FLAMMAN (Flaman betekent Vlaming)
Dordrecht/Rotterdam
zie ook: http://home.hccnet.nl/jj.pison/flamman.htm (Leiden)

Voor meer informatie over de Rotterdamse Flamman, mail: flamman.jor@12move.nl.

GENERATIE I

I. Antoni Flaman (Flamon/Flamen), geb. ca. 1690, j:m: van Dordrecht woont ontrent den Rietdijck geassisteerd met Jannighie Hendrix desselfs muij, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-8-1720 (Anthonij Flaman in de Franckestradt), otr/tr. Dordrecht 23-7/6-8-1713 Cresia/Lucretia Lucasse Quack, j:d: van Dordrecht woont in de Saris-gangh geassisteerd met haer moeder, dr. van Luijkas Quak en Emmerentia Jansse; zij otr. (2) Dordrecht 16-10-1722 Joris Verleng, ged. Dordrecht 23-6-1702, j:m: van Dordrecht woont in het Toornstraetje geass. met Maijke Verleng wed Anthonij van der Mast sijn muij en bij mondeling consent van Neeltie Hofdijk wed Joris Verleng zijn moeder, overl. voor  1731; zij otr/tr. (3) Dordrecht 27-4/14-5-1731 Hendrik Korthals, wedn van Dordrecht woont bij de Kleijne Sluijspoort.
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 26-10-1717 't kindt van Anthonij Flamon in de Franckestradt bijde ouders leve.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 2-3-1720 't kindt van Anthonij Flaman uijt de Franckestradt bijde ouders leve.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-6-1720 't kindt van Anthonij Flaman in de Franckestradt bijde ouders leve.

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 6-3-1715.
2. Margrietje, ged. Dordrecht 25-7-1717.
3. Adrianus, ged. Dordrecht 15-9-1718.
4. Antonie Flaman, geb. ca. 1720 (mog. na de dood vader of ca. 1714), j:m: van Dordrecht, volgt II.

Kinderen van  Joris Verleng en Celia Kwak:
1. Neeltje, ged. Dordrecht 4-8-1723.
2. Jannegje, ged. Dordrecht 26-5-1725.
3. Anna Verleng, ged. Dordrecht 11-7-1727, otr/tr. Dordrecht 20-7/6-8-1747 Jacob Boter (Butter/Bitter), ged. Dordrecht 15-1-1727, zn. van Jacob Boter en Catharina (Caetje) Vermaes.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
    a. Jacoba, ged. 2-8-1748.
    b. Johanna, ged. 20-12-1750.
    c. Catrina, ged. 7-12-1753.
    d. Jacob, ged. 17-1-1755, overl. Dordrecht 17-1-1793, ondertr./tr. Dordrecht 17-8/3-9-1780 Catharina du Son, geb. Dordrecht 29-9-1754, overl. Dordrecht 21-9-1812; zij ondertr./tr.(2) Dordrecht 2/19-4-1795 Adrianus Smits.
   

GENERATIE II

II. Antonie Flaman, geb. ca. 1720, j:m: van Dordrecht woond in den Heermanshuijsstraat hebben schriftelijk consent van sijne moeder Lucretia Quack huijsvrouw van Hendrik Korthals, overl. na 1763/voor 1766, otr/tr. Dordrecht 5/22-3-1744 Maria van der Endt, ged. Dordrecht 6-8-1720, j:d: van Dordrecht woond in de Colfstraat geassisteerd met haaren vader Adriaan van der Endt, wonende in de Suijkerstraat (1766), begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 26-1-1797 (Maria van der Ent laatst wed van Nicolaas Bolt huize van Daniel Houtou in de Frankestraat; laat kinderen na uit het eerst huwelijk; 77 jr beroerte), dr. van Adriaen van der Endt en Helena Weeda; zij otr/tr. (2) Dordrecht 27-11/16-12-1766 Klaas Bolt, j:m: geboren te Kerk Oosten in 't Breemensche met schriftelijk conzent van zijn vader Klaas Bolt, wonende in de Suijkerstraat (1766), overl. voor 1797.
NB.
- (GENS NOSTRA) 12 december 1730 koopt Adriaan v.d. Ent een blekerij met toebehoren. 4 Jaar later wordt deze weer verkocht door de curatoren van zijn insolvente boedel. Akkoord d.d. 12 december 1750 tussen Geertruy van Dooren wed. Adriaan v.d. Ent Adriaan v.d. Ent Anthony Flamman geh. met Maria v.d. Ent en Hardenburg v.d. Klift geh. met Magheltje v.d. Ent voor kinderen en samen voor 3/4 erfgenaam".

Kinderen:
1. Antonia, ged. Dordrecht 13-3-1745, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-8-1745 ('t kint van Antonij Flamma woon in de Matte stijger bij het Groothooft bije ouders leeven, in gemeen. graft.).
2. Antonij, ged. Dordrecht 6-5-1747, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 28-6-1747 ('t kint van Anthonij Flamman bij de ouders leven, woon voor aan in de Kolfstraet, gemeen. graft).
3. Adriaan, ged. Dordrecht 28-2-1749, volgt IIIa.
4. Antonie, ged. Dordrecht 6-3-1751, volgt IIIb.
5. Willem, ged. Dordrecht 10-11-1753, volgt IIIc.
6. Heijltje, ged. Dordrecht 21-9-1755, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-5-1762 't meerderjarige kindt van Antoni Flaman in de Suijkerstraet, bijde ouders leven).
7. Marinus, ged. Dordrecht 4-6-1758, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 17-7-1758 ('t minderjarige kindt van Antoni Flaman in de Suijkerstraet, gemeen. graft).
8. Christiaan, ged. Dordrecht 16-2-1760, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-4-1761 ('t minderjaarigh kindt van Antonie Flaman in de Suijkerstraet, bijde ouders leven).
9. Christiaen, ged. Dordrecht 24-2-1762, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-4-1762 ('t kraamkindt van Antoni Flaman in de Suijkerstraet, bijde ouders leeven).
10. Heijltje, ged. Dordrecht 9-10-1763, j:d: geboren te Dordrecht en wonende in de Suikerstraet geass met haar stiefvader Anthonij Flaman (1782), wonende in de Frankestraet (1802), otr/tr. (1) Dordrecht 30-5/16-6-1782 Wilhelm Coenraad Daniel Hautau, j:m: geboren te "Goorden" in 't Hanover met schriftelijk consent van zijn moeder Eleonora Seger wed Hendrik Daniel Hautau, overl. voor 1802, otr/tr. (2) Dordrecht 8/24-10-1801 Jan Francois, j:m: geboren in Den Haag wonende in 't Weeshuisstraetje.

GENERATIE III

IIIa. Adrianus Flaman, overl. voor 1802, tr. Jannigje (de) Kok, geb. ca. 1743, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 29-6-1805 (Jannigje de Kok wed. van Adrianus Flaman in de Suikerstraat/laat kinderen na; 62 jaar verstopping).
NB.
- (1830) E479 Hoogt, Maria Flaman, 55 jr., Dordrecht, wed, geen beroep, protest.
- Maria Flaman. Buitenechtelijk:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 25-6-1798.

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 17-9-1773.
2. Geertruij, ged. Dordrecht 12-5-1776, j:d: geb. te Dordrecht wonende in de Suikerstraat geass. net haar moeder Jannetje Kok wed Adrianus Flamman, overl. Dordrecht 29-12-1817 (aktenr 713; 40 jr des namiddags half 3 Gasthuis), otr/tr. Dordrecht 15/31-7-1802 Anthonij van Druten, ged. Dordrecht 16-1-1779, j:m: geb. te Dordrecht geass. met zijne moeder Pieternella Mulders eerst wed van Jan van Druten nu huijsvrouw van Jan van Kolichem.
3. Antonij Nikolaas, ged. Dordrecht 16-6-1780.

IIIb. Anthonij Flamman, j:m: van Dordrecht woont in de Suikerstraat geass. met zijn stiefvader Klaas Bol, overl. Dordrecht 25-9-1807, otr/tr. Dordrecht 20-12-1770/6-1-1771 Willemina Kok, ged. Dordrecht 24-11-1748, j:d: van Dordrecht woont in den Heermanshuisstraat geass. met hare vader Jacobus Kok, overl. Dordrecht 8-9-1807, dr. van Jacobus Kok en Geertruy Roobol.
Kinderen:
1. Antonij Flaman (Flama), geb. Dordrecht 1768, volgt IVa.
2. Willem Flaaman, geb. Dordrecht 1789, volgt IVb.

IIIc. Willem Flamman/Flaman/Flama, ged. Dordrecht 10-11-1753, j:m: woont in de Suikerstraat geass. met zijn moeder Maria van der Ent eerst wed van Anthonij Flaman nu huisvr van Klaas Bol, wedn. wonende in de Schuitmakersstraat (1807), zandtrekker, overl. Dordrecht 26-12-1819 (aktenr 674; des morgens 6 uuren, D447 Botgensstraet; 70 jaar), otr/tr. (1) Dordrecht 3/27-8-1775 Katrina Katron, ged. Dordrecht 28-1-1750, j:d: van Dordrecht woont op de Voorstraat bij de Pelsebrugh met schriftelijke conzent van haar vader Herme Catron, dr. van Hermanus Catron en Johanna Versteeg, overl. voor 1807, otr/ tr. (2) Dordrecht 22-10/7-11-1807 Johanna van der Aa (Baan), geb. Dordrecht ca. 1766, wonende op de Suikerstraat (1807), wed. van Valentin Crommes, overl. Dordrecht 11-3-1846 (aktenr 179; 80 jr, namiddag half 3 C863 Marienbornstraat), dr. van Jan van der Aa (op zee overleden voor 1790) en Margretha Pippenhuizen (overl. Dordrecht).
NB.
- Valentijn Kromes, j:m: gebore te Nassau Saarbank woont in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug geadsisteerd met zijn neef Fredrik Erkhoorn, otr./tr. Dordrecht 6/23-5-1790 (geboden Lutherse kerk) Johanna van der Baan, j:d: gebore te Dordrecht woont op 't Slikveldt geadsisteerd met haar moeder Grietje Pippenhuisen wed. Jan van der Baan.
- Jan Willemsz van der Aa, j:m: van Dordrecht woont onder Dubbeldam geadsisteert met zijn moeder Maijke Jans van Rijn wed. van Willem van der Aa, otr/tr. Dordrecht 25-9/12-10-1760 (geboden tot Dubbeldam) Margaritha Pippinghuijse, j:d: van Dordrecht woont op 't Slikveldt geadsisteert met haar moeder Grietje Rust wed. van Hermanus Pippinghuijse. Uit het huwelijk:
1. Willem, ged. Dordrecht 19-7-1761.
- Adriana Flaman, j:d: geboren te Dordrecht wonende op de Varkemarkt geass. met haren vader Willem Flaman, otr/tr. Dordrecht 5/21-12-1805 Roelof Cover, j:m: geboren te Medemblijk geass met Douwes Seguin wonende op de Varkemarkt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria, ged. Dordrecht 30-1-1776, j:d: geboren te Dordrecht wonende op de Varkenmarkt geass. met hare vader Willem Flaman, otr. Dordrecht 17-11-1803 (geboden tot Dubbeldam) Jacob van Loon, wedn geb. te Mijnsheerenland van Moerkerken wonende onder Wieldregt en schriftelijk bewijs van 't overl. van zijne laatste huisvr. Pietertje Noteboom.
2. Anna, ged. Dordrecht 10-11-1778.
3. Anna, ged. Dordrecht 8-4-1781.
4. Antonia, ged. Dordrecht 7-12-1782, dienstbode (1830) bij Johannes Schoenmakers (kunstschilder/geb Dordrecht ca 1756) en Anna Hartog (geb Sliedrecht ca 1751) in de Prinsestraat D224, overl. Dordrecht 20-4-1862. Wonende: (1850-1860) 19:388 (D Boogjes 349), (1860-1890) B190 bestedelingenhuis.
5. Willem, ged. Dordrecht 30-1-1785, volgt IVc.
6. Adriaan, ged. Dordrecht 5-5-1786.
7. Katrina, ged. Dordrecht 4-12-1787.
8. Hardenburg, ged. Dordrecht 21-3-1790, volgt IVd.
9. Daniel, ged. Dordrecht 27-2-1795.

