Parenteel van Geert Hendriks
(Damsma te Dokkum, Zwijndrecht)

I. Geert Hendriks, geb. Vierverlaten (Groningen) aug. 1667, ged. Dokkum 25-8-1667, tr. Dukkem 13-6-1691 Geeltie Clases, ged. Leeuwarden 11-10-1665, dochter van Claes Dirx en Wepck Pieters. 
Uit het huwelijk:
1. Hendrikje Geerts, geb. Dokkum 10-11-1695.
2. Hendrik Geerts, ged. Dokkum 18-3-1696, volgt II.
3. Jan Geerts, geb. Dokkum 31-8-1698.
4. Pijtter Geerts, geb. Dokkum 5-10-1701.
5. Geerts Geert, geb. Dokkump 10-3-1706.

II. Hendrik Geerts, ged. Dokkum 18-3-1696, otr/tr. Dokkum 21-4/13-5-1714 Janke (Jansje) Beerns.
Uit het huwelijk:
1. Geert Hendriks, geb. Dokkum 1-8-1728, volgt III.

III. Geert Hendriks, geb. Dokkum 1-8-1728, tr. Dokkum 27-2-1751 Janke Haijes, dochter van Haje Uilkes en Marijke Jans.
Uit het huwelijk:
1. Gerrijt Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 19-12-1751, volgt IVa.
2. Marijke Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 20-2-1754.
3. Janke Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 19-12-1756.
4. Hendrik Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 21-1-1759, overl. 11-3-1846, volgt IVb.
5. Haaije Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 28-10-1761.
6. Haykjen (Haikje) Geerts (Damsma), geb. Dokkum 7-2-1764, overl. 17-11-1828, volgt IVc.

* * GENERATIE IV * *

IVa. Gerrijt Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 19-12-1751, tr. Dokkum 23-3-1783 Maria Hendriks Bos.

IVb. Hendrik Geerts  (Damsma), geb. Dokkum 21-1-1759, overl. Dokkum 11-3-1846, tr. Dokkum 3-4-1785 Hylkjen Scheltes, dochter van Claas Scheltes en Trijntje Jogchems.
NB.
- Familienamen 1811:
Damsma, Hendrik Geerts, Dokkum
k. Janke 25, Geert 21, Schelte 16, Trijntje 11
Mairie Dokkum, fol. 50

Uit het huwelijk:
1. Janke Hendriks  (Damsma), geb. Dokkum 1785, overl. ald. 14-11-1861 (76 jaar oud/ongehuwd).
2. Geert Hendriks  (Damsma), geb. 1790, overl. 26-8-1849, volgt Va.
3. Schelte Hendriks (Damsma), geb. 1795, overl. 20-3-1875, volgt Vb.
4. Trijntie Hendriks  (Damsma), geb. 1800, overl. 3-6-1887, volgt Vc.

IVc. Haykjen (Haikje) Geerts (Damsma), geb. Dokkum 7-2-1764, overl. Dokkum 17-11-1828, tr. Klaas Hendriks Ytsma, zoon van Hendrik Klases Beduinsma en Grietie Claasis.
Uit het huwelijk:
1. Janke Klaases Ytsma, geb. Dokkum 30-3-1795, tr. Dokkum 23-1-1814 Lenze Edzerts Dijkstra, geb. Dokkum 23-5-1792, zoon van Edzerts Lenses Dijkstra en Trijntje Hes.

* * GENERATIE V * *

Va. Geert Hendriks  (Damsma), geb. Dokkum 1790, overl. Dokkum 26-8-1849 (59 jaar), tr. 28-5-1815 Aafke Jacobs Heslinga.
Uit het huwelijk:
1. Hendrik Geerts Damsma, geb. Dokkum 11-2-1816, volgt VIa.
2. Sjoerdje Geerts Damsma, geb. Dokkum 4-5-1819, overl. Dokkum 25-7-1953 (134 jaar ???).
3. Jacob Geerts Damsma, geb. Dokkum 17-6-1822, overl. Dokkum 8-3-1824 (aangifte 11/3).
4. Jacob Geerts Damsma, geb. Dokkum 22-2-1825, overl. Dokkum 30-6-1829 (aangifte 2/7).
5. Hieke Geerts Damsma, geb. Dokkum 26-5-1829, overl. Dokkum 7-11-1913 (84 jaar).
6. Antje Geerts Damsma, geb. Dokkum 18-10-1832, overl. 8-04-1908, volgt VIb.

