GENEALOGIE "VAN BUUL"

GENEALOGIE 1

I Arien van Buul, j:m: van Papendrecht, otr. Dordrecht 30-7-1707 Geertruij Pieters van der Koogh.
Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a Hendrina, dp 13-8-1708 (NH)
b Hendrica, dp 27-11-1711 (NH), otr. Dordrecht 3-5-1735 Gerrit Hooglander.
Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
    1 Pieter, dp 11-4-1738 (NH)
    2 Geertruij, dp 7-8-1740 (NH)
    3 Geerit, dp 22-11-1742 (NH)
    4 Adriana, dp 16-5-1745 (NH)
    5 Adriana, dp 30-5-1746 (NH)
    6 Catrijna, dp 19-6-1748 (NH)
c Joost, dp 28-7-1713 (NH), volgt II
d Piter, dp 30-9-1716

II Joost van Buul, dp Dordrecht 28-7-1713 (NH), otr./tr. Dordrecht 3-6-1735/19-6-1735 Maria Saijers, dp Dordrecht, dr. Hendrik Saijers en Jannetje Berkmans.
Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a Adriaan, dp 15-6-1736 (NH(, volgt III
b Hendricus, dp 23-5-1738 (NH)
c Geertruy, dp 25-11-1740 (NH)
d Johanna, dp 11-2-1747 (NH)
e Pieternella, dp 17-8-1749 (NH)
f Elselina, dp 19-1-1752 (NH)

III Adriaen van Buul, dp Dordrecht 15-6-1735, otr./tr. Dordrecht 23-2-1758/12-3-1758 Anna van Heel, dr. Pieter van Heel en Maaltje Sijmens. Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a Joost, dp 2-8-1758 (NH), volgt IV
b Maertje, dp 5-10-1760 (NH)
c Pieter, 25-4-1762 (NH)
d Maria, dp 15-1-1764 (NH)
e Pieter, dp 19-5-1765 (NH)
f Pieter, dp 5-10-1766 (NH)
g Maatie, dp 24-4-1768 (NH)
h Adriaan, dp 6-4-1770 (NH)
i Anna, dp 28-5-1772 (NH)

IV Joost van Buul, dp Dordrecht 2-8-1758, ovl. Dubbeldam 29-5-1805, tr. Dirkje de Visser, ovl. Dordrecht na 1815.
Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a Anna, dp 2-4-1786 (NH), volgt V.a
b Elisabeth Willemina, dp 7-9-1788 (NH)
c Cornelia, dp 6-3-1791 (NH), volgt V.b
d Pieter, dp 1-12-1793 (NH), volgt V.c
e Adrianus, dp 12-6-1796 (NH)
f Dirkje, dp 28-4-1799 (NH)

V.a Anna van Buul, dp Dordrecht 7-9-1788 (NH), ovl. Dordrecht 16-3-1859, tr. Pieter Johannes Smits, dp Hasselt 1788, baardscheerder, ovl. voor 1859.
a Thomas, volgt VI.a

VI.a Thomas van Buul, geb. Dordrecht 17-7-1822, boekbinder, ovl. Dordrecht 7-3-1903, tr. Dordrecht 17-2-1847 Carolina Reymerink, geb. Dordrecht 31-8-1824, dc. van Lucas Reymerink en Dirkje Meyer, ovl. Dordrecht 28-4-1907.
a Pieter Johannes, volgt VII.a
b Johannes, volgt VII.b
c Thomas, volgt VII.c
d Dirk, volgt VII.d

VII.a Pieter Johannes van Buul, geb. Dordrecht 27-7-1847, boekbinder, tr. Klazina Regoor, geb. Sliedrecht 1-4-1847, ovl. Dordrecht 7-8-1907.
a Thomas, geb. Dordrecht 9-2-1877, boekbinder, onderwijzer
b Cornelis, geb. Dordrecht 31-8-1878, volgt VIII.a

VIII.a Cornelis van Buul, geb. Dordrecht 31-8-1878, bloemist, tuinman, tr. Dordrecht 31-5-1906 Trijntje Elisabeth de Heer, geb. Dordrecht 12-4-1882, dc. Dirk de Heer en Cornelia Hubers.
a Pieter Johannes, geb. Dordrecht 5-3-1907, kantoorbediende, boekhouder, tr. Dordrecht 8-8-1934 Anna Christina de Koning, geb. Dordrecht 28-2-1908.
b Dirk, geb. Dordrecht 6-2-1909

VII.b Johannes van Buul, geb. Dordrecht 17-7-1851, hulponderwijzer, tr. Aletta Sophia Baars, geb. Dordrecht 14-3-1855, ovl. Dordrecht 30-3-1883.
a Johannes Joseph, geb. Dordrecht 27-8-1876, schipper
b Aletta Catharina Carolina, geb. Dordrecht 20-7-1882, ovl. Dordrecht 27-2-1883

VII.c Thomas van Buul, geb. Dordrecht 3-2-1856, boekbinder, ovl. Dordrecht 16-8-1910, tr. Magcheltje van Luijk, geb. Alblasserdam 13-10-1856, ovl. na 1910.
Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
a Carolina, geb. 19-8-1883, ovl. Dordrecht 4-1-1889
b Steven Thomas, geb. 17-7-1886, ovl. Dordrecht 17-12-1904
c Gerrit, geb. 8-6-1888, ovl. Dordrecht 2-4-1907
d Carolina, geb. 12-11-1890, ovl. Dordrecht 15-9-1907
e Pieter, geb. 20-1-1893, ovl. Dordrecht 6-9-1908

VII.d Dirk van Buul, geb. Dordrecht 3-10-1859, hulpschilder, ovl. Dordrecht 26-6-1940, tr. Dordrecht 22-2-1888 Elsje van Dijk, geb. Kralingen, dc. van Cornelis van Dijk en Christina Scheffer, ovl. Dordrecht 18-1-1929.
a Thomas, geb. Dordrecht 9-8-1888, volgt VIII.b
b Christina, geb. Dordrecht 26-8-1892
c Cornelis, geb. Dordrecht 23-9-1904, ovl. Dordrecht 30-1-1915

VIII.b Thomas van Buul, geb. Dordrecht 9-8-1888, muziekleraar, tr. Dordrecht 12-7-1916 Willemijna Petronella Vos, geb. Dordrecht 19-11-1890, dc. van Lambertus Hendrukis Vos en Antonia van Dongen.

