(VAN) DOTEREM (DOTERUM/DOTEREN/DOTROM/DOTEROM)
Luik, Rotterdam, Leiden, 's-Gravendeel, Dordrecht

I. Huybrecht Dotrim, geboren te Luyck, soldaet in de compagnie van colonel Mons. Fama (1621), overl. voor 6-1-1621, tr. Maria Gillisdr, overl. na 6-1-1621. 
NB.
- Aktensoort: attestatie of verklaring
Datum: 06-01-1621
Archief: ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer: 38
Aktennummer/Blz : 15
Notaris: Jacob Duyfhuysen1
Inhoud: Maria Gillisdr weduwe Huybrecht Dotrim soldaet in de compagnie van
colonel Mons. Fama geboren te Luyck Jan Faesz Gillis Jansz zoon van de
requirante Jan Santombijn schaermaecker Nieuwe Princestraet Verklaring omtrent
een vechtpartij in de Vogelesang waarbij genoemde Jan Faesz gedood werd

II. Hubrecht Dotrem, van Luyck, wonende in de Raemstraet of Dotraem waar de Groene Pluym uithangt (1634), overl. na 31-8-1632, tr. Catharina Lambrechtsdr., overl. na 31-8-1632.
NB.
- Aktesoort: testament
Datum: 31/08/1634
Archief: ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer: 186
Aktennummer/blz.: 119/216
Notaris: Jacob Cornelisz van der Swan
Bartholomeus Reyndertsz van Naemen j. gezel die als adelborst naar Oost Indien
vaart met het schip Het Wapen van Rotterdam, herroept zijn eerder gemaakt
testament en legateert de helft van al zijn goederen aan Hubrecht Dotrem van
Luyck, man van Catharina Lambrechtsdr
wonende in de Raemstraet of Dotraem waar
de Groene Pluym uithangt.
- Aktensoort: testament
Datum: 10-01-1633
Archief: ONA Oud notarieel archief Rotterdam
Inventarisnummer: 186
Aktennummer/Blz : 95 /180
Notaris: Jacob Duyfhuysen1
Jan Wateyn en zijn vrouw Janneken Buweyne herroepen hun eerder gemaakt
testament. Janneken benoemt haar man voor een kindsgedeelte tot erfgenaam. Al
haar overige bezittingen zijn voor haar dochter Susanna Vaceur. Jan Wateyn maakt
zijn vrouw voor de helft van zijn goederen erfgename. Het andere gedeelte is in
gelijke delen voor Hubert Hubrechtsz Dotrem en Mari Pietersdr Kerel een dochter
van zijn vrouw. NB: Wateyn tekent als Watey.

III. Coenraedt Huberts Dotrem (Deltren/Dothem), jongeman afkomstig van Rotterdam, woonplaats Kordewagestraat, tr Rotterdam 26-05-1658/10-6-1658 met Maria Claerhout, j:d: afkomstig van Leijden, woonplaats Lombertstraat.
NB
- Isaack Coppe, tr Tannetie Jans
1. Josijntge, ged. Rotterdam 17-4-1663 (get. Geerit Bellaert, Maertge Claerhout)
- Philip Clippanus, j:m: van Swol, schoolmr tot Heerjansdam, otr/tr. Dordrecht 18-4/3-5-1683 Jannetje Klarebouts, j:d: van Lijden wonende voor het Bagijnhoff.

Uit dit huwelijk:
1. Maria, ged. Rotterdam 10-11-1658 (get. Catelijntje Lambers), dochter van Coenraet en Maria Jans. 
2. Hubert (Huybert), ged. Rotterdam 19-12-1658 (get. Isaac Coppe, Catelijntge Lambers, Sasannetge Lambers), volgt IVb.
3
. Johannes, ged. Rotterdam 26-7-1667 (get. Johannus Claerhout, Trijntge Waert), volgt IVa.  
4. Lambert
, ged. Rotterdam 19-6-1672 (get. Willem Pover, Sussana Clarhout).
5.
Aeltje van Doterum, jd afkomstig van Rotterdam, woonplaats Leijden, otr/tr Rotterdam 7/21-9-1692 (Ned Herv/attestatie Leyden 21-09-1692) met Arij van Augustijn, weduwnaar, woonplaats Leyerdorp.
6. Catharina Doterem, volgt IVc.

