VAN DAM
Bonn, Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Amsterdam, Berlijn

I. Abraham Isaak (van Dam), geb. Bonn ca 1752, j:m: gebore te Bon in 't Keulsche wonende in de Wijngaardstraat geadsisteert met zijn vrient Abram Hartog (1787), onvermogen in de Heer Heymansuisstraat wijk 5 nr. 211 (1789), winkelier Riedijk C403 (1803/1808), winkelier en koopman C348 (ca 1812-1814), koopman (1816), overl. Dordrecht 7-4-1825 (73 jr.), otr/tr. Dordrecht 1-11-1787/24-11-1787 Helena Witstijn (Hendelina Witstein)(Lena Machielse), j:d: geb. te Boksel [Boxel] in 't Meijerse wonende in de Wijngaardstraat geadsisteert met haar broeder Herme Machielse (1787), overl. Dordrecht 8-3-1837 (76 jr.), dochter van Machiel Witsteijn.
NB.
- [1787]  otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 1-11-1787
  Op huiden den 1 November 1787
  Zijn aangetekend de trouwbeloften tusschen
  Abraham Izak, j:m: gebore te Bon in 't Keulsche geadsisteert met zijn vrient Abram Hartog, met
  Lena Machielse, j:d: geb. te Boksel in 't Meijerse geadsisteert met haar broeder Herme Machielse wonen beiden in de Wijngaardstraat.
  Coram De Heer Repelaar.
  De voors. Perzoonen zijn getrouwt, en in den Egten huwelijken staat bevestigd op den 24: November 1787.
  Coram de Heer Everwijn Onderwater.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.96/11_96_1784.pdf]
- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)(gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
  Wijk 05
  Straat Hermansuijsstr. van de Vest en weerom
  Nummer 211
  Naam Abram Isaks
  Opmerkingen Jood; onvermogent
  Folionummer 069
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 3423 en SAD 4-7 (wijk 9)
- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Lijst lijst (3) wijk C (1295)
  Datering lijst omstreeks 1803-1804-1805
  Naam stemgerechtigde Abram Isaac
  Grondvergadering kiesdistrict 12e grondvergadering C381 tot C548 ingesloote
  Adres (1796-1811) C0403
  Bron SAD 4, inventarisnr. 8
- Hoofdgeld 1808: Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (wijk A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823 en F1-50)
 Straat Rietdijk
 Adres (1796-1811) C0403
 Naam Ab. Isack
 Ongehuwd 2
 Gehuwd 2
 Kinderen 2
 Dienst- of werkboden 1 dienstbode
 Beroep winkelier
 Klasse 40
 Hoofdgeld 1-0-0
 Aanmerkingen 4-0-0
 Folionummer 032
  Bron SAD 5-896

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. tussen sept. 1812-jan. 1814)
  Naam Abram Isak van Dam
  Adres (1811-1883) C0348
  Huisdeel geheel
  Beroep winkelier & koopman
  Belasting of huurwaarde? 60
  Folionummer 17
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 4, inventarisnummer 375 [http://www.dordtenazoeker.nl]
- Kohier der Suppletive Patenten, Dienstboden en Paarden over 't jaar 1815
  Kohier suppletoir kohier patentschuldigen 3e trimester
  Kanttekeningen 17 januarij f 9
  Artikelnummer 140
  Naam Abraham Isaac Dam
  Straat Voorstraat
  Adres (1811-1883) C0348
  Beroep tot suppletie van 't primitif patent
  Patentbelasting 9-0-0
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inventarisnummer 883
Kinderen:
1. Machiel Isaäc van Dam, geb. ca 1789, volgt IIa.
2. Rachel van Dam, geb. Dordrecht 1795 (21 in 1816), gedelegeerde in de Koninglijke Nederlandsche Loterij (1840), tr. (1) Dordrecht 6-3-1816 Jonas van Praag, geb. Amsterdam 1787 (29 in 1816), overl. Dordrecht 28-1-1840 (52 jr.), zoon van Jonas Hartog van Praag (overl. 24-9-1797) en Trijntje Salomon van Gelder (overl. 24-12-1813), tr. (2) Dordrecht 10-12-1840 Benjamin van Kleeff, geb. Amsterdam 1793 (47 in 1840), zoon van Salomon van Kleeff en Matje Benjamin.
3. Isaac Abram van Dam, volgt IIb.

* * * GENERATIE 2 * * *

IIa. Machiel Isaäc van Dam, geb. 19-10-1788, winkelier C73 (1813), overl. Dordrecht 8-6-1863 (74 jr.), otr. Dordrecht 12-7-1810 (attestatie van Oosterhout) Sara Hartog de Jong, geb. 1790, overl. Dordrecht 5-6-1880 (90 jr.), dochter van Joseph de Jong en NN.
NB.
- otr. (voor het gerecht) Dordrecht 12-7-1810 (12 hooimaand)
  Michaël Izak Abrahamsz, en
  Sara Hartog, volgens Attestatie van Ondertrouw van Oosterhout van dato 14 julij 1810
  (attestatie gegeven den 4e van Oogstmaand 1810)

- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm, in wijk 1 t/m 20 (december 1813)
  Naam Magchiel Izaac van Dam
  Geboortedatum Octb 1788
  Ouderdom -
  Beroep winkelier
  Adres (1796-1811) C0073
  Wijk (v.d. wijkmeesters) 09
  Titel lijst Naamlijst der Getrouwde Manspersoonen den Ouderdom van 17 tot 50 Jaar ingesloten bereikt hebbende, gehorende tot Wijk N. 9 te Dordrecht.
  Bron SAD 5-345
- Nationale Garde 1813 (Dordrecht, Dubbeldam, 's-Gravendeel en Barendrecht)
  Woonplaats Dordrecht
  Nummer 0286
  Naam Machiel Isac van Dam
  Geboortedatum 19 oct. 1788
  Gehuwd oui
  Aantal kinderen 2
  Beroep machand (koopman)
  Rijkdom vit de sa profession
  Opmerkingen Conscrit de 1808 no. 169 mais Exempl. comme marié avant le Decret.
  Bron Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 229

Kinderen:
1. Abraham van Dam, geb. 1812, overl. Dordrecht 18-5-1875 (63 jr.).
2. Mozes Izaäc van Dam, geb. Dordrecht 10-4-1813 (42 in 1855), tr. Papendrecht 29-8-1855 Feigje van Straten, geb. Papendrecht (38 in 1855), dochter van Aaron Benjamin van Straten en Saartje de Vries.
3. Betje van Dam, overl. Dordrecht 27-7-1815 (0 jr.).
4. Hartog Isack van Dam. geb. Geertruidenberg 27-9-1816, zoon van Magiel Isack van Dam en Sara Hartog.
5. Isak Machiel van Dam, geb. Geertruidenberg 6-3-1819, volgt IIIa.
6. Hester van Dam, geb. Dordrecht 6-1-1821.
7. Jonas Machiel van Dam, geb. Dordrecht 12-9-1823 (26 in 1849), volgt IIIb.
8. Helena van Dam, overl. Dordrecht 28-1-1826 (0 jr.).
9. Helena van Dam, geb. Dordrecht 24-6-1830, tr. Amersfoort 2-1-1861 Hijman van Duuren, geb. Amersfoort (29 in 1861), zoon van Meijer Markus van Duuren en Grietje Cohen.
10. Joël van Dam, geb. Dordrecht 20-2-1834, volgt IIIc.

IIb. Isaac Abram van Dam, geb. 1797, koopman D874 (1832), overl. Dordrecht 27-11-1884 (87 jr.), tr. Heenvliet 7-7-1828 Jansje Philip Soesman, overl. Dordrecht 15-10-1867 (65 jr.), dochter van Philip Soesman en Marianna Huisman (Mariana Efraims).
NB.
- Inschrijvings-register voor den Landstorm  (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)(NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar)
  Volgnummer 096
  Naam Isaac Abraham van Dam
  Ouderdom 36
  Beroep koopman
  Adres (1811-1883) D0874 Bagijnhof
  Gehuwd of Weduwnaar / Ongehuwd of Weduwnaar zonder kinderen (getal kinderen)
  gehuwd (2 kinderen)
  Aanmerkingen bijziende; vrijgesteld
  Titel boek gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk D no 550-1088
  Bron SAD 5-561

- OVL256.257 Overlijdensakten Dordrecht 1867
  Overlijdensakte 722 Overlijden Jansie Philip Soesman, 15-10-1867
  Overlijdensplaats: Dordrecht Overlijdensdatum: 15-10-1867
  Akteplaats: Dordrecht Aktedatum: 16-10-1867
  Overledene: Jansie Philip Soesman (65 jr.)
  Partner: Izak Abraham van Dam (echtg.)
  Vader: Philip Soesman
  Moeder: Marianna Huisman
  Toegangsnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 257 Aktenummer: 722
Kinderen:
1. Abram Isaac van Dam, geb. Dordrecht 11-5-1831, volgt IIId.
2. Philip Isaac van Dam, geb. Dordrecht 9-9-1832, volgt IIIe.
3. Marianne van Dam, geb. Dordrecht 9-7-1834, overl. Dordrecht 9-2-1852 (17 jr.).
4. Helena van Dam, geb. Dordrecht 4-3-1836 (akte 136), overl. Dordrecht 10-7-1838 (2 jr.)
5. Benjamin van Dam, geb. Dordrecht 4-12-1837 (akte 739), overl. Dordrecht 12-5-1839 (1 jr.).
6. Hijman Isaac van Dam, geb. Dordrecht 15-7-1839, volgt IIIf
7. Emanuel van Dam, geb. 13-3-1841, overl. Dordrecht 30-1-1843 (1 jr.).
8. Benjamin Wolf van Dam, geb. Dordrecht 12-12-1842 (28 in 1871), volgt IIIg.
9. Emanuel van Dam, geb. Dordrecht 11-11-1844, volgt IIIh.
10. Mozes van Dam, geb. Dordrecht 11-1-1847 (akte 20), volgt IIIi.