V.b Cornelia van Buul, dp. Dordrecht 6-3-1791 (NH), ovl. Dordrecht 22-6-1858, tr. Hermanus Heymans, geb. Dordrecht 1786, schildersknecht, ovl. voor 1858.
a Johannes, geb. Dordrecht 1817, schoenmaker
b Joost, geb. Dordrecht 1819, pakhuisknecht
c Dirk, geb. Dordrecht 1822
d Johanna Elisabeth, geb. Dordrecht 1824
e Adrianus, geb. Dordrecht 1827

V.c Pieter van Buul, dp. Dordrecht 1-12-1793 (NH), houtsjouwer, molenaarsknecht, ovl. Dordrecht 12-2-1861, tr. Dordrecht 21-12-1815 Hendrika Meiboom, dp. Dordrecht 24-1-1790, dc. Hendrik Meiboom en Susanna van der Wal, ovl. Dordrecht 16-2-1873.
a Joost, geb. Dordrecht 4-7-1816
b Hendrik, geb. Dordrecht 2-11-1818, volgt VI.b
c Dirk, geb. Dordrecht 7-3-1821, zaag,olenaar, tr. Dordrecht 2-5-1849 Seijgje den Hartog, geb. Dordrecht 1829, won Dubbeldam 1849, dc. van Jacob den hartog en Dingena Stuurman.
d Susanna, geb. Dordrecht 17-8-1823, volgt VI.c
e Elisabeth Willemina, geb. Dordrecht 28-2-1826
f Pieter, geb. Dordrecht 18-8-1830
g Jenneke, geb. Dordrecht 6-5-1833, tr. Dordrecht 11-4-186. Chr. Hombes.

VI.b Hendrik van Buul, geb. Dordrecht 2-11-1818, molenaar, houtzaagmolenaar, ovl. Dordrecht 25-12-1884, tr. Dordrecht 3-2-1841 Alida Verlinden, geb. Dordrecht 5-11-1818, dc. van Johannes Verlinden en Aaltje van Lelieveld, ovl. Dordrecht 26-2-1900.
a Pieter, geb. Dordrecht 27-5-1841, volgt VII.e
b Johannes, geb. Waddinxveen 18-9-1843, volgt VII.f

VII.e Pieter van Buul, geb. Dordrecht 27-5-1841, kanttorbediende, ovl. Dordrecht 11-11-1905, tr. Dordrecht 17-5-1865 Wilhelmina Johanna Maria Ludwig, geb. Utrecht 11-1-1838, vertrekt naar Delft 2-1-1906.
a Johannes marinus, geb. Dordrecht 20-3-1868, kantoorbediende, vertrekt naar Delft.

VI.c Susanna van Buul (Janna), geb. Dordrecht 17-8-1823, ovl. Dordrecht 28-8-1911, tr. (1) Dordrecht 23-8-1854 David van Seventer, timmerman, geb. Dordrecht 1830, zn. van Willem van Seventer en Adriana Wagenaar, ovl. Dordrecht voor 1855, tr. (2) Wilem van der Linden.
a Davina Adriana Seventer, geb. Dordrecht 1-5-1855

VII.f Johannes van Buul, geb. Waddinxveen 18-9-1843, ovl. Dordrecht 29-4-1895, tr. Dordrecht 5-6-1867 Maria Conelia van der Want, dc. van Arie Johannes van der Want en Hermina van Randwijk, geb. Dordrecht 31-5-1841, ovl. Dordrecht 4-9-1925.
a Alida, geb. Dordrecht 17-11-1867, naaister
b Hermina, geb. Dordrecht 14-11-1869, tr. Dordrecht 30-8-1893 Cornelis de Wijs, behanger, zn. van Corstiaan Wijs en Elisabeth Maria Hermans.
c Hendrika, geb. Middelburg 22-9-1871, tr. Dordrecht 12-6-1901 Johannes van Altena, geb. Dordrecht 1877, zn. van Johannes van Altena en Kornelia Wilhelmina Hogerzeil.
d Arie Johannes, geb. Middelburg 22-4-1874, volgt VIII.c
e Hendrik P. Joh., geb. IJsselmonde 29-12-1876, tr. Dordrecht 18-4-1901 Cornelia Elisabeth Kemp, geb. Dordrecht 1878, dc. van Johannes Kemp en Maria Plaizier.
1 Arie Johannes, geb. Dordrecht 2-12-1908, boekbinder, tr. Dordrecht 19-10-1932 Pieternella Husen, geb. 's-Gravenhage 16-1-1910, dc. van Gerrit Slingeland Husen en Jannigje van Oudenaarde.
    a Hendrik Pieter, geb. Dordrecht 23-1-1937
    b Janny, geb. Dordrecht 30-10-1938

f Marius Cornelis, geb. IJsselmonde 11-1-1879, volgt VIII.d
g Johannes, geb. IJsselmonde 8-11-1881, volgt VIII.e

VIII.c Arie Johannes van Buul, geb. Middelburg 22-4-1874, houtdraaier, tr. Dordrecht 23-3-1900 maria Bestenbreur, geb. Dordrecht 11-1-1877.
a Johannes Pieter, geb. Dordrecht 20-6-1899, houtdraaier, tr. Dordrecht 4-2-1931 Cornelia Geerdina Stemmer, geb. Dordrecht 13-2-1904, dc. van Geuchien Stemmer en Cornelia van Megchelen
b Gijsje Maria, geb. Dordrecht 21-8-1900
c Maria Cornelia, geb. Dordrecht 9-9-1903
d Pieternella, geb. Dordrecht 14-9-1906

