DE BRES (DE BRESSE/DE BRAY)
Maastricht/Bergen op Zoom/Dordrecht/USA
Possible origin: Mons (Bergen), Belgium (?)
 http://database.zeeuwsarchief.nl en http://isis.brabantarchieven.nl/ 

geb. (geboren) = born
ovl. (overleden) = died
tr. (trouwt) = married
uit dit huwelijk = from this marriage
dp. or ged. (gedoopt) = baptized/christened
schoenmaker = shoemaker
get. = witness

De Bres
Bergen op Zoom

- I. de Bres
Kinderen:
1. Nicolaus de Bres, j:m: uit 's-Hertogenbosch,, volgt IIa.
2. Gasparus de Bres, j.m. geb. te Bergen op Zoom,, volgt IIb.

IIa. Nicolaus de Bres, j:m: uit 's-Hertogenbosch, tr. 8-5-1757 Anna Catharina Claessen, j.d. van Bergen op Zoom.
NB
- Gens Notra 1978.

Kinderen:
1. Nicolaus, ged.
(RK) Bergen op Zoom 6-9-1764 (get. Laurentius Steenbak, Elizabetha de Bres).
2. Josephus, ged.
(RK) Bergen op Zoom 10-3-1773 (get. Josephus Craanen, Elizabetha de Bres).
2. Gaspar, ged.
(RK) Bergen op Zoom 10-3-1773 (get. Gaspar de Bres, Elizabetha de Bres).

IIb. Gasparus de Bres, geb. ca 1740, j.m. geb. te Bergen op Zoom, kannonnier in de comp van overste Ketwich, tr. Ger. 25-4-1762 Maria Elizabetha Spaere/Spaaren, geb. ca 1740, geb. 8-3-1737 RK, j.d. van Bergen op Zoom, dochter van Ruth (Spar(ens)(geb. Maastricht, tamboer comp. kol. Du Tertre) en Maria van Xade (jd van Bergen op Zoom).
NB.
- (GN 1978) Guilielmus de Bres (Bras), j.m. van Tienen, gewezen dragonder in de comp. van kapt. Nassau, tr. Ger. Bergen op Zoom 25-2-171 Maria Janssen, wed. Thomas Brus.

1. Gasparus Gregorius de Bres.

Kinderen:
1.
Rudolf Bres(ch), j:m: geb Maastricht woont in den Hermanshuisstraat geassisteerd met Philippus van Dijk zijn goede vriend, kledermaker, overl. Dordrecht 22-5-1844 (82 jaar; 65 in 1837), otr/tr. Dordrecht 2-1-1794/28-1-1794 Johanna Se(e)li(e), geb. Geertruidenberg 1774, j:d: geb Geertruidenberg woont als voren met schriftelijke conzent van haar moeder Helena Niele wed Jacobus Salie/Calie/Selie, journaliere (1813), overl. Dordrecht 25-3-1837 (63 jaar), dr. van Jacobus Selie (overl. Geertruidenberg) en van Lena Nellen (overl. Dordrecht).  
2. Guilielmus, ged.
(RK) Bergen op Zoom 23-05-1762 (get. Guilielmus de Bres, Maria van Exzaden).
3. Ruthgerius, ged.
(RK) Bergen op Zoom 19-04-1763 (get. Ruthgerus Spaeren, Maria Janssen).
4. Guilielmus, ged.
(RK) Bergen op Zoom 31-10-1765 (get. Nicolaus de Bres, Joanna Catharina Spaaren), volgt IIIa. 
5. Antonius, ged.
(RK) Bergen op Zoom 11-12-1768 (get. Antonius Spaere, Elizabetha de Bres), volgt IIIb.
6. Thomas, ged.
(RK) Bergen op Zoom 5-1-1771 (get. Thomas Bruls, Anna Catharina Claessen), overl. Dordrecht 16-11-1835 (64 jr./ongehuwd/D885 Vischstraat), zoon van Gasparus de Bres en Maria Elizabetha Spaaren..
7. Franciscus de Bres, ged.
(RK) Bergen op Zoom 5-5-1777 (get. Franciscus Daems, Clara Elizabetha de Bres), volgt IIIc.
8. Maria Cornelia, ged.
(RK) Bergen op Zoom 21-02-1781 (get. Joannes Cornelius Loyens, Maria de Bres).

