VERSENDAAL/VERZENDAAL/VERRENDAAL
Culemborg, Geldermalsen

I Thonis Gobelsen van Versendaal, geb rond 1509 (?) te Culemborg, ovl ald, begr in 1568 te Culemborg, Sint Jan, ongeveer 59 jaar oud, tr Culemborg Heijlwich Anthonis Jacobsdr, geb rond 1526 (?), ovl voor mei 1565 te Culemborg, hoogstens 39/44 jaar oud. 
Uit dit huwelijk:
a. Aert Thonis van Versendaal, geb rond 1552 (?) te Culemborg, volgt II

II Aert Thonis VAN VERSENDAAL, geb rond 1552 (?) te Culemborg, ovl tussen november 1621 en augustus 1627 aldaar, 69 jaar tot 75 jaar oud, tr (1) Marij Hendrick VERKERK, geboren rond 1552 (?), tr (2) Hilleken Henrick VERKERC, geb rond 1567 (?), overleden na februari 1630, minstens 63 jaar oud. 
Uit het tweede huwelijk:
a. Gobel Aerts van Versendaal, geboren rond 1594 (?) te Culemborg, volgt III

III
Gobel Aerts VAN VERSENDAAL, geboren rond 1593 (?) te Culemborg, burgemeester van Geldermalsen, ovl voor augustus 1669 te Beusichem, hoogstens 76 jaar oud, tr Culemborg met Neelke GOOSSEN, geboren rond 1609 (?) te Culemborg.
Uit dit huwelijk:
a.
Marike Gobels VAN VERSENDAAL, geb rond 1635 te Geldermalsen, ovl in het jaar 1719, ongeveer 84 jaar oud, tr Arien Goossens VAN STEENIS, geb rond 1630 te Geldermalsen, kocht in 1675 op 45-jarige leeftijd De Klepakker, ovl voor 1709, hoogstens 79 jaar oud.

Op 17-11-1674 verkoopt Arien 1.5 morgen land in Geldermalsen, grenzend aan Aerdt Gobels. van Versendael, Johan Malsen van Stenis en Arien.
Op 3-2-1675 koopt Arien land naast de kerk
Op 1-6-1680 koopt Arien een huis en hof van Hendrick Cornelisz. Haeck, grenzend aan het land van de weduwe van Goosen Cornelis van Steenis.
Op 23-9-1682 koopt Aren een akker "Het Blomkampen", in de voetakker ten zuiden van Geldermalsen.

Uit dit huwelijk:
    1. Gobel Ariens van Steenis, geb in 1673 te Geldermalsen
    2. Goossen Ariens van Steenis, geb in het jaar 1674 te Geldermalsen,
tr 1707 met Aaltje Jans VERHEUL, geb Meerkerk. 

    3. Teunis van Steenis, geb in het jaar 1675 te Geldermalsen.

b. Goosen Gobelsz van Versendaal, dp 4-5-1647 te Culemborg, volgt IV.a
c. Jan Gobelse van Versendaal, geb Beusichem, dp 7-12-1649 te Culemborg, volgt IV.b

IV.a Goosen Gobelsz VAN VERSENDAAL, ged Culemborg 4-5-1647, schout van Geldermalsen, ovl tussen februari 1705 en juli 1706, 57 jaar tot 59 jaar oud, tr Geldermalsen met Echtien Antonissen VAN STENIS, geboren rond 1646 (?) te Geldermalsen, ovl na september 1714, minstens 68 jaar oud, dochter van Anthonis VAN STENIS (buurmeester van Wadenoijen en schout van Wadenoijen) en Mariken.
Uit dit huwelijk
a. Maria Goossens VAN VERSENDAAL, geb rond 1683 (?) te Geldermalsen, ovl 2-11-1764 te Ophemert nalatende 6 kinderen, ongeveer 81 jaar oud, tr 23-12-1708 te Geldermalsen, otr Wadenoijen voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met haar neef Gobel Jansen VAN VERSENDAAL (25 jaar oud), dp 5-8-1683 te Wadenoijen, ovl 30-12-1759 te Ophemert, 76 jaar oud, zoon van Jan Gobelse VAN VERSENDAAL en Arieke Gerrits SPAEN.
Dispensatie voor huwelijk Hof van Gelre en Zutphen 4 oktober 1709 wegens te nauwe bloedverwantschap; Gobel en Maria zijn neef en nicht, broerskinderen; zij testeren 11 april 1750.
(zie V)

IV.b Jan Gobelse van Versendaal, geb Beusichem, dp 7-12-1649 te Culemborg, ovl voor 10-10-1722, hoogstens 72 jaar oud, Jan Gobels was samen met Anthony Willems pachter van de Wadenoijense bouwing, die behoorde tot de goederen van het voormalige klooster van Zennewijnen, tr (1) in 1679 of 1680 te Culemborg, Arieke Gerrits SPAEN (26 jaar tot 27 jaar oud), geb rond 1653 (?) te Wadenoijen, ovl voor 1718, hoogstens 65 jaar oud, dc van Gerrit Aertse SPAEN (schepen te Deil en Heemraad van de Tielerwaard), tr (2) 29-5-1718 te Wadenoijen, op 68-jarige leeftijd (2) met Aertje Gerritsen (Gijsbertsen) VAN AERENDONCK (ongeveer 27 jaar oud), geb ca 1691 (?), Aertje hertr 5-7-1723 te Deil, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Frank Wouterse VAN WACHEM (ongeveer 31 jaar oud), geb rond 1692 (?).

Jan Gobels was samen met Anthony Willems pachter van de Wadenoijense bouwing, die behoorde tot de goederen van het voormalige klooster van Zennewijnen. Hij nam de pacht dus over van zijn schoonvader.

