BETNER - BETTINGER - BETTENER
Dordrecht

I. Christiaan Bettener, geb. Hesse, C1621/D495 stemregister Bataafse tijd (1798-1805), wonende D495 (1802), overl/begr. Dordrecht 16-6-1809, tr. Anna Catharina Marche (Catrina Marang/Catharina Merkens/Anna Catharina Marcus), geb. Heidelberg ca 1747, 77 jaar/ zonder beroep (op 5-5-1824), overl. Rotterdam 13-10-1825 (79 jr; weduwe Christiaan Betner), dochter van Johan Philippus Marche en Anna Maria Ginbergon.
NB.
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Christiaan Bettener
Woonplaats: D0495
Grondvergadering : 26ste grondvergadering D399 tot D532 inges.
Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
+
Naam : Christ. Betner
Woonplaats: C1621
Grondvergadering : 21e grondvergadering vanaf C1610 tot en met C1724 (over 510 zielen)
Lijst : lijst (2) wijk C
+
Naam : Christiaan Bettener
Woonplaats: C1621
Grondvergadering : 21e grondvergadering vanaf C1610 tot en met C1724
Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Christiaan Bettner
  Woonplaats (info): C1621
  Opmerkingen : (folio 24vs)
  Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigden, binnen Dordrecht ende Merwede Litt. C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a

- [1802] Quotisatie 1802 (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Christiaan Bettener
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0495
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 21
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Christiaan Betner
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0495
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808-1809] patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : 10-06-1808
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : C. Betner
Woonplaats : D495
Namen der objecten : werkgezel
Folionummer : 016
+
Uitgegeven den : 25-02-1809
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : Christiaan Betner
Woonplaats : D495
Namen der objecten : werkgezel
Folionummer : 058
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
- [1824] Aktenummer 31 Aktedatum 05-05-1824 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 95
  Bruidegom Johan Georg Kronauer Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 30
  Bruid Pieternel BETNER Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 34
  Vader Bruidegom Hendrik Kronauer
  Moeder Bruidegom Anna Rosina Schaarman
  Vader Bruid Christiaan BETNER (overl/begr. 16-6-1809)
  Moeder Bruid Catrina Marang (77 jaar, zonder beroep)
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.95/1824-0031.pdf]
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207
  Inventarisnr: 6145 Gemeente: Beusichem Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 12 Aangiftedatum: 04-04-1895
  Overledene Johannes Kronouer Geslacht: M
  Overlijdensdatum: 04-04-1895 Overlijdensplaats: Zoelmond (Beusichem)
  Vader Johan Georg Kronouer
  Moeder Pieternel Betner
  Partner Anna Clasina Romijn Relatie: echtgenoot
  Nadere informatie geboortepl: Zoelmond 14-07-1831; wedn.v. Anna Maria de Wit; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Kinderen:
1. Jacob Betner, geb. 13-1-1772, volgt IIa.
2. Christoffel Betting (Stoffel Betting), geb. ca 1773 (25 jaar in ca 1798), volgt IIb.
3. Johanna Christina Betner, geb. Dordrecht 1773 (50  in 1823), overl. Rotterdam 12-5-1847 (73 jr), dochter van Christiaan Betner en Anna Catharina Marcus, tr. Rotterdam 5-11-1823 Nicolaas van Batenburg, geb. Rotterdam (40 in 1823), overl. Rotterdam 26-4-1851 (68 jaar), zoon van Abraham van Batenburg en Anna Hoogwinkel.
4. Johannietta Betner, geb. Dordrecht 1778 (44 in 1822), dochter van Johan Christiaan Betner en Johanna Catharina Martcier, tr. Rotterdam 24-7-1822 Johannes Kraft, geb. Rotterdam (26 in 1844), zoon van Frans Kraft en Helena Visscher.
5. Johanna Betner, geb. Dordregt 1781, overl. Rotterdam 26-2-1827 (46 jaar, 8 mnd en 8 dgn), dochter van Christiaan Betner en Christina Mattus, tr. Johannes Stam.
6. Maria Betner, geb. Dordrecht maart 1784, volgt IIc.
7. Evert Bettinger, geb. 23-12-1785, volgt IId.
8. Pieternel Betner, geb. Dordrecht 1790 (34 in 1824) , tr. Dordrecht 5-5-1824 Johan Georg Kronauer, geb. Dordrecht. [Kinderen: Christiaan Kronauer, tr. 1849 Johanna Alberdina Keller; Johannes Kronauer, geb. Zoelmond 14-7-1831, overl. Zoelmond 4-4-1895, tr. (1) 1857 Anna Maria de Wit, tr (2) Anna Clasina Romijn]

