Kwartierstaat Egelman

generatie 1

1.

generatie 2

2. Hendrikus Johannes EGELMAN, b. Ned-Indie 28-6-1923, naar Australie 1-9-1964, tr. 
3. Louisa Johanna BORGHART, geb. 5-12-1921, naar Australie 1-9-1964, overl. na 1995.
NB
- EGELMAN Hendrikus Johannes born 28 June 1923; Louise Johanna (nee Borghart) born 5 Decembe 1921; Ingeline; Wouter - Dutch - travelled per WILLEM RUYS under Netherlands Australia Migration Agreement
- Egelman [nee Borghart], Louise Johanna - Dutch - arrived 1 September 1964 in Sydney aboard WILLEM RUYS
[http://www.naa.gov.au/collection/recordsearch/index.aspx]

Kinderen:
a. Ingeline
b. Wouter Hank

generatie 3

4. Karel Frederik EGELMAN, geb. Amsterdam 1897 (23 in 1920), letterzetter (1920), met gezin per 'Insulinde' van Rotterdam naar Java (4-6-1921), tr. Amsterdam 11-2-1920
5. Jacoba Helena Belderink, geb. Amsterdam 1902 (18 in 1920), overl. 1980/1990.
NB.
- (huwelijk Amsterdam) 73, 4A, 11v, 11-2-1920
Karel Frederik Egelman 23 Amsterdam letterzetter - Nicolaas Hendrik Egelman / Wilhelmina Frederica Leidner
+ Jacoba Helena Belderink 18Amsterdam - Hendrik Johannes Belderink machinist / Clara Cecilia Flint
[http://www.eunen.eu/huwelijksakten_amsterdam/huwelijk_1920_bruid.htm]
- Achternaam Egelman Voornamen Clara Cecilia 
Geboorteplaats Batavia Geboortedatum23-05-1925
Overlijdensplaats Batavia, TjidengkampOverlijdensdatum30-08-1945
[-11] Gedenkplaats Buiten Erevelden (meer informatie) Gemeente Buiten Erevelden Land IndonesiŽ  | NummerU 90 Gedenkboek40
[www.ogs.nl ]
- Egelman : VERM=Indisch verleden. Lustrum-herdenkingsboek 1995 [137];
[http://www.igv.nl/jir/c_g/ire01.html]
- Jan Egelman, geb. Hoorn 14-10-1868, te Alkmaar 27-10-1915 vanuit Wieringen, winkelier in heerenartikelen, 17-7-1916 naar Wieringen;
[gezinskaarten Alkmaar (D.B. register)]

Kinderen:
a. Hendrikus Johannes Egelman, geb. 28-6-1923, zie nr. 2.
b. Clara Cecilia Egelman, geb. Batavia 23-5-1925, overl. Batavia (Tjidengkamp) 30-8-1945.

6. Cornelis Hermanus BORGHART, geb. 1889, overl. 1960, m.
7. Maria Mangindaan, overl. 1955
NB.
- Voges, Fred Robert; wife Ietje Corrie [nee Borghart] and children ......
- Stephan-Borghart, Emma Louise and children; ....... - Nationality: Dutch - Arrived Sydney by aircraft 26 October 1962
[http://www.naa.gov.au/collection/recordsearch/index.aspx]
- Borghart : BRP=Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging/8 [126]; BRP/11 [26]; GHG=Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java/3 [12, 15]; SOER=Oud Soerabaia [407];
[http://www.igv.nl/jir/a_b/irb13.html]

generatie 4

8. Nicolaas Hendrik EGELMAN, geb. 27-12-1870, woont te Amsterdam ergens in de periode 1893-1939, tr.
9. Wilhelmina Frederica Leidner
NB.
- Gezinskaarten (1893 - 1939) - Amsterdam
Egelman, N.H. 27-12-1870
Egelman, N.H. 23-02-1899
[https://ngz.stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/gezinskaarten/zoek/index.nl.html]
- 20 15 C20 v / 7-5-1919
Jan Egelman 23 Nieuwer-Amstel letterzetter / Nicolaas Hendrik Egelman Wilhelmina Fredrica Leidner
Jansje Ledoe 29 Amsterdam / Pieter Ledoe werkman Anna Magdalena Schroder
[http://www.eunen.eu/huwelijksakten_amsterdam/huwelijk_1919_bruidegom.htm]
- Alkmaar, overleden Jan Egelman, 67 jaar;
[Alkmaarsche Courant 1936-07-15]