IIIa. Guilielmus de Bres, tr. Anna Cornelia Sanders.
Kinderen:
1. Anna Maria, ged.
(RK) Bergen op Zoom 15-4-1791 (get. Nicolaus de Bres, Maria de Bres).

IIIb. Antonius de Bres, ged.
(RK) Bergen op Zoom 11-12-1768, tr. Joanna Abels.
Kinderen:
1. Maria Barbara, ged.
(RK) Bergen op Zoom 15-8-1794 (get. Casparus de Bres, Margareta Bogers).
2. Antonius, ged.
(RK) Bergen op Zoom 24-04-1795 (get. Rudolphes de Bres, Jacobus Abels).
3. Wilhelmus, ged.
(RK) Bergen op Zoom 24-04-1795 (get. Wilhelmus Abels, Maria Spaar).
4. Thomas Joannes, ged.
(RK) Bergen op Zoom 23-10-1796 (get. Thomas de Bres, Anna Maria Abels).
5. Antonius Franciscus Cornelius, ged.
(RK) Bergen op Zoom 19-12-1799 (get. Franciscus
de Bres, Cornelia Prop).
6. Anna Cornelia Henrica, ged.
(RK) Bergen op Zoom 20-3-1802 (get. Henricus Moure, Anna Cornelia Prop).
7. Franciscus Augustinus, ged.
(RK) Bergen op Zoom 18-6-1805 (get. Franciscus Augustinus Putzeys, Antonia Saay).

IIIc. Franciscus de Bres, ged.
(RK) Bergen op Zoom 5-5-1777 (get. Franciscus Daems, Clara Elizabetha de Bres), kanonnier (1816), tr. Vlissingen 10-7-1816 Joanna Voonhouwers, geb. Breda 5-12-1771, weduwe van Pieter Wolff, dochter van Joachim Voonhouwers en Elizabeth de Krom.  
Kinderen:
1. Joanna, geb. Breda 29-8-1815 (erkend).

* * *

- Josephus de Bres, tr. Adriana la Roy.
Kinderen:
1. Anna Catharina, ged.
(RK) Bergen op Zoom 3-6-1796 (get. Nicolaus de Bres, Catharina Somers).

- Nicolaus de Bres, tr. Magdalena/Helena van de Ven, winkelierster (1822).
Kinderen:
1. Anna Maria, ged.
(RK) Bergen op Zoom 21-11-1786 (get. Nicolaus de Bres, Maria Anna van de Ven), winkelierster (1822), tr. Tholen 22-5-1822 Cornelis Gerardus Jacobs, geb. Halsteren 1796, schoenmaker, zoon van Johannes Jacobs en Maria Baks.
2. Pieter de Bres, geb. Bergen op Zoom 1793, koperslager, tr. Tholen 19-11-1814 Anna Maria Tuijtjens, geb. Halsteren 1795, dochter van Franciscus Tuijtjens en Cornelia Huugens.

- Wilhelmina de Bres, tr. Joannes Jacobus de Bres (van Veien)(Joannis Jacobi van Veun).
Kinderen:
1. Anna Catharina, ged.
(RK) Bergen op Zoom 22-1-1800 (get. Nicolaus+Maria de Bres).
2. Catharina van Veun, geb. Middelburg 25-2-1805, dienstbode, tr. Middelburg 4-5-1838 Bernardus Cadee, geb. Middelburg 6-3-1807, tabakswerker, zoon van Joannes Baptistae Cadee (schoenmaker) en Maria Soetemond.

- Joanna (Janna) de Bres, tr. Petrus van Dijk (Petri van Dijck).
Kinderen:
1. Cornelia van Dijck, geb. Gorinchem 1787, dienstbode, tr. Goes 12-11-1814 Paulus Jansen, geb. Waarde 1793, huurkoetsiersknegt, zoon van Pieter Jansen (schipper) en Cornelia Paulusse Spruijt. 
2. Caspar, ged.
(RK) Bergen op Zoom 26-1-1799 (get. Caspar de Bres, Maria de Bres).

