BOUDIER
(Dordrecht)

I. Jan Boudier, overl. voor 1751, tr. Janna Dorret, overl. na 1751.

* * * GENERATIE 2 * * *

IIa. Joannes Boudier j.m. van Normandie woonende in de Boomstraat hebbende schriftelijk consent van sijn moeder Janna Dorret wed. Jan Boudier (1751), eed als klijn bierverkoper met mang.akte (1751), overl. Dordrecht voor 1777, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 21-1/6-2-1751 Maria Anna van Haartwijk/Taartwijk, wed.e Jan Mercier mede wonende in de Boomstraat verclarende geen 2000 gl gegoet te sijn (1751), overl. Dordrecht na 1777/voor 1834.
NB.
- [1751] (onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 21-1-1751 (tr 6/2)
Jan Boudier, j.m. van Normandie woonende in de Boomstraat hebbende schriftelijk consent van sijn moeder Janna Dorret wed. Jan Boudier  m,et
Maria Anna van Taartwijk, wed.e Jan Mercier mede wonende in de Boomstraat verclarende geen 2000 gl gegoet te sijn.
- [1751] Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Jan Boudier nom uxoris
  Datum eed: 08-04-1751
  Beroepsgroep : Klijn bier verkoopers
  Opmerkingen : mang.t acte; (Alle Eed gedaan uijtgesondert Aart van Ormont den 8 April 1751 Coram de Heer van den Brandeler)
  Folio : 11 (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 ŗ 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)
- [1777] Men is voorneemen op maandag den 2 Junii 1777, 's namiddags ten 2 uuren, in het openbaar op te veilen en den 7 derzelver Maand, 's avonds ten 8 uuren, in het Venduhuys de Gouden Moolen te Dordrecht, af te slaan en te verkoopen het LOGEMENT TURNHOUT aldaar nagelaaten door de Weduwe J. BOUDIER, nader onderrigting bij de Notarissen en Procureurs Bax en van der Horst.
[
Bron: Leydse Courant, 26/05/1777; p. 3/4]
Kinderen:
1. Johanna Boudier, ged. Dordrecht (RK) 12-11-1751 (get. Petrus en Johanne Duret), volgt IIIa.
2. Henricus, ged. Dordrecht (RK) 27-12-1764 (get. Henricus Gilzels, Margarita Kemp).
3. Joannes Baptista, ged. Dordrecht (RK) 27-9-1755 (get. Michael Boudier, Johanna Duret), volgt IIIb.
4. Petronella, ged. Dordrecht (RK) 8-6-1753, volgt IIIc.
5. Maria, ged. Dordrecht (RK) 10-10-1754.
6. Andreas, ged. Dordrecht (RK) 24-11-1756, volgt IIId.
7. Petrus, ged. Dordrecht (RK) 28-12-1757, volgt IIIe.
8. Maria, ged. Dordrecht (RK) 16-2-1759.
9. Henricus, ged. Dordrecht (RK) 20-3-1760 (get. Cornelius van Lier, Adriana van Laarschot).
10. Maria Carolina, ged. Dordrecht (RK) 25-4-1761.
11. Christina, ged. Dordrecht (RK) 16-11-1762.