Kinderen:
a. Jan Egelman, geb. Nieuwer-Amstel 1896 (23 in 1919), letterzetter, tr. Amsterdam 7-5-1919 Jansje LEDOE, geb. Amsterdam 1890 (29 in 1919), overl. Noordwijk sept 1938 (48 jaar), dochter van Pieter Ledoe (werkman) en Anna Magdalena Schroder.
(Kinderen: Nicolaas Egelman, geb. Amsterdam 12 Aug. 1924, tr. Leiden 14-8-19.. Jacoba Josephina Heunks, geb. Amersfoort 19-3-1926 --->  Jansje Egelman, overl. Leiden 19-02-1947 (2 mnd), Nicolaas H., geb. Leiden sept 1948, Jan, geb. Leiden febr 1954 (bron: http://leiden.courant.nu))
b. Karel Frederik Egelman, geb. Amsterdam 1897 (23 in 1920), zie 4;
c. Nicolaas Hendrik Egelman, geb. 23-2-1899, begr. Amsterdam (de Nieuwe Ooster) 13-3-1968 (69 jaar; grafnummer 3-81-L-375);

10. Hendrik Johannes Belderink, geb. 25-1-1875, machinist (1920), tr.
11. Clara Cecilia Flint, geb. ca voor 1880.
NB.
- Belderink, H.J. 25-01-1875 / Belderink, H.J. 18-11-1904
Flint, H. 11-04-1840 Flint, J. 23-10-1892
Flint, J.C. 14-03-1889 Flint, J.J. 04-09-1859
Flint, J.J. 02-02-1904 Flint, J.W. 29-07-1913
Flint, N.P. 30-09-1905 Flint, W.F. 21-08-1853 Flint, W.F. 04-08-1876
[gezinskaarten Amsterdam]
- Hendrik Johannes Belderink, tr. Margaretha Catharina Meester
Kind: 
1.  Johannes Willem Belderink, geb. Amsterdam 1851, overl. Putten 30-03-1920 (69 jaar), tr. Jacoba Helena Steevens;
Kinderen:
a. Jacoba Helena Belderink, geb. Amsterdam 1902, zie 5.

12. Hermanus Jacobus BORGHART, geb. Rotterdam 9-7-1848, aankomst Batavia met het zeilschip 'Insulinde' (1868), heen en weer naar Nederland (1900), naar Nederland (1912), gep. kapitein-magazijnmeester der genie in het Ned.-Indische leger (1930); drager van de Kraton-medaille/maakte de 1e en 2e Atjeh-expeditie mede/ereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen met de gesp Atjeh 1873-1874/ere-medaille van de Orde van Oranje Nassau, overl. Semarang ca 15 aug 1930 (82 jaar), tr. voor 1889
13. Maria Louisa Dupon, geb. 6-7-1855, overl. 17-6-1916 [76. Hier rust M.L. Borghart geb. Dupon geboren 6-7-1855 / overleden 17-6-1916 / R.I.P.]
NB.
- Borghart, magazijnmeester der genie 3e kl., echtg. en 6 kind., de heer H.J.
per ss. "Salak" van Batavia naar Rotterdam 8 April van Marseille (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 14 1900]
- Borghart, echtg. en 4 kind., de heer H.J.
per ss. "Sindoro" 23 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch IndiŽ (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 30 1900]
- Borghart, echtg. en 2 dochters, H.J.
Koning Willem I, van Batavia n. Amsterdam, 19 Aug. te Genua aangekomen
[NRC 21-8-1912, editie 2, blad 5]
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Zeeuws Archief Algemeen Toegangnr: 25.128
Gemeente: Vlissingen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 81 Datum: 21-07-1915
Bruidegom Cornelis Hermanus Jacobus Borghart
Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Semarang
Bruid Johanna Kort
Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Vlissingen
Vader bruidegom Hermanus Jacobus Borghart / Moeder bruidegom Maria Louisa Dupon
Vader bruid Willem Nicolaas Kort / Moeder bruid Janneke Pieternella Jonkman
Nadere informatie Gehuwd met de handschoen, KB overlegd
[www.genlias.nl ]
- Departemen van Financien
Belast met de waarn. der betr. van adj-insp van fianancien, mr. J.Ph. van Kesteren en mr. H. v.d. Meulen, thans surnemerair der belastingen;
bij de afd. compt. van het gewestelijk kantoor te Medan met de waarn. der betr. van eersten commies, C.H.J. BORGHART, ambtenaar ter beschikking van den thesaurier generaal en gedetacheerd op voornoemd gewestelijk kantoor.
[Vaderland 1926-03-08-2-10 ; www.kb.nl/kranten ]
- OVERLEDEN H.J. Borghart (m(an)), Semarang;
[Vaderland 1930_09_21_0_10 ; www.kb.nl/kranten ]
borghart_1930.jpg (105085 bytes)
- Zooals een Aneta-telegram reeds eerder gemeld had, is de kapitein-magazijnmeester der genie in het Ned.Ind. leger, de heer H.J. BORGHART, niet te Hillegersberg zooals onder zijn portret in ons nummer van Dinsdagavond stond maar te Semarang overleden. Hij was drager van de Kraton-medaille maakte de 1e en 2e Atjeh-expeditie mede, had het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen met de gesp Atjeh 1873-1874 en de eere-medaille van de orde van Oranje Nassau.
[Vaderland 1930_08_21_2_02; donderdag 21 aug 1930; www.kb.nl/kranten ]
- H.J. BORGHART + Semarang, Overleden is de gepen kapitein-magazijnmeester der genie H.J. Borghart. De heer Borghart die den leeftijd van 82 jaar bereikte, was een van de laatsten der oude garde. (Aneta)
[Vaderland 1930_08_16_2_05 ; www.kb.nl/kranten ]