* * 4 * *

IVa. Johannes Coenraetsz DOTREM (Deuterom), geb Rotterdam 1659, jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Hoffstraat, otr/tr Rotterdam 30-12-1685/13-01-1686 Maria (Maertie) Abrahams, geb Rotterdam 1660, jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende roosant.
NB
- Jan Laurense van der Wolff, jongeman, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Agter Het Verbrande Clooster getrouwd met Maartie Abrahams de Raad, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Twee Leeuwensteeg; Datum ondertrouw 02-10-1707; Datum trouwen 18-10-1707
- Samuel Robberts van Es, weduwnaar, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Schiedamsedyk getrouwd met Maartie Abrahams, weduwe, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Schiedamsedijk;  Datum ondertrouw 16-11-1704; Datum trouwen 02-12-1704
- Jan Doterum, tr. Leiden 01-09-1708 Katharina Adelaer, ged. (Pieterkerk) Leiden 10-02-1677, overl/begr. Leiden 11/18-11-1741, dochter van Jacobus Adelaer (1651-1707) en Jannichje Hendricx.
Uit dit huwelijk:
1.  Reijnier van DOTEREM, ged. Rotterdam 27-10-1686, volgt Va.
2. Marijtie, ged. Rotterdam 28-3-1688 wonende i.d. Santstraet (get. Gerrit Reijnierse, Aeltie Koenraet, Maertie Hubers)
3. Suijsanna/Susannetje, ged. Rotterdam 6-11-1689 wonende Raemstraet (get. Marija Huijbers, Gerrit Vijmerse), volgt Vb.
4. Johannes, ged. Rotterdam 7-8-1697 (get. Giering van Meijeren, Marija Huijsen, Maggeltie Marselis) wonende Bootersloot

IVb. Huybert Doterem, ged Rotterdam 19-12-1658, jongeman, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Schavesteeg, burger van Leiden 5-1-1685, koffijverkoper, ovl/begr Leiden 19/26-10-1720, otr/tr Rotterdam 28/4-12/5-1680 Maria DE VRIES, geb Rotterdam ca 1660, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats 't Hang, ovl/begr Leiden 8/15-8-1705.
Uit het huwelijk:
1. Jan Dotrem, ged. Leiden 19-7-1682.
2. Maria, ged. Leiden 21-7-1683, volgt Vc.
3. Katharina, ged. Leiden 5-10-1687.
4. Susanna, ged. Leiden 9-12-1688.
5. Cornelis, ged. Leiden 17-8-1692.
6. Pieternella, ged. Leiden 23-1-1695.

IVc.
Catharina Doterem, jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende schavesteegh, otr/tr Rotterdam 23-05-1683/7-6-1683 Simon Baecke(n) (Baake), jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Hoofstraat.
NB.
-
Simon, zoon van Jacob Simonse de Baecken en Catrina Frans Boselij - Getuigen Arij Simonse de Baecken, Jannetje Jans, Geertje Pieters - doop 14-07-1658 (???).
Kinderen:
1. Katarijna, ged. Rotterdam  21-01-1685 (get. Frans Baake Leuitje Baks Sussana de Vries), dochter van Sijmon Baake en Catarijna Baake.
2. Marija, ged. Rotterdam 18-09-1687 (get. Jan de Vries, Susanna de Vries, Marija Dotrem), dochter van Simon Bake en Katrijna Bake.
3. Jacob, ged. Rotterdam 26-04-1689 wonende Huibruggen (get. N.n. Wachmans, Jan de Vrijes), zoon van Cijmon Baken en Catharijna Baken.
4. Louwijsje, ged. Rotterdam 18-03-1691 (get. Jan de Vries, Louwijssje van Kooperen), dochter van Sijmon Baken en Catharina Dotrem. 
5. Elijsbet, ged. Rotterdam 21-12-1692 (get. Elias de Jongh, Elijsbet de Jongh).
6. Johanna, ged. Rotterdam  02-03-1695 (get. Johanna de Bodt, Claas de Kaassteker).
7. Johannis, ged. Rotterdam  11-08-1697 (get. Johan de Vries, Geertru de Jong), zoon van Sijmon Baken en Catrijna Baken. 
8. Susanna, ged. Rotterdam 24-03-1699 wonende op de Delfsevaert (get. Johan de Vries, Susanna de Vries), dochter van Cymon Baken en Catarijna Baken.
9. Jacobus, ged. Rotterdam 20-03-1701 wonende op de Delfsevaert (get. Jan de Vries, Johanna van Nieuwerkerck), zoon van Symon Baaken en Catharijna Dotrem.

