WAALBOER
's-Gravendeel/Strijen/Goudswaard

I. Arij Waalboer, geb. 's-Gravendeel 1732, tr. Maria/Maaike van Gilst, geb. 's-Gravendeel 1736.
Uit het huwelijk:
1. Maria, geb. 's-Gravendeel 20-4-1755, overl. 's-Gravendeel 2-4-1831.
2. Teuntje, geb. 's-Gravendeel 1758, volgt IIa.
3. Hendrik, geb. 's-Gravendeel 1765, volgt IIb.

IIa. Teuntje Arijsdr. Waleboer/Waalboer, geb. 's-Gravendeel 1758, overl. 's-Gravendeel 20-7-1814, tr ca. 1790 Herman Stoker, geb. 's-Gravendeel 1754.

IIb.
3. Hendrik Waalboer, geb. 's-Gravendeel 1765, overl. 's-Gravendeel 15-4-1820, tr. 's-Gravendeel 20-4-1792 Emmetje Batenburg, ged. Charlois 4-10-1767, overl. 's-Gravendeel 6-2-1831, dr. van Cornelis Gijsbertse Batenburg en Aaltje van der Mark.
Uit het huwelijk:
1. Maria, geb. 's-Gravendeel 1795, tr. 's-Gravendeel 30-8-1814 Cornelis de Kreek.
2. Aaltje, geb. 's-Gravendeel 1799, tr. 's-Gravendeel 30-4-1820 Gerrit de Graaf.
3. Adriana, geb. 's-Gravendeel 27-3-1801, overl. 's-Gravendeel 9-11-1832, tr. 's-Gravendeel 28-11-1824 Arij de Kreek.
4. Anna, geb. 's-Gravendeel 1803, overl. Yerseke 30-10-1891.
5. Arij, geb. 's-Gravendeel 19-3-1805, overl. 's-Gravendeel 15-8-1843, tr. 's-Gravendeel 5-10-1837 Cornelia van der Stel.

LOSSE FEITEN
- veronderstellingen -

- I. Cornelis Waalboer, tr. NN.
Kinderen:
1. Jacob
, geb. voor ca. 1670, volgt IIa. .
2. Pieter
, van de Koorndijck, volgt IIb.
3. Cornelis, geb. tussen 1658 en 1663, afkomstig uit Goudswaard, volgt II
c

IIa. Jacob Cornelisz Waelboer, geb. voor ca. 1670, tr. Jobje Crijne/Crijnsen. 
Kinderen: 
1. Cornelis
2. Neeltje, ged. Goudswaard 4-8-1686 (get. Neeltje Crijnsen), volgt IIIa.
3. Crijn, ged. Goudswaard ?1-1-1685 (get. Neeltje Crijnsen).
4. Crijn, ged. Goudswaard 19-9-1688 (get. Andries Claese, Neeltje Crijns), overl. voor 1745, verm. tr. (1) Ermtie Creyne van der Schluys, otr. (2) Zuid Beierland 30-9-1741 Femmetje Cornelisdr Hoppel, ged. Zuid Beierland 24-3-1686 (get: Magdaleentje Dirks Santvliet), overl. aang. ald. 16-12-1754 ( fl. 15,-), dr. van Cornelis Pietersz Hoppel en Aerjaantie Pieters van der Jacht.
5. Arentje Jacobs Waalboer, ged. Goudswaard  30-8-1693 (get. Marijtje Pieters), Goudswaard Lidmaten 17 sep 1740, overl. na 17-9-1740.

IIb. Pieter Cornelissen Waalboer, van de Koorndijck, tr. (1) Jannetje Willems, tr. (2) Goudswaard 7-1-1693 Jannetje Vos, van de Koorndijck, wed van Arij Claese van Dijck.
Kinderen eerste huwelijk:
1. NN, ged. Goudswaard 22-02-1673 (get. Maertge Cornelis Jorys(?), Willem Cornelis).
2. Cornelis, ged. Goudswaard 10-3-1686 (get. Arentje Cornelis).

IIc. Cornelis Cornelis Waalboer(e), geb. tussen 1658 en 1663, j.m. van de Coorndijck (=Goudswaard), wonende Strijen, otr. Goudswaard 6-10-1685 voor de kerk met Barentje/Aarentje Jillis, ged. Goudswaard 12-8-1663, j.d.van de Coorndijck, wonende Strijen, dr. van Gillis Maertensz en Marij Coninckx.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. Goudswaard 21-7-1686 (get. Arentje Cornelis).
2. Jillis, ged. Goudswaard 21-2-1688 (get. Arentje Jillis).
3. Corneles, ged. Goudswaard 30-5-1689.
4. Cornelis, ged. Goudswaard 13-3-1694 (get. Marijtje Pieters), volgt IIIb.

