BRANDENBURG VAN DER GRONDEN
Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam, Batavia, Den Haag

I. Abraham van der Gronden, ged. Harderwijk 3 mei 1731, tr. Dirkje de Jong, ged. Enkhuizen 10-1-1740. 

II. Wouter Roelof van der GRONDEN, ged. Hoorn 1770, overl. Harderwijk 1-2-1849 (79 jaar), zoon van Abraham van der Gronden en Dirkje de Jong, tr. (1) Elizabeth Johanna BOMMEL, geb. Valkkoog 26-11-1771, tr. (2) Petronella Anthonia BRANDENBURG, ged. Enkhuizen 14-3-1784, tr. (3) Maria WETTIG, ged. Amsterdam 13-6-1876, overl. Harderwijk 22-09-1846, dochter van Johannes Wettig en Maria ter Zwaak.
NB.
* [http://stamboom-boden.com/getperson.php?personID=I1083899151&tree=1]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Abraham van der Gronden. [http://home.quicknet.nl/qn/prive/aajg.pennink/parenteelsjvandergronden.htm]
2 Petrus Wilhelmus van der Gronden. [http://home.quicknet.nl/qn/prive/aajg.pennink/parenteelsjvandergronden.htm]
Kinderen tweede huwelijk:
1. Elisabeth Johanna van der Gronden, geb. Hoorn 13-8-1802, tr. Enkhuizen 22-08-1824 Evert Groenewoud, geb. Enkhuizen 1-12-1799, kleermaker (1824), zoon van Jan Groenewoud en Maartje Blank.
2. Izaak Brandenburg van den Gronden, geb. Den Haag 3-11-1805, volgt III.
Kinderen derde huwelijk:
1. Maria Diderica Elisabetha van der Gronden, geb/ged Amsterdam 29/30-09-1810.
2. Jan Willem van der Gronden, geb. Amsterdam 1813 (39 in 1852), zoon van Wouter Roeloff van der Gronden en Maria Wettig, tr. Vlieland 29-2-1852 Diderica Carolina Josephina van der Kop, geb. 1820 (32 in 1852), overl. Tiel 10-12-1893 (74 jaar), dochter van Fredrik Hendrik van der Kop en Catharina Theodora Elizabeth Brandenburg.
(Dochter: Maria Susanna van den Gronden, geb. Amsterdam 1853 (50 in 1903), overl. Utrecht 2-4-1915, tr. Utrecht 23-07-1903 Johannes Gravendaal)
3. Susanna Catharina van der Gronden, geb. Amsterdam 7-5-1815, overl. ald 17-03-1899. [http://home.quicknet.nl/qn/prive/aajg.pennink/parenteelsjvandergronden.htm]

III. Isaac BRANDENBURG VAN DER GRONDEN, geb. Den Haag 3-11-1805, koopman (1827), tr. (1) Enkhuizen 15-4-1827 (echtscheiding Amsterdam 20-05-1839) Eva Geertruid van Rijneveld, geb. Enkhuizen 4-1-1807, dochter van Nicolaas Abraham van Rijneveld en Johanna Ris, tr. (2) Vledder 22-04-1853 Anna Maria Roelofs, geb. Amsterdam 6-6-1798, weduwe van Antoon Diedrik Hafkam (1853), overl. Frederiksoord (Vledder) 12-10-1861, dochter van Carel Roelofs en Catharina Naastepad, tr. (3) Vledder 7-6-1862 Trijntje Bakker, geb. Steenwijk 28-7-1792, weduwe van Lubbert Derks Nijk, overl. Frederiksoord (Vledder) 2-7-1875, dochter van Hendrik Bakker en Aeltjen Hartijers.
NB.
* [http://home.quicknet.nl/qn/prive/aajg.pennink/parenteelsjvandergronden.htm]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Petronella Maria Elisabeth Antonetta Brandenburg van der Gronden, geb. Amsterdam 11-2-1828, volgt IVa.
2. Abraham Johannes van der Gronden, geb. Nieuwer Amstel 22-04-1829, volgt IVb.
3. Elisabeth Wilhelmina Agatha van der Gronden, geb. Harderwijk 24-1-1831, overl. ald. 1-2-1831.
4. Agatha Wilhelmina Brandenburg van der Gronden, geb. Amsterdam 10-11-1832, overl. Amsterdam 18-04-1912, tr. Amsterdam 19-11-1891 Jacobus Nuewenhuissen, geb. Amsterdam 14-06-1814, overl. Amsterdam 6-4-1901.

