DU VIJN (de Veijn/de Vijn/du Vin)
Duinkerken, Dordrecht

I. Anthonij Pieter du Vin (Antonij de Vijn), geb. Duinkerken (Rooms Katholiek) ca voor 1753, overl. voor aug. 1806, tr. (1) NN, otr/tr. (2) Dordrecht 2-9-1773/5-5-1776 Hendrika van den Abeelen, ged. Dordrecht (Ned. Hervormd) 3-2-1748, overl. na aug. 1806, dochter van Pieter van den Abeelen en Barbera van Rees.

NB.
- (1748) Doopdatum: 1748.02.03 Naam kind: Hendrica
  Naam vader: Abele, Pieter van den Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Rees, Barbera van Plaatsnaam: Dordrecht
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
+
Dopeling Jaar Vader Moeder Plaatsnaam
Pieternella 1745 Abeel, Pieter van den Rees, Berbera van Dordrecht
Hendrica   1748 Abele, Pieter van den Rees, Barbera van Dordrecht
Samuel      1756 Abel, Pieter van den   Rees, Berber van Dordrecht
Hendrik     1759 Abee, Pieter van den Rees, Berber van Dordrecht
Pieter         1763 Abeele, Pieter van      Rees, Berbera van Dordrecht
Lisabeth    1765 Abee, Pieter van den Rees, Berbera van
- (1773) http://www.erfgoedcentrumdiep.nl/collectie/collectie (zoek naar 'begraafboeken')
  otr. Dordrecht Donderdag den  2-9-1773 (tr. 5 meij 1776(!))
  Anthonij Pieter du Vin, wedn. geboren te Duinkerken woond in de Kromme Elleboog, met
  Hendrika van den Abeelen, j.d. geboren te Dordrecht woond alsvore, geassisteert met haar vader Pieter van den Abeelen
  Alzo den Bruidegom van de Roomsche en de bruid van de gereformeerde Religien zijn moeten haarlieden geboden van ses tot ses weken geproclameert worden.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1772.pdf (=ondertrouwinschrijvingen van 1772 en 1773)]
- (1777) Doopdatum: 1777.02.09   Naam kind: Berbera
  Naam vader: Vijn, Antonie de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Abeel, Hendriksie van der Plaatsnaam: Dordrecht
  Datum ondertrouw: 1773.09.02
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht   Inventarisnummer: 8-10
- (1780) Doopdatum: 1780.07.02 Naam kind: Pieternella
  Naam vader: Vijn, Anthonij de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Abeel, Hendrikje van der Plaatsnaam: Dordrecht
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- (1786) Doopdatum: 1786.06.11 Naam kind: Antonie
  Naam vader: Vijn, Antonij de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Abeelen, Hendrika van den Plaatsnaam: Dordrecht
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- (1788) Doopdatum: 1788.12.19 Naam kind: Pieter
  Naam vader: Veijn, Antonie de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Abeele, Hendrika van den Plaatsnaam: Dordrecht
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- (1789) Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
  Wijk : 09
  Straat (looproute): Vriesestraat, Breestraad en Sarisgang
  Nummer : 089
  Naam : Dewed. P. van den Abele
  Opmerkingen : bedeelt
  Bron (wijk 9 in SAD 4-7): SAD 3-3423 folio 033
- (1804) Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : wed. Anthonij Dufijn
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1654
  Biljet (of arm) : arm
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- (1808) Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Gang C1654
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de wed.e Aart de Vijn
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: behoeftig
  Classis: -
  Somma: -
  Aanmerkingen: -
  Folionummer en bron: 133 van archiefstuk SAD 5-896

Kinderen tweede huwelijk:
1. Berbera de Vijn, ged. Dordrecht 9-2-1777.
2. Pieternella de Vijn, ged. Dordrecht  2-7-1780.
3. Antonie de Vijn, ged. Dordrecht 11-6-1786, volgt IIa.
4. Pieter de Veijn, ged. Dordrecht 19-12-1788, volgt IIb. 