Vb. Schelte Hendriks (Damsma), geb. Dokkum 1795, overl. Dokkum 20-3-1875 (80 jaar oud), tr. Dokkum 8-6-1822 Dooike Wijbes Postma, geb. Dokkum 1789, overl. Dokkum 29-12-1871 (82 jaar oud), dochter van Wijbe Ankskes (Postma) en Trijntje Sijmons. 
Uit het huwelijk:
1. Hylke Scheltes Damsma, geb. Dokkum 9-3-1823, volgt VIc.
2. Trijntje Scheltes Damsma, geb. Dokkum 17-2-1825.
3. Hieke Scheltes Damsma, geb. Dokkum 2-9-1826, overl. Dokkum 9-11-1826
4. Hieke Scheltes Damsma, geb. Dokkum 24-2-1828, volgt VId.
5. Hendrik Scheltes Damsma, geb. Dokkum 3-9-1832, overl. 6-12-1887, volgt VIe.

Vc. Trijntie Hendriks  (Damsma), geb. Dokkum 1800, overl. Dokkum 3-6-1887 (87 jaar oud), tr. 2-5-1836  Rykele Ferwerda.
Uit het huwelijk:
1. Neeltje Ferwerda, geb. Dokkum 9-3-1837.
2. Hiltje Ferwerda, geb. Dokkum 9-10-1839.
3. Hielkje Ferwerda, geb. Dokkum 19-7-1843.

* * GENERATIE VI * *

VIa. Hendrik Geerts Damsma, geb. Dokkum 11-2-1816, overl. 22-10-1910 (94 jr), tr. Sipke Cornelis Eilander.
Uit het huwelijk:
1. Geert Hendriks Damsma, geb. Dokkum 22-11-1844, overl. ald. 20-11-1935 (90 jaar oud).
2. Gelske Damsma, geb. Dokkum 11-4-1848.
3. Aafke Damsma, geb. Dokkum 18-8-1850.
4. Cornelis Damsma, geb. Dokkum 17-1-1853.
5. Jacob Hendriks Damsma, geb. Dokkum 21-6-1857.

VIb. Antje Geerts Damsma, geb. Dokkum 18-10-1832, overl. 8-04-1908 (aangifte 9/4), tr. Jan Honderd.
Uit het huwelijk:
1. Auke Honderd.
2. Haaie Honderd.
3. Geert Honderd, geb. Dokkum 27-2-1868, overl. Dokkum 5-4-1899 (31 jaar oud), tr. Dokkum 17-5-1891 Akke Meinema, geb. Dantumadeel 26-1869; zij tr. (2) Oosrdongeradeel 20-5-1899 Tjalling Nijhuis.
4. Hendrik Honderd, geb. Dokkum 1874.
5. Jan Honderd, geb. Dokkum 30-6-1877.

VIc. Hylke Scheltes Damsma, geb. Dokkum 9-3-1823, overl. ald. 14-12-1891 (68 jaar oud), tr. Dokkum 22-5-1852 Sjoukje Bruining, geb. Dokkum 9-12-1819.
Uit het huwelijk:
1. Schelte Damsma, geb. Dokkum 2-4-1853, overl. ald. 24-2-1927 (73 jaar oud).

VId. Hieke Scheltes Damsma, geb. Dokkum 24-2-1828, overl. 7-11-1913 (85 jaar oud), tr. Dokkum 22-2-1859 Siebe Viersen.