Uit het eerste huwelijk:
a. Gobel Jansen VAN VERSENDAAL, dp 5-8-1683 te Wadenoijen, volgt Va
Uit het tweede huwelijk:
b. Aaltje VAN VERZENDAAL, dp Wadenoijen 25-10-1721, volgt Vb

Va Gobel Jansen VAN VERSENDAAL, dp 5-8-1683 te Wadenoijen, ovl 30-12-1759 te Ophemert, 76 jaar oud, tr 23-12-1708 te Geldermalsen, otr Wadenoijen voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Maria Goossens VAN VERSENDAAL (ongeveer 25 jaar oud), geb rond 1683 (?) te Geldermalsen, ovl 2-11-1764 te Ophemert nalatende 6 kinderen, ongeveer 81 jaar oud, dc van Goosen Gobelsz VAN VERSENDAAL (schout van Geldermalsen) en Echtien Antonissen VAN STENIS.
Dispensatie voor huwelijk Hof van Gelre en Zutphen 4 oktober 1709 wegens te nauwe bloedverwantschap; Gobel en Maria zijn neef en nicht, broerskinderen; zij testeren 11 april 1750.
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje VAN VERSENDAAL, ged Wadenoijen 5-5-1709
b. Elisabeth Gobels VAN VERSENDAAL, ged Wadenoijen 21-9-1710, volgt VIa
c. Gerhard VAN VERRENDAAL, dp Geldermalsen 12-3-1713
d. Areke VAN VERSENDAAL, ged Wadenoijen 13-10-1715, ovl Ophemert 30-10-1798, tr (1) Johan VAN DE POL, geboren rond 1705 (?), ovl 24-8-1761 te Ophemert, ongeveer 56 jaar oud, tr (2) 21-11-1762 te Ophemert, otr 11-2-1762 aldaar voor de kerk, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Gerrit VAN DIEDEN (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1731 (?) te Ophemert, ovl 20-11-1799 (ong 71 jaar oud), zn van Gerrit VAN DIEDEN en Nieske VAN BEEST.
Uit het eerste huwelijk:
    1. Teuntje van de Pol, dp 25-11-1753 te Ophemert (get Aaltje van Versendaal), tr Ophemert 19-12-1773, otr 26-11-1773 aldaar voor de kerk (1) met Johannes VAN AALST, ged 8-2-1739 te Ophemert (get Grietje Barentse), ovl 2-8-1781 te Ophemert nalatende vrouw en kinderen, 42 jaar oud, zoon van DIRK JANSZ van Aalst (kerkmeester te Ophemert, gerichtsnabuur te Ophemert, ouderling te Ophemert en diaken te Ophemert) en ELISABETH Leempoel, tr (2) 19-5-1783 te Ophemert, ondertrouwd op 26 april 1783 aldaar voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (2) met Jacobus DE HOOGH, ged 2-6-1759 te Ophemert (get Gerritje de Hoogh), zoon van WILLEM de Hoogh (metselaar) en CORNELIA van Beest. 
e.Goossen Gobelsen Verzendaal, ged Wadenoijen 2-4-1719, ? tr Teuntje Gijsberes van Wijk/Wijl. Uit het huwelijk:
    1. Aaltje Verzendaal, dp Wadenoijen 1766
    2. Aaltje Verzendaal, dp Wadenoijen 27-2-1752


Vb Aaltje VAN VERZENDAAL, dp Wadenoijen 25-10-1721, tr DIRK VAN VERSENDAAL, geboren rond 1722 (?). 
Uit dit huwelijk:
a. Gobel VAN VERSENDAAL, ged. 7-7-1754 te Wadenoijen, volgt VIb
b. Artje van Verzendaal, ged. Wadenoijen 8-5-1757.