GENERATIE IV

IVa. Antonij Flaman (Flama), geb. Dordrecht 1768, j:m: van Dordrecht woont in de Nieuwstraat met conzent van zijn vader Anthonij Flaman, schipper (1816), zakkendrager (1830), overl. Dordrecht 26-10-1833 (aktenr. 676 morgens 9 uur C509 Doelestraat, 65 jr), otr/tr. (1) Dordrecht 19-3/5-4-1795 Cornelia de Visser, van Dordrecht, woont in den Augustijnenkamp geassisteerd met haar moeder Pieternella Vlasdram wed. Johannes de Visser, overl. Dordrecht 9-2-1812, tr. (2) Dordrecht 21-2-1816 (aktenr. 13) Cornelia op 't Einde, ged. Dordrecht 8-3-1793, dr. van Johannes Henricus op 't Einde (tuinman in 1816) en Kornelia van der Pol.
NB.
- wonende (1830) C914 Zakkendragersstraatje, Anthonij Flaman, 60 jr., wedn, zakkendrager.
- No. 902Rep. Wij Burgemeester den Stad Dordrecht Certificeert bij deze, ten verzoeke van Johannes MAHNE, Schipper wonende alhier en bevarende het schip genaamd De HOOP, bemand met twee knechts genaamd Anthonij en Jan FLAMMEN dat binnen deze Stad geen besmettelijk of epidemische Ziekten bestaan. Dordrecht den 1 December 1832.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1835-1866
  Naam : A. Flamman
  Woonplaats : Lindegracht C1042 geh.
  Beroep : zeepz.knt.
  Eigen of huur : eigen
  Getal kinderen : -
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
  Bron : SAD 6-7284

Kinderen eerste huwelijk:
1. Antonij, ged. Dordrecht 17-8-1795.
2. Johannes, ged. Dordrecht 3-10-1796.
3. Antonij, ged. Dordrecht 4-10-1799.
4. Pieternella, ged. Dordrecht 10-2-1803.
5. Willemina, ged. Dordrecht 10-1-1808, volgt Va.

IVb. Willem Flaaman, geb. Dordrecht 1789, arbeider (1830), ballaster (1852), overl. Dordrecht 8-5-1852 (aktenr. 302; voormiddag 3 uur; A454 Hoge Nieustraat), tr. (1) Maria van der Plank, overl. Dordrecht 1-5-1837, tr. (2) Dordrecht 18-10-1837 (akte 168) Jannetje/Jannigje van Druten, ged. Dordrecht 11-11-1786, overl. Dordrecht 10-6-1866 (aktenr 404; 79 jaar, voormiddag 8 uur E63/5 Hellingen), dr. van Jan van Druten en Pieternella Mulders.
NB.
- wonende 1830: D134 Korte Kalkstraat, (1850-1860) 3:550 A Hooge Nieuwstraat 454. 
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1835-1866
  Naam : W. Flaman (wed.)
  Woonplaats : Hoogenieuwstraat A454 -
  Beroep : zandtrekker
  Eigen of huur : huur
  Getal kinderen : 4
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
  Bron : SAD 6-7282
NN, tr. NN.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick van Druijten, ged.  Nijmegen (NG) 15-9-1661 (get. Jan van Druijten, Dirxke Mathijss, Lijntje Cluijten), volgt II.
2. Johannes van Drueten, ged. Nijmegen (NG) 26-6-1663 (get. Jan van Drueten, Hermen van Doesburg, Hester Willems).
3. Lucije van Druten, ged. Nijmegen (NG) 21-4-1665 (get. Aeltje van Druten, Lijsbet Noot).
4. Helena van Dronthem, ged. Nijmegen (NG) 29-8-1669 (get. Abraham van der Bank, Niesje Palant, Hilleke van Dronthem).
I. Jan van Druiten,  geb. Nijmegen(?) voor ca. 1674 (mogelijk gedoopt 26-6-1663?), Opsighter van de Stads lantarnen (Nijmegen) [bron: http://www.vandruten.eu/index_bestanden/druten00/frame3.htm], overl. voor 1748, tr.  Jenneken Peters, overl. na 1748.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van DRU(E)TEN, geb. ca. voor 1728, volgt II. 

II. Hendrik van DRU(E)TEN, j:m: van Nijmegen woond buijten de Vriesepoort, hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Jenneken Peters wed. Jan van Druiten (1748), begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 2-5-1756 (Hendrik van der Druiten buijte de Sluijspoort op de Hooght. Laet kindt na. Beste. graft.), otr. Dordrecht 1 febr 1748 (tr. 18/2) Willemina BOU(W)MAN, j.d. van Dordt woondt mede buijten de Vriesepoort geassisteert met haar moeder Pieternella Waldijk laast wed van Cornelis Bax (1748), van Dordrecht (1757), wede. van Hendrik van DRUTEN woont op de Hoogh (1757); zij otr/tr. (2) Dordrecht 7/26-7-1757 Gijsbert van BERKEL, j:m: woont in de Schuijtmaakerstraet, hebbende zijn vaeder Kreijn van Berkel mondelings
consent gegeven aen den Camerbewaerder Pappiljon (1757). 
NB.
* [27-239 ingekomen attestatie] Druten, Hendrik, Den Haag, [..] Vriesepoort, 30-4-1747(?)
Kinderen:
1. Jan van DRUTEN, ged. Dordrecht 28-9-1748, volgt III.
2. Arie van DRUTEN, ged. Dordrecht 4-11-1750, zoon van Hendrik van Drueten en Willemina Bouman, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 17-1-1751 (het kraam kintie van Hendrik van Drutde in de Vleeshouwers straet. de ouders leve).

III. Jan van DRUTEN, ged. Dordrecht 28-9-1748, j:m: van Dordrecht woont buiten de Sluispoort geassisteert met zijn stiefvader Gijsbrecht van Berkel en door zijn moeder aan de kamerbewaarder concent gegeven (1776), overl. Dordrecht 20-1-1788, otr/tr. Dordrecht 14/31-3-1776 Pieternella MULDERS, j:d: van Dordrecht woont in 't Sakkedragersstraatje geassisteert met haar moeije Elisabeth van Dorsten huisvrouw van Gerrit Boet (1776), overl. Dordrecht 20 wintermaand 1810; zij otr/tr. (2) Dordrecht 6/23-11-1788 Jan van Koll(e)gem, j.m. van Dordrecht woont in de Boogjes met schriftelijk conzent van zijn moeder Neeltje de Jager wed. Jacobus van Kolegem (1788).
Kinderen met Jan van Druten:
1.  Anthonij van DRUTEN, ged. Dordrecht 16-1-1779, j:m: geboren te Dordrecht geassisteert met zijne moeder Pieternella Mulders eerst wed. Jan van Druten en nu huisvr van Jan van Kolechem (1802), otr. Dordrecht 15-7-1802 (tr. 31/7) Geertrui FLAMMAN, ged. Dordrecht 12-5-1776, j:d:  geboren te Dordrecht wonende in de Suikerstraat, geassisteert met hare moeder Jannetje Kok wed. Adrianus Flamman (1802).
2. Willemijna, ged. Dordrecht 6-4-1781.
3. Gijsje, ged. Dordrecht 6-9-1783.
4. Jannetje/Jannigje van DRUTEN, ged. Dordrecht 11-11-1786, overl. Dordrecht 10-6-1866, tr. Dordrecht Willem Flaaman, geb. Dordrecht 1789, arbeider (1830), ballaster (1852), overl. Dordrecht 8-5-1852 (aktenr. 302; voormiddag 3 uur; A454 Hoge Nieustraat).

Kinderen met Jan van Kollegem:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 28-4-1790.
2. Jacoba, ged. Dordrecht 13-10-1792.
3. Leena, ged. Dordrecht 24-6-1795. 

Kinderen Jannigje van Druten:
1. Anthonie van Druten, geb. Dordrecht 1812 (18 in 1830), overl. Dordrecht 17-12-1834 (datum akte).
2. Johannes van Druten, geb. Dordrecht 12-7-1813 (datum akte).
3. Willempje/Willemina van Druten, geb. Dordrecht 13-6-1815 (datum akte).
4. Pieternella van Druten, geb. Dordrecht 8-4-1818 (datum akte), waars. overl. Dordrecht 18-11-1847 (datum akte; aktenr. 85).
5. Willem van Druten, geb. Dordrecht 5-3-1820 (aktenr 120; des morgens 10 uur D322 Suikerstraat; aangever Johanna Jacoba van Welden weduwe Cornelis Geus, 38 jr., baker), zoon van Jannetje van Druten (arbeidster), zeeman (1842), tr. Dordrecht 9-3-1842 (aktenr. 10) Maria Rissaart, geb. Dordrecht 1821, dienstbode, dr. van Jacobus Rissaart (59 in 1842/metzelaar) en Petronella van Ruiteren (overl. Dordrecht voor 1842).
Wonende: (1850-1860) 10:1040 C Vest 793 boven.
Kinderen:
    a. Willem, geb. Dordrecht 1849, overl. Dordrecht 27-1-1850 (datum akte 28/1; aktenr. 47).
    b. Johanna (Jannetje Willempje van DRUTEN), geb. Dordrecht 1843/1844, tr.
Dordrecht 26-09-1866 Adam van der Laars, geb. Dordrecht 1843, zoon van Huibert van der Laars Geertrui Taktor.
    c. Pieternella Louisa, geb. Dordrecht 26-2-1852.
    d. Willem Jacob, geb. Dordrecht 12-12-1850.
    e. Willemina Maria, geb. Dordrecht 28-6-1855. 

6. Martinus Leendert van Druten, geb. Dordrecht 1823 (7 in 1830), varensgezel, tr. Dordrecht 16-10-1850 (aktenr. 195) Elisabeth Egelink, geb. Zutphen 1822, dienstbode, dochter van Garret Egelink (wonende Zutphen in 1850) en Harmina Klasen (overl. Zutphen 27-8-1840).
 
* (havengeld Dordrecht) 30-11-1864 M.L. van Druten, Ballastschuit, 17 Tonnen;
* (havengeld Dordrecht) 22-06-1866 M.L. van Druten, Tjalk Vrouw Elizabeth, 36 Tonnen;
* (havengeld Dordrecht) 11-06-1868 M. van Drute, Boeijer Elisabeth, 36 Tonnen;
* (havengeld Dordrecht) 15-05-1869 M.L. van Drute, Boeijer Elisabeth, 36 Tonnen;

* Adresboek 1855:
   Druten. M.L. van. Augustijnenkamp C1131. ballasthaalder;
* Adresboek 1860:
   Druten. M.L. van. Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 671. ballasthaler;
* Adresboek 1865:
   Druten. M.L. van. Wijk C Heerheijmanshuisstraat No. 671. ballasthaler;

* Nummer : 3490
  Naam : M.L. van Druten (C641)
  Schip : een overd. ballastschuit
  Patentnummer : 2270
  Patentbedrag : f 4,35
  Bron : Stadsarchief Dordrecht/DiEP 6-5148 (patentbelasting over 1863)
* Nummer : 3573
  Naam : M.L. van Druten (C671)
  Schip : een overd. ballastschuit
  Patentnummer : 2319
  Patentbedrag : f 4,35
  Bron : Stadsarchief Dordrecht/DiEP 6-5149 (directe belastingen 1864)
* Datum : 30-11-1864
Naam : M.L. van Druten
Gegevens : binnenvaart, no. 311 M.L. van Druten, Ballastschuit, 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar]
Havengeld : f 1,02
Pagina : 078
Bron : Stadsarchief Dordrecht 68a-13 havengeld 1864-1865 (boek H)
* Datum : 22-06-1866
Naam : M.L. van Druten
Gegevens : binnenvaart, no. 479 M.L. van Druten, Tjalk Vrouw Elizabeth, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar]
Havengeld : f 2,16
Pagina : 132
Bron : Stadsarchief Dordrecht 68a-14 havengeld 1865-1866 (boek I)
* Datum : 15-05-1869
Naam : M.L. van Drute
Gegevens : binnenvaart, no. 402 M.L. van Drute, Boeijer Elisabeth, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar]
Havengeld : f 2,16
Pagina : 151
Bron : Stadsarchief Dordrecht 68a-16 havengeld 1868-1869 (boek L)
* Datum : 11-06-1868
Naam : M. van Drute
Gegevens : binnenvaart, no. 404 M. van Drute, Boeijer Elisabeth, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar]
Havengeld : f 2,16
Pagina : 025
Bron : Stadsarchief Dordrecht 68a-16 havengeld 1868-1869 (boek L)

Kinderen:
  a. Jannetje van DRUTEN, geb. Dordrecht 1850, wonende Dordrecht 1850-1860 (deel 1c-705, 9-917), tr. Dordrecht 24-11-1870 Abram Arie Visser, geb. Sliedrecht 1850, zoon van Willem Visser en Engeltje Pippel.
 b. Martinus Leendert van DRUTEN, geb. 1856, wonende Dordrecht 1850-1860 (deel 1c-705, 9-873, 12-1522).