* * * GENERATIE 2 ***

IIa. Antonie/Toonus de Veijn, ged. Dordrecht 11-6-1786, j.m. geboren te Dordrecht, en wonen in Kromme Elleboog geassisteert met zijn moeder Hendrika van den Abeele wed.e Antoni de Vijn (1806), arbeider (1806), arbeider/werkgezel (1808), touwdraaijer (1813), touwslager (1836), overl. na 1857, otr/tr. (1) Dordrecht 7/23-8-1806 Maaijke Jansse (Janse), geb. ca 1789 (47 in 1836), j.d. geboren te Dordrecht en wonen in Kromme Elleboog geassisteert met haar moeder Maike Kroes wed. Wijnand Janssen (1806), dochter van Wijnand Janssen en Maike Kroes, tr. (2) Dordrecht 15-12-1847 Jaapje Pluijm, geb. ca 1798 (49 in 1847), dochter van Pieter Pluijm en Stam, tr. (3) Dordrecht 2-5-1849 Johanna Dingena van der Wall, geb. Dordrecht ca 1789 (60 in 1849), tr. (4) Dordrecht 6-5-1857 Wilhelmina Millenaar, geb. Dubbeldam 1831 (26 in 1857), dochter van Jan Millenaar en Maartje Goud.

NB.
- (1806) otr. Dordrecht Donderdag den 7 Augustus 1806 (tr 23/8)
  Antoni de Vijn, j.m. geassisteert met zijn moeder Hendrika van den Abeele wed.e Antoni de Vijn, met
  Maike Jansse, j.d., beide geboren te Dordrecht, en wonen in Kromme Elleboog geassisteert met haar moeder Maike Kroes wed. Wijnand Janssen
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1806.pdf]
- (1806) Regt van patent 1806 en 1807
  NAMEN der GEPATENTEERDEN : Anthonij de Vijn
  Woonplaats : C1693
  BENAMINGEN en OBJECTEN  : werkgezel
  Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
  Hoofdstuk : 2 Afdeling : 2 Artikel : 32 Begroting : -
  Data der Afgifte : 1 Oct. Jaartal : 1806
  Eindiging : 31 Dec. 1806
  BETALINGEN.
  Voor het Land : 1-0-8
  Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 0-2-0
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 163

- (1806) Doopdatum: 1806.12.24   Naam kind: Hendrika
  Naam vader: Vijn, Antonie de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Jansen, Maaike Plaatsnaam: Dordrecht
  Datum ondertrouw: 1806.08.07
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- (1807) Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
  Nummer : 412
  Datum aangifte : 04-08-1807
  Naam : 't kind van Anthonij du Vin
  Leeftijd : oud 9 maanden
  Overlijdensdatum : 04-08-1807 (heden)
  Opmerkingen : de ouders wonen op de Krommen Elboog
  Woonplaats : C1664 in de Krommen Elboog
  Aangegeven door : Van den Blijk voor Jb. Hordijk
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 99
- (1808) Doopdatum: 1808.12.02 Naam kind: Weijnant Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam vader: Veijn, Toomis de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Janse, Maaijke Plaatsnaam: Dordrecht
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- (1808) Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: De Kous D0596
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Anthonij de Vijn
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: 41
  Somma: 0-10-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 44 van archiefstuk SAD 5-897
  [http://www.dordtenazoeker.nl/]
- (1808) patenten Werkgezellen etc 1808-1811
  Uitgegeven den : 15-09-1808
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : Toon de Vijn
  Woonplaats : D0596
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 033
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249

- (1811) Doopdatum: 1811.02.16 Naam kind: Anthonij
  Naam vader: Ven, Anthonij de Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam moeder: Jansse, Maaike Plaatsnaam: Dordrecht
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10

