Francella Sartore (Franscella Sartore, Francelle Sartore)
Brione (Zwitserland), Schiedam, Dordrecht, Eindhoven

I. Paulus Francella (Sartore), geb. Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 12-2-1748, overl. voor 1808, zoon van Bernardus ((Sartoris)) Francella en Jacobina Pedroia, tr. Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 10-11-1778 Maria Catharina Martinetti, geb. Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 2-3-1760, overl. na 1808.
NB.
- gegevens echtpaar Francella-Sciarone: Michael Boers/Wil Sciarone;

Kinderen:
1. Bernardo Francella, geb. Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 26-12-1779, volgt II.
2. Jacobina Francella, doopgetuige (1811), tr. Andreas Consolascio.
3. Petrus Franscella, doopgetuige (1809).


II. Bernardus Franscella Sartore (Bernardo Francella), geb. Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 26-12-1779, overl.Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 8-9-1839, tr. Maria Theresia Bernardina Sciarone [Theresia Saronie Boretto], geb. Brione sopra Minusio (Ticino Zwitserland) 31-3-1790, zonder beroep (1852), wonende Brione (1852), overl. na 1852/voor 1877, dochter van Bernardus Sciarone (Boretto) [doopgetuige 1811] en NN.
NB.
- gegevens echtpaar Francella-Sciarone: Michael Boers/Wil Sciarone;
- huwelijk Schiedam 27-9-1843
 
get. Joannes Antonij Thomas Saroni, 50 j., schoorsteenveger, wonende te Leijden;  [geb. ca. 1793]
  get.  Josephus Theodorus Saroni, 23 jr., winkelbediende, wonende te Leijden;           [geb. ca. 1820]
  oom en neef des contractants.
- Bruidegom Bernardus Saroni   [ idem met Bernardus Sciarone (Boretto) ????????????????? ]
  Bruid Christina Charlotta Es, van
  Plaats Leiden
  Datum trouwen 28-07-1811
  Jorissteeg (DTB Leiden inv. 11 Rooms-Katholieke Huwelijken (1642-1809))

Kinderen:
1. Paulus Cosmos Damianos Franscella.
2. Bernardus Abbundius Petrus Francella Sartore
, geb. Brione (Zwitserland) 21-8-1811, ged. Brione (kerk Sancta Maria van Lauretta) 21-8-1811 (door kapellaan Ignatius Vincentius Romerio vice Parochus; get. Petrus [zoon van voornoemden Bernardus Sciarone] en Jacobina [dochter van bovengenoemden Paulus Francella (Sartore) huisvrouw van Andreas Consolascio]), zoon van Bernardo [zoon van Paulus (Sartoré) Franscella] en Theresia [dochter van Bernardus Sciarone (Boretto)], volgt III.