IVc. Willem Flamman, ged. Dordrecht 30-1-1785, j:m: wonende in den Schuitmakerstraat, geassisteert met zijnen vader Willem Flamman, scheepskok aan boord van "De Vlasbloem" (1815), varend op Archangel, overl. Archangel vr 1829, otr/tr. Dordrecht 23-4/9-5-1807 Johanna Petronella Leij (Ley), j:d: geboren te Dordrecht wonende in 't Kromhout met schiftelijk bewijs van den binnenvader van 't Nieuw Armhuis daar zij in hetzelve is opgevoed, overl. na 1829.
Wonende: Schuitmakersstraat te Dordrecht, Varkenssteeg C371 te Rotterdam, Schubdevissteeg L464 te Rotterdam, Knollesteeg 524 (1829) te Rotterdam. Godsd.: Luthers.
NB.
- Paulina Loeff Heshusius, dochter van Ds Willem Heshusius was moeder-regentes van het Nieuw Armhuis te Dordrecht.
- Johanna Petronella Leij woont in 1829 nog als weduwe in Rotterdam met haar zoons Willem (20 jaar) en Pieter (11 jaar) en haar onechte zoon Johannes Ley (1 jaar).
- Wij Ondergeschreven verklaren dat Willem FLAMAN wonende in de Suikerstraat, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnengeld. Dordrecht 13 8ber 1820 . C. van Leeuwen / D. Schaap
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1929 verklaringen over 1820]
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged. (Luthers) Dordrecht 14-10-1807, overl. 25-2-1810.
2. Willem, ged. (Luthers) Dordrecht 29-7-1809, volgt Vb.
3. Johannes Flam(m)an, geb. Rotterdam 17-3-1811, overl. 20-5-1814.
4. Pieter Flamman, geb. Rotterdam 8-5-1818, volgt Vc.

IVd. Hardenburg Flamman, ged. Dordrecht 21-3-1790, winkelier, overl. Dordrecht 17-5-1852 (aktenr. 322; voormiddag half 9 D461 Spuistraat), otr. Dordrecht 4-4-1811 Jacoba Vermeulen, geb. Dordrecht 5-6-1792, vertrekt op 24-9-1869 naar Delft.
NB.
- wonende (1830) D461 Grote Spuistraat.
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1835-1866
Naam : Hardenberg Flaman (Wed.)
Woonplaats : Groote Spuistraat D0461 geh.
Beroep : winkelier
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 2
Aanmerkingen : C263
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
Kinderen:
1. Catharina Wilhelmina, geb. Dordrecht 14-3-1812 (datum akte), overl. Dordrecht 25-2-1813 (datum akte).
2. Pieter Cornelis, geb. Dordrecht 11-8-1814 (datum akte), overl Dordrecht 30-9-1814 (datum akte).
3. Willem Cornelis, geb. Dordrecht 6-5-1816 (datum akte), overl. Dordrecht 27-7-1824 (aktenr. 301 des avonds 10 uur D496 Grote Spuistraat, 8 jaar).
4. Pieternella Johanna, geb. Dordrecht 9-9-1819 (datum akte), volgt Vd.
5. Anthonia Catharina Johanna, geb. Dordrecht 1830, vertrekt op 24-9-1869 met haar moeder naar Delft. Wonende (1850-1860): 1:237, 11:1354, 20:510, 16:2597, 24:1576.

GENERATIE V

Va. Willemina Flam(m)an, ged. Dordrecht 10-1-1808, overl. Dordrecht 21-2-1884, tr. Matthijs van den Berg, geb. Dordrecht 1-8-1803, sjouwer, overl. Dordrecht 15-3-1873. 
Wonende: (1850-1860) C Heer Heijmanssuisstraat 635 (9:839), 10:1105.
Kinderen:
1. Catharina, geb. Dordrecht 3-1-1835, tr. Dordrecht 29-12-1859.
2. Johannes, geb. Dordrecht 30-8-1838, verlakker, tr. Dordrecht 2-5-1860.
3. Matthijs, geb. Dordrecht 28-2-1841, blikslagersknegt, tr. Dordrecht 27-8-1862.
4. Willemina, geb. Dordrecht 1848, overl. ald. 24-9-1851.
5. Hendrika, geb. Dordrecht 27-6-1851.

Vb. Willem Flamman (Flaman/Flamand/Vlamman), ged. Dordrecht 29-7-1809, smid, stoker op de stoomboot, overl. na 1850, tr. (niet in Rotterdam) Theodora Smit
NB.
- In 1849 woont dit gezin in een voorkamer op de 2e verdieping van een pand aan de Leeuwenlaan in Rotterdam.
- 125. Wm. Flamman (A445 = Hooge Nieuwstraat), een overdekte ballastschuit, groot 13 ton, f 7,80;
  [BRON: Stadsarchief Dordrecht archief 5:1376 Voorloopig kohier voor het regt van patent dienst 1851-1851]

Kinderen: 
1. Willem, geb. Rotterdam Kralingen 1839, overl. Rotterdam 13-1-1851. 
2. Josina Johanna, geb. Rotterdam 16-11-1844.
3. Johanna, geb. Rotterdam 4-11-1847.

Vc. Pieter Flamman, geb. Rotterdam 8-5-1818, overl. Rotterdam 8-1-1911, houtzaag-molenaar, schoenmaker, tabakswerker, otr. Rotterdam 19-2-1840 Cornelia van der Pol, geb. Rotterdam Kralingen 3-1-1816, overl. Rotterdam Kralingen 7-4-1874. 
Wonende: Rotterdam, Gouda (13-12-1892) Turfsingel P113, Rotterdam, Gouda (18-4-1897) Boschweg P588d, Gouda (1-4-1902), (28-7-1902) Van Leyden Gaelstraat 56 te Vlaardingen, (18-11-1904) naar Schiedam.
Godsd.: Evang. Luth.
Kinderen: 
1. Gijsbert Nicolaas, geb. Kralingen 3-10-1842, volgt VIa. 
2. Gerardus, geb. Kralingen 9-9-1848, volgt VIb. 
3. Geertrui, geb. Kralingen 2-7-1851, volgt VIc. 
4. Willem, geb. Kralingen 7-9-1855, volgt VId.

Vd. Pieternella Johanna Flamman, geb. Dordrecht 9-9-1819 (datum akte), tr. Dordrecht 19-10-1853 Cornelis Pieter van Koeverden, geb. Delft 25-4-1819, deurwaarder, zn. van Willem Martinus van Koeverden en Hermina Knollaert.
Wonende (1850-1860): 1:236, 11:1354, 16:2597, 20:510. Vertrekken op 24-9-1869 naar Delft.
Kinderen:
1. Jacoba Hermina, geb. Dordrecht 30-9-1855, overl. ald. 1856.
2. Willem Herman Jacob, geb. Dordrecht 1-6-1858, overl. ald. 14-10-1858.
3. Jacob Herman, geb. Dordrecht 1-11-1859, overl. ald. 26-2-1865.
4. Maria Pieternella, geb. Dordrecht 20-9-1861.

GENERATIE VI

VIa. Gijsbert Nicolaas Flamman, geb. Rotterdam Kralingen 3-10-1842, overl. GOuda 28-11-1916, smid, ketelmaker, tr. 9-1-1867 Geertruij Krijgsman, geb. Rotterdam Kralingen 28-3-1842. Godsd.: Ger. 
Wonende: Leyden Gaelstraat 56 te Vlaardingen (25-7-1902), (18-11-1904) Schiedam, Gouda per 31-5-1906 Ridder van Catsweg S222, Vijverstraat 3 te Gouda per 31-7-1917.
NB.
- genealogie Krijgsman
- G.N. Flamman is smid en ketelmaker aan de Korte Akkeren P389 resp. ketelmaker aan de Herenkade P633 met kantoor en werkplaats aan de Vest 568 te Gouda.
- G.N. is n van de 134 die telefoon heeft in Gouda, zijn nummer is 97.

Kinderen: 
1. Cornelia, geb. Rotterdam 9-2-1867. 
2. Teuntje, geb. Rotterdam 1-10-1869, tr. Gouda 10-5-1893 Teunis Gerrit van Leeuwen. 
3. Pieter Heimen, geb. Rotterdam 11-5-1872, volgt VIIa. 
4. Johanna Wilhelmina, geb. Rotterdam 10-8-1875. 
5. Johannes, geb. Rotterdam 11-6-1876, volgt VIIb. 
6. Gijsbert Nicolaas, geb. Rotterdam 18-11-1877, overl. Gouda 10-9-1887.

VIb. Gerardus Flamman, geb. Rotterdam Kralingen 9-9-1848, overl. Amsterdam 22-3-1926, smid, hoofdmachinist- scheepswerktuigkundige bij de KNSM, tr. Rotterdam Kralingen 28-12-1871 Susanna Elisabeth Bontenbal, geb. Rotterdam Kralingen 4-2-1849, overl. Amstenrade 9-8-1937.
Het gezin verhuist op 7 jan. 1879 naar Amsterdam.
Kinderen: 
1. Cornelia Petronella, geb. Kralingen 17-3-1872.
2. Christina Petronella, geb. Kralingen 7-1-1874, volgt VIIc. 
3. Johannes Gerardus, geb. Kralingen 4-1-1877. 
4. Petronella Jacoba, geb. Amsterdam 28-8-1879, vertrekt 3-12-1913 naar Ginniken. 
5. Antonius Hendrikus, geb. Amsterdam 5-11-1881, volgt VIId.
6. Maria Susanna, geb. Amsterdam 15-6-1884, vertrekt 14-5-1935 naar Amersfoort. 
7. Gerardus Christiaan, geb. Amsterdam 5-6-1886, volgt VIIe. 
8. Susanna Elisabeth Christina, geb. Amsterdam 6-3-1889, vertrekt 26-7-1920 naar Maastricht. 
9. Wilhelmina Christina, geb. Amsterdam 26-5-1892, volgt VIIf. 

VIc. Geertruij Flamman, geb. Kralingen 2-7-1851, overl. Kralingen 20-10-1929, tr. Kralingen 1-5-1872 Albertus Martinus Drenth, geb. Rotterdam 7-1-1850, tabakswerker, fabrieksbaas, overl. Kralingen 21-11-1902, zn. van Martien Alberts Drenth (bootsman/stuurman) en Metje ter Wolde. Godsd.: NH. 
Kinderen:  
1. Albertus Martinus, geb. Kralingen 17-5-1872 (get. Pieter Flamman, molenaar en Jacob Frederiks), tabakswerker, godsd. NH, overl. Rotterdam 8-1-1898 tr. Rotterdam 28-4-1897 Cornelia van Rooy
2. Cornelia, geb. Kralingen 26-9-1875 (get. Pieter Flamman, tabakswerker en Jacob van Oren, koopman), tr. Rotterdam 18 aug. 1897 (ontbonden 25 nov. 1912) Meindert Meijers
3. Metje Willemina, geb. Kralingen 17-3-1878, tr. Rotterdam 23-1-1901 Leendert Janssen, speksnijder, slager, godsd. NH. 
4. Pieter, geb. Kralingen 19-7-1880 (get. Pieter Flamman, schoenmaker en Joh. Franciscus Vermer, agent van politie), overl. 9-1-1897. 
5. Clarina, geb. Kralingen 1-1-1883 (get. Pieter Flamman, schoenmaker en Hendrik Riksma, touwslager). 
6. Willemina, geb. Kralingen 23-1-1885 (get. Pieter Flamman, schoenmaker en Hendricus Antonius Nichting, arbeider), overl. Rotterdam 18 -4-1919. 
7. Gijsberta, geb. Kralingen 15-6-1887 (get. Pieter Flamman, schoenmaker en Pieter Jacobus van Dongen, koetsier). 
8. Gijsbert Nicolaas, geb. Kralingen 13-5-1888 (get. Pieter Flamman, schoenmaker en Pieter Jacobus van Dongen, koetsier). 
9. Antonia Hendrika, geb. Kralingen 31-7-1890 (get. Pieter Flamman, tabakswerker en Laurens Weeda, besteller), overl. Kralingen 5-2-1893.
10. Geetrui, geb. Kralingen 31-8-1892.

