GOIJARTS
Dordrecht, Rotterdam, Zevenbergen, 's- Hertogenbosch

I. Wilhelmus Goijarts, tr. Elisebeth Smeijers.
Uit het huwelijk:
1. Joannes, ged. (RK) Budel 2-11-1764 (get. Wilhelmus Goijarts, Allegondis Tijssen in plaats van Helena Sneijers, Joannes Baptista Goijarts), volgt II.


II.
Joannes Baptista Goijarts, geb/ged. Budel 2/2-11-1764, medicine doctor, President der Provinciale geneeskundige commissie van Noord-Brabant, Lid van de Raad van 's-Hertogenbosch en Arts aldaar,  overl. 's-Hertogenbosch 6-1-1835, otr. (1) 's-Hertogenbosch 1-5-1789, tr. Rosmalen 17-5-1789 Antonia Pe(e)senacker, geb. 's Hertogenbosch 11-2-1767, overl. 's Hertogenbosch 28-8-1807, tr. (2) Heusden nov. 1809 Rosa Barbara de Horion, geb. Hasselt (B) 21-7-1763, dr. van Antoine Guillaume de Horion en Marie H. Doyen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Willem (Joannes Wilhelmus), volgt IIIa.
2. Matheus Josephus, volgt IIIb.

IIIb. Jan Willem Goijarts (Joannes Wilhelmus), geb. 's-Hertogenbosch 27-6-1790, Heel en Vroedmeester, Regent Rooms Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch 1823-1843, overl. 's-Hertogenbosch 23-3-1843 , tr. Uden 11-6-1821 Colletta Maria Johanna van den Grootenakker (Grootenacker), ged. (RK) Helmond 21-10-1791 (get. Henricus Martinus Vloers, Petronilla Daniels), overl. 's-Hertogenbosch 13-1-1848, dr. van Joannes Andreas van den Grootenacker en Joanna Maria Vloers.
Wonende: No. 22 Wijk E Kerkstraat 18 te 's-Hertogenbosch (1822):  Goyarts, Johannes Wilhelmus, Heel en vroedmeester, 32, Rooms Den Bosch, 3.
NB.
- I. Johannus Grootenacker, geb. en wonende te Helmond, tr. Helmond (rk) 1-3-1711 (get. Dno van de Sande/Henrica Bakels) Anna Hickspoors, geb. Deurssen, wonende Helmond.
1. Joannes Theodorus van den Grootenacker, ged. Helmond (rk) 17-04-1713 (get. Wilhelmus Hickspoors/Anna Hickspoors).
2. Wilhelma Maria, ged. Helmond (rk) 18-06-1717 (get. Johannes van Ravesteijn, Maria Anna de Grootenacker).
3. Johanna Agnes, ged. Helmond (rk) 5-11-1715 (get. Marcus Hickspoors/Maria Anna van den Grootenacker).
II. Joannes Theodorus van den Grootenacker, verm. ged. Helmond (rk) 17-04-1713 (get. Wilhelmus Hickspoors/Anna Hickspoors), overl. Helmond 1760, tr. (RK) Bakel en Milheeze 26-5-1748 (get. Anna Schey/Isabella Maria van den Heuvel) Joann Scheij, begr. Helmond 4-2-1785 (Johanna weduwe van Theodorus van den Grootenacker). Kinderen:
1. Joannes, ged. (RK) Helmond 5-12-1749 (get. Henricus Scheij/Anna van Grootenacker), zoon van Theodorus van Grootenacker en Joanna Scheij.
2. Joannes, ged. (RK) Helmond 10-1-1751 (get. Henricus Scheij/Anna van Grootenacker), zoon van Theodorus van Grootenacker en Joanna Scheij.
3. Henricus, ged. (RK) Helmond 13-1-1752 (get. Joannes Scheij, Maria Anna Grootenacker).
4. Anna Maria, ged. (RK) Helmond 13-12-1753 (get. Nicolaus Scheij/Wilhelma Maria van den Grootenacker), dochter van Theodorus Grootenacker en Joanna Scheij.
5. Joannes Andreas van den Grootenakker/Grootenacker, ged. (RK) Helmond 8-1-1755 (get. Andreas van den Grootenacker/ Isabella Maria van den Heuvel).
6. Joanna Elisabeth, ged. (RK) Helmond 14-7-1756 (get. Antonius Scheij/Anna Scheij), dochter van NN van den Grootenacker en Joanna Scheij.
7. Petronella Aldegondis, ged. (RK) Helmond 18-4-1760 (get. Henricus Scheij/Joanna Scheij), dochter van NN van den Grootenacker en Joanna Scheij.
III. Joannes Andreas van den Grootenakker/Grootenacker, ged. (RK) Helmond 8-1-1755 (get. Andreas van den Grootenacker/ Isabella Maria van den Heuvel), wonende Helmond (1788), otr/tr. Helmond 12/27-4-1788 (get. Henricus Leemans, Joannes Swinkels) Joanna Maria Vloers, geb. Antwerpen, wonende Turnhout (1788), weduwe van Johannes Franciscus Peters. 
Kinderen:
1. Regina, ged. Helmond (rk) 04-05-1789 (get. Martinus Fredericus Vloers, Petronilla Aldegundis van den Grootenacker).
2. Ferdinandus Gerardus Joa., ged. Helmond (rk) 20-07-1790 (get. Gerardus Rajmakers, Maria Potteau ipv Margarita Verbakel), zoon van Joannes Theodorus van den Grootenacker en Joanna Maria Vloers.
3. Coleta Maria Joanna, ged. Helmond (rk) 21-10-1791 (get. Henricus Martinus Vloers, Petronilla Daniels).
4. Anna Cecilia Maria, ged. Helmond (rk) 27-03-1793 (get. Adrianus Vloers, Anna Cecilia Vloers).

