de Greef(f)
Drimmelen, Lage./Hoge Zwaluwe, Maassluis, Dordrecht, Den Haag/Amsterdam

I. Michiel, tr. NN
NB
- Giel Machiels de Jongh, tr. Anneke Harmanus.
Kinderen:
1. Tijsse, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 17-3-1675.
- Giel Machiels, tr. Neeltie Aerts/Aerde.
Kinderen:
1. Jenneke, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 11-5-1670, dochter van Michiel Michiels en Neeltie Aerde.
2. Jannetie, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 8-1-1673, dochter van Giel Michiels en Neeltie Aerde.
3. Aert, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 5-9-1677.

Kinderen:
1. Ariaentie, geb voor ca 1671, volgt IIa.
2. Bastiaen, geb Drimmelen voor 1678, volgt IIb.

** GENERATIE 2 **

IIa. Ariaentie Giele de Greef/Graaf (Ariaentie Michiels, Ariaentie Machiels), geb. voor ca 1671, tr. Leendert Dingemans Rollof (Leendert Roelof, Leendert Dinghmans), geb. voor ca 1671.
Kinderen:
1. Dinghman, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 25-3-1691 (get. -), zoon van Leendert Rollof en Ariaentie Giele de Greef..
2. Dinghman, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 11-5-1692 (get. Pieter Cornelis, Roelof Bastiaen Machiels, Jenneke Cornelis Roelof).
3. Michiel, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 12-9-1694 (get. Bastiaen Michiels de Greef, Bastiaentie Adriaens Loofkint).
4. Jannetie, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 23-9-1696 (get. Jannetie Adriaens Hulshout, Adriaen Adriaens Hulshout).
5. Cornelis, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 23-11-1698 (get. Bastiaen Michiels de Graef, Aeltie Michiels de Graef).
6. Adriaen, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 27-2-1701 (get. Bastiaen Giele de Graaf, Aeltie Giele de Graaf).

IIb. Bastiaen Chiele de Greef(f) (Bastiaen Michiels de Graef/Graaf), geb voor 1678, j.m. geboortigh en woonaghtigh tot Drimmel, begr. Drimmelen/Standhazen (impost) 29-7-1726 (een acte pro deo gegeven aan Hermen Corsten overt begraven van Bastiaen Gielen de Greeff op Dimmelen overleden dus Nihil), otr. Drimmelen 16-5-1698 (impost 3-0-0), otr. Hooge en Lage Zwaluwe 08-06-1698, tr. Hooge Zwaluwe Jannetje Adriaans Hulsthout, j.d. woonende in de Lage Swaluw, overl. na 1737.
NB
- Adriaan Adriaens Hulshout, tr. Cornelia Cornelis.
Kinderen:
1. Adriaen, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 22-5-1684.
- Bruidegom Bastiaan Giele de Graaf
Bruid Janneke Adriaans Hulshout
Soort registratie trouwakte, Religie NG, Plaats huwelijk Hooge en Lage zwaluwe
Datum huwelijk 08-06-1698, Plaats Hooge en Lage Zwaluwe
Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB), Periode 1695-1772
Bevat Nederduits Gereformeerd trouwboek 1695-1772
Toegangsnummer 8060, Inventarisnummer 4
- [16 Drimmelen en Standhazen - register van ontvangst impost op trouwen en begraven 1695-1748]
den 16 Meij 1698 Ontfangen van Bastiaen Gielen de Greef, woonende tot Drimmelen toekomen Bruijdegom met Jannetijen Hulshout, bruijt woonende op de Swaluwe kompt wegens den Bruijdegom 3:0:0.
- 8 junij 1698 Bastiaan Giele de Graaf,. j.m. geboortigh en woonaghtigh tot Drimmel met
Jannetie Adriaans Hulshout j.d. woonende in de lage swaluw
sijn na dat soo hier als tot Drimmel 3 Sondaghse voorstellingen onverhindert hadden gehadt, in de kercke van de Hoge Swaluwe in den houwelijse staat bevestigt.
- Maijcke Adriaens Hulshout, tr. Dirk Franse van Diest/Diesem
Kinderen:
1. Frans, ged. Hoge en Lage Zwaluw 8-2-1699 (get. Fijtie Adriaens).
2. Cornelia, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 1-1-1702 (get. Jacobus Jans Rens, Jannetie Adriaen Hulshout);
- begr. Drimmelen/Standhazen 21 7ber 1712 een acte pro deo gegeven aen Bastiaen Gielen de Greeff omme te begraven Bastiaentie Ariens de Greeff tot Drimmelen overleden dus Nihil; (tot hier in de staat gebracht)
Kinderen:
1. Bastiaentie de Greeff, ged. Zwaluwe, volgt IIIa.
2. Cornelis de Greef, geb. Drimmelen, volgt IIIb.
3. NN, begr. Drimmelen (impost begraven) 30-8-1701 (Een acte pro deo gegeven aen Bastiaen Gielen om te begraven sijn kint dus nihil).
4. Mighiel de Greef, ged. Made en Drimmelen 26-2-1708 (get. Aaltje Mighielsz), zoon van Bastiaan Mighiels de Greef en Jannigje Hulshout. 
5. Anna de Greef, ged. Made en Drimmelen 16-11-1710 (get. Bastiaantje Prs), zoon van Bastiaan Gielen de Greef en Jannigje Hulshout, volgt IIIc.
6. Adriaan de Greef, ged. Made en Drimmelen 23-7-1713 (get. Maeijken Theunis), zoon van Bastiaan Gielen de Greef en Janneken Adrs Hulshout.
7. Aaltje de Greef, ged. Made en Drimmelen 1-3-1716 (get. Aaltje Gielen de Greef), dochter van Bastiaan Gielen de Greef en Jannigje Adrs Hulshout, volgt IIId.
8. Jannigje de Greeff, ged. Made en Drimmelen 27-9-1722 (get. Bastiaantje de Greeff), begr. Drimmelen/Standhazen (impost) 10-11-1722 (een acte pro deo gegeven aen Bastiaen Giele de Greeff om te begraven sijn kint genaempt Janneke tot Drimmelen overleden dus Nihil), dochter van Bastiaan de Greeff en Jannigje Hulshout.
9. Janneken de Greeff, ged. Made en Drimmelen 30-4-1724 (get. Bastiaantie Bastiaans de Greeff), dochter van Bastiaan Gielen de Greeff en Janneken Adrs Hulshout, begr. Drimmelen/Standhazen (impost) 13-2-1725 (een acte gegeven pro deo aan Bastiaen Gielen de Greeff wegens sijn dochtertje genaamt Janneke van de Greeff als gehoorende onder de onvermogende dus hier Nihil).

** GENERATIE 3 **

IIIa. Bastiaentie de Greeff, geb. ca 1698/1708, jongedogter vande Swaluwe woont bij het Groothooft volgens schriftelijk consent van Jannetje Hulsthout wed Bastiaen Chiele de Greeff haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-2-1786 (Bastiaantje de Greef wed: van Pieter Paff ten Huijze van Jacobus van Dalen op 't Bagijnhof, laat kinderen na, beste graft (A. de Vogel)), otr Dordrecht 9-5-1737 (tr 26 mei 1737 door Do. Verster) Pieter Paff(Paf), ged. Dordrecht 22-7-1711, jongman van Dordregt woont bij de Nieuwekerk geassisteert met Grietje van Oormondt wed Jan Paff zijn moeder, overl. voor febr 1786.
NB
- Johannes Paf, tr. Grietje van Oormondt (Grietie van Apemon/Noremont/Eurmont)
Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 22-7-1711.
2. Aart & Magdaleentie, ged. Dordrecht 15-4-1714.
3. Ariaantie, ged. Dordrecht 5-12-1719.
- otr Dordrecht 9-5-1737
Pieter Paff jongman van Dordregt woont bij de Nieuwekek geassisteert met Grietje van Oormondt wed Jan Paff zijn moeder
+ Bastiaentie de Greeff, jongedogter vande Swaluwe woont bij het Groothooft volgens schriftelijk consent van Jannetje Hulsthout wed Bastiaen Chiele de Greeff haer moeder (tr 26 mei 1737 door Do. Verster)
- [10.37 weesboek folio 168] Is ter wees-camere geexhibeert 't Testament van Pieter Paff en Bastiaantje de Greeff gepasseert voor den Notaris Jan van der Star residerende binnen Dordrecht, in dato den 8 Aug 1769 waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlijk is gesecludeert, en dat tot voogdesse is aangestelt Bastiaan de Greef procuratie gepasseert voor Not L. v.d. Horst in dato 1 Maart 1785, Ik ondergeschreeven verklaard de bovenstaande voogdije aan te neemen B. de Greef;
- [10.37 weesboek folio 188] Is ter wees-camere geexhibeert 't Testament van Pieter Paf en Bastiaantje de Greeff gepasseert voor den Notaris Jan van der Star residerende binnen Dordrecht, in dato den 3 Aug 1769 waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlijk is gesecludeert, ook is geexhibeert tot aanstelling van Executeurs en zijn tot Executeurs aangestelt en gesuvrageerd Cornelis Vos en Bastiaan de Greef  volgens acte in dato 7 Januarij 1785 gepasseert voor den Notaris L. van der Horst mede met Seclusie;
- [20.84.2 Leendert v.d. Horst] ona 1159/1160 (1785) Bastiaantje de Greef wed Pieter Paff, procuratie no 55
- [20.84.2 Leendert v.d. Horst] ona 1161 (jan-mei 1786) inventaris boedel Bastiaantje de Greef wed Pieter Paff, procuratie no 74;
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 11-5-1738.
2. Bastiaen, ged. Dordrecht 13-3-1743.
3. Margrieta, ged. Dordrecht 6-2-1745.
4. Bastiaen, ged. Dordrecht 3-5-1747.

