BOOIJ 
Dubbeldam/Barendrecht/Nieuwenhoorn/Oud-Beijerland
zie ook:
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~luijkenaar/

I. Jan Jansz Booij, geb. ca. 1667, tr. Dubbeldam 5-8-1691 Ariaantje Jorisdr Meijboom, ged. Dubbeldam 2-12-1663, dr. van Joris Stevenszn. Meijboom en Neeltie Jansdr.
NB.
- I. Steven Jansz., uijt het sticht van Munster, ovl. vr okt. 1634, tr. Elsken Jorisdr.; zij (ondertr. Dubbeldam 1-l0-, bescheid gegeven om te Dordrecht te trouwen) 16-10-1634 met Marten Teunisz., j.g. van IJsselmonde.
II. J
oris Stevensz. Meijboom, geb. Dubbeldam, overl. voor 1669, tr. ald. 28-2-1655 Neeltie Jansdr., , geb. Dubbeldam, overl. voor 1669, tr. ald. 28-2-1655 Neeltie Jansdr., , geb. Dubbeldam, overl. voor 1669, tr. ald. 28-2-1655 Neeltie Jansdr., wonende op Dubbeldam (1699), overl. na 1669, zij otr. (2) Dordrecht 10-3-1699 (op 30-3-1669 verkregen zij te Dordrecht attestatie om te Dubbeldam te trouwen) Arien Jacobsz. Drinkwaerd, weduwnaar van s-Gravendeel, wonende op Dubbeldam (1699).
Kinderen:
1. Elsie, ged. Dubbeldam 28-11-1655, tr. Dubbeldam 5-3-1684 Bastiaen Ariensz. van de Graef.
1. Jan Jorisse Meijboom, ged. Dubbeldam 12-8-1657, overl. ald. 29-06-1735, tr. Dubbeldam 17-12-1687 Ariaantje Jacobs de Jong, ged. Dubbeldam 12-12-1666, overl. na. (waaruit tussen 1690 en 1715 8 kinderen te Dubbeldam werden gedoopt).
3. Anneken, ged. Dubbeldam 31-8-1659.
4. Steven, ged. Dubbeldam 26-2-1662.
5. Arijentie, ged. Dubbeldam 2-12-1663.
6. Steven, ged. Dubbeldam 6-10-1666.

Uit het huwelijk:
1. Joris, ged. Dubbeldam 9-3-1692, volgt IIa.
2. Ariaantje, ged. Dubbeldam 10-2-1697, volgt IIb.
3
. Jan, ged. Dubbeldam 14-8-1701.
4. Jan, ged. Dubbeldam 10-9-1702, volgt IIc. (?)
5. Jan Jans Booy, ged. Dubbeldam 29-3-1705, volgt IId.
6. Cnelis, ged. Dubbeldam 7-4-1709.

IIa. Joris Jansz. Booij, ged. Dubbeldam 9-3-1692, tr. Dubbeldam 3-3-1717 Meijntje Klaasdr. van Bree, ged. Dubbeldam 22-5-1689, dr. van Claas Henrixz van Bree en Cornelia Woutersdr. Eijckendonk.
Kinderen:
1. Jan, ged. Dubbeldam 7-2-1717, volgt IIIa.
2. Claas, ged. Dubbeldam 14-8-1718, volgt IIIb.
3. Ariaantje ( Arijaantie Booij), ged. Dubbeldam 17-3-1720,
begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-10-1749 (Arijaantie Booij huisvrou van Wouter van Wijne in de Sarisgang; laat kinderen na, gemeen graft), otr. Dordrecht 27-8-1744 Wouter van Rijnne ( van Wijne).
Kinderen:
    a. Jan, ged. Dubbeldam 8-12-1743.
Uit het huwelijk:
    a. Jacobus, ged. Dordrecht 8-7-1746.
    b. Joris, ged. Dordrecht 7-4-1748.
    c. Willem, ged. Dordrecht 1-6-1749. 

4. Knelis, ged. Dubbeldam 10-8-1727.
5. Cornelis, ged. Dubbeldam 3-7-1729 (get. Jan Cnelisz van de Merwe, Ariaantje Jansdr Booij), volgt IIIc.
6. Cnelia, ged. Dubbeldam 9-3-1732 (get. Cnelia Woutersdr Ykendonk, Jan Cornelisz van de Merwe).
Kinderen:    
    a. Mijntje, ged. Dubbeldam 8-2-1761 (get. Wouter van Rijnen).
    b. Jannigje, ged. Dubbeldam 8-3-1767.

