DE BIE
Dordrecht/Dubbeldam/Ophemert

 

DE BIE (I) (Dussen/Dordrecht)

I. Antonis Aertsen de Bije (Anthoni Aertsen de Bie), j.m. van Dussen in Bommelen woonen(de) opde Nieu-haven, grof smidt (1631), otr/tr. Dordrecht 6/22-4-1631 Geertruyt Pieters, geb. ca 1603, van Dordrecht wed van Corns Henricksz smit, woonen(de) opde Nieu-haven (1631).
NB.
- otr. Dordrecht 6-4-1631 (tr 22 april)
Anthonis Aertsz, grof smidt, j.m. van Dussen in Bommelen, met Geertruijt Pieters van Dordrecht, wed van Corns Henricksz smit woonen(de) beijde opde Nieu-haven
- (pag 13) Augustijnenkerk graf 18: Gryt Druyns de suytsyde het gracht van Teunis de By ende is geteykent met dit merck 

Kinderen:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 1633, dr. van Theunis Aertsen en Geertruijd Pieters
2. Margrietje, ged. Dordrecht 1635.
3. Aert, ged. Dordrecht 1638.
4. Pieter, ged. Dordrecht dec. 1639, volgt IIa.
5. Ariaentgen, ged. Dordrecht 27-4-1643.
6. Sara, ged. Dordrecht 19-12-1646, volgt IIb.
7. Adriana, geb. ca 1650, volgt IIc.
8. Aartje, geb. ca 1650, volgt IId.

Kinderen Cornelis Heijndricksz/Geertruydt Pieters (otr. Dordrecht 7-5-1623):
1. Anneke ged. Dordrecht 1624.
2. Hendrick ged. Dordrecht 1625.
3. Pieter, ged. Dordrecht 1627.
4. Margriet, ged. Dordrecht okt 1628.

IIa. Pieter Theunisz de Bie, j.m. van Dordrecht en woonende op de Verckemarckt, overl. voor nov 1676, otr. Dordrecht 3-12-1673 (tr 17/12) Margrietje van den Brande, wede van Dordrecht en woonende op de Verckemarckt wed van Lambrecht Leendertsz kuijper, wed.e van Pieter de Bie woon op de Varkemarkt (1676); zij otr. (3) Dordrecht  8-11-1676 Jacob vander Wal, j.m. an Dordregt woon. bij de Beurs.
NB.
- otr. Dordrecht 3-12-1673 (tr 17/12) Pieter Theunisz de Bie, j.m. met Margrietje van den Brande, wede van Lambrecht Leendertsz kuijper, beijde van Dordrecht en woonende op de Verckemarckt;
- otr. Dordrecht 8-11-1676
Jacob vander Wal, j.m. woon. bij de Beurs, met Margrieta vanden Brande, wed.e van Pieter de Bie, woon op de Varkemarkt, beijde van Dordregt;

IIb. Sara de Bie, ged. Dordrecht 19-12-1646, j.d. van Dordregt op de Dwars Caije, otr. Dordrecht 2/16-2-1687 Sijmen Jansz, weduwnaer buijten in de Jorispoort, koolmeter (1687).
NB.
- otr. Dordrecht 2-2-1687 (tr 16/2)
Simon Janssen Horriers, koolmeter, weduwnaer buijten in de Jorispoort, met
Sara de Bie, j.d. van Dordregt op de Dwars Caije

Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 14-12-1688.

IIc. Adriana Teunisdr de Bie, geb. ca 1650, j.d. van Dordrecht woonende op Dwars-kaij, otr. Dordrecht 21-9-1687 (tr 6/10) IJsaac Dirksz de Bas, j.m. van Dordrecht woonende op de Nieuwe Haven.
NB.
- otr. Dordrecht 21-9-1687 (tr 6/10)
IJsaac Dirksz de Bas, j.m. van Dordrecht woonende op de Nieuwe Haven met
Adriana Teunis de Bie, j.d. mede van Dordrecht woonende op Dwars-kaij
Kinderen:
1. Geertruijt, ged. Dordrecht 12-6-1689, dochter van Isack Dircksen en Ariaentien de Bije.

IId. Aartje Theunis de Bie (Aertje de Bij),  geb. ca 1650, geboortig van Dordrecht wonende op de Dwarskaij (1688), tr. (1) Johannes Crollius, otr/tr. (2) Dordrecht 19-12-1688 (tr. 10-1-1689) Jan Stevensz Puteijs, geboortig van Brussel woonende in de Toornstraat, weduwenaer van wijlen Lijsbet Hermans van Zutphen (1688).
NB.
- Plaatsnaam Dordrecht
  Doopdatum 1680.02.09
  Naam kind Nicolaas
  Naam vader Crusius, Johannes
  Naam moeder Bij, Aertje de
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer 1-7

- otr. Dordrecht 19-12-1688 (tr. 10-1-1689)
 Jan Stevensz Puteijs, weduwenaer van wijlen Lijsbet Hermans van Zutphen geboortig van Brussel woonende in de Toornstraat, en
 Aartje Theunis de Bie, weduwe van wijlen Johannes Crollius geboortig van Dordrecht wonende op de Dwarskaij
Kinderen eerste huwelijk:
1. Nicolaas, ged. Dordrecht 9-2-1680, zoon van Johannes Crusius en Aertje de Bij.

DE BIE (II) (Herwaarden/Dordrecht)

- I. Adriaen de Bie (Adriaen de Bei), j.m. van Herwaerden woonden op de Nieuwhaven wijncuijper (1653), otr. Dordrecht 20-4-1653, tr. Puttershoek 4-5-1653 Catharina de Raven j.dochter van Dordrecht woonende inde Gravenstraet (1653).
NB.
- otr. Dordrecht 16-4-1653 (tr. Puttershoek 4 meij 1653)
Adriaen de Bie, wijncuijper j.m. van Herwaerden woonden op de Nieuwhaven en
Catharina de Raven, j.dochter van Dordrecht woonende inde Gravenstraet

Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 25-8-1653.
2. Maria, ged. Dordrecht 20-10-1655.
3. Robberecht, ged. Dordrecht 13-8-1657.
4. Wilhelmus, ged. Dordrecht 9-5-1659, volgt IIa.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 4-6-1661.
6. Robrecht, ged. Dordrecht 15-10-1663, volgt IIb.
7. Adriaen, ged. Dordrecht 11-4-1667.

IIa. Willem de Bie, ged. Dordrecht 9-5-1659, j.m. van Dordregt woon. op de Verkenmarkt, otr. Dordrecht 9-4-1679 Willemtje Mathijsse, van Dordregt woon in de Nieuwstraat.
NB.
- otr. Dordrecht 9-4-1679
Willem de Bie, j.m. woon. op de Verkenmarkt met
Willemtje Mathijsse woon in de Nieuwstraat, beijde van Dordregt
Kinderen:
(?tak Ophemert?) 1. Jan de Bie, geb. Ophemert ca voor 1679, j.m. van Ophemert wonende in de Oude Breestraet geassisteert met Aert de Bie desselfs broeder, overl. Dubbeldam (ongeluk bij watermolen) 25-12-1730, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 30-12-1730, otr/tr. Dordrecht 8/23-11-1699 Margrieta van der Werve, j.d. van Dordrecht wonende in de Vischstraet geassisteert met Anna van der Werve haer suster, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 22-7-1747.
(?tak Ophemert?) 2. Willem de Bie, geb. ca 1680, wonende te Ophemert, overl. tussen 1743 en 1747, tr. (1) ca 1700 Ariaantje Adriaens Broeders, geb. Dordrecht, overl. voor 1723, dochter van Adriaen den Broeder (organist) en Elisabeth Arents van der Heijden [zij tr. (1) Ophemert 2-12-1694 Willem Willemsen Knappert, geboren te Ophemert, overleden na oktober 1698, zoon van Willem Peters Knappert (kleermaker)], tr. (2) Varik 19-12-1723 Stijntje Claassen van Eeuwick (Stijntjen Kloos), wonende te Varik, overl. tussen 1731 en 1741, dochter van Claas van Ewijk, otr.tr. (3) Ophemert 15/31-12-1741 (get. Claas van Agterberg en Gerrit van Rosmalen) Aaltje Janse van Agterberg, ged. Erichem 31-7-1704 te Erichem, dienstmaagd, wonende te Buren, overl. 1744, dochter van Jan Roelofs van Agterberg en Grietje Claes van Gessel.
(?tak Ophemert?) 3. Aert de Bie, overl. na 1699


Ib. Robbert de Bie, ged. Dordrecht 15-10-1663, j.m. van Dord.t en wonende op de Verckemart, otr. Dordrecht 11-5-1692 Catrina Labeen (Cathrijna la Been), j.d. van Dord.t en wonende op de Verckemart.
NB.
- otr. Dordrecht 11 mei 1692
  Robbert de Bie, j.m., met Catarijna Labeen, j.d. beijde van Dord.t en wonende op de Verckemart.

