DE GEUS
's-Gravendeel (Hoekse Waard)

(Uit: "1593 's-Gravendeel 1993: Uit de geschiedenis van 't dorp aan de kil")

rond 1600 zijn er zeker al vier "(de) Geus" in de Hoekse Waard met de voornaam Cornelis, zonder direct aantoonbare verwantschap

I Cornelis Jansen (de) Geus, geb ca 1595, pacht land in Nieuw Bonaventura onder Puttershoek, lidm. te Maasdam 1620-1639, heemraad in 1622, diaken 1635, ovl ca 1654, zn van Jan Cornelisse en Grietge Cornelis (hertr ca 1620 Dirk Jans van der Wier), tr (1) Maasdam 21-11-1621 Emmeken Fleuris (Molenaer), j:d: van maasdam, ovl voor 1632, dr van Fleuris Huyghe (Molenaer) en Ploentge Andriesse Timmerman, tr (2) Maasdam 1632 Grietghen Wijngaerde, j:d: van Maasdam, geb Maasdam ca 1600, ovl voor 11-4-1654, dr van Wijngaert Bastiaens en Trijntge Gijssen.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jan, dp ca 1622, ovl 1648, tr Leentie Jans
b. Arie, dp maasdam 26-1-1626 (get Cornelis Cornelisse en Grietgen Heyndericxs)
c. Fleuris, dp Maasdam 25-12-1629, volgt II.a
Uit het tweede huwelijk:
d. Wijngaert, geb Maasdam ca 1635, volgt II.b
e. Bastiaen, dp Maasdam 22-6-1636, woont in 1668 te Mijnsherenland
f. Emmigje, ovl Mijnsherenland 1720, tr (1) Pieter Ariens Steen, tr (2) Mijnsherenland 27-7-1680 Teunis Cornelisse Heer
g. Trijntge, overl. Maasdam 4-7-1698, tr (1) Pieter Leenderts Drogendijk, tr. (2) Maasdam 10-11-1680 Dirk Gerrits Soethuysen, j:m: van Kaamen, ovl Maasdam 18-10-1709
h. Marigjen, tr. Maasdam 18-5-1662 Pieter Ariens Ketelaar, j:m: van Tertholen, schepen en heemraad van Mijnsherenland

II.a Fleuris Cornelisse (de) Geus, ged. Maasdam 25-12-1629, overl. 's-Gravendeel 9-11-1681, verkoopt huis in de Korte Kerkstraat in 1658, in 1680 een arme arbeider wonend in de Korte of Lange Kerkstraat, tr. voor 5-9-1657 Maria Andriesse Timmerman, dr. van Andries Cornelisse en NN.
Uit het huwelijk:
a. Cornelia, 1714 lidm in Bevershoek, tr ca 1690 Maarten Cornelisse Mookhoek, overl. tussen 17-5 en 17-8-1698, zoon van Cornelis Ariens, 'de veerman' en Annegie Maartens Goutsweert
b. Emmetje, begr. 's-Gravendeel 13-8-1728, 1706 lidm in de Kerkstraat, 1714 'Achter de kerk', tr. voor 1700 Philip Jans Kaim (Verkay), overl. tussen 1706 (lidmaat in de Kerkstraat) en 1714
c. Andries, geb. 's-Gravendeel 1660/1665, volgt III.
d. Leentje, begr. 's-Gravendeel 17-3-1750, tr. (1) aang 's-Gravendeel 9-10-1711 (f 6,-) Adriaan Tierens, 'luitenant op 't wachthuis in de Kille', overl. (aang) 's-Gravendeel 4-5-1726 (f 6,-), tr. (2) aang. 's-Gravendeel 4-3-1728 Leendert Corsse van Roon, overl. (aang) 's-Gravendeel 17-4-1733 (f 6,-)
e. Arjaantje, begr. 's-Gravendeel 31-5-1723, lidm. Strijen 1722, wonend in de Mookhoek.