IVa. Petronella Maria Elisabeth Antonetta BRANDENBURG VAN DER GRONDEN, geb. Amsterdam 11-2-1828, tr. Amsterdam 3-8-1854 Frans Verschuur Pz, geb. Dordrecht 7-4-1822, wedn.
NB.
- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 deel 5:32
   wijk B Wolwevershaven no. 320
1. Verschuur Pz, Frans 1822 Dordrecht, weduwnaar, assuradeur, H(trouwt) 3-8-1854;
2. Verschuur, Alida Maria 1847 Dordrecht;
3. Verschuur, Sija 1849 Dordrecht;
4. Verschuur, Elisabeth Maria 18-3-1852 Dordrecht;
5. Verschuur, Frans 16-12-1850 Dordrecht;
6. Verschuur, Nicolaas Christoffel 8-5-1855 Dordrecht, overl. Dordrecht 7-9-1855;
7. v.d. Gronden, Petronella Maria Elis. Antonetta Brandenburg 11-2-1828 Amsterdam, H(getrouwd), zonder beroep, vestigt zich uit Amsterdam op 20-7-1855;
[De nummers 1-2-3-4-5-7 vertrekken 20 november 1855 naar Amsterdam.]

IVb. Abraham Johannes BRANDENBURG VAN DER GRONDEN, geb. Nieuwer Amstel 22-04-1829, overl. Rotterdam 15-7-1878, tr. Batavia 11-05-1865 Zèline Mèry Louise Alexandrine Borel, geb. Bordeaux, overl. Soerabaja 19-07-1875.
NB.
*  Brandenburg van der Gronde, mej. Z.M.L.A.
Christiaan Huygens, van Batavia naar Amsterdam, 4 Sept. te Belawan aangekomen
[Vaderland 8-9-1937, editie 2, blad 7]
* Bij het personeel der militiare administratie van het leger in Oost Indie:
Tot 2den luitenant-kwartiermeester: den sergeant A.J. Brandenburg van der Gronden, van het 6de regement infanterie en den sergeant-titulair H.J. Hennige van het instructie-bataillon...
[Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 30 door Netherlands Ministerie van Oorlog - 1864]
Kinderen:
?1. Marie Brandenburg van der Gronden, geb. Batavia 1875, volgrt Va.
?2. J. Brandenburg van der Gronden, volgt Vb.

Va. Marie Brandenburg van der Gronden, geb. Batavia 1875, wonende te s Gravenhage (1924), overl. Wassenaar 1-5-1933 (58 jaar; crematie Velsen), tr. Pieter Daniel Werre, wonende te s Gravenhage (1924), overl. 's-Gravenhage 6-11-1933 (54 jaar; crematie te Velsen), zoon van Piet Werre (-1920) en Clara Maria Schultz (-1924).
NB.
* overlijdensadvertentie Piet Werre, overl. Chateau d'Oex, 70 jaar, crematie Lausanne (Vaderland 21 dec 1920);
* overlijdensadvertentie C.M. Schultz (Vaderland 23 Juni 1924);
* overlijdensadvertentie Marie Brandenburg vd Gronden (Vad 1933_05_03_2_06);

* overlijdensadvertentie Pieter Daniel Werre, Conradkade 61 (Vaderland 1933_11_08_2_04);
Kinderen:
1. J.P. Werre (Jan), wonende te 's-Gravenhage (1933), overl. na 1933, tr. voor 1933 M.G. Anthonisse. (Zoon: Peter Frans, geb. voor 1933)
2. Pieter Daniel Werre Jr (Piet), wonende te s Gravenhage (1924), verloofd (1933), overl. na 1933.

Vb. J. Brandenburg van der Gronden, wonende Geneve (1923), tr. Petronella Aussems, wonende Geneve (1923), dochter van P. Aussems en .. Grouw (-1923).
NB.
* overlijdensadvertentie Grouw (Vaderland 26 febr 1923);
* Brandenburg van der Gronden- Aussems en 2 kind., Mevr. P.A.C.M.
  per ss. "Koningin Regentes" 19 Aug. van Amsterdam naar Batavia (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
  [BRON: De Indische Mercuur nr. 33 1899]
Kinderen:
1. Paul Alexandre Johannes Wilhelm Brandenburg van der Gronden, geb. Willem I (Java) 17-4-1898, volgt VI.

