# # #
DIJCKWEL
# # #

I. Jan Jacobse Dijckwel, geb. ca. 1650, wonende op Dubbeldam, tr. (1) Achie Cornelis, tr. (2) Barendrecht 6-5-1672 Jannichie/Janneke Jans, j:d: van Barendrecht wonende aldaer.
NB.
- (D'dam 1731) No. 40 (oude verponding: 4:10:0)
Cornelis Hofman Cums. een huijs en schuur, waar of een gedeelte verhuurt aan Cleijs Bravenboer, volgens copie huurceel geqouteert No. 40A voor F 18:0:0
Item aan Teunis van Wijk, volgens utz: geqouteert 40B nog voor F 16:0:0
En 't verdere aan de wed van Jan Jakobse Dijkwel bij utz: 40C om F 8:0:0
Sulx 't geheel F 42:0:0 (verponding: 3:10:0).
[volgens 3.01.29-524: 1790 afgebrand en 1791 afgeschr.]
- (tr Barendrecht) 06-05-1672 Jan Jacobse Dijckwel, wd Achie Cornelis, won op Dubbeldam otr Jannichie Jans, jd, van Barendrecht, won aldaer

Uit het eerste huwelijk:
1. Pitertie, ged. Dubbeldam 2-10-1670.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter, ged. Dubbeldam 5-4-1673, volgt IIa.
2. Willem, ged. Dubbeldam 25-11-1674.
3. Jacob, ged. Dubbeldam 4-8-1677, volgt IIb.
4. Jan, ged. Dubbeldam 21-1-1680.
5. Lijntie, ged. Dubbeldam 20-4-1681, volgt IIc.
6. Aechie, ged. Dubbeldam 2-7-1684.
7. Martijntje ??.

IIa. Pieter Jansz Dijckwel, overl. de Mijl (aangifte) 13-3-1730 (den 13e Maert 1730 van ít lijck van Pr.
Jansz. Dijckwel pro deo), tr. Dubbeldam 15-12-1697 Lena Henrixdr, overl. de Mijl (aangifte) 26-1-1731 (den 26 Janu. 1731 vanít lijck van Leena wed van Pieter Jansz Dijckwel en versogt acte pro deo (memorie)).
NB.
-
Folionummer: 95vs (14-10-1708)
Oude eigenaar(s): Leendert Cornelisse Schoor, wonende onder de Buijtensluijs
Nieuwe eigenaar(s): Pieter Janse Dijkwel, woonende onder Dubbeldam

Soort transport
: geheel huijs en erve staende en gelegen aen de Zuijdendijk op den grond van de Crabbe omtrent de wooninge van de wed Simon de Vries (F 130,-)

-
Folionummer: 64 (23-3-1742)
Oude eigenaar(s)
: Willem, Hendrik en Jan Pieterse Dijkwel, Jan van der Weijden in huwelijk hebbende Pleuntje Dijkwel
Nieuwe eigenaar(s)
: Cent van der Merwede
Soort transport
: huijs
- (lidmaten Ddam) Jan Pieterse Dijckwel, op belijdenis hier gedaen den 24 april 1726; overleeden.
-
(lidmaten Ddam) Fijgje van Rijn huijsvr van Jan Pietersen Dijckwel, van Dordrecht den 25 Meij 1745.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, ged. Dubbeldam 5-10-1698, volgt IIIa.
2. Henric, ged. Dubbeldam 10-1-1700, volgt IIIb.
3. Pleuntje, ged. Dubbeldam 2-10-1701, volgt IIIc.
4. Johannes, ged. Dubbeldam 2-9-1705, belijdenis gedaan te Dubbeldam 24-4-1726, tr. Dubbeldam 16-9-1744 F/Sijgje Jans van Rijn, van Dordrecht naar Dubbeldam op 25-5-1745. 

? II.b Jacobus Jansen Dijkwel, tr. Jannigjen Ariens Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, ged. Maasdam 20-12-1705 (get. Arien Leendersen Besemer en Martijntjen Jans).