- (1813) Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Anthonie de Vijn
  Ouderdom : 1786 (-) Beroep : touwdraijer Woonplaats : C1693
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
  Titel lijst : Lijst der Gehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- (1813) Nationale Garde 1813
  Plaatsnaam : Dordrecht
  No. d'ordre de chaque Commune (nummer) : 1618
  Nombre (naam) : Anthonij de Vijn
  Date de la naissance (geboortedatum) : 6 Juillet 1786
  Indications s'ils sont :
  Célibataires (ongehuwd) : -
  Veufs (weduwnaar) : -
  Mariés (gehuwd) : oui
  Nombre :
  d'Enfans (aantal kinderen) : 2
  de vieux parens à leur charge (ondersteunde ouders) : -
  Profession : cordier (touwslager)
  Montant de ce qu'ils payent dans la Contribution :
  Fonciére propriétés baties (bebouwde eigendommen) : -
  Fonciére propriétés non-baties (onbebouwde eigendommen) : -
  Personnelle et Mobilière (personeel en meubilaire) : -
  des Portes et Fenêtres (deuren en vensters) : -
  des Patentes (patenten) : -
  des Taxes personelles pour les depenses communales (personele belasting) : -
  Dégré d'aissance de chaque individu (rijkdom) : Vit de son travail
  Observations (opmerkingen) :
  Bron: Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 229

- (1847) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Dordrecht
  Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 140 Datum: 15-12-1847
  Bruidegom Antonie de Vijn Leeftijd: 61 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Jaapje Pluijm Leeftijd: 49 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Antonij de Vijn
  Moeder bruidegom Hendrika van den Abelen
  Vader bruid Pieter Pluijm
  Moeder bruid Stam
- (1849) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 61 Datum: 02-05-1849
  Bruidegom Antonie de Vijn Leeftijd: 62 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Johanna Dingena van der Wall Leeftijd: 60 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Antonij de Vijn
  Moeder bruidegom Hendrika van den Abeelen
  Vader bruid Gillis van der Wall
  Moeder bruid Venus
- (1850) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: 67 Aangiftedatum: 04-02-1850
  Kind Gerrit Fidelaar Geboortedatum: 02-02-1850 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader Gerrit Fidelaar
  Moeder Hendrika du Vin
- (1857) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 70 Datum: 06-05-1857
  Bruidegom Antonie de Vijn Leeftijd: 70 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Wilhelmina Millenaar Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Dubbeldam
  Vader bruidegom Antonij de Vijn
  Moeder bruidegom Hendrika van den Molen
 Vader bruid Jan Millenaar
  Moeder bruid Maartje Goud
- ADRESBOEKEN
adresboek 1854 - Vijn A. du Wijk C achter de Nieuwkerk No. 440 arb. 
adresboek 1854 - Vijn A. du Wijk C Vriezestraat No. 1672 touwdraaijer 
adresboek 1855 - Vijn A. du Krommenelleboog C1538 arbeider
adresboek 1855 - Vijn A. du Vriesestraat D1672 touwdraaijersknecht 
adresboek 1860 - Vijn A. du C 1576 [bijvullingen/veranderingen sedert 1 Jan 1860] metselaarsknecht 
adresboek 1860 - Vijn A. du D 712 [bijvullingen/veranderingen sedert 1 Jan 1860] touwdraaijer 
adresboek 1860 - Vijn A. du Wijk C Marienbornstraat No. 723 touwdraaijer 
adresboek 1865 - Vijn A. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1159 part. 
adresboek 1865  -Vijn A. du Wijk C Lastigeendstraatje No. 1122b metselaarsknecht
adresboek 1865 - Vijn A. du Wijk C Lastigeendstraatje No. 1122c metselaarsknecht 
adresboek 1865 - Vijn A. du Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 434b arbeider 
adresboek 1865 - Vijn A. du Wijk D Achterom No. 775 arbeider 
adresboek 1865 - Vijn A. du Wijk D Hil No. 515 metselaarsknecht 
adresboek 1868 - Vijn A. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1115 arbeider 
adresboek 1868 - Vijn A. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1119 metselaar, winkelier 
adresboek 1873 - Vijn A. du [Aannemers] [Metselaars] 
adresboek 1873 - Vijn A. du Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 262 metselaar, aannemer, koopman 
adresboek 1873 - Vijn A. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1115 arbeider 
adresboek 1879 - Vijn A. du [Aannemers] [Metselaars] [Kooplieden] 
adresboek 1879 - Vijn A. du Wijk B Varkenmarkt No. 260 [Brandweer; Brandspuit No. 5] Commandeurs 
adresboek 1879 - Vijn A. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1114 arbeider 
adresboek 1879 - Vijn A. du Wijk D Hil No. 516 arbeider 
adresboek 1879 - Vijn A. du Wijk E Spuiweg no. 644i metselaar, aannemer 
Kinderen eerste huwelijk:
1. Hendrika de Vijn, ged. Dordrecht 24-12-1806, overl. Dordrecht 4-8-1807 (9 mnd; C1664 in de Krommen Elboog).
2. Weijnant de Veijn, ged. Dordrecht 2-12-1808, volgt IIIa.
3. Anthonij de Ven, ged. Dordrecht 16-2-1811.
4. Jacob de Vijn, geb. Dordrecht 22-9-1813.
5. Hendrika de Vijn, geb. Dordrecht 15-08-1817, tr. Dordrecht 19-09-1838 Gerrit Fietelaar, geb. Dordrecht, zoon van Govert Fietelaar en Kaatje Vogel. (Zoon: Gerrit Fidelaar 2-2-1850)
6. Gerrit de Vijn, geb. Dordrecht 25-1-1820, volgt IIIb.
7. Jacob de Vijn, geb. Dordrecht 21-6-1823, volgt IIIc.
8. Maaijke de Vijn, geb. Dordrecht 20-7-1826, tr. 's-Hertogenbosch 23-7-1853 Antonius de Wit, geb. Bergen op Zoom 18-08-1808, zoon van Petrus de Wit en Anna Maria Gaale. (Kinderen: Leonardus de Wit, overl. Ooltgensplaat 12-2-1857; Maaijke de Wit , geb. Breda)