IIIa. Neeltje Jacobs Waalboer, ged. Goudswaard 4-8-1686, tr. Goudswaard 23-11-1709 Cornelis Aerts Hoogvliet, ged. Goudswaard 31-10-1666, zn. van Aert Cornelis en Adriaentje Pieters. 
NB.
- Zij compareren te Goudswaard 23-11-1709.
- Op 24-10-1727 worden Cornelis Aarts Hoogvliet en Jan Arents Groeneveld benoemd tot voogden over de na te laten kinderen van Arie Bastiaanse Groenevelt.
- Neeltje Jacobsz Waalboer (Goudswaard, Lidmaten 17 sep 1740).

Kinderen:
1. Japhie (Joppie, Jobje) Cornelis Hoog(H)vliet, ged. Goudswaard 17-7-1712, ovl. na 1756.

IIIb. Cornelis (Cornelisse) Waalboer, ged. Goudswaard 13-3-1694, wedn van Dordrecht (1757), overl. na 1763,otr/ tr. (1) Oud-Beijerland 25-2/22-3-1722 Anna Alands Spendel, otr/tr. (2) Zuid-Beijerland 30-9/23-10-1729 Neeltje Jans Buijtendijck, ged. Oud-Beijerland 31-7-1707, dr. van Jan Hendrikse Buijtendijck en Kornelia Dirks Verhek, otr/tr. (3) Dordrecht 19-3-1757/3-4-1757 Maria Dura, van Dordrecht, wed. van Cornelis Nooteboom, wonende in de Voorstraet bij de Nieuwbrugh.
Uit het eerste huwelijk:
1. Barentje, ged. Zuid-Beijerland 18-10-1722.
2. Cornelis, ged. Zuid-Beijerland 11-6-1724.
Uit het tweede huwelijk:
1. Baartje, ged. Zuid-Beijerland 10-4-1730, verm jong ovl.
2. Adrianus, ged. Zuid-Beijerland 22-4-1731, volgt IV.
3. Barentje, ged. Zuid-Beijerland 12-10-1732, verm jong ovl.
4. Johannis, ged. Dordrecht 15-8-1734, verm jong ovl.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 26-2-1736.
6. Johannes, ged. Dordrecht 21-8-1737, verm jong ovl.
7. Johannes, ged. Dordrecht 7-12-1738.
8. Barentje, ged. Dordrecht 19-3-1741, verm jong ovl.
9. Barentje, ged. Dordrecht 17-10-1742, verm jong ovl.
10. Barentje, ged. Dordrecht 8-3-1744, verm jong ovl.
11. Berendina, ged. Dordrecht 22-6-1749.
12. Barentje, ged. Dordrecht 22-6-1751.

Uit het derde huwelijk:
1. Cornelis, ged Dordrecht 26-8-1757.
2. Elisabeth, ged Dordrecht 8-4-1759.
3. Anna, ged Dordrecht 15-6-1763, j:d: van Dordrecht, woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug volgens procuratie gepasseerd voor den notaris Anthonij de Fockert in dato 10-4-1788, overl. Dordrecht 22-11-1804, otr/tr. Dordrecht 12/27-4-1788 Gerrit VAN OUDHEUSDEN, ged Dordrecht 9-8-1761, j:m: met schriftelijk conzent van zijn moeder Anna VAN DER MEER wed van Lolle VAN OUTHEUSDEN, overl. Dordrecht 5-2-1803. 

IV. Adrianus Waalboer, j:m: van den Hitzert (=Zuid-Beijerland), begr. Rotterdam 8-4-1788, otr/tr Dordrecht 14-8-1751/29-8-1751 (10-3-1759 troubrieff gegeven) Belia van Schie, ged. Dordrecht 6-9-1730, j:d: van Dordt woond in het Steegoversloot geass met haer vaeder Dom. Franciscus van Schie, begr. Rotterdam 30-1-1788, dr. van Francois van Schie en Ida van Sevenom.
Uit het huwelijk:
1. Neelia, ged. Dordrecht 29-3-1752.
2. Ida, ged. Kralingen 1-10-1758, volgt V.
3. Johannes.