3. Pietro (Pieter) Francella, geb. Brione (sopra Minusio, Ticino, Zwitserland) 23-07-1822.

III. Bernardus Abbundius Petrus Francella Sartore, geb. Brione (Zwitserland) 21-8-1811, winkelier en schoorsteenveger wonende te Schiedam (1843), parapluimaker wonende te Dordrecht (1852), schoorsteenveger (Dordrecht 1850-60, 1860-90), overl. Dordrecht 20-3-1877 (66 jr.; 20/3 namiddag 5 uur, C 1595 Kolfstraat), tr. (1) Maria Elizabeth Deutz, overl. Schiedam 19-8-1842, tr. (2) Schiedam 27-9-1843 Catharina Dorothea van Reuth, geb. Schiedam 29-5-1821, overl. Schiedam 21-10-1844, dochter van Jacobus Adrianus van Reuth (* Baerle Hertog 7-8-1773) en Maria Ida Margaretha Miessens (* Maastricht 9-2-1783), tr. (3) Schiedam 19-2-1852 Catharina Wille, geb. Schiedam 28-3-1824, vestigt zich te Dordrecht uit Schiedam 14-6-1852, overl. Dordrecht 1-7-1876, dochter van Johannes Hermanus Wille (* 3-2-1797, brandersknecht wonende in het Broersveld (1824), brandersknecht (1852)) en Johanna Vrede(n)bregt (* 17-9-1790).
NB.
- via http://archief.schiedam.nl/   Details van akte: Huwelijk 2.1843.60 d.d. 27-09-1843
  Bruidegom FRANSCELLA SARTORE Bernardus Abbundius Petrus
  Vader Bruidegom SARTORE Bernardo Franscella
  Moeder Bruidegom Boretto Theresia Sciarone
  Bruid Reuth van Catharina Dorothea Schiedam 29-05-1821
  Vader Bruid Reuth van Jacobus Adrianus Baerlehertog 07-08-1773
  Moeder Bruid Miessens Maria Ida Margaretha Maastricht 09-02-1783
- Details van akte: Huwelijk 2.1852.14 d.d. 19-02-1852
  Bruidegom Sartoré Bernardus Abbundius Petrus Franscella Brione (Zwitserland) 21-08-1811
  Vader Bruidegom Sartoré Paulus Bernardo Franscella
  Moeder Bruidegom Boretto Theresia Sciarone
  Bruid Wille Catharina Schiedam 28-03-1824
  Vader Bruid Wille Johannes Hermanus Schiedam 03-02-1797
  Moeder Bruid Vredebregt/Vredenbregt Johanna Schiedam 17-09-1790
- bijlagen Schiedam 1852 [en ook 1843]:
* Extract
uit de bijlangen behoorende tot het Huwelijks Register der stad Schiedam over den Jare Achttien honderd drie en veertig, berustende ter Griffie van de Arrondissements Regtbank te Rotterdam;
Translaat
In het Doop-Register van Brione opper Menusio, wordt het volgende gevonden:
In het jaar des Heeren Achttien honderden Elf den een en twintigsten Augustus.
Ik Ignatius Vincentius Romerio vice Parochus (kappellaan) te Brione opper Menusio, Dictrict Locarno heb gedoopt in de Parochiale Kerk
Sancta Maria van Lauretta te Brione voornoemd, een kind op heden geboren uit het huwelijk van Bernardo, zoon van Paulus (Sartoré) Franscella, en Theresia, dochter van Bernardus Sciarone (Boretto) en aan het welk zijn gegeven de voornamen : Bernardus Abbundius Petrus. De doopgetuigen waren Petrus, zoon van voornoemden Bernardus Sciarone, en Jacobina, dochter van bovengenoemden Paulus Francella (Sartore) huisvrouw van Andreas Consolascio, allen van Brione. Voor woordelijk Extract op Herderlijke Trouw. Namens de Pastoor van Brione opper-Menusio den 19 Augustus 1843.
(geteekend) Mathia Fonti vice Parochus (kapellaan)
Het Plaatselijk Bestuur van genoemde gemeente certificeert de deugdelijkheid van de onderteekening van den Vice Parochus den Heer Mathia Fonti, Brione den 19 Augustus 1843. voor het  gemeente Bestuur.
de Sijndie President (get) Pietro Magetti
Bernardo Consolascio Secretaris, Locarno den Augustus 1843. De Gouvernementscommissaris van het district Locarno Certificeert de echtheid van de handteekening en het zegel van het Gemeente Bestuur van Brione opper-Menusio, de Gouvernements Commissaris (geteekend) Rufia.
de Raad van Staat der Republiek, en het Kanton Ticino, Certificeert de wettigheid der verklaring en van het cachet op de tegenwoordige acte geplaatst van den Commissaris van gezegd District den Heer Bartholomo Rufia Locarno den 20 Augustus 1843. voor de Raad van Staat de President
(Nota) de onderteekeningen van den President en Secretaris zijn onleesbaar.
Voor een eensluidende Vertaling (geteekend) C.F. Meijlan Beeedigd Traducteur te Leijden
Gezien door ons President bij de Arrondissements Regtbank te Leijden voor legalisatie der handteekening van den Heer C.F. Meijlan Beeedigd Traducteur te Leijden
Actum 2 September 1843.
(geteekend) Buijskes Pst.
Geregistreerd twee bladen geen renvopoij te Schiedam den Elfden September 1843 deel 15 blad 11 recto vak ontvangen 0,80 ct met de 38 opcenten f 1,105 (geteekend) ten Sande
Voor extract Conform Afgegeven aan en ten verzoeke van  Bernaruds Abbundius Petrus Franscella (Sartoré) door ons Griffier bij voornoemde Regtbank

- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860, deel 14:2180
  1. Francelle Sartore, Bernardus Abbundius Petrus, 1811 Brione Menusi(?) (Zwitserland), RK, schoorsteenveger, uit Schiedam 14-6-1852, tr.
  2. Wille, Catharina, geb. 1824 Schiedam, uit Schiedam 14-6-1852
  3. Caponelli, Joan Batist 28-1-1828 Solduno (Zwitserland), schoorsteenveger, vestigt zich 1-7-1852 uit Solduno, naar Rotterdam 8-8-1853
  4. Sartore, Therese Marianne Francella, 11-1-1853 Dordrecht
  5. Tagnine(?), Luigi, 1832 Lomeo(?), vestigt zich 29-08-1853, vertrekt naar Italie
  6. Sartore, Johanna Hermina Francella 11-4-1855 Dordrecht
  7. Francelle Sartore, Bernardus Anton 13-4-1857 Dordrecht
  8. Tonini, Guiseppe 1842 Cavergno (Zwitserland), schoorsteenveger, vestigt zich op 21-12-1857
  9. Bodrazjoni, Giovanni Antonio 25-3-1840 Maggio, schoorsteenveger, vestigt zich 29-3-1859
- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 F53
  1. Francella Satore, Bernardus Abondicus P.trus, 31-8-1811 Zwitserland, schoorsteenveger, overl. 20-3-1877, RC, tr.
  2. Wille, Catharina 28-3-1824 Schiedam, overl. 1-7-1876
  3. Francella Satore, Theresia Marianne 11-1-1853 Dordrecht, naar deel 2:32
  4. Francella Satore, Johanna Hermina 11-4-1855 overl 2-10-1881
  5. Francella Satore, Bernardus Antonius 13-4-1857 Dordrecht, overl. 15-3-1876
  6. Francella Satore, Margaretha Dorothea 7-6-1859 Dordrecht, overl. 31-12-1859
  7. Francella Satore, Magdalena Cath.a. 3-6-1861 Dordrecht, overl. 9-8-1863
  8. Francella, Guiseppe Alfredo -NEEF- 11-1-1852 te ?; OPMERKINGEN 21-8-1863 uit Brione (Zwitserland); 11-6-1870 vertr. naar Brione, ambtshalve afgeschreven; teruggekeerd 4 mrt 1871, vertr. 10 dec. 1874
  9. Francella Satore, Johannes Lambertus, zoon, 15-5-1864 Dordrecht
  10. Francella Satore, Bernardus Petrus, zoon, geb. 9-6-1871, vertrekt naar s Hage 5-3-1889
  11. Groenewoud, Maaike, n.v., 16-10-1871 Maasdam, dienstbode, vestigt zich uit sGravendeel 25-11-1886, vertrekt naar sGravendeel 26-5-1888
  12. BLOM Bernardina Christina Maria, vrouw, 9-5-1865 Schiedam, komt van kaart DB 209/12
  13. Francella Satore, Catharina Aletta Bernardina Maria 15-11-1887 overl. 10-7-1889
  14. Francella Satore, Bernardus Petrus, broeder, 9-6-1871, uit sGravenhage 26-7-1889
  15. Francella Satore, Aletta Johanna Maria, dr, 24-6-1889
  Wonende: C1595, C1, Voorstraat 235
- overlijdensakte Dordrecht 22-3-1877 (nr 214); Bernardus Abbundius Petrus Franscella Sartore, 66 jaar, schoorsteenveger, geb. Brioni Canton Tecino in Zwitserland, wonende alhier, wedn van Catharina Wille, zoon van Bernardus Franscella Sartore en van Theresia Saronie (beiden overl.)    + 20/3 namiddag 5 uur, C 1595 Kolfstraat