* * * generatie 2 * * *

IIa. Jacob Betner, geb. 13-1-1772, geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Munt met zijnen vader Christiaan Bettener  (1800), C45/C1356 stemregister Bataafse tijd (1798-1805), broodbakker/Nieuwstraat C1406/2 kinderen/werkbode (ca 1808), bakker (1811), bakker/C1406/39 jaar (december 1813), bakker/C1284 (ca 1812-1814), overl. Dordrecht april/mei 1817 (41 jaar), otr/tr. Dordrecht 11/25-10-1800 Judith Papenhuijzen, j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat met schriftelijk consent van haar vader Dirk Papenhuizen (1800).
NB.
- otr. Dordrecht 11-10-1800 (tr 25/10)
Jacob Bettener, geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Munt met zijnen vader Christiaan Bettener met Judith Papenhuizen, j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat met schriftelijk consent van haar vader Dirk Papenhuizen;
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Jacob Betner
Woonplaats: C0045
Grondvergadering : 7e grondvergadering van B261 tot en met C47 (bestaat over 506 zielen)
Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
+
Naam : Jacob Betner
Woonplaats: C0045
Grondvergadering : 7e grondvergadering (vervolg) tot C47
Lijst : lijst (2) wijk C
+
Naam : Jacob Betner
Woonplaats: C1356
Grondvergadering : 18e grondvergadering C1213(1271) tot C1395 ingeslote
Lijst : lijst (3) wijk C (1295)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
 
Naam : Jacob Bettner
  Woonplaats: C1356
  Opmerkingen : (folio 20)
  Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigden, binnen Dordrecht ende Merwede Litt. C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing
  Naam : J. Bettener
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1356/1557
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwstraat C1406
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: J. Bettinger
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 werkbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: broodbakker
  Classis: 37
  Somma: 3-0-0
  Aanmerkingen: 4-0-0
  Folionummer en bron: 116 van archiefstuk SAD 5-896

- [1811] Jacob Betner
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1772-01-13 Beroep bakker Kanton 1 Sectie 2
- [1812] (HB Esser) 2. huis en erf in de Nieuwstraat, geteekend C1407 oud en 1285 nieuw, belend Betner en wed Bloot;
[Dordrechtsche courant, 28-03-1812]
- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Émargemens (ondertekening): 1813-10-07
Art.: 0174
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Jacob Betener
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 100,22
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 1,52
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- [dec 1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : J. Betner
  Ouderdom : 12 febr (39 jaar)
  Beroep : bakker
  Woonplaats : C1406
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
  Titel lijst : Naamlijst der Gehuwde Persoonen woonende in wijk No. 12 van 17 tot 50 Jaaren.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [sept 1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
  Naam : Jacob Betner
  Geboren : (40 jaar)
  Beroep : bakker
  Woonplaats : C1406
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
  Titel lijst : Wijk No. 12
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [1812- 1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Jacob Betner
  Woonplaats : C1284 geheel
  Beroep : bakker
  Belasting (of huurwaarde?): 50
  Folionummer : 50
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1817] overledenen 28 april-3 mei
  Jacob Betner, oud 41 jaren, C1406;
  [Dordrechtsche courant, 20-05-1817]

- [1824] overledenen 29 mrt tot den 3 april
  het kind van Jacob Betner genaamd Dirk, oud 11 1/2 jaar;
  [bron: Dordrechtsche courant, 20-04-1824]
- [1836] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
  Algemeen Gemeente: Den Haag Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 392 Datum: 28-09-1836
  Bruidegom Aart van Ingen Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Zoelen
  Bruid Catrina Bettener Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Jan van Ingen
  Moeder bruidegom Elizabeth Dirkzen
  Vader bruid Jacob Bettener
  Moeder bruid Judith Papenhuijzen

Kinderen:
1. Catrina Bettener, geb. Dordrecht 1801 (31 in 1836), tr. Den Haag 28-9-1836 Aart van Ingen.
2. Dirk Betner, geb ca 1812, overl. Dordrecht mrt/april 1824 (11 1/2 jaar)
IIc. Maria Betner, geb. Dordrecht maart 1784, overl. Rotterdam 31-12-1870 (86 jr), dochter van Christiaan Betrnen en Catharina Merkens, otr. Dordrecht 16-3-1809 Evert Scheepbouwer.
Kinderen:
1. Casper Scheepbouwer, ged. Dordrecht 23-3-1809.
2. Dirk Cristiaan Scheepbouwer, geb. Rotterdam 31-1-1824, overl. Rotterdam 8-2-1824.

