BRANTENAAR
Hardenberg/Amsterdam/Dordrecht

I. Jochem Hendrik Brantenaar, geb. Hardenberg ca 1735, van den Hardenbergh gereformeert odu 35 jaar in de St. Jan Straat te Amsterdam (1770), overl/gebr. Sint Anthoniskerkhof te Amsterdam 14/20-11-1809, otr. Amsterdam 20-4-1770 Johanna Heerspenk/Hersping, ged. Coevorden 8-7-1736, lidmaat te Amsterdam met attestatie Zwolle 23-2-1764, wonende Prinsengracht te Amsterdam (1764), van den Hardenberg Gereformeert 30 Jaren op de Leijdze Gragt te Amsterdam (1770), wonende Haarlemmerdijk te Amsterdam (1778), over/begr. Elandstraat in de Bloempottengang/Westerkerkhof te Amsterdam 30-6/5-7-1807 (verval van krachten en benauwde borst), haar vaders Jan Heerspink te Hardenberg Consent (1770), dochter van Jan Jansen Hersping/Heersmink en Aaltien/Aeltjen Geerts/Gerrits Wolbink
NB.
- (Amsterdam) Jan Fredrik doopdatum: 30-09-1770
  kerk: Kerk aan huis godsdienst: Evangelisch-Luthers
  vader: Brantenaar, Jochem Hendrik moeder: Heerspenk, Johanna
  getuige: Heerspenk, Jan getuige: Heerspenk, IJda
  bron: 253 p. 112 (folio 72) nr. 3 Doopregister: NL-SAA-23872192
- (Amsterdam) kind: Ida Jannetje doopdatum: 09-05-1773
  kerk: Lutherse Kerk godsdienst: Evangelisch-Luthers
  vader: Brantenaar, Jochem Hend'k moeder: Hersping, Johanna
  getuige: Hessenbosch, Jan getuige: Hersping, Ida
  bron: 256 p. 98 (folio 66) nr. 1

- (Amsterdam) Alieda Geesiena doopdatum: 03-09-1775
  kerk: Nieuwe Kerk godsdienst: Hervormd
  vader: Branttenar, Hendrik moeder: Heerspink, Johanna
  getuige: [van der] Heijde, Pieter getuige: Heerspink, Geesje
  bron: 57 p. 382 (folio 191v) nr. 15 Doopregister: NL-SAA-23862363
- [Heerscopinc: de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink ... - B.J. Finke, W. Heerspink - 2008 - 798 pagina’s]

Kinderen:
1. Jan Fredrik Brantenaar, ged. Amsterdam ( Evangelisch-Luthers) 30-9-1770.
2. Alieda Geesien Brantenaar (Branttenar), ged. Amsterdam (Hervormd) 03-09-1775.
3. Ida Jannetje Brantenaar, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 9-5-1773.

II. Jan Frederik Brantenaar, geb/ged. Amsterdam 29/30-9-1770 (43 in 1814), A514/billet (1804), winkelier/C1520 (patentregt 1811), koetzier (liste civique/stemgerechtigde), ambachtsman (dec 1813), koetzier (sept 1814), overl. Dordrecht 28-2-1816, tr. Amsterdam 5-5-1795 Elzelina van der Maas, geb. 1774, 48 jaar/zonder beroep (1822), 52 jaar/zonder beroep (1828).
NB.
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Jan Frederik Brantenaar
  Woonplaats (info): A514
  Grondvergadering (kiesdistrict) : Vijfde grondvergadering A460-B25
  Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : Jan Fredrik Brantenaar
  Woonplaats (info): A514
  Opmerkingen : (folio 8vs)
  Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigde, binnen Dordrecht ende Merwede
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a
- [1803] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
  Ik belove trouw aan de Constitutie, en onderwerping aan de Wet.
  Dordrecht, den di 15 maart 1803 Naam : J.F. Brantenaar
  Folionummer : 07vs Bron : SAD 4-130 
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Jan Brantener
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A514
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwstraat C1453
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: J.F. Brandraven
  Ongehuwd: - Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: -
  Classis: - Somma: - Aanmerkingen: -
  Folionummer en bron: 119 van archiefstuk SAD 5-896

