DRIES
Schiedam


I. Aplonius Dries (Pleun Dries), overl. voor 1848, tr. Maria Verbrugge, overl. voor 1848
Kinderen:
1. Hermanus Driesse/Dries, geb. Oud en Nieuw Mathenesse ca 1775, volt II.
2. Crijn/Krijn/Kurinus Dries/Driesse, ged. (RK) Oud en Nieuw Mathenesse 23-6-1776, overl. Mathenesse 31-3-1845/Soerabaja 29-3-1845, tr. Schiedam 14-5-1812 Aldia de Wit, geb. Kethel en Spaland 22-10-1792, dochter van Simon de Wit en Aaltje/Alida/Aeltje Gijse(n).  [Zoon: Aplonius Dries, geb. Kethel 17-7-1813]
3. Henricus/Hendrik/Henry Dries, geb. Oud en Nieuw Mathenesse, tr. Agnes/Agneta Schrijver(s).

II. Hermanus Driesse/Dries, geb. Oud en Nieuw Mathenesse ca 1775, overl. Schiedam 14-2-1848 (14/2; 73 en 6 mnd jaar; aangever Joannes Dries, schoenmaker, 38 jaar, neef), tr. Helena/Lena van Dijk, ged/geb. Berkel en Rodenrijs 2-7-1786, overl. voor 1848, dochter van Gerrit Jacobse van Dijk en Antje Cornelisse Keijser.
NB.
- Dopeling Helena
Vader Gerrit Jacobse van Dijk / Moeder Antje Cornelisse Keijser
Getuige Andries Jacobse van Dijk; Geertruij Ariense Spruijt
Plaats Berkel en Rodenrijs Datum doop 02-07-1786
Opmerkingen roepnaam Lena
Bron DTB Berkel en Rodenrijs Doop rooms-katholiek 1307-522-041


III. Aplonius Dries, geb. Schiedam 11-9-1814, tr. (1) Schiedam 4-5-1843 Francina Dijkstal, tr. (2) Mathenesse 23-9-1848 Maria Catharina Oosterveer, geb. Schiedam 22-9-1826, overl. Schiedam 23-9-1895, dochter van Bastiaan/Sebastiaan Oosterveer (*11-8-1798) en Maria Klomp (* 11-1-1799).
Kinderen eerste huwelijk:
1. Helena Johanna Dries, geb. 1844.
2. Johanna Cornelia Dries, geb. 1845.
Dochter M.C. Oosterveer:
1. Johanna Oosterveer, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 20-5-1847, overl. 8-4-1848, dochter van Maria Catharina Oosterveer (geb. 22-9-1826).
Kinderen tweede huwelijk:
1.
Hermanus Dries, geb. Schiedam 1-7-1849, volgt IV.
2. Maria Josepha Aloisa Dries, geb. Schiedam 6-7-1850.
3. Francina Maria Catharina Dries, geb. Schiedam 15-4-1852, tr. Schiedam 22-11-1876 Bernardus Carolus Gunnewegh, geb. Schiedam 4-6-1846.
4. Sebastianus Michiel Dries, geb. Schiedam 28-9-1853.
5. Anna Maria Henrica Dries, geb. Schiedam 9-12-1854, tr. Schiedam 27-2-1889 Johannes Henricus Jurianus Breve, geb. Schiedam 16-4-1857.
6. Wilhelmus Josephus Maria Dries, geb. Schiedam 6-4-1856, overl. Schiedam 26-11-1857.
7. Johanna Maria Josepha Dries, geb. Schiedam 1-7-1858, overl. Schiedam 29-12-1858.
8. Catharina Maria Dominica Dries, geb. Schiedam 2-6-1861.
9. Elisabeth Maria Josepha Dries, geb. Schiedam 17-3-1863.