- I. Joseph de Bres, tr. Catharina Wilson.
II. Joseph de Bres, geb. Vlissingen 1806, militair, tr. Hulst 24-11-1837 Catharina Menne, geb. Vlissingen 1813, dr. van Jacobus Menne en Adriana Elisabeth Jans Pope (arbeidster).
1. Adrianus Josephus Wilhelmus, ingeschr. B.S. 3-3-1837 te Vlissingen (erkend).

De Bres
Dordrecht

I. Kasper de Bres, overl. Bergen op Zoom, tr. Maria Buren, overl. Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk: 
1. Rudolf, geb. Maastricht ca. 1762, volgt II.
2. Thomas, ged. (RK) Bergen op Zoom 5-1-1771 (get. Thomas Bruls, Anna Catharina Claessen), overl. Dordrecht 16-11-1835 (64 jr./ongehuwd/D885 Vischstraat), zoon van Gasparus de Bres en Maria Elizabetha Spaaren.

II. Rudolf Bres(ch), j:m: geb Maastricht woont in den Hermanshuisstraat geassisteerd met Philippus van Dijk zijn goede vriend, kledermaker, overl. Dordrecht 22-5-1844 (82 jaar; 65 in 1837), otr/tr. Dordrecht 2-1-1794/28-1-1794 Johanna Se(e)li(e), geb. Geertruidenberg 1774, j:d: geb Geertruidenberg woont als voren met schriftelijke conzent van haar moeder Helena Niele wed Jacobus Salie/Calie/Selie, journaliere (1813), overl. Dordrecht 25-3-1837 (63 jaar), dr. van Jacobus Selie (overl. Geertruidenberg) en van Lena Nellen (overl. Dordrecht).  
Uit dit huwelijk (Ned. Herv.):
1. Kasper, ged. Dordrecht 29-7-1794, volgt IIIa.
2. Maria, ged. Dordrecht 24-9-1797.
3. Jacoba, ged. Dordrecht 6-6-1800, dienstbode, overl. Dordrecht 27-8-1857 (E124 ’s Landswerf), tr. Dordrecht 30-10-1822 Barend/Willem van Helden, geb. Dordrecht 2-8-1796, pakhuisknecht, overl. Dordrecht voor 1849, zoon van Willem van Helden en Jacoba Zwang. 
Uit dit huwelijk:
   
a. Jacobus van Helden, geb. Dordrecht 8-5-1826, ovl. Dordrecht 4-4-1899, tr. Dordrecht 5-9-1849 Rijka Kroonen, geb. Dordrecht 12-9-1826, ovl. ald. 21-12-1869, dc van Hendrik Kroonen en Johanna van Meggelen.
4. Anthonij, ged. Dordrecht 13-3-1803, volgt IIIb.
5. Dirk, ged. Dordrecht 18-9-1805, volgt IIIc.
6. Johannes Jacobus Tindal, ged. Dordrecht 28-8-1808, overl. Dordrecht 22-9-1820, namiddag 9 uur, C1492 Kolfstraat.
7. Tomas, ged. Dordrecht 4-8-1811, overl. Dordrecht 2-1-1813 (7 uur ‘s avonds/C1490/1356 Kolfstraat)
8. Joseph, geb. Dordrecht 16-9-1814.
9. Tomas, geb. Dordrecht 20-4-1818, volgt IIId.
10. Francina, geb. Dordrecht 19-12-1821, overl. Dordrecht 11-1-1824 (’s morgens 2 uur/C1492 Kolfstraat).

IIIa. Casper de Bres(ch), ged. Dordrecht 29-7-1795, metzelaar, overl. Dordrecht 18-3-1860 (64 jaar; C1366 Kolfstraat), tr. Dordrecht 9-5-1821 Josina Nieverwaart, geb. Dordrecht 1798, naayster (1821), dochter van Johannes van Niewaart en Johanna Petronella Maria (overl. Dordrecht 20-5-1820). 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Rudolph, geb. 2-11-1821, volgt IV.a.
2. Johanna Pieternella, geb. 28-3-1824 .
3. Johanna, geb. 30-1-1827, dienstbaar (1844), ovl. Dordrecht 3-5-1844, 17 jaar, ongehuwd (=not married) (D895 Vischstraat).
4. Johannes, geb. 19-2-1830 .
5. Jacoba de Bres, geb. 11-10-1832, overl. Dordrecht 6-10-1916, begr. Dordrecht 9-10-1916 op c-m-46, tr. Willem van Son, geb. 29-07-1840, overl. Dordrecht 30-1-1923.
6. Maria, geb. 2-11-1835, ovl. Dordrecht 6-2-1837
7. Casper, geb. 3-2-1838, ovl. Dordrecht 16-7-1840
8. Leendert, geb. 29-6-1841, volgt IV.d