IIc. Lijntje Jans Dijkwel, ged. Dubbeldam 20-4-1681, j:d: van Dubbeldam en daer wonende geadisteerd met Jan Jacobse Dijckwel desselfs vader, dr. van Jan Jacobze Dijkwel, otr/tr. Dordrecht 17-10/2-11-1706 Mels Adamse Backx, ged. Dordrecht 28-11-1685, j:m: van Dordrecht woont aen de Rietdijck geass. met Heijltjen Ariens desselfs moeder, zn van Adriaan Bacx (ged. Dordrecht 24-3-1643 /varensgezel/ schipper/ overl. Dordrecht 8-4-1702/tr.kerk Dubbeldam 13-1-1669) en van Hijltje Ariens (overl. Dordrecht 27.7.1718).
Uit dit huwelijk:
1. Adam, ged. Dordrecht 16-11-1707, overl. Dordrecht 12-12-1707.
2. Adriaantje, ged. Dordrecht 2-2-1709.
3. Adam, ged. Dordrecht 29-12-1710, overl. Dordrecht 27-1-1711.
4. Jan, ged. Dordrecht 1-2-1712, overl. Dordrecht 19-4-1712.
5. Macheltje, ged. Dordrecht 24-11-1713, overl. Dordrecht 7-12-1713.
6. Adam, ged. Dordrecht 26-6-1715.
7. Johannes, ged. Dordrecht 7-2-1719, overl. Dordrecht 27-2-1719.

IIIa. Willem Pietersz Dijkwel, tr. Dubbeldam 4-5-1727 Marietje van den Berg.
NB.
- Folionummer: f. 193 Acte van beschouwing
Gegevens
: Wij Qualther Boon, schout, Adriaan Moolendijk, schepen van Dubbeldam, hebben op heden met consent van den wel Ed Heere Johan Herman Halling Bailliuw van Zuijtholland gevisenteert en beschouwen in ít bij zijn van Johannes Liberz, chirurgijn binnen Dordregt, het kint van Willem Pieterszoon Dijkwel woonagtig in Dubbeldam genaemt Willem Willemszoon Dijkwel oud omtrent de drie jaren verdronken sijnde in den oud-landsen Boesemvliet voor ít huijs van voorn Willem Pieterszoon Dijkwel en verklare dat wij het voorgemelde kint hebben bevonden gaef en ongeschonden en doen volgende dat niet anders kunnen oordeele dan dat ít zelve kint wel door ít water is verongelukt.
T oirconde dese getrekent op den 27e junij 1746. (Archief: 241, inv. 3 Oud-rechtelijk Dubbeldam).

Uit het huwelijk:
1. Ari Willemsz Dijkwel, ged. Dubbeldam 18-4-1729, volgt IV.
2. Pieter, ged Dubbeldam 26-8-1731.
3. Kornelis, ged Dubbeldam 24-7-1735.
4. Pieter, ged Dubbeldam 26-8-1736 (get. Jannetje Snijers).
5. Willem Willemszoon Dijkwel, geb. ca. 1743, overl. Dubbeldam 27-6-1746 (verdronken in den oud-landsen Boesemvliet voor ít huijs van Willem Pieterszoon Dijkwel -> ca. 3 jr. oud).

IIIb. Hendrick (Henric) Pieters Dijkwel, ged. Dubbeldam 10-1-1700, overl. Dubbeldam 4-8-1760, tr. Dubbeldam 22-5-1729 Maaijke Roelen/Rockendr de Bruin, belijdenis Dubbeldam 8-4-1761, overl. 1770.
NB.
- (lidmaten Ddam ca. 1708-1818) Maaijke Roelen de Bruijn wed van Hendrick Dijckwel, op belijdenis hier gedaan den 8 april 1761; overleeden ao 1770.
- (lidmaten Ddam ca. 1708-1818) Leendertje Hendrickse Dijckwel huijsvr van Ari Willemse van den Bogaart, op belijdenis hier gedaan den 8 apr. 1761; overl.
Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged. Dubbeldam 21-6-1733.
2. Leendertje, ged. Dubbeldam 30-1-1735 (get. Arij de Bruin), j:d: wonende op Dubbeldam, belijdenis gedaan te Dubbeldam 8-4-1761, tr. Dubbeldam 16-12-1759 Ari Willemsen van den Boogaert, ged. Dubbeldam 15-2-1729, j:m: wonende op de Mijl, zoon van Willem Dirksz van den Bogaart en Barbera Ariens Guijs.
3. Pieter, ged. Dubbeldam 11-8-1743 (get. Maayke).