IIIb. Cornelis de Greef, geb. Drimmelen 1698/1708, weduwnaar wijlen Maria Ketelaer geboortig van Drimmelen (1755), eed gedaan bij procuratie door B. Buiteweg 25 Februari 1789, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 19-11-1790 (in 't Manhuijs, laat kinderen na, met ordinaire koetsen), tr. (1) Maria Ketelaer, otr/tr. (2) Maassluis 23-3-1755/1-4-1755, tr. (2) Drimmelen 6-4-1755 Theodora Magdalena Hes (Magdalena Dorothea Hes), geb. Saxen Eisenach voor ca 1735, overl. Maassluis voor 1837.
NB.
- Cornelis de Greef en Magdalena Dorothea Hes (17-87 v 13-4-1755)(G4-21)
  6-79 11-7-1756 Jannetje
  6-89v 22-12-1758 Bastiaan
[http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat683242]
- (boek 17-87) 23-3-1755 Cornelis de Greef van Drimmelen, weduwnaar van Maria Ketelaar, met Magdalena Dorothea Hes, j.d. van Saxen Eijsenach woonende op de Haven (tr 13 april 1755)
[http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat678276]
- Johann Godvried SEIDEL, tr. Anna Maria Seidel
Kinderen:
1. Wilhelmina, ged. Leeuwarden 28-7-1737  [Getuige: Johann Ludewig Hess Opm.: De tweede getuige is Ette Margaretha Hes]
2. Johann Willem, ged. Leeuwarden 7-1-1748 [Getuige: Lodewig Hess]
- Coenraad Krener, tr. Henrica Kraeners
Kinderen:
1. Jacomina, ged. Leeuwarden 14-1-1748 [Getuige: Lodewig Hess Opm.: De tweede getuige is Ette Margaretha Hes]
- I. Johan Ludwich Hess, geb. Grünstadt bij Worms, kleermakersgezel, admissie tot poorter is aangeteekend (1739), overl voor 1757, tr. Leeuwarden 11-10-1727 Ette Margrethe Adrians (Ester Margaretha Smits), naar Gouda 25-7-1757.
NB
* Admissies voor (tijdelijke) vestiging, 1727 - 1792 Gouda 1757
  inhoud van Leeuwarden met akte 25-7-1757. Weduwe van Lodewijk Hes. 1757 aug. 10. (ac80 inv.nr. 245/36v)
  naam Ester Margaretha Smits /   plaatsnaam Gouda
Kinderen:
1. Christoph Anthon HESS, ged. Leeuwarden 5-9-1728 [Getuige: Christ. Anthon Muller].
2. Jacob HESS, ged. Leeuwarden 4-3-1731 [Getuige: Joachim Tollenaar].
3. Joachim HESS, ged. Leeuwarden 28-9-1732 [Getuige: Joachim Tollnaar], volgt II.
4. Hendrik Harman HESS, geb/ged. Leeuwarden 13-10-1735/11-12-1735  [Getuige: Adam Lentz], (orgel)winkel in Gouda (overgenomen door Johann Caspar Friederichs (Wickrath 1762-1825)), overl. 1794, begr. Gouda, tr. Margaretha Fek/Tek, begr. Gouda na 1794.
II. Joachim HESS, ged. Leeuwarden 28-9-1732 [Getuige: Joachim Tollnaar], afkomstig van Gouda/organist en klokkenist te Gouda, tr. (1) Tietjerksteradeel, Hardegarijp 7-4-1754 (met attestatie naar Rijperkerk) Christina Frederica Muller, afkomstig van Leeuwarden, otr/tr. (2) Rotterdam 26-10/24-11-1759 Katharina Schouten, jongedochter wonend: Rotterdam.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Margaretha. ged. Gouda (Lutherse gemeente) 21-03-1755 (get. Margaretha Hes)
Kinderen tweede huwelijk:
1. Lodewijk, ged. Gouda 22-1-1769 (Lutherse gemeente), zoon van Joachim Hess en Catharina Schouten.
2. Jurrianus, ged. Gouda 30-08-1772 (Lutherse gemeente), zoon van Joachim Hess en Catharina Schouten.
- Joachim Hess, tr. Hedwich Suntström
NB.
* Johannes van Eegen, tr.  Johanna Groothuysen [Johannes, ged. Gouda  (Lutherse gemeente) 5-1-1792 (get. Joachim Hess; Hedwich Sundström vrouw van Joachim Hess)]
Kinderen:
1. Maria Magdalena, geb/ged. Gouda 04/07-03-1794 (get. Agnes Papeschkin; Anna Ephens; Henderik Hermanus Hess; Margaretha Fek vrouw van Henderik Hermanus Hess)
- Bruidegom Joachim Hess weduwnaar van , van Gouda , wonend: Gouda
  Bruid Katharina Schouten , jongedochter , wonend: Rotterdam
  Plaats Rotterdam / Datum trouwen 14-11-1759 Datum ondertrouw 26-10-1759
  Opmerkingen Sij hier 6 gld, hij te Gouda. is attestatie van
  Bron DTB Rotterdam Stadstrouw , index nummer 030
- impost Drimmelen/Standhazen 21-11-1722 ontfangen van Leendert vander Sluijs jonkman wonende tot Drimmelen toekomende bruijdegom met Maria KETELAER jonge dochter toekomende bruijt wonende op de Made, dus voor den Bruijdegom 3-0-0;
- [doop trouwboek Drimmelen nr 9] Den 6 April 1755 en vervolgens hebben bij ons hare drie huwelijkse voorstellingen onderhinderlijk gehadt op vertoonde attestatie van gedane ondertrouw te Maassluis den 28 Maart 1755
Cornelis de Greeff weduwnaar wijlen Maria Ketelaer geboortig van Drimmelen
Magdalena Dorothea Hes, j.d. van Saxsen Eijsenack wonende te MaesLandSluijs waer van aen haer (des versogts sijnde) attestatie gegeven is om etc.
- [1789] eed afgelegd in 1789: [fol. 102] Leden in 't Oude Mannenhuijs. 
* Pieter Francois, eed gedaan bij proc. door B. Buiteweg 25 Feb.
* De Greeff, uts.
* Pieter Evenwell, Eed gedaan bij den Not. B. van der Star als Procuratie hebbende den 19 feb. 1789.
* Nieuwlandt, eed gedaan bij Proc. door F. Pistorius 25 Feb.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief : 4 Inventarisnummer: 7 (stemgerechtigden 1789)]

Kinderen tweede huwelijk:
1. Jannetje de Greef, ged. Maassluis 11-7-1756 (boek 6-79), volgt IVa.
2. Bastiaan de Greef(f), ged. Maassluis 22-12-1758 (boek 6-89-v), volgt IVb.

IIIc. Anna de Greef, ged. Made en Drimmelen 16-11-1710 (get. Bastiaantje Prs), jongedogter vande Swaluwe woont inde Boomstraet geasst. met Geertruij de Bruijn huijsvr van Corstiaen Bonte haer goede kennis en bij schriftelijk consent van Janneke Hulsthout wed Bastiaen de Greef haer moeder, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 14-6-1782 (Anna de Greef wed Daniel van Ooremond, Laat geen kinders met ordinaire koetsen, agter de Nieuwkerk bij Schep), otr Dordrecht 14-11-1737 (tr 1-12-1737) Daniel van Ooremond, jongman van Dordregt woont op den Rietdijk geasst met Kaetje van den Bergh zijn moeder, en bij mondelingh consent van Aert van Oremondt zijn vader.
NB
- otr Dordrecht 14-11-1737 (tr 1-12-1737)
Daniel van Oremondt, jongman van Dordregt woont op den Rietdijk geasst met Kaetje van den Bergh zijn moeder, en bij mondelingh consent van Aert van Oremondt zijn vader, met
Anna de Greef, jongedogter vande Swaluwe woont inde Boomstraet geasst. met Geertruij de Bruijn huijsvr van Corstiaen Bonte haer goede kennis en bij schriftelijk consent van Janneke Hulsthout wed Bastiaen de Greef haer moeder;
- [10.37 weesboek folio 59] Is ter wees-camere geexhibeert 't Testament van Daniel van Nooremont en Anna de Greeff Egtelieden gepasseert voor den Notaris Gerardus Verveer residerende binnen Dordrecht, in dato den 27 Maart 1754 waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlijk is gesecludeert, en dat tot Erfgenamen zyn aangestelt meerderjarigen;
- [10.37 weesboek folio 112] Dordrecht den 3 Julij 1782, Is ter wees-camere geexhibeert 't Testament van Daniel van Nooremont en Anna de Greeff Egtelieden gepasseert voor den Notaris Gerardus Verveer residerende binnen Dordrecht, in dato den 27 Maart 1754 waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlijk is gesecludeert, en dat tot Erfgenamen zyn aangestelt meerderjarigen;

?? IIId. Aaltje de Greeff, tr. Claes Petersz 
NB.
- (lidmaat Hoge en Lage Zwaluwe 1695) Aeltie Giele van Drimmelen;

Kinderen:
1. Maria Roeloff, ged. Hoge Zwaluwe 3-4-1757, tr. aldaar 20-3-1791 Nicolaas van Opstal, ged. Oudenbosch 29-5-1763  (Hieruit Hendrik van Opstal, ged. Oudenbosch 24-6-1792. Mogelijk trouwt deze Nicolaas van O. ten tweede Anna Elisabeth Binkhorst, waaruit: Cornelia Hendrika van Opstal, ged. Standdaarbuiten 16-9-1798).

** GENERATIE 4 **

IVa. Jannetje/Jeannette de Greef, ged. Maassluis 11-7-1756, j.d. geboren te Maassluijs wonen in de Voorstraat bij den Vriesestraat met schriftelijk consent van haar vader Cornelis de Greef (heeft een acte van indemniteit overhandigt)(1776), overl. Dordrecht 26-9-1843 (als Jeannette, 87 jaar, voormiddag 10 uur A19 op de Groenmarkt), begr. Dordrecht 30-9-1843 (87 jaar; veld A), otr/tr. Dordrecht 4/19-5-1776 Cornelis Vos Pieterszoon, ged. Dordrecht 31-10-1739, j.m. gebore te Dordrecht geassisteert met zijn vader Pieter Vos Cornelisz (1776), gepensioneerde (1811), gewezen ontvanger (1819), overl. Dordrecht 11-11-1822 (A19 Groenmarkt, 83 jaar, gep ontvanger), zoon van Pieter Vos en Margrita van Vliet.
(portret Jannetje de Greef (collectie Dordracum Illustratum))
NB
-  2108-4 Boekje met godsdienstige teksten, aangelegd door Jeannette Vos, later in bezit van mej. L.H.J. van Delden te Dordrecht, z.j. [Bescheiden, afkomstig uit de nalatenschap van mr S.M. Hugo van Gijn, overleden te Dordrecht op 24 september 1937, 1891-1938.]
- otr. 4-5-1776 Cornelis Vos, j.m. gebore te Dordrecht geassisteert met zijn vader Pieter Vos Cornelisz
Jannetje de Greef, j.d. geboren te Maassluijs wonen in de Voorstraat bij den Vriesestraat met schriftelijk consent van haar vader Cornelis de Greef (heeft een acte van indemniteit overhandigt) -- trouwen 19 mei 1776
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1739.10.31
Naam kind Cornelis
Naam vader Vos, Pieter
Naam moeder Vliet, Margrita van
Datum ondertrouw 1739.04.11
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
- Datering 1739-10-29 Plaatsnaam Dordrecht
Huisnummer A19
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813
Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1739-10-29
Beroep gepensioneerde
Kanton 1 Sectie 1
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Groenmarkt A019
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Cornelis Vos
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: ambtenaar
Classis: 33 1/2
Somma: 25-0-0
Aanmerkingen: 25-0-0
Folionummer en bron: 02 van archiefstuk SAD 5-894

- (www.rkd.nl) IB-nummer 96953
1e voorgestelde naam: Cornelis Vos geboren: 1-3-1779 te Dordrecht overleden: 4-5-1847
gehuwd met: Catharina Hasselaar op 1811
medium: aquarel afmetingen: 21.50 cm (h) x 17.00 cm (b) verblijfplaats, eigenaar
Object VOS (VAN HAGESTEIN), VERGELIJK 'NEDERLAND'S PATRICIAAT', JRG. 9;
VERERVING TYDEMAN -> DEKING DURA. MEDEDELING EIGENAAR, 5-6-'91. DONKERE ROK, GEEL GEBLOEMD VEST, WITTE DAS MET DIAMANTEN SPELD, GRIJSBLOND HAAR; LINKS STOELLEUNING.
- (www.rkd.nl) IB-nummer 96957 
  1e voorgestelde naam: Cornelia Vos geboren: 25-10-1822 te Dordrecht overleden: 7-1-1883 te Godesberg
  ouders: Adrianus en Hyltje Joh. van Buul
  gehuwd met: Jacob Cornelis Deking Dura op 6-10-1847 te Dordrechttechniek, kunstenaar
  soort: schilderij drager: paneel vorm: rechthoekig
  afmetingen: 26.30 cm (h) x 23.00 cm (b)
  kunstenaar: George Adam Schmidt
- Bevolkingsregister 1830 (A19)
  Janette de Greef wed C. Vos, 73 jaar Maaslandsluis
  Maria Vos wed Tilanus, 45, Dordrecht
  Johanna Tilanus, 19 Gorinchem
  Anna Josina van Soelen, 22, Werkendam
- Op heden ontving ik de treurige tijding van het overlijden van mijn waarden Echtgenoot, JOHANNIS LAMBERTUS TIALNUS, in den ouderdom van ruim acht-en-twintig jaren, na eene Echtverbintenis van nog geen zeven jaren, mij nalatende drie Kinderen. Ik geve van dit voor mij zoo treurig verlies bij deze kennis aan Vrienden en Naastbestaanden; verzoek van brieven van rouwbeklag verschoond te blijven, die toch niets dan mijne regtmatige droefheid zouden vermeerderen.
       Dordrecht, den 23 Junij 1812, MARIA VOS, Wed. J.L. Tilanus. 
[bron: Dordrechtsche courant, 27-6-1812]
- Op den 24 Mei 1812 zijn te Passourouang op het eiland Java getrouwd: CONRNELIS VOS en MARIA CATHARINA HESSELAAR.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-06-1813]

Kinderen:
1. Margrieta Vos, ged. Dordrecht 6-9-1776.
2. Cornelis Vos (van Hagestein), geb/ged. Dordrecht 1/3-3-1779, resident, oud-resident (1828), overl. Java 4-3-1847, tr. Passourouang (eiland Java) 24-5-1812 Maria Catharina Hesselaar (Hasselaar), overl. Passarouang 24-8-1845 (bijna 34 jaar getrouwd);
3. Maria Vos, ged. Dordrecht 20-12-1780, tr. Johannis Lambertus Tilanus, overl. waarschijnlijk 24-5-1812 (28 jaar; 3 kinderen). (Kinderen: Gijsberta Helena Tilanus, geb. Gorinchem 7-8-1806, tr. Estienne St.Martin; Cornelis Tilanus, geb. Gorinchem 1808, schrijver/victualie meester bij de marine, tr. Den Helder 1836 Wilhelmina Carolina Alexandrina van der Hoop)
4. Margareta Vos, ged. Dordrecht 28-3-1784.
5. Pieter Vos, ged. Dordrecht 31-3-1786.
6. Adrianus Vos (van Hagestein), ged. Dordrecht 14-11-1790, tr. Dordrecht 08-09-1819 Hijltje Johanna van Buul, dochter van Gerrit van Buul en Katarina van Buul. (Kinderen: Cornelia (1822-1883), Catharina Maria)