II.b Anthony DE BRES, ged Dordrecht 13-3-1803, kledermaker, uitdrager (1839), ovl. Dordrecht 26-2-1839 (C1612 Tolbrugstraatje), tr Dordrecht Geertruida VERMEER, dc. van Johannes Vermeer (ovl. Dordrecht 10-11-1823) en Geertruy Zwang (ovl. Dordrecht 4-6-1815). 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Johannes, geb. 18-12-1829, ovl. Dordrecht 20-1-1830
2. Johanna Geertruij, geb. 20-1-1831
3. Johannes, geb. 30-7-1833, ovl. Dordrecht 26-8-1835
3
. Rudolf, geb. 29-11-1835
5. Johannes, geb. 23-12-1837, volgt IV.b

III.c Dirk DE BRES, ged Dordrecht 18-9-1805, arbeider (1850), tr. Dordrecht 9-5-1838 Niesje KLOP, geb. Hardinxveld 1815, ovl. Dordrecht 17-9-1850, namiddag 6 uur (C1376 Kolfstraat, akteno. 442), dc. van Adam Klop (arbeider, wonende Hardinxveld 1850) en van Pietertje van Diepen (won. Hardinxveld 1850). 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Rudolf, geb. 8-10-1838
2. Pieternella, geb. 8/3 29/6-1841, ovl Dordrecht 22-9-1896, tr (1) Martinus Crets, tr (2) Marinus Tijse
3. Dirk, geb. 19-6-1847, ovl. Dordrecht 30-5-1852, ruim 4 jaar
4. Levenloos (mannelijk) kind, geb/ovl. Dordrecht 16-9-1850, namiddag 6 uur, C1376 Kolfstraat (akteno. 441)

III.d T(h)omas DE BRES, geb. Dordrecht 20-4-1818, boekbinder (1846), tr. Helena Catrina Verbraken
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Johanna, geb. 28-7-1843
2. Pieter Franciscus, geb. 14-12-1844
3. Thomas Rudolf, geb. 14-10-1846, ovl. Dordrecht 22-11-1846, D783 Achterom
4. Johanna Maria Helena, geb. 17-5-1848
5. Thomas Jozeph, geb. 14-5-1850
6. Johannes, geb. 4-6-1852, volgt IV.c
7. Helena Catharina de Bres, geb. Dordrecht 27-7-1854, overl. Dordrecht 14-3-1935, tr. Dordrecht 10-12-1891 Jan Adrianus van der Hoeven, geb Dordrecht 22-1-1845, timmerman, overl. Dordrecht 7-12-1929, zoon van Jacobus van der Hoeven en Adrian Maria Hoskorn
8. Johanna de Bres, geb. Dordrecht 1857, overl. Dordrecht 29-10-1860, 3 jaar, D532 op den Hil (akteno. 676)

IV.a Rudolph DE BRES, geb Dordrecht 2-11-1821, schoenmaker, ovl. Dordrecht 21-3-1891, tr. Dordrecht 8-9-1847 Maaike WIEKERAADT, geb. Dordrecht 11-9-1823, ovl. Dordrecht 7-4-1900, dc. van Pieter Wiekeraadt en Hendrina Encks.  
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Casper, geb. Dordrecht 2-1-1848, volgt V.a
2. Hendrina, geb. Dordrecht 29-6-1850, overl. Dordrecht 2-9-1851, 14 mnd.
3. Pieter Hendrik, geb. Dordrecht 6-11-1852, tr. Johanna Helena Dolk, geb. Dubbeldam 24-9-1861
4. Ruddolf, geb. Dordrecht 12-2-1855, overl. Dordrecht 15-9-1857, 2 jaar (C1375 Kolfstraat)
5. Ruthdolf, geb. Dordrecht 12-12-1857, follow V.b
6. Leendert, geb Dordrecht 1863, follow V.c