IId. Evert Bettinger, geb. 23-12-1785, kleermaker/C240 (1813), kleermaker/C207 (patent 1827), C207 (1829).
NB.
- [dec 1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Evert Bettinger
Ouderdom : 23-12-1785 (-)
Beroep : kleermaker
Woonplaats : C0240
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 06
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren (1796 a 1763) welken zich in Wijk No. 6 bevinden.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [sept 1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)

  Naam : Evert Bettinger
  Geboren : -
  Beroep : kleermaker
  Woonplaats : C0240
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 06
  Titel lijst : 6e Wijk. Lijst der Manspersonen van 17 tot 50 Jaren.
  Datum lijst : Bovenst. Opmaking der personen (mans) welken in 1764 tot 1797 (incluis) geboren zijn gedaan 8 September 1814 (get) Simon van Brakel, W.M. van de 6de Weijk.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- Datering 25-02-1817 Soort akte overdracht
Koper evert bettinger, dagloner
Verkoper fredrik godfried fettinger, huisbaas
Straatnaam riedijk Bijzonderheden wijk c 207
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Folionummer 3 Aktenummer 7
Inventarisnummer 3
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
  Artikelnummer: 0900
  Afschrijvingen: 31 Julij 1,51
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer E. Bettinger (wonende in wijk C0207)
  is schuldig: Als: kleermaker zonder kn., 14B
  Bedrag der regten in hoofdsom: 1,20
  26 opcenten: 0,31
  Folionummer: 180
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: C0207 beneden
  Naam: Evert Bettinger
  Huur(waarde): f 25
  Drie procent: f 0,75
  Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 0,75
  Negen procent: f 2,25
  Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 2,25
  Folionummer: 25
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- [1832] OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: G
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 207/194
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 104
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Bettinger
6. Voornamen: Evert
7. Beroepen: kleermaker
8. Woonplaatsen: Riedijk
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 88
10. Soort der eigendommen: huis en erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 88
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.84
+ Sectie: G
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 205
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 107
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Bettinger
6. Voornamen: Evert
7. Beroepen: kleermaker
8. Woonplaatsen: Riedijk
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 88
10. Soort der eigendommen: huis en erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 91
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.76
- [1842-1866] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
  Naam : E. Bettinger
  Woonplaats : Riedijk C0207 ben.
  Beroep : kleermaker
  Eigen of huur : eigen
  Getal kinderen : 1
  Aanmerkingen : (C320)
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
  Bron : SAD 6-7284
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 6, inv.nr. 7282-7283-7284-7285-7286 (wijk A-B-C-D-E/MW)

BETTINGER (II)
Sarbruch, Dordrecht

I. NN
Kinderen:
1. Lodewijk Godfried Bettinger (Ludwig Godfried)
2. Johannes Bettinger

* * * generatie 2 * * *

IIa. Lodewijk Godfried Bettinger (Ludwig Godfried), j.m. geboren te Nassau Sarbruch woond bij de Niuewbrug geadsisteert met Christiaan Harsburg sijne vriend, tr. Dordrecht 17-1/3-2-1770 Catrina Lou(w)mans (Catharina Loreman), jd gebooren ahlier woond op den Rietdijk geadsisteert met haren vader Evert Loumans.
NB.
- (11.96 onderscheidne gezindten)
otr 17-1-1770 (tr 3/2 1770; coram Hr de Witt van Jaarsveldt/van den Brandeler)
Lodewijk Bettemer, j.m. geboren te Nassau Sarbruch woond bij de Nieuwbrug geadsisteert met Christiaan Harsburg sijne vriend met Catharina Louwman, jd gebooren ahlier woond op den Rietdijk geadsisteert met haren vader Evert Loumans (geboren Lutherse kerk)