VIe. Hendrik Scheltes Damsma, geb. Dokkum 3-9-1832, arbeider, overl. Zwijndrecht 6-12-1887 (55 jaar oud), tr. Gorinchem 22-4-1876 Cornelia van Weelie, geb. Acquoi 6-3-1842, overl. Zwijndrecht 15-2-1921 (78 jr), dochter van Gijsbert Van Weelie en Adriana Henrietta De Jonge. 
NB.
- inwonende te Zwijndrecht: Willem Nicolaas de bruin, geb. Beesd 1-9-1884.
- klapper 1880-1892 (Z'dr): Damsma wed hendrik 3:478.

Uit het huwelijk:
1. Adrianus Theodorus Damsma, geb. Zwijndrecht 10-10-1867, volgt VIIa.
2. Adriana Henriette Damsma, geb. Zwijndrecht 2-3-1871, vertrekt naar Rotterdam 22-10-1890, terug op 21-10-1890, vertekt weder naar R'dam 10-4-1894.
2. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 14-3-1872, volgt VIIb.
3. Gijsbert Damsma, geb. Zwijndrecht 20-12-1874, volgt VIIc.

* * GENERATIE VII * *

VIIa. Adrianus Theodorus Damsma, geb. Zwijndrecht 10-10-1867, tr. (1) Zuidland 1895 Kornelia van Driel, geb. Zuidland 21-5-1864 (14:00 uur), overl. Zwijndrecht 22-4-1914, dochter van Gerrit Cornelisz Van Driel en Hadewijna Hollaar, tr. (2) Rotterdam 13-6-1915 Cornelia Stolk, geb. H.I. Ambacht 28-7-1867.
NB.
- zie: http://dollybay.com/stamboom/anna%20van%20nugteren%201784%20naar%20kimberly%20mary%20damsma%202002.html
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Damsma, geb. Zwijndrecht 5-5-1897.
2. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 14-10-1898, volgt VIIIa.
3. Fop Damsma, geb. Zwijndrecht 24-3-1901, houtzager.
4. Trijntje (Truus) Damsma, geb. Zwijndrecht 21-9-1903, tr. ?? Zegers.
5. Adriaantje Damsma, geb. Zwijndrecht 10-6-1906, dienstbode.
6. Gijsbert Damsma, geb. Zwijndrecht 11-2-1909.
7. Adolf Cornelis (Dolf) Damsma, geb. Zwijndrecht 22-1-1912, overl. 13-11-1963, volgt VIIIb.

Uit het eerste huwelijk van Cornelis Stolk met Braanker:
1. Cornelis Braanker, geb. Dordrecht 24-8-1895.
2. Simon? Braanker, geb. Dordrecht 20-5-1897.
3. Arie Braanker, geb. Rotterdam 15-7-1899.
4. Jan Braanker, geb. Rotterdam 30-6-1901, arbeider.
5. Christiaan Braanker, geb. Rotterdam 5-4-1902, loodgieter.
6. Jacob Braanker, geb. Rotterdam 4-3-1904, ambt. Gend&Loos.
7. Hendrik Vladimis Albracht Braanker, geb. Rotterdam 23-3-1908.

VIIb. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 14-3-1872, tr. Aagje Roodbol, geb. Zwijndrecht 2-11-1874, overl. Zwijndrecht 13-11-1929.
Uit het huwelijk:
1. Cornelia Damsma, geb. Zwijndrecht 8-9-1894.
2. Krijn Damsma, geb. Zwijndrecht 26-11-1895, volgt VIIIc.
3. Hendrika Damsma, geb. Zwijndrecht 26-3-1899.
4. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 13-3-1900.
5. Cornelis Damsma, geb. Zwijndrecht 11-3-1902, volgt VIIId.
6. Adrianus Theodorus Damsma, geb. Zwijndrecht 25-11-1903.
7. Adriana Henriette Damsma, geb. Zwijndrecht 20-9-1907.
8. Heiltje Damsma, geb. Zwijndrecht 2-5-1911.
9. Gijsbert (Bert) Damsma, geb. Zwijndrecht 23-3-1913, electrien, overl. Eindhoven 17-1-1997, tr. Dordrecht 1-4-1937 Willemina Teuntje (Mien)Katoen), geb. Dordrecht 29-6-1913, ovl. Eindhoven 1-2-1988. (Geadopteerd zoon: Ben Damsma (Lourens)). [Website: http://members.chello.nl/~l.damsma/ ]
10. Aartje Johanna Damsma, geb. Zwijndrecht 21-9-1914.
11. Arie Damsma, geb. Zwijndrecht 23-9-1915.