* * 5 * *

Va. Reijnier van Doterem/Dotrom, ged. Rotterdam 27-10-1686 (Geref.), jm afkomstig van Rotterdam, woonplaats Neuwe Mark, begr. Rotterdam 21-11-1739, verm. otr/tr (1) Rotterdam 13/29-11-1707 met Christina van Arckel, j.d. afkomstig van Leijderdorp, woonplaats Neuwe Mark, otr/tr. (2) Rotterdam 14-11-1728/30-11-1728 Flora Lippels, geb. Gorinchem 1705, afkomstig van Gorcum (1751) wonende Karemelkshave; zij otr/tr. (2) Rotterdam 21-01-1745/7-2-1745 Pieter de Roo(ij), geb 1700, jongeman wonende Rotterdam, ovl voor nov 1750, otr/tr (3) Rotterdam 28-11-1751/14-12-1751 Stoffel Buijsing, geb. 1700, weduwnaar afkomstig van Rotterdam wonende Karemelkshave (1751).
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, ged. Rotterdam 29-04-1708 wonende Nieuwe mart (get. Cornelis van Arkel, Geertruij Boudous, Maria de Lange)
2. Jan, ged. Rotterdam 03-07-1709 (get. Cornelis van Arckel, Geertruij de Bedous)
3. Cornelia, ged. Rotterdam 25-08-1711 wonende op de Kaasmart (get. Cornelis van Arkel, Geertruij Bandoes), ????? j:d: geb en wonende tot Rotterdam volgens attest. van otr Rotterdam 3-3-1729, tr Dordrecht 5-3-1729 (20/3 attest. gegeven)  Arnoldus VAN OUTHEUSDEN, j:m: van Dordrecht.
4. Geertruij, ged. Rotterdam 11-06-1713 wonende Hoogstraat (get. Cornelis van Arkel, Adriana van Dongen)
5. Johannes, ged. Rotterdam 24-11-1715 wonende buijte de Oossepoort (get. Cornelis van Arkel, Maria Doterem)
6. Gerrit, ged. Rotterdam 4-1-1718 wonende in de Goutse Wagestraat (get. Geertruij Doterem, Willem van Arkel)
7. Wilhem, ged. Rotterdam 25-2-1720 wonende in de Goutse Wagestraat (get. Geertruij Doterem, Jan van Gelder, Pieternella Mommers)
8. Geertruij, ged. Rotterdam 11-9-1727 wonende op Delfsevaart (get. Philip van Arkel, Cornelia van Doterem)
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan, ged. Rotterdam 09-12-1728 wonende op de Delfsevaart (get. Geertruij Doterum, Cornelia Doterum), volgt VIc.
2. Maria, ged. Rotterdam 8-6-1730 wonende op de Bootersloot (get. Johanna Lippels, Geertruij Doterem), volgt VIa. 
3. Theodorus, ged. Rotterdam 15-5-1732 wonende op de Bootersloot (get. Theodora Wegewaarts, Geertruij Doterem, Katarina van Ruggen)
4. Abraham, ged. Rotterdam 28-3-1734 wonende op d'Botersloot (get. Abraham de Valée, Margrieta Willson)
5. Philip, ged. Rotterdam 19-1-1736 wonende Botersloot (get. Philip van Arkel, Geertruij Doterem), volgt VIb.
6. Gerard, ged. Rotterdam 21-5-1739 wonende Botersloot (get. Geertruij Doterem, Johannus van der Klip)

Vb. Susannetje Jans DOTEREM, geb Rotterdam 1695, jd woonplaats Botersloot, otr/tr Rotterdam 7-10-1714/12-02-1715 Cornelis Cornelisz van Angeren, jm afkomstig van Sommelsdijk, woonplaats Schiedamsedijk.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, ged. Rotterdam 22-3-1716 wonende op het Steijger (get. Maria Doterem, Geertruij Doterem)

Vc. Maria DOTEREM, geb/ged Leiden 17/21-7-1683, ovl/begr Leiden 17/24-3-1753, otr/tr Leiden 7/23-10-1701 Felix DE KLOPPER, geb/ged Leiden 26/27-4-1683, ovl Leiden 29-3-1738.