IIb. Pieter de Veijn (Pieter du Vin), ged. Dordrecht 19-12-1788. 
NB.
- (1813) Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Pieter de Vijn
  Ouderdom : decemb 1787 (-) Beroep : smit Woonplaats : C1654
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
  Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- (1814) Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
  Naam : Pieter de Vijn
  Geboren : - Beroep : smidt Woonplaats : C1654
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
  Titel lijst : Lijst der Manspersoonen van de 17 tot benede de 50 Jaren in Wijk No. 13.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884
  Periode : 1805-1830 Nummer (of folionr) : folio 110vs (111vs) Naam : Pieter du Vin Bron : SAD 22-418
  Periode : 1831-1841 Nummer (of folionr) : 062 Naam : Pieter du Vin Bron : SAD 22-419
- (1830) Generaal Register van alle Persoonen welke in het Stads Krankzinnig en Beterhuijs te Dordrecht tans zijn of zullen werden geconfineert zoo van Binnen als Buiten de Stad met de tijd van hun ontslag of, van hun overlijden begonnen den 1e Januarij 1805 (1805-1830)
Pieter du Vin, den 5 feb. 1830 door de rechtbank te Dordrecht wegens Krankzinnigiheid voor een jaar geplaatst 3 Kl. (Nieuw register no. 62.)