IVb. Bastiaan de Greef(f), geb/ged. Maassluis 20/22-12-1758, burger te Dordrecht afkomstig uit Maassluis (16-1-1781), j.m. gebore te Maassluis woont op 't Bagijnhof met schriftelijk consent van zijn vader Cornelis de Greef (1781), eed van trouw houtkopersgilde (28 mei 1788), reetrekker (1795), (mr) timmerman (1811,1817,1820), op het Bagijnhof (1817,1832), overl. Dordrecht 26-3-1837 (D878 Bagijnhof), begr. Dordrecht 31-03-1837 (78 jr), otr/tr. Dordrecht 3/18-11-1781 Johanna van Da(a)len (Daelen), ged. Dordrecht 31-7-1757, begr. Dordrecht 5-1-1836 (77 jaar), dochter van Jan van Dalen en Johanna van Oosanen.
NB
- otr Dordrecht 31-5-1742 (tr 17/6)
Jan van Dalen jm woont bij de beurs met
Johanna van Oostsamen jd woont in de Augustijnenkamp beijde van Dordrecht geads met haare moeije Aagje van Oossanen wed Arij van der Meijden
- Cresia van Ossanen, otr. 13-2-1755 Jacob Valkenburg (kinderen: Aart 31-10-1756)
- [1781] otr Dordrecht 3-11-1781 (tr 18/11, classis f 3)
Bastiaan de Greef, j.m. gebore te Maassluis woont op 't Bagijnhof met schriftelijk consent van zijn vader Cornelis de Greef
Johanna van Dalen j.d. gebore te Dordrecht woont in de Gravestraat met schriftelijk conzent van haar moeder Johanna van Oossanen wed Jan van Dalen
- [1781] [3.1978 BURGERBOEK] Actum den 16 Januarij 1781. ontvangen als heel burger Bastiaan de Greef geboren tot Maassluijs in Holland heeft vermits seclusie voor 't regt betaalt f 10 houdende zijn domicilium binnen dese stad;
- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 28-05-1788
Beroepsgroep : gilden: houtkopers
Naam : B. de Greeff
Eed: Wij beloven en zweeren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de constitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en West Vriesland bestaande in de Hoogste en Souvereine Overheid van Hun Ed Groot Mog. de Staaten van denselven Lande, met het Erfstadhouder- Gouveneur- Capitain- en Admiraalschap Generaal, erflijk in het Doorlugtig Huijs van Orange zodanig als hetzelve Hun Ed Gr. Mog Resolutien van den Jaare 1747 is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heer Erfstadhouder in het Jaar 1766 aanvaard.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- [1798 en 1803] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
Dordrecht, den 17 april 1798 Naam : Bastiaan de Greef Folionummer : 30vs Bron : SAD 4-128a
Dordrecht, den 11 junij 1798 Naam : Bastiaan de Greef Folionummer : 03 Bron : SAD 4-128b
Dordrecht, den 28 maart 1803 Naam : B. de Greef Folionummer : 54 Bron : SAD 4-130
- [1806] Met gevoelige smerte geven wij hiermede kennis, aan alle goede Vrienden en Bekenden, dat onze teërgeliefde oudste Dochter, MAGDALENA THEODORA DE GREEF, in haar Vier-en-Twintigste Jaar, door den dood van ons wierd weggenomen.
   B. de GRAAF /    JOHANNA de GREEF geb. van Dalen/   Dordrecht, den 24 Januarij 1806.
[bron: Dordrechtsche courant, 25-01-1806]
- [1806] [patentbelasting 1806] J. de Greef, werkgezel, D944, 15-11-1806
  B. de Greef, Firma van Dalen en De Greef, D944, timmerman 26-8-1806
  C. de Greef, D944 kuiper 26-8-1806
- [1807] [patentbelasting 1807] B. de Greef, Firma van Dalen en De Greef, D944, timmerman 8-8-1807
  C. de Greef, D944 kuiper 8-8-1807
  Jan de Greef D944 lantmeter 8-8-1807
- [1808] [patentbelasting 1808] C. de Greef D944 kuiper 5-5-1808
  B. de Greef Firma van Dalen en De Greef, D944, timmerman 5-5-1808
  J. van Dalen Firma van Dalen en De Greef, D944, timmerman 5-5-1808
- [1809] [patentbelasting 1809] 4-3-1809
  C. de Greef D944 kuiper
  J. van Dalen firma van Dalen en de Greef D944 timmerman
  B. de Greef firma van Dalen en de Greef D944 timmerman
- [1807] In een akte van scheiding wordt de naam van timmerman de Greeff genoemd. hij taxeert een woning uit een nalatenschap van de erven van der Kaa staande in het Kromhout. (SAD 20-1460 akte 108 d.d. 4-9-1807 [Julius Dominicus Schultz van Haegen].)
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0944
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: B. de Greef
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2 [zoon Jan (1784) in buitenland, Cornelis (1786) eigen patent / dochters Johanna (1788), Maria Elisabet (1792), Jannetje (1795)]
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: timmerman
Classis: 34 Somma: 10-0-0 Aanmerkingen: 6-0-0
+
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0944
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: C. de Greef
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: kuiper
Classis: 35 Somma: 6-0-0 Aanmerkingen: 6-0-0
Folionummer en bron: 69 van archiefstuk SAD 5-897
- [1810] Heden morgen overleed alhier, ten onze bitterste droefheid, onze oudste Dochter JOHANNA, in dne ouderdom van 22 Jaren en 2 Maanden, aan de gevolgen eener Borstziekte.
B. de GREEF // JOH. DE GREEF Gev. van Dalen
Dordrecht, den 19 September 1810.
[bron: Dordrechtsche courant 20-9-1810]

- [20.110 notaris S. van Dorsser] Bastiaan de Greef 1697-91=ona 1790 // 1700-545=ona 1794;
- [20.95 notaris Telders] (1813) 20-8-1813 247 bewaring Francois Lambinon en Bastiaan de Greef
- [20.95 notaris Telders] (1813) 27/6 196 bewaring Bastiaan de Greef
- [20.84.2 Leendert v.d. Horst] ona 1153/1153 (1782) Bastiaan de Greef en Johanna van Dalen, testament no 77;
- [20.84.2 Leendert v.d. Horst] ona 1159/1160 (1785) Jacobus van Dalen, testament 170;
- [9.840 folio 131vs]  29-03-1791 Cornelis van Westervoort, timmermansbaas -> Leendert v.d. Monde en Bastiaan de Greef // geheel huis en erf in Oude Breestraat en uitkomende in Loverstraatje, belent voren huis van Pieter van Santen en huis erven wed Dolk (notaris de Fockert 5-3-1791)  f 710;
- TRANSPORT SCHRIJVERSSTRAAT (1808):
*Actum den 16 Februarij 1808.
Dat voor ons kwam Servaas Hendrik Lotsij gezoren klerk ter Secretarie dezer Stad als last en procuratie hebbende van Nicolaas de Rouw Lodewijksz wonende binnen deze Stad, ingevolge dezelve Procuratie den 20 Februarij 1807 voor den Notaris Abraham Adrianus van den Oever en twee getuigen verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van de Heeren Petrus Diderich Backer en Willem Jacob de Bruijn de Neve, beide wonende binnen dese stad,
Een Huis en Erve, staande en gelegen in de Schrijvers-straat, binnen dese Stad, naast het huis en erf van wijlen de Heer Mattheus ... van Meeteren aan de eene en het Pakhuis op heden mede getransporteerd wordende aan Bastiaan de Greef aan de andere zijde, getekend B171 en dat invoegen en op den voet als 't zelve huis door en ten overstaan van den gem. Notaris van den oever en twee getuigen is verkogt, ingevolge verkoopsvoorwaarden daar van zijnde, waar toe ten dezen wordt gerefereerd.
En bekendt de Comparant in voors qualiteit dat zijn volmagtiger van de kooppenningen van dien voldaan en betaald is met eene Somme van f 2.525 Guldens, wegens een halven stuiver van de Gulden tot rantsoen f 63 twee stuivers en agt Penningen, en dus te samen met f 2588:2:8 gereed en contant geld.
En beloofde de Comp in voors qualiteit 't voors Huis en Erf te zullen waren en vrijen, als een vrij goed, van allen Kommer en aanthaal, onder verband van zijn volmagtiger persoon en geoderen als naar regten. En zijn de quitantien der betaalde anticipatien op de verponding vertoond. In oirconde etc;
* Actum den utc.
Dezelve cedeert nog in voors qualiteit aan en ten behoeve van Bastiaan de Greef, Timmerman, binnen deze Stad
Twee Pakhuizen en Erven, staande en gelegen in de Schrijversstraat te Dordrecht
Het eene belent met het huis en erf op heden getransporteerd aan de heeren Petrus Diderich Backer en Willem Jacob de Bruijn de Neve aan de eene en 't Pakhuis van Thomas van Eelde aan de andere zijde, getekend B170.
En het andere belent met het Koetshuis of Stalling van den Heer M. Cornelis de Witt vrijheer van Jaarsveld aan de eene en 't Pakhuis van Jacobus van Oldenburg aan de andere zijde, getekend B163, en dat invoegen en op den voet als de voors twee Pakhuizen den 7 November 1807 door en ten overstaan van de Notarissen Abraham Adrianus van den Oever en Gerardus Telders de getuigen zijn verkogt ingevolge verkoopsvoorwaarden daar toe zijnde, waar toe ten dezen wordt gerefereerd.....etc.
[bron: SA Dordrecht, archief 9-845 folio 22-22vs]
- (1811) Datering 1758-12-20 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Bastiaan Achternaam Greef, de
Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek Inventarisnummer 169 Sectie 6
Geboortedatum 1758-12-20 Beroep timmerman Kanton 1
- 028 (1817) Bastiaan de GREEF, rm timmerman, Bagijnhof / Jan Job van Rietschoten te Rotterdam; buiten de Kleine Sluijspoort (Noordendijk) E 609-610-611 belend de zaagmolen van De Groot en zeker slop;
[Erfgoedcentrum DiEP 20-1706 notarisakten]
- Datering 30-08-1820  Soort akte overdracht 
Koper bastiaan de greef, timmerman 
Verkoper philippus reijerdam, winkelier 
Plaatsnaam Dordrecht  Naam object onbekend 
Straatnaam voorstraat  Folionummer 15  Aktenummer 1 
Bijzonderheden wijk c 1198  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang 
Inventarisnummer 7 
- Datering 09-07-1817 Soort akte overdracht
Koper andries van de weg, huisbaas
Verkoper govert van gessel, huisbaas
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam sarisgang
Folionummer 15 Aktenummer 4
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk d 953, d 965
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- Datering 23-08-1821 Soort akte overdracht
Koper dalen & de greeff, timmerman
Verkoper andries van de weg, loodgieter
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam sarisgang
Folionummer 37 Aktenummer 5 
Bijzonderheden wijk d 953
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- Aan de Maere der Stad Dordrecht,
Geve onderdanig te Kenne de ondegrtekende dat zij voornemens sijn te make een pomp ten gebruijk van 't huijs, vanouds genaamd de brouwerij van 't Vlies, en bewoond werdende door de Juffroue van der Horst, in de Visstraat, om welke pomp te make, de ondergetekende nodig hebben dat den grond erde opgegrave door de Visstraat tot aan de kade Langs de Voorstraat, om welk te verrigten zij ondergetekende eerbiedig ter uweEd worden en versoekende dat het ueEd behage moge het versoek gunstig te accorderen met versekeringe dat zij ondergetekende het opgegravens, en bij Strate, alles weder in behoorlijke orde Sulle herstelle. 'T welk doende, VAN DALEN EN DE GREEF Dord den 8 Julij 1813.
+ Aan den Heer maire der Stad Dordt WelEd Gestr Heer! Na behoorlijke Informatien op het versoek in desen gem(el)d genomen te hebben zoo heeft den onderget. d Eer te berichten dat daar het Werk ten Rekeste gemd. van hen Last werd is het met te accorderen als onder dese bepaling, dat het voorschr werk niet zal geeffectueerd werden als bij Vakken het een na het toemaken van het andre te openen en dat alles onder toezigt en met ddagelijke overleg van den Stadsfabrijk zal werden uitgevoerd en vooral dat den Suppliant op hunne verandwoordelijkheid zorgen er zodanige afsettingen plaats moeten greipen waar door de anders mogelijke ongeulkken geheel werden voorgekomen. Hiermede vernemende Ue Ed gestr Intentie .. te hebben, zoo hebbe d Eer met de meeste Hoogachting gebleven (Jan Hordijk)
[SAD 4-358 verbouwingen huizen 1811-1814]
- Op een der beste standen is tegen den 1 November 1815, binnen Dordrecht, TE HUUR: Een dubbeld HUIS, met zijn Pakzolders daarboven, staande in de PRINSESTRAAT, naast de VUILPOORT, hebbende aan de achter zijde een ruim en zeer vrolijk uitzigt over de rivier, Koornmarkt en de aankomende en afvarende Marktschepen en verdere vaart. Dit locaal is zeer gelegen en geschikt voor meest alle handelbedrijven, het doen van Winkelbedrijf, het houden van LOGEMENT en Koffijhuis te gelijk, gelijk dat in de laatste jaren alzoo daar geëxcerceerd is, hebbende een Groote Boljard en Koffijkamer, benevens twee fatsoenlijke in- en uitgangen, de eene dienden voor het Logement en de andere voor het Winkelhuis - Te bevragen bij de TIMMERLIEDEN J. VAN DALEN en B. DE GREEF wonende te Dordrecht ovornoemd.
[Dordrechtsche courant, 22-08-1815 (=?de Gouden Leeuw?)]
- Uit de hand te koop een aanzienlijke tuin onder Dubbeldam, zeer aangenaam gelegen, aan de Tweede Singel en den hoek der Dubbeldamscheweg, nader te bevragen bij VAN DALEN en DE GREEF op het Bagijnhof, te Dordrecht.
[Dordrechtsche courant, 22-02-1827]
- Alle de genen welke iets te vorderen hebben van, ofte verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van den Heer BASTIAAN DE GREEF, in leven Timmerman en Houtkoper, te Dordrecht, of aan deszelfs Firma van VAN DAALEN en DE GREEF, gelieve hiervan opgaaf of bestelling te doen voor of op primo Augustus 1837 aan A.H. de Hart, Wijnstraat B 180, te Dordrecht
[Dordrechtsche courant, 25-05-1837]
- KADASTER 1832
Greef Bastiaan de Dordrecht F 718 B 154 =pakhuis (artikel legger 501) - VERKOOP 1837
Greef Bastiaan de Dordrecht F 724 B 147 =pakhuis (artikel legger 501) - VERKOOP 1837
Greef Bastiaan de Dordrecht F 725 B =pakhuis (artikel legger 501) - VERKOOP 1837
Greef Bastiaan de Dordrecht H 111 D 678 =pakhuis (artikel legger 501) - VERKOOP 1837
Greef Bastiaan de Dordrecht H 403 D 839 =loots en Erf (artikel legger 501) - VERKOOP 1837
Greef Bastiaan de Dordrecht H 548 D 878, 953 =huis, Gebouw en Erf (artikel legger 501) - VERKOOP 1837
Greef Bastiaan de Dordrecht H 1341 C 1198 =huis en Erf (artikel legger 501)
Greef Erven Cornelis de Dordrecht F 713 B 149 =pakhuis en erf (artikel legger 502)
- no. 060 (1870) Sarisgang D953 / afgebroken (tekening: voorgevel);
[archief : 209 (bouw- en woningtoezicht) inventarisnr : 148 (over het jaar 1870)]
- [adresboek 1854] Geluk B. van Wijk D Bagijnhof No. 878 deurwaarder
[adresboek 1860] Geluk B. van Wijk D Bagijnhof No. 878 deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank [kiesger.: gs]
[adresboek 1865] Geluk B. van Wijk D Bagijnhof No. 878 deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank [kiesger.: gs] 
[adresboek 1865] Geluk Daniel van Wijk D Bagijnhof No. 878 koopman, commissionair
[adresboek 1868] Geluk B. van Wijk D Bagijnhof No. 878 Deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank, houder van openbare verkoopingen van roerende goederen 
[adresboek 1873] Zijp W.B. van Wijk D Bagijnhof No. 878 havenmeester, lid van de Rijnvaart-commissie [kiesger.: g] 
[adresboek 1879] Zijp W.B. van Wijk D Bagijnhof No. 878 havenmeester
[adresboek 1879] Dillié A. Wijk D Bagijnhof No. 878 Luit.-Kolonel. Kommandant van 't Korps Pontonniers 
- [adresboek 1854]  Wijk D Vest No. 838-839-840-841 [Erf] 
[adresboek 1860] Wijk D Vest No. 838-839-840 [Erf]
[adresboek 1865] Wijk D Vest No. 838-839-840 [Stoom-houtzaagmolen] 
[adresboek 1868] Wijk D Vest No. 838-839-840 [Stoomhoutzaagmolen] 
[adresboek 1873] Wijk D Vest No. 838-839-840 [Gesloopt] 
[adresboek 1879]  Brand D. Wijk D Vest No. 839b koopman 
[adresboek 1879] Brand/Norenburg Wed. A. Wijk D Vest No. 839b koopvrouw 
[adresboek 1879] Jager W. de Wijk D Vest No. 839 Leeraar H.B.S. 
[adresboek 1879] Kieboom J. van den Wijk D Vest No. 839a boekhouder 
- 5232 (1833) Bastiaan de Greef, nalatenschap Aaltje Klouwens wed Martinus van den Biezen;
[Erfgoedcentrum Diep 20-1505 notarisakten]
- bevolkingsregister 1830/1840 - DE GREEF
Adriana C1085 (1830), -;
Bastiaan C1085 en D878 (1830), C1085 (1840);
Catharina C1085 (1830), -;
Catharina Maria -, C1085 (1840);
Janette A19 (1830), A19 (1840);
Johanna Hendrika -, C161 (1840);
Johanna Magdalena -, C1609 (1840);
Maria Elisabeth D878 (1830), D45 (1840);
Theodoria C1085 (1830), -;
Theodoria Cornelia -, E638 (1840);
- D878 (1830)
  Bastiaan de Greef 71
  Johanna van Dalen 72