* * 6 * *

VIa. Maria DOTEREM, ged. Rotterdam 8-6-1730, jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende westwagestraat, otr/tr Rotterdam 17-10-1756/2-11-1756 Johannes (Jan) VOCKESTAART (Fokkestaart/Fockestaadt), ged Rotterdam 11-5-1732, jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Delfsevaart, ovl/begr Rotterdam 22-11-1796/24-11-1796.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis FOKKESTAART, ged. Rotterdam 5-3-1758 wonende op het Doelwater (get. Aeltie Vermeulen) (? Cornelis Vockestaart, jongeman, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Bagijnestraat getrouwd met Johanna Maria RINK, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats 't Hang; ondertrouw 07-01-1776/trouwen 21-01-1776)          
2. Flora VOKKESTAART, ged Rotterdam 30-3-1760, ovl Rotterdam 1817, otr/tr Rotterdam 6-11-1785/2-11-1785 Samuel VAN DER WOL, geb/ged Rotterdam 30-08/1-9-1761, stadsdiaken (1804), ovl Rotterdam 2-11-1804, zn van Samuel VAN DER WOL en Maritie DE JONGH.
3. Cornelia FOKKESTAART, geb 1762 (? Cornelis ANRAAT, jongeman, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Peperstraat getrouwd met Cornelia Vockestaart, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Peperstraat; ondertrouw 27-01-1782/trouwen 12-02-1782)
4.Reijnier FOKKESTAART, ged. Rotterdam 9-2-1764 wonende In de Gebacke Pauwesteeg (get. Adriana Erkelens, Geertruij Doteren)

VIb. Philip(us) DOTEREM (van Deuterom), ged. Rotterdam 19-1-1736 wonende Botersloot (get. Philip van Arkel, Geertruij Doterem), jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Buiten Rotterdam, otr/tr Rotterdam 20-04-1760/6-5-1760 Willemijntie/Willempie B(R)AS/PAS, jongedochter afkomstig van Alblasserdam wonende steijger.
Uit het huwelijk:
1. Flora, ged. Rotterdam 7-3-1762 (get. Flora Lippels, vrouw van Crist Buijsing) wonende in de Brandewijnsteeg Agter het Klooster 
2. Reijnier, ged. Rotterdam 26-6-1766 (get. Flora Lippels) wonende in den Oppert, volgt VIIa.
3. Willemijntie, ged. Rotterdam 15-11-1763 (get. Altie Bas) wonende in den Oppert, jongedochter afkomstig van Rotterdam woonplaats Broedersteeg, ?? otr/tr Rotterdam  2/18-5-1790 Jacobus van der Meer, jongeman, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Broedersteeg. 
4. Flora, ged. Rotterdam 13-1-1771 (get. Hillegonda de Roij) wonende in de Schoornsteenvegersgang in den Oppert 
5. Maria, ged. Rotterdam 5-3-1775 (get. Aaltie Bas) wonende in den Oppert 