* * * GENERATIE 3 ***

IIIa. Wijnand du Vijn (Weijant de Veijn/de Vijn), ged. Dordrecht 2-12-1808, opperman (1836), metselaar (1856), overl. Dordrecht 26-8-1867 (58 jaar; wijk C1122; aktenummer 534), tr. Dordrecht 25-5-1836 Adriaantje Drogendijk, geb. Grote Lindt ca 1806, dienstbode (1836), overl. Dordrecht 26-8-1867 (58 jaar; wijk C1122; aktenummer 533), dochter van Hendrik Drogendijk (79 jaar in 1836; wonende Grote Lindt) en Grietje Nugteren (overl. Grote Lindt 8-3-1831).
NB.
- (1836) Huwelijk Weijnant de Veijn en Adriaantje Drogendijk, 25-05-1836 Aktenummer: 100
Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 25-05-1836
Bruidegom: Weijnant de Veijn Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 27
Bruid: Adriaantje Drogendijk Geboorteplaats: Grote Lindt Leeftijd: 30
Vader bruidegom: Toonus de Veijn
Moeder bruidegom: Maaijke Jansse
Vader bruid: Hendrik Drogendijk
Moeder bruid: Grietje Nugteren
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 107
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.107/1836-0100.pdf]
- adresboeken  [http://adresboek.dordtenazoeker.nl/]
adresboeken 1854 - Vijn W. du Wijk C Kolfstraat No. 1376 metselaar 
adresboeken 1855 - Vijn W. du Kolfstraat C1370 metselaarsknecht 
adresboeken 1860 - Vijn W. du Wijk C Kolfstraat No. 1445 metselaarsknecht 
- (1856) Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
  A. du Vijn D0577boven Raamstraat
  A. du Vijn C1672 Vriesenstraat
  G. du Vijn C1539 Kromme Elboog
  J. du Vijn C1129 Augustijnenkamp
  W. du Vijn C1568 Kromme Elboog
- (1856) Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
  Wijk en Nommer : C1568 Kromme Elboog
  Namen der belastingschuldigen : W. du Vijn
  Beroep : metsel.r
  Getal personen, buiten de dienstbaren : 7
  Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507
- (1864) Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 02-11-1864 Aktenummer: 198
Bruidegom: Hendrik de Veijn Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 25
Bruid: Klazina Henderika Sluijmer Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 28
Vader bruidegom: Wijnand de Veijn
Moeder bruidegom: Adriaantje Droogendijk
Vader bruid: Dirk Sluijmer
Moeder bruid: Henderika van Hulst
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256  Inventarisnummer: 135
- Overlijden Adriaantje Drogendijk, 26-08-1867 Aktenummer: 533
  Overlijdensplaats: Dordrecht Overlijdensdatum: 26-08-1867 Akteplaats: Dordrecht Aktedatum: 27-08-1867
  Overledene: Adriaantje Drogendijk Leeftijd: 58
  Partner: Weijnant de Veijn relatie: echtgenote van
  Vader: Hendrik Drogendijk
  Moeder: Grietje Nugteren
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 257
- Overlijden Weijnant de Veijn, 26-08-1867
  Overlijdensplaats: Dordrecht Overlijdensdatum: 26-08-1867
  Akteplaats: Dordrecht Aktedatum: 27-08-1867
  Overledene: Weijnant de Veijn Leeftijd: 58
  Partner: Adriaantje Drogendijk relatie: weduwnaar van
  Vader: Toomis de Veijn Moeder: Maaijke Janse
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 257
- Dordrechtsche Courant 27-8-1867:
http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-08-27_001.pdf
http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-08-27_002.pdf
http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-08-27_003.pdf
http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-08-27_004.pdf

Kinderen:
1. Anthonij du Vijn, geb. Dordrecht 11-7-1836, volgt IVa.
2. Hendrik de Veijn, geb. Dordrecht ca 1839, volgt IVb.|
3. Adriana du Vijn, geb. Dordrecht ca 1850, tr. Dordrecht 26-10-1870 Frans Jacobus Ponte, geb. 's-Gravenhage (23 in 1870), zoon van Cornelis Ponte en Catharina Sandman. (Zoon: Cornelis, geboren 01-08-1870 (erkend))

IIIb. Gerrit de Vijn, geb. Dordrecht 25-1-1820, tr. (1) Dordrecht 02-06-1847 Margrietha van Es, dochter van Arie van Es en Delie, tr. (2) Dordrecht 26-06-1872 Johanna Hendrika Nedermeijer, geb. Dordrecht ca 1825 (47 in 1872), dochter van David Nedermeijer en Maria Ras.
NB.
- (1856) Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
  Wijk en Nommer : C1539 Kromme Elboog
  Namen der belastingschuldigen : G. du Vijn
  Beroep : geen
  Getal personen, buiten de dienstbaren : 2
  Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507

- (1872) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 108 Datum: 26-06-1872
  Bruidegom Gerrit de Vijn Leeftijd: 52 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Johanna Hendrika Nedermeijer Leeftijd: 47 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Anthonij de Vijn
  Moeder bruidegom Maaijke Jansen
  Vader bruid David Nedermeijer
  Moeder bruid Maria Ras
- adresboeken
adresboek 1854 - Vijn G. du Wijk C Krommen Elleboog No. 1563 zakkendrager
adresboek 1855 - Vijn G. du Krommenelleboog C1539 winkelier 
adresboek 1860 - Vijn G. du Wijk E Sluisweg No. 408 zakkendrager 
adresboek 1865 - Vijn G. du Wijk E Sluisweg No. 408 zakkendrager 
adresboek 1868 - Vijn G. du Wijk E Sluisweg No. 408 nachtwaker 
adresboek 1873 - Vijn G. du Wijk D Achterom No. 783 zakkedrager
adresboek 1879 - Vijn G. du Wijk E Spuiweg no. 644r zakkendrager 