Het R.K. Kerkhof van 1881 Ochtober te Dordrecht

Met beschrijving van deze Merwe Stad
Wil ik U mijne Vrienden verklaren
De stichting die de Katholijke begraafplaats bevat
Dat is nu bijna twaalf jaren
Want 1881 was schier voltooid
Ochtober bracht regen en wind
Toen werden daar bloemen en tranen gestrooid
Door maagden en menige Vrind
Rozen en linten versierde 't lijk
Gebeden aan den Schepper hier boven
Voer Heer! Franscella's dochter naar 't eeuwige rijk
Gedoogd zij U daar ook zal loven
En zij is de eerste die hier rust in 't stof
Met haar ziel, zullen steunen betrouwen
Te juichen een Jubel aan Heiligen lof
En Maria en Jezus aanschouwen.
 
Dordrecht 22 Julij 1893 D.J. Schrauwen Jr
bron: SAD 150-972

Kinderen derde huwelijk:
1. Therese Marianne Francella Sartore, geb. Dordrecht 11-1-1853, naar deel 2:32 (1860-1890), volgt IVa.
2. Johanna Hermina Francella Sartore, geb. Dordrecht 11-4-1855, overl. Dordrecht 2-10-1881, begr. Dordrecht oktober 1881 (de eerste begravene op de RK begraafplaats aan de Reeweg Oost).
3. Bernardus Anton(ius) Francella Sartore, geb. Dordrecht 13-4-1857, overl. Dordrecht 15-3-1876.
4. Margaretha Dorothea Francella Satore, geb. Dordrecht 7-6-1859, overl. Dordrecht 31-12-1859.
5. Magdalena Catharina Francella Satore, geb. Dordrecht 3-6-1861, overl. Dordrecht 9-8-1863.
6. Johannes Lambertus Francella Satore, geb. Dordrecht 15-5-1864, volgt IVb.
7. Bernardus Petrus Francella Satore, geb. Dordrecht  9-6-1871, vertrekt naar s Hage 5-3-1889, uit 's-Gravenhage 26-7-1889, vertrekt 24-8-1891 naar Den Bosch.

IVa. Therese Marianne Francella Sartore, geb. Dordrecht 11-1-1853, tr. Nicolaas Ansems, geb. Dongen 14-1-1843, winkelier, wedn. van Geertruida Broens (1837-1865).
NB.
- Adresboek 1883 (cd-rom):
  Francella Sartore & Co, firma, parapl.maker, C1, Voorstraat
  Francella Sartore, T.M., id, C1, id
- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890, deel 2:32
  1. ANSEMS, Nicolaas 14-1-1843 Dongen, winkelier, tr.
  2. BROENS, Geertruida 11-10-1837 Dordrecht, overl. 18-2-1865.
  3-10. .......(kinderen Ansems ca geb 1862-1870, bijna allemaal overl tussen 1863-1882)
  11. Franscella Sartore, Therese Marianne, vrouw, 11-1-1853 Dordrecht
  12. ANSEMS, Catharina Wilhelmina Sophia Maria 30-3-1885 Dordrecht
  13. Arends Catharina Maria Antonia, n.v. [niet verwant], 29-1-1861 Amsterdam, winkeljuffr.
  Wonende: D9, C137, C533, Voorstraat 68

Kinderen:
1. Catharina Wilhelmina Sophia Maria Ansems, geb. Dordrecht 30-3-1885.