7. Neeltje, ged. Dubbeldam 9-3-1732 (get. Hermen Jacobsz Langstraat, Ariaantje Jansdr van Booij).

IIb. Ariaantje Booij, ged. Dubbeldam 10-2-1697, tr. (1) Dubbeldam 24-11-1720 Jan Cornelisse van de Merwe, ged. Dubbeldam 4-12-1689, overl. voor 1735, zn. van Cornelis van de Merwe en Jaepie Pietersen, tr. (2) Dubbeldam 1-5-1735 Kleis Jansz. Bravenboer, wedn. Maria Bastiaansdr in 't Veld en van Ariaantje Visser, zn. van Johannes Bravenboer (ged. Barendrecht 27-4-1665) en Lena Cleisse [Blok].
Kinderen eerste huwelijk:
1. Ariaantje, ged. Dubbeldam 31-8-1721, tr. Dubbeldam 15-5-1740 Jan Claassen van Bree, ged. Dubbeldam 8-12-1709, zn. van Niklaas/Nicolaes/Claas Henrixz de/van Bree en Cornelia Woutersdr Eijckendonk. (8 kinderen).
2. Cornelis, ged. Dubbeldam 20-8-1724.
3. Jan, ged. Dubbeldam 23-3-1727.
4. Pieter, ged. Dubbeldam 22-5-1728, tr. Dubbeldam 7-5-1758 Mijntje G. Barendrecht.
5. Jaapje, ged. Dubbeldam 3-2-1732, tr. Dubbeldam 2-5-1762 Wouter Bastiaansen van Pelt, ged. Dubbeldam 4-10-1739, begr. Dubbeldam 7-6-1776, zn. van Bastiaan Jansz van Pelt en Mayke Claasdr van Bree.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelis, ged. Dubbeldam 1-1-1736.
2. Cornelia, ged. Dubbeldam 20-7-1738 (get. Marijke Jansdr Bravenboer).

IIc. Jan Jansz Booij, verm. ged. Dubbeldam 10-9-1702, tr. (1) Dubbeldam 9-8-1722 Aagje Jansdr Dekkers, geb. Dubbeldam ca. 1705, dr. van Jan Bastiaens Deckers en Heijltje Jans Muijster (uit Sliedrecht), tr. (2) Dubbeldam 24-2-1726 Marij/Maria Andriesdr Geus, geb. 's-Gravendeel ca 1705, dr. van Andries Fleurisse de Geus en Bastiaantje Willems Verkerk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, ged. Dubbeldam 8-4-1722.
2. Ariaantje, ged. Dubbeldam 23-1-1724.
3. Heiltje, ged. Dubbeldam 9-9-1725,
volgt IIId.
Ui
t het tweede huwelijk:
1. Annigje, ged. Dubbeldam 6-7-1726, volgt IIIe.
2. Jan, ged. Dubbeldam 12-10-1727.
3. Ariaantje, ged. Dubbeldam 16-1-1729 (get. Meintje Claasdr van Bree).
4. Ariaantje, ged. Dubbeldam 15-10-1730 (get. Ariaantje Jansdr Booij, Jan Cornelisz van de Merwe).
5. Andries, ged. Dubbeldam 3-1-1734, volgt IIIf.
6. Cnelis, ged. Dubbeldam 28-4-1737 (get. Ariaantje Booij).
7. Ariaantje, ged. Dubbeldam 24-5-1739 (get. Ariaentje Jansdr Booij).

IId. Jan Jansz Booij, verm. ged. Dubbeldam 29-3-1705, van Dubbeldam, tr. Dubbeldam 14-8-1735 Marijtje Cnelisdr Braveboer
, ged. (als Marietje) Dubbeldam 31-10-1706, van Dubbeldam, verm. dochter van Cornelis Cornelisse Bravenboer en Ariaantje Joostenszdr van der Wal.
Uit het huwelijk:
1. Ariaantje, ged. Dubbeldam 30-10-1735 (get Meintje Klaasdr van Bree).
2. Cornelis, ged. Dubbeldam 20-1-1737 (get. Ariaantje van de Wal),
volgt IIIg.
3. Ariaantje, ged. Dubbeldam 7-12-1738 (get. Ariaantje Jansdr Booij).