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Isak Machiel van Dam, geb. Geertruidenberg 6-3-1819, uitdrager (bev. reg. Oosterhout), koopman, tr. Oosterhout 2-7-1846 Magdalena de Jong, geb. Loon op Zand 1814 (32 in 1846), overl. Dordrecht 13-5-1884 (70 jr.), dochter van Hermanus de Jong en Rebecca de Vries (geb. Leiden 1780).
Wonende: Oosterhout wijk C28 huis 284 (tot 8-1-1851); Dordrecht;
Kinderen:
1. Moses Isak van Dam, geb. Oosterhout 2-6-1847, overl. Dordrecht 22-8-1870 (23 jr.).
2. Magiel Isak van Dam, geb. Oosterhout 17-12-1848.
3. Godschalk van Dam, geb. Oosterhout 19-6-1850, volgt IVa.
4. Sara van Dam, geb. 1852, overl. Dordrecht  7-1-1853 (2 mnd.).
5. Joel van Dam, geb. Dordrecht 1858.

IIIb. Jonas Machiel van Dam, geb. Dordrecht 12-9-1823, koopman, tr. Dordrecht 22-11-1849 Flora Monatz/Monasch, geb. Gouda 26-1-1821 (28 in 1846), dochter van Mozes Monatz en Hester Olman.
Wonende: Dordrecht, Gouda, Amsterdam (vanaf 1883).
NB.
- Bevolkingsregisters
  bron Gouda 1860-80 (huishoudens t/m deel 30; idem)
  bladzijde 171
  gezin - hoofdbewoner: Jonas Machiel van Dam (geh.; geb. 12-09-1823 te Dordrecht) (koopman; isr) (komt uit L 203)
  vrouw: Flora Mozes Monasch (geh.; geb. 29-01-1821) (isr) (komt uit L 203)
  kind: Esther Jonas van Dam (geb. 26-09-1850 te Dordrecht) (isr) (komt uit L 203; vertr. 09-05-1874 naar Amsterdam)
  kind: Michiel van Dam (geb. 21-12-1851 te Dordrecht) (isr) (komt uit L 203)
  kind: Saartje van Dam (geb. 15-03-1858) (isr) (komt uit L 203; vertr. 08-08-1874 naar Amsterdam)
  kind: Mozes van Dam (geb. 20-06-1860) (isr) (komt uit L 203)
  kind: Eliazar van Dam (geb. 14-12-1865) (isr) (komt uit L 203)
  plaatsnaam Gouda
  [http://www.samh.nl/genealogie/bronnen-na-1811/bevolkingsregisters/1513643/]
- (A) Jonas Machiel van Dam (geb. Dordrecht 12-09-1823) (naar Amsterdam 1883) (koopman)
  --- tr. met Flora Monasch (geb. G 26-01-1821) (naar Amsterdam 1883)
  (B.01) Esther van Dam (kind van A) (geb. Dordrecht 26-09-1850) (naar Amsterdam 1874)
  (B.02) Machiel van Dam (kind van A) (geb. Dordrecht 21-12-1851) (naar Amsterdam 1881)
  (B.03) Saartje van Dam (kind van A) (geb. G 31-10-1853) (ov. G 24-08-1855)
  (B.04) Sophia van Dam (kind van A) (geb. G 12-01-1856) (ov. G 23-03-1857)
  (B.05) Saartje van Dam (kind van A) (geb. G 15-03-1858) (naar Amsterdam 1881) (naaister)
  (B.06) Mozes van Dam (kind van A) (geb. G 20-06-1860) (naar Amsterdam 1882)
  (B.07) Helena van Dam (kind van A) (geb. G 23-04-1863) (ov. G 31-05-1866)
  (B.08) Eliaser van Dam (kind van A) (geb. G 14-12-1865) (naar Amsterdam 1881)
  [http://www.samh.nl/genealogie/bronnen-na-1811/overige-bronnen/1663586/]
Kinderen:
1. Esther van Dam, geb. Dordrecht 26-9-1850.
2. Machiel van Dam, geb. Dordrecht 21-12-1851, koopman, tr. Amsterdam (1) 10-8-1881 Antoinette Jeanette Brandes, geb. Harderwijk (36 in 1881), naaister, dochter van Everhardus Brandes en Antoinette Jeannette Dantz, tr. (2) Amsterdam 13-3-1907 Grietje Snijders, geb. Amsterdam 6-1-1864 (43 in 1907), overl. omg. Auschwitz 1-2-1943, dochter van Joseph Snijders en Schoontje Samuel Salomons.
3. Saartje/Sara van Dam, geb. Gouda 31-10-1853, overl. Gouda 24-8-1855 (1 jr.).
4. Sophia van Dam, geb. Gouda 12-1-1856, overl. Gouda 23-3-1857 (1 jr.).
5. Saartje van Dam, geb. Gouda 15-3-1858 (30 in 1888), dochter van Jonas Machiel van Dam (koopman in 1888) en Flora Mozes Monasch, tr. Amsterdam 26-4-1888 Salomon in de Meij, geb. Amsterdam 1858, diamantsnijder, zoon van Soesman in de Meij en Rebecca Jacob Stodel.
6. Mozes van Dam, geb. Gouda 20-6-1860, overl. omg. Auschwitz 17-9-1942.
7. Helena van Dam, geb. Gouda 23-4-1863, overl. Gouda 31-05-1866 (3 jr.).
8. Eliaser/Eliazer van Dam, geb. Gouda 14-12-1865, overl. omg. Auschwitz 26-9-1942, koopman, tr. Keulen 12-10-1899 (registratie Haarlem 1899) Emma Friedheim, geb. Krefeld, dochter van David Friedheim en Jeanette David.

IIIc. Joël van Dam, geb. Dordrecht 20-2-1834, overl. Dordrecht 3-11-1916 (82 jr.), tr. (1) Rotterdam 3-8-1864 Sophia Schnitseler, geb. Nijmegen 1836 (28 in 1864), overl. Dordrecht 31-7-1875 (39 jr.), dochter van Henri Schnitseler en Sophie Gompers, tr. (2) Dordrecht 24-11-1875 Saartje Feitsma, geb. Leeuwarden (34 in 1875), overl. voor 1916, dochter van Jacob Feitsma en Elsje Jacobs.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Mietje van Dam, geb. Dordrecht 5-7-1865, overl. Dordrecht 31-12-1922 (57 jr.), begr. (Isr.) op J1, tr. Dordrecht 20-1-1898 Lion van Dam, geb. Dordrecht 28-3-1868 (29 in 1898), overl. Sobibor 13-3-1943.
2. Machiel van Dam, geb. Dordrecht 14-9-1867, volgt IVb.
3. Hendrik van Dam, geb. Dordrecht 2-4-1870, overl. Dordrecht 21-1-1871 (9 maanden).
4. Abraham van Dam, geb. Dordrecht 7-4-1872, volgt IVc.

IIId. Abram Isaac van Dam, geb. Dordrecht 11-5-1831, antiquair, koopman (1888), overl. Rotterdam 14-11-1916 (85 jr), tr. (1) IJsselmonde 16-11-1853 Trijntje van Blankenstein, geb. 1828, overl. Dordrecht 5-6-1857 (29 jr.), begr. (Isr.) Dordrecht 1857, dochter van Salomon Blankenstein en Hester Bekkers, tr. (2) IJsselmonde 18-8-1858 Hanna Rijnveld, geb. Noordwijk 12-3-1830, overl. Dordrecht 5-6-1886 (56 jr.), begr. (Isr.) Dordrecht 1886 (op D30), dochter van Daniel Levie Reijnveld en Sara Buren, tr. (3) Amstedam 16-2-1888 Flora Worms, geb. Amsterdam 6-5-1842 (46 in 1888), woont te Rotterdam als weduwe, dochter van Simon Joseph Worms en Rachel Isaac Vellemans.
Wonende: Dordrecht Grotekerksbuurt 60; Amsterdam;
NB.
- [1860] Register der begrave Israëliten Binnen de Stad Dordrecht en deszelfs Bijkerken Beginnende met het Jaar 1817
  Naam Philippus Dam, van Abrams
  Leeftijd 8 weken
  Begraafdatum 26-08-1860
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 345, inventarisnr. 41
- [1886] Namen begravenen incl. rij en grafnummer van 338 grafstenen
  Naam Hanna Reijnveld
  Achternaam partner van Dam
  Geboortedatum 12-3-1830
  Overlijdendatum 5-6-1886
  Grafsteen op rij D
  Grafsteen met nummer 30
  Bijzonderheden overl. datum niet te lezen
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 345, inventarisnr. 42

- [1889] (advertentie) ANTIQUITEITEN
  De ondergeteekende beveelt zich voortdurend aan tot het KOOPEN VAN ANTIQUITEITEN Als: Oud Porselein, Delftsch Aardewerk, Waaijers, Gouden- en
  Zilveren Voorwerpen, Diamanten en paarlen, Geborduurde Zijden en andere Borduurwerken, Gobelins, Goudleder, Antieke Meubelen, oud gesneden Houtwerk,
  Spiegels, Engelsche Gravuren, Antiek Koperwerk etc. Tengevolge van het vestigen van zijn zoon, den Heer JACQ. A. VAN DAM Antiquair, te BERLIJN en
  door vraag aldaar naar verschillende Artikelen door verscheidene Kunstliefhebbers is de ondergeteekende in de gelegenheid

  gesteld groote prijzen voor Antiquiteiten te betalen.
       A.J. VAN DAM, Antiquair, Grootekerksbuurt 60.
  P.S. Daar hij ook binnen eenige maanden zich met ter woon te AMSTERDAM zal vestigen, zal door hem een later te noemen
         persoon worden aangesteld, waar  men zich zal kunnen vervoegen tot Correspondentie voor bovengenoemde zaken.