  Maria Elizabeth de Greef 37
  Jacobus Havers 15
  Johanna Petronella Janette Havers 8
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 31-03-1837
  Naam : Bastiaan de Greef
  Leeftijd (in jaren): 78
  Veld : c Rij : - No. : -
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 05-01-1836
  Naam : Johanna van Dalen huisvr. Bastiaan de Graaf
  Leeftijd (in jaren): 77
  Veld : c Rij : - No. : -
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917
- PUBLIEKE VRIJWILLIGE VERKOOPING
Ten overstaan van den heer Vrederegter van het eerste kanton Dordrecht, door het ministerie van den Notaris Schultz van Haegen binnen gemelde stad residerende, in het Koffijhuis van ZAHN, over het Marktplein van gemelde stad, van onscheiden PANDEN, binnen gemelde stad gelegen. te Weten:
[No. 1] een hecht, sterk en zeer groot HUIS en ERF, beneden geheel ingericht tot een Timmerwinkel, met een Tuin daar achter, staande en gelegen aan het Bagijnhof, en door den Tuin uitkomende in de Sara's Gang, geteekend D no 978 en in de Sara's Gang D 953, kadaster H548;
[No. 2] Een pakhuis of loots tot berging van hout, en erf, staande en gelegen in de Groote of Lange Breestraat, geteekend D 678, H 111
[No. 3] pakhuis en erf genaamd HET WITTE VAT, beneden met drie ingangen, een kelder en een vrijen opgang staande en gelegen in de Schrijversstraat B147 (F 718); verhuurd aan Van Emmerik en Van Eyck en de kelder aan A.S. RUEB;
[No. 4] pakhuis van drie hoog, met een kelder daar onder, genaamd DE ROMIJN, staande en gelegen tegen over laatstgemeld pakhuis in de Schrijversstraat, B 154 (F 724 en 725); verhuurd aan H. Beddigs;
[No. 5] erf met een nieuw gebouwde LOOTS daarop, liggende in de Spuihaven nabij de Aschloots, D 843 (H 403)
[Dordrechtsche courant, 08-08-1837]
- Die eenige vorderingen hebben ten laste van den Boedel van den heer Arnoldus Montfoort, in leven Houtkoper, onlangs te Dordrecht overleden, of aan denzelven boedel schuldig staa, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen voor of op den laatsten dezer maand, ten huize van een der executeuren in dezelve nalatanschap, Bastiaan de Greef en Maarten de Vries, of ten kantore van een der Notarissen Schultz van Haegen en Van der Werff, allen binnen dezelve stad.
[Dordrechtsche courant, 15-03-1823]
- 3729/3721 M.E. de Greef weduwe Dirk Vos Havers overl. 8-7-1828 (inventaris van D666 Breestraat);
3787 Maria Elisabeth de Greef wed Dirk Vos Havers;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1496 notarisakten over 1828]
Kinderen:
1. Magdalena Theodora de Greef, ged. Dordrecht 8-9-1782, overl. Dordrecht 24-1-1806 (23 jr), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 28-1-1806 (Magdalena Theodora de Greef ongehuwt met ordinaire Koetz en in de Gravestraet L. B. no. 188; oud 23 Jaar Teering en boorst Kwaal).
2. Jan de Greef, ged. Dordrecht 4-7-1784, volgt Va.
3. Cornelis de Greef, ged. Dordrecht 18-8-1786, patentrecht als kuiper (1808), volgt Vb.
4. Johanna de Greef, ged. Dordrecht 30-7-1788, overl. Dordrecht 19-9-1810, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 22-9-1810 (Johanna de Greef, ongehuwd, voor 't Bagijnhof Letter D N. 944 met de Lijkkoets ten 10 uur; 22 jaar borstziekte).
5. levenloos kind, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 11-7-1791 (het doodgekomen kind van Bastiaan de Greeff op 't Bagijnhof bij de Moordhoek de ouders leven, beste graf (A. de Vogel)).
6. Maria Elisabet, ged. Dordrecht 17-11-1792, volgt Vc.
7. Jannetje/Jeannette de Greef, ged. Dordrecht 8-3-1795 (23 in 1818), 9-11-1824 naar Den Haag (woonde Voorstraat), overl. 's-Gravenhage 28-7-1847 (52 jaar), tr. Dordrecht ??15-04-1818?? Jan van Reijerdam, geb. Dordrecht 1796 (24 in 1818), overl. 's-Gravenhage 12-6-1846 (52 jaar), zoon van Philippus van Reijerdam en Pieternella Helena van der Star.