IIIc. Jacob de Vijn, geb. Dordrecht 21-6-1823, touwdraaijer (1855), nachtwacht (1868,1873), tr. Dordrecht 16-6-1847 Cornelia Smit, geb. Den Haag, dochter van Pieter Smit en Smiet..
NB.
- (1813) Bron Burgerlijke stand - Geboorte
  Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: 443 Aangiftedatum: 22-09-1813
  Kind Jacob de Vijn Geboortedatum: 20-09-1813
  Vader Anthonij de Vijn Moeder Maaijke Jansen
- (1853) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Geboorteakte 
  Aktenummer: 87 Aangiftedatum: 04-02-1853
  Kind Antonia de Vijn Geboortedatum: 02-02-1853 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader Jacob de Vijn
  Moeder Cornelia Smit
- adresboeken
adresboek 1855 - Vijn J. du Augustijnenkamp C1129 touwdraaijer
adresboek 1860 - Vijn J. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1129 touwdraaijer 
adresboek 1868 - Vijn J. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1114 nachtwacht 
adresboek 1873 - Vijn J. du Wijk C Augustijnenkamp No. 1114 nachtwacht
adresboek 1873 - Vijn J. du Wijk C Kolfstraat No. 1377 arbeider 
adresboek 1879 - Vijn J. du Wijk E Kasperspad No. 447b arbeider 
- (1877) Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1877/1878 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
  J. du Vijn - arbeider - aalskorf
  [BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3492 (envelop 1)]
Kinderen:
1. Johannes Duvijn,  geb. Dordrecht 1851, overl. Dordrecht 1/8 maart 1856 (5 jaar, kind van Jakob Duvijn, C1129).
2. Antonia de Vijn, geb. Dordrecht 4-2-1853.

* * * GENERATIE 4 ***

IVa. Anthonij du Vijn, geb. Dordrecht 11-7-1836, metselaar (1860), aannemer, huizen aan de Spuiweg gebouwd, tr. (1) Dordrecht 2-5-1860 Glijna van Belle, geb. Oud-Beijerland 1836, dochter van Dirk van Belle en Kornelia Bloodshoofd, tr. (2) Heerjansdam 19-05-1881 Adriaantje de Raadt, geb. Heerjansdam 1852 (29 in 1881), dochter van Nicolaas de Raadt en Kornelia Kooman.
NB.
Huwelijk Anthonie de Vijn en Glijna van Belle, 02-05-1860
  Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 02-05-1860 Aktenummer: 61
  Bruidegom: Anthonie de Vijn Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 23
  Bruid: Glijna van Belle Geboorteplaats: Oud-Beijerland Leeftijd: 24
  Vader bruidegom: Wijnand de Vijn
  Moeder bruidegom: Adriaantje Drogendijk
  Vader bruid: Dirk van Belle
  Moeder bruid: Kornelia Bloodshoofd
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 131
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.131/1860-0061.pdf]
- Huwelijk Vijn, Anthonie de en Raadt, Adriaantje de, 19-05-1881
  Huwelijksplaats: Heerjansdam Huwelijksdatum: 19-05-1881 Aktenummer: 11
  Bruidegom: Vijn, Anthonie de Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 44
  Bruid: Raadt, Adriaantje de Geboorteplaats: Heerjansdam Leeftijd: 29 
  Vader bruidegom: Vijn, Wijnand de
  Moeder bruidegom: Drogendijk, Adriaantje
  Vader bruid: Raadt, Nicolaas de
  Moeder bruid: Kooiman, Kornelia
  Toegangsnummer: 666 Burgerlijke stand en bevolking van Heerjansdam Inventarisnummer: 1