VId. Willem Flamman, geb. Kralingen 7-9-1855, overl.  Rotterdam 19-8-1923, zandvormer/ijzergieter, tr. Elizabeth Verhagen, geb. Kralingen 25-5-1856, overl. Rotterdam 11-2-1933. 
Kinderen: 
1. Pieter, geb. Rotterdam 24-9-1876, kopergieter, tr. Nieuw Beijerland 8-8-1898 Maria Maaike van 't Hof, geb. Nieuw Beijerland 8-8-1878 (dit in 1940 in Rotterdam wonende echtpaar heeft geen kinderen). 
2. Adrianus, geb. Delfshaven 25-2-1879, volgt VIIg. 
3. Hendrikus Anthonius, geb. Kralingen 18-11-1881, straatventer, overl. Rotterdam 14-12-1934 (ongehuwd). 
4. Gijsbert Nicolaas, geb. Kralingen 28-8-1887, volgt VIIh. 
5. Elisabeth, geb. Kralingen 21-8-1891, overl. 1986, tr. Rotterdam 19-11-1913 Jurjen Propsma
6. Gerardus, geb. Rotterdam 31-8-1895, volgt VIIi. 
7. Cornelia, geb. Rotterdam 19-3-1899.

GENERATIE VII

VIIa. Pieter Heimen Flamman, geb. Kralingen 11-5-1872, overl. 1951, tr. A.C. Verwey, overl. 1948. Kinderen: 
1. Dirkje Geertrui, geb. 1896, tr. A. van Es
2. Gijsbert Nicolaas, geb. 11-1-1898, volgt VIIIa. 
3. Geertrui Dirkje, geb. 24-6-1899, overl. 1987, tr. A.A. de Baar
4. Willem, geb. Utrecht 31-12-1904, volgt VIIIb. 
5. Pieter Cornelis, geb. 1910, tr. J.M.A. Schnetkamp, geb. 2-2-1909, overl. 23-6-1998. 
6.

VIIb. Johannes Flamman, geb. Rotterdam 11-6-1876, overl. Rotterdam 10-3-1929, onderwijzer, kantoorbediende/ketelmaker, godsd. ger., tr. 11-9-1901 Janna Ottelina Roelanda Maas, geb. Rotterdam Delfshaven 13-5-1875, overl. Rotterdam 1-1-1954, godsd. NH. 
Kinderen: 
1. Gijsbert Nicolaas, geb. Vlaardingen 29-7-1903, volgt VIIIc. 
2. Jan, geb. Vlaardingen 20-12-1905, fotograaf/kunstschilder, overl. 8-3-1997, tr. 30-11-1950 M. Hensen, geb. 4 okt. 1913, overl. 26 mei 1999, godsd.: ger. (Dochter: Joke 16 jun. 1953 te Bodegraven). 
3. Johannes, geb. Rotterdam 20-4-1908, volgt VIIId. 
4. Janna Ottolina Roelanda, geb. Rotterdam 8-7-1912, overl. Rotterdam 1975, tr. Arie Jacob Hanemaaijer, geb. 9-5-1912, overl. 11-8-2000, kantoorbediende, godsd. ger..

VIIc. Christina Petronella Flamman, geb. Kralingen 7-1-1874, overl. Amsterdam 22-5-1919, tr. Danil Johannes de Bont, geb. Heusden 30-4-1874, overl. Amsterdam. 4-6-1923.
Kinderen: 
1. Cornelis Franciscus Johannes, geb. Amsterdam 5-7-1898.
2. Susanna Elisabeth Christina, geb. Amsterdam 18-10-1899. 
3. Helena Cornelia Maria, geb. Amsterdam 9-12-1900, vertrekt 3 nov. 1927 naar Ginniken. 
4. Gerardus Christiaan Johannes, geb. Amsterdam 18-4-1903. 
5. 
6. Cornelia Wilhelmina Gerarda, geb. Amsterdam 4-10-1915, overl. Amsterdam 8-8-1935.

VIId. Antonius Hendrikus Flamman, geb. Amsterdam 5-11-1881, scheepswerkt. kundige bij de Java-China-Japan Lijn, tr. Amsterdam 13-2-1919 Anna Maria Cornelia de Roo, geb. Amsterdam 18-10-1899. Het echtpaar vertrekt op 5 juni 1919 naar Ned. Oost-Indi. 
NB.
- Antonius Hendrikus is de eerste in Nederland die een officieel C-diploma behaalt. Hij vaart voor de nieuwe scheepvaartsmij. de Java-China-Japan-Lijn, eerder voor de KNSM waar ook zijn vader werkt als scheepswerktuigkundige. In 1926 gaat hij met ziekteverlof en met vervroegd pensioen en verhuist men naar Bussum.

Zoon: 
1. 

VIIe. Gerardus Christiaan Flamman, geb. Amsterdam 5-6-1886, overl. Amsterdam 13-2-1945, tr. 19-5-1921 Maria Elisabeth de Nijs, geb. Haarlem 6-3-1890, overl. New York City (VS) 3-8-1959. 
NB.
- Gerardus Christiaan werkt bij de Kromhout Motoren Fabriek te Amsterdam; Maria heeft een caf nabij het Amstel voetbalstadion.

Dochter: 
1. 

VIIf. Wilhelmina Christina Flamman, geb. Amsterdam 26-5-1892, overl. Amsterdam 21-5-1974, tr. Amsterdam 3-2-1921 Petrus Brouwers, geb. Breda 26-2-1890, overl. Amsterdam. 16-3-1984.
Kinderen: 
1. 
2. Susanna Dymphna Christina, geb. Amsterdam 19-6-1923, overl. ald. 1-3-1942.

VIIg. Adrianus Flamman, geb. Rotterdam Delfshaven 25-2-1879, timmerman, tr. Rotterdam 16-11-1910 Alida Catharina Hermina Eeftens, geb. Rotterdam 29-10-1879. 
Kinderen: 
1. Willem, geb. Rotterdam 29-7-1911, overl. Rotterdam 12-8-1911. 
2. Alida Catharina Hermina, geb. Rotterdam 29-7-1911, overl. Rotterdam 17-8-1911. 
3. 
4. 

VIIh. Gijsbert Nicolaas Flamman, geb. Kralingen 28-8-1887, ijzergieter, tr. Rotterdam 21-8-1912 Dina Groeneweg, geb. Kralingen 27-11-1887, overl. 30-4-1955. 
Kinderen: 
1. 
2. Hendrina, geb. Rotterdam 23-7-19.., overl. 29 nov. 1993, tr. (1) Rotterdam 9-6-1937 Jan van de Riet, tr. (2) J.W. Knies, geb. 26 jan. 1919, overl. 16 nov. 1996. 

VIIi. Gerardus Flamman, geb. Rotterdam 31-8-1895, agent van politie, tr. Rotterdam 30-6-1920 Pieternella Johanna Efferen, geb. Rotterdam 21-1-1893. 
Dochter: 
1. 

GENERATIE VIII

VIIIa. Gijsbert Nicolaas Flamman, geb. 11-1-1898, overl. 1984, tr. Tine Rus
Kinderen: 
1. 
2. 

VIIIb.  Willem Flamman, geb. Utrecht 31-12-1904, overl. 2-3-1998, notaris, tr. Soest 6-7-1933 Nelly van Oosten, geb. Haarlem 11-5-1905, overl. 1999. 
Kinderen: 
1. 
2. 
3. 

VIIIc. Gijsbert Nicolaas Flamman, geb. Vlaardingen 29-7-1903, proc. houder, leraar, overl. 4-4-1970, tr. 27 feb. 1929 met H. Esti, geb. 12-10-1905, overl. 14-6-1981, godsd. ger. 
Kinderen: 
1. 
2. 
3.  

VIIId. Johannes Flamman, geb. Rotterdam 20-4-1908, overl. Rotterdam 22-5-1977, banketbakker, tr. Rotterdam 
Kinderen: 
1.  
2. 

VIIIe. 

VIIIf. Willem Flamman, geb. Rotterdam 13-12-1912, overl. 1997, technisch ambtenaar, tr. (1) Rotterdam 15-4-1936 Cornelia Christina Gerdina Dogterom, tr. (2) Oosterbaan 28-3-1951 G.A. , geb. Rotterdam 20-1-1917. 
Kinderen: 
1.
2.

GENERATIE IX

IXa. 

IX.b 

IXc. 

IXd. 

IXe. 

IXf.

GENERATIE X

Xa. 
Xb. (http://jasp.fol.nl/index.htm).

* * *
LOSSE FEITEN
* * *

- Lijsbet Flama, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-2-1711 (Lijsbet Flama huijsvr van Willem Swartou in de Suijkerstraet), tr. Willem Swartou, overl. na 1711.

- Willem Theunisse Swartou, wedr, molenaer, wonende buijten de Sluijspoort geass met desselfs neeff, otr/tr. Dordrecht 14-10/6-11-1696 Maria van den Broeck, j:d: van Dordrecht wonende op de Hooge Nieu straet, geass met Cornelia van den Broeck desselfs suster.

- Franciscus Flamman, tr. Anna Gertrudis Caris.
1. Joanna Flamman, ged. (RK) Breda 24-2-1720 (get. Mattheus Cogels, Elisabeth Caris, Cornelia Londis).

- Staat houdende een opgave van de nagelaten goederen van Adriaen Gillisz. Vlaminc 
(SA Dordrecht; 21 Gast- of ziekenhuis, voorheen het Heilig Sacramentsgasthuis geheten 1311-1976; inv. nr 541)

- Adriaan/Adrianus Vlaming, jongman van "Inguien" uijt Vlaanderen, wonende aan den Nieuwendijk, otr/tr. Dordrecht 31-12-1684/15-1-1685 Grietje Amonts/Amants, jonge dogter van Dordrecht, wonende aan den Nieuwendijk.
NB.
- (Burgerboek) 29-2-1693 f. 87 Ontfangen als borger ende inheems poorter Adriaan Vlamingh geboortig tot Eugten mits te betaelen twintig ponden mits blijvende  ..

Uit het huwelijk: 
1. Anna, ged. (RK) Dordrecht 14-1-1693 (get. Berber de Vries).

- Adrianus Vlaminck, tr. Margareta Amonds.
1. Maria, ged. Gorinchem 5-11-1695.
2. Elisabeth, ged. Gorinchem 12-1-1697.

- Adriaen Vlaming, wedn van Grietje Amonds, otr/tr. Gorinchem 18-4/21-5-1706 Jenneke de Jong, j:d: van "Chaemen"(?).


- Adrianus Vlaminck, soldaat, tr. Maria de Bie.
1. Petrus, ged. Gorinchem 4-5-1740.

- Antonij Hendricksz, tr. Geertruijt Abrams.
1. Antonij, ged. Dordrecht 20-7-1672.

- otr. Dordrecht 6-12-1716 Josina Eemont.
- otr. Dordrecht 17-7-1679 Maria Ammens (niet gevonden)

- I. Adriaen Jansse van Leeuwen, j:m: tot Groningen, overl. voor 1714, tr. Dordrecht 17-7-1679 Annette Amont/Amans, j:d: tot Groningen.
II. Jan Adriaense van Leeuwen, j:m: van Dordrecht woont op den Rietdijk geass. met Annette Amont wed. Adriaen Jansse van Leeuwen zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 10/24-6-1714 Maeijcke Gijsbertse de Vos, j:d: van Dordrecht woont op de Rietdijck geass. met Annetie Arijense van Giessen wed. Gijsbert Gijsbertse de Vos haer moeder.

* * * 

- I. Peter/Pieter Antonize Flammein/Flaman, tr. Magdalena Dielis van Ekeren, mog. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-12-1718 (Magritie Vlamon in den Agestijnekamp).
NB.
- (Burgerboek) 22-4-1673 f. 99 Ontfangen als borger ende inheems poorter Pieter Anthonis Vlamingh geboortig van Kappel onder Zuijt-Holland getrout met een borgersdr. mits betaelende twee gl: thien st.