4. Cornelis.

V. Ida Waalboer, ged. Kralingen 1-10-1758, overl. Amsterdam tussen 1811 en 1820, otr/tr. (1) Rotterdam 29-4/15-5-1781 Jakob Hugo van der Vliet, ged. Rotterdam 9-4-1758, overl. ald. 18-6-1794, begr. ald. 21-6-1794, hij had een buitenechtelijke relatie met Antje van Spijk (hieruit een dochter in april 1784), otr/tr. (2) Rotterdam 12/19-4-1795 Willem Lodewijk Hijligestijn, afkomstig uit Driesland.
Uit het eerste huwelijk:
1. Belia, ged. Rotterdam 23-9-1781.
2. Jacobus, ged. Rotterdam 4-1-1784.
3. Adriana Jacoba, ged. Rotterdam 16-4-1786.
4. Cornelia, geb. Rotterdam, ged. 3-12-1789.
5. Doodgeboren kind, geb. Rotterdam 28-8-1792, begr. ald. 28-8-1792.
Uit het tweede huwelijk:
6. Willem Lodewijk, geb. Rotterdam 29-7-1795, ged. ald. 30-7-1795.
7. Aderjanis, geb. Rotterdam 18-2-1799, ged. ald. 21-2-1799.
8. Nelia, geb. Rotterdam 26-8-1801, ged. ald. 30-8-1801.

- I. Cornelis Cornelisz. Waalboer alias Niesen alias Jonge Nies, geb. ca. 1590, overl. voor 16-11-1653, otr. (1) Ridderkerk 18-1-1615 Pietertje Bastiaansdr, tr. (2) Heinenoord 27-2-1616, otr/tr. (2) Ridderkerk 31-1/28-2-1616 Leentgen Willems Penninck, overl. na 16-11-1653, dr. van Willem Pieterszn. Penninck en Baeltje Pietersdr. Huyberts, wed. Aart Corneliszn Leeuwenburg.
NB.
- (OV 1965) In het protocol van dezelfde notaris dato 16 november 1653 vindt men dat Leentje Willems, daar genoemd weduwe van Cornelis Corneliszn Waelboer, zich verbindt als borge ten behoeve van weduwe en kinderen van sal. Dirck Janszn. Bennis voor de ontvangst, die Jacob A. Leeuwenburg van de erfhuiscedulle van genoemde weduwe en kinderen heeft.
- Aart Corneliszn Leeuwenburg, overl. ca. 1615, tr. (1) Ridderkerk 1-8-1604 Roocken Aertsdr, tr. (2) Ridderkerk 17-4-1611 Mariken Jansdr, tr. (2) Ridderkerk 30-11-1612 Leentie Willemsdr., dr. van
Willem Pieterszn Penninck en Baeltge Pietersdr Huyberts. Uit zijn eerste huwelijk:
1. Cornelis, ged. Ridderkerk 20-10-1607, tr. Rhoon 11-1-1632 Neeltie Jacobsdr v. d. Esch (stamvader van vele nakomelingen).

Kinderen:
1. Geertgen of Leentgen, ged. Heinenoord 18-12-1617, waarsch. begr. 25-3-1623 (kind van Corn. Corn. Waelboer). 
2. Janneken, volgt II.
3. Cornelis, ged. Heinenoord 3-10-1627.

Kinderen van Aart Corneliszn Leeuwenburg en Leentje Willems Penninck:
1. Jacob Aertszn Leeuwenburg, jonkman van Ridderkerk wonende aan de Blaak (get. stiefvader Corn. Corn. Niessen), wonende op Westmaas (1645), tr. (1) Puttershoek 12-10-1639 Maergien/Marijken Hendrix, weduwe van Huig Floren, wonende te Puttershoek, otr. (2) Ridderkerk 29-4-1645 Marighjen Ariens, jonge dochter van Ridderkerk, mede wonende op Westmaas, overl. ca. aug 1656, tr. (3) tussen augustus 1656 en januari 1658 Annetie Cornelis, tr. (4) Maadam 26-6-1672 Maijken F!ores, wed Harmen Lodewijks Montaan, wonende onder Maasdam.
Uit het tweede huwelijk:
    a. Ariaentje Jacobsdr Leeuwenburg, geb. ca. 1647, j.d. van Mijnsherenland, otr. Mijnsherenland 2-1-1672 Gerrit Jacobszn Coiman (Pauw), j.m. van Heinenoord.
    b. Maaijken Jacobsdr Leeuwenburg, geb. ca. 1646, otr. Mijnsherenland 14-5-1672  Jacob Willemszn Blaak.
    c. Aart Jacobszn Leeuwenburg, geb. ca. 1650, otr. Maasdam 7-2-1683 Jannetje Joosten (Overweel).