VIIc. Gijsbert Damsma, geb. Zwijndrecht 20-12-1874, tr. Zwijndrecht 16-5-1907 Johanna de
Heer
, geb. Papendrecht 14-5-1882.
Uit het huwelijk:
1. Adriaantje Damsma, geb. Zwijndrecht 19-2-1908.
2. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 14-4-1909.
3. Cornelia Damsma, geb. Zwijndrecht 11-9-1910.
4. Pieter Damsma, geb. Zwijndrecht 24-12-1911.
5. Johanna Gardina Damsma, geb. Zwijndrecht 11-4-1914.
6. Adriana Theodora Damsma, geb. Zwijndrecht 23-10-1921.
7. Gijsbert Damsma, geb. Zwijndrecht 17-9-1925.

* * GENERATIE VIII * *

VIIIa. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 14-10-1898, zakkenstopper, tr. Zwijndrecht 19-7-1923 Maria van Hasselt, geb. Culemborg 12-12-1903, dochter van Cornelis Jacobus Hasselt (geb. Tiel 16-5-1858/wonende te Z'dr.).
Uit het huwelijk:
1. Cornelia Damsma, geb. 14-12-1923, tr. Cor Kroos. (Kind: Cornelis Kroos).
2. Cato Damsma, geb. Zwijndrecht 19-8-1925, overl. ald. 7-4-1931 (5 jaar oud).

VIIIb. Adolf Cornelis (Dolf) Damsma, geb. Zwijndrech 22-1-1912, overl. 13-11-1963 (51 jaar
oud), tr. Zwijndrecht 6-5-1949 Cornelia (Corrie) Adriana de Bree, geb. Middelburg 3-2-1918, overl. Zwijndrecht 11-12-1989 (71 jr), dochter van Willem Levinus de Bree en Johanna Maria Bogaars.
Uit het huwelijk:
1. Adolf Cornelis Damsma.
2. Willem Levinus (Wim) Damsma.

VIIIc. Krijn Damsma, geb. Zwijndrecht 26-11-1895, fabr. arbeider, tr. Antonia Smit, geb. Zwijndrecht 23-6-1898.
Wonende: HI Ambacht; Jan Luijkenstraat 4 te Zwijndrecht (vanaf 28-5-1914); weer naar HI Ambacht op 14-7-1924; Zwijndrecht Langeweg, Rotterdamseweg 158 (bron: bevolkingsreg. Z'dr. 3:100); het gezin vertrekt op 19 maart 1929 naar HI Ambacht.
Uit het huwelijk:
1. Hendrik Damsma, geb. Zwijndrecht 11-7-1918.
2. Maria Martha Damsma, geb. Zwijndrecht 10-9-1921, overl. ald. 18-3-1923.
3. Maria Martha Damsma, geb. Zwijndrecht 18-1-1924.
4. Aagje Damsma, geb. H.I. Ambacht 4-3-1926.
5. Jan Damsma, geb. Zwijndrecht 9-9-1928.

VIIId. Cornelis Damsma, geb. Zwijndrecht 11-3-1902, tr. Zwijndrecht 17-7-1924 Aplonia
Nuis
, geb. Barendrecht 2-31907.
Uit het huwelijk:
1. Aagje Maria Damsma, geb. Zwijndrecht 11-11-1924.