RENS
Bergen op Zoom, Dordrecht

I. Francois Rens, overl. na -5-1707, tr. NN

II. Jan Rens, geb ca voor 1687, j.m. van Dordrecht geass. met Francois Rens desselfs vader (1707), otr/tr. Dordrecht 5/22-5-1707 Anna Hijnen, j.d. mede van Dordrecht geass met Laurens Heijnen desselfs vader (1707).
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 5-5-1707
Jan Rens, j.m. van Dordrecht geass. met Francois Rens desselfs vader + Anna Heijnen, j.d. mede van Dordrecht geass met Laurens Heijnen desselfs vader (tr 22/5)
Kinderen:
1. Heijndrina, ged. Dordrecht (RK) 8-1-1710.
2. Franciscus, ged. Dordrecht (RK) 2-8-1711 (Frans Rens, Hijdrina Hijnens).
3. Laurentius, ged. Dordrecht (RK) 19-2-1714 (Laurens Hijnens).
4. Laurentius, ged. Dordrecht (RK) 23-9-1715 (Laurens Hijnens, Hendrina Vogels), volgt IIIa..
5. Catharina, ged. Dordrecht (RK) 30-8-1718 (Catharina Hijnen).
6. Hendrina, ged. Dordrecht (RK) 7-10-1723 (Hendrina de Vogel).
7. Joannes, ged. Dordrecht (RK) 27-2-1726 (Jan Hijnen, Caetje Hijnen), volgt IIIb.

IIIa. Laurens Rens, ged. Dordrecht (RK) 23-9-1715, j.m. van Dordrecht, begr. Rotterdam 18-08-1783 (3 uer luyde; Nieuwehaven naast den Offecier), otr. Dordrecht 4-1-1742 Ephemia Hooijmaeijer, j.d. van Rotterdam, begr. Rotterdam 28-04-1762 (Grote kerk eigen; overledene liet na 1 minderjarig kind; Hoogstraat over A.).
NB
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 4-1-1742
Laurens Rens, j.m. van Dordrecht + Ephemia Hooijmaeijer, j.d. van Rotterdam, beijde aldaar woonagtigh (attest. 19-1-1742)
- Bruidegom Laurens Rens , jongeman , van Dordregt
Bruid Ephemia Hooijmajer , jongedochter , wonend: Rotterdam
Plaats Rotterdam / Datum trouwen 24-01-1742 (Naar Dordregt) / Datum ondertrouw 29-12-1741
Opmerkingen Is attestatie na Dordregt versonden. Is attestatie
Bron DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 064

Kinderen:
1. Anna Rens, ged. Rotterdam (RK; oud-katholiek Slijkvaart) 30-10-1744 (get. Anna Steijne).
2. Petrus Rens, ged. Rotterdam (RK; oud-katholiek Slijkvaart) 20-11-1746 (Petrus Hoijmeijer), begr. Rotterdam 09-09-1751 (overledene was 6 jaar; Grote kerk eigen; Hoogstraat over het Oude Gemeenl. huis).
3. Petronella Rens, ged. Rotterdam (RK; oud-katholiek Slijkvaart) 19-02-1749 (Adriana Stolwijk).
4. Joannes Rens, ged. Rotterdam (RK; oud-katholiek Slijkvaart) 10-02-1751 (Joannes Rens)

IIIb. Johannes Rens, ged. Dordrecht (RK) 27-2-1726 (71 jr in ca 1796), j.m. geboore en woont te Dordrecht (1768), wedn van Maria Blondel woont te Dordrecht (1772), overl. voor ca dec 1796, otr. (1) Dordrecht 14-10-1768 Maria Bondel, j.d. geboore te Rotterdam en woont op de Wijnhaven (1768), otr. (2) Dordrecht 17-1-1772 Clara Theodora van Wijngaarden, wonende te Amsterdam (1772), overl. na ca dec 1796.
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 14-10-1768
Jan Rens, j.m. geboore en woont te Dordrecht + Maria Blondel, j.d. geboore te Rotterdam en woont op de Wijnhaven (geboden te Dordrecht en Rotterdam);
- Bruidegom Jan Rens , jongeman , van Dortreght , wonend: Te Dortreght
Bruid Maria Blondel , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Wijnhaven
Plaats Rotterdam / Datum trouwen 02-11-1768 / Datum ondertrouw 13-10-1768
Opmerkingen getrouwd aan het huijs van de bruijd door de heer
Bron DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 064

- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 17-1-1772
Jan Rens Jansz, wedn van Maria Blondel woont te Dordrecht + Clara Theodora van Wijngaarden, wonende te Amsterdam (otr Amsterdam, geboden Dordrecht);
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : J. Rens Jz
Leeftijd : 71
Woonplaats : A430
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : dewed. Jan Rens Jz
Woonplaats (oude huisnummers!) : A430
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1 & 2e term. (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

Kinderen eerste huwelijk:
1. Johannes Franciscus, ged. Dordrecht (RK) 26-11-1769.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelis Jacobus, ged. Dordrecht (RK) 28-3-1774, volgt IV.
2. Anna Catharina, ged. Dordrecht (RK) 12-5-1777.
3. Maria Catharina, ged. Dordrecht (RK) 3-9-1778.
4. Franciscus, ged. Dordrecht (RK) 12-8-1781.