? IIb. Michiel Boudier, jongeman van Vrankrijk wonend: Rotterdam, otr/tr. Rotterdam 21-12-1765/19-01-1766 Johanna Maria van Deijsen, jongedochter van 's Bosch wonend: Rotterdam.
NB.
- [1766] Bruidegom Michiel Boudier, jongeman van Vrankrijk, wonend: Rotterdam
  Bruid Johanna Maria van Deijsen, jongedochter, van S' Bosch wonend: Rotterdam
  Plaats Rotterdam
  Datum trouwen 19-01-1766
  Datum ondertrouw 21-12-1765
  Opmerkingen pro deo
  Bron DTB Rotterdam Stadstrouw
- [1794] Dopeling Joanna Maria Michiel Boudier
  Vader Michiel Piere Boudier / Moeder Machtildus Mulder
  Getuige Henricus Wenix, Joanna Boudier
  Plaats Rotterdam Datum doop 23-03-1794 Geboortedatum 22-03-1794
  Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Johanna Boudier, ged. Dordrecht (RK) 12-11-1751, j.d. gebore van Dordrecht woont op de Boom geadsisteert met haaren voogt Johannes Dengell, wed. van Dordrecht Philip Dengel en woont in de Voorstraat bij den Ruitestijger allen volgens proc. gepasseert voor den notaris van den Oever dd. 17-7-1783 door P. Papillon, overl. Dordrecht 8-12-1796 (45 jaar, beroerte; advertentie Dordrechtsche Courant 13-12-1796), otr/tr. (1) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 2-2-1776 Philip Dengell, j.m. gebore te Sleek in 't Tyrolsche woont in de Voorstraat bij de Pelsebrug hebbende consent van zijn vader Joseph Dengell, otr/tr. (2) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 18-7/1-8-1783 Hendrik Weningh, j.m. van Dordrecht geadsisteert met zijn vader Jacob Weningh woont in de Prinsestraat.
NB.
- [1776] (onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 2-2-1776 (tr. 16/2)
Philip Dengell, j.m. gebore te Sleek in 't Tyrolsche woont in de Voorstraat bij de Pelsebrug hebbende consent van zijn vader Joseph Dengell, met
Johanna Boudier, j.d. gebore van Dordrecht woont op de Boom geadsisteert met haaren voogt Johannes Dengell.
- [1783] (onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 18-7-1783 (tr. 1/8)
Hendrik Weningh, j.m. geadsisteert met zijn vader Jacob Weningh woont in de Prinsestraat, met
Johanna Boudier, wed. Philip Dengel, beide van Dordrecht, en woont in de Voorstraat bij den Ruitestijger allen volgens proc. gepasseert voor den notaris van den Oever dd. 17-7-1783 door P. Papillon.
- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
  Wijk : 01
  Straat : Grotekerksbuurt tot de Vissebrug
  Nummer : 100
  Naam : Hendrik Weenings
  Opmerkingen : Eed gedaan 3 Feb.
  Bron : SAD 3-3423 folio 030
- [1794] Dopeling Joanna Maria Michiel Boudier
  Vader Michiel Piere Boudier / Moeder Machtildus Mulder
  Getuige Henricus Wenix, Joanna Boudier
  Plaats Rotterdam Datum doop 23-03-1794 Geboortedatum 22-03-1794
  Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat
- [1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : H. Wening
  Leeftijd : 46
  Woonplaats : A202
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1798-1801] Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
Hendrik Weningh A202 10-7-1798
Hendrik Wening A202 18-12-1798
Hendrik Weningh A202 9-4-1799
Hendrik Weningh A202 25-6-1799
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805
Hendrik Wening C1781
Hendrik Weningh A202
Hendrik Weningh A202
- [1806-1807] Regt van patent 1806 en 1807
NAMEN der GEPATENTEERDEN : H. Weningh
Woonplaats : A202
BENAMINGEN en OBJECTEN  : winkelier
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
Hoofdstuk : 2 Afdeling : 1 Artikel : 18 Begroting : 2
Data der Afgifte : 14 meij Jaartal : 1806
Eindiging : 31 Dec. 1806
BETALINGEN.
Voor het Land : 10-1-0
Voor de Stad en de Merwede : 0-11-0
Opmerkingen :
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 036
+
NAMEN der GEPATENTEERDEN: H. Weeningh
Woonplaats : A202
BENAMINGEN en OBJECTEN : als winkelier
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
Hoofdstuk : 2 Afdeling : 1 Artikel : 18 Begroting : 2
Data der Afgifte : 20 Meij Jaartal : 1807
Eindiging : 31 Dec. 1807
BETALINGEN.
Voor het Land : 10-1-0
Voor de Stad en de Merwede : 3-5-0; 0-13-0
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 311
- [1808] Regt van patent 1808
  Uitgegeven den : 20 meij 1808
  Eindigende den : 31 december 1808
  NAMEN der GEPATENTEERDE : H. Weeningh
  Woonplaats : D0114
  NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : winkelier
  Afdeling : 1 Artikel : 18 Begroting : 1
  Voor het Land : 1-0-8 Voor de Stad : 0-6-8 Leges : 0-1-0 Totaal : 1-8-0
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 592 paginanummer : 111
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Prinsestraat D0114
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: H. Wening
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: winkel
Classis: 35
Somma: 6-0-0
Aanmerkingen: 3-0-0
Folionummer en bron: 09 van archiefstuk SAD 5-897