Kinderen:
1. Sophia Blandina, ged. (Luthers) Dordrecht 19-6-1770.
2. Christoffel, ged. (Luthers) Dordrecht 13-8-1771, volgt IIIa.
3. Sophia Plantina, ged. (Luthers) Dordrecht 15-10-1775.
4. Maria, ged. (Luthers) Dordrecht 4-10-1778.
5. Everhard, ged. (Luthers) Dordrecht 25-12-1780, volgt IIIb.
6. Catharina, ged. (Luthers) Dordrecht 8-6-1783

IIb. Johannes Bettinger, j.m. gebore te Overijssen bij Saarbrugge woont op den Rietdijk geadsisteert mnet zijn broeder Godfried Bettinger (1783), overl. 17-5-1791, otr/tr. Dordrecht 27-3/13-4-1783 Jacomijntje Mackaij, j.d. woont op de Gevoldegracht gebore te Dordt geadsisteert met haar vader Ferdinand Mackaij (1783), wed Johannes Bettinger wonende op de Hoge Niewustraaat (1795), couturaire (1813), naaijster (1815); zij tr. (2) Dordrecht 3-10-1795 Gerrit Gens.
NB
- otr. Dordrecht 27-3-1883 (tr 13-4-1783)
Johannes Bettinger, j.m. gebore te Overijssen bij Saarbrugge woont op den Rietdijk geadsisteert mnet zijn broeder Godfried Bettinger met Jacomina Mackaij, j.d. woont op de Gevoldegracht gebore te Dordt geadsisteert met haar vader Ferdinand Mackaij
- Eerste persoon Bettinger, Johannes
  Tweede persoon Mackaij, Jacomina
  Opmerkingen echtpaar
  Archiefnummer 20 Notariële archieven van Dordrecht
  Aktenummer 89
  Inventarisnummer 1198
- otr. Dordrecht 17-9-1795 (tr 3/10)
Gerrit Gens wedn wonende in het Torenstraatje met Willemina Makaai wed Johannes Bettinger, wonende op de Hoge Niewustraaat, beiden geboren te Dordrecht
Kinderen:
1. Christoffel, ged. (Luthers) Dordrecht 27-7-1783.
2. Neeltje Bettinger, geb. Dordrecht 1785 (28 in 1813), tr. Dordrecht 3-3-1813 Hendrik Jacobus Reus, geb. Dordrecht (22 in 1813), zoon van Koenraad Reus en Anna Mans 
3. Johannes Martinus Bettinger, geb. Dordrecht 1789 (24 in 1815), volgt IIIc.