[BRON: Dordrechtsche Courant 8-5-1889 (SAD569-105)]
- Kiesgerechtigde mannen ca 1890 (personele en grondbelasting)
  Volgnummer 0330
  Naam belastingschuldige Abram Izaak van Dam
  Geboorteplaats Dordrecht
  Geboortedatum 11-05-1831
  Wijk A
  Adres (na 1883) Grootekerksbuurt 60
  Huurwaarde 270
  Gebruikte bronnen getypt register in particulier bezit
- bevolkingsregister Rotterdam
  1. Philippus van Dam 10-10-1867 Dordrecht, handelsreiziger, 17-6-1896 uit Breda, 2-12-1922 naar Den Haag Pleterijstr. 23;
  2. Sara van Dam 29-5-1865 (zuster), 9-4-1891 uit Dordrecht, naar gezinskaart Mozes Zwanenburg;
  3. Flora van Dam geb. Worms (nv) 6-5-1842 Amsterdam, wed., 6-8-1919 uit Loosduinen Oud Rosenburg I A;
  [http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=R&id=366197]

- Overledene Sara van Dam
  Vader Abram Isaäc van Dam
  Moeder Hanna Bijnveld
  Plaats Rotterdam
  Datum overlijden 05-03-1943
  Opmerkingen akte nr. 86; overleden in Sobibor (Polen), geb: 29-05-1865
  Geboorteplaats Dordrecht
  Bron Rotterdam 1950 v1---016
Kinderen 1e huwelijk:
1. Isaac Abram van Dam, geb. IJsselmonde 31-3-1854, volgt IVd.
2. Marianne van Dam, geb. juni 1855, overl. Dordrecht 26-7-1855 (5 wkn.), dochter van Abraham Isaac van Dam en Trijntje van Blankenstijn.
3. Salomon van Dam, geb. 1857, overl. Dordrecht 7-1-1859 (2 jr.), zoon van Abraham Izaak van Dam en Trijntje van Blankenstein.
Kinderen 2e huwelijk:
1. Daniel van Dam, geb. Dordrecht 15-8-1859, koopman, vestigt 20-1-1917 uit Londen te Rotterdam (Hoogstr. 167b), overl. Rotterdam 17-7-1917 (57 jr.)
2. Philippus van Dam, geb. Dordrecht 1-7-1860, overl. ald. 26-8-1860 (2 mnd. oud), begr. Dordrecht (Isr.) aan de Hoogt, zoon van Abraham Isaäc van Dam en Hanna Rijnveld.
3. Mozes van Dam, geb. Dordrecht 26-8-1861, overl. ald. 10-9-1861 (16 dgn.).
4. Jansje van Dam, geb. Dordrecht 14-9-1863, overl. Rotterdam 21-12-1935 (72 jr), tr. Dordrecht 29-2-1888 Mozes Zwanenburg, geb. Rotterdam (24 in 1888), zoon van Markus Zwanenburg en Sophia Rijnveld.
5. Sara van Dam, geb. Dordrecht 29-5-1865, overl. Sobibor 5-3-1943.
6. Philippus van Dam, geb. Dordrecht 10-10-1867, handelsreiziger, woont te Rotterdam  (tot 1922), Den Haag (1922-1929), Amsterdam 1929-1933),  Den Haag (1933-1936), Amsterdam (1936-1939),  Den Haag (1937-) Hugo de Grootstraat 98 vanaf 13-2-1939, overl. omg. Auschwitz (Polen) 15-12-1942.
7. Marianne van Dam, geb. Dordrecht 19-12-1869, overl. ald. 6-12-1870 (11 mnd.).

IIIe. Philip Isaac van Dam, geb. Dordrecht 9-9-1832 (akte 386), koopman (1906), overl. Dordrecht 25-9-1922 (90 jr.), begr. (Isr.) Dordrecht 1922, tr. Heenvliet 17-9-1862 Duifje van der Hei(j)m, geb. 1839 (23 in 1862), overl. 29-11-1911, begr. Dordrecht (Isr.) op B31, dochter van Lion van der Heijm en Jannetje Heiman van Blankensteijn.
NB.
- Bruidegom: Philip van Dam Leeftijd: 30
  Vader bruidegom: Izak Abraham van Dam
  Moeder bruidegom: Jannetje Soesman
  Bruid: Duifje van der Heijm Leeftijd: 23
  Vader bruid: Lion van der Heijn
  Moeder bruid: Jannetje Heiman van Blankensteijn
  Gebeurtenis: Huwelijk
  Datum: woensdag 17 september 1862
  Gebeurtenisplaats: Heenvliet
- DORDRECHT Joodse Begraafplaats (Achterweg/Nieuweweg) 1871-1981
  namen begravenen incl. rij en grafnummer van 338 grafstenen
  Naam Philip Isaac van Dam
  Overlijdendatum 25-9-5683 (1923)
  Grafsteen op rij I
  Grafsteen met nummer 27
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 345, inventarisnr. 42
- Tienjarentafel overlijden 1914-1955
  Naam overledene Marianna van Dam (65 jr.) dochter Philip Izak en Duifje van der Heim
  Aktenummer 464
  Datum van de akte 03-09-1929
  Overlijdensdatum 02-09-1929
- Op 14 Juni overleed te Gorinchem plotseling tot onze diepe droefheid,  onze geliefde Schoonzuster en Tante, Mevr. EMMA VAN DAM— GOLDSTEEN,
  in den ouderdom van 48 jaar.
  Dordrecht.
  MARIANNA VAN DAM en Familie.
  HERMAN VAN DAM en Familie.
  Rotterdam.
  JAQ. VAN DAM en Familie.
  21 Juni 1929.
  [Nieuw Israelietisch weekblad 21-06-1929]

Kinderen:
1. Marianna van Dam, geb. Dordecht 25-9-1863, overl. Dordrecht 2-9-1929 (65 jr.)
2. Lion van Dam, geb. Dordrecht 2-10-1864, overl. Dordrecht 6-3-1864.
3. Izaak van Dam, geb. Dordrecht 8-11-1865, overl. Dordrecht 15-10-1867.
4. Herman van Dam, geb. Dordrecht 8-1-1867, overl. Dordrecht 17-1-1942 (75 jr.), tr. 's-Hertogenbosch 12-9-1895 Louise Helena Klein, geb. Bergeijk 1-7-1865, overl. voor 1942, dochter van Mozes David Klein en Judith Hertog.
5. Lion van Dam, geb. Dordrecht 28-3-1868 (29 in 1898), volgt IVe.
6. Izaac (Jac.) van Dam, geb. Dordrecht 15-7-1869, tailleur, woont te Rotterdam (1922), overl. omg. Auschwitz (Polen) 26-10-1942, tr. Beverwijk 25-4-1906 Debora Davidson, geb. Beverwijk 19-10-1878 (27 in 1906), overl. omg. Auschwitz (Polen) 26-10-1942, dochter van Isaac Davidson en Mietje Vriesman.
7. Joseph van Dam, geb. Dordrecht 29-11-1870, overl. Sibibor 13-3-1943.
8. Abraham van Dam, geb. Dordrecht 8-2-1875, overl. ald. 12-2-1878 (3 jr.).
9. Jansje van Dam, geb. Dordrecht 23-2-1877, overl. ald. 2-12-1877 (9 mnd.).
10. Philipa Helena van Dam, geb. Dordrecht 27-3-1879, overl. ald. 7-3-1880 (1 jr).
11. Bernard van Dam,. geb. Dordrecht 8-6-1883, overl. Auschwitz 19-12-1942.
12. Abraham van Dam, geb. Dordrecht 28-3-1885, woont te Gorinchem (1922), overl. omg. Auschwitz 26-10-1942, tr. (1) Rotterdam 28-6-1911 Emma Goldstein, geb. Maastricht 1-1-1881 (30 in 1911), overl. Gorinchem 14-6-1929 (48 jr.), tr. (2) Betsy Kleinkramer, geb. 's-Gravendeel 14-5-1891, overl. Auschwitz 26-10-1942, dochter van Samuel Goldstein en Sibilla Horn.

IIIf. Hijman Isaac van Dam, geb. Dordrecht 13-7-1839, 1871 naar Antwerpen, koopman (1903), handelaar (1911), overl. Antwerpen 1938, tr. Sara Andriessen, geb. Rotterdam 8-1-1852, overl. Rotterdam 22-3-1918, dochter van Ruben Andriessen en Hester van Dam.
Wonende: Dordrecht; Rotterdam vanaf 1868; Antwerpen vanaf 1871; Amsterdam (tot 8-12-1917); vanaf 8-12-1917 Rotterdam Bellevoijsstr. 27a; Borgerhout vanaf 16-1-1919.
NB.
- Dordrecht 1860-1890
1. Izaak Abraham van Dam 22-7-1797 Dordrecht, overl. 27-11-1884
2. Jansje Philip Soesman 19-7-1803 Heenvliet, overl. 15-10-1867
3. Hijman Izaak van Dam 13-7-1839, 30-9-1868 Rotterdam;
4. Benjamin Wolf van Dam 16-12-1842, naar Rotterdam 5-5-1865;
5. Emanuel van Dam 12-11-1846, naar Rotterdam 13-11-165;
6. Mozes Isaak van Dam 13-1-1847, naar Rotterdam 11-1-1868;
7. Benjamin Wolf van Dam 16-12-1842, sigarenmaker, uit Zalt Bommel 9-8-186, naar 's Hage 1867;
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7901547&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
- Rotterdam
Hijman Izaak van Dam 1838, winkelbediende, 1871 naar Antwerpen
[NL-RtGAR_494-03_170_0108.jpg]
[http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/archieven?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=dam&mip3=hijman]
- Belgium, Antwerp Police Immigration Index, 1840-1930
[https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bsurname%3A%22van%20dam%22~&collection_id=1477769]

- Hyman Isaac Vandam
Belgium, Antwerp Police Immigration Index
Name     Hyman Isaac Vandam
Event Type     Immigration
Event Date     1840-1885
Event Place     Antwerpen, Belgium
File Number     29070
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11629-47682-74?cc=1477769
- Gezinskaart ROTTERDAM

1. Hijman Isaac van Dam, geb. Dordrecht 13-7-1839, uit Amsterdam 8-12-1917
2. Sara Andriessen, geb. Rotterdam 8-1-1852, uit Amsterdam 8-12-1917, overl. Rotterdam 22-3-1918
3. Maria Anna van Dam, geb. Antwerpen 9-4-1881, uit Amsterdam 8-12-1917
4. Anna van Dam, geb. Antwerpen 6-5-1887, uit Amsterdam 8-12-1917
5. Magdalena van Dam, geb. Antwerpen 16-10-1891, uit Amsterdam 8-12-1917
6. Emmanuel van Dam, geb. Antwerpen 24-4-1888, uit Amsterdam 8-12-1917, in Belgie diamantbewerker, tr..
[NL-RtGAR_494-03_851-092_0097985R.jpg]
[http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=184&mizig=100&miadt=184&miaet=185&micode=494-03&minr=16146788&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=andriesse*&mip3=sara*&miview=viewer2]
Kinderen:
1. Ruben van Dam, geb. Antwerpen 1874 (29  in 1903), diamantslijper, tr. Amsterdam 29-10-1903 Rachel van Moppes, geb. Amsterdam (25 in 1903), dochter van Isaac van Moppes en Schoontje Cohen.
2. Ester van Dam, tr. Amsterdam 25-9-1911 Salomon Kleerekoper, geb. Amsterdam, diamantbewerker, zoon van Gerrit Jacob Kleerekoper en Catharina Agsteribbe.
3. Maria Anna van Dam, geb. Antwerpen 9-4-1881, 16-1-1919 naar Borgerhout.
4. Anna van Dam, geb. Antwerpen 6-5-1887, 16-1-1919 naar Borgerhout.
5. Emmanuel van Dam, geb. Antwerpen 24-4-1888, in Belgie diamantbewerker, 6-11-1918 uit Borgerhout, 14-1-1919 ambtsh. vertr. n. Borgerhout.
6. Magdalena van Dam, geb. Antwerpen 16-10-1891, 16-1-1919 naar Borgerhout.