IIIa. Jan Jorisz Booij, ged. Dubbeldam 7-2-1717, tr. Dubbeldam 7-6-1744 Ariaantje Moret, ged. Dubbeldam 16-10-1718, dr. van  Leendert Moret en Ingetje de Zeeuw.
Uit het huwelijk:
1. Joris, ged. Dubbeldam 25-7-1745 (get. Ariaantje Booy), volgt IVa.
2. Ingetje, ged. Dubbeldam 16-7-1747 (get. Ingetje de Zeeuw).
3. Mijntje, ged. Dubbeldam+Dordrecht 24-11-1748.

IIIb. Claas Joriszn Booij, ged. Dubbeldam 14-8-1718, tr. Dubbeldam 19-5-1748 Kaatje van Bree, ged. Dubbeldam 10-2-1726, dr. van Hendrik Claaszn. van Bree en Saartje Cornelisdr. van der Sluis. (Kind: Joris, ged. Dubbeldam 15-12-1753).
Uit het huwelijk:
1. Mijntje, ged. Dubbeldam 24-8-1749.
2. Saartje, ged. Dubbeldam 25-4-1751 (get. Ariaantje Leenderts Moret).
3. Joris, ged. Dubbeldam 16-12-1753 (get. Ariaantje Leenderts Moret), volgt IVb.
4. Mijntje, ged. Dubbeldam 25-1-1756 (get. Ariaantje Jansdr. Booij), volgt IVc.

IIIc. Cornelis Jorisz. Booij, van Dubbeldam naar Nieuwenhoorn ( 13-4-1768), 1769 naar Oud-Beierland (Acten van indemniteit Oud-Beijerland (OV JB1954)), tr. 8-5-1768 Oud-Beijerland Jannetje (Jannigje) den Broeder, ged. Oud-Beijerland 25-10-1744, dr. van Kors Bastiaans den Broeder en Willemijntje Theunisdr. van Bockhoven.
Uit het huwelijk:
1. Joris Booij, geb. ca. 1768, ( 1 j.) 30-10-1769 van Nieuwenhoorn (Acten van indemniteit Oud-Beijerland (OV JB1954)).
2. Corstiaan, ged. Oud-Beijerland 16-6-1771.
3. Pieter, ged. Oud-Beijerland 14-11-1779.

IIId. Heiltje Jansz Booij, ged. Dubbeldam 9-9-1725, begr. Sliedrecht 20-5-1793, tr. Maarten Janszn Veen, ged. Sliedrecht 17-2-1726, begr. Sliedrecht 30-3-1792. 
Kinderen: 
1. Aagje
2. Stijntje
3. Jan
4. Arie.

IIIe. Annigje Booij, ged. Dubbeldam 6-7-1726, tr. Dubbeldam 6-5-1753 Maarten Huyberts de Kievit, ged. Dubbeldam 6-1-1732, zn. van Huybert Maartenzn de Kievit en Jaapje van der Linden; hij tr. (2) Dubbeldam 3-2-1771 Maartje Teunisdr. van Valen.
Kinderen:
1. Huybert, ged. Dubbeldam 31-5-1754.
2. Jan, ged. Dubbeldam 7-8-1756.
3. Maarten, ged. Dubbeldam 10-12-1758.
4. Maarten, ged. Dubbeldam 14-2-1760, otr/tr. Hoge en Lage Zwaluwe 27-4-/20-5-1792 Rijkje Molegraaf, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 6-1-1771, dr. van Teunis Molegraaf en Adriana van Lill.
5. Bastiaan, ged. Dubbeldam 19-1-1762.
6. Bastiaan, ged. Dubbeldam 12-7-1763.
7. Ary, ged. Dubbeldam 7-1-1768.

IIIf. Andries Booij, ged. Dubbeldam 3-1-1734, tr. Dubbeldam 6-6-1784 Anna Willemsdr de Smoker, dr. van Willem de Smoker en Pietertje Waart.
Uit het huwelijk:
1. Marijgje, ged. Dubbeldam 19-6-1785.
2. Jan, geb/ged. Dubbeldam 17/26-8-1787.
3. Willem, geb/ged. Dubbeldam 22/30-11-1788, volgt IVd.
4. Jan, geb/ged. Dubbeldam 12/18-7-1790.