- Kapitein H.J. Borghart +
Semarang, 15 Aug (Aneta) Overleden is de gepensionneerd kapitein-magazijnmeester der genie van het leger in Ned Indie H.J. Borghart.
De heer Borghart die den leeftijd van 82 jaar bereikte, was een van de laatste der oude garde. Hij debarkeerde in 1868 te Batavia, waar hij aankwam met het zeilschip INSULINDE en maakte de eerste en tweede Atjeh-expeditie mede. Hij was drager van de Kraton-medaille, het eereteeken voor krijgsverrichtingen met de gesp Atjeh 1873-1874 en de eeremedaille van de Orde van Oranje Nassau.
[Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 20/08/1930; p. 3/8][http://www.archiefeemland.nl]
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8319 Gemeente: Ermelo
Soort akte: overlijden Aktenummer: 63 Aangiftedatum: 19-06-1920
Overledene Flora Josina Louisa Borghart Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-06-1920 Overlijdensplaats: Ermelo
Vader Hermanus Jacobus Borghart + Moeder Maria Louisa Dupon
Nadere informatie geboortepl: Rotterdam 24-05-1880; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: geen beroep vermeld
- Dupon : BRP/13 [31, 32, 49, 53];   GHG/3 [12];   INN=De Indische Navorscher/6 [31];   INN/10 [110];
[http://www.igv.nl/jir/c_g/ird08.html]
- Borghart : BRP=Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging/8 [126]; BRP/11 [26]; GHG=Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java/3 [12, 15]; SOER=Oud Soerabaia [407];
[http://www.igv.nl/jir/a_b/irb13.html]
- Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
0163 Borghart Flora Josina 28-09-1876 03-08-1964
0163 Hegger Hendricus Johannes 01-01-1866 13-09-1941
[www.graftomble.nl]

Kinderen:
? a. Flora Josina Borghart, geb. 28-9-1876, overl. Epe 3-8-1964, begr. Epe, tr. Hendricus Johannes Hegger, geb. Groningen 19-7-1866, hotelhouder, overl. Epe 13-9-1941 (75 jr), begr. Epe, zoon van Hendricus Wilhelmus Hegger (geb. Amsterdam, hoedenfabrijkant, tr. Groningen 12-12-1860) en Catharina Diderica Kraak (geb. Groningen).
b. Flora Josina Louisa Borghart, geb. Rotterdam 24-5-1880, overl. Ermelo 19-6-1920, dochter van Hermanus Jacobus Borghart en Maria Louisa Dupon.
c. Cornelis Hermanus BORGHART, geb. 1889, zie 6.
d. Cornelis Hermanus Jacobus BORGHART, geb. Semarang 1891 (24 in 1915), Sergeant (1915), eersten commies gewestelijk kantoor te Medan (1926), tr. Vlissingen 21-7-1915 [met de handschoen] Johanna KORT, geb.Vlissingen, dochter van Willem Nicolaas Kort (vischafslager) en Janneke Pieternella Jonkman.

14. Carel Joseph Mangindaan
15. Emma Brouwer von Gonzenbach

generatie 5

16.
17.

18.
19.

20.
21.