Kinderen Ansems-Broens.:
1. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
2. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
3. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
4. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
5. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
6. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
7. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.
8. NN Ansems, geb. Dordrecht, overl. Dordrecht.

IVb. Johannes Lambertus Francella Satore, geb. Dordrecht 15-5-1864, paraplumaker, biscuitbakker, pensionhouder (1930), overl. Dordrecht 19-8-1930, tr. Schiedam 26-8-1886 Bernardina Christina Maria Blom, geb. Schiedam 9-5-1865, komt van kaart DB 209/12 (Dordrecht 1860-90), overl. Eindhoven 14-1-1934, dochter van Johannes Bernardus Blom en Aletta Kalkman.
NB.
- Adresboek 1883 (cd-rom):
  Francella Sartore & Co, firma, parapl.maker, C1, Voorstraat
  Francella Sartore, T.M., id, C1, id
- Adresboek 1930: Francella Sartore, J.L., Binnen Kalkhaven *39, pensionh.
- Details van akte: Huwelijk 2.1886.98 d.d. 26-08-1886
  Bruidegom FRANSCELLA SARTORE Johannes Lambertus Dordrecht 15-05-1864
  Vader Bruidegom FRANSCELLA SARTORE Bernardus Abbundius Petrus
  Moeder Bruidegom WILLE Catharina Schiedam 28-03-1824
  Bruid BLOM Bernardina Christina Maria Schiedam 09-05-1865
  Vader Bruid BLOM Johannes Bernardus Schiedam 25-06-1834
  Moeder Bruid KALKMAN Aletta Schiedam 20-02-1832
  [bron http://archief.schiedam.nl/]
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 F131
  1. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 15-5-1864 Dordrecht, paraplumaker, tr.
  2. Blom, Bernardina Christina Maria 9-5-1865 Schiedam
  3. Franscella Sartore, Alletta Johannes Maria 24-6-1889 Dordrecht
  4. Franscella Sartore, Bernardus Petrus, BROEDER, 9-6-1871, vertrekt 24-8-1891 naar Den Bosch.
  5.............. (inwonende)
  6. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 24-2-1891 Dordrecht
  7-12.............. (inwonenden)
  Wonende: Voorstraat 235, Wijnstraat 65rood, Schrijversstraat 65rd, Vest 9rood
  Nrs 1-2-3-4-6 3-11-1898 naar Luik (niet vertr. zie folio 130)
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 F130
  1. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 15-5-1864 Dordrecht, paraplumaker, tr.
  2. Blom, Bernardina Christina Maria 9-5-1865 Schiedam
  3. Franscella Sartore, Alletta Johannes Maria 24-6-1889 Dordrecht
  4. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 24-2-1891 Dordrecht
  5. Molendijk, Willem, n.v., 29-6-1868 Dubbeldam
  Wonende: Vest 9rood
  komen van kaart D299, vertrekken 27-12-1889 naar Dubbeldam (niet vertrokken)
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 F130
  1. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 15-5-1864 Dordrecht, parapluimaker, biscuitbakker, tr.
  2. Blom, Bernardina Christina Maria 9-5-1865 Schiedam
  3. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 24-2-1891 Dordrecht, slotemaker
  4. Franscella Sartore, Alletta Johannes Maria 24-6-1889 Dordrecht
  5. Hartmans, Adam, - , 30-10-1881 Fijnaart, student P+F
  6. Molenaar, Troppe Hendriks, -, 28-6-1868
  7-12............. (inwonenden)
  Wonende: Krommedijk 50
  Nrs 1-2-3-4 komen 1-1-1903 uit Dubbeldam.
- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 2e serie
  1. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 15-5-1864 Dordrecht, biscuitbakker, zonder, O.R., + 19-8-1930
  2. Blom, Bernardina Christina Maria 9-5-1865 Schiedam overl. 14-1-1934 te Eindhoven
  3. Franscella Sartore, Johannes Lambertus 24-2-1891 Dordrecht, slotenmaker, electricien, 20-11-1923 naar Eindhoven (Varenstraat)
  Wonende: Krommedijk 50, 40, Komatistraat 62 (vanaf 13-7-1921), Gen. v.d. Heijdenstraat 32 (vanaf 25-2-1925), Bn Kalkhaven 39 rood hoog (vanaf 11-7-1927), Gr. Kerksbuurt 11/13 (vanaf 27-5-1932).
Kinderen:
1. Catharina Aletta Bernardina Maria Francella Satore, geb. Dordrecht 15-11-1887, overl. Dordrecht 10-7-1889.
2. Aletta Johanna Maria Francella Satore, geb. Dordrecht 24-6-1889, volgt Va.
3. Johannes Lambertus Francella Satore, geb. Dordrecht 24-2-1891, slotenmaker, electricien, dd. 20-11-1923 naar Eindhoven (Varenstraat), volgt Vb.