- ORA Dordrecht inv. 808a, f. 77: op 8 nov. 1712 verkopen Lambert Labeen, Robbert de Bie, getrouwd met Catrina Labeen, Bartholomeus Labeen, Maria Labeen, weduwe van Willem Weeda, allen kinderen en erfgenamen van Pieternella Huijskens, weduwe van Bartholomeus Labeen, aan Hendrik Kruijsbergen, burger van Dordrecht, een huis in het Seboriestraatje ['s Heer Boeijenstraat], belend door de huizen van Cornelis van Gijbland aan weerszijden, voor 220 gl. contant.
[http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=201764&kid=2147&pagina=tekstpagina]

Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 8-4-1693.
2. Bartholomeus, ged. Dordrecht 6-2-1695.
3. Wilhm, ged. Dordrecht 7-10-1697.
4. Pieternella, ged. Dordrecht 15-5-1700.

III. Barth/Bartholomeus de Bie, ged. Dordrecht 6-2-1695, overl. na 1732, tr. Johanna van Rantwijk, overl. Dubbeldam (aangifte) 20-5-1732 (den 20e Meij 1732 van 't lijk van Johanna van Rantwijk huijsvr van Bart de Bie en voldaan 3:0).
NB.
- (kohier hoofdgeld 1731; www.regiodiep.nl) 12166 Singel Bart de Bie
  Wijk 12 Nummer 166 Spuiweg>Hoogt Singel Eigenaar: Bart de Bie
  Getaxeerd op: 10 Ongesplitst
  Oude aanslag: 0-13
  Nieuwe aanslag: 0-17
  Opmerkingen: Verhuurt voor 6 st.p.w. (f 15.12)

Kinderen:
1. Willem, ged. Dubbeldam, volgt IV

IV. Willem de Bie, j:m: van Dubbeldam woont in de Breestraat geass met sijnen vaeder Barth de Bie, overl. na 1777, otr/tr. Dordrecht 18-4/5-5-1743 Johanna Koe(c)ke(n), j:d: van Leur woont in de Vriesestraat hebbende schriftelijk consent van haare ouders Herman Koecke en Marija Lam.
NB.
- otr. Dordrecht 1-5-1777 (tr 18 meij 1777)
Hendrik Wouters, j.m. woont in de Grotekerksbuurt geadsisteert met zijn moeder Anna Monte wed Wouter Wouters met
Johanna de Bie, j.d. beide gebore te Dordrecht, woont in de Wijnstraat bij 't Groothooft geadsisteert met haar vader Willem de Bie
-
DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : dewed. Wouters
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D1152
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- overlijdensakte Dordrecht 4-8-1827 (nr 325)
Maria de Bie, 82 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Jan Wiemans oud 71 jaren, stadswerker wonende alhier, dochter van Willem de Bie en van Johanna Koeke, beide overleden alhier
+ 3/8 1827 des morgens half 5 uren in het huis getekend D735 in de Vischstraat alhier

Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 22-12-1743, j.d. gebore te Dordrecht woont in de Wijnstraat bij 't Groothooft geadsisteert met haar vader Willem de Bie, otr. /tr Dordrecht 1-5-1777 Hendrik Wouters, j.m. gebore te Dordrecht woont in de Grotekerksbuurt geadsisteert met zijn moeder Anna Monte wed Wouter Wouters.
2. Maria de Bie, ged. Dordrecht 2-5-1745, overl. Dordrecht 3-8-1827 (82 jaar), tr. Jan Wiemans, geb. 1756 (71 in 1827), stadswerker (1827).
3. Bart, ged. Dordrecht 13-11-1746, volgt Va.
4. Hermanus, ged. Dordrecht 15-3-1750.
5. Metje, ged. Dordrecht 4-2-1752, volgt Vb.
6. Cornelis, ged. Dordrecht 28-10-1753, volgt Vc.

Va. Bart de Bie, ged. Dordrecht 13-11-1746, j.m. geb. te Dordrecht woont op den tweeden Cingel buiten de Spuipoort met schriftelijk consent van zijn vader Willem de Bie (1775), otr/tr. Dordrecht 15-4/2-5-1775 Lijntje van Wingerden, j.d. gebore te Sliedrecht, woont in 't Steegoversloot geassisteert met haar vader Jan van Wingerde (1775).
NB.
- otr. Dordrecht 15-4-1773 (tr. 2 mei 1775)
Bart de Bie, j.m. geb. te Dordrecht woont op den tweeden Cingel buiten de Spuipoort met schriftelijk consent van zijn vader Willem de Bie, met
Lijntje van Wijngerde, j.d. gebore te Sliedrecht, woont in 't Steegoversloot geassisteert met haar vader Jan van Wingerde.
Kinderen: 
1. Willem de Bie, ged. Dordrecht  30-8-1775.
2. Jan de Bie, ged. Dordrecht  1-11-1778.
3. Johannes Hermanus de Bie, ged. Dordrecht 27-1-1782.

Vb. Metje de Bie, ged. Dordrecht 4-2-1752, tr. Cornelis van Es
Kinderen:
1. Pieter van Es, ged. Dordrecht 17-1-1738.
2. Johanna van Es, ged. Dordrecht 25-1-1741.
3. Dirkje van Es, ged. Dordrecht 14-2-1744.
4. Bart van Es, ged. Dordrecht 5-5-1747.

Vc. Cornelis de Bie, ged. Dordrecht 28-10-1753, j.m. van Dordrecht woont buiten de Sluispoort geadsisteert met zijn vader Willem de Bie (1775), E563 (belasting 1797), E470/biljet (belasting 1804), ?overl. Dordrecht 6-4-1834 (81 jr), otr/tr. Dordrecht 9/26 -11- 1775 Huibertje van Eijsbergen, j.d. van Dordrecht woont in de Twintighuisjes, geassisteert met haar moeder Maria van der Krab wed Jan van Eijsbergen.
NB.
- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : Corn.s de Bie
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E563
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Cornelis de Bie
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E470
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- overlijdensakte Dordrecht 7-4-1834 (nr 157)
Cornelis de Bie, zonder beroep, 81 jaar, geboren en wonende alhier, weduwnaar van de naam onbekend, overleden alhier, verder alles onbekend
+ 6/4 's morgens 8 uur C914 Zakkedragerstraatje.

DE BIE (III) (Ophemert-Dordrecht)

- I. Willem de Bie, geb. ca 1680, wonende te Ophemert, overl. tussen 1743 en 1747, tr. (1) ca 1700 Ariaantje Adriaens Broeders, geb. Dordrecht, overl. voor 1723, dochter van Adriaen den Broeder (organist) en Elisabeth Arents van der Heijden [zij tr. (1) Ophemert 2-12-1694 Willem Willemsen Knappert, geboren te Ophemert, overleden na oktober 1698, zoon van Willem Peters Knappert (kleermaker)], tr. (2) Varik 19-12-1723 Stijntje Claassen van Eeuwick (Stijntjen Kloos), wonende te Varik, overl. tussen 1731 en 1741, dochter van Claas van Ewijk, otr/tr. (3) Ophemert 15/31-12-1741 (get. Claas van Agterberg en Gerrit van Rosmalen) Aaltje Janse van Agterberg, ged. Erichem 31-7-1704 te Erichem, dienstmaagd, wonende te Buren, overl. 1744, dochter van Jan Roelofs van Agterberg en Grietje Claes van Gessel.
NB.
- Huwelijk Ophemert 19 december 1723, bruidegom Willem de Bie, woonachtig te Ophemert, weduwnaar van Ariaantje Broeders, bruid Stijntjen Kloos, weduwe van Erasmus van Bronswijk, woonachtig te Varik.

