***
VAN DER WULP

***

I Andries Adriaenszn Timmerman, geb ca 1530/1535, ovl Maasdam voor 9-2-1591, verhuurt als kerkmeester in 1585 kerkelande als predikant, tr Jannigje Cornelis, ovl na haar man voor 9-2-1591. 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Andriesse Timmerman, volgt II
2. Ploentge Andriesse Timmerman, geb ca 1565, ovl Maasdam voor 21-11-1599, tr Floris Huygen Molenaar, geb ca 1560, molenaar te Maasdam, voogd over minderjarige kinderen 9-2-1591, ovl voor 25-2-1628
3. Adriaen Andriesse Timmerman, geb ca 1570, minderjarig in 1591, woont 2-6-1620 te Maasdam, timmerman, ovl Maasdam voor 11-11-1640, tr Aechge Tonisz
4. Neeltge Andriesse Timmerman, geb ca 1580, minderjarig in 1591, tr Gijsbert Jacobs, geb 1581, zoon van Jacob Gijsberts en Hadewijtgen Jans. Uit dit echtpaar zijn de families Zilverschoon en Buitendijk voortgekomen.

II Cornelis Andriesse Timmerman, geb ca 1560, meerderjarig 4-6-1589, verkrijgt huis te Maasdam uit ouderlijke boedel in 1591, kerkmeester Maasdam 2-12-1611, heemraad ald 1615, ouderling 7-3-1621, tr Marrigje Bastiaens genoemd 12-9-1624.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Cornelis Timmerman, volgt III
2. Cornelis Cornelisse Timmerman, geb Maasdam ca 1590/95, begr 's-Gravendeel 2-1-1664, koopt huis in de Korte Kerkstraat 26-1-1658, ouderling 1659, tr Maasdam 25-11-1618 Adriaentje Willems, ovl voor 8-5-1669
3. Arie Cornelisse Timmermna, geb Maasdam ca 1600, ovl na 25-4-1661, tr als j:m: van Maasdam 6-9-1626 Machelken Aelberts Craeyensteijn j:d: van Strijen , ovl voor 20-10-1657, dr van Aelbert Aerts en Machelt Corsse, tr (2) Numansdorp 20-10-1657 Anneken Claesen wed
4. Jan Cornelisse Timmerman, geb Maasdam ca 1600, ovl voor 11-2-1664, tr Maasdam 1627 Gijsje Gijsen (van Es), dp Poortugaal 6-10-1601, ovl na 15-6-1675, dr van Gijs Gijsse (de jonge) en Willempje Jacobs "Waerdinne in den Arent" te Maasdam'
5. Neeltje Cornelisse Timmermna, geb Maasdam ca 1600, ovl Heinenoord na 11-10-1656, tr Hendrik Gerrits van Ringelenburg, ovl voor 11-10-1656

III Andries Cornelisse Timmerman, geb Maasdam ca 1595, ovl 's-Gravendeel voor 15-9-1657, tr Maasdam 2-6-1619 Sijgje Aerts Boender, ovl 's-Gravendeel voor 17-5-1620, tr (2) NN, ovl voor 1642, tr (3) voor 1642 Aryaentie Philips, ovl voor 15-9-1657
Uit het tweede huwelijk:
1. Ary, geb 's-Gravendeel ca 1630, volgt IV
2. Maria, geb 's-Gravendeel ca 1630, tr Fleuris Cornelisse (de) Geus, dp Maasdam 25-12-1629, ovl 's-Gravendeel na 9-11-1681, zn van Cornelis Jans en Emmeken Fleuris
Uit het derde huwelijk:
3. Bastyaen, geb 's-Gravendeel 1642, timmermna te Mijnsheerenland, ovl 1687, tr Pleuntje Andriesse. Hun zoon Andries noemt zich Moerkerken, ovl na 1688