IV.b Johannes DE BRES, geb. Dordrecht 22-12-1837, timmerman, ovl. Dordrecht 11-5-1892, tr. Jacoba VAN SLUISDAM, geb. Dordrecht 11-7-1839.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Jacoba, geb Dordrecht 1865, tr Dordrecht 20-10-1888 Pieter van Meerkerk, geb Dordrecht 1861, onderwijzer, zn van Pieter van Meerkerk en van Johanna Wilhelmina van ...
2. Geertruida, geb. Dordrecht 6-7-1869
3. Anthonie, geb. Dordrecht 15-6-1874, spekslager (1890-1917)
4. Neeltje Jacoba, geb. Dordrecht 26-5-1877

IV.c Johannes DE BRES, geb. Dordrecht 13-7-1852, kastelein, tr. Dirkje DE ZWART, geb. Alblasserdam 1-11-1858.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas, geb. Dordrecht 7-11-1858.
2. Wilhelmina, geb. Dordrecht 22-11-1884.
3. Helen Catharina, geb. Dordrecht 31-12-1885.
4. Johanna Pieternella, geb. Dordrecht 12-11-1888.
5. Dirkje, geb. Dordrecht 21-3-1890.

IV.d Leendert DE BRES, geb. Dordrecht 28-6-1841, timmerman, overl. Dordrecht 27-6-1898, tr. Neeltje DE RUITER, geb. Dordrecht 11-4-1843, dr van Cornelis de Ruiter en van Neeltje van Geulen, winkelierster, overl. Dordrecht 20-7-1930.
Uit dit huwelijk:
1. Josina, geb Dordrecht 1866, dienstbode (1893), tr. Dordrecht 16-8-1893 Adrianus ’t Hart, geb Dordrecht 1868, timmerman, zoon van Jan Willem ’t Hart en Elisabeth Johanna Bax.
2. Neeltje, geb. Dordrecht 10-10-1875, tr. Dordrecht 19-12-1901 Willem Herman Waleson, geb Dordrecht 1876, spoorwegconducteur, zoon van Johannes Christoffel Jacobus Herman Waleson en Sievera van der Rest (naar Rotterdam 19-12-1901).
3. Cornelis Casper, geb. Dordrecht 15-10-1882, timmerman, loswerkman (1905), ovl. Dordrecht 30-5-1905, ongehuwd.   

V.a Casper DE BRES, geb. Dordrecht 2-1-1848, winkelknecht (1904, 1922), ovl Dordrecht 8-1-1922, tr. Dordrecht ca 1878 Hendrica SMAAL, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 18-3-1850, dr van Johannes Smaal en Cornelia van Velsen, overl. Dordrecht 29-4-1927.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geb. Dordrecht 25-8-1879, overl. Dordrecht 4-9-1879.
2. Maaike, geb. Dordrecht 22-8-1880, tr. Dordrecht 29-12-1904 Franciscus Gerrit Isarin, geb Gorinchem 1879, winkelknecht, zn van Jacobus Phillippus Isarin en Elisabeth Maria Lintjes.
3. Johannes, geb. Dordrecht 7-4-1882, schilder (1890-1917).
4. Ruthdolf, geb. Dordrecht 25-5-1883, timmerman (1890-1917), volgt VI.a
5. Cornelia Hendrika, geb. Dordrecht 30-11-1884, overl. Dordrecht 19-6-1886
6. Henderina, geb. Dordrecht 30-3-1886, overl. Dordrecht 9-6-1887.
7. Arie Casper, geb. Dordrecht 6-1-1888, smid (1918), tr. Dordrecht 18-7-1918 Jenneke Lintjes, geb Gorinchem 4-12-1892, niet erkende natuurlijke dr van Jenneke Lintjes. Het gezin vertrekt op 5-7-1929 naar Lisse.
8. Casper Hendrik, geb. Dordrecht 7-5-1890, overl. Dordrecht 14-7-1890.