IV. Hermanus Dries, geb. Schiedam 1-7-1849, overl. Schiedam 29-5-1907, tr. Schiedam 9-2-1881 Elisabeth Henken, geb. Alkmaar 09-11-1854.
NB.
- [1881] Huwelijk 2.1881.5 d.d. 09-02-1881
  Achternaam Tussenvoegsel Voornaam GebPlaats GebDatum P
  Bruidegom
Dries Hermanus Schiedam 01-07-1849
  Vader Bruidegom Dries Aplonius Schiedam 11-09-1814 / Moeder Bruidegom Oosterveer Maria Catharina Schiedam 22-09-1826
  Bruid
Henken Elisabeth Alkmaar 09-11-1854
  Vader Bruid Henken Jacob / Moeder Bruid Weede van Johanna
  [http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen]
- Details van akte: Geboorte 3.1890.16 d.d. 03-01-1890
  Kind Dries Bernardus Carolus Maria Schiedam 03-01-1890
  Moeder van Kind Henken Elisabeth Alkmaar 09-11-1854
  Vader van Kind Dries Hermanus Schiedam 01-07-1849
- [1906] Huwelijk 2.1906.137 d.d. 15-08-1906
  Bruidegom Dries Johan Maria Antonius Schiedam 22-02-1883
  Vader Bruidegom Dries Hermanus Schiedam 01-07-1849  / Moeder Bruidegom Henken Elisabeth Alkmaar 09-11-1854
  Bruid Blom Jacoba Maria Luduina Schiedam 18-05-1882
  Vader Bruid Blom Johannes Henricus Schiedam 03-08-1850 / Moeder Bruid Driessen Catharina Petronella Schiedam 10-07-1851
- [1907] Huwelijk 2.1907.134 d.d. 11-07-1907
  Bruidegom Witberg Wilhelmus Hendricus Schiedam 29-08-1883
  Vader Bruidegom Witberg Cornelis Petrus Casparus īs-Hertogenbosch 10-04-1855 / Moeder Bruidegom Servaas Elisabeth Utrecht 11-08-1853
  Bruid Dries Maria Catharina Apollonia Schiedam 02-01-1886
  Vader Bruid Dries Hermanus Schiedam 01-07-1849 / Moeder Bruid Henken Elisabeth Alkmaar 09-11-1854

- [1912] Huwelijk 2.1912.64 d.d. 15-05-1912
  Bruidegom Dries Apolonius Maria Josephus Schiedam 16-09-1888
  Vader Bruidegom Dries Hermanus Schiedam 01-07-1849
  Moeder Bruidegom Henken Elisabeth Alkmaar 09-11-1854
  Bruid Verhoeckx Johanna Schiedam 25-06-1889
  Vader Bruid Verhoeckx Johannes Schiedam 13-10-1864
  Moeder Bruid Vorstenbos Aaltje Schiedam 10-07-1864

Kinderen:
1. Maria Catharina Antonia, geb. Schiedam 29-01-1882, overl. 23-2-1882..
2. Johan Maria Antonius Dries, geb. Schiedam 22-2-1883, tr. Schiedam 15-8-1906 Jacoba Maria Luduina Blom, geb. Schiedam 18-5-1882.
3. Maria Catharina Apollonia Dries, geb. Schiedam 2-1-1886, tr. Schiedam 11-7-1907 Wilhelmus Hendricus Witberg, geb. Schiedam 29-8-1883.
4. Apolonius Maria Josephus Dries, geb. Schiedam 16-9-1888, tr. Schiedam 15-5-1912 Johanna Verhoeckx.
5. Bernardus Carolus Maria Dries, geb. Schiedam 3-1-1890, volgt V.
6. Hermanus Bastiaan Maria Dries, geb. Schiedam 05-11-1891
, overl. Schiedam 11-4-1892.
7. Liduina Catharina Maria Josephina Dries, geb. Schiedam 9-10-1893.