II.b Wijngaert Geus, geb. Maasdam ca 1635, overl. Maasdam 20-8-1712, 1668 diaken, 1675 ouderling en 1678 stadhouder te Maasdam, overl. Maasdam 20-8-1712, tr (1) ca 1650 Jacquelina Ariens Wesenhagen, dp Maasdam 30-12-1629, ovl Maasdam 29-5-1678, dr van Arie Willems en IJfje Jans, tr (2) Maasdam 30-10-1678 Arjaantje Jans Multum, j:d: van Papendrecht, ovl Maasdam 29-2-1712.
Uit het eerste huwelijk:
a.Cornelis Wijngaarden Geus, ged. Maasdam 4-6-1687, tr. Maasdam 23-5-1677 Maria Commersen Block, geb ca 1652, overl. Maasdam 16-1-1680.
Uit het huwelijk:
    1. Catalyntje Cornelis Geus, dp Maasdam 19-12-1679, tr. Maasdam 26-8-1696 Maarten Ariens Ridderkerk, ged. Maasdam 11-11-1668
b. Willem Wijngaarden Geus, geb Maasdam 1658, overl. 10-10-1726 Maasdam, tr. Maasdam 12-11-1689 Adriaantje Dirksje van der Wier, dp Maasdam 7-6-1665, dr van Dirk Jans van der Wier en Neeltje Hendricks Spies. Uit het huwelijk:
    1. Cornelis Willems Geus, dp Maasdam 17-12-1690
    2. Jaquelina Geus, dp Maasdam 5-10-1692
    3. Dirck Willems Geus, dp Maasdam 13-3-1695
    4. Neeltje Willems Geus, dp Maasdam 11-8-1696
    5. Ariaantje Willems Geus, dp Maasdam 23-2-1698
    6. Wijngaart Geus, dp Maasdam 8-8-1700, ovl Maasdam 9-9-1726
    7. Arie Willems Geus, dp Westmaas 17-4-1702
    8. Pleuntje Willems Geus, dp Maasdam 3-8-1704
    9. Neeltje Willems Geus, dp Maasdam 28-11-1706
    10. Jan Willems Geus, dp Maasdam 26-4-1709

III Andries Fleurisse de Geus, geb 's-Gravendeel ca 1660/1665, ovl voor 19-7-1720, tr (aang) 's-Gravendeel 20-9-1697 (f 3,-) Bastiaantje Willems Verkerk, geb 's-Gravendeel ca 1673, begr 's-Gravendeel 12-7-1740, dr van Willem Pieters en Jaapje Ariens Mookhoek, hertr Claes Pieters van 't Hof.
Uit het huwelijk:
a. Ary, geb 's-Gravendeel ca 1698, volgt IV
b. Jaapje, geb 's-Gravendeel ca 1700, begr 's-Gravendeel 28-4-1773, tr ca 1722 Reyn Ariens Verdonk, geb verm 's-Gravendeel 1695, begr 's-Gravendeel 20-2-1771, zn van Ary Reyne en Aagje Spruyt
c. Willem, geb 's-Gravendeel ca 1700, begr 's-Gravendeel 22-8-1753, testament 17-5-1751, tr (1) Lijntje Willems Elant, geb 's-Gravendeel ca 1705, begr 's-Gravendeel 17-5-1738, dr van Willem Teunisse en Lijntje Jans Burger, tr (2) ca 1745 Maria Hendriks Mol, geb 's-Gravendeel ca 1720, begr 's-Gravendeel 11-9-1786, dr van Hendrik Ariens en Ariaantje Jacobs de Man
Uit het huwelijk:
    1. ?Andries Willemsz de Geus, geb 's Gravendeel, tr 3 juni 1759 Ariaantje Ariens Levering
d. Maria, geb 's-Gravendeel ca 1705, tr Dubbeldam 24-2-1726 Jan Jans Booy, dp Dubbeldam 29-3-1705 zn van Jan Jans en Ariaantje Jorisdr Meijboom