IV Ary Andriesse Timmerman, alias van der Wulp, geb 's-Gravendeel ca 1630, ovl kort na 9-11-1681, tr als j:m: van 's-Gravendeel te Maasdam 1-4-1657 Emmeken Jans van der Wier, j:d: van Maasdam, geb ald ca 1635, dr van Jan Dirxen en Pleuntge Fleuris, ovl na 1681. 
Uit dit huwelijk gedoopt te 's-Gravendeel:
1.Andries, dp 20-1-1658 (Fleuris Jans van der Wier), jong ovl
2. Cornelis, dp 9-5-1660 (Jannichje Cornelis), begr 's-Gravendeel 3-11-1670
3. Andries, dp 24-9-1662 (Maria Andriesse), volgt V
4. Cornelis, dp 11-1-1673 (Soetie Ariens), begr 's-Gravendeel 9-1-1723, tr 's-Gravendeel 23-5-1700 Lijntje Ariens van der Giessen, j:d: woont Mookhoek, geb ca 1675, begr 's-Gravendeel 8-8-1726, bij ovl beide wonende te Strijen, dr van Arie Teunisse en Geertje Jans de Vries
5. Pleuntje, dp 1670, ovl (aang) Strijen 2-6-1707, tr Dork Pleune Groenveld

V Andries Ariens van der Wulp, dp 's-Gravendeel 24-9-1662, tr als j:m: van 's-Gravendeel ald 27-4-1687 Maeyke Arents (Aerts) j:d: van 's-Gravendeel beiden verm voor 1695 ovl. 
Uit dit huwelijk:
1. Ary, dp Puttershoek 7-11-1688 (Andries fleurisse, Cornelis Arents, Pleuntje Ariens), tr als j:m: van 's-Gravendeel otr/tr Strijen/Numansdorp 8-12-1713 Maria Jacobs Esseboom, j:d: van Strijen, dp Strijen 3-5-1687, dr van Jacob Ariens en Cornelia Teunisse Schilperoot
2. Aart, geb 's-Gravendeel ca 1690, volgt VI
3. Emmigje, geb 's-Gravendeel ca 1690, begr 's-Gravendeel 7-11-1743

VI Aart Andriesse van der Wulp, geb 's-Gravendeel ca 1690, begr 's-Gravendeel 6-3-1764, tr ca 1715 Pieternella Jans van Strijen, geb 's-Gravendeel ca 1690, begr 's-Gravendeel 28-12-1773. 
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb 's-Gravendeel ca 1720, tr voor 1747 Teuntje Leenderts van gemert, geb 's-Gravendeel ca 1720, begr 's-Gravendeel 29-4-1755, dr van Leendert Abrahams en Ariaantje Fransse Groenendijk
2. Ary, geb 's-Gravendeel ca 1725, volgt VII
3. Maayke, dp Puttershoek 25-4-1717, begr 's-Gravendeel 26-11-1774, tr 's-Gravendeel ca 1740 Fleuris Kleinjan, geb 's-Gravendeel 1715, begr 's-Gravendeel 16-9-1783, zn van Dirk Jacobs en Maayke Fleurisse van der Giessen
4. Aryaantje, geb 's-Gravendeel 1720, ovl (aang) 's-Gravendeel 12-4-1787, tr 's-Gravendeel ca 1745 Frans van Gemert, geb 's-Gravendeel 1715, begr 's-Gravendeel 26-9-1799, zn van Leendert Abrahams en Ariaantje Fransse Groenendijk
5. Neeltje, geb 's-Gravendeel ca 1720, begr 's-Gravendeel 7-8-1811, tr Jacob Corsse Mookhoek, geb 's-Gravendeel ca 1720, ovl 's-Gravendeel 23-12-1775, ouders onbekend