IIIg. Cornelis Janz Booij, ged. Dubbeldam 20-1-1737 (get. Ariaantje van de Wal), j.m. van Merwede,
overl. Oost-Barendrecht 31-5-1825 (akte 9 dd. 1-6-1825/89 jr/arbeider, wonend Oost-Barendrecht), zoon van wijlen Jan Booij en Maria Bravenboer, tr. Barendrecht 16-7-1775 Neeltje Leenderts Vermeulen, ged. Barendrecht 18-10-1750, j.d. van Oost-Barendrecht (78 jr in 1825), overl. Oost-Barendrecht 5-1-1831, dochter van Leendert Ariens Vermeulen en Grietje Troost.
Kinderen:
1. Leendert, ged. Barendrecht 27-8-1775 (get. Marijtje Vermeulen), volgt IVe.
2. Maria, ged. Barendrecht 19-1-1777.
3. Jan, ged. Barendrecht 10-1-177, volgt IVf.
4. Grietje, ged. Barendrecht 13-5-1781.
5. Neeltje, ged. Barendrecht 2-2-1783.
6. Neeltje, geb. 17-9-1784, ged. Barendrecht 19-9-1784.
7. Neeltje, geb. 22-6-1788, ged. Barendrecht 29-6-1788. 
8. Arij, geb. 31-3-1794, ged. Barendrecht 6-4-1794. 

IVa. Joris Jansz. Booij, ged. Dubbeldam 25-7-1745, tr. Cornelia Jansdr. van Bree
Kinderen: 
1. Ariaantje, ged. Dubbeldam 16-11-1777. 
Kind: 
    a. Cornelia, ged. Dubbeldam 21-9-1806 (get. Joris Booy).

2. Jan, ged. Dubbeldam 10-1-1779.
3. Claas, ged. Dubbeldam 5-3-1780.
4. Klaas, ged. Dubbeldam 8-7-1781, volgt Va.
5. Cornelis, ged. Dubbeldam 1-6-1783.
6. Ariaantje, ged. Dubbeldam 13-8-1786.
7. Mijntje, ged. Dubbeldam 17-2-1788.

IVb. Joris Claasz Booij, ged. Dubbeldam 16-12-1753, tr. Hendrijntje Ewoutsdr. Sprong.
Kinderen: 
1. Caatje, ged. Dubbeldam 1-9-1782.
2. Cornelia, ged. Dubbeldam 4-12-1785.
3. Claas, ged. Dubbeldam 12-8-1787 (get. Saartje Hendriksdr Lievaart).
4. Evert, ged. Dubbeldam 16-5-1790.
5. Meijntje, ged. Dubbeldam 6-1-1793.
6. Pleuntje, ged. Dubbeldam 7-12-1794.
7. Willemijntje, ged. Dubbeldam 30-3-1800.

IVc. Mijntje Claasdr. Booij, ged. Dubbeldam 25-1-1756.
Uit een relatie:
1. Jan, ged. Dubbeldam 12-9-1784 (get. Maaijke Hendriksdr van Bree), volgt Vb.

IVd. Willem Booij, geb/ged. Dubbeldam 22/30-11-1788, tr. Adriaantje Molendijk.
Kinderen: 
? 1. Maria, geb. Dubbeldam ca 1824, tr. 's-Gravendeel 23-04-1853 Bastiaan Adrianuszn. Barendregt, geb. 's-Gravendeel 27-09-1827, arbeider, overl. 's-Gravendeel 1-7-1912, zn. van Adrianus Barendregt en Adriana van de Bos.
2. Maaike, geb. Dubbeldam 11-10-1827, overl. na 19-4-1883, tr. Dubbeldam 29-10-1852 Johannes van der Laan, geb. Dubbeldam 11-12-1830,  overl. na 19-4-1883, zn. van Adrianus Pieterzn. van der Laan en Neeltje Moenen (Moonen).

IVe. Leendert Booij, tr. Klaartje Bakker.
Kinderen: 
1. Geertrui, geb. 23-10-1809, ged. Barendrecht  29-10-1809.
2. Kornelis, geb. West-Barendrecht 21-4-1811, ged. Barendrecht 5-5-1811.
3. Jan, geb. Oost-Barendrecht 20-10-1812, ged. Barendrecht 25-10-1812.
4. Leendert, geb. Oost-Barendrecht 2-7-1814, ged. Barendrecht 3-7-1814.
5. Arij, geb. Oost-Barendrecht 8-6-1816, ged. Barendrecht 16-6-1816.
6. Pieter, geb. Oost-Barendrecht 25-8-1818, ged. Barendrecht 6-9-1818.
7. Pleun, geb. Oost-Barendrecht 27-3-1822, ged. Barendrecht 31-3-1822. 