2. Roocxken Aertsdr., ged. Ridderkerk 11-8-1613, tr. (1) Dirk Janszn Bennis, overl. voor 1654, tr. (2) Cornelis Janszn Geus
Uit het eerste huwelijk:
    a. Segge, haar moeder vermaakt aan haar land te Heinenoord.
Kinderen tweede huwelijk:
    a. Schalk
    b. Bastiaentie
    c. Jaepje.

II. Janneken Cornelis (Waalboer), ovrl. na 1655, tr. (1) Bouwen Corneliszn (Blaak), (R.A. Heinenoord E IV-3) op 6 april 1647 compareerde en bekende schuldig te zijn aan Leentgen Willems sijn vrouws moeder weduwe van sal. Cornelis Corneliszn Niesen geass. met Jacob Aerts Leeuwenburg haar zoon de somma van f 425,- (Ons Voorgeslacht 1965), tr. (2) ca. 1652 Pieter Willemszn (Blaak), overl. na 16-4-1675.
NB.
- (OV 1965) compareerde dato 18 december 1655 Janneken Cornelis, weduwe van Bouwen Corneliszn, geassisteerd met Jacob Aarts Leeuwenburg, haar broer en voogd en verklaarde schuldig te wezen f3OO,- aan Corn. Pieterszn Mispelsom te Dordt. In 1662, op 31 december werd deze som afgelost door Pieter Willemszn, met wie Janneken ook blijkt te zijn gehuwd.
- (R.A. Heinenoord E. XLV-5 dd. 16 april 1675) verkocht Pieter Willemszn Blaak land aan zijn stiefzoon Cornelis.
- Pieter Willems Blaak wordt genoemd in R.A. Heinenoord E XIV-5, 2 april 1675, als zwager van Jacob Aarts Leeuwenburg en in No. 11 op 11 november 1662 als hii, getrouwd hebbende Janneken Cornelisdr, cedeert en transporteert aan Dirck Claeszn Prooyen, tomende gerechte bloedvoogt van de kinderen en erfgenamen van sa. Corn. Corneliszn, zijn overleden broeder: een morgen, 53 roeden en 6 voet teelland.

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia, ged. Heinenoord 1-4-1641.
2. Marijken, ged. Heinenoord 18-11-1643.
3. Arie, genoemd in een acte dato 13 oktober 1685 in het weesboek No. 3 van Mijnsherenland, waarin genoemd worden: Bastiaan Janszn Groenewegen, Wedr van Cornelia Bouwens; Jacob Aarts Leeuwenburg, oudoom mitsg. Arien Bouwens Blaek, moederlijk oom en bloedvoogd van twee weeskinderen enz. enz. (OV 1965).
4. Cornelis, geb. Heinenoord rond 1651, overl. na 16-4-1675, volgt III.

III. Cornelis Bouwenszn. Waalboer, geb. Heinenoord rond 1651, tr. (1) Anneke Corse, otr/tr. (2) 's Gravendeel 29-3/19-4-1693 Maaike Bastiaans.
Kinderen:
1. Bastiaan Cornelisse Waalboer, geb. Strijen ca 1698, volgt IVa.
? 2. Cors Cornelisse Waalboer, volgt IVb.

IVa. Bastiaan Cornelisse Waalboer, geb. Strijen ca 1698, tr. Marijke Ariaans Gordijk /Hordijk (Gasrijk).
Uit het huwelijk:
1. Maaike, ged. Strijen 1-1-1724, volgt V.
2. Aaltje Bastiaans Waalboer, geb. Strijen ca. 1733, tr. Strijen 19-12-1755 Arie Adams Kooijmans. (Kinderen: Arie, ged. Strijen 15-7-1759, wonende Numansdorp, tr. Strijen 10-4-1789 Aegje Barendrecht)
3. Cornelis Bastiaans Waalboer, ged. 's Gravendeel 29-6-1760, overl. s-Gravendeel 30-1-1807, tr. (1) Hermina Maria Neeff, tr. (2) ald. 6-5-1791 Maaike Cornelis Verdonck, geb. 1765, overl. s-Gravendeel 26-8-1847.