IIIb. Joannes Baptista Boudier, ged. Dordrecht (RK) 27-9-1755, j.m. van Dordrecht woont op de Boom geads. met zijne voogt Jacobus de Man, logementhouder (1811), rentenier/67 jaar (1823), zonder beroep (1834), overl. Dordrecht 5-5-1834 (akte 212; B92 op den Boom, 78 jaar, doorgestreept Jan Boudier, 57 jaar getrouwd; advertentie Dordrechtsche Courant 8-5-1834), otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten)11/25-4-1777 Anna Catharina van Hoeck (Hoek), geb. Antwerpen 1754, j.d. gebore en woonende te Antwerpen hebbende schriftelijk consent van hare moeder Clara Holen wed. Cornelis van Hoek, 80 jaar in 1834, zonder beroep (1834), overl. Dordrecht 1-7-1838 (aktenr 334; 84 jaar, B92 Groothooft; advertentie Dordrechtsche Courant 3-7-1838), dochter van Cornelis van Hoek (overl. Antwerpen) en Clara Hoolen (overl. Antwerpen).
NB.
- [1777] onderscheiden gezindten 11-4-1777 (tr. 25-4-1777)
Jan Boudier, j.m. van Dordrecht woont op de Boom geads. met zijne voogt Jacobus de Man, met
Anna Catharina van Hoek, j.d. gebore en woonende te Antwerpen hebbende schriftelijk consent van hare moeder Clara Holen wed. Cornelis van Hoek.
- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 17-05-1788
  Beroepsgroep : gilden: Gild van den Eijnde [tappersgilde]
  Naam : Jan Bodier
  Opmerkingen : absent, op den 27 Junij afgelegt
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- [1811] (paspoort 1811) F084 (21-9-1811) Jan Boudier, 56 jaar, 1.65 m.;
- [https://www.familysearch.org/search/collection/list#page=1&region=EUROPE]

Kinderen:
1. Maria Joanna Boudier, ged. Dordrecht (RK) 8-4-1778, tr. Rotterdam 25-9-1822 Jan Hendrik Schaarman, geb. Dordrecht (40 jaar in 1822), zoon van Jacob Schaarman en Anna Sophia Baaren.
2. Joannes Baptista Boudier, ged. Dordrecht (RK) 3-5-1780, volgt IV.
3. Clara Boudier, ged. Dordrecht 27-1-1782, overl. Dordrecht 1856, tr. Dordrecht 16-4-1823 Jan Willem Kolkman, geb. Dordrecht (24 in 1823), zoon van Frederik Kolkman en Maria Doremans.
4. Petrus, ged. Dordrecht (RK) 10-10-1784 (get. Petrus Boudier, Joanna Boudier).
5. Joanna, ged. Dordrecht (RK) 10-10-1784 (get. Petrus Boudier, Joanna Boudier).
6. Joanna Catharina, ged. Dordrecht (RK) 25-11-1786 (get. Hendrik Wening, Joanna Bodier).
7. Dorothea Maria, ged. Dordrecht (RK) 28-2-1789 (get. Michael Bodier, Maria Holen).
8. Henricus (Hendrik Boudier), ged. Dordrecht (RK) 12-9-1791 (get. Henricus Wening, Magtildis Mulder), postmeester (1813), zoon van Jan Boudier en Anna Catharina van Hoeck, tr. Zierikzee 16-10-1813 Pietronella van Dijk, geb. Zierikzee (16 in 1813), dochter van Gerardus van Dijk en Wilhelmina de Wijs. (Kinderen: Johannis Baptistus Boudier, geb. Dordrecht, overl. Rotterdam 29-7-1864 (49 jr), tr. Zierikzee 21-7-1835 Maria Geradts; Gerardus Boudier).
9. Andreas, ged. Dordrecht (RK) 1-2-1795.
10. Andreas, ged. Dordrecht (RK) 3-7-1796 (get. Andreas Baudier, Adriana van Heel).