Vb. Ruthdolf de Bres, geb. Dordrecht 12-12-1857, timmerman (1905), overl. Dordrecht 4-1-1930, tr. (1) Pietertje Bos, geb. Dordrecht 12-10-1855, tr (2) Dordrecht 30-11-1905 Maaike Maclean, geb Klundert 1870, overl. Dordrecht 8-4-1945, dochter van Johannes Hendrikus Maclean (arbeider) en Grietje de Wit.
NB.
- Dordrecht bevolkingsregister 1890-1917
1. Ruthdolf de Bres 12-12-1857 Dordrecht, timmerman, overl. 4-1-1930, tr.
2. Maaike Maclean 26-9-1870 Klundert
3. Ruthdolf de Bres 27-3-1890 Dordrecht, timmerman, 26-6-1917 naar Utrecht;
4. Margaretha de Bres 2-1-1907 Dordrecht, 1-10-1926 eigen kaart;
5. Wilhelmina de Bres 28-8-1908 Dordrecht
6. Johannes Hendrikus de Bres 14-10-1909 Dordrecht, goudsmid
7. Guido de Bres 10-12-1910 Dordrecht, timmerman
8. Martine Mona Dina de Bres 23-10-1912 Dordrecht
9. Maaijke Ruthdolfina de Bres 19-4-1885 Dordrecht, dienstbode
10. Jacomijna Wilhelmina Maclean (schoonzuster) 17-4-1872 Klundert, naar gezinskaart J.H. Maclean;
11. Maaijke Ruthdolfina de Bres 19-4-1885 Dordrecht, 6-10-1919 eigen kaart; 15-1-1920 naar Den Haag (Groenewegje 127);
12. Martine Mona Dina de Bres 23-10-1912 Dordrecht, dagdienstbode, 18mei1936 eigen kaart; 20-7-1938 naar gezinskaart H.J. HOPMA;
Wonende: Nieuwstraat 36rood, (vanaf 11-3-1936) Christiaan de Wetstraat 4rd
-  ANSICHTKAART: Dubbeldam Burg. Jaslaan [uitg. J.H. van Beynen, Dordrecht No. 268]
   POSTSTEMPEL: Dordrecht 14-VII-1926
   AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England ===> verre familie via Wiekeraadt
   VAN: Greta, Mientje, Jan, Guido, Tine [DE BRES]
Kinderen:
1. Maaijke Ruthdolfina de Bres, geb. Dordrecht 19-4-1885, dienstbode, 6-10-1919 eigen kaart; 15-1-1920 naar Den Haag (Groenewegje 127);
2. Ruthdolf de Bres, geb. Dordrecht 27-3-1890 Dordrecht, timmerman, 26-6-1917 naar Utrecht, volgt VI.b;
3. Margaretha de Bres (Greta), geb. Dordrecht 2-1-1907, 1-10-1926 eigen kaart;
4. Wilhelmina de Bres (Mientje), geb. Dordrecht 28-8-1908.
5. Johannes Hendrikus de Bres (Jan), geb. Dordrecht 14-10-1909, goudsmid, overl. Dordrecht 22-07-1995.
6. Guido de Bres (Guido), geb. Dordrecht 10-12-1910, timmerman, overl. Dordrecht 24-11-1982, tr. Marrigje de Zeeuw, geb. 28-1-1911, overl. Dordrecht 28-02-1998.
7. Martine Mona Dina de Bres (Tine), geb. Dordrecht  23-10-1912, dagdienstbode, 18mei1936 eigen kaart; 20-7-1938 naar gezinskaart H.J. HOPMA;

Vc. Leendert de Bres, born Dordrecht 19-7-1863, timmerman (=carpenter), go to North America (Grand Rapids) on 18-2-1904, died 1939, buried/interned 12-24-1939 Fairplains Cemetery in Grand Rapids (Michigan), married Dordrecht 5-8-1886 Hendrina van den Ende, born Zierikzee (province Zeeland) 9-11-1864, dienstbode (=maid/servant), died USA 2 July 1929, buried/interned 11-22-1911 Fairplains Cemetery in Grand Rapids (Michigan), daughter of Leendert Martinus VAN DEN ENDE and Johanna MAIJS.
The Family go to America on 27-7-1904, Grand Rapids, Michigan.
* arrived at Ellis Island:
-
de Bres, Leendert/March 02, 1904/port Rotterdam/SS Rotterdam/0013/40 y
- de Bres, Rudolf/June 21, 1904/port Rotterdam/SS Ryndam/0012/17 y
- de Bres, Hendrina/August 16, 1904/port Rotterdam/SS Statendam/0011/39 y
- de Bres, Leindert/August 16, 1904/port Rotterdam/SS Statendam/0012/15 y
- de Bres, Johanna/August 16, 1904/port Rotterdam/SS Statendam/0013/6 y
- de Bres, Thona/August 16, 1904/port Rotterdam/SS Statendam/0014/5 y