? 22. Jacobus Johannes Flint, geb. Amsterdam 4-9-1859, bootsman bij de marine (1893-1895), havenbeambte (1903), overl. Nieuwer-Amstel 10-11-1941, tr. (2) Zaandam 19-2-1903 Trijntje Ferdinandus, geb. Zaandam 1863, weduwe van Cornelis Koedijk (1903), overl. 's Gravenhage 2-8-1947, dochter van Klaas Ferdinandus en Trijntje Duijf, tr. (1) ca 1880
? 23. Maria Elisabeth van Beek, geb. Amsterdam 29-7-1860, woont te Den Helder 1893-1895.
NB.
- :www.ferdinandus.com/Downloads/747.pdf;
- Flint, H. 11-04-1840 Flint, J. 23-10-1892
Flint, J.C. 14-03-1889 Flint, J.J. 04-09-1859
Flint, J.J. 02-02-1904 Flint, J.W. 29-07-1913
Flint, N.P. 30-09-1905 Flint, W.F. 21-08-1853 Flint, W.F. 04-08-1876
[gezinskaarten Amsterdam]
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358
  Inventarisnr: 4 Gemeente: Alkmaar Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 108 Datum: 08-08-1918
  Bruidegom Willem Frederik Flink Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Den Helder
  Bruid Margaretha Veerman Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Keulen
  Vader bruidegom Jacobus Johannes Flink / Moeder bruidegom Maria Elisabeth van Beek
  Vader bruid Heinrich Veerman / Moeder bruid Margaretha van der Hulst
  Nadere informatie beroep bg.: slager; beroep vader bg.: havenbeambte; beroep vader bd.: koopman; echtscheiding 28-11-1935
- Flint geb. van Beek Maria Elisabeth 29-7-1860 Amsterdam, getrouwd, 13-5-1893 uit Amsterdam, 5-3-1895 naar Amsterdam (Gerard Doustraat 116)(de man Jacs. Johs Flint, bootsman b/d marine
  Flint Augustinus Franciscus 20-11-1881 Amsterdam
  Flint Willem Frederik 15-1-1894 Helder
[BRON: gezinskaart Den Helder]

Kinderen:
? a. Clara Cecilia Flint, geb. ca 1880, zie 11.
b. Augustinus Franciscus, geb. Amsterdam 20-11-1881.
c. Willem Frederik Flink, geb. Den Helder 15-1-1894 (Brouwerstraat 3), slager, vestigt zich te Alkmaar op 14-8-1918 vanuit Schoten en 1-3-1919 naar Haarlem (Tempelierstraat 52rood), tr. Alkmaar 8-8-1918 (echtscheiding 28-11-1935) Margaretha Veerman, geb. Keulen 22-2-1894, vestigt zich te Alkmaar op 8-8-1918 vanaf een Dienstbode-kaart en 1-3-1919 naar Haarlem (Tempelierstraat 52rood), dochter van Heinrich Veerman en Margaretha van der Hulst.

24. Hermanus Borghart, geb. Rotterdam 3-1-1817, tr. (2) Rotterdam 17-04-1850 Pieternella Catharina Houwers, geb. Rotterdam, overl. Rotterdam 27-12-1854, dochter van Antonie Cornelis Houwers en Catharina van den Berg, tr. (3) Rotterdam 29-08-1855 Alieda van der Vlist, geb. Hekendorp 1827, overl. Rotterdam 28-7-1890 (63 jaar), dochter van Cornelis van der Vlist en Elisabeth Harsveld, tr. (1) Rotterdam 4-8-1841
25. Flora Josina Doeleman, geb. Rotterdam 8-2-1818 (23 in 1841), overl. voor 17-5-1850.
NB.
- Bruidegom Hermanus Borghart , geb. Rotterdam , 24 jaar
Vader Jan Gerrit Borghart + Moeder Susanna Wilhelmina Philippina Breithaupt
Bruid Flora Josina Doeleman , geb. Rotterdam 23 jaar
Vader Johannes Doeleman + Moeder Flora Dina Doesburg
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 04-08-1841
[ http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl ]