Kinderen:
1. Antonius, ged. (RK) Dordrecht 1-11-1672 (get. David Antonige Flamman), volgt IIa. (?)
2. Cornelia, ged. (RK) Dordrecht 9-12-1674 (get. Jacob Heren, Gertruyd Lusten), verm. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-3-1744 (Cornelia Flama in de Bottisstraet, ongeheuwt).
3. Lucia, ged. (RK) Dordrecht 25-8-1677 (get. Makie Buskens, Jacob Heeren).
4. Lucia, ged. (RK) Dordrecht 5-8-1678 (get. Makie Buskens, Jacob Heeren).
5. Marijcke Pieters Vlama, j:d: van Dordrecht, volgt IIb.

IIa. Anthonij Flama, j:m: van Dordrecht, schoenmaecker, wonende in de Botjensstraet geass. met desselfs moeder, otr/tr. Dordrecht 12/26-7-1699 Marijcke Boons, j:d: van Dordrecht wonende buijten de Sluijspoort geass. met desselfs vader.
NB.
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 9-9-1700 't kint van Anthonij Vlama buijten de Sluijs-poort op de Hellingh.
- 10.34 (Weesboek) f. 108 Is ter Wees-Camere geexhibiteert 't testament van Anthonij Flama en Maria Boon gepasseert voor den notaris Gillis Mugge 26-7-1700 -->langstlevende
- 10.34 (Weesboek) f. 164 Is ter Wees-Camere geexhibiteert 't testament van Maria Boon wed. Anthonij Flama gepasseert voor den notaris Bartholomeus van der Star 10-8-1733 --> tot erfgenamen langstlevende

IIb. Marijcke Pieters Vlama, j:d: van Dordrecht wonende in de Botjensstraet geass. met Maddaleentje Vlama desselfs moeder, otr/tr. Dordrecht 28-2/14-3-1700 Arien Willemse van Jaersvelt, j:m: tuyndersgast geass met Willem Ariens van Jaersvelt desselfs vader.
NB.
- Andries van Jaersvelt, j:m: woont in de Pelsestraet geass met Willem van Jaersvelt desselfs vader, otr/tr. Dordrecht 1/16-1-1702 Lijsbeth Geldtelder, wed van Jacobus Florijn woont in d'Augustijnekamp geass met Belia Harme haer goede kennis. Uit het huwelijk:
1. Willem, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 23-9-1703, otr. Dordrecht 22-2-1726 Mayke Beekman.
2. Hester, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 1-2-1706.


- I. Michiel Andriessen (Vlaminck), j:m: van Turenhoudt, metselaer wonende bij 't Nieuwpoortje, otr. Dordrecht 28-4-1658, tr. Alblas 19-5-1658 Lijsbeth Thijs de Jonge, j:d: van Leerdam wonende bij 't Nieuwpoortje.
Uit het huwelijk: 
1. Maria, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 22-5-1659.
2. Andries, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 10-1-1661, overl. voor 1665. 
3. Catharina, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 28-12-1661, overl. voor 1663.
4. Catharina, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 7-2-1663, j:d: van Dordrecht wonende in de Torenstraat geassisteerd met Lijsbeth Thijsse de Jongh desselfs moeder, otr/tr. Dordrecht 12/26-12-1700 Jacobus Hellemet(?), wedn van Dordrecht.
5. Andries, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 3-6-1665, volgt II.
6. Antonetta, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 25-1-1668.

II. Andries Michiels Vlamingh, j:man van Dordrecht woont in 't Toorenstraatje, overl. voor 1715, otr/tr. Dordrecht 16-5/20-6-1688 Neeltje Pieters Clercq, ged. Dordrecht 10-11-1666, j:dogter van Dordrecht woon in de Kolfstraat, woont bij de Sakkedragerspoort geass met Arij Geeritse Smit haer broeder (1715), dr. van Pieter Machielsen Klerck en Catelijn Isaacks; zij tr. (2) Dordrecht 13/27-1-1715 Migchiel Fijnenbuijk, j:m: van Dongen woont in de Schuijtemakersstraet bij schriftelijk consent van Anna Corstiaanse Rijken wed. Adriaen Migchielse Fijnenbuijk sijn moeder.
NB.
- 1031 Weesboek folio 175: Extract, In den name ons Heeren en saligmakers Amen op huyden den 11 jan. 1715 compareerde voor mij Jacob van Dijk openbaer notaris bij den Hove van Holland geadmitteert binnen deze stad Dordregt residerende ende in presentie van de getuijgen ondergenomineert Michiel Fijnenbuijk, jongman van Dongen woonende binnen deser stede toecomende bruijdegom ten eenen ende Neeltje Pieterse Clercq, weduwe van Andries Michilse Vlaming borgeresse deser stede toecomende bruijdt ten andere sijde etc. Nog is gestipuleert dat indien den voorn: toecomende bruijdegom eerst ende voord: toecomende bruijt bruijt deser werewlt quame aflijvigh te werde sonder kind of kinderen bij den andren geprocereert in 't leven na te laten in soodanige geval de voorn: toekomende bruijt sal hebben ende behouden alle soodanige goederen, egeen altoos uijt gesondert als den voorn: toecomende bruijdegom eenigsintz metten doodt ontruijmen ende na laten zal te condensent.
- 10.31 weesboek folio 102: Dordt 11 juni 1714; In den namen des Heeren Amen op huijden den 30 nov. 1710 compareerde voor mij Cornelis van A.... openbaar notaris bij den Hoven van Holland geatmitteert binnen Dordrecht residerende ter presentie van de naar genoemde geuijgen Andries Miggielse Vlamingh maselaar ende Neeltje Pieterse de Klerck egteluijden borger en borgeresse deser stadt mij notaris bekent de welke genegen sijn de van haren verclaarde malkanderen over ende weder over en over sulx d ..aster v..de den langstlevende van hen beijde gestelt ........................ etc
- http://dongen.freewebsites.com/donstm/hz005830.htm 

* * *

- Gerrit Pietersen Vlaminck, j:m: van Dordrecht wonende in Blaeuwpoort, schippersgast, otr/tr. Dordrecht 20-4/7-5-1664 Anneke Melsen, j:d: van Dordrecht voor 't Bagijnhoff wonende.
Uit het huwelijk:
1. Neeltje, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 1-3-1665.
2. Barbara, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 18-8-1666.
3. Pieter, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 14-10-1668.
4. Annichge, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 11-8-1670.
5. Melsaerdt, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 1-9-1672.
6. Willem, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 3-1-1674.
7. Gerrit + Leendert, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 5-6-1676.
8. Melsar, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 3-9-1677.
9. Maijcken, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 18-11-1678.
10. Maijke, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 22-3-1680.
11. Cornelia, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 29-3-1683.

- Cornelis de Vlamijnk, tr. Neelken Jans / Elisabeth de Jongh.
1. NN, ged. Dordrecht 1-3-1589.

- Peeter Peeterse / Pieter Pieters (Vlaminck), c.elmaker van Brussel (1594), otr/tr. Dordrecht 1/15-5-1594 Adrianken Laurentsdr. Robrechtsdr, van Dordrecht.
Uit het huwelijk:
1. Willeminken, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht jan. 1595.
2. Anthonis, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht mei 1599.

- Guilliame Vlemijnck, tr. Elizabeth Philipsdr. / Lijsbeth Vlemijnck.
Uit het huwelijk:
1. Isaac + Abraham, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 13-10-1574.
2. Samuel, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 11-10-1578.
3. Elijsabeth, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 1-2-1580.
4. Abraham + Sara, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 10-3-1581.

- Ida Vlemmings/Flemings, geboortig van Buel woonende in de Wingentstraat, wed van Jan van de Water, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 1-5-1750, tr. (1) Dordrecht (RK) 13-10-1725 Joannes van Wateren, otr/tr. (2) Dordrecht 20-9/6-10-1736, tr. (2) Dordrecht (RK) 6-10-1736 Jan/Joes Werlingh, j:m: van Kochem ontrent Trier wonende in de Voorstraat bij de Boomstraat.
NB.
- Josina (Jorijna) Brouwers, j:d: van Buul woonende buijten de Klijne Sluijspoort geadsisteert met Ida Vlemmings wed. van Jan van de Water haare goede bekende (zie Wienhoven).


- Juffr. Maria de Vlamingh, j:d: wonende tot Delft geasisteerd met de Hr Mr Philip de Brus als last en procuratie hebbende de Hr Johan de Vlamingh vader van Juffr Maria de Vlamingh, otr. (Nieuwe Kerk) Delft 8-5-1700, otr. Dordrecht 9-5-1700 de Hr Willem Bosschaart heeren Willemszoon, j:m: van Dordrecht wonende ontrent de Nieuwbrugh geassisteerd met de Hr Johannes Kanzius bedienaar des H. Evangelius in de gemeint J.C. alhier alsmede de Hr Wouter de Gelder secr van de krijghsraad desselfs mede respectixus.
Uit het huwelijk:
1. Magtild, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 27-8-1705.
2. Willem, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 4-1-1707. 
3. Matthijs, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 17-11-1708.
4. Willem, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 24-9-1710.
5. Maria Margareta, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 25-3-1712.
6. Martinus, ged. (Oude Kerk) Delft 20-07-1718 (get. Elisabeth Bosschaart).

- Salomon Flamon, wedr van Dordregt woont in het Toornstraetje, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-5-1747 (Salomon Flamon wedn. in de Raemstraet), tr. (1) NN, otr/tr. (2) Dordrecht 28-12-1725/22-1-1726 Maria Robbertse, van Dordrecht woont in de Raemstraet,  wed. van Jan Abrahamse Vijfwijk.

* * * VE R ON D E R S T E L L I N G E N * * *

Louys Flammon, geb. voor ca. 1655, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 15-9-1714 (Lowijs Vlamon in den Ouwestijnekamp), tr. Helena van der Heijden, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-4-1717 (Leena van der Hijde wed van Lowijs Vlamon in de Agestijnekamp).
NB.
- Jean Louis Flamen, drapier jeun homme natifs de Vise, otr. Dordrecht (Waals) 23-4-1645, tr. Dubbeldam 7-5-1645 Jeanne Linard ..aure.dr natifve du "paijs" de Liege, wonende in deze stad. 

Kinderen:
1. Jeanne, ged. (Waals) Dordrecht 25-4-1677 (get. Jacob van der Heijden, Jeanne Flammon).
? 2. Leendert Flammon, j:m: van Dordrecht, pontgast woont in 't Steegoversloot, mog. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 25-5-1713 (Leendert Flamon bij de Groot Kerck), otr/tr. Dordrecht 28-12-1681/12-1-1682 Anneken Bovij, j:d: van Luijck wonende op de Nieuwe Haven.

- Samuel Saulon, tr. Jeanne de Val.
Kinderen:
1. Jean, ged. Dordrecht (Waals) 29-11-1642 (get. Jean le Vache en Catherine le Fort), zoon van Samuel Saulon en Jeanne de Val.
2. Caterine, ged. Dordrecht (Waals) 21-10-1646 (get. Bartholomeus Nicolas en Caterine le Tour), zoon van Samuel Solon en Jeanne du Val.
3. Rachel, ged. Dordrecht (Waals) 2-8-1648 (get. Jean Cartier, Francois de Fevre, Susanne Jean), zoon van Samuel Solon en Jeanne du Val.
4. Jacob, ged. Dordrecht (Waals) 22-2-1660 (get. Jean Quartier en Marie Martien), zoon van Samuel Saullon en Jeanne de Rat.