Adriaan Broeders, otr. Dordrecht 14-1-1657 Elisabeth Arents van der Heijden (Lijsbeth van der Heiden).
Kinderen:
1. Heijltje, ged. Dordrecht 21-12-1657.
2. Pieter, ged. Dordrecht 13-6-1657.
3. Pieter, ged. Dordrecht 21-6-1658.
4. Elisabeth, ged. Dordrecht 21-4-1660.
5. Isaac, ged. Dordrecht 6-9-1664.
6. Creveceur, ged. Dordrecht 8-4-1667.
7. Hendrick, ged. Dordrecht 1-11-1669.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Willem Willemsen de Bie, tr. Menske van Lent
2. Adriaan/Arij Willemsz de Bie, geb. ca. voor 1702, volgt IIa.
3. Anna de Bie, tr. Johannes Geurts van Garden
4. Matthijs Willemsz de Bie, geb. ca. 1708, volgt IIb.
Kinderen derde huwelijk:
1. Grietje de Bie, ged. Ophemert 5-5-1743 te Ophemert (get. Jenneke van Varik), tr. (1) Claas van de Wal, tr. (2) Jan van Buren

IIa. Arij/Adriaan Willemsz de Bie, geb. Ophemert, jongman van Ophemert woont bij de Beurs geassisteert met Willem de Bie zijn vader (1722), weduwenaer van Ophemert wonende inde Spuijstraet (1725), knaap muntmeester (20-11-1725 komende van Ophemert), 'knaap in de munt' (1732), begr. Dordrecht 14-9-1748, otr.tr. (1) Dordrecht 28-3/5-4-1722 (dese moeten den 5 april haer 2e en 3e gebot hebben door ordre van de hr President borgem.r Johan Hallincq) Trijntje van den Bogaert, ged. Dordrecht 6-4-1698, jongedogter van Dordregt won. bij de Beurs geassisteert met Pieternelletie van der Waert haer moeder (1722), begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 9-11-1724 (Arijaentije Bogert vrouw van Arie de Bie in de Palingstraet int gemeen), dochter van Cornelis Jansz van den Bogaert en Neeltje Dirksz van der Waert, otr. (2) Dordrecht 23-6/8-7-1725 Maaijken Bonten, ged. Dordrecht 22-10-1683, wede Jan van der Swits van Dordregt woont in de Kolfstraet (1725), begr. Dordrecht 7-11-1769, dochter van Johannes Bonten en Cornelia Daniels.
NB.
- otr. Dordrecht 28-3-1722 (dese moeten den 5 april haer 2e en 3e gebot hebben door ordre van de hr President borgem.r Johan Hallincq; tr. 5 april door do. Bijsterveld)
Adriaen de Bie, jongman van Ophemert woont bij de Beurs geassisteert met Willem de Bie zijn vader, met
Trijntie van den Boogaert, jongedogter van Dordregt won. bij de Beurs geassisteert met Pieternelletie van der Waert haer moeder
- begraven Nieuwkerk 4-11-1724 't kint van Arie de Bie in de Palingstradt beijde ouders leeven int gemeen (get. W. Schouten)
- begraven Nieuwkerk 9-11-1724 Arijaentije Bogert vrouw van Arie de Bie in de Palingstraet int gemeen (get. W. Schouten)
- otr. Dordrecht 23-6-1725 (tr. 8 juli)
Adrianus de Bie, weduwenaer van Ophemert wonende inde Spuijstraet, met
Maeijken Bonten, wede Jan van der Swits van Dordregt woont in de Kolfstraet

- (kohier hoofdgeld 1731) 04151 Riedijk Arij de Bie
  Wijk 04 Nummer 151 Voorstraat* Riedijk Eigenaar: Arij de Bie
  Getaxeerd op: 70 Ongesplitst
  Oude aanslag: 13-10 Nieuwe aanslag: 6-1
- (kohier hoofdgeld 1731) 04349 Torenstraat Arij de Bie
  Wijk 04 Nummer 349 zuidzijde Torenstraat Eigenaar: Arij de Bie
  Getaxeerd op: 48
  Oude aanslag: 3-7 Nieuwe aanslag: 4 Verhuurt voor f 20, f 8, f 10 en f 10.
- (kohier hoofdgeld 1731) 04357 Torenstraat Arij de Bie
  Wijk 04 Nummer 357 zuidzijde Torenstraat Eigenaar: Arij de Bie
  Getaxeerd op: 17 Ongesplitst
  Oude aanslag: 2-5 Nieuwe aanslag: 1-8 Verhuurt voor 10 st. p.w. (f 26), waarvan af een derde.
- (kohier hoofdgeld 1731) 05219 Wijngaardstraat Arie de Bie & Leendert de Koningh 
  Wijk 05 Nummer 219 Heerheym.str-Marienb.str Wijngaardstraat
  Eigenaar: Arie de Bie & Leendert de Koningh 
  Getaxeerd op: 120 Ongesplitst
  Oude aanslag: 9 Nieuwe aanslag: 10
- (kohier hoofdgeld 1731) 05225 Marienbornstraat Arie de Bie & Jan de Koningh 
  Wijk 05 Nummer 225 Wijngaardstraat-Vest Marienbornstraat
  Eigenaar: Arie de Bie & Jan de Koningh 
  Getaxeerd op: 17
  Oude aanslag: 3-15 Nieuwe aanslag: 1-8
  Opmerkingen: Verhuren voor 6 st.p.w. (f 15.12) en f 10, gaat af een derde
- (kohier hoofdgeld 1731) 07195 Kolfstraat Arij de Bie
  Wijk 07 Nummer 195 Kolfstraat Eigenaar: Arij de Bie
  Getaxeerd op: 19 Ongesplitst
  Oude aanslag: 8 Nieuwe aanslag: 1-12
  Opmerkingen: Verhuurt voor 10 st. 12 p.p.w. (f 28), waarvan af een derde.
- (kohier hoofdgeld 1731) 08145 Stoofstraat Arij de Bie
  Wijk 08 Nummer 145 in de gang Stoofstraat Eigenaar: Arij de Bie
  Getaxeerd op: 24 Oude aanslag: 2-12 Nieuwe aanslag: 2
  Opmerkingen: Verhuurt voor 5 (2x) en 4 st.p.w. (f 13 en f 10.8), waarvan af een derde voor de verponding. Enige pand in de gang?

- Datering 07-10-1738 Soort akte overdracht
  Koper teunis croost ariensz.
  Verkoper maria noteman / cornelis noteman (erfgenamen van) / Agatha simonides (weduwe)
  Straatnaam torenstraat
  Buur arij de bije / gerret van lier
  Erflater cornelis noteman (overleden)
  Overige personen johannes van vegt / Cornelis vos
  Bedrag f 220
  Folionummer 68v
  Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819
- otr. Dordrecht 10 oktober 1744 (tr. 25 okt)
Anthonij van der Swits, j.m. woond op de Botjesstraat geassisteert met zijne moeder Maaijke Bonte huijsvrouw van Arij de Bie en bij consent van den selven Arij de Bie daar de Camerd. gevraagt met Geertruij Nieuveen, jd. woond in de Nieuwstraat, beijde van Dordrecht geassisteert met haaren vaeder Jan Nieuwveen
- otr. Dordrecht 3 april 1745 (tr 18/4)
Daniel van der Swits, j.m. woond in de Kolffstraat, geassisteerd met zijne moeder Maaijken Bonte nu huijsvrouw van Arie de Bie en bij consent van den selven Arie de Bie met Cornelia Adriana Figters, j.d. woond op de Groenmarkt beijde van Dordrecht hebbende schriftelijk consent van haare moeder Jacoba van Putten wed van Huijbert Figters
- otr. Dordrecht 23-2-1754 (tr. 10 mrt 1754 door Do. Rossijn)
Adrianus de Bie, j.m. woont op de Vest bij het Sluijsje geadsist. met zijn moeder Maijke Bonte wed. van Arij de Bie met Margarita Korthals, j.d. woont in de Wijnstraet bij het Groothooft geadsist met haer moeder Anna Ulkes huijsvrouw van Korthals wiens consent mede is gebleeken

- BEGRAVEN NIEUWKERK (pag. 241-242)
  kind van Aart de Bie op 2-12-1707, 1-2-1710
  vrouw van Aart de Bie op 5-10-1717
  kind van Arij de Bie op 4-11-1724 x
  Vrouw van Arij de Bie op 9-11-1724 x
  Hendrika de Bie op 3-10-1719
  Nettie de Bie op 19-9-1724
  Kind van Pieter Bij op 2-2-1722
Kinderen tweede huwelijk:
1. kind, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht  4-11-1724 ('t kint van Arie de Bie in de Palingstradt beijde ouders leeven int gemeen (get. W. Schouten)).
2. Adrianus de Bie, geb. Dordrecht 1726, volgt IIIa.
3. Christina de Bie, geb. Dordrecht 1729, volgt IIIb.