- Geboorteakte Adrianus du Vijn, 18-03-1861
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 18-03-1861 Aktenummer: 201
  Kind: Adrianus du Vijn
  Vader: Anthonie du Vijn Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 50
- Geboorteakte Cornelia Maria du Vijn, 13-03-1863 Aktenummer: 199
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 13-03-1863 
  Kind: Cornelia Maria du Vijn
  Vader: Antoni du Vijn Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 52
- Geboorteakte Anthonia du Vijn, 26-09-1864 Aktenummer: 653
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 26-09-1864
  Kind: Anthonia du Vijn
  Vader: Anthonie du Vijn Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 53

- Geboorteakte Maria Cornelia du Vijn, 09-05-1866
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 09-05-1866 Aktenummer: 320
  Kind: Maria Cornelia du Vijn
  Vader: Antonie du Vijn / Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 55 
- Geboorteakte Klazina Hendrika du Vijn, 16-02-1868
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 16-02-1868 Aktenummer: 134
  Kind: Klazina Hendrika du Vijn
  Vader: Antonie du Vijn Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 57
- Geboorteakte Wijnand du Vijn, 21-04-1870
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 21-04-1870 Aktenummer: 319
  Kind: Wijnand du Vijn
  Vader: Antonie du Vijn Moeder: Glijna van Bellen
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 59
- Geboorteakte Antonie de Vijn, 02-06-1872
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 02-06-1872 Aktenummer: 440
  Kind: Antonie de Vijn
  Vader: Antonie de Vijn / Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 61
- Geboorteakte Dirk Anthonie du Vijn, 17-04-1874
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 17-04-1874 Aktenummer: 298
  Kind: Dirk Anthonie du Vijn
  Vader: Anthonie du Vijn Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 63

- Geboorteakte Dirkje du Vijn, 11-10-1875 Aktenummer: 763
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 11-10-1875
  Kind: Dirkje du Vijn
  Vader: Anthonie du Vijn / Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 64
- Geboorteakte Anthonie Hendrik du Vijn, 27-04-1878
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 27-04-1878 Aktenummer: 353
  Kind: Anthonie Hendrik du Vijn
  Vader: Anthonie du Vijn / Moeder: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 67
- Geboorteakte Glijna du Vijn, 29-12-1879 Aktenummer: 1058
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 29-12-1879
  Kind: Glijna du Vijn
 Vader: Anthonie du Vijn / Moeder: Glijna van Belle
 Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 68
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 B
  Glijna Belle, van
  Geboortejaar: 1836
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 384-431
  Plaats: Dordrecht Deel: 1 Bladzijde: 181
- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 02-03-1881 Aktenummer: 31
  Bruidegom: Pieter van Driel Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 22
  Bruid: Adrianus du Vijn zich noemende en scrijvende Adriana du Vijn Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 19
  Vader bruidegom: Johannes van Driel
  Moeder bruidegom: Cornelia Adriana Meijers
  Vader bruid: Anthonie du Vijn
  Moeder bruid: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 152