V. Bernardus Carolus Maria Dries, geb. Schiedam 3-1-1890, agent van politie (maart 1914- maart 1939 en 1941), overl. Schiedam 30-10-1958, tr. Schiedam 20-11-1911 Geertruida Johanna Klinkenberg, geb. Utrecht ca 1890, dochter van Johannes Klinkenberg (overl. 1926) en Margaretha de Ruijter.
NB.
- [1898] Terwijl gistermiddag, te ongeveer 4 1/2 uur twee molenwagens, gelukkig nog al op en stand van elklander, langs de Lange Haven reden, zou de 8-jarige Bernardus DRIES op de voorste der wagens springen; hij gleed er echter af en viel op de straat met het ongelukkige gevolg, dat de knaaop het linker scheenbeen brak. Niet in staat om op te staan, heeft hij op de ellebogen voortkruipende, zich naar een stoep gewerkt waar hij bleef liggen totdat de zakkendrager G. Gommel hem zag. Deze bracht hem naar de ouderlijke woning in de Lourensstraat, waar geneeskundige hulp werd ingeroepen. Hedenmorgen is het been gezet.
  [BRON: Schiedamsche Courant, 12/08/1898; p. 4/6 ]
- [1906] Bernardus Dries, wonende Lange Achterweg en werkzaam op de fabriek der firma Smulders als voorslager, klemde zich bij het verplaatsen van stukken ijzer den linker duim, waardoor hij het werk moest neerleggen.
  [BRON: Schiedamsche Courant, 26/09/1906; p. 2/4 ]
- [1911] oproeping van miliciens-verlofgangers ter na-inspectie
  Bernardus Carolus Maria DRIES, 1910, Schiedam 3de regiment vesting-artillerie;
  [BRON: Schiedamsche Courant, 02/07/1911; p. 9/10 ]
- [1911] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)
  Algemeen Gemeente: Schiedam   Soort akte: Huwelijksakte   Aktenummer: 230   Datum: 29-11-1911
  Bruidegom Bernardus Carolus Maria Dries Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Schiedam
  Bruid Geertruida Johanna Klinkenberg Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Utrecht
  Vader bruidegom Hermanus Dries /   Moeder bruidegom Elisabeth Henken
  Vader bruid Johannes Klinkenberg /   Moeder bruid Margaretha de Ruijter
- [1911] Gehuwd Schiedam
  20 Nov. B.C.M. Dries, 21 jaar en G.J. Klinkenberg, 21 jaar;
  [BRON: Schiedamsche Courant, 30/11/1911; p. 3/4 ]
- [1914] De 21-jarige plaatwerker J.K. te Schiedam zou den agenten van politie J. van den Berg en B.C.M. DRIES belemmerd hebben een arrestant over te brengen, door hun voor de voeten te gaan loopen ....
  [BRON: Schiedamsche Courant, 30/12/1914; p. 2/4]
- [1919] geboorte Schiedam
  29 juli Marinus Wilhelmus DRIES, zoon van B.C.M. DRIES en G.J. KLINKENBERG, Mariastraat;
  [BRON: Schiedamsche Courant, 31/07/1919; p. 3/4 ]   http://schiedam.courant.nu
- [1926] Johannes Klinkenberg, oud 71, jaar, overl. Schiedam 7-2-1926;
  (G.J. DRIES-Klinkenberg en B.C.M. DRIES en kinderen, Mariastraat 3b)
  [BRON: Schiedamsche Courant, 09/02/1926; p. 4/6 ]
- [1939] JJUBILEUM.
Het is vandaag 25 jaar geleden, dat de heer B.C.M. Dries als agent in dienst trad bij het Schiedamsche politiecorps. Hedenmiddag heeft de commissaris van politie, de heer H.P. Clasie, die vergezeld was door eenige leden van den staf, een bezoek aan den jubilaris te zijnen huize gebracht en den heer Dries waardeerend toegesproken. Namens het geheele personeel bood spr. den jubilaris een cadeau onder couvert aan.