Kinderen van der Swits-Bonte:
1. Johannes van der Swits/Swiets, ged. Dordrecht 14-6-1716.
2. Anthonij van der Swits, ged. Dordrecht 19-3-1719, j.m. woond op de Botjesstraat geassisteert met zijne moeder Maaijke Bonte huijsvrouw van Arij de Bie en bij consent van den selven Arij de Bie daar de Camerd. gevraagt, otr/tr. Dordrecht  10/25-10-1744 Geertruij Nieuveen, jd. woond in de Nieuwstraat, beijde van Dordrecht geassisteert met haaren vaeder Jan Nieuwveen (1744).
3. Daniel van der Swits, ged. Dordrecht 20-5-1721, j.m. woond in de Kolffstraat geassisteerd met zijne moeder Maaijken Bonte nu huijsvrouw van Arie de Bie en bij consent van den selven Arie de Bie (1745), otr/tr. Dordrecht 3/18-4-1745 Cornelia Adriana Figters, j.d. woond op de Groenmarkt beijde van Dordrecht hebbende schriftelijk consent van haare moeder Jacoba van Putten wed van Huijbert Figters (1745).

IIb. Matthijs Willemsz de Bie, geb. Ophemert ca 1708, jongman van Ophemert woont in de Tolbrugstraet geass met Willem de Bie zijn vader (1733), slager (1739), overl. na dec 1766, otr/tr. Dordrecht 17-4/3-5-1733 Willemina Noot, geb. Rees (Duitsland) ca 1712, jongedogter van Rees woont bij de Nieuwbrugh bij schriftelijk consent van Maria van Waeij eerste wed Dirk Noot en nu huijsvrouw Jan Adolph Kottingh (1733), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 28-3-1760 (Willemina Noot vr. van Mattheys de Bie), dochter van Dirk Noot en Maria van Waeij haer moeder.
NB.
- Datering 06-01-1739 Soort akte overdracht
  Koper matthijs de bije, slager
  Verkoper theodora goris / Alida goris / Abraham de vos, apotheker
  Straatnaam wijnstraat
  Buur jannetta van der poel, jan van vliet
  Bedrag f 2100
  Folionummer 85v
  Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819
- Datering 08-01-1739 Soort akte hypotheek Straatnaam raamstraat
  Buur jannetta van der poel, jan van vliet
  Schuldeiser margareta everwijn
  Schuldenaar matthijs de bije, slager
  overige personen a. onderwater
  Bedrag f 1600
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht   Inventarisnummer 819 Folionummer 86 Aktenummer 1

- Hij koopt op 9 november 1734 een huis op de Varkensmarkt, naast de Sledenaarsstalling voor 80 gulden. Hij is dan slager.
- Hij wordt op 7 april 1746 als buur aan de Varkensmarkt te Dordrecht genoemd. Evenzo op 2 november 1747. 
- Op 14 mei 1750 wordt hij als buur aan de Sledenaarsgang genoemd.
- otr. Dordrecht 6-12-1766 (tr. 21 dec 1766)
Robbertus de With, j.m. woont in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug geadsist. met zijn vaeder Jan de With met
Maria de Bie, j.d. woont in de Wijnstraat bij de Wijnbrug, beijden geb oren in Dordrecht, geadsist. met haer vaeder Matthijs de Bie.

Uit dit huwelijk:
1. Diderik de Bie, geb. Dordrecht 17-3-1734.
2. Adriana de Bie, geb. Dordrecht 16-5-1736.
3. Maria de Bie, geb. Dordrecht 27-3-1738, j.d. geb oren in Dordrecht woont in de Wijnstraat bij de Wijnbrug geadsist. met haer vaeder Matthijs de Bie (1766), otr. Dordrecht 6/21-12-1766 Robbertus de Witt, j.m. geboren in Dordrecht woont in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug geadsist. met zijn vaeder Jan de With (1766), vleeshouwer Voorstraat C93 (belasting ca 1808), vleeschouwer/C83geheel (belasting ca 1812/1814).

Kinderen:
a. Johanna de Witt, ged. Dordrecht 22-2-1767;
b. Mattijs [Mathijs de Wit de Bie] de Witt, ged. Dordrecht 4-9-1768, M. de Wit de Bie/29 jr/ B13 (naamlijst 1797), otr. Dordrecht 14-2-1795 Maria Tijse. (kinderen: Maria 21-1-1797, tr. 1822 Adrianus Kerkhof; Pieter 8-7-1800; Robbertus 31-12-1803; Johanna Pieternella Dordrecht 25-1-1807, tr. 6-7-1824 Martinus Soetens; Willemijna 23-8-1810);
c. Christina de Witt, ged. Dordrecht 23-2-1770;
d. Willemijna de Witt, ged. Dordrecht 9-10-1774.

- DORDRECHT Verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
VERKLARING. Ik houde het Bataafsche Volk voor een vrij en onafhankelijk Volk; en beloof aan het zelve trouw. Ik verklaar mijnen onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur, het Faderalismus, de Aristocratie en Regeringloosheid. Ik beloof, dat ik, in alle mijne verrigtingen het zij als Stemoefenend Burger, het zij als Kiezer, alle de voorschriften der Staatsregeling getrouwlijk zal opvolgen, en nimmer mijne stem geven, aan iemand, wien ik houde te zijn een voorstander van het Stadhouderlijk Faderatif, of Aristocratisch Bestuur.
Dordrecht, den 16 april 1798
M. de Witt de Bie / R. de Witt
Folionummer : 26
Bron : SAD 4-128a

4. Willemina de Bie, geb. Dordrecht 27-4-1740, volgt IIIb.

IIIa. Adrianus de Bie, geb. 30-9-1726 (liste civique 1811), j.m. woont op de Vest bij het Sluijsje geadsist. met zijn moeder Maijke Bonte wed. van Arij de Bie (1754), C975/70jaar (lijst 1797), C975 (belasting 1797), C975/billet (belasting 1804), Doelstraat C975/2 gehuwden/smit (belasting ca 1808), hoefsmid (1811), otr/tr. Dordrecht 23-2/10-3-1754 Margarita Korthals, j.d. woont in de Wijnstraet bij het Groothooft geadsist met haer moeder Anna Ulkes huijsvrouw van Korthals wiens consent mede is gebleeken (1754).
NB.
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : Ad. de Bie
Leeftijd : 70
Woonplaats : C0975
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

- DORDRECHT Verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
VERKLARING. Ik houde het Bataafsche Volk voor een vrij en onafhankelijk Volk; en beloof aan het zelve trouw. Ik verklaar mijnen onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur, het Faderalismus, de Aristocratie en Regeringloosheid. Ik beloof, dat ik, in alle mijne verrigtingen het zij als Stemoefenend Burger, het zij als Kiezer, alle de voorschriften der Staatsregeling getrouwlijk zal opvolgen, en nimmer mijne stem geven, aan iemand, wien ik houde te zijn een voorstander van het Stadhouderlijk Faderatif, of Aristocratisch Bestuur.
Dordrecht, den 13 april 1798
Naam : Adriijan de Bie
Folionummer : 01vs
Bron : SAD 4-128a

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Doelstraat C0975
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: A. de Bie
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: smit
Classis: 40
Somma: 1-0-0
Aanmerkingen: 1-10-0
Folionummer en bron: 081 van archiefstuk SAD 5-896