** GENERATIE 5 **

Va. Jan de Greef, ged. Dordrecht 4-7-1784, geemploijeerde (1817), architect (1820), overl. Amsterdam 2-12-1834, tr. Den Haag 5-3-1817 [notaris Cornelis vd Werff Bz 23jan1817] Maria van Volkom, ged. Dordrecht 10-12-1788, overl. Dordrecht 25-12-1871 (nr 852, 83 jaren, A285 Groenmarkt), begr. Dordrecht 28-12-1871 (83 jaar), dochter van Adrianus van Volkom (te Den Haag in 1817) en Maria Kock (overleden in 1817).
NB
- Adrianus (Adriaan) van Volkom, j.m. van Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Munt geassisteert met zijn moeder Geertruij Targier wed Abraham van Volkom, otr. Dordrecht 4-5-1776 Maria Kock (Kok; Koek; Kook), j.d. an Dordrecht woont in de Vriesestraat geassisteert met haar vader Pieter Kok (tr 2/6) 
Kinderen:
1. Geertruy Pieternella, ged. Dordrecht 28-2-1777
2. Abraham, ged. Dordrecht 13-12-1778
3. Pieter, ged. Dordrecht 1-1-1780
4. Abraham, ged. Dordrecht 17-1-1782
5. Willem, ged. Dordrecht 14-5-1784.
6. Anna, ged. Dordrecht 19-5-1786
7. Maria, ged. Dordrecht 10-12-1788
8. Jakob, ged. Dordrecht 30-12-1791
- Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)  
  Algemeen  Gemeente: Den Haag  Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 48 
  Datum: 05-03-1817  
  Bruidegom Jan de Greef  Leeftijd: 32  Geboorteplaats: Dordrecht  wonende te Den Haag
  Bruid Maria van Volkom  Leeftijd: 28  Geboorteplaats: Dordrecht  wonende te Den Haag
  Vader bruidegom Bastiaan de Greef  + Moeder bruidegom Johanna van Dalen  
  Vader bruid Adrianus van Volkom  + Moeder bruid Maria Kock 
- geboorte Den Haag DE GREEF
Bastiaan 12-2-1818 x
Cornelia 2-7-1821 (dochter van Martinus de Greef)
Jan 12-2-1818 x 
Jan Abraham 5-1-1820 x
Johannes Jacobus 7-10-1819
Johannes Martinus 6-2-1816 (van Martinus de Greef)
Petronella 1-11-1817
Philippus 1-11-1817  (van Martinus de Greef)
Anna 22 jan 1832
Hendrik 6 feb 1823  (van Martinus de Greef)
Jacobus Martinus 10 feb 1831
overlijden DE GREEF (Den Haag)
Jan 14 febr 1818 x
Jan 11 okt 1819
Anna 15 apr 1824
Jacobus Martinus 1 jun 1832
- Hendrik Hermanus Hess, shop in Gouda (overgenomen door Johann Caspar Friederichs (Wickrath 1762-1825)), overl. 1794
---> Zuiderkerk, orgelkast 1823 Jan de Greef
- AMSTERDAM, den 1 September. Heden had alhier de uitspraak plaats, omtrent den grooten prijs in den wedstrijd der koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam, in het vak der bouwkunde. Uit acht stel ontwerpen, van een gebouw voor het koninklijk Nederlandsch instituut, en hebbende ieder stel zeven teekeningen, is door de kommissie ter beoordeeling door Z.Exc. den minister van binnenlandsche zaken, uit Amsterdam, Antwerpen, 's Gravenhage, Brussel, Gend en Doornik, benoemd, de prijs toegewezen aan het wek van Johannes CRANER, leerling aan de koninklijke akademie van beeldende kunsten alhier.
De kommissie heeft hare bijnzondere tevredenheid betuigt over alle de aan haar vorogestelde stukken van hen die tot dezen wedstrijd zijn toegelaten, waarvan elk in het bijzonder lofwaardig mogt genoemd worden.
[Dordrechtsche courant, 04-09-1827]
- In een vorig nommer [zie onze courant van den 4 dezer] hebben wij gemeld, dat de groote prijs bij de koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam, was behaald geworden door Johannes CRANER, aldaar. Nader wordt van goederhand medegedeeld, dat de bekroonde een veelbelovend jongeling voor het vak der bouwkunde is, die, gedurende eenige jaren, waarin hij meer bijzonder onder het bestuur van den bekwamen architekt der stad Amsterdam, den heer J. DE GREEF, van Dordrecht, is werkzaam geweest, een bijzonderen aanleg heeft aan den dag gelegd en ontwikkeld; iets, dat zoowel tot aanmoediging van anderen, als tot lof van den heer DE GREEF, verdient vermeld te worden; 
[Dordrechtsche courant, 08-09-1827]
- Johannes Craner * April 2, 1802 Amsterdam + June 14, 1880 Haarlem, Dutch architect.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (28)
  Maria van Volkom
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383
  Bladzijde 32 Geboortejaar 1788 Deel 1   +  Deel 13-1788  + deel 18-59
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (28)
  Maria van Volkom 
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht 
  Inventarisnummer 352-383 
  Bladzijde 1788  Geboortejaar 1788  
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 V
  Maria Volkom, van
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431
  Bladzijde 175 Deel G Geboortejaar 1788
- Adresboek 1854 - Volkom (wed. de Greef), M. van, Wijk D Voorstraat No. 41, parte.;
  Adresboek 1855 - Greef geb. van Volkom, wed. J. de, Nieuwstraat C1328-1329 boven, parte.;
  Adresboek 1860 - Greef geb. van Volkom, Wed. J. de, Wijk A Groenmarkt No. 27, parte.;
  Adresboek 1865 - Greef geb. van Volkom, Wed. J. de, Wijk A Groenmarkt No. 27, parte.;
  Adresboek 1868 - Greef/van Volkom, Wed. J. de, Wijk A Groenmarkt No. 27, parte.;
- bevolkingsregister 1850-1860 deel 1-32
A Groenmarkt nr. ...
1. van Volkom, Maria 4-12-1788 Dordrecht, weduwe, laatste woonplaats D290, naar A296;
2. de Greef, Maria 14-3-1822 Amsterdam
- bevolkinsgregister 1850-1860
1. Maria van Volkom, 4-12-1788 Diordrecht, weduwe (van D41)
2. Maria de Greef 14-3-1822 Amsterdam, ongehuwd (van D41)
3. Leonard de Koningh 1810 London, gehuwd (van A70)
4. Adriana Johanna de Greef 1826 Amsterdam, gehuwd (van A70)
5. Jacoba Wouterina de Koningh 1847 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
6. Leonard de Koningh 1849 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
7. Jan de Koningh 1851 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
8. Bastiaan de Koningh 26-7-1853 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
9. Hendrik de Koningh 27-11-1855 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
10. Adrianus Johannes de Koningh 4-6-1858 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
- bevolkingsregister 1860-1890 (G175)
1. van Volkom, Maria 4-12-1788 Dordrecht, overleden 25-12-1871 (wed J. de Greef);
2. de Greef, Maria 14-3-1822 Amsterdam
Wonende: A27, A285, C32, C21, D18, D889, Voorstraat 266;
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 28-12-1871
Naam : Maria van Volkom wed. Jan de Greef
Leeftijd (in jaren): 83
Veld : c Rij : p No. : 53
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917
- VELD C Rij P nr. 53 (huurgraf)
Grafsteen: familie | Mulockhouwer
Op naam van: -
Begraven:
  13-12-1871 Klaas Kornelis van Hoften, 68 jaren, P-53
   28-12-1871 Maria van Volkom wed. Jan de Greef, 83 jaren, P-53
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (9)
Bastiaan de Greef
archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 93 Geboortejaar 1819 Deel 2a + Deel  11-1407
- Heden ontving ik het treurig berigt, dat mijn geliefde zoon Jan Abraham in den ouderdom van 29 jaren, op den 5 dezer te Breukelen is overleden
Dordrecht 8-7-1849 M. van Volkom wed J. de Greef
[Dordr Courant 17 juli 1849]
- [http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_4.RGD.ead.pdf]
- Zondag ll [=24 febr 1850] had in de onmiddelijke nabijheid van den Anna Paulownapolder een verschrikkelijk ongeluk plaats, dat twee fatsoenlijke familien in diepen rouw dompelt. Eene chais, waarin zich een heer en zijne verloofde bevonden, die aan den Helder ter kerke waren geweest en naar Anna paulowna terugkeerden, viel, door het schrikken van het paard, met de beide personen in het [Noord-Hollands]kanaal. Er was vrij spoedig, op het angstgeschrei der ongelukkigen, hulp toegesneld, doch te laat. Alle aangewende pogingen waren vergeefs; de beide jongelieden waren reeds dood, toen zij uit het water gehaald werden. Ook het paard is in de vaart omgekomen.
[Dordr Courant donderdag 28 febr 1850]
- Op den 25 februarij ontving ik de smartelijke tijding, dat mijn jongste zoon, CORNELIS DE GREEF, in den ouderdom van 25 jaren in den Anna Paulowna polder door een noodlottig toeval het leven verloor
M. VAN VOLKOM wed J. de Greef, Eenige kennisgeving
[Dordr Courant 5 maart 1850]

Veilingcatalogus, boeken van Jan de Greef ... [et al.], 7 tot 11 maart 1836? door D. Groebe, J. Radink - 1836
Verzamelaars (personen): Jan de Greef ; J. C. van Laar ; J. C. Heintzendorff ; Jacobus Houthuisen.

Veilingcatalogus, boeken van J. H. de Greef, 4 tot 11 december 1878? door gebr. Van der Hoek - 1878
Verzamelaar (persoon): J. H. de Greef.

Veilingcatalogus, boeken van B. de Greef ... [et al.], 9 tot 11 oktober 1893? door R. W. P. de Vries - 1893
Verzamelaars (personen): B. de Greef ; J. van Maurik.

Kinderen:
1. Bastiaan de Greef, geb. Den Haag 9-2-1818 (akte 191; 12-2-1818), stedelijk ambtenaar (Amsterdam), naar Amsterdam 30-8-1851, uit Amsterdam 4-5-1852, ?te Dordrecht (1850-1860) 2a-93 en 11-1407?, overl. Amsterdam 1899.
2. Jan de Greef, geb. Den Haag 9-2-1818 (akte 192; 12-2-1818), overl. Den Haag 13-2-1818 (akte 168; 14-2-1818, E161, 4 dagen).
3. Jan Abraham de Greef, geb. Den Haag 12-1-1820 (akte 65), leeft 1837, architect (1849), overl. Loosdrecht (volgens de krant: Breukelen) 5-7-1849 (29 jaar; ongehuwd; aangifte te Dordrecht als Jan Adrianus).
4. Maria de Greef, geb. Amsterdam 14-3-1822, dienstbode, ongehuwd (1850-1853), te Dordrecht (1850-1860) 32-1 en 13-1791, overl. Dordrecht 23-5-1890, begr. Dordrecht 27-05-1890 (68 jaar).
5. Cornelis de Greef, geb. Amsterdam 23-7-1824 (akte 24-7-1824 des morgens zes ure, zoon van Jan de Greef, directeur der stadswerken en Maria van Volkom, wonende aan de Stads Timmertuin No. 14), leeft 1837, overl Anna Paulowna polder zondag 24-2-1850 (25 jaar; verdronken met verloofde; terug van kerkgang te Den Helder)(akte gemeente Zijpe; wonende te Zijpe, 25 jaar), verloofd met Janna Jaantje van Mill, geb. ± 1827 te Dodewaard, overl. Zijpe 24 feb 1850 (Anna Paulowna polder), dochter van Remmert van Mill en Cornelia de Krijger.
6. Adriana Johanna de Greef, geb. Amsterdam 23-6-1826 (akte 26-6-1826, Jan de Graaf, directeur der St.werken, en Maria van Volkom, wonende Achtergracht No. 14), volgt VIa.

Vb. Cornelis de Greef, ged. Dordrecht 18-8-1786, kuiper/ongehuwd in Bagijnhof D944 (belasting ca 1808), j.m. geb te Dordrecht wonende voor het Bagijnhof met schriftelijk consent van zijnen vader Bastiaan de Greef en Johanna van Dalen Echtelieden (1810), mr kuiper in B177boven (ca 1812/1813), mr kuiper in B195 (sept 1814), kuiper in B155 (belasting 1818), overl. Dordrecht 25-12-1823 (37 jaar; 5 kinderen), otr/tr. Dordrecht 3-11-1810/25-oogstmnd-1810 Adriana Impelmans, j.d. geb te Dordrecht wonende in de Palingstraat met chriftelijk Consent van hare ouders Arij Impelmans en Johanna Stoffel echtel. (1810), overl. Dordrecht januari 1851 (66 jaar; weduwe Cornelis de Greef).
NB.
- De Ondergetekenden adverteren met deze, dat zij hebben opgerigt eene WIT- en DROOG-KUIPERIJ. Die hun gelieven te begunstigen, kunnen van eene prompte bediening verzekerd zijn. Dordrecht, den 14 Maart 1802. DE GREEF & COMP.
[Dordrechtsche courant 25-3-1802]
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0944
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: C. de Greef
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: kuiper
  Classis: 35
  Somma: 6-0-0
  Aanmerkingen: 6-0-0
  Folionummer en bron: 69 van archiefstuk SAD 5-897

- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Cornelis de Greef
Woonplaats : B177 boven
Beroep : kuiper
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 09
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)(wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
  Naam : Cornelis de Greef
  Geboren : 13-08-1786
  Beroep : mr kuiper
  Woonplaats : B195
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
  Titel lijst : Naamlijst der Gehuwden Manspersonen van het Jaar 1797 tot 1764 ingeslooten Wijk No. 5 L.B.
  Datum lijst : Dordt 4 September 1815 bij Absentie van den Wijkmeester der 5de Wijk A.S. Rueb.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 14 april f 1,50; 14 sept f 9,01
Artikelnummer : 0560
Naam : Corn.s de Greef
Woonplaats : B155
Beroep : kuiper
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,01
Bedragende te zamen : 10,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- VELD C Rij N nr. 49 (huurgraf)
  Op naam van: -
  Begraven:
  27-11-1879 Johanna Magdalena de Greef, 68 jaren, N-49
  19-12-1879 Wilhelmina Frederika Veltman, 68 jaren, N-49
  27-12-1879 het kind gen. Pieter Johannes Geerkens, 1 mnd., N-49
  07-01-1880 het kind gen. Johannes Abraham Zalm, 14 mnd., N-49
  17-03-1915 Johan Coenraad van Hasselet, 63 jaren, N-49
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.64 - Persoon in bevolkingsregister
  Catharina Maria De Greef
  archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
  Inventarisnummer 64 Bladzijde 220
  Geboortedatum 4 Mei 1822 Geboorteplaats Dordrecht
- L. v.d. Steen zal gedurende de Winteravonden, even als vroeger LES GEVEN in het ARCHITECTUUR, HANDTEEKENEN en BOETSEREN. En op een bepaald uur voor Minvermogende gratis, voorzien zijnde van een bewijs van goed gedrag van hunne bazen. Dordrecht 6-9-1867
[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-09-07_002.pdf]
- (Dordrecht 20-10-1856) Ten gevolge van bekomen inlichtingen van deskundigen heeft het bestuur der afdeeling Dordrecht nog toegekend de navolgende prijzen aan tentoongestelde voorwerpen, terwijl nog steeds omtrent sommige nader zal worden besloten. (M. Gips, scheepsblokken; L. Dooremans en Zoon, lakmoes en blaauwsel; L. VAN DER STEEN, bouwkundige teekeningen; C. van Steenwijk, paruik; A.C. de Wit, bandeau voor dames) [http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-10-21_001.pdf]