Uit dit huwelijk:
1.
Joannes Baptist Antonius, geb. 's-Hertogenbosch 27-2-1823, volgt IV.
2. Rosa Maria Huberta.
3. Sophia Maria, geb. 's-Hertogenbosch 31-3-1827. 
4. Eugenia Josephina Maria, geb. 's-Hertogenbosch 22-12-1828. 
5. Franciscus Josephus, geb. 's-Hertogenbosch 17-3-1830 te 
6. Willem  Lodewijk, geb. 's-Hertogenbosch 7-4-1832, overl. 's-Hertogenbosch 14-8-1832.  
7. Antonius Joannes Hubertus, geb. 's-Hertogenbosch 26-7-1844, overl. 's-Hertogenbosch op 25-8-1844.

IIIb. Matheus Josephus Goijarts, geb. 1798 te ????, Commissionair in effecten, overl. 's-Hertogenbosch 22-12-1847, tr. Margarita Maria Kool.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Wilhelmina Maria, geb. 's-Hertogenbosch 14-6-1844.

IV. Joannes Baptista Antonius Goijarts, geb. 's-Hertogenbosch 27-2-1823, medisch doctor, Huisarts te Zevenbergen van af 1850, overl. Zevenbergen 23-1-1868, tr. Steenbergen 25-2-1851 Maria Isabella Constantia van Swieten, geb. 's-Hertogenbosch 4-11-1823, overl. Zevenbergen 31-10-1907 (84 jr./namiddag 2 uur/aktenr. 137), dr. van Henricus Johannes van Swieten en Isabella Maria Anna Heeren.
Kinderen:
1. Joannes Henricus Rosalie, geb. Zevenbergen 17-2-1852.
2.
Franciscus Eugenius Gertrudis, geb. Zevenbergen 25-1-1854, volgt Va.
3. Maria Coletta Aloysia, geb. Zevenbergen 27-8-1855.
4. Isabella Henrica Sophia, geb. Zevenbergen 22-1-1858.
5. Virginia Eugenia Ludovica, geb. Zevenbergen 18-11-1859.
6. Rosalia Barbara Ludovia, geb. Zevenbergen 26-12-1861.
7. Eugenia Henrica, geb. Zevenbergen 1-4-1863.
8.
Eduard Felix Maria Goijarts, geb. Zevenbergen 3-3-1866, volgt Vb.