VII Ary Aarts van der Wulp, geb 's-Gravendeel ca 1725, begr 's-Gravendeel 20-8-1768, tr ca 1760 Jannigje Melisse BAX, geb 's-Gravendeel ca 1730, begr 's-Gravendeel 20-7-1808, dr van Melis Gerrits en hendriksje Ariens Kluit. 
Uit dit huwelijk:
1. Pieternelle, geb 's-Gravendeel 1762, begr 's-Gravendeel 9-7-1800, tr (aang) 's-Gravendeel 9-4-1790 Jann Pieters Uijterlinden, geb 's-Gravendeel 18-12-1760, ovl 's-Gravendeel 26-3-1831, metselaar, zn van Pieter en Neeltje Verrijp
2. Melis, geb 's-Gravendeel 7-2-1764, volgt VIII
3. Aart, geb 's-Gravendeel 10-12-1767, ovl Wieldrecht 5-6-1831, bouwman in de Rijkestraat, tr (aang) 's-Gravendeel 7-9-1787 Lijsje van der Giessen, geb 's-Gravendeel 1765, ovl Wieldrecht 14-6-1830, dr van Ary Ewouts en Aaltje Fransse de bruyn

VIII Melis van der Wulp, geb 's-Gravendeel 7-2-1764, ovl 's-Gravendeel 23-9-1836, tr 1784 Elizabeth Moret, geb 's-Gravendeel 1764, ovl 's-Gravendeel 6-2-1835, dr van Leendert en Anna Geervliet. 
Uit dit huwelijk:
1. Ary, geb 's-Gravendeel 22-4-1785, ovl Heinenoord 6-12-1864, metselaar, tr (aang) Heinenoord 26-6-1809 Ingetje Snijder, dp Mijnsheerenland 5-1-1783, ovl Heinenoord 7-9-1824, dr van Jan en Martijntje van Andel, tr (2) Heinenoord 23-3-1826 Jannetje Blaak, geb Heinenoord 15-9-1797, ovl Heinenoord 31-3-1843, dr van Pieter en Pleuntje in 't Velt
2. Leendert, geb 's-Gravendeel 24-8-1786, volgt XI.a
3. Jannigje, geb 's-Gravendeel 8-8-1789, ovl 's-Gravendeel 27-11-1866, tr (aang) 's-Gravendeel 13-4-1810 Bastiaan van Twist, geb 's-Gravendeel 3-10-1784, ovl 's-Gravendeel 30-1-1853, zn van Pieter en Cornelia Naderom
4. Hendrik, geb 's-Gravendeel 9-1-1791, ovl Dubbeldam 5-12-1837, arbeider, tr Heinenoord 29-9-1816 Pietertje Mulder, geb Maassluis 7-12-1788, ovl Dubbeldam 2-5-1849, dr van Cornelis en Immetje Heemskerk, volgt IX.b
5. Cornelis, geb 's-Gravendeel 28-9-1792, ovl Dinteloord 22-12-1860, tr Dinteloord 6-5-1816 Margarieta van 't Hof, geb Willemstad 12-2-1794, ovl Dinteloord 16-12-1869, dr van Johannes van 't Hof en Neeltje Barendrecht
6. Aart, geb 's-Gravendeel 4-8-1795, ovl 's-Gravendeel 5-1-1860, arbeider, tr Dordrecht 2-6-1819 Jaapje VAN PEL(T), geb Dordrecht 26-12-1796, ovl 's-Gravendeel 19-1-1867, dr van Ary en Saartje Weidemans
7. Jan, geb 's-Gravendeel 12-4-1798, ovl DORDRECHT 19-9-1826, tr Wieldrecht 19-12-1819 Neeltje Mijwaard, geb Dubbeldam 21-8-1797, ovl Dubbeldam 19-1-1860, dr van Klaas en Clara Barendrecht
8. Andries, geb 's-Gravendeel 20-1-1801, ovl DUBBELDAM 15-11-1873, arbeider, tr 's-Gravendeel 21-11-1824 Lijntje van der Feest, geb 's-Gravendeel 5-7-1801, ovl 's-Gravendeel 11-8-1864 dr van Hendrik en Hendriksje de Geus, volgt IX.c