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Christoffel Betting (Stoffel Betting), geb. ca 1773 (25 jaar in ca 1798), jongeman geboren te Dordrecht wonende op de Riedijk geassisteerd met zijn moeder Catharina Laurens weduwe van Fredrik Bettinger (1792), van Dort (1792), wonende C527 (1798), C527/C525/C445 stemregister Bataafse tijd (1798-1805), werkgezel/Rietdijkstraatje C347/gehuwd/5 kinderen (ca 1808) werkgezel/C347 (patenten 1809), overl. Dordrecht 20-2-1812, otr. Dordrecht (Luthers) 4-3-1792 Dina Pries (Dyna Pries/Dina de Vries), geb. ca 1762 (55 jaar in 1817), geb. te Weerde in 't Muntersze (1791), geboren te Weerde in het Munsterse wonende in het Torenstraatje geassisteerd met haar oom Paulus Pries en met consent van haar vader Harmanus Pries (1792), werkster/C295 (ca 1812/1814), werkster (huwelijk 1812), zonder beroep (1828), overl. na 1828.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.76/11_76_1730.pdf]
- [1792] (mededeling van Lucas van Heeren dd 10-8-2013] trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten), 1 mrt. 1792
  (de geboden gaan in de Lutherse kerk, getrouwd op 17 maart. 1792)
  Christoffel Bettinger, jongeman, geboren te Dordrecht, wonende op de Riedijk ,geassisteerd met zijn moeder Catharina Laurens, weduwe van Fredrik Bettinger en
  Dijna Pries jongedochter, geboren te Weerde in het Munsterse, wonende in het Torenstraatje, geassisteerd met haar oom Paulus Pries en met consent van haar vader Harmanus Pries,
- [1798] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : C. Bettinger
  Leeftijd : 25
  Woonplaats : C0527
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : Stoffel Betting
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C0527
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Christoffel Bettinger
Woonplaats (info): C0527
Grondvergadering : 11e grondvergadering vanaf C442 tot en met C590 (bestaat over 510 zielen)
Opmerkingen : (doorgestreept) verhuijst
Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
+|
Naam : Christoffel Bettinger
Woonplaats: C0525
Grondvergadering : 11e grondvergadering vanaf C442 tot en met C590 (bestaat over 510 zielen)
Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
+
Naam : Christoffel Bettinger
Woonplaats (info): C0527
Grondvergadering : 11e grondvergadering vanaf C442 tot en met C590 (over 510 zielen)
Lijst : lijst (2) wijk C
+
Naam : Christoffel Bettinger
Woonplaats (info): C0445
Grondvergadering : 12e grondvergadering C381 tot C548 ingesloote
Lijst : lijst (3) wijk C (1295)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Christoffel Bettinger
  Woonplaats (info): C0525
  Opmerkingen : (folio 8)
  Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigden, binnen Dordrecht ende Merwede Litt. C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing
  Naam : Christoffel Bettinger
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C0347
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Rietdijkstraatje C0347
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan
  hebbende: Christoffel Bettener
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: werkgezel
  Classis: -
  Somma: -
  Aanmerkingen: -
  Folionummer en bron: 028 van archiefstuk SAD 5-896
- [1809] patenten Werkgezellen etc 1808-1811
  Uitgegeven den : 08-02-1809
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : C. Bettinger
  Woonplaats : C347
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 040
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Role des impositions extraordinaires à percevoir en 1813 par voie de centimes additonnels sur la Contribution FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BATIES, en vertu du Décret Impérial du 7 Janvier 1813, pour l'entretien des Routes Départementales y désignées, et pur la réparation de celle de ces Routes qui ne sont pas encore parvenues à l'ètat de simple entretien. A acquitter par les Propriétaires, Possesseurs et Usufruiteurs des Propriétes Baties, au centime le franc de la taxe qu'ils payent dans la susdite contribution pour l'année 1813.
Émargemens (ondertekening): 1814-08-14 n.v. [=nonvaleur]
Art.: 0127
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Christoffel Bettinger
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 13,22
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 0,20
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- [1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. Christoffel (geb. Dina Priet) Betner
Woonplaats : C0295 geheel
Beroep : werkster
Belasting (of huurwaarde?): 15
Folionummer : 14
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1817] Aktenummer 94 Aktedatum17-12-1817 Plaatsnaam Dordrecht
  Opmerking Geb. te Dordrecht: 1816 zoon Aart
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer88
  Bruidegom Aart Rootbeen Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd27
  Bruid Katarina Frederika Bettinger Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd25
  Vader Bruidegom Jacobus Rootbeen
  Moeder Bruidegom Bastiaantje Boender
  Vader Bruid Kristoffel Bettinger (overl 20-2-1812)
  Moeder Bruid Dyna Pries (werkster, wonende Dordrecht)
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.88/1817-0094.pdf]
- [1821] Aktenummer157 Aktedatum14-11-1821 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer92
  Bruidegom Hermanus Bettinger GeboorteplaatsDordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
  Bruid Goverdina Jacoba van Hogerwerf Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 19
  Vader Bruidegom Christoffel Bettinger (overl 20-2-1812)
  Moeder Bruidegom Dijna Pries (55 jr, zonder beroep)
  Vader Bruid Johannes van Hogerwerf
  Moeder Bruid Cornelia van Brakel
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.92/1821-0157.pdf]
- [1827] Aktenummer 75 Aktedatum 23-05-1827 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 98
  Bruidegom Gerrit Jonkers Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 26
  Bruid Anna Bettinger Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 30
  Vader Bruidegom Willem Jonkers
  Moeder Bruidegom Mariegje Wilschut
  Vader Bruid Christoffel Bettinger
  Moeder Bruid Dyna Ruis
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.98/1927-0075.pdf]
- [1828] Aktenummer 133 Aktedatum 12-11-1828 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 99
  Bruidegom Gerrit Smitskam Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
  Bruid Herremina Bettinger Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
  Vader Bruidegom Jan Smitskam
  Moeder Bruidegom Elizabeth de Vries
  Vader Bruid Christoffel Bettinger (overl. 20-2-1812)
  Moeder Bruid Dina Pries (65 jaar, zonder beroep)
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.99/1828-0133.pdf]
- [1832] OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
  Kadastrale gemeente: Dordrecht
  Sectie: G
  1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 295
  2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 237
  Eigenaren en vruchtgebruikers:
  5. Namen: Bettinger
  6. Voornamen: de wed. Christoffel
  7. Beroepen: -
  8. Woonplaatsen: Riedijkstraat
  9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 87
  10. Soort der eigendommen: huis en erf
  11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 209
  12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.34