Kinderen:
1. Johanna Magdalena de Greef, geb. 1811, overl. Dordrecht 1879 (68 jaar), tr. Jan Romijn, drogist
Kinderen:
  a. Aaltje Romijn, geb. Dordrecht 1838 (23 in 1861), tr. Dordrecht 26-06-1861 Hendrikus Julius Ochsendorff, geb. Dordrecht (33 in 1861);
  b. Johanna Magdalena Romijn, geb. Dordrecht 1850 (26 in 1876), tr. Dordrecht 02-08-1876 Justus Geerkens, geb. Dordrecht (23 in 1876), zoon van Pieter Johannes Geerkens en Bruidegom Helena Koekelis;
  c. Balthazar Romijn, geb. Dordrecht 1840 (38 in 1879), tr. 's-Gravenhage 2-4-1879 Johanna Martina van Lamoen, geb. Gorinchem.

2. Johanna Hendrika de Greef, winkelierster in garen en band (1845), overl. Dordrecht 8-12-1871 (59 jr, echtg L.v.d. Steen, namiddag half 4 B114 aan de Wijnstraat), tr. Laurens van der Steen, beeldhouwer en timmerman [Kinderen: Adriana van der Steen, tr. Pieter Leonardus Vuijck]
NB
- Daar ik Ondergeteekende de winkelwaren van linnen, saaijet, garen en band, van de erve Margrieta van der Steen heb overgenomen, en de winkel op denzelfde voet van kwalitiet wensch aan te houden, zoo blijf ik mij in haar geeerde Begunstigers aanbevelen. 
Dordrecht 1845. J.H. van der Steen geb. de Greef;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.51/Dordrechtse_Courant_1845-02-22_002.pdf]

3. Theodora Cornelia de Greef, tr. Engelbertus Olivier Dirkszoon, landmeter wonende te Dordrecht.
Kinderen:
  a. Cornelis Bastiaan Olivier, geb. Dordrecht (24 in 1863), tr. Goes 17-04-1863 Catharina Dina Bekker, geb. Amersfoort

4. Bastiaan de Greef, geb. Dordrecht 19-1-1819, volgt VIb.
5. Catharina Maria de Greef, geb. Dordrecht 4-5-1822, woont te Zwijndrecht, overl. Zwijndrecht 31-8-1893, tr. Johannes Thiebout.
Kinderen:
  a. Adriaan Thibaut, tr. Zwijndrecht 12-5-1892 Aagje van 't Zelfde 
  b. Cornelia Philippina Adriana Johanna Thibout, tr. Zwijndrecht 12-5-1887 Bastiaan Trouw
  c. Elizabeth Wilhelmina Jacoba Thiebout , tr. Zwijndrecht 2-10-1879 Cornelis Casimier Alberti
  d. Adriana Thilbaut, tr. Zwijndrecht 9-7-1873 Cornelis de Bondt

Vc. Maria Elisabet de Greef, ged. Dordrecht 17-11-1792, overl. Dordrecht 6-11-1842 (50 jaar), tr. Dirk Vos Havers, schuierblokmaker, overl. Dordrecht 8-7-1828. 
NB
- 3729/3721 M.E. de Greef weduwe Dirk Vos Havers overl. 8-7-1828 (inventaris van D666 Breestraat);
3787 Maria Elisabeth de Greef wed Dirk Vos Havers;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1496 notarisakten over 1828]
- DORDRECHT leerlingen Stadsbouwkundige Tekenschool 1833-1851
Nummer : 001
Naam leerling : Jacobus Havers
Leeftijd : 20 jaren
Woonplaats : Bagijnhof D878
Inkomst : 07-10-1833
Vertrek : in 1836 zich niet aangegeven
Aanmerkingen : 1835 bouwkunde 3e klasse 2e prijs;
Naam vader : Dirk Vos Havers
Beroep vader : schuierblokmaker
Naam moeder : Maria Elisabeth de Greef
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 5, inv.nr. 1412

Kinderen:
1. Jacobus Havers, geb. ca 1814, leerling stadsbouwkundige tekenschool 1833-1836 (in 1835 2e prijs in de 3e klasse bouwkunde), overl. Dordrecht juni 1849 (35 jaar). [Zoon: Dirk Vos Havers, overl. 1848 (3 weken)]
2. Johanna Petronella Janette Havers, geb. ca 1822.

** GENERATIE 6 **

VIa. Adriana Johanna de Greef, geb. Amsterdam 23-6-1826, te Dordrecht (1850-1860) 1-91 en 13-1791, overl. Dordrecht 19-2-1887, begr. Dordrecht 23-02-1887 (60 jr), otr. Amsterdam 9-4-1846 (DordCrt 11apr1846) Leendert(Leonard) de Koningh Jr., geb. Londen 20-9-1810, kunstschilder, lid Teekengenootschap Pictura (vanaf januari 1829 tot zijn dood in 1887), leraar handtekenen (ornamenten) Stadsbouwkundige Tekenschool (1833-1858), overl. Dordrecht 17-2-1887, begr. Dordrecht 21-02-1887 (76 jr/Leendert de Koningh), zoon van Leendert de Koningh en Jacoba Wouterina de Koningh.
Wonende: Dordrecht 1328/1329, D869, Bagijnhof 36, Boomstraat 26rood;
NB.
- Openbare Verkooping Van eene belangrijke verzameling SCHILDERIJEN, gekleurde en ongekleurde TEEKENINGEN, SCHETSEN en STUDIEN, grootendeels vervaardigd en nagelaten door den Heer LEENDERT DE KONINGH, in leven Kunstschilder te Dordrecht, Lid van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, waaronder ook voorkomen schilderijen van: A. en J. van Strij, G. Smak Gregoor, P. Fontijn, G.A. Schmidt, M. Schouman, Kobell, M. v.d. Broek, Brekelenkamp, Esselens, van Aalst, Bakhuyzen, Bauër, Berestraten en anderen. (Mak van Waay)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-04-06_004.pdf]
- DORDRECHT, 24 November. Bij onzen stagenoot, den kunstschilder L. de KONINGH, kwam, na het overlijden van den heer L. DUPPER Wz, het plan tot rijpheid, om te beproeven van dezen een levensgroot portret is olieverw te vervaardigen. Als leiddraad strekten een photographisch portret en zijne herinneringen. Hij mogt de voldoening smaken deze poging met den besten uitslag bekroond te zien. Althans zoo is de meening van directeuren van het Dordrechts Museum, die hetzelve van dne schilder kochten en aan genoemd museum, door den overledene zoo rijkelijk bedacht, ten geschenke aanboden.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-11-25_001.pdf]
- Sophia de Koningh, geb. Londen 26-1-1807, te Dordrecht na 1860, kunstschilder, overl. Dordrecht 5-6-1870.
- bevolkinsgregister 1850-1860
1. Maria van Volkom, 4-12-1788 Dordrecht, weduwe (van D41)
2. Maria de Greef 14-3-1822 Amsterdam, ongehuwd (van D41)
3. Leonard de Koningh 1810 London, gehuwd (van A70)
4. Adriana Johanna de Greef 1826 Amsterdam, gehuwd (van A70)
5. Jacoba Wouterina de Koningh 1847 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
6. Leonard de Koningh 1849 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
7. Jan de Koningh 1851 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
8. Bastiaan de Koningh 26-7-1853 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
9. Hendrik de Koningh 27-11-1855 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
10. Adrianus Johannes de Koningh 4-6-1858 Dordrecht, ongehuwd (van A70)
- Directeuren van het Dordrechtsche Museum noodigen de leden met hunne huisgenooten uit, ter bezigtiging van TWEE SCHILDERIJEN door den Kunstschilder L. DE KONINGH alhier, op Dingsdag emn Woensdag den 1 en 2 Augustus, des namiddags tusschen 12 en 3 ure;
http://files.archieven.nl/46/f/569.60/Dordrechtse_Courant_1854-08-01_004.pdf
- Men verneemt, dat bij dispositie van Z Exc den minister van binnenlandsche zaken, van 20 september ll, aan den heer J. DE KONINGH, van deze stad, in het vak der beeldhouwkunst bij de Koninklijke Akademie van beeldende kunsten te Amsterdam, DE GROOTE PRIJS, zijnde een pensioen van f 1200 s jaars toegekend, ten einde hem in staat te stellen, zijne studien in de beeldhouwkunst in Italie voort te zetten.
http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-10-26_002.pdf

Kinderen:
1. Jacoba Wouterina de Koningh, geb. Dordrecht 1-7-1847, 13-8-1885 naar Lekkerland, uit Lekkerland 26-3-1887.
2. Leonard de Koningh, geb. Dordrecht 20-8-1849, 15-12-1869 naar Amsterdam.
3. Jan de Koningh, geb. Dordrecht 14-7-1851, 14-1-1875 naar Zwolle.
4. Bastiaan de Koningh, geb. Dordrecht 26-7-1853, volgt VIIa.
5. Hendrik de Koningh, geb. Dordrecht 27-11-1855 (33 in 1889), volgt VIIb.
6. Adrianus Johannes de Koningh, geb. Dordrecht 4-6-1858, overl. Dordrecht 1858/1860.
7. Maria de Koningh, geb. Dordrecht 14-12-1859, overl. Dordrecht 28-4-1861.
8. Adriana Johanna de Koningh, geb. Dordrecht 14-2-1862, 30-12-1881 naar Amsterdam, uit Amsterdam 10-7-1883.

VIb. Bastiaan de Greef, geb. Dordrecht 19-1-1819, op de stadsbouwkundige tekenschool (1835-1837), metselaar (bev.reg. 1860-1890), mei 1881 naar s Hage, overl. 's-Gravenhage 13-2-1894 (75 jaar), tr. Alida van der Steen, geb. Dordrecht 8-7-1827, mei 1881 naar s Hage.
NB.
- (1835 stadsbouwkundige tekenschool)  EERSTE AFDEELING. BOUWKUNDE
1ste klasse: (1ste prijs) A.P. Bruggemans, (2de) B. de GREEF; vereerd getuigschrift: S. Ouburg;
- (1836 stadsbouwkundige tekenschool)  DERDE AFDEELING MEETKUNDE enz
2de klasse: (prijs) B. DE GREEF, (getuigschrift) H. Bekkers
- (1837 stadsbouwkundige tekenschool)  TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE
2de klasse, eerste onderdeel: (prijs) G.J. Schut, (getuigschrift) B. DE GREEF;
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1842-1866
 Naam : B. de Greef
 Woonplaats : Korte Breestraat D0938 geh.
 Beroep : metselaar
 Eigen of huur : huur
 Getal kinderen : -
 Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
 Bron : SAD 6-7285
- 011, C1221 Hofstraat, (8-3-1853 B. de Greef)
[1853, Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209, inv.nr. 33]

Kinderen:
1. Adriana, geb. Dordrecht 13-6-1851, 28 sept 1880 van Dordrecht naar 's-Hage, naaister te Den Haag (1895), overl. Amsterdam 14-2-1895 (aangifte Den Haag 28-3-1895; 43 jaar).
2. Wilhelmina, geb. Dordrecht 13-11-1853, 13 mei 1871 naar Utrecht.
3. Johanna Magdalena, geb. Dordrecht 8-10-1855, 28 sept 1880 naar s Hage.
4. Alida, geb. Dordrecht 11-12-1857, 25 okt 1878 naar Zutphen, overl. 's-Gravenhage 17-4-1945 (87 jaar; ongehuwd).
5. Cornelis, geb. Dordrecht 24-9-1860, 17 aug 1885 naar Rotterdam, volgt VIIc.
6. Daatje, geb. Dordrecht 9-1-1863, 7 mei 1881 naar s Hage.
7. Bastiana, geb. Dordrecht 20-6-1865, 7 mei 1881 naar s Hage.
8. Anthonia, geb. Dordrecht 4-4-1872, 7 mei 1881 naar s Hage.