IIIg. Benjamin Wolf van Dam, geb. Dordrecht 12-12-1842, overl. Rotterdam 11-12-1932 (90 jr.), tr. Rotterdam 16-8-1871 Roosje Soesman, geb. Geervliet (25 in 1871), overl. Rotterdam 30-1-1917 (71 jr.), dochter van Efraim Soesman en Nansje Meijboom.
Kinderen:
1. Isaac van Dam, geb. Rotterdam 1872, overl. Rotterdam 2-9-1873 (11 mnd.)
2. Nansje van Dam, geb. Rotterdam 28-10-1873, overl. Rotterdam 24-3-1898 (24 jr.).
3. Isaac van Dam, geb. Rotterdam 24-7-1875, overl. Auschwitz (Polen) 19-10-1942 (Rotterdam 1951 akte 292), tr. Rotterdam 5-8-1903 Schoontje Vogel, geb. Amsterdam 1874 (32 in 1906), dochter van Joël Vogel en Hanna Korper.
4. Eduard van Dam, geb. Rotterdam 26-11-1876, tr. Amsterdam 14-4-1915 Lena Matteman, geb. Amsterdam 1883 (32 in 1915), dochter van Abraham Mateman en Vrouwtje Kijzer.
5. Jansje van Dam, geb. Rotterdam 2-4-1878, overl. Rotterdam 2-6-1879 (14 mnd.).
6. Marianne van Dam, geb. Rotterdam 22-11-1879, overl. Rotterdam 8-12-1950 (71 jr.), tr. Rotterdam 16-7-1919 Hermanus Stephanus Mening, geb. Djocjocarta (54 in 1919), zoon van Steven Mening en Sariena NN.
7. Abraham van Dam, geb. Rotterdam 23-11-1881, overl. Rotterdam 22-5-1883 (18 mnd.).
8. Bernardus van Dam, geb. Rotterdam 6-10-1884, overl. Rotterdam 15-6-1936 (51 jr.).
9. Philip van Dam, geb. Rotterdam 1-3-1886, overl. Rotterdam 23-5-1889 (3 jr.).
10. Jansje van Dam, geb. Rotterdam 11-3-1888, overl. Rotterdam 23-5-1889 (14 mnd.).

IIIh. Emanuel van Dam, geb. Dordrecht 11-11-1844, overl. Rotterdam 8-1-1931 (86 jr.), tr. Rotterdam 3-7-1867 Marianne Ernst, geb. Groningen ca 1843 (24 in 1867), overl. Rotterdam 6-11-1929 (86 jr.), dochter van Arnold Friedrich Ernst en Rebekka Levie.
Kinderen:
1. Jansje van Dam, geb. Rotterdam 1-1-1868.
2. Arnold van Dam, geb. Rotterdam 18-1-1870, tr. Rotterdam 28-8-1895 Theresia Barendse, geb. Rotterdam (17 in 1895), dochter van Jacob Isaac Barendse en Rosette David..
3. Izaak van Dam, geb. Rotterdam 28-2-1872, overl. Sibobor 21-5-1943 (akte Rotterdam 1947), tr. Rotterdam 20-6-1900 Maria Anna van Dam, geb. Antwerpen 1889 (19 in 1900), dochter van Mozes van Dam en Rosetta van Ploeg.
4. dochter van Dam, overl. Rotterdam 21-4-1874 (0 jr.)
5. Frederik van Dam, geb. Rotterdam 17-4-1875, overl. Rotterdam 18-12-1949 (wonende te Brussel, 74 jr.), tr. Rotterdam 19-6-1901 Leentje Godschalk, geb. Rotterdam, dochter van Aleindert Godschalk en Mietje Moses.
6. Leon van Dam, geb. Rotterdam 4-6-1877, tr. Rotterdam 16-7-1902 Vrouwtje de Winter, geb. Rotterdam (21 in 1902), dochter van Simon Israel de Winter en Vrouwtje de Hond.
7. Joseph van Dam, geb. Rotterdam 21-12-1878, overl. ald. 5-2-1879 (1 mnd.).
8. Rebecca van Dam, geb. Rotterdam 18-1-1880, overl. ald. 18-3-1880 (2 mnd.).
9. Henri van Dam, geb. Rotterdam 24-3-1881, overl. Rotterdam 15-9-1957 (76 jaar), tr. Rotterdam 22-6-1921 Margaretha Elizabeth Nieuwveld, geb. Gouda, dochter van Simon Niewuveld en Sophia Bergshoeff.
10. Rebecca Marianne van Dam, geb. Rotterdam 30-1-1883, overl. ald. 10-3-1883 (1 mnd.).

IIIi. Mozes van Dam, geb. Dordrecht 11-1-1847 (akte 20), koopman in mode art., overl. Westerbork 3-12-1942 (akte nr. 56 Rotterdam 1943), tr. Rotterdam 3-1-1872 Rosetta van Ploeg, geb. Rotterdam 3-2-1850, overl. Rotterdam 7-12-1936 (86 jr.), dochter van Moses van Ploeg en Ester Frenk.
Inwonend: neef Fredrik van Dam, geb. Rotterdam 17-4-1875; neef Izaak van Dam, geb. Rotterdam 28-2-1872, koopman in lakens, tr. 20-6-1900; neef Henri van Dam, geb. Rotterdam 24-3-1881, koopman.
Kinderen:
1. Mozes van Dam, geb. Rotterdam 16-3-1874, volgt IVf.
2. Isaac van Dam, geb. Rotterdam 18-8-1876, overl. Auschwitz 24-9-1942, tr. Rotterdam 13-8-1902 Jetje Bood, geb. Rotterdam, overl. Rotterdam 14-5-1940 (56 jr.), dochter van Hendrik Joseph Bood en Roosje Koster.
3. Esther van Dam, geb. Antwerpen 19-9-1878, fabr. arbeidst., verpleegster.
4. Maria Anna van Dam, geb. Antwerpen 2-11-1880, overl. Rotterdam 16-2-1940 (59 jr.), tr. Rotterdam 20-6-1900 Izaak van Dam, geb. Rotterdam (28 in 1900), zoon van Emanuel van Dam en Marianna Ernst.
5. Anna van Dam, geb. Antwerpen 18-10-1882, onderwijzeres b/d gemeente.
6. Lion van Dam, geb. Rotterdam 18-1-1885, overl. omg. Auschwitz 6-9-1944, onderwijzer b/d gemeente, tr. Rotterdam 4-1-1911 Pietertje Hartkoorn, geb. Nieuw Lekkerland, dochter van Tobias Hartkoorn en Annigje Duhen.
7. Saartje van Dam, geb. Rotterdam 12-3-1887, tr. Rotterdam 27-1-1916 Teunis Johannes Kruimink, geb. Leende, zoon van Gerrit Kruimink en Adriana Anteunia Verhoeven.
8. Abraham van Dam, geb. Rotterdam 23-6-1892, tr. Rotterdam 1-4-1905 Neeltje Olff, geb. Rotterdam, dochter van Johan Nicolaas Olff en Neeltje Seip.

* * * GENERATIE 4 * * *

IVa. Godschalk Isak van Dam, geb. Oosterhout 19-6-1850, overl. Rotterdam 5-12-1923 (73 jr.; overleden bevonden, Lange Lijnstraat 19), tr. Rotterdam 14-8-1878 Esther Coenraad, geb. Rotterdam 24-4-1852, overl. Rotterdam 16-2-1931 (78 jr.; overleden bevonden), dochter van Calma Coenraad en Hester Hoorenman.
Kinderen:
1. Elizabeth Hester van Dam, geb. Dordrecht 13-7-1879, overl. Auschwitz (Polen) 15-10-1942 (aangifte Rotterdam 1951), tr. Rotterdam 21-10-1908 Jacob Levy Walvis, geb. Rotterdam (32 in 1908), zoon van Levy Jacob Walvis en Kaatje Bot.
2. Hester van Dam, geb. Dordrecht 30-6-1881, tr. Rotterdam 9-8-1922 Jacob van Loon, geb. Bergen op Zoom (39 in 1922), zoon van Andries van Loon en Francijne Velleman.
3. Saartje van Dam, geb. Dordrecht 8-8-1883, overl. Auschwitz (Polen) 15-10-1942 (aangifte Rotterdam 1950), tr. Rotterdam 25-8-1920 Nachmann Feynleijbe, geb. Kischenew (Rusland) 1876 (44 in 1920), zoon van Levi Faynleijbe en Roza Bande.
4. Calma van Dam, geb. Dordrecht 17-1-1886, volgt Va.
5. Mietje van Dam, geb. Dordrecht 8-2-1888, tr. Rotterdam 25-3-1914 Burich Kelmanof Chasier, geb. Odessa (Rusland) 1883 (31 in 1914), zoon van Kelman Chasler en Enna Lebo.
6. Salomon van Dam, geb. Rotterdam 28-5-1890, volgt Vb.
7. Roosje van Dam, geb. Rotterdam 2-8-1892, overl. Kdo. Auschwitz III-Monowitz (Polen) 12-10-1942 (aangifte Rotterdam 1949), tr. Mannes van Leer, geb. Rotterdam 26-5-1891, kantoorbed., 3-7-1905 van Uithoorn te Rotterdam, koopman in div. art., overl. Auschwitz (Polen) 10-10-1942. (Kinderen: Louis Marcel van Leer, geb. 9-6-1925, overl. Auschwitz (Polen) 12-10-1942; Maurits Salomon van Leer, geb. 12-12-1927, overl. Auschwitz (Polen) ..)

