13-05-1767 (Leentie Cornelisse van der Graaf), begr 16-07-1767.
5. Cornelis, dp Heerjansdam 24-07-1768 (de vader zelf), otr./­tr. Heerjansdam 08-08-1794/31-08-1794 Adriaantje Paulusse Grootendorst. Uit dit huwelijk:
    a. Paulus, dp Kleine Lindt 11-11-1796 (Annetje de Velte)
6.
Trijntje, gede Barendrecht 10.09.1769 (doopgetuige was de Vader), (aang door Wm Verhage) begr Heerjansdam 16-7-1770 prodeo
7. Trijntie, dp Heerjansdam 17-03-1771 (de vader zelf), (aang) begr Heerjansdam 2-5-1782 of 16-7-1790
8. Jannechie, dp Heerjansdam 17-10-1773 (de vader zelf), begr (aang) Heerjansdam 15-11-1773.
9. Jan, dp Heerjansdam 2-10-1774, (aang door Wm Verhage) begr Heerjansdam 5-12-1774.
10. Jannechie, dp Heerjansdam 12-11-1775 (de vader zelf), begr (aang door Wm Verhage) Heerjansdam 23-9-1777 prodeo
11. Hendrik, dp Heerjansdam 02-02-1777 (de vader zelf)
12. Jan, dp Heerjansdam 2-2-1777 (de vader zelf), begr (aang door Wm Verhage) Heerjansdam 22-2-1777 prodeo
13. Willempje, dp Heerjansdam 21-02-1779 (Gijsbert Verhagen, Aagje de Pee, echtelieden)  

GENERATIE VI

VI.a Geertrui VERHAGEN, geb Heerjansdam, ged aldaar 25-06-1752, otr/tr Heerjansdam-Grote Lindt 18-10-1782/10-11-1782 Teunis Klaasz LEUVEKAMP, geb Rotterdam ±1759. 
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geb/dp Kleine Lindt 26/27-6-1784 (get Rebecca DEKKER)
2. Kornelia, geb/dp Kleine Lindt 2/3-7-1785 (get. Teuntje VERHAGEN)
3. Klaasje, geb/dp Kleine Lindt 6/10-5-1789 (de vader zelf)
4. Klaasje, geb/dp Kleine Lindt 12/12-11-1791 (de vader zelf)
5. Hendrik, geb/dp Kleine Lindt 1/2-12-1792 (get. Teuntie VERHAGEN)

6. Hendrik, geb/dp Kleine Lindt 9/15-2-1795 (get. Teuntje VERHAGEN)

VI.b
Jan VERHAGEN, geb Groote Lint ±1757, otr/tr. Heerjansdam-Grote Lindt 16-04-1784/09-05-1784 Lijgje Melse VAN DRIEL, geboren te Kleine Lint ±1761. 
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik
, geb Zwijndrecht 05-12-1784.  

VI.c Klaas VERHAGEN, geb Groote Lint  14-02-1762, ovl Barendrecht  8-2-1814 (aangeg. door Jan Koedood,25j), tr (1) Ridderkerk-Grote Lindt  4-6-1786 Catharina Meeuwisse JONGERUITER, geb±1762, wed van Leendert Suijdam, wonende onder Ridderkerk, ovl ±1798, dr van (waarsch) Meeuwis Jansen Jongenruijter en van Claasje Hendricks of Pietertje Hendricks, tr (2) Barendrecht 15-8-1800 Aaltje NIEUWBURG, geb Barendrecht  ±1762, tr. (3)  Barendrecht  20-5-1803 Josijntje(Lijntje) GRASDIJK, (wed.Cornelis Roos), geb Barendrecht  ±1777 (?), ovl n1814.  
Uit het eerste huwelijk:
1 Hendrik
, arbeider, geb Ridderkerk  28-1-1787, ovl Barendrecht  27-01-1812
2
Cornelia, geb Barendrecht  25.11.1789, ovl aldaar 25-11-1789
3
Meeuwis, geb Barendrecht  25.11.1789, overleden v11.1797
Cornelia, geb Barendrecht  08.03.1791, gedoopt 13.03.1791, volgt onder VIIa 2 .
Meeuwis, geb Barendrecht  01.11.1797, gedoopt 05.11.1797  
Uit derde huwelijk:
6 Teunis
, geb Barendrecht  17.08.1803, gedoopt 21.08.1803, overleden v07.1809.
7 Adriana
, geb Barendrecht  03.03.1805, gedoopt 10.03.1805.
8 Adrianus
, geb Barendrecht  19.01.1807, gedoopt 25.01.1807, jong overleden.
9 Teunis
, bouwknecht, geb Barendrecht  05.07.1809, gedoopt 09.07.1809, overleden te Charlois(Rt)  21.01.1879, tr (1) Charlois(Rt)  8-12-1847 (getuigen waren Harmen ROOS, 50j, Arie v Gelder,43j,schoenm., Adrianus VAN GELDER,41j, metsel.Kn. en Gerrit Kuiper,42j,verwer) Anthonia VAN GELDER, naaister, geboren te Charlois(Rt)  04.09.1809, overleden v1868, dochter van Arij VAN GELDER en Adriana IN ’T VELD. Tr (2)  Delfshaven  20-5-1868 Stijntje ALDERLIESTE, geb Vlaardingen 1811, dr van Arie ALDERLIESTE en Annetje DE GOEDE.
10.
Hendrik, geb Barendrecht  08.03.1813, gedoopt 14.03.1813, ovl Barendrecht  05.06.1813.  