- I Jean/Johannes ?Laweijsse? Flammon, geb. ca. 1655, j:m: van Dordrecht steenhouwer wonende in de Augustinuskamp, Mr. steenhouwer, wedn van Dordrecht woont op de Nieuwe Haven (1717), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 13-3-1725 (graf 193), otr/tr. (1) Dordrecht 23-5/9-6-1677 (proclamaties Franse kerk) Cornelia de Val, j:d: van Dordrecht wonende in het Riedijckstraetje, otr/tr. (2) Dordrecht 23-5/6-6-1717 Elisabeth Bovie, j:d: van Dordrecht woont op de Nieuwe Haven geass. met Johan Bovie haer broeder, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 18-1-1731 (graf 193).
NB.
- 10.33 (Weesboek) 39v Johannes Flamon, Mr. steenhouwer en Elsiabeth Bovie egteluijden ... (alkander tot voogd).
- 10.34 (Weesboek) 47 Is ter Wees-Camere geexhibiteert 't testament van Elizabeth Bovie wed. Johannes Flamon gepasseert voor den notaris Gerardus Verveer 12-3-1725 --> voogden Matthijs Bacx.
- "Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht"
p. 180 (onbekend graf) kind van Jan Flamon 23 sept. 1722
p. 149 (graf 193) Elisabet Bovie wed. Johannis Flamon 18 jan. 1731
p. 149 (graf 193) Jan Vlamon 13 mrt 1725
Kinderen eerste huwelijk:
1. Jean, ged. (Waals) Dordrecht 27-4-1681, volgt IIa. (?).
? 2. Marija Jans Flamon, j:d: van Dordrecht woont in de Kolfstraat geassisteerd met Jenneke Flammon haer suster, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 23-2-1733 (Marijke Flamen huisvr van Boudewijn Beenhacker in de Kolfstraat voor; laet geen kind na, graft besonder), otr/tr. Dordrecht 25-4/10-5-1700 Boudewijn Jans Beenhacker, j:m: van Alblasserdam aldaer wonende, geassisteerd met Jan Cornelis Beenhacker sijn vader. 
? 3. NN, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-4-1700 het kind van Jan Laweijsse Flamon in de Oudestijnkamp.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Janneke, ged. Dordrecht 31-8-1718, volgt IIb. (?)
2. Lambert Jan, ged. Dordrecht 14-8-1720.
3. Anna, ged. Dordrecht 26-8-1722, verm. begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 23-9-1722 (onbekend graf/kind van Jan Flamon).

IIa. Jacobus Flammon, j:m: van Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geassisteerd met sijn vader, otr. Dordrecht 25-5-1710 Aletta/Aaltie van der Groesel, j:d: van Dordrecht woont in de Kannekoopersbuurt geass. met haar moeder, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 10-9-1717 (Aletta van de Groese huijsvrou van Jacobis Vlamon in den Dwarsgan).
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 13-4-1711 't kint van Jacobis Vlamon in den Agestijnekamp; vader en moeder leven noch.
- 10.32 Weesboek (folio 45) 26-8-1717 Jacobus Flamon, schiptimmerman, borger en Aletta van de Groesel, egteluijden .......etc.

Kinderen:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 12-8-1713, verm. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-9-1713 ('t kint van Jacobis Vlamon op de Lindegragt bij de ouders leeve).

IIb. Jenneke Flamon, ged. Dordrecht 31-8-1718, j:d: van Dordrecht woont bij de Aug. Kerk geass met de Heer David Crena haren voogd, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 2-11-1784 (Juffr Jenneke Flamon wed van D'Heer Jan Reurs; laet geen kinders na met twee koetze extra in 't Steegversloot), otr/tr. Dordrecht 7/22-7-1742 (troubrieff afgegeven 23-7-1742) Jan Reurs (Reus), ged. Dordrecht 28-9-1717, j:m: van Dordrecht woond in de Princestraat heeft consent van sijnen vaeder Wijnandt Reus, zn. van Wijnand Reurs en Johanna de Vos.
NB.
- Wijnand Reurs, tr. Johanna de Vos.
1. Marike, ged. Dordrecht 15-3-1716.
2. Johannes, ged. Dordrecht 28-9-1717.
- David Crena, otr. Dordrecht 8-12-1731 Adriana van Buren. 
1. Samuel, ged. Dordrecht 16-9-1732.
2. Jacobus, ged. Dordrecht 7-10-1733.
3. Anna, ged. Dordrecht 15-12-1734.
4. Samuel Jacobus, ged. Dordrecht 8-11-1738.
5. Samuel, ged. Dordrecht 21-2-1740.
6. Jacoba, ged. Dordrecht 4-12-1746.
7. Nicolasina, ged. Dordrecht 21-7-1748.
8. Clementia Adriana, ged. Dordrecht 18-7-1751.
9. Philippina, ged. Dordrecht 29-10-1752.
10. Mejuff Hester Crena, j:d: geb Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Pelsebrug geadsisteerd met haer vader David Crena, otr/tr. Dordrecht 14-8/1-9-1767 (geboden Engelsche kerk) de heer Arnold van Poelin, j:m: gebore te Dordrecht woont in de Grotekerksbuurt geass met zijne moeder Mejuffr. Geertruij Groenendael wed Arnold van Poelien.


* * *

BEGRAVEN
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 25-5-1713 Leendert Flamon bij de Groot Kerck
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-12-1718 Magritie Vlamon in den Agestijnekamp.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 23-9-1728 Jenneke Flamon huijsvrou van Pieter Villere voor in de Kromme Elboog; laat kindere naa.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 10-1-1754 Catie Flamon uijt leprooshuijs.

- Pieter Villar, j:m: van Dordrecht woonende in de Raamstraat, molenaar, otr/tr. Dordrecht 13/26-5-1685 Francijntje Ariens, van Dordrecht, wed. van Jacob van den Ringh, woonende in Nieustraat.

* * *

- I. Reijnier Vincoer, j:m: uijt het lant van Limborch woonende op de Nieubruch, lakenwercker, otr. Dordrecht 26-5-1658 (bescheijt gegeven om in de Fransche kerk te trouwen 8/6) Margrietje Jansdr Loaton, j:d: uijt het lant van Limborch woonende in de Cromme Elleboog.
Uit het huwelijk:
1. Joannes, ged. Dordrecht 28-11-1660, volgt II.

II. Johannes/Jan Vin(c)koer, j:m: van Dordrecht wonende tot Leijden, laken-wercker, otr/tr. Dordrecht 20-5/11-6-1685 Pieternella/Petronella van der Elst, j:d: van Dordrecht woonende in de Vriesenstraet, wed van Jan Vinkcour geass met desselfs moeder (1692); zij otr/tr. (2) Dordrecht 22-6/7-7-1692 Bernardus Stam (Tam/Flamma), j:m: van Leijden geassisteerd met Arie van der Spaaij wonende in de Vriesestraet
Uit het huwelijk:
1. Margrieta (Grietje) Vinkour, ged. Dordrecht 3-5-1686, j:d: van Dordrecht woont in de Dwarsgangh geass. met Pieternella van de Elst huijsvr. van Bernardus Tam haer moeder, otr. Dordrecht 8-7-1714 Hendrik Terwe, j:m: van Dordrecht woont in de Dwarsgangh geass. met Tomas Terwe sijn vader.
2. Jannichje, ged. Dordrecht 23-11-1687.
3. Reijnier, ged. Dordrecht 25-8-1690.
4. Jan, ged. Dordrecht 12-9-1691.

Uit het tweede huwelijk van P. van der Elst (http://home.planet.nl/~johndirk/vanderelst/ ):
1. Jacob, ged. Dordrecht 24-5-1693.
2. Johannes, ged. Dordrecht 10-3-1697.
3. Henrica, ged. Dordrecht 12-4-1699.
4. Catharina, ged. Dordrecht 6-12-1700.
5. Barnhardus Volkerdus, ged. Dordrecht 6-8-1703. 
6. Hendrik, ged. Dordrecht 14-2-1706, zn. van Bernard Flamma en P. van der Elst.

- Catharina Johanna Flamman, tr. Hendrik Helfensteijn.
1. Johannes Jacobus Helfensteijn, geb. Delft 16-06-1892

- 11.95 otr. te Dordrecht:
Vlaeminck Adriaan Jansz 17-1-1599.
Vlaeminck Frans Ariensz 16-5-1621.
Vlaeminck Cornelis Jansen 2-2-1614.

- 26-4-1604: Pieter Simonsz., burger en korenkoper te Dordrecht, voor Adriaan Jansz. Vlaming, burger van Dordrecht, bij dode van Anna Adriaansd., diens tante, LRK 136 fo. 355v-357. (OV 1966).
- 24-3-1582: Belast voor Willem Stoop, Willem Ingenpas, Adriaan Hendriksz. de Vlaming en Cornelis van Bleyenburg te Dordrecht met 166 pond op visserij en vogelarij door Daniel van Boetselaar, heer van de Merwede, te lossen 1: 12, LRK 135 fo 262-265~. (OV 1989)

- 1-11-1594: Adriaan de Jonge Vlaming, burger van Dordrecht, bij overdracht door Staas Jacobsz. van Dordrecht, H fo. 49v--50v. 
- 22-2-1596: Bernard Jansz., ordinaris bode van Dordrecht, op sGravenhage, voor Lambert Cornelisz. van s-Hertogenbosch te Dordrecht bij overdracht door Adriaan Willemsz. de Jonge Vlaming, H fo. 51. (OV 1997)

JANNIGJE HENDRICKS
1) otr. Dordrecht 17-3-1669 Hendrick Ansoo(?), lakenwercker, wedn van Leijde endaer woonende met Jannetje Hendrix van Dordrecht, wed van Herme Hendricks,  lakenwercker, woonende in de Vriesstraet (tr. te Leiden).
2) otr. Dordrecht 29-6-1670 Jacob Lucassen, slootmaker, j:m: van Breda met Jenneken Hendricks j:d: van Dordrecht beiden wonende op de Nieuhaven (tr. Dubbeldam 13-7-1670).
3) otr. Dordrecht 27-11-1678 Gerrit Sluymer varendgast j:m: van Oudbeijerland met Jenneke Hendricks j:d: van Dordrecht beide woonende in de Hoge Nieuwstraet (tr. 12/12).

- Lidmaten Lutherse Kerk Dordrecht:
Flamme/Flamen
Antonis Henrich 2-2-1761
Gerrit Jan 12-12-1803
Johan Hendrik 23-12-1739
Johan Ludovicus 3-10-1746
Catarina Elisabeth 1771, 1780, 1783

- I. Anthoon/Antoni Hendrik Flamme, j:m: geboren te "Wetten/Welzen" in 't Vorstendom Waldek, woont op de Groenmarkt met schriftelijk consent van zijn moeder Elizabeth Prok wed Johan Philip Flamme (1772), lidmaat Lutherse Kerk 2-2-1761, wedn geb in 't Vorstendom Waldek woont op de Hoge Nieuwstraat (1783), otr/tr. Dordrecht (1) 29-10/15-11-1772 Willemijna Stok, j:d: geboren te Dordrecht, woont op de Groenmarkt, geassisteerd met haer vader Pieter Stok, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-3-1783 (Willemijna Stok huisvrouw van Antonij Vlammen op den Dwarsgangh/laat kinderen na), otr/tr. (2) Dordrecht 11/28-9-1783 (geboden in de Lutherse kerk) Jannigje van den Berg, j:d: geb. te Dordrecht woont op de Nieuwe Haven en schriftelijk conzent van haar moeder Maike "Hania" wed. Gerrit van den Berg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Philip, ged. Dordrecht (Luthers) 3-10-1773, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 22-1-1781 (het meerderjarig kint van Antoni Flammen in de Vlijshouwstrat, de ouders leven, het kind genaamt Yan met volk daar agter ( out 7 yaer en 4 maanden)).
2. Cornelia, ged. Dordrecht 25-12-1774.
3. Maria Elisabeth, ged. Dordrecht 13-10-1777.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerret Jan, ged. Dordrecht (Luthers) 19-11-1786, lidmaat Lutherse Kerk 12-12-1803, volgt II.

II. Gerrit Jan Flamme, geb. Dordrecht 1787 (43 in 1830), mazelaar (1830), tr. Antonia Baggerman, geb. Dordrecht 1883 (47 in 1830).
Wonende: E539 Hoogt (1830).
Uit het huwelijk:
1. Anthonie Hendrik Flamme, geb. Dordrecht ca 1806, volgt III.
2. Jannegje, ged. Dordrecht 2-8-1808, (1830) dienstbode in de Prinsestraat D117 bij het gezin v.d. Horst/v. Haegen samenmet Maria Klijn (25 jr.).
3. Antonia, ged. Dordrecht 8-9-1810, leeft in 1830.
4. Johannes Baggerman Flamme, geb. Dordrecht 1813, zeeman (1830).
5. Maria Elizabeth, geb. Dordrecht 29-6-1815 (datum akte).
6. Jacoba Maria, geb. Dordrecht 1-9-1817 (datum akte).
7. Gerrit Jan, geb. Dordrecht 27-10-1820 (datum akte).
8. Gerarda Johanna, geb. Dordrecht 23-1-1822 (datum akte).
9. Gerrit Jan, geb. Dordrecht 1826 (4 in 1830).