Kinderen:
1. Katharina Frederika Bettinger, ged. (Luthers) Dordrecht 23-9-1792, tr. Dordrecht 17-12-1817 Aart Rootbeen, geb. Dordrecht [zoon: Aart, geb. 1816]
2. Hermanus Bettinger, ged. (Luthers) Dordrecht 5-1-1794, volgt VIa.
3. Anna Bettinger, ged. (Luthers) Dordrecht 10-6-1796, tr. Dordrecht 23-5-1827 Gerrit Jonkers.
4. Lodewijk Godfried, ged. (Luthers) Dordrecht 18-1-1798.
5. Kristoffel Hendrik, ged. (Luthers) Dordrecht 11-2-1801.
6. Herremina Bettinger, ged. (Luthers) Dordrecht 17-6-1803, volgt VIb.
7. Christoffel Frederik Bettinger, ged. (Luthers) Dordrecht 2-5-1805, volgt VIc.

IIIb. Everhard Bettinger, ged. (Luthers) Dordrecht 25-12-1780, zoon van Fredrik Bettinger en Catharina Louwmans, tr. Dordrecht 11-11-1812 Apollonia Bremekamp, geb. Dordrecht (28 in 1812), dochter van Johan Bremekamp en Apollonia de Waardt

IIIc. Johannes Martinus Bettinger, geb. Dordrecht 1789 (24 in 1815), timmerman (1815), winkelier (1827), tr. Dordrecht 27-09-1815 Willemijna Meijer, geb. Dordrecht 1788 (27 in 1815), zoon van Willem Meijer en Adriana Rijkers.
NB.
- [1817] Datering 06-08-1817 Soort akte overdracht
  Koper johannes marinus bettinger, bakker
  Verkoper gerrit obbes faasen, slager
  Straatnaam raamstraat Bijzonderheden wijk d 585
  Folionummer 14 Aktenummer 5 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1644
Afschrijvingen: 20 Sept f 0,72; 20 Dec f 0,27; 31 Jan f 0,02=f 1,01
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer J.M. Bettinger (wonende in wijk D0585)
is schuldig: Als: winkelier ben. f 1000, 17A
Bedrag der regten in hoofdsom: 0,80
26 opcenten: 0,21
Folionummer: 329
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1842-1866] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
Naam : J.M. Bettinger
Woonplaats : Raamstraat D0603 geh.
Beroep : sjouwer
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 3
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 6, inv.nr. 7282-7283-7284-7285-7286 (wijk A-B-C-D-E/MW)


* * * generatie 4 * * *

IVa. Hermanus Bettinger, geb. Dordrecht 1797 (24 in 1821), tr. Dordrecht 14-11-1821 Goverdina Jacoba van Hogerwerf, geb. Dordrecht.
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Hermanus Bettener
Ouderdom : 1793 (-)
Beroep : kleermaker
Woonplaats : C0347
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 06
Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren (1796 a 1763) Welken zich in de 6e Wijk bevinden.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [sept 1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)

Naam : Herm.s Bettener
Geboren : -
Beroep : kleermaker
Woonplaats : C0347
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 06
Titel lijst : 6e Wijk. Lijst der Manspersonen van 17 tot 50 Jaren.
Datum lijst : Bovenst. Opmaking der personen (mans) welken in 1764 tot 1797 (incluis) geboren zijn gedaan 8 September 1814 (get) Simon van Brakel, W.M. van de 6de Weijk.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343IV.c