IV Ary Andriesse de Geus, geb 's-Gravendeel ca 1700, begr 's-Gravendeel 6-5-1741, tr 's-Gravendeel ca 1730 Anna Pieters Visser, geb 's-Gravendeel ca 1700, begr 's-Gravendeel 28-11-1764, dr van Pieter Stoffels en Bastiaantje Jorisse Leerambacht.
Uit het huwelijk:
a. Andries, geb 's-Gravendeel ca 1730, volgt V
b. Bastiaantje, geb 's-Gravendeel ca 1730, lidm 1-4-1751
c. Pieter, geb 's-Gravendeel ca 1730, 1764 met gezin naar Dubbeldam, lidm 20-3-1751 aan de Buytendijk, tr Dubbeldam 9-9-1759 Geertruyt Andriesse Munter, dp Dubbeldam 5-4-1739, dr van Andries Bastiaans en Marytje Ariens Hoogendijk
d. Maria, geb 's-Gravendeel ca 1735, ovl (aang) Dubbeldam 29-11-1776, tr Pieter Hendriks van Heeren, ovl (aang) Dubbeldam 24-9-1796, in 1764 naar Dubbeldam

V Andries Aryense de Geus, geb 's-Gravendeel ca 1730, begr 's-Gravendeel 13-3-1803, tr 's-Gravendeel ca 1770 Martyntje Heymans Vermaas, geb 's-Gravendeel ca 1740, begr 's-Gravendeel 21-1-1809, dr van Heyman Maartens en Neeltje Mookhoek
Uit het huwelijk:
a. Ary, geb 's-Gravendeel 1770, volgt VI
b. Neeltje, geb 's-Gravendeel 1775, ovl 's-Gravendeel 17-4-1816, huw aang 's-Gravendeel 12-4-1805 Laurens Jooste Wildeman, geb 's-Gravendeel 11-1-1771, ovl 's-Gravendeel 22-4-1824, arbeider, wonend Bevershoek, zn van Joost Ariens en Willemijntje Laurens de Groot
c. Anna, geb 's-Gravendeel 7-4-1778, ovl 's-Gravendeel 9-3-1831, tr 's-Gravendeel 31-8-1814 Aart Stam, geb 's-Gravendeel 5-4-1776, ovl 's-Gravendeel 25-1-1853, arbeider, zn van Jan Teunisse en Pieternella Fleuris Kleinjan. Uit het huwelijk:
    1. Pieternella Stam
    2. Martijntje Stam
d. Hendriksje, geb 's-Gravendeel 18-6-1780, ovl 's-Gravendeel 19-4-1831, tr (1) aang 's-Gravendeel 14-7-1810 Harmen teunisse Visser, geb 's-Gravendeel 30-12-1772, ovl 's-Gravendeel 17-10-1818, arbeider, woont Langestraat, zn van Teunis en Bastiaantje Barendrecht, tr (2) 's-Gravendeel 3-5-1821 Philippus van Hulst, dp Vianen 30-10-1777, ovl 's-Gravendeel 3-12-1854, kleermaker, zn van Philippus en Yda Swanenburg

VI Ary Andriesse de Geus, geb 's-Gravendeel ca 1770, ovl 's-Gravendeel 10-10-1810, tr (aang) 's-Gravendeel 9-11-1798 Jaapje Andriesse Verdonk, geb 's-Gravendeel 1774, ovl 's-Gravendeel 23-11-1840, dr van Andries en Lijntje Visser
Uit het huwelijk:
a. Andries, geb 's-Gravendeel 12-5-1799, volgt VII