IVf. Jan Booij, tr. Catharina Kraak. 
Kinderen: 
1. Cornelis, geb. West-Barendrecht 6-1-1821, ged. Barendrecht 14-1-1821 (get: Neeltje Vermeulen, vrouw van Cornelis Booij).  

Va. Nicolaas Booij, geb/ged. Dubbeldam 29-6-1781/8-7-1781, tr. Dubbeldam 27-12-1813 Geertruij Monster, geb/ged. Dubbeldam 6/17-10-1792, dr. van Adrianus Monster en Grietje Val(c)k.
Kinderen: 
1. Adrianus, geb. Dubbeldam 27-10-1814, overl. ald. 17-5-1854.
2. Joris, geb/ged. Dubbeldam 30-6/1-7-1817.
3. Pieter, geb/ged. Dubbeldam 10/19-1820.
4. Cornelia, geb/ged. Dubbeldam 20/26-2-1823, overl. ald. 28-2-1823.
5. Cornelia, geb/ged. Dubbeldam 2/3-1-1824.
6. Arie, geb/ged. Dubbeldam 5/6-12-1826.
7. Cornelis, geb/ged. Dubbeldam 16/17-5-1830.
8. Greetje, geb/ged. Dubbeldam 10/11-8-1834.

Vb. Jan Meijntjeszn. Booij, ged. Dubbeldam 12-9-1784, tr. Jakomijntje Hendriksdr. Hoogstwerf.
Kinderen: 
1. Mijntje, ged. Dubbeldam 7-12-1806.
2. Hendrik, ged. Dubbeldam 25-10-1807.
3. Adriana, ged. Dubbeldam 5-2-1809.
4. Kornelis, ged. Dubbeldam 18-11-1810.

Losse feiten

- Jan Bovij, j:m: van Dordrecht geassisteerd met desselfs vaeder Piet van Huijs (?Huijl), otr. Dordrecht 20-12-1696 Maria Lievens van Assen"ees", j:d: van Dordrecht geassisteerd met desselfs moed: Aeltjen Lievens.

- Wouter van Wijne, tr. Arijaantie Booij, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-10-1749 (Arijaantie Booij huisvrou van Wouter van Wijne in de Sarisgang; laat kinderen na, gemeen graft).
- Hendrick Kempen, van Dordrecht, wedn woont in de Dolhuijsstyraet, otr/tr Dordrecht 28-6/12-7-1705 Lijntje Booije, jd van Dordrecht in de Botjensstraet geass met haar aengehoude suster en bij mondeling consent van haer vaeder.

- Jan Jansz de Boij, slootmaker, wonende in Tolbrughstraetje, vertrekt op 23-9-1668 naar Maeslant-Sluijs, tr. Heijltje Jans, wonende in 't Tolburghstraetje, vertrekt op 30-12-1668 naar Maeslant-Sluijs.

- Jan Jansen, cuijper, j:m: van Dordrecht, wonende op de Hil, otr. Dordrecht Heiltje Jans, van Dordrecht j:d: wonende aen de Spuijpoort.
Kinderen (mogelijk):
1. Cornelia, ged. Dordrecht 23-3-1654.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 26-10-1659.

- Teuntje Boje, jd van Dordrecht wonende in 't Willigen-bos, otr/tr. Dordrecht 4/19-6-1690 Johannes Marguard, j:m: van Danswijck, schipstimmerman wonende in 't Willigen-bos.
- Cornelia Booij
1. NN, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 6-1-1780 (het meerderj kind van Cornelia Booij op de Sandweg, de moeder leeft).
- Joh Boij, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 4-6-1763 (een engelsman Joh n Boij op de Kalkhaven, gemene graft).
- Elisabet Boij, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 11-2-1760 (Elisabet Boij huijsvr van Geerit "nohtge" op de Hellingen; laet kinderen na).

- I. Hendrik Fransse de Booij, tr. Marta Jansse.
II. Margrieta de Boij, j:d: van Dordrecht woont in de Kolfstraat geass. met Marta Jansse wed Hendrik Fransse de Booij haer moeder, otr/tr. Dordrecht 6/22-9-1726 Jannes Hardenberg, jongman van Campen woont op de Lindegragt geass. met Hendrik Koeleman zijn goede kennis en bij schriftelijke consent van Willem Hardenbergh zijn vader.
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 21-1-1727.