VIc. Jan DOTERUM, ged. Rotterdam 9-12-1728, j:m: woond op den Rietdijk geassisteerd met zijne moeder Flora LIPPELS laatst wed van Pieter DE ROO, otr/tr Dordrecht 12-11-1750/29-11-1750 Catharina WEDA, j:d: woond op de Voorstraat geassisteerd met haare nigt Belia Falentijn huijsvrouw van Jasper WEEDA.
NB.
- [1753]
Jan DOTEROM, wonende Doelstraat te Dordt (1753), wonende Voorstraat te Dordrecht (1759),  uitgaande attest van Dordrecht naar 's-Gravendeel 28-1-1753, inkomende attest van 's-Gravendeel naar Dordrecht 20-6-1759
-
[1753] attestatie 's-Gravendeel 13-7-1753: Jan DOTEROM en Catharina WEEDA, echtelieden (van Dordrecht, vertrokken naar Rotterdam) (Bron: Ons Voorgeslacht 1967)
- [1800] Commissie voor Een Substitut Turftonster. Alzo Catharina Weda, wonende alhier, aan de Municipaliteit der Stad Dordrecht ende Merwede, heeft te kennen gegeven, dat zij gaarne hare Turftonstersplaats zoude laten waarnemen door hare dogter Flora Doterem, mede wonende alhier; heeft de Municipaliteit Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede tot het waarnemen van voorschreve Turftonstersplaats aangesteld de voornoemde Flora Doterem, gelijk dezelve daar toe aangesteld word bij deezen. En zulks provisioneel voor niet langer tijd dan drie jaaren na Expiratie van welke Catharina Weda, zig wederom op Nieuws (des verkiezende) tot de Continuatie zal moeten adresseren, zullende gemelde Flora Doterem zig in ’t waarnemen deze Bedieninge getrouwelijk moeten gedragen. Wijders diende den behoorlijken Eed in handen van den Hooft Officer dezer Stad en vertonende deeze aan den Hoofdgaarder van de ontgronding alhier. Actum Dordrecht den 26 April 1800 ‘t 6e Jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij als Secretaris (was get.). [SAD 4-113]
Uit het huwelijk:
1. Arij DOTEREN, j:m: geboren te 's-Gravendeel 1754, volgt VIIc.
2. Flora, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 19-9-1751, wonende in de Houttuinen (1795), otr/tr Dordrecht 8-10-1795/24-10-1795 Dielis HARTMAN, j:m: geassisteerd met Jan KORTHALS zijn goede vriend, wonende in de Houttuinen (1795).
3. Reijnier, ged. Rotterdam 5-9-1756 wonende op de Rotte (get. Maria Dotrum)
4. Cornelia, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 13-7-1760
5. Rijnier, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 3-2-1762, volgt VIIb.

* * 7 * *

VIIa. Reinier van Doterom, jongeman afkomstig van Rotterdam woonplaats Oppert, tr Rotterdam  25-05-1783/17-6-1783 met Lavijntje Neuveu, weduwe van Jacobus van Solingen, afkomstig van Rotterdam woonplaats Broedersteeg.
Uit het huwelijk:
1. Willemijntje, ged. Rotterdam 02-09-1783 wonende in de Broedersteeg (get. Philippus Doterom, Willemijntje Doterom).
2. Nicolaas, ged. Rotterdam 31-10-1784 wonende in de Broedersteeg (get. Cornelia van Baaren).
3. Willemijntje, ged. Rotterdam 22-04-1787 (Grote Kerk) wonende Haagseveer (get. Philippus Doteren, Willemijntje Doteren), volgt VIIIa.
4. Cornelija, ged. Rotterdam 20-12-1789 wonende op den Hofdijk buijte de Hofpoort (get. Willemijntie Bas).
5. Maria, ged. Rotterdam 6-2-1791 wonende op den Hofdijk (get. Philippus Doteren, Maria Dooteren), overl. Dordrecht 19-8-1868 (aktenr 490; D758 Vischstraat; namiddag 6 uur; 77 jr.), tr. Johannes Ringeling, overl. Dordrecht voor 1850.
6. Reijnier, geb./ged. Rotterdam 24-09-1793/10-10-1793 wonende in de Banketstraad (get. Filippus Doterem, Maria Doterem).

VIIb. Reinier DOTEREM (VAN DOTEREN), ged Dordrecht 3-2-1762, j:m: woont in 't Weeshuisstraatje (1784), geassisteerd met zijn vader Jan DOTEREM (1784), ovl Dordrecht 12-8-1813 (aktenr 447/half 8 's avonds; C332-2855 Rietdijkstraatje), otr/tr Dordrecht 12-1-1784/29-2-1784 Anna FRANKE, j:d: van Dordrecht, woont op den Rietdijk geassisteerd met haar moeder Elisabeth SYMENS(=SEBUS) wed Jan FRANKEN, ovl Dordrecht 12-12-1817 (aktenr 672; des morgens 8 uren, C594-504 Torenstraatje).
Uit het huwelijk:
1. Catharina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-6-1785, volgt VIIIb.
2. Elisabeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-8-1787, volgt VIIIc.
3. Jan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 22-1-1790
4. Maaijke, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 30-12-1791
5. Flora, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-6-1794, volgt VIIId.
6. Johanna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-10-1796, volgt VIIIe.
7. Arie, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-3-1800, volgt VIIIf.