IVb. Machiel van Dam, geb. Dordrecht 14-9-1867, koopman in oude metalen, overl. Rotterdam 28-8-1934, tr. (1) Aaltje de Leeuw, geb. Den Haag 14-8-1871, overl. Poortugaal 19-2-1925, dochter van Philip de Leeuw en Gannah van Dam, tr. (2) Rotterdam 19-5-1926 Elizabeth den Hollander, geb. Rotterdam 18-1-1884, weduwe Jarel Rijnberg, overl. Rotterdam 11-10-1958 (74 jr.), dochter van Hendrik den Hollander en Adriana Petronella Fuik.
Wonende: Dordrecht tot 31-12-1907; Rotterdam.
Inwonend: Grietje de Leeuw, geb. Den Haag 6-2-1862, winkeljuffrouw.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Sophia van Dam, geb. Dordrecht 31-11-1901, tr. Rotterdam 30-4-1930 Maarten Slootweg, geb. Rottedam 1903.
2. Ganah van Dam, geb. Dordrecht 2-2-1904, tr. Rotterdam 25-7-1923 Pieter van der Voorden, geb. Gouda 1897.
Kinderen Elizabeth den Hollander en Karel Rijnberg:
1. Hendrik Rijnberg, geb. Rotterdam 1-1-1908, tr. 17-2-1932.
2. Elizabeth Rijnberg, geb. Rotterdam 9-5-1909, tr. 27-9-1933.

IVc. Abraham van Dam, geb. Dordrecht 7-4-1872, koopman, winkelier in huish. art., reiziger, overl. Sibobor 9-4-1943, tr. (1) Dordrecht 21-10-1897 Kaatje van Dantzich, geb. Rotterdam 1869 (28 in 1897), overl. Dordrecht 7-12-1898 (30 jr.), dochter van Aron van Dantzich en Marianna van Lee, tr. (2) Rotterdam 5-4-1899 Susanna Spetter, geb. Rotterdam 10-6-1865, overl. Sibobor 7-5-1943, dochter van  Levie Aron Spetter en Sientje Spetter.
Wonende: Dordrecht tot 12-8-1899; Rotterdam (tot 14-12-1928); Den Haag (14-12-1928 tot 15-6-1934) Badhuisweg 18, Stevinstraat; Rotterdam Bergschelaan 174a.
Inwonende Rotterdam: nicht Helena van Duren, geb. 2-2-1887.
Kinderen 1e huwelijk:
1. Marianna van Dam (op 12-4-1899 nam Marianne gewijzigd in Kaatje), geb. Dordrecht 1-12-1898, 3-8-1922 naar Amsterdam Amstel 304, volgt Vc.
Kinderen 2 huwelijk:
1. Sophia van Dam, geb. Rotterdam 26-8-1901, overl. Auschwitz (Polen) 18-11-1943 (Rotterdam akte 1953), tr. Rotterdam 19-10-1922 Nusijn Leib Felder (naam gewijzigd bij vonnis in Leo), geb. Baligrod (Polen) 16-6-1895, magazijnbediende, handelsvertegenwoordiger, Poolsche onderdaan (1922), zoon van Hersch Felder en Cypre Lieber. (Kinderen: Suze Lea Felder, geb. Rotterdam 11-9-1924, overl. Auschwitz 18-11-1943)

IVd. Isaac Abram van Dam [Jacques Abraham van Dam], geb. IJsselmonde 31-3-1854, kunsthandelaar/antiquair, overl. Berlijn 1922, tr. (1) Munster 23-8-1881 (geregistreerd Dordrecht 31-12-1881) Henriette Marcus, geb. Munster 7-12-1856, overl. Berlijn 29-8-1902, dochter van Samuel Marcus en Bettij Weingarten, tr. (2) 1905 Meta Cohen, geb. 1873, overl. 1957, dochter van August Cohen.
Wonende: Dordrecht; Berlijn (vanaf 20 april 1889) Tiergartenstrasse 2b, Wilhelmstrasse 46/47, Königgrätzerstrasse 1.
NB.
- [1911] Afbeelding 551_55086
  Collectie Dordracum Illustratum
  Inventarisnummer 551_55086
  Oude nummer 1598Ab
  Beschrijving: Groenmarkt 3; gobelinkamer met eind zeventiende eeuws wandtapijt, vervaardigd in Oudenaarde; voorstellend Arcadische landschappen. Op de schouw een schilderstuk, voorstellende Cleopatra die op het punt staat een van haar sieraden in en wijnbeker te werpen ten einde haar rijkdom tegenover Antonius te bewijzen
  Datum of periode 02-01-1911
  Auteur Tollens, H.J.
  Beeldtype foto in platinadruk
  Annotatie hxb: 29 x 39 cm Het wandtapijt is in december 1911 verkocht aan antiquair Van Dam te Berlijn.
  [http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=FA24A1CBE1985321369BABBCCC9DF2AB&showbrowse]
- KUNST. Jacques van Dam. De bekende kunsthandelaar te Berlijn, de heer Jacques van Dam, is in den ouderdom van 69 jaar overleden. Hij kwam, als knaap, wordt van hem verteld met 17 gröszen naar Berlijn en werd beheerder van de Duitsche kunstmarkt voor porcelein Hij was een der leiders der Hollandsche handelskringen.
[Nieuwe Tilburgsche Courant 28-11-1922]
- [RKD] Dam, Jacques Abraham van / Dam, Isaäc Abraham van; uit Nederland afkomstige kunsthandelaar in Berlijn; zijn eerste echtgenote, Henriëtte van Dam-Marcus, overleed in 1902; in 1905 hertrouwde Jacques met Meta Cohen, die na zijn dood samen met hun zoon Hendrik de zaak tot vermoedelijk 1933 voortzette; in 1938 verhuisden zij naar Nederland; Berlijn 1889-04 - 1912 'Königlicher Hoflieverant, Antiquitätenhandlung', rond de eeuwwisseling gevestigd in de Tiergartenstraße 2b, vervolgens tot 1908: Wilhelmstrasse 46-47, daarna: Königgrätzerstrasse 1
[https://rkd.nl/nl/explore/artists/Dam%2C%20Jacques%20A.%20van]
- .... Des weiteren schlossen sich an: Jacques A. van Dam, Berlin524, mit der Stiftung zweier Altarflügel mit »Grablegung« und »Auferstehung Christi« (Kölnisch, um.....
... Abb. 72)526, 524 Der gebürtige Niederländer Jacques Abraham van Dam arbeitete als Kunsthändler in Berlin (zuerst Wilhelmstr. 46/47, später Tiergartenstr. 2). Er durfte sich Hoflieferant Kaiser Wilhelms II. nennen. Sein Interessenschwerpunkt lag auf Kunstgewerbe, altdeutscher Kunst und holländischer Kunst des 17.....
[Die Wachsbüste einer Flora in der Berliner Skulpturensammlung und das System Wilhelm Bode: Leonardo da Vinci oder Richard Cockle Lucas?; Ulrike Wolff-Thomsen Verlag Ludwig, 2006]
- Public Voices: Judische Politik Und Presse in Der Fruhen Bundesrepublik Door Andrea Sinn;
- [http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Dam]
- [http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6720]

Kinderen 1e huwelijk:
1. Arthur van Dam, geb. Dordrecht 1-4-1886 (naam Abram Isaäc gewijzigd in 1904), overl. Berlijn 23-2-1911 (ongeluk Zeppelin).
Kinderen 2e huwelijk:
1. Hendrik Georg van Dam, geb. Berlijn 8-11-1906, emigreerde 1933 naar Engeland, 1946 naar Duitsland, jurist, 1950-1973 Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, overl. Dusseldorf 28-3-1973.

IVe. Lion van Dam, geb. Dordrecht 28-3-1868 (29 in 1898), overl. Sobibor 13-3-1943, tr. Dordrecht 20-1-1898 Mietje van Dam, geb. Dordrecht 5-7-1865 (32 in 1898), overl. Dordrecht 31-12-1922 (57 jr.), begr. (Isr.) op J1, dochter van Joël van Dam en Sophia Schnitseler.
Wonende: Dordrecht Wijnstraat 14rd; 's Hertogenbosch; 30-5-1931 Arnhem; 16-6-1941 Zijpendaalseweg 53a; 9-7-1941 Amsterdam Weesperplein 1; 1-10-1943 Duitsland;
NB.
- 288 Geboorteakte Abraham van Dam, 07-04-1872
  Geboorteplaats: Dordrecht
  Geboortedatum: 07-04-1872  [Overleden te Sobibor 09-04-1943]
  Kind: Abraham van Dam
  Vader: Joël van Dam
  Moeder: Sophia Schnitseler
  Inventarisnummer: 61
  Aktenummer: 288
  Toegangsnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
- adresboek 1922:
  L. van Dam, koopman, Wijnstraat *14.
  mej. M. van Dam, koopvrouw, Corn. de Wittstraat 25.
  P. van Dam, arb., A. Camerlingstraat 2.
  Ph. I. van Dam, Corn. de Wittstraat 25.
  [http://files.archieven.nl/46/pdf/25-1922.pdf]
- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
  MIETJE VAN DAM, geboren VAN DAM,   In den ouderdom van 57 jaar.
  L. VAN DAM.
  S. VROMEN VAN DAM.
  M. VROMEN en Kind.
  Dordrecht, 12 Thebet 5683 31 Dec. 1922
  Eenige en algem. kennisgeving.
  +
  Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante
  MIETJE VAN DAM VAN DAM, In den ouderdom van ruim 57 jaar.
  Rotterdam,
  M. VAN DAM.
  A. VAN DAM-DE LEEUW en Dochters.
  Dordrecht,
  MARIANNA VAN DAM.
  H. VAN DAM.
  L. VAN DAM-KLEIN en Dochter.
  JOZEF VAN DAM.
  BERNARD VAN DAM.