- Kind Hermanus Jacobus Borghart
Vader Hermanus Borghart / Moeder Flora Josina Doeleman
Plaats Rotterdam Geboortedatum 09-07-1848 Opmerkingenakte nr. 1717
- Bruidegom Jan Gerrit Burghart , geb. Rotterdam , 58 jaar
Vader Herremanus Burghart / Moeder Flora Joziena Doeleman
Bruid Johanna Maria Been , geb. Rotterdam 59 jaar
Vader Martinus Been / Moeder Adriana Roggeveen
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 01-11-1900
- Bruidegom Hermanus Borghart , geb. Rotterdam , 33 jaar
Vader Jan Gerrit Borghart / Moeder Susanna Wilhelmina Philippina Breithoupt
Bruid Pieternella Catharina Houwers , geb. Rotterdam 30 jaar
Vader Antonie Cornelis Houwers / Moeder Catharina van den Berg
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 17-04-1850
- Bruidegom Hermanus Borghart , geb. Rotterdam , 38 jaar
Vader Jan Gerrit Borghart
Moeder Susanna Wilhelmina Philippina Breithaupt
Bruid Alieda van der Vlist , geb. hekendorp 29 jaar
Vader Cornelis van der Vlist
Moeder Elisabeth Harsveld
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 29-08-1855
- Heden overleed tot mijn droefheid mijne geliefde Echtgenoote Mevrouw Johanna Maira Been, eerder weduwe van den Heer G.A.J. Mirrer, in den ouderdom van 74 jaar. J.G. Borghart, Rotterdam 15 juli 1915
[NRC 1915_07_16_2_08]
Kinderen:
a. Jan Gerrit Borghart(Burghart), geb. Rotterdam 27-7-1842, overl. na 1915, tr. (1) Rotterdam 11-03-1863 Trijntje de Jonge, geb. Rotterdam, tr. (2) Rotterdam 01-11-1900 Johanna Maria Been, geb. Rotterdam 1841 (59 in 1900), weduwe G.A.J. Mirrer, overl. Rotterdam 15-7-1915 (74 jaar), dochter van Martinus Been en Adriana Roggeveen;
b. Flora Dina Borghart, geb. Rotterdam 26-12-1843, overl. Rotterdam 10-09-1844 (8 mnd).
c. Hermanus Borghart, geb. Rotterdam 20-3-1845, overl. Rotterdam 22-08-1846 (1 jr).
d. Hermanus Borghart, geb. Rotterdam 17-3-1847, overl. Rotterdam 03-09-1847.
e. Hermanus Jacobus Borghart, geb Rotterdam 9-7-1848, zie 12.
Kinderen tweede huwelijk:
a. Susannus Wilhelmus Philippus Borghart, geb. Rotterdam 1852, overl. Rotterdam 11-06-1853 (1 jaar en 2 mnd).

26.
27.

28. Lambertus Mangindaan, ?1854 naar Nederland/een theologische opleiding te Rotterdam?, tr.
29. Petronella Weijdemuller, geb. Menado 24-9-1830, overl. 26-9-1911, begr. Menado (Het Oude Kerkhof voor Europeanen).
NB.
-  .. hulp-zendelingen, wien men het recht wilde geven, Doop en Avondmaal te bedienen. In 1854 kwam zekere Lambertus Mangindaan, een Minahasser, die leerling was geweeest van zendeling HERRMANN, als varensgezel naar Nederland. Hij kwam hier in aanraking met zendings...... kreeg in Rotterdam een theologische opleiding en vertrok in 1858 weder naar zijn vaderland, terwijl bestuurders van het NZG den wensch uitspraken, dat de zendelingen hem zouden ordenen en het recht geven ...
[Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ - Pagina 468 door Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands) - 1924]
- .. van Zr Pieters en den gouvernements-indischen arts, den heer Magindaan. Maar mede met behulp van denZendingsconsul dat met toestemming van haar Koninklijke ouders den naam van Prinses Beatrix mag dragen, werd verbeterd wat de gebouwen betreft en zou zoo noodig nu wel 40 tot 60 ...
[Tijdschrift voor zendingswetenschap: "Mededeelingen". - Pagina 136 door Nederlandsche zendelinggenootschap, Rotterdam - 1940]
- L. MANGINDAAN. Ond-Tondano. Tijd. Bat. Gen. XX. Batavia 1871. 
[Het animisme in den Indischen archipel - Pagina 521 door Albertus Christiaan Kruijt - 1906 - 541 paginaís]
- ... , terwijl zijne gade bijna altijd mede opkomt. De besturende onderwijzer aan de onlangs alhier opgerigte school voor inlandsche hoofden, nz. komt met zijne wouw en den tweeden onderwijzer (Br. MANGINDAAN) geregeld ter kerk ; zoo ook de onderpakhuismeester, vroeger zendelingwerkman op de Talautsche eilanden. Ik kan dit voorbeeld ten goede des te beter waarderen, en deel het openlijk mede, odmat ik vroeger al de ellende heb aanschouwd en ervaren van het tegendeel. De opbouw eener nieuwe kerk is sedert mijn laatste...
[Tijdschrift voor zendingswetenschap, "Mededeelingen" - Pagina 133 door Nederlandsche zendelinggenootschap, Rotterdam - 1866]
- Overledene: Mangindaan (Kind)
Plaats (residentie): Minahassa (Menado) Datum: 27-10-1866
Opmerking(en):E en levenloos geb. kind van Lambertus Mangindaan en Petronella Weijdemuller / RA jaar/bladzij: 1868/118
[ http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm ]
- GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 95:
Rustplaats van onze geliefde moeder Petronella Mangindaan geb. Weijdemuller, geboren te Menado 24 Sept. 1830, overleden 26 Sept. 1911.
Rust zacht lieve moeder.
[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging] - [http://www.brouwertree.com/langgene3.html]

Kinderen:
a. levenloos, overl. Minahassa (Menado) 27-10-1866
b. Carel Joseph Mangindaan, zie 14.