VIIc. Arij DOTEREN, j:m: geb te 's-Gravendeel, woont op de Nieuwbrug geassisteerd met zijn vader Jan DOTEREM, overl. Dordrecht 20-1-1812 (aktenr. 58; six heuren et demi du matin en la maison A191 Grote Kerksbuurt; cinguante huit ans), otr/tr. Dordrecht 10/27-5-1781 Sophia VAN OUWERSCHIE, j:d: geb te Dordrecht, woont op de Nieuwe Haven geassisteerd mat haar vader Jacob VAN OUWERSCHIE.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 15-9-1782.
2. Jacob, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 19-6-1785.
3. Jacob, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 15-8-1792.

* * 8 * *

VIIIa. Willemina Doterom (DOOTERUM), ged. Rotterdam 22-4-1787, jongedochter afkomstig van Rotterdam, tr Rotterdam 11/26-11-1809 Adrianus Jacobus Hillenaer, jongeman afkomstig van Rotterdam.
Uit het huwelijk:
1. Jannetje, geb./ged. Rotterdam 4/6-3-1810 (get. Jannetje Goedel)
2. Hendrina Lavina, geb./ged. Rotterdam 29-08-1811/03-09-1811 wonende Wilde Zeesteeg H 285 (get. Hendrina Lavina Neuveer).

VIIIb. Catharina DOTEREM, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-6-1785, ovl Dordrecht 17-6-1854 (aktenr 371/69 jaar/ voormiddag 5 uur/D686 Raamstraat), tr Dordrecht 28-6-1837 (aktenr 104) Johannis WESTDIJK, geb ca 1782, arbeider (1837), wedn van Jacoba VAN 'T HOF, zn van Johannes WESTDIJK (ovl 12-1-1817) en van Maria SPELT (ovl 21-3-1787), ovl na 1854.
Uit een relatie:
1. Johanna Elizabeth DOTEREM, geb Dordrecht ca 1809, in 1829 bijgestaan met haar voogd Arie DOTEREM (29 jr/boekbinder), tr. Dordrecht 23-12-1829 (aktenr 166) Jan Hendrik DE RUYTER, geb Utrecht 1790, wonende Dordrecht (1829), zn van Jacobus DE RUYTER (ovl voor 1829) en Jacoba TOLLENAAR (ovl te Culenburg).

VIIIc. Antje Elisabeth VAN DOTERUM, ged. Dordrecht 19-8-1787, overl. na 1850, tr. Andries KUIJPERS, geb. ca. 1787, voermansknegt (1826), koetsier (1850), wonende te Dordrecht (1823, 1826), te 's-Gravenhage (1850), overl. na 1850.
NB.
- Aktenummer: 78  / Soort akte: Huwelijksakte
Aktedatum: 27 februari 1850 / Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Bruidegom
Voornamen: Casper Hendrik Marcus Osnabrug
Leeftijd: 24 / Beroep: schoenmaker
Bruid
Voornamen: Anna Betje / Tussenvoegsels: / Achternaam: Kuijpers
Leeftijd: 23 / Beroep: dienstbode
Vader bruidegom
Voornamen: Marcus / Tussenvoegsels: / Achternaam: Osnabrug
Beroep: borstelmaker (wonende alhier)
Moeder bruidegom
Voornamen: Johanna Hendrica / Tussenvoegsels: / Achternaam: Broekmeijer
Beroep:  (wonende alhier)
Vader bruid
Voornamen: Andries / Tussenvoegsels: / Achternaam: Kuijpers 
Beroep: koetsier  (wonende alhier)
Moeder bruid
Voornamen: Elisabeth / Tussenvoegsels: van / Achternaam: Doterum  (wonende alhier)
Getuige(n) Huwelijk
* Gerardus Lieshout, opperman
* Reinier Kuijpers, kleermaker (26 jr)
* Peter Willem Carel de Swart, particulier
* Casper Hendrik Broekmeijer, verwer
- Marcus Oosenburg, geb. 's-Gravenhage 1823 (22 in 1845), arbeider, zoon van Marcus Oosenburg (borstelmaker) en Johanna Henrica Broekmeijer, tr. 's-Gravenhage 21-5-1845 (186) Willemina la Grouw, geb. (28 in 1845), dienstbode. [http://www.dse.nl/~demoet/ptekst.htm]
Uit het huwelijk:
1. Reinier KUIJPERS, geb. Dordrecht 4-11-1823 (aktenr 552, datum 4-11-1823, 's morgens kwartier voor drie uren; get. Hermanus BOSHOVEN, 26, sleper + Arie DOTEREM, 24, boekbinder, beide van Dordrecht)
2. Anna Betje KUIJPERS, geb. Dordrecht 16-8-1826 (aktenr 441, datum 26-8-1826, des avonds 10 uren), dienstbode (1850), tr. 's-Gravenhage 27-2-1850 (nr. 78) Casper Hendrik Marcus OSNABRUG, geb. 's-Gravenhage 1-5-1824, schoenmaker (1850), zoon van Marcus Osnaburg/Oosenbrug (borstelmaker)(1798-1889)en Johanna Hendrica Broekmeijer (1799-1890). (Kinderen: Casper Hendrik Marcus en Hendrik)