  Rotterdam
  JAC. VAN DAM.
  D. VAN DAM-DAVIDSON en Zoon.
  Gorinchem,
  A. VAN DAM.
  E. VAN DAM-GOLDSTEIN en Kinderen.
  Dordrecht, 31 Decemher 1922. 12 Thebet 5683.
  [Nieuw Israelietisch weekblad 05-01-1923]
- (archiefkaart Amsterdam/kopie persoonskaart) Lion VAN DAM, geb. Dordrecht 28 Maart 1868, koopman (h), overl. Sibobor 13-3-1943 (akte A2 fol. 7v),
  zoon van Philip Izaäc van Duifje van der Heijm, tr. Dordrecht 20-11-1898 Mietje van Dam.
  Wonende: 's Hertogenbosch; 30Mei31 Arnhem; 16Jun41 Zijpendaalseweg 53a; 9Jul41 ASD (Amsterdam) Weesperplein 1; 11 Sep41 PB(Persoonsbewijs) 539712; 1Oct 43 DUITSCHLAND;
Kinderen:
1. Sophia van Dam, geb. Dordrecht 24-10-1898, volgt Vd.

IVf. Mozes van Dam, geb. Rotterdam 16-3-1874, stoffeerder (o), winkelier in manufacturen, overl. Rotterdam 6-8-1928 (54 jr.), tr. Frankenthal 10-2-1902 Maria Kindler, geb. Bingen (Dl.) 4-1-1875.
Wonende: Frankenthal tot 3-10-1907; Rotterdam Groenelaan 18, Goudscheweg 42/44a, Heerenstr. 18a; Hilversum vanaf 31-1-1935 Snelliuslaan 25.
NB.
- MEISJE gevraagd, niet beneden 16 J., goed handschrift voorkeur uit gelijke branche. Stoffenmagazijn M. VAN DAM— KINDLER, Heerenstraat 18.
[Rotterdamsch nieuwsblad 27-08-1926]
Kinderen:
1. Rosa Elisa van Dam, geb. Frankenthal (Beieren) 21-10-1902, tr. Rotterdam 24-9-1924 Arie Pleijsier, geb. Vlaardingen (33 jr in 1924).
2. Theodor van Dam, geb. Frankenthal (Beieren) 6-10-1903, winkelchef, naar Overschie Schielaan 54, 1-9-1933 naar Arnhem Vijzelstraat 4, tr. Rotterdam 16-4-1930 Jenneke Cornelia Buitenhuis, geb. Rotterdam 27-7-1903, dochter van Dirk Buitenhuis en Maaike Rijsdijk. (Kinderen: Nora van Dam, geb. Overschie 23-9-1931)
3. Elisa van Dam, geb. Rotterdam 28-11-1916, Hilversum vanaf 31-1-1935 Snelliuslaan 2.


* * * GENERATIE 5 * * *

Va. Calma van Dam, geb. Dordrecht 17-1-1886, koopman in div. art., meubelmaker, 9-8-1924 naar Dusseldorf (Dl.) Oberbilkerallee 28, tr. Rotterdam 13-12-1916 (echtscheiding 9-7-1923) Anna Stouthamer, geb. Colijnsplaat 27-2-1886 (30 in 1916), 23-8-1916 van Brugge te Rotterdam, dochter van Cornelis Stouthamer en Pieternella Bouterse; zij tr. (2) Rotterdam 11-2-1925 Adrianus van Wijk, geb. Kralingen, wedn. Maria van Asperen, overl. Rotterdam 26-10-1958 (80 jr.).

Vb. Salomon van Dam (Frits), geb. Rotterdam 28-5-1890, kantoorbediende, 1940 naar Australie (per Strathmore), tr. Rotterdam 22-6-1916 Flora Kuijper, geb. Rotterdam 28-2-1895, 1940 naar Australie (per Strathmore), dochter van Jacob Hartog Kuijper en Antje Blazer.
Wonende: Rotterdam Bergsingel 104b; (vanaf 18-10-1929) Haarlem Westerhoutstr. 48; Rotterdam (vanaf 2-7-1932) Bergsingel 131, 117a, Graaf Florisstraat 110a; Brussel vanaf 1-12-1937;
NB.
- (gezinskaart) 3 werkvergunningen in Belgie 4-7-1938;
- Australie:
van Dam-Kuyper, Flora - Nationality: Dutch - Arrived Brisbane by aircraft 6 December 1945
VAN DAM Salomon born 28 May 1890; nationality Dutch; travelled per STRATHMORE arriving in Fremantle on 5 October 1940
VAN DAM Henriette Roza - Nationality: Dutch - Arrived Fremantle per Strathmore 5 October 1940
VAN DAM Henriette Roza born 10 June 1921; nationality Dutch; travelled per STRATHMORE arriving in Fremantle on 5 October 1940
MANHEIM VAN DAM Johanna Elisabeth born 8 April 1919; nationality Dutch; travelled per ship arriving in Melbourne on 5 March 1940
Kinderen:
1. George Henri van Dam, geb. Rotterdam 12-4-1917.
2. Johanna Elizabeth van Dam (Hanny), geb. Rotterdam 8-4-1919, tr. Manheim.
3. Henriette Roza van Dam (Hetty), geb. Rotterdam 10-6-1921, volgt VI.

Vc. Marianna van Dam (op 12-4-1899 naam Marianne gewijzigd in Kaatje), geb. Dordrecht 1-12-1898, overl. na mei 1945, tr. Rotterdam 31-8-1922 Jacob Albert Maurits van Rees, geb. Amsterdam 27-8-1895, overl. Sobibor 9-7-1943, zoon van Arend van Rees en Santje Jacobson.
NB.
- (archiefkaart-kopie persoonskaart Amsterdam) Kaatje van Dam, geb. Dordrecht 1 December 1898, zonder, dr. van Abraham en Kaatje van Dantzich, tr. Rt 31 Aug 22 Jacob Albert Maurits van Rees, geb. Asd 27 Aug 95, afgevoerd NI - J. Wonende: RT; 31Aug22 ASD div adressen; 19Aug41 PB 500167; 5Jun32 Tugelsweg 112 I; 12Jul43 DUITSCHLAND;
Kinderen:
1. Arend van Rees, geb. Amsterdam 28-9-1924, overl. Sobibor 2-7-1943.
2. Abraham van Rees, geb. Amsterdam 12-3-1930, overl. Sobibor 9-7-1943.

Vd. Sophia van Dam, geb. Dordrecht 24-10-1898, overl. Sibibor 11-6-1943, tr. Dordrecht 22-11-1921 Mozes Vromen, geb. Lochem 6-7-1897, overl. Sibibor 16-7-1943, zoon van Sander Vromen en Josephina Cohen.
Wonende: Kon. Wilhelminalaan 30 Voorburg.
NB.
- In plaats van kaarten. Verloofd:
  SOPHIE VAN DAM en MOZES VROMEN.
  Dordrecht, Boomstraat 9.
  Lochem, Schoolstraat.
  Juni 1918—Siewan 5678
  [bron: Nieuw Israelietisch weekblad 14-06-1918]
- Getrouwd: MOZES VROMEN en SOPHIE VAN DAM,
  die, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van
  belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden.
  Dordrecht, 22 November 1921, 21 Marchesw. 5682.
[bron: Nieuw Israelietisch weekblad 25-11-1921]
- [1943] Sophia van Dam Geslacht: Vrouw Leeftijd: 44
  Vader: Lion van Dam Moeder: Mietje van Dam
  Relatie: Mozes Vromen Relatiesoort: Echtgenote
  Gebeurtenis: Overlijden Datum: vrijdag 11 juni 1943 Gebeurtenisplaats: Sobibor (Polen) Documenttype: BS Overlijden
  Erfgoedinstelling: Nationaal Archief Plaats instelling: Leidschendam Collectiegebied: Zuid-Holland Aktenummer: 250
  Registratiedatum: 4 september 1948 Akteplaats: Voorburg Aktesoort: Overlijdensakte
- Inlichtingen gevraagd omtrent:  MOZES VROMEN geb. 6-7-1897; MARIE VROMEN, geb. 15-10-1926;
pl.m. 18 Juli 1943 van Westerbork gedeporteerd en omtrent:  SOPHIA VROMEN VAN DAM, geb. 24-10-1898 en JOSEPHINE VROMEN, geb. 19-2-1929;
6 Juni 1943 van Vught via Westerbork gedeporteerd. Bestemming onbekend. Vermoedelijk Auswitz.
Inlichtingen aan S. Vromen, Willem v. Oranjelaan 26, Den Bosch.
[bron: Nieuw Israelietisch weekblad 21-09-1945]
- Student zoekt in Amsterdam tegen half Januari gemeubileerde ZIT-SLAAPKAMER met volledig pension. Br. S. Vromen, Willem van Oranjelaan 26, s-Hertogenbosch.
[bron: Nieuw Israelietisch weekblad 13-12-1946]
- Herplaatsing wegens foutieve opgave. Ondertrouwd: 
  MARY DE RAAY en SANDER VROMEN
  Choepah: Maandag 19 Augustus 3.15 uur in bovenzaal Oranjehotel Eindhoven, 25 Juli 1946.
  Toekomstig adres: Michel Angelostr. 20hs. Amsterdam.
  [Nieuw Israelietisch weekblad 09-08-1946]
-  Tot onze grote droefheid overleed te Eindhoven 2 november 1975 onze lieve zwager en oom
  LOUIS DE WIT
  Haifa, A. de Raay-Leviticus
  Mary en Sander Vromen-de Raay
  Klein- en achterkleinkinderen

  [Nieuw Israelietisch weekblad 16-11-1979]
- Met droefheid geven wij kennis dat na een korte ziekte is overleden onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder,
  ANNIE DE RAAIJ-LEVTTICUS op de leeftijd van 86 jaar.
  Mary Vromen-de Raaij
  Sander Vromen

  klein- en achterkleinkinderen
  Haifa, 30 juli 1983 Rechov Vitkin 5
  [Nieuw Israelietisch weekblad 05-08-1983]
- Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve tante en oud-tante:
  PHILIPINA JOHANNA DE WIT-LEVITICUS op de leeftijd van 89 jaar.
  Haifa. 11 februari 1988.
  Mary en Sander Vromen
  kinderen en kleinkinderen

  [Nieuw Israelietisch weekblad 19-02-1988]
Kinderen:
1. Sander Vromen, geb. 1922, woont Willem van Oranjelaan 26 (Den Bosch)(1945).
2. Marie Vromen, geb. 's-Hertogenbosch 15-10-1926, overl. Sibibor 11-6-1943.
3. Josephine Vromen, geb. 's-Hertogenbosch 19-2-1929, overl. Sibibor 16-7-1943.