VIII.d Marius Cornelis van Buul, geb. IJsselmonde 11-1-1879, kantoorbediende, tr. dordrecht 3-5-1905 Johanna Roos, geb. Dordrecht 19-4-1883 , dc. van Pieter jan Roos en Nansje de Sterke.
a levenloos, geb. Dordrecht 26-3-1907
b Maria Cornelia, geb. Dordrecht 13-7-1909
c Nansje, geb. Dordrecht 24-6-1913

VIII.e Johannes van Buul, geb. IJsselmonde 8-11-1881, kantoorbediende, tr. Dordrecht 10-6-1908, Geertrui van der Net, geb. Rotterdam 22-2-1883, dc. van Izaac van der Net en Cornelia van den Berg.
a Maria Cornelia, geb. Dordrecht 28-4-1909

IV.b Pieter van Buul, dp. Dordrecht, ovl. Dubbeldam 4-12-1798/99, otr./tr. Dordrecht 2-8-1792/19-8-1792 Maaike Scheepbouwer, geb. Dordrecht ca 1770, dc. van Casper Scheepbouwer, herotr. Dordrecht 21-5-1801 Hendrik Mangelmans, geb. Rotterdam 1781, zn. van Frans Mangelmans en Lena van Haarlem.
a Adrianus, dp Dordrecht 20-1-1793, volgt V.b
b Casper, dp. Dordrecht 11-10-1795
c Pieter, dp. Dordrecht 11-3-1798, volgt V.c
d Frans Mangelmans, dp. Dordrecht 19-11-1801, zn. van Hendrik Mangelmans en Maaike Scheepbouwer

V.b Adrianus van Buul, dp Dordrecht 20-1-1793 (NH), schrijnwerker, ovl. dordrecht 18-5-1849, tr. Dordrecht 10-11-1813 Dina Verhoef, geb. Hardinxveld 1784, dc. van Bastiaan Verhoef en Annetje Versluis.
a Maria, geb. Dordrecht 12-12-1814, ovl. dordrecht 19-1-1815
b Maria, geb. Dordrecht 31-3-1816, ovl. Dordrecht 17-2-1853, ongehuwd
c Bastiaan, geb. Dordrecht 6-11-1817, volgt VI.c
d Pieternella Adriana, geb. dordrecht 27-8-1819
e Antje, geb. Dordrecht 30-11-1821, ovl. Dordrecht 15-2-1826
f Dina, geb. Dordrecht 28-6-1823

VI.c Bastiaan van Buul, geb. Dordrecht 5-11-1817, schrijnwerker, ovl. Dordrecht 2-10-1878, tr. Dordrecht 1-5-1844 Adriana Storsbergen, geb. Dordrecht 17-2-1820, winkelierster, dc. van Marinus Storsbergen en Martijntje de Meyer., ovl. dordrecht 10-3-1883.
a Adrianus, geb. Dordrecht 21-9-1852, volgt VII.g
b Bastiaan, geb. Dordrecht 4-8-1854, volgt VII.h

VII.g Adrianus van Buul, geb. Dordrecht 21-9-1852, winkelier, ovl. losduinen 22-11-1898, tr. Dordrecht 1-5-1878 Anna Catharina Degens, geb. Dordrecht 14-4-1855.
a Bastiaan, geb. Dordrecht 15-4-1879, ovl. Dordrecht 7-2-1883
b Anna Catharina, geb. Dordrecht 6-12-1880, tr. Dordrecht 19-7-1905 Gijsbertus Johannes Groeneveld, geb. Alblasserdam 1882, zn. van Anthonius Groeneveld en Adriana Stolk.
c Marinus Adrianus, geb. Dordrecht 28-8-1882, metaalslijper, tr. Anna Margaretha Stoks, geb. Arnhem 16-10-1878, dc. van Franciscus Wilhelmus Stoks en Lucia Schoeman, ovl. Dordrecht 6-6-1911.
    1 Adrianus, geb. Dordrecht 18-5-1911, ovl. Dordrecht 19-5-1911
d Pieternella Hendrika, geb. Dordrecht 12-1-1884, telefoonniste
e Bastiaan, geb. Dordrecht 11-4-1885, ovl. Dordrecht 18-5-1886
f Adriana, geb. Dordrecht 10-6-1886, ovl. Dordrecht 20-10-1887
g Hendrik, geb. Dordrecht 21-8-1888, kantoorbediende, tr. Dordrecht 23-8-1915 Diderika Wilhelmina Kupper, geb. Dordrecht 1881, dc. van Frans Karel Kupper en Theodora Wilhelmina Hamel.
h Bastiaan, geb. Dordrecht 8-5-1889, metaalslijper
i Adrianus, geb. Dordrecht 1-1-1891, ovl. Dordrecht 30-8-1892
j Christiaan, geb. Dordrecht 3-4-1892, ovl. Dordrecht 2-2-1893
k Adriana Catharina, geb. Dordrecht 4-5-1893

VII.h Bastiaan van Buul, geb. Dordrecht 4-8-1854, kantoorbediende, boekhouder, tr. Johanna Camerling, geb. Dordrecht 13-4-1858, ovl. na 1923.
a Adriana, geb. Dordrecht 23-12-1889
b Jannetje, geb. Dordrecht 14-3-1891
c Bastiaan, geb. Dordrecht 11-2-1892, volgt VIII.i
d Anthonie, geb. Dordrecht 21-8-1896, drogist, tr. Dordrecht 1-10-1923 Jacoba Elisabeth Brussaard, geb. Dordrecht 1891, dc. van Jacobus Brussaard en Elizabeth Adriana Korthals.
e Susanna Jannetje, geb. Dordrecht 9-1-1898, ovl. Dordrecht 5-10-1898