VIIId. Flora  (Floortje) DOTEREM, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-6-1794, dienstbaar (1822/1833), tr Dordrecht 8-5-1833 (aktenr 35; beiden kunnen niet schrijven) Jacob VROLIJK, ged Dordrecht 8-9-1790, raffinadeursknegt, wedn van Johanna Maria "SCHINKIWILS" (ovl Dordrecht 6-8-1832), zn van Jacob VROLIJK (ovl Dordt 12-1-1790) en van Johanna Margaretha LUPERTIN (LUIPARTIEN) (ovl Dordt 5-12-1810).
Uit een relatie:
1. Anna Catharina, geb Dordrecht 11-2-1822 (aktenr 93/'s avonds 10 uur/C445 1/2 Torenstraatje), volgt IXa.
Uit het huwelijk:
1. Petrus, geb Dordrecht 30-10-1833, tr Dirkje DE VRIES
2. Flora, geb Dordrecht 12-4-1836

VIIIe. Johanna DOTEREM, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-10-1796, tr Dordrecht 29-8-1821 (aktenr 113) Arie HUSEN, geb Dordrecht ca 1801, mazelaar (=zakkedrager), zn van Reindert HUSEN (42 in 1821, omroeper) en van Cornelia SLINGELAND (43 in 1821).
Wonende: Dordrecht B239 Varkemarkt (1840)
Uit het huwelijk:
1. Rijndert Husen, geb. Dordrecht 1829 (55 in 1884), tr. (1) Anna van Gink, tr. (2) Utrecht 10-4-1884 Alida Johanna van Stenis, geb. Djokjakarta ca. 1854, dochter van Gerrit van Stenis en Catharina Johanna Maria Moojen.

VIIIf. Arie DOTEREM, ged Dordrecht 5-3-1800, boekbinder, ovl Dordrecht 10-6-1879 (aktenr 459/namiddag 11 uur/ E29 Lange Kromhout), tr Dordrecht 22-9-1830 (aktenr 98) Maria Christina ROOS, geb Dordrecht 6-4-1806, dc van Wessel ROOS (ovl Dordrecht 13-7-1816) en van Stijntje BOSMAN. Wonende: Bagijnhof 68 (1860-1890).
Uit het huwelijk:
1. Christina Maria, geb Dordrecht 25-5-1833, ovl Dordrecht 26-2-1901 (aktenr 134/namiddag 2 uur/27 Groote Spuistraat, 67 jaar), tr Dordrecht 5-5-1869 (aktenr 48) Cornelis DE VRIES, geb ca 1833, kledermaker, ovl voor 1901, zn van Cornelis DE VRIES (winkelknecht) en van Trijntje MAAS (ovl voor 1869).
2. Anna, geb Dordrecht 28-3-1835
3. Alida, geb Dordrecht 4-10-1837, ovl Dordrecht 24-3-1880
4. Johanna Maria, geb Dordrecht 1838, ovl Dordrecht 29-8-1913 (aktenr 472/namiddag 3 uur/68, 15 Bagijnhof/ongehuwd)
5. Arie, geb Dordrecht 28-8-1840, volgt IXb.
6. Johanna Elisabeth, geb Dordrecht 4-3-1842, ovl Dordrecht 28-9-1933 (aktenr 445; 91 jaar; ongehuwd; namiddag 6 uur)

* * 9 * *

IXa. Anna Catharina DOTEREM, geb Dordrecht 11-2-1822 (aktenr 93/'s avonds 10 uur/C445 1/2 Torenstraatje), naaister (1860-1890).
Uit een relatie:
1. Arie, geb Dordrecht 27-2-1858 (aktenr 134/namiddag 9 uur/C1064 Lindegracht)

IXb. Arie DOTEREM, geb Dordrecht 28-8-1840, letterzetter, tr Dordrecht 15-5-1867 (aktenr 83) Johanna Wilhelmina DE HAAS, geb Dordrecht 20-4-1839, ovl Dordrecht 3-12-1914, dc van Adrianus DE HAAS Pieter Adrianuszoon (ovl voor 1867) en van Cornelia ROOSA (55 in 1867).
Uit het huwelijk:
1. Adriana Cornelia, geb Dordrecht 3-10-1861.
2. Maria, geb Dordrecht 2-2-1869.