VIa Elisabeth Gobels VAN VERSENDAAL, dp 21-9-1710 te Wadenoijen, ovl voor 1788 te Ophemert, hoogstens 78 jaar oud, tr 18-11-1736 te Wadenoijen, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Sanderse VALKIS (33 jaar oud), schoolmeester te Ophemert en kerkmeester te Ophemert, geb 13-10-1703 te Wadenoijen, ovl 2-8-1788 te Ophemert, 84 jaar oud, zoon van Sander Cornelissen VALKIS en Metje Woutersen DE BIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Metje VALKIS, ged. 1-12-1737 te Wadenoijen, jong ovl voor 1740, hoogstens 3 jaar oud.
2.
Gobel VALKIS, ged. 30-11-1738 te Wadenoijen, jong ovl voor 1747, hoogstens 9 jaar oud.
3.
Metje VALKIS, ged. Wadenoijen 19-1-1740, ovl Ophemert 7-12-1824 (84 jaar), tr OPhemert 16-1-1757, otr 31-12-1756 ald voor de kerk Remmet VAN MIL (Rembout) (ongeveer 32 jaar oud), geboren rond 1725 (?), zoon van Dirk van Mil (timmerman) en Cornelia van Riemsdijk, wonende te 's-Gravenhage, ovl 18-1-1789 te Ophemert nalatende vrouw en 8  kinderen, ongeveer 66 jaar oud, Remmet komt op 7 mei 1752 aan in Ophemert, met attestatie van 's-Gravenhage.
4. Maria VALKIS, ged. Wadenojen 5-8-1742, ovl Wadenoijen in sept. 1795, ong. 54 jaar oud, tr 7-7-1776 te Ophemert, ondertrouwd op 13 juni 1776 aldaar voor de kerk, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Adrianus FORMIJNE (35 jaar oud), koetsier en poortier aan de Koepoort, ged 16 april 1741 te Ophemert (get Ariaantje van Wely), wonende te Leiden, ovl 8-9-1808 te Varik, 67 jaar oud, zn van Peter FORMIJNE en Hendrika VAN WELY. Hij wordt op 26 maart 1776 Poorter in Leiden.
5. Sander VALKIS, ged. Wadenoijen 21-6-1744, schout van Ophemert en schout van Zennewijnen, ovl Wadenoijen in het jaar 1795, ongeveer 58 jaar oud, tr 25 juli 1773 te Ophemert, otr 2-7-1773 ald voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Johanna Margrieta VAN AALST (29 jaar oud), ged 5-4-1744 te Ophemert (get Bertje van Aalst en Aaltje van Aalst), ovl in juni 1795 te
Ophemert nalatende man en kinderen, 51 jaar oud, dc van Dirk Jansz van Aalst (kerkmeester te Ophemert, gerichtsnabuur te Ophemert, ouderling te Ophemert en diaken te Ophemert) en Elisabeth Leempoel.
6. Gobel Valkis, ged. Wadenoijen 4-6-1747, schout van Ophemert, rentmeester van de Heerlijkheid Ophemert, rentmeester van het Stift Zennewijnen sinds 1774, secretaris van Zennewijnen vanaf 1789 en schoolmeester te Ophemert van 1788 tot 1795, ovl 18-5-1795 te Ophemert, nalatende vrouw, 7 kinderen en vaste goederen, 47 jaar oud; hij doet belijdenis in 1768 in Ophemert, tr (1) 31-10-1773 te Ophemert, otr 16-10-1773 ald voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd (1) met Willemijntje FORMIJNE (23 jaar oud), dp 30-11-1749 te Ophemert (doopgetuige was Peterke van Wely), ovl 26-8-1779 nalatende man en 3 kinderen, 29 jaar oud, dc van Peter FORMIJNE en Hendrika VAN WELY, tr (2) 28-12-1782 te Ophemert, otr Varik voor de kerk, op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met Jenneke VAN EMPEL (ongeveer 29 jaar oud), geb Varik, dp Heesselt 3-3-1754 (get Josijntje van Riemsdijk, Willem van Empel en Johanna Wisse), dc van Robertus van Empel en Jenneke van Riemsdijk, overl. na 1795. Attestatie naar Varik.
7. Johanna VALKIS, ged. 31-8-1749 te Ophemert (get Areke van Versendaal), ovl 26-10-1819 te Ophemert, 70 jaar oud, tr 22-8-1773 te Ophemert, ondertrouwd op 30 juli 1773 aldaar voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Cornelis VAN AALST, ged 27-3-1746 te Ophemert (get Aaltje van der Haack, HV van Gerrit Draak), ovl na 1813, minstens 67 jaar oud, zoon van Dirk Jansz van Aalst (kerkmeester te Ophemert, gerichtsnabuur te Ophemert, ouderling te Ophemert en diaken te Ophemert) en Elisabeth Leempoel.
Cornelis kocht in 1813 de Polakkerweide in Ophemert en de Overbeemt op de Bulkheuvel in Ophemert.
Cornelis is eerder getrouwd op 13 april 1768 te Ophemert, op 22-jarige leeftijd met zijn nicht Margarita van Aalst (18 jaar oud), gedoopt op 14 juni 1749 te Ophemert (doopgetuige was Bertje van Beest), overleden Ophemert 26-2-1771 nalatende man en 2 kinderen, 21 jaar oud, dochter van Steeven Jansz van Aalst (koetsier van de Hoog Welgeboren Heer van Ophemert) en Helena (Leente) Leempoel.
8. Adriana VALKIS, ged 30-7-1752 te Ophemert (get Areke van de Pol), tr 13-10-1793 te Ophemert, ondertrouwd op 28 september 1793 aldaar voor de kerk, op 41-jarige leeftijd met Abraham Mouthaan (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1743 (?) te Woudrichem, wonende te Ophemert, overleden op 31 juli 1794 aldaar nalatende vader, begr Ophemert, Sint Maartenskerk, ongeveer 51 jaar oud.
9. Cornelia VALKIS, ged 19-1-1755 te Ophemert (get Areke van Versendaal), overleden op 28 maart 1834 te Ophemert, 79 jaar oud, tr 11-3-1792 te Ophemert, ondertrouwd op 23 februari 1792 aldaar voor de kerk, op 37-jarige leeftijd met Johannes Stevense VAN AALST, ged 24 maart 1743 te Ophemert (get Berdtje van Aalst), gemeentesecretaris van Ophemert en bierbrouwer, overleden op 20 mei 1816 te Ophemert, 73 jaar oud, zoon van Steeven Jansz van Aalst (koetsier van de Hoog Welgeboren Heer van Ophemert) en Helena (Leente) Leempoel.
Johannes is eerder getrouwd op 12 april 1767 te Ophemert, ondertrouwd op 27 maart 1767 aldaar voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Anna van Hemert (29 jaar oud), gedoopt op 2 februari 1738 te Ophemert, overleden op 2 juni 1788 aldaar nalatende man en 6 kinderen, 50 jaar oud, dochter van Dirk van Hemert (tapper) en Huijbertje van Riemsdijk.
10 Lijsbeth Valkis, ged 19 januari 1755 te Ophemert (doopgetuige was Areke van Versendaal), overleden na 1813, minstens 58 jaar oud. Elisabeth Valkis kocht 1813 een bos op Steendert in Ophemert
11. Barthold VALKIS, ged 8-10-1758 te Ophemert, landbouwer, wonende te Zennewijnen, Barthold pachtte vanaf 1775 de eerste Kloosterbouwing van Zennewijnen; hij pachtte deze samen met zijn zwager Dirk Vermijne, ovl Zennewijnen 22-11-1836, 78 jaar oud, tr 11-11-1778 te Ophemert, ondertrouwd op 23 oktober 1778 aldaar voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Margrietje FORMIJNE ook genaamd Vermijne (26 jaar oud), geboren te Zennewijnen, gedoopt op 22 oktober 1752 te Ophemert (doopgetuige was Grietje Formijn), ovl 6 februari 1785 te Ophemert nalatende man en 3 kinderen, 32 jaar oud, dochter van Louis Formijne (schout van Zennewijnen) en Aaltje Verbeek.