IIIc. Pleuntje Dij(c)kwel, ged. Dubbeldam 2-10-1701, wonende onder De Mijl (1745), tr. (1) Dubbeldam 11-5-1732 Jan Jansz van der Weide (junior), wedn van Jaapje/Jacoba Dirksdr van den Bogaert, overl. de Mijl (aangifte) 19-9-1742, zoon van Jan Jansz van der Weijden en NN, tr. (2) Dubbeldam 26-12-1745 Rokus Boon, ged. Sleeuwijk (nb) 12-4-1711 (get. Maijke), j:m: van Sleeuwijk, ? zoon van Dirck Willems Boon en Lijsbet Ottervanger (wed Jan de Ruijter) ?.
NB.
- Folionummer: 73 (10-12-1745)
Gegevens:

Pleuntje Pieters Dijkwel wed Jan Jansz van der Weijde

-> Pieter oudt 11, Leendt. oud 9, Lena out 8
- (lidmaten Ddam 1762-1818) Pieter Jansen van der Wijde, op belijdenis hier gedaan den 31 meij 1775; overl.

Uit een relatie van Pleuntje Dijkwel (mogelijk met Gijsbert van der Merwe(de)):
1. Gijsbertje, ged Dubbeldam 28-6-1722
2. een zoontje, geb. 27-7-1731, overl. de Mijl (aangifte) 17-8-1731 (den 17e Aug. 1731 vanít kint van Pleuntje Pieters Dijckwel zijnde een zoontje en door haer den 27e Julij terweerelt gebragt in onegt van ít zelvs, versogt acte pro deo).

Uit het eerste huwelijk van Jan Jansz van der Weide (junior) / Jaapje/Jacoba Dirksdr van den Bogaert:
1. Jan, ged. Dubbeldam 28-1-1725, overl. de Mijl (aangifte) 14-10-1741.
2. Dirk, ged. Dubbeldam 21-11-1728, overl. de Mijl (aangifte) 16-11-1731 (den 16 9b (November) 1731 van ít lijk van Dirxje dogter van Jan van der Weijde, en versogt acte pro deo).
3. Dirk, ged. Dubbeldam 25-11-1731, overl. de Mijl (aangifte) 5-5-1732 (den 5e Meij 1732 door Jan van der Weijde van zijn kint Dirk, mede pro deo).
4. levenloos (een van drieling), overl. de Mijl (aangifte) 30-7-1733 (den 30e Julij 1733 van ít lijck van een doodgebooren kint van de vrouw van Jan van der Weijden en versogt acte pro deo).
5. Lena (een van drieling), ged. Dubbeldam 2-8-1733 (get. Barbara Arisdr), overl. de Mijl (aangifte) 8-8-1733 (den 8e Augustus 1733 door Jan van der Weijde van ít lijck van zijn vrouws 2e craemkint der drie waar van in de craem had gelegen en versogt acte pro deo).
6. Pietertje (een van drieling), ged. Dubbeldam 2-8-1733 (get. Barbara Arisdr), overl. de Mijl (aangifte) 8-8-1733 (den 11e Augustus 1733 door Jan van der Weijde waar zijn 3e off laetste der drie craemkinder en versogt acte pro deo).
7. Pieter, ged. Dubbeldam 19-12-1734 (get. Jan Pieterszn Dijkwel), 11 jaar op 10-12-1745, belijdenis gedaan te Dubbeldam 31-5-1775.
8. Leendert, ged. Dubbeldam 11-8-1737, 9 jaar op 10-12-1745, overl. de Mijl (aangifte) 6-12-1747 (den 6e Decemb. 1747 aengeving gedaen door Rokus Boon van twee van zijn vrouws voorkinderen met name Leendt en Lena van der Wijde en versogt acte pro deo).
9. Lena, ged. Dubbeldam 8-2-1739 (get. Mayke Roelen de Bruijn), 8 jaar op 10-12-1745, overl. de Mijl (aangifte) 6-12-1747 (den 6e Decemb. 1747 aengeving gedaen door Rokus Boon van twee van zijn vrouws voorkinderen met name Leendt en Lena van der Wijde en versogt acte pro deo).