IIIc. Petronella Boudier, ged. Dordrecht (RK) 8-6-1753, j.d. gebore te Dordrecht woond op den Boom met schriftelijke consent van hare moeder Maria van Taartwijk wed. Jan Boudier, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 8/23-10-1773 Johannis Dengel, j.m. gebore te Sleek in Tirool woond op den Rietdijk.
NB.
- (onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 8-10-1773 (tr. 23/10)
Johannis Dengel, j.m. gebore te Sleek in Tirool woond op den Rietdijk, met
Petronella Boudier, j.d. gebore te Dordrecht woond op den Boom met schriftelijke consent van hare moeder Maria van Taartwijk wed. Jan Boudier.


IIId. Andreas Boudier (A. Bodier), ged. Dordrecht (RK) 24-11-1756, jongeman van Dordrecht, B228 (1796), stukadoor (1808), overl. voor 1838, otr/tr. Rotterdam 23-6/11-7-1784 (attestatie gegeven aan Antwerpen) Johanna van Hoek, jongedochter van Antwerpen.
NB.
- [1784] Bruidegom Andreas Boudier , jongeman , van Dordrecht
  Bruid Johanna van Hoek , jongedochter , van Antwerpen
  Plaats Rotterdam Datum trouwen 11-07-1784 Datum ondertrouw 23-06-1784
  Opmerkingen attestatie gegeven aan Antwerpen; attestatie teru
  Bron DTB Rotterdam Stadstrouw
- [1785] Dopeling Henricus Joannes Boudier
  Vader Andreas Boudier / Moeder Joanna van Hoek 
  Getuige Henricus Weenig / Adriana van Hoek
  Plaats Rotterdam Datum doop 21-06-1785
  Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger
- [1788]
Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 17-05-1788
  Beroepsgroep : gilden: Gild van den Eijnde [tappersgilde]
  Naam : Antonie Bodier
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
  Wijk : 08
  Straat : Beginnende aan de Kolfstraat tot de Vriesestraad
  Nummer : 017
  Naam : A. Bodier
  Opmerkingen : woont thans te Rotterdam & logeert maar nu & dan bij zijn broeder; Eed gedaan den 26 Febr. 1789
  Bron : SAD 3-3423 folio 005