VIb Gobel VAN VERSENDAAL, ged 7-7-1754 te Wadenoijen, zoon van DIRK
van Versendaal en AALTJE van Versendaal, tr 13-11-1785 te Ophemert, ondertrouwd te Varik voor de kerk Geertruij VAN EWIJK, ged 1-6-1755 te Ophemert (doopgetuige was Wijntje van Ewijk), dochter van CLAAS van Ewijk (koetsier van de Hoog Welgeboren Freule van Ophemert) en JOHANNA van den Anker.
Uit dit huwelijk:
a AALTJE van Versendaal, geb 30-11-1786 te Ophemert, ged 3-12-1786 aldaar (doopgetuige was Catharina van Versendaal, H.V. Bart van de Grijn).
b KLAAS van Versendaal, geboren op 27 januari 1788 te Ophemert, gedoopt op 3 februari 1788 aldaar (doopgetuige was Johanna van Eeuwik, H.V. Gijsbert van Lent).
c. Johanna van Versendaal, geb 17-7-1790 te Ophemert, dp 25-7-1790 ald (get Johanna van Eeuwik, H.V. Gijsbert van Lent), volgt VIIa
d. Dirkje van Versendaal, geb 18-5-1792 te Ophemert, dp 27-5-1792 ald (get Catharina van Versendaal, H.V. Bart van de Grijn), volgt VIIb
e. Adriana van Versendaal, geb 26-10-1794 te Ophemert, gedoopt op 31 oktober 1794 aldaar

VIIa
Johanna VAN VERSENDAAL, geb 17 juli 1790 te Ophemert, gedoopt op 25 juli 1790 aldaar (doopgetuige was Johanna van Eeuwik, H.V. Gijsbert van Lent),
dochter van GOBEL van Versendaal en GEERTRUIJ van Ewijk.

VIIb Dirkje VAN VERSENDAAL, geb 18 mei 1792 te Ophemert, ged 27 mei 1792 aldaar (get Catharina van Versendaal, H.V. Bart van de Grijn), dochter van GOBEL van Versendaal en GEERTRUIJ van Ewijk, tr JAN van Ballegoijen, geboren rond 1787 (?).
Uit dit huwelijk:
1 GEERTRUI van Ballegoijen, geb 1 juli 1819 te Ophemert, ged 8 augustus 1819 aldaar, overleden rond 1866, ongeveer 47 jaar oud. Geertrui was gehuwd met ADRIANUS van Tussenbroek, geboren op 9 februari 1826 te Ophemert, gedoopt op 5 maart 1826 aldaar, overleden op 1 mei 1900 aldaar,74 jaar oud, zoon van GIJSBERT van Tussenbroek en BARENDINA van Uitert. Belijdenis op 9 april 1846. Adrianus was later gehuwd met HENTJE GERDINA de Weyer, geboren op 10 augustus 1820, afkomstig uit Zennewijnen, gedoopt op 13 augustus 1820 te Ophemert, overleden na 1878, minstens 58 jaar oud, dochter van CORNELIS
de Weyer en GERDINA Kusters.
2 WILLEM van Ballegoijen, geboren op 8 januari 1821 te Ophemert, gedoopt op 28 januari 1821 aldaar. Willem was gehuwd met JACOBA van Beest, geboren op 7 augustus 1819 te Ophemert, gedoopt op 19 september 1819 aldaar, dochter van JAN van Beest en METJE van Os.
3 KLASINA van Ballegoijen, geboren op 9 december 1822 te Ophemert, gedoopt op 5 januari 1823 aldaar, jong overleden voor 1824, hoogstens 2 jaar oud.
4 KLAZINA van Ballegoijen, geboren op 27 december 1823 te Ophemert, gedoopt op 25 januari 1824 aldaar.
5 HENDRIKA van Ballegoijen, geboren op 13 oktober 1825 te Ophemert, gedoopt op 20 december 1825 aldaar.
6 GOBEL van Ballegoijen, geboren op 10 november 1826 te Ophemert, gedoopt op 10 december 1826 aldaar.
7 JOHANNES HENDRIK van Ballegoijen, geboren op 10 september 1829 te Ophemert, gedoopt op 27 september 1829 aldaar.
8 JANTJE van Ballegoijen, geboren op 10 april 1835 te Ophemert, gedoopt op 31 mei 1835 aldaar.

LOSSE GEGEVENS:

- Gerrit Verzendaal, tr Metje van Haaften
a. Altjen Verzendaal, dp Wadenoijen (Geld.) 4-10-1797

- Goossen Gobelsen Verzendaal, tr Teuntje Gijsberes van Wijk/Wijl
a. Aaltje Verzendaal, dp Wadenoijen 1766
b. Aaltje Verzendaal, dp Wadenoijen 27-2-1752

- Artje van Verrendaal, dp Wadenoijen 8-5-1757
- Aaltzen van Verrendaal, dp Wadenoijen 4-10-1797
- Aaltje van Verzendaal, dp Ophemert 1772, tr Barthol Valkus

- Goosse VAN VERRENDAAL, tr Johanna VAN REEKOM
1. Gobel VERRENDAAL, ged Wadenoijen 24-9-1742 
2. Gerrith Jan VAN VERRENDAAL, dp Wadenoijen 13-10-1748