VI. Paul Alexandre Johannes Wilhelm Brandenburg van der Gronden, geb. Willem I (Java) 17-4-1898, tr. Margaretha Francina Klink.
NB
* Brandenburg van der Gronden, Paul Alexandre Johannes Wilhelm. Comm. in Effecten te Amsterdam. - Geb. te Willem I (Java), 17 April 1898. - Vader: Johannes Christoffel Brandenburg van der Gronden, Maj.-Intendant N.-I. Leger; Moeder: Petronella Aussems. - Geh. met Margaretha Francina Klink. Kinderen: Jolian Willem Paul, geb. 22 Sept. 1920; Paul Alexandre Christoffel Willem, geb. 22 Mei 1930. - Te Genève, de geboortestad van zijn ouders, bezocht B. v. d. Gr. de H.B.S. en de Handelsschool, om, na het beëindigen van zijn studiën, in 1912, als employé in dienst te treden bij de Société de Banque Suisse, aan welke instelling hij een jaar verbonden bleef. Voordat hij einde 1913 naar Indië vertrok om daar een betrekking bij de firma Monód & Co. en G. L. Sirks & Co. te aanvaarden, werkte hij gedurende korten, tijd bij de Swiss Bank te Londen en de Société Générale te Parijs.  In 1930 ging hij over tot de oprichting der huidige firma P. A. J. W.  Brandenburg van der Gronden. Deze effectenzaak beweegt zich buiten het commissiebedrijf zeer veel op het gebied der arbitrage. - B. v. d. G. heeft veel gereisd, niet alleen in Europa, doch ook in Azië. O.m. bezocht hij China en Japan. - Hij bezit een interessante postzegelverzameliiig. Nassau Dillenburgstraat 5, 's-Gravenhage.
[BRON: http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0227-01.pdf]
* Brandenburg v.d. Gronden, echtg. en baby, P.A.J.W.
  Patria, 7 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken
  [NRC 3-7-1922, ed. 2, blad 7/14]
* Brandenburg v.d. Gronden, P.A.J.W. + Brandenburg v.d. Gronden en kind, mevr.
  PATRIA dat 18 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
  [bron: NRC 19-11-1922 (via 19-11-1923, ed. 1, blad 6/14)]
* Brandeburg van der Gronden, fam. P.A.J.W.
  Sibajak, 4 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 26 Juli te Marseille aangekomen
  [Vaderland 28-7-1928, editie 2, blad 2/16]
* Brandenburg v.d. Gronden, fam. P.A.J.W.
  Sibajak, 6 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken
  [NRC 7-3-1929, ed. 1, blad 8]
* Brandenburg v.d. Gronden, fam. P.A.J.W.
  Indrapoera, van Batavia naar Rotterdam, 5 Sept. van Marseille vertrokken
  [Vaderland 7-9-1930, editie 0, blad 8]
* C.I. Brandenburg van der Gronden ?-?-? nee
   P.A.J.W. Brandenburg van der Gronden 17-4-1893 ja
[gezinskaarten Amsterdam 1893-1938]
* Eindexamens Gymnasia. Den HAAG - Geslaagd: J.W.P. Brandeburg van den Gronden;
[Vaderland 1939_06_13_1_03]
* Brandenburg van der Gronden, J.W.P. [?=
Jolian Willem Paul, geb. 22 Sept. 1920?]
   Dempo, 20 Juli van Rotterdam naar Batavia
   [Vaderland 23-7-1938, editie 2, blad 11]
- 141. Hier rust / ons geliefde zoontje / William Roy / Brandenburg vd Gronden / geb. 23 Aug. 1929 / overl. 8 Nov. 1929.
[Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java - Pagina 179 door Paul Constant Bloys van Treslong Prins - 1939]

Kinderen:
1. Jolian Willem Paul, geb. 22 Sept. 1920.
?2. William Roy Brandenburg vd Gronden, geb. 23-8-1929, overl. 8-11-1929.
3. Paul Alexandre Christoffel Willem, geb. 22 Mei 1930.

LOSSE FEITEN

- J.C. Brandenburg van der Gronden, 2e luit. kwartierm., tr. NN.
NB.
* Brandenbuurg van der Gronden, 2e luit. kwartierm. en echtg., de heer J.C.
  per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken 9 April van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
  [De Indische Mercuur nr. 16 1892]
* Brandenburg van der Gronden, de heer J.C.
  per ss. "Prinses Sophie" 6 Augustus van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
  [De Indische Mercuur nr. 32 1898]

- Ch.I. Brandenburg v.d. Gronden, tr. NN
NB.
* Brandenburg v.d. Gronden, Ch.I. + Brandenburg v.d. Gronden, mevrouw
   Vondel, dat 17 September van Amsterdam naar Java vertrekt
   [NRC 16-9-1921, ed. 2, blad 16/18]
* C.I. Brandenburg van der Gronden ?-?-? nee
   P.A.J.W. Brandenburg van der Gronden 17-4-1893 ja
[gezinskaarten Amsterdam 1893-1938]

- N.A. Brandenburg van der Gronden, tr. Hoon.
NB.
* Brandenburg van der Gronden-Hoon, mevr. N.A.
Johan de Witt, van Batavia n. Amsterdam, 10 Augustus van Sabang vertrokken
[Vaderland 19-8-1931, editie 1, blad 3]
* Brandenburg van der Gronden, mevr. N.A.
Christiaan Huygens, van Batavia naar Amsterdam, 20 Nov. van Colombo vertrokken
[Vaderland 6-12-1932, editie 2, blad 3]
* Brandenburg-v.d. Gronden, mevr. N.A.
Christiaan Huygens, 23 November van Batavia vertrokken en 20 December te Amsterdam verwacht
[Vaderland 15-12-1932, editie 1, blad 6]


- overleden 3 aug 1930 A. Brandenburg van der Gronden, vrouw, Amsterdam;
[Vaderland 1930_08_06_1_04]

- Brandenburg van der Gronden Reckwerth, de heer F.
per ss. "Prins Alexander" vertrokken 15 Maart van Amsterdam naar Batavia
(Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 12 1890

(c) EvD Dordrecht mei 2008.