IX.a Leendert van der Wulp, geb 's-Gravendeel 24-8-1786, ovl 's-Gravendeel 7-9-1812, tr 's-Gravendeel 25-4-1812 NEELTJE KATOEN, geb 's-Gravendeel 1-4-1789, ovl 's-Gravendeel 4-9-1873, dr van PIETER en ANNA VAN TWIST. 
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, geb 's-Gravendeel 25-2-1813, volgt X

IX.b Hendrik van der Wulp, geb 's-Gravendeel 9-1-1791, ovl Dubbeldam 5-12-1837, arbeider, tr Heinenoord 29-9-1816 Pietertje Mulder, geb Maassluis 7-12-1788, ovl Dubbeldam 2-5-1849, dr van Cornelis en Immetje Heemskerk.
1. Jan van der Wulp, geb 's-Gravendeel 3-9-1826, arbeider, wonende Dubbeldam (1851), tr Dubbeldam 5-4-1851 Lena Monster, geb Dubbeldam 26-5-1832, dr van Adrianus Monster en Annigje Baan
     a. Hendrik van der Wulp, geb Dubbeldam 1851, ovl Dubbeldam 30-9-1851, bijna 6 weken
2. Melis van der Wulp, geb 1819, ovl aan boord van de SS Batavia bij Singapore 10-10-1849 des nachts 1 uur, 30 jaren, ongehuwd
3. Leendert van der Wulp, geb 's-Gravendeel 1823, ovl Dordrecht 31-8-1852, C1046 Lindegracht, wonende Dubbeldam 182, tr Adriaantje van der Linden

IX.c Andries van der Wulp, geb 's-Gravendeel 20-1-1801, ovl Dubbeldam 15-11-1873, arbeider, tr 's-Gravendeel 21-11-1824 Lijntje van der Feest, geb 's-Gravendeel 5-7-1801, ovl 's-Gravendeel 11-8-1864 dr van Hendrik en Hendriksje de Geus. 
Uit dit huwelijk:
a.
Elisabeth van der Wulp, geb 's-Gravendeel 24-4-1825, ovl Charlois 14-11-1899, tr Zwijndrecht 18-4-1849 Godefridus van der Linden, smid in Ridderkerk en Zwijndrecht, geb Ridderkerk 31-12-1824, ovl Charlois 28-3-1898. Het gehele gezin vertrok op 12.03.1870 van Zwijndrecht naar Charlois (Huis nr. 876). Uit dit huwelijk:
    a. Godefridus, 25.03.1850 te Zwijndrecht - Elisabeth Klootwijk
    b. Andries, 11.07.1851 te Zwijndrecht - Geertrui Maria van Wolferen
    c. Pieter, 15.02.1854 te Zwijndrecht - Elisabeth  Baris
    d. Leendert,  05.10.1856 te Zwijndrecht - Ovl.21.09.1859 Zwijndrecht