- [1808] Kohieren betreffende de quotisatie (verm. 1808) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : J.F. Brandraven
 
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1453
  Klasse : 41 (regel doorgestreept)
  Belasting : 0-10-0
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- [1811] Regt van patent 1808-1811 (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek)
  Uitgegeven den : 18 febr. - 31 okt. 1811
  Eindigende den : 31 december 1811
  NAMEN der GEPATENTEERDE : J.F. Brantenaar Woonplaats : C1520
  NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : winkelier
  Afdeling : 1 Artikel : 18 Begroting : 3
  Voor het Land : 1-0-8 Voor de Stad : 0-6-8 Leges : 0-1-0 Totaal : 1-8-0
  Bron : Stadsarchief Dordrecht 4-251 paginanummer : 108
- [1811] Liste civique
  Brantenaar, Jan Fredrik Datering: 1770-09-29
  Archiefnummer: 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer: 169
  Sectie: 2 Geboortedatum: 1770-09-29 Beroep: koetsier Kanton: 1

- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : J. Brandtenaar Ouderdom : 29 sept (43 jaar)
  Beroep : ambachtsman Woonplaats : C1419
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
  Titel lijst : Naamlijst der Gehuwde Persoonen woonende in wijk No. 12 van 17 tot 50 Jaaren.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- [1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
  Naam : Jan Brandtenaar Geboren : (43 jaar)
  Beroep : koetzier Woonplaats : C1419
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12 Titel lijst : Wijk No. 12
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- [1822] [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.93/1822-0111.pdf]
- [1827] Datering 01-05-1827 Soort akte overdracht
  Koper e. van der maas (weduwe), particulier
  Verkoper frans van geel, particulier
  Straatnaam kolfstraat Bijzonderheden wijk c1588
  Overige personen j.f. brantenaar (overleden)
  Folionummer 146 Aktenummer 7
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1842] [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.113/1842-0105.pdf]
- [1850-1860] Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (4)
  Lena Brantenaar Geboortejaar 1797
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 352-383
  Deel 14 Bladzijde 2169
- adresboek 1855 Brantenaar H. Kolfstraat C1589 in water en vuur;
- adresboek 1860 Brantenaar H.J. Wijk C Kolfstraat No. 1589 water- en vuurverkooper;
- adresboek 1865 (?!)Brantenaar geb. van der Schulp Wed. F.J. Wijk C Kolfstraat No. 1589 water- en vuurnering;
- adresboek 1868 Brantenaar/Vermaas Wed. J. Wijk C Kolfstraat 1589 parte.
- adresboek 1879 Brantenaar/van der Maas Wed. J.F. Wijk C Krommenelboog No. 1542 parte.
- adresboek 1930 Brantenaar J.F. , G. v.d. Heijdenstraat 9, kruid. 
- adresboek 1938 Brantenaar J.F. , Gen. v.d. Heijdenstraat 9, kruidenier 

Kinderen:
1. Johanna Sofia Brantenaar, geb. Den Haag 1796, dienstbaar/geboren te s Gravenhage (1822), overl. Dordrecht 16-11-1854, tr. Dordrecht 30-10-1822 Pieter de Keijzer, geb. Dordrecht, zoon van Bastiaan de Keijzer en Hermina Ridderhof.
2. Helena Johanna Brantenaar, ged. Dordrecht 7-9-1798, volgt IIIa.
3. Hendrika Pieternella Brantenaar, ged. Dordrecht 29-8-1800, volgt IIIb.
4. Dirk Marienis Brantenaar, ged. Dordrecht 1-6-1803.
5. Jan Frederik Brantenaar, ged. Dordrecht 31-5-1805, volgt IIIc.
6. Sovia Jansie Brantenaar, ged. Dordrecht 7-8-1807, overl. Dordrecht 12-10-1851, tr. Dordrecht 28-09-1842 Maarten Paulus Boogert, geb. Dordrecht, zoon van Aart Boogert en Maria Witten. (zoon: Poulus, overl. 3-5-1851)
7. Dirk Martinus Brantenaar, ged. Dordrecht 31-10-1810.