LOSSE FEITEN

- Jan Doterum, tr. Leiden 1-9-1708 Katharina Adelaar, geb. Leiden 10-2-1677 (Pieterskerk), overl. tussen 11 november 1741 en 18 november 1741 te Leiden, dr. van Jacobus Adelaar en Jannichje Hendrixs.
 
- D Johan D'Outrein, tr Geertruyd SLUITE
1. Cornelis Somer, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-7-1775

- Dirk van Wijk, jongeman, afkomstig van Cuijlenburg, woonplaats Nieuwe Markt, tr Rotterdam  02/19-06-1709  Maria Doterum, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Kerresteeg

- Pieter Uijlhoorn, weduwnaar, afkomstig van Leiden, woonplaats Raamstraat, tr Rotterdam  05/21-08-1731 met Johanna Doterom, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Op De Huijbrugge

-Maria Doteren, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Hoogstraat, overl. voor nov. 1796, otr/tr Rotterdam 27-4/14-5-1794 Arij van der Looij, ged. Rotterdam 02-08-1761 (get. Pieter Holsteijn, Margareta Holsteijn) wonende in de Groote Draaijsteeg, jongeman afkomstig van Rotterdam woonplaats Lange Frankestraat, zn. van Pieter van der Looij en Magdalena Warre; hij (afkomstig van Rotterdam wonende Vissersdijk), otr/tr (2) Rotterdam 25-11-1796/11-12-1796 Cornelia Verhagen, weduwe van Carel Jacobus Worms, afkomstig van Rotterdam, wonende oppert

- Frans Baken, tr Lasina/Levintje Jacobs
1. Willem, ged. Rotterdam 03-09-1690 (get. Sijmon Baken, Annetje Willems, Catrina Baken)
2. Catharijna, ged. Rotterdam 17-10-1697 in de Vogelesang (get. Catharijna Wilt, Poulijna Poulus, Sijmon Baken) 
3. Susanna, ged. Rotterdam 22-12-1699 wonende Vissersdijck (get. Sijmon Baken, Catrina Dotrom, Johanna Jacobs)
4. Marijtie, ged. Rotterdam 27-07-1702 in de Vogelesang (get. Sijmon Baken, Catharijna Willems, Jannetje Jacobs)

- Pieter Jacobse Baken, tr Heindericktie/Heindrikje Dircks
1. Dirck, ged. Rotterdam 21-09-1704 Moolewerf (get. Sijmon Baken, Frans Baken, Margrieta van der Saal, Jannetie van der Bergh)
2. Frans, ged. Rotterdam 18-02-1716 Op de Moolewerf (get. Frans Jacobs Baken, Aerjaentie van Eijk)

- Jan de Leest, tr Catharijna Baacken
1. Katharijna, ged. Rotterdam 12-06-1710 wonende Jofferstraet (get. Sijmon Baecke, Catrijna Dotrom, Ida de Leest)

-
Tomas Braax, tr Elisebet Anna Marie
1. Adrieana, ged. Rotterdam 19-07-1789 wonende op de Gouse Singel (get. Cornelis Braax, Adriana van Doteren)

- Johannis Godhardus Bake, tr Jannetie van Filpe
1. Simon, ged. Rotterdam 06-02-1724 Op 't Bagijnhof (get. Dirk van der Higge, Catrijna Deuterom)

- Jacob Sijmonsz de Bake, afkomstig van Delft wonende Kickersteeg, overl. voor 1682, tr (1) NN, otr (2) Rotterdam 05-08-1668 (att overschie 19-08-1668) Maeijken Fransz van Vlierden, weduwe van Pieter Jansz Verleijen, afkomstig van Rotterdam, wonende Broeresteegh; zij otr/tr (3) Rotterdam 15-02-1682/1-3-1682 Cornelis Jaspersz Bosman, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Moolewerff.