VII Andries Aruszn de Geus, geb 's-Gravendeel 12-5-1799, ovl 's-Gravendeel 26-1-1871, bouwman woont Langestraat B 40/42, tr 's-Gravendeel 18-3-1824 Francina van Harthals, geb 's-Gravendeel 11-5-1801, ovl 's-Gravendeel 9-12-1871, dr van Jan en Marigje Dorst.
Uit het huwelijk:
a. Marigje, geb 's-Gravendeel 25-9-1825, ovl 's-Gravendeel 17-12-1883, tr 's-Gravendeel 19-4-1850 Korstiaan Aardoom, geb 's-Gravendeel 23-8-1823, ovl 's-Gravendeel 7-12-1886, arbeider, woont Renooishoek A142, zn van Leendert en Neeltje den Boer
b. Jaapje, geb 's-Gravendeel 24-3-1828, ovl 's-Gravendeel 1-1-1908, tr 's-Gravendeel 4-5-1860 Arie van der Feest, geb 's-Gravendeel 17-3-1827, ovl 's-Gravendeel 13-2-1912, vlasboer woont Renooishoek A162, zn van Jan en Willemijntje Roos
c. Anna, geb 's-Gravendeel 15-1-1830, ovl 's-Gravendeel 24-7-1909, tr 's-Gravendeel 16-11-1860 Arie van Ham, geb 's-Gravendeel 2-4-1814, ovl 's-Gravendeel 21-1-1903, bouwman, woont de Wacht C10, zn van Arie en Lijsje den Hartog
d. Lijntje, geb 's-Gravendeel 3-2-1832, ovl 's-Gravendeel 22-8-1925, woont Lange Kerkstraat B20, ongehuwd
e. Arie, geb 's-Gravendeel 9-2-1834, ovl 's-Gravendeel 30-4-1914, eerst vlasboer woont Molendijk en later arbeider woont aan de havendijk, tr 's-Gravendeel 17-5-1861 Aagje Naaktgeboren, geb 's-Gravendeel 19-1-1839, ovl 's-Gravendeel 21-2-1926, dr van Jacob en Lena Mol
f. Jan Abraham, geb 's-Gravendeel 21-10-1839, volgt VIII
g. Neeltje, geb 's-Gravendeel 1-9-1841, ovl 's-Gravendeel 18-4-1909, woont Lange kerkstraat B20, ongehuwd

VIII Jan Abraham de Geus, geb 's-Gravendeel 21-10-1839, ovl 's-Gravendeel 18-5-1925, woont Lange kerkstraat B112, tr Strijen 21-4-1875 Maria Steehouwer, geb Strijen 3-9-1848, ovl 's-Gravendeel 23-1-1921, dr van Cornelis en Maaike Voordendag.
Uit het huwelijk:
a. Andries, geb 's-Gravendeel 21-11-1878, ovl loosduinen 8-9-1931, onderwijzer te Delft en Voorburg, hoofd van een school te Fijnaart, Gendringen en loosduinen, woont Emmastraat 94 Loosduinen, tr Wamel (Geld.) 20-8-1908 Adelberta Antonetta Schouten, geb Exmorra, gem Wonseradeel 29-3-1877, ovl Loosduinen 10-2-1923, dr van Adelbert Antonie en Ariska Hendrika Cornelia Janssen
b. Cornelis, geb 's-Gravendeel 1-5-1880, ovl 's-Gravendeel 2-12-1937, landbouwer, woont Kerkstraat 19, tr Numansdorp 2-12-1926 Johanna Bos, geb Numansdorp 19-6-1894, ovl 's-Gravendeel 19-10-1961, dr van Klaas en Elizabeth Kooiman
Uit het huwelijk:
    1. Jan Abraham, geb 's-Gravendeel 18-2-1928, veehouder Californie, Canada
    2. Klaas, geb 's-Gravendeel 4-8-1929
    3. Andries, geb 's-Gravendeel 27-9-1930
    4. Adrianus, geb 's-Gravendeel 6-8-1932
    5. Maria Elizabeth, geb 's-Gravendeel 16-4-195, ongehuwd, woont Utrecht
c. Francina, geb 's-Gravendeel 15-11-1881, ovl Dordrecht 16-11-1970, tr 's-Gravendeel 30-4-1904 Cornelis Schouten, geb 's-Gravendeel 11-12-1880, ovl Dordrecht 1-2-1944,landbouwer, woont Strijensedijk 121, zn van Matthijs en Barbera van Eeren
d. Maaike, geb 's-Gravendeel 14-9-1883, ovl 's-Gravendeel 26-9-1976, tr 's-Gravendeel 4-12-1915 Gerrit de Man, geb 's-Gravendeel 10-6-1874, ovl 's-Gravendeel 16-2-1949, vlasboer, woont Langestraat 17, zn van Leendert en Geertje Dalm
e. Arie, geb 's-Gravendeel 31-1-1885, ovl 's-Gravendeel 17-11-1970, vlasser, Kerkstraat 21, tr Fijnaart 12-6-1913 Lydia Leentje van Doorn, geb Fijnaart 17-3-1885, ovl Dordrecht 8-10-1956, dr van Arie en Clara van bezooyen
f. Elizabeth, geb 's-Gravendeel 17-7-1886, ovl Bakersfield (Calif) 11-1-1968, tr 's-Gravendeel 14-9-1911 Cornelis Slikker, geb Haarlemmermeer 21-2-1885, ovl bakersfield 28-4-1967, veehouder bij Hanford, later te Bakersfield, zn van Willem en Cornelisje Benjamin
g. Abraham, geb 's-Gravendeel 29-10-1890, eerst veehouder, ;ater employe Shell Oil Comp, ovl Artesia (Calif) 14-5-1967, tr Long Beach (Calif) 5-10-1925 Dirkje van Katwijk, geb Schiedam 27-7-1895, ovl Artesia 30-9-1964, dr van Leendert en Catharina Paardenkooper 