* From ancestry.com:
- MILDRED DEBRES, born 14 Jul 1897, died May 1976 (residence: 49505  Grand Rapids, Kent, MI) (=?Ralph's wife ?)
-
Leendert Martinus van der Ende, geb. Zierikzee 30-10-1837, metselaar, zoon van Jan van der Ende (metselaar) en Thona Fondse, tr. Zierikzee 6-5-1863 Johanna Maijs, geb. Zierikzee 23-10-1839, dienstbode, dr. van Frans Maijs (metselaar) en Hendrika Kaan.
From this marriage:
1. Rudolf (Ralph), born Dordrecht 18-5-1887, tuinman (=gardener), go to North America (Grand Rapids) on 24-5-1904, buried/interned 10-21-1936
Fairplains Cemetery in Grand Rapids (Michigan) 
2. Leendert Martinus, born Dordrecht 27-6-1889, died there 18-11-1890.
3. Leendert (Leonard), born Dordrecht 2-8-1891, follow VI.c
4. Jan, born Dordrecht 12-7-1894, died there 28-12-1895.
5. Johanna, born Dordrecht 30-8-1897.
6. Thona Hendrina, born Dordrecht 7-1-1899.

VIa. Ruthdof DE BRES, geb. Dordrecht 25-5-1883, timmerman, pakhuisknecht, tr. Dordrecht 19-11-1908 Maria Elisabeth PIKAAR, geb. Bergen op Zoom 1883, dochter van Philippus Pikaar (pottenbakker) en Hendrica Voorhans. 
Uit dit huwelijk:
1. Casper Rutdolf de Bres, geb. Dordrecht 21-8-1909, timmerman, aannemer, overl. Dordrecht 1-3-1975, tr. Dordrecht 
2.
3. 
4. 

VIb. Ruthdolf de Bres, geb. Dordrecht 27-3-1890, timmerman, uit Utrecht dd 26-4-1919, tr Dordrecht 21-6-1917 Heiltje Johanna Schöls, geb. Dordrecht 28-5-1892.
NB.
- Dordrecht bevolkingsregister 1890-1917
1. Ruthdolf de Bres 27-3-1890 Dordrecht, timmerman, uit Utrecht dd 26-4-1919, tr Dordrecht 21-6-1917
2. Heiltje Johanna Schöls 28-5-1892 Dordrecht
3. Ruthdolf de Bres 7-4-1918 Dordrecht
4. Maria Anna Elizabeth de Bres 7-10-1919 Dordrecht, naar Rotterdam 20mei1937;
5. Pieter Willem de Bres 6-6-1922 Dordrecht, electrien Croon & Co, eigen kaart 10Jul1939;
6. Johanna Heiltje de Bres 24-4-1927 Dordrecht
Wonende: Wijnstraat 41, (vanaf 22-12-1926) A. Dekenstraat 2, (vanaf 10-6-1940) Jacobahof 10;
- ANSICHTKAART: [uitg. P.W. van de Weg, Dordrecht. 853 Foto Tollens]
   POSTSTEMPEL: Dordrecht juli 1926
   AAN:
Miss Corrij van Horssen c/a 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
   VAN: Beste Corrij, Je zult wel denken geheel door ons vergeten te zijn. De kaart lag al lang klaar maar schrijven ho maar. Hoe stel je het zoo al in het missenland. nog wel gefeliciteerd met Piet. ontvang de h.g. van
fam. de Bres, Wijnstraat 41 Dordt

Kinderen:
1. Ruthdolf de Bres, geb. Dordrecht 7-4-1918.
2. Maria Anna Elizabeth de Bres, geb. Dordrecht 7-10-1919, naar Rotterdam 20mei1937;
3. Pieter Willem de Bres, geb. Dordrecht 6-6-1922, electricien Croon & Co, eigen kaart 10Jul1939;
4. Johanna Heiltje de Bres, geb. Dordrecht 24-4-1927.