 
- Johanna van Versendaal
, geboren Wa
denoijen 16-1-1808, ged. 28-2-1808, dochter van Gerrit van Versendaal en Metje van Haaften, tr. Wadenoijen 4-9-1829 THEODORUS JOHANNES van Dokkum, geboren rond 1800 (?). Dit gezin woonde vanaf 1829 (als eigenaar) tot 1862 (vanaf 1834 als pachter) op Het Klooster te Zennewijnen.
Uit dit huwelijk:
1 NEELTJE MARTINA van Dokkum, geboren op 30 juni 1832 te Zennewijnen, gedoopt op 29 juli 1832 te Ophemert.
2 GERRITJE van Dokkum, geboren op 27 november 1833 te Zennewijnen, gedoopt op 29 december 1833 te Ophemert.
3 GRADA ELISABETH ADRIANA van Dokkum, geboren op 2 december 1835 te Zennewijnen, gedoopt op 3 januari 1836 te Ophemert.
4 JANTJE DIRKJE van Dokkum, geboren op 23 november 1839 te Zennewijnen, gedoopt op 22 december 1839 te Ophemert, jong overleden voor 1841 te Zennewijnen, hoogstens 2 jaar oud.
5 JANTJE DIRKJE van Dokkum, geboren op 14 juni 1841 te Zennewijnen, ged 25 juli 1841 te Ophemert. Jantje was gehuwd met HENDRIK MATTHIJS van Gameren, geboren rond 1836
(?).
6 DIRK JAN van Dokkum, geboren op 18 april 1844 te Zennewijnen, gedoopt op 2 juni 1844 te Ophemert, jong overleden voor 1848 te Zennewijnen, hoogstens 4 jaar oud.
7 CHRISTINA HUIBERDINA van Dokkum, geboren op 2 november 1846 te Zennewijnen, gedoopt op 6 december 1846 te Ophemert.
8 DIRK JAN van Dokkum, geboren op 22 februari 1848 te Zennewijnen, gedoopt op 16 april 1848 te Ophemert.
9 METJE STEVINA van Dokkum, geboren op 2 december 1849 te Zennewijnen, gedoopt
op 30 december 1849 te Ophemert.

VERSENDAAL/VERZENDAAL/VERRENDAAL
Strijen

I Gobel VERRENDAAL, geb 1748, tr Mietje STREEFKERK, geb ?Strijen 1752.
NB
- Jan Willems Streefkerk, ged Strijen 30-9-1685, zn van Willem Ariens, tr Leentje Leenderts Jabaaij.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Verrendaal, geb ?Strijen 1774, ovl Strijen 1-10-1820, volgt II

II Gerrit (VAN) VERSENDAAL/VERZENDAAL/VERRENDAAL, geb ?Strijen 1774, ovl Strijen 1-10-1820, tr Adriana VAN BRUGGE(N), geb Strijen 1780, arbeidster (1829), ovl Strijen 24-2-1841.  
Uit dit huwelijk:
a. Johannis Verrendaal, geb/dp Strijensas 25-8/2-9-1804, volgt III.a
b. Cornelis Verrendaal, geb/dp Strijensas 9-10/12-10-1806, volgt III.b
c. Gerrit Jan Verrendaal, geb/dp Strijensas 11-1/17-1-1808, tr Maaike "Sihouus"
d. Mietje Verrendaal, geb/dp Strijensas 9-4/15-4-1810, tr Arie Vogelaar
e. Jacob Verrendaal, geb/dp Strijen 20-8/1-9-1811, arbeider, tr (1) Annigje ARBACH, tr (2) Strijen 9-11-1860 Willempje in 't Veld, geb Strijen 1804, wed van Huig Tak, dr van Bastiaan in 't Veld en Berber van den Bogaard.
Uit het eerst huwelijk:
   1. Gerrit, geb Strijen 29-7-1842, ovl Leiden 22-12-1882, tr Strijen 20-5-1870 Neeltje VAN SOEST, geb Strijen 11-8-1844, dc Aart VAN SOEST en Fransje DE JONG
    2. Adrianus Versendaal, geb Strijen 11-10-1856

f. Dirk Verrendaal, geb Strijen 10-12-1813, won Strijensas, tr Strijen 16-5-1845 Pietertje Vermeulen, geb 1824, won Strijen, dr van Jan Vermeulen en van Cornelia Doolaard.
    1 Adriana Versendaal, geb Strijen 11-7-1846
   2 Cornelia Versendaal, geb Strijen 7-6-1852
g. Arij Verrendaal, geb Strijen 11-3-1816, tr Dirkje de Bruin
h. Mietje Verrendaal, geb Strijen 4-8-1819, tr Cornelis Koning

III.a Johannes Gerritzn Versendaal, geb Strijensas 25-8-1804, arbeider (1824), tr Strijen 30-10-1824 Teuntje Jacobsdr Goud, geb 's-Gravendeel, dienstbaar (1824).
Uit dit huwelijk:
a. Adriana Cornelia Versendaal, geb Strijensas  23-1-1830, ovl Strijen 6-8-1915, tr Jan Rees, geb Strijen 1826
b. Bastiaantje Verzendaal. geb Strijen 13-11-1834, ovl 5-6-1883, tr Klaas "Vhersen"
c. Gerrit Verzendaal, geb Strijen 18-8-1825, ovl 13-10-1904, tr Strijen 30-4-1858 Dirksje Verkerk, geb Strijen 1831, dr van Ary Verkerk, melkboer en van Anna Kruitfhof
d. Jacob Verzendaal, geb Strijen 4-8-1828, ovl 31-12-1895, tr Willempje Ras
    1. Willem Versendaal, geb Strijen 1860, ovl Delft 24-8-1945 (1047, 85 jaar), tr Bastiaantje Zwartbol
d. Johannes Verzendaal, geb Strijen 13-11-1838, ovl 9-3-1913, tr Verbruggen
e. Maria Verzendaal, geb Strijen 14-6-1832, ovl 15-10-1885, tr Pieter de Reus
f. Metje Verzendaal, geb Strijen 13-2-1836
g. Metje Verzendaal, geb Strijen 24-1-1825,  ovl 22-11-1834