30. Pierre Richard Brouwer von Gonzenbach, overl. Buitenzorg (Batavia) 30-10-1906, tr.
31. Wilhelmina Adriana Lutter
NB.
- Overledene:Pierre Richard Brouwer von Gonzenbach (Man)
Plaats (residentie):Buitenzorg (Batavia) Datum:30-10-1906
Opmerking(en): RA jaar/bladzij:1908/100
- Overledene:Elize Christine Brouwer van Gonzenbach ()
Plaats (residentie):Bengkalis (Oostkust van Sumatra) Datum:26-10-1907
Opmerking(en): RA jaar/bladzij:1909/134
[ http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm ]

generatie 6

? 44. Willem Flint, tr. 
? 45. Clara Cecilia Willink
NB.
- Sarah W. WILLINK Head W Female 56 Lpool, Lancashire, England Annuitant
Clara Cecilia WILLINK Daur U Female 29 Leighton Buzzard, Bedford, England
William E. WILLINK Son U Male 25 Tranmere, Cheshire, England Architect
Elizabeth LOCK Servant U Female 35 Scotland Dom Serv Cook
Maria HOLLINGSHED Servant U Female 31 Prescot, Lancashire, England Dom Serv Housemaid
Harriet DAVIES Servant U Female 41 Cheshire, England Dom Serv Waitress
Source Information:      Dwelling Dingle Bank House Census Place Toxteth Park, Lancashire, England

48. Jan Gerrit Borghart,geb/ged. Rotterdam 27-7/2-8-1795, overl. Rotterdam 6-4-1873, tr. Rotterdam 7-8-1816 
49. Susanna Wilhelmina Philippina Breithaupt, geb. Dietz aen de Lahn 1789 (27 in 1816), overl. voor 1873.
NB.
- Bruidegom Jan Gerrit Borghart , geb. Rotterdam , 21 jaar
Vader Hermanus Borghart
Moeder Aaltje Pieks
Bruid Susanna Wilhelmina Philippina Breithaupt , geb. Dietz aen de Lahn 27 jaar
Vader Christoffel Breithaupt
Moeder Dorothea Arendman
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 07-08-1816
Kinderen:
a. Hermanus Borghart, geb. Rotterdam 03-01-1817, zie 24.
b. Johanna Catharina Borghart, geb. Rotterdam 5-12-1818, tr. (1) Rotterdam 1-5-1839 Cornelis van Put, geb. Rotterdam, tr. (2) Rotterdam 12-07-1848 Arie Johannes van Smaalen.
c. Aaltje Borghart, geb. Rotterdam 27-5-1821, tr. Rotterdam 10-05-1843 Arie Schupper, geb. Rotterdam..
d. Susanna Willemina Philippina Borghart, geb. Rotterdam 1-12-1822, tr. Rotterdam 6-7-1853 Hendrik Vermey, geb. Rotterdam.
e. Johanna Gerardina Borghart, geb. Rotterdam 5-12-1824, tr. (1) Rotterdam 3-9-1845 Willem Knegtmans, tr. (2) Rotterdam 18-07-1860 Johannes Verbrugge.
f. Jan Gerrit Borghart, geb. Rotterdam 12-1-1827, overl. Rotterdam 5-4-1827.
g. levenloze dochter, overl. Rotterdam 14-7-1828. 
h. Dorothea Borghart, geb. Rotterdam 13-3-1830, tr. (1) Rotterdam 17-7-1850 Coenraad de Kort, tr. (2) Rotterdam 14-11-1855 Christoffel Vermeij.
i. Jan Gerrit Christoffel Borghart, geb. Rotterdam 14-5-1832, overl. Rotterdam 12-12-1858, tr. Rotterdam 15-08-1857 Adriaantje Rijsdijk, geb. Ridderkerk 1834, overl. Rotterdam 4-4-1868. (Kind: Aplonia Hendrina Suzanna Borghart, geb. 1858)