    e. Margretha Christina, 11.10.1858 te Zwijndrecht - Ovl. 09.011859 Zwijndrecht
    f. Leendert, 24.01.1860 te Zwijndrecht - Pieternella Kerpel
    g. Margretha Johanna Christiana, 08.12.1862 te Zwijndrecht - Louwerens van Buiten
    h.  Elisabeth, 30.07.1864 te Zwijndrecht - Jonas Ophof
    i. Johannes,  02.07.1866 te Zwijndrecht - Ovl. 19.03.1894
    j. Hendrika, 27.07.1869 te Zwijndrecht -  ?
?b. Pieternella, geb Gouda 27-9-1827, tr Jan Toornvliet, geb Charlois 5-6-1828, ijzergieter.
Uit het huwelijk:
    1. Trijntje  geb. 26.02.1850, geb.pl: IJsselmonde 
    2. Leentje, geb. 09.10.1853, geb.pl. Charlois 
    3. Willem, geb. 18.08.1859, geb.pl.:Charlois 
    4. Marie,  geb. 04.02.1861, geb.pl.:Charlois 
    5. Jan, geb. 09.01.1866, geb.pl.:Charlois 
    6. Dirk, geb. 14.09.1867, geb.pl.:Charlois 
    7. Elisabeth, geb. 14.09.1867, geb.:Charlois 
c. Hendriksje van der Wulp, geb 's-Gravendeel 22-3-1835, ovl Dubbeldam 16-10-1895 (59 jaar), dochter van Andries van der Wulp en Lijntje van der Feest, tr Krijn Kok, geb Groot Ammers 1841, stoker (1872), machinist (1878), fabrieksarbeider (1895), ovl Dordrecht 27-2-1906, 65 jaar, zn van Cornelis Kok en Neeltje Blonk (beiden ouders overleden (1906))
      1. Neeltje Kok, geb 's-Gravendeel/Dubbeldam 18-10-1863, ovl Dubbeldam 2-2-1889, 24 jaar, ongehuwd
       2. Lijntje Kok, geb 's-Gravendeel/Dubbeldam 26-10-1868, ovl Dubbeldam 23-6-1878, 9 jaar
       3. Marigje Kok, geb Dubbeldam 23-2-1872, ovl Dordrecht 20-8-1961, tr Dubbeldam 29-7-1897 Pieter
       Veen
, geb Zwijndrecht 3-5-1862, ovl Dordrecht 31-10-1937, zn van Pieter Veen (ovl voor 1897) en Neeltje
       van der Wiel (wonende Zwijndrecht 1897). Het gezin woont in Dubbeldam (1891-1902)(inwonend Neeltje
       van der  Wiel, geb Hardinxveld 4-11-1820), Dordrecht vanaf 2-1-1904 komend vanuit IJsselmonde
       (1890-1917).