VIII.i Bastiaan van Buul, geb. Dordrecht 11-2-1892, notaris, tr. Dordrecht 31-10-1916 Geertruida Adriana Wiebenga, geb. Batavia 9-10-1893.
a Bastiaan, geb. Rotterdam 30-8-1917, banketbakker
b Geertruida Adriana, geb. Rotterdam 11-1-1920
c Gerko Wiardus, geb. Rotterdam 3-3-1921, kapper
d Johan Adolf, geb. Rotterdam 5-9-1923

V.c PIETER VAN BUUL, geb./dp. Dordrecht 5-3-1798/11-3-1798, schippersknegt, zakkedrager(1850), ovl. Dordrecht 31-2-1857, tr. Dordrecht 14-6-1820 Maria Hopman, dp. Dordrecht 14-3-1794, dc. van Jan Hopman en Mieke de Gelder.
a Pieter, geb. Dordrecht 18-2-1821, ovl. Dordrecht 1-11-1821
b Maria, geb. Dordrecht 14-2-1822, ovl. Dordrecht 19-1-1823
c Pieter, geb. Dordrecht 18-8-1823, scheepmaker, ovl. Dordrecht 25-4-1857, tr. Dordrecht 2-5-1849 Adriana Ponsen, geb. Dordrecht 21-3-1822, dc. van Gerrit Ponsen en Pieternella Johanna de Bunnik.
d Maria, geb. Dordrecht 16-5-1824
e Adriana, geb. Dordrecht 22-2-1827, volgt VI.d
f Maria, geb. Dordrecht 22-9-1829, ovl. Dordrecht 18-6-1834
g Marinus, geb. Dordrecht 7-6-1831, ovl. Dordrecht 12-3-1832
h Casper Marijnus, geb. Dordrecht 2-4-1833, volgt VI.e
i Jan, geb. Dordrecht 7-7-1835, ovl. Dordrecht 19-7-1835

VI.d Adriana van Buul, geb. Dordrecht 22-2-1827, naaister, ovl. Dordrecht 12-12-1867, tr. Dordrecht 17-7-1850 Nicolaas Roodhorst, zn van Hendrik Roodhorst en Pietertje Middelkoop, geb. Krimpen 26-7-1827.
a Pieternella, geb. Dordrecht 29-8-1850, ovl. Dordrecht 21-6-1857
b Maria, geb. Dordrecht 5-3-1852
c Hendrika, geb. Dordrecht 17-5-1853, ovl. 12-9-1855
d Pieter, geb. Dordrecht 22-12-1854, ovl. Dordrecht 28-4-1855
e Anthonetta Hendrika, geb. Dordrecht 11-5-1856
f Pieter, geb. Dordrecht 8-4-1858, ovl. Dordrecht 16-2-1859
g Adriana, geb. Dordrecht 8-8-1859
h Adriana, geb. Dordrecht 28-7-1860
i Johanna, geb. Dordrecht 8-9-1862
j Johanna, geb. Dordrecht 31-10-1863, ovl. Dordrecht 30-3-1864
k Hendrik, geb. Dordrecht 10-10-1865, ovl. Dordrecht 14-1-1866

VI.e Casper Marijnus van Buul, geb. Dordrecht 2-4-1833, barbier, tr. Johanna de Visser, geb. Dordrecht 2-9-1830, dc. van Johannes de Visser en Catharina van Welsum.
a Pieter, geb. Dordrecht 22-1-1861, baardscheerder, tr. Dordrecht Cornelia Glimmerveen, geb. Cotrgene 21-11-1862.
1 Casper Marijnus van Buul, geb. Dordrecht 6-5-1886, kantoorbediende, tr. Dordrecht 12-9-1912 Elisabeth de Jongh, geb. Dordrecht 1-12-1887.


FRAGMENTGENEALOGIE 2

I Johannes van Buul
1 Gerrit van Buul, volgt IIa
2 Jan van Buul, volgt IIb

IIa Gerrit van Buul, dp. Dordrecht, j:m: op den Hil (1726), zn. van Johannes van Buel, otr. Dordrecht 05-04-1726 Trijntje Mostert, dp Dordrecht, dr Gilles Mostert en Maaiken Verpoorten, Nieuwe Breestraat (1726).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1 Johannes van Buul, dp 13-04-1727  (NH)
2 Gilles van Buul, dp 06-07-1728 (NH)
3 Steven van Buul, dp 28-12-1731 (NH), volgt IIIa
4 Jannetje van Buul, dp. 18-10-1733 (NH)
5 Hendrik van Buul, dp. 12-02-1735 (NH)
6 Hendrik van Buul, dp 21-10-1736 (NH)
7 Gerrit van Buul, dp 09-04-1741 (NH)
8 Jannigtie van Buul, dp 25-01-1743 (NH)

IIIa Steven van Buul, dp Dordrecht 28-12-1731 (NH), zn Johannes van Buul en Trijntje Mostert, won. Korte Kromhout (1770),  begr. Dordrecht 15-08-1801, tr.(1) Dordrecht 23-04-1763 Geertrui Ariens van Rijn (Stijn), j:d: van Sliedrech,  otr./tr. (2) Dordrecht  12-05-1770/27-05-1770 Heiltje van Epenhuijsen, dp Swijndrecht, won. Wolwevershaven (1770), bij St. Jorispoort (1803), begr. Dordrecht 19-04-1803, Augustijnenkerk, 70 jaar (verval), laat een kind na, half 10 begraven.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1 Gert van Buul, dp 12-09-1764  (NH)
2 Jannetje van Buul, dp 23-08-1765 (NH), volgt IVa
3 Katrina van Buul, dp 05-06-1767 (NH)
4 Trijntien van Buul, doodgeboren, begraven Dordrecht 13-06-1771, Kromhout

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
5 Gerrit van Buul, dp 25-12-1773  (NH), volgt VIb

IVa Jannetje van Buul,, dp Dordrecht 23-08-1765, otr. Dordrecht 22-07-1788 Bastiaan de Visser,  zilversmid.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1 Willem de Visser, dp 25-07-1787 (NH)
2 Stephanus Gerardus de Visser, dp 10-05-1789 (NH)
3 Maria Willemina de Visser, dp 24-07-1790 (NH)
4 Geertruij Stephana de Visser, dp 03-07-1796 (NH)
5 Bastiana Johanna de Visser, dp 25-09-1802 (NH)