* * * GENERATIE 6 * * *

VI. Henriette Roza van Dam (Hettie), geb. Rotterdam 10-6-1921, with the 'Strathmore' to Fremantle 5 October 1940, with the 'Tarakan' to Brisbane (Australia) 6 February 1946, with the 'Nieuw Holland' to Sydney 17 September 1955, overl. North Ryde (New South Wales, Australia) 25-1-2015, tr. Solo (Dutch East Indies) 19 February 1942 Isaac Elion (Lute Elion), geb. 23-9-1919, with the 'Tarakan' to Brisbane (Australia) 6 February 1946, with the 'Nieuw Holland' to Sydney 17 September 1955, overl. North Ryde (New South Wales, Australia) 8 March 2006.
NB.
- In plaats van kaarten
  Verloofd: HETTIE VAN DAM en I. ELION
  Tandjongkaan 25/Rijswijkstraat 2A
  Batavia-C., 10 December 1941
  Geen ontvangdag.
  [Bataviaasch nieuwsblad 10-12-1941]
- Getrouwd: I. ELION en H.R. van Dam

  Solo, 19 februari 1942
  Familiadres: Tandjonglaan 25, Batavia-C
  [Bataviaasch nieuwsblad 19-02-1942][http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110612909:mpeg21:a0073]
- Australie:
  van Dam-Kuyper, Flora - Nationality: Dutch - Arrived Brisbane by aircraft 6 December 1945
  VAN DAM Salomon born 28 May 1890; nationality Dutch; travelled per STRATHMORE arriving in Fremantle on 5 October 1940
  VAN DAM Henriette Roza - Nationality: Dutch - Arrived Fremantle per Strathmore 5 October 1940
  VAN DAM Henriette Roza born 10 June 1921; nationality Dutch; travelled per STRATHMORE arriving in Fremantle on 5 October 1940
  MANHEIM VAN DAM Johanna Elisabeth born 8 April 1919; nationality Dutch; travelled per ship arriving in Melbourne on 5 March 1940
  Elion, Isaac - Nationality: Dutch - Arrived Brisbane on Tarakan 6 February 1946

  Elion-V Dam, Henriette Roza - Nationality: Dutch - Arrived Brisbane on Tarakan 6 February 1946
  Isaac Elion [Dutch - Arrived Sydney per NIEUW HOLLAND 17 September 1955]
  Henriette Roza Elion [Dutch - Arrived Sydney per NIEUW HOLLAND 17 September 1955]
  Isaac Elion [Dutch - Arrived Sydney per NIEUW HOLLAND 17 September 1955]
  [http://recordsearch.naa.gov.au]
- De Heer en Mevrouw I. Elion—van Dam geven met groote blijdschap
  kennis van de geboorte van hun dochter Eileen Florence.
  Sydney (Australië), 12 Sept. 1946.
  Potts Point, 104 Victoriastreet.
  [Algemeen Handelsblad 17-09-1946][http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000046086:mpeg21:a0053]

- Name: Lute Elion
Death Date: 8 Mar 2006
Cemetery: Macquarie Park Cemetery and Crematorium
Burial or Cremation Place: North Ryde, Ryde City, New South Wales, Australia
[ancestry.com.au]
Kinderen:
1. Eileen Florence Elion, geb. Sydney, tr. Wesley College Chapel, University of Sydney October 1970 Bjarne Kjaer Nielsen, zoon van Mr Kristen Kjaer Nielsen (of Ringkobing, Denmark).|
2. Carol.
3. Jenny.

* * * *

NB.
- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 23-11-1775
Op Huijden den 23e November 1775 zijn aangetekent de trouwbelofte tusschen
Abraham Hartog, j:m: van Hamburg, hebbende schriftelijke consent van zijn vader Hartog Abraham, met
Hanna Hartog, j:d: van Vianen, wonende in de Raamstraat hebbende Schriftelijk consent van haar ouders Hartog Meier en Blommetje Levi, beide geadsisteert met Mozes Jacob.
Coram de Heer van Tets.
De voors. Perzoonen zijn getrouwt, en in den Egten huwelijken staat bevestigt op den 16: decb: 1775.
Coram de Heer M: Hendrik Onderwater.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 10-7-1777
Op Huijden den 10 Julij 1777 zijn aangetekend de Trouwbelofte tusschen
Tobias Barent, j:m: gebore te Berlijn, woond te Parijs, geadsisteert met Benjamin Isaacs zijnen vriend, met
Rachel Hartog, j:d: gebore te Hamburg en woont aldaar, geadsisteert met haar broeder Abraham Hartog.
Coram de Heer v.d. Santheuvel.
De voors: Perzonen zijn getrouwt, en in den Egten huwelijken staat bevestigt, op den 25 julij 1777.
Coram de Heer Onderwater van Puttershoek.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 20-11-1779
Op Huiden den 20 November 1779 zijn aangeteekendt de Trouwbelofte tusschen:
Nephtali Meijer, j:m: woont inde Kromme Elleboog hebbende zijn vader Meijer Abraham aan den Camerbewaarder Papillon consent gegeeven, net
Hinne Andries, j:d: beide van Dordregt, woont in de Vriesestraat geadsisteert met haar vader Andries Abrahams.
Coram de Heer van Ourijk.
De voors. Perzoonen zijn getrouwt, en in den Egten huwelijken staat bevestigd op den 11e decb. 1779.
Coram de Heer Hooft.

- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum 30-04-1788
  Beroepsgroep diaconen der Joodse Gemeente
  Naam Nephtalie Meijer
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1973 (www.dordtenazoeker.nl)

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 2-3-1780
Op Huiden den 2 Maart 1780 zijn aangetekendt de trouwbelofte tusschen:
Jacob Philip Cohen, j:m: gebore te Francfort aan de Main woond in de Sarasgang, geadsisteert met Abraham Hartog zijnen vriendt, met
Spints Levi Meijer, j:d: van Dordrecht, woont in de Krommen Elleboog, geadsisteert met haar vader Levi Meijer.
Coram de Heer Onderwater.
De voors. Perzoonen zijn getrouwt en in den Egten huwelijken staat bevestigd op den 8 April 1780.
Coram de Heer Hooft.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 1-2-1782
Op heden den Eersten Februarij 1782 is geexhibeert een attestatie van De Ed: Heeren Commisasrissen der Huwelijken Zaken der Stede Amsterdam in dato 31 Januarij 1782 waar bij bleek, dat
Elias David Cohen, j:m: woont te Dordrecht, en
Beletje Abrahams, j:d: woont te Amsterdam, aldaar in ondertrouw waren opgenomen.
De geboden onverhindert gegaan zijnde is daar van Attestatie gedepecheert den 8e Februarij 1782.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 2-1-1783
Op Heeden den 2 Januarij 1783 zijn aangetekend de trouwbelofte tusschen
Levi Keijser, j:m: geb: te Amsterdam geadsisteert met Abraham Hartog zijnen vriend & nog met consent van zijn moeder Judik Josep, met
Judik Levi, j:d: geb. te Dordrecht woont beijde in de oude Breestraat geadsisteert met haar vader Levi Meijers.
Coram de Heer Perduijn.
De voors. Personen zijn getrouwt en in den Egten Huwelijken staat bevestigt op den 17 januarij 1783.
Coram de Heer Hooft.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22-5-1783
Op huiden den 22 Meij 1783 zijn aangetekent de Trouwbeloft tussen:
Corstiaan Barend Samuel, j:m: woont op de Gevolde Gracht geadsisteerd met zijn vader Barend Samuels, met
Judik Salamon Sluijs, j:d: beide van Dordt meede wonende op de Gevoldegragt, geadsisteert met haar zuster Clara Salamon Sluijs huisvr: van Jacob Salamons.
Coram de heer Pompe.
De voors. Perzonen zijn getrouwt en in den Egten huwelijken staat bevestigt op den 7e Junij 1783.
Coram de Heer van den Brandeler.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.96/11_96_1773.pdf]

- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum 30-04-1788
  Beroepsgroep assessoren der Joodse Gemeente
  Naam Barent Samuels
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1973 (www.dordtenazoeker.nl)

- Korstiaan Barend Samuel D1155 venter van looten 1806
  Korstiaan Barend Samuel D1155 winkelier 1806
  bron: Dordrecht - patentrecht 1806-1807 (www.dordtenazoeker.nl)

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 18-9-1783
Op huiden den 18 September 1783 zijn aangetekent de Trouwbelofte tusschen:
Saul Wolff, j:m: gebore te Groot Glogau in Selesien hebbende consent van zijn vader en moeder zijn in 't Hebreuws geschreven, dog door Anzel Sluis aan Papillon geaffirmeerd, dat 't zelve een Consent is, met
Krijntje Andries Abrahams, j:d: van Dordt: beide wonende in de Marienbornstraat, geassisteerd met haar vader Andries Abrahams.
Coram de Heer Perduijn.
De voors. Personen zijn getrouwt en in den Egten Huwelijk Staat bevestigt op den 4 Octob: 1783.
Coram de Heer Mr. J: van den Brandeler.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.96/11_96_1773.pdf]

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 18-5-1784
Op huiden den 18 Meij 1784 is geexhibeert een attestatie van de Secretaris van Vianen van dato 16 Meij 1784 waar bij bleekt dat
Simon Meijer, j.m. van Dordt, met
Caatje Hartog, j.d. aldaar in ondertrouw waren opgenomen met belasting de geb. te Dordt mede te late gaan.
De geboden onverhindert gegaan zijnde, is daar van attesetatie gegeven den 6e Junij 1784.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.96/11_96_1784.pdf]