VIc.
Leendert (Leonard) DE BRES, born Dordrecht 2-8-1891, buried/interned 7-8-1948 Fairplains Cemetery in Grand Rapids (Michigan), married Agnes TRYON, born 18 Feb 1901, died May 1975 (residence: 49505 Grand Rapids, Kent, MI), buried/interned 5-3-1975 Fairplains Cemetery in Grand Rapids (Michigan).
Children:
1. Leonard DE BRES, born 19 June 1923
, died 5 Dec 1998, m. June 19, 1972 in Newberry Opal M. King, born 11 Jan 1921, died 2 Jan 1995 (residence: 49684  Traverse City, Grand Traverse, MI)(***); he also married (divorced) Norma Debres, born 9 Jun 1916, died 20 Oct 1994 (residence: 49506  Grand Rapids, Kent, MI)
2. Robert DE BRES, born Grand Rapids, Michigan 7-2-1929, follow VII

VII.
Children:
1. 
2. 
3. 

LOSSE GEGEVENS/OTHER FACTS

- Dubbeldam blad 257 (1870-1890)
1 DE BRES Rudolf 28-12-1885 Dordrecht, bouwknegt, tr
2. VAN DER GRAAF, Apolina 27-10-1839 MIJL
3. DE BRES Geertruida 6-1-1872 Dordt
4. DE BRES Annigje 20-6-1865 Dordrecht
5. DE BRES Antonie 29-1-1878 Dordrecht

- Thomas de Bres, tr. Adriana van der Klooster, geb. St Annaland 3-8-1832
1. Johanna Cornelia, geb. Dordrecht 25-5-1868
   
a. Johanna de Bres, geb. Amsterdam 12-7-1892
2. Wilhelmina, geb. Dordrecht 25-8-1869
3. Cornelia Catharina, geb. Dordrecht 3-8-1871, tr Dordrecht 16-8-1893 ( scheiding vonnis Haarlem 27-10-1908) Antonio Giovani Giacomo Maria Giorgis, geb Santa Maria Maggiore en Crana (Italie) 1866, schoorsteenveger, zn van Michele Giorgis (winkelier) en Maria Giuseppa Guglielme (ovl).

- de Bres, tr. Adriana Maria Hennekes
1.      Maria, geb. Utrecht 28-8-1882
2.     Johanna, geb. Dordrecht 29-8-1884

3.     
Louisa Henrietta Geertruida, geb. Manchester 11-4-1891
4.    
Henry, geb. Manchester 12-9-1892
5.      Adriana Lila Maria, geb. Manchester 10-12-1894

- Johan de Bres, geb. Dordrecht 10-5-1891, tr. Zwijndrecht 10-6-1914 Pieternella de Graaf, geb. Zwijndrecht 20-7-1888
1.  

- Johannes de Bres, geb. Dordrecht 6-1-1862, koopman, tr. Eefje Molenberg, geb. Wormerveer 26-8-1864
1.      Herman Johan, geb. Dordrecht 6-2-1888
2.     Johan, geb. Dordrecht 10-5-1891, handelaar, kanttorbediende, tr Zwijndrecht 10-6-1914 Pieternella de Graaf, geb Zwijndrecht 20-7-1888. Het gezin vertrekt op 9-5-1928 naar Berlijn, Duitsland.
3. Antonie, geb Dordrecht 5-9-1917
4. Johan, geb Dordrecht 17-8-1918

- Thomas Johannes de Bres, tr. Maria de Bres
1. Antonia, geb.
Dordrecht 2-11-1819

- Anthony de Bres, tr Pierette Fuite
1. Adriana, geb Alblasserdam 1854, tr (1) Dordrecht 7-10-1885 Cornelis de Wijs, geb Dordrecht 1851, pakhuisknecht, zn van Cornelis de Wijs en Geertrui Vriendschap, tr (2) Dordrecht 11-11-1897 Ditlof Brand, geb Amsterdam 1849, verbouwmeester, wedn van Gerritje Smits, zn van Hendrik Brand en van Adrianan Spook