- otr. Dordrecht 13-11-1766 (tr. 30 nov) Adriaen de Bie wedn woont op de Nieuwbrug hebbende vertoont een Extract uijt de notulen der weeskamer van Goes in dato den 1 December 1763 waaruijt blijkt dat zijn huijsvr overleden is sonder goederen na te laaten hijs dus ofschoon onvermogend teffens ongehouden eenig bewijs aen zijne kinderen te doen, met Aaltje Vermeer, j.d. woont in den Heerhermanhuijsstraet, beijden geboren in Dordrecht geadsisteert met Sara Noteman wed van Jan van Geron
- (29 nov-4 dec 1813) overl Dordrecht Adriaan de Bie, oud 87 jaar, D367
- (26 febr-3 mrt 1821) overl Dordrecht Maria op den Berg werd van Adriaan de Bie, oud 78 jaar, in het gasthuis;


IIIb. Christina de Bie (de Bije), geb. 1729, j.d. woont in de Voorstraet beijde van Dordrecht geadsisteert met haer moeder Maijke Bonte laest wed van Arie de Bie, overl. Dordrecht 15-5-1803 (74 jr; beroerte), otr/tr. Dordrecht 21-4/6-5-1753 Philebertus Huisman, j.m. woont op den Hill geadsist met zijn stiefvader Nicolaas Moll, C1116 (belasting 1797), C975/biljet (belasting 1804).
NB.
- otr. Dordrecht 21 april 1753 (tr. 6 meij 1753)
Fielebertus Huijsman, j.m. woont op den Hill geadsist met zijn stievader Nicolaas Moll
Christina de Bie, j.d. woont in de Voorstraet beijde van Dordrecht geadsisteert met haer moeder Maijke Bonte laest wed van Arie de Bie

- Eerste persoon Huijsman, Philibertus
  Tweede persoon Bie, Christina de
  Folionummer 503 Aktenummer 98 Inventarisnummer 1119
  Archiefnummer 20 Notarile archieven van Dordrecht
- Dordrechtsche Courant 17-05-1803
  Overleden Christina de Bie 74 jaar echtg. van Philebertus Huisman
  + 15-05-1803 Dordrecht (beroerte); 50 jaar getrouwd

Kinderen:
1. Maria Anna, ged. Dordrecht 1-5-1754
2. Maeijke Huisman, ged. Dordrecht 14-8-1756.
3. Johanna Huisman, ged. Dordrecht 13-8-1758.
4. Adriana Huisman, ged. Dordrecht 27-7-1760.
5. Johannes Huisman, ged. Dordrecht 2-5-1762.
6. Cornelia Huisman, ged. Dordrecht 8-4-1764.
7. Fielebertus Huisman, ged. Dordrecht 22-8-1766.
8. Christijna Huisman, ged. Dordrecht 22-8-1766.
9. Arij Huisman, ged. Dordrecht 2-5-1768.
10. Adriana Huisman, ged. Dordrecht 30-12-1769.
11. Philibertus Huisman, ged. Dordrecht 8-6-1772.

IIIc. Willemijna de Bie (Willemijntje de Bie), geb. Dordrecht 27-4-1740, B13/biljet (belasting 1804), Wijnstraat B13/rentenierster/ongehuwd (belasting ca 1808), Willemijntje de Bie (belasting ca 1812/1814), Willemijna de Bie (grondbelasting 1813; SAD 4-256), Willemijntje de Bie/B12/geen beroep (belasting personeel meubilair 1818), overl. Dordrecht 8-4-1821 (akte 165; 81 jaar; B13).
NB.
- Datering 02-05-1821 Soort akte overdracht
  Koper arij van dongen, slager
  Verkoper willemijna de bie, particulier
  Straatnaam nieuwstraat
  Bijzonderheden wijk c 1326
  Folionummer 24 Aktenummer 6 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- Datering 31-12-1821 Soort akte overdracht
  Koper johannes george vleesman, slager
  Verkoper willemijna de bie, huisbaas
  Bijzonderheden wijk b 12
  Folionummer 60 Aktenummer 2 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- [Erfgoedcentrum DiEP 20-1710 notarisakten Dordrecht] 20 (13-3-1821) Willemijna de Bie, B12/13 Wijnstraat (overleden 8-4-1821);
- overlijdensakte 9-3-1821 (nr 165) Willemijna de Bie, 81 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, ongehuwd, dochter van wijlen Matthijs de Bie en Willemijna Nood, overleden 8-4-1821 des namiddag half een uur in het huis getekend B13.

VARIA DE BIE (mannen)

- HUWELIJKEN OPHEMERT
* Ondertrouw Ophemert 25 maart 1666, huwelijk Ophemert 29 april 1666
bruidegom Jan de Bie, j.m. van Ophemert, bruid Claesken Huijberts, j.d. van Ophemert.
*
Ondertrouw Ophemert 31 maart 1666, huwelijk Ophemert 13 mei 1666, 
bruidegom Wouter Aertse de Bie, weduwnaar van Leuniken Jans, won. alhier, bruid Metghe Bakis, van gheboorte van 't Fort Nassauw.
* Huwelijk Ophemert 28 februari 1669, 
bruidegom Marthen Wesselse, j.m. geb. Avesaet, bruid Aelbertghe Aerts de Bie, j.d. van Ophemert.
* Ondertrouw Ophemert 28 september 1677, 
bruidegom Dirk Janse de Bie, van Ophemert, bruid Ariaengen Lauwrens van de Weij, van Herwenen.
* Ondertrouw Ophemert 30 januari 1697, 
bruidegom Arien Gerritsen van Dieden, weduwnaar van Mariken de Bie, bruid Angenietje Brinck, j.d. van Hemert.
* Ondertrouw Ophemert 16 april 1717, 
bruidegom Wouter Ariese de Bie, j.m. van Ophemert, bruid Fijtje Gijsberts, j.d. van Geldermalsen.
* Huwelijk Ophemert 19 december 1723, 
bruidegom Willem de Bie, woonachtig te Ophemert, weduwnaar van Ariaantje Broeders, bruid Stijntjen Kloos, weduwe van Erasmus van Bronswijk, woonachtig te Varik.
* Ondertrouw Ophemert 4 mei 1724, huwelijk Ogten 21 mei 1724, 
bruidegom Willem Willemse de Bie, j.m. van Ophemert, bruid Menske Hendrikske van Lent, j.d. van Ogten.

[http://www.hogenda.nl/docs/Attachment.aspx?ID=%7B7b8639e3-a6b4-41f1-bb61-3d7bbab882c7%7D]

- Overlijdensregister Ophemert 1749-1810
Overleden 17.11.1755, Jelles de Bie, 2-15-0.
Overleden 28.8.1759, Meijnske de Bie, 3-10-0.
Overleden 20.10.1763, Echtje de Bie, laat na man en 4 kinderen, 2-15-0.
Overleden 10.10.1770, W. de Bie, laat na 1 broer en 2 susters, 2-15-0.
Overleden 21.6.1774, Lodewijk de Bie, laat na zijn vader, 2-5-0.
Overleden 25.10.1775, Maeijke de Bie, laat na haar man en 6 kinder, 2-15-0.
Overleden 17.5.1777 te Drumpt en alhier begraven Gijsbert de Bie, laat na zijn vrouw en twee kinderen, 0-0-0.
Overleden 23.11.1779, Adriaentje de Bie, laat na haar man en vijf kinderen, 2-10-0.
Overleden 17.2.1782, Wouter de Bie, laat na seven kinderen.
Overleden 19.11.1782, Goosen de Bie, laat na 2 kinderen.
Overleden 3.1.1793, Johannes de Bie, laat vrouw en vier kinderen na.
Overleden 17.4.1795, Anneke den Otter, vrouw van Willem de Bie.
Overleden 16.5.1795, de vrouw van Dirk de Bie, laat na 7 kinderen, voldaan 2-15-0.
Overleden 18.1.1798, Jan de Bie, laat na kinderen, vold. 3-10-0.
Overleden 15.6.1804, Johanna de Bie, 3-10-0.
Overleden 25.11.1805 te Zennewijnen, begraven 29.11.1805 te Ophemert, Evert de Bie, laat na vrouw en kinderen, 2-5-0.
Overleden 28,2,1806, Jantje de Bie, oud vier jaaren.
Overleden 21.1.1809, Areke de Bie, oud 21 dagen.
Overleden 15.3.1810, Botje van Sas, oud 82 jaaren, vrouw van Frederik de Bie, laat na man en een zoon.