LOSSE GEGEVENS

- Andries Willemsz de Geus, geb 's Gravendeel, tr 3 juni 1759 Ariaantje Ariens Levering
- Neeltje Jans de Geus, verm geb Mijnsheerenland, tr ca 1695 met Anthonie Claase Jungerius (geb Almkerk?).
Haar vader kan niet Jan Jansz de Geus uit Oud-Beijerland/ Mijnsheerenland zijn, maar misschien wel een kleindochter van een van diens beide ooms Cornelis of Pieter (zijn vader is Jan Cornelisz DE GEUS, overl. Mijnsheerenland voor 12-2-1627, tr. Sebastiaentge Jan Adriaens TROOST, overl. Mijnsheerenland ca. 1626.)
- Leentje Langendoen, dp Oostvoorne 12-2-1696, tr. Jacob Jacobsz de Geus
- Cornelis Wijngaarden Geus, tr Maria Kommersen Block
a. Lijntje, tr Maarten Ariens Reijerkerk
- VAN DER FLIER, Cornelis, c. Willemstad 30-8-1739, m. (2) there 20-4-1788 Adriana Willems de Geus, m. (3) there 16-3-1790 Maria Evegaards, m. (1) there13-4-1778 35 VAN GENT, Grietje, c. Willemstad 2-11-1749
- BLAAK, Pieter Huijgen, b. St. Anthonyspolder (ZH) ca 1640, m. (2) Numansdorp 27-3-1678 Mayke Bastiaens, m. (3) there 14-6-1682 Teuntje Joosten, m. (4) there 2-5-1688 Bastiaantje Pieters de Geus, m. (1) Lijsbeth Jans
- Willem Hoogstad, c. Heinenoord 28-8-1758, flaxfarmer, aangeslagen voor 9 gulden 1 stuiver Zuidland 1814, d. Zuidland 7-3-1823, m. there 22-12-1782 Jannetje de Vries, c. Zuidland 6-12-1750, d. there 11-12-1833, m. (1) Zuidland 12-5-1771 Cornelis Maertens de Geus
- I Jan de Geus, c. Maasdam 1-2-1722, with indemnity from Maasdam to 's Gravendeel 29-1-1750, confession there 16-4-1759, bd. there 28-9-1810, m. c1750 Leentje Ariens van Dietum, bd. 's Gravendeel 27-4-1789
a. Machieltje de Geus, b. 's Gravendeel 1760, shopkeeper, d. Puttershoek 9-7-1837, m. there 1-4-1791 Arij den Boer, c. Strijen 7-9-1755, labourer, d. there 19-6-1825