- [1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : A. Boudier Leeftijd : 40 Woonplaats : B228
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : A. Boudier
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B228
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798-1801] stemgerechtigden 1798-1801:
  Andreas Boudier B228 9-4-1799
  Andreas Boudier B228 22-5-1801
  Andreas Boudier B228 25-6-1799
  Andries Boudier B228 10-7-1798
- [1798-1805] stemgerechtigden 1798-1805:
  A. Boudier B228
  Andreas Boudier B228
  Andreas Boudier B228
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : A. Boudier
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B228
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 13
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1806] Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
  Nummer : 031
  Datum aangifte : 24-01-1806
  Naam : 't kind van Andreas Boudier
  Leeftijd : oud 17 maanden
  Overlijdensdatum : 24-01-1806
  Opmerkingen : de ouders leven
  Woonplaats : B228 Wijnstraat
  Aangegeven door : bidder Knops
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 99
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Wijnstraat B228
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: A. Boudier
Ongehuwd: 1 Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: stukadoor
Classis: 36 Somma: 4-0-0 Aanmerkingen: 3-0-0
Folionummer en bron: 17 van archiefstuk SAD 5-895
- [1808] Ik Ondergeteekende maak bekend, als dat ik, om wettige redenen, de Compagnieschap met PIETER TESSA met ultimo October 1807 gedissolveerd heb, en nu sedert primo Januarij 1808 met M.D. ABBONDIO geassocieerd ben; belovende een ieder eene prompte bediening, en verder, dat er geene Rekeningen in de Stad Dordrecht valideeren zullen als onder handteekening van A. BOUDIER of zyn huisvrouw. 
A. Boudier, Mr. Stukadoor te Dordrecht. Dordrecht, den 8 Januarij 1808.
[Dordrechtsche courant 12-01-1808]
- [1812/1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Andries Boudier
Woonplaats : C0607 geheel
Beroep : stucadoor
Belasting (of huurwaarde?): 60
Folionummer : 25
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Kinderen:
1. Henricus Joannes Boudier (Hendrik), ged. Rotterdam 21-6-1785 (RK), begr. Rotterdam 19-7-1786 (Molesteeg in de Lindeboom; overledene was 1 jaar).
2. Jan, geb. 1786, begr.
Rotterdam 29-10-1787 (Molesteeg in de Lindeboom; overledene was 1ľ jaar).
3. Petrus Andreas Boudirt
, ged. Rotterdam (Rooms-Katholiek Steiger) 25-08-1788 (get. Petrus Boudirt, Anna Maria van Hoeck).
4. Joanna Cecilia, ged. Dordrecht (RK) 25-6-1790 (get. Joannes Bodier, Cecila van Hoek).
5. Andreas Joannes Baptista, ged. Dordrecht (RK) 29-4-1792 (get. Jan Bapttista van Hoek, Maria Hoole).
6. Andreas Jacobus, ged. Dordrecht (RK) 15-3-1795 (get. Jacobus de Naijer, Maria van Hoek).
7. Anna Catharina Henrica, ged. Dordrecht (RK) 31-3-1797 (get. Hendrik Woning, Anna van Hoek).
8. Maria Petronella, ged. Dordrecht (RK) 3-1-1799 (get. Petrus Fella, Maria Bodier).
9. Joannes Baptista, ged. Dordrecht (RK) 16-8-1800.
10. Anna Catharina, ged. Dordrecht (RK) 28-6-1802.
11. kind, geb. 1805, overl. 24-1-1806 (17 mnd).

IIIe.
Petrus Boudier (Pieter Bodier), ged. Dordrecht (RK) 28-12-1757, j.m. gebore te Dordrecht woont op den Boom geass. met zijn voogt Jacobus de Man (1785), overl. ca 1795/1798, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 27-5/17-6-1785 (geboden te Antwerpen 12/6) Caecilia van Hoek, geb. Antwerpen 1757 (54 in 1811) j.d. gebore te Antwerpen woont op den Boom (1785), woont D1122 (1798), paspoort naar Parijs (1811), dochter van Cornelis van Hoeck en Clara Hoolen; zij tr. (2) 1798/1811 Johannes Constantinus Smits, geb. Weiswiller bij Aken (Duitsland) 1762, tapper en soesenbakker, confiturier (1808).
NB.
- [1785] (onderscheiden gezindten) otr. Dordrecht 27-5-1785 (geboden te Antwerpen 12/6; tr. 17/6)
Pieter Boudier, j.m. gebore te Dordrecht woont op den Boom geass. met zijn voogt Jacobus de Man, met
Cecilia van Hoeck, j.d. gebore te Antwerpen woont als voren.

- (1795) Eerste persoon Hoeck, Cecilia van / Tweede persoon Boudier, Pieter / Opmerkingen weduwe van
Aktenummer 33 Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Inventarisnummer 1252
- [1788]
Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 25-06-1788
Beroepsgroep : gilden: kramers
Naam : Pieter Bodier
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
  Wijk : 08
  Straat : Beginnende aan de Kolfstraat tot de Vriesestraad
  Nummer : 017
  Naam : Pieter Bodier
  Opmerkingen : eed gedaan 23 Feb.
  Bron : SAD 3-3423 folio 005

- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : dewed. Pieter Boudier
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D1122
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1811]
(paspoort 1811) D194 (16-7-1811) Cecilia van Hoek e.v. Johannes Constantinus Schmidt, geb. Antwerpen, naar Paris, 54 jaar, 1.58 m.;
Kinderen:
1. Maria Anna, ged. Dordrecht (RK) 10-5-1786).
2. Joannes Baptista, ged. Dordrecht (RK) 3-1-1791.
3. petrus Andreas, ged. Dordrecht (RK) 3-9-1792.
4. Petrus Joannes Boudier, ged. Dordrecht (RK) 26-7-1795, overl. Erp 16-7-1870, tr. Arnhem 22-04-1819 Neelida Maria Christiana Schumann, geb. Den Haag. (kinderen: Joannes Constantinus Wolfgangius Boudier, geb. Nijmegen 31-10-1820; Cecilia Adriana Sophia Boudier, geb. 1822)

* * * GENERATIE 4 * * *

IV. Johannes Baptista Boudier, geb. 1780 (38 in 1818), logementhouder (1835; 55 jaar), overl. Dordrecht 19-5-1846 (66 jaar; advertentie Dordrechtsche Courant 23-5-1846), begr. Dordrecht 23-5-1846 (66 jaar; veld D), zoon van Jan Boudier en Anna van Hoek, tr. Rotterdam 15-7-1818 (drie kinderen geŽcht) Marina van der Mussele, geb. Zierikzee (35 in 1818), overl. Dordrecht april 1853 (advertentie Dordrechstche Courant 26-4-1853), dochter van Costiaan van der Mussele en Tonia van der Werk.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.106/1835-0164.pdf]
- (paspoort 1811) E032 (29-7-1811) Jean Baptiste Boudier, naar Amsterdam/Anvers, 31 jaar, 1.705 m.;
- Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
Volgnummer : 19
Naam : Alexander Lodewijk Karel Boudier
Ouderdom : 20
Beroep : particulier
Woonplaats : B092 Boom
Ongehuwd/gehuwd/wedn : ongehuwd
Aanmerkingen : gebrek aan 't regteroog, is geadjourneerd
Boek : ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen Bron : SAD 5-548
+
Volgnummer : -
Naam : Alex. Lod. Carel Boudier
Ouderdom : 20
Beroep : particulier
Woonplaats : B092 Boom
Ongehuwd/gehuwd/wedn : -
Aanmerkingen : gebrek aan het regteroog; geadjourneerd
Boek : vrijstelling landstorm Bron : SAD 5-562a
- Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
  Naam : A.L.C. Boudier
  Woonplaats : Wijnstraat B113 geh.
  Beroep : geen
  Eigen of huur : huur
  Getal kinderen : drie
  Aanmerkingen : C217
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
  Bron : SAD 5-655 Cohier van Letter B (aangelegd ca 1835)

Kinderen:
1. Alexander Lodewijk Carel Boudier, geb. Rotterdam 12-3-1812, overl. Leende 12-05-1886, tr. Den Haag 11-03-1835 Henderika van Driel, geb. Dordrecht, dochter van Alebertus van Driel en Margrita den Nieuwenboer. (Kinderen: Marina Boudier , tr. 1859 Johannis Joosten; Petrus Joannes Boudier (logementhouder), geb. Dordrecht, tr. Arnhem 1869 Helena Christina Holtus )
2. Johannes Baptistis Boudier, geb. Rotterdam 24-1-1814 (33 in 1847), overl. Arnhem 21-9-1889, tr. Dordrecht 6-10-1847 Anna Margritha Hubertina Gors, geb. Dordrecht (23 in 1847), dochter van Jacobus Gors en Anna Catharina Schnieders.
3. Anna Catharina Maria Boudier (Anna Catharina Maria van de Mussel), geb. Rotterdam 29-1-1816 (erkenning ouders op 15-7-1818), tr. Dordrecht 28-10-1835 Petrus Sebastianus Tijssens, geb. (28 in 1835), kantoorbediende.
4. Pieter Joannes Boudier, geb. Rotterdam 22-4-1819.
5. Franciscus Joannes Boudier, geb. Dordrecht 4-9-1820, tr. Dordrecht 25-8-1858 Hermina van Efferen, geb. Dordrecht 1822, dochter van Pieter van Efferen en Adriana van Geluk.
6. Cicilia Helena, geb. Dordrecht 5 april 1822.
7. Hendrika Pieternella, geb. Dordrecht 1 juni 1823.

(c) Dordrecht juni 2011 en juni 2012.