- Johanna Boeij, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 3-1-1781 (Johanna de Boij huisvr van Arie van den Bos; laat een kint na; aan kerkhof), tr. Arij van den Bos.
Kinderen:
1. Elizabeth, ged. Dordrecht 24-5-1761.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 30-11-1763.
3. Anna, ged. Dordrecht 6-8-1768.

- Hendereijna Boij, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 4-6-1754 (Hendereijna Boij huijsvr van Matijs Corper aen de Vissemart; laat kins kindre na; een graft aen het clockhuijs).
- Thomas Boije, tr. Feitie Leendert
1. Leendert, ged. Dordrecht 24-1-1707.
- Thomas Boije, j:m: van Dordt geass met Jan Ariens Boije desselfs vader wonende aen de Blaauwpoort, schuijtevoerder, otr/tr. Dordrecht 6/30-5-1696 Sophia Hillekens, j:d: van Venlo wonende aen de Boom geass. met Catharina Leenders desselfs moeije.
- Pieter Boeij, tr. Teuntje Aertsen.
1. Arie, ged. Dordrecht 13-10-1720.
- Christoffel Boij, j:m: van Luijck, slootmaker, otr. Dordrecht 10-5-1665, tr. in de Lindt 2-6-1665 Margrietie Ariens van Dijck, j:d: van Dordt woon in de Schuijtemakersstraet.
- Jan Gerritsen Booijen, j:m: van C... (Cleef?), maesschipper, wonende op scheep, otr. Dordrecht 27-10-1647 Maria Geurtz, j:d: van Maastricht wonende op de Nieuwe-have.
- Jan Boeij, tr. Janneke Thomas
1. Jenneke, ged. Dordrecht 23-10-1682.
-Lambert Boeijen, otr. Dordrecht 12-11-1679 Marij Hendricks
1. Maria en Janetta, ged. Dordrecht 22-4-1680.
- Jan de Bois, jongman van Breda corporael onder de compag van zijn excellentie Graef Willem van Nassouw woont in de Doelstraat, otr. Dordrecht 27-11-1644, tr. Dubbeldam 11-12-1644 Elisabeth Huijbrechts, j:d: van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp.
- Migchiel Booije, j:m: van Dordrecht wonende op de Hooge Nieuwstraet geass met desselfs vader, otr/tr. Dordrecht 15-11/1-12-1699 Jenneken Pieters, j:d: van Werckendam wonende op de Nieuwe Haven geass met Jenneken Jans desselfs night.
- Jean Jacob de Boijs, otr. Dordrecht 30-4-1634 Catharina Gouwels.

- Corn(elis) Arienze Booij, tr. Geertje Jans Oostdijck.
Kinderen:
1. Jan, ged. Nieuwenhoorn 1-1-1711 (get. Leentje Jansdr Hollaer).

- Neeltie Jans Booi/Boeij, tr. Cornelis Aatse Coning.
Kinderen:
1. Aart, ged. HI Ambacht 5-7-1699 (get. Annighje Elders).
2. Maeijke + Cornelis, ged. HI Ambacht 17-2-1692.  

- Abram Huijgen Booij, tr. Neeltje Claasse Snoeij.
1. Nicolaas, ged. Gouderak ca 7-11-1728.

- Joris Jans Meijboom, tr. Marijg(je)ie Klaasse Vermeulen.
Kinderen: 
1. Jan Joris Meijboom, schepen van 's Gravendeel, overl. 's Gravendeel 28-07-1797, begr. 2-8-1797, otr. 22-04-1759 Neeltie (Neeltje) van Soest, geb. 's-Gravendeel ca 1735, overl. 26-05-1792 te 's Gravendeel, begr. 29-05-1792 te 's Gravendeel, dr. van Arij Janse van Soest en Aagje Aartse Boender.

- Jannigje Maartensdr. Booij, van Brandwijk, tr. Bergambacht 16-2-1749 Roel Jansz. Bode, van Bergambacht.

- Johannis Booy, j.m. van de Vliet onder Polsbroek, tr. Kralingen 4-2-1761 N.N. (OV 1977)

- Cornelis Booij, tr. Heerjansdam 25-5-1766 Lijntje Koorneef, ged. Heerjansdam 15-3-1744, dr. van Daniel Koorneef en Adriaantje Leenheeer.