Va. Aletta Johanna Maria Francella Satore, geb. Dordrecht 24-6-1889, tr. Dordrecht 7-2-1912 Bartholomeus Antonius Josephus Deenen, geb. Pannerden 26-8-1875, broodfabr., zoon van Antonius Josephus Deenen en Hendrina Christina Hendriks.
Wonende: Dordrecht, Arnhem (1912-).
NB.
- Huwelijksakten Dordrecht 1912 Huwelijksakte
  Aktenummer 23 Aktedatum 07-02-1912
  Bruidegom Batholomeus Antonius Josephus Deenen
  Bruid Aletta Johanna Maria Franscella Santore
  Vader bruidegom Antonius Josephus Deenen / Moeder bruidegom Hendrina Christina Hendriks
  Vader bruid Johannes Lambertus Franscella Santore / Moeder bruid Bernardina Christina Maria Blom
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 183
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 D148:
1.
Deenen, Bartholomeus Antonius Josephus 26-8-1875 Pannerden, broodbakker (h), tr. 7-2-1912
2. Franscella Sartore, Aletta Johanan Maria, 24-7-1889 Dordrecht
Vertrekken 2-10-1912 naar Arnhem.
- huwelijk 7-2-1912
Bartholomeus Antonius Josephus Deenen, 38, geb. Pannerden, broodfabr., wonende te Dordrecht, zoon van Antonius Josephus (overl.) en Hendrina Christina Hendriks (wonende te Gennip)
Aletta Johanan Maria Franscella Sartore, 22, geb en won alhier, dochter van Joh Lamb parapluiemaker en B.C.M. Blom
(get. o.a. Ludovicus Bern. Maria Deenen, 42, hoofdonderwijzer te Bergen op Zoom, broeder / W.A. Deenen, 48 jr, onderwijzer te Dordrecht)

- Bron: Archief Gelderland BS Zevenaar - huwelijk Nummer: 8 Datum: 25-04-1906
  Hendrik Christiaan Casper Deenen, Pannerden x Maria Magdalena Blom, Schiedam
  Vader man: Antonius Josephus Deenen / Moeder man: Hendrina Christina Hendriks
  Vader vrouw: Johannes Bernardus Blom / Moeder vrouw: Aletta Kalkman
  Nadere informatie bruidegom: 28 jaar.; bruid: 37 jaar.