VIb Gerrit van Buul, dp Dordrecht 25-12-1773 (NH), won. op de Vest (1796), ovl. 1803,  voor 1859 te Heijnskensland, otr./tr. Dordrecht 15-10-1796/29-10-1796 Catharina van Buul, dr. van Johannes van Buul, Voorstraat bij de Nieuwkerk (1796),   begr. Dordrecht 08-09-1807, Grote Kerk.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1 Hijltje Johanna van Buul, dp 01-08-1798 (NH), volgt Vc

Vc Heiltje Johanna van Buul, dp Dordrecht 01-08-1798 (NH),   ovl. Dordrecht 16-08-1859,  tr. Adrianus Vos, geb 1791 te Dordrecht, koopman.

1 Jeanette Vos, geb. Dordrecht 1821
2 Catharina Maria Vos, geb Dordrecht 1822
3 Cornelia Vos, geb. Dordrecht 1823 .

IIb Jan van Buul, dp Dordrecht, won op den Hil (1734), otr./tr. Dordrecht 05-03-1734/21-3-1734 Crijna Mostert, dochter van Gilles Mostert.

1 Johannes van Buul, dp Dordrecht 15-01-1735 (NH), ovl. Dordrecht 30-09-1817
2 Marijke van Buul, dp Dordrecht 26-09-1736 (NH)
3 Jannigje van Buul, dp Dordrecht 27-05-1739 (NH)
4 Gilles van Buul, dp Dordrecht 27-08-1741(NH), volgt IIIb
5 Sara van Buul, dp Dordrecht  23-08-1743 (NH), ovl. Dordrecht 01-01-1814, tr. Mels van der Schep.
6 Hendrika van Buul, dp Dordrecht 03-11-1745 (NH), ovl. Dordrecht 14-01-1828,tr. Martinus Swens.
    a Dirk Swens, dp Dordrecht 19-12-1773(NH)
    b Kreijna Swens, dp Dordrecht 20-05-1776 (NH)
    c Jan Swens, dp Dordrecht 04-12-1778 (NH)

IIIb Gilles van Buul ( Jilles), dp Dordrecht 27-08-1741 (NH), zn Jan van Buul en Crijna Mostert, tr. (1) NN, begr. Dordrecht 12-07-1777, Grote Kerk, otr. (2) Dordrecht 25-04-1778 Geertruij van Moerkerken, dp Geervliet, dr. Pieter van Moerkerken (1778 op zee) en Anna Hoeke,  won in de Gravestraat te Dordrecht (1778). Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1 Jan van Buul, dp 10-03-1779 (NH), volgt IVb
2 Pieter van Buul, dp 21-06-1782 (NH), begr. Dordrecht 20-07-1782, Nieuwkerk

IVb Jan van Buul, dp Dordrecht 10-03-1779 (NH), won op de varkensmarkt (1802), tr. Dordrecht 14-10-1802 Neeltje Crol/Krol, geb Dordrecht, dr Cornelis Krol en Hendrika Pikee, wonende in de Oude Breestraat (1802).

1 Jilles van Buul, dp Dordrecht 04-02-1803
2 Hendrika Geertruida van Buul, dp Dordrecht 07-08-1805
3 Cornelis van Buul, dp Dordrecht 23-03-1808
4 Geertruida Johanna van Buul, geb. Dordrecht 1812, ovl. Dordrecht 13-01-1816, 4 jaar.

FRAGMENTGENEALOGIE 3

I ... van Buul

1 Theunis (van Bulen), volgt IIa
2 Jan Joosten (van Buul), volgt IIb

IIA Theunis van Bulen, dp ?Buul (Budel), won buijten de Spuijpoort, begr. Dordrecht 11-04-1716, otr. Dordrecht 21-04-1697 Adriaantje Verster, won in het Steegoversloot (1698), begr. Dordrecht 24-09-1700 te Dordrecht, Grote Kerk.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1 Joost van Bulen, dp 31-08-1698 (NH)

IIb Jan Joosten van Buul, tr. Anna Houtkam.

1 Henricus van Buul, dp Dordrecht 25-10-1708 (RK, Henrick Houtkam, Clara de la Tombel)
2 Hericus van Buul, dp Dordrecht 15-09-1712 (RK, Hendrik Houtkam, Anna Otte)
3 Anna Maria van Buul, dp Dordrecht 14-05-1715 (RK, lammert Houtkam, Caetje van Buel)
4 Christina van Buul, dp Dordrecht 08-10-1718 (RK, Lammert Fons, Christina Herbers), volgt IIIb
5 Judocus van Buul, dp Dordrecht 07-02-1722 (RK, jan van oorten, Adriana Houtkam)
6 Henrica Yonna van Buul, dp Dordrecht 16-01-1724 (RK, Hendrick Cortman, joanna van Nieukerk)

IIIb Christina van Buul, dp Dordrecht 08-10-1718  (RK), tr. Adrianus Vermey.

1 Antonia 02-05-1743
2 Anna 14-02-1746
3 Joannes 12-03-1748 (Cornelia van den Honaert)
4 Hermina 17-09-1750 (Hendrik van Buel)
5 Joanna 12-02-1752 (Johannes Vermeij)
6 Henricus 01-04-1755
7 Henricus 01-06-1756

FRAGMENTGENEALOGIE 4

I Ariense van Buul, tr. Geertrui Joffens de Jongh.

1 Pieter Gerritse van Buul, volgt IIa
2 Arij Gerritse van Buul, volgt IIb
3 Johannes Gerritse van Buul, volgt IIc

IIa Pieter Geridts van Buul, dp ?Hitsert, varensgezel (1696), won op het Bagijnhof (1696), otr. Dordrecht 11-11-1696 Anna Kerdenaels/Kardenael, dp Heijns-bergen, land van Gulik, wonende in de Gravestraat (1696), geassisteert met de huisvrouw van Johannes Gerritse van Buul.