III. Anthonie Hendrik Flamme, geb. Dordrecht ca 1806 (34 in 1840/23 jr in 1830), schippersknecht (1830), zeepziedersknecht (1840), tr. Geertrui Ponsen, geb. Dordrecht 1796 (44 in 1840).
Kinderen:
1. Gerrit Jan, geb. Dordrecht 1832.
2. Dirkje, geb. Dordrecht 1834.
3. Anthonia, geb. Brouwershaven 1836.

- Jan Hendrik Flamme, geb. ca. 1716, lidmaat Lutherse Kerk 23-12-1739, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 29-4-1800 (Jan Hendrik Flamme in de Vlijshouwersstraet; laet geen kinders na met de lijkkoets bijgestel; 's morgens 10 uuren volk er agter; oud 84 jr verval), tr. Magteltie van Rijsoort, geb. ca. 1713, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 2-4-1799 (Magteltie van Rijsoort huijsvr van Jan Hend. Flamme; laet geen kinder na met de lijkkoets; smorgens ..... in de Vlijshouwersstraet; oud 83 jr verval van kragte).
NB.
- Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Jan Hendrik Flamm
  Datum eed: 30-05-1758
  Beroepsgroep : Klijne Kramers in Zeep
  Opmerkingen : bijde Eed gedaan 30 Meij 1758
  Folio : 20vs (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)
- 10 Weeskamer te Dordrecht 1593-1847 (Stukken betreffende de testamenten van ouders van weeskinderen) inv 1322: Jan Hendrik Flamman en Magteltje van Rijsoord 1799;

- Hendrika Flame, geb. ca. 1769, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-4-1800 (Hendrika Flame huijsvr van Hendrik Lodewijk Luikmeijer op de Hooge Nieustraet; laat kinderen na; oud 31 jr verstooping+kolijk), tr. Hendrik Lodewijk Luikmeijer/Linckmeijer, overl. na 1800.
Kinderen:
1. Christina Regina, ged. (Luthers) Dordrecht 22-7-1792.
2. Maria Elisabeth, ged. (Luthers) Dordrecht 10-10-1795.
3. Henderijetta Louisa, ged. (Luthers) Dordrecht 27-1-1798.


- Hendrik Adams, wedn woond alhier, otr. (onderscheiden gezindten) Dordrecht 4-11-1746, tr. 's-Gravenhage 18-11-1746 Johanna Flaema, j:d: woond in sHage aldaer in otr gegaan.

- I. Jean Flaman, geb. Boulogne, koopman, tr. Loosduinen 3-5-1648 Grietje Schoornenburch, geb. Schiedam.

II. Tobias Flaman/Vlaman, ged. 's Gravenhage 18-4-1660, koperslager, tr. Rotterdam 2-3-1683 Sara (Jansdr) Van Gent, geb. Gorinchem.
Uit het huwelijk:
1. Margrieta, ged Rotterdam 8-8-1684 (get. Jannetje Jans van Gendt, Hilletje Teunis), volgt IIIa.
2. Jan Flaman, ged. Rotterdam 27-10-1688, volgt IIIb.
3. Martijnus Flaman, volgt IIIc.

IIIa. Margrieta Flaman, ged Rotterdam 8-8-1684 (get. Jannetje Jans van Gendt, Hilletje Teunis), jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende Breestraat, otr/tr. Rotterdam 19-04/3-5-1722 Jan van Overraat (Johannes van Overraad), jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Santstraat.
Uit het huwelijk:
1. Gerrett, ged. Rotterdam 24-1-1723 in de Santstraedt (get. Marija van Overraedt, Jacobus Kortebrandt, Kornelia van Dijck).
2. Johannes, ged. Rotterdam 08-02-1725 Kordewagestraat (get. Marija Flaman, Jacobus Kortebrant). 
3. Dirk, ged. Rotterdam 22-4-1726 in de Kordewagestraat (get. Marija Overraat, Adrijaanus Fergielius).
4. Martijntje, ged. Rotterdam 02-01-1729 in de Goudsewagestraat (get. Martijnus Flaman, Maritje Flaman). 

IIIb. Jan Flaman, ged. Rotterdam 27-10-1688, jongeman, wonende Quackensteeg, overl. ald. 29 april 1780, ondertr. 26 april 1716, tr. ald. 12 mei 1716 Anna Geertruij Puts (Puyts), afkomstig van Emmerick, wonende Op Het Stijger.
Uit het huwelijk:
1. Tobias, ged. Rotterdam 7-12-1717 op het Steijger (get. Catarina Heldermans).
2. Sara, ged. Rotterdam 19-12-1719 op de Hoogstraat (get. Anna Lijsabet Puts, Margrita Puts).
3. Johannis, ged. Rotterdam 9-6-1722 achter Klooster in de Vijversteegh (get. Johannis Overraart, Margrieta Vlaman), jongeman afkomstig van Rotterdam, wonende Gietersteegh Achter 't Klooster, otr/tr. Rotterdam 27-04/13-5-1749 Johanna Hollemans, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende ''t Hang.
4. Elijsabett, ged. Rotterdam 25-4-1728 in de Vijversteeg (get. Pieter Franke, Elijsabet Puts, Angenieta Verschuer), volgt IV. 
5. Tobias, ged. Rotterdam 21-12-1730 agter 't Klooster (get. Arnoldus Puts, Jona Puts). 

IIIc. Martijnus (Martinus/Merteijns) Flaman, jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Vrankestraat, otr/tr.  Rotterdam 14/29-03-1717 Cornelia van Dijk, jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende Schrijnwerkersteegh.
Uit het huwelijk:
1. Johannes, ged. Rotterdam 10-05-1718 op de hoek van de Martsteeg (get. Jan Flamman, Maria Flamman).
2. Maria, ged. Rotterdam 15-09-1720 agter 't Clooster (get. Jan Flaman, Maria Flamman).
3. Willemina, ged. Rotterdam 01-11-1731 agter Klooster (get. Adriaan Virgilius, Geertruij Flaman).

IV. Anna Elisabeth Flaman, ged. Rotterdam 25 april 1728, overl. ald. 29 juli 1799., ondertr. 5 mei 1754, tr. ald. 21 mei 1754 Christoffel Regenaer, ged. Rotterdam 6 nov. 1729, overl. ald. 15 okt. 1809.

- Nijs/Denijs Vergelius, otr. Dordrecht 10-9-1690 Geerdina/Dina Cornelisse.
Uit het huwelijk:
1. Adriana, ged. Dordrecht 19-2-1691.
2. Cornelia, ged. Dordrecht 9-4-1692.
3. Barbera, ged. Dordrecht 22-9-1694.
4. Adriaen Viergilius, ged. Dordrecht 1-1-1696(?), jongeman, afkomstig van Dordrecht, wonende Leuwestraat, otr/tr. Rotterdam 12/26-08-1725 Maria Flaman, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Corde Wagestraat.
5. Gerrit, ged. Dordrecht 26-3-1696.
6. Berbera, ged. Dordrecht 7-11-1700.
7. Barbera, ged. Dordrecht 7-11-1702.
8. Gerdina, ged. Dordrecht 2-2-1705.
9. Johanna, ged. Dordrecht 16-5-1706.
10. Cornelis, ged. Dordrecht 29-3-1708.
- Salomon Flaman, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Langelijnstraat, otr/tr. Rotterdam 30-01-1746/06-02-1746 Grietje van Heems, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Langelijnstraat

- I. Abraham Janse Flaman, tr. (1)  Abigail Gillisen de Fruijt, tr. (2) Judick Jansen Lefeber, overl. na 8 september 1726.
II. Sara Flaman, ged. West Souburg 8-7-1691, otr. Koudekerke 21-10-1713, tr. aldaar op 5-11-1713 Jannis Baard, ged. Wissenkerke 7-8-1689, begr. Koudekerke 21-3-1736.

- BEGRAVENEN TE SCHIPLUIDEN
Flaman, Gijsbert, een kind Anna begr. 22-6-1782; (OV 1966)

memorie

11 september 1784 te Middelburg (Z) ondertrouwd

bruidegom     

Anthonij Flaman, wedr., [afkomstig] van Lanois in Champanje

bruid

Maatje van Houten, van St Laurens [(Z)], wed. van Pieter Schonenboom

opmerking

geboden onverhinderd te Breskens 19 en 26 sept., het tweede en derde voorstel tegelijk, met consent van de magistraat;
attest. gegeven naar Middelburg 28 september 1784

- Pieter Joseph Flaman, uit Nance, Soldaat
Gegevens van de vaart
Bestemming: Batavia Schip: Ridderkerk
DASnr 4297 Reisnr.: 5
Inventarisnr.: 14050 Uitvaart: 28-08-1777
Kamer: Delft Aankomst: 04-04-1778

* * *

- I. Willem Lukasse Quack, wedr van Rotterdam woont in 't Tolbrughstraetje, kuijper, overl. na 1696, otr. Dordrecht 1-2-1665, tr. Rotterdam 15-2-1665 Cornelia Jans van der Korpen/Colpen/Kolcke, jd wonen aen de Groote Kerck (1663), woont in de Schuijtemakerstraet (1665), wed. van Maerten Hendricksz (laeckenwercker), overl. na 1696.
NB.
- otr. Dordrecht 29-4-1663 Maerten Hendricksen, laeckenwercker, j:m: woon in de Nieustraet met Cornelia Jans van Colpe, jd wonen aen de Groote Kerck, beijde van Dordrecht (tr. 19-5-1663).
- Willem Lucasse, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Vismarkt, otr. Rotterdam 2/26-12-1657 Geertge Willems, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende keijsersgraft.

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 20-12-1665.
2. Johannes, ged. Dordrecht 20-11-1669.
3. Janneken, ged. Dordrecht 30-8-1671.
4. Johannes, ged. Dordrecht 21-6-1673.
5. Jacobus, ged. Dordrecht 21-6-1676.
6. Lucas, volgt II.

II. Lucas Willemse (Luijkas Quak), overl. voor 1697, tr. Emmerentia Jans(se), van Dordrecht, wonende in de Zaris gangh geass met Cornelia Jans huijsvr van Willem Lucas (1696); zij otr/tr. (2) Dordrecht 23-12-1696/7-1-1696 Pieter Cornelissen van Sticht, j:m: varentgesel wonende buijten de Sluijspoort geass met Lammert Claessen desselfs goede kennis.
Kinderen:
1. Cresia/Lucretia, volgt III.

III. Cresia/Lucretia Lucasse Quack, j:d: van Dordrecht woont in de Saris-gangh geassisteerd met haer moeder, woont bij den Rietdijk geass met Emmerentia Jansse wed Luijkas Quak haer moeder, otr/tr. Dordrecht (1) 23-7/6-8-1713 Antoni Flamen, j:m: van Dordrecht woont ontrent den Rietdijck geassisteerd met Jannighie Hendrix desselfs muij, overl. voor 1722, otr. (2) Dordrecht 16-10-1722 Joris Verleng, j:m: van Dordrecht woont in het Toornstraetje geass. met Maijke Verleng wed Anthonij van der Mast sijn muij en bij mondeling consent van Neeltie Hofdijk wed Joris Verleng zijn moeder, overl. voor  1731, tr. (3) Dordrecht 27-4/14-5-1731 Hendrik Korthals, wedn van Dordrecht woont bij de Kleijne Sluijspoort.
NB.
- http://www.geocities.com/genealogievisser/kmvi.html#358 
Kinderen eerste huwelijk:
1. Maria, ged. Dordrecht 6-3-1715.
2. Margrietje, ged. Dordrecht 25-7-1717.
3. Adrianus, ged. Dordrecht 15-9-1718.

- Willem Jans van der Quack, wedn woonende op Sijmonshaven, otr. Dordrecht 4-11-1691 Aaltien Pieters van Horsten, j:d: wonende in Dordrecht in Wijnstraet.

- Adryanus Willemse de Quack, tr. Aegje Tuenis Spranger.
Kinderen:
1. Willem, ged. Rotterdam 24-10-1688 i.d. Korte Vranckestraet (get. Marijtgen Willems, Maerte Teunisse)

- Teuntje Colpen, j:d: van Dordrecht woonende bij de Wijnbrugh, otr/tr Dordrecht 11-9/2-10-1639 Christoffel Janse, j:m: van Munster, woonende buijten de Vuijlpoort, cleermaecker.