IV. Cornelis Jacobus Rens, ged. Dordrecht (RK) 28-3-1774, rafinadeur (1813; A421), tr. Adriana Catharina Boes.
NB
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Cornelis Jacobus Rens
Ouderdom : 28-03-1774 (39 jaar)
Beroep : rafinadeur
Woonplaats : A421
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 01
Titel lijst : Wijk No 1. Lijst van Getrouwde Perzonen in deeze Wijk binnen Dordrecht Woonagtig Welke van 1 Januarij 1764 tot Ult December 1796 geboren zijn en alzoo den ouderdom van 17 tot 50 jaren, te rekenen op 1 Januarij 1814 ten vollen bereikt hebben.
Datum lijst : 29-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : C.J. Rens
Leeftijd : 24
Woonplaats : A430
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

Kinderen:
1. Clara Joanna Marias, ged. Dordrecht (RK) 6-8-1810.

RENS

I. Matthijs Jansz Rens, van Dordrecht, geass met Pieter Rens(?) sijn ..., otr. Dordrecht 13-5-1634 Anneke Corn ...(?), geb. Driel...(?).
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 13-5-1634 Matthijs Jansz Rens, van Dordrecht, geass met Pieter Rens(?) sijn ...(?) + Anneke Corn ...(?) geb. Driel...(?);
Kinderen:
1. Francois Matthijs Rens
2. Cornelis Matthijsen Rens

II. Cornelis Matthijsen Rens, j.m., schipper, geass met Francois Matthijs Rens desselfs broeder, otr. Dordrecht 30-5-1669 (tr 16/6) Pieternella Muijshooft, j.d. geass met Tanneke Jans wed Muijshooft haar moeder.
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 30-5-1669 (tr 16/6)
Cornelis Matthijsen Rens, j.m., schipper, geass met Francois Matthijs Rens desselfs broeder + Pieternella Muijshooft, j.d. geass met Tanneke Jans wed Muijshooft haar moeder.
Kinderen:
1. Pieter, volgt II.

III. Pieter Rens, j.m. van Dordrecht geass. met Pieternella Muijshondt desselfs moeder (1706), otr/tr. Dordrecht 22-12-1706/9-1-1707 Zijgje Raeijmaeckers, j.d. van Dordrecht geass. met Anthonij Ramakers desselfs vader (1706).
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 22-12-1706 Pieter Rens, j.m. van Dordrecht geass. met Pieternella Muijshondt desselfs moeder + Seijge Ramakers, j.d. van Dordrecht geass. met Anthonij Ramakers desselfs vader (tr. 9-1-1707)

Kinderen:
1. Engeltje, ged. Dordrecht (RK) 15-3-1716.

RENS

I. Jacobus Rens, geb. voor ca 1719, overl. voor febr 1774, tr. Adriana Hopman, overl. na  febr 1774.
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 5-1-1763
Godefridus Melort, j.m. woont in de Oude Breestraat geads. met zijn vader Johannes Melort + Anna Rens, j.d. beide van Dordrecht en woont in de Princestraat geadsisteert met haar vader Franchois Rens (22-1-1763);
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 16-7-1777
Ds Dominicus Bauduin, j.m. geboore alhier en woond in de Vriesestraat hebbende schriftelijk consent van zijn vader Jan Bauduin + Agata Rens, j.d. meede geboore alhier woond op de Taankade, hebbende schriftelijke consent van haar moeder Adriana Hopman wed Jacobus Rens (tr 1/8);

Kinderen:
1. Matthaeus, ged. Dordrecht (RK) 10-6-1739 (Mattheus Rens, Margarita Hopman).
2. Dorothea Maria, ged. Dordrecht (RK) 30-10-1741 (Stephanus Hopman, Cornelia Zajer).
3. Gerardus, ged. Dordrecht (RK) 24-12-1743 (Franc. Rens, Anna Hopman).
4. Agatha, ged. Dordrecht (RK) 24-3-1745 (Franc. Rens, Anna Hopman).
5. Franciscus, ged. Dordrecht (RK) 13-5-1746 (Franc. Rens, Cath.a Hopman), volgt II.
6. Gerardus, ged. Dordrecht (RK) 22-9-1748 (Joannes van Kiel, Henrica v.d. Leeuw).
7. Agatha Anna, ged. Dordrecht (RK) 18-6-1750 (Joannes Veldman, Anna v.d. Ende).
8. Agatha, ged. Dordrecht (RK) 17-7-1751 (Joannes Veldman, Anna v.d. Lijnden).
9. Adriana Maria, ged. Dordrecht (RK) 17-2-1754 (Matthias Rens, Barbera Bakhuizen).
10. Jacobus, ged. Dordrecht (RK) 25-4-1755 (Matthias Rens, Theodora Veldman).