IV. Arij Willemse Dijkwel, ged. Dubbeldam 18-4-1729, van Dordrecht naar Dubbeldam op 1-6-1756, zoon van Willem Dijkwel en Marietje van den Berg, tr. Dubbeldam 31-5-1750 Neeltje Joostensdr. van Wijngaarden.
NB.
(lidmaten Ddam ca. 1708-1818) Ari Willemsen Dijckwel en sijn kind Ari Dijckwel oud 1 1/2 jaar, van Dordrecht den 1 junij 1756.

Kinderen:
1. kraamkind, overl. de Mijl (aangifte) 17-9-1750 (den 17e Sept. 1750 door Arij Willemse Dijkwel van ít lijk van sijn vrouws kraamkint en versogt acte pro deo).
2. Arie, ged. Dubbeldam 1757 (1 1/2 in juni 1756), van Dordrecht naar Dubbeldam op 1-6-1756.
3. NN, ged. Dubbeldam 1760.

* * *

- Hendrik Janse Dijkwel.
NB.
- (D'dam 1730) No. 96 (oude verponding: geen verpond.)
Hendrik Janse Dijkwel, aldaar een woon en agterhuijsje in huure getaxeert op F 12:0:0 (verponding: 1:0:0).


-  I. Willem Dijkwel, overl. voor 1819, tr. Dordrecht 5-5-1782 Francina Hofman, particuliere (1819).
Kinderen:
1. Neeltje, volgt II
2. Maria, geb. onder Dubbeldam ca 1786 (33 1/2 in 1819), overl. De Mijl 4-10-1819 (aktenr 22; nademiddag half 2, nr 32/ongehuwd).

II. Neeltje Dijkwel, tr. Johannes Vernes, geb. ca. 1777, molenaar (1819). 
Kinderen:
1. Catrina, ged. Dordrecht (NH) 5-4-1809.
2. Willemina Cornelia, ged. Dordrecht (NH) 2-2-1811.

- Maria Arisen Dijkwel, tr. Dubbeldam 24-5-1778 Cornelis Fredriksen Vermeer.

- Arie Dijkwel, tr. Magdalena Hofman.
Kinderen:
1. Kornelis, ged. Dubbeldam 19-12-1779.
2. Arij, ged. Dubbeldam 9-1-1782.

********************

- Cornelis DIJKWEL, tr Maria Matthijsse
1. Gerard,  ged Yerseke 2-7-1758
2. Gerard, ged Yerseke 4-4-1762
3. Jacobus, ged Yerseke 2-9-1764
4. Marinus, ged Yerseke 1-12-1765
5. Jacobus, ged Yerseke 28-11-1767
6. Marinus, ged Yerseke 20-11-1769
7. Jacobus, ged Yerseke 4-4-1773

- Gerard DIJKWEL, tr Yerseke 28-3-1716 Marij Claas VERVENNE
1. Jacobus, ged Yerseke 13-6-1723
2. Marinus, ged Yerseke 8-12-1726
3. Gerard, ged Yerseke 10-7-1729
4. Kornelis, ged Yerseke 30-8-1731

- Marinus Gerardse DIJKWEL, tr Yerseke 16-9-1752 Caatje Gommerts KLAP
1. Gerard,  ged Yerseke 12-11-1752

- Gerard Jansz DIJKWEL, tr Tannetje Simonsdr RUISE
1. Cornelis, ged Yerseke 29-2-1784

- Jan DIJKWEL, tr Jannetje Cornelisse ZUIJDWEG
1. Cornelis, ged Yerseke 10-9-1747