III.b Cornelis GerritznVerzendaal, geb Strijensas 9-10-1806, arbeider (1829), won. Strijensas (1829), overl. Strijen 1-9-1887 (aktenr 73), tr Strijen 2-3-1829 Teuntje Cornelisdr Klootwijk, geb Strijen 1809, arbeidster (1821), overl Strijen 30-5-1897, dochterr van Cornelis Klootwijk (ovl voor 1829) en Marija van Veen (arbeidster 1829, won onder Strijen).
NB
- ovl Strijen aktenr.73 d.d. 01-09-1887. Aangevers: Cornelis Versendaal, arbeider, 54 jaar, zoon van de overledene en Willem van Kuijs, zonder beroep, 86 jaar. Overleden op 31-08-1887, 23.00 uur in huis D62: Cornelis Versendaal, arbeider, 80 jaar, geboren te Strijensas, gewoond hebbend te Strijen, zoon van Gerrit en Adriana van Bruggen, beide overleden, in leven echtgenoot van Teuntje Klootwijk, zonder beroep, wonend Strijen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaantje/Adriana Versendaal, geb Strijen 10-9-1829, overl Strijen 20-4-1875, tr. (1) Strijen 17-9-1852 Klaas Roodnat, geb. Alblasserdam ca. 1829, overl. Alblasserdam 13-12-1855, zoon van Adriaan en Sijgje Vlot; tr. (2) Strijen 23-4-1857 Arie Kool, geb. Strijen ca. 1831, overl Strijen 19-5-1876, zoon van Sijmen en Adriaantje van der Plas.
2. Cornelis, geb Strijen 20-1-1832, volgt IVa.
3. Maria Johanna, geb Strijen 2-9-1835, volgt IVb.
4. Neeltje Versendaal, geb. Strijen 25-6-1838, overl. Strijen 19-6-1868, tr. Strijen 21-4-1864 Jacob van Haren, geb. Strijen ca. 1834, zoon van Jacob en Teuntje van der Put.
5. Teuntje Versendaal, geb. Strijen 28-9-1841, overl Strijen 1-5-1859.
6. Gerrit Versendaal, geb. Strijen 5-7-1845, tr. Strijen 9-4-1869 Maria Zoeteman, geb. Puttershoek ca. 1849, dr. van Bastiaan en Willempje van der Stel.
7. Grietje Versendaal, geb. Strijen 6-12-1848, overl. Puttershoek 6-6-1931, tr. Puttershoek 24-9-1882 Jacob van Vliet, geb. Puttershoek ca. 1857, zoon van Jan en Teuntje van der Horde.
8. Pleuntje Versendaal, geb. Strijen 14-12-1851, overl. Strijen 1-5-1904, tr. Strijen 25-10-1872 Jan van Haren, geb. Strijen ca. 1849, zn. van Huig en Willemijntje van der Griend.

IVa. Cornelis Versendaal, geb. Strijen 1832, arbeider (1855), arbeider te 's-Gravendeel (1893 en 1898), zoon van Cornelis Versendaal (arbeider) en Teuntje Klootwijk, overl ?1898-1914?, tr Strijen 23-2-1855 (akte 1) Teuntje van Haren, geb Strijen 1833, dienstbode (1855), overl. s-Gravendeel 16-2-1914, dochter van Jacob van Haren (overl voor 1855) en Teuntje van der Put.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Versendaal, geb. Strijen 8-5-1855, "opoe met n oogje", overl. Strijen 17-6-1949, tr Strijen 13-10-1881 Jan Hordijk, geb. Numansdorp 19-12-1855, overl. Strijen 3-7-1924.
2. Cornelis Versendaal, geb Strijen 7-8-1858, karreman, overl. 10-2-1906, tr. (1) Strijen 22-6-1882 Willempje van der Jagt, tr (2) Dordrecht 25-6-1890 Magcheltje Grens, geb. Heerjansdam, tr (3) Dordrecht 30-11-1893 (238) Saartje Aardoom, geb Puttershoek 1853, wonende Dordrecht, dochter van Teunis Aardoom en van Dijna de Krook. (uit derde huwelijk: Dina Teuntje, geb. Dordrecht 6-12-1894)
3. Adrianus Versendaal, geb Strijen 3-4-1860, overl. 's-Gravendeel 2-2-1943, tr. Strijen 19-05-1887 Anna de Kreek.
4. Maria Versendaal, geb Strijen 27-12-1861, overl. Strijen 16-3-1862.
5. Gerrit Versendaal, geb Strijen 5-1-1863, overl. Strijen 20-3-1863 (0 jaar).
6. Gerrit Versendaal, geb Strijen 11-5-1864, overl. Strijen 5-8-1864.
7. Maria Versendaal, geb Strijen 30-6-1865, overl. Strijen 1-11-1865 (0 jaar).
8. Jan Versendaal, geb Strijen 21-9-1866, overl. Strijen 18-3-1880 (13 jaar).
9. Gerrit Versendaal, geb Strijen 5-1-1869, overl. Strijen 30-12-1887 (18 jaar).
10. Jacob Versendaal, geb Strijen 06-10-1870, overl. Strijen 1-5-1881 (10 jaar).
11. Neeltje Versendaal, geb Strijen 19-12-1873, overl. 's-Gravendeel 18-01-1943 , tr. 's-Gravendeel 21-9-1895 Jan Besseling.
12. Jannigje Versendaal, geb Strijen 3-4-1877, tr. 's-Gravendeel 9-4-1898 Arnoldus Christiaan Pieter Vernes, geb. Dordrecht 1879 (19 in 1898).