- otr. Dordrecht 26 mei 1641 (per schrijven van Gorcum)
Aert Mathijssen de Bije, j.m. van Amersfoort w. bij de Vuilpoort, 
Lijsbeth Hendricks Lohrmans, j.d. van Gorinchem en aldaer woonen(de)

- Nicolaes de Bie (Claes de Bie), jongeman van Dordrecht wonend: Haringvliet, schrijver aan de marine (1650), begr. Rotterdam 27-03-1650, tr. Rotterdam 26-11-1641 Hester van Velde.
NB.
- Bruidegom Nicolaes de Bie , jongeman , van Dordrecht , wonend: Haringvliet
Bruid Hester van Velde , jongedochter , van Gorcum , wonend: Haringvliet
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 26-11-1641
Datum ondertrouw 10-11-1641
- Overledene Claes de Bie, Man van Hester van der Velde
Plaats Rotterdam datum begraven 27-03-1650 Opmerkingen overledene was schrijver aan de marine


- attestatie 30 maart 1659
Mathijs de Bie, j.m. woon in Oude Breestraet vertreckt naer Gorinchem (gegeven den 3 april 1659)
- attestatie 27 juli 1659
Hendrickje de Bie, j.d. wonen aen de Kalckhaven vertreckt naer Rotterdam. (ggeven den 31 julij 1659)

- NN de Bie
Kinderen:
1. Aert de Bie, overl. na 1699
2. Jan de Bie, geb. Ophemert ca voor 1679, j.m. van Ophemert wonende in de Oude Breestraet geassisteert met Aert de Bie desselfs broeder, overl. Dubbeldam (ongeluk bij watermolen) 25-12-1730, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 30-12-1730, otr/tr. Dordrecht 8/23-11-1699 Margrieta van der Werve, j.d. van Dordrecht wonende in de Vischstraet geassisteert met Anna van der Werve haer suster, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 22-7-1747.
NB.
- (kohier hoofdgeld 1731) 09031 Voorstraat Jan de Bie
Wijk 09 Nummer 031 Vriesestr.steiger>Visbrug Voorstraat Eigenaar: Jan de Bie
Getaxeerd op: 120 Ongesplitst
Oude aanslag: 12-15 Nieuwe aanslag: 10
- Datering 21-09-1747 Soort akte overdracht
Koper frans timmerman
Naam object in de omgeving van beurs Straatnaam voorstraat
Buur cornelis van diemen / volberge (weduwe)
Executeur-testamentair matthijs van der banck, koopman
Erflater margareta van der werff (overleden)
Overige personen johan de bie (overleden)
Bedrag f 800 Folionummer 235 Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is aan de havenzijde, tussen de beurs en de visbrug gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821

- Formijn Dirckse, geb. voor ca. 1690, j.m. van Ophemert wonende in de Kolfstraet geasssisteert met Jan de Bie desselfs neef en bij schriftelijk consent van desselfs ouders, otr/tr. Dordrecht 29-5/12-6-1712 Lena Ranck, j.d. van Dordrecht wonende in de Kolfstraet geassisteert met haer vader.

- Jan de Bije Oliviersz, notaris (1759).
NB.
- Datering 08-03-1759 Soort akte overdracht
Koper paulus batenburgh, koopman
Verkoper adolph van hardenbroek, kolonel
Straatnaam hoge nieuwstraat
Buur paulus gevaerts, adriaan van loon, jan rank, jan slegt
Overige personen jan de bije oliviersz., notaris / Cornelis papegaaij, inmeester
Bedrag f 420
Folionummer 155 Aktenummer 2 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826

- Aerd de Bij, tr. Grietje Jans
Kinderen:
1. Catarijna, ged. Dordrecht 11-1-1700.

- Leendert Dingemanszn de Bie, otr. Dordrecht 15-4-1696 Marija Leenmans
Kinderen:
1. Dingeman, ged. Dordrecht 31-1-1697.

- Bruidegom Joris Kar weduwnaar van , van Rotterdam , wonend: Peperstraat
Bruid Elisabeth de Bie weduwe van Hendrick van der Meer , van OpHemert , wonend: Lommertstraat
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 21-09-1706
Datum ondertrouw 05-09-1706

- Jacobus de Bie, j.m. geboortigh en woonaghtigh tot Sprangh geass.t met Jan Rombouts desselfs neeff (1710), otr. Dordrecht 9-3-1710 (tr 25/3) Johanna Steckruijters, geboortigh van Rees woont bij de Lomberdebrugh, wede van Jan Hendrick Brants (1710).
NB.
- otr. Dordrecht 9-3-1710 (tr 25/3)
Jacobus de Bie, j.m. geboortigh en woonaghtigh tot Sprangh geass.t met Jan Rombouts desselfs neeff, met
Johanna Steckruijters wede van Jan Hendrick Brants, geboortigh van Rees woont bij de Lomberdebrugh

- (kohier hoofdgeld 1731) 02026 Wijnstraat Weduwe van Jacobus de Bie
Wijk 02 Nummer 026
Groenmarkt* Wijnstraat
Eigenaar: Weduwe van Jacobus de Bie
Getaxeerd op: 140
Ongesplitst
Oude aanslag: 20
Nieuwe aanslag: 11-13

- begraven Nieuwkerk 5-10-1717
Gridie Benedictus huijsvrou van Aart de Bie int Riedickstratie

- Jan de Bie (Jan de Bij), geb. 28-10-1778 (liste civique), C1060/18 jr/armhuijs jongen (lijst 1797), Buiten de Vriesepoort E30/zeilmakersknecht/ongehuwd (belasting ca 1808), Jan de Bie/E30 (patent werkgezel 1808 en 1809; SAD 4-249), zeilmaker (1811), zijlmaker/E29boven (belasting ca 1812/1814), Jan de Bij/1779/zijlmaker/E30/wijk 19 (lijst eind 1813), D373/wijk 16/zijlmaker (lijst sept 1814)

- Hannes de Bie, Hannes de Bie/Wijnstraat B77/werkbode (belasting ca 1808)

VARIA DE BIE (vrouwen)

- Judith de Bie, tr. Johan Beer
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 25-11-1595

- Dircxke Tobias (de Beije), otr. Dordrecht 21-9-1664 Lambert Lowijs
Kinderen:
1. Johannes ged. Dordrecht 21-11-1665

- Anna de Bie, tr. Jacob van der Steen 
Kinderen:
1. Catharina Francoise, ged. Dordrecht 28-2-1674.

- Anna de Bie, tr. Lauwerens Heijmans
Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 8-2-1697

- I. Aert de Bie
Kinderen:
1. Hendrikje
2. Seijtje

IIa.Hendrickijen Aerts de Bie, j.d. van Graef woonende bij de Munt, otr. Dordrecht 20-4-1670, tr. Dubbeldam 14-5-1670 Johannes Jacobsen van Hermeij, j.m. van Doren won. inde Vriesestraet twijnder (1670).
NB.

- otr. 20 april 1670 (tr. Dubbeldam 14 mei 1670)
Johannes Jacobsen van Hermeij, twijnder j.m. van Doren won. inde Vriesestraet, met
Hendrickijen Aerts de Bie, j.d. van Graef woonende bij de Munt

IIb.
Seijtje Aerts de Bie (Bijee), j.d. wonende op den Riedijck in Dordrecht, otr/tr. Dordrecht 27-7/10-8-1687 Huijbert Schaerwart Stevense, j.m. wonende bij den op den Riedijck.
NB.
- otr. Dordrecht 27-7-1687 (tr 10/8)
Huijbert Sthevensz, j.m. wonende bij den op den Riedijck en
Sijcchien Aerden, j.d. wonende op den Riedijck in Dordrecht

Kinderen:
1. Geertruijd, ged. Dordrecht 27-2-1688, dochter van Huijbert Stevensz en Fijtje Aerde.
2. Jannichje, ged. Dordrecht 6-4-1691, dochter van Huijbert Stevensz en Sijchje Aertss.
3. Steven, ged. Dordrecht 29-6-1693, zoon van Huybert Stevensen en Fijtje Aerde.
4. Steven, ged. Dordrecht 11-9-1697, zoon van Huijbert Stevens en Fijtge Aerts.
5. Aert, ged. Dordrecht 29-4-1701, zoon van Hubert Stevensse Clauwart en Fijcken Aerts.
6. Huijbert, ged. Dordrecht 17-1-1703, zoon van Huijbert Stevensz Clauwart en Fijtje Aerts Bijee.
7. Elizabeth, ged. Dordrecht 16-12-1709.