50. Johannes/Jan Doeleman, ged. Dordrecht 26-2-1791, overl. Rotterdam 21-07-1823 (32 jaar), tr.
51. Flora Dina Doesburg, ged. Dordrecht 25-11-1791, overl. Rotterdam 06-02-1875 (82 jaar).
NB
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1797.01.11
Naam kind Elisabeth
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Vader Doeleman, Joseph
Moeder Reck, Margrita de
[http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46]

Kinderen:
a. Margaretha Doeleman, geb. Rotterdam 22-12-1813
b. Johannes Jacobus Doeleman, geb. Rotterdam 19-8-1815
c. Flora Josina Doeleman, geb. Rotterdam 08-02-1818, zie 25.
d. Jacobus Doeleman, geb. Rotterdam 29-4-1820
e. Joseph Doeleman, geb. Rotterdam 21-9-1822, overl. Rotterdam 23-06-1835 (12 jaar).

generatie 7

96. Hermanus Borghart, jongeman onder Cool wonende Rotterdam/jongeman de ambacht van Cool wonende i/d Boomgaerdslaan onder Cool, otr/tr. Rotterdam 9-/10-5-1794 (beide Luthers)
97. Aaltje Pieks, geb. Groningen ca 1761, jongedochter Groningen wonende Rotterdam/jongedochter Groningen wonendr i/d Boomgaardslaan onder Cool (1794), overl. Rotterdam 22-8-1846 (85 jaar).
NB.
- Dopeling Harmanus Steenhuizen / Getuige Aaltie Pieks
Vader Gerrit Steenhuizen / Moeder Hester Pieks
Plaats Rotterdam Datum doop 05-12-1779
- Dopeling Hermanus Johan Sepmeier
Vader Johan Frederik Sepmeier/ Moeder Anna Katharina Borghard / Getuige Aaltje Picks
Plaats Rotterdam Datum doop 19-02-1806 Geboortedatum 15-02-1806
- Dopeling Catarina Frederica Johan Sepmeijer
Vader Johan Fredrik Sepmeijer / Moeder Catrina Borkhard / Getuige Alida Pikx
Plaats Rotterdam Datum doop 06-01-1808 Geboortedatum 04-01-1808

Kinderen:
a. Jan Gerrit Borghart, geb/ged. Rotterdam 27-7/2-8-1795 (Wonende onder Kool)(get. Jan Gerrit Borghart, Christina Borghart), zie 48.
b. Catharina Hermina Borghart, overl./begr. Rotterdam 14/15-8-1800 (oud 1Ĺ jaar; overleden in de Nadorstlaan onder Cool, vervoerd naar Rotterdam), dochter van Hermanus Borghart.

100. Joseph Doeleman, overl. Dordrecht 19-7-1806, tr. (2) Maijke Bax, tr. (1)
101. Margaretha de Rek, overl. Dordrecht 7-10-1797, dochter Jan de Rek (+ 20-1-1809) en Pieternella Knijp (+ 2-9-1795).
NB
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1797.01.11
Naam kind Elisabeth
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Vader Doeleman, Joseph
Moeder Reck, Margrita de
[http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46]
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1791.02.26
Naam kind Jan
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Vader Doelemans, Joseph
Moeder Reck, Margrita de

Kinderen:
a. Kaatje, ged. Dordrecht 6-2-1789, tr. Dordrecht 18-08-1819 Willem Lipjes.
b. Jan, ged. Dordrecht 26-2-1791, zie 50.
c. Pieternelletje, ged. Dordrecht 22-4-1795.
d. Elisabeth, ged. Dordrecht 11-1-1797, tr. Dordrecht 21-05-1828 [http://www.archieven.nl/46/f/HUW256.99/1828-0066.pdf] Arie de Vos.

102. Jacobus Doesburg, tr.
103. Barbara Versteeg, ged. Dordrecht 25-12-1754, overl. Rotterdam 02-06-1825 (72 jaar).
NB.
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1791.11.25
Naam kind Flora Dina
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Vader Doesburg, Jacobus
Moeder Versteeg, Barbara

Kinderen:
a. Maria, ged. Dordrecht 14-5-1777.
b. Flora Dina, ged. Dordrecht 25-11-1791, zie 51.

generatie 8

194. Jacobus Pieks, tr.
195. Trijntje Weerman

202. Jan de Rek, overl. Dordrecht 20-1-1809, tr. 
203. Pieternella Knijp, overl. Dordrecht 2-9-1795.
Kinderen:
a. Jan, ged. Dordrecht 19-3-1766.
b. Piter, ged. Dordrecht 25-6-1775.