IVb. Maria Johanna Versendaal, geb Strijen 2-9-1835, particuliere, overl. Strijen 24-5-1924, tr Strijen 30-4-1858 Dirk de Jong, geb. Strijensas 1832, overl. Strijen 20-4-1898, zoon van Arie de Jong, arbeider en van Cornelia van Bruggen, particuliere
Uit dit huwelijk:
1. Arie de Jong, geb. Strijen 22-11-1858, overl. ald. 20-1-1921.
2. Kornelis de Jong, geb. Strijen 15-5-1860, overl. s-Gravendeel 1-7-1933, tr. s-Gravendeel 22-11-1884 Hendrika de Geus, geb. s-Gravendeel ca. 1859, dr. van Hendrik en Adriana Mouthaan.
3. Hugo Jacob de Jong, geb. Strijen 29-8-1862, overl. Strijen 26-8-1863.
4. Hugo de Jong, geb. Strijen 13-2-1864, overl Strijen. 29-5-1902, tr. Strijen 1-5-1890 Maria Zwartbol, geb. Strijen 16-9-1868, dr. van Hendrik en Hendrika van Bruggen.
5. Cornelia, geb. Strijen 13-5-1867, overl. Dordrecht 13-12-1934, tr. s-Gravendeel 1-4-1892 Cornelis Groenewoudt, geb. Cillaarshoek 24-1-1868, overl. Dordrecht 15-2-1933, zoon van Jan en Lena Weeda.
6. Teuntje de Jong, geb. Strijen 15-7-1870, overl. Strijen 1-3-1949, tr. Strijen 30-4-1896 Aart van Bruggen, geb. Strijen ca. 1869, overl. Strijen 25-12-1941, zoon van Hendrik en Erksje in t Veld.
7. Dirk de Jong, geb. Strijen 11-12-1872, overl. Strijen 13-11-1949, tr. Strijen 2-12-1897 Willempje Zwartbol, geb. Strijen 21-10-1877, dochter van Cornelis en Maria Herweijer.
8. Gerrit Jan de Jong, geb. Strijen 30-3-1875, overl. Dordrecht 25-5-1945, tr. Strijen 12-5-1904 Jannigje Noordermeer, geb. s-Gravendeel ca. 1880, dr. van Mels en Neeltje Koets.
9. Willem de Jong, geb. Strijen 17-7-1877, overl. Strijen 24-5-1880.

* * *

- Klaas VERSENDAAL, tr Cornelia BROUWER
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Versendaal, geb Rhoon 4-6-1911, ovl Strijen 1-2-1953 (tijdens de watersnood van 1953 verdronken), tr Strijen 18-10-1928 Herman VAN SOEST, geb Strijen 16-4-1904, ovl 9-9-1992 Hoogerheide, zn van Aart van Soest en Geertrui van Steijn.

- Teunis Jan VERSENDAAL, geb ca 1878, melkknecht (1906), tr Elisabeth VAN BRUGGEN
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, geb 1905, ovl Dubbeldam 24-3-1906 (aktenr 14; voormiddag 7 uur, A177; 4 mnd oud)

LOSSE GEGEVENS (Zuid-Holland)

- 2 MAERTJE CLAESD VAN DER STARRE, overl. voor 7 jun 1700, ondertrouwt 1e Vlaardingen 21 apr 1646 CLAES DIRCKSZ GOCH, geb. ca. 1621, zoon van Dirk Claesz Goch en Mertje Crijnen; ondertrouwt 2e Vlaardingen 4 apr 1657 ARIJ STEVENSZ VERSENDAEL, zoon van Steven Goosensz Versendael. Uit het 1e huwelijk: 1. Maertje Claesd Goch, trouwt Pieter Doensz van der Burch. Uit het 2e huwelijk: 1. Claes Ariensz Versendael.
Bron: http://home.wxs.nl/~emhabben/genvdst1.htm 

- Cornelis Versendaal, geb Strijen 7-8-1858, arbeider, tr Willempje van der Jagt, geb Strijen 25-10-1860, ovl Dordrecht 6-5-1889, dr van Elizabeth van der Jagt (ovl voor 1889). Uit dit huwelijk:
(inwonend Cornelis Versendaal, geb Westmaas 19-9-1811, arbeider)
a. Cornelis, geb Strijen 29-7-1883, ovl Dordrecht 28-4-1885
b. Elisabeth, geb Dordrecht 21-10-1884
c. Cornelis, geb Dordrecht 16-6-1886
d. Teuntje, geb Dordrecht 19-4-1888 

- Cornelia Versendaal, geb Strijen 7-6-1852, 5-5-1882 naar Delftshaven, tr Maarten Kooyman, geb Strijen 10-6-1852, arbeider
a. Dirk, geb Dubbeldam 23-2-1877
b. Arie, geb Dubbeldam 13-4-1878
c. Pietertje, geb Dubbeldam 22-9-1879
d. Willem, geb Dubbeldam 24-1-1881

- Teunis Jacob Versendaal, geb Strijen 16-9-1877, landarbeider, tr Elisabeth van Bruggen, geb Strijen 27-9-1881
a. Hendrik Gerrit Versendaal, geb Strijen 22-11-1903
b. Lena Erksje Versendaal, geb Strijen 21-10-1904
c. Gerrit Versendaal, geb Dubbeldam 21-11-1905, ovl Dubbeldam 24-3-1906
d. Gerrit Versendaal, geb Dubbeldam 14-7-1908
e. Grietje Versendaal, geb Dubbeldam 3-7-1909
f. Elisabeth Versendaal, geb Dubbeldam 5-12-1910, ovl Dubbeldam 5-4-1911
g. Aart Versendaal, geb Dubbeldam 4-4-1913
h. Elisabeth Versendaal, geb Dubbeldam 24-11-1915