- Hendrina de Bie (de Bije), otr. Dordrecht 26-4-1711 Jan van der Kuijp
Kinderen:
1. Wouter van der Kuijp, ged. Dordrecht 7-2-1712.
2. Mettie van der Kuijp, ged. Dordrecht 31-3-1713.
3. Judith van der Kuijp, ged. Dordrecht 4-5-1718.

- Wouter Ariese de Bie, tr. Fijtje Gijsberts.
Kinderen:
1. Jillis, ged. Ophemert 8-6-1727.
2. Johannes, ged. Ophemert 8-1-1730.

- Jan Jansen de Bie, tr. Arika van Guijlick
Kinderen:
1. Jan de Bie, ged. Ophemert 6-4-1732.

- Dina de Bie (de Bije), j.d. wonende tot Leijden (1703), overl. na 25-5-1734, otr. Dordrcht 6-5-1703 mr. Pieter van der Dussen, schepen, overl. voor 25-5-1734.
NB.
- otr. Dordrcht 6-5-1703
D' Heer mr Pieter vander Dussen heeren Nicolaasz, J.M. wonende alhier, met Jonckvrouwe Dina de Bije, j.d. wonende tot Leijden

- Datering 25-05-1734 Soort akte overdracht
  Koper aelbert snoekaert van schouwenburg cornelisz.
  Verkoper dina de bije (weduwe)
  Straatnaam lange breestraat
  Buur abraham bosselaar / pieter rombout
  Erflater pieter van der dussen (overleden), schepen
  Overige personen adriaan papegaaij
  Bedrag f 450
  Folionummer 184 Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 817

Kinderen:
1. Lijdia Maria van der Dussen, ged. Dordrecht 4-3-1704
2. Nikolaas van der Dussen, ged. Dordrecht 14-4-1706.
3. Maria Lijdia van der Dussen, ged. Dordrecht 11-4-1708.
4. Johanna van der Dussen, ged. Dordrecht 24-9-1710.
5. Johanna Elisabeth van der Dussen, ged. Dordrecht 26-9-1711.
6. Nicolaes van der Dussen, ged. Dordrecht 26-1-1714.
7. Johan van der Dussen, ged. Dordrecht 13-6-1716.
8. Johan van der Dussen, ged. Dordrecht 20-9-1718.

- Maria de Bie, overl. na 1750, tr. ca 1727 Jan van Son Jr, ged. Dordrecht 12-2-1690, overl. aldaar 20-4-1733; hij otr/tr. (1) Dordrecht 18/30-4-1719 Maria Willemse Knappert, geb. Ophemert, dochter van Willem Knappert.
Kinderen:
1. Johannes van Son, ged. Dordrecht 30-1-1728, j:m: van Dordrecht woond in de Doelstraat geassisteert met zijn moeder Maria de Bie wed Jan van Son, otr/tr. Dordrecht 16-4/3-5-1750 Cornelia van Asperen, ged. Sliedrecht 25-5-1724, j:d: van Sliedregt woond voor 't Bagijnhoff geass met haare moeder Grietje Willigenboom wed Arij van Asperen, overl. Dordrecht 26-9-1807, dochter van Arij Cornelisz. van Asperen en Grietje Cornelis van Willigen (begraven Sliedrecht 3-3-1788).
2. Willem van Son, ged. Dordrecht 1-3-1730.
3. Belia van Son, ged. Dordrecht 23-12-1731.
4. Johanna van Son.

Kinderen Jan van Son en Maria Knappert:
1. Adriana, ged. Dordrecht 5-9-1721.

- Johanna Cornelia de Bie, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 26-11-1785 (Johanna Cornelia de Bie laatst wed Gerrit Kokaal), tr. (2) Gerrit Kokaal.

- Margrietje de Bie, otr. Dordrecht 12-1-1737 Nicolaas Sijpestein
Kinderen:
1. Zeverdt Maria, ged. Dordrecht 5-10-1740.

- A. de Bie, C1260/vrijster (lijst 1797)

VARIA DE BIE

- ondertrouwinschrijvingen Dordrecht (G=getuige, Vr=vrouw)
Arij de Bie, Vr G, 11 april 1733
Matthijs de Bie, 17 april 1733
Metje de Bie, 12 Jan 1737
Willem de Bie, G, 17 april 1733
+
Adrianus de Bie 23 febr 1745
Arie de Bie, G, 3 april 1745
Arie de Bie, Vr, 3 april 1745
Arie de Bie, Wed, 23 febr 1745
Arij de Bie, G, 10 oct 1744
Arij de Bie, Vr G, 28 Mei 1744
Arij de Bie, Wed, 21 april 1753
Arij de Bie, Vr G, 10 oct 1744
Barth de Bie, G, 18 april 1743
Christina de Bie, 21 april 1753
Maria de Bie, G, 16 april 1750
Marijke de Bie, G, 17 mei 1742
Marijke de Bie, G, 28 jan 1751
Pieter de Bie, 11 sept 1756
Willem de Bie, 18 april 1743
+
Adriaen de Bie 14 mrt 1761
Adriaen de Bie 13 nov 1766
Bart de Bie 15 april 1773
Goosse de Bie 19 nov 1768
Johanna de Bie 1 mei 1777
Johanna Cornelia de Bie G 18 jan 1770
Johanna Cornelia de Bie G 11 mei 1771
Cornelia de Bie 16 juni 1757
Cornelis de Bie 9 nov 1775
Maria de Bie 6 dec 1766
Matthijs de Bie, G 6 dec 1766
Metje de Bie 9 nov 1775
Willem de Bie, G 15 april 1773
Willem de Bie 2x G 9 nov 1775
Willem de Bie, G 1 mei 1777
+
Fennia de Bie 23 mei 1706
Hendrijna de Bie, 26 april 1711
Jacobus de Bie 9 mart 1710
Jan de Bie, G 29 mei 1712
+
Adriaan de Bie 28 mrt 1722
Adrianus de Bie 23 juni 1725
Cornelia Jacobse de Bie, wed, 1 juni 1719
Willem de Bie, G 28 mrt 1722
+
Aartje Theunis de Bie, 19 dec 169.
Robbert de Bie, vr, 4 dec 17..
Stijntje de Bie, vr, 27 juni 17..
+
Aart de Bie G 27 mei 1696, G 8 nov 1699
Jan de Bie 8 nov 1699
Margrieta de Bie, G 31 oct 1700
Robbert de Bie, 11 mei 1692
Robbert de Bie, G 10 febr 1697
Willem de Bie, 9 mei 1694
Zwertie de Bie 24 april 1695
+
Adriana Teunisdr de Bie 21 sept 1687
Lijsbeth de Bie 7 nov 1683
Sara de Bie 2 febr 1687
+
Matthijs de Bie, 30 mrt 1659A (=attestatie)
Dirckie de Bie 19 sept 1666A (=attestatie)
Hendricksjen Aerts de Bie 20 april 1670
Pieter de Bie, wed 8 nov 1676
Pieter Teuniszn de Bie 3 dec 1673
Willem de Bie 9 april 1679
+
Ant. Mathijsen de Bie/Bije, 26 mei 1641
Mr Nicolaes de Bie/Bije, 1 mei 1633