? IVb. Cors Cornelisse Waalboer, tr. (1) Marietje Huygs, verm. tr. (2) Aartje Cornelisse van Driel.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Jacob, ged. Strijen 26-9-1717.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelis, ged. Strijen 30-1-1724.
2. Geertje, ged. Strijen 26-10-1727.

? V.
Maeyke Bastiaens Waalboer, tr. Willem van der Linden.
Kinderen:
1. Dirk van der Linden, ged. s-Gravendeel 21-11-1762, woonde in Mookhoek, tr. (1) Annigje Klein, otr. (2) ald. 30-9-1803 Neeltje Willems Aertoom, geb. s-Gravendeel ca 1754, begr. Strijen 17-12-1806. 

- Lidmaten Zuid-Beijerland 1713 - 1791
Creijn Jacobse Waelboer
Geertje Corse Waelboer

- Cornelis Waalboer, won 's-Gravendeel, tr NN
1. Bastiaan, ged. Strijen 29-6-1760.

- Cornelis Corneliszn Waalboer, tr Strijen 14-12-1781 Maria Ariens Ko(o)ijmans
1. Jantje, ged. Strijen 20-4-1782.
2. Cornelis, geb Strijen 28-3-1784.

- Adriaantje Waalboer, tr Bastiaan van der Linden.
- Cornelis Bouwens Waelboer, gebruiker van zaailand in de Hoekse Waard (ca 1628).
- 28-08-1760 Cornelia Waalboer, op 't Zas (Strijensas), met att van Dordrecht.
- 28-03-1768 Barendina Waalboer jd, van 't Zas.

- Maartje/Maertge Cornelis Waelboer, jd van den Coorndijck wonende alhier, tr. Goudswaard 3-5-1669 Henderick Claassen Backer, jm van den Coorndijck.
Kinderen:
1. Claes, ged. Goudwaard 16-03-1670 (get. Pieter Claesse).
2. Jan, ged. Goudwaard 2-5-1671 (get. Pieter Heijndrickse, Maertghe Maertens).
3. Maertghe, ged. Goudwaard 16-10-1672 (get. Jacob Waelboer, Jannetge Willems).
4. Cornelis, ged. Goudwaard 24-12-1684 (get. Cornelis Cornelissen Waalboer, Ariaantje Arents).

- Claes Joppe, tr. Pleuntge Cornelis.
1. Cornelis, ged. Goudwaard 25-05-1665 (get. Cornelis Waelboer, Neeltge Cornelis).

- I. Lenert Cornelisz Waelboer, geb. ca. 1600/1620, 30-3-1670 tot ouderling bevestigd (Oudenhoorn), tr. ca. 1630/40 NN.

II. Piter Lenertz gesegt Waelboer, tr. ca. 1660 (Annetie) Lenerts gesegt Goudsswaerd.
NB.
- (Oudenhoorn) 15-09-1675 Pieter V: Pieter Teunisz, soldaat, M: Jannetje Jacobs g: Aeltje Cornelis "In de kraem gekomen sijnde binnen dese polder daer sij ging haren leeftocht ende lichamelijke noodruft bij de huijsen soeken, daer toe genootsaect door gebrek dewijl haer man, gelijk sij seijt, tot Utrecht siek ende aen de roode loop leijt. Het voornoemde kind was geboren ten huijse van Piter Lenertz gesegt Waelboer des nachts tusschen den 11 ende 12 September."

Kinderen:
1. Maartje, ged. Oudenhoorn 4-3-1663 (get. Arentje Jacobs).
2. Lenert, geb/ged. Oudenhoorn 5/7-3-1666 (get. Lijsbeth Lenerts).
3. Simon, ged. Oudenhoorn 01-09-1669 (get. Arentje Simons).
4. Lijntje, ged. Oudenhoorn 18-12-1672 (get. Maritje Lenertsd).
5. Lena, ged. Oudenhoorn 19-04-1676 (get. Arentje Jacobs).
6. Joannes, geb/ged. Oudenhoorn 27/30-5-1680 (get. Maartje Pieters jd, vaders suster).

- Gerrit Piterz Bimond, tr. Maritje Lenerts.
1. Jannetje, ged. Oudenhoors 30-10-1672 (get. Annetje Lenerts, hv Piter Lenertz Waelboer).