** GENERATIE 7 **

VIIa. Bastiaan de Koningh, geb. Dordrecht 26-7-1853, koopman, overl. na 1906, tr. Francina de Bruijn, geb. Kloetingen 20-10-1859, overl. na 1906.
Wonende: D898, Voorstraat 250;
NB.
- L. de Koningh Bzn. Op de algemeene begraafplaats werd hedenmiddag ter aarde besteld het stofffelijk overschot van wijlen den heer LEONARD DE KONINGH in leven eigenaar van De Rozijnkorf, diaken van de Ev. Luthersche Gemeente enz. Dat de overledene een in breeden kring geziene persoonlijkheid was, bleek uit de groote belangstelling. Tal van vrienden, alle kerkeraadsleden en velen van het personeel der zaal volgden de baar.
Nadat de kist, welke bedekt was met een groot aantal bloemstukken, waaronder van de naaste familieleden, vriendenclub, kerkeraad en personeel, in de groeve was nedergelaten, trad ds J.H. Grottendieck, predikant der Ev. Luthersche Gemeente, naar voren. Hij wees er op, hoe 't overlijden van den heer De Koningh bijzonder aangrijpend was, deze toch was bekend om zijn groote teowijding voor alles, wat hij ter hand nam. Jarenlang had spreker met hem samengewerkt in het kerkbestuur zijner Gemeente en hem daar bij zonder leeren waardeeren. De herinnering aan den heer De K. zal blijven, zeide spr. Troostvolle woorden richtte ds tot den bejaarden vader. Hij gaf de verzekering, dat de overledene was geweest een goed zoon, een trouw echtgenoot en braaf vader.
Bamens de vrienden sprak de heer C. MORKS Cz een woord van afscheid. De heer W. van der REST, procuratiehouder der firma, schetste het verlies, 'twelk was aangericht door 't overlijden van den 'jongen baas' zooals het personeel hem gaarne noemde.
Aangenaam had spr. steeds met hem samengewerkt gedurende een lange reeks van jaren. Voorts prees spr. 't open karakter van zijn overleden patroon. Hij dankte tenslotte namens 't personeel voor al 't goede van hem ondervonden en meende diens nagedachtenis niet beter te kunnen eeren, dan door getrouwe plichtsbetrachting. Diep bedroefd dankte de oude heer De Koningh voor de laatste eer, zijn geliefden zoon aangedaan.
[Dordrechtsche Nieuwsblad 18 oktober 1922]

Kinderen:
1. Leonard de Koningh, geb. Dordrecht 27-4-1881, overl. ald. 7-5-1881.
2. Leonard de Koningh, geb. Dordrecht 11-12-1882, procuratiehouder (1906), in leven eigenaar van De Rozijnkorf, diaken van de Ev. Luthersche Gemeente, overl. Dordrecht 14-10-1922, tr. Dordrecht 26-7-1906 Catharina Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 30-9-1881, overl. Dordrecht 25-8-1977, dochter van Marcus van der Kloet en Sara van Walraven [Dochter: Sera Catharina de Koningh, geb. 10-10-1909, overl. 15-1-1988]

VIIb.Hendrik de Koningh, geb. Dordrecht 27-11-1855 (33 in 1889), boekbinder te s Gravenhage (1914), tr. 6-6-1889 Hendrika Jennie Schnabel.
Zoon:
1. Leonard de Koningh, geb. 1891 (23 in 1914), wonende te Ourgaran (1914), tr. Dordrecht 11-3-1914 Geertje Elisabeth van Kammen, geb. 1892 (22 in 1914), dochter van Hette van Kammen en Geertje Elisabeth van Dongen.

VIIc. Cornelis de Greef, geb. Dordrecht 24-9-1860, veroordeeld wegens openbare dronkenschap (1895), in de gevangenis te Breda (1897-1899), overl. Dordrecht 2-5-1911, begr. Dordrecht 5-5-1911 (50 jaar), tr. (1) Dordrecht 23-10-1894 Johanna Colijn, tr. (2) Dordrecht 10-08-1904 Arendina Wilhelmina Maria Schnater, geb. Amsterdam (30 in 1904), dochter van Henricus Wilhelm Schnater en Anna Maria Barbera Neuman
NB
- no. 489 Torenstraat 58 . belanghebbende C. de Greef
no. 745 C. de Greef
no. 745 C. de Greef / H. v.d. Elst, bouwk. opzichter / Noordendijk
no. 670 Noordendijk 33 / C. de Greef / loods / G.J. te Veldhuis
[archief : 209 (bouw- en woningtoezicht) inventarisnr : 177 (over het jaar 1899)]
- 273, Heerheijmansuisstraat 57, C. de Greef
[1907 [Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:111]
- (31-12-1895) wegens openbare dronkenschap veroordeeld zijn:
 1) Cornelis de Greef, 35
 2) Martinus PONTE, 43
 3) Teunis Bartholomeus Schildhuizen, 27
[bron: Stadsarchief Dordrecht, archief: 6, inventarisnummer: 3515]
- (envelop 5) (Strafgevangenis Breda 25-5-1899) Cornelis DE GREEF.
[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3521]
- bevolkingsregister 1890-1917
Cornelis de Greef 24-9-1860 Dordrecht, van A181 naar Breda (strafgev; 15-10-1897), tr
Johanna Colijn 20-10-1870 Woudrichem
Wonende: Riedijk 14;
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917
  Cornelis de Greef 24-9-1860 Dordrecht, 3-11-1905 uit Amsterdam/21-11-1905 naar Amsterdam, tr
  Arendina Maria Wilhelmina Schnater 10-10-1873 Amsterdam
  Anna Maria Ané,stiefdochter, 6-12-1893 Amsterdam
  George Heinrich Ané 12-1-1897 Amsterdam
  Hendrikus Wilhelmus Ané 24-7-1900 Amsterdam
  Wonende: Riedijk 14;
- OPROEPING. Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of onder hunnen berusting mochten hebben, behoorende tot de nalatenschap van den Heer CORNELIS DE GREEF, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden den 2 Mei 1911, worden verzocht daarvan voor of op 1 September 1911 opgave, betaling of afgifte te doen ten kantore van den Notaris N.P. Jongkindt, te Dordrecht, Voorstraat 352.
[Dordrechtsche courant 16-8-1911]
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht
Begraafdatum: 5-5-1911
Naam : Cornelis de Greef
Leeftijd : 50 jaren
Veld / rij: H 10
Bron: SA Dordrecht, archief 180, inv. nr. 28 (register begraven overledenen 1910-1917)

GEGEVENS

- Bastiaentie Ariens de Greeff, begr. Drimmelen/Standhazen 21 7ber 1712 (een acte pro deo gegeven aen Bastiaen Gielen de Greeff omme te begraven Bastiaentie Ariens de Greeff tot Drimmelen overleden dus Nihil; (tot hier in de staat gebracht)).

- I. Bastiaen Jansz DE GREEFF, tr. Jenneke Pietersdr.
II. Lijsbeth Bastiaans DE GREEFF, overl. voor ca 1715, tr.  Almkerk-Emmikhoven 20 Mar 1704 Willem Ariensz VAN DER STELT, geb. ca 1650, hij tr. (1) ca 1680 Lijsbeth Dirkx, geb. ca 1650, tr. (2) ca 1697 Marike Ariens, tr. (4) 8 Dec 1715 in Almkerk-Emmikhoven Jenneke GROENEVELT.

- I. Corstiaen de Greeff, overl. na 3-1-1713, tr. Claeske Daniels, begr. Drimmelen/Standhazen (impost begraven) 13-2-1718.
NB.
- begr. Drimmelen/Standhazen (impost begraven) 27-10-1704 een acta pro deo gegeven aen Corstiaen de Greef om te begraven de wed van Ad. Daniels;
- begr. Drimmelen/Standhazen (impost begraven) 3-1-1713 een acte pro deo gegeven aen huijsvrouwe van Corstiaen de Greeff omme te begrave Kleijske Theune sijnde een arme wed tot Drimmelen overleden, dus Nihil.
- begr. Drimmelen/Standhazen (impost begraven) 13-2-1718 ontdfangen van Teunis Lukwel voor ses(?) het lijck van Claeske Daniels, sijnde sijn vrouwsmoeder, en wed van Corstiaen de Greeff te Drimmelen 6-0-0.

Kinderen:
1. NN, begr. Drimmelen/Standhazen (impost begraven) 5-9-1701 (ontfangen van Corstiaen de Greeff, over het begraven van sijn kind de somme van 3-0-0).
2. Emmerensken, volgt II.

II. Emmerensken Corstiaans de Greef, tr. Drimmelen 21-5-1713 Teunis Bastiaans Luckwel
NB
- Den 21 mei 1713 getrout Teunis Bastiaans Luckwel met Emmerensken Corstiaans de Greef, beijde jongeluijden geboortig van Drimmelen zijn inden huwelijcken staat wettelijk bevestigt inde kerke van Drimmelen waar van gebleken is dat de voorn persoonen betaalt hebben het regt volg het placaat van trouwen.
- (impost Drimmelen/Standhazen) 28-1-1713 ontfangen van Theunis Lykwel jongman toekomen Bruijdegom met Amerreijntie de Greef jonge dochter woonen beijde tot Drimmelen, dus 3-0-0.
- (impost Drimmelen/Standhazen) 16-8-1724 aan Theunis Lukwel gegeven den acte van Begraven wegens sijn kint genaamt Cornelia Lukwel heeft t aangegeven onder de classis drie gulden dus 3-0-0.
- (impost Drimmelen/Standhazen) 12-9-1730 ontfangen van Teunis Luckwel over het begraven van sijn dogter Claesken op Drimmelen overleden de somme van 3-0-0.
Kinderen:
1. Cornelia, begr. Drimmelen 16-8-1724 (impost).
2. Claesken, begr. Drimmelen 12-9-1730 (impost)

- I. Pieter Cornelisse de Greef
II.  Bastiaentje Peeters de Greeff, begr. Drimmelen 7-5-1713 (impost), tr. Corn Adams van(der) Sluijs, overl. na 7-5-1713; hij tr (2) Drimmelen 27-11-1722 (impost) Dingena Hendrikse Vink, wed van Jan Adriaensse Buijs (1722).
NB.
- (impost Drimmelen/Standhazen) 7-5-1713 ontfangen van Corstiaen Meertens van(der) Anker de somme van drie gl omme te begraven Bastiaentje Peeters de Greeff de huijsvrouw van Corn Adams van(der) Sluijs dus tot Drimmelen overleden 3-0-0.
- (impost Drimmelen/Standhaze) 27-11-1722 ontfangen van Kornelis Adams van(der) Sluijs weduwenaer van Bastiaentie Pieterse de Greef woonende tot Drimmelen toekomende bruijdegom, met Dingena Hendrikse Vink wed van Jan Adriaensse Buijs toekomen(de) Bruijt woonen tot Raamsdoncq dus voor de bruijdegom 3-0-0.

- Claasje Willems Greeff, j:d: van Drimmelen ende aldaar woonagtigh, otr Geertruidenberg 23-7-1673 (gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Drimmelen den 13 Julij(?)) Adriaan Harmensze Olant, j:m: wonende tot Amsterdam.

- Sijke Willemsen de Greef, begr. Drimmelen 29-03-1723 (impost), tr. Jan Theunisse Zeijlmans.
NB.
- impost 29-3(?)-1723 ontfangen van Pr de Bruijn van het lijck van Sijke Willemsen de Greef te Drimmelen overleden aengeg(?) tot begraven 3-0-0.

Kinderen:
1. Emmerensken Zeijlmans, geb Waspik, geh. 18-05-1697 Waspik, overl. 31-12-1728 Drimmelen, tr. Adam Klaasse van der Sluijs, geb. Drimmelen, geh.(1) 24-09-1713 Drimmelen geh.(2) 05-01-1725 Drimmelen met Jannetje Corn. de Heer.

- Neeltje Willemse de Greeff
NB
- (impost Drimmelen/Standhazen) 9-7-1724 den acte gegeven pro deo aan Anna Buijs wed van Jan Hermans wegens den verdroncken kint genaamt Neeltje Willemse de Greeff welck kint bij de voorz Anna Buijs van den armen van Raamsdonck was, dus hier nihil;

- Willem Prinse, tr. Janneke Chorstiaen van den Anker
Kinderen:
1. Chorstiaen Prinse, ged. Made en Drimmelen 19-10-1738 (get. Pieter Prinse en Amerenske de Greef).