Ofschoon de heer DRIES niet bij een vakorganisatie is aangesloten, hebben toch de heeren Th.J. Alberts, W.A.A.M. v.d. Born en W.J. Feelders, namens de afdeeling Schiedam van den R.K. Bond van politieperosneel St. Michael een fruitmand aangeboden; ook de Algem. Bond van Politiepersoneel in Nederland ...;
[Schiedamsche Courant, 01/03/1939; p. 2/8 ]
- adresboek Schiedam 1941
  A.J.J. Dries, huistimmerman, Fultonstraat 135a;
  B.C.M. Dries, agent van politie, Vlaardingerdijk 77a;
  F.J. Dries, metaalboorder, Laurens Costerstraat 6b;
  G.W. Dries, koetsier, Wilhelminaplein 8;
  H. Dries, winkelier, Vlaardingerdijk 77b;
  wed. J.J.A. Dries geb. J.C.M. Wber, van Beverenstraat 28
  wed. W.J. Dries geb. J.E. Schevers, Villastraat 92
  wed. J. Dries geb. J.H. Eikmans, Villastraat 49;
  J.M. Dries, timmerman, Villastraat 53;
  L.H. Dries, schilder, Singel 91b;
  P.J. Dries, autoschilder, Warande 63
  Q. Dries, huisschilder, Aleidastraat 48b;
  [http://www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Archieven-en-Collecties/Adresboeken.html]
- adresboek Schiedam 1950
  A.J.J. Dries, huistimmerman, Fahrenheitstraat 5a;
  B. Dries, stoker, den Bommelsestraat 10;
  B.C.M. Dries, zonder beroep, Vlaardingerdijk 77a;
  F.A. Dries, plaatwerker, Burg. Knappertlaan 232a;
  F.J. Dries, metaalboorder, Laurens Costerstraat 6b;
  wed. G.J. Dries geb. H.H. Klute, zonder beroep, St. Liduinstraat 102b;
  G.W. Dries, vrachtrijder, Wilhelminaplein 8;
  H. Dries, magazijnbediende, Vlaardingerdijk 77b;
  H.J. Dries, winkelier, Korte Singelstraat 16b;
  H.J.A. Dries, lakspuiter, van Beverenstraat 28;
  J. Dries, schrijver, Vlaardingerdijk 6a;
  J. Dries, timmerman, Vlaardingerdijk 77a;
  wed. J.J.A. Dries geb. J.C.M. Weber, zonder beroep, van Beverenstraat 28;
  L.H. Dries, autoschilder, Singel 91b;
  M.J.P. Dries, lakspuiter, Singel 211b;
  M.W. Dries, broodbezorger, Pr. Fr. Hendrikstraat 35b;
  P.A. Dries, filmoperateur, Boerhavelaan 118b II;
  P.J. Dries, rijtuigschilder, Westvest 70a
  Q. Dries, huisschilder, Aleidastraat 48b;
  W.H. Dries, stoker, Noordmolenstraat 68;
  wed. W.J. Dries geb. J.E. Schevers, zonder beroep, Villastraat 92
  [http://www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Archieven-en-Collecties/Adresboeken.html]
- [1967] Dordrecht adresboek 1967
   M.W. Dries, Treubstraat 11, tel. 32914;
- [1970] Dordrecht adresboek 1970
  J.H.M. Dries geb. Westhuis, Treubstraat 11, tel. 32914;
- [1982-1983] Dordrecht telefoonboek 1982-
1983
   M.W. Dries, Treubstraat 11, tel. 17 29 14;
- IX O Karel WIEGEL born in Rotterdam 06.09.1921 deceased in Schiedam 03.06.1982 [1] marriage in Schiedam 12.04.1950 with Elisabeth DRIES born in Schiedam 04.11.1922 deceased in Schiedam 15.01.1992 daughter of Bernardus Carolus Maria Dries and Geertruida Johanna Klinkenberg
[http://members.home.nl/ton.wiegel/english/genealogie/stammen/estamd1.htm ]

Kinderen:
1. Marinus Wilhelmus Dries, geb. Schiedam 29-7-1919, broodbezorger (1950), overl. 19-10-1968, tr. Johanna Hendrika Maria Westhuis, overl. Dordrecht 24-10-2007 (94 jaar).
2. Elisabeth Dries, geb. Schiedam 4-11-1922, overl. Schiedam 15-1-1992, tr. Schiedam 12-4-1950 Karel Wiegel, geb. Rotterdam 6-9-1921, overl. Schiedam 3-6-1982.

(c) Dordrecht augustus 2012.