Va. Franciscus Eugenius Gertrudis Goijarts, geb. Zevenbergen 25-1-1854, handelaar in ruwe suiker te Roosendaal, overl. Roosendaal 27-10-1925, begr. aldaar (71 jaar oud), tr. Steenbergen 5-2-1878 Henriette Francisca Laanen (Laane), geb. Steenbergen 17-5-1852, overl. Breda 20-8-1932, dochter van Antony Adriaan Laanen en Wilhelmina Petronella Boudier.

Vb. Eduard Felix Maria Goijarts, geb. Zevenbergen 3-3-1866, boekhouder (1894), kantoorbediende, RK, overl. Rotterdam 24-1-1927, tr. Zevenbergen 31-1-1894 (aktenr. 4) Antonia Martina Zom, geb. Zevenbergen 27-1-1867, dr. van Pieter Zom (overl. Zevenbergen 23-5-1880) en Paulina van der Veken (geb. Zevenbergen 23-11-1837/Koffiehuishoudster).
Inwonend: Paulina Zom, geboren van der Veken, geb. 23-11-1837 Zevenbergen, weduwe, schoonmoeder van Eduard.
Wonende: Zevenbergen, Rotterdam (vanaf : 25-05-1916).

- Antonius Petrus Zom (Frater Maria Lebuinus), geb. Zevenbergen 8-11-1868, bevolkingsregister Goirle (pagina: 2, deel: 26+Pagina: 3, deel: 256+Pagina: 3858, deel: 267), overl. Tilburg 17-10-1939.

- Cornelius Zom (Frater Maria Theodosius), geb. Zevenbergen 5-11-1834, overl. Tilburg 27-1-1909.

-
NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken
Nummer : 110
Naam : Paulina Johanna Isabella Goijarts
Geboren : 18-3-1896 te Zevenbergen
Woonplaats : Zevenbergen
Examenplaats en -jaar : Breda 1913
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Aanmerkingen :
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 932

Kinderen:
1. Joannes Libuinis Antonius Goijarts, geb. Zevenbergen 15-11-1894, vertrekt naar Dordrecht op 7-11-1911, is in Rotterdam op 8-4-1914 ingeschreven vanuit Dordrecht, op 19-12-1917 vertrekt hij naar de gezinskaart (GK) van zijn vader, vertrekt op 17-1-1922 naar ís-Gravenhage (Malakkastraat 6), op 9-5-1927 vanuit 's-Gravenhage weer terug naar Rotterdam, volg VI.
2. Paulina Johanna Isabella Goijarts, geb. Zevenbergen 18-3-1896, akte bewkaamheid nuttige handwerken (1913), tr. 16-8-1923 Cornelis de Zeeuw.
3. Isabella Maria Antonia Goijarts, geb. Zevenbergen 15-12-1899, overl. ald. 27-3-1900.

VI. Joannes Lebuinis Antonius Goijarts, geb. Zevenbergen 15-11-1894, geloof: RK, hulptelegrafist, kolenhandelaar, tr. 3-11-1922 Helena Johanna Engelman, geb. Rotterdam 7-3-1895, vestigt zich te Rotterdam vanuit ís-Gravenhage op 9-5-1927.
Kinderen:
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. Joannes Baptista Goijarts, geb. Rotterdam 8-3-1932, volgt VII.
8. 
9. 
10. 


VII. Joannes Baptista Goijarts (Jan), geb. Rotterdam 8-3-1932, overl. Dordrecht 7-6-1995, tr. (1) Rotterdam 4-12-1957 Cornelia Antonia Wiegmans, geb. Rotterdam 14-9-1935, overl. Rotterdam 3-9-1973, dochter van Franciscus Josephus Wiegmans en Pieternella Antonia Dissel, tr. (2) ......
Uit eerste huwelijk van J.B. Goijarts:
1. 
2. 
3. 
4. 
Uit het tweede huwelijk:
1. 
2. 

LOSSE FEITEN

- Henricus Goijarts, tr. Joanna Catharina Jansen.
1. Joannes Mathias, ged. (RK) Budel 29-09-1779 (get. Joannes Mathias Lipsen, Gertrudis van Tiel).
2. Maria Gertrudis, ged. (RK) Budel 3-3-1781 (get. Theodorus Koekhofs, Maria Catharina Huvenaers).