- Jan Versendaal, geb Strijen, tr Lijntje van Steijn, geb Strijen 3-6-1880 
a. Gerrit Versendaal, geb Strijen 30-10-1902
b. Teunis Versendaal, geb Strijen 26-3-1908
c. Herman Versendaal, geb Dubbeldam 10-5-1909
d. Leendert Versendaal, geb Dubbeldam 13-7-1910

- Jannigje Verzendaal, geb Puttershoek 29-1-1882, ovl Puttershoek 10-7-1971, tr Puttershoek 16-9-1909 Pieter van Oudheusden

- VIII.2 Reinier Markering. Geboren 05-06-1891 te Ouder-amstel, overleden 12-12-1935 te Utrecht op 44-jarige leeftijd. Tr. Neeltje Martina Bergacker, geboren 28-01-1889 te Doodewaard, dochter van Cornelis Dirk Bergacker en Theodora Johanna van Versendaal, overleden 21-06-1968 te Utrecht op 79-jarige leeftijd.

- Anthonia Hesselina van Versendaal, geb Culemborg 11-10-1844, ovl Culemborg 5-7-1914, tr Johannes Verkerk, geb Culemborg 9-10-1846, ovl Culemborg 24-10-1920, zn van Marcus Bron Verkerk en van Elisabeth Klein (geen kinderen)
- Adrian Arie Versendaal, tr Norma Jean Scull, dr van Louis Orletis Jr. SCULL en van Martina Amelia HANSON. Uit het huwelijk:
a. Andre Louis Versendaal, tr Lori (Kind.: Abby, Andy, Adam, Ashley Versendaal)
b. Arie Joe
c. Dexter Blake
d. Judalone Jolene
e. Leroy Reno
f. Mitzi Louise
g. Ricky Gene

- Johanna Maria Versendaal, overl. voor juni 1845, tr. Herkingen 2-12-1797 Johannes Henricus Dijkhoff, overl. voor juni 1845.
NB.
* Johanna VAN VERSENDAAL, tr Herkingen 2-12-1797 Hendrik DIJKHOFF

Kinderen:
1. Pieter Johannes/Johannes Pieter Dijkhoff, geb. circa1798 Herkingen (NL), tr. Aruba 25-6-1845 Maria Ignees Tromp, geb. circa 1809 Aruba?. 

MORMONEN

- Aart Versendaal, geb Strijen 1-9-1928, zn van Aart Versendaal en van Huigje Geertje Vos        
- Gerrit Verzendaal, tr Metje van Haaften
a. Altjen Verzendaal, dp Wadenoijen (Geld.) 4-10-1797
- Goossen Gobelsen Verzendaal, tr Teuntje Gijsberes van Wijk/Wijl
a. Aaltje Verzendaal, dp Wadenoijen 1766
b. Aaltje Verzendaal, dp Wadenoijen 27-2-1752
- Cobel Goosense Verrendaal, tr Geldermalsen 1716 Cornelia Goossen
- Aryken van Verrendaal, dp Geldermalsen 13-10-1715
- Ary Verzendaal, tr Cornelia
a. Aaltje Verzendaal, dp Vlaardingen 15-8-1753
- Baredina van Verrendaal, dp Wadenoijen 4-7-1805
- Aarke van Verrendaal
, dp Wadenoijen 30-12-1759
- Job Verzendaal, ovl Vlaardingen dec 1789, tr Alida van Cappel, Vlaardingen dec 1792
a. Abraham Verzendaal, dp Vlaardingen 16-11-1732
b. Adriana Verzendaal, dp Vlaardingen 5-11-1738
- Willem Verzendaal
, tr Anna Talm/Zalm/Zolm
a. Abraham Verzendaal, dp Vlaardingen 20-10-1770
b. Abraham Verzendaal, dp Vlaardingen 26-4-1772
c. Alida Verzendaal, dp Vlaardingen 30-1-1865
d. Adriana Verzendaal, dp Vlaardingen 9-1-1780
- Claas Arentje Verrendaal
, tr Maartu Cornelis Verrendaal
a. Tryntje Verrendaal, dp Vlaardingen 1692
b. Agniete Verrendaal, dp Vlaardingen 1700
- Annetje van Verrendaal
, dp Vlaardingen 8-7-1703
- Adriana Verrendaal, dp Vlaardingen 9-1-1780
- Adriana Verrendaal, dp Vlaardingen 5-11-1738
- Alida Verrendaal, dp Vlaardingen 30-1-1765
- Artje van Verrendaal, dp Wadenoijen 8-5-1757
- Aaltje van Verrendaal, dp Wadenoijen 27-2-1752
- Aaltje van Verrendaal, dp Wadenoijen 25-10-1721
- Aaltzen van Verrendaal, dp Wadenoijen 4-10-1797
- Zoseurymus Verrendaal, tr Marietje Hendriks Heusdam
a. Claes Verrendaal, dp Luidland 30-7-1729
- Willemina Verrendaal, dp Zetten (Geld.) 4-9-1675, tr Rotterdam 19-10-1710 Hugo Brouwer, dp Delft 8-9-1690, zn van Justus Brouwer en Elysabet van Steenhuizen
a. Gerardus Brouwer, dp Delft 11-6-1713
b. Catrina Elisabeth, dp Delft 28-10-1714
c. etc..