            a. Hendriksje Veen, geb Dubbeldam 4-4-1898
              b. Pieter Krijn Veen, geb Dubbeldam 24-4-1899
              c. Krijn Veen, geb Dubbeldam 28-7-1900
              d. Neeltje Veen, geb Dubbeldam 1-12-1901
              e. Arie Veen, geb Dordrecht 21-5-1903
              f. Leendert Veen, geb Dordrecht 18-1-1906
              g. Marigje Veen, geb Dordrecht 16-6-1907
              h. Wijntje Henna Veen, geb Dordrecht 28-9-1910
              i. Bastiaan Veen, geb Dordrecht 2-6-1912, ovl Dordrecht 3-6-1912, 1 dag oud
       4. Hendrika Kok, geb Dubbeldam 2-1-1874, ovl Dubbeldam 14-3-1878, 4 jaar


X Leendert van der Wulp, geb 's-Gravendeel 25-2-1813, ovl 's-Gravendeel 31-12-1888, bedienaar van begrafenissen en voorzanger, tr 's-Gravendeel 9-2-1833 Martha van der Stel, geb 's-Gravendeel 7-3-1811, ovl 's-Gravendeel 3-12-1877, dr van Adrianus en Adriaantje Visser. Uit dit huwelijk:

1. Leendert, geb 's-Gravendeel 2-7-1833, ovl 's-Gravendeel 24-4-1883, arbeider, tr Strijen 21-5-1858 Adriana Biesheuvel, geb Strijen 20-5-1834,, ovl 's-Gravendeel 9-12-1905, dr van Woueter en Huibertje Ritmeester
2. Adriaantje, geb 's-Gravendeel 8-5-1836, ovl 's-Gravendeel 23-4-1857, ongehuwd
3. Neeltje, geb 's-Gravendeel 30-1-1839, ovl 's-Gravendeel 29-3-1912, tr 's-Gravendeel 4-5-1865 Gerrit van Wijk, geb 's-Gravendeel 8-3-1839, ovl 's-Gravendeel 18-12-1932, arbeider, zn van Nicolaas en CORNELIA STOKER
4. Adrianus Daniel, geb 's-Gravendeel 23-10-1841, volgt XI
5. Jan, geb 's-Gravendeel 13-4-1845, ovl 's-Gravendeel 17-5-1872, tr 's-Gravendeel 29-3-1867 Adriaantje Hoogwerf, geb Strijen 15-5-1843, ovl 's-Gravendeel 28-6-1916, dr van Leendert en Willemijntje Hoog, woont aan de Strijensestraat
6. Fijgje, geb 's-Gravendeel 30-9-1849, ovl 's-Gravendeel 20-11-1913, tr 's-Gravendeel 13-6-1872 Jacob DE MAN, geb 's-Gravendeel 13-6-1845, ovl 's-Gravendeel 31-3-1921, arbeider, zn van Pieter en Pietertje Noteboom
7. Martha, geb 's-Gravendeel 17-8-1852, ovl 's-Gravendeel 29-11-1926, tr 's-Gravendeel 15-5-1873 Abraham Mallegrom, geb Klaaswaal 3-5-1843, ovl 's-Gravendeel 2-4-1917, arbeider, zn van Kornelis en Anna VOS

XI Adrianus Daniel van der Wulp, geb 's-Gravendeel 23-10-1841, ovl 's-Gravendeel 26-6-1905, tr 's-Gravendeel 6-12-1861 Johanna van Wijk, geb 's-Gravendeel 2-12-1840, ovl 's-Gravendeel 20-2-1915, dr van Nicolaas en CORNELIA STOKER

1. Leendert, geb 's-Gravendeel 6-1-1867, ovl 's-Gravendeel 13-3-1938, tr(1) 's-Gravendeel 19-5-1888 Pietertje Hitsert, geb Dubbeldam 9-1-1865, ovl 's-Gravendeel 15-8-1906
2. Cornelia, geb 's-Gravendeel 13-8-1868, ovl Rotterdam, begr 's-Gravendeel 31-3-1934, tr 's-Gravendeel 24-11-1888 Wouter Liefaard, geb 's-Gravendeel 4-11-1865, ovl 's-Gravendeel 4-4-1899, arbeider, zn van Jan en Johanna Barendregt
3. Nicolaas, geb 's-Gravendeel 11-8-1871, ovl 's-Gravendeel 12-11-1935, arbeider, tr 's-Gravendeel 18-11-1893 Jannigje van der Wulp, geb 's-Gravendeel 19-6-1873, ovl 's-Gravendeel 23-2-1909, dr van Aart en Trijntje van Prooyen

AANVULLINGEN

- Aalbert van der Wulp, tr Neeltje van Dijk
a. Marijke/Maria van der Wulp, dp Zwijndrecht 20-3-1712, begr Zwijndrecht 16-8-1792, tr/otr Zwijndrecht 8-11-1733/29-11-1733 Jan Sels, dp Zwijndrecht 26-12-1711, timmerman, begr Zwijndrecht 5-1-1760
b. Grietje, dp Zwijndrecht 7-5-1713

- Hendriksje van der Wulp, geb 's-Gravendeel 22-3-1835, ovl Dubbeldam 16-10-1895 (59 jaar), dochter van Andries van der Wulp en Lijntje van der Feest, tr Krijn Kok, geb Groot Ammers 4-12-1840, visscher (1870-1890), stoker (1868), machinist (1878), fabrieksarbeider (1895), ovl Dordrecht 27-2-1906, 65 jaar, zn van Cornelis Kok en Neeltje Blonk (beiden ouders overleden (1906))