IIIa. Helena Johanna Brantenaar, ged. Dordrecht 7-9-1798.
NB.
- adresboek 1865 Brantenaar L.J. Wijk C Kolfstraat No. 1371 schrijnwerker 
- adresboek 1868 Brantenaar L.J. Wijk C Kolfstraat No. 1371 part. 
- adresboek 1873 Brantenaar L.J. Wijk C Kolfstraat No. 1371 part. 
- adresboek 1879 Brantenaar L.J. Wijk C Kolfstraat No. 1371 schrijnwerker 
- Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
  Naam : L. Brandtenaar
  Woonplaats : Kolfstraat C1588 ben. Beroep : geen
  Eigen of huur : huur Getal kinderen : 1
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
  Bron : SAD 6-7284

Kinderen:
1. Leendert Johannes Brantenaar, geb. 1823, tr. Josina Christina Walgers. (zoon: Jan Frederik Brantenaar, tr. 10-5-1900 Magdalena Cornelia van Pelt)
2. Elzelina Johanna Brantenaar.
3. Jan Frederik Brantenaar.

IIIb. Hendrika Pieternella Brantenaar, ged Dordrecht 29-8-1800, overl. Dordrecht 11-5-1832, tr. Dordrecht 12-8-1829 (aktenr 100) Egbert Stijl, ged. Dordrecht 25-5-1796, winkelknecht (1830), arbeider, overl. Dordrecht 29-7-1850 (54 jaar; namiddag 10 uur; D885 Vischstraat); hij, tr (2) Dordrecht 5-12-1832 (aktenr 129) Pieternella de Visser, geb Dordrecht ca 1800, dc van Christiaan de Visser (overl Dordrecht 30-11-1830) en Johanna van Dijk (63 jr in 1832).
Wonende: D200 Slijkveld (1830).
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrika, geb Dordrecht ca 1829 (5 mnd in 1830)
2. Elselina Frederika Stijl, geb. Dordrecht 1831, overl. Dordrecht 7-8-1833 (aktenr 505; 2 jaar; des middags 12 uur; D200 Slijkveld)

IIIc. Jan Frederik Brantenaar, ged. Dordrecht 31-5-1805, schrijnwerkersknecht, overl. Rotterdam 30-5-1863 (58 jaar), tr. Dordrecht 05-11-1828 Antonia van der Schulp, geb. Dordrecht ca 1807, overl. Charlois 10-2-1848, dochter van Antonie van der Schulp en Johanna Warbie.
NB.
- [1828] [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.99/1828-0131.pdf]
- [1863] [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.134/1863-0098.pdf]
- [1842-1866] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866
  Naam : J.F. Brantenaar
  Woonplaats : Marienbornstraat C0760 geh.
  Beroep : schrijnw.knt.
  Eigen of huur : huur
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
  Bron : SAD 6-7284
- Child Elselina Johanna Brantenaar
  Father Jan Frederik Brantenaar Mother Antonia van der Schulp
  Place Katendrecht Date of birth 13-08-1841
  Bron Katendrecht 1841 -06
- Deceased Antonia van der Schulp , age 41 jaar, 1 wk en 3 dgn
  Father Antonie van der Schulp Mother Johanna Warbij
  Spouse Jan Frederik Brantenaar
  Place Charlois Date of death 10-02-1848 Birthplace Dordrecht
  Bron Charlois 1848 -015
- adresboek 1855 Brantenaar J. Knoopmakersgang C669 schrijnwerkersknecht;
- adresboek 1860 Brantenaar J.F. Wijk C Marienbornstraat No. 760 schijnwerkersknecht ;
- adresboek 1865 Brantenaar J.F. Wijk C Marienbornstraat No. 760 schrijnwerkersknecht ;
- adresboek 1868 Brantenaar J. Wijk C Molenpoort No. 622 part. 
- adresboek 1873 Brantenaar J. Wijk C Molenpoort No. 622 [Heerhijmanshuisstraat] arbeider 
- adresboek 1879 Brantenaar J.F. Wijk C Molenpoort No. 622 arbeider ;
Kinderen:
1. Anthonie Brantenaar, geb. Dordrecht 1836, volgt III.
2. Elzeline Brantenaar, geb. IJsselmonde 1838, overl. IJsselmonde 1-1-1839 (5 weken).
3. Dirk Brantenaar, geb. Rotterdam 1840, overl. Rotterdam  28-11-1840 (8 mnd, 3 dgn.).
4. Elselina Johanna Brantenaar, geb. Katendrecht 13-8-1841.