- Jacobus van Eijk, tr. Joanna Maria Bruinen.
1. Joannes, ged. (RK) Budel 10-04-1784 (get.  Joannes Goijarts, Sibilla Jansen).

- Joannis Goija(e)rts, tr. Catharina van Eijk.
1. Maria Helena, ged. (RK) Budel 25-1-1785 (get. Ludovicus van Eijk, Gertrudis van Tiel).
2. Wilhelmus, ged. (RK) Budel 11-9-1783 (get. Jacobus van Eijk, Elisabeth Smeijers).

- Inv.351 blz.8 JOANNES, GOIJARTS * 12-12-1841 te DEN BOSCH (RAVENSTEIN Klapper, bevolkingsregister 1860-1870).

- I. Antonius Zom, geb. Zevenbergen 4-3-1806, verwer, tr. Cornelia van Hoof(t), geb. Zevenbergen 13-12-1804.
Kinderen:
1. Pieter, geb. Zevenbergen 18-8-1832, volgt II.
2. Johanna, geb. Zevenbergen 27-5-1837, tr. Zevenbergen 4-5-18..
3. Bernardus, geb. Zevenbergen 21-7-1839, verwer, vertrekt op 7-1-1864 naar Brussel, terug in Zevenbergen, tr. Zevenbergen 13-2-18...
4. Pieternella, geb. Zevenbergen 21-7-1844, vertrekt op 3-7-1868 naar Zwaluwe.
5. Johannes Jacobus, geb. Zevenbergen 26-6-1843, tr. Zevenbergen 9-5-18..

II. Pieter Zom, geb. Zevenbergen 18-8-1832, verwer, overl. Zevenbergen 23-5-1880, tr. Paulina van der Veken, geb. Zevenbergen 23-11-1837, koffiehuishoudster.
Kinderen:
1. Antonia Martina, geb. Zevenbergen 27-1-1867, tr.
Zevenbergen 31-1-1894 Eduard Felix Maria Goijarts, geb. Zevenbergen 3-3-1866, boekhouder (1894), kantoorbediende, RK, overl. Rotterdam 24-1-1927.
2. Antonius Petrus, geb. Zevenbergen 6-11-1868.

- I. Paulus van der Veken, geb. Riel, meerderjarig j.m., arbeider (1837), otr/tr. Standdaardbuiten 13/28-11-1802 Johanna van Oosterhout, geb. Standdaardbuiten, j:d:, particuliere (1837).
Kinderen:
1. Antonia, ged. Standdaardbuiten (RK) 20-5-1803.
2. Antonius, ged. Standdaardbuiten (RK) 22-2-1808.
3. Pieter, ged. Standdaardbuiten (RK) 30-8-1805, volgt II.

II. Pieter van der Veken, geb. Standaardbuiten 30-8-1805, arbeider (1837), landbouwer, tr. (1) Zevenbergen 8-1-1836 (aktenr. 5) Martina Mast, geb. Zevenbergen 8-9-1803, dagloonster (1837), dr. van Gerardus Mast (overl. 23-4-1828) en Dingena Thiele (overl. 17-12-1807), tr. (2) Zevenbergen 18-4-1844 Antonia Maria van Breugel, geb. Standaardbuiten 17-5-1810.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Gerardus, geb. Zevenbergen 7-11-1839.
2. Johanna, geb. Zevenbergen 19-1-1841, overl. ald. 10-10-1867.
3. Dingena, geb. Zevenbergen 23-4-1842.
4. Thomas, geb. Zevenbergen 18-1-1845, vertrekt naar Standdaardbuiten.
5. Martijna, geb. Zevenbergen 4-4-1847, tr. 15-7-18..
6. Antonius, geb. Zevenbergen 16-6-1849.
7. Paulina, geb. Zevenbergen 23-11-1837, tr. 26-8-18.. Pieter Zom, geb. Zevenbergen 18-8-1832, verwer, overl. Zevenbergen 23-5-1880.