II. Franciscus Rens, ged. Dordrecht (RK) 13-5-1746, j.m. van Dordrecht woond op de Taankade hebbende schriftelijk consent van zijne moeder Adriana Hopman wed Jacobus Rens (1774), otr. Dordrecht 23-2-1774 Joanna Rijkers, j.d. van Dordrecht woond in de Wijnstraat bij 't Groothoofd hebbende schriftelijk consent van haar vader Willem Laurens Rijkers (1774).
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 23-2-1774
Francois Rens Jacobszn, j.m. woond op de Taankade hebbende schriftelijk consent van zijne moeder Adriana Hopman wed Jacobus Rens + Anna Rijkers, j.d. beide van Dordrecht, woond in de Wijnstraat bij 't Groothoofd hebbende schriftelijk consent van haar vader Willem Laurens Rijkers (tr 12/3);
- 20.81.1 (van der Star)
ona 1107 (1772) 58. contract van dissolutie van compagnieschap Anth. Kisselius en Hendrik van Ourijk;
ona 1109 (1774) 34. quitantie van legitime portie Francois Rens, boedel vader, folio 250;
ona 1109 (1774) 50. testament Francois Rens en Johanna Rijkerts, folio 306;

Kinderen:
1. Jacobus Matthijs, ged. Dordrecht (RK) 16-7-1774 (Mathias Rens, Adriana Hopman).

RENS

I. Matthijs Rens
II. Franciscus Rens, j.m. geboortig van Bergen op de Zoom geads. met zijne vader Matthijs Rens wonende binnen dese stadt, op den hoek van de Kalkstraat (1733), wedn van Bergen op den Zoom woonende in de Princestraat (1761), otr/tr. (1) Dordrecht 26-3/11-4-1733 Cornelis Lajers/Zajers, j.d. geb van Dordrecht, schriftelijk consent van vader Joan Zaijers dato 26-3-1733, wonende bijde Sackkedragersbrug (1733), otr. (2) Dordrecht 5-8-1761 Johanna van Duinen, j.d. van Waalwijk geads. met Gillis Koebergen haar goede bekende woonende in de Princestraat (1761).
NB.
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 26-3-1733
Francois Rens, j.m. geboortig van Bergen op de Zoom geads. met zijne vader Matthijs Rens wonende binnen dese stadt, op den hoek van de Kalkstraat + Cornelia Saijers, j.d. geb van Dordrecht, schriftelijk consent van vader Joan Zaijers dato 26-3-1733, wonende bijde Sackkedragersbrug (tr. 11/4);
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 5-8-1761
Franchois Rens, wedn van Bergen op den Zoom + Johanna van Duinen, j.d. van Waalwijk geads. met Gillis Koebergen haar goede bekende, bij de woonende in de Princestraat (tr. 5/12)
- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 6-11-1771
Jan Wap, wedn gebore te Oosterhout en woont te Rotterdam + Agata Rens, j.d. gebore te Dordrecht en woont in de Princestraat geadsisteert met haar vader Francois Rens (tr. 25/11)(geboden Rotterdam)
- Bruidegom Jan Wap weduwnaar van , van Oosterhout
Bruid Agatha Rens , jongedochter , van Dordregt , wonend: Dordregt
Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 08-11-1771 Opmerkingen attestatie afgegeven den 24 Nov. 1771.
Bron DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 087

- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 8-11-1782
Jan Rens Franc.z., j.m. woont in de Princestraat + Johanna Tits, j.d. beide van Dordrecht woond in 't Tolbrugstraatje aan de waterzijde geads. met haar moeder Willemina van leen wed Hendrik Tits (notairs L. van der Horst 6-11-1782) (tr 23/11)

Kinderen eerste huwelijk:
1. Anna, ged. Dordrecht (RK) 10-1-1742 (Matthaeus Rens, Anna Lajer).
2. Mattheaus, ged. Dordrecht (RK) 15-1-1745 (Matthaeus Rens, Adriana Hopman).
3. Adriana, ged. Dordrecht (RK) 13-8-1746 (Joannes Boudewijn, Adriana Hogeman).
4. Adriana, ged. Dordrecht (RK) 20-6-1748 (Adrianus en Johanna Zajer).