IVb. Herremina Bettinger, geb/ged. Dordrecht 17/26-6-1803, overl. Dordrecht 23-1-1892, dochter van Christoffel Bettinger en Dina de Vries, otr/tr. Dordrecht 2/12-11-1828 (get. Christoffel Bettinger, 23 jaar, broer) Gerrit Smitskam, geb/ged Dordrecht 13/24-4-1803, oliemolenaar, commies, gemeenteambtenaar te Dordrecht, overl. 10-1-1855 (des voormiddags ten vier uren in het Huis MN-31 aan de tweede Singel).
Uit dit huwelijk:
1. Jan SMITSKAM
2. Christoffel SMITSKAM
3. Gerrit SMITSKAM
4. Hermanus SMITSKAM
5. Elisabeth SMITSKAM
6. Hermina Dina SMITSKAM
7. Frederik SMITSKAM

IVc. Christoffel Frederik Bettinger, geb. Dordrecht 1805, schoenmaker, tr. Dordrecht 26-11-1828 Johanna Smitskam, geb. Dubbeldam 29-9-1805, ged. Dordrecht 6-10-1805, overl. Dordrecht 19-2-1877, overl na 1877, zoon van Christoffel Bettinger (schoenmaker) en Dina de Vries.
Kinderen:
1. Barendina Bettinger, geb. voor 11-1828.
2. Jan Bettinger, geb. Dordrecht 1830 (19 in 1849), tr. Dordrecht 5-7-1849 Willemina Cicilia Maria van Turnhout, geb. Dordrecht 1830 (19 in 1849), dochter van Wouter van Turnhout en Alida Zomermijer.

LOSSE FEITEN

- Annetje Betner (Antonetta Betner), tr. Dirk van der Plas, geb. Rotterdam 1796, overl. Rotterdam 25-6-1821 (25 jr), zoon van Jan van der Plas en Adriana Kolet
Kinderen:
1. Jan van der Plas, geb/ged. (gereformeerd) Rotterdam 14-8-1808/28-8-1808 (wonende st. Jacobstraat G 307), overl. Rotterdam 2-11-1848, tr. Rotterdam 1836 Gerritje de Hoog.
2. Christiaan van der Plas, geb/ged. (gereformeerd) Rotterdam 28-1-1811/10-2-1811, overl. Rotterdam 9-1-1814 
3. Adrianus van der Plas, geb.
Rotterdam 8-11-1813, overl. Rotterdam 12-1-1814 

- C. Betner, dienstbode Voorstraat D18 (1808).
NB.
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D0018
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: C. Betner
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: dienstbode
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 02 van archiefstuk SAD 5-897

-
Mijntje Betner, dienstbode Steegoversloot C1209 (1808).
NB.
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Steegoversloot C1209
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Mijntje Betner
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: dienstbode
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 101 van archiefstuk SAD 5-896


- Coenraad Betner, D778 (belasting 1804).
NB.
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Coenraad Betner
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0778
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- Frederik Godfried Bettinger (Pettinger)
NB.
- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Émargemens (ondertekening): 1813-09-08
Art.: 1370
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Frederik Godfried Bettinger (Pettinger)
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 72,02
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 1,08
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- Datering 25-02-1817 Soort akte overdracht
  Koper evert bettinger, dagloner
  Verkoper fredrik godfried fettinger, huisbaas
  Straatnaam riedijk
  Folionummer 3
  Aktenummer 7
  Bijzonderheden wijk c 207
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 3 

Jan Betting, geb. 12-5-1781, tuinman(/timmerman)/D625 (dec. 1813)
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
 Naam : Jan Betting
  Ouderdom : 12 mei 1781 (-)
  Beroep : tuinman
  Woonplaats : D0625
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 15
  Titel lijst : Lijst van Ongehuwde Manspersonen geboren in de Jaren 1763 tot 1796 ingesloten, Wijk 15.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [sept 1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : J. Bettinger
Geboren : -
Beroep : timmerm.
Woonplaats : D0625
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 15
Titel lijst : Opgave van Manspersonen, geboren van den Jare 1764 tot 1798 en wonende in wijk No. 15.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
Volgnummer : 097
Naam : Jan Bettinger
Ouderdom : 41
Beroep : sjouwer
Woonplaats : D0585 Raamstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (5 kinderen)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk D no 550-1088
Bron : SAD 5-561

(c) Dordrecht december 2010, aangepast augustus 2013.