- adresboek 1930: Deenen, Echtg. W.J., Voorstraat 124
- adresboek 1930: Deenen, W.A., Kon. Wilhelminastraat 35, onderw.
- adresboek 1938: Deenen, Wed. W.A., Transvaalstraat *30
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 Persoon in bevolkingsregister
  Aletta Hendrina Maria Deenen Zie Echtg. Goethem, F. W. van
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht /  Inventarisnummer 737-810
- Schip : Poelau Bras,  Schip van : Batavia  /  Schip naar : Amsterdam
  Info : van Batavia naar Amsterdam, 21 dezer (Juli) van Sabang vertrokken
  Krant : Vaderland 24-7-1938, editie 0, blad 12
             Goethem-Deenen mevr. A.H. van === Genua/Amsterdam
             Goethem mej. L.T. van === Genua/Amsterdam
             Goethem W.F. van === Genua/Amsterdam
- Goethem F.W. van                Ophir                            Rotterdam Ned.-Indië 1916
  Goethem en fam. F.W. van  Johan de Witt              Batavia Amsterdam 1922
  Goethem F.W. van               Johan de Witt              Amsterdam Batavia 1923
  Goethem fam. F.W. van       Pieter Cornelisz Hooft Batavia Amsterdam 1929
  Goethem fam. F.W. v.          Insulinde                       Rotterdam Batavia 1930
  Goethem F.W. van               Dempo                           Batavia Rotterdam 1938
  Goethem fam. F.W. van       Poelau Laut                  Amsterdam Java 1939


Vb. Johannes Lambertus Francella Satore, geb. Dordrecht 24-2-1891, tr. Dordrecht 7-5-1924 Margaretha Jamin, dochter van Petrus Jacobus Jamin en Cornelia Schouten.
Wonende: Dordrecht (-1924), Eindhoven Varenstraat (20-11-1923 tot 6-8-1924), Eindhoven Leostraat 98 (7-5-1924 tot 22-02-1935), Eindhoven (8-3-1932 -), Leostraat 98 (vanaf 22-2-1935).
NB
- gegevens Eindhoven (o.a. adressen, kinderen): Michael Boers;
- Huwelijksakten Dordrecht 1924 Huwelijksakte
  Aktenummer 140 Aktedatum 07-05-1924
  Bruidegom Johannes Lambertus Franscella Sartore
  Bruid Margaretha Jamin
  Vader bruidegom Johannes Lambertus Franscella Sartore / Moeder bruidegom Bernardina Christina Maria Blom
  Vader bruid Petrus Jacobus Jamin / Moeder bruid Cornelia Schouten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 195
Kinderen:
1. Bernardina Cornelia Christina (Diny) Francella Sartore, geb. Eindhoven 26-3-1925, overl. 11-7-1991, tr. Harry van Osch.
2. Johanna Lambertha Bernardina (Jo(ke)) Franscella Sartore, geb. Eindhoven 18-12-1931, tr(?). Nico Klaver, overl. Eindhoven 8-6-2005.

losse gegevens

- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860, deel 4:219
B Gravenstraat 185
1. Vogin, Henrij Joseph 1818 London (NH) docent aan het gymnasium, tr.
2. Francella, Maria Clasina Antoinette 1815 Middelburg
3. Vogin, Elisabeth 1845 Middelburg
4. Vogin, Emilie Louisa 1847 Goes
5. Vogin, Henry Francis 26-2-1856 Kampen

- I. Joannis Maria Francella, tr. Maria Catharina Forchetti.
II. Petrus Bernardus Thomas Francella, geb. Brione (Zwitserland) 22-12-1783, schoorsteenveger (1816, 1865), tr. (1) Anna Biondino, tr. (2) Middelburg 26-9-1816 Regina Jacoba Dervaux, geb. Middelburg 29-8-1792, dienstbode, dochter van Antoni Dervaux en Helena Herman (dagloonster).
III. Joseph Francella, geb. Middelburg ca. 1832 (33 in 1865), schoorsteenveger, overl. Middelburg 31-1-1888, tr. Middelburg 2-8-1865 Neeltje van Kooten, geb. Middelburg  (28 in 1865), naaister, dochter van Jacobus van Kooten (sleper) en Theresia Stein.

(c) Dordrecht oktober 2006