LOSSE GEGEVENS

- Jan (Franc.) Rens, tr. Maria Swart.
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht (RK) 11-6-1799.
2. Franciscus, ged. Dordrecht (RK) 21-10-1800 (Jacob Swart, Maria Engels).
3. Gertrudis, ged. Dordrecht (RK) 30-3-1803 (Joannes Hilert, Gertrudis Zwart).
4. Joannes Andreas, ged. Dordrecht (RK) 30-11-1805 (Christophus Zwart, Wilhelmina te...?).

- (11.96 onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 26-12-1693
Anthonij Bake, j.m. van Dordrecht geass. met Isaac Hutten + Elisabeth Rens, j.d. mede van Dordrecht geass. met IJda van Rens hare suster;

Jan Cornelis Rens, otr. Dordrecht 8-9-1808 Jeanne Marie Berg
NB
- Plaatsnaam Dordrecht
Doopdatum 1809.09.11
Naam kind Catharina Clara Wilhelmina
Naam vader Rens, Jan Cornelis
Naam moeder Berg, Jeanne Marie
Datum ondertrouw 1808.09.08
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwehaven A430
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: J.C. Rens
Ongehuwd: 5 (samen)
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 3 dienstbode (samen)
Handel, Beroep, of Handwerk: raffinadeurs
Classis: 29
Somma: 60-0-0
Aanmerkingen: 80-0-0
   +
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwehaven A430
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Cornelis Rens
Ongehuwd: 5 (samen)
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 3 dienstbode (samen)
Handel, Beroep, of Handwerk: raffinadeurs
Classis: 29
Somma: 60-0-0
Aanmerkingen: 60-0-0
[Folionummer en bron: 27 van archiefstuk SAD 5-894]

Kinderen:
1. Catharina Clara Wilhelmina, ged. Dordrecht 11-9-1809.

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (R75)
1. RENS, Jan Otto Willem Frans 25-1-1819 Dordrecht, kassier, + 27-6-1888, [tr. 22-12-1847] (zoon van Jan Cornelis Rens en Alette Elisabeth Berg)
2. Schultz van Hagen, Maria Magdalena 15-2-1825 Dordrecht;
3. Rens, Jan Marius 3-11-1848 Dordrecht, 12-10-1869 naar Leijden;
4. Rens, Aletta Elisabeth 4-12-1849 Dordrecht, (kaart 6/124), tr. 12-7-1870;
5. Rens, Henrietta Elisabeth 14-3-1851 Dordrecht, (kaart 11/30), tr. 10-7-1872;
6. Rens, Julius Dominicus 3-5-1853 Dordrecht, ambtsh. afg.;
7. Rens, Maria Magdalena 6-4-1861 Dordrecht, 8-7-1886 naar 's Hage;
8. Rens, mr. Jan Marius 3-11-1848 Dordrecht, uit Aarlanderveen 31-10-1876, tr. 1879;
9. Rens, Julius Dominicus 3-5-1853 Dordrecht, uit Amsterdam 31-10-1878;
Wonende: A209, Grotekerksbuurt 5;

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (R76)
1. RENS, mr Jan Marius 3-11-1848 Dordrecht, procureur;
2. TONNET, Johanna (vrouw) 20-2-1857 Harderwijk, overl. 26-3-1880;
3. van Marle, Georgette Gertrude (vrouw) 16-5-1861 Dordrecht, vestigt 7-5-1881 uit Alphen;
4. Rens, Jacoba Theodora Henriette 24-4-1882 Dordrecht;
5. Rens, Jan Otto Willem Frans 16-5-1884 Dordrecht;
6. Schaap, Willemina (n.v.) 27-1-1851 Dordrecht, DIENSTBODE, vestigt 21-10-1884 uit Delft;
7. Rens, Maria Magdalena 17-3-1886 Dordrecht;
8. Rens, Frederik Godfried, 25-8-1887 Dordrecht;
9. Rens, Florentine Henriette 30-10-1888 Dordrecht;
Wonende: A212, Groenmarkt 55, Wijnstraat 69/71;

- (rapport 143) Donderdag 23 Mei 1946 
te 18.00 uur - Doet Frederik Godfried Rens, advocaat en proc., oud 58 jaar, wonende Wijnstraat 81, telefonisch aangifte van vermissing van zijn rijwiel uit pand 81 a/d Wijnstraat. Doorgeg. a/d Rech. Nicolaas. 
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-85 5apr-17juli1946 dagrapport/journaal gemeentepolitie]

- (rapport 211) Dinsdag 30 Juli 1946
te 14.30 uur - Rapporteert de agent Ronteltap, terzake het rijden met een rijwiel in verboden richting: 
Frederik Godfried Rens
, advocaat, geb. Dordrecht 25 Aug. 1887, woennde aan de Wijnstraat 81.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-85 5apr-17juli1946 dagrapport/journaal gemeentepolitie]

(c) EvD Dordrecht augustus/september 2009.