1 Geridt van Buul, dp Dordrecht 09-12-1697 (NH)
2 Johannes van Buul, dp 10-12-1700 (NH)

IIb Arij Gerritse van Buul, varensgezel (1696), won. buijten de Sluijspoort, otr. Dordrecht 18-11-1696 Agnietje van (der) Wiel, dp Dordrecht, wonende in de Vriezestraat (1696).

1 Geertruijd van Buul, dp Dordrecht 30-08-1705 (NH)
2 Jan van Buul, dp Dordrecht 18-11-1708 (NH).

IIc Johannes Gerritse van Buul, dp Dordrecht, zn Ariense van Buul en Geertrui Joffens de Jongh, tr. Dordrecht 29-05-1695 Jannigje Jans Vorten, dp Dordrecht, dr van Jan Goudraan Vorten.

1 Jenneken van Buul, dp Dordrecht 01-07-1708 (NH)
2 Hendrik van Buul, dp Dordrecht 20-09-1711 (NH)
3 Pieter van Buul, dp Dordrecht 03-06-1714 (NH)

LOSSE FEITEN

- Adrianus van Buul,  dp onder Dubbeldam, zijn vader hertrouwt met Cornelia van Ardenne,  won in de Grotekerksbuurt (1808), otr/tr. Dordrecht 13-10-1808/29-10-1808 Bastiana Kammeraad, dp Storlingen, op het eiland Flaegel, dc. van Goosem Kammeraad.

1 Bastiana Francina van Buul, dp Dordrecht 19-02-1809 (NH).

- Hendrik van Buul, dp Dordrecht, zoon van Jan van Buul, begr. Dordrecht 10-03-1770, Grote Kerk. otr. Dordrech. 05-10-1741 Johanna van der Ruijt, dochter van Rijk van Ruijt, won in de Nieuwe Breestraat (1741).
1 Anna van Buul, dp Dordrecht  01-11-1741 (NH).

2 Rijk van Buul
Hij wordt gedoopt op 29-05-1746 te Dordrecht (NH).

- Johannes van Buelen, tr. Jannetje van Erten.

1 Leendert van Buul, dp Dordrecht 25-11-1705 (NH).

- Jan van Buul, dp Dordrecht, zoon van Pieter van Buu, won buijten de Spuijpoort (1728), otr./tr. Dordrecht vrijdagh 16-04-1728/02-05-1728 Cornelia Geerling, woont bij de Boomstraat, dochter van Hendrik Geerlingh.

1 Pieternella van Buul, dp Dordrecht 27-06-1731 (NH)
2 Hendrik van Buul, dp Dordrecht  08-12-1734 (NH)
3 Anna van Buul, dp Dordrecht 23-12-1736 (NH)
4 Hendrika van Buul, dp Dordrecht 17-02-1741 (NH)
5 Johannes van Buul, dp Dordrecht 28-04-1743 (NH)
6 Hendrik van Buul, dp Dordrecht 15-07-1745 (NH)

- Hermen (Bartholomeuszoon) van Buel, dp ? Buel (Budel), bleecker (1670),   won buijten de St. Jorispoort (1670),  begraven Dordrecht 04-08-1687 of 12-06-1686, tr.(1) te Buel met NN, otr./tr. (2) Dordrecht 30-11-1670/17-12-1670  Anneke Joris (Anna) van Stoopen, won op de Noordendijk (1670), begr. Dordrecht 30-03-1711 buijten St. Jorispoort bij Koninckplijn.

1 Pieter van Buel, dp Dordrecht 03-05-1671 (NH)
2 Joris van Buel, dp Dordrecht 15-08-1672  (NH)
3 Joris van Buel, dp Dordrecht 31-03-1675 (NH)
4 Maria van Buel, dp Dordrecht 17-10-1676 (NH), ?begr 12-06-1686 of 04-08-1687 te Dordrecht.

- Jan Janszn van Buul, otr.Dordrecht 09-12-1590 Willemken Floris.

1 Jacob van Buul, dp Dordrecht 01-12-1593 (NH)

- Jan Jacobsen van Buel, dp Dordrecht, scheepstimmerman (1652), won bij de Vischbrug (1652),  tr. 20-05-1652 (o.t. 28-04-1652) te Dordrecht met Aeltje Isaacks van Geertsbergen, dp Utrecht, wonende in de Wijnstraat (1652), de weduwe van Jan Jacobsen van Buel overlijdt/wordt begraven op 08-02-1695/10-02-1695 te Dordrecht.

1 Maria van Buel, dp. Dordrecht 05-10-1655 (NH).

- Jan Geretsz./Gerridtsen van Buel/Bulen/Buul, dp te Buel ?(Budel),  won in de Wijnstraat (1651).
Hij trouwt op 07-05-1651 (o.t. 23-04-1651) te Dordrecht met Segerke/Segertge Lamberts, j:d: uit het land van Gulik, wonende in de Wijnstraat (1651).

1 Aeltje van Buel, dp. Dordrecht 10-09-1651 (NH).
2 Geertruij van Buel, dp Dordrecht 16-02-1656 (NH).

- Pieter Leendertzn. van Buul, won buijten de Spuipoort (1865), 0tr. (1) Dordrecht 15-02-1665 Maijken Jochems, geb Papendrecht, tr. (2) 05-02-1668 te Dordrecht met ...

1 Leendert van Buul, dp Dordrecht 01-01-1666 (NH).

- Hendrik van Buul (Hendricus),  won Nieuwe Breestraat (1763, 1764), tr. (1) NN,  tr. (2) Dordrecht 07-01-1763 (klepboek) Maria Francoisdr. van der Lisse, won op de Groenmarkt (1763), begr. Dordrecht 06-11-1763, Grote Kerk, tr. (3) Dordrecht 31-08-1764 (klepboek) Hendrina Jansdr. Heijnen, won op de varkensmarkt (1764), begr. Dordrecht 06-12-1787 te Dordrecht, Grote Kerk.