VI.d Maaike VERHAGEN, ged Groote Lint  19-10-1762, ovl Kleine Lint  5-8-1808, otr/tr Groote Lint  6-4/29-4-1787 Leendert Wiekeraadt, ged Heerjansdam  1-7-1753 (  Heijltje de Deugd), ovl Kleine Lint  15-12-1807, zn van Pieter WIEKERAAT en Marijtje Schillemanse DE DEUGD.
Uit dit huwelijk:

1 Op 1-5-1789 wordt begraven Kleine Lindt een kind dat niet gedoopt is.
2 Pieter, geb/dp Kleine Lindt 14-6-1790/20-6-1790, begr. Kleine Lindt 14-04-1791, pro deo.
3 Pieter, geb/dp Kleine Lindt 31-1-1794/2-2-1794, schipper, ovl Kralingen 14-5-1852
4 Aigje, geb/dp Kleine Lindt 3-4-1795/5-4-1795
5 Gijs, geb/dp Kleine Lindt 14-12-1797/20-12-1797

VI.f Jan Verhagen, geb Kleine Lint  17.01.1768, otr/tr (1) Grote Lindt 14-4-1793/  30-6-1793 Jenneke Janse VAN 'T HOF, geboren ±1768.
Uit dit huwelijk:
1.
Mels VERHAGEN, geb Groote Lint  09.07.1795, overleden v 8.1799.
2
Johannes VERHAGEN, geb Zwijndrecht  30-7-1797, ged Kiefhoek 10-8-1797 (Heiltje Melse Verhagen), aang begr Grote Lindt 24-12-1802 (prodeo)
3 Mels VERHAGEN
, geb Groote Lint  29.08.1799, volgt onder VIIb 3 .
4 Johannes VERHAGEN
, geb Groote Lint  23.10.1801, gedoopt 25.10.1801, tr Ridderkerk  19.12.1834 (2) met Johanna BUITENDIJK, geboren ±1778.  

VI.g Teunis VERHAGEN, geb Zwijndrecht  12.08.1770, tr Heerjansdam  27.03.1802 met Cornelia VAN DER VELDE, geboren ±1770. 
Uit dit huwelijk:
1.
Mels VERHAGEN, geb Heerjansdam  13.12.1802, begr (aang) Grote Lindt 18-1-1803

VIh Marya VERHAGEN, gedoopt te Groote Lint  29.06.1777, relatie met Jacob DE WINTER, geboren ±1777, ovl voor de huwelijksverbintenis.
Uit deze relatie:
1.  Jacob DE WINTER
, geb Kijfhoek  04.02.1800 (  Jan Melsz Verhagen).  

VI.i
Cornelis VERHAGEN, gedoopt te Heerjansdam 24-7-1768, otr/tr Heerjansdam 8-08-1794/  31-8-1794 Adriaantje Poulusse GROOTENDORST, geb Heerjansdam  ±1768. 
Uit dit huwelijk:
1 Willem VERHAGEN
, geb Heerjansdam 15-2-1795
2 Poulus VERHAGEN
, ged Kleine Lint 11-11-1796 (doopgetuige was Annetje de Velte).

GENERATIE VII

VII.a Cornelia VERHAGENgeb Barendrecht  8-3-1791, ged 13.03.1791, ovl Barendrecht  27.02.1842, tr ±1816 Hendrinus VAN DER JAGT, geboren ±1791, overleden v02.1842.  
Uit dit huwelijk:
1 Katarina VAN DER JAGT
, geboren te Carnisse  30.11.1817, gedoopt 07.12.1817.
2 Arie VAN DER JAGT
, geboren 12.01.1820, gedoopt te Carnisse  13.02.1820.
3 Klaas VAN DER JAGT
, geboren te Carnisse  20.01.1822, gedoopt 10.02.1822.

VII.b Mels VERHAGEN, geb Groote Lint  29.08.1799, tr Ridderkerk  31.12.1824 met Trijntje BAKKER, geb Rotterdam 1800, dochter van Adrianus BAKKER en Lena VERHAGEN. 
Uit dit huwelijk:
1.
Jan VERHAGEN, geb Barendrecht  17.10.1825 (akte 30) (  Pieter Zalm,57j,smid en Arij Booy,31j,bouwknecht).
2.
Leendert VERHAGEN, geb Barendrecht  03.05.1828 (akte 14) ( Pieter Zalm,59j,smid en   Pieter Goudt,37j,schoenmaker), ovl Barendrecht  10-11-1829.
3.
Adriana VERHAGEN, geb Ridderkerk 14-2-1833, ovl ald 28-4-1834.
4. Adrianus VERHAGEN, geb Kleine Lint 2-7-1834

 LOSSE GEGEVENS  

 - Maaijke Henderiksdc. Verhagen, jd Grote Lindt, otr. Grote Lindt 13-04-1781 Arie Melsze van Driel, jm Kleine Lindt.

 - Neeltje Arijse VERHAGEN, begr Heerjansdam 16-08-1799 (pro deo), otr. Gerrit Aartze Molenaar. 
Uit dit huwelijk:
1. Aart, geb/dp Heerjansdam 20-06-1791/26-6-1791 (Geertrui van der Staak)
2. Arij, geb/dp 30-10-1792/04-11-1792 (Maijke Teunis Kloot­wijk) 
3. Gerrit, geb/dp Heerjansdam 13-10-1793/20-10-1793
4. Pieter, geb/dp Heerjansdam 17-10-1797/20-10-1797