1. Neeltje Kok, geb 's-Gravendeel/Dubbeldam 18-10-1863, ovl Dubbeldam 2-2-1889, 24 jaar, ongehuwd
2. Lijntje Kok, geb 's-Gravendeel/Dubbeldam 26-10-1868, ovl Dubbeldam 23-6-1878, 9 jaar
3. Marigje Kok, geb Dubbeldam 23-2-1872, ovl Dordrecht 20-8-1961, tr Dubbeldam 29-7-1897 Pieter Veen, geb Zwijndrecht 3-5-1862, ovl Dordrecht 31-10-1937, zn van Pieter Veen (ovl voor 1897) en Neeltje van der Wiel (wonende Zwijndrecht 1897). Het gezin woont in Dubbeldam (1891-1902)(inwonend Neeltje van der Wiel, geb Hardinxveld 4-11-1820), Dordrecht vanaf 2-1-1904 komend vanuit IJsselmonde (1890-1917)
      a. Hendriksje Veen, geb Dubbeldam 4-4-1898
      b. Pieter Krijn Veen, geb Dubbeldam 24-4-1899
      c. Krijn Veen, geb Dubbeldam 28-7-1900
      d. Neeltje Veen, geb Dubbeldam 1-12-1901
      e. Arie Veen, geb Dordrecht 21-5-1903
      f. Leendert Veen, geb Dordrecht 18-1-1906
      g. Marigje Veen, geb Dordrecht 16-6-1907
      h. Wijntje Henna Veen, geb Dordrecht 28-9-1910
      i. Bastiaan Veen, geb Dordrecht 2-6-1912, ovl Dordrecht 3-6-1912, 1 dag oud
4. Hendrika Kok, geb Dubbeldam 2-1-1874, ovl Dubbeldam 14-3-1878, 4 jaar

- Adrianus Van Valen, geb te Dubbeldam op 25 juli 1848 Hij is getrouwd te Dubbeldam op 25 juli 1872 met Maria Dubbeldam, geboren te Dordrecht op 2 september 1852, dochter van Cornelis Dubbeldam en Elizabeth van der Wulp. Uit dit huwelijk:
1 Pieter, geboren op 2 januari 1873
2 Elizabeth.
3 Sygje.
4 Cornelia.
5 Adriana.
6 Neeltje.
7 Aaltje.
8 Maria.

- Jan van der Wulp, tr Mijwaard
1. Elisabeth, geb Dubbeldam 9-11-1819, ovl Dubbeldam 14-1-1820
2. Elisabeth, geb Dubbeldam 5-1-1821
3. Clara, geb Dubbeldam 8-2-1822, ovl Dubbeldam 5-9-1843
4. Jannigje, geb Dubbeldam 28-1-1823

- Hendrik van der Wulp, tr Pietertje Munter
1. Pietertje, geb Dubbeldam 15-4-1828
2. Hermina, geb Dubbeldam 2-4-1831

-
Toornvliet, Jan,                             man,   hoofd,  geb.:  05.06.1828,geb.pl.: Charlois, beroep:IJzergieter.  
Wulp, van der, Pieternella,            vrouw, vrouw,  geb.:  27.09.1829,geb.pl.: Gouda 
Toornvliet, Trijntje  geb.: 26.02.1850,geb.pl: IJsselmonde 
Toornvliet,  Leentje,                       dochter,          geb.: 09.10.1853,geb.pl. Charlois 
Toornvliet, Willem,                        zoon,             geb.: 18.08.1859,geb.pl.:Charlois 
Toornvliet,Marie                            dochter,         geb.: 04.02.1861,geb.pl.:Charlois 
Toornvliet,Jan,                              zoon,             geb.: 09.01.1866,geb.pl.:Charlois 
Toornvliet, Dirk,                            zoon,             geb.:14.09.1867,geb.pl.:Charlois 
Toornvliet,Elisabeth,                     dochter,          geb.:14.09.1867,geb.:Charlois 
Wulp, van der, Willem of Wibbe,   schoonvader,   geb.:1748,         geb.pl.:Zwammerdam???   

op 31.03.1887 trouwt een Pieter van der Linden in Charlois en daar is getuigen Jan Toornvliet, beroep IJzergieter als zijnde oom van hem.