1 Anna Petronella van Buul, dp  Dordrecht 11-11-1763 (RK), dr Hendrik van Buul en Maria Francoisdr. van der Lisse. De doopgetuige is Franciscus van der Lisse.
2 Joannes Buul, dp Dordrecht 17-08-1765  (RK, Aletta van der Made)
3 Laurentius Buul (Laurens), dp Dordrecht 15-02-1767 (RK), tr. Maria Catharina Heldoorn.
    a Hendricus Joannes van Buul, dp Dordrecht 28-07-1795 (Maria Abeijnen, Joanna van Buul)
4 Aletta Christina Buul, dp  Dordrecht 25-12-1768 (RK, Aletta van der Made)
5 Hendricus Buul, dp Dordrecht 15-01-1770  (RK, Aletta van der Made)
6 Hendericus, dp. Dordrecht 9-3-1772 (RK, Aletta van der Made)
7 Maria, dp. Dordrecht 26-5-1774 (RK, Maria Hijnen)
8 Franciscus, dp. Dordrecht 21-7-1777 (RK, Catharina Rens)

- Johannes van Buul, dp Dordrecht, won in de Oude Breestraat (1786), zwager Charles Hakker, otr. Dordrecht  21-10-1786 Elisabeth van Iperen, geb Dordrecht, dr. Martinus van Iperen en Hendrina Hooglanden, wonende in de Doelstraat (1786).

1 Cornelia van Buul, dp Dordrecht 06-04-1787 (NH), ovl. Dordrecht 14-11-1850, ongehuwd.
    a levenloos, geb. Dordrecht 14-12-1820
    b Hendrika van Buul, geb. Dordrecht 21-12-1823, dr Cornelia van Buul, ovl. Dordrecht 26-02-1850

- I. Johannes van Buul
Hij wordt geboren te Dordrecht, zoon van Gerrit van Buul.
Hij woont in de Vriestraat (1766).
Hij trouwt op (o.t. 07-06-1766) te Dordrecht met Maria van Tienen, geboren te Dordrecht, dochter van Dirk van Tienen, wonende op de Voorstraat bij de Pelsebrug (1766).
Kinderen:
1. Gerret van Buul, ged. Dordrecht 24-03-1769.
2. Dirk van Buul, ged. Dordrecht 09-04-1769.
3. Catharina van Buul, ged. Dordrecht 26-09-1772, tr. Gerrit van Buul.
4. Elizabeth van Buul, ged. Dordrecht 15-02-1775,  volgt II.
5. Gerrit van Buul, ged. Dordrecht 31-12-1777.

II. Elizabeth van Buul, ged. Dordrecht 15-02-1775, j.d. alhier geboren wonende op de Voorstraat bij de Nieuwkerkstijger geassisteert met hare ouders Johannes van Buul en Maria van Tienen alles ingevolge procuratie den 1 dezer voor den Notaris Christiaan Voet en getuigen op S.M. Lotsij verleden (1801), overl. Dordrecht 5-12-1843, otr/tr. Dordrecht 2/16-5-1801 Johannes Jansse, ged. Dordrecht 31-3-1776, alhier geboren wedn van Johanna de Wit wonende op de Voorstraat bij de Munt (1801), koopt voorstraat D313 van Johannes van Buul (1-8-1825), overl. Dordrecht 15-3-1842 (65 jaar), zoon Hendrik Jansse en Antonia Hoeufkens (Teuntje Heufkens).
NB.
- Doopdatum 1776.03.31 Naam kind Johannes
  Naam vader Jansen, Hendrik / Naam moeder Heufkens, Teuntje
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
- [1801] [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D339
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: J. JANSE Ongehuwd: 1 Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: winkelier
  Classis: 27 Somma: 80-0-0 Aanmerkingen: 50-0-0
  Folionummer en bron: 25 van archiefstuk SAD 5-897
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Johannis JANSE Ouderdom : 1778 (-) Beroep : - Woonplaats : D139 1/3
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 17
  Titel lijst : Lijst der Getrouwden Manspersoonen van boven de 17 & beneden de 50 jaaren in het 17e wijk.
  Datum lijst : 29-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
  Naam : Johannis JANSE Geboren : 1778 Beroep : - (getrouwd) Woonplaats : D139 1/3 Wijk (v.d. wijkmeesters) : 17
  Titel lijst : Lijst der Manspersonen van de 17 tot beneeden De Vijftig
  Jaaren, 17e Wijk.
  Datum lijst : (Geformeerd door mij als wijkmeester No. 17 op den 6 Sept. 1814 (get.) P. Balen)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Johannes JANSSEN Woonplaats : C36 geheel Beroep : winkelier Belasting (of huurwaarde?): 300
  Folionummer : 03 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
  KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 7 Septemb f 34,27; 14 dec f 16,27
  Artikelnummer : 0761 Naam : Joh.s JANSEN Woonplaats : C36 Beroep : winkelier
  Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
  Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 48,04
  Bedragende te zamen : 50,54
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
  Artikelnummer: 0787
  Afschrijvingen: 6 Aug. f 42,84
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.) De Heer Joh.s JANSSE (wonende in wijk C36)
  is schuldig: Als: winkelier ben. f 2000, 8A f 30 / tabakskerver ben. 3 kn., 12B f 4
  Bedrag der regten in hoofdsom: 34,00 26 opcenten: 8,84
  Folionummer: 158 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: D118 geheel Naam: Johannis JANSSE Huur(waarde): f 400
  Drie procent: f 12,00 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 12,00
  Negen procent: f 36 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 36
  Folionummer: 47 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- [1842] Overlijdensakte (nr 208 dd 16-3-1842, D118 Prinsenstraat)
[https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11013-16259-36?cc=1576401&wc=6424923]

Kinderen:
1. Maria Johanna, ged. Dordrecht 1-7-1802.
2. Hendrik Johannes, ged. Dordrecht 2-8-1804.
3. Hendrik Johannes, ged. Dordrecht 31-8-1805, koopt voorstraat D313 van Jansse-van Buul (17-10-1831).
4. Willem Gerrit, ged. Dordrecht 4-5-1811.