- otr. Dordrecht 21 april 1753 (tr. 6 meij 1753)
Fielebertus Huijsman, j.m. woont op den Hill geadsist met zijn stievader Nicolaas Moll
Christina de Bie, j.d. woont in de Voorstraet beijde van Dordrecht geadsisteert met haer moeder Maijke Bonte laest wed van Arie de Bie
- otr. Dordrecht 10 oktober 1744 (tr. 25 okt)
Anthonij van der Swits, j.m. woond op de Botjesstraat geassisteert met zijne moeder Maaijke Bonte huijsvrouw van Arij de Bie en bij consent van den selven Arij de Bie daar de Camerd. gevraagt met 
Geertruij Nieuveen, jd. woond in de Nieuwstraat, beijde van Dordrecht geassisteert met haaren vaeder Jan Nieuwveen
-
otr. Dordrecht 3 april 1745 (tr 18/4)
Daniel van der Swits, j.m. woond in de Kolffstraat, geassisteerd met zijne moeder Maaijken Bonte nu huijsvrouw van Arie de Bie en bij consent van den selven Arie de Bie met
Cornelia Adriana Figters, j.d. woond op de Groenmarkt beijde van Dordrecht hebbende schriftelijk consent van haare moeder Jacoba van Putten wed van Huijbert Figters
- otr. Dordrecht 23-2-1754 (tr. 10 mrt 1754 door Do. Rossijn)
Adrianus de Bie, j.m. woont op de Vest bij het Sluijsje geadsist. met zijn moeder Maijke Bonte wed. van Arij de Bie met
Margarita Korthals, j.d. woont in de Wijnstraet bij het Groothooft geadsist met haer moeder Anna Ulkes huijsvrouw van Korthals wiens consent mede is gebleeken
-
otr. Dordrecht 11 sept 1756
Pieter de Bie, j.m. van de Fijnaard met
Pietertje Vissers, j.d. van Werkendam beijde woonende te Princenlant volgens attestatie van ondertrouw van Princenlant in dato den 11 sept 1754 (3 October 1856 attestatie gegeeven)
- otr. Dordrecht 9 nov 1775 (tr. 26/11)
Cornelis de Bie, j.m. woont buiten de Sluispoort geadsisteert met zijn vader Willem de Bie met
Huibertje van Eijsbergen, j.d. woont in de Twintighuisjes, beiden van Dordrecht, geassisteert met haar moeder Maria van der Krab wed Jan van Eijsbergen
- otr. Dordrecht 1-5-1777 (tr 18 meij 1777)
Hendrik Wouters, j.m. woont in de grotekerksbuurt geadsisteert met zijn moeder Anna Monte wed Wouter Wouters met
Johanna de Bie, j.d. beide gebore te Dordrecht, woont in de Wijnstraat bij 't Groothooft geadsisteert met haar vader Willem de Bie

- otr. Dordrecht 6-12-1766 (tr. 21 dec 1766)
Robbertus de With, j.m. woont in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug geadsist. met zijn vaeder Jan de With met
Maria de Bie, j.d. woont in de Wijnstraat bij de Wijnbrug, beijden geb oren in Dordrecht, geadsist. met haer vaeder Matthijs de Bie.
- otr. Dordrecht 13-11-1766 (tr. 30 nov)
Adriaen de Bie wedn woont op de Nieuwbrug hebbende vertoont een Extract uijt de notulen der weeskamer van Goes in dato den 1 December 1763 waaruijt blijkt dat zijn huijsvr overleden is sonder goederen na te laaten hijs dus ofschoon onvermogend teffens ongehouden eenig bewijs aen zijne kinderen te doen, met
Aaltje Vermeer, j.d. woont in den Heerhermanhuijsstraet, beijden geboren in Dordrecht geadsisteert met Sara Noteman wed van Jan van Geron

- otr. Dordrecht 15-4-1773 (tr. 2 mei 1775)
Bart de Bie, j.m. geb. te Dordrecht woont op den tweeden Cingel buiten de Spuipoort met schriftelijk consent van zijn vader Willem de Bie, met
Lijntje van Wijngerde, j.d. gebore te Sliedrecht, woont in 't Steegoversloot geassisteert met haar vader Jan van Wingerde
- otr. Dordrecht 11 mei 1692
Robbert de Bie, j.m., met
Catarijna Labeen, j.d. beijde van Dord.t en wonende op de Verckemart.
- otr. Dordrcht 6-5-1703
D. Heer mr Pieter vander Dussen heeren Nicolaasz, J.M. wonende alhier, met
Jonckvrouwe Dina de Bije, j.d. wonende tot Leijden 
- otr. Dordrecht 9-3-1710 (tr 25/3)
Jacobus de Bie, j.m. geboortigh en woonaghtigh tot Sprangh geass.t met Jan Rombouts desselfs neeff, met
Johanna Steckruijters wede van Jan Hendrick Brants, geboortigh van Rees woont bij de Lomberdebrugh
- otr. Dordrecht 28-3-1722 (dese moeten den 5 april haer 2e en 3e gebot hebben door ordre van de hr President borgem.r Johan Hallincq; tr. 5 april door do. Bijsterveld)
Adriaen de Bie, jongman van Ophemert woont bij de Beurs geassisteert met Willem de Bie zijn vader, met
Trijntie van den Boogaert, jongedogter van Dordregt won. bij de Beurs geassisteert met Pieternelletie van der Wart haer moeder
- otr. Dordrecht 23-6-1725 (tr. 8 juli)
Adrianus de Bie, weduwenaer van Ophemert wonende inde Spuijstraet, met
Maeijken Bonten, wede Jan van der Swits van Dordregt woont in de Kolfstraet
- otr. Dordrecht 16-4-1653 (tr. Puttershoek 4 meij 1653)
Adriaen de Bie, wijncuijper j.m. van Herwaerden woonden op de Nieuwhaven en
Catharina de Raven, j.dochter van Dordrecht woonende inde Gravenstraet
- otr. 20 april 1670 9tr. Dubbeldam 14 mei 1670)
Johannes Jacobsen van Hermeij, twijnder j.m. van Doren won. inde Vriesestraet, met
Hendrickijen Aerts de Bie, j.d. van Graef woonenbde bij de Munt
- otr. Dordrecht 3-12-1673 (tr 17/12)
Pieter Theunisz de Bie, j.m. met
Margrietje van den Brande, wede van Lambrecht Leendertsz kuijper, beijde van Dordrecht en woonende op de Verckemarckt
- otr. Dordrecht 8-11-1676
Jacob vander Wal, j.m. woon. bij de Beurs, met
Margrieta vanden Brande, wed.e van Pieter de Bie, woon op de Varkemarkt, beijde van Dordregt;
- otr. Dordrecht 9-4-1679
Willem de Bie, j.m. woon. op de Verkenmarkt met
Willemtje Mathijsse woon in de Nieuwstraat, beijde van Dordregt
- otr. Dordrecht 21-9-1687 (tr 6/10)
IJSaac Dirksz de Bas, j.m. van Dordrecht woonende op de Nieuwe Haven met
Adriana Teunis de Bie, j.d. mede van Dordrecht woonende op Dwats-kaij
- otr. Dordrecht 26 mei 1641 (per schrijven van Gorcum)
Aert Mathijssen de Bije, j.m. van Amersfoort w. bij de Vuilpoort, 
Lijsbeth Hendricks Lohrmans, j.d. van Gorinchem en aldaer woonen(de)
- otr. Dordrecht 6-4-1631 (tr 22 april)
Anthonis Aertsz, grof smidt, j.m. van Dussen in Bommelen, met
Geertruijt Pieters van Dordrecht, wed van Corns Henricksz smit woonen(de) beijde opde Nieu-haven


- (29 nov-4 dec 1813) overl Dordrecht Adriaan de Bie, oud 87 jaar, D367
- (26 febr-3 mrt 1821) overl Dordrecht Maria op den Berg werd van Adriaan de Bie, oud 78 jaar, in het gasthuis;

- adresboek 1854
Bie C. de Wijk C Kolfstraat No. 1383 arb.
- adresboek 1860
Bie C. de Wijk C Glasblazersvest No. 192 parte. 1
Graaf/de Bie Wed. J. de Wijk C Oortjesbleek No. 734 parte.
- adresboek 1865
Bie/Franssen Wed. J. de Wijk C Rietdijk No. 206 parte.
- adresboek 1868
Bie C. de Wijk C Riedijk No. 206 parte. 
- adresboek 1879
Bie J. de Wijk C Wijngaardstraat No. 470 sigarenmaker

(c) EvD Dordrecht.