IV. Anthonie Brantenaar, geb. Dordrecht 1836, militaire dienst 1856-1861, tr. Dordrecht 17-6-1863 Tammigje Bootsma, geb. Leeuwarden 1834 (29 in 1863), dochter van Antje Jans Bootsma (+ Vollenhoven voor 1863).
NB.
- [1863] Bij Koninklijk besluit van 25 April in ontheffing van de werkelijke dienst bij de militie voor zijnen geheelen diensttijd verleend aan Anthonie Brantenaar, te Dordrecht, die zich in 1856 voor de militie deed inschrijven, aan de loting deel nam en als dienstpligtig ingelijfd werd en zijne 5-jarige dienst volbragt, terwijl later werd ontdekt dat hij in 1836 is geboren en zich dus reeds in 1855 ter inschrijving voor de militie had behooren aan te geven, weshalve hij op nieuw als nalatig werd ingelijfd.
[files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-05-07_001.pdf ]

Kinderen:
1. Johannes Fredrik Brantenaar, geb. Dordrecht 25-4-1863 (onecht), koopman, tr. Zwolle 29-1-1891 Maria Bockel, geb. Zwolle, dochter van Reinhard Bockel en Tonia Schram.
2. Anthonie Brantenaar, geb. Aarlanderveen 13-9-1865.
3. Nicolaas Brantenaar, geb. Aarlanderveen 17-1-1868, overl. Nijmegen 23-2-1945 (77 jaar).

V. Anthonie Brantenaar, geb. Aarlanderveen 13-9-1865, tr. Schagen 2-11-1894 Maria Mooij, geb. Schagen 26-8-1874, dochter van Pieter Mooij en Elisabeth Kos.

VI. Pieter Brantenaar, geb. Schagen 3-1-1897, tr. Schagen 24-08-1917 Lena Snaas, geb. Schagen 26-3-1901, dochter van Klaas Snaas en Aagje Korver.
Kinderen:
1. Maria Brantenaar, geb. Schagen 15-1-1918
2. Nicolaas Brantenaar, geb. Schagen 10-1-1919.
3. Agatha Helena, geb. Schagen 25-1-1920
4. Anthonia, geb. Schagen 24-9-1921
5. Tannigje, geb. Schagen 8-10-1922
6. Antonie, geb. Schagen 9-3-1924
7. Pieter, geb. Schagen 12-7-1925
8. Lena Brantenaar, geb. Schagen 4-8-1926
9. Arie Brantenaar, geb. Schagen 7-9-1927
10. Elisabeth Jannetje .. etc

VII. Lena Maria Brantenaar, geb. Schagen 4-8-1926, overl. 27-1-2009, tr. Cornelis Geel, geb. Haarlemmermeer 25-2-1928, overl. Schagen 31-8-2011.
Kinderen o.a.:
1. Cornelis Pieter (Cees) Geel. geb. Schagen 13-3-1965, acteur.

(c) EvD Dordrecht 2011.