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 9-9-1784
Op huiden den 19 September 1784 is aangetekend de trouwbelofte tusschen
Levie Simons, j.m. geb. te Amsterdam woont op den Rietdijk met schriftelik consent van zijn vader Simon Joseph, met
Rachel Salomons, j.d. geb. te Dordrecht woont in de Kolfstraat geassisteert met haar vader Salomon Rubens.
Coram D'Heer A.B. van den Brandeler vervangende d'Heeren Bachus een Onderwater.
De voors. Perzoonen zijn getrouwt en in den Egten huwelijken staat bevestigd, op den 30 Septb: 1784.
Coram de Heer Perduijn.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 11-2-1785
Op huiden den 11 Februarij 1785 is geexhibeert een attestatie van den Geregte van Zwijndrecht van dato 10 Februari 1785 waar bij bleek dat
Hartog Mozes, wed.e van Amsterdam, wonende te Dordrecht bij de Riedijk, En
Hester Samuels, ouderloze meerderjarige dogter van Rotterdam wonende te Zwijndrecht aldaar in ondertrouw waren opgenomen met belasting de geb: te Dordrecht mede te late gaan.
De geboden onverhinderd gegaan zijnde is daar van attestatie gegeven den 25 februarij 1785.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 5-11-1785
Op huiden den 5 Novb. 1785 zijn aangetekend de trouwbelofte tusschen
Kalman Meijers, j:m: van Overbach bij Frankfort woond in de Vriesestraat geadsisteert met zijn vriend Simon Meijer, met
Hanna Wolff, j:d: van s'Hage woond in de Nieuw Breestraat hebbende schriftelijk consent van haar vader Hartog Wolff.
Coram de Heer Boon.
De voors. Personen zijn getrouwd en in den Egten huwelijken Staat bevestigd op den 3 decb: 1785.
Coram de Heer Boon.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 9-2-1786
Op huiden den 9 feb: 1786 zijn aangetekent de trouwbelofte tusschen
Abraham Samuel, j:m: woond in de Wijnga(a)rdstraat, geadsisteert met Levi Alexander zijnen vriend, met
Judik Abrahams, j:d: van Dordt: woond in de Raemstraet geadsisteert met haar vader Abraham Salomons.
Coram de Heer Perdijn.
De voors. Perzoonen zijn getrouwd dn in de Egten huwelijken staat bevestigd den 25 febr: 1786.
Coram de Heer Boon.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 25-4-1786
Heeden den 25e April 1786 zijn aangetekent de Trouwbelofte tussen
Joeachimus Heijmans, j:m: geb. te Delft en woont in den Brielle geadsisteert met Calmar Meijer, met
Maria Hartog, geb. in s' Hage woont in de Nieuwe Breestraat geadsisteert met Benjamin Isaacs.
Coram de Heer Boon.
(moeten beide consent van hare ouders besorgen)

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 14-6-1787
Op huiden den 14 Junij 1787 zijn aangeteekend de Trouwbelofte tusschen
Emme Joseph Simons, j:m: gebore te Amsterdam, geadsisteertd met zijn Moeder Sara Israels huisvr. van Simon Joseph (Moet consent van zijn vader bezorgen. Consent gegeven.), met
Clara Davids, j:d: gebore te Amsterdam beide wonende op den Rietdijk, geadsisteerd met haar Nigt Rebekka Levi huisvrouw van Levi Alexander.
De voors. perzoonen zijn getrouwd, en in den Egten huwelijken staat bevestigd den 30 Junij 1787.
Coram de Heer Hooft.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22-5-1788
Abraham Salomons, jm. geb. te Numansdorp woont in de Kolffstraat geadsisteert met zijn vader Salomon Rubens, met
Rachel Tobias, j.d. gebore te Amsterdam woont als voren
(tr. 7/6)

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 4-6-1788
(attestatie Rotterdam 2-6-1788)
Moses Benjamin Polak, j:m: geb: in s'Hage wonende te Dordrecht, met
Schoontje Isak, wed:e David Lely, geb: & wonende te Rotterdam, aldaar in ondertrouw waren opgenomen met belastingen de gebode te Dordrecht mede te laten gaan.
De gebooden onverhindert gegaan zijnde is daar van attestatie gedepecheert den 24 Junij 1788.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 29-10-1789
Op heden den 29 October 1789 zijn de huwelijks beloften aangeteekend tusschen
Moses Joseph, j:m: gebore te Slopbach in Pruisen, geasst. met Abraham Hartog zijn Goede Vriend, met
Magteld Beer, gebooren te Manheim wonen beide in de heer Heimanshuisstraat.
Coram de Heer den Bandt.
De voors. Perzoonen zijn getrouwd en in den Egten huwelijken staat bevestigd op den 21 novb: 1789.
Coram d'hr: van Slingelandt.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 6-11-1789
Hermen Machiels, j:m: geb. te Reinbach en woonende te Dordrecht, met
Johanna Abrahams, j:d: gebore en wonende te Ameide, aldaar haare drie Huwelijks Proclamatien zonder verhindering waren gegaan. (tr 22/11)

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 14-5-1790
Op huiden den 14 Mei 1790 is geexhibeert een attestatie van Burgemeesteren en Regeerders der Stad Rotterdam waar uit bleek dat:
Abraham Samuel, j:m: geboren en wonende te Dordrecht, met
Judith Sijal, j:d: geboren en wonende te Rotterdam
aldaar in ondertrouw waren opgenomen met belastinge de geboden te Dordrecht (alwaar den bruidegom woont) mede te alten geschieden.
De Geboden onverhinderd gegaan zijnde is daar van attestatie gedepecheerd den 28 Meij 1790.

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 14-2-1793
Op huiden den 14e Februarij 1793 zijn aangetekend de trouwbelofte tusschen
Simon Eleazer, j:m: geboren te Amsterdam woond op de Voorstraat bij de Nieuw Brug hebbende schriftelijk Consent van zijne Moeder Roosje David Levie weduwe van Eleazer Joseph, met
Hester de Vries, j:d: geboren te Amsterdam wonende in de Vriezestraat, geadsisteert met harer Moeder Elsje Michiels wed. Nathan de Vries.
Coram de Heer Everwijn Onderwater.
De voors. Perzoonen zijn getrouwd en in den Egten huwelijken staat bevestigd op den 2 Maart 1793.
Coram d'hr. Esdré & Beelaerts.

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) dinsdag 8-8-1797 (classis 3 guld.)
Abraham Salomon Rubens, wedr. van Rachël Tobias, geboren te Numansdorp, met
Judik Hartog, j:d: geboren te Amsterdam, beiden wonende in de Kolfstraat, geassisteert met hare Moeder Sara Juda huisvrouw van Hartog Andries.
den 21e October 1797 alhier getrouwt Q:F: Secrets. Gevaerts.

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) donderdag 21-12-1797 (pro deo)(tr. 24/3)
Philip Abraham Zadok, jm geboren te Amsterdam wonende te Wouw in den Lande van Bergen op den Zoom geassisteert met zijn vader Abraham Zadok, met
Sara Levij Meijer, j:d: geboren te Dordrecht wonende in de Krommen Elleboog met conzent van haar Moeder Bruijntje Simon wed.e Levij Meijer.

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) donderdag 11-6-1801 (Pro Deo)
Michiel de Leeuw, j:m: wonende in het Torenstraatje geassisteert met zijne moeije Elisabet Vollenhout Huisvrouw van Machiel Abrahams, met
Grietje van Soesem, j:d: wonende in de Marienbornstraat, beiden geboren te Dordrecht, geassisteert met hare Moeder Margrita Mol wed. Jan van Soesem.
den 27 junij 1801 alhier egtrouwt G.F. Secretaris Gevaerts.

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) 12-7-1804 (Pro Deo)(tr. 23 juli 1804)
Machiel Jonas, j:m: geboren te Dordrecht met schriftelijk consent van zijne Moeder Vrouwtje Sluijs wed:e Jonas Machielse, met
Catharina Levi, j:d: geboren te Eindhoven beiden wonende in de Stoofstraat met schriftelijk consent van haren vader Israël Levi.

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) maandag 1-10-1804 (classis 6 guld.)(tr. 3 nov. 1804)
Joseph Jacob Coster, j:m: geboren en wonende te Amsterdam geassisteert met Abraham Barauch Koningsbergen en Isaak Isaakse, met
Mindele Elkan, weduwe Meijer Jacob, geboren te Silst in 't Pruissische wonende in de Nieuwstraat.
Zijnde door Isaak Isakse als voogd over de kinderen van de bruid gedeclareert dat dezelve Kinderen voldaan zijn van haar vaders bewijs.
(De geboden gaan te Amsterdam)

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) 16-3-1805
Abraham Davids, j:m: en
Betje Salomons, j:d: volgens attestatie van ondertrouw van Rotterdam in dato 16 Maart 1805.
(Attestatie gegeven den 6 April 1805)

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) 18-7-1805 (tr. 3/8)
Samuel Kosman, j:m: geboren te Dordrecht wonende op de Gevoldegragt geassisteert met zijnen Vader Kosman Barend, en
Lena Elkan, j:d: geboren te Amsterdam wonende in de Marienbornstraat geassisteert met hare moeder Eva Levy wed:e Elkan Barend.

- otr.Dordrecht (voor het gerecht) 14-11-1805 (tr. 14/12 1805)
Benjamin Simons, j:m: geboren te Amsterdam en thans wonende te Dordrecht, met
Rachel David Hartog, j:d: geboren & wonende te Amstedam, volgens attestatie van ondertrouw van Amsterdam in dato 12 November.
(Attestatie gegeven den 7e Decemb: 1805)

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) 22-10-1807 (tr. 14/11)
Benjamin Jacob, j:m: geboren en wonende te Rotterdam, ouderloos volgens verklaring van Mozes Heijmans, met
Neeltje Hartog, j:d: geboren te Dordrecht wonende op de Lindegragt geassisteert met haren Vader Abram Hartog.
(De geboden gaan te Rotterdam)

- otr. Dordrecht (voor het gerecht) 22-10-1807 (tr. 7/11)
Raphaël Abraham Hartog, j:m: wonende op de Voorstraat bij de Spuistraat geassisteert met zijnen Vader Abraham Hartog, met
Saartje Levie, j:d: wonende in de Kolfstraat, geassisteert met haren Vader Levie Simons beiden geboren te Dordrecht

****

(c) Evd Dordrecht februari 2015.