- Leendert Clasen van der Sluijs, tr. Drimmelen 21-11-1722 (impost) Maria Adriaans Ketelaar.
NB.
- impost Drimmelen/Standhazen 21-11-1722 ontfangen van Leendert vander Sluijs jonkman wonende tot Drimmelen toekomende bruijdegom met Maria KETELAER jonge dochter toekomende bruijt wonende op de Made, dus voor den Bruijdegom 3-0-0;
Kinderen:
1. Claas, ged. Made en Drimmelen 110-8-1727 (get. Adriaan en Dingena Clasen vander Sluijs).

- Adriaen de Greef, tr. Jenneke Kool
NB
- otr Dordrecht 4-5-1728 (tr 23 mei door do Brender)
Dirk Mark, jongman van Caem in het Brandenburgse woont bij het Groothooft, met
Adriana de Greeff, jonge dogter van Sprang woont bij het Groothooft geast met Lijsbet de Greeff haer suster en bij schriftelijk consent van Jenneke Kool wed Adriaen de Greef haer moeder
- otr Dordrecht 13-11-1738 (tr 30/11)
Frans Hoefnagel, jongman van Dordregt woont inde Vriesestraet
Elizabeth van Hees, jongedogter van Dusseldorp woont bij het Groothooft geassisteert met Adriana de Greeff huijsvr van Dirk Morks haer goede kennis
- [10.35 weesboek folio 278v] Is ter wees-camere geexhibeert 't Testament van Geertruij de Greeff gepasseert voor den Notaris Gerardus Verveer residerende binnen Dordrecht, in dato den 7 Maart 1735 waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlijk is gesecludeert, en dat tot Voogden zijn aangestelt Dirk Morks, zijn geen weezen
;
Kinderen:
1. Adriana de Greeff, geb. Sprang, tr. Dirk Morks, jongman van Caem in het Brandenburgse woont bij het Groothooft
2. Lijsbet de Greeff
3. Geertruij de Greef, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 23-10-1753 (Geertruij de Greef, ongeheuwt, voor 't Bagijnhoff met ordinaire Coetse).

- otr. Dordrecht 18-10-1720 (tr 3/11 door Do. Vechovius)
Johan Sichtingh, jongman van Noorthuijsen in Saxen woont bij de Vuijlpoort geassisteert met Pieter Chevalier zijn goede kennis
met Ariaentie van Eck, jongedogter van Bommel woont bij het Groothooft geassisteert met Adriana Kok huijsvr van Jan Versteegh haer goede kennis en bij schriftelijk consent van Lodewijk Chevalier haer behout vader, en Lijsbet de Greef haer moeder

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917
Wilhelm Jacobus de Greef 18-5-1880 Arnhem, uit Amsterdam 20-3-1906, overl. 2-5-1911;
Janna Akkerman 7-1-1883 Dordrecht
Wilhelmina Johanna Jacoba de Greef 18-5-1908 Dordrecht
Wonende: Noordendijk 33H; naar Amsterdam 11-8-1911;

- huwelijk Amsterdam 194 6H 46 30-11-1911 
..... de Greef 33 's-Gravenhage kok 
(Jacobus Cornelis de Greef / Elisabeth Maria Dingemans)
 Hendrica van der Heiden 37 Leiden 
(Cornelis van der Heiden timmerman /Jannetje Boot)

- .. had hij om daartoe ook onder de hand denkbeelden van andere te verkrijgen. Zijn drie jaar jongere broeder Hendrikus HERMANUS, den 15 october 1735 te Leeuwarden geboren en in 1755 als poorter te Gouda geadmitteeerd, dreef dar een orgelmakerij tot zijn overlijden in 1795; het bedrijf werd daarna voortgezet door Johann Caspar Friederichs en later door Balthazar Jean Gabry (overl 1852). Ofschoon de orgelmaker Hess niet de groote gaven schijnt gehad te hebben als zijn tijdgenooten Muller en Batz, was zijn industrie niet zonder beteekenis...
...; dat hij wel eens het orgel in de Luthersche Kerk aldaar bespeelde, voordat hij in 1749 benoemd werd tot organist bij de Evangelisch Luthersche Gemeente te Gouda; van daar ging in 1753 over naar Maassluis en kwam in het volgend jaar 1754 weer terug te Gouda als klokkenist en organist van de Janskerk als opvolger van den overleden jacobus van....
....behandeling van het orgel en de liefde er voor wezenlijk een heel eind vooruit geholpen heeft, een Duitschen naam droeg. Wat LUSTIG voor de noordelijke gewesten was, beteekende zijn jongere tijdgenoot JOACHIM HESS te Gouda op zijn wijs voor Holland. Maar terwijl LUSTIG zich verdieote in theoritische en wijsgeerige studien over de muziek in het algemeen, bepaalde HESS zih meer in het bijzonder tot zijn....
Desniettegenstaande was hun nationale invloed, gesteld al dat zij van hun landaard daarbij doordrongen waren, niet van dien aard, dat zij de hand over hand toenemende Duitschers konden weeren. Onze orgelbouw en orgelspeelkunst werd in de achttiende eeuw geheel Duitsch. Wellicht was daartoe mede een grond gelegd door de afslijting van de politieke grenzen der protestantsche kerkgenootschappen, waardoor Doopsgezinden en Lutherschen meer naar voren kwamen. Zoo is het te begrijpen, dat de man, die in de achttiende eeuw de
behandeling van het orgel en de liefde er voor wezenlijk een heel eind vooruit geholpen heeft, een Duitschen naam droeg. Wat Lustig voor de noordelijke gewesten was, beteekende zijn jongere tijdgenoot Joachim Hess te Gouda op zijn wijs voor Holland. Maar terwijl Lustig zich verdiepte in theoretische en wijsgeerige studiën over de muziek in het algemeen, bepaalde Hess zich meer in het bijzonder tot zijn eigenlijkgezegd vak van organist en tot orgelbouw. De beste gelegenheid had hij om daartoe ook onder de hand denkbeelden van anderen te verkrijgen. Zijn drie jaar jongere broeder Hendrikus Hermanus, den 15 October 1735 te Leeuwarden geboren en in 1755 als poorter te Gouda geadmitteerd, dreef daar een orgelmakerij tot zijn overlijden in 1795; het bedrijf werd daarna voortgezet door Johann Gaspar Friederichs en later door Balthasar Jean Gabry (overl. 1853). Ofschoon de orgelmaker Hess niet de groote gaven schijnt gehad te hebben als zijn tijdgenooten Muller en Batz, was zijn industrie niet zonder 
beteekenis. In zijn broeder Joachim zal hij gevonden hebben een kundig raadgever in zijn werk, evenals deze omgekeerd in hem een deugdelijk adviseur in zijn artistiek streven had.

De ouders van Joachim Hess, Johann Ludwig Hess en Ette Margaretha Schmitz, waren den 11 October 1727 te Leeuwarden gehuwd, waar de vader kleermakersgezel was. Zooals blijkt uit het Burgerboek dier stad, waarin Ludwig*s admissie tot poorter is aangeteekend (1739) en uit een straks te vermelden autobiographie van Joachim Hess, was hij geboortig uit Grünstadt bij Worms. Uit dit huwelijk werd Joachim den 24 September 1732 geboren en den 28 d. a. v. in de Luthersche Kerk te Leeuwarden gedoopt. Van zijn ontwikkelingsjaren
en zijn muzikale opleiding is niets aangeteekend. Slechts blijkt, dat hij wel eens het orgel in de Luthersche Kerk aldaar bespeelde, voordat hij in 1 749 benoemd werd tot organist bij de Evangelisch Luthersche Gemeente te Gouda; van daar ging in 1753 over naar Maassluis en kwam in het volgend jaar 1754 weer terug te Gouda als klokkenist en organist van de Janskerk als opvolger van den overleden Jacobus van ver Brugge. In Gouda zou hij krijgen een hem waardig instrument. Kerkmeesteren van de Janskerk hadden in 1732 opgedragen aan
Moreau te Rotterdam de leverantie van een nieuw orgel, dat, na keuring door Witvogel, in 1736 in gebruik genomen was. Gedurende meer dan een halve eeuw bediende Hess dit instrument, dat herhaaldelijk naar zijn inzichten gewijzigd en verbeterd werd. Zoo verkreeg bij een orgel van drie manualen en vrij pedaal met 53 stemmen, dat hem ruimschoots gelegenheid gaf zijn gaven te doen uitkomen. 
[Dispositiën van kerk-orgelen welken in Nederland worden aangetroffen door Joachim Hess, Jan Willem Enschedé, Nicolaas Arnoldi Knock - 1907 - 66 pagina’s]

- Door Kaas en HESS werd hij voor de Hernhutter-beweging gewonnen. KAAS was een Gereformeerd koopman, die eerst te Gouda woonde, en reeds in 1742 enkele keeren s Heerendijk bezocht. Ook later, toen hij te Rotterdam vertoefde, bleef bij den Hernhutters ....Joachim Hess werd in het jaar 1732 te Leeuwarden uit Duitsche ouders geboren. Zijn godsdienstige vorming ontving hij in zijn geboortestad bij den Lutherschen predikant CA Muller, die nog persoonlijk met Zinzendorf had gesproken. Reeds op zeventienjarige leeftijd werd HESS te Gouda als Luthersch organist en muziekleraar aangesteld. Korten tijd was hij organist bij de Luthersche Kerk te Maassluis. De Burgemeester van Gouda riep hem echter terug, en stelde hem aan als...
[Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis? - Pagina 132 1938]

HESS, JOACHIM. g. Leeuwarden 1730, Gouda 1749, Maassluis 1753. Gouda 1754—1810, f Zeist 1810/11. O. & S. Luister van het Orgel, enz

* Leeuwarden, dopen, doopjaar 1728
  Dopeling: Christoph Anthon / Gedoopt op 5 september 1728
  Zoon van Johan Ludwich Hess en Ette Margrethe Adrians [Getuige: Christ. Anthon Muller]
* Leeuwarden, dopen, doopjaar 1731
  Dopeling: Jacob / Gedoopt op 4 maart 1731
  Kind van Joh Ludewich Hess en Ette Margar. Hess [Getuige: Joachim Tollenaar]
* Leeuwarden, dopen, doopjaar 1732 
  Dopeling: Joachim Gedoopt op 28 september 1732 
  Zoon van Johan Ludewig Hess en Ette Margar. Hess [Getuige: Joachim Tollnaar]
* Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1735, doopjaar 1735
  Dopeling:
Hendrik Harman / Geboren op 13 oktober 1735 / Gedoopt op 11 december 1735
  Kind van Ludewig Hess en Ette Margaretha Hess [Getuige: Adam Lentz]
* Leeuwarden, dopen, doopjaar 1737 
  Dopeling: Wilhelmina Gedoopt op 28 juli 1737 
  Dochter van Johann Godvried Seidel en Anna Maria Seidel [Getuige: Johann Ludewig Hess Opm.: De tweede getuige is
Ette Margaretha Hes]
* Leeuwarden, dopen, doopjaar 1748 
  Dopeling: Johann Willem Gedoopt op 7 januari 1748
  Zoon van Johann Godtvried Seidel en Anna Maria Seidels Getuige: Lodewig Hess
* Leeuwarden, dopen, doopjaar 1748 
  Dopeling: Jacomina Gedoopt op 14 januari 1748 
  Dochter van Coenraad Krener en Henrica Kraeners Getuige: Lodewig Hess Opm.: De tweede getuige is
Ette Margaretha Hes

* Tietjerksteradeel, huwelijken 1754 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 april 1754 in Hardegarijp 
Man :
Joachem Hes afkomstig van Gouda 
Vrouw : Christina Frederica Muller afkomstig van Leeuwarden 
Opmerking : organist en klokkenist te Gouda
* Leeuwarden, huwelijken 1754 Vermelding: Attestatie afgegeven op 24 maart 1754 
Man :
Joachem Hes afkomstig van Gouda 
Vrouw : Christina Fredrica Muller afkomstig van Leeuwarden Opmerking : met attestatie naar Rijperkerk

* Hendrik Hermanus Hess, shop in Gouda (overgenomen door Johann Caspar Friederichs (Wickrath 1762-1825)), overl. 1794
Zuiderkerk, orgelkast 1823 Jan de Greef

* Theodora Magdalena Hes (Magdalena Dorothea Hes), geb. Saxen Eisenach voor ca 1735, overl. Maassluis voor 1837.

(c) EvD Dordrecht april/mei 2009.