- Johanna van Buul (Jannetje)
Zij trouwt met Michiel Boet (Beedt).
Hij woont in de Vriesestraat (1782).
Johanna van Buul wordt begraven op 24-06-1782 te Dordreecht, Augustijnenkerk, laat kinders na, 11 uur begraven. Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:

1 Jannetje Beedt/Boet,  dp 11-11-1767 (NH)
2 Bastiaantje Boet,  dp 10-12-1768 (NH)
3 Geeredt Boet, dp 25-04-1770 (NH)
4 Hermannus Boet, dp 09-11-1771 (NH)
5 Trijntje Boet, dp.15-12-1772 (NH)
6 Willemijna Boet, dp.23-02-1774 (NH)
7 Trijntje Boet,  dp.05-06-1776  (NH)
8 Elisabeth Boet, dp 10-06-1778 (NH)
9 Maria Boet, dp 14-08-1779 (NH).
10 Heijltje Boet, dp 30-12-1780 (NH)
11 Michiel Boet, dp 08-05-1782 (NH)

- Dirk Peters Paulus van Buel, woont buijten St. Jorispoort geassisteert met jan Hendrikse zijn goede kennis trouwt op 19-5-1726 (otr. 3-5-1726) te Dordrecht Hendriksje van de Broeck j:d: van Hoge Swaluwe woont buijten de St. Jorispoort bij schrift. consent van Elisabeth van Bentschop wed. Barent van der Broek haer moeder.


Dordrecht doop RK

Hendricus van Buul X Hendrina Jansdr. Heynen
g Made, Aletta van der
* Joannes 17-08-1765
g Made, Aletta van der
* Laurentius 15-12-1767
g Made, Aletta van der
* Aletta Christina 25-12-1768
* Hendricus 15-01-1770
* Hendericus 09-03-1772
g Maria Hijnen * Maria 26-05-1774
g Catharina Rens * Fransiscus 21-07-1777

Hendrick van Buel X Joanna ...
g Difre, Philippus
* Joanna Maria 25-12-1734

Jan Joorte van Buul X Anna Houtkam
g Hendrick Houtkam
g Tombel, Clara de la
* Henricus 25-10-1708

g Hendrik Houtkam
g Anna Otte
* Henricus 15-09-1712

g Lammert Houtkam
g Caetje van Buel
* Anna Maria 14-05-1715

g Lammert Fons
g Christina Hebers
* Christina 08-10-1718

g Jan van Oorten
g Adriana Houtkam
* Judocus 07-02-1722

g Hendrick Cortman
g Joanna van Nieukerck
* Henrica Yonna 16-01-1724

Laurens van Buul X Maria Catharina Heldoorn
g Maria Abeynen
g Joannes van Buul
* Hendricus Joannes 28-07-1795

- Susanna van Buul
Zij wordt geboren op 1824 te Dordrecht, dochter van Pieter van Buul en Hendrika Meiboom.
Zij trouwt op 23-08-1854 te Dordrecht (akteno. 117) met David van Seventer, geboren in 1830 te Dordrecht, timmerman, zoon van Willem van Seventer (1808) en van Adriana Wagenaar (1805).
David van Seventer overlijdt voor 1855.
Ze wonen: - C Lindegracht 1055 boven (1850-1860)

1 Davina Adriana Seventer
Zij wordt geboren op 01-05-1855 te Dordrecht, voormiddag 6 uur, E326 Tweede Singel (akteno. 299).

- Anthonie van Buul
Hij wordt geboren op 21-08-1896 te Dordrecht.
Hij trouwt op 01-10-1923 te Dordrecht met Jacoba Elisabeth Brussaard, geboren 19-03-1891 te Dordrecht.
Anthonie van Buul is drogist (1918-1937).
Ze wonen: - Spuiweg 54 rood (1918-1937)

- Arie Johannes van Buul
Hij wordt geboren op 02-12-1908 te Dordrecht.
Hij is boekbinder (1918-1937).
Hij trouwt op 19-10-1932 te Dordrecht met Pieternella Husen, geboren op 16-01-1910 te Dordrecht.
Ze wonen : - Tesselschadestraat 35rd
- Weissenbruchstraat 45 rd (24-09-1935)

1 Hendrik Pieter van Buul
Hij wordt geboren op 23-01-1937 te Dordrecht.

2 Janny van Buul
Zij wordt geboren op 30-10-1938 te Dordrecht.

- Bastiaan van Buul
Hij wordt geboren op 11-02-1892 te Dordrecht,  notaris.
Hij trouwt op 31-10-1916 te Dordrecht met Geertruida Adriana Wiebenga, geboren op 09-10-1893 in Batavia. G.A. Wiebenga komt op/gaat naar 27-06-1928 vanuit Giessendam.
Ze wonen in: - Grotekerksbuurt 37 (1918-1937)

1 Bastiaan van Buul
Hij wordt geboren op 30-08-1917 te Rotterdam.
Hij is banketbakker (van de Wolf, Steegoversloot)(1981-1937).
Hij komt op 08-02-1939 vanuit 's-Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 118. Hij vertrekt op 13-11-1940 naar 's-Gravenhage, Mient 111.

2 Geertruida Adriana van Buul
Zij wordt geboren op 11-01-1920 te Rotterdam.

3 Gerko Wiardus van Buul
Hij wordt geboren op 03-03-1921 te Rotterdam.
Hij is kapper (1918-1937).
Hij komt op 11-08-1936 vanuit 's-Gravenhage, Meloenstraat 78.
Hij vertrekt op 13-11-1940 naar 's-Gravenhage, Mient 111.

4 Johan Adolf van Buul
Hij wordt geboren op 05-09-1923 te Rotterdam.