  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.152/1881-0031.pdf]
- Huwelijk Anthonie Meijers en Cornelia Maria du Vijn, 07-03-1889
  Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 07-03-1889   Aktenummer: 40
  Bruidegom: Anthonie Meijers Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 24
  Bruid: Cornelia Maria du Vijn Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 25
  Vader bruidegom: Anthonie Meijers
  Moeder bruidegom: Catrina Houtgraaf
  Vader bruid: Antoni du Vijn
  Moeder bruid: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 160
- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 17-07-1890 Aktenummer: 135
  Bruidegom: Roelof Stempels Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 29
  Bruid: Klazina Hendrika du Vijn Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 22
  Vader bruidegom: Willem Roelof Stempels
  Moeder bruidegom: Pleuntje Cornelia Brandt
  Vader bruid: Antonie du Vijn
  Moeder bruid: Glijna van Belle
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 161
- (1893) 903 (30-5-1893)
  Papeterspad 12, 13a-c
  Ant. du Vijn en P. v. Driel; bouwen v. woningen
  [bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1656 (jaar 1893)]
- Nieuwe BegraafplaatsWoudenbergseweg 48 3707 HX Zeist (z3732)
  Naam geboren overleden leeftijd echtgeno(o)t(e) opmerking
  Clazina H. du VIJN 16-02-1868 16-03-1951 
  Wijnand du VIJN 21-04-1870 10-01-1952 
  Elisabeth van SEVENTER 25-07-1883 22-10-1970 
Kinderen eerste huwelijk:
1. Adriana (Adrianus) du Vijn, geb. Dordrecht 18-03-1861, tr. Dordrecht 2-3-1881 Pieter van Driel, geb. Dordrecht.
2. Cornelia Maria du Vijn, geb. Dordrecht 13-03-1863.
3. Anthonia du Vijn, geb. Dordrecht 26-09-1864 (C1122).
4. Maria Cornelia du Vijn, geb. Dordrecht 9-5-1866, overl. Maartensdijk 20-05-1949 (83 jr), tr. (1) Dordrecht 7-3-1889 Anthonie Meijers, tr. (2) Dordrecht 17-7-1890 Frans den Houter .
5. Klazina Hendrika du Vijn, geb. Dordrecht 16-02-1868, overl. Zeist 16-03-1951, tr. Dordrecht 17-7-1890 Roelof Stempels.
6. Wijnand du Vijn, geb. Dordrecht 21-04-1870, officier artillerie (1903), overl. Zeist 10-01-1952, tr. Watergraafsmeer 28-10-1903 Elisabeth Johanna van Seventer, geb. Amsterdam 25-7-1883, overl. 22-10-1970, dochter van Adrianus Bastiaan David van Seventer (bouwkundige) en Elisabeth Johanna Rombout.
7. Antonie de Vijn, geb. Dordrecht 02-06-1872.
8. Dirk Anthonie du Vijn, geb. Dordrecht 17-04-1874.
9. Dirkje du Vijn, geb. Dordrecht 11-10-1875.
10. Anthonie Hendrik du Vijn, geb. Dordrecht 27-04-1878.
11. Glijna du Vijn, geb. Dordrecht 29-12-1879.

IVb. Hendrik de Vijn/Veijn, geb. Dordrecht ca 1839, tr. Dordrecht 2-11-1864 Klazina Henderika Sluijmer, geb. Dordrecht, dochter van Dirk Sluijmer en Henderika van Hulst.
NB.
- adresboeken
adresboek 1868 - Vijn H. du Wijk D Hil No. 515 metselaarsknecht
adresboek 1873 - Vijn H. du Wijk D Hil No. 515 zakkedrager
adresboek 1879 - Vijn H. Du Wijk E Spuiweg No. 566b zakkendrager 12

* * * GENERATIE 5 ***

V. Adriana du Vijn, geb. Dordrecht 18-03-1861, tr. Dordrecht 2-3-1881 Pieter van Driel, geb. Dordrecht.
NB.
- Notaris D.W.I. Harshagen
(1918) 42 1-5-1918 transport 
Verkooper Antonie van Driel te Dordrecht als gemachtigde van Adriana du Vijn weduwe van Pieter van Driel te Oosterbeek
Kooper Machiel Cornelis Monfrooy te Dordrecht
Een Heerenhuis en erf met tuin te Dordrecht aan de Toulonsche laan no. 11 kadaster sectie k no. 2463 Koopprijs f 13000
(1918) 95 4-11-1918 Transport 
Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Wijnand du Vijn te Bergen op Zoom
Kooper Zacharias van Dijk te Dordrecht
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Vest no. 124 Kadaster sectie H 2779 Koopprijs f 2400
(1919) 121 1-10-1919 Obligatie met hypotheek
Schuldeischeresse Adriana du Vijn weduwe van Pieter van Driel te Oosterbeek
Schuldenaar Matthijs Schepers te Dordrecht 
(1920) 19 23-2-1920 Transport met hypotheek 
Verkoopster Adriejaantje de Raadt weduwe van Anthonie du Vijn te Dordrecht
Kooper Pieter Phielix aldaar
(1920) 32 10-3-1920 openbare verkoop bij opbod 
Verkooper Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van a) Charles Salomon Hollander te Rotterdam en b) Adriejaantje de Raadt weduwe van Anthonie du Vijn, te Dordrecht
Provisioneele koopers Arie Verhoeven te Dordrecht en anderen

* * *

- (27-4-1889) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1889/90 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
P. du Vijn, sjouwer, kl. vischakte, Lindengracht 31
[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3504 doos 1. (envelop 1)]

* * *

(c) Dordrecht EvD april 2012.