* * *

I. Francois Catteron (Catron/Katron), wedr geboortig van Gorinchem (1708), otr. (1) Dordrecht 2-9-1703 Lijntje Buitendijk, otr/tr. (2) Dordrecht 15/29-7-1708 Catharina van der Donck (Neerdonk), j:d: van Duusburgh wonende ontrent de Pelsebrugh geass. met Elisabeth Kulaarts huijsvr van Andries Mannees desselfs nigt. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Willemijntje, ged. Dordrecht 11-7-1704.
2. Adriaan, ged. Dordrecht 6-9-1705.
Uit het tweede huwelijk:
1. Margarita, ged. Dordrecht 23-6-1710.
2. Catrina, ged. Dordrecht 8-5-1712, volgt IIa. 
3. Antoni, ged. Dordrecht 21-1-1714.
4. Francois, ged. Dordrecht 6-2-1716.
5. Hermannus, ged. Dordrecht 21-11-1717, volgt IIb.
6. Matthijs, ged. Dordrecht 15-12-1720.
7. Margrita, ged. Dordrecht 26-11-1724.

IIa. Catrina Catron, ged. Dordrecht 8-5-1712, tr. Egbert van Westervoort.
Uit het huwelijk:
1. Judick, j:d: van Dordrecht, woont in de Voorstraat op de Munt, hebbende schriftelijk consent van haar moeder Catharina Catron wed van Egbert van Westervoort, otr/tr. Dordrecht 9-4-1763/24-4-1763 Arnoldus van Well, j:m: van Dordrecht, woont in de Gravestraet geassisteerd met zijn vader Evert van Well.  

IIb. Hermanus Catron, j:m: van Dordrecht geassisteerd met Cornelia Verbrugge zijne goede vriendin, otr/tr. Dordrecht 21-11/8-12-1748 Johanna Versteeg, j:d: van Dordrecht en woonen bij het Koningsplijn geass met haren neef Claas van Asch.
Uit het huwelijk:
1. Catrina, ged. Dordrecht 28-1-1750, j:d: van Dordrecht woont op de Voorstraat bij de Pelsebrugh met schriftelijke conzent van haar vader Herme Catron, otr/tr. Dordrecht 3/27-8-1775 Willem Flamman, j:m: woont in de Suikerstraat geass. met zijn moeder Maria van der Ent eerst wed van Anthonij Flaman nu huisvr van Klaas Bol.
2. Francois, ged. Dordrecht 3-5-1752.
3. Francois Jacobus, ged. Dordrecht 17-11-1753.

* * *

- THEVISSEN, Maria Amelia, geboren op 15-05-1857 te Dilsen, dochter van THEVISSEN, Mathijs Hubert en OP 'T EYNDE, Maria Anna.

- I. Robbert/Robbrecht Demster, schoenmaker, wedn van Schotland woonende in 't Stevensloot (1649), otr. (1) Dordrecht 22-3-1643 Roocksken Rijcken, otr/tr. (2) Dordrecht 14-2/2-3-1649 Hester van der Velde, j:d: van Dordrecht wonende in de Kannekoopersbuurt (1649).
Uit het eerste huwelijk:
1. Maijken, ged. Dordrecht 19-1-1644, volgt II.
2. Lijsbet, ged. Dordrecht 16-4-1646.
Uit het tweede huwelijk:
1. Artus, ged. Dordrecht 21-12-1650.
2. Hester, ged. Dordrecht 5-5-1653.

II. Maijken Demster, j:d: van Dordrecht woond in Steegh-over-sloot, otr/tr. Dordrecht 15-10/6-11-1673 Joris Jorisz Verleng(t), j:m: van Dordrecht woond in Tolbrughstreatje aen de Watersijde, huijstimmerman.
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 2-9-1719 Jan Verlengh in de Blauw"kalf".
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-1-1705 Joris Verlengh in de Torestraet
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 8-8-1697 Jooris Verlengh den oude huijstimmerman op den Riedijck.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-5-1726 Jooris Verlengs wed op den Blijenhoeck.

Uit het huwelijk:
1. Joris, ged. Dordrecht 14-5-1674.
2. Roosjen, ged. Dordrecht 26-11-1679.
3. Robbert, ged. Dordrecht 17-4-1678.
4. Maria, ged. Dordrecht 29-1-1681.
5. Roockxe, ged. Dordrecht 29-9-1683.
6. Rochusje, ged. Dordrecht 26-12-1684.
7. Rokes, ged. Dordrecht 5-9-1687.

- Joris Verleng, tr. Neeltje Hofdijk, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-1-1726 (Neeltie Hofdijk wed Joris Verlengh in het "Roote"stratij).
Uit het huwelijk:
1. Johannes, ged. Dordrecht 1-6-1699.
2. Joris, ged. Dordrecht 23-6-1702, otr. Dordrecht 16-10-1722 Cretia Quak.
3. Dames, ged. Dordrecht 6-2-1705.
4. Nicolaes, ged. Dordrecht 17-12-1706.

- Jacob Boter (Bitter/Butter), j:m: van Dordrecht woont in het Toornstraetje geass. met Lijsbet Timmers wed. Jacob Butter zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 19-4/12-5-1726 Catharina van der Masen (Caetje Vermaes), j:d: van Herwaerde woont op de Haven bij schriftelijk en nader mondeling consent van Magchiel van der Masen haer vader.
Uit het huwelijk:
1. Jacob, ged. Dordrecht 15-1-1727.
2. Margrieta, ged. Dordrecht 15-10-1728.
3. Elisabeth, ged. Dordrecht 11-7-1730.
4. Margrita, ged. Dordrecht 20-1-1734.
5. Johanna, ged. Dordrecht 2-1-1736.
6. Catjie, ged. Dordrecht 23-5-1738.
7. Jacoba, ged. Dordrecht 1-2-1741.

- Jacobus Ko(c)k, ged. Dordrecht 17-5-1708, j:m: van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geass. met Geertruij Jacobse wed van Jan Hendrikse Kok zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 27-4-1731/13-5-1731 Geertruy Roobol (Roodtbol), j:d: van Dordrecht woont op den Nieuwendijk geass. met Lijsbet van der Rip wed. van Jan Roobol haer moeder.
Uit het huwelijk:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 2-12-1731.
2. Geertruij, ged. Dordrecht 13-2-1734.
3. Johanna, ged. Dordrecht 29-8-1736.
4. Johannes, ged. Dordrecht 7-2-1739.
5. Johannes, ged. Dordrecht 22-10-1741.
6. Maijke, ged. Dordrecht 7-3-1744.
7. Willemina, ged. Dordrecht 24-11-1748.
8. Lijsbeth, ged. Dordrecht 29-12-1752.

* * *

- Adriaen van der Ent, j:m: woont bij de Beurs geassisteerd met Jan van der Ent desselfs broeder en bij mondeling consent van sijn moeder (1712), wedn van Dordregt woont in den Moorthoek (1718), otr/tr. (1) Dordrecht 22-5/5-6-1712 Jacoba van Rating, j:d: woont bij de Vischbrug geassisteerd met haer moeder, otr/tr. (2) Dordrecht 3/17-7-1718 Helena Weeda, j:d: van Dordrecht woont bij de Lombaerde brugh geassisteerd met Hendrina van Bueren wed. Jan van der Tak haer muij, tr. (3) Geertruy van Dooren.
NB.
- (GENS NOSTRA) 12 december 1730 koopt Adriaan v.d. Ent een blekerij met toebehoren. 4 Jaar later wordt deze weer verkocht door de curatoren van zijn insolvente boedel. Akkoord d.d. 12 december 1750 tussen Geertruy van Dooren wed. Adriaan v.d. Ent Adriaan v.d. Ent Anthony Flamman geh. met Maria v.d. Ent en Hardenburg v.d. Klift geh. met Magheltje v.d. Ent voor kinderen en samen voor 3/4 erfgenaam"
.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elsje, ged. Dordrecht 16-1-1715.
2. Machtilt, ged. Dordrecht 2-2-1717.
3. Machtelt, ged. Dordrecht 11-1-1718.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria, ged. Dordrecht 14-5-1719.
2. Maria, ged. Dordrecht 6-8-1720, j:d: van Dordrecht woond in de Colfstraat geassisteerd met haaren vader Adriaan van der Endt, wonende in de Suijkerstraat (1766), otr/tr. (1) Dordrecht 5/22-3-1744 Antonie Flaman, j:m: van Dordrecht woond in den Heermanshuijsstraat hebben schriftelijk consent van sijne moeder Lucretia Quack huijsvrouw van Hendrik Korthals, overl. voor 1766 otr/tr. (2) Dordrecht 27-11/16-12-1766 Klaas Bolt, j:m: geboren te Kerk Oosten in 't Breemensche met schriftelijk conzent van zijn vader Klaas Bolt, wonende in de Suijkerstraat (1766).
3. Adriaan, ged. Dordrecht 15-3-1722, tr. Dordrecht 26-5-1746 Hadewij Baars, ged. Dordrecht 26-9-1725, dr. van Johannes Baars en Elisabeth Gravendijk.
4. Maghteld, ged. Dordrecht 25-10-1723.
5. Maghtel, ged. Dordrecht 15-10-1724.

- I. Cornelis (VAN DER ENT), geb. ca. 1550, tr.
II. Huych Cornelisz VAN DER ENT, geb. ca. 1575, overl. Dordrecht ca. 1648, tr. Katalina Peters DE HOOCHDR, geb. verm. Antwerpen ca. 1575, dr. van Pieter (de Hooch).
III. Jan Huijgen VAN DER ENT, geb. Dordrecht 1611, ondertr./tr. Dordrecht 25-3/10-4-1635 Janneken Adriaens VAN LEEUWEN, dr. van Adriaen (Van Leeuwen).
IV. Adriaen VAN DER ENT, geb. Dordrecht 12-11-1649, ondertr./tr. Dordrecht 20-4/6-5-1681 Machtelt NEERING, geb. Dordrecht, dr. van Jan Neering en Machteldt Cornelis.
V. Adriaan VAN DER ENT, geb. Dordrecht 18-8-1687, tr. Dordrecht 3-7-1718 Helena WEEDA.
VI. Adriaan VAN DER ENT, geb. Dordrecht 15-3-1722, begr. Dordrecht 28-11-1805, tr. Dordrecht 26-5-1746 Hadewij BAARS, geb. Dordrecht 26-9-1725, dr. van Johannes Baars en Elisabeth Gravendijk.
Kinderen:
1. Elisabeth van der Ent, ged. Dordrecht 31-08-1748, overl 17-01-1805, tr. Dordrecht 24-04-1774 Cornelis Terwe, overl. 13-04-1799.
VII. Jan VAN DER ENT, geb. Dordrecht 1-5-1758, tr. Dordrecht 17-11-1792 Maria VAN GEENHUIJZEN, geb. Amersfoort 16-4-1765, dr. van Wouterus van Geenhuijzen en Alletta van Dalen.
VIII. Hadewij VAN DER ENT, geb./ged. Dordrecht 10/15-3-1794, dr. van Jan van der Ent en Maria van Geenhuijzen.
IX. Johannes Marinus VAN DER ENT, geb. Dordrecht 17-7-1817, arbeider, tr. Hardinxveld 18-3-1846 Ariaantje VAN ZUILEN, geb. Hardinxveld 6-10-1818, overl. Hardinxveld 3-12-1851, dr. van Cornelis van Zuilen en Albertina van Meerkerk.
X. Jacobus VAN DER ENT, geb. Hardinxveld ca. 1849, werkman/houtvlotter, overl. Krimpen a/d Lek 2-7-1912, tr. Nieuw Lekkerland 6-1-1877 Annigje Stuij, geb. Nieuw Lekkerland 15-1-1850, overl. Krimpen a/d IJssel, 20-4-1934, dr. van Arij Aijszn Stuij, werkman/arbeider, en Marrigje Pijl.
XI. Cornelia VAN DER ENT, geb. Krimpen a/d Lek 29-6-1889, overl. Lekkerkerk 22-8-1962, begr. Lekkerkerk, tr. Lekkerkerk 24-10-1912 Adriaan Brand, geb. Krimpen a/d IJssel 13-11-1888, ijzerwerker bij Duijvendijk, overl. Apeldoorn 16-1-1958, begr. Lekkerkerk, zn. van Adriaan Brand, landbouwer, en Annigje Willemina Littel.
 http://httpd.chello.nl/~a.benschop/ent.htm