206. Heimen Versteeg, ged. Dordrecht 25-7-1701, schipper (1759), otr. Dordrecht 15-2-1748
207. Florijdana (Sara Dijna, Flora, Floradeina) Bax, ged. Dordrecht 1-8-1724.
NB
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1757.11.05 Naam kind Machiel
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Vader Versteeg, Heijme / Moeder Bax, Florijdana
- Datering 02-10-1759 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht
Naam object in de omgeving van dolhuis Straatnaam vest Bedrag f 700 Folionummer 193v Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is op het slikveld tegenover het oude dolhuis gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826
Overige Personen jesse de heer, koopman
Buur olijfier houtsager
koper heijmen versteeg, schipper
Verkoper anthonij timmers, schipper
- Datering 02-10-1759 Soort akte hypotheek Plaatsnaam Dordrecht
 Naam object in de omgeving van dolhuis Straatnaam vest Bedrag f 400
 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826 Folionummer 194 Aktenummer 1
 Bijzonderheden het onderpand is op het slikveld tegenover het oude dolhuis gelegen.
 Buur olijfier houtsager
 Schuldeiser arnoldus kolster
 Schuldenaar heijmen versteeg, schipper
Kinderen:
a. Cornelia, ged. Dordrecht 15-9-1748.
b. Berbera, ged. Dordrecht 25-12-1754, zie 103.
c. Machiel, ged. Dordrecht 5-11-1757.
d. Judik, ged. Dordrecht 13-12-1760.
e. Adriijana Pieternella, ged. Dordrecht 24-8-1773.

generatie 9

412. Heimen Jansz Versteeg (Voorsteegh), overl. voor 1741, otr. Dordrecht 3-1-1683
413. Judick/Judik Macchielss de Vries.
NB.
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1693.08.03 Naam kind Machiel
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Vader Voorsteegh, Heijmen
Moeder Vries, Judik de

- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1701.07.25 Naam kind Heimen
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Vader Versteeg, Heimen
Moeder Vries, Judick de
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1695.08.31 Naam kind Machiel
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Vader Versteeg, Heijmen Janssen
Moeder Vries, Judik de
- Datering 06-04-1741 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend
Straatnaam riedijkstraat Bedrag f 230
Folionummer 19v Aktenummer 1
Bijzonderheden de erfgenamen van arij lugten zijn ook erfgenamen van maaijke schouman
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820
Overige Personen adriaan van der veer (overleden)
Buur steven dusjongh (weduwe van) + buur heijmen versteeg (erfgenamen van)
Erflater arij lugten (overleden) + Erflater maaijke schouman (overleden)
Koper elisabeth trebellius (weduwe),  theunis lugten, arij lugten (erfgenamen van), Maarten schouman

Kinderen:
a. Jacomina, ged. Dordrecht 1-3-1684, dochter van Heijman Jansen en Judick Machiels (de Vries).
b. Johannes, ged. Dordrecht 22-6-1691, zoon van Heijme Jansz Versteech en Judick Macchielss.
c. Machiel, ged. Dordrecht 3-8-1693.
d. Machiel, ged. Dordrecht 31-8-1695
e. Heimen, ged. Dordrecht 25-7-1701, zie 206.

414. Cornelis Bax, tr.
415. Barber van der Schaar
NB.
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1724.08.01 Naam kind Flora Dina
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Vader Bax, Cornelis
Moeder Schaar, Barber van der

Kinderen:
a. Catrina, ged. Dordrecht 16-12-1714.
b. Cornelis, ged. Dordrecht 27-12-1719.
c. Knelis, ged. Dordrecht 5-11-1721.
d. Maijke, ged. Dordrecht 30-4-1723.
e. Flora Dina, ged. Dordrecht 1-8-1724, zie 207.
f. Trijntje, ged. Dordrecht 26-3-1726.

OVERIGE FEITEN

- George Frederik du PONT, geb. Amsterdam 6-8-1877, koopman, tr. Hendrika Wilhelmina Lieder, geb. Amsterdam 19-12-1878.
Kinderen:
1. Johannes Willem, geb. Amsterdam 1-4-1899, ijzerwerker.
2. Geertruida Johanna, geb. Amsterdam 15-2-1901.
3. Wilhelmus Joannes Fredericus, geb. Amsterdam 5-1-1905, smid;
4. George Frederik, geb. Alkmaar 31-3-1906, meubelmaker, stoffeerder.
5. Hendrica, geb. Alkmaar 22-8-1908, db.
6. Gerardus Antonius, geb. Alkmaar 20-2-1913, automonteur.
7. Louis Hermanus, geb. Alkmaar 3-3-1918, loopknecht.
8. Wilhelmina Louisa, geb. Alkmaar 10-3-1921.
[gezinskaart Alkmaar]